Podľa popredného slovenského historika Ivana Kameneca mali Tiso aj Gottwald zo začiatku iné predstavy

Bratislava 29. augusta (TASR/HSP/Foto:TASR,europe.eu)

 

Hitler začal Slovensko využívať ako tému až po Mníchove a využil pritom odstredivé sily, ktoré tu boli

Aj keď sa totalitné systémy navzájom nenávidia, metódy majú podobné. Dá sa to ilustrovať na osude prezidenta Slovenského štátu Jozefa Tisa, ale aj prvého československého komunistického predsedu vlády Klementa Gottwalda. V exkluzívnom rozhovore to pre TASR povedal historik Ivan Kamenec.

Historik Historického ústavu SAV Ivan Kamenec

„Nacistické Nemecko, alebo, ak to chceme personifikovať, Hitler, vôbec nevedel o Slovensku. Začal túto tému využívať až po Mníchove, keď sa dozvedel, že sú tu niektoré odstredivé sily, nie už za autonómiu, ale za vytvorenie samostatného štátu,“ vysvetľuje. „Hitler v Mníchove sľúbil, že už nebude mať ďalšie požiadavky. Ale chcel rozbiť Československo. Využil tunajšie odstredivé sily, keď chcel dokázať, že Československo sa rozpadá zvnútra,“ dodáva historik. „Keď si Hitler zavolal Tisa 13. marca 1939 do Berlína, povedal, že obsadzuje české krajiny a Slovensko nech si robí, čo chce. Pravdepodobne ho obsadí Maďarsko a on proti tomu nebude namietať. Alebo si môžeme vybrať samostatný štát. To sa Tisovi nemusí vyčítať, že vtedy podľahol. Ide o to, ako to potom išlo ďalej. Aj Gottwald mal po vojne iné predstavy, razil cestu československého komunizmu. Ale potom zo strachu podľahol Stalinovi a o pár rokov už podpisoval rozsudky smrti nielen svojim protivníkom, ale aj spolupracovníkom,“ konštatuje Kamenec.

Slovenským národným povstaním (SNP) sa podľa neho slovenskí občania jednoznačne dištancovali od nacistického Nemecka a zároveň sa zaradili do širokého prúdu protinacistického odporu v Európe. „Slovenský štát by bol zanikol aj bez povstania, aj vojna by sa bola skončila úplne rovnako aj bez povstania. Ale SNP bolo výrazom snáh slovenských politických elít a veľkej časti obyvateľstva o odpútanie sa od režimu a štátu, ktorý bol satelitom nacistického Nemecka,“ zdôraznil v rozhovore pre TASR Kamenec.

 

Aktuálne oslavujeme 69. výročie udalosti, ktorá sa nazýva Slovenské národné povstanie. Už takmer sedemdesiat rokov sa medzi historikmi a politikmi vedú spory o jej interpretáciu. Išlo skutočne o celonárodné povstanie? Veď prebehlo na základe mobilizácie…

Žiadna politická či vojenská udalosť nemá taký charakter, že sa s ňou stotožní stopercentne celý národ. Ale SNP vypuklo na území 20.000 štvorcových kilometrov, kde žili dve tretiny slovenského obyvateľstva. Povstanie nemožno posudzovať len podľa toho, že sa na ňom zúčastnilo 60.000 slovenských vojakov a 18 či 20.000 partizánov. Nebolo by možné bez podpory civilných obyvateľov. Kto by zásoboval armádu a partizánov? Tým povstanie dostáva celonárodný charakter. Druhá vec je, že SNP nebolo v Európe osamoteným výkrikom. Prvého augusta vypuklo povstanie vo Varšave, nasledovalo povstanie a oslobodenie Paríža, 23. augusta bol prevrat v Rumunsku, 29. augusta SNP na Slovensku a v septembri prevrat v Bulharsku. A dokonca aj pokus o prevrat v Maďarsku. Medzitým Fínsko vystúpilo z vojny. Tým SNP patrí do celoeurópskeho rezistenčného, protifašistického frontu.

 

Bolo SNP aj protištátnym povstaním?

Na archívnej reprosnímke z 28. októbra 1975 palebné postavenie jednotky československej povstaleckej armády počas Slovenského národného povstania

Niektorí exiloví historici a ich domáci epigóni tvrdia, že to bol puč a povstanie zničilo Slovenský štát. To je úplne falošné a historickými faktami nepodložené tvrdenie. Slovenský štát by bol zanikol aj bez povstania, aj vojna by sa bola skončila úplne rovnako aj bez povstania. Ale SNP bolo výrazom snáh slovenských politických elít a veľkej časti obyvateľstva o odpútanie sa od režimu a štátu, ktorý bol satelitom nacistického Nemecka.

 

Propaganda Slovenského štátu ho vykresľovala ako výsledok tisícročných snáh slovenského národa…

…to sa opakovalo aj v 93. roku. Vždy tisíc rokov. To sú frázy. Povstanie nebolo proti slovenskej štátnosti. Bolo len proti tej forme štátnosti, ktorá tu vtedy bola. Politický program povstania nechcel automatický návrat k štátoprávnemu usporiadaniu predmníchovskej republiky. Povstanie vytýčilo federalizačný program, čo bola vyššia forma ako autonómia. Slovenský štát, nech už o ňom niektorí historici hovoria akokoľvek oslavne, bol v čase svojho vzniku vedľajším produktom nacistickej agresie voči Československu. Nevznikol ako prirodzený výsledok národnoemancipačného vývoja.

 

-Bol tento štát od začiatku svojou povahou rasistický?-

Nie.

 

Ako sa potom dostal do tejto polohy?

Slovenský štát bol satelitom nacistického Nemecka a každý satelit musí plniť agendu a úlohy mocnosti, ktorá ho vytvorila. To bolo zakódované už v ochrannej zmluve, ktorá bola podpísaná pár dní po vytvorení štátu. Najprv bola parafovaná 18. marca 1939 a 23. marca bola podpísaná.

 

Čo bolo obsahom zmluvy?

Slovenský štát sa jednoznačne zaväzoval zlaďovať svoju zahraničnú, hospodársku a vojenskú politiku s potrebami nacistického Nemecka. Z toho okrem iného vyplynulo, že sa Slovenský štát zaplietol do vojny najprv s Poľskom, potom Sovietskym zväzom a napokon aj západnými mocnosťami. Všetky štáty antihitlerovskej koalície si za jeden z vojnových cieľov vytýčili obnovenie Československa v predmníchovských hraniciach. Povstanie pád štátu neovplyvnilo. Urýchlilo ho, ale cez boj proti režimu, nie proti myšlienke štátnosti.

 

Ako Hitler dospel k názoru, že by mal podporiť vznik slovenského štátu?

Nacistické Nemecko, alebo, ak to chceme personifikovať, Hitler, vôbec nevedel o Slovensku. Začal túto tému využívať až po Mníchove, keď sa dozvedel, že sú tu niektoré odstredivé sily, nie už za autonómiu, ale za vytvorenie samostatného štátu. Hitler v Mníchove sľúbil, že už nebude mať ďalšie požiadavky. Ale chcel rozbiť Československo. Využil tunajšie odstredivé sily, keď chcel dokázať, že Československo sa rozpadá zvnútra. Keď si zavolal Tisa 13. marca 1939 do Berlína, povedal, že obsadzuje české krajiny a Slovensko nech si robí, čo chce. Pravdepodobne ho obsadí Maďarsko a on proti tomu nebude namietať. Alebo si môžeme vybrať samostatný štát. To sa Tisovi nemusí vyčítať, že vtedy podľahol. Ide o to, ako to potom išlo ďalej. Aj Gottwald mal po vojne iné predstavy, razil cestu československého komunizmu. Ale potom zo strachu podľahol Stalinovi a o pár rokov už podpisoval rozsudky smrti nielen svojim protivníkom, ale aj spolupracovníkom. Totality, aj keď sa navzájom nenávidia a stoja proti sebe, majú podobné metódy.

 

Ako sa politickému vedeniu Slovenského štátu, ktorý mal v ústave uvedené, že moc pochádza od Boha a jeho prezidentom bol kňaz, podarilo zladiť proklamovaný kresťanský charakter štátu s genocídou Židov?

To je schizofrénia totalitného režimu. Treba povedať, že aj tzv. riešenie židovskej otázky malo dve príčiny – jednak nacistický nátlak, ale aj potreby domáceho režimu, ktorý lákala možnosť získať majetok Židov. Pri tom sa využili tradičné protižidovské stereotypy. Náboženský, že Židia sú bohovrahovia, ekonomický, že majú príliš veľa hospodárskych pozícií. S podobnou argumentáciou po roku 1948 brali komunisti majetky „kapitalistom“. A posledný stereotyp bol nacionálny, teda že Židia sú neslováci a maďarizovali.

 

Maďarizovali?

Na archívnej snímke z januára 1945 obete fašistického holokaustu - deti stoja za ostnatým drôtom v nacistickom koncentračnom tábore v poľskom Osvienčime tesne po tom, ako tábor oslobodili sovietske jednotky

Došlo to dokonca tak ďaleko, ešte za autonómie Slovenska v novembri 1938, že vyhlásili, že za Viedenskú arbitráž sú zodpovední Židia, ktorí boli na strane Maďarov. Preto Slovensko stratilo južné územia. To je úplne absurdné. Viedenskú arbitráž robil Ribbentrop. Podľa tohto vysvetlenia teda Ribbentrop plnil požiadavky Židov… Druhá vec je, a to je tragické, že riešenie židovskej otázky prebiehalo v štáte, ktorý sa hlásil ku kresťanstvu. Bolo to postupné zbavovanie politických, hospodárskych, sociálnych a neskôr aj základných ľudských práv. Napokon vyústilo do deportácií. Štáty vtedajšej antihitlerovskej koalície, ale aj neutrálne štáty, vrátane Vatikánu, ktorý mal byť svojím spôsobom ideologickou oporou Slovenského štátu, to hodnotili ako zločiny proti ľudskosti. Často sa zabúda, že deportácie Židov zo Slovenska boli zo štátu, ktorý nebol obsadený nacistami. Nikde inde v Európe to tak neprebiehalo. Všade došlo k deportáciám až po okupácii. Vo Francúzsku, krajinách Beneluxu, Taliansku, Maďarsku… Na Slovensku sa vysťahovanie dvoch tretín Židov dialo vlastnými mocenskými a administratívnymi silami.

 

Zaujímavé, že židovskú otázku u nás riešili reprezentanti slovenského národa, ktorý Nemci tiež nerátali medzi árijskú rasu…

Nacisti nepovažovali slovanské národy, a teda ani Slovákov za árijskú rasu. Ešte vo februári roku 1943 vznikli dokumenty, aj tu v Bratislave, kde sa hovorilo o tom, ako bude so Slovákmi zaobchádzané po druhej svetovej vojne. Po víťaznej druhej svetovej vojne. Vôbec sa nepočítalo so Slovenským štátom, ani so slovenským národom. Je tam expressis verbis napísané, že Slováci, čo sú schopní asimilácie (to sa malo robiť pomocou tunajšej nemeckej menšiny), budú asimilovaní. A tí, čo nie sú schopní asimilácie, budú vyvezení na východ. Samozrejme, bola to chiméra a v roku 1943, kedy Nemecko a jeho spojenci kráčali od jednej vojenskej porážky k druhej, to bola absurdná predstava. Ale toto bola predstava nacistov vo vzťahu k slovenskému národu a Slovenskému štátu. Druhá vec je, že vládnuce politické elity na Slovensku o tomto nemuseli vedieť…

 

-…a už vôbec nie bežní ľudia…

Áno. Koniec – koncov, bežní ľudia nevedeli ani o tom, ako sa vlastne štát zrodil. Servírovalo sa im, že to bolo vyvrcholenie národných snáh a o jednaní v Berlíne 13. a 14. marca nemali ani poňatia.

 

Na základe akých informácií začali slovenské elity uvažovať o povstaní?

Elity začali chápať, že pozícia Slovenského štátu ako spojenca nacistického Nemecka je neudržateľná. Pád Mussoliniho v Taliansku v lete 1943, o rok neskôr prevrat v Rumunsku, Bulharsku, oslobodenie Francúzska. Nehovoriac už o tom, čo sa dialo na veľkých frontoch, v severnej Afrike v El Alameine, v Stalingrade, v Kursku. Politické elity, rezistentné, nie vládnuce, sa snažili niečo urobiť, vyvliecť Slovensko z chomúta nacistického spojenectva.

 

Prebiehalo to dokonca na úrovni ministra Čatloša, ktorý mal vlastný plán, ďalej na úrovni Slovenskej národnej rady… Aké prúdy sa tu splietali?

Bolo množstvo prúdov. Všetci vedeli, vrátane Čatloša, že treba niečo urobiť. Kto to nechápal, alebo nechcel pochopiť, bola väčšina politických elít na čele s prezidentom Tisom. Fetišizovali štát a stále boli presvedčení, že Hitlerova „srdečná záležitosť“ je tento štát. Ľudácke politické elity v rokoch 1938 a 1939 postavili tézu, že národ je viac ako štát. Teda slovenský národ je viac ako československý štát. Čo sa ešte ako–tak dalo odôvodniť. Ale o päť rokov neskôr tézu prevrátili a tvrdili, že štát je viac, ako národ…

 

-…lebo chceli zachrániť svoj štát…

Chceli zachrániť štát a tvrdili, že keď nebude štát, nebude existovať ani národ. Vymýšľali si o prípravách vraždenia predstaviteľov náboženských a kultúrnych elít slovenského národa.

 

Spúšťacím momentom SNP bol vstup nemeckých vojsk na naše územie. Začalo sa predčasne?

Svojím spôsobom áno. V plánoch Povstania boli dve alternatívy. Jedna alternatíva bola tá, že keď sa Červená armáda priblíži k slovenským hraniciam, dve východoslovenské divízie jej otvoria cestu. Bol to trochu naivný plán. A nie dobre pripravený. Ale to bol optimálny variant povstania. Menej optimálny, náhradný plán bol, že povstanie začne, keď nemecké sily vkročia na Slovensko. Samozrejme, aj SNP malo svoje chyby z hľadiska vojenského aj politického. Nevedeli sa dohodnúť. Boli tu napríklad silné prúdy proti Slovenskej národnej rade (SNR). Bola národná rada, ale Šrobár vytvoril Krajinský slovenský výbor. Napokon ich SNR integrovala. Vojaci neboli vždy pripravení. Mnohé posádky, napríklad aj tie dve východoslovenské divízie, boli napokon odzbrojené. Ďalšie sa do Povstania nezapojili, nefungovala nedeliteľná veliteľská právomoc. Povstanie nebolo vo všetkom ideálne pripravené, ale takto ho treba historicky chápať. Nie každý išiel do povstania s jasnými predstavami, či bojujeme len proti Nemcom, alebo aj proti režimu. Na začiatku povstania sa rozšírila fáma, že Tisa Nemci zavreli, alebo ho dokonca zavraždili. Aj tým sa povstalci snažili mobilizovať obyvateľstvo.

 

Pravdou je, že proti SNP bojovalo naozaj len minimum Slovákov, časť jednotky Edelweiss…

…boli aj príslušníci pohotovostných Hlinkových gárd a dve roty Rodobrany. Štát vlastne prestal existovať tým, že jeho hlavný mocenský nástroj, armáda, prestala existovať. Prešla na stranu povstania, aj keď nie dokonale. Množstvo vojakov, najmä z východného Slovenska, bolo odvlečených do zajateckých táborov. A tým povedali, že buď ostanú v zajateckých táboroch, alebo vstúpia do protipovstaleckej Rodobrany… Často hovoríme o národe, ale nie o ľuďoch, hovoríme o armáde, ale nie o vojakoch, hovoríme o politických stranách, vieme, čo robila Komunistická strana, Demokratická strana, ale nevieme, ako zmýšľal, čo robil občan. To všetko je aj predmetom budúceho historického výskumu. Čo môže SNP najviac škodiť, to sú frázy, ktoré rozprávajú politici, ktorí málo vedia o faktografii, aj, povedzme, filozofii povstania.

 

Aké sú najčastejšie mýty o povstaní, ktoré politici rozširujú?

V Múzeu Slovenského národného povstania (SNP) v Banskej Bystrici sa uskutočnili celoštátne oslavy 69. výročia SNP. Na snímke pietny akt

Z jednej strany, že SNP bol protislovenský puč, zrada a bratovražedná vojna. Doteraz sa stáva, že je celé partizánske hnutie označované za zločinecké hnutie, ktoré vôbec nebojovalo proti Nemcom, ale len páchalo zločiny na civilnom obyvateľstve. Aj keď aj takéto prípady boli, a to netreba zamlčovať. Z druhej strany mýtus, šírený najmä do roku 1989, bol, že SNP viedli komunisti. Na povstanie treba pozerať ako na širokú celospoločenskú akciu, ktorá patrí do celoeurópskeho protifašistického frontu. SNP bolo výnimočné tým, že na dva mesiace vytvorilo v tyle nemeckých síl nový front. Viazal určité nemecké sily, pri konci SNP tu bolo okolo 30.000 nemeckých vojakov. Slovensko bolo v zázemí východného frontu, teda viazlo aj zásobovanie nemeckých vojsk cez toto územie. Vojna by skončila tak isto aj bez povstania a aj Československo by vzniklo aj bez SNP. Ale Slovensko by sa bolo dostalo do novej republiky v úplne inej a horšej situácii.

 

Aká bola úloha komunistov v Povstaní?

Bola to dôležitá úloha, to im tiež netreba brať. Ale po získaní absolútnej moci a nastolení novej totality potlačili dva najdôležitejšie výdobytky SNP. To je určitý paradox, ak chcete, tragický paradox. Potlačili spravodlivé štátoprávne usporiadanie, presadili centralizáciu, a to, proti čomu povstanie bojovalo, proti totalitnému režimu, komunisti znovu nastolili. Dejiny sú plné paradoxov a toto je jeden z nich.

 

Jeden z argumentov proti SNP je aj to, že napomohlo neskoršiemu víťazstvu komunistov a nastoleniu novej diktatúry na našom území…

V Maďarsku žiadne povstanie nebolo a totalita sa tam nastolila. To malo omnoho širšie zahraničnopolitické súvislosti. Dohody veľmocí o sférach vplyvu. Slovensko, respektíve Československo, by sa bolo dostalo do sovietskej sféry vplyvu aj bez povstania. Aj keď komunisti potom tvrdili, že boli najdôležitejšou zložkou SNP, nebola to pravda. Boli dôležitou, ale nie najdôležitejšou silou povstania. Na štyridsať rokov si však uzurpovali výklad, že boli najdôležitejšou zložkou povstania. To im nebránilo v tom, aby tí istí komunisti potom nezačali prenasledovať a niekedy až do tragických podôb a popráv, partizánskych a povstaleckých veliteľov.

 

V prípade SNP sa presadzoval jeden výklad po vojne, ďalší medzi rokmi 1948 až 1989, potom sa vrátili naspäť kritické názory, vrátane obhajoby Slovenského štátu…

…áno, fungoval bumerangový efekt…

 

…aké sú hranice interpretácie SNP z hľadiska historického výskumu?

Hodnotenie SNP nesporne súvisí aj s hodnotením Slovenského štátu. Ak niekto hovorí, že tento režim mal nejaké chybičky, ale bol tým najlepším vrátane jeho predstaviteľov, čo sa tu mohlo diať a SNP ich za to odsúdilo a zničilo, to je aj z hľadiska historiografického falšovanie faktov. Limity by mali byť tam, kde sa už ignorujú notoricky známe a historikmi, ale nie len historikmi potvrdené fakty. Vo Francúzsku bol Pétain nesporne veľkou osobnosťou prvej svetovej vojny, ale kolaboroval s nacistami a bol odsúdený. A z Tisa sa vytvorila martýrska postava. Ja ho nechcem démonizovať. Ale treba si urobiť hierarchiu priorít. Či je najdôležitejší štát, národ, pracujúci ľud, alebo občianske práva a demokracia.

 

Miklósovi Horthymu doteraz v Maďarsku stavajú sochy…

Nacionalizmus v Maďarsku a niektoré vyhranené postoje, sú ešte tvrdšie ako na Slovensku. Žiaľ, nachádzajú tam podporu vládnych elít. Podobne tam funguje legendarizácia Jánosa Esterházyho.

 

Bude aj naďalej prebiehať boj názorov o interpretáciu významu SNP, alebo sa časom historici zhodnú?

Historici sa málokedy na niečom zhodnú, čo je úplne prirodzené. Neexistujú večné, trvalé pravdy. Povstanie sa bude ďalej skúmať, ako všetky historické osobnosti, udalosti, procesy. Aj o Veľkej Morave sa stále polemizuje. Dôležité je, že SNP patrí ako dôležitý článok do európskej protifašistickej rezistencie. Povstanie, to nebol len vplyv Sovietov, prišla sem aj vojenská misia z USA a Veľkej Británie. Prišli podporiť, že uznávajú politické dôsledky týchto udalostí. Povstanie sa prihlásilo k Československej republike. Ale to nebolo popretie slovenskej štátnosti, ale len tej formy, ktorá tu v tom čase existovala. Bol to návrat k demokracii aj z hľadiska režimu, aj z hľadiska štátoprávneho.

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Pápež František sa modlí za Maradonu a spomína na spoločné stretnutia

0 icon

Rím 26. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Gregorio Borgia)   Smrť argentínskeho futbalistu Diega Maradonu šokovala aj hlavu katolíckej cirkvi. Vatikán oznámil, že pápež František sa za zosnulú legendu svetového futbalu a svojho krajana modlí a s láskou spomína na spoločné stretnutia "S láskou spomína na chvíle, keď sa v minulosti s Diegom…

Adventné obdobie – pripravujeme sa na slávenie vianočných sviatkov

0 icon

Bratislava 26. novembra 2020 (HSP/TK KBS/Foto:TK KBS-SpC-Vatikan)   Advent - príchod Krista, ktorý túžobne očakávame. V prvom rade sa pripravujeme na slávenie Vianoc, tajomstvo vtelenia Chválime Boha, ktorý tak miloval svet, že nám poslal svojho Syna. Vianočné sviatky a príprava na ne majú svoj hlbší zmysel v príprave našich sŕdc…

Taraba neverí, že vláde pri testovaní na školách ide o „zdravie detí“, keď im siahla na teplé obedy a bankám dala 300 mil. eur. Myslí si, že tu ide o niečo celkom iné

0 icon

Bratislava 26. novembra 2020 (HSP/Foto:TASR - František Iván )   Premiér Igor Matovič predstavil v stredu podmienky za akých by sa mali deti vrátiť do škôl pravdepodobne 7. decembra. Návrhy premiéra v statuse okomentoval opozičný nezaradený poslanec Tomáš Taraba Premiér uviedol, že ak sa škola chce otvoriť, musí zabezpečiť pravidelné…

Pročko: Fico je logistický, konšpirátorský, politický, marketingový satan, že to je ťažké uveriť. On vie tieto hry robiť, a robí to, je geniálny

0 icon

Bratislava 26. novembra 2020 (HSP/Foto:SITA-Jana Birošová)   Voľba generálneho prokurátora sa odkladá, možný nový termín je utorok 2. decembra. Koalícia sa – ako inak – nevie zhodnúť na mene kandidáta, ktorého bude preferovať. A – ako inak – na vine je... ale to nepochybne uhádnete aj sami O funkciu generálneho…

Dnes bude zamračené a hmlisto, s teplotami do 4 stupňov

0 icon

Bratislava 26. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Dnes bude na Slovensku zamračené a hmlisto s ojedinelým mrholením. Pri mrznúcom mrholení sa môže tvoriť poľadovica. Na horách a ojedinele aj v nižších polohách bude slnečno a teplo. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej stránke Najvyššia denná teplota sa…

Južná Kórea zaznamenala najviac prípadov za osem mesiacov

0 icon

Soul 26. novembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Ahn Young-joon)   Južná Kórea zaznamenala viac ako 500 nových prípadov nákazy koronavírusom v priebehu 24 hodín, pričom je to tak po prvý raz za osem mesiacov Krajina v súčasnosti čelí nárastu prípadov, ktorému predchádzalo októbrové uvoľnenie prísnych pravidiel sociálneho odstupu. V snahe bojovať s týmto…

Šátek: Matovič nechápe podstatu demokracie ani ľudských práv a slobôd

0 icon

Bratislava 26. novembra 2020 (HSP/Foto:TASR - Pavel Neubauer)   Premiér Igor Matovič (OĽaNO) nechápe podstatu demokracie ani ľudských práv a slobôd. Myslí si to bývalý elitný vyšetrovateľ Jozef Šátek, podľa ktorého premiérovi okrem iného chýba aj osobnostná výbava pre primeraný cit k ľudskosti a rešpektovaniu odlišností každej individuality a pre…

Čína ponúka svetu riešenie na covid. Inšpiruje sa aj Matovič?

0 icon

Peking 26. novembra 2020 (HSP/Foto:Screenshot,SITA/AP-Andy Wong)   Čínsky prezident Si Ťin–pching, ktorý vystúpil na samite G20, predložil návrhy týkajúce sa úlohy „dvadsiatky„ v medzinárodnom poriadku a svetovom poriadku po skončení pandémie Covidu–19. Jeho prejav na 15. samite G20 mal názov „Spoločný boj proti pandémii, vytváranie spoločnej budúcnosti„ Čínsky prezident vo…

Kollárova schopnosť tlmiť konflikty začína chýbať

0 icon

Bratislava 26. novembra 2020 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Konflikty v koalícii, špeciálne medzi premiérom Matovičom a ministrom hospodárstva Sulíkom sa už stali koloritom na našej politickej scéne. V posledných dňoch opäť eskalujú. Zdá sa, že nám začína chýbať Kollárov vecný prístup a jeho schopnosť tlmiť politické vášne medzi koaličnými partnermi. Sociálne siete sú už nejaký…

Tip na náhradu za rúško: Tento športový nákrčník, sa vám zíde aj do chladného počasia!

0 icon

Bratislava 26. novembra 2020 (PR článok/Foto:Uber Nutrition)   Zimné mesiace sa pomaly blížia a nosenie rúška je stále povinné. Tento športový nákrčník vyrábaný na Slovenku ti poslúži ako ochrana krku a tváre pred chladom, aj ako rúško Pasuje k športovému oblečeniu a je použiteľný v teple aj v zime Na…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marek Danko

Či zvíťazil ukrajinský Majdan?

0icon

Takzvaná revolúcia dôstojnosti nevyriešila žiaden z problémov na Ukrajine. Naopak, stala sa zdrojom novej politickej krízy, ktorá vyústila do ľudských, ekonomických a územných strát. V čase získania nezávislosti mala Ukrajina už väčšinu formálnych atribútov a inštitúcií štátnosti. Avšak nešla tým, že by ich naplnila novým obsahom a optimalizovala ich funkčnosť, ale tým najjednoduchším spôsobom –…

Peter Švec

Vyhlásenie suverenistov k významnému výročiu.

0icon

Kto sa nepoučí z histórie, ten si ju zopakuje. Výročie ústavného zákona o zániku ČaSFR a vzniku dvoch samostatných suverénnych štátov, plnoprávnych subjektov medzinárodného práva, nech je nám mementom, aby sme nikdy nedovolili odovzdávanie pilierov štátnosti akémukoľvek nadštátnemu subjektu. Tomuto významnému medzníku predchádzal zápas o národnú slobodu po celom Slovensku. Každý zápas obsahuje utrpenie,…

Peter Lipták

Zaznelo na tlačovej konferencii od predstaviteľov strany, ktorá má ambíciu prekonať NSDAP

0icon

O hlasovaní Hlasovanie na krízovom štábe 25.11. Hlasovalo sa jednohlasne, veď nikto sa ani nezdržal hlasovania, nakoniec ani nebolo potrebné tie kartičky dvíhať lebo jednoducho sa opýtalo, že kto je proti, alebo kto sa zdržal hlasovania a ani jedna ruka neišla hore, to znamená všetci boli za. Rokovanie, ktoré nemalo žiadne…

Štefan Harabin

Ľudia prosím Vás spamätajte sa preboha živého! Neverte a nedávajte sa testovať ani PCR testami.

0icon

Aj z rozhodnutia portugalského apelačného súdu v Lisabone je bez najmenších pochybnosti nesporné, že i chystané PCR testy sú zjavne nespoľahlivé pre identifikáciu COVID-19. Ich identifikačná spoľahlivosť podľa tohto rozhodnutia je až dramatický mimoriadne nízka.

Marián Tkáč

Slovensko sa stáva frontom zápasu svetla a tmy. Majme pri sebe zbraň, neustále a všetci. Ruženec.

0icon

Drahí priatelia, začal sa veľký, celovetový zápas ríše svetla a tmy - ak to tak môžem čo najvýstižnejšie nazvať. Všetko nasvedčuje tomu, že frontovou líniou tohto boja je Slovensko, naša vlasť a tým pádom všetci ľuda, ktorí tu žijeme. Bez rozdielu toho, či si to priznáme, či nie. Bez rozdielu…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Čo je ekologickejšie? Kúpiť si umelý alebo živý vianočný stromček?

0 icon

Vianočný stromček začína byť v blížiacom sa období opäť súčasťou našich príbytkov. Ťažko uveriť, že na Slovensku ho poznáme už viac ako dve storočia. Aká je ale ekologickejšia verzia? Falošný alebo živý? Na naše územie sa tradícia zdobiť vianočný stromček dostala až koncom 18. storočia z Nemecka. Najprv sa udomácnil v…

Psy milujeme. Pri ich krmení ale robíme týchto 10 chýb

0 icon

V Českej republike žije podľa údajov Európskej federácie výrobcov krmív pre domácich miláčikov viac ako dva milióny psov. Tým sa v prepočte na počet obyvateľov radí Česko medzi najväčších milovníkov psov v Európe. Aj my, Slováci, psy milujeme. Napriek tejto láske ale stále robia mnohí chovatelia rad prehreškov hlavne pri…

Letiská a ich šialené príbehy zachytené na fotografiách

0 icon

Letiská bývajú najmä počas sviatkov preplnené ľuďmi, ktorí sa vracajú domov kvôli rodine. A tam kde je veľké množstvo ľudí sa často odohrávajú tie najšialenejšie príbehy. A inak tomu nie je ani dnes. V tomto článku ti ukážeme šialené príbehy, ktoré sa podarilo zachytiť na týchto fotografiách. Tieto šialené príbehy…

Aké sú tie najextrémnejšie vedecké laboratóriá na svete?

0 icon

Vedecké laboratóriá slúžia na vykonávanie testov a výskumných postupov, či na prípravu chemikálií a niektorých liekov. Nasledujúce laborky ale nie sú umiestnené práve na typických miestach a ty sa o nič dozvieš viac. Práca vedca nie je ani zďaleka nuda, ako si si možno predstavoval. Bonusom je, keď robia títo vzdelaní ľudia na neobvyklých…

Ako dlho by padal kamienok na dno Mariánskej priekopy?

0 icon

Mariánska priekopa je najhlbšou časťou oceánu. Ak ti teda niekedy omylom dačo vypadlo cez palubu, ako dlho by trvalo kým by sa napríklad kamienok dostal na morské dno? Mariánsky priekop, ktorý sa nachádza v Tichom oceáne zhruba na polceste medzi Japonskom a Novou Guineou, je najhlbšou časťou oceánu a ponára…

Vo svete IT

Xiaomi: „Na týchto trhoch sme medzi top 5 predajcami smartfónov“. Pozrite sa, ako spoločnosť dopadla na Slovensku!

0 icon

Spoločnosť Xiaomi sa vo všeobecnosti pokladá za technologického tigra, ktorý skokovo rastie vo viacerých regiónoch sveta. Výnimkou nie je ani región strednej Európy. Nie tak dávno sme sa pozerali na trhové pokrytie jednotlivých výrobcov smartfónov na území Slovenska a okolitých krajín, z ktorého vyplynulo, že o telefóny spoločnosti je stále…

Prečo je pod povrchom Jupiterových mesiacov voda? Astronómovia sa približujú k odpovedi

0 icon

Štyri najväčšie mesiace Jupitera fascinujú ľudstvo už celé storočia. Objavil ich astronóm Galileo Galilei so svojim podomácky vyrobeným teleskopom a odvtedy sa o nich snažíme zistiť čo najviac. Týmto mesiacom sa však dostalo špeciálnej pozornosti počas uplynulých desaťročí, kedy astronómovia zistili, že aspoň tri z nich ukrývajú pod povrchom vodu,…

iPhone 12 Pro vs iPhone 12 – cena komponentov je v porovnaní iba o 28 eur vyššia, no pri predaji je cenový rozdiel násobne vyšší

0 icon

Už roky celosvetovo obľúbené smartfóny iPhone od americkej spoločnosti Apple sú už zrejme od ich vzniku známe o čosi vyššou cenovkou, ako ich konkurenti s operačným systémom Android. Cenový rozdiel medzi prémiovými Android výrobcami a spoločnosťou Apple sa v posledných rokoch výrazne okresal, respektíve vyrovnal. Väčšina Apple zariadení však nemôžme…

Signál „WoW!“ je najzáhadnejším signálom v oblasti astronómie. Odkiaľ ku nám prišiel?

0 icon

Rádiový teleskop The Big Ear sa nachádzal v Spojených štátoch a demontovaný bol v roku 1998. Nikdy nepatril medzi najväčšie, alebo najcitlivejšie teleskopy, píše portál astronomy.com. Napriek tomu sa mu podarilo zachytiť najznámejší signál v histórii astronómie. V 70. rokoch pátral teleskop Big Ear po stopách mimozemských civilizácií. V roku 1977…

Pozrite si prehľad platených Android aplikácií a hier, ktoré stiahnete z Google Play zadarmo. Ktoré z nich si vyberiete?

0 icon

Opäť raz vám prinášame nádielku platených Android aplikácií a hier, ktoré môžete dočasne z obchodu Google Play stiahnuť kompletne zadarmo. Tentokrát na zozname nižšie nájdete 13 aplikácií, z ktorých stoja za povšimnutie aplikácie PowerAudio Plus, Password Manager, či ProCam X. V prvom prípade ide o kvalitný hudobný prehrávač. V druhom…

Armádny Magazín

Sýria : Rusi zbombardovali ďalší veľký teroristický tábor. Video

0 icon

Sýria, 26. november 2020 (AM)  - Ankara posilňuje svoje vojenské pozície v Idlibe a Rusi im ničia teroristické základne. Ako odplatu za kroky Ankary v Náhornom Karabachu sa Rusko zúrivo pustilo do pro-tureckých teroristov v Sýrii.   Video: intenzívne bombardovanie oblastí, kde sa nachádzajú teroristi

Rusko má podmorskú CIA - nový systém hydroakustického sledovania

0 icon

Rusko, 26. november 2020 (AM) - Podvodné bitky si dnes už prakticky nedokážeme predstaviť bez účasti ponorných bezpilotných prístrojov. A napokon ani bez spoločného centra pre zber dát založenom na moderných akustických prostriedkoch sledovania pod vodou. Aké prostriedky má Rusko v tejto sfére? A čo s tým má spoločné ame

Sýria: Rusko-Iránska pasca pre izraelské F-16

0 icon

Rusko, 26. november 2020 (AM) - Podľa zdrojov blízkych sýrskej armáde pravdepodobne raketový úder proti juhozápadu Damasku spôsobí nový bod obratu vo vojenskom pakte podpísanom v júni s Iránom, ktorý otvoril dvere Sýrskeho neba Iránskym systémom protivzdušnej obrany. Ten na seba nenechal dlho čakať a 17. novembra Bavar - 373 skutočne…

Kde sa začne boj Ruska s USA?

0 icon

Rusko, 26. november 2020 (AM) - Vpád Američanov do teritoriálnych vôd Ruska – to nebola obyčajná „provokácia“. „Ak by ste sa ma dnes opýtali, kde sa môže začať námorná vojna medzi USA a Ruskom, tak odpoviem – v zálive Petra Veľkého! Pretože nedávny vpád torpédoborca John McCain do tunajších výs

Baijiahao (Čína): nová hrozba pre Biely dom! Rusko ukázalo svoj „tromf“ v správnom momente – je ním bombardér nového typu

0 icon

Čína, 25. november 2020 (AM) - Podľa amerických médií Rusko údajne v rozhodujúcom momente oznámilo, že uskutočnilo prvý let strategického bombardéru novej generácie. Dňa 3. 11. 2020 Zjednotená letecká korporácia Ruska uviedla, že bombardér Tu-160M2 uskutočnil úspešný let s novými motormi z letiska v Kazani. Americké méd

Svetlo sveta

25.11. Svätá Katarína Alexandrijská, mučenica čistoty

0 icon

Svätá Katarína Alexandrijská je mučenica, ktorá bola ako 18 ročná umučená rukami pohanského vládcu Maxentiusa. Cirkev ju zaraďuje medzi 14 svätých pomocníkov v núdzi, ktorých orodovanie u Boha sa uznáva ako osobitne účinné. Svätá Katarína bola o 1100 rokov identifikovaná svätou Johankou z Arku ako jednou z tých, ktorá sa…

Hriech Lenivosti

0 icon

« Je dokonané » (Jn 19, 30)Šieste slovo, ktorým sa nám prihovára Ježiš z kríža, je vyslovené na zadosťučinenie hriechu lenivosti. Lenivosť je choroba vôle, ktorá spôsobuje, že zanedbávame svoje povinnosti. V bežnom živote sa prejavuje ako lenivosť, neochota, ľahostajnosť, ľahkovážnosť. Lenivosť v náboženskej oblasti je predovšetkým nevôľa k duchovnému…

Otec Urbančok: Blíži sa bibliou predpovedaný koniec sveta ?

0 icon

Homília na 25. nedeľu po Turícach – Misál sv. Jána XXIII. Mt 24,15-35 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel – kto číta, nech pochopí: vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr, kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu,…

Arcibiskup Fulton J. Sheen: Nebo nie je až tak ďaleko

0 icon

V jednej známej piesni sa hovorí: “Keď som pri tebe, som v nebi.” Nech to znie akokoľvek ľúbivo, toto nie je nebo, o ktoré človek na zemi zápasí. Ak chceme hovoriť o nebi, musíme najskôr pochopiť, prečo nebo je večnosť. Hovoriť o večnosti znamená pochopiť čas. V nebi nie je…

Očistec je miestom utrpenia, ale zároveň predĺžením Božieho milosrdenstva po smrti

0 icon

Pre veľkú väčšinu ľudí je takmer nemožné dosiahnuť na tomto svete dokonalosť. A preto Cirkev hovorí o Očistci. Pre väčšinu z nás je nemožné zomrieť v stave dokonalosti. Ďakujme Bohu, že vo svojom milosrdenstve, nám ľuďom, dal Očistec. Očistec je pre nás rozšírením Božieho milosrdenstva z tohto sveta do nadprirodzeného.…

icon FOTO DŇA