Slovensko je úžasná a fascinújúca krajina. Pozrite si 7 zaujímavostí, kvôli ktorým nemusíte cestovať za hranice

Bratislava 18. apríla 2016 (HSP/Foto:TASR,wikipedia)

 

Kto vytesal gule z kameňa?

Celá naša planéta je pokrytá záhadnými miestami a útvarmi. Bokom nestojí ani Slovensko. V kysuckých lesoch okolo Čadce v pieskovcovom pásme širokom 500 m a dlhom 15 km sa ukrývajú kamenné gule. Spôsob vzniku týchto presných geometrických útvarov nie je zatiaľ vysvetlený.

Na Kysuciach neďaleko Čadce v osade Megonky sa nachádza geologická rarita európského významu. V lome a v prírode boli objavené kamenné gule rôznych rozmerov, ktorých však vo svojom nálezisku veľmi ubúda. Stávajú sa ozdobou v záhradach a parkoch súkromných osôb a firiem. Lom je v súkromnom vlastníctve, už sa v ňom neťaží a  jeho vyhlásenie za chránenú prírodnu pamiatku sa zatiaľ nepodarilo zrealizovať. Posledné tri gule tak čakajú na toho, kto si ich odvezie.  Pohľad na kamenné gule v lome Megonky neďaleko Čadce
Na Kysuciach neďaleko Čadce v osade Megonky sa nachádza geologická rarita európského významu. V lome a v prírode boli objavené kamenné gule rôznych rozmerov, ktorých však vo svojom nálezisku veľmi ubúda. Stávajú sa ozdobou v záhradach a parkoch súkromných osôb a firiem. Lom je v súkromnom vlastníctve, už sa v ňom neťaží a jeho vyhlásenie za chránenú prírodnú pamiatku sa zatiaľ nepodarilo zrealizovať. Posledné tri gule tak čakajú na toho, kto si ich odvezie.
Pohľad na kamenné gule v lome Megonky neďaleko Čadce

Väčšina z nich má priemer jedného metra, niektoré aj tri metre a vážiace okolo tridsať ton. Ich guľovitý tvar je nápadne presný. Nemôže to však byť dielo ľudských rúk, pretože niektoré síce ležia roztrúsené po okolí, mnohé sú vrastené do pieskovca z ktorého sa zvetrávaním dostávajú von.

Ak by to aj bolo dielo ľudí, muselo by byť vytvorené pred miliónmi rokov. Je zaujímavé, že sú z iného materiálu ako okolitá pieskovcová hornina. Tvoria ich zlepence zo vzácnych rôznorodých materiálov. Ich najväčším náleziskom sú lomy Megoňka a Klokočov. Práve v Megoňke sa nachádzajú najväčšie trojmetrové gule. Neďaleko sa nachádza Hromová guľa, ktorá nápadne priťahuje blesky. Keďže je z kameňa, zostáva záhadou, čo túto schopnosť spôsobuje.

Významné náleziská kamenných gúľ sú v Kostarike, Mexiku, Austrálii a na Novom Zélande. Najnovšie sa objavilo nálezisko v Bosne a Hercegovine. Najväčšie nálezisko, čo do rozlohy, sa však nachádza na Slovensku.

 

Záhada veže Spišského hradu

História najväčšej stredoeurópskej stavby svojej doby, Spišského hradu, sa nám zdala byť jasnou.

 

Na snímke severovýchodný pohľad na Spišský hrad v Spišskom Podhradí . Foto: Oliver Ondráš
Na snímke severovýchodný pohľad na Spišský hrad v Spišskom Podhradí . Foto: Oliver Ondráš

Travertínové bralo bolo osídlené už päť tisícročí p.n.l.. Od prvého storočia p.n.l. bola osídlená Keltmi, potom už hovoríme o Slovanoch. Pri rekonštrukcii hradu sa našli základy veže omnoho väčšej a staršej ako dnešná dominanta hradu. Základy sú impozantných rozmerov. Múry sú štvormetrové a priemer veže je 23 metrov. V strede sa nachádza podporný stĺp s trojmetrovým priemerom. Veža  takých rozmerov musela byť vysoká 15 až 20 metrov. V jej základoch sa našli opracované kamene z ešte staršej stavby. Kto vežu postavil? Ako veža zanikla? Dnes vieme, že to bola geologická katastrofa.

 

Miesto pôvodnej veže spišského hradu. Foto: Milan Kapusta
Miesto pôvodnej veže spišského hradu. Foto: Milan Kapusta

Obrovský kus brala sa odlomil a zrútil do doliny. Zlom zasiahol i vežu. Alebo to bola ona sama, ktorá to svojou mohutnosťou spôsobila? Dnes si možno už len predstaviť, aký to musel byť úctu vzbudzujúci pohľad na mohutnú stavbu, ktorá sa vypínala nad širokým okolím. Spišský hrad je súčasťou svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

 

Minulosť a  prítomnosť svetového rekordéra

Až do roku 1955 bola visutá lanovka na Lomnický štít svojimi technickými parametrami svetovým rekordérom v prevýšení a dĺžke dráhy. So stavbou sa začalo v roku 1936 a mala dva úseky.

Na snímke visutá lanovka opúšťa údolnú stanicu na Skalnatom Plese a mieri na Lomnický štít vo Vysokých Tatrách. Foto:  Oliver Ondráš
Na snímke visutá lanovka opúšťa údolnú stanicu na Skalnatom Plese a mieri na Lomnický štít vo Vysokých Tatrách. Foto: Oliver Ondráš

 

Prvý úsek z Tatranskej Lomnice na Skalnaté pleso cez medzistanicu Štart bol ukončený za jeden a pol roka v decembri 1937. Úsek bol dvojsmerný a dve kabíny sa stretávali v stanici Štart. Budovy staníc projektoval Dušan Jurkovič. Najväčšia polyfunkčná budova je na Skalnatom plese. Donedávna okrem lanoviska mala aj hotelovú časť (Encián) a reštauráciu. Stavba horného úseku trvala do roku 1941. Napriek obtiažnosti terénu,a nestálosti počasia, stavba napredovala pomerne rýchlo i keď si predstavíme že spočiatku bol materiál vynášaný na vrchol nosičmi.

Pohľad na panorámu centrálnych Tatier s Lomnickým štítom zo Starej Lesnej Foto: Oliver Ondráš
Pohľad na panorámu centrálnych Tatier s Lomnickým štítom zo Starej Lesnej Foto: Oliver Ondráš

Horná časť stanice bola spolu s astronomickým observatóriom, najvyšším na Slovensku, dokončená v roku 1941. Najťažšie úseky sa teda stavali už za existencie prvého Slovenského štátu, čo bol pre mladý štát slušný výkon. Na vrchol premáva jedna kabína na závesnom lane bez podpery. Po postavení veľkokapacitnej kabínkovej lanovky z Tatranskej Lomnice na Skalnaté pleso bol spodný úsek v roku 2000 odstavený, a dnes je už demontovaný. Spodná budova a jedna podpera z oboma kabínami má slúžiť ako múzeum.

 

Päťstoročná tradícia technického diela

V minulosti na zlato bohatých vrchoch, medzi Kremnicou a Turčekom, sa nachádza banské technické dielo z 15 storočia. ktoré svojou unikátnosťou je ojedinelé nielen na Slovensku, ale i vo svete, Turčekovský vodovod. V minulosti privádzal vodu z prítokov rieky Turiec a ústil do Hrona.

Turčekovský vodovod. Foto:  wikipedia
Turčekovský vodovod. Foto: wikipedia

Slúžil na pohon banských strojov v kremnickej oblasti a povrchových zariadení. Vodovod je funkčný dodnes. Celé dielo má 34 km a prevýšenie 7oo m. Na objekte sa nachádza 9 štôlní, akvadukt, dve akumulačné vodné nádrže, usadzovacia nádrž, vyrovnávacia nádrž, šachta a tri stupne vodných elektrární. Slúžil na pohon strojov v štôlňach a slapoch, kremnických mlynoch a papierňach, zásoboval vodou mesto Kremnica a neskôr slúžil i na napájanie parných lokomotív.

Voda sa privádzala na najvyšší bod údolia a odtiaľ sa rozvádzala k banským dielam v Kremnici a okolí.

V súčasnosti slúži na výrobu elektrickej energie vo dvoch povrchových hydroenergetických stupňoch. Tretí stupeň sa nachádza v šachte pod zemou v hĺbke 144m. Bol prvou podzemnou vodnou elektrárňou v Európe. Pri Turčeku preteká vodovod geografickým stredom Európy.

 

Telgártska slučka

V tomto roku uplynie už 85 rokov od zahájenia výstavby železničnej trate Červená skala- Margecany. Tam kde trať prechádza jednou z najkrajších scenérií Slovenka, pri prameni Hrona pod Kráľovou holou, boli vybudované technicky najzaujímavejšie železničné objekty.

Telgártsky viadukt Foto:wikipedia, Ján Sokoly
Telgártsky viadukt Foto:wikipedia, Ján Sokoly

Najpozoruhodnejšou stavbou je špirálovitá slučka pri Telgárte dlhá 1239 m s prevýšením 31 m. V nej je položený tunel v oblúku s polomerom 400 m. Tesne nad tunelom je Telgártsky viadukt vysoký 22 m s prvou betónovou oblúkovou konštrukciou u nás. Za ním je 18 m vysoký v oblúku položený druhý viadukt nad údolím Chramošky s deviatimi kamennými oblúkmi. Potom trať vchádza do Hronského tunela a v zápätí do vrcholového Besníckeho tunela. V ňom sa nachádza vrcholový bod trate vo výške 957 m. Je to najvyšší bod železničných tratí s normálnym rozchodom na Slovensku. Tu trať opúšťa Horehronskú dolinu a vchádza do oblasti Gemera prechádza cez ďalšie prekrásne prírodné scenérie. Systém Telgártskej slučky je zaradený medzi národné technické  pamiatky.

 

Aragonitová jaskyňa

Aragonitový klenot svetového dedičstva. Ochtinská aragonitová jaskyňa je vo svetovom meradle unikátnym výtvorom, ktorý svojou rôznorodosťou upúta každého návštevníka.

Na snímke  unikátna aragonitová výzdoba v Ochtinskej aragonitovej jaskyni. Fotot:  Ján Siman
Na snímke unikátna aragonitová výzdoba v Ochtinskej aragonitovej jaskyni. Fotot: Ján Siman

Nachádza sa v Slovenskom Rudohorí. Je z prvohorných vápencov a preto má aragonitovú výzdobu, ktorú tvoria ihlicovité, obličkovité, špirálovité hroty a trsy mliečneho aragonitu. Na rozdiel od druhohorných vápencov, ktoré vytvárajú kvapľové jaskyne. Považuje sa za najkrajšiu na svete. Je jediná v Európe, a jedna z troch na zemi. Je zapísaná do zoznamu Svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO.

 

Údolím Muránskej planiny

Ozubnicová trať s normálnym rozchodom, Tisovec – Pohronská Polhora je jedinečné zariadenie v stredoeurópskom meradle a jedna z dvoch doposiaľ prevádzkovaných tratí na svete. Železničná trať prekonáva strmé stúpanie a následne spád cca 50% v úseku Pohronská Polhora – Zbojská – Bánovo čo je umožnené zvláštnou konštrukciou zvršku súpravy. Na 16-tich kilometroch trate Tisovec – Pohronská Polhora, ktorá sa kľukatí malebným údolím Národného parku Muránska planina, sa nachádzajú postupne smerom od Tisovca , oblúkovitý 800 m dlhý tunel, tri viadukty vysoké 20, 31 a 36 metrov a dlhé 105, 175 a 200 metrov a  dvojdielna ozubnica dlhá 5.836 metrov.

Ozubnica – Muránska planina. Zdroj: Občianske združenie Zubačka
Ozubnica – Muránska planina. Zdroj: Občianske združenie Zubačka

V súčasnosti už jazdí na trati aj pôvodný parný ozubnicový rušeň. Nefunkčný rušeň sa našiel v Rumunsku, doviezol sa na Slovensko a zrekonštruoval v pôvodnej podobe. Zriadilo sa aj múzeum trate v Tisovci.

Na snímke jeden z vagónov historickej ozubnicovej železnice v Tisovci. Fotot: Ján Siman
Na snímke jeden z vagónov historickej ozubnicovej železnice v Tisovci. Fotot: Ján Siman

K jazde súčasným historickým vláčikom patrí aj zastavenie a pobyt na Salaši Zbojská. Pri návšteve Tisovca je možné vidieť, čo však nemá so železnicou nič spoločné, najdlhšiu fujaru trombitu na svete dlhú 20 metrov a vážiacu 70 kg. Je uložená v priestoroch kultúrneho stánku v Tisovci.

V januári 2008 bola ozubnicová trať Tisovec – Pohronská Polhora vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku Slovenskej republiky.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

SK 8: Kraje zásadne nesúhlasia so vznikom krajských školských úradov

0 icon

Bratislava 14. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA-Martin Medňanský)   Združenie samosprávnych krajov SK 8 nesúhlasí so vznikom krajských školských úradov. Šéfovia krajov považujú tento krok za centralizáciu, ktorú dôrazne odmietajú. Naopak, žiadajú kroky smerujúce k decentralizácii. SK 8 takto reaguje na návrh novely zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve,…

Zatkli policajtku, ktorá smrteľne postrelila Afroameričana Wrighta

0 icon

Minneapolis 14. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Carlos Gonzalez/Star Tribune)   Úrady v americkom štáte Minnesota zatkli v stredu policajtku, ktorá na predmestí mesta Minneapolis v nedeľu večer smrteľne postrelila Afroameričana Daunteho Wrighta Tamojšia prokuratúra zároveň médiám oznámila, že policajtku Kim Potterovú následne obžalujú zo zabitia druhého stupňa. Informovala o tom agentúra AFP…

Arménsky premiér Pašinjan oznámil, že odstúpi koncom apríla

0 icon

Jerevan 14. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-PAN Photo-Tigran Mehrabyan)   Arménsky premiér Nikol Pašinjan v stredu oznámil, že v posledných desiatich dňoch apríla odstúpi z funkcie s cieľom rozpustiť parlament a vyhlásiť predčasné voľby. Informovala o tom agentúra TASS "Demisiu podám v priebehu posledných desiatich dní apríla na základe dohody medzi parlamentnými…

To sa naozaj „oplatí“: Pandemická komisia súhlasí s tým, aby sa zaočkovaní ľudia už nemuseli testovať

0 icon

Bratislava 14. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Lewis Joly)   Pandemická komisia vyjadrila na dnešnom rokovaní súhlasné stanovisko s tým, aby sa zaočkovaní ľudia už nemuseli testovať Ako informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová, testovanie na ochorenie COVID-19 by sa nemalo vzťahovať na osoby, ktoré sú minimálne 14 dní po očkovaní druhou…

Chameneí: Zbytočné predlžovanie rokovaní o jadrovej dohode uškodí Iránu

0 icon

Teherán 14. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Office of the Iranian Supreme Leader)   Iránsky najvyšší vodca ajatolláh Alí Chameneí v stredu upozornil na to, že rokovania svetových veľmocí so zástupcami Iránu o oživení tzv. jadrovej dohody nemôžu trvať zbytočne dlho, pretože by tým uškodili Iránu. Informovala o tom agentúra AFP "Musíme byť…

Británia a EÚ budú vo štvrtok rokovať o Severnom Írsku

0 icon

Brusel 14. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Francisco Seco, Matt Dunham)   Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič a britský vyjednávač pre brexit David Frost budú vo štvrtok v Bruseli rokovať o pravidlách na hraniciach medzi Írskom a Severným Írskom, oznámila v stredu EÚ. Informovala o tom agentúra AP Európska komisia (EK) začala v…

Prehodnotenie COVID automatu a testovania si vyžaduje ešte odbornú diskusiu

0 icon

Bratislava 14. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Prehodnotenie COVID automatu a testovacej stratégie si vyžaduje ešte odbornú diskusiu. Také je stanovisko po stredajšom zasadnutí pandemickej komisie pod vedením ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO), ktorá rokovala o aktuálnej situácii v súvislosti s novým koronavírusom. Zároveň súhlasila s niekoľkými zmenami. TASR…

Európska lieková agentúra na budúci týždeň vydá odporúčanie k vakcíne Johnson & Johnson

0 icon

Londýn 14. apríla 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-David Zalubowski)   Európska lieková agentúra (EMA) posudzuje prípady zriedkavých krvných zrazenín zaznamenané v Spojených štátoch po podaní vakcíny proti koronavírusu od spoločnosti Johnson & Johnson. Zároveň uviedla, že čoskoro vydá odporúčanie pre európske krajiny „Urýchľujeme toto hodnotenie a v tejto chvíli očakávame vydanie odporúčania na…

Stali sme sa svedkami „zločinu proti ľudskosti a vojnového zločinu smerujúcemu voči vlastnému obyvateľstvu“?! Slovenskí advokáti, vedci či lekári podali na súd v Haagu podnet v súvislosti s testovaním, ktoré možno takto bude kvalifikované

0 icon

Bratislava 14. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Desiatky slovenských advokátov, vedcov, lekárov, zástupcov iných profesií a občianskych aktivistov, podali v pondelok (12.4.) podnet na Medzinárodný trestný súd v Haagu za vykonanie nepovolených medicínskych experimentov súvisiacich s celoplošným testovaním. Informovala o tom advokátka a bývalá dlhoročná zástupkyňa SR pred Európskym súdom…

Školskí odborári vítajú zmenu v zjednotení financovania regionálneho školstva

0 icon

Bratislava 14. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy (OZ PŠaV) na Slovensku víta zmenu v zjednotení financovania a riadenia regionálneho školstva, ktorú v stredu schválila vláda. Tá na svojom rokovaní schválila návrh novely zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve Predseda školských odborárov…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Peter Kohút

Globálny parazit je pohoršený nad správaním Ruska

0icon

Globálneho parazita s hlavnou centrálou v Londýne veľmi tlačí topánka. To ho donútilo kolosálnym volebným podvodom ukradnúť prezidentské voľby v USA a dosadiť k moci svojich kumpánov, ktorých Trump nazval washingtonským močiarom, ktorý treba vysušiť. Vďaka svojmu primitivizmu globálny parazit vedie USA k rozpadu a krachu. Situácia sa neustále zhoršuje, hlavne v „demokratických“ štátoch, kým štáty…

Slavěna Vorobelová

Boj o Sputnik V pokračuje

0icon

Vojská sa preskupili a hlavné boje sa presunuli z premiérskeho frontu na front ministerský. Aj keď všetci, ktorí sme ešte ako tak pri zmysloch dobre vieme, že „novo“ rekonštruovaná vláda je stále len ten istý nezmieriteľný a nekompatibilný „krikľavo-čiernobiely“ mačkopes. Chvíľkové prímerie, ktoré nastalo po priamom strete, nijako štátu a…

René Pavlík

Spravodlivosť

0icon

Spravodlivosť. Nie. Nemám právnické vzdelanie. Ale aj keby som ho získal napríklad na fakulte s anglickým vyučovacím jazykom bez znalosti Angličtiny, bol by som asi rovnako vzdelaný ako teraz. Preto si dovolím zabŕdnuť do oblasti spravodlivosti. Každý, okrem poväčšine mladých, veriacich v americký sen vie, že zarobiť miliardu poctivou prácou…

Helena Stankova

Otvorený list

0icon

Smrť občanov sa vás už nedotýka? Pýtam sa vás zodpovedných: Riadiaci pracovníci štátnych inštitúcií, členovia krízových štábov, Ministri a Členovia vlády SR, Prezident SR. Občania SR zomierajú na : neodbornosť, nedbanlivosť, diletantstvo, hlúposť, zbabelosť a korupciu vás všetkých. Vo februári 2021 boli Covidom19 nakazení pacienti psychiatrického oddelenia Univerzitnej Nemocnice v…

Ján Droppa

Špinavá hra masmédií

0icon

V každých parlamentných voľbách, od vzniku Slovenskej republiky, zohrali kľúčovú úlohu médiá. A to sú hlavne najväčšie tv masmédia, tzv. mainstream, teda Markíza, Joj, TA3, RTVS. To, že masmédiá dokážu jednostranným výberom (či embargom) a skresľovaním informácií, anketami ovplyvniť voľby je nepopierateľné. Dá sa hovoriť o cca 5-10% voličských hlasoch.…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

10 odvážnych žien, ktoré navždy zmenili svet

0 icon

Mnohé štúdie ukazujú, že práve ženy sú tým silnejším pohlavím. Už v maternici predbiehajú mužské pohlavie v rýchlosti vývinu, sú schopné žiť dlhšie ako muži aj v extrémnych podmienkach (epidémie, hladomory),... No naprieč históriu sú to práve ženy, ktoré to často mali omnoho ťažšie ako muži. Dokonca ani nemali právo voliť! Existujú…

Čo o tebe môže prezradiť tvoja kúpeľňa?

0 icon

Možno tomu neveríš, ale to, ako si zariadiš veci vo svojej kúpeľni, môže o tebe prezradiť veľa faktov. Veci, ako napríklad to, ako vkladáš toaletný papier do držiaka, môžu naznačovať niečo o tvojej osobnosti. Predtým, ako túto predstavu odmietneš, prečítaj si nižšie, čo na to hovoria odborníci. Kúpeľňa ukáže viac, ako si…

Bol človek skutočne na Mesiaci? (2. časť)

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku s názvom Bol človek skutočne na Mesiaci? Ako už z názvu vyplýva, snažíme sa zhrnúť základné fakty o lete na mesiac. V rámci druhej časti článku sa spoločne pozrieme na niekoľko nejasností, ktoré oplývajú misiu Apollo XI., ale aj na iné fámy, ktoré neustále „bežia“ v éteri. Po tom, ako sa…

20 úžasných čiernobielych fotografií, na ktoré jednoducho nebudeš môcť prestať pozerať

0 icon

Čiernobiele fotografie sú obzvlášť fascinujúce. Z nejakého dôvodu sa mnohokrát zdajú byť oveľa hlbšie a výraznejšie ako tie farebné. Možno je to preto, že sa nás nesnažia rozptýliť farbami, ale radšej sa zameriavajú na vystihnutie samotnej podstaty. 20 úžasných čiernobielych fotografií, ktoré dokazujú, aké expresívne čiernobiele fotografie môžu byť. Skús…

Prečo niektoré deti majú vlasy a iné nie?

0 icon

Existuje povera, ktorá hovorí, že žena, ktorá počas tehotenstva zažíva pálenie záhy, bude mať dieťa s množstvom vlasov. V roku 2006 to vedci naozaj preskúmali a zistili, že z 28 žien, ktoré zažívali pálenie záhy, malo 23 deti s dlhými vlasmi. Verili, že hormóny uvoľňované počas tehotenstva môžu tiež riadiť to, ako rastú deťom…

Vo svete IT

Mimozemské artefakty na povrchu Mesiaca? Je to možné, podľa projektu SETA

0 icon

Drakeova rovnica je známa rovnica, podľa ktorej môžu vedci odhadnúť pravdepodobnosť, že sa nám podarí nájsť inteligentný život v našej galaxii, píše portál Space.com Rovnicu vytvoril rádiový astronóm Frank Drake  roku 1961. Pozostáva z niekoľkých premenných, medzi ktoré sa ráta pomer vzniku hviezd, priaznivých pre vývoj inteligentného života a pomeru…

Mi Band valcuje konkurencie. Xiaomi sa podelilo o ďalší MEGA úspech! Dal sa podľa vás očakávať?

0 icon

Inteligentné fitness náramky sú čoraz populárnejšími pričom, rok čo rok môžeme v súvislosti s nimi počúvať o nových technológiách. Priekopníkom v tejto oblasti je spoločnosť Xiaomi, ktorá každoročne posúva hranice cenovo dostupnej nositeľnej elektroniky bližšie k bežnému človeku. Za pripomenutie stojí povedať, že nedávno Xiaomi predstavilo Mi Band 6 náramok,…

RECENZIA: Lenovo ThinkPad X1 Nano – kompaktná pracovná stanica s neuveriteľnou výdržou batérie

0 icon

Spoločnosť Lenovo len prednedávnom uviedla na trh úplne nový ultra-výkonný notebook s označením Lenovo ThinkPad X1 Nano 1. generácie. Nový modelový rad obohacuje sériu ThinkPad X1 o ešte kompaktnejšie notebooky s najväčšou možnou porciou výkonu a neuveriteľnou výdržou batérie. Novinka ThinkPad X1 Nano 1. gen sa ako jedna z prvých…

Adaptácia na Android 11 je náročnou, tvrdí spoločnosť Xiaomi. Prečo tomu tak je?

0 icon

Každoročný príchod novej verzie mobilného operačného systému Android robí každoročne problémy väčšine výrobcov smartfónov s týmto operačným systémom. Nutnosť adaptovať sa na novú verziu nie je jednoduché a častokrát s tým má problémy aj priamo výrobca Androidu, spoločnosť Google. Omnoho zložitejšiu prácu však majú vývojári OEM výrobcov, ktorí vo väčšine…

WhatsApp je opäť pod tlakom v súvislosti s novými podmienkami používania služby. Tentokrát zo strany úradov

0 icon

WhatsApp nedávno oznámil zmenu podmienok používania služby, ktorá vyvolala širokú nevoľu a následnú migráciu používateľov na konkurenčné služby. Dôvodom bolo, že služba chce zbierať ďalšie údaje a ďalej ich spracovávať. Pre objektívnosť však treba povedať, že samotné zbieranie nových údajov nie je automatické, pričom aby k nemu došlo, tak používateľ musí…

Armádny Magazín

Pentagon vysvetlil nárast počtu amerických vojakov v Nemecku. NATO presúva jednotky k hraniciam Ruska

0 icon

USA, 14. apríl 2021 (AM) - Minister obrany USA Lloyd Austin oznámil, že vyslanie ďalších 500 amerických vojakov do Nemecka je signálom pre spojencov NATO, že Washington „si váži vzťahy s partnermi“.   „Čo sa týka otázky rozmiestnenia vojakov v Nemecku, ktoré som avizoval, a či je to signál

Čínsky drak a vojna na Donbase — pohľad Číny na budúcnosť Ukrajiny

0 icon

Čína, 14. apríl 2021 (AM) - Raz som sa v Telegrame nevdojak zmienil o zatiaľ nepreskúmanej úlohe Číny v konflikte na Donbase. Je zrejmé, že Nebeská ríša hrá úlohu pozorovateľa celého tohto procesu. Samozrejme, hlúpi ľudia sa môžu pozrieť na mapu a povedať, že Čína je od Ukrajiny veľmi ďaleko, čo jej…

Čo slovenská diplomacia nechápe?

0 icon

Slovensko, 14.apríl 2021 (AM) –To, čo tak jednoducho vysvetľuje komentátor časopisu National Interest Mark Episkopos. Že ani pre Rusko a ani pre Ukrajinu nie je výhodné zaútočiť v Donbase ako prvý!   Komentátor NI vidí „vojnovú“ situáciu na Donbase

Lavrov varoval ostatné krajiny pred podporovaním militaristických nálad Kyjeva

0 icon

Rusko, 14. apríl 2021 (AM) – Ruský minister zahraničia Sergej Lavrov vyhlásil, že Ruská federácia dôrazne odporúča zodpovedným krajinám vrátane Turecka, aby analyzovali militantné vyhlásenia Kyjeva a neumožnili prikrmovanie militaristických nálad.   „Hneď na začiatku poviem, že všetkým zodpovedným štátom, s ktorými komunikujeme

Napätie v Čiernom mori. Turecko stojí pred katastrofálnou voľbou

0 icon

Turecko, 14. apríl 2021 (AM) - Zvyšovanie napätia na Donbase a ruská vojenská intervencia na ukončenie ukrajinskej agresie sú v záujme Spojených štátov, ktoré majú záujem o kontrolu v Čiernom mori. Luhanská a Donecká ľudová republika čelia narastajúcej ukrajinskej agresii. Režim prímeria, na ktorý bol prezident Ukrajiny Zelenskij taký

Svetlo sveta

Tvoja duša si zaslúži viac ako jarnú detoxikáciu

0 icon

Zobral som si do rúk noviny, ktoré som najprv letmo preletel, či niečo ma v nich zaujme. Veď to poznáte. Taký letmý nastrel. A veru zaujalo. Bolo pôstne obdobie, tak som myslel skôr na niečo, čím by pookriala moja duša. Niečo duchovné. Veď aj názov novín tomu zodpovedal, išlo o…

V utorok 6.4. sme si s Mons. Gavendom uctili sv. Metoda v Devíne pri príležitosti 1136. výročia jeho úmrtia.

0 icon

V utorok 6. apríla 2021 uplynulo 1136 rokov od smrti sv. Metoda. Daniela Suchá, predsedníčka o. z. Cyrilometodiada, a Mons. Marián Gavenda si uctili svätého Metoda položením venca k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred Kostolom Svätého kríža v Devíne. J. E. Mons. František Rábek, predseda Rady KBS pre vedu,…

Arcibiskup Sheen: Pilát a najväčší justičný omyl

0 icon

Súdny proces, o ktorom budem dnes rozprávať je proces, na ktorom bolo prítomné celé ľudstvo. Jednotlivci, ktorí sa na tomto procese nachádzajú, v skutočnosti zastupujú jednotlivé kategórie ľudí. Súdny proces sa odohrával pred miestne najvyšším predstaviteľom Rímskej ríše, ktorý sa nazýval Poncius Pilát. Na to, aby sme boli schopní porozumieť…

Najdôležitejší žalm Veľkej noci

0 icon

Autorstvo žalmov sa pripisuje kráľovi Dávidovi, ktorý približne 1000 rokov pred príchodom Krista zostavil ich podstatnú časť. Starý zákon nám hovorí, že kráľ Dávid miloval hrať na harfe a žalmy boli oslavnými piesňami radosti, ale aj žiaľu v utrpení. Skutočný význam žalmov sa vie pochopiť, ak sa ich modlíme z…

Arcibiskup Sokol v knihe podrobne odhalil zákulisie intríg a klamstiev, ktorým čelil po nástupe Bezáka

0 icon

Žiadna kresťanská láska a milosrdenstvo, ale špinavosti, intrigy a klamstvá. Takto by sa dali dali zhodnotiť pomery po nástupe Roberta Bezáka voči arcibiskupovi Sokolovi od samotného jeho nástupu, tak ako ich arcibiskup Sokol podrobne rozpísal vo svojej knihe pamätí pod názvom „Je čas mlčať a čas hovoriť.“ Arcibiskup Sokol uviedol, že vymenovanie Bezáka…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali