Slováci podpisujú petíciu za dobrovoľnosť očkovania proti CoViD-19

Bratislava 23. júna 2021 (HSP/Foto:TASR/AP-Pavel Golovkin, SITA/AP-Arne Dedert/dpa, TASR/AP-Boris Grdanoski )

 

V mene občanov, ktorí podpísali Petíciu za dobrovoľnosť očkovania proti CoViD-19 iniciátori petície žiadajú o jej prijatie a prerokovanie požiadaviek petície. Petíciu od jej zverejnenia podpísalo 39 134 petentov, či už v elektronickej forme alebo na fyzických petičných hárkoch

očkovanie
Ilustračné foto

Napriek tomu, že je očkovanie proti CoViD-19 dobrovoľné, v celej spoločnosti je vyvíjaný tlak na očkovanie. Bohužiaľ, niektoré spoločnosti sa už otvorene chvália, že znevýhodňujú neočkovaných zamestnancov.

Minister zdravotníctva dokonca uvažuje o možnosti zaradenia očkovania proti CoViD-19 do kalendára pre povinné očkovanie detí a dospelých.

„Môžeme sa rozprávať o tom, že pokiaľ bude očkovanie detí, môže byť predmetom na odbornú diskusiu jeho prípadné zaradenie do povinného očkovacieho kalendára,” uviedol minister v rozhovore.

 

Plošné očkovanie detí

V Nemecku pritom Stála očkovacia komisia (Stiko) neodporúča plošné očkovanie detí kvôli nedostatku vedeckých podkladov. Podobne WHO nateraz neodporúča očkovanie detí a mladistvých.

“Deti by nateraz nemali byť očkované. Zatiaľ nie je dosť údajov o používaní vakcín proti CoViD-19 u detí, aby bolo možné odporučiť deťom očkovanie proti CoViD-19. Deti a dospievajúci majú obvykle miernejší priebeh choroby v porovnaní s dospelými.”

Ondrej Halgaš z Torontskej univerzity na príklade z Kanady, kde žije, vysvetľuje, že nízky počet úmrtí u detí (ktorý nepresahuje úmrtnosť u chrípky), hospitalizácií ani výskyt multisystémového zápalového syndrómu v súvislosti s ochorením CoViD-19 v tejto vekovej skupine nepodporuje plošnú vakcináciu detí.

Podobne nízke čísla ochorenia u detí sú aj v iných krajinách vrátane Slovenska.

 

Povinné očkovanie seniorov

Podobne uvažuje o povinnom očkovaní pre určité skupiny obyvateľstva: “Jednou z možností, ako zlepšiť zaočkovanosť Slovenska, by podľa ministra zdravotníctva mohlo byť povinné očkovanie určitých skupín obyvateľov. Týkať by sa to mohlo niektorých zamestnaní alebo určitých vekových kategórií, napríklad ľudí nad 60 rokov.”

očkovanie seniorov
Zdravotníčka podáva vakcínu proti ochoreniu COVID-19 od Pfizer/BioNTech seniorovi

Taktiež štát poskytuje rozličné výhody pre očkovaných, napríklad oslobodením od povinnosti testovania. A EÚ zas schválila diskriminačné Covid pasy.

“Diskriminácia je také konanie, keď sa v tej istej situácii zaobchádza s jedným človekom (skupinou ľudí, organizáciou, krajinou, skupinou krajín) inak než s iným človekom (skupinou ľudí, organizáciou, krajinou, skupinou krajín) na základe jeho odlišnosti…”, teda aj zvýhodňovanie istej skupiny ľudí na základe jej odlišnosti na úkor druhej je diskrimináciou.

Preto by sme chceli uviesť ďalšie aktuálne údaje k petícii, ktoré v čase jej vzniku neboli známe. Tie poukazujú na skutočnosť, že z hľadiska zabránenia šíreniu ochorenia CoViD-19, nie je preukázaný rozdiel medzi očkovanými a neočkovanými občanmi. Navyše je neprípustné diskriminovať kohokoľvek na  základe  medicínskeho zákroku, ktorý mu môže poškodiť zdravie.

Ochranná hladina sa vytvorí 10-14 dní po 2. očkovaní a dĺžka ochrany vyvolanej očkovacou látkou podľa príbalového letáku nie je známa (Pfizer/BioNTech). Odhaduje sa na 90 dní. Čoraz častejšie sa spomína ďalšia dávka či pravidelné preočkovávanie.

Očkovanie nechráni pred šírením nákazy podľa doterajších poznatkov, nanajvýš podľa niektorých štúdií môže znížiť riziko prenosu, teda aj očkovaní môžu roznášať ochorenie naďalej.

 

Vysoká zaočkovanosť nepomáha

V krajine s najvyšším podielom zaočkovaných obyvateľov nezabránila ani 60% zaočkovanosť (dvoma dávkami) ďalšej vlne epidémie. Jednu dávku na Seychelách dostalo už vyše 85% obyvateľov.

Podľa štúdie z Izraela úroveň protilátok prudko klesla pod úroveň považovanú za ochrannú za menej ako 3 mesiace po 2. dávke (Pfizer). Bude potrebné sa pripraviť na očkovanie populácie každých 6 mesiacov, možno dvoma dávkami?

Podľa príbalového letáku, tak ako každá očkovacia látka, ani očkovanie očkovacou látkou Comirnaty (obchodný názov vakcíny proti CoViD-19 od Pfizeru) nemusí chrániť každého, kto ju dostane.

V súčasnosti používané očkovacie látky majú rozlične deklarovanú účinnosť voči mutáciám. Voči niektorým variantom môžu byť neúčinné. Ani ochrana proti ťažkému priebehu či úmrtiu nie je pri nich taká, ako sa očakáva. Vo vysoko zaočkovanej Británii takmer tretina Britov, ktorí zomreli na mutáciu delta, bola plne zaočkovaná. (15)

 

Kolektívna imunita

Ako jeden z najpodstatnejších dôvodov na vysokú zaočkovanosť sa uvádza kolektívna imunita.

Hranica zaočkovanosti potrebná pre jej vytvorenie sa však nezakladá na vedeckých údajoch. Spočiatku deklarovaných 60% postupne narastá a rôzni odborníci uvádzajú stále vyššie čísla. Aktuálne sa spomína 90%. Podobne menil svoje vyjadrenia Anthony Fauci, ktorý neskôr priznal, že klamal, aby ovplyvnil verejnú mienku k vyššej ochote dať sa zaočkovať.

A popredný nemecký virológ, ktorý vyvinul jeden z prvých PCR testov na SARS-CoV-2, Christian Drosten hovorí, že kolektívna imunita voči SARS-CoV-2 je čistá ilúzia, že niečo také nie je možné očkovaním dosiahnuť.

V panike po druhej vlne nám pri použití vakcín chýba opatrnosť. Napriek istote, s akou naši odborníci presadzujú plošné očkovanie, faktom ostáva, že dáta o dlhodobej bezpečnosti a zriedkavých nežiaducich účinkoch nám skrátka chýbajú. Táto skutočnosť sa absolútne nekomunikuje. Mementom by nám mohla byť vakcína proti prasacej chrípke Pandemrix. Táto bola schválená Európskou liekovou agentúrou a po narastajúcom počte prípadov narkolepsie u očkovaných, vyhodnotenej ako súvisiacej s očkovaním, bolo nakoniec vyplatené v mnohých krajinách odškodné v miliónoch eur.

 

Nežiaduce účinky

Osobitne by sme sa preto chceli venovať nežiaducim účinkom, ktoré predstavujú pri tomto preventívnom zákroku neprimerané riziko najmä u ľudí, pre ktorých Covid nepredstavuje hrozbu. Podľa výsledkov klinických skúšok bolo zaznamenaných až 2,8 – 4,6% vážnych NÚ po očkovaní (Pfizer).

V Nórsku už v prvých týždňoch po spustení očkovania proti CoViD-19 zomrelo po očkovaní 23 ľudí, čo otvorilo otázky ohľadom vhodnosti očkovania u určitých skupín obyvateľstva.

Na štatistické ukazovatele o možnom náraste úmrtnosti krátko po očkovaní proti CoViD-19 upozornila aj britská Aliancia za slobodu v medicíne a požiadala o preskúmanie súvisu.

Viac ako tretina očkovaných (Pfizer) hlásila nežiaduce reakcie v UK.

K 7. máju tvorili hlásené úmrtia v roku 2021 takmer 45% všetkých úmrtí po vakcínach od roku 1990. Do 7. mája bolo 3919 hlásených úmrtí v systéme VAERS. Vzhľadom na vysokú podhlásenosť budú počty NÚ pravdepodobne omnoho vyššie.

V európskom systéme hlásení EudraVigilance sú podobne nahlásené tisíce úmrtí po očkovaní proti CoViD-19 – Moderna, Pfizer, Johnson&Johnson a AstraZeneca. Zo starších dát vládneho dokumentu USA vyplýva, že je hlásených menej než 1% .

U nás doposiaľ ŠÚKL hlásil okolo 100 nežiaducich účinkov očkovania ročne – u všetkých vakcín spolu. Tento polrok iba u vakcín proti CoViD-19 bolo hlásených 5.795 podozrení na nežiaduce účinky, čo znamená, že vakcíny proti CoViD-19 sú prinajmenšom 10x, možno dokonca aj vyše 100x nebezpečnejšie než všetky ostatné doposiaľ schválené vakcíny, používané na Slovensku.

 

Úmrtia po očkovaní

Kvôli úmrtiam hláseným ešte v marci po očkovaní dočasne pozastavilo očkovanie AstraZenecou viacero krajín. Na Slovensku sa objavili podobné prípady. Očkovanie AstraZenecou pozastavilo v tom čase 20 krajín, slovenský ŠÚKL nevidel dôvod, očkovanie u nás sa pozastavilo až začiatkom mája.

Dánsko očkovanie AstraZenecou ani neobnovilo, podľa predstaviteľky Dánskej liekovej agentúry nešlo o bežné zrazeniny.

Neskôr, keď sa hlásenia rozšírili na 86 prípadov trombózy, Európska lieková agentúra (EMA) oznámila, že táto vakcína nakoniec môže zriedkavo spôsobovať krvné zrazeniny. V apríli pridali na zoznam aj vakcínu Johnson & Johnson a odporučili pridať informáciu o krvných zrazeninách do príbalového letáku.

Na prípade krvných zrazenín pri vakcínach od AstraZenecy je vidieť ako laxne pristupujú k bezpečnosti pri vakcínach štátne úrady. Pripomíname, že vakcínu od AstraZenecy Švajčiarsko ani USA ani nepovolili. (31)

Popredný činiteľ EMA, Marco Cavaleri neodporúča očkovanie AstraZenecou už  nikomu, ani osobám nad 60 rokov.

Reumatológ z UCLA, Patrick Whelan, MD, PhD., už v decembri v liste varoval  FDA, že spike proteín by mohol súvisieť so zápalovými reakciami a nežiaducimi účinkami podobnými následkom ochorenia s mechanizmom vzniku mikrozrazenín.

Šéf patológov MUDr. Palkovič v rozhovore vysvetlil, ako sa vo všeobecnosti vyhodnocuje úmrtie v dôsledku očkovania:

“Potvrdili sme dve úmrtia s možným súvisom s očkovaním… to je rozdiel. Museli by dostať anafylaktický šok, alebo dramatickú reakciu, priekaznú. Inak je to možný súvis.”

V ďalšom rozhovore hlavný patológ uvádza, že po očkovaní bolo hlásených 72 úmrtí, z toho 12 ich zomrelo na Covid, ktorým sa nakazili po očkovaní.
Najnovšie sa objavuje spojitosť medzi očkovaním a problémami so srdcom, myokarditídou.

 

Zbavenie zodpovednosti

Výrobcovia však za poškodenie zdravia neponesú žiadnu zodpovednosť, rovnako štát nezabezpečuje žiaden systém odškodnenia. Všetky prípadné následky znáša občan, preto trváme na tom, aby bola zabezpečená dobrovoľnosť bez akejkoľvek diskriminácie.

Dobrovoľníkov z kontrolnej skupiny chcú, bohužiaľ, zaočkovať tiež, a tak nebude možné vyhodnotiť dlhodobé dopady a neskoršie NÚ.
V príbalovom letáku sa tiež uvádza, že sa nevykonali štúdie genotoxicity ani karcinogenity.

Navyše v USA bola táto experimentálna vakcína schválená len pre núdzové použitie. A v EÚ bola podobne schválená len podmienečne na použitie pri pandémii. Nemajú zatiaľ ukončenú tretiu fázu klinických skúšok, a nie sú zatiaľ známe dlhodobé následky.

Pfizer-BioNTech
Na snímke vakcína proti ochoreniu COVID-19 od spoločností Pfizer-BioNTech

U vakcíny Comirnaty (výrobca: Pfizer) bude tretia fáza klinických skúšok, ktorá za normálnych okolností predchádza schváleniu vakcíny/lieku a jej/jeho uvedeniu na trh, ukončená až 2. mája 2023, teda až o takmer 2 roky.

Vakcíny sú podmienečne pripustené na trh pred dokončením tretej fázy klinických skúšok kvôli núdzovej situácii. Deti však ochorením CoViD-19 nie sú prakticky vôbec ohrozené, teda pre ne by núdzová situácia nemala platiť, a tak by logicky ani nemali tieto vakcíny byť (ani len podmienečne/dočasne) pripustené pre deti, prinajmenšom do dokončenia 3. fázy klinických skúšok.

Podobne nie je  prípustné, aby bolo povinne (či už priamo alebo nepriamo skrz rôzne nevýhody pre neočkovaných alebo výhody pre očkovaných) požadované očkovanie populácie vakcínou, ktorá ešte nebola plnohodnotne schválená a stane sa tak až o 2 roky, aj to len možno.

Bohužiaľ, momentálne sa jednohlasne pretláča názor v prospech očkovania a negatíva sa komunikujú iba k ochoreniu Covid-19. (Ten má pritom podľa minuloročnej obsiahlej štúdie  Johna P. A. Ioannidisa smrtnosť 0,23%)

Zo spoločnosti sa vytráca zdravá diskusia, v médiách sa vyjadrujú iba odborníci, ktorí neoponujú spôsob vývoja, testovania či fungovania rýchlo schválených a dostupných vakcín.

Pripomíname teda, že aj u nás či vo svete sa množia hlasy odborníkov, ktorí namietajú opodstatnenie použitia či bezpečnosť vakcín proti CoViD-19.
Profesor Luc Montagnier, nositeľ Nobelovej ceny za medicínu, žiada o zastavenie masívneho očkovania proti CoViD-19.

Editor Britského medicínskeho žurnálu (BMJ) Peter Doshi upozorňuje na viacero problematických aspektov klinických testov vakcín Pfizer a Moderna.

Podobne kritické články má zverejnené aj Dr. Jan B. Hommel k vakcíne Moderna a Pfizer/BioNTech.

Ďalší odborníci svetového formátu sú voči očkovaniu proti CoViD-19 kritickí: G. Vanden Bosshe, PhD., DVM, belgický virológ a vývojár vakcín; Prof. D. Cahill, Univerzity College Dublin; M. Yeadon, bývalý viceprezident spoločnosti Pfizer; Dr. Peter McCullough, internista, kardiológ a profesor medicíny na Texaskej fakulte medicíny.

 

Kritika vakcín

Aj u nás sú viacerí odborníci kritickí ku kovidovým vakcínam.

O očkovaní proti Covid hovorí MUDr. Janco, predseda lekárskej Únie špecialistov Slovenska ako o zbytočnom kvôli častým mutáciám SARS-CoV-2.
MUDr. Ján Lakota, CSc., lekár s 3 atestáciami z ÚEO SAV o vakcíne proti CoViD-19 hovorí:

„Táto vakcína je veľká neznáma a nevieme, čo sa s človekom v priebehu ďalších mesiacov udeje… Ide o prvú vakcínu v histórii, kde nie sú jednoznačné a jasné dáta o znížení infekcie, znížení prenosu, resp. o znížení úmrtnosti/smrtnosti.“

Slovenský vedec Ondrej Halgaš z Torontskej univerzity v rozhovore spomína:

“Vzhľadom na to, že informácie v médiách sú veľmi skreslené, tak sa obávam, že aj mnoho dospelých sa rozhoduje na základe veľmi obmedzených a pravdepodobne nepresných informácií. Úplne sa pošliapavajú základne princípy bioetiky – úplné informovanie o všetkých možných rizikách, zabezpečenie pochopenia týchto rizík pacientom a informovaný súhlas pacienta bez nátlaku.”

 

Prirodzená imunita vs. získaná

Prirodzená imunita po prekonaní CoViD-19 sa v brnenskej štúdii ukazuje ako dlhotrvajúca, zatiaľ čo imunitu po očkovaní opisuje vedúca tímu ako slabú.
„Lidé musí převzít zodpovědnost sami za sebe a ne slepě věřit jen v očkování, které, ať je to myšleno sebelépe, není samospásné,“ vraví vedkyňa doc. RNDr. Irena Koutná PhD. z Masarakovej univerzity, ktorá už rok v Brne vedie tím skúmajúci imunitu na covid-19.

Z právneho hľadiska hovorí v súvislosti s očkovaním proti CoViD-19 ústavný právnik JUDr. Drgonec o obchádzaní zákona pri očkovaní, právnej problematike a porušovaní norimberského kódexu.

“Článok 6 Norimberského kódexu vyžaduje, aby miera škody vzniknutej pokusom bola úmerná prínosu poznatku získaného pokusom pre ľudstvo. V prípade očkovaní proti Covid-19 pomer rizika a prínosu je extrémne vysoký. Medzinárodný trestný tribunál v Haagu v súvislosti s protikovidovým očkovaním už vedie konanie proti Dánsku a Nórsku. Podľa predložených dôkazov úmrtnosť na covid je 0,12 %. Úmrtnosť na vakcíny je 0,377 %. Trikrát viac ľudí zomiera na následky očkovania proti covidu ako na samotný covid.”

Bývalá zástupkyňa Slovenska pred Európskym súdom pre ľudské práva, právnička Marica Pirošíková, v relácii TA3 k výhodám pre očkovaných z právneho hľadiska hovorí, že nie je dôvod obmedzovať neočkovaných: „Už od 15. januára tohto roku je zrejmé stanovisko Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorá upozornila na to, že pri cestovaní nemožno podmieniť vstup do krajiny očkovaním. A to práve preto, že neexistuje jednoznačný dôkaz, že nezaočkovaný nešíri covid.“

Parlamentné zhromaždenie Rady Európy prijalo 27. januára 2021 rezolúciu č. 2361 (2021), v ktorej okrem iného vyzýva členské štáty a Európsku úniu, aby zabezpečili, aby nikto nebol diskriminovaný za to, že nebol očkovaný kvôli možným zdravotným rizikám alebo preto, že nechcel byť očkovaný.

Vakcína by mala zamedziť rozvinutiu ťažkého priebehu ochorenia CoViD-19. Preto by mala byť osobnou voľbou každého jednotlivca bez akéhokoľvek nátlaku či diskriminácie a s poctivým a podrobným informovaním nielen o potenciálnych prínosoch, ale aj možných rizikách.

V mene petičného výboru Alexandra Pavlovská

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Santos poprel, že by Ronaldo hrozil odchodom z tímu

0 icon

Dauha 9. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Armando Franca)   Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo sa podľa slov trénera Fernanda Santosa nevyhrážal odchodom z MS v Katare po tom, čo chýbal v základnej jedenástke v osemfinále proti Švajčiarsku (6:1). Santos však priznal, že Ronaldo nebol šťastný, keď sa dozvedel o absencii v zostave Päťnásobného…

Slovensko je podľa Naďa a Káčera pripravené aj naďalej pomáhať Ukrajine. Čo mu povedali ukrajinskí predstavitelia k prípadnej výmene vlády?

0 icon

Bratislava 9. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto: Facebook )   Slovensko je aj naďalej pripravené pomáhať Ukrajine. Po návrate z oficiálnej návštevy ukrajinského Kyjeva to na piatkovej tlačovej konferencii potvrdili minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Rastislav Káčer "Pre nás je absolútne kľúčové, aby sa niečo…

Na Moste Lanfranconi bude čiastočná uzávera diaľnice D2

0 icon

Bratislava 9. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Národná diaľničná spoločnosť (NDS) pripomína čiastočnú uzáveru diaľnice D2 na Moste Lanfranconi v pravom jazdnom páse v smere do bratislavskej Petržalky. Obmedzenie potrvá od 22.00 h do sobotňajšej (10. 12.) polnoci. TASR o tom informovala hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková "Dôvodom je pokračovanie opravy…

Reakcia na zavádzajúci článok Denníka N: “Hlavné správy šíria antisemitizmus, štát sa nimi začal zaoberať”

0 icon

Bratislava 9. decembra 2022 (HSP/Foto:HS)   Autor Filip Struharík na Denníku N uverejnil zavádzajúci článok: "Hlavné správy šíria antisemitizmus, štát sa nimi začal zaoberať." Prinášame vám stanovisko redakcie "Hlavné správy šíria antisemitizmus, štát ich začal riešiť. Bloger Boris Mesár zverejňuje na dezinformačnom webe Hlavné správy nenávistné a antisemitské články. Rada…

Chorváti sú opäť v semifinále, Brazíliu vyradili v rozstrele

0 icon

Dauha 9. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Darko Bandic, TASR/AP-TASR/AP-Alessandra Tarantino)   Futbalisti Chorvátska sa stali prvými semifinalistami MS v Katare. V piatkovom štvrťfinále zvíťazili úradujúci vicemajstri sveta nad favorizovanou Brazíliou 4:2 v rozstrele z 11 m, keď po predĺžení bol stav nerozhodný 1:1 Skóre zápasu otvoril v nadstavenom čase prvého predĺženia Neymar,…

To najdôležitejšie z Ukrajiny – Putin: Ak to bude potrebné, Rusko zníži produkciu ropy a ceny môžu vyletieť a zasiahnuť tých, ktorí zavádzajú stropy

0 icon

Kyjev 9. decembra 2022 AKTUALIZUJEME (HSP/Foto:Twitter, TASR/AP-Markus Schreiber, TASR/AP/dpa-Sven Hoppe, TASR/AP-RU-24 Russian Television via AP, Telegram)   V tomto článku vás budeme v priebehu dňa informovať o najdôležitejších udalostiach na frontoch Ukrajiny z pohľadu ruskej a ukrajinskej strany, ako aj ďalších zahraničných médií 19:10 - Spojené štáty oznámili nový balík…

Stoltenberg varuje podnikateľský svet pred Čínou

0 icon

Bratislava 9. decembra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Olivier Matthys)   Nórsky a svetový obchod by sa nemal stať zraniteľným tým, že bude príliš závislý od obchodu s Čínou, varoval vo štvrtok generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg a poukázal na "chybu" Európy, ktorá sa vo veľkej miere spoliehala na ruský plyn, informuje EURACTIV Stoltenberg,…

Já na bráchu, brácha na mně: Krajči sa handrkuje s Lengvarským o utópiu v zdravotníctve

0 icon

Bratislava 9. decembra 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Exminister zdravotníctva Marek Krajčí odmieta, že by bola jeho príprava plánu obnovy a odolnosti utópia. Voči kritike rezortu zdravotníctva sa dôrazne ohradil. Ministerstvo sa podľa neho snaží zakryť vlastnú neschopnosť hľadaním imaginárneho vinníka „Komponenty a míľniky Plánu obnovy a odolnosti SR za zdravotníctvo…

Kto je ZA a kto PROTI? Taraba načrtol, ako budú hlasovať poslanci o Hegerovej vláde

0 icon

Bratislava 9. decembra 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Poslanec Národnej rady SR Tomáš Taraba (Život – Národná strana) na sociálnej sieti vysvetlil, ako môže dopadnúť hlasovanie o nedôvere vláde Eduarda Hegera. Jeho vyjadrenie vám prinášame v plnom znení Už 3 dni sa dohadujú médiá ako budú hlasovať nezaradení poslanci pri páde…

Vyučovanie bolo prerušené v 299 výchovno-vzdelávacích zariadeniach

0 icon

Bratislava 9. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Henrich Mišovič, Jaroslav Novák)   Vyučovanie bolo tento týždeň prerušené v 299 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Z toho v siedmich išlo o prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu len v jednotlivých triedach. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR o tom informuje na svojom webe Vyučovanie prerušili v 140 materských školách. Z toho…

NAJNOVŠIE

BLOG

Erik Majercak

Krach dolára – straty bánk a FEDu idú do astronomických výšin. 1,125 bilióna USD mal FED, len za 9 mesiacov. Credit Suisse stratil takmer bilión už minulý rok

0icon

Poviete si: „bilión nie je nejaké veľké číslo a karavána ide ďalej, tak čo“. Ale naozaj? Pre zjednodušenie a kuchynskú ekonomiku 1 koruna bude 1 miliarda eur. Bilión potom bude 1.000 korún. Povedzme si aspoň trošku koľko to je a či tendencia je, že ten bilión a hotovo alebo to ide do oveľa…

Marek Brna

Neobvyklá chorobnosť na samom západe Slovenska

0icon

Nákazlivosťou aj priebehom ochorenia to silno pripomína kovid. Avšak! Testy to ako kovid nedetekujú. Hovorím z vlastnej skúsenosti podľa výpovedí širokého okruhu známych. Počasie je na šírenie vírusu ideálne. Čo ma silno zarazilo pri vstupe do čakárne ambulancie, bol nápis na dverách: Zákaz zdržiavať sa v čakárni (samozrejme s respirátorom),…

René Pavlík

Sloboda slova

0icon

Od rána parlament preosieva návrh zákona ktorým sa má – v záujme ochrany občanov, „regulovať“ sloboda slova. Akonáhle počujem, že sa má niečo regulovať, spozorniem. V dnešných časoch má takmer každý pojem niekoľko, často protichodných významov. Napríklad svastika je podľa výkladového slovníka staroindické kultové zn

Ivan Štubňa

Vláda o neonacistoch v USA a na Ukrajine mlčí. Podporuje ich? ÁNO!!!

0icon

Politicky dezorientovaní vládni maniaci o zločinoch neonacistov mlčia. Predstavíme si dnes amerického skinheadského žoldniera, účastníka bojov na Ukrajine:

Slavěna Vorobelová

Divná logika progresívca Šimečku

0icon

Hlavným účelom západných sankcií proti Rusku po vstupe jeho vojska na Ukrajinu bola snaha o zastavenie ruského predaja energonosičov, najmä ruského plynu prostredníctvom plynovodov do Európy. Ruskí producenti boli dovtedy hlavnými dod&aacu

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Ľudia kráčajú na preplnenej nákupnej ulici Via Dei Condotti s vianočnou výzdobou v Ríme

Autor: TASR/AP-Gregorio Borgia

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Santos poprel, že by Ronaldo hrozil odchodom z tímu

0 icon

Dauha 9. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Armando Franca)   Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo sa podľa slov trénera Fernanda Santosa nevyhrážal odchodom z MS v Katare po tom, čo chýbal v základnej jedenástke v osemfinále proti Švajčiarsku (6:1). Santos však priznal, že Ronaldo nebol šťastný, keď sa dozvedel o absencii v zostave Päťnásobného…

Slovensko je podľa Naďa a Káčera pripravené aj naďalej pomáhať Ukrajine. Čo mu povedali ukrajinskí predstavitelia k prípadnej výmene vlády?

0 icon

Bratislava 9. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto: Facebook )   Slovensko je aj naďalej pripravené pomáhať Ukrajine. Po návrate z oficiálnej návštevy ukrajinského Kyjeva to na piatkovej tlačovej konferencii potvrdili minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Rastislav Káčer "Pre nás je absolútne kľúčové, aby sa niečo…

Na Moste Lanfranconi bude čiastočná uzávera diaľnice D2

0 icon

Bratislava 9. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Národná diaľničná spoločnosť (NDS) pripomína čiastočnú uzáveru diaľnice D2 na Moste Lanfranconi v pravom jazdnom páse v smere do bratislavskej Petržalky. Obmedzenie potrvá od 22.00 h do sobotňajšej (10. 12.) polnoci. TASR o tom informovala hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková "Dôvodom je pokračovanie opravy…

Reakcia na zavádzajúci článok Denníka N: “Hlavné správy šíria antisemitizmus, štát sa nimi začal zaoberať”

0 icon

Bratislava 9. decembra 2022 (HSP/Foto:HS)   Autor Filip Struharík na Denníku N uverejnil zavádzajúci článok: "Hlavné správy šíria antisemitizmus, štát sa nimi začal zaoberať." Prinášame vám stanovisko redakcie "Hlavné správy šíria antisemitizmus, štát ich začal riešiť. Bloger Boris Mesár zverejňuje na dezinformačnom webe Hlavné správy nenávistné a antisemitské články. Rada…

Chorváti sú opäť v semifinále, Brazíliu vyradili v rozstrele

0 icon

Dauha 9. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Darko Bandic, TASR/AP-TASR/AP-Alessandra Tarantino)   Futbalisti Chorvátska sa stali prvými semifinalistami MS v Katare. V piatkovom štvrťfinále zvíťazili úradujúci vicemajstri sveta nad favorizovanou Brazíliou 4:2 v rozstrele z 11 m, keď po predĺžení bol stav nerozhodný 1:1 Skóre zápasu otvoril v nadstavenom čase prvého predĺženia Neymar,…

To najdôležitejšie z Ukrajiny – Putin: Ak to bude potrebné, Rusko zníži produkciu ropy a ceny môžu vyletieť a zasiahnuť tých, ktorí zavádzajú stropy

0 icon

Kyjev 9. decembra 2022 AKTUALIZUJEME (HSP/Foto:Twitter, TASR/AP-Markus Schreiber, TASR/AP/dpa-Sven Hoppe, TASR/AP-RU-24 Russian Television via AP, Telegram)   V tomto článku vás budeme v priebehu dňa informovať o najdôležitejších udalostiach na frontoch Ukrajiny z pohľadu ruskej a ukrajinskej strany, ako aj ďalších zahraničných médií 19:10 - Spojené štáty oznámili nový balík…

Stoltenberg varuje podnikateľský svet pred Čínou

0 icon

Bratislava 9. decembra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Olivier Matthys)   Nórsky a svetový obchod by sa nemal stať zraniteľným tým, že bude príliš závislý od obchodu s Čínou, varoval vo štvrtok generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg a poukázal na "chybu" Európy, ktorá sa vo veľkej miere spoliehala na ruský plyn, informuje EURACTIV Stoltenberg,…

Já na bráchu, brácha na mně: Krajči sa handrkuje s Lengvarským o utópiu v zdravotníctve

0 icon

Bratislava 9. decembra 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Exminister zdravotníctva Marek Krajčí odmieta, že by bola jeho príprava plánu obnovy a odolnosti utópia. Voči kritike rezortu zdravotníctva sa dôrazne ohradil. Ministerstvo sa podľa neho snaží zakryť vlastnú neschopnosť hľadaním imaginárneho vinníka „Komponenty a míľniky Plánu obnovy a odolnosti SR za zdravotníctvo…

Kto je ZA a kto PROTI? Taraba načrtol, ako budú hlasovať poslanci o Hegerovej vláde

0 icon

Bratislava 9. decembra 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Poslanec Národnej rady SR Tomáš Taraba (Život – Národná strana) na sociálnej sieti vysvetlil, ako môže dopadnúť hlasovanie o nedôvere vláde Eduarda Hegera. Jeho vyjadrenie vám prinášame v plnom znení Už 3 dni sa dohadujú médiá ako budú hlasovať nezaradení poslanci pri páde…

Vyučovanie bolo prerušené v 299 výchovno-vzdelávacích zariadeniach

0 icon

Bratislava 9. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Henrich Mišovič, Jaroslav Novák)   Vyučovanie bolo tento týždeň prerušené v 299 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Z toho v siedmich išlo o prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu len v jednotlivých triedach. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR o tom informuje na svojom webe Vyučovanie prerušili v 140 materských školách. Z toho…

Podkasty

Naši ministri financií – smieme porovnávať neporovnateľné?

icon

Bratislava 8. júla 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Minister financií je kľúčová pozícia v každej vláde. Slovensko v časoch druhej svetovej vojny bolo hospodársky úspešným štátom. Jeho ekonomiku riadili vzdelaní muži s morálnymi zásadami. Karvaš, Zaťko, Medrický, Pružinský. Vďaka nim prežívalo Slovensko cez vojnu hospodársky zázrak. Ako dôkaz nech poslúži nie všetkým známa vec: z celej Európy...

Aj sudca tvrdí: blokovanie je v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva

icon

Bratislava 1. marca 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský) Po tom, čo ho urýchlene schválila Hegerova vláda a ešte v ten deň – v piatok – v noci schválila Národná rada, po podpise Čaputovej vyšiel už v sobotu 26. februára v Zbierke zákonov zákon o niektorých opatreniach v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. A doň sa „vlúdil“ aj text, ktorý umožňuje Národnému bezpečnostnému...

Máme tu zákonné oprávnenie na cenzúru?

icon

Bratislava 27. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Slovenská ústava hovorí v článku 26 odsek 3 jasne: „Cenzúra sa zakazuje.“ Zuzana Čaputová podpísala v sobotu 26. februára zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Ten ešte v piatok stihla schváliť vláda a aj Národná rada SR. Podľa tohto zákona mimoriadnu situáciu bude možné vyhlásiť aj v prípade hromadného...

Kto je večne nespokojný? Nuž, národnostná menšina, najnovšie „komunita“ slovenských Maďarov

icon

Bratislava 26. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Naša najväčšia menšina, najnovšie „komunita“, teda slovenskí Maďari, neúnavne dávajú najavo, že sú tu, a že máločo „slovenské“ sa im páči. A aby ich bolo počuť ešte väčšmi, a aby prekonali päť potrebných percent do parlamentu, v septembri 2021 sa formálne zlúčili tri etnické strany a vytvorili Alianciu. Do čela postavili Krisztiána Forróa....

Budeme môcť parkovať ešte na chodníku? Kocúrkovo? Alebo poslanci hlasujú nevediac o čom?

icon

Bratislava 24. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Ďalší dôkaz, že čo vezme parlament do rúk, to pokazí. Na takej na prvý pohľad banalite, ako je parkovanie na chodníkoch potvrdil, že zákony sa prijímajú narýchlo a bez toho, aby páni poslanci a dámy poslankyne vedeli, čo činia. Že schválili zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý vstúpi do platnosti...

the_ad_group(59762); ?>

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Erik Majercak

Krach dolára – straty bánk a FEDu idú do astronomických výšin. 1,125 bilióna USD mal FED, len za 9 mesiacov. Credit Suisse stratil takmer bilión už minulý rok

0icon

Poviete si: „bilión nie je nejaké veľké číslo a karavána ide ďalej, tak čo“. Ale naozaj? Pre zjednodušenie a kuchynskú ekonomiku 1 koruna bude 1 miliarda eur. Bilión potom bude 1.000 korún. Povedzme si aspoň trošku koľko to je a či tendencia je, že ten bilión a hotovo alebo to ide do oveľa…

Marek Brna

Neobvyklá chorobnosť na samom západe Slovenska

0icon

Nákazlivosťou aj priebehom ochorenia to silno pripomína kovid. Avšak! Testy to ako kovid nedetekujú. Hovorím z vlastnej skúsenosti podľa výpovedí širokého okruhu známych. Počasie je na šírenie vírusu ideálne. Čo ma silno zarazilo pri vstupe do čakárne ambulancie, bol nápis na dverách: Zákaz zdržiavať sa v čakárni (samozrejme s respirátorom),…

René Pavlík

Sloboda slova

0icon

Od rána parlament preosieva návrh zákona ktorým sa má – v záujme ochrany občanov, „regulovať“ sloboda slova. Akonáhle počujem, že sa má niečo regulovať, spozorniem. V dnešných časoch má takmer každý pojem niekoľko, často protichodných významov. Napríklad svastika je podľa výkladového slovníka staroindické kultové zn

Ivan Štubňa

Vláda o neonacistoch v USA a na Ukrajine mlčí. Podporuje ich? ÁNO!!!

0icon

Politicky dezorientovaní vládni maniaci o zločinoch neonacistov mlčia. Predstavíme si dnes amerického skinheadského žoldniera, účastníka bojov na Ukrajine:

Slavěna Vorobelová

Divná logika progresívca Šimečku

0icon

Hlavným účelom západných sankcií proti Rusku po vstupe jeho vojska na Ukrajinu bola snaha o zastavenie ruského predaja energonosičov, najmä ruského plynu prostredníctvom plynovodov do Európy. Ruskí producenti boli dovtedy hlavnými dod&aacu

Vášeň v Tebe

Expert sa vyjadril k dokumentu Harry a Meghan. Môže si kráľovská rodina už vydýchnuť?

0 icon

Od včera, 8. decembra, môžu ľudia sledovať očakávaný dokument Harry a Meghan. Z troch epizód vyplynulo, že kráľovská rodina bude pravdepodobne s ich obsahom relatívne spokojná. „Nemyslím si, že by tam bolo veľa nového, čo by ich príliš znepokojovalo. Bolo to opakovanie tých istých starých reptaní, opakovanie tých istých vecí (ktoré predtým…

Urobte si rýchly test a zistite, či máte vážny problém s alkoholom

0 icon

Hovorí sa, že alkohol je metlou ľudstva. Na Slovensku platí vysoká spoločenská miera akceptácie konzumácie alkoholu. Mnohí ľudia majú problém s alkoholom a ani si to neuvedomujú. Alkohol poškodzuje nielen fyzické zdravie, ale aj to psychické. Závislosť, ktorá sa postupne vkradne do života človeka, ovláda jeho celodenné fungovanie. Všetko sa následne prispôsobuje…

Fenomenálne sochy Bruna Catalanoa. Prečo im chýba časť tela?

0 icon

Bruno Catalano je úžasný umelec, ktorý vytvára sochy v životnej veľkosti. Nie sú to však klasické sochy. Sú to surrealistické sochy ľudí, ktorým chýbajú značné časti tiel. V človeku tiež vyvolávajú pocit, že popierajú zákony gravitácie. Catalano sa narodil v roku 1960 v sicílskej rodine žijúcej v Maroku. Vyrastal však vo Francúzsku. Keď mal Bruno…

Najčastejšie chyby pri líčení. Ako nevyzerať staršie či dokonca ako klaun?

0 icon

Každá žena chce byť krásna. Vaše krásne črty tváre si môžete dokonale zvýrazniť vhodne zvoleným líčením. Samotné líčenie je však ako umenie. Niektoré jeho techniky totiž môžu spôsobiť, že budete vyzerať oveľa staršie ako v skutočnosti ste. Akým chybám by ste sa mali vyhnúť? Líčenie a očné tiene

Bývala manželka Ondreja Brzobohatého prezradila, ako si udržiava svoje skvelé miery. Odhalila aj drsnú minulosť

0 icon

Taťána Kuchařová, bývalá manželka hudobníka Ondreja Brzobohatého, odhalila, ako si udržiava svoje skvelé mieri. Prezradila tiež, prečo navštevuje terapeuta. A dôvodom nie je rozvod s Ondrejom. Známa česká modelka a Miss World 2006 sa nedávno vrátila z ciest po Ázii. Má však plné ruky práce. Na jedno zo svojich fotení pozvala aj portál Super,

Armádny Magazín

Použité na Ukrajinu - nové na Taiwan. Americký Kongres schválil rekordný rozpočet na obranu

0 icon

USA, 9. december 2022 (AM) – Americká armáda aktívne implementuje program rozvoja a zlepšovania komunikačných kanálov pomocou pokročilých technológií, vrátane zvýšenia nákupu služieb od komerčných spoločností. Jednou z priorít je podľa Pentagonu rozšírenie využívania satelitného internetu na takú úroveň, aby ozbrojen

MARS s MSHORAD u slovenských protilietadlovcov

0 icon

Přelouč, 9. decembra 2022 (AM) - Spoločnosti SAAB a SVOS predstavili systém MSHORAD inštalovaný na bojovom vozidle MARS slovenským protilietadlovcom z 11. brigády vzdušných síl v Nitre a ďalším príslušníkom Ozbrojených síl SR.  

V Rusku sa 9. december oslavuje ako Deň hrdinov vlasti

0 icon

Rusko, 9.december 2022 (AM) – Pamätný dátum bol zriadený v roku 2007 po tom, ako ruský prezident Vladimir Putin 24. decembra 2007 zaradil zmeny do federálneho zákona „O dňoch vojenskej slávy a pamätných dátach Ruska". Až do roku 1917 sa 9. decembra (26. novembra, podľa starého kalendára) v Rusku slá

Rekordný triumf zbraní Českej zbrojovky a CZ Shooting Teamu na majstrovstvách sveta

0 icon

Česko, 9.december 2022 (AM) – Už devätnáste majstrovstvá sveta v športovej streľbe podľa pravidiel IPSC prebehli od 16. novembra do 3. decembra 2022 v thajskej Pattayi. Hlavným sponzorom napínavého preteku 1600 najlepších strelcov z 50 krajín celého sveta bola Česká zbrojovka as, ktorej medzinárodné družstvo tu zaznamenalo najväčší úspech vo svojej doterajšej

Generálny štáb USA očakáva zimné prerušenie bojov na Ukrajine. Slovensko dodá Ukrajine muníciu pre stíhačky. Prehľad bojovej situácie

0 icon

USA, 9. december 2022 (AM) – Slovensko dodá Ukrajine muníciu pre stíhacie lietadlá , ako aj ďalšie vybavenie, ktoré bude súčasťou nového balíka vojenskej pomoci. Uviedol to minister zahraničných vecí republiky Rastislav Káče

TopDesať

Svet bez ľudí, ktorý pohltila matka príroda: Fotografie plné prázdnoty a zelene

0 icon

Francúzsky fotograf sa rozhodol na internete uverejniť svoju zbierku fotografií, na ktorých zachytil nádherné miesta, ktoré si späť vzala príroda. Fotografie z Černobyľu sme už všetci videli mnohokrát. Svojim spôsobom sú fascinujúce, pretože na miestach kde pred pár desaťročiami žili ľudia, momentálne vládne iba príroda. Francúzsky fotografi Romain Veillon pre…

Tvoje sporenie bude vďaka týmto 10 tipom oveľa efektívnejšie

0 icon

V živote existujú mnohé skratky, vďaka ktorým si dokážeme náš život uľahčiť. Neplatí to však pre všetky činnosti. Dobrou správou je, že aj sporenie sa dá trocha uľahčiť. Pokiaľ ťa zaujíma sporenie a úspora, existuje niekoľko tipov, ktoré ti pomôžu zvládnuť koniec mesiaca a ako bonus ti ostanú peniaze aj…

Slovensko: Zaujímavé fakty o našej krajine. Toto si o Slovensku nevedel

0 icon

Slovensko je jednou z najkrajších a najzaujímavejších krajín sveta. My, Slováci, si to veľmi dobre uvedomujeme. Avšak ani my nevieme o našej krajine všetko. V tomto zozname nájdeš zaujímavé fakty o Slovensku, o ktorých si možno do teraz vôbec nevedel a budeš milo prekvapený.  7. Ako iste vieš, naše hlavné…

Internet: Aká je jeho uhlíková stopa a je možné ho vypnúť?

0 icon

V týchto zložitých dňoch, kedy je veľká časť zemskej populácie doma, je tlak na internet od poskytovateľov omnoho vyšší ako počas bežného dňa. Netflix napríklad zníži kvalitu videí, aby tieto čísla aspoň trochou ovplyvnil. Rozvoj za posledných 36 rokov priniesol nové technológie, ktoré umožňujú navzájom prepájať heterogénne počítačové siete a…

Historické fotografie ti odhalia, aký bol život v 19. a 20. storočí

0 icon

Keď premýšľaš o minulosti, máš pocit, že je to neskutočná realita, ktorú si niekedy môžeme predstaviť ťažšie ako budúcnosť. Vidieť však historické fotografie z 19. a 20. storočia je ešte divnejšie. A prečo je to divnejšie? Pretože tieto historické fotografie sú skutočným dôkazom, že sa tieto udalosti naozaj udiali. Životy…

FOTO DŇA

Ľudia kráčajú na preplnenej nákupnej ulici Via Dei Condotti s vianočnou výzdobou v Ríme

Autor: TASR/AP-Gregorio Borgia

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali