Slováci podpisujú petíciu za dobrovoľnosť očkovania proti CoViD-19

Bratislava 23. júna 2021 (HSP/Foto:TASR/AP-Pavel Golovkin, SITA/AP-Arne Dedert/dpa, TASR/AP-Boris Grdanoski )

 

V mene občanov, ktorí podpísali Petíciu za dobrovoľnosť očkovania proti CoViD-19 iniciátori petície žiadajú o jej prijatie a prerokovanie požiadaviek petície. Petíciu od jej zverejnenia podpísalo 39 134 petentov, či už v elektronickej forme alebo na fyzických petičných hárkoch

očkovanie
Ilustračné foto

Napriek tomu, že je očkovanie proti CoViD-19 dobrovoľné, v celej spoločnosti je vyvíjaný tlak na očkovanie. Bohužiaľ, niektoré spoločnosti sa už otvorene chvália, že znevýhodňujú neočkovaných zamestnancov.

Minister zdravotníctva dokonca uvažuje o možnosti zaradenia očkovania proti CoViD-19 do kalendára pre povinné očkovanie detí a dospelých.

„Môžeme sa rozprávať o tom, že pokiaľ bude očkovanie detí, môže byť predmetom na odbornú diskusiu jeho prípadné zaradenie do povinného očkovacieho kalendára,“ uviedol minister v rozhovore.

 

Plošné očkovanie detí

V Nemecku pritom Stála očkovacia komisia (Stiko) neodporúča plošné očkovanie detí kvôli nedostatku vedeckých podkladov. Podobne WHO nateraz neodporúča očkovanie detí a mladistvých.

„Deti by nateraz nemali byť očkované. Zatiaľ nie je dosť údajov o používaní vakcín proti CoViD-19 u detí, aby bolo možné odporučiť deťom očkovanie proti CoViD-19. Deti a dospievajúci majú obvykle miernejší priebeh choroby v porovnaní s dospelými.“

Ondrej Halgaš z Torontskej univerzity na príklade z Kanady, kde žije, vysvetľuje, že nízky počet úmrtí u detí (ktorý nepresahuje úmrtnosť u chrípky), hospitalizácií ani výskyt multisystémového zápalového syndrómu v súvislosti s ochorením CoViD-19 v tejto vekovej skupine nepodporuje plošnú vakcináciu detí.

Podobne nízke čísla ochorenia u detí sú aj v iných krajinách vrátane Slovenska.

 

Povinné očkovanie seniorov

Podobne uvažuje o povinnom očkovaní pre určité skupiny obyvateľstva: „Jednou z možností, ako zlepšiť zaočkovanosť Slovenska, by podľa ministra zdravotníctva mohlo byť povinné očkovanie určitých skupín obyvateľov. Týkať by sa to mohlo niektorých zamestnaní alebo určitých vekových kategórií, napríklad ľudí nad 60 rokov.“

očkovanie seniorov
Zdravotníčka podáva vakcínu proti ochoreniu COVID-19 od Pfizer/BioNTech seniorovi

Taktiež štát poskytuje rozličné výhody pre očkovaných, napríklad oslobodením od povinnosti testovania. A EÚ zas schválila diskriminačné Covid pasy.

„Diskriminácia je také konanie, keď sa v tej istej situácii zaobchádza s jedným človekom (skupinou ľudí, organizáciou, krajinou, skupinou krajín) inak než s iným človekom (skupinou ľudí, organizáciou, krajinou, skupinou krajín) na základe jeho odlišnosti…“, teda aj zvýhodňovanie istej skupiny ľudí na základe jej odlišnosti na úkor druhej je diskrimináciou.

Preto by sme chceli uviesť ďalšie aktuálne údaje k petícii, ktoré v čase jej vzniku neboli známe. Tie poukazujú na skutočnosť, že z hľadiska zabránenia šíreniu ochorenia CoViD-19, nie je preukázaný rozdiel medzi očkovanými a neočkovanými občanmi. Navyše je neprípustné diskriminovať kohokoľvek na  základe  medicínskeho zákroku, ktorý mu môže poškodiť zdravie.

Ochranná hladina sa vytvorí 10-14 dní po 2. očkovaní a dĺžka ochrany vyvolanej očkovacou látkou podľa príbalového letáku nie je známa (Pfizer/BioNTech). Odhaduje sa na 90 dní. Čoraz častejšie sa spomína ďalšia dávka či pravidelné preočkovávanie.

Očkovanie nechráni pred šírením nákazy podľa doterajších poznatkov, nanajvýš podľa niektorých štúdií môže znížiť riziko prenosu, teda aj očkovaní môžu roznášať ochorenie naďalej.

 

Vysoká zaočkovanosť nepomáha

V krajine s najvyšším podielom zaočkovaných obyvateľov nezabránila ani 60% zaočkovanosť (dvoma dávkami) ďalšej vlne epidémie. Jednu dávku na Seychelách dostalo už vyše 85% obyvateľov.

Podľa štúdie z Izraela úroveň protilátok prudko klesla pod úroveň považovanú za ochrannú za menej ako 3 mesiace po 2. dávke (Pfizer). Bude potrebné sa pripraviť na očkovanie populácie každých 6 mesiacov, možno dvoma dávkami?

Podľa príbalového letáku, tak ako každá očkovacia látka, ani očkovanie očkovacou látkou Comirnaty (obchodný názov vakcíny proti CoViD-19 od Pfizeru) nemusí chrániť každého, kto ju dostane.

V súčasnosti používané očkovacie látky majú rozlične deklarovanú účinnosť voči mutáciám. Voči niektorým variantom môžu byť neúčinné. Ani ochrana proti ťažkému priebehu či úmrtiu nie je pri nich taká, ako sa očakáva. Vo vysoko zaočkovanej Británii takmer tretina Britov, ktorí zomreli na mutáciu delta, bola plne zaočkovaná. (15)

 

Kolektívna imunita

Ako jeden z najpodstatnejších dôvodov na vysokú zaočkovanosť sa uvádza kolektívna imunita.

Hranica zaočkovanosti potrebná pre jej vytvorenie sa však nezakladá na vedeckých údajoch. Spočiatku deklarovaných 60% postupne narastá a rôzni odborníci uvádzajú stále vyššie čísla. Aktuálne sa spomína 90%. Podobne menil svoje vyjadrenia Anthony Fauci, ktorý neskôr priznal, že klamal, aby ovplyvnil verejnú mienku k vyššej ochote dať sa zaočkovať.

A popredný nemecký virológ, ktorý vyvinul jeden z prvých PCR testov na SARS-CoV-2, Christian Drosten hovorí, že kolektívna imunita voči SARS-CoV-2 je čistá ilúzia, že niečo také nie je možné očkovaním dosiahnuť.

V panike po druhej vlne nám pri použití vakcín chýba opatrnosť. Napriek istote, s akou naši odborníci presadzujú plošné očkovanie, faktom ostáva, že dáta o dlhodobej bezpečnosti a zriedkavých nežiaducich účinkoch nám skrátka chýbajú. Táto skutočnosť sa absolútne nekomunikuje. Mementom by nám mohla byť vakcína proti prasacej chrípke Pandemrix. Táto bola schválená Európskou liekovou agentúrou a po narastajúcom počte prípadov narkolepsie u očkovaných, vyhodnotenej ako súvisiacej s očkovaním, bolo nakoniec vyplatené v mnohých krajinách odškodné v miliónoch eur.

 

Nežiaduce účinky

Osobitne by sme sa preto chceli venovať nežiaducim účinkom, ktoré predstavujú pri tomto preventívnom zákroku neprimerané riziko najmä u ľudí, pre ktorých Covid nepredstavuje hrozbu. Podľa výsledkov klinických skúšok bolo zaznamenaných až 2,8 – 4,6% vážnych NÚ po očkovaní (Pfizer).

V Nórsku už v prvých týždňoch po spustení očkovania proti CoViD-19 zomrelo po očkovaní 23 ľudí, čo otvorilo otázky ohľadom vhodnosti očkovania u určitých skupín obyvateľstva.

Na štatistické ukazovatele o možnom náraste úmrtnosti krátko po očkovaní proti CoViD-19 upozornila aj britská Aliancia za slobodu v medicíne a požiadala o preskúmanie súvisu.

Viac ako tretina očkovaných (Pfizer) hlásila nežiaduce reakcie v UK.

K 7. máju tvorili hlásené úmrtia v roku 2021 takmer 45% všetkých úmrtí po vakcínach od roku 1990. Do 7. mája bolo 3919 hlásených úmrtí v systéme VAERS. Vzhľadom na vysokú podhlásenosť budú počty NÚ pravdepodobne omnoho vyššie.

V európskom systéme hlásení EudraVigilance sú podobne nahlásené tisíce úmrtí po očkovaní proti CoViD-19 – Moderna, Pfizer, Johnson&Johnson a AstraZeneca. Zo starších dát vládneho dokumentu USA vyplýva, že je hlásených menej než 1% .

U nás doposiaľ ŠÚKL hlásil okolo 100 nežiaducich účinkov očkovania ročne – u všetkých vakcín spolu. Tento polrok iba u vakcín proti CoViD-19 bolo hlásených 5.795 podozrení na nežiaduce účinky, čo znamená, že vakcíny proti CoViD-19 sú prinajmenšom 10x, možno dokonca aj vyše 100x nebezpečnejšie než všetky ostatné doposiaľ schválené vakcíny, používané na Slovensku.

 

Úmrtia po očkovaní

Kvôli úmrtiam hláseným ešte v marci po očkovaní dočasne pozastavilo očkovanie AstraZenecou viacero krajín. Na Slovensku sa objavili podobné prípady. Očkovanie AstraZenecou pozastavilo v tom čase 20 krajín, slovenský ŠÚKL nevidel dôvod, očkovanie u nás sa pozastavilo až začiatkom mája.

Dánsko očkovanie AstraZenecou ani neobnovilo, podľa predstaviteľky Dánskej liekovej agentúry nešlo o bežné zrazeniny.

Neskôr, keď sa hlásenia rozšírili na 86 prípadov trombózy, Európska lieková agentúra (EMA) oznámila, že táto vakcína nakoniec môže zriedkavo spôsobovať krvné zrazeniny. V apríli pridali na zoznam aj vakcínu Johnson & Johnson a odporučili pridať informáciu o krvných zrazeninách do príbalového letáku.

Na prípade krvných zrazenín pri vakcínach od AstraZenecy je vidieť ako laxne pristupujú k bezpečnosti pri vakcínach štátne úrady. Pripomíname, že vakcínu od AstraZenecy Švajčiarsko ani USA ani nepovolili. (31)

Popredný činiteľ EMA, Marco Cavaleri neodporúča očkovanie AstraZenecou už  nikomu, ani osobám nad 60 rokov.

Reumatológ z UCLA, Patrick Whelan, MD, PhD., už v decembri v liste varoval  FDA, že spike proteín by mohol súvisieť so zápalovými reakciami a nežiaducimi účinkami podobnými následkom ochorenia s mechanizmom vzniku mikrozrazenín.

Šéf patológov MUDr. Palkovič v rozhovore vysvetlil, ako sa vo všeobecnosti vyhodnocuje úmrtie v dôsledku očkovania:

„Potvrdili sme dve úmrtia s možným súvisom s očkovaním… to je rozdiel. Museli by dostať anafylaktický šok, alebo dramatickú reakciu, priekaznú. Inak je to možný súvis.“

V ďalšom rozhovore hlavný patológ uvádza, že po očkovaní bolo hlásených 72 úmrtí, z toho 12 ich zomrelo na Covid, ktorým sa nakazili po očkovaní.
Najnovšie sa objavuje spojitosť medzi očkovaním a problémami so srdcom, myokarditídou.

 

Zbavenie zodpovednosti

Výrobcovia však za poškodenie zdravia neponesú žiadnu zodpovednosť, rovnako štát nezabezpečuje žiaden systém odškodnenia. Všetky prípadné následky znáša občan, preto trváme na tom, aby bola zabezpečená dobrovoľnosť bez akejkoľvek diskriminácie.

Dobrovoľníkov z kontrolnej skupiny chcú, bohužiaľ, zaočkovať tiež, a tak nebude možné vyhodnotiť dlhodobé dopady a neskoršie NÚ.
V príbalovom letáku sa tiež uvádza, že sa nevykonali štúdie genotoxicity ani karcinogenity.

Navyše v USA bola táto experimentálna vakcína schválená len pre núdzové použitie. A v EÚ bola podobne schválená len podmienečne na použitie pri pandémii. Nemajú zatiaľ ukončenú tretiu fázu klinických skúšok, a nie sú zatiaľ známe dlhodobé následky.

Pfizer-BioNTech
Na snímke vakcína proti ochoreniu COVID-19 od spoločností Pfizer-BioNTech

U vakcíny Comirnaty (výrobca: Pfizer) bude tretia fáza klinických skúšok, ktorá za normálnych okolností predchádza schváleniu vakcíny/lieku a jej/jeho uvedeniu na trh, ukončená až 2. mája 2023, teda až o takmer 2 roky.

Vakcíny sú podmienečne pripustené na trh pred dokončením tretej fázy klinických skúšok kvôli núdzovej situácii. Deti však ochorením CoViD-19 nie sú prakticky vôbec ohrozené, teda pre ne by núdzová situácia nemala platiť, a tak by logicky ani nemali tieto vakcíny byť (ani len podmienečne/dočasne) pripustené pre deti, prinajmenšom do dokončenia 3. fázy klinických skúšok.

Podobne nie je  prípustné, aby bolo povinne (či už priamo alebo nepriamo skrz rôzne nevýhody pre neočkovaných alebo výhody pre očkovaných) požadované očkovanie populácie vakcínou, ktorá ešte nebola plnohodnotne schválená a stane sa tak až o 2 roky, aj to len možno.

Bohužiaľ, momentálne sa jednohlasne pretláča názor v prospech očkovania a negatíva sa komunikujú iba k ochoreniu Covid-19. (Ten má pritom podľa minuloročnej obsiahlej štúdie  Johna P. A. Ioannidisa smrtnosť 0,23%)

Zo spoločnosti sa vytráca zdravá diskusia, v médiách sa vyjadrujú iba odborníci, ktorí neoponujú spôsob vývoja, testovania či fungovania rýchlo schválených a dostupných vakcín.

Pripomíname teda, že aj u nás či vo svete sa množia hlasy odborníkov, ktorí namietajú opodstatnenie použitia či bezpečnosť vakcín proti CoViD-19.
Profesor Luc Montagnier, nositeľ Nobelovej ceny za medicínu, žiada o zastavenie masívneho očkovania proti CoViD-19.

Editor Britského medicínskeho žurnálu (BMJ) Peter Doshi upozorňuje na viacero problematických aspektov klinických testov vakcín Pfizer a Moderna.

Podobne kritické články má zverejnené aj Dr. Jan B. Hommel k vakcíne Moderna a Pfizer/BioNTech.

Ďalší odborníci svetového formátu sú voči očkovaniu proti CoViD-19 kritickí: G. Vanden Bosshe, PhD., DVM, belgický virológ a vývojár vakcín; Prof. D. Cahill, Univerzity College Dublin; M. Yeadon, bývalý viceprezident spoločnosti Pfizer; Dr. Peter McCullough, internista, kardiológ a profesor medicíny na Texaskej fakulte medicíny.

 

Kritika vakcín

Aj u nás sú viacerí odborníci kritickí ku kovidovým vakcínam.

O očkovaní proti Covid hovorí MUDr. Janco, predseda lekárskej Únie špecialistov Slovenska ako o zbytočnom kvôli častým mutáciám SARS-CoV-2.
MUDr. Ján Lakota, CSc., lekár s 3 atestáciami z ÚEO SAV o vakcíne proti CoViD-19 hovorí:

„Táto vakcína je veľká neznáma a nevieme, čo sa s človekom v priebehu ďalších mesiacov udeje… Ide o prvú vakcínu v histórii, kde nie sú jednoznačné a jasné dáta o znížení infekcie, znížení prenosu, resp. o znížení úmrtnosti/smrtnosti.“

Slovenský vedec Ondrej Halgaš z Torontskej univerzity v rozhovore spomína:

„Vzhľadom na to, že informácie v médiách sú veľmi skreslené, tak sa obávam, že aj mnoho dospelých sa rozhoduje na základe veľmi obmedzených a pravdepodobne nepresných informácií. Úplne sa pošliapavajú základne princípy bioetiky – úplné informovanie o všetkých možných rizikách, zabezpečenie pochopenia týchto rizík pacientom a informovaný súhlas pacienta bez nátlaku.“

 

Prirodzená imunita vs. získaná

Prirodzená imunita po prekonaní CoViD-19 sa v brnenskej štúdii ukazuje ako dlhotrvajúca, zatiaľ čo imunitu po očkovaní opisuje vedúca tímu ako slabú.
„Lidé musí převzít zodpovědnost sami za sebe a ne slepě věřit jen v očkování, které, ať je to myšleno sebelépe, není samospásné,“ vraví vedkyňa doc. RNDr. Irena Koutná PhD. z Masarakovej univerzity, ktorá už rok v Brne vedie tím skúmajúci imunitu na covid-19.

Z právneho hľadiska hovorí v súvislosti s očkovaním proti CoViD-19 ústavný právnik JUDr. Drgonec o obchádzaní zákona pri očkovaní, právnej problematike a porušovaní norimberského kódexu.

„Článok 6 Norimberského kódexu vyžaduje, aby miera škody vzniknutej pokusom bola úmerná prínosu poznatku získaného pokusom pre ľudstvo. V prípade očkovaní proti Covid-19 pomer rizika a prínosu je extrémne vysoký. Medzinárodný trestný tribunál v Haagu v súvislosti s protikovidovým očkovaním už vedie konanie proti Dánsku a Nórsku. Podľa predložených dôkazov úmrtnosť na covid je 0,12 %. Úmrtnosť na vakcíny je 0,377 %. Trikrát viac ľudí zomiera na následky očkovania proti covidu ako na samotný covid.“

Bývalá zástupkyňa Slovenska pred Európskym súdom pre ľudské práva, právnička Marica Pirošíková, v relácii TA3 k výhodám pre očkovaných z právneho hľadiska hovorí, že nie je dôvod obmedzovať neočkovaných: „Už od 15. januára tohto roku je zrejmé stanovisko Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorá upozornila na to, že pri cestovaní nemožno podmieniť vstup do krajiny očkovaním. A to práve preto, že neexistuje jednoznačný dôkaz, že nezaočkovaný nešíri covid.“

Parlamentné zhromaždenie Rady Európy prijalo 27. januára 2021 rezolúciu č. 2361 (2021), v ktorej okrem iného vyzýva členské štáty a Európsku úniu, aby zabezpečili, aby nikto nebol diskriminovaný za to, že nebol očkovaný kvôli možným zdravotným rizikám alebo preto, že nechcel byť očkovaný.

Vakcína by mala zamedziť rozvinutiu ťažkého priebehu ochorenia CoViD-19. Preto by mala byť osobnou voľbou každého jednotlivca bez akéhokoľvek nátlaku či diskriminácie a s poctivým a podrobným informovaním nielen o potenciálnych prínosoch, ale aj možných rizikách.

V mene petičného výboru Alexandra Pavlovská

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Muža obvineného zo streľby v masážnych salónoch v Georgii odsúdili na doživotie

0 icon

Canton 27. júla 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Mike Stewart)   Muž obvinený zo streľby v troch masážnych salónoch v Georgii, ktorá si vyžiadala osem mŕtvych a jedného zraneného, sa priznal k štyrom vraždám. Dostal za to štyri doživotné tresty odňatia slobody bez možnosti podmienečného prepustenia Dvadsaťdvaročný Robert Aaron Long sa priznal k zabitiu…

Na nechránenom železničnom priecestí v Trnavskom kraji zahynula žena i jej pes

0 icon

Bratislava/Skalica 27. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj)   Na nechránenom železničnom priecestí neďaleko Skalických rybníkov v Trnavskom kraji vyhasol v utorok popoludní ľudský život. Dopravnú nehodu po zrážke s vlakom neprežila 40-ročná žena, o život prišiel aj jej pes. Na sociálnej sieti o tom informuje polícia "Vodička išla…

Rumunsko uvažuje o zaočkovaní zdravotníkov a zraniteľných ľudí treťou dávkou vakcíny

0 icon

Bukurešť 27. júla 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Vadim Ghirda)   V Rumunsku pravdepodobne budú očkovať zraniteľných ľudí a zdravotníkov treťou posilňujúcou dávkou vakcíny proti koronavírusu. Zväčšujú sa totiž obavy z rastúceho počtu infekcií delta variantom vírusu Šéf národného vakcinačného výboru Valeriu Gheorghita informoval, že sa v krajine diskutuje o možnej posilňujúcej dávke vakcíny…

Bieloruské úrady zakázali televíznu stanicu Belsat

0 icon

Minsk 27. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Bieloruské úrady zakázali v utorok opozičnú televíznu stanicu Belsat, ktorú označili za "extrémistickú". Informovala o tom agentúra DPA Zástupca riaditeľa televízie Belsat Aľaxej Dzikavicki v tejto súvislosti obvinil režim autoritárskeho lídra Alexandra Lukašenka zo snahy zamedziť bieloruským občanom prístup k "necenzurovaným informáciám". "Toto rozhodnutie…

Ako oklamať testy na koronavírus? Rus ponúkol návod, neskôr sa za žart ospravedlnil

0 icon

Bratislava 26. júla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Ng Han Guan)   Ruský plavec Kirill Prigoda sa na olympijských hrách v Tokiu nemiestnym žartom postaral o škandál. Prostredníctvom sociálnej siete Instagram zverejnil video, v ktorom ukázal, ako možno oklamať testy na prítomnosť ochorenia COVID-19. Upozornil na to poľský web sport.pl OH v japonskej metropole…

Rusko schválilo testy kombinácie vakcíny od AstraZeneca a Sputnika Light

0 icon

Moskva 27. júla 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Pavel Golovkin)   Ruské zdravotnícke orgány schválili testovanie kombinácie vakcíny proti koronavírusu od spoločnosti AstraZeneca a ruskej jednodávkovej očkovacej látky Sputnik Light. Vyplýva to z ruského registera schválených klinických testov Malá štúdia, ktorá mala odštartovať 26. júla a skončiť sa v marci 2022, by mala mať…

ÚS SR pozastavil účinnosť časti vyhlášky ÚVZ SR o režime na hraniciach

0 icon

Bratislava/Košice 27. júla 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR - Róbert Fritz)   Ústavný súd (ÚS) SR pozastavil účinnosť časti vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktorou sa upravuje aktuálny režim na hraniciach. Rozhodlo o tom v utorok plénum ÚS SR na neverejnom zasadnutí. TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor ÚS…

Japonci stále na čele hodnotenia krajín, zlato získali domáce softbalistky aj džudista

0 icon

Bratislava 27. júla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Vincent Thian)   Aj po štvrtom súťažnom dni na olympijských hrách v Tokiu sú na čele hodnotenia krajín domáci Japonci, ktorí v utorok získali dve zlaté medaily. Domácich na čele rebríčka udržal finálový triumf softbalistiek nad hráčkami USA a víťazstvo džudistu Takanoriho Nagaseho v kategórii do…

Rezort financií chce do legislatívy zaviesť limit verejných výdavkov ako nástroj pri zostavovaní rozpočtu

0 icon

Bratislava 27. júla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   Ministerstvo financií SR pracuje na návrhu novely zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktorým by sa mal do legislatívy zaviesť limit verejných výdavkov ako nástroj pri zostavovaní rozpočtu verejnej správy. Vyplýva to z predbežnej informácie k príprave návrhu novely zákona o…

Meteorológovia vydali výstrahu druhého stupňa pred búrkami v okresoch Bardejov a Svidník

0 icon

Bratislava 27. júla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP - Gyorgy Varga/MTI via AP)   Meteorológovia vydali výstrahu druhého stupňa pred búrkami v okresoch Bardejov a Svidník. Prvý rizikový stupeň pred búrkami vyhlásili v okresoch Medzilaborce, Sabinov, Stará Ľubovňa, Stropkov, Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín. Výstraha tu platí do 17:30. V okresoch Svidník a…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Tony Belohorec

Nenávistné kampane valcujú Slovensko:  Nakoľko je Mazák mazaný?

0icon

Prológ “Skupina právnicky erudovaných ľudí horliacich proti očkovaniu zabúda na to, že niektoré ich výklady ústavných noriem a európskych štandardov platia v normálnych podmienkach. Za tie sa však nedá považovať boj o holé prežitie”, napísal v svojom článku JUDr. Ján Mazák, PhD., Predseda Súdnej rady SR. Ďalej svoj výrok v…

Boris Mesár

VALENTIN KATASONOV : Prečo sa Američania boja očkovania? VALENTIN KATASONOV : Rockefellerova nadácia a výzva na všeobecné očkovanie

0icon

1. Takmer polovica Američanov je tvrdými odporcami očkovania Predošlý článok som zakončil informáciou, že na amerických súdoch existujú žaloby proti trom americkým farmaceutickým gigantom Pfizer, Johnson & Johnson a AstraZeneca v celkovej hodnote 8,6 miliárd dolárov. Tri spoločnosti sú zodpovedné za smrť a poškodenie zdravia občanov. Toto sú iba požiadavky…

Jozef Slávik

600.000 ...

0icon

Referendum po odmietnutí ÚS akoby upadol do zabudnutia. Všetko to odštartovala Čaputová, keď si dala nadprácu a posunula otázku konania referenda na posúdenie jeho ústavnosti na ÚS. A  ÚS si do bodky splnil svoju neblahú úlohu a rozhodol ako rozhodol. Všetko by to bolo akoby v poriadku, ale ÚS napriek…

Marek Danko

Ako sa Ukrajina stala problémom pre všetkých

0icon

Všetko, čo sa na Ukrajine deje v posledných rokoch, pripomína anekdotu. Nie vždy je zábavná, ale vždy absurdná. Logickým vyvrcholením toho, čo sa v skutočnosti deje, bolo zvolenie komika Volodymyra Zelenského za prezidenta krajiny. A ak pred voľbami Zelensky hral rolu „človeka z ľudu“, ktorý bol unavený z politiky ukrajinských…

Gustáv Murín

Delta-strašiak, či ozajstná hrozba?

0icon

Vláda plagiátorov sa rozhodla doraziť turistický priemysel na Slovensku odradením cudzincov pred dovolenkou u nás a občanom Slovenska zhnusiť zahraničné dovolenky. Dôvod je prostý – neposlušnosť. Áno, sme neposlušní a to koalícia zla vedená Psychopatovičom jednoducho neznáša. Preto nezmyselne „tlačia na pílu“ a opäť raz sme jediní široko-ďaleko s extrémnymi opatreniami.  

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Spálenie od slnka? Toto by si nemal robiť!

0 icon

Existuje mnoho spôsobov, ako prírodne spálenú pokožku ošetriť , napríklad nanesením surovej zemiakovej pasty alebo medu na tvár. Niektoré zdanlivo nevinné rituály však môžu spálenie ešte zhoršiť. Ako sa ukázalo, aj potraviny, ktoré ješ, alebo oblečenie, ktoré nosíš, by ti mohli poškodiť pri popáleninách od slnka. 1. Používanie aloe vera s prísadami na spálenie

Obrovské lode, ktoré zažili hrozné nehody

0 icon

Lode poskytujú skvelý spôsob prepravy, ktorý je však spojený s určitým rizikom. Silné prúdy, nepredvídateľné počasie či chyby človeka, môžu spôsobiť nehodu, ktorá ukončí plavbu aj toho najväčšieho plavidla. Lode umožnili človeku neskutočnú vec. Vďaka nim sa mohol plaviť po mori, nachádzať neobývané územia či objavovať to, čo sa ukrýva pod…

Admirál Canaris ako dvojitý agent? 1. časť

0 icon

Prinášame ďalší viac než zaujímavý článok z obdobia druhej svetovej vojny. Tentoraz sa pozrieme na to, či admirál Canaris bol alebo nebol dvojitým agentom. Poďme však pekne po poriadku. Začíname prvou časťou článku. Komplex budov Bendlerblock v Berlíne stojí na ulici, ktorá sa premenovala na počesť Clausa von Stauffenberga, jedného zo strojcov…

Ako vyzerajú ikonické miesta z vtáčej perspektívy?

0 icon

Väčšina z nás videla tieto ikonické miesta z mnohých uhlov, či už na obrázku alebo v skutočnosti, keď ich sme ich navštívili. Mnoho architektov strávilo stovky hodín zdokonaľovaním týchto pamiatok, aby si návštevníci ako my mohli vychutnať ich vzhľad bez ohľadu na okolnosti. Ale koľkí z nás vlastne videli , ako v…

Komunizmus aj vo vesmíre? Žiaden problém! Takto si ho predstavovali súdruhovia

0 icon

Je všeobecne známe, že v 50. a 60. rokoch minulého storočia prebiehali takzvané kozmické preteky medzi dvoma najväčšími mocnosťami sveta: Sovietským zväzom a Spojenými štátmi. Prvú etapu vyhrali sovietski kozmonauti, ktorým sa ako prvým podarilo dostať človeka na obežnú dráhu: bol ním Jurij Gagarin 12. apríla 1961. Druhú etapu však…

Armádny Magazín

V Rusku vyvíjajú nové lietadlo pre velenie vojskám pre prípad jadrovej vojny

0 icon

Rusko, 27.júl 2021 (AM) – Vo Voroneži bola zahájená výroba lietadla pre velenie vojskám v prípade jadrovej vojny, oznámil zdroj z obranného priemyslu. "Ruské letecké a kozmické sily dostanú dve letecké veliteľské stanovištia na základe Il-96-400M . Jeden sa už vyrába, "povedal. Podľa zdroja nie je vylúčen

Elektrické pedále a tlačidlo "manéver". Na internete sa objavili fotografie z kokpitu Su-75 Checkmate

0 icon

Rusko, 27.júl 2021 (AM) – Na internete sa objavili podrobné fotografie kokpitu nového ruského stíhacieho lietadla Checkmate / Su-75 spolu s komentármi o jeho odlišnosti od kokpitov iných ruských stíhačiek.   Na snímkach je vidieť, že informácie pre pilota sa zobrazujú na jednom veľkom monitore a po jeho obvode nie sú k…

Americké letectvo pokračuje v náletoch na Taliban

0 icon

Afganistan, 27.júl 2021 (AM) – Čínsky minister zahraničia Wang Yi sa v Čcheng-tu stretol so svojím pakistanským náprotivkom Shahom Mahmúdom Qureshim, uviedla 25. júla tlačová služba čínskeho ministerstva zahraničia. V sobotu sa uskutočnili rozhovory medzi ministrami zahraničných vecí oboch krajín. Podľa informá

Ruský elektronický komplex úspešne zaútočil na vojenský prieskumný satelit NATO

0 icon

Rusko, 27.júl 2021 (AM) – Pokus NATO uskutočniť prieskumnú operáciu v okolí Rostova na Done zlyhal po tom, čo ruský komplex elektronických protiopatrení úspešne zaútočil na vojenské prieskumné systémy kozmických zariadení. Podľa amerického núdzového výstražného systému bola 22. júla z oblasti Rostova na Done prerušená prevádzka sa

Izraelský vojenský expert Jakov Kedmi vysvetlil prečo je NATO absolútne zbytočné

0 icon

Izrael, 27.júl 2021 (AM) – Podľa experta Spojené štáty tak dlho pretvárali krajiny NATO na bezmocný a slabý prívesok svojej vojenskej sily, až sa vo výsledku ukázalo, že sa nemajú na koho spoliehať proti Rusku a Číne.   Vojensko-politický expert Jakov Kedmi je presvedčený, že nový americký vodca sa snaží vrátiť svetovú…

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali