Prednáška Vladimira Putina na neformálnom stretnutí hláv Spoločenstva nezávislých štátov v Petrohrade

Petrohrad 5. januára 2020 (HSP/Foto:SITA/AP-Pavel Golovkin)

 

V Petrohrade sa uskutočnilo 20. decembra 2019 neformálne stretnutie hláv štátov SNŠ (Spoločenstvo nezávislých štátov) 

Na snímke ruský prezident Vladimir Putin

Na summite sa zúčastnili Vladimír Putin, prezident Azerbajdžanu Ilham Alijev, predseda arménskej vlády Nikol Pashinyan, prezident Bieloruska Alexander Lukašenko, prvý prezident Kazachstanu Nursultan Nazarbajev, prezident Kirgizska Sooronbaj Žeenbekov, prezident Moldavskej republiky Igor Dodon, prezident Tadžikistanu Emomali Rachmon, prezident Turkmenistanu Gurbanguli Berdymuchamedov,

Hlava ruského štátu na stretnutí informovala účastníkov stretnutia o archívnych materiáloch týkajúcich sa predhistórie druhej svetovej vojny a potom ich pozvala na špeciálne usporiadanú výstavu.

 

Prejav na neformálnom summite SNŠ

Vladimír Putin:

Vážení kolegovia, som veľmi rád, že sme sa stretli. Chcem vás všetkých znova privítať, už v takom „veľmi širokom“ zložení, v zostave vedúcich predstaviteľov krajín Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ).

Spolu sme sa rozhodovali o udalostiach venovaných ukončeniu Veľkej vlasteneckej vojny medzi Sovietskym zväzom a nacistickým Nemeckom (75. výročie, pozn. prekladateľa), venovaných víťazstvu Sovietskeho zväzu v tejto vojne.

Pre všetkých z nás, a to chcem zdôrazniť, a viem, že s tým všetci súhlasíte, je tento dátum špeciálny, pretože naši predkovia, naši otcovia, naši dedovia položili na oltár našej vlasti, v tom čase našej spoločnej vlasti, veľmi veľa. Mnohí z nich položili svoje životy. V skutočnosti každá rodina v bývalom Sovietskom zväze prešla nejakým utrpením v tom, čo sa stalo celému svetu a našej krajine.

V neformálnom prostredí sme o tom opakovane hovorili a v predvečer 75. výročia sme sa formálne rozhodli pracovať spoločne. V tejto súvislosti by som sa chcel s vami podeliť o niektoré úvahy.

Trochu ma prekvapilo, dokonca až rozhorčilo jedno z posledných uznesení Európskeho parlamentu z 19. septembra 2019 „O dôležitosti zachovania historickej pamäti pre budúcnosť Európy“. Tak je uznesenie pomenované. Aj my spolu s vami sme sa vždy snažili zabezpečiť túto kvalitu histórie, jej pravdivosť, otvorenosť a objektívnosť. Chcem ešte raz zdôrazniť, že to platí pre nás všetkých, pretože my všetci sme do určitej miery dedičmi bývalého Sovietskeho zväzu. Keď hovoria o Sovietskom zväze, hovoria o nás.

Čože je tam napísané? Podľa tohto dokumentu tzv. pakt Molotova – Ribbentropa – pripomínam, že toto sú ministri zahraničných vecí Sovietskeho zväzu a fašistického Nemecka – ako píšu ďalej, „rozdelil Európu a územia nezávislých štátov medzi dva totalitné režimy, ktoré vydláždili cestu pre vypuknutie druhej svetovej vojny.“ “ Pakt Molotov – Ribbentrop vydláždil cestu na začiatok druhej … No, možno.

Európski poslanci navyše požadujú, aby Rusko zastavilo svoje úsilie zamerané na skreslenie historických faktov a na podporu tézy, že Poľsko, pobaltské krajiny a Západ sú skutočnými podnecovateľmi vojny. Podľa môjho názoru sme nikdy nič také nepovedali, že niekto z týchto spomínaných krajín je iniciátorom vojny.

Takže, aká je pravda? Chcel som sa s tým vysporiadať,  tak som požiadal svojich kolegov, aby mi priniesli nejaké archívne dokumenty. A keď som ich začal čítať, viete, napadlo mi, že to bude zaujímavé pre nás všetkých, pretože, opakujem ešte raz, že práve my všetci sme bývalý Sovietsky zväz.

Vynára sa prvá otázka – stále hovoríme o pakte Molotov – Ribbentrop, opakujeme to podľa našich európskych kolegov – teda otázka znie: bol to jediný dokument podpísaný jednou z európskych krajín, v tom čase Sovietskym zväzom, s fašistickým Nemeckom? Ukazuje sa, že to nie je vôbec tak. S vašim povolením, jednoducho uvediem ich zoznam.

  • Takže, Vyhlásenie o nepoužití sily medzi Nemeckom a Poľskom. Toto je v skutočnosti tzv. Pilsudski-Hitlerov pakt. Podpísaný v roku 1934. Ide v podstate o dohodu o neútočení.
  • Potom anglo-nemecká námorná dohoda z roku 1935. Veľká Británia umožnila Hitlerovi mať vlastné vojnové námorníctvo, ktoré mu bolo v skutočnosti zakázané alebo bolo minimalizované výsledkami prvej svetovej vojny.
  • Nasleduje spoločné anglo-nemecké vyhlásenie Chamberlaina a Hitlera podpísané 30. septembra 1938 na podnet Chamberlaina. Vo vyhlásení sa uvádza, že podpísaná mníchovská dohoda, ako aj anglo-nemecká námorná dohoda symbolizujú … a tak ďalej a tak ďalej. Pokračovalo vytváranie právneho rámca medzi týmito dvoma štátmi.
  • To ešte nie je všetko. Francúzsko-nemecká deklarácia podpísaná 6. decembra 1938 v Paríži ministrami zahraničných vecí Francúzska a Nemecka Bonnem a Ribbentropom.
  • Nakoniec, dohoda medzi Litovskou republikou a Nemeckou ríšou, podpísaná 22. marca 1939 v Berlíne ministrom zahraničných vecí Litvy a tým istým Ribbentopom o tom, že územie Klaipedskej oblasti sa opäť spája s Nemeckou ríšou.
  • A zmluva o neútočení medzi Nemeckou ríšou a Lotyšskom 7. júna 1939.

 

Dohoda medzi Sovietskym zväzom a Nemeckom bola tak poslednou spomedzi tých, ktoré podpísali iné európske krajiny, akoby v záujme o udržanie mieru v Európe. Zároveň chcem poznamenať, že Sovietsky zväz nepodpísal tento dokument, kým sa nevyčerpali všetky možnosti a kým neboli zamietnuté všetky návrhy Sovietskeho zväzu na vytvorenie jednotného bezpečnostného systému, antifašistickej koalície v Európe.

V tejto súvislosti vás žiadam o pár minút, aby sme sa vrátili k samotnému zdroju, na začiatok, ktorý sa podľa môjho názoru javí ako mimoriadne dôležitý, a navrhujem začať, ako sa hovorí, zo „od piky“, konkrétne z výsledkov prvej svetovej vojny. Odtiaľ, za akých podmienok, bola v roku 1919 uzavretá tzv. Versaillská mierová zmluva vo Versailles.

Versaillský mier sa pre Nemecko stal symbolom hlbokej nespravodlivosti a národného poníženia. V skutočnosti to bola lúpež Nemecka. Pre zaujímavosť vám uvediem len niekoľko čísel, sú to veľmi zaujímavé čísla.

Nemecko malo vyplatiť krajinám Antanty – a Rusko bolo medzi víťazmi a nezúčastnilo sa na podpise tejto Versailleskej zmluvy – malo na tie časy vyplatiť astronomickú sumu – 269 miliárd zlatých mariek, čo je približne ekvivalent 100 000 ton zlata. Pre porovnanie poviem, že v októbri 2019, práve teraz, sú zásoby zlata: v USA – 8130 ton, v Nemecku – 3370 ton, v Rusku – 2250 ton. A Nemecko malo vtedy zaplatiť 100 tisíc ton. Pri súčasnej cene zlata 1 464 dolárov za trójsku uncu dosiahli reparácie okolo 4,7 bilióna dolárov. Pritom je nemecký HDP v bežných cenách roku 2018, ak sú správne údaje, ktoré som dostal, iba 4 bilióny dolárov.

Stačí povedať, že posledné platby vo výške 70 miliónov EUR sa uskutočnili relatívne nedávno, 3. októbra 2010. Nemecko platilo ešte za prvú svetovú vojnu práve v deň 20. výročia zjednotenia Spolkovej republiky.

Myslím si, a mnohí s tým súhlasia, vrátane vedeckých pracovníkov, že to bol takzvaný Versaillský duch, ktorý vytvoril živnú pôdu pre radikálne a revanšistické nálady. Nacisti vo svojej propagande aktívne využívali tému Versailles, sľubujúc záchranu Nemecka pred národnou hanbou, a Západ samotný dal nacistom „bielu kartu“  na pomstu.

Pre informáciu môžem povedať, že autor francúzskeho víťazstva v prvej svetovej vojne, maršal Ferdinand Foch, francúzsky veliteľ, opísal výsledky Versaillskej zmluvy keď kedysi predniesol nádherné proroctvo, citujem: „Nejde o mier, ale o prímerie na dvadsať rokov.“  Prakticky sa nepomýlil dokonca ani v čase.

Americký prezident Woodrow Wilson varoval: „Našou najväčšou chybou je dať Nemecku dôvod, aby sa jedného dňa pomstilo.“ A Winston Churchill, známy celému svetu, napísal: „Ekonomické články dohody boli natoľko brutálne a hlúpe, že sa stali úplne nezmyselnými.“

Versailleský svetový poriadok vyvolal množstvo konfliktov a rozporov. Medzi nimi kľúčovými sú hranice nových štátov v Európe, ktoré víťazi prvej svetovej vojny ustanovili svojvoľne. To znamená, že boli prerozdelené hranice. Takto sa vytvorili podmienky na vznik tzv. Sudetskej krízy. To je tá časť Československa, v ktorej kompaktne žilo nemecké obyvateľstvo. Tu je počiatok sudetskej krízy a následnej tzv. Mníchovskej konferencie.

V roku 1938 žilo v Československu 14 miliónov ľudí, z toho 3,5 etnických Nemcov. 13. septembra 1938 tam vypukla vzbura a okamžite sa objavili návrhy z Veľkej Británie na záchranu sveta, aby sa rokovalo s Hitlerom a aby si ho udobrili. Nebudem vás nudiť rôznymi korešpondenciami a rokovaniami, ale situácia vyvrcholila  známym podpísaním Mníchovskej dohody.

Opakujem, z archívu sme vzali nejaké dokumenty. S niektorými z nich vás chcem oboznámiť.

Je tu taký dokument – šifrovaná správa splnomocnenca ZSSR vo Francúzsku ľudovému komisárovi pre zahraničné veci ZSSR Litvinovovi dňa 25. mája 1938 o dôvernom rozhovore s francúzskym premiérom Daladierom. Proste ho prečítam, zaujímavý dokument. „Francúzsky premiér Eduard Daladier venoval posledné dni objasneniu stanoviska Poľska.“ Ide o Mníchovskú dohodu, v dôsledku čoho malo byť Sudetsko, časť československého územia, pripojené k Nemecku. „Sondovanie v Poľsku prinieslo najnegatívnejší výsledok,“ uviedol francúzsky premiér. „Nielen, že sa nedá spoliehať na poľskú podporu, ale nie je ani isté, či Poľsko nezasadí úder zozadu. Napriek poľským zárukám, Daladier neverí v lojalitu Poliakov dokonca ani pri priamom napadnutí Francúzska Nemeckom. Požadoval jasnú a jednoznačnú odpoveď od Poliakov, na ktorej strane budú stáť či už v mierovom, alebo vojnovom stave. V tejto súvislosti položil poľskému veľvyslancovi vo Francúzsku Lukaševičovi niekoľko priamych otázok. Spýtal sa ho, či Poliaci prepustia cez svoje územie sovietske vojská. Lukaševič odpovedal záporne. Daladier sa potom opýtal, či prepustia sovietske lietadlá. Lukaševič povedal, že Poliaci na ne začnú strieľať. Keď Lukaševič záporne odpovedal aj na otázku, či by Poľsko po nemeckom útoku na Československo pomohlo Francúzsku – a medzi Francúzskom a Československom bola dohoda o vzájomnej pomoci – ak Nemecko vyhlási vojnu Francúzsku, poľský zástupca odpovedal, že nie. Následne Daladier povedal, že nevidí zmysel na existenciu francúzsko-poľského spojenectva a v obetiach, ktoré Francúzsko v mene spojenectva prináša.“

O čom to svedčí? O tom, že Sovietsky zväz bol pripravený pomôcť Československu, ktoré sa nacistické Nemecko chystalo okradnúť. V dohode medzi Sovietskym zväzom a Československom sa však uvádza, že Sovietsky zväz to urobí iba vtedy, ak Francúzsko splní svoje záväzky voči Československu. Francúzsko spojilo svoju pomoc  Československu s podporou Poľska. Poľsko odmietlo.

Nasledujúci dokument. Tento dokument č. 5 leží tu pri mne, práve som o ňom rozprával. Poďme ďalej, šiesty dokument.

Čože urobili poľské orgány, keď Nemecko začalo uplatňovať nárok na časť československého územia? Zároveň s Nemeckom požiadali o svoj podiel „koristi“ pri delení československého územia a požadovali, aby bola k Poľsku pripojená určitá časť Československa. Okrem toho boli pripravení použiť silu. Vytvorili celú špecializovanú vojenskú skupinu s názvom „Sliezsko“, ktorá zahŕňala tri pešie divízie, kavalériu a ďalšie jednotky.

Existuje aj konkrétny dokument z archívu: správa veliteľa osobitnej operatívnej skupiny Sliezska, pána Bortnovského, o príprave útočnej operácie, o obsadení Tešínskej oblasti a o výcviku vojsk. Poľské úrady pripravovali a vysielali militantov na územie Československa na páchanie sabotáží a teroristických útokov a aktívne sa pripravovali na rozdelenie a okupáciu Československa.

Ďalším dokumentom je záznam rozhovoru medzi nemeckým veľvyslancom v Poľsku, pánom Moltkem, a poľským ministrom zahraničných vecí, pánom Beckom. V tomto dokumente minister zahraničných vecí Poľska, pán Beck, vyjadril nádej – ďalej citujem – „v oblastiach nárokovaných Poľskom,“ hovorí priamo o tom, „nedôjde k rozporom s nemeckými záujmami“. To znamená, že sa delí československé územie.

Hneď, ako bola Mníchovská dohoda uzavretá 30. septembra 1938, Varšava po tom, čo skopírovala v podstate nacistické metódy, poslala do Prahy ultimátum s bezpodmienečnou požiadavkou odovzdať jej časť územia Československa – Tešínsku oblasť. Francúzsko a Veľká Británia nepodporili Československo, čo ho prinútilo zmieriť sa s týmto násilím. Poľsko súčasne s Nemeckom, ktoré pripojilo Sudety, začalo 1. októbra 1938 priame obsadzovanie československého územia, čím porušilo dohodu, ktorú predtým samo uzavrelo s Československom.

V ďalšom dokumente – je to správa o výslednej, teda konečnej dohode o  hraničnej zmluve medzi Poľskom a Československom – hovoríme o nasledovnom: 28. júla 1920, počas rozhodcovského konania (arbitráže) Najvyššej rady mocností Antanty, Poľsko a Československo uzavreli konečnú tzv. Záverečnú hraničnú zmluvu, podľa ktorej západná časť Tešínskej oblasti Československa bola ponechaná Čechom, zatiaľ čo Varšava dostala východnú časť. Obe strany v tom čase oficiálne uznali, ba navyše sa zaručili za túto hranicu medzi nimi.

V Poľsku si samozrejme boli vedomí toho, že bez Hitlerovej podpory boli pokusy zabratia časti Československa odsúdené na neúspech. V tejto súvislosti by som rád citoval nasledujúci veľmi veľavravný dokument – záznam rozhovoru z 1. októbra 1938 nemeckého veľvyslanca vo Varšave, pána Moltkeho s Jozefom Beckom o poľsko-českých vzťahoch a pozícii ZSSR v tejto záležitosti.

Nemecký veľvyslanec v Poľsku pán Moltke posiela správu svojmu vedeniu v Berlíne. Pán Beck – pripomínam, pán minister zahraničných vecí Poľska – mimochodom, vyjadril veľkú vďaku za lojálnu interpretáciu poľských záujmov na konferencii v Mníchove, ako aj za úprimnosť vzťahov počas českého konfliktu. Poľská vláda a verejnosť plne vzdávajú hold pozícii Führera a ríšskeho kancelára. To znamená, že s vďačnosťou hovorí o Hitlerovom konaní na konferencii v Mníchove.

Stojí za zmienku, že poľskí predstavitelia neboli pozvaní na konferenciu v Mníchove a že ich záujmy v podstate zastupoval Hitler.

Na druhej strane Poľsko zrejme prevzalo na seba úlohu podnecovateľa: zaťahovalo Maďarsko do delenia Československa, to znamená, že sa zámerne snažilo zatiahnuť ďalšie štáty do porušovania  medzinárodného práva. Skutočnosť, že Nemecko a Poľsko konali zhodne bola známa a chápaná inými európskymi štátmi – Veľkou Britániou a Francúzskom.

Ďalší, desiaty dokument: zo správy veľvyslanca Francúzska v Nemecku Andre Francois Ponceta ministrovi zahraničných vecí Francúzska Georgesa Bonneta z 22. septembra 1938. Prečítam to, je to veľmi zaujímavý dokument, tu je citácia, je to správa francúzskeho veľvyslanca jeho šéfovi v Paríži. Píše: „Hovoríme o demaršoch, Poľska a Maďarska z 20. septembra Führerovi a Londýnu, ktorých cieľom bolo naznačiť, že Varšava a Budapešť nesúhlasia s tým, že na ich etnické menšiny patriace do československého štátu sa uplatňuje menej výhodný režim, ako je režim, ktorý sa udeľuje sudetským Nemcom. To sa rovnalo tvrdeniu, píše ďalej veľvyslanec Francúzska, že odovzdanie území obývaných nemeckou väčšinou by malo za následok aj vzdanie sa Prahy Tešínskej oblasti a aj 700 000 Maďarov na Slovensku. Navrhované oddelenie územia by sa tak stalo demontážou krajiny“. To znamená, Československa.

To je presne to, čo Reich potrebuje. Poľsko a Maďarsko sa pripojili k Nemecku, aby šikanovali Československo. Francúzsko a Anglicko, ktoré sa pokúsili urobiť ústupky čo najviac vychádzajúc v ústrety nemeckým požiadavkám, aby zachránili existenciu českého štátu, čelia zjednotenému frontu troch štátov, ktoré sa snažia rozdeliť Československo.

Lídri Reichu, ktorí sa netaja skutočnosťou, že ich cieľom je vymazať Československo z mapy Európy, okamžite využili poľské a maďarské demarše, aby už 21. septembra oznámili vo svojej oficiálnej tlači, že sa objavila nová situácia, ktorá si vyžaduje nové riešenie.

Ďalej: skutočnosť, že Poľsko vyjadrilo svoj apetít v čase, keď malo pocit, že sa blíži hodina delenia koristi, nemôže prekvapiť tých, ktorí vedeli o myšlienkach poľského ministra zahraničných vecí Becka, ktorý nedávno preukázal zvýšenú opatrnosť vo vzťahu k Nemecku a bol plne informovaný o plánoch hitlerovských vodcov. Najmä vďaka systematickým kontaktom s Goeringom počas niekoľkých mesiacov poľský minister zahraničných vecí veril, že rozdelenie Československa je nevyhnutné, že sa udeje bez vojny a že sa tak stane pred koncom roku 1938. Beck tiež netajil svoje úmysly nárokovať si Tešín a v prípade potreby ho obsadiť.

A posledná vec: nezhody medzi Henleinovou stranou – to je strana, ktorú viedol tento pán v Československu – a Čechmi boli pre Reich iba zámienkou a východiskom. Jeho hlavným cieľom bolo štvaním pražského vedenia odstrániť bariéru, ktorou je Československo, spojenec Francúzska a Ruska v strednej Európe na ceste nemeckej expanzii.

Toto je veľmi mnohoznačná vec. Akože vtedy hlavní svetoví politici hodnotili mníchovskú dohodu, túto dohodu, ktorá bola podpísaná medzi Hitlerom, Veľkou Britániou a Francúzskom v roku 1938? Čo hovorili známi a rešpektovaní ľudia vo svete a v Európe? Dá sa povedať, že až na zriedkavé výnimky reagovali veľmi pozitívne a optimisticky. A iba Winston Churchill poctivo vyhodnotil situáciu a nazval veci pravými menami.

Na doplnenie poviem ešte dve slová: po podpísaní zmluvy v prejave premiér ministra Veľkej Británie (Chamberlain) v jeho rezidencii v Downing Street, keď sa 30. septembra 1938 vrátil z Mníchova, povedal: „Druhýkrát je z  Nemecka na Downing Street privezený čestný mier. Verím, že to bude mier našej doby. “ To znamená pre našu generáciu.

Franklin Roosevelt, z gratulácie  Chamberlainovi k podpísaniu Mníchovskej dohody 5. októbra 1938: „Plne zdieľam presvedčenie, že dnes existuje najväčšia príležitosť na založenie nového poriadku založeného na spravodlivosti a práve.“

Veľvyslanec USA v Británii Joseph Kennedy, otec budúceho prezidenta Johna F. Kennedyho, 19. októbra 1938 zhodnotil Mníchovskú dohodu medzi západnými mocnosťami, demokraciami, ako aj medzi Nemeckom a Talianskom: „Dlho som presvedčený, že pre demokraciu ako aj pre diktatúry je zbytočné a nemúdre zdôrazňovať existujúci rozdiel medzi nimi. Obidve môžu výhodne nasmerovať svoje úsilie na riešenie svojich spoločných problémov a tým zlepšiť svoje vzťahy.“

A Churchill, prejav v Dolnej snemovni britského parlamentu z 5. októbra 1938: „Práve sme utrpeli úplnú a bezpodmienečnú porážku. Je koniec. Československo je rozbité, opustené všetkými, v trúchlivom tichu vrhá sa do tmy. Je čas čeliť pravde. Dosť bolo klamať samých seba. Musíme reálne oceniť rozsah katastrofy, ktorá postihla celý svet. Čelíme najväčšej katastrofe, ktorá zasiahla Britániu a Francúzsko. Boli sme porazení bez vojny. A následky tejto porážky sa ešte dlho budú pripomínať. Nemyslite si, že nebezpečenstvo prešlo, to ešte zďaleka nie je koniec, je to len začiatok veľkolepého vyrovnávania účtov. Je to iba výstražné zvonenie“ – hľa, toto je hodnotenie.

Čo teda Churchill povedal? To, čo sa udialo v Mníchove, to, že západná takzvaná demokracia sa vzdala svojho spojenca, to je začiatok vojny.

A tu je to, čo povedal Litvinov, náš ľudový komisár pre zahraničné veci, počas svojho prejavu na plenárnom zasadnutí Ligy národov v septembri 1938. „Vyhnúť sa problematickej vojne dnes a zajtra dostať skutočnú a rozsiahlu vojnu, a to aj za cenu uspokojenia chuti nenásytných agresorov a zničenia suverénnych štátov, neznamená konať v duchu paktu Ligy národov.“ To znamená, že Sovietsky zväz túto udalosť odsúdil.

V tejto súvislosti by som vás chcel oboznámiť s nasledujúcim veľmi dôležitým dokumentom, je to zaujímavý dokument. Ukážem ho, v skutočnosti máme na výstave všetky dokumenty. Je veľmi krátky. Je to reakcia politbyra Ústredného výboru Komunistickej strany Boľševikov na telegram splnomocnenca ZSSR v Československu Alexandrovského z 20. septembra 1938 s pozitívnym stanoviskom celého politického vedenia ZSSR. Na priamu otázku prezidenta Eduarda Beneša, tj. prezidenta Československa, či ZSSR okamžite pomôže Československu, ak mu Francúzsko zostane verné, politbyro Ústredného výboru Komunistickej strany Boľševikov vydalo jednomyseľnú kladnú odpoveď.

Okrem toho 23. septembra 1938 Sovietsky zväz Poľsku oficiálne vyhlásil, že ak by napadol Československo, bude zrušený sovietsko-poľský pakt o neútočení. Poľský minister zahraničných vecí, pán Beck, označil tento krok za propagandistickú kampaň, na ktorej nezáleží.

A navyše, pri úvahe o nadchádzajúcej anexii Tešína urobilo Poľsko všetko,  aby zabránilo Sovietskemu zväzu splniť si svoje povinnosti – poskytnúť pomoc Československu. Ako si pamätáte, sovietske lietadlá sa chystali zostreliť a ani vojakov sa nechystali prepustiť, aby pomohli Československu. A Francúzsko, hlavný vtedajší spojenec Čechov a Slovákov, sa vlastne vzdalo záruk na ochranu integrity Československa.

ZSSR, ponechaný sám na seba, bol prinútený akceptovať realitu, ktorú vytvorili západné štáty vlastnými rukami. Rozdelenie Československa bolo mimoriadne kruté a cynické, v skutočnosti to bola lúpež. Odôvodnene a s plnou vážnosťou možno prehlásiť: práve mníchovské sprisahanie bolo zlomovým bodom v histórii, po ktorom sa druhá svetová vojna stala nevyhnutnou.

V roku 1938 ešte mohol byť Hitler zastavený kolektívnym úsilím európskych štátov. Priznávali to aj západní vodcovia.

Opäť je tu odkaz na dokument – je to záznam rozhovorov predstaviteľov francúzskeho a poľského velenia o vyhliadkach na vojnu v Európe medzi taliansko-nemeckými a poľsko-francúzskymi koalíciami zo 17. mája 1939. Na stretnutí s ministrom vojenských vecí Poľska vedúci francúzskeho generálneho štábu uviedol, že v septembri 1938 predstavovala všeobecná situácia oveľa viac príležitostí na zásah proti Nemecku ako teraz. Teda, o čom to hovoril? Ak by reagovali včas, vojne by sa dalo vyhnúť. Počas Norimberského procesu s vojnovými zločincami na otázku, či by Nemecko zaútočilo na Československo v roku 1938, ak by západné mocnosti podporili Prahu, poľný maršal Keitel odpovedal: „Nie. Z vojenského hľadiska sme neboli dosť silní.“ Cieľom Mníchova bolo vytlačiť Rusko z Európy, získať čas a dokončiť výzbroj Nemecka.

Sovietsky zväz sa na základe svojich medzinárodných záväzkov vrátane dohôd s Francúzskom a Československom dôsledne snažil zabrániť tragédii rozdelenia Československa. Británia, Francúzsko však radšej hodili demokratickú krajinu východnej Európy nacistom za účelom ich upokojenia a zmierenia. Nielen proste obetovať Československo, ale snažiť sa nasmerovať ašpirácie nacistov na východ. Bohužiaľ k tomu prispelo aj vtedajšie poľské vedenie. Vedúci predstavitelia Druhej Rzecpospolitej v každom prípade zabránili vytvoreniu systému kolektívnej bezpečnosti v Európe za účasti ZSSR.

Chcem vám predstaviť ešte jeden dokument – záznam rozhovoru medzi Adolfom Hitlerom a poľským ministrom zahraničných vecí Jozefom Beckom z 5. januára 1939. Dokument je mnohovravný, je akousi podstatou spoločnej politiky Nemeckej ríše a Poľska v predvečer československej krízy, v jej priebehu a po ukončení. Obsah má cynický charakter vo vzťahu k susedným štátom, Európe ako celku. Priamo demonštruje obrysy poľsko-nemeckej aliancie ako údernej sily namierenej proti Rusku.

Uvediem z neho iba niekoľko úryvkov. 13-ty dokument. Všetko je napísané malým písmom. Toto je kópia dokumentu zo 17. mája 1939, preto som požiadal svojich kolegov, aby mi urobili čitateľné výňatky.

Tak teda citát číslo jedna – Führer hovorí otvorene: „Ukázalo sa, že nie je také ľahké získať v Mníchove francúzsky a britský súhlas aby boli  do dohody zahrnuté aj poľské a maďarské pohľadávky proti Československu.“ To znamená, že Hitler vtedy pracoval v záujme vedenia týchto krajín. Hitler bol v Mníchove advokátom poľských úradov.

A druhá citácia – poľský minister nie bez hrdosti hovorí: „Poľsko nepreukazuje takú nervozitu, pokiaľ ide o posilnenie svojej bezpečnosti, ako napríklad Francúzsko a nepripisuje žiadny význam takzvaným bezpečnostným systémom, ktoré po septembrovej kríze (sudetská kríza) v Československu konečne skrachovali.“ Nechcú nič vytvárať. Priamo poľský minister zahraničných vecí o tom hovorí Hitlerovi.

Skutočnosť, že sa bezpečnostný systém zhoršuje nie je problémom  pre vodcov prijímajúcich rozhodnutia v Berlíne a Varšave. Zaujíma ich úplne iné.

A v tejto súvislosti tretí citát: Hitler uvádza, že – ďalej, priama reč Adolfa Hitlera – „Nemecko bude mať za každých okolností záujem zachovať silné národné Poľsko úplne bez ohľadu na situáciu v Rusku. Či už je to boľševické, cárske alebo iné Rusko, Nemecko bude s touto krajinou vždy zaobchádzať veľmi opatrne. Prítomnosť silnej poľskej armády zbavuje Nemecko významného bremena. Divízie, ktoré je Poľsko nútené držať na ruskej hranici, zbavujú Nemecko ďalších vojenských výdavkov.“ Vo všeobecnosti to vyzerá ako vojenská aliancia proti Sovietskemu zväzu.

Ako vidíte, dokument je veľmi úprimný a nevznikol vo vzduchoprázdne. Nie je to výsledkom nejakého taktického manévrovania, ale odrazom konzistentnej línie poľsko-nemeckého zblíženia na úkor Sovietskeho zväzu. V tejto súvislosti uvediem ešte niekoľko ďalších dôkazov, aj keď skoršieho dáta, ale veľmi mnohovravných.

Toto je výňatok z rozhovoru medzi poľským ministrom zahraničných vecí pánom Šembekom a nemeckým Goeringom o Poľsko-Sovietskych vzťahoch z 5. novembra 1937. Goering si je istý, že Tretie impérium, teda tretia ríša, nemôže spolupracovať nielen so Sovietmi, ale všeobecne s Ruskom, bez ohľadu na jeho vnútornú štruktúru. Goering tiež dodal, že Nemecko potrebuje silné Poľsko. Dodal k tomu, že okrem Baltského mora by Poľsko malo mať prístup aj k Čiernemu moru.

V minulosti a aj teraz strašia Ruskom. Aj cárskym, aj sovietskym, aj súčasným – nič sa nemení. Nie je dôležité aké je Rusko – zmysel ostáva. Nie je potrebné zamieňať si aj ideologické pojmy – „boľševický“, „ruský“, akékoľvek, náš spoločný bývalý domov Sovietsky zväz. V záujme ťaženia proti Rusku môžete uzavrieť dohodu s kýmkoľvek, vrátane fašistického Nemecka, čo v skutočnosti vidíme a čo sa v fakticky deje.

V tejto súvislosti je ďalším veľmi veľavravným  dokumentom záznam rozhovoru medzi ministrom zahraničných vecí Nemecka Joachimom Ribbentropom a poľským ministrom zahraničných vecí pánom Beckom zo 6. januára 1939. Po druhej svetovej vojne sa ocitlo v našich archívoch veľa dokumentov z východnej Európy a z Nemecka. Joachim Ribbentrop vyjadril pozíciu Nemecka, ktoré – ďalej citujem – „bude vychádzať z toho, že sa ukrajinská otázka bude považovať za výsadu Poľska, a vo všetkých ohľadoch podporuje Poľsko v diskusii o tejto otázke, ale opäť za predpokladu, že Poľsko zaujme ešte zreteľnejšiu proti ruskú pozíciu, pretože inak s nami (nacistickým Nemeckom, prekl.) sotva môžu existovať spoločné záujmy.“ Toto bol citát.   Na otázku Ribbentropa, či sa Poliaci vzdali ambícií maršala Pilsudského vo vzťahu k Ukrajine, pán Beck povedal: „Poliaci už boli v Kyjeve a takéto plány sú bezpochyby nažive aj dnes.“

Je pravda, že to bolo v roku 1939. Dúfajme, že v tomto ohľade došlo aspoň k niektorým zmenám. Ale základom všetkého, čo som práve ukázal, je, samozrejme, patologická rusofóbia. Toto, mimochodom, pochopili aj v európskych hlavných mestách. Západní spojenci Poľska to v tom čase dokonale chápali.

Preto nasledujúci dokument, ktorý potvrdzuje to, čo som práve povedal, je správa pána Noela, francúzskeho veľvyslanca vo Varšave, ministrovi zahraničných vecí Francúzska pánovi Bonnetovi o rozhovoroch s poľskými kolegami z 31. mája 1938. Francúzsky veľvyslanec Leon Noel opisuje nedvojzmyselné reči, ktoré bez ostychu vyjadrovali vtedajší poľskí vodcovia počas jeho stretnutia s ním.

Teda, citujem: „Ak Nemec zostane protivníkom, napriek tomu je Európanom a mužom poriadku.“ Poľsko sa čoskoro dozvie, čo je „Európan a človek poriadku“. 1. septembra 1939 to pocíti každý sám na sebe.

Ďalej: „Rus pre Poliakov je barbarský, ázijský, deštruktívny a poškodzujúci prvok, s ktorým je akýkoľvek kontakt nebezpečný, akýkoľvek kompromis je smrteľný.“ Toto sa dá  komentovať, ako typický príklad rasizmu, pohŕdania k „neľuďom“, „podľuďom“ (untermensch),  medzi ktorých boli zaradení Rusi, Bielorusi, Ukrajinci a potom aj sami Poliaci.

Viete, v tejto súvislosti samozrejme vidím, čo sa deje v niektorých európskych krajinách s Rusofóbiou, s antisemitizmom atď. To všetko mi niečo veľmi pripomína.

Agresívny nacionalizmus vždy oslepuje, stiera morálne hranice. Tí, čo sa vydali na túto cestu sa nezastavia pred ničím, ale nakoniec to dostihne ich samých, a tak to bolo viackrát.

V tejto súvislosti je tu na podporu tejto tézy nasledujúci dokument – správa veľvyslanca Poľska v Nemecku, Jozefa Lipského, ministrovi zahraničných vecí Jozefovi Beckovi z 20. septembra 1938. Považujem za potrebné, prečítať vám ho. Rozprával sa s Hitlerom a tu je to, o čom píše poľský veľvyslanec  svojmu ministrovi zahraničia: „Neskôr v rozhovore kancelár Nemecka neustále zdôrazňoval, že Poľsko je primárnym faktorom ochrany Európy pred Ruskom. “

Z ďalších vyjadrení Führera vyplynulo, že ho očarila myšlienka o riešení „židovského problému“ migráciou do kolónií po dohode s Poľskom, Maďarskom a možno aj Rumunskom. Hitler navrhol vylúčiť Židov z európskych krajín, pre začiatok do Afriky. Ale nie iba jednoducho vyslať – poslať ich prakticky na vymretie. Rozumieme tomu, čo znamenali kolónie v roku 1938. K zániku. Toto je prvý krok k genocíde, vyhladeniu židovského národa a tomu, čo dnes nazývame holokaustom.

Ako na to reagoval poľský zástupca a čo napísal v tejto súvislosti svojmu ministrovi zahraničných vecí, zjavne spoliehajúc sa na vzájomné porozumenie a schválenie? „Ja som odpovedal, že ak k tomu dôjde, ak sa to zrealizuje, postavíme mu vo Varšave krásny pamätník.“ Toto píše poľský veľvyslanec v Nemecku svojmu ministrovi zahraničia. Áno.

Výňatok z už spomínaného rozhovoru Adolfa Hitlera s poľským ministrom zahraničných vecí Beckom 5. januára 1939. V ňom Führer hovorí: „Ďalším problémom, v ktorom majú Nemecko a Poľsko spoločné záujmy, je židovský problém. On, Führer, je odhodlaný vytlačiť Židov z Nemecka. Teraz im ešte bude umožnené vziať si so sebou časť ich majetku. Pritom je pravdepodobné, že si vezmú z Nemecka viac, ako mali, keď sa usadili v tejto krajine. Ale čím viac budú emigráciu odkladať, tým menší majetok si budú môcť vziať so sebou.

O čom to všetko vôbec je? Čo sú to za ľudia? Kto sú to? Ja mám dojem, že sa to v dnešnej Európe nielenže nechce vedieť, ale že sa to úmyselne zamlčuje v snahe presunúť vinu, a to aj za rozpútanie druhej svetovej vojny, z nacistov na komunistov.

Áno, vieme, kto je Stalin, áno, dali sme mu naše hodnotenia. Myslím si však, že faktom zostávajú okolnosti, že práve fašistické Nemecko zaútočilo na Poľsko 1. septembra 1939 a na Sovietsky zväz 22. júna.

A čo sú to za ľudia, ktorí vedú také rozhovory s Hitlerom? Boli to práve oni, ktorí sledujúc svoje úzkoprsé, prehnane vysoké ambície, postavili svoj ľud, poľský ľud pod nemecký vojnový stroj a navyše prispeli všeobecne k vypuknutiu druhej svetovej vojny. Ako ináč sa dá rozmýšľať, keď vidíte takéto dokumenty?

A dnes vidíme ešte viac: znesväcujú aj hroby tých ľudí, ktorí víťazili vo vojne, položili svoje životy, a to aj v Európe, oslobodením týchto krajín od nacizmu.

Mimochodom, viete, aké myšlienky mi napadajú? Koniec koncov, Stalin s tým nemá nič spoločné. Naši jednoduchí vojaci Červenej armády, ktorým boli postavené pamätníky, vrátane občanov z dnešných úplne nezávislých štátov, ktoré boli vytvorené po rozpustení Sovietskeho zväzu, to sú aj vaši predkovia, postavili sa aj im pamätníky v Európe.

Sú to najjednoduchší ľudia. Títo červenoarmejci, kto sú to? Väčšinou roľníci, robotníci. A mnohí z nich trpeli rovnakým stalinistickým režimom: niekto bol rozkulačený, príbuzní niektorých boli vyhostení do táborov. Títo ľudia zomreli oslobodzujúc krajiny Európy od nacizmu. Teraz sú ničené ich pamätníky, a to aj preto, aby nevyplávali na povrch fakty skutočnej dohody Hitlera s niektorými vtedajšími vodcami ich európskych krajín. Nejde o pomstu voči boľševikom, ale robia všetko pre to, aby zakryli svoju vlastnú pozíciu.

Prečo som povedal, že vtedajšie vedenie týchto krajín, vrátane Poľska, v skutočnosti hodilo svoj ľud pod kolesá nemeckej nacistickej vojenskej mašinérie? Pretože podcenili, aké boli skutočné dôvody pre Hitlerove činy.

Pozrite sa, čo povedal (Hitler) na stretnutí s predstaviteľmi nemeckej armády vo svojej ríšskej kancelárii. Citujem: „Nejde o Danzig – toto je mesto, ktoré si Nemecko chcelo prinavrátiť po prvej svetovej vojne, ktorá bola vyhlásená za medzinárodnú jednotku – hovoríme o rozširovaní životného priestoru na východ a potravinovú bezpečnosť.“ Nejde o Poľsko. Podstata je v tom, že museli pripraviť pôdu pre agresiu proti Sovietskemu zväzu.

Sovietsky zväz sa do poslednej možnosti pokúšal využiť každú príležitosť na vytvorenie proti hitlerovskej koalície, rokoval s vojenskými predstaviteľmi Francúzska a Veľkej Británie, čím sa snažil zabrániť vypuknutiu druhej svetovej vojny, ale prakticky zostal sám, v izolácii, ako som už povedal, bol posledným zo zainteresovaných štátov v Európe. ktorý musel podpísať s Hitlerom dohodu o neútočení.

Áno, je tam tajná časť o rozdelení nejakého územia. Nevieme však, čo je v iných dohodách európskych krajín s Hitlerom. Pretože keď sme my otvorili tieto dokumenty, tak v západných metropolách sa všetko archivuje pod hlavičkou „tajné“. Nevieme nič, čo tam bolo. Teraz to však ani nemusíme vedieť, pretože na faktoch vidíme existenciu sprisahania. Na faktoch vidíme, že došlo k rozdeleniu nezávislého demokratického štátu – Československa. Zúčastnil sa na tom nielen Hitler, ale aj bývalí vodcovia týchto štátov. Práve to otvorilo Hitlerove ťaženie na východ a to bolo presne to, čo spôsobilo vypuknutie druhej svetovej vojny.

A ešte jeden moment o tom, ako Sovietsky zväz konal po tom, ako Nemecko začalo vojnu proti Poľsku. Dovoľte mi pripomenúť, že ak na západe, v Ľvovskej oblasti poľská posádka skutočne kládla odpor, je to pravda, keď sa priblížila Červená armáda, potom zložila zbrane pred Červenou armádou. Mimochodom práve to, že tam vstúpili jednotky Červenej armády, z veľkej časti zachránilo životy mnohých miestnych obyvateľov, najmä židovského obyvateľstva. Pretože všetci tu prítomní vedia, percento židovskej populácie v týchto oblastiach bolo veľmi vysoké. Nacisti by prišli – všetkých by povraždili a poslali do pecí.

Čo sa týka, povedzme Brestu, vojská Červenej armády tam vstúpili až potom, čo tieto územia boli obsadené nemeckými jednotkami. Tam Červená armáda vôbec s nikým nebojovala, ani s Poliakmi. Okrem toho v tejto dobe poľská vláda stratila kontrolu nad krajinou a kontrolu nad ozbrojenými silami a bola niekde v oblasti rumunských hraníc.

Dokonca nebolo s kým viesť vyjednávania. Opakujem ešte raz: pevnosť Brest, ktorá je nám všetkým známa ako citadela na ochranu záujmov Sovietskeho zväzu a našej spoločnej vlasti, je jednou zo svetlých strán Veľkej vlasteneckej vojny, obsadila ju Červená armáda až po tom, ako ju Nemci opustili. Už ju Nemci okupovali. A Sovietsky zväz z Poľska v skutočnosti nič nezobral.

Na záver, už končím, by som rád pripomenul, ako súčasníci hodnotili výsledky víťazstva nad nacizmom a prínos každého z nás k tomuto víťazstvu od roku 1941.

Churchillove vyhlásenie: „S radosťou som sa dozvedel z mnohých zdrojov o statočnom boji a mnohých silných protiútokoch, ktorými ruské vojenské sily bránia svoju rodnú zem. Plne si cením vojenských výhod, ktoré ste dokázali získať tým, že ste prinútili nepriateľa nasadiť sily a zapojiť sa do vojenských operácií na západných hraniciach, ktoré sa vysunuli vpred, „na západných hraniciach sa vysunuli vpred“. Obraciam vašu pozornosť: vtedajšie britské vedenie uznalo, že to malo nejaký vojenský zmysel v boji proti nacistickému Nemecku, ktoré čiastočne oslabilo silu jeho počiatočného útoku.“ To znamená, že sila počiatočného útoku nacistickej armády bola oslabená skutočnosťou, že Červená armáda sa predsunula na nové hranice. To znamená, že to malo aj vojenský význam pre Sovietsky zväz – vysunutie na tieto nové pozície.

Teraz z osobného poslania Churchilla Stalinovi 22. februára 1945. Bolo to 22. februára v predvečer osláv 27. výročia Červenej armády. Churchill píše, že Červená armáda oslavuje svoje 27. výročie víťazstvom, ktoré získalo nekonečný potlesk svojich spojencov. A ďalej, chcel by som na to upozorniť v súvislosti s uznesením, ktoré nedávno prijali naši kolegovia v Európskom parlamente. „Budúce generácie uznajú svoju úctu voči Červenej armáde rovnako bezpodmienečne ako to robíme my, ktorí sme sa dožili toho, aby sme sa stali svedkami týchto veľkolepých úspechov.“ Vidíme však, ako reaguje súčasná generácia politikov v Európe.

A čo napísal Roosevelt Stalinovi tiež v roku 1945: „Nepretržité vynikajúce víťazstvo Červenej armády spolu s rozvinutým úsilím ozbrojených síl spojeneckých národov na juhu a západe zaisťuje rýchle dosiahnutie nášho spoločného cieľa – sveta žijúceho v mieri, založeného na vzájomnom porozumení a spolupráci.“

A o niečo neskôr Truman, už nový prezident USA: „Veľmi si vážime veľkolepý prínos mocného Sovietskeho zväzu vo veci civilizácie a slobody. Preukázali ste schopnosť slobodomyseľných a vysoko statočných ľudí rozdrviť zlé sily barbarstva bez ohľadu na to, aké sú mocné.

Nazdávam sa, že my spoločne s určitosťou nemôžeme zabudnúť a nikdy nezabudneme na hrdinstvo našich otcov. Bol by som veľmi rád, keby to mali na zreteli aj naši kolegovia na Západe a najmä v Európe. Ak nechcú počúvať nás, nech počúvajú vážených vodcov svojich krajín, ktorí pochopili, čo hovoria, a tieto udalosti poznali nie z počutia.

Nazarbajev: S týmto je potrebné oboznámiť verejnosť.

Vladimír Putin: Práve teraz a tu sme to už preniesli do verejnej sféry. Chcem to všetko ešte náležite sformátovať a aj napísať článok. Chcem napísať článok na túto tému.

Nazarbajev: Systematizovať, sformátovať a poskytnúť tieto historické dokumenty.

Vladimír Putin: Absolútne presne.

Ale to nie je všetko. Viete, čo navrhujem? Teraz ideme na obed, navrhujem ísť cez túto miestnosť, kde sme urobili malú výstavu práve týchto dokumentov. Iba dve minúty a všetko nám povedia.

Ďakujem pekne.

Preložil Andrej Rehák

 

PODPORTE JEDINE NEZÁVISLÉ MÉDIUM
Sme pod neustálym tlakom
Mnohým kruhom nevyhovuje existencia Hlavných správ
Podporte jediné väčšie nezávislé médium na Slovensku

č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Pošlite nám tip

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme

VideoPríhovor Vladimíra Putina na spomienkovom podujatí v rámci medzinárodného fóra, ktoré sa uskutočnilo v komplexe Jad Vašem

Jeruzalem 25. januára 2020 (HSP/Foto:SITA/AP-Abir Sultan)   Medzinárodné fórum, ktoré sa konalo v dňoch 22. - 23. januára v Jeruzaleme, sa časovo zhoduje so 75. výročím oslobodenia nacistického koncentračného tábora Auschwitz (Osvienčim-Birkenau) a Medzinárodného dňa obetí  holokaustu, ktorý sa pripomína 27. januára. V tento deň v roku 1945 oslobodili Osvienčim sovietske…

Zapojenie členov tajných služieb do prípadu vraždy Kuciak bolo potvrdené pred súdom

Bratislava 25. januára 2020 (HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Tento týždeň pokračovalo vypočúvanie svedkov v prípade vraždy Kuciak/Kušnírová pred súdom v Pezinku. Vypovedali aj dvaja členovia komanda, ktoré Kuciaka sledovalo niekoľko mesiacov pred vraždou Vražda Kuciaka a Kušnírovej vo Veľkej Mači z februára 2018 sa dá rozdeliť minimálne na dve  fázy. Základnou…

Branislav Fábry: Ústavné zmeny v Rusku a budúcnosť prezidenta Putina

Moskva 25. januára 2020 (HSP/Foto:SITA/AP/Sputnik, Kremlin-Alexei Nikolsky)   Dňa 15. januára vystúpil Ruský prezident V. Putin pred Federálnym zhromaždením s výročným posolstvom. Venoval sa síce rôznym témam, najmä sociálnym a ekonomickým, vrátane úlohy rodiny v spoločnosti, avšak najväčšiu pozornosť vyvolali návrhy ústavných zmien, ktoré predložil Veľkým prekvapením bolo, že išlo o návrhy, ktoré majú oslabiť…

Šichtařova: Snažia sa nás prevychovať

Bratislava 25. januára 2020 (HSP/Foto:Facebook)   Ekonómka a spisovateľka Markéta Šichtařova sa v svojom blogu venovala téme nemainstreamových/alternatívnych médií, ktoré sú stále viac kritizované. Čitateľmi takýchto médií ale aj respondentmi, ktorí im poskytujú rozhovory, často mainstreamové médiá a ich čitatelia opovrhujú Kritici alternatívnych médií najčastejšie alternatíve vyčítajú  miešanie serióznych správ…

VideoRokovanie vedenia BBSK so SAD Zvolen skrachovalo, väčšina prímestských autobusov prestane premávať. Pellegrini taký nahnevaný ešte nebol: „Župan sa tváril ako čistá duša, no nevie riadiť kraj a ešte sa tu pchá riadiť celý štát!“

Banská Bystrica 24. januára 2020 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:SITA-Jakub Julény)   Väčšina prímestských autobusov v Banskobystrickom kraji nakoniec skutočne nebude od soboty premávať. Vyplynulo to po viac ako dvojhodinovom rokovaní vedenia Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) a spoločnosti Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s. (SAD Zvolen) dnes v sídle kraja v Banskej Bystrici. Po…

FotoDonald Trump: „Nenarodené deti nikdy nemali v Bielom dome silnejšieho obhajcu!“ Americký prezident vstúpi do histórie ako prvý prezident krajiny na pochode za život

Washington 25. januára 2019 (HSP/TASR/Foto: TASR/AP-Evan Vucci)   A história sa mu za to raz určite poďakuje. Americký prezident Donald Trump sa v piatok stal prvým úradujúcim prezidentom USA, ktorý sa zúčastnil na každoročnom zhromaždení proti interrupciám vo Washingtone. Sám seba vyzdvihol ako zarytého obhajcu tohto hnutia a svoj prejav…

Princ Charles vyzval na mier na Blízkom východe

Jeruzalem 24. januára 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Ahmad Gharabl)   Britský princ Charles v piatok vyjadril smútok nad utrpením Palestínčanov a vyzval na nastolenie "spravodlivého, trvalého mieru" na Blízkom východe. Ide o tretí deň jeho pobytu v izraelskom Jeruzaleme, kde sa následník britského trónu zúčastnil na Svetovom fóre o holokauste, informuje tlačová agentúra…

Michel: EÚ bude rokovať o svojom budúcom rozširovaní

Tirana 24. januára 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Ronald Zak)   Predseda Európskej rady (ER) Charles Michel v piatok povedal, že Európska únia v najbližších týždňoch uskutoční "intenzívne rokovania" v súvislosti v budúcim rozširovaním, informovala agentúra AP Michel sa v albánskom hlavnom meste Tirana stretol s premiérom Edim Ramom. Predseda ER povedal, že "budúcnosť…

Výbuch v priemyselnom podniku v Houstone zabil 2 ľudí, zničil domy v okolí

Houston 24. januára 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/Houston Chronicle -Godofredo A. Vásquez)   Silná explózia v priemyselnom výrobnom podniku v americkom meste Houston zabila v piatok pred svitaním najmenej dvoch ľudí. Výbuch rozbil aj sklá na oknách, strhol strechy, roztrhal garážové dvere a celkovo poškodil domy. Šokovaní obyvatelia teraz posudzujú skazu svojho majetku.…

Johnson podpísal „rozvodovú“ dohodu medzi svojou krajinou a Európskou úniou. „Vzdal som poctu svojmu ľudu“

Londýn 24. januára 2020 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Matt Dunham)   Britský premiér Boris Johnson podpísal v piatok "rozvodovú" dohodu medzi svojou krajinou a Európskou úniou. Stalo sa tak po tom, ako rovnaký krok predtým spravili na slávnostnom podujatí bez prítomnosti médií dvaja vrcholoví bruselskí činitelia "Dnes som podpísal Dohodu o vystúpení, aby…

SNS si vie v novej vláde predstaviť Smer-SD, Most-Híd a KDH. „Kto volí Kotlebu, pomáha oslabovať národné, kresťanské a sociálne sily“

Bratislava 24. januára 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Strana SNS považuje za strany zrelé k zostaveniu vlády po februárových parlamentných voľbách Smer-SD, Most-Híd a KDH. Hlási sa ku každej koalícii, v ktorej bude programový prienik. Zo spolupráce však vylučuje ĽSNS. TASR o tom informovala riaditeľka kancelárie predsedu SNS Andreja Danka Zuzana…

Pompeo navštívi Britániu ešte pred brexitom, potom odcestuje na Ukrajinu

Washington 24. januára 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Jeff Chiu)   Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo odcestuje na budúci týždeň do Británie, aby potvrdil "mimoriadny vzťah" Spojených štátov s ostrovnou krajinou, ešte pred jej vystúpením z Európskej únie. V piatok o tom informoval rezort americkej diplomacie, na ktorý sa odvolala tlačová agentúra AFP…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

BEZPEČNOSTNÉ ZLOŽKY SLOVENSKA JE POTREBNÉ SKVALITŇOVAŤ A PRIPRAVOVAŤ AJ NA VNÚTORNÚ OBRANU ŠTÁTU. MIGRANTI PREMIEŇAJÚ ULICE GRÉCKA NA BOJOVÉ ZÓNY.

Video z pouličných bojov medzi migrantmi v uliciach Grécka v Slovenských médiách neodvysielajú. Zábery plačúcich Grékov ustráchaných z ohrozenia, ktorému musia čeliť pred svojimi obydliami, nemôžeme však prehliadať bez povšimnutia. Link na video: https://www.facebook.com/peterkosik.zvolen/videos/2740621182640421/ Mnohí z nás poznáme Grékov ako pohodový národ, milujúci svoju kultúru a h

Predvolebná lekcia z geopolitiky: Podmienka skutočnej reformy ozbrojených síl pred ich obnovou na novom základe: rozpustenie!

Znovu počúvame sľuby kolaborantov, ktorí idú odovzdávať našu vojenskú infraštruktúru cudzím okupantom. Aj tí za socializmu, aj tí dnešní sú formálne doboví priatelia. Je známy geopolitický poznatok, že medzi štátmi neexistuje priateľstvo ani bratstvo, existujú iba záujmy. Na svete neexistuje ani len jeden jediný štát, ktorý by štruktúru svojich ozbrojených…

Kultúra mimo záujmu médií verzus prístup "temného" stredoveku

Rád analyzujem slovenské médiá. Občas aj české, lebo česká kultúra je mi tiež blízka. Pravdaže, niekedy ma to baví menej a to hlavne vtedy, keď vidím, že to médium sa vlastne nikam neposúva, len vŕši jeden hejt za druhým bez väčšej invencie. Ale iste, v slovenskom mediálnom priestore sa ešte…

„Anjel“ Kiska v úlohe Baštrnáka, nie ako film, ale realita!

Ani nie mesiac po televíznej debate v komerčnej televízii „anjel“ Kiska otočil o 180 stupňov. Vtedy na konkrétnu otázku moderátora či by mal záujem o post ministra vnútra v novej vláde (po prípadných úspešných parlamentných voľbách 2020) aj keby stále prebiehalo trestné konanie voči jeho osobe kvôli obvineniu zo spáchania trestného činu, odpovedal jasne…

Môže byť politikom hocikto? Na väčšinu prác potrebujete vzdelanie a oprávnenie, politikovi stačia len hlasy ľudí

Na to aby človek mohol viesť ako vodič električku, či trolejbus MHD, či vysokozdvižný vozík vo fabrike, potrebuje zvláštne oprávnenie, ktoré získa po absolutóriu kurzu a záverečnej skúške. Každé povolanie prosto vyžaduje od toho kto ho chce vykonávať, okrem znalostí i certifikát. Jedine politik, poslanec, teda ten ktorý ovplyvňuje chod štátu a životy…

EÚ ako nový Sovietsky zväz ? (1)

           Je mi záhadou , prečo sotva ako sme pochovali jedno monštrum – Sovietsky zväz , hneď budujeme iné , pozoruhodne podobné  - Európsku úniu . Čím je vlastne EU ?      Možno , že odpovede získame preskúmaním jej sovietskej verzie . Sovietskemu zväzu  vládlo…

TopDesat

Zlozvyky reči tela, ktorých by si sa mal zbaviť!

0

Nie vždy si všímame, čo robíme s nohami, rukami alebo výrazom tváre, zatiaľ čo sme v spoločnosti. Možno nás ani nenapadlo, že tieto veci sú dôležité. Ale reč tela môže v skutočnosti veľa povedať o tvojej osobnosti a pocitoch. A môže ti to tiež pomôcť urobiť dobrý dojem a získať prácu svojich snov,…

Harbin: Najčarovnejší festival snehu a ľadu!

0

Ak si myslíš, že vieš, ako vyzerá zimná ríša, vyzývame ťa, aby si si to znova premyslel. Aj keď tvoja predstava môže byť naplnená viac rozprávkami, vianočnými stromami a vôňou škorice, pretože väčšina z nás si pravdepodobne spája zimnú sezónu s vianočnými oslavami, tieto obrázky z čínskeho medzinárodného festivalu sochárstva ľadu a…

TOP10 jednoduchých zmien, ktorými zachránime Zem!

0

Vedci sa domnievajú, že Zem vznikla pred 4,5 miliardami rokov. Tretia planéta od Slnka je v súčasnosti jediným astronomickým objektom, o ktorom je známe, že má inteligentný život. Po väčšinu histórie našej planéty jej existencii nebránila ľudská činnosť. Až na začiatku 20. storočia začala Zem pociťovať negatívne účinky ľudskej činnosti. Zemská klíma sa za…

Brahanský veštec: Bájna škótska osobnosť

0

Hlboko z hmlou zahaleného vidieku škótskej vysočiny pochádza postava Coinneacha Odhara nazývaného – či známejšieho skôr pod označením Brahanský veštec. Neobyčajne presná moc jeho predpovedí, následne jeho obvinenie a súd kvôli obvineniu z čarodejníctva ho preslávili po šírom okolí, no hádankou ostáva dodnes. Nakoľko bolo o tomto veštcov len minimum písomných prameňov, nie je…

TOP 10: Neuveriteľné veci, ktoré ľudia naozaj zjedli

0

Ukázalo sa, že niektorí ľudia majú fakt divné závislosti, alebo sa jednoducho stali obeťami naozaj kurióznych nehôd. Asi takto vznikol aj tento zoznam, na ktorom nájdete neuveriteľné veci, ktoré ľudia zjedli. Ešte malé upozornenie, odlož si čítanie tohto príspevku na čas, kedy nebudeš nič jesť :). Inak hrozí, že ťa…

Máš zlý deň? Tieto fotografie ti dokážu, že to nie je až také strašné

0

Občas sa ti môže zdať, že celý svet je proti tebe. Takýto zlý deň sme mali už všetci. A to bez rozdielu pohlavia alebo veku. Máš však zlý deň aj v skutočnosti, alebo sa ti to iba zdá? Zrejme to niekedy nie je až také strašné, ako sa na prvý…

Vo svete IT

Dron SG706 s Full HD kamerou, výdržou na úrovni až 15 minút a až 3 batériami v balení aktuálne kúpiš za bezkonkurenčnú cenu

0

Ak už dlhšiu dobu uvažuješ nad kúpou svojho prvého dronu, no nechceš zbytočne vyhadzovať stovky eur za drahé značky, máme pre teba skvelý tip na kúpu. Dron SG706 je skvelou voľbou pre prvého drona, s ktorým sa naučí lietať aj naozaj úplný amatér. Jeho najväčšou prednosťou je jednoznačne výdrž batérie,…

Omrzel Vás vzhľad Vášho Androidu smartfónu? Vyskúšajte jeden z týchto 7 unikátnych launcherov, s ktorými ste sa ešte nestretli

0

Android smartfóny majú jednu veľkú výhodu, používatelia si ich môžu vo veľkej miere personalizovať podľa svojho gusta. Nehovorím však len o tapetách a zmenách farebnosti rozhrania systému, ale o kompletnom prekopaní vzhľadu. Nižšie sme si pre Vás pripravili 7 rôznych launcherov, ktoré vyčnievajú z radu. Pevne veríme, že niektorý z…

NASA pripravuje balíky, ktoré sa dostanú na Mesiac ešte predtým, než naň vstúpia ďalší astronauti

0

NASA oznámila prvých 16 vedeckých a technologických „balíkov,“ ktoré plánuje vyslať budúci rok na Mesiac. Ako súčasť programu CLPS (pozn. redakcie: Commercial Lunar Payloads Services), budú prístroje prevezené na našu prirodzenú družicu výhradne komerčnými spoločnosťami. Predtým, než NASA vyšle na Mesiac prvých ľudí (pozn. redakcie: pravdepodobne okolo roku 2024 alebo…

Budúce smartfóny od Xiaomi by mohli prísť s výrazne lepšími fotoaparátmi od popredných výrobcov ako Hasselblad, či Canon

0

Čínska spoločnosti Xiaomi sa možno v budúcnosti pripojí ku výrobcom ako Nokia, či Huawei, ktorí už dlhé roky vsádzajú na kvalitu fotoaparátov od popredných výrobcov ako Leica, či Carl Zeiss. Naznačuje to najnovšia anketa na sociálnej sieti Weibo, ktorú zverejnil samotný viceprezident spoločnosti Xiaomi, Chang Cheng. Ten na svojom oficiálnom…

Apple reaguje na zámer harmonizácie nabíjacích konektorov. Vraj by takéto opatrenie išlo proti spotrebiteľom

0

Presne dva týždne dozadu sme Vám priniesli správy o tom, že Európska komisia zvažuje povinné zavedenie rovnakého štandardu nabíjacích konektorov v prípade mobilných zariadení. Najväčším „hriešnikom“ z pohľadu Európskej komisie je bezpochyby spoločnosť Apple, ktorá využíva Lightning výstup, namiesto rozšírenejšieho riešenia v podobe USB Type – C (resp. Micro-USB výstupu,…

Huawei Mate 30 Pro vstupuje na slovenský trh, a to aj napriek absencii služieb a aplikácií od spoločnosti Google

0

Po oficiálnom oznámenú dostupnosti smartfónu Huawei Mate 30 Pro v okolitých krajinách konečne prichádza na rad aj Slovensko. Mate 30 Pro kúpite už čoskoro aj na Slovensku Zariadenia bolo pôvodne ešte predstavené v druhej polovici septembra 2019 a bolo výnimočné z viacerých pohľadov. Odhliadnuc od technických špecifikácií, tak jedným z…

TopSpeed

Skupina AAA Auto prekonala ďalší rekord. V roku 2019 predali 86 000 áut

2

V sieti 57 predajných a výkupných pobočiek AAA Auto si kúpilo zánovné a ojazdené autá 86 000 zákazníkov, čo je o 3 000 viac ako v roku 2018. V Českej republike si s počtom 47 000 predaných vozidiel skupina udržala pozíciu najväčšieho domáceho predajcu automobilov v rámci jedného subjektu. Na…

Lada na Slovensku pokračuje, ponuku dokonca rozšíri. Pribudne aj Xray

10

Znie to neuveriteľne, ale Lada na Slovensku pokračuje. Kým v krajinách EÚ automobilka Lada oficiálne končí, predaje jej nových áut na Slovensku pokračujú. Žilinská spoločnosť Autoprofit, s.r.o. ponuku modelov dokonca rozšíri. K tradičným modelom Lada 4x4 a Vesta v druhej polovici roka 2020 pribudne aj crossover Lada Xray, model Granta…

8. generácia VW Golf Euro NCAP testy prešla s najlepším výsledkom

1

Najnovší Volkswagen Golf tiež prešiel testami Euro NCAP. Ako dopadol? Nuž, podľa očakávania dostal 5 hviezdičiek. Rovnako ako jeho bezprostrední predchodcovia. Aj keď treba pripomenúť, že nároky na zisk 5 hviezd sa sprísňujú. Avšak napríklad za ochranu dospelých získal Golf až 95 %. VW Golf Euro NCAP teda prešiel bez problémov,…

Drsné metódy ruských vodičov. Podpálili policajné dodávky s radarmi

18

Informácie z Ruska vždy stoja za pozornosť, minimálne vtedy, ak ide o tému dopravy a dodržiavania tamojších dopravných predpisov. Drsné metódy ruských vodičov a ich svojské spôsoby riešenia problémov sú medzi Európanmi pomaly už legendárne. A hoci správanie jednotlivých národností nemožno paušalizovať, v tomto prípade stojí za to pripomenúť si jeden ruský incident. Zostalo po ňom…

Koniec Fabie v Čechách? Jej výrobu chce Seat. Nervozita rastie

8

S prerozdeľovaním výrobných kapacít v rámci koncernu VW sa objavujú nové problémy. Najaktuálnejším z nich je boj o výrobu jednotlivých modelov v rámci značiek. Odborári automobilky Škoda Auto len nedávno bili na poplach v súvislosti s plánovaným prechodom výroby modelu Superb do Turecka a už je tu ďalší problém. Koniec Fabie v Čechách. Jej výrobu by mal totiž…

Podvody s emisiami nekončia. Tentoraz má problém Mitsubishi

23

Máme tu ďalšiu aféru Dieselgate. Podvody s emisiami tentoraz doľahli na japonskú automobilku Mitsubishi. V Nemecku čelí obvineniu, že jej naftové agregáty 1.6 a 2.2 DI-D obsahujú podvodný softvér, ktorý dokázal obísť homologizačné merania emisií. Ide o motory v emisnej špecifikácii Euro 5 a 6. Je to vážne, nemecké úrady vyzývajú majiteľov dotknutých áut, aby sa…

KAMzaKRÁSOU

Interiéroví dizajnéri radia, ako vymaľovať steny v roku 2020

0

Začal sa rok 2020, ktorý nepredstavuje len nových 365 dní, ale i celú novú dekádu. Staré desaťročie je za nami a nové nás motivuje do nového a nepoznaného, a to i v interiérovom dizajne. Či už sa v roku 2020 chystáte do prerábky bytu alebo domu alebo len chcete zmenu,…

Čo dokáže spôsobiť zubný kaz a zapálené ďasná? Tu je pravda o fatálnych následkoch

0

Stihli ste ísť minulý rok na preventívnu zubnú prehliadku? Rozumieme tomu, že návšteva ordinácie zubára so sebou prináša aj negatívne emócie, a to najmä v momentoch, keď sa nad vás doktor postaví s vŕtačkou a vy už nemôžete vystáť ani len ten jej zvuk. I keď môžete mať z kresla u zubára paniku, prekonajte sa a prípadné zameškané…

Ženský pohľad na: Alfa Stelvio 2.0, 206 kW – jediné SUV od Alfa Romeo

0

Keď výrobca nemá v ponuke SUV, je to akokeby „zaspal“ trend. Trh si pýta nové a nové modely. Ako teda pôsobí Alfa Stelvio a aké sú jeho prednosti či nedokonalosti? 

Prečo je žuvačka zdravá? Zlepší ti pamäť, zbaví ťa stresu aj úzkosti

0

Prečo je žuvačka zdravá a ako je možné, že má výživovú hodnotu? Ako vplýva na samotný organizmus človeka a prečo ju žuvať oveľa častejšie?

Horoskop 2020: Ktoré mesiace bude mať šťastie v láske tvoje znamenie?

1

Chcete vedieť, kedy budete mať v roku 2020 šťastie v láske? My vám prezradíme, ktoré mesiace budú pre lásku jednotlivých znamení zverokruhu kľúčové.

Zimná dovolenka podľa celebrít: Kde sa zasnúbil Spirit, kde si užíva Rolins a iní?

2

Zimná dovolenka podľa celebrít - načerpajte inšpiráciu a vyberte sa do teplej exotiky. Ak plánujete vystriedať zimu za teplo, tak to správne ako známe osobnosti!

Svetlo sveta

OSN chce vyhlásiť potraty za základné ľudské právo. Trump: urobím všetko proti tomu.

0

“Prosím každého občana nášho národa, aby počul to ticho spôsobené stratou celej jednej generácie a prosím Vás, aby ste povstali za ochranu všetkých detí, narodených aj počatých,” týmito slovami sa prihovoril Trump Američanom pred pochodom za život. Zároveň rozhodol, že 22. január bude v Amerike dňoch “Posvätnosti života.” Práve tento…

Spomíname na kard. Jána Korca pri jeho 96. nedožitých narodeninách

0

Práve dnes si pripomíname nedožité 96. narodeniny kardinála Jána Chryzostoma Korca. Narodil sa 22. januára 1924 v Bošanoch. V roku 1951 sa stal biskupom a v roku 1991 kardinálom. Nitrianskym biskupom bol 15 rokov (v rokoch 1990 – 2005) a jedno desaťročie bol emeritným biskupom – až do svojej smrti…

Zádušná sv. omša za Stanislava Dusíka v Katedrále sv. Šebastiána

0

„Z večnosti záhrad sme sem prišli a do záhrad večnosti putujeme už od svojho narodenia. Každý z nás je pocestný na krátkej a namáhavej púti životom a krok za krokom sa blížime do rodnej Dediny, do Domu svojho Otca. Ako „márnotratný syn“, ktorý tu na zemi už všetko prehajdákal, dlho…

Najvyššie postavený Slovák vo Vatikáne končí

0

Svätý Otec František menoval za apoštolského administrátora sede plena Košickej eparchie pre katolíkov byzantského obradu J. Ex. Mons. Cyrila Vasiľa, SJ, titulárneho arcibiskupa Ptolemaidy v Líbyi, doteraz arcibiskupa – sekretára Kongregácie pre východné cirkvi. Menovanie dnes zverejnilo Tlačové stredisko Svätej stolice Apoštolský administrátor sede plena je správca diecézy alebo eparchie. Vladyka…

Biskup Lach: Spravodlivosť nemá byť túžbou po pomste

0

Milí priatelia, niektorí z vás mi pred každými voľbami kladú rovnakú otázku: „Vladyka Milan, komu máme dať vo voľbách hlas?“ Myslím, že to neznamená, že sa neviete rozhodnúť. Je to skôr prejav neistoty a pocitu zmätku v duši. Nuž, situácia na Slovensku, ale aj tu v USA a nakoniec, ako…

V Ríme sa začal bohatý program Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov

0

Dnešným dňom sa začína Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý vyvrcholí na Sviatok obrátenia sv. Pavla, 25. januára. Vo Večnom meste sa ekumenické podujatia konajú najmä v Bazilike sv. Pavla za hradbami, ale aj na iných miestach. Duchovné a liturgické podnety na tento rok pripravili kresťanské cirkvi na Malte. Téma…

Armádny Magazín

Su-30MKI sú odteraz vyzbrojené strelami BrahMos-A

0

Indické vzdušné sily sú odteraz oficiálne vyzbrojené „najrýchlejšími supersonickými okrídlenými raketami na svete". Správu tohto znenia priniesol 20. januára 2020 webový po

Koniec éry „Fantómov", Japonsko končí s prevádzkou stíhacích lietadiel F-4EJ

0

Legendárne Fantómy končia v Japonských vzdušných silách sebaobrany (Japan Air Self-Defense Force - JASDF) svoju púť. Vojenské letectvo vzdušných síl sebaobrany definitívne prechádza na lietadlá 5. generácie a F-4EJ Kai Phantom II tak odchádza do histórie.

Nová ruská športová pištoľ Aspid

0

MOSKVA 21. január 2020 - Tsnitočmaš (súčasť štátnej hi-tech spoločnosti Rostec) uviedol na trh novú športovú pištoľ Aspid, v kalibri 9x19 mm, odvodenú od najnovšej armádnej pištole Udav. Pištoľ je určená na praktickú streľbu a vyznačuje sa zvýšenou životnosťou a vylepšenou ergonómiou. Športová pištoľ Aspid bude mať záručnú životnosť najmenej 25 000

Vyhliadková veža na Dukle má po takmer 50-tich rokoch nový rýchlovýťah

0

Vyhliadková veža na Dukle má po takmer 50-tich rokoch nový rýchlovýťah. Bezpečnejší výťah a zároveň s väčšou kapacitou, bude návštevníkom k dispozícii už počas nadchádzajúcej letnej sezóny Vojenského historického múzea vo Svidníku. Peniaze na rekonštrukciu vyčlenilo ministerstvo obrany. Obnovou pamiatok spätých s našou históriou chce podporiť záujem verejnosti a najmä m

Tvoja Svadba

Top 3 najznámejší návrhári svadobných šiat: Poznáš ich?

0

Budete mať svadbu v tomto roku a hľadáte luxusné svadobné šaty? Tak sa inšpirujte - toto sú najznámejší návrhári svadobných šiat, ktorých tvorba vás ohúri!

Ako vyzdobiť svadobné auto? Aké voliť dekorácie a materiály?

0

Na prvý pohľad banálna otázka. Na druhú stranu však práve také maličkosti, ako je krásna výzdoba konvoja áut svadobčanov a predovšetkým áut ženícha a nevesty, robia svadobný deň nezabudnuteľným. Aké sú súčasné trendy vo výzdobe áut? Ako vyzdobiť svadobné auto? Inšpirujte sa a pozrite sa na pár našich tipov, akú výzdobu vybrať.

Základné pravidlá svadobného líčenia: Takto bude tvoj mejkap tip-top

0

Základné pravidlá svadobného líčenia, ktoré musí poznať každá budúca nevesta, nájdete v článku. Krok za krokom vám vysvetlíme ako vytvoriť dokonalý make-up.

Pozvať deti na svadbu alebo ju radšej zorganizovať bez nich?

0

Pozvať deti na svadbu alebo radšej nie? Dilema viacerých budúcich mladomanželov, ktorí začínajú s plánovaním svadby. Ako sa teda rozhodnúť?

Svadobné trendy na rok 2020: Pusť sa do štýlového plánovania

0

Svadobné trendy na rok 2020 sú bohaté a plné inšpirácii. Ak začínate s plánovaním svadby na tento rok, tak sa nechajte inšpirovať najnovšími trendmi!

Svadba v stodole: Najkrajšie miesta na Slovensku ideálne na hostinu!

0

Svadba v stodole môže byť romantickou a nezabudnuteľnou spomienkou na svadobný deň nielen pre mladomanželský pár, ale i pre v svadobných hostí.

Tvoje Zdravie

Kolega s chronickým ochorením: Ako mu byť oporou podľa psychológov?

0

Neviete, ako sa chovať k spolupracovníkovi, ktorý trpí chorobou? Kolega s chronickým ochorením potrebuje vašu oporu! My vám poradíme, ako na to!

Aké sú príčiny pálenia záhy? Odhaľte príčinu, zbavíte sa problému!

0

Viete, aké sú najčastejšie príčiny pálenia záhy? Čo všetko môže spôsobiť tento zdravotný problém, s ktorým bojujú mnohí z nás už niekoľko rokov? 

Toto sú účinky kofeínu! Pôsobí na naše telo pozitívne alebo škodlivo?

1

Ako sme už načrtli v úvode, kofeín môže byť akýmsi pomocníkom, no rovnako môže škodiť. Preto je vhodné poznať všetky jeho účinky. Kofeín sa do krvného obehu vstrebe v priebehu asi 30 minút. V prvom rade stimuluje centrálnu nervovú  aj obehovú sústavu. Pôsobí tak na duševnú aj telesnú výkonnosť. Napomáha človeku…

Esenciálny rozmarínový olej: Kde všade dokáže byť nápomocný?

0

Rozmarín lekársky, latinsky Rosmarinus officinalis, je aromatická rastlina z čeľade hluchavkovité. Tento menší stredomorský poloker si i mnohí z nás pestujú doma v kuchyni či záhradke. Ide totiž o obľúbenú koreninu. Sivozelené rozmarínové lístky sa čerstvé i sušené využívajú pri príprave rozličných pokrm. Rozmarín je však zároveň i liečivou bylinou a…

Ako sa prejavuje nedostatok kyseliny listovej? Toto sú časté príznaky!

0

Na nedostatok kyseliny listovej človeka upozornia rôzne príznaky. Môže to spôsobiť napríklad i vstrebávanie živín v tráviacom trakte. Aké sú ďalšie prejavy?

Poznáte účinky wasabi? Nie je to len štipľavá pochúťka, ale aj liek!

0

Wasabi asi väčšina z nás pozná ako zelenú pastu, respektíve krém, ktorý je podávaný v ázijských reštauráciách k sushi. Toto tradičné japonské jedlo z ryže má dozaista aj v našich kútoch obrovské množstvo fanúšikov. Rovnako i veľmi štipľavá chuť wasabi je mnohými milovaná. Samozrejme, chuť je veľmi subjektívnou záležitosťou a nejedna…