Požiar v blázinci – tak Rusi charakterizujú svoju čiastočnú mobilizáciu

Bratislava 30. septembra 2022 (HSP/Svobodnajapressa-Zurab Tsertsvadze)

 

Súčasná čiastočná vojenská mobilizácia dokázala, že ministerstvu obrany sa veľmi nedarí vyburcovať spoločnosť do vážnych bojov

mobilizácia
Na snímke ľudia, väčšinou Rusi, kráčajú po prekročení kontrolného stanovišťa Verchnyj Lars na hraniciach medzi Gruzínskom a Ruskom po tom, čo ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil čiastočnú mobilizáciu

Už druhý týždeň žije Rusko vášňami, ktoré vyvolala čiastočná mobilizácia vyhlásená v Rusku 21. septembra. Jej výsledkom má byť urýchlené posilnenie vojenských síl bojujúcich na Ukrajine o 300 000 vojakov a dôstojníkov. Ako sa však dalo očakávať, od prvého dňa sa proces, ktorým prezident poveril ruské ministerstvo obrany, v niektorých ohľadoch zvrtol.

Moja osobná skúsenosť, ktorá zahŕňa dlhoročné pôsobenie vo funkciách najprv ministra obrany ZSSR a potom ministra obrany Ruska, je taká, že keď sa celá táto šlamastika skončí, príliš veľa držiteľov generálskych strapcov bude určite poslaných do dôchodku oveľa skôr, ako sa očakávalo. Platí to najmä pre Hlavnú organizačnú a mobilizačnú správu Generálneho štábu a podobné správy vojenských okruhov a flotily. Pretože podľa správ z terénu by sa práve mnohé vojenské registračné a odvodové úrady od Kaliningradu po Vladivostok dnes mohli stať výbornými kulisami pre natáčanie fiktívneho dokumentu “Požiar v blázinci”.

Aktuálne správy na túto tému: 29. septembra musel vojenský registračný a odvodový úrad Chanty-Mansijskej autonómnej oblasti oficiálne popierať fámy, že armáda sa chystá zabavovať súkromné autá jednotlivým občanom počas začiatku čiastočnej mobilizácie. Prirodzene, s cieľom poslať vozidlá do vojnovej zóny na Ukrajine.

Ukázalo sa, že paniku v regióne spôsobil samotný úrad pre vojenskú registráciu a odvody. Presnejšie, jeho rozkaz č. 187 z 23. septembra 2022 podpísal zastupujúci vojenský komisár Chanty-Mansijského autonómneho okruhu podplukovník Roman Vukolov.

V odseku 5 tohto dokumentu sa uvádza: “Vedúci organizácií bez ohľadu na ich organizačno-právne postavenie a formy vlastníctva, vlastníci vozidiel sú povinní dodať prevádzkyschopné automobily, cestnú stavebnú, manipulačnú a inú techniku včas a na miestach podľa príkazov vydaných vojenským komisariátom dodatočným rozkazom”.

Vojenský regrutačný úrad je teraz rozhorčený: “Jasne sa tam píše ‘dodanie na základe dodatočnej objednávky’. Zatiaľ však neexistuje žiadna takáto objednávka. To znamená, že nikto nesiaha na vaše autá.

Možno, že ak si pozorne a pokojne prečítate rozkaz podpísaný podplukovníkom Vukolovom, bude to presne tak, ako to úrad vysvetlil. Ale koľko ľudí je dnes dostatočne pokojných a zachováva si triezvu myseľ?

Prečo teda bolo potrebné vopred písať o “dodatočnej objednávke”, ktorá ešte nebola nikomu známa? Keď vyjde, oznámte to tým, ktorých sa to bude týkať. Je to tak, súdruh podplukovník?

Dva dni predtým sa ministerstvo obrany Ruskej federácie muselo zaoberať takmer rovnakým nezmyslom. Vojenský rezort bol nútený vydať toto vyhlásenie 27. septembra: “Informácie, ktoré sa objavujú na internete, že v rámci mobilizácie sú na účasť v špeciálnej vojenskej operácii na Ukrajine údajne povolávaní vojaci nad 50 rokov, sú nepravdivé. Podľa § 53 zákona “O brannej povinnosti a vojenskej službe” občana, ktorý je v zálohe a dosiahol vekovú hranicu pre službu v zálohe alebo bol uznaný za nespôsobilého na vojenskú službu zo zdravotných dôvodov, prevedie vojenský komisariát alebo iný orgán vykonávajúci vojenskú evidenciu do výsluhového dôchodku a vyradí ho z vojenskej evidencie… U mužov v hodnosti vojak, námorník, seržant, poddôstojník, práporčík a poddôstojník je to 50 rokov a u žien 45 rokov”.

A ako vznikli tieto fámy, ktoré tak nebezpečne burcujú spoločnosť? Možno kvôli niektorým nešťastným vysvetleniam na ruskom vládnom portáli Explain.rf. Všetko, čo je tu uverejnené, znie ako hlas z neba. Portál totiž vytvorila a spravuje organizácia ANO Národné priority, ktorej dozornú radu vedie podpredseda vlády Dmitrij Černyšenko.

Myšlienka bola dokonalá: oficiálne, jasne a zreteľne vysvetliť spoluobčanom na najvyššej úrovni, čo a prečo mnohých z ich čaká. Okrem iného sa v ňom písalo: “V prioritnom poradí sa povolávajú: slobodníci a seržanti – do 35 rokov; nižší dôstojníci – do 50 rokov; vyšší dôstojníci – do 55 rokov. Maximálny povolávací vek: pre slobodníkov a seržantov – do 50 rokov; pre poddôstojníkov – do 60 rokov; pre dôstojníkov – do 65 rokov.”

Niektorí príliš vzrušení ľudia sa, ako sa dalo očakávať, mylne zamerali výlučne na druhú časť tejto vety. Nevenovanie pozornosti “vekovému limitu”. Po rozhodnutí, že vojenské registračné a odvodové úrady “odvedú” aj tých slobodníkov a seržantov v zálohe, ktorým do “päťdesiatky a päťdesiatky” veľa času nezostáva. Alebo ktorí túto vekovú hranicu dosiahli nedávno. Mimochodom, mnohí z nich sú už starými otcami. A idú do zákopov?

Hoax sa teda rozšíril po sieti tak rýchlo, že, ako už bolo povedané, aj samotné vedenie ministerstva obrany bolo nútené vyvrátiť fámy, ktoré rozrušili Rusko.

Ale ako a prečo to bolo vôbec možné? Prečo Explain.rf v tomto prípade zverejnil zbytočné informácie? Nie len zbytočné – ako sa ukázalo, výbušné?

Zatiaľ neexistuje žiadna odpoveď. Aspoň vo verejnom priestore.

Vo všeobecnosti je dnes situácia v čiastočnej mobilizácii na niektorých miestach taká neúnosná, že vláda v dohľadnej dobe nemôže očakávať ani len zhrnutie toho, čo sa deje.

Napríklad tlačová agentúra TASS už 27. septembra informovala, že gubernátor Magadanskej oblasti Sergej Nosov žiadal, aby velenie Východného vojenského okruhu odvolalo vojenského komisára jeho oblasti “kvôli chybám pri čiastočnej mobilizácii”. Web informoval, že sa otriasla aj stolička vojenského komisára Chabarovského kraja.

Je zrejmé, že v celej krajine dochádza k mnohým nehoráznostiam. Výsledkom bola výzva Valerija Fadejeva, šéfa prezidentskej rady pre ľudské práva, adresovaná ministrovi obrany Sergejovi Šojguovi, ktorá bola zverejnená 24. septembra, práve v štvrtý deň čiastočnej mobilizácie.

V dokumente sa píše: “Prvé dni čiastočnej mobilizácie ukázali, že vojenské komisariáty často vychádzajú z logiky “systému palíc” a k formovaniu mobilizačného kontingentu majú formálny postoj. Do armády sú povolávaní ľudia bez vojenskej špecializácie a bojových skúseností, vekovo nevhodní… Neuspokojivý je aj štýl práce – niektorým ľuďom doručujú povolávacie rozkazy o druhej hodine ráno, akoby si mysleli, že každý sa mobilizácii vyhýba… Mali by sme korigovať a predchádzať prípadom, ktoré môžu podkopať dôveru ľudí… napríklad mobilizácia 58-ročného riaditeľa školy vo Volgogradskej oblasti a 57-ročného agronóma na dôchodku s nezaopatrenou invalidnou dcérou v Smolenskej oblasti. Formálny a násilný prístup je neprijateľný.”

K týmto informáciám Fadejeva možno dodať: a v Sevastopole bol napríklad mobilizovaný 47-ročný záložný dôstojník Alexander Sviridenko, ktorý slúžil v námornom letectve, ale zo zdravotných dôvodov bol vyradený. Tento muž má celú paletu chronických ochorení. Konkrétne má diabetes druhého typu, diabetickú nefropatiu po užívaní antidiabetík, autoimunitnú tyreoiditídu, subklinickú hypotyreózu, chronickú gastroduodenitídu.

V podstate nie je schopný žiť bez pravidelného užívania viacerých liekov. Vojenský odvodový úrad sa však odmietol pozrieť na zdravotnú dokumentáciu dôstojníka v zálohe. Sviridenkovi, za prirodzenú požiadavku, aby bol predvedený pred lekársku komisiu hrozili zatknutím a väzením.

Celkovo sa ukázalo, že len na Kryme bolo v prvom týždni mobilizačnej kampane nezákonne povolaných 400 ľudí. Napriek oprávneným námietkam ich spolu s ostatnými naložili do autobusov a poslali do vojenských výcvikových stredísk. Až tam pravidelní velitelia zistili, že takíto ľudia sú pre armádu príliš malou pomocou. Preto všetkých štyristo, ktorí padli pod horúcu ruku odvodového úradu, okamžite poslali domov. Pre agentúru TASS to povedal Viktor Fesenko, vedúci mobilizačných prác a služby územnej obrany Krymskej republiky.

Prečo sú tieto dnes takmer všadeprítomné nešťastia zrazu možné? Pretože od víťazného konca Veľkej vlasteneckej vojny sa v našom kráľovstve – štáte nič podobné vojenskej mobilizácii neudialo. Mnohí z nás si zvykli, že ak niekto z našich spoluobčanov v súčasnosti bojuje, je to len preto, aby si privyrobil. Ako napríklad v Sýrii. Alebo v Líbyi.

A keďže takýmto ľuďom granáty nevybuchujú v blízkosti ich vlastnej záhrady, zdá sa, že vojenské udalosti, ktoré hýbu celým svetom, sa ostatných príliš netýkajú.

Ruský mobilizačný systém, hrdzavý ako starý a nenamazaný traktor v opotrebovanej kolchozníckej búde, je zdrojom takýchto nálad v spoločnosti. Naše vojenské registračné a odvodové úrady sa už dávno zmenili na pracoviská pre dámy v dôchodkovom a preddôchodkovom veku, ktoré pletú ponožky pri skrinkách s osobnými spismi záložníkov. Zdá sa, že do 21. septembra 2022 sa nimi nikto nezaoberal.

Ministerstvo obrany už desaťročia neorganizuje zhromaždenia osôb registrovaných ako dôstojníci v zálohe. Alebo len niekde a aby bolo. Každopádne mám veľa priateľov, ktorých synovia po absolvovaní vojenských katedier civilných univerzít za 20-30 rokov, ktoré odvtedy uplynuli, nikdy neprekročili kontrolné stanovištia aspoň niektorých vojenských jednotiek. Aspoň aby si pozreli pištoľ Makarov pridelenú každému z nich pre prípad nasadenia.

Preto sa veliteľské a vojensko-inžinierske vedomosti a zručnosti takýchto odvedencov už dávno stali fikciou. V dokumentoch vojenských registračných a odvodových úradov sú však stále uvádzaní ako spoľahlivá rezerva krajiny v prípade vážnej vojny.

Prečo sa to všetko deje? Pretože takmer nikto a takmer nikde vážne neveril v možnosť niečoho podobného v Rusku vo veku jadrových zbraní. Vrátane tých, ktorí boli a stále sú priamo zodpovední za našu obranu.

Prečo by inak minister obrany Anatolij Serďukov rozkazom 520 z 13. októbra 2008 zbavil všetkých vojenských komisárov dôstojníckych pások? Okamžite urobiť z osôb zodpovedných za prípadnú mobilizáciu krajiny štátnych zamestnancov? To prudko znížilo ich prestíž a finančné zabezpečenie.

O niečo neskôr, v roku 2011, Serdiukov rozpustil 8. ústredný rád dôstojníckeho kurzu Červenej hviezdy pre mobilizačné orgány ozbrojených síl v Saratove, ktorý vznikol v Sovietskom zväze po Veľkej vlasteneckej vojne “z nevyhnutnosti”. Preto tým, ktorí sa neskôr stali vedúcimi vojenských registračných a odvodových úradov, nemal kto vysvetliť, ako organizovať registráciu a kontrolu odvedencov. A mobilizačnú prácu vo všeobecnosti.

Šojgu, ktorý nahradil Serďukova na poste ministra obrany, sa pokúsil nejakým spôsobom zvrátiť dôsledky tohto pogromu. Konkrétne niektorým vojenským komisárom boli v roku 2013 obnovené dôstojnícke hodnosti. Ale veci zrejme zašli príliš ďaleko. V každom prípade Sergeja Kužegetoviča veľmi prekvapili a nahnevali výsledky jeho vlastnej náhlej návštevy v júni 2021 na vojenskom odvodovom úrade v moskovskej štvrti Čeremuški.

Z toho, čo tam videl, bol minister šokovaný: “Nič sa nemení! Máte mikrovlnnú rúru, chladničku, ale nemáte počítač, aby ste sa mohli spojiť s náborovým úradom prostredníctvom e-mailu. Obálky, pošta… Čo ste zač? Zakladáte listy do dier ako partizáni? Čo je to za prácu?”

Opakujem: je to v hlavnom meste, nie v nejakom sibírskom alebo ďalekovýchodnom regionálnom centre. Ktorý Šojgu, žiaľ, nikdy neskontroluje. Boh vie, čo sa tam deje.

Dovoľte mi zdôrazniť: táto exkurzia na vojenskom registračnom a odvodovom úrade, ktorá šokovala aj samotného ministra obrany, sa uskutočnila len šesť mesiacov pred začiatkom našej vojenskej špeciálnej operácie na Ukrajine. Čo sme teda očakávali, keď v celom Rusku vypukla súčasná čiastočná mobilizácia?

Situácia na Ukrajine sa však ešte ani zďaleka neskončila. Chráň Boh, aby sme museli povolať milióny záložníkov. Nakoniec sa predsa len udusíme. Nie však v papieroch. Ale krvou.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Koaličná rada má riešiť aktuálne témy i zmenu Ústavy SR z dielne Sme rodina. Šeliga: Nevidím dôvod na to, aby sme pomáhali Ficovi

0 icon

Bratislava 5. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian, Martin Baumann)   Koaličná rada by sa mala v pondelok popoludní zaoberať aktuálnymi otázkami, rozpočtom aj mimoriadnou schôdzou k návrhu na vyslovenie nedôvery vláde. Partneri by sa mali venovať aj novele Ústavy SR v súvislosti s predčasnými voľbami z dielne Sme rodina. Podľa programu…

Na bratislavskom Rázusovom nábreží odhalili pamätník Hrob neznámeho vojaka

0 icon

Bratislava 5. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Slovenská republika má po vyše 29 rokoch od svojho vzniku oficiálne protokolárne miesto – Hrob neznámeho vojaka. Za prítomnosti predstaviteľov štátu, členov vlády i parlamentu, predstaviteľov samospráv i veteránov ho odhalili v pondelok na Rázusovom nábreží v Bratislave. Pod pomníkom boli zároveň uložené…

Návrh mieru pre Rusko: Tiene Versailles

0 icon

Moskva 5. decembra 2022 (HSP/nationalinterest/Foto:Pixabay)   Mierová dohoda ponúknutá Rusku pripomína ultimátum, píše Brian Patrick Bolger pre The National Interest. Hoci sa zdá, že dodávky zbraní zo Západu sa zastavujú a hrozí "zima nespokojnosti", panuje presvedčenie, že ruská nomenklatúra, okrem prezidenta Vladimira Putina, stratila chuť na vojnu. Návrh (sprostredkovaný cez…

Vláda schválila stabilizačné príspevky pre zdravotníkov vo výške 5000 eur. Matovič je na svoju “atómofku” veľmi hrdý

0 icon

Bratislava 5. decembra 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Vláda v pondelok schválila stabilizačné príspevky pre zdravotníkov vo výške 5000 eur. Opatrenie si má celkovo vyžiadať 200 miliónov eur. Zdravotníci sa musia zaviazať, že zostanú v nemocnici či záchranke pracovať tri roky. Podporiť by sa podľa premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) malo…

To najdôležitejšie z Ukrajiny – Rusko znova vypína Ukrajinu

0 icon

Kyjev 5. decembra 2022 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Foto:Twitter, Telegram, Screenshot Twitter)   V tomto článku vás budeme v priebehu dňa informovať o najdôležitejších udalostiach na frontoch Ukrajiny z pohľadu ruskej a ukrajinskej strany, ako aj ďalších zahraničných médií 19:35 - Maďarsko nebude na svojom území cvičiť ukrajinskú armádu. Na Facebooku to oznámil…

Strana Spolu „reaktivovala” Dzurindu aby spolu odchytili hlasy „demokratických” voličov

0 icon

Bratislava 5. decembra 2022 (HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Na dobu, kedy na Slovensku vládol premiér Mikuláš Dzurinda si mnohí Slováci ešte stále nespomínajú v dobrom. Po porážke trojnásobného premiéra Vladimíra Mečiara v roku 1998 v parlamentných voľbách sa Dzurinda na čele SDKÚ ujal moci a nasledovala doba poriadneho uťahovania opaskov a…

V súvislosti s návštevou zákonodarcov na Taiwane by sa Austrália mala prestať zahrávať s ohňom

0 icon

Taiwan 5. decembra 2022 (HSP/globaltimes/Foto:TASR/AP-Mick Tsikas)   Podľa správ médií pricestovala v nedeľu na ostrov Taiwan delegácia austrálskych poslancov.  V šesťčlennej delegácii sú členovia stredoľavej vládnucej Strany práce, ako aj konzervatívnej opozičnej Liberálnej strany a jej spojenca Národnej strany Návšteva prichádza v čase, keď sa Čína a Austrália snažia napraviť…

Bitka o Bachmut: Ukrajinskí vojaci právom obviňujú Američanov a Britov z obrovských strát

0 icon

Kyjev 5. decembra 2022 (HSP/svpressa/Foto:Facebook)   Prečo sa po výcviku na britskej základni Kent ukrajinskí vojaci húfne hlásia k "dvestovkám". Situáciu analyzujú ruské noviny Svobodnaja Pressa Podoljak, štábny hovorca Ukrajiny, poradca vedúceho prezidentskej kancelárie, povedal - "zabudnite na Bachmut" a rozprával o blížiacom sa "oslobodení Jalty". Ukrajinská armáda hneď začala…

Miroslav Radačovský spochybnil závery vyšetrovania prípadu smrti Milana Lučanského: Bolo odopreté právo na objektívne prešetrenie veci.

0 icon

Bratislava 5. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Zástupca rodiny Milana Lučanského spochybnil závery vyšetrovania smrti policajného exprezidenta, ktorým bolo vylúčené cudzie zavinenie. "Situácia nie je taká, aby bolo preukázané, že si zranenia spôsobil sám, aby bolo jednoznačne bez pochybností preukázané, že by bol spáchal samovraždu," vyhlásil Miroslav Radačovský na pondelkovej…

Môže Amerika zastaviť útok Turecka na sever Sýrie?

0 icon

Ankara 5. decembra 2022 (HSP/nationalinterest/Foto:TASR/AP-Turkish Presidency. Patrick Semansky)   Turecko 20. novembra spustilo operáciu "Claw-Sword", rozsiahlu kampaň leteckých útokov na severovýchod Sýrie, píše Nadine Maenza pre The National Interst.  Turecko sa zameralo na viac ako 265 objektov vrátane civilnej infraštruktúry, pričom zničilo školu, nemocnice, obilné silá, elektrické a vodné zariadenia…

NAJNOVŠIE

BLOG

Milan Šupa

Kritické zamyslenie nad úctou k hostii v kresťanstve

0icon

Ide o vážnu vec, pretože hostii sa v kresťanstve zvyknú preukazovať priamo božské pocty. Veriaci sa správajú tak, akoby priamo v nej sídlilo božstvo. Kľakajú si pred ňou, vzdávajú jej úctu a je objektom ich modlitieb. Je však niečo také správne? Nenesie to v sebe určité znaky modloslužby?

René Pavlík

Tri otázky

0icon

Viem, život každého občana demokratického štátu je v rukách jeho najvyššieho správneho orgánu – parlamentu. Ako kvalitne pracuje parlament, tak umne parlamentom zostavená vláda štát riadi a tak dobre, alebo zle sa majú občania. Ten náš, súčasný, ale aj tie predchádzajúce vlády, nám život veľmi neosladili. Skôr n

Gustáv Murín

Samozvaní Spasitelia sveta hlásia: Kapria revolúcia na Slovensku!

0icon

Najbrutálnejšími novodobými aktivistami, samozvanými „záchrancami Sveta“, sú ochrancovia zvierat. V prvopočiatku tohto hnutia (ktoré čím je menšie, tým sa prejavuje agresívnejšie) boli jeho členovia schopní aj teroristických činov a dokonca úmyselného zabitia bombovým útokom. Preto niektorí skončili aj vo väzen&iacu

Boris Mesár

1.Scott Ritter - O načasovaní a forme konca špeciálnej operácie. 2. James Rickards : Prepáčte, ale Rusko vyhráva vojnu !  3. O neúspechu USA na Ukrajine s bývalým dôstojníkom špeciálnych leteckých síl

0icon

Preložil som tri články s vyjadreniami známych ľudí zo ,,západu" na dianie na Ukrajine.SCOTT RITTER - O NAČASOVANÍ A FORME KONCA ŠPECIÁLNEJ OPERÁCIEAk sa pozriete na západ až po Odesu a potom ešte ďalej na západ, prerušovaná čiara vedie pozdĺž Podnesterska.  Ukrajinci začnú kvičať, hroziť útokom na Podnestersko, aby sa…

Ivan Štubňa

Spojené štáty americké podporujú ruské strategické ciele na Ukrajine!!! Aj v Európe...

0icon

Môže sa to zdať divné, ale je to tak. Uveďme si stručne základné fakty. Západ na čele s USA vyvolal na Ukrajine prevrat organizáciou majdanských udalost&iacu

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na snímke tiene hokejistov Trenčína na ľade počas štátnej hymny pred zápasom 23. kola Tipos extraligy HK Dukla Trenčín - HKM Zvolen, 4. decembra 2022 v Dubnici nad Váhom

Autor: TASR-Radovan Stoklasa

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Koaličná rada má riešiť aktuálne témy i zmenu Ústavy SR z dielne Sme rodina. Šeliga: Nevidím dôvod na to, aby sme pomáhali Ficovi

0 icon

Bratislava 5. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian, Martin Baumann)   Koaličná rada by sa mala v pondelok popoludní zaoberať aktuálnymi otázkami, rozpočtom aj mimoriadnou schôdzou k návrhu na vyslovenie nedôvery vláde. Partneri by sa mali venovať aj novele Ústavy SR v súvislosti s predčasnými voľbami z dielne Sme rodina. Podľa programu…

Na bratislavskom Rázusovom nábreží odhalili pamätník Hrob neznámeho vojaka

0 icon

Bratislava 5. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Slovenská republika má po vyše 29 rokoch od svojho vzniku oficiálne protokolárne miesto – Hrob neznámeho vojaka. Za prítomnosti predstaviteľov štátu, členov vlády i parlamentu, predstaviteľov samospráv i veteránov ho odhalili v pondelok na Rázusovom nábreží v Bratislave. Pod pomníkom boli zároveň uložené…

Návrh mieru pre Rusko: Tiene Versailles

0 icon

Moskva 5. decembra 2022 (HSP/nationalinterest/Foto:Pixabay)   Mierová dohoda ponúknutá Rusku pripomína ultimátum, píše Brian Patrick Bolger pre The National Interest. Hoci sa zdá, že dodávky zbraní zo Západu sa zastavujú a hrozí "zima nespokojnosti", panuje presvedčenie, že ruská nomenklatúra, okrem prezidenta Vladimira Putina, stratila chuť na vojnu. Návrh (sprostredkovaný cez…

Vláda schválila stabilizačné príspevky pre zdravotníkov vo výške 5000 eur. Matovič je na svoju “atómofku” veľmi hrdý

0 icon

Bratislava 5. decembra 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Vláda v pondelok schválila stabilizačné príspevky pre zdravotníkov vo výške 5000 eur. Opatrenie si má celkovo vyžiadať 200 miliónov eur. Zdravotníci sa musia zaviazať, že zostanú v nemocnici či záchranke pracovať tri roky. Podporiť by sa podľa premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) malo…

To najdôležitejšie z Ukrajiny – Rusko znova vypína Ukrajinu

0 icon

Kyjev 5. decembra 2022 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Foto:Twitter, Telegram, Screenshot Twitter)   V tomto článku vás budeme v priebehu dňa informovať o najdôležitejších udalostiach na frontoch Ukrajiny z pohľadu ruskej a ukrajinskej strany, ako aj ďalších zahraničných médií 19:35 - Maďarsko nebude na svojom území cvičiť ukrajinskú armádu. Na Facebooku to oznámil…

Strana Spolu „reaktivovala” Dzurindu aby spolu odchytili hlasy „demokratických” voličov

0 icon

Bratislava 5. decembra 2022 (HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Na dobu, kedy na Slovensku vládol premiér Mikuláš Dzurinda si mnohí Slováci ešte stále nespomínajú v dobrom. Po porážke trojnásobného premiéra Vladimíra Mečiara v roku 1998 v parlamentných voľbách sa Dzurinda na čele SDKÚ ujal moci a nasledovala doba poriadneho uťahovania opaskov a…

V súvislosti s návštevou zákonodarcov na Taiwane by sa Austrália mala prestať zahrávať s ohňom

0 icon

Taiwan 5. decembra 2022 (HSP/globaltimes/Foto:TASR/AP-Mick Tsikas)   Podľa správ médií pricestovala v nedeľu na ostrov Taiwan delegácia austrálskych poslancov.  V šesťčlennej delegácii sú členovia stredoľavej vládnucej Strany práce, ako aj konzervatívnej opozičnej Liberálnej strany a jej spojenca Národnej strany Návšteva prichádza v čase, keď sa Čína a Austrália snažia napraviť…

Bitka o Bachmut: Ukrajinskí vojaci právom obviňujú Američanov a Britov z obrovských strát

0 icon

Kyjev 5. decembra 2022 (HSP/svpressa/Foto:Facebook)   Prečo sa po výcviku na britskej základni Kent ukrajinskí vojaci húfne hlásia k "dvestovkám". Situáciu analyzujú ruské noviny Svobodnaja Pressa Podoljak, štábny hovorca Ukrajiny, poradca vedúceho prezidentskej kancelárie, povedal - "zabudnite na Bachmut" a rozprával o blížiacom sa "oslobodení Jalty". Ukrajinská armáda hneď začala…

Miroslav Radačovský spochybnil závery vyšetrovania prípadu smrti Milana Lučanského: Bolo odopreté právo na objektívne prešetrenie veci.

0 icon

Bratislava 5. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Zástupca rodiny Milana Lučanského spochybnil závery vyšetrovania smrti policajného exprezidenta, ktorým bolo vylúčené cudzie zavinenie. "Situácia nie je taká, aby bolo preukázané, že si zranenia spôsobil sám, aby bolo jednoznačne bez pochybností preukázané, že by bol spáchal samovraždu," vyhlásil Miroslav Radačovský na pondelkovej…

Môže Amerika zastaviť útok Turecka na sever Sýrie?

0 icon

Ankara 5. decembra 2022 (HSP/nationalinterest/Foto:TASR/AP-Turkish Presidency. Patrick Semansky)   Turecko 20. novembra spustilo operáciu "Claw-Sword", rozsiahlu kampaň leteckých útokov na severovýchod Sýrie, píše Nadine Maenza pre The National Interst.  Turecko sa zameralo na viac ako 265 objektov vrátane civilnej infraštruktúry, pričom zničilo školu, nemocnice, obilné silá, elektrické a vodné zariadenia…

Podkasty

Naši ministri financií – smieme porovnávať neporovnateľné?

icon

Bratislava 8. júla 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Minister financií je kľúčová pozícia v každej vláde. Slovensko v časoch druhej svetovej vojny bolo hospodársky úspešným štátom. Jeho ekonomiku riadili vzdelaní muži s morálnymi zásadami. Karvaš, Zaťko, Medrický, Pružinský. Vďaka nim prežívalo Slovensko cez vojnu hospodársky zázrak. Ako dôkaz nech poslúži nie všetkým známa vec: z celej Európy...

Aj sudca tvrdí: blokovanie je v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva

icon

Bratislava 1. marca 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský) Po tom, čo ho urýchlene schválila Hegerova vláda a ešte v ten deň – v piatok – v noci schválila Národná rada, po podpise Čaputovej vyšiel už v sobotu 26. februára v Zbierke zákonov zákon o niektorých opatreniach v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. A doň sa „vlúdil“ aj text, ktorý umožňuje Národnému bezpečnostnému...

Máme tu zákonné oprávnenie na cenzúru?

icon

Bratislava 27. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Slovenská ústava hovorí v článku 26 odsek 3 jasne: „Cenzúra sa zakazuje.“ Zuzana Čaputová podpísala v sobotu 26. februára zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Ten ešte v piatok stihla schváliť vláda a aj Národná rada SR. Podľa tohto zákona mimoriadnu situáciu bude možné vyhlásiť aj v prípade hromadného...

Kto je večne nespokojný? Nuž, národnostná menšina, najnovšie „komunita“ slovenských Maďarov

icon

Bratislava 26. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Naša najväčšia menšina, najnovšie „komunita“, teda slovenskí Maďari, neúnavne dávajú najavo, že sú tu, a že máločo „slovenské“ sa im páči. A aby ich bolo počuť ešte väčšmi, a aby prekonali päť potrebných percent do parlamentu, v septembri 2021 sa formálne zlúčili tri etnické strany a vytvorili Alianciu. Do čela postavili Krisztiána Forróa....

Budeme môcť parkovať ešte na chodníku? Kocúrkovo? Alebo poslanci hlasujú nevediac o čom?

icon

Bratislava 24. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Ďalší dôkaz, že čo vezme parlament do rúk, to pokazí. Na takej na prvý pohľad banalite, ako je parkovanie na chodníkoch potvrdil, že zákony sa prijímajú narýchlo a bez toho, aby páni poslanci a dámy poslankyne vedeli, čo činia. Že schválili zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý vstúpi do platnosti...

the_ad_group(59762); ?>

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Milan Šupa

Kritické zamyslenie nad úctou k hostii v kresťanstve

0icon

Ide o vážnu vec, pretože hostii sa v kresťanstve zvyknú preukazovať priamo božské pocty. Veriaci sa správajú tak, akoby priamo v nej sídlilo božstvo. Kľakajú si pred ňou, vzdávajú jej úctu a je objektom ich modlitieb. Je však niečo také správne? Nenesie to v sebe určité znaky modloslužby?

René Pavlík

Tri otázky

0icon

Viem, život každého občana demokratického štátu je v rukách jeho najvyššieho správneho orgánu – parlamentu. Ako kvalitne pracuje parlament, tak umne parlamentom zostavená vláda štát riadi a tak dobre, alebo zle sa majú občania. Ten náš, súčasný, ale aj tie predchádzajúce vlády, nám život veľmi neosladili. Skôr n

Gustáv Murín

Samozvaní Spasitelia sveta hlásia: Kapria revolúcia na Slovensku!

0icon

Najbrutálnejšími novodobými aktivistami, samozvanými „záchrancami Sveta“, sú ochrancovia zvierat. V prvopočiatku tohto hnutia (ktoré čím je menšie, tým sa prejavuje agresívnejšie) boli jeho členovia schopní aj teroristických činov a dokonca úmyselného zabitia bombovým útokom. Preto niektorí skončili aj vo väzen&iacu

Boris Mesár

1.Scott Ritter - O načasovaní a forme konca špeciálnej operácie. 2. James Rickards : Prepáčte, ale Rusko vyhráva vojnu !  3. O neúspechu USA na Ukrajine s bývalým dôstojníkom špeciálnych leteckých síl

0icon

Preložil som tri články s vyjadreniami známych ľudí zo ,,západu" na dianie na Ukrajine.SCOTT RITTER - O NAČASOVANÍ A FORME KONCA ŠPECIÁLNEJ OPERÁCIEAk sa pozriete na západ až po Odesu a potom ešte ďalej na západ, prerušovaná čiara vedie pozdĺž Podnesterska.  Ukrajinci začnú kvičať, hroziť útokom na Podnestersko, aby sa…

Ivan Štubňa

Spojené štáty americké podporujú ruské strategické ciele na Ukrajine!!! Aj v Európe...

0icon

Môže sa to zdať divné, ale je to tak. Uveďme si stručne základné fakty. Západ na čele s USA vyvolal na Ukrajine prevrat organizáciou majdanských udalost&iacu

Vášeň v Tebe

Korok z vína nevyhadzujte. Radšej ho rozrežte a ušetríte čas aj peniaze

0 icon

Prevarené víno si môžete počas chladných dní vychutnať nielen na vianočných trhoch, ale aj doma. Ak sa rozhodnete otvoriť si fľašu vína, korok určite nevyhadzujte. Korková zátka sa vám totiž môže hodiť nielen v kuchyni, ale aj ako dekorácia. A ešte vám ušetrí aj financie. Využite korok v kuchyni

Pochváľte sa kamarátke so svojím úspechom a čakajte na reakciu

0 icon

Priateľstvá sú súčasťou celého vášho života. Už v detstve začínajú mnohé priateľstvá, ktoré pretrvajú až do dospelosti. Niektorí priatelia vstúpia do vášho života len na určité obdobie, ale napriek tomu v ňom zanechajú trvalú stopu. A skutoční priatelia sú veľká vzácnosť. Ako však zistiť, že vám blízka osoba je skutočne vašou dobrou…

Dojčíte? Dajte si do podprsenky lienku

0 icon

Lienka v podprsenke? Pre niektoré dojčiace matky je lienka v podprsenke úplne samozrejmá vec. Nejde však o skutočný drobný a milučký hmyz, ale o umelý výrobok z mäkkého plastu. Hlavnou úlohou lienky v podprsenke je totiž zachytiť každú kvapku vzácneho materského mlieka. Následne môže mama zachytené mlieko použiť pre svoje bábätko. Ďalšou úlohou lienky je…

Pondelková pieseň - ... najväčší dar ...

0 icon

Do konca roka 2022 máme už len 4 pracovné týždne. Spomaľte a vychutnávajte si posledné dni roka. Prinášame vám pondelkovú pieseň, ktorá je opäť vianočná. Jeden z najznámejších operných spevákov, Andrea Bocelli, už na konci októbra zverejnil krásnu vianočne ladenú pieseň The Greatest Gift. Skladbu naspieval so svojou dcérou Virginiou a synom Matteom.…

Babské povedačky radili natierať cibuľou prsia. Potrite si ňou tvár. Jej účinok vás určité prekvapí

0 icon

Cibuľa je jednou z najviac podceňovaných druhov zeleniny. Má nielen mnohostranné využitie, ale aj skvelé vlastnosti. Cibuľa je bohatá na vitamíny a minerály. Čo sa stane, keď namiesto varenia použijete cibuľu na tvár? Účinok, ktorý poznali už vaše staré mamy i prababičky, vás určite prekvapí. Čo obsahuje cibuľa?

Armádny Magazín

Kyjev útokom na letisko Engels zaskočil ruské strategické sily. Naposledy bolo odpoveďou zničenie energetiky celej krajiny

0 icon

Rusko, 5.december 2022 (AM) – Ukrajinský dron, pravdepodobne Tu-141 Striž, sa dnes ráno 5. decembra zrútil na pristávaciu dráhu letiska v Saratovskej oblasti. Zariadenie spadlo na leteckej základni neďaleko mesta Engels. Poškodenie utrpeli dva bombardéry Tu-95. Dvaja vojaci boli zranení, boli hospit

O „virtuálnych“ práporoch na strane Ozbrojených síl Ukrajiny

0 icon

Ukrajina, 5.december 2022 (AM) – Vojenský analytik Vladlen Tatarskij sa čuduje, kde bojujú všetky dobrovoľnícke nacionalistické prápory, ktoré tvoria ľudia zo Severného Kaukazu a Krymu. A existuje nejaké potvrdenie ich skutočnej účasti na bojoch na Ukrajine? O akých formáciách hovoríme?   [caption id="attachment_49376" align="alignnone" w

Ukrajinský front v Bachmute sa môže zrútiť kvôli chybe amerických dôstojníkov

0 icon

Ukrajina, 5.december 2022 (AM) –  25. novembra sa jednotky 58. motorizovanej pechoty, 54. samostatnej mechanizovanej a 71. jaegerskej brigády Ozbrojených síl Ukrajiny pokúsili zaútočiť na pozície Wagner východne od Bachmutu. Útok na pozície bol plánovaný od začiatku novembra, ale jeho realizácia bola pre vy

Ako je vystrojený najnovší americký strategický bombardér

0 icon

USA, 5. december 2022 (AM) –V Spojených štátoch po prvý raz verejnosti predstavili prvý prototyp nového amerického strategického bombardéra Northrop Grumman B-21 Raider. Podujatie nie je obyčajné – ide o prvý nový ťažký bombardér na svete za viac ako tridsať rokov. Prečo americké letectvo potrebovalo nový stroj tejto triedy, čím je…

Zrod ruskej strednej vrstvy v bojisku ukrajinského konfliktu

0 icon

Rusko, 5.december 2022 (AM) – V zóne špeciálnej operácie na Ukrajine popri všetkom prebieha formovanie strednej triedy, strednej vrstvy, o ktorej demokrati tak dlho snívali. Pravda, nebude to celkom tak, ako chceli, ale bude to viac vojensko-vlastenecké. Pretože stredná vrstva vyjde „z kabáta“ tých, ktorí prešli vojnou. Prečo? Minimálna platba pre bojovníkov…

TopDesať

Toto sú uniformy tých najobávanejších špeciálnych jednotiek na svete

0 icon

Špeciálne jednotky sú vojenské jednotky vycvičené na vykonávanie špeciálnych operácií. Je to skupina mužov, ktorá má potenciál urobiť čokoľvek, aby splnila svoj účel. majú schopnosť vykonávať najnebezpečnejšie operácie a misie. A toto sú uniformy tých najobávanejších. Po veľkom zlyhaní Versaillskej mierovej zmluvy bola na konci druhej svetovej vojny podpísaná dôležitá…

Sedavé zamestnanie: 6 malých trikov, ako spáliť kalórie v práci

0 icon

V dnešnom rýchlom a uponáhľanom svete sa do popredia dostalo množstvo zamestnaní, ktoré môžeme zaradiť do kategórie sedavé zamestnanie. V dnešnom príspevku si ukážeme zopár malých trikov, vďaka ktorým dokážeš spáliť zopár kalórii aj na svojej stoličke v práci. Keďže množstvo ľudí väčšinu dní presedí na stoličke kvôli svojej práci,…

Med môže byť lepší ako antibiotiká pri liečbe kašľa a prechladnutia

0 icon

Oxfordskí vedci potvrdili, že nerafinovaný med funguje podobne ako antibiotiká, no bez zlých vedľajších účinkov. Pre niektorých z nás to možno nie je až taká novinka, pretože už naše staré babky nám odporúčali konzumáciu medu počas chrípkového obdobia.    [the_ad id="80455"]   Skupina vedcov z Oxfordskej univerzity uskutočnila výskum s…

Ovocie a zelenina: Ako ich udržať čerstvé?

0 icon

Zamýšľal si sa niekedy nad tým, ako sa dá uskladniť ovocie a zelenina, aby neprišli o svoju čerstvosť? Dnešných zopár tipov ťa nasmeruje tým správnym smerom. Ovocie a zelenina sú našim zdrojom vitamínov najmä v zimnom období. Niektoré z nich sú však sezónne a vyžadujú si osobitnú starostlivosť: napríklad cibuľa…

Fotografie, ktoré ťa pobavia a zároveň v tebe vyvolajú množstvo otázok

0 icon

Nasledujúce fotografie ťa pobavia a zároveň v tebe vyvolajú množstvo otázok. Ľudia sa na internete podelili o naozaj bizarné momenty. Vedci tvrdia, že inteligencia by sa nemala merať pomocou IQ testov, ale skôr kreativitou, logickou a schopnosťami kritického myslenia človeka. Niektoré čudné činy na nasledujúcich fotografiách sú úplne mimo tohto…

FOTO DŇA

Na snímke tiene hokejistov Trenčína na ľade počas štátnej hymny pred zápasom 23. kola Tipos extraligy HK Dukla Trenčín - HKM Zvolen, 4. decembra 2022 v Dubnici nad Váhom

Autor: TASR-Radovan Stoklasa

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali