KORONAVÍRUS NA SLOVENSKU

Prípadov

Úmrtí

Chorých

Vyliečených

Posledná aktualizácia:

Prezidentka predniesla správu o stave Slovenskej republiky: Nevracajme sa do stavu pred koronou

Bratislava 5. júna 2020 (SITA/TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel, TASR-Jaroslav Novák)

 

Prezidentka SR Zuzana Čaputová v piatok ráno vystúpila pred poslancami Národnej rady (NR) SR so správou o stave Slovenskej republiky. Hlava štátu má prejav v NR SR prvýkrát od svojho nástupu do funkcie. Okrem vedenia Národnej rady SR a poslancov si prišiel správu vypočuť aj predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) a viacerí členovia kabinetu. Prezidentka prišla so správou o stave republiky pred poslancov pár dní pred prvým výročím svojej inaugurácie, ktorá bola 15. júna 2019

Prezidentka SR Zuzana Čaputová počas vystúpenia so správou o stave Slovenskej republiky

Prezidentka: Našou snahou má byť zachovať súdržnosť, vidím však opak

Pandemická hrozba ukázala, že v krízovej situácii sú ľudia na Slovensku schopní prejaviť podporu a spolupatričnosť. Najväčšou snahou by v súčasnosti malo byť zachovanie súdržnosti. Je tu však opačná tendencia. Uviedla to prezidentka SR Zuzana Čaputová vo svojej správe o stave republiky, ktorú predniesla v piatok pred poslancami Národnej rady SR. Poukázala pritom na hlasy volajúce po zmene právnej úpravy v rôznych kultúrno-etických témach. Chýba jej poctivá spoločenská a odborná debata. Upozornila na deliace čiary, ktoré takto vznikajú. Pripomenula predstaviteľom koalície ich sľub, že bude vládou aj pre národnostné menšiny.

 

Kríza ukázala, že školské osnovy bude treba vyhodnotiť

Dôkladné prehodnotenie školských osnov bude nevyhnutným dôsledkom skúsenosti z vyučovacieho procesu počas krízy. Vyzdvihla šikovných učiteľov, ktorí napriek prekážkam našli spôsob výučby. Poukázala tiež na rozdielne šance pre deti, ktoré závisia od ekonomickej situácie rodín. Treba to podľa nej riešiť.

Prezidentka vyzdvihla vedcov a vedkyne a ich prácu počas pandémie. Kritizovala nedostatočnú podporu pre slovenskú vedu a výskum. ”Všetkých nás môže mrzieť, že potenciál, ktorým slovenská veda a výskum disponujú, dlhodobo nedostával podporu, akú si zaslúži. Stačí si spomenúť, ako v nedávnej minulosti prišli veda a výskum o stovky miliónov eur, lebo prednosť dostali iné záujmy, ktoré mali zabezpečiť profit pre subjekty, ktoré sa na vede iba priživujú,“ uviedla. Veda a výskum sa môžu podľa prezidentky stať dôležitým faktorom zmeny celkového modelu nášho ekonomického rozvoja.

 

Treba dobudovať efektívnu infraštruktúru pomoci

Kríza ukázala nepripravenosť verejnej správy zvládnuť v krátkom čase nároky tejto situácie. Ukázalo sa to pri poskytovaní ekonomickej pomoci podnikateľom a zamestnancom, ktorí utrpeli škody prijatými opatreniami. Úspešnosť tejto pomoci mala podľa nej spočívať v rýchlej schopnosti dostať ju k tým, ktorí ju naozaj potrebujú. Že sa to v dostatočnej miere neudialo, nebolo podľa prezidentky spôsobené neochotou vlády a štátnych zamestnancov, ale celkovým stavom slovenskej administratívy. Čaputová preto upozorňuje, že treba dobudovať efektívnu infraštruktúru pomoci, ktorej úspech nebude stáť na náročnej administratíve.

Zdravotníctvo je podľa prezidentky roky podfinancované, upozornila na chýbajúci personál a potrebu lepšieho ohodnotenia v oblasti sociálnych a zdravotných služieb. Doplnila, že politici by mali myslieť na zdravotníctvo, keď budú diskutovať o prioritách štátu a štátneho rozpočtu. Hlava štátu volá tiež po ochrane najzraniteľnejších a najchudobnejších – seniorov v domovoch sociálnych služieb, ľudí žijúcich bez pitnej vody a kanalizácie, ľudí bez domova a ľudí odkázaných na pomoc iných. Chrániť treba podľa Čaputovej aj prírodu. Podporu si ale podľa jej slov zaslúži aj umenie a kultúra a ľudia, ktorí v tejto oblasti pracujú.

 

Zmeny potrebuje justícia i systém prokuratúry

Prezidentka vyzdvihla kroky na očistu justície. Prostredie v justícii je nateraz nastavené tak, že sa v ňom vírusu korupcie môže dariť. Ak si to niektorí zo sudcov a prokurátorov neuvedomujú, mali by zvážiť svoje zotrvanie vo funkciách. Zásadné zmeny potrebuje podľa jej slov aj systém disciplinárnej zodpovednosti sudcov a prokurátorov. Zdôraznila, že potrebné sú i zmeny v systéme prokuratúry. „Súčasný model prokuratúry je potrebné vylepšiť, zbaviť ho politických vplyvov posilnením verejnej kontroly a procesnej nezávislosti prokurátorov,“ podotkla.

Zdôraznila boj proti korupcii, pripomenula sľuby koalície v tejto oblasti. Vládnu koalíciu vyzvala, aby prijímala len také zákony, aké by chcela, aby platili aj za vlády jej oponentov.

 

Slovensko má podporovať domáce podnikateľské prostredie

Hospodársky model, ktorý bol založený na nízkych mzdách a na lákaní priamych zahraničných investícií, sa už podľa všetkého vyčerpal. Slovensko by podľa hlavy štátu malo podporovať domáce podnikateľské prostredie. Skutočnosť, že je dielňou svetových automobiliek, by sme mali podľa hlavy štátu považovať za prechodné obdobie, ktoré malo svoje plusy, ale musíme sa z neho dostať.

Na snímke uprostred prezidentka SR Zuzana Čaputová vystupuje so Správou o stave Slovenskej republiky

Správa o stave republiky prezidentky Zuzany Čaputovej v plnom znení

Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky,

vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky,

vážené poslankyne, vážení poslanci Národnej rady Slovenskej republiky,

vážení členovia vlády Slovenskej republiky,

vážení hostia,

vážení spoluobčania,

správa o stave republiky by za iných okolností bola predovšetkým mojou reflexiou na to, čo v našej republike funguje, kde treba pridať a kde treba urobiť ráznejšiu zmenu. Odznievajúca pandemická kríza však túto reflexiu spravila za mňa. Sama najlepšie odhalila to, čo je životaschopné, do čoho môžeme vkladať dôveru a čo je sotva prežívajúce a vyžaduje si našu najväčšiu pozornosť. Dovoľte mi preto v nasledujúcich minútach poukázať najmä na to, čo nám kríza o nás samých a o Slovensku povedala.

Len málokto mohol pred pár týždňami tušiť, ako rýchlo a ako zásadne sa zmenia naše životy aj plány každého z nás. Pred pár mesiacmi, pred parlamentnými voľbami, bola naša spoločnosť silne polarizovaná, aby sme o niekoľko dní na to začali čeliť skutočnej hrozbe a začali sme sa spájať. V spôsobe a odhodlaní, ako ju prekonať. Zatiaľ čo výsledkom prvého bola rozdelená spoločnosť a strach z vývoja po voľbách, výsledkom druhého, spoločného snaženia je, že patríme medzi najúspešnejšie krajiny vo svete. Z toho sa ponúka aj prvé, a pre mňa najzásadnejšie poučenie z pandemickej krízy – keď máme spoločný cieľ a spolupracujeme, dokážeme veľké veci, a to na svetovej úrovni.

Ak by som mala na začiatku správy o stave republiky predoslať posolstvo, tak bude znieť – Nevracajme sa do stavu spoločnosti pred koronou!

Je stále veľa dôvodov a veľa cieľov, pre ktoré je dôležité sa spojiť. A nielen preto, že môžeme dosiahnuť na vyššie priečky pomyselných rebríčkov. Ale hlavne preto, že sú v bytostnom záujme nášho štátu, spoločenstva a jeho občanov. Aby sme lepšie prekonali ťažké časy, ktoré s ekonomickou a sociálnou krízou ešte prídu. Som presvedčená, že máme na to ich zvládnuť.

 

Vážené dámy, vážení páni,

ak pandémiu, ktorou prechádzame, považujeme za skúšku, je potrebné zhodnotiť, ako sme zvládli jej prvú fázu. Keď sa porovnáme s inými štátmi, pri všetkej skromnosti môžeme povedať, že Slovenská republika patrí medzi najúspešnejšie krajiny. Postrehli to aj viaceré svetové médiá, ktoré vyzdvihli, že sme v kritickej situácii konali veľmi rýchlo a nedovolili sme, aby sa pandémia začala nekontrolovateľne šíriť.

Končiaca vláda Petra Pellegriniho i nastupujúca vláda Igora Matoviča urobili správne rozhodnutia v správnom čase, čo prispelo k tomu, že Slovenská republika má v porovnaní so susedmi najmenej obetí na ochorenie COVID-19. Počty obetí v Taliansku, Španielsku, Francúzsku či Belgicku nám pripomínajú, čomu sme dokázali zabrániť. A na to môžeme byť právom hrdí.

Pandémia otestovala nielen schopnosť štátu reagovať rýchlo a rozhodne, ale aj ochotu našich ľudí rešpektovať prijaté obmedzenia. V krátkom čase tu nielen vznikli, ale sa aj striktne dodržiavali normy správania, ktoré boli reakciou na vtedajšiu vysokú mieru obáv a neistoty. Disciplína bola našou spoločnou kolektívnou odpoveďou, vďaka ktorej sme túto neistotu podstatne zredukovali. Zvládli sme to!

Je prirodzené, že v rýchlosti, ktorá bola nevyhnutná, a v situácii, ktorú nikto z nás nezažil, priniesli prijaté opatrenia aj nespokojnosť, diskomfort, či dokonca zásah do práv jednotlivcov. Išlo o nežiaduci jav, avšak z pohľadu dosiahnutého výsledku je zrejmé, že prijatými opatreniami sa úspešne ochránilo zdravie a životy väčšiny obyvateľov.

Tak, ako pri zavádzaní opatrení bolo potrebné včas zareagovať na vznikajúce riziko, tak pri rušení opatrení zase treba správne určiť moment, kedy si už bezpečnostná alebo hygienická situácia obmedzenie slobôd nevyžaduje. Pretože akákoľvek reštrikcia a obmedzenia sú len nástrojom, a nie cieľom samotným.

Pandemická hrozba našu spoločnosť zmobilizovala a vydala ďalšiu správu o Slovensku – v krízovej situácii sme schopní prejaviť podporu a spolupatričnosť. Príkladná bola iniciatíva jednotlivcov, podnikateľov a mimovládnych organizácií, ktorí konali rýchlo a nezištne, s cieľom pomôcť Slovensku. Vďaka osobnej statočnosti a pracovnému nasadeniu zdravotného a sociálneho personálu, vodičov, predavačiek, zamestnancov pošty, policajtov, policajtiek a mnohých ďalších profesií sa život u nás nezastavil a ťažké obdobie výnimočnej situácie sme spoločne prekonali. Strach a obavy nás nerozdelili, ale viac spájali. Za to všetko sa chcem opätovne poďakovať. Ako hlavná veliteľka ozbrojených síl chcem osobitne poďakovať aj ozbrojeným silám, ktoré aj napriek finančnej poddimenzovanosti boli spoľahlivým pilierom pomoci.

Všetci si želáme vyhrať nielen prvý stret s pandémiou, ale aj zápas s jej dopadmi na ekonomiku a sociálnu situáciu ľudí. Inak naše víťazstvo v prvej zrážke s koronavírusom stratí zmysel a nazmar vyjdú aj všetky naše doterajšie obete.

 

Vážené dámy, vážení páni,

našou najväčšou snahou by v súčasnosti malo byť zachovanie súdržnosti. S ľútosťou však dnes musím povedať, že pozorujem aj opačnú tendenciu. Mám na mysli hlasy volajúce po zmene právnej úpravy v rôznych kultúrno-etických témach bez toho, aby im predchádzala poctivá spoločenská a odborná debata, aby im predchádzalo empatické počúvanie názorov oponenta. Takéto snahy stavajú viaceré skupiny občanov proti sebe, vytvárajú nové deliace čiary, oslabujúce aj našu akcieschopnosť zvládnuť sociálne a ekonomické následky krízy. A oslabujúce aj našu vôľu spojiť sa pre spoločnú vec v prípade návratu druhej vlny pandémie.

Po voľbách ste vy, vrcholní predstavitelia koaličných strán, sľúbili, že budete vládou aj pre tých viac ako 20 percent občanov, vrátane príslušníkov národnostných menšín, ktorí v tejto sále nemajú zastúpenie svojich poslancov. Je to dôležitý sľub, zvlášť na mieste, kde sa prijímajú zákony pre všetkých občanov Slovenska, na ktorý sa mnohí nezastúpení voliči spoliehajú.

 

Dámy a páni,

ďalšou vecou, ktorú nám pandémia názorne predviedla, je, akí sú vedci a vedkyne nesmierne potrební pre spoločnosť. Máme vynikajúcich epidemiológov, virológov, biochemikov a lekárov a ďalších, o ktorých verejnosť veľa nevedela, až do chvíle, kým sme na ich vedomosti a expertízu neboli životne odkázaní.

Napriek častému zaznávaniu sa ukázalo, že keď naši vedci a vedkyne spoja sily a spolupracujú, bez ohľadu na to, či pôsobia vo verejnom, akademickom alebo súkromnom sektore, tak sú schopní svetových výkonov. Dôkazom je skutočnosť, že za niekoľko týždňov dokázali vyvinúť slovenský test na odhalenie ochorenia Covid-19. Je to tiež dôkaz, že máme potenciál, aby sme neboli iba prijímateľmi pokročilých technológií zvonku, ale sami sme schopní špičkovú technológiu a techniku ponúknuť svetu.

Všetkých nás preto môže mrzieť, že potenciál, ktorým slovenská veda a výskum disponujú, dlhodobo nedostával podporu, akú si zaslúži. Stačí si spomenúť, ako v nedávnej minulosti prišli veda a výskum o stovky miliónov eur, lebo prednosť dostali iné záujmy, ktoré mali zabezpečiť profit pre subjekty, ktoré sa na vede iba priživujú. Veda a výskum preukázali svoju životaschopnosť aj v nepriateľskom prostredí, takže v prostredí, ktoré by im prialo, sa môžu stať dôležitým faktorom zmeny celkového modelu nášho ekonomického rozvoja.

Slovensku by veľmi prospelo, keby sa odborná expertíza začala naplno využívať aj v ďalších oblastiach. Lebo iba systematický prístup založený na poznaní umožňuje prijímať kvalifikované a informované rozhodnutia o veciach, ktoré majú komplexnú povahu.

Je to o to dôležitejšie, že okrem pandémie sa celosvetovo šíri aj infodémia, teda presadzovanie dezinformácií a pestovanie takzvaných paralelných právd. Bolo by veľkou a neodpustiteľnou chybou považovať infodémiu za niečo, o čo sa štát a jeho orgány nemusia zaujímať. Musia. Ak je spoločnosť dezinformovaná, podstatne sa tým znižuje aj schopnosť republiky reagovať primerane na reálne hrozby.

Bojovať s nepravdou či vedomou lžou je vždy nerovný boj. Lebo pri snahe o pravdu sa držíme limitovaného priestoru faktov, a ten je vždy užší, než nekonečný priestor klamstva, ktorý nie je viazaný na nič a nemá žiadne zábrany. Ten často vedie aj k nenávistným prejavom, a preto dezinformácie a klamstvá nie sú nikdy bez následkov a musíme im venovať primeranú pozornosť.

 

Vážené dámy, vážení páni,

po vyhlásení mimoriadnej situácie 12. marca bolo potrebné presunúť pracovný a verejný život do online režimu. Kríza nám ukázala, že kým súkromný sektor to dokázal rýchlo a bez väčších problémov, verejný sektor sa dostal do ťažkostí. Jeho infraštruktúra nebola na krízovú situáciu dostatočne pripravená, hoci sa na jej vybudovanie minuli stovky miliónov eur. V čase, keď sa nám ako spoločnosti mali vyplatiť verejné investície do digitalizácie, odhalili sa predovšetkým jej hlavné nedostatky. Potvrdilo sa, že predchádzajúca kritika nemala len politický charakter, ale je vecným zhodnotením reálneho stavu.

Kým sa z verejného obstarávania elektronických služieb nestane otvorená a férová verejná súťaž firiem, dovtedy ani nebudeme vedieť, aký prínos môže pre republiku predstavovať funkčná digitálna infraštruktúra. Ani to, ako veľmi by mohla pomôcť trebárs pri modernizácii školstva.

Zatvorenie škôl zmenilo mnohých rodičov na učiteľov, čo je skúsenosť, ktorú celé desaťročia nemali. Rodičia na vlastnej koži spoznali, že rola vyučujúceho nie je vonkoncom jednoduchá, a môžu tak lepšie doceniť prácu učiteľov. Zároveň získali osobnú skúsenosť s tým, čo všetko sa ich deti v škole učia, a že sú to často veci, ktoré vôbec nepotrebujú. Dôkladné prehodnotenie školských osnov bude nevyhnutným dôsledkom skúsenosti z vyučovacieho procesu počas krízy. Školská výluka ukázala množstvo šikovných a obetavých učiteľov a učiteliek, ktoré napriek technickým prekážkam našli spôsob efektívnej výučby tak, že v drvivej väčšine prípadov bolo učivo prebraté a deti nebudú zaostávať, v porovnaní s klasickou výučbou. No kríza nám aj na prístupe k internetu a technológiám ukázala, ako veľmi ekonomická situácia rodín ovplyvňuje šance detí vo vzdelávaní. Keď tento problém nebudeme riešiť, tak sa už teraz veľké rozdiely v šanciach na dobré vzdelanie budú ďalej prehlbovať. Kríza nám poskytla ďalší presvedčivý dôvod, že sa nesmieme báť robiť aj veľké zmeny, ak sú potrebné pre moderné vzdelávanie našich detí a mládeže a vyrovnávanie odlišnej štartovacej čiary u našich detí.

 

Vážené dámy, vážení páni,

roky sme počúvali o zraniteľnosti našej ekonomiky, príliš jednostranne postavenej na automobilovom priemysle. No až kríza nám názorne ukázala našu zraniteľnosť, keď so zastavením automobiliek vidíme, koľko dodávateľských firiem je odstavených a koľko ľudí nemohlo ísť do práce. Potvrdzuje to aj hodnotiaca správa Európskej komisie, zverejnená len pár dní pred vypuknutím pandémie. Naše hospodárstvo sa svojou výkonnosťou už prestáva približovať k európskemu priemeru. Ak sme ešte v rokoch 2003 až 2008 výkonnosťou ekonomiky priemer únie dobiehali, od roku 2012 už prakticky len stagnujeme. Hospodársky model, ktorý bol založený na nízkych mzdách a na lákaní priamych zahraničných investícií, sa už, podľa všetkého, vyčerpal. Komisia skonštatovala, že naša republika nevyužila dobré časy ekonomického rastu a zaostáva v oblastiach, ktoré sú pre budúcu prosperitu kľúčové. Zaostávame v kvalite verejnej správy, v kvalite verejných služieb, vo vzdelávaní i v digitalizácii.

Považujme aj toto za príležitosť, aby sme v čase, keď budeme rozhodovať, ktorým smerom sa máme vydať či aké odvetvie podporovať, vybrali taký koncept, ktorý nebude ďalej prehlbovať monokultúrnosť nášho priemyslu. Skutočnosť, že Slovensko je dielňou svetových automobiliek, by sme mali považovať za prechodné obdobie, ktoré malo svoje plusy, ale musíme sa z neho dostať podporou domáceho podnikateľského prostredia.

Veľkou zaťažkávacou skúškou si v uplynulých mesiacoch prešlo aj naše zdravotníctvo. V marci a apríli sme zažili strach, lebo si nikto nerobil ilúzie, aký nápor je roky podfinancované zdravotníctvo schopné zvládnuť. Oprávnene sme sa báli, čo by sa stalo, keby sme čelili takému počtu infikovaných, ako malo napríklad Taliansko. Narážame na limity technického vybavenia a nedostatok ľudí, keďže nám dlhodobo chýba lekársky a zdravotnícky personál, a aj vzhľadom na jeho vekovú štruktúru je jasné, že treba konať. Kríza nás učí, aby sme na vitálnu dôležitosť zdravotníctva mysleli najmä vtedy, keď budeme diskutovať o prioritách štátu a štátneho rozpočtu.

Kríza nám tiež ukázala, že situáciu by sme nezvládli bez ľudí, ktorí sú v našej spoločnosti často platení najmenej. Hovorím o všetkých povolaniach v oblasti sociálnych a zdravotných služieb. Zdravotnícky personál, opatrovateľky, ošetrovatelia, lekári a lekárky a mnohí ďalší, o ktorých sa roky hovorilo, že ich činnosť je viac poslaním ako prácou, a tým sa nepresvedčivo ospravedlňovali ich nízke mzdy. Kríza nám ukázala ich dôležitosť, a preto si z nej odnesme aj odhodlanie zlepšiť ich finančné ohodnotenie tak, aby zodpovedalo dôležitosti ich povolania.

V uplynulých mesiacoch sme si mohli naplno uvedomiť, že sme len takí silní, akí silní sú tí najslabší medzi nami. Sme teda len takí silní, ako dobre vieme ochrániť našich najzraniteľnejších a najchudobnejších: seniorov v domovoch sociálnych služieb, ľudí žijúcich bez pitnej vody a kanalizácie, ľudí bez domova a ľudí odkázaných na pomoc iných. Využime príležitosť pochopiť dôležitú skutočnosť – pomocou týmto ľuďom nepomáhame len im, ale pomáhame celej našej spoločnosti.

Pre mnohých ekonomicky aktívnych ľudí boli uplynulé týždne núteného zotrvania vo vlastnom byte takmer zážitkom uväznenia v domácom priestore. Zažili sme tak niečo, čo tisíce seniorov prežívajú dlhodobo – zápas so samotou a pocitom izolovanosti. Dostali sme príležitosť uvedomiť si, že starostlivosť o dôstojné starnutie sa týka nás všetkých, bez ohľadu na vek.

Kríza nám tiež ukázala, že globálne javy, ako znižovanie biodiverzity či zhoršovanie stavu ovzdušia, majú priamy dopad na to, akým chorobám čelíme a nakoľko zraniteľní sme. Ochrana prírody je preto aj ochranou našich životov. Je našou povinnosťou, aby sme pri snahe o maximalizovanie zisku prísne zhodnotili dopad na dlhodobú udržateľnosť životného prostredia. Slovensko sa hlási ku všetkým významným medzinárodným záväzkom v oblasti klímy. Je dôležité ďalej pokračovať v implementácii týchto záväzkov a ich uvádzaní do života. Spomienka na to, aké útočisko nám príroda poskytovala v čase pandémie, nech nás vedie k tomu, aby sme sa o jej zachovanie oveľa viac zaujímali a vyžadovali aj jej silnú ochranu.

Našu pozornosť a podporu si bude vyžadovať aj umenie a kultúra a ľudia, ktorí v tejto oblasti pracujú. Diela umelcov nám všetkým pomohli čas krízy prekonať. Ako jedni z prvých pocítili dopady prísnych obmedzení a budú zrejme poslednými, ktorí sa budú môcť naplno vrátiť do stavu spred pandémie.

Kríza nám ukázala aj nepripravenosť verejnej správy zvládnuť v krátkom čase nároky tejto novej situácie. Ukázalo sa to pri poskytovaní ekonomickej pomoci podnikateľom a zamestnancom, ktorí utrpeli škody prijatými opatreniami. Úspešnosť tejto pomoci mala spočívať v rýchlej schopnosti dostať ju k tým, ktorí ju naozaj potrebujú. Že sa to v dostatočnej miere neudialo, nebolo spôsobené neochotou vlády a ani tým, že by štátni zamestnanci mali v úmysle sabotovať vládne nariadenia alebo neboli ochotní pracovať v mimoriadnom režime, ale celkovým stavom slovenskej administratívy. Navyše, problém sa objavil už v samotnej ponuke pomoci, kde sa mnohí potenciálni príjemcovia jednoducho nenašli alebo na pomoc štátu rezignovali. Buď z dôvodu výslednej neefektivity, alebo tiež, aby prípadnou chybou nečelili poškodzujúcim následkom. Vezmime si z toho pre budúcnosť ponaučenie, že je potrebné konať rýchlo a dobudovať efektívnu infraštruktúru pomoci, ktorej úspech nebude stáť na náročnej administratíve.

 

Vážené dámy, vážení páni,

na nákladoch zvládnutia pandémie sme sa príkladným rešpektovaním prísnych obmedzení podieľali všetci. Pre nasledujúce obdobie je preto dôležitou úlohou vlády postaviť takú sieť pomoci na zmiernenie dopadov krízy, ktorou neprepadne nikto. Ekonomickú krízu, prejavujúcu sa poklesom HDP, sprevádza kríza sociálna. Na Slovensku máme príliš veľa rodín, ktoré sa nedokážu vyrovnať s nepredvídateľnými výdavkami ani nečakaným výpadkom príjmov. Obavu zo straty zamestnania znásobuje oprávnená obava zo zabezpečenia existencie, straty bývania a prepadu sociálneho statusu. Ekonomické balíčky pomoci sa preto musia dostať do rúk aj tým, pre ktorých dôsledky krízy nie sú len stratou trhov a odbytu, ale aj stratou existenčnej istoty. Nemíňajme energiu na spory, ktoré skutočné potreby ľudí obchádzajú. Myslime, prosím, na týchto ľudí, keď sa budeme rozhodovať, čím svoj mandát ďalej naplníme a aké zákony dostanú prioritu.

Je dobré, že výraznejšiu pomoc môžeme očakávať aj od Európskej únie. Na začiatku pandemickej krízy boli Európska únia a jej orgány kritizované za to, že členským krajinám dostatočne nepomáhajú. Dnes prichádza Európska únia s iniciatívou, ktorá môže mať aj pre nás historický význam.

Únijný program Fond pre budúce generácie má alokovať pre Slovenskú republiku dodatočné miliardy eur, najmä vo forme grantov na reformy a investície. Všetko nasvedčuje tomu, že získame zdroje vo výške, aká je nebývalá, dostaneme ich rýchlo a s menšími administratívnymi podmienkami a obmedzeniami, ako doteraz. Pretože ide o peniaze určené ako pomoc na prekonanie krízy a obnovu hospodárstva, bude ich potrebné investovať veľmi rýchlo a rozumne.

Slovensko tým dostane historickú a bezprecedentnú príležitosť. Bez preháňania môžeme povedať, že nás môže, ak ju správne uchopíme, posunúť o generáciu dopredu. Zároveň platí, že dnešná politická reprezentácia má z toho dôvodu aj historickú zodpovednosť voči krajine a jej budúcnosti. V žiadnom prípade sa nesmie opakovať smutná história, že sme z ponúkaných prostriedkov únie boli schopní čerpať približne len 33 percent z pre nás určených zdrojov. Nesmie sa zopakovať história, že sa prostriedky použijú na investície do oblastí, ktoré nie sú strategicky významné, a preto nemajú multiplikačný efekt. A už vôbec sa nesmie stať, že čerpanie zdrojov bude poznačené prešľapmi, ktoré povedú k tomu, že ich budeme musieť únii vrátiť.

Získavame príležitosť spraviť našu ekonomiku zelenšou, digitálnejšou a odolnejšou. Získavame príležitosť pretvoriť naše hospodárstvo a pozitívne ovplyvniť životy našich občanov ďaleko rýchlejšie a efektívnejšie, ako by sme kedy očakávali. To si však bude vyžadovať pracovať od prvého dňa, ešte predtým, ako budeme mať tieto zdroje k dispozícii. Pretože od toho, aké plány pripravíme, závisí, či tie prostriedky dostaneme a či ich dokážeme efektívne využiť v prospech Slovenska a každého jedného občana. Naša vlasť si jednoducho nemôže dovoliť túto príležitosť premárniť.

 

Vážené dámy, vážení páni,

k uvedenému potrebujeme funkčný právny štát, ktorý prostredníctvom neskorumpovaných justičných orgánov dokáže zabezpečiť spravodlivosť.

Stav republiky v tejto oblasti v poslednom období ukazuje potenciál zlepšenia. Sme svedkami procesov s ekonomicky vplyvnými ľuďmi, ktorí mali svojich spriaznených v justícii aj v politike. Sme svedkami stíhania viacerých sudcov, prípady ktorých naznačujú dávno tušený problém korupcie v justícii, čo je mimoriadne závažný jav, keďže justícia má spravodlivosť zabezpečovať, a nie ju používať na súkromné obohatenie. Vývoj v týchto a ďalších prípadoch trestných činov verejných činiteľov a s nimi spriaznených osôb bude lakmusovým papierikom vývoja od postkomunistickej éry do éry silného právneho štátu. Avšak len v prípade, ak sa tento vývoj bude uberať smerom k nezávislej, a najmä zodpovednej justícii, ktorá slúži iba zákonu a spravodlivosti.
Nejde však len o vyšetrovanie jednotlivých prípadov. Vírus v podobe správ z Threemy ukázal aj systémové zlyhania. Ako je možné, že až tragická smrť dvoch mladých ľudí a jej vyšetrovanie priniesli odhalenia o zneužívaní moci na súdoch a prokuratúre? Ako je možné, že takto vybudovaná korupčná sieť služieb a protislužieb sa roky rozvíjala a nerušene fungovala bez toho, aby došlo k akémukoľvek spochybneniu zlyhávajúcich sudcov a prokurátorov, či už zvonka alebo zvnútra týchto systémov? Odpoveď je pomerne jednoduchá – lebo im v tom nikto nezabránil. Prostredie v justícii je nateraz nastavené tak, že sa v ňom vírusu korupcie môže dariť. Ak si to niektorí zo sudcov a prokurátorov neuvedomujú, mali by zvážiť svoje zotrvanie vo funkciách.

Sebareflexia oboch týchto stavov je viac ako spoločensky žiaduca, je totiž nevyhnutným predpokladom ďalšej zmeny. Zásadné zmeny teda potrebuje aj systém disciplinárnej zodpovednosti sudcov a prokurátorov, lebo doposiaľ nefungoval ako sebaočistný mechanizmus v rámci justičného stavu. Pre férovosť treba uviesť, že tak v súdnictve, ako aj na prokuratúre boli a sú ľudia, ktorých kritické hlasy bolo počuť, ktorí znášali diskomfort, či dokonca šikanu za svoje názory. Avšak ostali osamotení a ich hlas doposiaľ neviedol k výraznejšej zmene.

Potrebné sú aj zmeny v systéme prokuratúry. Zatiaľ čo v prípade polície a súdov prišlo v posledných rokoch k viacerým dôležitým zmenám, prokuratúra sa za posledných 20 rokov zmenila len veľmi málo a všetci sa asi zhodneme, že jej súčasná podoba už nezodpovedá ani nárokom doby a ani miere problému, ktorému, hlavne po zverejnení správ z Threemy, čelíme. Súčasný model prokuratúry je potrebné vylepšiť, zbaviť ho politických vplyvov posilnením verejnej kontroly a procesnej nezávislosti prokurátorov. Tieto zmeny musia byť dôkladné, premyslené a ich súčasťou musí byť riadny legislatívny proces s odbornou a verejnou diskusiou.

Na to, aby republika mohla civilizovane fungovať, občania potrebujú dôverovať štátu a štát občanom. Z bludných kruhov vzájomnej nedôvery sa môžeme dostať iba tak, že v boji proti korupcii a nezákonnostiam budeme dôslední. Volebný úspech strán, ktoré takýto prístup pred parlamentnými voľbami sľubovali, vyvolal vo verejnosti veľké očakávania. Je preto veľkou politickou i morálnou úlohou nového vládneho kabinetu, aby svoj hlavný predvolebný sľub do dôsledkov napĺňal.

V napĺňaní tohto sľubu budem vláde nápomocná, lebo sa kryje so sľubom, ktorý som pred rokom, počas inauguračného dňa, dala verejnosti aj ja. Chcem však pripomenúť, že len samotné vlastníctvo sľubu zvíťaziť nad korupciou nikoho z nás nerobí automaticky lepším, a že pokiaľ zľavíme z najvyšších štandardov na férovosť a transparentnosť našich postupov, zlyhali sme v napĺňaní tohto cieľa. Naším vyšším politickým záujmom musí byť prinavrátiť spoločnosti vieru v spravodlivosť a v právny štát. Nielen správny cieľ je dôležitý, ale aj správnosť cesty, ktorá k nemu vedie.

Súčasťou tohto sľubu je aj zavádzanie jasných a pevných pravidiel, ktoré budú nespochybniteľné aj pre tých, ktorí prídu po vás, lebo budú správne pre našu republiku. Prijímajte preto len také zákony, aké by ste chceli, aby platili aj za vlády vašich oponentov. A prijímajte ich takým spôsobom, akým by ste chceli, aby ich prijímali aj oni.

Chcem vás, panie poslankyne a páni poslanci, v tejto súvislosti ubezpečiť, že k svojej role v legislatívnom procese budem pristupovať maximálne zodpovedne a konštruktívne. Pre dobré nastavenie našich vzťahov však chcem vopred oznámiť, že pre mňa budú ťažko akceptovateľné zákony v zrýchlenom legislatívnom procese, ak na ne nebude zákonný dôvod, a tiež zákony prijaté v podobe takzvaného prílepku. Teda zákony prijaté v rozpore s pravidlami legislatívneho procesu. Kvalitný proces pripomienkovania zákonov a odbornú diskusiu k nim považujem za legitímny nárok verejnosti a za základ budovania dôvery v štát. Jej obchádzanie dôveru v štát oslabuje.

 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení členovia vlády,

pandémia nekompromisne a priamo poukázala na problémy, o ktorých roky vieme a odborné kruhy na ne upozorňujú. No až teraz sme na vlastné oči mohli vidieť dôsledky ich zanedbávania. Využime preto možnosti, ktoré sa nám ponúkajú a naše spoločné precitnutie na to, aby sa riešenie týchto problémov stalo prioritou.

Globálne čelíme nielen pandemickej kríze a jej ekonomickým dopadom, ale aj kríze dôvery v demokraciu a právny štát a klimatickej kríze.

To, čo nám môže pomôcť a čo veľmi potrebujeme, je globalizácia súcitu. Globalizácia spolupráce. Sú predpokladom prekonania problémov, ktorým spoločne čelíme.

Prispejme k tomu aj my, ktorí sme prostredníctvom volieb prevzali zodpovednosť. Nesme ju spoločne v dialógu, rešpekte a vzájomnej spolupráci. Iba tak naplníme naše poslanie verejnej služby a vytvoríme silné a súdržné Slovensko.

Ďakujem za pozornosť!

 

Prezidentka už dopredu avizovala inakosť svojej správy

Čaputová sa na sociálnej sieti vyjadrila, že jej správa o stave republiky bude iná ako tie, na ktoré boli občania doteraz zvyknutí. Hlava štátu vystúpi v parlamente prvýkrát.

„Máme totiž za sebou náročné mesiace v boji s koronou a doteraz nepoznanú a novú skúsenosť. Výzvu sme zatiaľ zvládli dobre, no počiatočné úspechy sa rýchlo pominú, ak si z toho, čo nám kríza ukázala, nevezmeme dobré ponaučenia. Hľadajme v nej, čo nám pomôže byť lepšími a pripravenejšími na všetky výzvy, ktoré nás ešte v budúcnosti čakajú,“ uviedla prezidentka.

Členovia zákonodarného orgánu budú dnes taktiež pokračovať v prerušenej rozprave k novele zákona upravujúcej spôsob voľby generálneho prokurátora. Cieľom novely je, aby sa o funkciu generálneho prokurátora mohli uchádzať aj osoby, ktoré nie sú prokurátormi. Doteraz sa o túto funkciu mohli uchádzať len prokurátori. Novelu na rokovanie pléna predložili koaliční poslanci Juraj Šeliga (Za ľudí), Alojz Baránik (SaS), Ondrej Dostál (SaS), Milan Vetrák (OĽaNO) a Petra Hajšelová (Sme rodina).

Poslanci tiež navrhujú rozšíriť okruh navrhovateľov kandidátov do funkcie. Doteraz mohli návrhy predkladať výlučne poslanci parlamentu. Po novom by tak mohli urobiť aj minister spravodlivosti, Rada prokurátorov SR, verejný ochranca práv, profesijné organizácie právnikov či vedecké inštitúcie pôsobiace v oblasti práva. Voľba generálneho prokurátora by mala byť v parlamente verejná.

 

 

Vystúpenie prezidentky Zuzany Čaputovej so Správou o stave republiky

Uverejnil používateľ Tablet.TV Štvrtok 4. júna 2020

 

POTREBUJEME VAŠU POMOC
Všetci sme dnes kvôli koronavírusu v zlej situácii.
Hlavným správam
zásadným spôsobom klesli príjmy z reklamy.
O to viac preto dnes potrebujeme Vašu podporu.
Bez vašej pomoci nedokážeme prekonať toto obdobie.


č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Pošlite nám tip

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme

V Turecko v súvislosti s výbuchom v továrni na pyrotechniku zadržali tri osoby

Istanbul 4. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-IHA via AP)   Turecké úrady hlásia troch zadržaných v súvislosti s výbuchom v továrni na pyrotechniku, ku ktorému došlo v piatok na severozápade Turecka. V sobotu o tom informovala agentúra AP Podľa štátnej tlačovej agentúry Anadolu bol zadržaný manažér a dvaja zamestnanci, ktorí vykonávali dozor.…

Baziliku Sagrada Família znova otvorili, zatiaľ iba pre zdravotníkov

Barcelona 4. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Emilio Morenatti)   Ikonická bazilika Sagrada Família v španielskom meste Barcelona v sobotu po takmer štyroch mesiacoch znova otvorila svoje  brány pre limitovaný počet návštevníkov, ktorých však zatiaľ tvoria exkluzívne zdravotnícki pracovníci. Zatvorenie chrámu si vyžiadala pandémia koronavírusového ochorenia Covid-19 Bazilika, ktorej projektantom je španielsky architekt Antoni…

Polícia vyšetruje dopravnú nehodu šiestich vozidiel v okrese Rožňava

Košice 4. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-KR PZ Košice)   Polícia vyšetruje dopravnú nehodu šiestich vozidiel, ku ktorej došlo v piatok (3. 7.) popoludní v okrese Rožňava. TASR o tom v sobotu informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jaroslav Ličák "Tridsaťštyriročná vodička z Rožňavy viedla osobné motorové vozidlo značky Volkswagen Sharan…

VideoZadržaní migranti na východe Slovenska sú zo Sýrie a Palestíny

Prešov 4. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:Facebook-Polícia Slovenskej republiky)   Migranti, ktorých polícia zadržala v piatok (3. 7.) v Bardejovskej Novej Vsi a pri Giraltovciach, sú zo Sýrie a Palestíny. Medzi 29 ľuďmi bolo aj šesť maloletých vo veku od 9 do 17 rokov. Polícia o tom informovala v sobotu na sociálnej…

Kužmová po triumfe nad Martincovou: „Skvele mi fungoval servis“

Bratislava 4. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Slovenské tenistky hrajú po úvodnom dni priateľského stretnutia fedcupových tímov s Českom 1:1. O vyrovnávajúci bod pre domáce farby sa na harde v bratislavskom NTC zaslúžila slovenská jednotka Viktória Kužmová, ktorá zvíťazila nad Terezou Martincovou 7:6 (6), 4:6, 6:3 Od úvodných minút boli…

Kotlebovci chcú znížiť počet poslancov parlamentu na 100. Politológ to označil za populistický ťah

Bratislava 4. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Opozičná parlamentná strana Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) navrhuje znížiť počet poslancov Národnej rady SR zo 150 na 100. Na najbližšie rokovanie pléna, ktoré sa začína v utorok 7. júla, v tejto súvislosti opäť predkladajú novelu ústavného zákona. Na zmenu Ústavy…

Minister zdravotníctva Krajčí dohliadal na voľby v Rusku a neskritizoval ich. Teraz čelí kritike médií a liberálov

Bratislava/Moskva 4. júla 2020 (HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Koncom tohto týždňa prišli slovenské médiá a opoziční mimoparlamentní politici z Progresívneho Slovenska a Spolu-OD s ďalším údajným škandálom, tento raz v hlavnej úlohe s ministrom zdravotníctva za OĽaNO - Marekom Krajčím. Na ministra Mareka Krajčího za vzniesla kritika za to, že v…

Poľský prezident obvinil nemeckého vlastníka novín zo zasahovania do volieb

Varšava 4. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Markus Schreiber)   Poľský prezident Andrzej Duda v piatok naznačil, že sa Nemecko pokúša zasahovať do prezidentských volieb v Poľsku. Duda to vyhlásil po tom, čo poľský bulvárny denník Fakt, ktorý má nemeckého majiteľa, informoval o milosti udelenej mužovi odsúdenému za pedofíliu. Informovala o tom agentúra…

Líder strany Socialisti.sk Bekmatov zhodnotil sto dní vlády Igora Matoviča: 2% HDP na zbrojenie, zrušenie bankového odvodu, zabudnuté predvolebné sľuby

Bratislava 4. júla 2020 (HSP/Foto:Facebook)   Publicista Artur Bekmatov, ktorý nedávno prebral vedenie ľavicovej strany Socialisti.sk po politológovi Eduardovi Chmelárovi v komentári ku prvým trom mesiacom vlády strán OĽaNO, Sme rodina, SaS a Za ľudí nenachádza príliš veľa pozitív. Sľubovaná zmena a očista sa podľa neho zatiaľ nekoná. "Systém našich…

Kollára prišli na bratislavské námestie vyzvať na odstúpenie z čela parlamentu asi dve stovky protestujúcich

Bratislava 3. júla 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Zhruba dve stovky ľudí dnes prišli vyzvať na Námestie SNP v Bratislave Borisa Kollára (Sme rodina), aby odstúpil z postu predsedu parlamentu. Dôvodom je jeho kauza odkopírovanej diplomovej práce. V rukách držali transparenty s nápismi ako „Matovič chráni podvodníkov“, „Podvodníci vypadnite“ či „Preč…

Holandská ministerka plánuje neuvádzať pohlavie na občianskych preukazoch

Haag 4. júla 2020 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   V Holandsku sa na občianskych preukazoch v nasledujúcich rokoch nebude uvádzať pohlavie ich držiteľov, pretože ide o "nepotrebnú informáciu", citovala v sobotu ministerku školstva a kultúry Ingrid van Engelshovenovú agentúra AFP Ministerka to uviedla v liste adresovanom holandskému parlamentu. Malo by sa tak stať…

Kéry pripomenul Matovičovi a Sulíkovi slávnostné odnímanie titulu Andreja Danka. „Smer-SD je na rozdiel od vás konzistentný,“ odkazuje

Bratislava 4. júla 2020 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Opozičný poslanec Marián Kéry zo Smeru-SD na sociálnej sieti zareagoval na nedávne vyjadrenia predsedu vlády Igora Matoviča, že politický tlak na odchod Borisa Kollára z pozície šéfa parlamentu je tlakom na pád novej vlády zmeny. Kéry tiež zopakoval, že Smer podobne ako to…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Zločin a trest ...

Naša krajina a jej ľudia prežívajú v súčasnej dobe krušné chvíle a to nielen pre kauzu diplomovky pána Kollára, či hrozby rozpadu vládnej koalície, ale hlavne pre dlhoročné ignorovanie rozkrádania všetkého, čo sme kedysi nazývali spoločný majetok. Policajti a zlodeji. Je potrebné priznať, že po nástupe novej vlády sa zrejme…

Štátnicko-politické uplatnenie manévrizmu. Brexit je budíček. Ako pôsobiť proti presile? Manévrový prístup vypekania 12.

Pre čitateľov, ktorých zaujala úroveň seriálu, vyžadujúca si na pochopenie vysokú intelektuálnu výbavu, predkladám poslednú časť tejto série. Tak ako predposledná, aj táto je aplikačná. Ak nejde o život, nejde o nič. V oblasti, o ktorej sa bavíme, ide o život. O život a prežitie národa(ov). O ochranu toho, čo je predpokladom prežitia národa(ov). O ochranu slobody, suverenity, teda…

A čo potom?

Presne túto otázku položil akýsi cynik v komentároch pod mojim posledným blogom. Otázka je absolútne na mieste. Niekoľko dní som strávil bez možnosti pripojenia k internetu. Po návrate domov som nechcel veriť vlastným očiam, koľko vecí sa za ten krátky čas zmenilo. Po pripojení na stránku Hlavné správy takmer celú obrazovku prekryl…

+DODATOK k-Vo Viedni sa pobili tureckí moslimovia a antifáci, normálne spojencami v boji proti bielym Rakúšanom

Vo Viedni už niekoľko dní bez prestania zúri násilie gangov imigrantov a Antifi v rámci celosvetovo organizovanej kampane black lives matter (BLM).(1) Cieľom je rozvracať západné krajiny pouličným násilím pod zámienkou boja proti rasizmu. Niekedy sa ale do seba pustia aj spojenci. Vo Viedni sa pred hlavným stanom Antifiu na…

VYMEŇME EURO DANE ZA NAŠTARTOVANIE LOKÁLNYCH EKONOMÍK

Eurá na sanovanie koronakrízy sú viazané na presne definované projekty spojené s koronakrízou a v súlade s vyhláseniami Veroniky Remišovej budú použité na niekoľko veľkých štrukturálnych projektov . Navyše nás a generácie po nás zadĺžia tak, že na ich splatenie budeme musieť uvaliť ďalšie, tentokrát euro dane. Tieto peniaze ale…

Kráľ populizmu Matovič I.

Takého populistu, ako je Matovič, nám môžu závidieť aj občania z tzv. banánových republík. Všetci si určite pamätáme ako škriekal a vzdúval sa ako moriak, keď sa verejnosti podhodilo plagiátorstvo vtedajšieho predsedu parlamentu Andreja Danka. Požadoval okamžité odstúpenie z ústavnej funkcie, odobratie všetkých titulov, uväznenie a zlynčovanie rovno na námestí vykonané…

TopDesat

Chyby, ktoré robia muži pri letnom obliekaní

0

Leto je skvelý čas na experimentovanie so štýlom a vyskúšanie nových módnych kombinácií. Muži však niekedy zanedbajú drobné detaily, ktoré ničia celý ich vzhľad. Dĺžka tvojich šortiek, štýl košele a dokonca aj ponožiek sú zdanlivo malé, ale dôležité prvky akéhokoľvek oblečenia, ktoré musíš mať v poriadku, ak chceš vyzerať bez námahy elegantne.…

TOP10+: Frajerskí rodičia minulosti, za ktorých by si sa nehanbil ani teraz (možno)

0

Možno aj ty si niekedy rozmýšľal nad tým, aké to bolo vyrastať v dobe našich rodičov. Niektorí frajerskí jedinci oprášili staré fotky a je sa na čo pozerať. "Keď sme my boli mladí, tak sme nemali toľko vecí ako máš ty","Nemali sme toľko možností", "Telefóny neboli" a podobné reči si…

TOP10+: Fakty o parfumoch, ktoré prekvapia každého milovníka vôní

0

Ľudstvo obľubuje pekné vône od nepamäti. Môžeš ich dostať priamo z prírody - z kvetov a iných materiálov, no časom sa začali vyrábať zmesi vôní, ktoré sa v prírode nenájdu. Čo je na parfumoch také očarujúce? Parfum je vlastne roztok vonných syntetických alebo prírodných látok a ich kombinácií. Slovo parfum v užšom…

Shakespeare: Chudobný a málovzdelaný génius?

0

Kto bol v skutočnosti William Shakespeare? Naozaj mohol človek, ktorý pochádzal z chudobných pomerov a s takým nízkym vzdelaním, napísať majstrovské diela súvekej literatúry? Záhada s názvom William Shakespeare pokračuje aj po vyše 400 rokoch od jeho smrti. Práve v súvislosti s týmto celosvetovo známym autorom sme si pripravili sadu článkov. William Shakespeare, najvýznamnejší anglický dramatik, básnik…

5 dôvodov, prečo nosiť ponožky aj v noci

0

Ponožky sú považované za prvé veci, čo Egypťania, Gréci a Rimania používali v dobe antických civilizácií. Zatiaľ čo ich hlavným účelom je udržiavať nohy v teple a zaistiť, aby si sa v topánkach cítil príjemnejšie, spánok s ponožkami môže skutočne zlepšiť tvoju  fyzickú a duševnú pohodu.   1. Ponožky ti po

Ak chceš byť šťastný, nechaj si svoj život pre seba

0

Mať nablízku svojich priateľov a rodinu je dôležité, no tí skutoční a oddaní priatelia sú vzácni. Mnohí z nás však zabúdajú, že svet nie je úplne ideálnym miestom, a tak by sme si mali nechávať svoj osobný život pre seba. Každý z nás je obklopený negatívnymi vibráciami a nie každý,…

Vo svete IT

Hubblov ďalekohľad zachytil fotografiu galaxia NGC 2775, ktorá je od nás vzdialená 67-miliónov svetelných rokov

0

Vesmír je fascinujúce miesto, ktoré je bezpochyby rozmanitým. Posledné týždne môžeme byť svedkami viacerých dychberúcich záberov, ktoré odfotili jednotlivé ďalekohľady, či satelity, ktoré letia naprieč vesmírom. Len pred niekoľkými dňami sme mohli vidieť fotografiu, ktorá zachytávala galaxiu známu ako NGC 5907 z jej profilu. Samotnú fotografiu, ktorá na prvý pohľad…

Xiaomi zvažuje výrobu kompaktných modelov smartfónov

0

V súčasnosti na trhu s mobilnými zariadeniami nájdeme prevažne zariadenia s väčšími obrazovkami, pričom takzvané kompaktné zariadenia sa pomaly, ale isto vytrácajú. A to aj napriek tomu, že stále existuje značná časť používateľov, ktorí by uprednostnili zariadenia s menším displejom. Na túto medzeru na trhu nedávno zareagovala spoločnosť Apple, ktorá…

Google pracuje na verzii prehliadača Chrome pre Android zariadenia, ktorá tu mala byť už dávno

0

Hoci Android už dlhé roky podporuje 64-bitovú architektúru, s ktorou prišiel po prvýkrát s verziou 5.0 (Lollipop), tak aj napriek tomu, spoločnosť Google prehliadač Chrome doteraz udržovala na 32-bitovej architektúre. To sa však v týchto dňoch mení, zatiaľ však len vo vývojárskych verziách prehliadača. Prichádza 64-bitová architektúra Najnovšia verzia prehliadača…

High-tech rukavica dokáže preložiť posunkovú reč do hovoreného slova s takmer 99 percent presnosťou

0

Technológie napredujú každým dňom dopredu, pričom je priam už nemožné aktívne sledovať všetky inovácie. Jednou z najnovších technológií, ktorá určite stoji za povšimnutie, je high-tech rukavice, za ktorou stoja výskumníci z UCLA (University of California, Los Angeles).  Na tému upozorňuje portál  engadget.com. Pre väčšinu z nás je hovorené slovo samozrejmosťou,…

Apple môže prísť o miliardy. Pozastavuje tisíckam čínskych vývojárov možnosť aktualizácií ich hier

0

Spoločnosť Apple, ktorá je známou hlavne vďaka svojim iPhone zariadeniam, ktoré sú populárnymi vo viacerých regiónoch sveta, pozastavila možnosti aktualizácie hier v čínskom App Store pre tisíce vývojárov. Dôvodom je, že im chýbajú potrebné licencie od čínskej vlády. Na tému upozorňuje portál engadget.com. Za pozastavením aktualizácií má stať rastúci tlak…

2021 Škoda Octavia RS debutuje s motormi TSI a TDI

0

4 mesiace po tom, ako Škoda predstavila hybridnú Octaviu RS iV, spoločnosť odkrýva konvenčne poháňané RS modely tohto vozidla. Deriváty týchto vozidiel prirodzene vyzerajú takmer rovnako, ako jeho elektrifikovaný model, pričom sa odstránil znak „iV“.  Na tému upozorňuje motor1.com. 2021 Škoda Octavia RS s TDI a TSI je realitou Octavia…

KAMzaKRÁSOU

Naj(ne)užitočnejšie rady, aké si kedy počula: Zasmej sa s nami!

0

Naj(ne)užitočnejšie rady, ktoré vymysleli ľudia v snahe uľahčiť si život sú skôr na smiech ako na úžitok. Neveríte? Presvedčte sa s nami a uveríte.

Zakladatelia Mixit - Martin Wallner a Tomáš Huber: Základom je srdečný prístup!

0

Zakladatelia a tvorcovia tých najlepších maškŕt, zdravých cereálií a ďalších pochutiniek - Martin Wallner a Tomáš Huber. Kde sa začal písať ich príbeh?

Zajedanie stresu: Prečo vyjedáš chladničku a ako sa zlozvyku zbaviť?

0

Zajedanie stresu vzniká vtedy, keď sa odpoveďou na rôzne nezvládnuteľné emócie stane jedlo. Prečo zajedáme stres a ako sa tohto zlozvyku zbaviť?

Čo pridávať do kúpeľa? Týchto 7 surovín bude tvoje telo milovať!

0

Čo tak vyskúšať kúpeľ s mliekom, citrusmi alebo esenciálnymi olejmi? Čo pridávať do kúpeľa? Zistite, ako si pripraviť dokonalý liečivý aj relaxačný kúpeľ.

TOP prípravky na opaľovanie s SPF 15 a 20: Stredná ochrana pre každého!

0

Pre ľudí s tmavším tónom pleti a hnedými až čiernymi vlasmi sú vhodné prípravky na opaľovanie s SPF 15 a s SPF 20. Ktoré sú pre nich najlepšie?

Domáca maska na slnkom zničené vlasy: Výživa len zo 4 surovín!

0

Po lete, ale aj počas neho, môžu byť vaše vlasy vysušené a zničené. Táto maska na slnkom zničené vlasy im prinavráti lesk a život. Ako si ju vyrobiť?

Svetlo sveta

Svätý Otec František v júlovom úmysle pozýva k modlitbe za rodiny

0

Modlime sa, „aby bolo dosť ľudí, ktorí budú s láskou, úctou a dobrými radami sprevádzať rodiny“. To je modlitbový úmysel pápeža Františka na mesiac júl. Svätý Otec zároveň upozorňuje, že rodiny potrebujú osobitnú ochranu zo strany štátov. V krátkom videu Apoštolátu modlitby Svätý Otec v španielčine hovorí: „Rodina potrebuje byť chránená. Je mnoho…

Kardinál Pell sa rozhodol vydať knihu zo súdneho procesu

0

Kardinál Pell sa rozhodol uverejniť knihu myšlienok a spomienok, ktorá vznikla počas jeho 13 mesačného väzenia. Kardinál Pell sa stal obeťou vyfabulovaného procesu zneužívania. Proces bol pozorovateľmi definovaný ako nespravodlivý. V roku 2017 mala byť zaznamenaná výpoveď, podľa ktorej údajne arcibiskup Pell v katedrále Melbourne mal zneužiť chlapca v sakristii kým celý kostol bol…

V Spišskej Kapitule vysvätili nového pomocného biskupa Jána Kuboša

0

Spišská diecéza má nového pomocného biskupa. Stal sa ním rodák z Nižnej na Orave, doterajší farár a dekan v Kežmarku Mons. Ján Kuboš, ktorého do funkcie menoval v marci Svätý Otec František (25. 3. 2020). Vysvätili ho dnes vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule.…

Nemecko 30 rokov financovalo pedofilný projekt na zneužívanie detí

0

Systematicky organizovaný pedofílny projekt, kedy deti bez domova boli dávané do domácnosti pedofilov, ktorí ich mali vychovávať a sexuálne zneužívať ako súčasť údajného výskumu, len dokazuje legalizáciu pedofílie v kruhu svetových elít. Diabolský experiment, ako ho v súčasnosti nazývajú, sa začal realizovať v roku 1970 tzv. Kentlerov projekt, ktorý mal dokázať, že aj pedofilní…

Predstaviteľ Black lives matter vyzval na zhodenie sôch Ježiša Krista

0

Hnutie Black lives matter naberá čoraz silnejšie kontúry rasistického hnutie, ktoré nenávidí ľudí bielej farby pleti. Vo Francúszku dokonca likvidujú sochy vojnového hrdinu a zakladateľa Piatej francúzskej republiky Charlesa de Gaulla s označením, že je rasista. Bol to práve de Gaulle, na ktorého bolo spáchaných osem atentátov z radov stúpencov kolonializmu a de Gaulla…

Loretánske litánie sa rozširujú o tri nové oslovenia Panny Márie

0

Z rozhodnutia Svätého Otca Františka budú do Loretánskych litánií pridané tri nové invokácie k Panne Márii. Oslovovaná bude ako „Matka milosrdenstva“, „Matka nádeje“ a „Útecha migrantov“. Prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí kardinál Robert Sarah v liste predsedom biskupských konferencií s dátumom liturgickej spomienky Nepoškvrneného Srdca Panny Márie 20. júna…

Armádny Magazín

S-500 dokáže ničiť Hypersonické zbrane vo vesmíre, vyhlásili vo Vzdušno-kozmických silách Ruska

0

Rusko, 4. júl 2020 (AM) - S-500 Prometej bude schopný ničiť Hypersonické zbrane v kozmickom priestore okolo Zeme, vyhlásil v rozhovore pre noviny Krasnaja zvezda vrchný veliteľ Vzdušne-kozmických síl Ruska Sergej Surovikin.   O tom, že S-500 bude môcť zachytávať ciele

Správy hovoria, že Čína má vo vývoji nové bojové lietadlo

0

Čína, 4. júl 2020 (AM, Popular mechanics ) - Viaceré ukazovatele naznačujú, že nové čínske stíhacie lietadlo bude lietať prvýkrát v roku 2021. Mohlo by byť produkč

India rokuje s Rusmi o možnosti zostaviť stíhacie lietadlá MiG-29UPG domácimi spoločnosťami, budú za nimi nasledovať aj stíhacie lietadlá MiG-35?

0

India, 4. júl 2020 (AM, militarywatchmagazine) – Po urýchlených rozhovoroch, vedených  medzi indickým Mini

Malajzijská kniha hovorí o možných výhodách pre USA ktoré by dosiahli zostrelením MH17 nad Donbasom

0

Malajzia, 4. júl 2020 (AM) - Široká diskusia sa začala po správach o vydaní knihy v Malajzii, ktorá sa venuje udalostiam po útoku na dopravné lietadlo letiace z Amsterdamu do Kuala Lumpur v júli 2014. Za pár dní to bude šesť rokov od samotného dňa, keď bolo lietadlo zostrelené na oblohe nad…

Unijný zákaz olova v mokradiach

0

Slovensko, 3. júl 2020 (AM, Legis Telum ) - Ako pravidelne informujeme, Európska komisia s Európskou chemickou agentúrou momentálne pripravujú dva rôzne návrhy na zákaz použitia striel s obsahom olova. Prvým je zákaz použitia striel s obsahom olova v mokradiach a

V Rusku má byť vyvinutý nový ručný guľomet

0

Rusko, 3. júl 2020 (AM) - Pre ruskú armádu je vyvíjaný nový ručný guľomet na základe RPK-16, výroba sa má začať tento rok.   "Podľa technickej úlohy Ministerstva obrany RF bol vyvinutý RPK-16, prebehol úplný cyklus predbežných testov, bola vyrobená séria, ktorá bola

Tvoja Svadba

TOP vychytávka na rozlúčku so slobodou: Bez tohto sa nezaobídeš!

0

Posledná možnosť, ako sa pred svadbou odreagovať a užiť si ten najlepší večer. Pred opicou vás zachráni táto TOP vychytávka na rozlúčku so slobodou!

Tmavá svadobná výzdoba: Necháš sa zlákať týmto svadobným trendom?

0

Neexistuje žiadna elegantnejšia farba ako čierna. Ak chcete pridať vášmu svadobnému dňu nádych sofistikovanosti, potom táto farba, ale i tmavé odtiene, sú tým najlepším riešením. Samozrejme, nemusíte mať čiernu farbu vo všetkých aspektoch vašej svadby, nie sme si istí, či by aj niekto chcel mať čierne kvety a i rúž na perách, stuhy na stoličkách a ešte aj…

Dekorácie z balónov: Svadobný trend roku 2020, ktorý ťa dostane!

0

Dekorácie z balónov sa nám väčšinou spájajú s oslavou narodenín. Tohtoročným hravým a zaujímavým svadobným trendom sú práve dekorácie z balónov.

Svadobná výzdoba DUSTY BLUE: Farba, ktorá poteší každé oko!

0

Hľadáte nežnú a romantickú svadobnú výzdobu, ktorá by bola nadčasová a ideálna do každého obdobia? Svadobná výzdoba DUSTY BLUE je to, čo hľadáte!

Ako vyzdobiť kostol, aby tvoj svadobný obrad bol nezabudnuteľný?

0

Pri výzdobe kostola nezabudnite i na jeho vonkajšok. Privítajte vašich svadobných hostí už pri vstupe a dajte vedieť celému svetu (teda aspoň mestu), že dnes je váš veľký deň. Ozdobte dvere, bránu alebo plot kvetinovými oblúkmi, ikebanami, vetvičkami a navoďte tak príjemnú svadobnú atmosféru hneď na začiatku. Takisto okolo zábradlia môžete omotať…

Svadobné šaty podľa typu postavy: Aké si vybrať pre seba?

0

„Och, tie sú nádherné. Tie musím mať," to si pravdepodobne v mysli hovoríte, keď máte pár mesiacov pred svadbou a listujete si v katalógu so svadobnými šatami. Už si hneď predstavujete, ako vznešene v nich kráčate k oltáru a všetci od úžasu híkajú. A vy sa cítite ako filmová hviezda na…

Tvoje Zdravie

Poznáte lyofilizované ovocie? Jeho prednosti môžete ochutnať napríklad na Mixit.sk

0

Ako uchovať ovocie pre neúrodné časy? Odpoveďou je lyofilizácia. Akékoľvek lyofilizované ovocie si uchováva všetky vitamíny a hlavne svoju chuť. Ochutnajte!

Preháňadlo ako tajomstvo štíhlosti? Na čaj Senna si dajte pozor!

0

Možno čaj Senna poznáte ako prírodné preháňadlo a možno ste o ňom počuli ako o tajomstve štíhlej postavy. Pozor, tento čaj však môže byť nebezpečný!

Aké sú účinky pagaštana konského? Pomôže nielen pri kŕčových žilách!

0

Prečo patrí medzi liečivé stromy a aké sú účinky pagaštana konského? Ako si poradí s kŕčovými žilami a ktoré ďalšie neduhy odstráni? Zistite všetko dôležité!

Aké sú najčastejšie príčiny smrti? Je najväčším strašiakom rakovina?

0

Viete, aké sú najčastejšie príčiny smrti? Ktoré zdravotné problémy si vyžiadajú najviac obetí? Je skutočne najväčším strašiakom rakovina? Zistite viac!

TOP potraviny pre hrubé črevo: Čo jesť pre zdravšie črevá?

0

Ako podporiť zdravie čriev? V prvom rade tak môžeme urobiť pomocou zdravej stravy. Tieto potraviny pre hrubé črevo by mali mať miesto v každom jedálničku!

Sú aj vo vašom jedálničku? Tu je 7 dôvodov, prečo jesť artičoky!

0

Spoznajte tie najlepšie dôvody, prečo jesť artičoky pravidelne. Nemá táto zdravá zelenina miesto vo vašom jedálničku? Možno je ten pravý čas napraviť to!