Podnikala Kiskova firma načierno? Požičiavali Kiskovci ľuďom vlastné peniaze pod hlavičkou inej firmy? Aktivisti hovoria o veľkom organizovanom podvode

Bratislava 28. apríla 2019 (HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)

 

Firma KTAG bratov Kiskovcov podnikala v rozpore so zákonom – to sa dá predpokladať na základe rozsudku Okresného súdu v Prievidzi. Kiskovci načierno poskytovali úvery a kryla to talianska banka VÚB, hovoria aktivisti. O vec sa už zaujíma NAKA

Na snímke prezident SR Andrej Kiska

Začnime pekne po poriadku. Po nežnej revolúcii na Slovensku vyrástli nebankové pôžičkové domy, aby obyvateľstvu poskytovali nebankové úvery. Boli medzi nimi aj Quatro finančné domy patriace spoločnosti Consumer Finance Holding, a.s. (ďalej len CFH). Od roku 2012 začala pri poskytovaní týchto úverov pre CFH ako sprostredkovateľ fungovať spoločnosť KTAG, s.r.o. (ďalej len KTAG) patriaca Andrejovi Kiskovi, nášmu súčasnému prezidentovi a nádejnému budúcemu lídrovi pravice, a jeho bratovi Jaroslavovi. Z hľadiska CFH išlo o podivné a úplne nepochopiteľné rozhodnutie: na svoj úkor, na svojom fungujúcom biznise, vo svojich priestoroch a cez svojich zamestnancov dať príležitosť zarábať cudzej firme ako sprostredkovateľovi. Hoci vtedajší predseda predstavenstva CFH, Ing. Jaroslav Kiska, starší brat nášho pána prezidenta, by nám možno vysvetlil, že to rozhodnutie vlastne až tak úplne nepochopiteľné nebolo, ktovie… O týchto veciach sme už písali napríklad tu alebo tu. Pracovníci Quatro finančných domov, čiže zamestnanci CFH, sa vtedy stali zamestnancami KTAG a oficiálne mali v mene CFH sprostredkovávať úvery. Fungovalo to takto: klient prišiel do Quatro finančného domu, požiadal o úver, zamestnanci urobili sprostredkovateľský servis, poslali to vedeniu na schválenie, podpísali sa papiere, zamestnankyňa vybrala z bankomatu peniaze a odovzdala klientovi. Presne tak to bolo aj v prípade istej klientky, o ktorom bude reč v nasledujúcich riadkoch.

 

Zvláštny súdny spor: žalujúca strana, ktorá nechce vyhrať

Čas plynul, CFH sa medzitým zlúčila s bankou VÚB, a.s. (ďalej iba VÚB). Spomenutá pani, podobne ako mnoho iných klientov, svoj úver (vo výške dvetisíc eur, ale to nie je podstatné) nesplácala. Po neúspešných výzvach na zaplatenie sa prípad nakoniec dostal až na súd, kde VÚB ako nástupkyňa CFH žalovala tú pani, že nespláca úver.

Pojednávanie sa konalo 28. februára 2019 na Okresnom súde v Prievidzi. Obžalovanú dlžníčku zastupoval Ladislav Uhlár, obhajca a aktivista, ktorý sa problematike nebankových subjektov venuje už nejaký čas. To, čoho sa dočkal na pojednávaní, by nezainteresovaného pozorovateľa prekvapilo: na súde právnici žalujúcej strany, a tiež aj sudkyňa tlačili žalovanú stranu do dohody, že vec je premlčaná. Znie to podivne, ale právnikom VÚB (CFH) vôbec nešlo o to, aby im klientka zaplatila dlžobu, ale naopak, veľmi im záležalo na tom, aby sa celá vec hlavne rýchlo a bezbolestne uzavrela. Prečo? To uvidíme o chvíľu.

 

Pokazená konzerva sa otvára

Bolo by sa to všetko veľmi diskrétne a rýchlo vybavilo, tak ako celý rad podobných konaní predtým, nebyť obhajcu Uhlára. Mohol by byť spokojný, veď jeho klientka nemusela zaplatiť.

Ibaže on sa rozhodol do veci vŕtať a prišiel s argumentáciou, ktorá celý prípad posunula do úplne inej roviny: tvrdil, že ak zamestnanec KTAG, s ktorým bola podpísaná uzavretá zmluva, fyzicky vybral z bankomatu peniaze a dal ich tej klientke, tak potom v zmysle zákona ten úver poskytol KTAG a nie CFH. Podľa Uhlára sprostredkovateľ môže sprostredkovať úver do tej miery, že podpíše v mene veriteľa zmluvu o úvere, ale ak fyzicky poskytne úver, tak potom je už poskytovateľom úveru, a nie sprostredkovateľom.

Ak teda úver poskytla klientke firma KTAG, potom tie peniaze nemôže pýtať naspäť CFH, resp. jej nástupnícka spoločnosť VÚB, ale práve a jedine KTAG – a teda žalujúcou stranou v spore mala byť KTAG a nie CFH (čiže VÚB). V tejto súvislosti Uhlár upozorňuje, že KTAG nemala a nemá živnosť na poskytovanie úverov, teda nesmie takúto činnosť vykonávať.

Sudkyňa argumentáciu obhajcu neodmietla, odročila pojednávanie a požiadala žalujúcu stranu, aby preukázala splnomocnenie, na základe ktorého KTAG vyplatila úver, zmluvu na základe ktorej KTAG tie úvery sprostredkovávala, a aby preukázala detaily tej platby cez bankomat, z akého účtu vlastne peniaze išli. A od tej chvíle sa začali diať zaujímavé veci.

 

Školácky pokus o švindeľ

Uhlár rozpráva, čo sa dialo ďalej: VÚB mala poslať súdu požadované doklady, ibaže sa ukázalo, že nevie vydokladovať svoje tvrdenie, že platba išla z účtu CFH.

Do vyjadrenia právnici VÚB napísali, z ktorého účtu to údajne malo ísť a predložili výpis z účtu. Ibaže, čudujsasvete, na tom výpise bolo uvedené celkom iné číslo účtu, než je účet CFH, z ktorého tvrdili, že platba išla! A nielen to: klientka navštívila finančný dom 6. 11. 2013, a hneď aj dostala peniaze, ale „doklad“, ktorý VÚB súdu predložila, je až zo dňa 8. 11. 2013. A na dôvažok, ten výpis sa ani netýkal výberu v hotovosti, ale akéhosi bankového prevodu.

Právnici VÚB teda celkom bezočivo podstrčili súdu papier, o ktorom azda školácky naivne dúfali, že si ho sudkyňa ani protistrana neprečítajú… Z uvedeného je zjavné, že peniaze, ktoré zamestnankyňa KTAG vybrala z bankomatu, nešli z účtu CFH. Ale kto je majiteľom toho tajomného účtu v banke VÚB, z ktorého sa úvery poskytovali? Sú to Kiskovci? To sa Uhlár ani súd zatiaľ nedozvedeli – zistí to až NAKA, ktorá sa vecou začala zaoberať.

 

Sprostredkovateľská zmluva, ktorá nie je o sprostredkovaní a vlastne ani neplatí

Tým sa však zábava iba začína: Uhlár upozorňuje na ďalšiu zaujímavú vec, ktorou je sprostredkovateľská zmluva medzi CFH a KTAG, na ktorú sa žalujúca strana odvolávala – teda samotný právny základ toho, že KTAG v mene CFH sprostredkovávala poskytovanie úverov.

Táto „zmluva o spolupráci“ však o sprostredkovaní vôbec nehovorí! Uhlár cituje pasáže zo zmluvy: je tam reč o spravovaní a reklame, za ktoré CFH má mesačne platiť KTAG 13 tisíc eur, ale nič o sprostredkovávaní.

Bola teda KTAG vôbec sprostredkovateľom? Podľa Zmluvy medzi klientom a CFH o pôžičke áno, pretože tam KTAG figuruje ako sprostredkovateľ…

Okrem toho, zmluva medzi CFH a KTAG bola podpísaná 1. 2. 2012, ale podľa Obchodného registra aj podľa výročnej správy mohla KTAG začať vykonávať podobnú činnosť až 29. 3. 2012. Uhlár konštatuje, že v čase podpisu zmluvy s CFH nemala KTAG ani právo podpisovať zmluvu, ktorej obsahom je sprostredkovanie úverov, keďže v tom čase na takú činnosť nemala oprávnenie, a hovorí, že zmluvu teda možno považovať za neplatnú.

 

Doplácal dobrý anjel KTAG na nevýhodnú zmluvu?

Ešte podozrivejšia je iná vec: vo svojej finančnej správe za rok 2013 KTAG píše, že sa firme veľmi dobre darí, že nabrali nových zamestnancov, a že tri štvrtiny z celkového počtu 51, teda okolo 40 ľudí pracuje ako sprostredkovatelia.

Ak si zrátame mzdové a odvodové náklady na jedného zamestnanca, aj pri minimálnej mzde to mesačne vychádza na niekoľko desiatok tisíc eur.

Ako sme však spomínali, podľa zmluvy KTAG mala dostávať od CFH iba paušálnu odmenu 13 tisíc eur. Z čoho teda KTAG platila tých cca 40 sprostredkovateľov úverov? Vyrábala každý mesiac stratu niekoľkých desiatok tisíc eur? Pochopiteľne, náklady na zamestnancov si firma dala do nákladov, z čoho výsledkom bola masívna strata na konci účtovného roka. Ale ak vo výročnej správe firma spomína, že sa jej veľmi dobre darí, potom kde je zisk? Kam sa podel, aký veľký musel byť a z čoho plynul?

 

Prečo s tým sekli, keď to bolo také výnosné?

Vo výročnej správe KTAG za rok 2013, popri konštatovaní, že sa im veľmi dobre darí a konštatovaní vysokej finančnej straty v dôsledku vysokých personálnych nákladov, sa tiež píše, že „KTAG plánuje ukončiť činnosť v oblasti samostatného finančného agenta v sektore poistenia, zaistenia a poskytovania úverov, čo spôsobí zníženie počtu zamestnancov.“ Ale prečo, ak to bolo také výhodné?

Tí čitatelia, ktorí sú náchylní veriť nepeknej ohováračskej verzii, že celá táto vec je o čiernom podnikaní činnosti pána prezidenta a jeho komplicov, si dôvod ľahko domyslia po prečítaní nasledujúcich riadkov: začiatkom roka 2014, práve v čase, keď sa pripravovala aj výročná správa KTAG za rok 2013, bol totiž v Národnej rade prijatý zákon, že od júna 2014 sa už nebudú smieť poskytovať úvery v hotovosti.

Kto to myslel s poskytovaním úverov čestne, nemal s tým problém a v činnosti mohol pokračovať s drobnou, naozaj nepodstatnou zmenou v pracovnom postupe: jednoducho by prestal peniaze odovzdávať klientovi v hotovosti, ale začal by mu ich posielať na účet.

Kto však chcel popri podnikaní dosiahnuť aj  iný efekt, napríklad prať peniaze cez úvery vyplácané v hotovosti, tomu ten zákon celkom skrížil plány.

A pán Kiska? Ten zavŕšil svoju predvolebnú kampaň v júni 2014 tým, že sa stal prezidentom Slovenskej republiky.

 

Pomohlo až zaklínadlo NAKA

Vráťme sa však do roku 2019, do súdnej siene k pojednávaniu s neplatičkou. Žalujúca strana aj sudkyňa chceli mať pojednávanie čím skôr za sebou: išlo predsa o rutinný prípad, akých sú stovky, a ako sme spomínali v úvode, oni navrhovali vec uzavrieť ako premlčanú.

Keď však obhajca obžalovanej Uhlár napadol CFH z úplne inej, nečakanej strany, zmenila sa aj nálada v sále. „Musím povedať, že sudkyňa k nám ako k žalovanej strane bola naozaj veľmi nepriateľská. Je to spomenuté aj v zápisnici z pojednávania, konštatoval som to v záverečnom slove: nebola nestranná, porušila právo na spravodlivé súdne konanie,“ uviedol Uhlár.

„Nechcela nás pustiť k slovu, odmietala počúvať argumenty. Je to pochopiteľné, veď oni (CFH/VÚB) už predtým takýchto žalôb na neplatičov dali množstvo a súdy im to všetko odklepli. Toto bol prvý prípad, kde sa neriešila iba samotná skutočnosť, či neplatič platil alebo nie, ale otvorila sa aj otázka, či CFH vôbec je poskytovateľom úveru, a prvý prípad, keď boli vyzvaní, aby to zdokladovali.“

Uhlár hovorí, že sudkyňa sa zľakla až jeho poznámky, že tú vec už rieši NAKA, a že vec môže skončiť ako prípad Kočner, v ktorom NAKA prípad znovu otvorila, napriek tomu, že súd už predtým nejako rozhodol. „Vtedy sa ma sudkyňa spýtala, kto v NAKA to rieši,“ smeje sa Uhlár a hovorí, že od tej chvíle vraj už bola atmosféra na pojednávaní trochu znesiteľnejšia.

 

Čie peniaze to boli, ak nie od VÚB?

Rozsudok medzitým nadobudol právoplatnosť, VÚB sa voči nemu neodvolala. Uhlár z neho číta: „Súd dospel k záveru, že žalobca CFH a VÚB v tomto konaní neudržal dôkazné bremeno o tom, že zo strany CFH došlo ku skutočnému odovzdaniu jeho finančných prostriedkov, keďže v zmluve je uvedené vyplatenie finančných prostriedkov v hotovosti. K vyplateniu finančných prostriedkov žalovanej došlo, avšak zo strany tretieho subjektu, spoločnosti KTAG, ktorá k tomuto nebola splnomocnená.“

Uhlár sa pýta: „Ak peniaze nevyplatila CFH zo svojich, potom čie peniaze zamestnanci KTAG vyberali z bankomatu a dávali klientom? Ak to neboli peniaze CFH (a predpokladajme, že ani súkromné peniaze zamestnankyne finančného domu), potom ostáva iba predpokladať, že najskôr mohlo ísť o peniaze KTAG, resp. majiteľov tejto firmy. Zopakujme si ešte, že KTAG sama nemá oprávnenie úvery poskytovať. A teraz tá najdôležitejšia otázka: prečo by vlastne niekto tajne požičiaval klientom vlastné peniaze pod hlavičkou finančného domu?“

 

Prečo by to niekto robil?

Prečo by niekto tajne dával ľuďom vlastné peniaze, tváriac sa, že sú to peniaze inej firmy? Jedna možnosť by tu bola: mohol to napríklad byť dobrý a šľachetný anjel, ktorého jediným záujmom je rozhadzovať ľuďom peniaze, aby sa mali dobre (ktorému by neprekážalo, že jeho firma ide každý mesiac do ťažkej straty v dôsledku toho, že zamestnáva niekoľko desiatok ľudí), a ktorý by zároveň bol natoľko skromný, že by to radšej robil v anonymite. Ale Uhlár hovorí, že je tu aj iné vysvetlenie, oveľa prozaickejšie.

 

Kam išiel zisk? Dotoval niekto tajne Talianov?

Ľudia splácali svoje úvery na oficiálny účet CFH. Medzi množstvom iných platieb za ďalšie produkty CFH (hypotéky, financovanie kúpy áut, kreditné karty a pod.) sem prichádzali aj splátky za pôžičky, o ktorých súd povedal, že ich neposkytla CFH, ale ktosi iný. Čo sa dialo s týmito peniazmi potom? Nechala si ich CFH/VÚB? Dotoval takto niekto tajne z vlastných peňazí taliansku banku? To nedáva príliš veľký zmysel.

Priaznivci konšpiračných teórií by sa priklonili skôr k možnosti, že tieto peniaze potom, ako prišli na účet CFH, sa oprané, vysušené, vyžehlené a poskladané, spolu so ziskom, akýmsi kreatívnym spôsobom presunuli naspäť k ich majiteľovi, alebo boli použité na iný účel – už očistené o akékoľvek spojenie s majiteľom – napríklad na financovanie nejakej kampane a pod. Vtedajší predseda predstavenstva CFH, Ing. Jaroslav Kiska, by sa možno tejto hypotéze vysmial, ale Uhlár tvrdí: „Všetko naznačuje, že tu išlo o mafiánsky spôsob neoprávneného podnikania.“

 

Sú to peniaze, za ktoré Kiska financoval svoju kampaň?

Uhlár hovorí: „Je veľmi pravdepodobné, že tu išlo o poskytovanie úverov načierno, bez platnej živnosti, teda o neoprávnené podnikanie a neoprávnené obohacovanie, a následnú legalizáciu príjmov z trestnej činnosti. Pričom v prípade mnohých tisícok takýchto úverov je možné hovoriť o škode veľkého rozsahu, za čo je podľa § 251, odseku 4 trestného zákona sadzba štyri až osem rokov.“

Uhlár hovorí, že pri vyplácaní peňazí v hotovosti je fungovanie podobnej nelegálnej finančnej schémy možné: „Ak sú k dispozícii aj ďalší spolupáchatelia – spoločnosť, ktorá oficiálne figuruje ako poskytovateľ úverov, napríklad aj v prípade vymáhania od neplatičov, a banka, ktorá zakryje problémové finančné operácie – potom je možné takúto schému spoľahlivo zakryť.“ A tvrdí: „Je vysoko pravdepodobné, že práve tieto peniaze boli použité na financovanie Kiskovej prezidentskej kampane v roku 2014.“

Preto Uhlár podal na Andreja Kisku v januári 2019 trestné oznámenie a Národná kriminálna agentúra „NAKA“ sa začala zaoberať činnosťou tejto „podnikateľskej“ skupiny a jej účastníkov KTAG, CFH a VÚB (a prípadne ďalších, napríklad daňového úradu?).

 

Epilóg: Kde boli médiá?

Ani jedno z médií, ktoré prezidenta Kisku celý čas velebia a podľa možnosti sa úzkostlivo vyhýbajú medializácii jeho káuz, nebolo prítomné na súdnom pojednávaní pod spisovou značkou 16Csp/147/2017 na Okresnom súde v Prievidzi dňa 28. 2. 2019, napriek tomu, že tu ide o takú drobnosť – vážne podozrenie, že človek, ktorý sa chystá v „tejtokrajine“ prevziať moc, si možno svoju prezidentskú kampaň platil z čiernych peňazí, a že jeho firma podnikala načierno.

Potom, ako súd oznámil svoj verdikt, zorganizoval obhajca Uhlár tlačovú besedu, ale agentúra TASR nepriniesla vo svojom informačnom servise oznam o jej konaní, čo jej mal Dom novinárov avizovať rovnako ako zvyčajne. A v Dome novinárov, kde sa mala konať, ani nezverejnili názov, ktorý Uhlár tlačovke dal: „Prezident Kiska neustále klamal a klame slovenský národ“… Náhoda? Tak či onak, výsledkom je, že okrem Hlavných správ sa žiadne médium na tlačovú besedu nedostavilo a verejnosť dodnes tieto informácie nedostala. Je tu však možnosť, že sa v dohľadnom čase dozvieme o celej veci viac zásluhou vyšetrovateľov NAKA.

Ivan Lehotský

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Ministerstvo zdravotníctva analyzuje podávanie monoklonálnych protilátok vzhľadom na omikron

0 icon

Bratislava 28. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Merck & Co.)   Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR analyzuje podávanie monoklonálnych protilátok vzhľadom na dominanciu variantu omikron na Slovensku. Hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová pre TASR uviedla, že ministerstvo pozorne sleduje trendy a liečbu pacientov s ochorením COVID-19 a zabezpečilo aj dostatočné množstvo antivirotík "Otázka ďalšej preskripcie…

Lukašenko: Bielorusko príde na pomoc Rusku, ak bude vojensky napadnuté

0 icon

Minska 28. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Nikolay Petrov/BelTA Pool Photo)   Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko pripustil v piatok možnosť, že vypukne vojna v prípade agresie proti Bielorusku alebo Rusku. Informovala o tom agentúra TASS "Vojna bude iba v dvoch prípadoch – ak bude Bielorusko čeliť priamej agresii alebo ak bude proti nášmu…

Ombudsmanka EÚ: Komisia by mala ukázať esemesky von der Leyenovej šéfovi Pfizeru

0 icon

Brusel 28. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Turkish Health Ministry)   Ombudsmanka EÚ Emily O'Reillyová v piatok kritizovala Európsku komisiu (EK) za odmietnutie zverejniť krátke textové správy o zabezpečení vakcín proti covidu pre členské krajiny EÚ, ktoré si medzi sebou vymenili predsedníčka EK Ursula von der Leyenová a generálny riaditeľ farmaceutickej spoločnosti Pfizer…

Šikuta, Naď, Žilinka a Karas odmietajú návrh Kremského na vznik živnosti na právne služby

0 icon

Bratislava 28. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Najvyšší predstavitelia viacerých justičných inštitúcií odmietajú poslanecký návrh Petra Kremského (OĽANO) umožňujúci vznik živnosti na poskytovanie právnych služieb. Na spoločnom stretnutí sa na tom zhodli predseda Najvyššieho súdu SR Ján Šikuta, predseda Najvyššieho správneho súdu SR Pavol Naď, generálny prokurátor Maroš Žilinka a…

Trestné konanie v prípade nehody Borisa Kollára ešte neukončili

0 icon

Bratislava 28. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Trestné konanie v prípade nehody predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) z roku 2020 ešte neukončili. Jednu osobu polícia obvinila z ublíženia na zdraví. Pre TASR to uviedol hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff "V súčasnosti konanie nie je ukončené…

Hoci Robert Fico býva v podnájme, jeho 28-ročný syn zainvestoval a obstaral si luxusný byt bez hypotéky

0 icon

Bratislava 28. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Médiá hlavného prúdu si koncom tohto týždňa našli ďalšiu "horúcu" tému a jej stredobodom je líder opozičnej strany Smer-SD Robert Fico. Portály Aktuality.sk, SME, Nový čas, TV Markíza a ďalšie píšu o tom, že syn bývalého premiéra Michal Fico má nové lukratívne bývanie…

Nezvládol to psychicky? Prezident Zelenskyj nariadil vyšetrovanie po tom, čo vojak v ukrajinskom vojenskom závode kalašnikovom zastrelil štyroch vojakov a jednu civilistku

0 icon

Bratislava 28. januára 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Ukrainian Presidential Press Office)   Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok nariadil polícii, aby vyšetrila masovú streľbu príslušníka národnej gardy, ktorá si vyžiadala päť mŕtvych a niekoľko ďalších ťažko zranených. Vyšetrovanie má aj objasniť , ako branec prešiel vojenskými lekárskymi prehliadkami a bol kvalifikovaný ako spôsobilý…

Na okresnom súde v Spišskej Novej Vsi začalo pojednávanie s nemeckou statičkou. Pre jej údajne zlý výpočet, zomreli štyria slovenskí robotníci

0 icon

Spišská Nová Ves 28. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Oliver Ondráš)   Na Okresnom súde v Spišskej Novej Vsi sa v piatok dopoludnia začalo pojednávanie s nemeckou statičkou Sabine H. Tá čelí obžalobe z prečinu všeobecného ohrozenia, podľa prokuratúry mala chybne naprojektovať statiku podpornej mostnej konštrukcie na stavbe diaľnice D1 pri obci Iliašovce.…

Moldavská prezidentka sa domnieva, že vo východnej Európe môže vypuknúť vojna

0 icon

Kišiňov 28. januára 2022 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Kenzo Tribouillard, Pool Photo via AP)   Analýza vyhlásení rôznych krajín a medzinárodných organizácií, ako aj udalostí v regióne naznačuje, že vo východnej Európe môže vypuknúť vojna, hoci Moldavsko dúfa v mierové urovnanie konfliktu, uviedla prezidentka Maia Sanduová "Môžeme analyzovať vyhlásenia na úrovni krajín a medzinárodných…

Arriva po obrovských problémoch deklaruje, že každý deň v BSK vypraví viac ako 90 percent spojov

0 icon

Bratislava 28. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:Pavel Neubauer, TASR-Pavol Zachar)   Dopravca Arriva, ktorý od polovice novembra 2021 prevádzkuje regionálnu autobusovú dopravu v Bratislavskom kraji, po počiatočných problémoch deklaruje zlepšenie vypravenosti spojov. "Každý deň vypravíme viac ako 90 percent spojov, viacero dní v januári sme dosiahli vypravenosť až 95 percent," uviedla pre…

NAJNOVŠIE

BLOG

Boris Mesár

Vymyslená hystéria okolo útoku Ruska na Ukrajinu plní dva hlavné ciele .

0icon

Cieľ číslo 1 Hystéria USA v súvislosti so situáciou na Ukrajine bola zameraná na realizáciu konkrétnych opatrení po ukončení rokovaní s Ruskom v Ženeve, uvádza PolitPuzal."Ukrajina v ich chápaní je dnes prísľubom, aby odvrátila pozornosť od toho hlavného, čo sa stane v nasledujúcich 48 hodinách," povedal izraelský

Peter Kohút

Žiadne americké základne nebudú! Neslávny koniec čaká bandu vlastizradných zločincov.

0icon

Zapredaná a zločinná vládna a mocenská klika na čele s citlivo vnímajúcou falošnou líškou sa naivne domnieva, že si zachráni svoju kožu podpisom okupačnej zmluvy so SŠA v nádeji, že americká armáda jej bude kryť chrbát, ke

Pavol Lazar

Slavěna Vorobelová

O nás, bez nás

0icon

USA pripravili scenár a Slovensko bude asistovať. V mainstreamových médiách nečítame nič iné, len to, že vojna môže byť možným scenárom na Ukrajine, ako sa treba pripraviť aj na Slovensku

Maroš Borza

DANKO JE ZRADCA

0icon

Včera na námestí pri proteste, ktorý organizoval SMER SD, vystúpil aj Andrej Danko. Nesklamal. Vrátil sa k tomu, čo vie najlepšie. Hovoriť slová, ktorým rozumie len on. Vrátim sa v čase trošku dozadu. Hneď po voľbách, kedy SNS s Dankom na čele, dosiahla najhorší volebný výsle

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Bronzová socha basketbalistu Kobeho Bryanta a jeho dcéry Gianny

Autor: TASR/AP-Ringo H.W. Chiu

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Ministerstvo zdravotníctva analyzuje podávanie monoklonálnych protilátok vzhľadom na omikron

0 icon

Bratislava 28. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Merck & Co.)   Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR analyzuje podávanie monoklonálnych protilátok vzhľadom na dominanciu variantu omikron na Slovensku. Hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová pre TASR uviedla, že ministerstvo pozorne sleduje trendy a liečbu pacientov s ochorením COVID-19 a zabezpečilo aj dostatočné množstvo antivirotík "Otázka ďalšej preskripcie…

Lukašenko: Bielorusko príde na pomoc Rusku, ak bude vojensky napadnuté

0 icon

Minska 28. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Nikolay Petrov/BelTA Pool Photo)   Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko pripustil v piatok možnosť, že vypukne vojna v prípade agresie proti Bielorusku alebo Rusku. Informovala o tom agentúra TASS "Vojna bude iba v dvoch prípadoch – ak bude Bielorusko čeliť priamej agresii alebo ak bude proti nášmu…

Ombudsmanka EÚ: Komisia by mala ukázať esemesky von der Leyenovej šéfovi Pfizeru

0 icon

Brusel 28. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Turkish Health Ministry)   Ombudsmanka EÚ Emily O'Reillyová v piatok kritizovala Európsku komisiu (EK) za odmietnutie zverejniť krátke textové správy o zabezpečení vakcín proti covidu pre členské krajiny EÚ, ktoré si medzi sebou vymenili predsedníčka EK Ursula von der Leyenová a generálny riaditeľ farmaceutickej spoločnosti Pfizer…

Šikuta, Naď, Žilinka a Karas odmietajú návrh Kremského na vznik živnosti na právne služby

0 icon

Bratislava 28. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Najvyšší predstavitelia viacerých justičných inštitúcií odmietajú poslanecký návrh Petra Kremského (OĽANO) umožňujúci vznik živnosti na poskytovanie právnych služieb. Na spoločnom stretnutí sa na tom zhodli predseda Najvyššieho súdu SR Ján Šikuta, predseda Najvyššieho správneho súdu SR Pavol Naď, generálny prokurátor Maroš Žilinka a…

Trestné konanie v prípade nehody Borisa Kollára ešte neukončili

0 icon

Bratislava 28. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Trestné konanie v prípade nehody predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) z roku 2020 ešte neukončili. Jednu osobu polícia obvinila z ublíženia na zdraví. Pre TASR to uviedol hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff "V súčasnosti konanie nie je ukončené…

Hoci Robert Fico býva v podnájme, jeho 28-ročný syn zainvestoval a obstaral si luxusný byt bez hypotéky

0 icon

Bratislava 28. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Médiá hlavného prúdu si koncom tohto týždňa našli ďalšiu "horúcu" tému a jej stredobodom je líder opozičnej strany Smer-SD Robert Fico. Portály Aktuality.sk, SME, Nový čas, TV Markíza a ďalšie píšu o tom, že syn bývalého premiéra Michal Fico má nové lukratívne bývanie…

Nezvládol to psychicky? Prezident Zelenskyj nariadil vyšetrovanie po tom, čo vojak v ukrajinskom vojenskom závode kalašnikovom zastrelil štyroch vojakov a jednu civilistku

0 icon

Bratislava 28. januára 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Ukrainian Presidential Press Office)   Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok nariadil polícii, aby vyšetrila masovú streľbu príslušníka národnej gardy, ktorá si vyžiadala päť mŕtvych a niekoľko ďalších ťažko zranených. Vyšetrovanie má aj objasniť , ako branec prešiel vojenskými lekárskymi prehliadkami a bol kvalifikovaný ako spôsobilý…

Na okresnom súde v Spišskej Novej Vsi začalo pojednávanie s nemeckou statičkou. Pre jej údajne zlý výpočet, zomreli štyria slovenskí robotníci

0 icon

Spišská Nová Ves 28. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Oliver Ondráš)   Na Okresnom súde v Spišskej Novej Vsi sa v piatok dopoludnia začalo pojednávanie s nemeckou statičkou Sabine H. Tá čelí obžalobe z prečinu všeobecného ohrozenia, podľa prokuratúry mala chybne naprojektovať statiku podpornej mostnej konštrukcie na stavbe diaľnice D1 pri obci Iliašovce.…

Moldavská prezidentka sa domnieva, že vo východnej Európe môže vypuknúť vojna

0 icon

Kišiňov 28. januára 2022 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Kenzo Tribouillard, Pool Photo via AP)   Analýza vyhlásení rôznych krajín a medzinárodných organizácií, ako aj udalostí v regióne naznačuje, že vo východnej Európe môže vypuknúť vojna, hoci Moldavsko dúfa v mierové urovnanie konfliktu, uviedla prezidentka Maia Sanduová "Môžeme analyzovať vyhlásenia na úrovni krajín a medzinárodných…

Arriva po obrovských problémoch deklaruje, že každý deň v BSK vypraví viac ako 90 percent spojov

0 icon

Bratislava 28. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:Pavel Neubauer, TASR-Pavol Zachar)   Dopravca Arriva, ktorý od polovice novembra 2021 prevádzkuje regionálnu autobusovú dopravu v Bratislavskom kraji, po počiatočných problémoch deklaruje zlepšenie vypravenosti spojov. "Každý deň vypravíme viac ako 90 percent spojov, viacero dní v januári sme dosiahli vypravenosť až 95 percent," uviedla pre…

Podkasty

“Vojnové šialenstvo sa rozbieha. Kto ho zastaví?”

icon

Bratislava 27. januára 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Andriy Dubchak) Motto: >Zlu postačí, aby dobrí ľudia mlčali< Úvodný zvuk Vojnové šialenstvo sa rozbieha. Kto ho zastaví? Najhorúcejšie na celom svete je dnes na Ukrajine. Akoby už-už sa mala začať vojna. Podľa politológa Jevgenija Satanovského je nepravdepodobné, že by sa bez vojny dalo zaobísť. Upozornil, že na pozadí fejku o...

Zlu postačí, aby dobrí ľudia mlčali

icon

Bratislava 25. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Úvodný zvuk. Vznikne súštátie nazvané Trojmorie na báze Vyšehradskej štvorky a Habsburskej monarchie? Európsky parlament má nového podpredsedu. Je ním Michal Šimečka z Progresívneho Slovenska. Zrejme jedným z dôvodov, prečo ho liberálne krídlo Europarlamentu zvolilo, bola jeho správa, ktorú v októbri 2020 schválili europoslanci. Navrhol v nej systém monitorovania dodržiavania „právneho...

Prežili sme ďalší zložitý týždeň. Pozitívne je, že žijeme…

icon

Bratislava 25. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann) Tzv. obranná dohoda medzi Slovenskom a USA je na spadnutie. Už vieme, že prezidentka ju nepredloží na Ústavný súd – zrejme to nie je vec taká vážna, ako referendum o predčasných voľbách, ktoré chcelo šesťsto tisíc občanov. No paradoxne to ešte neznamená, že dohoda má zelenú. S rôznymi expertmi...

Kresťanov, katolíkov, ba aj „Maďarov“ je menej. Ale Slovákov pribudlo

icon

Bratislava 24. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Takmer po deviatich mesiacoch od ukončenia sčítania obyvateľstva, domov a bytov, ktoré sa po prvý raz uskutočnilo elektronicky, sme sa dozvedeli jeho prvé výsledky. K prvému januáru 2021 nás bolo presne 5 449 270, čo znamená, že od posledného sčítania v roku 2011 je nás viac o 52 234 ľudí. Je nás dovedna viac, mali...

Ôsmi z desiatich Slovákov žijú v strese, ostatní v zahraničí – pokus o vtip či realita?

icon

Bratislava 22. januára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Už druhý rok nám obmedzujú život, deti nechodia do škôl a divočejú – viď Malinovo! Deti nesmú športovať a športovci v piatich najsledovanejších športoch môžu hrať pred prázdnymi hľadiskami, ostatní vôbec nie. Do sveta odchádza nielen veľké množstvo lekárov i zdravotných sestier, ale aj mladé športové talenty, lebo tu sa...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Boris Mesár

Vymyslená hystéria okolo útoku Ruska na Ukrajinu plní dva hlavné ciele .

0icon

Cieľ číslo 1 Hystéria USA v súvislosti so situáciou na Ukrajine bola zameraná na realizáciu konkrétnych opatrení po ukončení rokovaní s Ruskom v Ženeve, uvádza PolitPuzal."Ukrajina v ich chápaní je dnes prísľubom, aby odvrátila pozornosť od toho hlavného, čo sa stane v nasledujúcich 48 hodinách," povedal izraelský

Peter Kohút

Žiadne americké základne nebudú! Neslávny koniec čaká bandu vlastizradných zločincov.

0icon

Zapredaná a zločinná vládna a mocenská klika na čele s citlivo vnímajúcou falošnou líškou sa naivne domnieva, že si zachráni svoju kožu podpisom okupačnej zmluvy so SŠA v nádeji, že americká armáda jej bude kryť chrbát, ke

Pavol Lazar

Slavěna Vorobelová

O nás, bez nás

0icon

USA pripravili scenár a Slovensko bude asistovať. V mainstreamových médiách nečítame nič iné, len to, že vojna môže byť možným scenárom na Ukrajine, ako sa treba pripraviť aj na Slovensku

Maroš Borza

DANKO JE ZRADCA

0icon

Včera na námestí pri proteste, ktorý organizoval SMER SD, vystúpil aj Andrej Danko. Nesklamal. Vrátil sa k tomu, čo vie najlepšie. Hovoriť slová, ktorým rozumie len on. Vrátim sa v čase trošku dozadu. Hneď po voľbách, kedy SNS s Dankom na čele, dosiahla najhorší volebný výsle

TopDesať

10 bizarných živočíšnych druhov, ktoré skutočne žijú na našej planéte

0 icon

Tu je ďalší dôkaz, aká vie byť príroda niekedy divoká a záhadná. Môže sa to zdať neuveritenľné, no niektoré zo živočíšnych druhov pripomínajú postavy zo sci-fi filmov o Marse, iné zasa vyzerajú, že sú z úplne inej dimenzie ... ale pritom všetky z nich sú tu na našej Zemi. Priprav…

Tádž Mahál: Neoficiálny symbol Indie. 2. časť

0 icon

Keď Šáhdžahán vyhlásil štátny smútok, zakázal hrať na hudobných nástrojoch, nosiť pestré odevy a šperky, a používať voňavky a kozmetické prípravky. Prisahal, že na pamiatku Mumtáz Mahál vybuduje najkrajšiu hrobku, akú kedy svet videl. Pokračujeme druhou časťou článku o Tádž Mahál, neoficiálnom symbole Indie. So stavbou Tádž Mahálu v hlavnom…

10 celebrít, ktoré mali prekvapujúce zamestnanie, než sa stali slávnymi

0 icon

Keď vidíš svoje obľúbené celebrity v televízii alebo v časopisoch, je ťažké uveriť, že niekedy boli len obyčajnými ľuďmi, ktorí mali obyčajné zamestnanie. Ale aj tie najjasnejšie hviezdy niekde museli začať, než sa stali slávnymi. Či už si hasič, kaderník, alebo vojak, je pravdepodobné, že aspoň jedna z najznámejších tvárí, ktoré…

Zlozvyky reči tela, ktorých by si sa mal zbaviť!

0 icon

Nie vždy si všímame, čo robíme s nohami, rukami alebo výrazom tváre, zatiaľ čo sme v spoločnosti. Možno nás ani nenapadlo, že tieto veci sú dôležité. Ale reč tela môže v skutočnosti veľa povedať o tvojej osobnosti a pocitoch. A môže ti to tiež pomôcť urobiť dobrý dojem a získať prácu svojich snov,…

TOP10 tipov, ako zostať produktívny aj počas práce z domu

0 icon

Donútila ťa pandémia COVID-19 pracovať z domu? V tomto článku nájdeš niekoľko užitočných tipov, ako zostať šťastný, zdravý a zároveň produktívny aj pri práci z domu. V tejto dobe, keď sa svet prispôsobuje koronavírusu, jednou z najväčších zmien v našich životoch môže byť nútená práca z domu. Niekedy je ale dosť ťažké zostať motivovaný, udržiavať rovnováhu medzi pracovným…

Armádny Magazín

Ministerstvo obrany SR: Žiadne rozhodnutie o rozmiestnení zahraničných ozbrojených síl nebolo prijaté

0 icon

Slovensko, 28. januára 2022 (AM) – Rastúce napätie v súvislosti s konfliktom medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou si vyžaduje, aby sme sa zodpovedne pripravovali na všetky scenáre možného vývoja. A to ako na národnej úrovni (špeciálne brífingy najvyšších ústavných činiteľov, zasadnutia BR SR a vlády S

Rakety, termokamery, špeciálne jednotky. Na čo NATO pripravuje Ukrajinu

0 icon

Ukrajina, 28. januára 2022 (AM) – Washington a Brusel otvorene pumpujú Ukrajinu modernými útočnými zbraňami: v posledných dňoch pri Kyjeve nepretržite pristávajú vojenské dopravné lietadlá NATO. Aliancia nasadzuje do východnej Európy ďalšie sily, po sociálnych sieťach kolujú fotografie západného vojenského personálu na línii kontaktu v Donbase. Aké sú mož

Alexander Rogers: Nemôžem byť ticho! Šialeného tyrana treba zastaviť!

0 icon

Ukrajina, 28. januára 2022 (AM) – Už niekoľko rokov je krajina s približne tridsiatimi miliónmi ľudí vystavená cudzej agresii! Nelegitímny prezident tejto krásnej slobodu milujúcej krajiny utiekol do zahraničia. Potom sa v krajine konali demokratické voľby, ktoré vyhral skutočne ľudový líder podporovaný drvivou väčšinou obyvateľs

Nekonečná britská vojna proti Rusku

0 icon

USA, 27. januára 2022 (AM) – Členské krajiny NATO zvažujú možnosť vytvorenia bojovej jednotky na Slovensku, informuje Sky News. CNN už skôr uviedla, že USA

Prečo zvíťazili sovietske vojská pri Moskve?

0 icon

Nemecko, 28. januára 2022 (AM) – 5. decembra 1941 sa začal sovietsky protiútok pri Moskve. Červená armáda v tom čase zaostávala za Wehrmachtom výzbrojou i výcvikom, ani v počte vojakov nemala viditeľnú prevahu. No sovietsky protiúder napriek tomu vytvoril prvý prelom v priebehu vojny. Prečo sa to stalo? Koho

Svetlo sveta

Kde sa nachádzajú Traja králi dnes?

0 icon

Po narodení Ježiša nám Sväté písmo predkladá príbeh, ako králi alebo inak nazývaní aj mudrci z východu, prišli do Betlehema, aby sa Kristovi poklonili. Nový zákon kladie dôraz na skutočnosť, že na základe hviezdy na oblohe muži prišli až do Betlehema. Biblia nehovorí koľko týchto kráľov bolo ani z akej…

Arcibiskup Sheen: Matka Božia je Bohorodička

0 icon

Dnes Vám budem rozprávať o našej svätej Matke. A začnem Lurdami. Lurdy sú mestečkom na juhu Francúzska, kde sa v minulom storočí zjavila Panna Mária. Bol som tam 30 krát. Nikdy nezabudnem na prvú moju návštevu tohto pútnického mesta. V tom čase som študoval v Belgicku na univerzite, ako mladý…

Prečo si Cirkev na Vianoce pripomína sv. Štefana a evanjelistu Jána?

0 icon

Pre veriaci ľud je častokrát ťažko pochopiteľné, prečo počas oktávy na Vianoce hneď po oslávení Narodenia Pána, Cirkev predkladá na oslavu martýra sv. Štefana a evanjelistu sv. Jána. Ako prišlo k tomu, že najveselšie sviatky roku sa veľmi rýchlo menia na pripomienku umučenia človeka? Je opodstatnené, aby sv. Štefan ako…

26.12. Svätý Štefan, mučeník pri obhajobe pravého učenia Cirkvi

0 icon

Svätý Štefan je považovaný v Katolíckej Cirkvi sa prvého mučeníka, ktorého sviatok sa slávi 26.12. Tento deň boli totiž nájdene relikvie svätého Štefana. Stalo sa tak na základe videnia, ktoré mal v roku 415 kňaz menom Lucian. V roku 439 relikvi boli prenesené do nového kostola postaveného pri Damašskej bráne v Jeruzaleme. Krížiaci volali…

Narodenie Ježiša Krista – vianočné sviatky a okruh ich slávenia

0 icon

Na Vianoce kresťania slávia narodenie Ježiša Krista. Sú to sviatky Božieho vtelenia, sviatky vykúpenia, pokoja a lásky. Vianoce oslávia na celom svete dve miliardy veriacich. Presný dátum narodenia Pána známy nie je. Slávenie 25. decembra ako narodenie Ježiša je doložené po prvý raz z roku 336 v Ríme. Na základe…

FOTO DŇA

Bronzová socha basketbalistu Kobeho Bryanta a jeho dcéry Gianny

Autor: TASR/AP-Ringo H.W. Chiu

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali