Podnikala Kiskova firma načierno? Požičiavali Kiskovci ľuďom vlastné peniaze pod hlavičkou inej firmy? Aktivisti hovoria o veľkom organizovanom podvode

Bratislava 28. apríla 2019 (HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)

 

Firma KTAG bratov Kiskovcov podnikala v rozpore so zákonom – to sa dá predpokladať na základe rozsudku Okresného súdu v Prievidzi. Kiskovci načierno poskytovali úvery a kryla to talianska banka VÚB, hovoria aktivisti. O vec sa už zaujíma NAKA

Na snímke prezident SR Andrej Kiska

Začnime pekne po poriadku. Po nežnej revolúcii na Slovensku vyrástli nebankové pôžičkové domy, aby obyvateľstvu poskytovali nebankové úvery. Boli medzi nimi aj Quatro finančné domy patriace spoločnosti Consumer Finance Holding, a.s. (ďalej len CFH). Od roku 2012 začala pri poskytovaní týchto úverov pre CFH ako sprostredkovateľ fungovať spoločnosť KTAG, s.r.o. (ďalej len KTAG) patriaca Andrejovi Kiskovi, nášmu súčasnému prezidentovi a nádejnému budúcemu lídrovi pravice, a jeho bratovi Jaroslavovi. Z hľadiska CFH išlo o podivné a úplne nepochopiteľné rozhodnutie: na svoj úkor, na svojom fungujúcom biznise, vo svojich priestoroch a cez svojich zamestnancov dať príležitosť zarábať cudzej firme ako sprostredkovateľovi. Hoci vtedajší predseda predstavenstva CFH, Ing. Jaroslav Kiska, starší brat nášho pána prezidenta, by nám možno vysvetlil, že to rozhodnutie vlastne až tak úplne nepochopiteľné nebolo, ktovie… O týchto veciach sme už písali napríklad tu alebo tu. Pracovníci Quatro finančných domov, čiže zamestnanci CFH, sa vtedy stali zamestnancami KTAG a oficiálne mali v mene CFH sprostredkovávať úvery. Fungovalo to takto: klient prišiel do Quatro finančného domu, požiadal o úver, zamestnanci urobili sprostredkovateľský servis, poslali to vedeniu na schválenie, podpísali sa papiere, zamestnankyňa vybrala z bankomatu peniaze a odovzdala klientovi. Presne tak to bolo aj v prípade istej klientky, o ktorom bude reč v nasledujúcich riadkoch.

 

Zvláštny súdny spor: žalujúca strana, ktorá nechce vyhrať

Čas plynul, CFH sa medzitým zlúčila s bankou VÚB, a.s. (ďalej iba VÚB). Spomenutá pani, podobne ako mnoho iných klientov, svoj úver (vo výške dvetisíc eur, ale to nie je podstatné) nesplácala. Po neúspešných výzvach na zaplatenie sa prípad nakoniec dostal až na súd, kde VÚB ako nástupkyňa CFH žalovala tú pani, že nespláca úver.

Pojednávanie sa konalo 28. februára 2019 na Okresnom súde v Prievidzi. Obžalovanú dlžníčku zastupoval Ladislav Uhlár, obhajca a aktivista, ktorý sa problematike nebankových subjektov venuje už nejaký čas. To, čoho sa dočkal na pojednávaní, by nezainteresovaného pozorovateľa prekvapilo: na súde právnici žalujúcej strany, a tiež aj sudkyňa tlačili žalovanú stranu do dohody, že vec je premlčaná. Znie to podivne, ale právnikom VÚB (CFH) vôbec nešlo o to, aby im klientka zaplatila dlžobu, ale naopak, veľmi im záležalo na tom, aby sa celá vec hlavne rýchlo a bezbolestne uzavrela. Prečo? To uvidíme o chvíľu.

 

Pokazená konzerva sa otvára

Bolo by sa to všetko veľmi diskrétne a rýchlo vybavilo, tak ako celý rad podobných konaní predtým, nebyť obhajcu Uhlára. Mohol by byť spokojný, veď jeho klientka nemusela zaplatiť.

Ibaže on sa rozhodol do veci vŕtať a prišiel s argumentáciou, ktorá celý prípad posunula do úplne inej roviny: tvrdil, že ak zamestnanec KTAG, s ktorým bola podpísaná uzavretá zmluva, fyzicky vybral z bankomatu peniaze a dal ich tej klientke, tak potom v zmysle zákona ten úver poskytol KTAG a nie CFH. Podľa Uhlára sprostredkovateľ môže sprostredkovať úver do tej miery, že podpíše v mene veriteľa zmluvu o úvere, ale ak fyzicky poskytne úver, tak potom je už poskytovateľom úveru, a nie sprostredkovateľom.

Ak teda úver poskytla klientke firma KTAG, potom tie peniaze nemôže pýtať naspäť CFH, resp. jej nástupnícka spoločnosť VÚB, ale práve a jedine KTAG – a teda žalujúcou stranou v spore mala byť KTAG a nie CFH (čiže VÚB). V tejto súvislosti Uhlár upozorňuje, že KTAG nemala a nemá živnosť na poskytovanie úverov, teda nesmie takúto činnosť vykonávať.

Sudkyňa argumentáciu obhajcu neodmietla, odročila pojednávanie a požiadala žalujúcu stranu, aby preukázala splnomocnenie, na základe ktorého KTAG vyplatila úver, zmluvu na základe ktorej KTAG tie úvery sprostredkovávala, a aby preukázala detaily tej platby cez bankomat, z akého účtu vlastne peniaze išli. A od tej chvíle sa začali diať zaujímavé veci.

 

Školácky pokus o švindeľ

Uhlár rozpráva, čo sa dialo ďalej: VÚB mala poslať súdu požadované doklady, ibaže sa ukázalo, že nevie vydokladovať svoje tvrdenie, že platba išla z účtu CFH.

Do vyjadrenia právnici VÚB napísali, z ktorého účtu to údajne malo ísť a predložili výpis z účtu. Ibaže, čudujsasvete, na tom výpise bolo uvedené celkom iné číslo účtu, než je účet CFH, z ktorého tvrdili, že platba išla! A nielen to: klientka navštívila finančný dom 6. 11. 2013, a hneď aj dostala peniaze, ale „doklad“, ktorý VÚB súdu predložila, je až zo dňa 8. 11. 2013. A na dôvažok, ten výpis sa ani netýkal výberu v hotovosti, ale akéhosi bankového prevodu.

Právnici VÚB teda celkom bezočivo podstrčili súdu papier, o ktorom azda školácky naivne dúfali, že si ho sudkyňa ani protistrana neprečítajú… Z uvedeného je zjavné, že peniaze, ktoré zamestnankyňa KTAG vybrala z bankomatu, nešli z účtu CFH. Ale kto je majiteľom toho tajomného účtu v banke VÚB, z ktorého sa úvery poskytovali? Sú to Kiskovci? To sa Uhlár ani súd zatiaľ nedozvedeli – zistí to až NAKA, ktorá sa vecou začala zaoberať.

 

Sprostredkovateľská zmluva, ktorá nie je o sprostredkovaní a vlastne ani neplatí

Tým sa však zábava iba začína: Uhlár upozorňuje na ďalšiu zaujímavú vec, ktorou je sprostredkovateľská zmluva medzi CFH a KTAG, na ktorú sa žalujúca strana odvolávala – teda samotný právny základ toho, že KTAG v mene CFH sprostredkovávala poskytovanie úverov.

Táto „zmluva o spolupráci“ však o sprostredkovaní vôbec nehovorí! Uhlár cituje pasáže zo zmluvy: je tam reč o spravovaní a reklame, za ktoré CFH má mesačne platiť KTAG 13 tisíc eur, ale nič o sprostredkovávaní.

Bola teda KTAG vôbec sprostredkovateľom? Podľa Zmluvy medzi klientom a CFH o pôžičke áno, pretože tam KTAG figuruje ako sprostredkovateľ…

Okrem toho, zmluva medzi CFH a KTAG bola podpísaná 1. 2. 2012, ale podľa Obchodného registra aj podľa výročnej správy mohla KTAG začať vykonávať podobnú činnosť až 29. 3. 2012. Uhlár konštatuje, že v čase podpisu zmluvy s CFH nemala KTAG ani právo podpisovať zmluvu, ktorej obsahom je sprostredkovanie úverov, keďže v tom čase na takú činnosť nemala oprávnenie, a hovorí, že zmluvu teda možno považovať za neplatnú.

 

Doplácal dobrý anjel KTAG na nevýhodnú zmluvu?

Ešte podozrivejšia je iná vec: vo svojej finančnej správe za rok 2013 KTAG píše, že sa firme veľmi dobre darí, že nabrali nových zamestnancov, a že tri štvrtiny z celkového počtu 51, teda okolo 40 ľudí pracuje ako sprostredkovatelia.

Ak si zrátame mzdové a odvodové náklady na jedného zamestnanca, aj pri minimálnej mzde to mesačne vychádza na niekoľko desiatok tisíc eur.

Ako sme však spomínali, podľa zmluvy KTAG mala dostávať od CFH iba paušálnu odmenu 13 tisíc eur. Z čoho teda KTAG platila tých cca 40 sprostredkovateľov úverov? Vyrábala každý mesiac stratu niekoľkých desiatok tisíc eur? Pochopiteľne, náklady na zamestnancov si firma dala do nákladov, z čoho výsledkom bola masívna strata na konci účtovného roka. Ale ak vo výročnej správe firma spomína, že sa jej veľmi dobre darí, potom kde je zisk? Kam sa podel, aký veľký musel byť a z čoho plynul?

 

Prečo s tým sekli, keď to bolo také výnosné?

Vo výročnej správe KTAG za rok 2013, popri konštatovaní, že sa im veľmi dobre darí a konštatovaní vysokej finančnej straty v dôsledku vysokých personálnych nákladov, sa tiež píše, že „KTAG plánuje ukončiť činnosť v oblasti samostatného finančného agenta v sektore poistenia, zaistenia a poskytovania úverov, čo spôsobí zníženie počtu zamestnancov.“ Ale prečo, ak to bolo také výhodné?

Tí čitatelia, ktorí sú náchylní veriť nepeknej ohováračskej verzii, že celá táto vec je o čiernom podnikaní činnosti pána prezidenta a jeho komplicov, si dôvod ľahko domyslia po prečítaní nasledujúcich riadkov: začiatkom roka 2014, práve v čase, keď sa pripravovala aj výročná správa KTAG za rok 2013, bol totiž v Národnej rade prijatý zákon, že od júna 2014 sa už nebudú smieť poskytovať úvery v hotovosti.

Kto to myslel s poskytovaním úverov čestne, nemal s tým problém a v činnosti mohol pokračovať s drobnou, naozaj nepodstatnou zmenou v pracovnom postupe: jednoducho by prestal peniaze odovzdávať klientovi v hotovosti, ale začal by mu ich posielať na účet.

Kto však chcel popri podnikaní dosiahnuť aj  iný efekt, napríklad prať peniaze cez úvery vyplácané v hotovosti, tomu ten zákon celkom skrížil plány.

A pán Kiska? Ten zavŕšil svoju predvolebnú kampaň v júni 2014 tým, že sa stal prezidentom Slovenskej republiky.

 

Pomohlo až zaklínadlo NAKA

Vráťme sa však do roku 2019, do súdnej siene k pojednávaniu s neplatičkou. Žalujúca strana aj sudkyňa chceli mať pojednávanie čím skôr za sebou: išlo predsa o rutinný prípad, akých sú stovky, a ako sme spomínali v úvode, oni navrhovali vec uzavrieť ako premlčanú.

Keď však obhajca obžalovanej Uhlár napadol CFH z úplne inej, nečakanej strany, zmenila sa aj nálada v sále. „Musím povedať, že sudkyňa k nám ako k žalovanej strane bola naozaj veľmi nepriateľská. Je to spomenuté aj v zápisnici z pojednávania, konštatoval som to v záverečnom slove: nebola nestranná, porušila právo na spravodlivé súdne konanie,“ uviedol Uhlár.

„Nechcela nás pustiť k slovu, odmietala počúvať argumenty. Je to pochopiteľné, veď oni (CFH/VÚB) už predtým takýchto žalôb na neplatičov dali množstvo a súdy im to všetko odklepli. Toto bol prvý prípad, kde sa neriešila iba samotná skutočnosť, či neplatič platil alebo nie, ale otvorila sa aj otázka, či CFH vôbec je poskytovateľom úveru, a prvý prípad, keď boli vyzvaní, aby to zdokladovali.“

Uhlár hovorí, že sudkyňa sa zľakla až jeho poznámky, že tú vec už rieši NAKA, a že vec môže skončiť ako prípad Kočner, v ktorom NAKA prípad znovu otvorila, napriek tomu, že súd už predtým nejako rozhodol. „Vtedy sa ma sudkyňa spýtala, kto v NAKA to rieši,“ smeje sa Uhlár a hovorí, že od tej chvíle vraj už bola atmosféra na pojednávaní trochu znesiteľnejšia.

 

Čie peniaze to boli, ak nie od VÚB?

Rozsudok medzitým nadobudol právoplatnosť, VÚB sa voči nemu neodvolala. Uhlár z neho číta: „Súd dospel k záveru, že žalobca CFH a VÚB v tomto konaní neudržal dôkazné bremeno o tom, že zo strany CFH došlo ku skutočnému odovzdaniu jeho finančných prostriedkov, keďže v zmluve je uvedené vyplatenie finančných prostriedkov v hotovosti. K vyplateniu finančných prostriedkov žalovanej došlo, avšak zo strany tretieho subjektu, spoločnosti KTAG, ktorá k tomuto nebola splnomocnená.“

Uhlár sa pýta: „Ak peniaze nevyplatila CFH zo svojich, potom čie peniaze zamestnanci KTAG vyberali z bankomatu a dávali klientom? Ak to neboli peniaze CFH (a predpokladajme, že ani súkromné peniaze zamestnankyne finančného domu), potom ostáva iba predpokladať, že najskôr mohlo ísť o peniaze KTAG, resp. majiteľov tejto firmy. Zopakujme si ešte, že KTAG sama nemá oprávnenie úvery poskytovať. A teraz tá najdôležitejšia otázka: prečo by vlastne niekto tajne požičiaval klientom vlastné peniaze pod hlavičkou finančného domu?“

 

Prečo by to niekto robil?

Prečo by niekto tajne dával ľuďom vlastné peniaze, tváriac sa, že sú to peniaze inej firmy? Jedna možnosť by tu bola: mohol to napríklad byť dobrý a šľachetný anjel, ktorého jediným záujmom je rozhadzovať ľuďom peniaze, aby sa mali dobre (ktorému by neprekážalo, že jeho firma ide každý mesiac do ťažkej straty v dôsledku toho, že zamestnáva niekoľko desiatok ľudí), a ktorý by zároveň bol natoľko skromný, že by to radšej robil v anonymite. Ale Uhlár hovorí, že je tu aj iné vysvetlenie, oveľa prozaickejšie.

 

Kam išiel zisk? Dotoval niekto tajne Talianov?

Ľudia splácali svoje úvery na oficiálny účet CFH. Medzi množstvom iných platieb za ďalšie produkty CFH (hypotéky, financovanie kúpy áut, kreditné karty a pod.) sem prichádzali aj splátky za pôžičky, o ktorých súd povedal, že ich neposkytla CFH, ale ktosi iný. Čo sa dialo s týmito peniazmi potom? Nechala si ich CFH/VÚB? Dotoval takto niekto tajne z vlastných peňazí taliansku banku? To nedáva príliš veľký zmysel.

Priaznivci konšpiračných teórií by sa priklonili skôr k možnosti, že tieto peniaze potom, ako prišli na účet CFH, sa oprané, vysušené, vyžehlené a poskladané, spolu so ziskom, akýmsi kreatívnym spôsobom presunuli naspäť k ich majiteľovi, alebo boli použité na iný účel – už očistené o akékoľvek spojenie s majiteľom – napríklad na financovanie nejakej kampane a pod. Vtedajší predseda predstavenstva CFH, Ing. Jaroslav Kiska, by sa možno tejto hypotéze vysmial, ale Uhlár tvrdí: „Všetko naznačuje, že tu išlo o mafiánsky spôsob neoprávneného podnikania.“

 

Sú to peniaze, za ktoré Kiska financoval svoju kampaň?

Uhlár hovorí: „Je veľmi pravdepodobné, že tu išlo o poskytovanie úverov načierno, bez platnej živnosti, teda o neoprávnené podnikanie a neoprávnené obohacovanie, a následnú legalizáciu príjmov z trestnej činnosti. Pričom v prípade mnohých tisícok takýchto úverov je možné hovoriť o škode veľkého rozsahu, za čo je podľa § 251, odseku 4 trestného zákona sadzba štyri až osem rokov.“

Uhlár hovorí, že pri vyplácaní peňazí v hotovosti je fungovanie podobnej nelegálnej finančnej schémy možné: „Ak sú k dispozícii aj ďalší spolupáchatelia – spoločnosť, ktorá oficiálne figuruje ako poskytovateľ úverov, napríklad aj v prípade vymáhania od neplatičov, a banka, ktorá zakryje problémové finančné operácie – potom je možné takúto schému spoľahlivo zakryť.“ A tvrdí: „Je vysoko pravdepodobné, že práve tieto peniaze boli použité na financovanie Kiskovej prezidentskej kampane v roku 2014.“

Preto Uhlár podal na Andreja Kisku v januári 2019 trestné oznámenie a Národná kriminálna agentúra „NAKA“ sa začala zaoberať činnosťou tejto „podnikateľskej“ skupiny a jej účastníkov KTAG, CFH a VÚB (a prípadne ďalších, napríklad daňového úradu?).

 

Epilóg: Kde boli médiá?

Ani jedno z médií, ktoré prezidenta Kisku celý čas velebia a podľa možnosti sa úzkostlivo vyhýbajú medializácii jeho káuz, nebolo prítomné na súdnom pojednávaní pod spisovou značkou 16Csp/147/2017 na Okresnom súde v Prievidzi dňa 28. 2. 2019, napriek tomu, že tu ide o takú drobnosť – vážne podozrenie, že človek, ktorý sa chystá v „tejtokrajine“ prevziať moc, si možno svoju prezidentskú kampaň platil z čiernych peňazí, a že jeho firma podnikala načierno.

Potom, ako súd oznámil svoj verdikt, zorganizoval obhajca Uhlár tlačovú besedu, ale agentúra TASR nepriniesla vo svojom informačnom servise oznam o jej konaní, čo jej mal Dom novinárov avizovať rovnako ako zvyčajne. A v Dome novinárov, kde sa mala konať, ani nezverejnili názov, ktorý Uhlár tlačovke dal: „Prezident Kiska neustále klamal a klame slovenský národ“… Náhoda? Tak či onak, výsledkom je, že okrem Hlavných správ sa žiadne médium na tlačovú besedu nedostavilo a verejnosť dodnes tieto informácie nedostala. Je tu však možnosť, že sa v dohľadnom čase dozvieme o celej veci viac zásluhou vyšetrovateľov NAKA.

Ivan Lehotský

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

07:43

Celkový počet obetí zemetrasení na území Turecka a Sýrie je približne 4300, napísal denník Washington Post.

Turecké úrady k dnešnému ránu uviedli, že ich krajina má 2921 obetí tragédie. Sýrske ministerstvo zdravotníctva uvádza, že zomrelo 1 300 ľudí.

Tieto údaje nie sú konečné a zrejme ešte narastú.

06:40

Na juhu Etiópie sa v pondelok konalo referendum, v ktorom voliči rozhodovali o vytvorení v poradí 12. štátu etiópskej federácie. Informovala o tom agentúra AFP.

06:30

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj  by mohol vystúpiť v Bruseli na summite Európskej únie (9. a 10. februára) a možno aj v europarlamente. Predstavitelia inštitúcií EÚ tieto správu nepotvrdili, ale ani nevyvrátili, informuje spravodajca TASR.

Včera 20:11

Počet obetí zemetrasení v Turecku a susednej Sýrii stúpol na najmenej 2 300. Informovalo o tom Rádio Sloboda s odvolaním sa na miestnych predstaviteľov a zdravotníkov. Vedúci Národného centra pre zemetrasenia v Sýrii označil zemetrasenie s magnitúdou 7,8 za “najväčšie zemetrasenie zaznamenané v histórii centra”, uviedli noviny.

Včera 19:50

Šefčovič: EK uprednostňuje moderné technológie pred výstavbou plotov.

Včera 19:42

Súd v Moskve v pondelok v neprítomnosti odsúdil na deväť rokov väzenia známu autorku kuchárskych kníh, blogerku a novinárku Veroniku Belocerkovskú, ktorú predtým usvedčil zo šírenia dezinformácií o ruskej armáde.

Včera 19:32

Stančík: EÚ nesmie podceniť schopnosti ruskej armády ani po roku vojny.

Včera 19:18

Guterres sa obáva, že svet smeruje k rozsiahlejšej vojne.

Včera 18:57

Bezpečnostná služba Ukrajiny (SBU) v pondelok oznámila, že odhalila a zadržala zamestnanca ukrajinských ozbrojených síl, ktorý odovzdával informácie Rusku.

Včera 18:56

Ukrajinský parlament schválil návrh, ktorým ruskú súkromnú polovojenskú spoločnosť Vagnerova skupina, v zahraničí známu pod označením Wagner Group, vyhlásil za medzinárodnú zločineckú organizáciu.

Včera 17:30

Lavrov v Iraku rokoval o sankciách Západu proti ruským ropným firmám.

Včera 17:27

Nemecká krajne pravicová AfD oslavuje 10 rokov, očakávajú sa protesty.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Fico najvyšším ústavným činiteľom: Sľúbte, že nikdy nepošlete slovenských mladých mužov bojovať na Ukrajinu

0 icon

Bratislava 7. februára 2023 (HSP/Foto: TASR-Jaroslav Novák)   "Voľby budú až 30. septembra a nejde pravdepodobne len o to, aby nás pozatvárali," povedal včera vo svojom videoodkaze Robert Fico. Natočil ho na vojenskom cintoríne vo Zvolene a adresoval najvyšším ústavným činiteľom – prezidentke Zuzane Čaputovej, predsedovi NR SR Borisovi Kollárovi…

Počasie u nás ovplyvňuje tlaková výš

0 icon

Bratislava 7. februára 2023 (TASR/HSP/Foto:Pixabay ) Aktualizované 7. februára 2023 o 9:02 Situácia: Počasie u nás ovplyvňuje tlaková výš. Polooblačno až oblačno. Teploty -3 až 2 stupne Celzia Na západnom Slovensku prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty -7 až -10 a najvyššie denné -1 až 2 stupne C. Na strednom Slovensku…

Dáni protestujú proti plánu zrušiť modlitebný sviatok: Peniaze na vojnu nepomôžu priniesť mier

0 icon

Bratislava 7. februára 2023 (HSP/Rmx/Foto:Pixabay)   Vláda tvrdí, že zrušením tohto dňa môže ušetriť 654 miliónov dolárov, ktoré použije na financovanie obrany, infomuje RemixNews Desaťtisíce Dánov demonštrovali v nedeľu 5. februára proti plánu vlády zrušiť štátny sviatok s cieľom financovať rozpočet na obranu uprostred vojny na Ukrajine, uviedla agentúra AFP.…

Všetko sa rúca ako domček z karát. Paríž obviňuje Rusko zo série bolestivých neúspechov

0 icon

Paríž/Moskva 7. februára 2023 (HSP/vz.ru/Foto:TASR/AP-Lewis Joly)   Bolestivé poníženie Francúzska v Afrike sa stalo pre Emmanuela Macrona veľkým vnútropolitickým problémom. Rating francúzskeho prezidenta klesá, verejnosť protestuje proti dôchodkovej reforme a nespokojnosť podľa Paríža vyvoláva, samozrejme, Rusko. Presnejšie, jeho "neokoloniálna politika". O čom hovoríme? Francúzsky prezident Emmanuel Macron rýchlo stráca pôdu…

Tretina Slovákov chce odísť zo Slovenska. Aký majú dôvod?

0 icon

Bratislava 7. februára 2023 (HSP/Foto:TASR-Branislav Račko)   Slovensko sa pravidelne umiestňuje na posledných miestach ekonomických štatistík. Inak tomu nie je ani v rámci hodnotenia priemerných platov v EÚ či v porovnaní parity kúpnej sily (PKS), kde figurujeme na konci rebríčka krajín. Slováci si po prepočte cez paritu kúpnej sily (PKS)…

Chmelára nahnevalo, čo spravili s rozhovorom so svetoznámym ekonómom: Cenzúra v TA3

0 icon

Bratislava 7. februára 2023 (HSP/Foto:Facebook)   Jeffrey Sachs je jedným z najprominentnejších svetových ekonómov. A ani napriek enormnému tlaku sa nebojí povedať, čo si myslí. Televízii TA3 sa podarilo získať jeho čas Sachs je jedným z najznámejších ekonómov. Časopis Time ho niekoľkokrát zaradil medzi 100 najvplyvnejších ľudí sveta, denník The…

Čo také tajné povedal Jeffrey Sachs redaktorke Žitnej, že to TA3 škandalózne stiahla?

0 icon

Bratislava 7. februára 2023 (HSP/Foto:screenshot youtube)   Redaktorka televízie TA3 Anka Žitná mala včera vo svojej relácii Tak takto?! vzácneho hosťa, profesora Jeffreyho Sachsa. Ich rozhovor však po pár hodinách TA3 stiahla a v archíve nie je dostupný. Čoho sa cenzori tak veľmi zľakli? Redaktorka televízie TA3 Anka Žitná je…

Microsoft prestal predávať Windows 10, ale inde ho nájdete len za 7,25 €

0 icon

Bratislava 7. februára 2023 (PR článok/Foto:screenshot)   Spoločnosť Microsoft oznámila, že 31. januára 2023 zastavila digitálne sťahovanie operačného systému Windows 10, to znamená, že Microsoft už oficiálne nepredáva digitálne licencie na Windows 10 a odporúča používateľom prejsť na operačný systém Windows 11. Systém Windows 11 bol vydaný 5. októbra 2021.…

Čo by znechutilo amerického voliča viac ako výhra Trumpa? Odpoveď je jednoduchá

0 icon

Bratislava 7. februára 2023 (HSP/Newsweek/Foto: TASR/AP-Patrick Semansky)   Podľa nového prieskumu verejnej mienky by viac Američanov reagovalo negatívne na opätovné zvolenie prezidenta Joea Bidena ako na návrat exprezidenta Donalda Trumpa do Bieleho domu po prezidentských voľbách v roku 2024, informuje o tom týždenník Newsweek Prieskum, ktorý v nedeľu zverejnili denník…

Pochody za mier a neutralitu Slovenska odštartovali v Michalovciach a budú pokračovať v ďalších slovenských mestách

0 icon

Bratislava 7. februára 2023 (HSP/Foto:screenshot)   „Stretli sme sa preto, aby sme verejne vyjadrili svoj nesúhlas s dodávaním zbraní na miesta vojny."  Aj takéto slová odzneli na spontánnom pochode za mier a neutralitu Slovenska, ktorý zorganizovali bežní slovenskí občania prvýkrát v srdci Zemplína. Zúčastnilo sa ho niekoľko stoviek obyvateľov Michaloviec i…

NAJNOVŠIE

BLOG

Pavol Sokol

Ruská armáda drví ukrajinskú armádu. Nenávratné straty ukrajinskej armády už presiahli milión vojakov

0icon

Začnem výpočtom nenávratných strát ukrajinskej armády, ktoré už podľa odhadov predstavujú:   - ca. 300 000 mŕtvych ukrajinských vojakov  - ca. 150 000 nezvestných ukrajinských vojakov - ca. 600 000  zranených ukrajinských vojakov   Spolu má te

Erik Majercak

Prečo sa ultra bohatí hrajú na filantropov, alebo tomu podobné?

0icon

Bill Gates, hoci neprogramátor, nelekár je majiteľom Microsoftu, financuje WHO a samozrejme so ženou majú svoju nadáciu, o ktorej hovoria, že je to príspevková organizácia, založená na daroch a robí neziskovú činnosť. Teraz nejdem písať o tom aký je to zloduch, veď už som sa mu trošku venoval v starších blogoch, ale čo robia ľudia…

Ivan Štubňa

Bude Slovensko susediť s Ruskom? Je to možné…

0icon

  Američania si začínajú uvedomovať, že zástupnú vojnu proti Rusku na Ukrajine prehrali… Švajčiarsky Neue Zürcher Zeitung (NZZ) uverejnil článok, v ktorom píše, že USA ponúkli Rusku a Ukrajine riešenie skončenia vojensk&ea

Milan Šupa

Sú slová o Spravodlivosti Pána od diabla?

0icon

   To, čo píšete je diabla! Takáto bola jedna z reakcií na môj článok s názvom: O ruke Pána, ktorá bije, a o jeho druhej ruke, ktorá lieči a pomáha.    Konkrétne sa v nej hovorilo toto:    „Vo svojom článku ste napísali, že: „Tak, ako matka dňom

René Pavlík

Referendum ?

0icon

  Dnes som dostal takýto mejl. Zaujal ma a preto ho posúvam širšej verejnosti a to aj preto, lebo v komente môjho predchádzajúceho bogu so cítil výčitku. Možno nasledujúca téma by za diskusiu a referendum stála. 

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na snímke zábavno-súťažné podujatie Karneval na ľade v nedeľu 5. februára 2023 na ľadovej ploche zimného štadióna v Trebišove

Autor: TASR-Roman Hanc

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Fico najvyšším ústavným činiteľom: Sľúbte, že nikdy nepošlete slovenských mladých mužov bojovať na Ukrajinu

0 icon

Bratislava 7. februára 2023 (HSP/Foto: TASR-Jaroslav Novák)   "Voľby budú až 30. septembra a nejde pravdepodobne len o to, aby nás pozatvárali," povedal včera vo svojom videoodkaze Robert Fico. Natočil ho na vojenskom cintoríne vo Zvolene a adresoval najvyšším ústavným činiteľom – prezidentke Zuzane Čaputovej, predsedovi NR SR Borisovi Kollárovi…

Počasie u nás ovplyvňuje tlaková výš

0 icon

Bratislava 7. februára 2023 (TASR/HSP/Foto:Pixabay ) Aktualizované 7. februára 2023 o 9:02 Situácia: Počasie u nás ovplyvňuje tlaková výš. Polooblačno až oblačno. Teploty -3 až 2 stupne Celzia Na západnom Slovensku prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty -7 až -10 a najvyššie denné -1 až 2 stupne C. Na strednom Slovensku…

Dáni protestujú proti plánu zrušiť modlitebný sviatok: Peniaze na vojnu nepomôžu priniesť mier

0 icon

Bratislava 7. februára 2023 (HSP/Rmx/Foto:Pixabay)   Vláda tvrdí, že zrušením tohto dňa môže ušetriť 654 miliónov dolárov, ktoré použije na financovanie obrany, infomuje RemixNews Desaťtisíce Dánov demonštrovali v nedeľu 5. februára proti plánu vlády zrušiť štátny sviatok s cieľom financovať rozpočet na obranu uprostred vojny na Ukrajine, uviedla agentúra AFP.…

Všetko sa rúca ako domček z karát. Paríž obviňuje Rusko zo série bolestivých neúspechov

0 icon

Paríž/Moskva 7. februára 2023 (HSP/vz.ru/Foto:TASR/AP-Lewis Joly)   Bolestivé poníženie Francúzska v Afrike sa stalo pre Emmanuela Macrona veľkým vnútropolitickým problémom. Rating francúzskeho prezidenta klesá, verejnosť protestuje proti dôchodkovej reforme a nespokojnosť podľa Paríža vyvoláva, samozrejme, Rusko. Presnejšie, jeho "neokoloniálna politika". O čom hovoríme? Francúzsky prezident Emmanuel Macron rýchlo stráca pôdu…

Tretina Slovákov chce odísť zo Slovenska. Aký majú dôvod?

0 icon

Bratislava 7. februára 2023 (HSP/Foto:TASR-Branislav Račko)   Slovensko sa pravidelne umiestňuje na posledných miestach ekonomických štatistík. Inak tomu nie je ani v rámci hodnotenia priemerných platov v EÚ či v porovnaní parity kúpnej sily (PKS), kde figurujeme na konci rebríčka krajín. Slováci si po prepočte cez paritu kúpnej sily (PKS)…

Chmelára nahnevalo, čo spravili s rozhovorom so svetoznámym ekonómom: Cenzúra v TA3

0 icon

Bratislava 7. februára 2023 (HSP/Foto:Facebook)   Jeffrey Sachs je jedným z najprominentnejších svetových ekonómov. A ani napriek enormnému tlaku sa nebojí povedať, čo si myslí. Televízii TA3 sa podarilo získať jeho čas Sachs je jedným z najznámejších ekonómov. Časopis Time ho niekoľkokrát zaradil medzi 100 najvplyvnejších ľudí sveta, denník The…

Čo také tajné povedal Jeffrey Sachs redaktorke Žitnej, že to TA3 škandalózne stiahla?

0 icon

Bratislava 7. februára 2023 (HSP/Foto:screenshot youtube)   Redaktorka televízie TA3 Anka Žitná mala včera vo svojej relácii Tak takto?! vzácneho hosťa, profesora Jeffreyho Sachsa. Ich rozhovor však po pár hodinách TA3 stiahla a v archíve nie je dostupný. Čoho sa cenzori tak veľmi zľakli? Redaktorka televízie TA3 Anka Žitná je…

Microsoft prestal predávať Windows 10, ale inde ho nájdete len za 7,25 €

0 icon

Bratislava 7. februára 2023 (PR článok/Foto:screenshot)   Spoločnosť Microsoft oznámila, že 31. januára 2023 zastavila digitálne sťahovanie operačného systému Windows 10, to znamená, že Microsoft už oficiálne nepredáva digitálne licencie na Windows 10 a odporúča používateľom prejsť na operačný systém Windows 11. Systém Windows 11 bol vydaný 5. októbra 2021.…

Čo by znechutilo amerického voliča viac ako výhra Trumpa? Odpoveď je jednoduchá

0 icon

Bratislava 7. februára 2023 (HSP/Newsweek/Foto: TASR/AP-Patrick Semansky)   Podľa nového prieskumu verejnej mienky by viac Američanov reagovalo negatívne na opätovné zvolenie prezidenta Joea Bidena ako na návrat exprezidenta Donalda Trumpa do Bieleho domu po prezidentských voľbách v roku 2024, informuje o tom týždenník Newsweek Prieskum, ktorý v nedeľu zverejnili denník…

Pochody za mier a neutralitu Slovenska odštartovali v Michalovciach a budú pokračovať v ďalších slovenských mestách

0 icon

Bratislava 7. februára 2023 (HSP/Foto:screenshot)   „Stretli sme sa preto, aby sme verejne vyjadrili svoj nesúhlas s dodávaním zbraní na miesta vojny."  Aj takéto slová odzneli na spontánnom pochode za mier a neutralitu Slovenska, ktorý zorganizovali bežní slovenskí občania prvýkrát v srdci Zemplína. Zúčastnilo sa ho niekoľko stoviek obyvateľov Michaloviec i…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Pavol Sokol

Ruská armáda drví ukrajinskú armádu. Nenávratné straty ukrajinskej armády už presiahli milión vojakov

0icon

Začnem výpočtom nenávratných strát ukrajinskej armády, ktoré už podľa odhadov predstavujú:   - ca. 300 000 mŕtvych ukrajinských vojakov  - ca. 150 000 nezvestných ukrajinských vojakov - ca. 600 000  zranených ukrajinských vojakov   Spolu má te

Erik Majercak

Prečo sa ultra bohatí hrajú na filantropov, alebo tomu podobné?

0icon

Bill Gates, hoci neprogramátor, nelekár je majiteľom Microsoftu, financuje WHO a samozrejme so ženou majú svoju nadáciu, o ktorej hovoria, že je to príspevková organizácia, založená na daroch a robí neziskovú činnosť. Teraz nejdem písať o tom aký je to zloduch, veď už som sa mu trošku venoval v starších blogoch, ale čo robia ľudia…

Ivan Štubňa

Bude Slovensko susediť s Ruskom? Je to možné…

0icon

  Američania si začínajú uvedomovať, že zástupnú vojnu proti Rusku na Ukrajine prehrali… Švajčiarsky Neue Zürcher Zeitung (NZZ) uverejnil článok, v ktorom píše, že USA ponúkli Rusku a Ukrajine riešenie skončenia vojensk&ea

Milan Šupa

Sú slová o Spravodlivosti Pána od diabla?

0icon

   To, čo píšete je diabla! Takáto bola jedna z reakcií na môj článok s názvom: O ruke Pána, ktorá bije, a o jeho druhej ruke, ktorá lieči a pomáha.    Konkrétne sa v nej hovorilo toto:    „Vo svojom článku ste napísali, že: „Tak, ako matka dňom

René Pavlík

Referendum ?

0icon

  Dnes som dostal takýto mejl. Zaujal ma a preto ho posúvam širšej verejnosti a to aj preto, lebo v komente môjho predchádzajúceho bogu so cítil výčitku. Možno nasledujúca téma by za diskusiu a referendum stála. 

Vášeň v Tebe

Odplienkovanie – beh na dlhú trať ... alebo stačí nájsť tú správnu cestu

0 icon

Na torte si vaše dieťatko s iskierkami v očiach sfúklo dve sviečky. Všetci sa tešia, tlieskajú, aké je šikovné! Len vy si lámete hlavu, prečo práve to vaše dieťa, ktoré napreduje v iných činnostiach, ešte vždy nemá nového kamaráta - nočník. Elenka od susedov už na plienky aj zabudla, zatiaľ čo váš syn…

Ako uvariť vajíčko namäkko? Mnohí robia jednu chybu

0 icon

Vajcia patria medzi najvýživnejšie potraviny na našej planéte. Jedno vajíčko obsahuje vitamín A, B5, B12, B2, fosfor či selén. Obsahuje aj slušné množstvo vitamínu D, E, K, B6, vápniku a zinku. Vajcia tiež obsahujú rôzne stopové živiny, ktoré sú dôležité pre zdravie. V skutočnosti sú vajíčka takmer dokonalým jedlom. Obsahujú…

Kráľovná životného štýlu má vo svojej domácnosti neporiadok. Je však spokojná. Čo sa zmenilo?

0 icon

Chladné dni počas zimy môžu spôsobiť, že sa mnohí rozhodnete urobiť si poriadok vo svojej domácnosti podľa rád a životného štýlu Marie Kondo. Zdá sa však, že vždy organizovaná Marie Kondo má od pôrodu svojho tretieho dieťa, ktoré sa narodilo v roku 2021, troška neorganizovanú domácnosť. Prehodnotila totiž svoje priority. Jej rituály…

Luxusná „Baby Shower“: Dominika Cibulková prezradila pohlavie druhého dieťatka

0 icon

Bývalá slovenská tenistka Dominka Cibulková pripravila pre svoje ešte nenarodené bábätko a svojich priateľov luxusnú oslavu Baby Shower. Prezradila na nej pohlavie dieťatka. S prípravou krásnej párty pomáhal jej kamarát a krstný otec malého Jakubka – Andrej Kusalík. Baby Shower je oslava, na ktorej rodičia svojim známym prezradia pohlavie dieťatka. V Dominikinom prípade…

Sekundy rozhodujú! Pri nehode na diaľnici opustite všetci vozidlo. Pozrite si video, čo sa môže stať, ak v ňom zostanete

0 icon

Niektoré územia Slovenska zasiahol počas víkendu sneh v takom rozsahu, že museli vyhlásiť kalamitný stav. Ak je na diaľnici nehoda, viete ako máte postupovať? Slovenská správa ciest informovala, že v sobotu na diaľnici D1 Poprad – Spišský štvrtok vyhlásili 3. kalamitný stupeň. Diaľnicu uzavreli v oboch smeroch. V úseku Spišský Štvrtok -…

Armádny Magazín

Šéf Čečenska Kadyrov: Po Ukrajine je na mape Poľsko

0 icon

Ukrajina, 7. februára 2023 (AM) – Šéf Čečenska sa vyjadril k množiacim sa rusofóbnym a protiruským útokom predstaviteľov poľských politických elít. Pripomeňme, že len v posledných dňoch predstavitelia poľských úradov urobili niekoľko protiruských vyhlásení, vrátane potreby „vytvoriť železnú oponu do neba, aby sa ohradili pred Ruskom“. A exprezident Poľska Lech

Ukrajinský bezpilotník niesol do Moskvy 120 kg bombu

0 icon

Rusko, 7. februára 2023 (AM) – Na mieste havárie ukrajinského bezpilotného lietadla pri Kaluge sa našla letecká bomba OFAB-100-120 a submunícia v tvare šípu. Ukrajinský Tu-141 „Striž“ niesol do Moskvy 120 kg bombu. Na zásah hlboko do ruského územia bol opäť použitý sovietsky dron  s pripevnenou leteckou bombou. Bezpilotné lietadlo preletelo na…

Prečo Ukrajina vytvára osem nových útočných brigád

0 icon

Slovensko, 7. februára 2023 (AM) – Ministerstvo vnútra Ukrajiny vytvára osem útočných brigád na dobytie „Krymu a Donbasu“. Každá z nich dostala svoje meno a má aj vojenské a geografické špecifiká. Aká úloha bude priradená týmto formáciám v praxi a bude ich Kyjev skutočne schopný použiť na na Donbase a Kryme?  …

Americké spravodajské agentúry sa rozrástli o novú štruktúru. Monštrum má ďalšie chápadlá

0 icon

Slovensko, 7. februára 2023 (AM) – V USA sa popri už existujúcich 18 vytvára nová, 19. spravodajská služba. Údajne proti Číne. „Zistiť, čo presne Čína chystá, je jednou z hlavných priorít spravodajskej komunity,“ píše pre Politico - Jonathan Panikoff, riaditeľ Scowcroftovej bezpečnostnej iniciatívy na Blízkom východe v Atlantickej rade, bývalý americký sp

Rusko chcú rozbiť na tridsaťštyri častí

0 icon

Poľsko, 7. februára 2023 (AM) – "Ak môže byť Čierna Hora v NATO, prečo by nemohla byť Kubáň alebo Čečensko?" - zaznelo z Bruselu. 31. januára sa v budove Európskeho parlamentu v Bruseli konalo "piate fórum slobodných národov postruského priestoru". Stretnutie, ktoré zorganizovala Skupina európskych konzervatívcov a reformistov, malo názov "Imper

TopDesať

Včely: 5 zaujímavostí o našich lietajúcich kamarátoch

0 icon

Včely sú pre náš ekosystém najdôležitejšie a preto by sme sa o nich mali zaujímať oveľa viac. V žiadnom prípade by sme ich nemali brať ako otravný hmyz (na rozdiel od komárov - ble). Pozri sa teda s nami na 5 fascinujúcich zaujímavosti o našich lietajúcich kamarátoch. 5. Existuje 25…

Týmito vecami muži priviedli ženy do šialenstva

0 icon

Muži niekedy dávajú svojím ženám poriadne zabrať! Ich návyky sú niekedy zvláštne a ženy tak privádzajú do šialenstva. Často sa stáva, že z páru je neporiadnejší práve muž. Ženy tak často musia svojim chlapom prízvukovať, že oblečenie by malo byť zavesené, špinavé oblečenie zasa patrí do koša na prádlo a…

Prekvapivé objavy, ktorými si ľudia získali priazeň internetu

0 icon

Ak sa na veci vo svojom okolí pozrieme detailnejšie, môžeme nájsť prekvapivé objavy, ktoré si nezískajú iba našu priazeň, ale aj priazeň mnohých ľudí na internete. V našom uponáhľanom živote je ľahké prehliadať maličkosti a považovať tak krásu a zázraky, ktoré nás obklopujú, za samozrejmosť. Ak sa však zameriame na…

Aj takéto krvilačné beštie sa skrývajú za tabuľkou "Pozor, zlý pes!"

0 icon

Pozná to každý z nás. Vždy, keď na bráne pred rodinným domom nájdeš tabuľku "Pozor, zlý pes!", pravdepodobne ti mysľou začnú behať rôzne krvilačné beštie s obrovskými tesákmi, ktoré sú pripravené zaútočiť na kohokoľvek, kto sa dostane do nebezpečnej blízkosti brány. No často je to úplne opačne. Tieto strážne zvieratá na teba…

Sovietsky superhlboký vrt, ktorý sa preslávil zvukmi z "pekla"

0 icon

Kolský superhlboký vrt sa preslávil najmä v spojitosti so záhadnou zvukovou nahrávkou, ktorá údajne zachytila zvuky z pekla. Tento Sovietsky projekt superhlbokého vrtu sa stal námetom pre jednu z najznámejších povestí súčasnosti. Množstvo ľudí veľmi rýchlo uverilo nepravdepodobnému príbehu, že niekoľko kilometrov pod zemských povrchom vedci objavili peklo. Práve v súvislosti s tým…

FOTO DŇA

Na snímke zábavno-súťažné podujatie Karneval na ľade v nedeľu 5. februára 2023 na ľadovej ploche zimného štadióna v Trebišove

Autor: TASR-Roman Hanc

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali