Kiskovu prezidentskú kampaň v roku 2014 zaplatili Taliani v rozpore so zákonmi, tvrdia aktivisti

Bratislava 13. apríla 2018 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)

 

„Andrej Kiska s najväčšou pravdepodobnosťou získal zdroje na financovanie svojej prezidentskej kampane v roku 2014 podvodom,“ tvrdia aktivisti. „Talianski majitelia spoločnosti, ktorá poskytovala občanom spotrebiteľské úvery, bez zjavnej príčiny a za veľmi podozrivých okolností prenechali Kiskovej firme, cez ktorú Kiska robil svoju kampaň, nezákonný zisk v hodnote státisícov eur“.

 

Na snímke prezident SR Andrej Kiska

V piatok 6. apríla 2018 sa v bratislavskom Dome novinárov konala zvláštna tlačová beseda. Hoci bola novinárom avizovaná štandardne cez servis TASR, okrem zástupcu Hlavných správ tam bola iba redaktorka RTVS s kameramanom. Beseda pod názvom „Výzva prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi, aby odstúpil z dôvodu nekalého financovania prezidentskej kampane“ sa mala začať o 11 h, avšak o jedenástej za rečníckym stolom ešte nikto nesedel. Desať sekúnd po jedenástej sa slečna z RTVS zdvihla a oznámila „nebudem čakať, nie som u zubára“. Aj s kameramanom urýchlene zbalili veci a odišli. Bolo 30 sekúnd po jedenástej, na chodbe bolo počuť kroky. Vo dverách sa televizáci takmer zrazili s dvoma pánmi, ale tváriac sa, že sa strašne ponáhľajú, prešmykli sa okolo nich a úplne verejnoprávne sa vyparili.

Tí dvaja páni boli Ľubomír Špacír a Ladislav Uhlár z Prievidze, ktorí prišli médiám porozprávať príbeh, o ktorom hneď na začiatku uviedli, že všetky informácie, ktoré odznejú, sú dostupné a overiteľné z verejne prístupných zdrojov. Na ich základe dospeli podľa nich k jedinému možnému záveru: prezident Kiska občanov podviedol a konal v rozpore so zákonmi. „Nikdy sme neuvažovali o tom, že by sme robili tlačovku, ale máme názor opretý o fakty, ktorý nebol ešte nikde prezentovaný. Možno najviac sa mu priblížil denník Pravda, keď povedal, že je otázne odkiaľ prezident Kiska financoval svoju kampaň, ale nešlo to hlbšie,“ povedal L. Uhlár na úvod. V nasledujúcich riadkoch vám prinášame verziu celej kauzy v podobe, ako ju aktivisti priamo v teréne spoznali a exkluzívne pre Hlavné správy odprezentovali. Ale poďme pekne po poriadku.

 

Účinkujúci:

Najprv sa zoznámme s účinkujúcimi:

V hlavnej úlohe: Andrej Kiska, prezident SR a jeho brat Jaroslav Kiska, majitelia spoločnosti KTAG, s.r.o. Prezidentov brat Jaroslav bol okrem toho predsedom predstavenstva bývalej spoločnosti Consumer Finance Holding, a.s., zo skupiny Intesa Sanpaolo.

KTAG, s.r.o. (ďalej len KTAG), pôvodne Kiska Travel Agency, s.r.o., je firma dvoch spoločníkov, bratov Andreja a Jaroslava Kiskovcov, ktorá má ako predmet činnosti uvedené všetko možné, od ubytovania v súkromí, cez organizovanie detskej mimoškolskej činnosti až po výrobu zmrzliny.

Consumer Finance Holding, a.s. (ďalej len CFH), bola 100-percentná dcérska spoločnosť VÚB banky, a.s. Existovala v rokoch 2005 – 2017 a poskytovala nebankové pôžičky. Bola pôvodne založená za účelom holdingovej správy piatich akciových spoločností: Quatro, a.s., TatraCredit, a.s., Q-car, a.s., Slovenská požičovňa, a.s. a Slovenské kreditné karty, a.s., ktoré kúpila VÚB od pôvodných akcionárov. Tieto boli do konca roka 2015 postupne zlúčené s materskou CFH. Slovenská obchodná inšpekcia obvinila spoločnosť z nekalých praktík voči spotrebiteľom, ktoré firma neuznala a spory sa preniesli na okresné, neskôr krajské súdy. Konečné rozhodnutia vydal až Najvyšší súd SR, ktorý potvrdil závery SOI aj rozhodnutia nižších súdov. Predsedom predstavenstva CFH bol Ing. Jaroslav Kiska, starší brat Andreja Kisku, prezidenta SR.

VÚB banka, a.s. (ďalej len VÚB), patrí do medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, ktorá je najväčšou bankou v Taliansku a súčasne jednou z bánk s vedúcim postavením v Európe.

 

Úžerníci a ich záhadný parazit

Ľudia, ktorí nedostali v banke pôžičku, majú ešte jednu možnosť: navštíviť pôžičkový dom, kde im peniaze bez problémov požičajú, samozrejme, za vyšší úrok. Na Slovensku bolo donedávna okolo trinásť takýchto pôžičkových domov pod značkou Quatro, patriacou spoločnosti CFH. V každom z nich pracovalo niekoľko ľudí, ktorí mali splnomocnenie, aby v mene materskej spoločnosti CFH podpisovali s klientmi zmluvy o pôžičkách. Takto to fungovalo dlhší čas. Lenže v roku 2012 sa malo čosi zmeniť.

Pán Uhlár rozpráva príbeh ako roku 2015 zastupoval na súde jednu pani, ktorá v pôžičkovom dome Quatro v novembri roku 2013 požiadala o spotrebiteľský úver, tzv. najľahšiu pôžičku, ktorú jej nebanková spoločnosť CFH poskytla. Zmluvu mala uzatvorenú so spoločnosťou CFH, ale sprostredkovateľom bola firma KTAG. Pán Uhlár zašiel do pôžičkového domu a požiadal dotyčnú pracovníčku, aby mu vysvetlila, ako to s tou zmluvou teda vlastne je. Od tej sa mal dozvedieť, že oni, zamestnanci, ktorí v pôžičkovom dome Quatro poskytujú tie pôžičky, boli do roku 2012 zamestnancami CFH, potom sa stali zamestnancami KTAG, ktorá bola medzi klienta a CFH vsunutá ako sprostredkovateľ, a od roku 2015, keď KTAG sprostredkovanie úverov pre CFH ukončila, sa stali opäť zamestnancami CFH.

A toto pána Uhlára zarazilo: „To isté Quatro, tá istá budova, tí istí ľudia, ale niekoľko rokov je tam ktosi nastrčený ako sprostredkovateľ – a potom sa zase všetko uvedie do pôvodného stavu. Čo je za tým?“ pýta sa.

Tu treba povedať, že aj v tých rokoch bolo poskytovanie spotrebiteľských úverov dobrý biznis. Potvrdzujú to aj výročné správy spoločností, ktoré v našom príbehu vystupujú. Pri vybudovanej sieti kamenných pôžičkární, masívnej reklame, úroku viac ako 20 percent a potenciálnej klientele zahŕňajúcej nemalú časť obyvateľstva to bol pre majiteľov celkom spoľahlivý peňazovod.

Uhlár: „Bez poznania súvislostí by bolo absolútne nepochopiteľné kto a prečo mohol potrebovať do tohto perfektného stroja na peniaze vsunúť ešte nejakého sprostredkovateľa, ktorý nepriniesol žiadnu pridanú hodnotu, žiadny úkon navyše, kvalitnejších ľudí, skúsenosti či čokoľvek iné – ktorý neurobil ničovité nič, len odkanalizoval časť zisku. A ešte zaujímavejšie je, prečo sa táto parazitujúca spoločnosť z takého lukratívneho biznisu po pár rokoch potichu stiahla.“

 

Dva a dva sú štyri…

Tu je naozaj ťažké sa neopýtať: prečo dala spoločnosť CFH firme KTAG v rokoch 2012 – 2015 zadarmo takýto zaujímavý biznis? Veď majitelia CFH boli vzdialení talianski veľkopodnikatelia, aký záujem tí mohli mať na tom, aby namiesto nich zarábala malá slovenská firma? A prečo túto výhodnú spoluprácu KTAG v roku 2015 ukončila? Akú protihodnotu CFH, resp. jej talianski majitelia za takto ohraničenú „spoluprácu“ dostali?

Takýto zvláštny druh podnikania by však mohol dávať zmysel, ak by sme brali do úvahy, že práve v tom období prebiehala príprava na prezidentskú kampaň a samotná kampaň, ktorá vyvrcholila tým, že 29. marca 2014 bol Andrej Kiska zvolený za prezidenta Slovenskej republiky.

„A čuduj sa svete, Kiska nefinancoval svoju kampaň zo súkromného účtu, ale práve cez firmu KTAG,“ pripomína L. Uhlár. „Nad tým sa už v minulosti pozastavovali viacerí novinári, ktorí v tomto smere kládli prezidentovi nepríjemné otázky, na tie však nikdy zmysluplne neodpovedal, len sa zamotával. Tvrdil napríklad, že KTAG financovala kampaň vďaka pôžičke, ktorú firme dal. A zároveň povedal, že jeho brat, spolumajiteľ firmy KTAG, sa na jeho kampani nepodieľal ani centom. Lenže: pôžička je preto pôžičkou, lebo sa musí vrátiť, inak by bola darom. Ak Andrejovi Kiskovi KTAG pôžičku v celom rozsahu do roku 2023 vráti, ku čomu sa aj zaviazala, potom logicky Andrej Kiska nefinancoval svoju kampaň. Ale ak ani jeho brat nedal ani cent, potom kto tretí celú kampaň zafinancoval cez firmu KTAG?“

Špacír a Uhlár predkladajú logický scenár: „Taliani sa s Kiskovcami dohodli na skrytom financovaní kampane do prezidentských volieb, pričom vec bola dohodnutá len na určitý čas, aby sa naakumuloval určitý konkrétny adekvátny objem financií. Je to jediné rozumné vysvetlenie skutočnosti, prečo KTAG vo výročnej správe za rok 2012 opisuje ako skvelo sa firme darí so sprostredkovaním úverov a o rok neskôr, hoci sa nič dramaticky nezmenilo a finančné výsledky sú stále dobré, už plánujú ukončenie tejto lukratívnej činnosti.“

Z výročnej správy tiež vidieť, ako firme KTAG stúpli náklady na nových zamestnancov, ale ešte viac narástli zisky. Je tam uvedené aj to, že „sa zvýšili náklady odpismi“, čo je podľa Uhlára a Špacíra lož, ktorá má zakryť, že ide o náklady na financovanie Kiskovej kampane.

 

Za akú protihodnotu?

Ladislav Uhlár hovorí: „Sumy, o aké išlo, boli omnoho vyššie než 133 tisíc eur, čo je čiastka povolená na financovanie prezidentskej kampane. KTAG každoročne faktúrovala CFH stovky tisíc eur, pričom to bolo rozložené na viac rokov, faktúry chodili dokonca ešte aj v roku 2016.“ Podľa Uhlára a Špacíra sa z týchto peňazí potom mali faktúrovať rôzne služby a iné položky výlučne či čiastočne súvisiace s kampaňou a z výšky týchto faktúr by sa mala dať zistiť aj celková suma, ktorú reálne Kiska vynaložil na svoju kampaň.

Mnohí novinári, ale i politici obhajovali prezidenta Kisku, že tento sotva mohol mať úmysel skrátiť daň o 27 000 eur, keď sa napríklad pravidelne zrieka svojich mesačných platov, ktorých súhrn za celé prezidentské obdobie mnohonásobne prevyšuje hodnotu predmetnej skrátenej dane. Pri celkovom objeme zisku, o ktorom L. Uhlár hovorí, je však evidentné, že Taliani mohli ľahko zaplatiť prezidentovi Kiskovi aj toto zrieknutie sa prezidentského platu. Špacír a Uhlár tiež tvrdia, že mu takýmto spôsobom prefinancovali aj celého Dobrého Anjela. Vo svetle týchto informácií potom uvidíme prezidenta SR nie ako „dobrého anjela“ či dobrodinca zriekajúceho sa vlastného platu v prospech iných, ale iba daňového podvodníka a nástroj diaľkového riadenia zo zahraničia.

Navyše, aj samotný zisk nadobudnutý z poskytovania tzv. Quatro najľahších pôžičiek, z ktorého mali Taliani financovať Kiskovi jeho predvolebnú i povolebnú kampaň, L. Uhlár označuje za nezákonný: „Za nezákonný ho uznala aj Slovenská obchodná inšpekcia a súd, keďže všetky takto poskytnuté pôžičky boli preukázateľne bezúročné a bez poplatkov. O tom svedčí aj vyjadrenie SOI, ako aj súdne rozhodnutia“.

„Považujeme za isté, že Kiska nie je nezávislý, ale je naviazaný na tú taliansku finančnú skupinu. Niečo im nepochybne sľúbil za to, že mu zaplatili kampaň do prezidentských volieb, pričom tá suma, o ktorú išlo, bola určite vyššia ako suma povolená zo zákona na financovanie kampane. Toto tvrdíme a nikto to nevyvráti, pretože si stojíme za každou z informácií, ktoré sme uviedli,“ povedal na záver L. Uhlár.

Ivan Lehotský

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Vo verejnom vypočutí uspeli ďalší štyria uchádzači na sudcu Najvyššieho správneho súdu SR

0 icon

Bratislava 18. júna 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Vo verejnom vypočutí v rámci tretieho kola výberového konania na sudcu Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR uspeli štyria uchádzači. Postúpili tak do druhej časti výberového konania, v ktorej bude Súdna rada SR overovať ich sudcovskú spôsobilosť a majetkové pomery „Súdna rada SR…

Na západe Slovenska bude cez víkend platiť druhý stupeň výstrahy pred horúčavami

0 icon

Bratislava 18. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:Wikimedia)   Na západe Slovenska bude cez víkend platiť druhý stupeň výstrahy pred horúčavami. Informoval o tom Slovenský hydrometorologický ústav (SHMÚ) na svojej webovej stránke. Teplota vzduchu sa v niektorých oblastiach môže vyšplhať aj na 35 stupňov „Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické…

Verstappen dosiahol najlepší čas v piatkových tréningoch na VC Francúzska

0 icon

Le Castellet 18. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Francois Mori)   Holandský jazdec Max Verstappen dosiahol najlepší čas v piatkových tréningoch na Veľkú cenu Francúzska, siedme podujatie tohtoročného seriálu majstrovstiev sveta F1. Pilot Red Bullu a líder šampionátu zvládol okruh v Le Castellet za 1:32,872 min. a v druhom tréningu o osem tisícin…

Slováci už môžu od pondelka cestovať do Chorvátska bez obmedzení – bez testu či očkovania

0 icon

Bratislava 18. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Chorvátsko na začiatku letnej turistickej sezóny úplne uvoľňuje podmienky pre príchod do krajiny. Slovensko je podľa rozhodnutia Chorvátska od piatkovej polnoci na zozname tzv. zelených krajín Ako pre portál NašaDoprava.sk potvrdilo Chorvátske turistické združenie, znamená to, že Slováci môžu do Chorvátska vstupovať bez potvrdenia…

Szijjártó: Maďarsko chce posilniť vzťahy s Tureckom

0 icon

Budapešť 18. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/MTI-Zoltan Balogh)   Maďarská vláda považuje z hospodárskych i bezpečnostných dôvodov za mimoriadne dôležité posilňovanie maďarsko-tureckých vzťahov, vyhlásil v piatok v Budapešti maďarský minister zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Péter Szijjártó po schôdzke s tureckým ministrom obchodu Mehmetom Mušom Podľa agentúry MTI šéf maďarskej diplomacie…

Vladimír Lengvarský: Na vládu predložím uznesenie o predaji či darovaní vakcín Sputnik V

0 icon

Bratislava 18. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   O dávky vakcíny Sputnik V, ktoré Slovensko nevyužije, prejavili záujem krajiny západného Balkánu. Počas pracovného výjazdu na východe Slovenska, na ktorom hovoril aj o téme očkovania, to potvrdil minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Na rokovaní vlády chce predložiť uznesenie o predaji…

Po úniku chemikálií v čističke v Plzni sú štyria ľudia v kritickom stave

0 icon

Bratislava 18. júna 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:Wikimedia)   Vo firme na spracovanie priemyselného odpadu v českej Plzni v piatok unikli chemikálie, pravdepodobne sírovodík. Na mieste zasahujú záchranári, policajti aj hasiči. Zdravotníci odviezli do nemocnice štyroch zamestnancov v kritickom stave, dvaja neskôr zomreli, informuje spravodajský portál TN.cz Hasiči pôvodne informovali, že chemikálie…

Ak UEFA nezíska od Britov výnimku, finále ME možno presunú z Londýna do Budapešti

0 icon

Londýn 18. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Frank Augstein)   Futbalové majstrovstvá Európy sú už v plnom prúde, no ešte nie je isté, že vyvrcholenie turnaja bude 11. júla hostiť anglický Londýn. Európska futbalová únia (UEFA) totiž stále rokuje s britskou vládou o udelení výnimky pre zahraničných fanúšikov, aby po príchode do krajiny…

Liberáli v OĽANO primitívne atakovali socialistov za ich zdržanlivý prístup k očkovaniu detí. Sú v koalícii ešte nejakí konzervatívci?

0 icon

Bratislava 18. júna 2021 (HSP/Foto:TASR/AP-Jae C. Hong)   Liberálni poslanci hnutia OĽANO dnes na tlačovom brífingu vyzvali opozičné strany, aby prestali hazardovať so zdravím ľudí, prejavili aspoň základnú mieru zodpovednosti za štát a pridali sa k podpore vakcinácie obyvateľstva Poslanec Kristián Čekovský prístup opozície ostro skritizoval. „Aj v uplynulých dňoch…

Korčok víta opätovné vymenovanie Antónia Guterresa za generálneho tajomníka OSN

0 icon

Bratislava 18. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Kirsty Wigglesworth)   Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS) víta opätovné vymenovanie Antónia Guterresa za generálneho tajomníka Organizácie spojených národov (OSN). Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí to uviedlo v tlačovej správe, ktorú zaslal komunikačný odbor rezortu. Guterres bol do druhého funkčného obdobia menovaný dnes.…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ivan Štubňa

„Arbeit macht frei“ alebo „Vakcína je sloboda“

0icon

„Arbeit macht frei“ – smutne známy nápis z koncentračných táborov nacistov, známy v preklade ako prácou k slobode, práca oslobodzuje alebo práca Vás urobí slobodným. Týkalo sa to koncentrákov a cynizmus nacistov sa prejavil v tom, že keď ste neboli schopní pracovať, skončili ste v plynovej komore ako odpad. Čiže ste boli „oslobodení“ - smrťou... Dnes…

Štefan Harabin

Výzva občanov Slovenskej republiky parlamentu na okamžite odvolanie náčelníka podvodných pyramídových hier, Jána Mazáka, z členstva v Súdnej rade.

0icon

Ťažký kriminálnik Mazák sa pre Sorošovské ultraliberálne, fašistické média vyslovil, že je nehorázne u sudcu Mgr. Dalibora Miľana, ak si v súvislosti s rozhodovacím procesom viažucim aj k protipandemickým opatreniam Mikasa a vlády dovolil vykladať Ústavu. Treba mu preto okamžite zastaviť výkonu funkcie sudcu. Mazák bez najmenších pochybnosti na politickú…

Boris Mesár

Chazarská mafia už takmer zničila Ukrajinu .

0icon

Pád až na samé dno ! Ucro-stad vydal štatistiku za rok 2020 , z ktorej stávajú vlasy dupkom ! Keď som to videl prvý krát , nemohol som veriť ,že sa odvážili toto zverejniť. Demografia, priemysel, medicína, poľnohospodárstvo ... Tu sú len tie najpôsobivejšie body: V porovnaní s rokom 2013.…

Ivan Holek

Testovaním zlomené posledné zbytky hrdosti

0icon

Na Slovensku existuje rádio, ktoré o sebe tvrdí, že ako jediné má guráž. Je to hlavne preto, lebo hrá iba rockovú muziku. O rockových interpretoch je známe, že sú značne nekonvenční, alebo až rebeli. A to isté platí aj o ich fanúšikoch. Nektorí z nich sú otvorení rebeli, či už…

Pavel Jacz

Minister zdravia Lengvarský chce kupčiť so zdravím. Za očkovanie chce ponúkať peniaze na ruku, alebo lotériu.

0icon

Zostal som ako prikovaný, keď sa minister zdravotníctva Lengvarský vyjadril, že chcú zvýšiť percentá zaočkovania Slovákov štátnym úplatkom - finančnou odmenou, alebo lotériou. Aj týmto spôsobom sa chceme opičiť po Američanoch (max 100 USD) a Srboch (25 €)? Lenže všeobecná vzdelanostná úroveň Slovákov je o mnoho percent vyššia, ako našich…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Záhada nacistických pokladov: Presťahovanie rezerv. 3. časť

0 icon

Správa, že Američania uchmatli nacistické rezervy ríšskej banky v Merkerse, nacistickými pohlavármi riadne otriasla. Prezident banky Walther Frank naliehavo požiadal Hitlera, aby dal zvyšné rezervy previezť z Berlína niekam inam. Ruské vojsko neustále postupovalo, a tak Nemci nemali na záchranu ostávajúcich prostriedkov čas nazvyš. Pokračujeme treťou časťou série článkov s podtitulom Záhada nacistických pokladov.…

Ak chceš byť šťastný, nechaj si svoj život pre seba

0 icon

Mať nablízku svojich priateľov a rodinu je dôležité, no tí skutoční a oddaní priatelia sú vzácni. Mnohí z nás však zabúdajú, že svet nie je úplne ideálnym miestom, a tak by sme si mali nechávať svoj osobný život pre seba. Každý z nás je obklopený negatívnymi vibráciami a nie každý,…

Prečo je také ťažké prestať si chytať tvár?

0 icon

Niekedy chceme ovládať naše gestá a pohyby, ale keďže mnohé z nich sú neúmyselné, napríklad pomocou rúk vyjadrujeme svoje pocity, môže to byť zložitejšie, ako by sa očakávalo. Zamysli sa napríklad nad tým, že sa dotýkaš svojej tváre, čo je jednou z najbežnejších reakcií ľudského tela. Mohlo by ťa prekvapiť, koľkokrát…

Umelec strávil 3000 hodín úpravou historických fotografií

0 icon

Každého zaujíma, aké by to bolo, žiť v rôznych historických obdobiach a prežiť na vlastnej koži historické udalosti.  Možno by sa ti páčila príležitosť spoznať niektorých známych ľudí minulosti, ktorí už bohužiaľ medzi nami nie sú, a tak si ich nemohol stretnúť osobne. Napríklad, nás by potešilo zoznámiť sa s osobnosťami,…

Môže cvičenie pred spaním ovplyvniť tvoj spánok?

0 icon

Pravidelné cvičenie má mnoho výhod, vrátane lepšieho spánku. Môže podporovať relaxáciu, znižovať úzkosť a normalizovať tvoje vnútorné hodnoty. Cvičenie tiež zvyšuje teplotu tela a keď začne klesať, cítiš sa ospalo. Dlho sa verilo, že cvičenie pred spaním sťažuje zaspávanie. Podľa nedávneho výskumu to však nemusí byť pravda. Štúdie zistili, že…

Vo svete IT

Google začal uvoľňovať pre aplikáciu Správy funkciu, ktorá vám pomôže mať dôležité konverzácie po ruke

0 icon

Aplikácia Správy patrí v súčasnosti medzi najpopulárnejších klientov na spravovanie SMS, či četov. V priebehu včerajšieho dňa vyplávali na povrch informácie, že Google začal s distribúciou funkcie End-to-end šifrovania. Najnovšie portál xda-developers.com poukazuje na to, že v rámci BETA programu, aplikácia Správy vo verzii 8.3.026 dostáva ďalšiu užitočnú funkciu. Určite…

Telekom rozširuje pokrytie 5G signálom! Už ste sa skúšali pripojiť do 5G siete? Tieto smartfóny sú kompatibilné!

0 icon

5G technológia pomaly, ale isto napreduje dopredu a to aj v našom regióne. Druhým dychom treba dodať, že výhody 5G siete môžu v súčasnosti využívať najmä obyvatelia nášho hlavného mesta, kde operátori postupne rozširujú pokrytie 5G siete. Začiatkom tohto mesiaca sme vám priniesli správy, že Telekom rozširuje pokrytie 5G signálom…

Fotoaparát umiestnený pod displejom zatiaľ nie je úplne dokonalý. Oslavy sú zrejme predčasné

0 icon

Technológia selfie fotoaparátu umiestneného pod displejom smartfónov by mala zažiť veľký rozmach ešte v tomto roku, aspoň to pred niekoľkými mesiacmi predpovedali viacerí analytici, leakeri, ale i samotní výrobcovia zariadení. Aktuálne sa však na trhu nachádza iba jeden smartfón s touto technológiou, konkrétne ZTE Axon 20 5G. Technológiu môžeme v…

Rok 2021 bude možno prvým, kedy Huawei nepredstaví smartfón z produktovej rady Mate. Prečo sa tak možno stane?

0 icon

Huawei ešte vo februári 2013 predstavil prvú generáciu smartfónu z produktovej rady Mate. Bol to rok, ktorý započal jednu veľkú epochu tejto produktovej rady, ktorá sa teší veľkej obľube do týchto dní. Najnovšie správy, na ktoré poukazuje portál cnbeta však naznačujú, že Huawei si možno dá „nechcenú“ prestávku pri predstavovaní…

Niektoré Poco telefóny hlásia problémy: Môže za to posledná aktualizácia!

0 icon

Aktualizácie a stabilita systému sú achilovou pätou čínskej spoločnosti Xiaomi. Práve problémy so systémom priniesli spoločnosti nepekné renomé, ktoré sa s Xiaomi tiahne už dlhšiu dobu. I napriek tomu, že nám Xiaomi sľúbilo stabilnejší systém do budúcna a odstránenie chýb v systéme, najnovšie portál Piunikaweb.com eviduje problémy hneď u dvoch…

Armádny Magazín

Poľsko na východných hraniciach rozmiestňuje americké raketové systémy Javelin. Prvé testy už prebehli

0 icon

Poľsko, 18. júna 2021 (AM) – Poľsko na východe svojej krajiny rozmiestni protitankové raketové systémy FGM-148F Javelin. Vo štvrtok to novinárom povedal poľský minister národnej obrany Mariusz Błaszczak. Minister informoval, že sa vo štvrtok zúčastnil ukážkových cvičení na polyg

Ruské ministerstvo obrany informovalo o novej verzii stíhačky SU-57

0 icon

  Rusko, 18. júna 2021 (AM) – Ruské ministerstvo obrany a konštrukčná kancelária Suchoj plánujú vyvinúť pre export dvojmiestnu verziu stíhačky Su-57, informoval podpredseda vlády Jurij Borisov počas pracovnej cesty do Prímorského kraja. Podľa jeho slov takáto úprava zvýši dopyt v zahraničí.   "O tento stroj je záujem a podľa môjh

Klamali vám: Napoleona a Hitlera neporazili nízke teploty

0 icon

Nemecko, 17. júna 2021 (AM) – Zvyčajne sa uvádza, že Napoleon a Hitler boli v Rusku porazení surovými teplotami ruskej zimy, hoci vedeli o zložitosti vojenskej kampane v takýchto podmienkach. Španielsky autor Manuel P. Villatoro v tomto článku analyzuje, na čo sa obaja agresori spoliehali a čo ich zničilo.   Napoleon Bonaparte a Adolf

Rusi priviezli pre amerického prezidenta Joe Bidena aj jedno nepríjemné prekvapenie - generála Gerasimova

0 icon

Rusko, 18.jún 2021 (AM) – Rusi pripravili pre amerického prezidenta Joe Bidena prekvapenie, ktoré „Američania zjavne neočakávali“. V rámci delegácie bol na rokovanie s prezidentom vyslaný aj generál Valerij Gerasimov.   „Naše posledné varovanie,“ uviedol

Po čistkách v armáde Bielorusko začalo všeobecnú vojenskú mobilizáciu

0 icon

Bielorusko, 18.jún 2021 (AM) – Bieloruský prezident Alexander Lukašenko podľa viacerých údajov na pozadí hromadného prepúšťania v radoch dôstojníkov ozbrojených síl a „vojakov na kontrakt“ kvôli augustovým udalostiam minulého roka vyhlásil všeobecnú vojenskú mobilizáciu. Inform

Svetlo sveta

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

Je dovolené, aby katolík, ktorý je súčasťou inej sekty pristupoval k sviatostiam?

0 icon

Otázka: Je to v poriadku keď človek, ktorý je v sekte napr. scientológii prehlasuje, že každý kresťan katolík môže byt v sekte a pristupovať k sviatostiam? Odpoveď o. Gajdoš, predseda liturgickej komisie: V Kristovej cirkvi sa vždy považovalo zapretie viery za jedno z najvážnejších previnení – spolu s vraždou a…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali