Kiskovu prezidentskú kampaň v roku 2014 zaplatili Taliani v rozpore so zákonmi, tvrdia aktivisti

Bratislava 13. apríla 2018 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)

 

„Andrej Kiska s najväčšou pravdepodobnosťou získal zdroje na financovanie svojej prezidentskej kampane v roku 2014 podvodom,“ tvrdia aktivisti. „Talianski majitelia spoločnosti, ktorá poskytovala občanom spotrebiteľské úvery, bez zjavnej príčiny a za veľmi podozrivých okolností prenechali Kiskovej firme, cez ktorú Kiska robil svoju kampaň, nezákonný zisk v hodnote státisícov eur“.

 

Na snímke prezident SR Andrej Kiska

V piatok 6. apríla 2018 sa v bratislavskom Dome novinárov konala zvláštna tlačová beseda. Hoci bola novinárom avizovaná štandardne cez servis TASR, okrem zástupcu Hlavných správ tam bola iba redaktorka RTVS s kameramanom. Beseda pod názvom „Výzva prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi, aby odstúpil z dôvodu nekalého financovania prezidentskej kampane“ sa mala začať o 11 h, avšak o jedenástej za rečníckym stolom ešte nikto nesedel. Desať sekúnd po jedenástej sa slečna z RTVS zdvihla a oznámila „nebudem čakať, nie som u zubára“. Aj s kameramanom urýchlene zbalili veci a odišli. Bolo 30 sekúnd po jedenástej, na chodbe bolo počuť kroky. Vo dverách sa televizáci takmer zrazili s dvoma pánmi, ale tváriac sa, že sa strašne ponáhľajú, prešmykli sa okolo nich a úplne verejnoprávne sa vyparili.

Tí dvaja páni boli Ľubomír Špacír a Ladislav Uhlár z Prievidze, ktorí prišli médiám porozprávať príbeh, o ktorom hneď na začiatku uviedli, že všetky informácie, ktoré odznejú, sú dostupné a overiteľné z verejne prístupných zdrojov. Na ich základe dospeli podľa nich k jedinému možnému záveru: prezident Kiska občanov podviedol a konal v rozpore so zákonmi. „Nikdy sme neuvažovali o tom, že by sme robili tlačovku, ale máme názor opretý o fakty, ktorý nebol ešte nikde prezentovaný. Možno najviac sa mu priblížil denník Pravda, keď povedal, že je otázne odkiaľ prezident Kiska financoval svoju kampaň, ale nešlo to hlbšie,“ povedal L. Uhlár na úvod. V nasledujúcich riadkoch vám prinášame verziu celej kauzy v podobe, ako ju aktivisti priamo v teréne spoznali a exkluzívne pre Hlavné správy odprezentovali. Ale poďme pekne po poriadku.

 

Účinkujúci:

Najprv sa zoznámme s účinkujúcimi:

V hlavnej úlohe: Andrej Kiska, prezident SR a jeho brat Jaroslav Kiska, majitelia spoločnosti KTAG, s.r.o. Prezidentov brat Jaroslav bol okrem toho predsedom predstavenstva bývalej spoločnosti Consumer Finance Holding, a.s., zo skupiny Intesa Sanpaolo.

KTAG, s.r.o. (ďalej len KTAG), pôvodne Kiska Travel Agency, s.r.o., je firma dvoch spoločníkov, bratov Andreja a Jaroslava Kiskovcov, ktorá má ako predmet činnosti uvedené všetko možné, od ubytovania v súkromí, cez organizovanie detskej mimoškolskej činnosti až po výrobu zmrzliny.

Consumer Finance Holding, a.s. (ďalej len CFH), bola 100-percentná dcérska spoločnosť VÚB banky, a.s. Existovala v rokoch 2005 – 2017 a poskytovala nebankové pôžičky. Bola pôvodne založená za účelom holdingovej správy piatich akciových spoločností: Quatro, a.s., TatraCredit, a.s., Q-car, a.s., Slovenská požičovňa, a.s. a Slovenské kreditné karty, a.s., ktoré kúpila VÚB od pôvodných akcionárov. Tieto boli do konca roka 2015 postupne zlúčené s materskou CFH. Slovenská obchodná inšpekcia obvinila spoločnosť z nekalých praktík voči spotrebiteľom, ktoré firma neuznala a spory sa preniesli na okresné, neskôr krajské súdy. Konečné rozhodnutia vydal až Najvyšší súd SR, ktorý potvrdil závery SOI aj rozhodnutia nižších súdov. Predsedom predstavenstva CFH bol Ing. Jaroslav Kiska, starší brat Andreja Kisku, prezidenta SR.

VÚB banka, a.s. (ďalej len VÚB), patrí do medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, ktorá je najväčšou bankou v Taliansku a súčasne jednou z bánk s vedúcim postavením v Európe.

 

Úžerníci a ich záhadný parazit

Ľudia, ktorí nedostali v banke pôžičku, majú ešte jednu možnosť: navštíviť pôžičkový dom, kde im peniaze bez problémov požičajú, samozrejme, za vyšší úrok. Na Slovensku bolo donedávna okolo trinásť takýchto pôžičkových domov pod značkou Quatro, patriacou spoločnosti CFH. V každom z nich pracovalo niekoľko ľudí, ktorí mali splnomocnenie, aby v mene materskej spoločnosti CFH podpisovali s klientmi zmluvy o pôžičkách. Takto to fungovalo dlhší čas. Lenže v roku 2012 sa malo čosi zmeniť.

Pán Uhlár rozpráva príbeh ako roku 2015 zastupoval na súde jednu pani, ktorá v pôžičkovom dome Quatro v novembri roku 2013 požiadala o spotrebiteľský úver, tzv. najľahšiu pôžičku, ktorú jej nebanková spoločnosť CFH poskytla. Zmluvu mala uzatvorenú so spoločnosťou CFH, ale sprostredkovateľom bola firma KTAG. Pán Uhlár zašiel do pôžičkového domu a požiadal dotyčnú pracovníčku, aby mu vysvetlila, ako to s tou zmluvou teda vlastne je. Od tej sa mal dozvedieť, že oni, zamestnanci, ktorí v pôžičkovom dome Quatro poskytujú tie pôžičky, boli do roku 2012 zamestnancami CFH, potom sa stali zamestnancami KTAG, ktorá bola medzi klienta a CFH vsunutá ako sprostredkovateľ, a od roku 2015, keď KTAG sprostredkovanie úverov pre CFH ukončila, sa stali opäť zamestnancami CFH.

A toto pána Uhlára zarazilo: „To isté Quatro, tá istá budova, tí istí ľudia, ale niekoľko rokov je tam ktosi nastrčený ako sprostredkovateľ – a potom sa zase všetko uvedie do pôvodného stavu. Čo je za tým?“ pýta sa.

Tu treba povedať, že aj v tých rokoch bolo poskytovanie spotrebiteľských úverov dobrý biznis. Potvrdzujú to aj výročné správy spoločností, ktoré v našom príbehu vystupujú. Pri vybudovanej sieti kamenných pôžičkární, masívnej reklame, úroku viac ako 20 percent a potenciálnej klientele zahŕňajúcej nemalú časť obyvateľstva to bol pre majiteľov celkom spoľahlivý peňazovod.

Uhlár: „Bez poznania súvislostí by bolo absolútne nepochopiteľné kto a prečo mohol potrebovať do tohto perfektného stroja na peniaze vsunúť ešte nejakého sprostredkovateľa, ktorý nepriniesol žiadnu pridanú hodnotu, žiadny úkon navyše, kvalitnejších ľudí, skúsenosti či čokoľvek iné – ktorý neurobil ničovité nič, len odkanalizoval časť zisku. A ešte zaujímavejšie je, prečo sa táto parazitujúca spoločnosť z takého lukratívneho biznisu po pár rokoch potichu stiahla.“

 

Dva a dva sú štyri…

Tu je naozaj ťažké sa neopýtať: prečo dala spoločnosť CFH firme KTAG v rokoch 2012 – 2015 zadarmo takýto zaujímavý biznis? Veď majitelia CFH boli vzdialení talianski veľkopodnikatelia, aký záujem tí mohli mať na tom, aby namiesto nich zarábala malá slovenská firma? A prečo túto výhodnú spoluprácu KTAG v roku 2015 ukončila? Akú protihodnotu CFH, resp. jej talianski majitelia za takto ohraničenú „spoluprácu“ dostali?

Takýto zvláštny druh podnikania by však mohol dávať zmysel, ak by sme brali do úvahy, že práve v tom období prebiehala príprava na prezidentskú kampaň a samotná kampaň, ktorá vyvrcholila tým, že 29. marca 2014 bol Andrej Kiska zvolený za prezidenta Slovenskej republiky.

„A čuduj sa svete, Kiska nefinancoval svoju kampaň zo súkromného účtu, ale práve cez firmu KTAG,“ pripomína L. Uhlár. „Nad tým sa už v minulosti pozastavovali viacerí novinári, ktorí v tomto smere kládli prezidentovi nepríjemné otázky, na tie však nikdy zmysluplne neodpovedal, len sa zamotával. Tvrdil napríklad, že KTAG financovala kampaň vďaka pôžičke, ktorú firme dal. A zároveň povedal, že jeho brat, spolumajiteľ firmy KTAG, sa na jeho kampani nepodieľal ani centom. Lenže: pôžička je preto pôžičkou, lebo sa musí vrátiť, inak by bola darom. Ak Andrejovi Kiskovi KTAG pôžičku v celom rozsahu do roku 2023 vráti, ku čomu sa aj zaviazala, potom logicky Andrej Kiska nefinancoval svoju kampaň. Ale ak ani jeho brat nedal ani cent, potom kto tretí celú kampaň zafinancoval cez firmu KTAG?“

Špacír a Uhlár predkladajú logický scenár: „Taliani sa s Kiskovcami dohodli na skrytom financovaní kampane do prezidentských volieb, pričom vec bola dohodnutá len na určitý čas, aby sa naakumuloval určitý konkrétny adekvátny objem financií. Je to jediné rozumné vysvetlenie skutočnosti, prečo KTAG vo výročnej správe za rok 2012 opisuje ako skvelo sa firme darí so sprostredkovaním úverov a o rok neskôr, hoci sa nič dramaticky nezmenilo a finančné výsledky sú stále dobré, už plánujú ukončenie tejto lukratívnej činnosti.“

Z výročnej správy tiež vidieť, ako firme KTAG stúpli náklady na nových zamestnancov, ale ešte viac narástli zisky. Je tam uvedené aj to, že „sa zvýšili náklady odpismi“, čo je podľa Uhlára a Špacíra lož, ktorá má zakryť, že ide o náklady na financovanie Kiskovej kampane.

 

Za akú protihodnotu?

Ladislav Uhlár hovorí: „Sumy, o aké išlo, boli omnoho vyššie než 133 tisíc eur, čo je čiastka povolená na financovanie prezidentskej kampane. KTAG každoročne faktúrovala CFH stovky tisíc eur, pričom to bolo rozložené na viac rokov, faktúry chodili dokonca ešte aj v roku 2016.“ Podľa Uhlára a Špacíra sa z týchto peňazí potom mali faktúrovať rôzne služby a iné položky výlučne či čiastočne súvisiace s kampaňou a z výšky týchto faktúr by sa mala dať zistiť aj celková suma, ktorú reálne Kiska vynaložil na svoju kampaň.

Mnohí novinári, ale i politici obhajovali prezidenta Kisku, že tento sotva mohol mať úmysel skrátiť daň o 27 000 eur, keď sa napríklad pravidelne zrieka svojich mesačných platov, ktorých súhrn za celé prezidentské obdobie mnohonásobne prevyšuje hodnotu predmetnej skrátenej dane. Pri celkovom objeme zisku, o ktorom L. Uhlár hovorí, je však evidentné, že Taliani mohli ľahko zaplatiť prezidentovi Kiskovi aj toto zrieknutie sa prezidentského platu. Špacír a Uhlár tiež tvrdia, že mu takýmto spôsobom prefinancovali aj celého Dobrého Anjela. Vo svetle týchto informácií potom uvidíme prezidenta SR nie ako „dobrého anjela“ či dobrodinca zriekajúceho sa vlastného platu v prospech iných, ale iba daňového podvodníka a nástroj diaľkového riadenia zo zahraničia.

Navyše, aj samotný zisk nadobudnutý z poskytovania tzv. Quatro najľahších pôžičiek, z ktorého mali Taliani financovať Kiskovi jeho predvolebnú i povolebnú kampaň, L. Uhlár označuje za nezákonný: „Za nezákonný ho uznala aj Slovenská obchodná inšpekcia a súd, keďže všetky takto poskytnuté pôžičky boli preukázateľne bezúročné a bez poplatkov. O tom svedčí aj vyjadrenie SOI, ako aj súdne rozhodnutia“.

„Považujeme za isté, že Kiska nie je nezávislý, ale je naviazaný na tú taliansku finančnú skupinu. Niečo im nepochybne sľúbil za to, že mu zaplatili kampaň do prezidentských volieb, pričom tá suma, o ktorú išlo, bola určite vyššia ako suma povolená zo zákona na financovanie kampane. Toto tvrdíme a nikto to nevyvráti, pretože si stojíme za každou z informácií, ktoré sme uviedli,“ povedal na záver L. Uhlár.

Ivan Lehotský

 

PODPORTE JEDINE NEZÁVISLÉ MÉDIUM
Sme pod neustálym tlakom
Mnohým kruhom nevyhovuje existencia Hlavných správ
Podporte jediné väčšie nezávislé médium na Slovensku

č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Pošlite nám tip

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme

Budovy v Hirošime, ktoré prežili atómovú bombu, zbúrajú

Tokio 16. decembra 2019 (SITA/AP/HSP/Foto:Wikimedia)   Japonské mesto Hirošima plánuje zbúrať dve budovy, ktoré prežili zhodenie atómovej bomby v roku 1945. Niektorým obyvateľom sa to ale nepáči a radi by ich zachovali ako pamiatku na túto udalosť Obe budovy postavené v roku 1913 boli najprv továrňami na výrobu vojenského oblečenia…

Pri americkej ambasáde v Aténach horelo niekoľko áut

Atény 16. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Yorgos Karahalis)   Neďaleko amerického veľvyslanectva v gréckej metropole Atény v pondelok zo zatiaľ neznámych príčin vzbĺklo sedem áut. Incident si nevyžiadal zranených. Informovala o tom štátna tlačová agentúra ANA Predpokladá sa, že išlo o podpaľačský útok, ktorý vykazuje známky typické pre útoky miestnych anarchistických skupín.…

USA odmietajú koncoročný termín na ústupky stanovený Severnou Kóreou

Soul 16. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Lee Jin-man)   Americký osobitný vyslanec pre Severnú Kóreu Stephen Biegun v pondelok povedal, že Washington nebude akceptovať koncoročný termín, ktorý mu dal Pchjongjang na ústupky v pozastavených rozhovoroch o jadrovom programe. Vyzval súčasne Severnú Kóreu, aby sa okamžite vrátila k rokovaciemu stolu, informovala agentúra AP…

Čína odložila plánované odvetné clá na americké autá a iné tovary

Peking 16. decembra  2019 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-China out)   Čína odložila plánované odvetné clá na americké automobily a ďalšie tovary, keďže Peking a Washington dosiahli predbežnú dohodu o obchodných vzťahoch. Peking to oznámil v nedeľu po tom, ako Washington súhlasil s odložením plánovaného zvýšenia ciel na čínske tovary v hodnote 160 mld.…

Bratislavská župa bude bilancovať výsledky za dva roky

Bratislava 16. decembra 2019 (HSP/Foto:BSK)   Bratislavská župa pozýva obyvateľov kraja na verejnú prezentáciu výsledkov svojej práce za ostatné dva roky. Podujatie sa uskutoční v utorok 17. decembra o 13:30 v priestoroch Úradu Bratislavského samosprávneho kraja „Keď som v roku 2017 nastúpil na post župana, povedal som si, že je veľká príležitosť dokázať pretaviť…

Radičová upozorňuje na vysoké preferencie Koltebovcov. Viní z toho neschopnosť opozície dohodnúť sa. „Kam až chcú politici klesnúť?“

Bratislava 16. decembra 2019 (HSP/Foto:SITA/Branislav Bibel)   Bývalá predsedníčka vlády za stranu SDKÚ Iveta Radičová v sobotu na Facebooku upozornila na trend zvyšujúcich sa preferencií strany ĽSNS, ktorá v prieskumoch preskočila už aj koalíciu Progresívne Slovensko a Spolu či Za ľudí To, že strana Mariana Kotlebu sa v súčasnosti v…

Danko tvrdí, že Pellegrini má blízko k progresívcom. Upozorňuje na odlišný názor premiéra na Marrákeš, na Istanbul či na adopcie homosexuálnych párov narozdiel od predsedu Fica

Bratislava 16. decembra 2019 (HSP/Foto:Screenshot RTVS)   Predseda parlamentu a vládnej SNS Andrej Danko v nedeľných diskusných reláciách v médiách upozornil na názorový rozkol medzi vedúcimi predstaviteľmi najsilnejšej strany Smer-SD Robertom Ficom a Petrom Pellegrinim najmä v hodnotových otázkach Andrej Danko v diskusii O 5 minút 12 vysielanej vo verejnoprávnej…

Uhrík sa vyjadril ku procesu s Rostasom: „Besnenie liberálov v polícii začína naberať na obrátkach. A to ešte nevyhrali voľby“

Bratislava 16. decembra 2019 (HSP/Foto:TASR-Branislav Račko)   Podľa poslanca Európskeho parlamentu za ĽSNS Milana Uhríka policajní vyšetrovatelia, ktorí stoja za obvinením vydavateľa časopisu Zem a Vek Tibora Eliota Rostasa, ukázali svoju "aroganciu" Milan Uhrík na sociálnej sieti Facebook upozornil, že "besnenie liberálov v polícii začína naberať na obrátkach". "A to ešte nevyhrali…

Česi sa zastali Blahu, píšu predsedovi SAV list: Etika je to posledné, čo mu možno vytknúť

Bratislava/Praha 16. decembra 2019 (HSP/Foto:Kombosnímka)   Slovenská akadémia vied, ktorá sa nevedela zastať svojho člena, ale podľahla tlaku mimovládnych aktivistov, dostala studenú sprchu od svojich českých kolegov Minulý týždeň po nátlaku mimovládnych aktivistov, predsedníctvo Slovenskej akadémie vied (SAV) vyzvalo poslanca Národnej rady (NR) SR Ľuboša Blahu (Smer-SD), aby zvážil svoje…

Rusko aj Kočner sú prvýkrát spolu na pojednávaní v kauze zmeniek, Rusko však upozornil senát na jednu vec

Pezinok 16. decembra 2019 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Obžalovaní Pavol R. aj Marian K. sú prvýkrát spolu naraz na pojednávaní vo veci falšovania zmeniek TV Markíza a marenia spravodlivosti pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku. Pavol R. upozornil senát, že v prípade, že sa nebude počas pojednávania cítiť…

Erdogan vracia úder: Turecko by mohlo za genocídu uznať zabíjanie amerických Indiánov

Ankara 16. decembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/Sputnik, Kremlin-Alexei Druzhinin)   Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan pohrozil, že jeho krajina by mohla uznať za genocídu masové zabíjanie pôvodných obyvateľov Ameriky kolonistami z Európy. Šlo by o reakciu Turecka na rozhodnutie Senátu amerického Kongresu, ktorý minulý týždeň formálne uznal vyvražďovanie Arménov v Osmanskej ríši…

Klame Greta často, tak ako ju z klamstva v sobotu usvedčila Deutsche Bundesbahn?

Berlín 16. decembra 2019 (HSP/Roman Bednár/Foto:SITA/AP-Twitter@GretaThunberg via AP)   Po viacmesačnom cestovaní po ďalekom svete a po dvoch plavbách cez Atlantik sa aktivistka Greta Thunbergová vracia domov. Tak nám to oznamovala v sobotu večer na twitteri Uviedla, že je konečne na ceste domov a práve sa nachádza v nesmierne preplnenom rýchlovlaku ICE v Nemecku.…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

EÚ a EAHÚ alebo Monopoly pre dospelých

"Ak myslíte svoju európsku orientáciu vážne, potom zrejme robíte politické rozhodnutia, ktoré vás k nej približujú. Toto nie je jedno z nich,"  Ide o vyjadrenia nášho ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka adresované Srbsku, pred podpisom dohody o zóne voľného obchodu s Euroázijskou ekonomickou úniou EEÚ /alebo Euroázijskou hospodárskou úniou EAHÚ/, ktorá bola podpísaná…

Odmietnime nacizmus, je presným opakom nacionalizmu, neverme definícii liberálov

Tézu o nacizme ako opaku nacionalizmu treba opakovať do nemoty. Práve pred voľbami. Nech čo najviac voličov precitne z liberálnej definície nacizmu. Zahmlievacej definície protištátnikov. Už v minulosti som si dovolil za nacizmus označiť všetky trendy proti štátnosti malých štátov v záujme vytvorenia superštátu. Je úplne jedno, či rímski cisári násilím presadzovali…

WTF MH17 – cui bono?

Komu to napokon prospelo... O zostrelení MH17 sa toho popísalo a nahralo tony materiálu, aj na tému „cui bono“. Preklepala sa vari zo všetkých strán. Čím chce autor túto tému ešte obohatiť? Kým nepoznáme skutočných páchateľov, riešenie tejto otázky v sebe obsahuje ešte značnú časť špekulácie. A nebudem ani predstierať, že ju dnes dokážeme…

Manipulačné techniky

Techniky manipulácii verejnosti .   Od nepamäti sa vládnúca vrstva snažila rôznymi spôsobmi kontrolovať ľudstvo a vnucovať mu mnohé z ich šialených plánov , ktoré išli proti vôly a potrebám jednoduchých ľudí . Robili to jednoducho aby si zabezpečili zisk, kontrolu a naplnili svoje choré úchylky . V staroveku na to využívali  rôzne nebeské znamenia…

Ešte raz k ľavici a komunistom...

Môj predošlý článok rozprúdil celkom slušnú diskusiu a zdá sa mi, že by som sa k téme socializmu a komunistickej ideológie mal ešte vrátiť. Je mi jasné, že Hlavné správy a ich blog čítajú do značnej miery práve ľudia nejakým spôsobom ľavicovo založení, alebo jednoducho vychádzajúci zo svojich pozitívnych skúseností…

GRÉTIZMUS, ALEBO KEĎ MÉDIÁ VYPĽUJÚ OSOBNOSŤ ROKA AJ BEZ OSOBNOSTI...

Tak Gréta má byť podľa TIME osobnosť roka 2019. Nič nové pod slnkom. Záujmy, manipulácie s verejnou mienkou, aby sa masa mladých ľudí ešte viac sfanatizovala. A nič nové ani pre Slovákov, ak mohla byť „osobnosť“ roka pani z pezinskej skládky... Fanatický grétizmus je predovšetkým o enviro extrémizme či soft eko terorizme. Grétu vidím…

TopDesat

Bojiská ako ich nepoznáme: Návštevníkom prinášajú zimomriavky a zvláštne pocity (1. časť)

0

Bojiská sú scénami krvipreliatia, zabíjania a mrzačenia. Asi nás ani neprekvapuje, že sa stávajú najobvyklejšími arénami nadprirodzených javov. Ozveny vzájomnej nenávisti, ktoré pociťujú príslušníci nepriateľských vojsk, a spáchané násilie akoby sa stále ozývali v miestach vojnových konfliktov a bojových polí. Mnohí návštevníci a turisti, ktorí sa tieto miesta rozhodnú navštíviť, často rozprávajú o tom, že sa…

TOP 15 udalostí z minulosti, ktorým nebudeš veriť

0

Na základnej škole nás na dejepise učili o lovcoch mamutov, na strednej škole sme sa naučili, prečo vypukla druhá svetová vojna, ale nikto nám nikdy nepovedal o týchto bizarných udalostiach a zvyklostiach, ktoré rôzne kultúry praktikovali. Pomocou rebríčka top 15 udalostí z minulosti si uvedomíte, že najznámejší terorista dostal ocenenie, že…

10 najbizarnejších vecí, ktoré si môžeš kúpiť online

0

Nakupovanie cez internet je pohodlný výdobytok dnešnej doby. Nemusíme chodiť do obchodu, stačí, ak otvoríme dvere a milý kuriér nám doručí tovar až domov. Objednávame si jedlo, oblečenie, topánky, knihy... E-shopy nám mnohokrát zachránia kožu a umožnia nám kúpiť darček na poslednú chvíľu, občas spôsobia rôzne reklamačné problémy a niekedy na…

Toto sú tie najťažšie jazyky na svete. Je medzi nimi aj slovenčina?

0

Chceš sa naučiť cudzie jazyky, ale súčasne si lenivý a chceš si vybrať ten najjednoduchší? Americký Foreign Service Institute zatriedil hlavné jazyky na celom svete do 5 kategórií podľa obtiažnosti. Kritériom bolo, ako veľmi sa odlišujú od angličtiny. Používateľ Reddit používateľ Fummy preložil tieto údaje na farebne označenú mapu, aby to všetko zjednodušilo. Ktoré sú…

Dvojitá brada? Rozlúčiš sa s ňou vďaka týmto trikom!

0

Aj pár kíl navyše sa zvyčajne ľahko prejaví na našej tvári. Pravda však je, že tuk na krku a tvári nie je ovplyvnený iba našim prírastkom na váhe. Poloha v spánku a zlé držanie tela, keď sme v kancelárii, sú tiež rizikovými faktormi pre dvojitú bradu, ktorú sa všetci snažíme skryť. Ak trápi dvojitá…

22 rutinných vecí, ktoré ti zaberajú omnoho viac času, než si myslíš

0

Ľudia sa priemerne dožívajú  28 560 dní. Čo za tie roky vlastne stihnú urobiť? Koľko času strávia postojačky a koľko posediačky? Samozrejme, všetko závisí od povolania, od krajiny, v ktorej človek žije a od mnohých zvykov, či už kolektívnych, alebo individuálnych.  Pastier rozpráva, resp. počúva priemerne dva roky, kým kňaz alebo…

Vo svete IT

„Malá“ dohoda medzi Čínou a USA je na svete. Došlo k zmierneniu napätia

0

Koncom minulého týždňa obehli svet správy o  tom, že medzi USA a Čínou sa schyľuje k „malej“ dohode, ktorá by mala zmierniť napätie medzi Washingtonom a Pekingom. Informácie o tom priniesol samotný prezident USA, Donald Trump. Malá dohoda je na svete Pôvodne, od 15. decembra mali platiť dodatočné clá na…

Ruskí vedci pracujú na technológii, ktorá by mala v budúcnosti zabrániť možnej zrážke asteroidov so Zemou

0

Asteroidy prelietavajú popri našej planéte na pravidelnej báze. V minulosti sa dokonca stalo, že jeden z týchto „vesmírnych kameňov“ do nás narazil, čo viedlo k masovému vyhynutiu živočíchov na povrchu. Niektoré z potenciálne nebezpečných asteroidov môžu letieť po trajektórii, ktorá im umožní nepozorovane sa priblížiť k Zemi. Ruskí vedci preto…

Nepremeškaj túto atraktívnu akciu na drona s FULL HD kamerou a skvelou výdržou batérie

0

Ak rozmýšľaš nad kúpou svojho prvého dronu, máme pre teba skvelý tip! Dron F88 s Full HD kamerou, výdržou batérie až 18 minút a s kopou inteligentných funkcií môžeš momentálne mať už za 51,19 eur s bezplatnou dopravou.  Akciu na dron F88 nájdeš na e-shope Cafago.com Kľúčové špecifikácie a funkcie…

Microsoft o pár dní ukončuje oficiálnu podporu Windowsu 7. Pozrite sa, kedy končí podpora aj ďalším verziám Windowsu

0

Oficiálna podpora „starého“ Windows 7 sa pomaly, ale isto blíži ku koncu. Len pár dní dozadu spoločnosť Microsoft vydala pravidelnú aktualizáciu pre Windows 7, ktorá bola však predposlednou. Ku  14. januára (pozn. redakcie: vrátane), spoločnosť Microsoft oficiálne ukončuje životný cyklus operačného systému Windows 7. Po 14. januári sa budú používateľom…

Pulzary patria k najzáhadnejším hviezdam vesmíru. Vedci z americkej NASA vytvorili povrchovú mapu jedného z nich

0

Astrofyzici z americkej NASA menia základný koncept toho, ako má vyzerať pulzar. Jedná sa o extrémne husté, víriace sa pozostatky vybuchnutých hviezd. Pomocou teleskopu NICER (Neuron star Interior Composition Explorer) na palube ISS získali prvé presné merania jeho veľkosti a hmote, ako aj prvú mapu jeho povrchu. Pulzar J0030 leží…

Google vysvetľuje, ako zbiera fotografie do služby Mapy. Je to náročnejšie, ako sa na prvý pohľad môže zdať

0

Google Mapy patria medzi najpopulárnejšie služby spoločnosti Google, ktorých vznik sa datuje 12 rokov dozadu. V súčasnosti, pomocou Google Máp si môžeme prezrieť viac ako 36 miliónov štvorcových kilometrov povrchu našej planéty vo vysokom rozlíšení, či 10 miliónov kilometrov snímok z ulíc jednotlivých krajín, miest a obcí. Spoločnosť hovorí, že…

TopSpeed

Audi Q7 plug-in hybrid prichádza s 2 výkonovými verziami

0

Tak, a máme tu ďalšie veľké SUV, ktoré pre dobro planéty prichádza s plug-in hybridnou verziou, ktorá stláča dolu spotrebu a emisie CO2. Modernizované Audi Q7 plug-in hybrid ponúkne dve výkonové verzie, silnejšiu s označením 60 TFSI e a slabšiu s 55 TFSI e. Audi tak prináša ďalší model voči konkurencii v podobe BMW X5 45e a Mercedes-Benz GLE 350 de,…

Nové pretekárske auto od Toyoty prvýkrát bez maskovania

2

Toyota je hádam jediná automobilka, ktorá aktuálne ešte stále rozmýšľa srdcom a nie peňaženkou. Nádherný príklad prináša pripravované pretekárske auto do bežnej premávky. Toyota ním oslavuje svoju účasť a výhru v šampionáte WRC. Narozdiel od Citroenu, ktorý má na konte niekoľko titulov, to je plnohodnotný športiak. Nie iba klasická C4 s…

Volkswagen sa zbláznil, začal vyrábať T-Roc Cabriolet

1

Volkswagen už zasa ukazuje svoju divokú tvár. Ako vedúca značka koncernu VW začína s predajom auta, ktorého úlohou nie sú veľkoobjemové predaje, ale vytváranie imidžu. S myšlienkou "otvoreného" crossovera pritom nie je prvý, pred ním to už skúšali Nissan aj Land Rover. Obidvaja to však vzdali. Volkswagen T-Roc Cabriolet chce napriek tomu preraziť.…

A je to tu, Jeep zaútočí na Suzuki Jimny. Už vyvíja konkurenta

3

Obrovský obchodný úspech malého Suzuki Jimny nedáva spávať tradičnému výrobcovi terénnych áut, americkej automobilke Jeep patriacej pod krídla koncernu FCA. Tá ohlásila vývoj malého offroadu, ktorý zaútočí na rovnaký okruh zákazníkov ako japonské Jimny. Podľa predstaviteľov Jeepu je potenciál tohto segmentu dosť veľký na to, aby v ňom prežilo viac výrobcov.

Porsche Taycan má problém. Malý reálny dojazd

28

Elektrické Porsche Taycan sa musí v USA vyrovnať s nepríjemným problémom. Oficiálny dojazd na jedno nabitie je kratší, než fabrika pôvodne udávala. Podľa prísnej metodiky agentúry americkej EPA má tak Porsche Taycan nižší dojazd, než väčšina podstatne lacnejších konkurentov. Malý dojazd je pritom fabrika povinná zverejňovať vo všetkých oficiálnych dokumentoch, čo by jej…

Opel vyvíja prvé elektrické rally auto, Corsa-e Rally. Zabije elektrika motoršport?

5

Tak, a je to oficiálne. Elektrika bude už aj v rally. Nestačí, že nám elektromobily všemožne tlačia do hlavy každý deň, tlačia ich aj do motoršportu. Najprv podľahla formula a vznikol šampionát Formula E. Potom prišiel na rad rallycross a od budúceho roku bude séria Projekt E. Ďalej elektriku natlačili…

KAMzaKRÁSOU

Nechala si si darčeky na poslednú chvíľu? Tu sú naše last-minute tipy

1

Je tu pokročilý predvianočný čas a už nám zostáva len 8 dní do Vianoc! Obchody sa prepĺňajú a ak ste si aj vy nechali darčeky na poslednú chvíľu, zrejme vás chytá panika. Možno ani neviete, čo by ste svojím blízkym kúpili alebo teraz zúfalo hľadáte inšpiráciu. Máme pre vás dobrú…

3 recepty na sviatočný drink, ktoré musíš vyskúšať

1

Ak ste milovníkmi vínka, tak si určite nezabudnite pripraviť varené víno, ktoré príjemne zahreje. Ak máte radi niečo sladšie, tak odporúčame domáci baileys, ktorý poteší všetky chuťové poháriky. Okrem toho však odporúčame aj niektorý z nasledujúcich zimných drinkov s bublinkami, ktoré sa hodia na vianočné sviatky či oslavu nového roka. Vyskúšate pepermintovú…

Tipy na darčeky pre celú rodinu: Čo darovať mame, otcovi či deťom?

1

Tipy na darčeky pre celú rodinu - kde ich nakúpiť? V obchodnom dome IKEA nájdete darčeky pre každého člena rodiny pod jednou strechou. Na svoje si prídu všetci spachtoši či energickí kávičkári, kutilovia alebo vášnivé cukrárky, malí aj veľkí, a dokonca aj vaši domáci miláčikovia. Pri nákupe v IKEA sa nemusíte obávať,…

Ako sa zbaviť tráviacich problémov? Objav účinky kôry chinínovníka!

1

Hovorí vám niečo pojem chinín? Áno, táto látka je v určitom povolenom množstve používaná v potravinárstve pri príprave nápojov, a to napríklad mnohými obľúbeného a známeho toniku. Chinín bol pritom pôvodne izolovaný z kôry rastlín rodu chinínovník. Konkrétne kôra chinínovníka lekárskeho je však už od nepamäti využívaná pri liečbe mnohých…

Tvar pupka a zdravie: Budeš prekvapená, aké problémy dokáže odhaliť

1

Pupok pre mnohých vyzerá sexy, a to nielen na ženách, ale aj na mužoch. Práve možno preto si ho mnoho žien ešte ozdobuje rôznymi piercingami – mužov to doslova rajcuje. Jeho tvar však nemôžeme nijako ovplyvniť, je nám v podstate daný po narodení a odpadnutí pupočníkovej šnúry. Tvar pupka a zdravie - ako…

TOP micelárne vody, ktoré pleť vyčistia, no dokážu aj niečo viac

4

Dozaista existuje niekoľko druhov výrobkov, ktoré mnohé z nás považujú za „sväté grály“, no nachádza sa micelárna voda medzi tými vašimi? Ak ste si doposiaľ nevedeli vybrať správnu micelárnu vodu, tak sa inšpirujte našimi TOP 10 a vyberte si medzi nimi takú, ktorá bude určite vyhovovať vašej pleti. Ktorá to teda bude?…

Svetlo sveta

Pápež vyhlásil snahy o pomenovanie Panny Márie “spoluvykupiteľka” za bláznovstvo.

0

Svätý otec František odmietol počas svojej homílie na sviatok Panny Márie Guadalupskej snahy v rámci Cirkvi vyhlásiť piatu dogmu o Panne Márii, ktorou by jej bol pridelený titul “spoluvykupiteľka.” Tieto snahy zároveň nazval “bláznovstvom.” Podľa pápeža Panna Mária nikdy nechcela mať na sebe titul ani zásluhy, ktoré patria jej Synovi.…

Dominikáni budú mať 27 blahoslavených mučeníkov zo Španielska

0

Do zoznamu blahoslavených pribudnú mená ďalších svedkov viery a mučeníkov. Pápež František v stredu 11. decembra schválil dekréty potvrdzujúce zázrak na príhovor jednej talianskej rehoľníčky a mučeníctvo 27 osôb zo Španielska z čias tamojšej občianskej vojny.  Tri skupiny kandidátov blahorečenia spracované v samostatných kánonických procesoch patria do dominikánskej rehoľnej rodiny. Prvú…

Biskupi Slovenska zablahoželali pápežovi k výročiu kňazstva a narodeninám

0

Pápež František si dnes pripomína 50. výročie prijatia kňazskej vysviacky. O pár dní neskôr, v utorok 17. decembra, oslávi Jorge Mario Bergoglio aj svoje 83. narodeniny. Pri príležitosti výročí poslal v mene slovenských biskupov bratislavský arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský Svätému Otcovi Františkovi blahoželanie.   “Ďakujeme Pánovi…

Kardinál Burke: 12. decembra konajme pokánie za modloslužobníctvo, cez ktoré vstúpili diabolské sily do baziliky sv. Petra.

0

Kardinál Burke sa pridal k celosvetovej výzve, ktorej pôvod je vo Francúzsku, aby sa 12. decembra celá Cirkev obrátila k pokániu a modlitbe za odčinenie hriechu modloslužobníctva, ktorého sa mali cirkevní predstavitelia dopustiť počas nedávnej Synody o Amazónii. Až neskôr hovorca Vatikánu priznal, že nejde o Pannu Máriu. Kardinál uviedol,…

Božia autorita je nadradená autorite človeka

0

Pri nesčíselnom množstve politických filozofií, ktoré dnes existujú, sa aj premýšľavý analytik ľahko popletie a nikto sa tomu nemôže čudovať. Preto každý príspevok do diskusie, ktorý objasňuje základné princípy katolíckeho sociálneho učenia, je majákom svietiacim v tme. Dalo by sa povedať, že základnou otázkou týkajúcou sa spoločnosti a politiky je otázka autority. Vedieť odkiaľ pochádza, aké…

Betlehemské svetlo príde tento víkend. Skauti ho prinesú už po 30-krát

0

Betlehemské svetlo skauti prinesú z Viedne už po tridsiatykrát a počas najbližších dvoch týždňov zabezpečia jeho rozvoz po Slovensku.   Slovenskí skauti prinesú v sobotu 14. decembra Betlehemské svetlo z Rakúska, kde ho pre všetkých ľudí na Slovensku odpália počas medzinárodnej ekumenickej slávnosti v kostole sv. Leopolda vo Viedni. Ešte v ten deň privezú…

Armádny Magazín

Ponorka B-380 sa utopila pri pobreží Krymu

0

  Rusko, Sevastopoľ 15. decembra 2019 - V južnom zálive Sevastopoľa klesol pod vodu plávajúci dok PD-16, spoločne s vyradenou ponorkou B-380. Nikto nebol zranený v dôsledku tohto incidentu. Podľa predbežných údajov k incidentu došlo v noci od soboty do nedele v dôsledku zlého technického stavu doku. Hovoríme o vyradenom…

Ďalší škandál okolo Bielych prilieb - traja členovia zahynuli počas prepravy výbušniny do Idlibu

0

Sýria, Hama - Traja teroristi pridružení k takzvanej humanitárnej organizácii „Biele prilby“ boli zabití pri výbuchu zásielky výbušnín, ktorú prepravovali v ambulancii v meste Hama na severozápade Sýrie. Miestne zdroje informovali tlačovú agentúru SANA, že traja členovia organizácie „Biele prilby“ boli zabití výbuchom, ku kt

USA dodali 152 protitankových riadených striel Javelin na Ukrajinu - výrobca uskutočnil ďalšie úspešné testy

0

Spojené štáty americké dodali protitankové riadené strely Javelin na Ukrajinu, oznámil veliteľ aliančných síl v Európe (SACEUR) generál Tod Wolters. Odmietol povedať, či boli zbrane nasadené do frontových línií, aby čelili separatistom v Donbase. Wolters vyhlásil, že spätná väzba od ukrajinských jednotiek, ktoré Američania školili v používaní rakiet, bola veľmi…

Spoločnosť Lockheed Martin dodávateľ číslo jedna pre Pentagon navyšuje výrobu nových rakiet typu vzduch-zem

0

Dodávateľ číslo 1. pre Pentagon, výrobca Lockheed Martin Corp zvýši produkciu spoločnej rakety vzduch-zem podľa nedávneho ocenenia kontraktačného velenia americkej armády. Americké ministerstvo obrany oznámilo v piatok zmenu vo výške 15,5 milióna dolárov k predtým zadanej zákazke pre spoločnú raket

Video: Saiga-12, 030: Návod na údržbu

0

Saiga-12 verzia 30 je najobľúbenejšia poloautomatická brokovnica vyrábaná skupinou Kalašnikov. V tomto videu si preberieme technické vlastnosti tejto brokovnice a to, čo ju presne odlišuje od štandardnej AK, a ukážeme, ako rozobrať zbraň na čistenie a údržbu.  

Česko potvrdilo nákup vrtuľníkov Bell UH-1Y Venom a AH-1Z Viper

0

Ministri obrany Česka a USA potvrdili nákup vrtuľníkov. V Pentagonu sa vo štvrtok 12. decembra 2019 uskutočnilo rokovanie delegácií vedených ministrami obrany Ľubomírom Metnarem a Markom Espero. Hlavnou témou bolo obstaranie 12 amerických vrtuľníkov systému H-1 pre Armádu Českej republiky.   "Akceptovali sme americkú po

Tvoja Svadba

Svadobné lodičky na opätku: Ako v nich vydržať čo najdlhšie?

0

Svadobných lodičiek sa niektoré nevesty boja ako čert kríža. Zvlášť, ak nie sú zvyknuté chodiť na podpätku a príliš často na nohe nenosia veľmi tesnú obuv, ktorá im môže spôsobiť odreniny či pľuzgiere. Ak sa vo svoj svadobný deň nerozhodnete pre alternatívu v podobe balerínok alebo štýlových tenisiek, lodičky na…

Inšpirácie na zimnú svadbu: Týmito nápadmi určite nepohrdneš

0

Blíži sa čas, kedy si poviete svoje ÁNO? A bude to ešte v zimných mesiacoch či ešte tento rok alebo v tom novom? Čo tak sa inšpirovať nápadmi na zimnú svadbu, ktoré budú možno presne tou čerešničkou, ktorú hľadáte už niekoľko mesiacov? Šaty, ktoré budú očarujúce, ktoré spĺňajú vaše predstavy o dokonalých svadobných šatách,…

Vyhraj 3-krát Rochas Mademoiselle Rochas Couture parfumovanú vodu

0

Kvetinovo drevitú kompozíciu zostavila parfumérka Juliette Karagueuzoglou v štýle, ktorý symbolizuje nočný Paríž. Vôňa odráža eleganciu, vibrácie a nadčasovosť mesta. Viac intenzívna a zmyselná, než predchádzajúce verzie Mademoiselle Rochas, táto parfumovaná voda odráža elegantnú postavu spontánnej a extra očarujúcej mladej ženy. Otvára sa kombináciou korenistých tónov, v ktorých dominuje ružové…

Zimné svadobné kytice: Aké kvety sú ideálne na zimnú svadbu?

1

Po svadobných šatách je kytica pre nevestu druhým najdôležitejším svadobným rozhodnutím. Zimné svadobné kytice patria medzi tematické. Znamená to, že nevesta si vyberie tému svadby a tú potom prenáša do rôznych svadobných detailov. Ak je téma svadby zima (a svadba sa aj koná v zimnom mesiaci), do výzdoby a svadobných poznámok môžete pokojne…

Svadobná výzdoba v zlatej farbe: Luxusná a očarujúca?!

1

Rozhodnúť sa, do akých farieb budete ladiť celú svadbu, je v dnešnej dobe celkom oriešok. Existujú doplnky a dekorácie takmer vo všetkých farbách, aké si len dokážete predstaviť, a to celé rozhodovanie podstatne sťažuje. Svadobná výzdoba v zlatej farbe je veľmi obľúbená a trendy. My vám preto prinášame mnoho inšpirácií, ako na…

Ako vybrať správnu svadobnú kyticu? Toto sú hlavné kritériá

0

Vyberanie kytice pre nevestu patrí popri výbere šiat k tej najpríjemnejšie aktivite v rámci plánovania svadby. Okrúhla, netradičná, exotická, lúčna ... Máte toľko možností, akú zvoliť! Šikovne zvolená svadobné kytica je pre celkový vzhľad nevesty ako čerešnička na torte. Ako vybrať správnu svadobnú kyticu? Pozrite sa na kritéria, ktoré vám…

Tvoje Zdravie

Najvhodnejšie potraviny na raňajky: S ktorými začnete váš deň?

0

Raňajky delia ľudí na dva tábory. Kým jedny si nevedia bez raňajok predstaviť svoj deň, druhí majú k rannému jedeniu odpor. Pravdou však je, že bez raňajok by sme jednoducho nemali odchádzať z domu. Prečo sú raňajky dôležité? Toto prvé jedlo dňa je pre nás akýmsi palivom, ktoré po dlhom…

TOP zaujímavosti o obličkách: Ako fungujú naše súkromné filtre?

0

Dnes vás opäť neochudobníme o rozličné zaujímavosti aj dôležité informácie o ľudskom tele. V predchádzajúcom období sme sa pozreli na zaujímavosti o ľudských vlasoch a chlpoch a predtým to boli napríklad aj rôzne fakty o ľudských zmysloch. V dnešnom článku budeme odhaľovať záhady jedného dôležitého vnútorného orgánu, a to konkrétne našich…

Ako by mal vyzerať jedálniček astmatika? Tomuto sa vyhnite!

0

Astma je jedným z najrozšírenejších chronických zápalových ochorení dýchacích ciest. Ako dobre vieme, zdravý životný štýl a zdravá životospráva môže pomôcť pri mnohých zdravotných ťažkostiach a odborníci sa domnievajú, že je to tak aj pri astme. Ako by mal vyzerať jedálniček astmatika, teda čo by mal a čo naopak nemal…

Vážna a život ohrozujúca choroba – ako sa prejavuje zápal pľúc?

0

Nad kašľom v súčasnej dobe väčšina ľudí len mávne rukou a kúpi si nejaký sirup v lekárni. Jednoducho povedané, nie je čas byť chorý. Väčšina ľudí spozornie až vtedy, ak sa kašeľ zhoršuje, pridáva sa k nemu bolesť na hrudi, sťažené dýchanie či horúčka. Je pritom nepochybne potrebné zbystriť pozornosť…

Najlepšie bylinky na močové cesty: Ktorá z nich zachráni vás?

1

Na odstraňovanie odpadových látok z tela nám slúži vylučovacia sústava, ktorá pozostáva z obličiek, močovodov, močového mechúra a močovej rúry. Táto dôležitá sústava má za úlohu tvoriť, skladovať a aj odstraňovať moč z tela, vytvárať hormóny, regulovať chemické zloženie krvi aj rovnováhu tekutín či udržiavať pH vnútorného prostredia. Narušením funkcie obličiek…

Aký je význam vitamínu K? Odhaľte jeho nedostatok a doplňte si ho!

0

Viete, aký je význam vitamínu K pre naše telo? Rozhodne nie je malý! Táto látka je pre správne fungovanie nášho organizmu nevyhnutná a jej deficit sa môže prejaviť rozvojom rozličných zdravotných problémov. Môžeme vám prezradiť, že vitamín K má úlohu napríklad pri procese zrážania krvi a jeho nedostatok tak môže…