Po vojne anglo-američania uvažovali nad plánom kastrovať Nemcov. Stalin bol proti

Bratislava 25. januára 2021 (HSP/Foto:Screenshot)

 

O tom, aký bude osud Nemcov po skončení Druhej svetovej vojny sa uvažovalo už v jej priebehu. O Marshallovom pláne, ktorý sa potom uskutočnil v Západnej Európe, počuli všetci. No len málokto vie, že ešte predtým uzreli svetlo sveta tri verzie toho, ako sa vysporiadať s Nemcami. Ich autormi boli Kaufman, Hooton a Morgentau

stalin
Foto z Berlína, jún 1945

Kaufmanov plán – sterilizácia

V marci roku 1941 vyšla v New Yorku kniha Theodora N. Kaufmana „Nemecko musí zahynúť !“ (Germany Must Perish!). Autor v prvých kapitolách urobil krátky exkurz do nemeckých dejín a došiel k uzáveru, že počas celej svojej histórie Nemci predstavovali hrozbu ostatnému svetu a sú stálym potenciálnym zdrojom agresie. Toto je treba riešiť.

Spôsob tohto riešenia je zrejmý z textu jeho knihy: „Ostáva jediný spôsob, ako silovým spôsobom zbaviť svet germanizmu a ako navždy zabrániť Nemeckému národu reprodukovať svoje plemeno a jeho podstata spočíva v tom, že sa uzavrie zdroj, z ktorého sa rodia tieto vojny chtivé duše. Táto moderná metóda, ktorá je vo vede známa pod názvom eugenická sterilizácia, je nielen praktická ale aj  humánna a definitívna. Sterilizácia sa stala stelesnením vedy ako najlepšieho prostriedku na zbavenie sa ľudskej rasy od nežiaducich elementov: degenerátov, imbecilov a dedičných zločincov.

Sterilizáciu si netreba zamieňať s kastráciou. Je to bezpečná a jednoduchá operácia, ktorá je zároveň aj neškodná a bezbolestná, človeka nekaličí a nerobí ho bezpohlavným. Jej účinok je menej rušivý ako vakcinácia a nie závažnejší ako vytrhnutie zuba. Okrem toho je to operácia aj mimoriadne rýchla, nevyžaduje viac ako desať minút. Pacient môže pokračovať vo svojej práci okamžite po zákroku. Dokonca aj v prípade žien, kedy si zákrok vyžaduje trocha viac času,  je bezpečný a jednoduchý. Z tisícov prípadov takejto operácie neboli hlásené žiadne prípady komplikácií ani úmrtí. Ak si ľudstvo už uvedomuje, že také zdravotnícke opatrenia akými sú vakcinácia alebo podávanie séra sú považované za prínosné pre spoločnosť, potom určite sterilizácia nemeckého národa nemôže byť nepovažovaná za významné opatrenie prispievajúce k ozdraveniu ľudstva, ktoré sa týmto imunizuje proti vírusu germanizmu.

Počet obyvateľov Nemecka predstavuje zhruba 70 miliónov osôb, pričom počet mužov a žien je približne rovnaký. Pokiaľ chceme dosiahnuť cieľ vymretia Nemcov, je nevyhnutne potrebné sterilizovať iba okolo 48 miliónov osôb, pričom do tohto počtu nerátame mužov starších ako 60 rokov a ženy staršie ako 45 rokov vzhľadom na ich už ohraničené reprodukčné schopnosti…“

Theodor Kaufman vo svojej publikácii nezabudol ani na praktickú stránku riešenia, ktoré navrhuje a ponúkol aj nasledovné prepočty: „…Ak vezmeme napríklad 20 000 chirurgov a budeme predpokladať, že každý z nich uskutoční denne 25 operácií, potom kompletná sterilizácia bude trvať najviac jeden mesiac. Prirodzene, k dispozícii je viac ako 20 000 lekárov, ak by sa do toho zaangažovalo viac štátov, potom to môže trvať ešte kratšie“.

 

Hootonov plán – „zriedenie“ krvi

Earnest A. Hooton bol harvardský profesor, antropológ, ktorý v januári 1943 v časopise „Peabody Magazin“ publikoval článok pod názvom „Prešľachtite vojnové gény Nemcov“   („Breed War Strain Out of Germans“), v ktorom vyzýva na „zriedenie krvi“ nemeckého národa premiešaním rasy.

V článku sú navrhnuté štyri opatrenia s cieľom „zničiť nemecký nacionalizmus a agresívnu ideológiu pri súčasnom zachovaní určených nemeckých biologických a sociologických kapacít“.

  1. Popraviť alebo uväzniť na doživotie všetkých vodcov nacistickej strany; natrvalo z Nemecka vysídliť všetkých profesionálnych vojenských dôstojníkov.
  2. Po dobu 20 rokov a viac využiť väčšinu súčasnej armády Nemecka na povojnové reparačné práce vo vojnou zničených oblastiach v štátoch Spojeneckej koalície. V prípade dobrého správania sa jednotlivca, udeliť takým jednotlivcom možnosť získať miestne štátne občianstvo. Slobodným mužom umožniť uzavrieť manželstvo len s miestnou ženou v krajine pracovného zaradenia.
  3. Rozdeliť Nemecko na niekoľko štátov (približne v rozsahu pôvodných spolkových štátov) a každému z nich v určenom intervale pod dozorom Spojených národov umožniť zvoliť si svoju formu nefašistickej vlády. Cieľom tohto opatrenia je potlačiť jednotný národný rámec nemeckej agresivity.
  4. Počas obdobia dohľadu a okupácie Nemecka armádami a civilnými štábmi Spojencov povzbudzovať členov týchto skupín k uzavretiu manželstva s nemeckými ženami a k trvalému usadeniu sa. Počas tohto obdobia tiež podporovať prisťahovalectvo a osídľovanie Nemecka príslušníkmi cudzích národov, najmä mužmi.

Takýmto spôsobom bude možné spoľahlivo znížiť množstvo rasovo čistých Nemcov. Hooton ubezpečoval, že je chybou rozlišovať medzi dobrými a zlými Nemcami. Jediní dobrí Nemci sú podľa jeho názoru tí, ktorí „opustili Nemecko, alebo ktorí zomreli“.

 

Plán Morgentau – rozčlenenie a deindustrializácia

Henry. Morgenthau bol ministrom financií Spojených štátov amerických v administrácii prezidenta Roosevelta. V septembri 1944 na konferencii v Quebeku predložil svoj plán povojnového usporiadania Nemecka, ktorý bol W. Churchillom a F. Rooseveltom prijatý. Morgenthau videl garanciu toho, že sa nemecký národ už nikdy viac neobnoví v tom, že sa Nemecko rozdelí na niekoľko menších štátov a že sa zlikviduje celý jeho priemysel.

Na Nemeckom území okupovanom USA a Veľkou Britániou sa podľa tohto plánu malo uskutočniť:

Decentralizácia bankovníctva; založili 11 samostatných bankových obvodov s vlastnými centrálnymi bankami

Likvidácia jednotného výrobného systému; demontovali a vyviezli zariadenia mnohých priemyselných podnikov. Bolo zničených 918 nemeckých podnikov, z toho 368 vojenského charakteru

Zákaz obchodovania so zahraničím; obmedzený dovoz

Pre Nemecko platil zákaz morského rybolovu, zákaz výroby dusíka pre výrobu umelých hnojív, demontovalo sa 13 chemických závodov. Výsledkom bolo zníženie výroby umelých hnojív o 82% a výroby potravín o 65%.

Plán výrubu všetkých lesov, ale kvôli protestom spojencov a v dôsledku oslabenia(!) nemeckej pracovnej sily z dôvodu jej podvýživy túto myšlienku opustili.

Zavedenie prísnej daňovej politiky, to predstavovalo 58% hrubého národného produktu.

Následkom toho došlo k prudkému úpadku životnej úrovne Nemcov, dokonca aj v porovnaní s vojnovým stavom. Trvalým hladom trpeli až dve tretiny Nemcov, až polovica pracujúcich Nemecka žila na hranici fyzického prežitia proste z dôvodu nedostatku potravy.

Len pre zaujímavosť: Arthur Seyss Inquart bol za vojny guvernérom Rakúska  a komisárom Holandska a Norimberský tribunál ho odsúdil na trest smrti. Potravinová energetická dávka pre každého obyvateľa okupovaného Holandska bola určená na 1394 kalórií na deň, ktorú Holanďania vždy dostali. Prvé povojnové roky dostávali Nemci menej jedla, ako hladujúci Holanďania počas nemeckej okupácie v čase vojny. Americký kapitán Albert Behnke porovnal holandský a nemecký hlad: „Počas mnohých povojnových mesiacov v niektorých oblastiach Nemecka bola spojenecká dávka stravy 400 kalórií denne, vo väčšine oblastí to bolo niečo pod 1 000 kalórií za deň“.

No toto trápenie netrvalo v Nemecku dlho. Na Nemcov sa po vojne druhý krát usmialo šťastie. Ako k tomu došlo?

Nasledovne: Na konferencii v Bretton Woods v júli 1944 bolo prijaté rozhodnutie, že prvou v medzinárodnom obchode platnou valutou sa po vojne stane americký dolár. No ZSSR v decembri 1945 Bretton Woodsky dohovor ratifikovať odmietol. Sovietsky zväz tak dal najavo nasledujúcu skutočnosť: On nebojoval vo Veľkej vlasteneckej vojne, ktorá ho stála 27 miliónov obetí, preto, aby daroval víťazstvo v tejto vojne do rúk anglo-americkým bankárom. Hoci sa oficiálne Studená vojna začala až 5.marca 1946 prejavom W. Churchilla vo Fultone, Európa sa pomaly začala deliť na dva protichodné bloky už skôr. A to pomohlo Nemcom!

Ak totiž chcel Západ postaviť v Európe proti Východnému bloku zodpovedajúcu protiváhu, jednoducho nemohol nepočítať s Nemcami! Takže hoci dňa 15.septembra 1944 Churchill na stretnutí s Rooseveltom podpísal plán Morgentau ako spoločný americko – anglický plán, už 27.septembra anglická i americká vláda od tohto plánu odstúpili (oficiálne vraj pod tlakom americkej verejnej mienky).

A kedy sa na Nemcov usmialo šťastie po prvý krát? Nuž to bolo ešte počas troch konferencií Veľkej trojky, na ktorých sa riešila aj otázka povojnového usporiadania Európy.

Téma sterilizácie Nemcov totiž rezonovala aj v tých najvyšších kruhoch. Sám prezident Spojených štátov amerických Franklin Roosevelt 19.augusta 1944 vyhlásil: „Voči Nemecku musíme byť skutočne tvrdí, mám na mysli celý nemecký národ, nie len nacistov. Nemcov je nutné buď kastrovať, alebo s nimi zaobchádzať takým spôsobom, že by zabudli pomyslieť na možnosť, že sa medzi nimi objavia ľudia, ktorí by chceli vrátiť staré časy a znova pokračovať v tom, čo oni napáchali v minulosti“.

Ešte v roku 1942 predseda vlády Veľkej Británie Winston Churchill hovoril o tom, že „…nemecká verchuška by mala byť popravená bez súdu“.

Stalin namietal: „ Nech by sa dialo čokoľvek, na to musí existovať…   …zodpovedajúce súdne rozhodnutie. Inak ľudia povedia, že Churchill, Roosevelt a Stalin sa proste pomstili svojim politickým nepriateľom!“  Bol to Josif Vissarionovič Stalin, ktorý vyslovil pamätnú vetu: „Hitlerovia prichádzajú a odchádzajú, ale nemecký národ zostáva“.

Tak sa na základe tvrdého postoja sovietskeho vedenia v jednaní so Spojencami rozhodlo, že víťazné mocnosti po vojne nebudú kolektívne trestať Nemcov ako národ, ale sa zriadi riadny trestný tribunál. Ten v Norimbergu nakoniec súdil konkrétne osoby zodpovedné z konkrétnych vojnových zločinov.

Keď si tieto tri plány dnes človek číta a vníma dianie okolo nás, nemôže sa zbaviť podozrenia z toho, že niektoré body Kaufmanovho a Hootonovho plánu akoby neupadli celkom do zabudnutia, iba ich realizácia bola odložená na neskôr. „Otcovia jedli trpké hrozno, ale synom stŕpli zuby?“ – píše biblický prorok (Ezechiel 18:2) a spolu s nami sa pýta, prečo sa dnes experimentuje s takými opatreniami sociálneho inžinierstva, aké sa tri – štyri generácie dozadu považovali za trest?

Ani plán Morgentau neupadol celkom do zabudnutia, len sa posunul v čase a priestore, aby sa neskôr uplatnil nie v Nemecku, ale v súvislosti s rozkladom a fragmentáciou istých štátnych útvarov Východného bloku a ich deindustrializáciou.

Hoci sa nedávno objavilo zrnko nemeckého militarizmu v podobe vyjadrenia šéfky Bundeswehru – Annegret Kramp-Karrenbauerovej, ktorá vyhlásila, že jej krajina by mala s Ruskom rokovať „z pozície sily“ nehrozí, že by Nemci znova stúpili na tie isté ruské hrable. Ale prečítať si niečo z histórie vlastného národa nikdy nie je na škodu…

Tibor Korečko

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Krajský súd v Banskej Bystrici zamietol odvolanie Róberta Petluša, trest 24 rokov tak platí

0 icon

Banská Bystrica 25. februára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Lenka Krošláková)   Krajský súd (KS) v Banskej Bystrici vo štvrtok zamietol odvolanie exvyšetrovateľa Róberta Petluša, ktorý je odsúdený za vraždu podnikateľa Jána Kubašiaka z Polomky z roku 2006. Trest 24 rokov za tento skutok je tak od dnešného dňa právoplatný. TASR o tom informoval…

Arménska armáda žiada demisiu premiéra, ten to odmieta ako pokus o prevrat

0 icon

Jerevan 25. februára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/PAN Photo/Tigran Mehrabyan, Armenian Prime Minister Press Service)   Arménska armáda vo štvrtok vyzvala na demisiu predsedu vlády Nikola Pašinjana. Ten to odmietol a odsúdil ako "pokus o vojenský prevrat". Svojich priaznivcov zároveň vyzval, aby vyšli do ulíc. Informovala o tom agentúra AP Požiadavka generálneho štábu…

Zbor väzenskej a justičnej stráže od marca 2020 pozitívne testoval 1831 príslušníkov a zamestnancov zboru

0 icon

Bratislava 25. februára 2021 (TASR/HSP/Foto:Wikimedia)   Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) za necelý rok pozitívne otestoval na nový koronavírus 1831 príslušníkov a zamestnancov zboru. TASR o tom informovala hovorkyňa ZVJS Monika Kacvinská s tým, že celkový počet pozitívne testovaných je vrátane celoplošného testovania antigénovými a PCR testami "Od prvého…

Čína dosiahla „zázrak“ – odstránila extrémnu chudobu, tvrdí prezident Si

0 icon

Peking 25. februára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Andy Wong)   Čínsky prezident Si Ťin-pching na okázalej ceremónii v Pekingu vo štvrtok vyhlásil, že krajina dosiahla "zázrak" a podarilo sa jej odstrániť extrémnu chudobu. Podľa agentúry AFP však pretrvávajú otázky ohľadne nastavenia kritérií extrémnej chudoby Čína už minulý rok vyhlásila dosiahnutie svojho dlhodobého cieľa,…

Premiér: Slovensko rokuje s členskými štátmi o mechanizme k zapožičaniu vakcín

0 icon

Bratislava 25. februára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR- Jakub Kotian)   Slovensko rokuje spolu s ďalšími členskými štátmi Európskej únie (EÚ) o mechanizme k zapožičaniu vakcín proti COVID-19. Preklenúť sa tak má obdobie s veľmi nízkymi dodávkami. Informoval o tom premiér Igor Matovič (OĽANO) na sociálnej sieti "Minulý týždeň som strávil aj v…

Na NAKA prebiehajú ďalšie výsluchy. Vypovedá aj bývalý policajný funkcionár Slobodník. „Je mi to ľúto, hanbím sa za to,“ povedal novinárom

0 icon

Bratislava 25. februára 2021 (HSP/Foto:TASR – Jakub Kotian)   Na NAKA dnes vypovedajú ďalší dôležitý svedkovia policajných káuz. Podľa medializovaných informácií vypovedajú bývalý šéf Národnej jednotky finančnej polície NAKA Bernard Slobodník a bývalý generálny riaditeľ sekcie daní a ciel finančnej správy Daniel Čech Bernard Slobodník prišiel vo štvrtok ráno do…

Na polícii vypovedá Daniel Č., ktorý je obvinený v rámci akcie Judáš

0 icon

Bratislava 25. februára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR- Jakub Kotian)   Bývalý generálny riaditeľ sekcie daní a ciel finančnej správy Daniel Č. vypovedá na Národnej kriminálnej agentúre (NAKA). Ako informoval spravodajský portál televízie Joj noviny.sk, do budovy Prezídia policajného zboru ho priviezla ozbrojená eskorta v čiernej dodávke Daniel Č. podľa portálu vypovedá aj…

Na Slovensku pribudlo 2438 prípadov nákazy, počet úmrtí stúpol o 84

0 icon

Bratislava 25. februára 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Lukáš Grinaj)   Prostredníctvom RT-PCR testov zachytili v stredu (24. 2.) na Slovensku 2438 pozitívnych na ochorenie COVID-19, vykonali 10.958 testov Počet úmrtí súvisiacich s novým koronavírusom sa zvýšil o 84. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webovej stránke covid-19.nczisk.sk. Pribudlo tiež 2464…

V kauze prípravy vraždy Žilinku vypovedal aj odsúdený člen drogového gangu

0 icon

Bratislava 25. februára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Na objasňovaní prípravy vraždy súčasného generálneho prokurátora Maroša Žilinku s políciou spolupracuje aj odsúdený člen drogového gangu zo Serede Iľja Weiss Ako ďalej uvádza spravodajský portál Aktuality.sk, o príprave vraždy Žilinku začal Weiss vypovedať vlani na jeseň. Aj na základe jeho svedectva mohla…

IS už nie je schopný uskutočniť komplexné útoky, tvrdí odborník na bezpečnosť

0 icon

Londýn 25. februára 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/Militant website)   Teroristická skupina Islamský štát (IS) už nie je schopná uskutočniť komplexné útoky, uviedol pre štvrtkové vydanie denníka Augsburger Allgemeine Zeitung nemecký odborník na extrémizmus Peter Neumann IS už nemôže vykonávať dlho plánované a zložité útoky, aké spáchal napríklad v Paríži v roku 2015,…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Pavel Jacz

Sčítanie ľudu je obyčajná fraška na otravovanie ľudí.

0icon

Ten, kto už vyplňoval v týchto dňoch nezmyselný dotazník štatistického úradu sa musel diviť. "Neanonymný" dotazník (rodné číslo, ktoré majú všetky štátne inštitúcie zaregistrované spolu s vašou identifikáciou o Vás prezradí všetko). Všetko, načo sa elektronické zrátanie obyvateľov na Slovensku pýta, neprinesie žiadnu novú informáciu pre inštitúcie. Vezmime si to…

Ivan Lehotský st.

O mládeži, aj o všeličom inom

0icon

Pavol Országh Hviezdoslav už prvými slovami vo svojej básni Ó, mládež naša, tys´ držiteľkou rána... vyjadril myšlienku, že v mládeži je nádej posunúť Slovensko do lepšej budúcnosti. On i národní buditelia boli presvedčení, že výchovou mládeže k pracovitosti, ku krásnemu vzťahu k prírode, k pohybu, k záujmu o históriu, kultúru…

Peter Švec

Keď sú vojská nedisciplinované generál nemá autoritu: Sun-Tzu? 9.

0icon

Pokračujem 9. časťou z trinástich zo seriálu múdrostí staročínskeho Majstra Sun.  Tento originálny autorský preklad z roku 1996 poskytujem pre Inštitút sociálno-ekonomických otázok, pre Armádny magazín v Hlavných správach a pre všetky médiá, presadzujúce slobodu slova, ktoré si ho osvoja. Je určený pre všetkých múdrych vlasti oddaných Slovákov bez ohľadu na národnosť, ktorí chcú…

Marián Tkáč

Naši drahí hlupáci tam hore: chorých liečte a zdravých nechajte na pokoji!

0icon

Nie, tí tam hore si nezaslúžia iné meno: hlupák je totiž aj ten, ktorý činí čo nevie, a aj ten, ktorý činí, čo mu iní prikážu. To, čo s nami utajení samovládcovia sveta zamýšľajú, to raz v náznakoch, inokedy otvorene dávajú najavo. Zbigniew Brzezinski, poľský rodák, zakladateľ Trilaterálnej komisie, ktorá sa podieľa na…

Peter Lipták

Pacienti žiadajú Sputnik V

0icon

Vážený pán MUDr. Marek Krajči, minister Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Limbová ul. 2 Bratislava Vážený pán minister, obraciam sa na vás v nasledovnej veci: Viacerí pacienti ma požiadali o podanie vakcíny proti Covid – 19 značky Sputnik V, vyrábanej v Ruskej federácii. Táto vakcína nie je na Slovensku registrovaná na Štátnom ústave…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

10 domov v Belgicku, ktoré sú také škaredé, až je neuveriteľné, že vôbec existujú

0 icon

Vďaka blogerovi Hannesovi Coudenysovi a samozrejme aj samotným architektom sa Belgicko stalo notoricky známou krajinou pre svoje bizarné budovy. V roku 2012 sa Coudeny rozhodol začať dokumentovať zvláštnosti belgickej architektúry na Instagramovom účte s názvom „Ugly Belgian Houses“, alebo teda po našom "Škaredé domy v Belgicku", ktorým dáva belgické výtvory do povedomia nadšencom…

Prekliata budova Dakota a záhadné udalosti

0 icon

Newyorská budova, ktorú v rokoch 1880 až 1884 postavili na 72. ulici v mestskej časti Upper West Side na Manhattane, sa vždy spájala so záhadnými udalosťami. Prinášame ďalší zaujímavý článok o udalostiach, ktoré sa jednoducho vysvetliť nevedia. Budovu Dakota navrhol architekt Hnery Janeaway Hardenbergh (1847 až 1918). Jej výstavbu financovali Newyorčania Isaac Merritt…

Y2K: Najväčší podvod v dejinách? 1. časť

0 icon

Y2K, označované aj ako chyba tisícročia, je predmetom nášho ďalšieho článku, v ktorom vám priblížime, o čo vlastne išlo. 31. decembra 1999 celý svet s napätím čakal, čo spôsobí tzv. „problém roku 2000“. Nakoniec sa nič vážne nestalo a mnohí tvrdia, že išlo o najväčší podvod v dejinách. V rámci dvojdielneho článku sa spoločne pozrieme na údajne…

10 celebrít, ktoré ukrývajú nečakaný skrytý talent

0 icon

Celebrity žijú pod mikroskopom. Napriek tomu sa niektorým z nich podarilo ukryť tajný talent. Čomu sa venujú mimo herectva či hudby? Niektoré z celebrít sa začali venovať maľovaniu ešte pred tým, ako sa stali celebritami, iné objavili svoj talent až neskôr v živote. Niektoré celebrity maľovali pod pseudonymom a je možné, že si…

Satan a jeho tajné posolstvá 1. časť

0 icon

Elvis Presley, The Beatles, Led Zeppelin, Judas Priest ... Množstvo hudobných interpretov sa stretlo s obvineniami, že ich texty obsahujú tajné Satanove posolstvá, ktorý vzývajú zlé bytosti. Čo je na tom pravdy, sa pozrieme spoločne v rámci dvojdielneho článku s názvom Satan a jeho tajné posolstvá. Neuvedomená správa je zamaskované znamenie, ktoré človek za…

Vo svete IT

Toto je TOP 10 celosvetovo najpopulárnejších smartfónov za rok 2020. Zoznam vás určite prekvapí

0 icon

Každoročný rebríček najpopulárnejších smartfónov za predošlý rok je opäť na stole. Tentokrát prišla s komplexným reportom za rok 2020 analytická spoločnosť Omdia, ktorej výsledky boli zverejnené na zahraničnom portáli Phonearena.com. Spoločnosť Omdia vytvorila zoznam „najpopulárnejších“ smartfónov za rok 2020, ktorý vychádza z celkových dodávok týchto zariadení po celom svete. Výsledky…

Google Mapy dostávajú tmavý režim. Takto si ho môžu aktivovať prví šťastlivci, ktorí ho už majú k dispozícii!

0 icon

V priebehu včerajšieho dňa sme vás informovali o tom, že spoločnosť Google začala s distribúciou viacerých nových funkcií pre Android smartfóny. Jednou z nich je aj natívna podpora tmavého režimu pre aplikáciu Google Mapy. Tmavý režim v Google Mapách je postupne distribuovaný Spoločnosť Google v súvislosti s uvoľnením tejto funkcie…

Sčítanie obyvateľov 2021: Kde, kedy a ako? Pozor, prebieha online!

0 icon

Sčítanie obyvateľov na našom území má dlhú históriu, ktorej začiatok sa datuje ku koncu 18. storočia. Ide tak o jeden z najstarších druhov štatistík, ktorý sa v pravidelných intervaloch opakuje. Jeho cieľom je zistiť nielen to, koľko ľudí žije na území štátu, či miest, ale aj zistiť bližšie demografické informácie…

YouTube dá rodičom čoskoro viac kontroly nad obsahom, ku ktorému pristupujú ich ratolesti

0 icon

YouTube oznámil pre používateľov, hlavne rodičov, nový nástroj, prostredníctvom ktorého budú môcť lepšie prispôsobiť obsah pre svoje ratolesti. Nový nástroj v rámci rodičovských nástrojov má ponúknuť deťom viac slobody v porovnaní s YouTube Kids účtami, ale rovnako im bude obmedzený prístup k nevhodnému obsahu. YouTube Kids služba bola predstavená ešte…

Pozrite si veľký prehľad platených aplikácií a hier pre váš Android, ktoré stiahnete aktuálne zadarmo

0 icon

Pracovný týždeň máme v plnom prúde a spolu s tým, ako nám plynie, vám prinášame pravidelnú nádielku plateného softwaru, ktorý stiahnete po obmedzený čas zadarmo. Na zozname nižšie nájdete niečo málo cez 20 aplikácií, z ktorých neprehliadnite Manuelle Kamera. Ide o pokročilú fotoaplikáciu, ktorú ocenia hlavne zručnejší používatelia, ktorí sa…

Armádny Magazín

Izraelský analytik Kedmi odhalil zákerný plán USA o obetovaní Ukrajiny

0 icon

Izrael, 25. februára 2021 (AM) – Izraelský expert Jakov Kedmi uviedol, že USA nedokázali „podplatiť“ Ruskú federáciu tým, že jej odovzdali pobaltské štáty a Ukrajinu.   Dnes je hlavným geostrategickým cieľom Washingtonu narušenie vzťahov medzi Ruskom a Čínou. Obe mocnosti považujú Američania za kľúčových oponentov. Moskva vystup

Debut slovenského rýpadla na vojenskej výstave v Abu Dhabí

0 icon

Abu Dhabí, 25. februára 2021 (AM) - História spoločnosti CSM INDUSTRY sa v Československu začala písať v roku 1967. V roku 1976 sa začala výroba legendárneho univerzálneho dokončovacieho stroja UDS. Za 50 rokov sa na celom svete vyrobilo a exportovalo viac ako 30 000 strojov a konštrukčných mechanizmov UDS. Stroj je…

Ako cvičenie NATO takmer vyvolalo jadrovú vojnu so ZSSR

0 icon

Rusko, 25. februára 2021 (AM) – Kvôli rozsiahlemu cvičeniu NATO Able Archer sa ZSSR v roku 1983 pripravoval na jadrovú vojnu so Spojenými štátmi, píše The Drive s odvolaním sa na odtajnené materiály amerického ministerstva zahraničia. Dokument obs

Vrtuľníky Bell Huye II putujú do libanonských vzdušných síl

0 icon

FORT WORTH, Texas (25. februára 2021) – Spoločnosť Bell tento mesiac dodala libanonským vzdušným silám (LAF) tri vrtuľníky Bell UH-1H-II. Stroje rozšíria existujúcu flotilu letectva Libanonu, ktoré ich plánuje nasadiť pri najrôznejších pátracích a záchranárskych operáciách, pri transporte vojakov alebo počas hasičských a p

Bezkonkurenčná Derivácia. Najnovší protilietadlový delostrelecký komplex

0 icon

Rusko, 25. február 2021 (AM) - Viete, že Rusko o 5-7 rokov dodá na trh asi 50 nových druhov zbraní a špeciálnej techniky? Určite bude medzi nimi protilietadlový delostrelecký komplex „Derivácia-PVO“ 2S38, predurčený na boj s dronmi, riadené rakety „Grom-E1“ a „Grom-E2“...  

Svetlo sveta

Používanie učebníc „Láske sa treba učiť“ je na území arcidiecézy i naďalej zakázané

0 icon

„Napriek tejto zmene, prezentovanej Mons. Mariánom Chovancom, musím, žiaľ, opätovne zdôrazniť moje negatívne stanovisko a vyjadriť tak moje presvedčenie, že tieto učebnice nie sú vhodné ani ako pomôcky katolíckych pedagógov a rodičov pre sexuálnu výchovu detí predškolského veku, ani ako učebnice pre žiakov katolíckych škôl. Preto som sa rozhodol potvrdiť…

Svätý Peter – Prvá hlava a základ Cirkvi

0 icon

Jeho pôvodne meno bolo Šimon, ale podľa evanjelistov Ježiš mu dal prezývku Kéfa, po aramejsky Kefas, po grécky Πέτρα  (v mužskom rode Πέτρος), čo znamená skala. Bol synom Jonáša a pochádzal z mestečka Betsaida, kde sa živil ako rybár. Keď sa ako mladý muž oženil, presťahoval sa aj s bratom Andrejom o niekoľko kilometrov ďalej…

V Devíne sme si uctili svätých Cyrila a Metoda

0 icon

V nedeľu 14. februára 2021 uplynulo 1152 rokov od smrti Konštantína – sv. Cyrila. Riaditeľka Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave Inna V. Kuznecova, predsedníčka občianskeho združenia Cyrilometodiada Daniela Suchá spolu s Mons. Mariánom Gavendom si uctili svätých solúnskych bratov položením kvetov k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred…

Dokedy budeme pozerať na našu slávnu históriu českými očami?

0 icon

Stanovisko k stvárneniu dokumentu o sv. Cyrilovi a Metodovi Vážený pán generálny riaditeľ, na začiatok musíme len zopakovať, že idea vytvoriť a odvysielať vo verejnoprávnej RTVS „Slovenský panteón“ je dobrá a nádejná, realizácia už menej. Po tom, čo sme vzniesli pripomienky k Andrejovi Hlinkovi, robíme tak aj k časti venovanej sv. Cyrilovi a Metodovi. Ide nám o to, aby Panteón bol…

KBS: Zneužitie sčítania obyvateľstva na kampaň proti Cirkvi

0 icon

Katolícki biskupi združení v Konferencii biskupov Slovenska na 98. plenárnom zasadnutí, ktoré sa konalo online formou, prijali vyhlásenie ku kampaniam, ktoré zneužívajú sčítanie obyvateľstva. Text prináša Tlačová kancelária KBS v plnom znení. Zneužitie sčítania obyvateľstva na kampaň proti Cirkvi “My, katolícki biskupi Slovenska, zídení cez internet na 98. plenárnom zasadaní KBS, s veľkým znepokojením vnímame ako…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali