Po vojne anglo-američania uvažovali nad plánom kastrovať Nemcov. Stalin bol proti

Bratislava 25. januára 2021 (HSP/Foto:Screenshot)

 

O tom, aký bude osud Nemcov po skončení Druhej svetovej vojny sa uvažovalo už v jej priebehu. O Marshallovom pláne, ktorý sa potom uskutočnil v Západnej Európe, počuli všetci. No len málokto vie, že ešte predtým uzreli svetlo sveta tri verzie toho, ako sa vysporiadať s Nemcami. Ich autormi boli Kaufman, Hooton a Morgentau

stalin
Foto z Berlína, jún 1945

Kaufmanov plán – sterilizácia

V marci roku 1941 vyšla v New Yorku kniha Theodora N. Kaufmana „Nemecko musí zahynúť !“ (Germany Must Perish!). Autor v prvých kapitolách urobil krátky exkurz do nemeckých dejín a došiel k uzáveru, že počas celej svojej histórie Nemci predstavovali hrozbu ostatnému svetu a sú stálym potenciálnym zdrojom agresie. Toto je treba riešiť.

Spôsob tohto riešenia je zrejmý z textu jeho knihy: „Ostáva jediný spôsob, ako silovým spôsobom zbaviť svet germanizmu a ako navždy zabrániť Nemeckému národu reprodukovať svoje plemeno a jeho podstata spočíva v tom, že sa uzavrie zdroj, z ktorého sa rodia tieto vojny chtivé duše. Táto moderná metóda, ktorá je vo vede známa pod názvom eugenická sterilizácia, je nielen praktická ale aj  humánna a definitívna. Sterilizácia sa stala stelesnením vedy ako najlepšieho prostriedku na zbavenie sa ľudskej rasy od nežiaducich elementov: degenerátov, imbecilov a dedičných zločincov.

Sterilizáciu si netreba zamieňať s kastráciou. Je to bezpečná a jednoduchá operácia, ktorá je zároveň aj neškodná a bezbolestná, človeka nekaličí a nerobí ho bezpohlavným. Jej účinok je menej rušivý ako vakcinácia a nie závažnejší ako vytrhnutie zuba. Okrem toho je to operácia aj mimoriadne rýchla, nevyžaduje viac ako desať minút. Pacient môže pokračovať vo svojej práci okamžite po zákroku. Dokonca aj v prípade žien, kedy si zákrok vyžaduje trocha viac času,  je bezpečný a jednoduchý. Z tisícov prípadov takejto operácie neboli hlásené žiadne prípady komplikácií ani úmrtí. Ak si ľudstvo už uvedomuje, že také zdravotnícke opatrenia akými sú vakcinácia alebo podávanie séra sú považované za prínosné pre spoločnosť, potom určite sterilizácia nemeckého národa nemôže byť nepovažovaná za významné opatrenie prispievajúce k ozdraveniu ľudstva, ktoré sa týmto imunizuje proti vírusu germanizmu.

Počet obyvateľov Nemecka predstavuje zhruba 70 miliónov osôb, pričom počet mužov a žien je približne rovnaký. Pokiaľ chceme dosiahnuť cieľ vymretia Nemcov, je nevyhnutne potrebné sterilizovať iba okolo 48 miliónov osôb, pričom do tohto počtu nerátame mužov starších ako 60 rokov a ženy staršie ako 45 rokov vzhľadom na ich už ohraničené reprodukčné schopnosti…“

Theodor Kaufman vo svojej publikácii nezabudol ani na praktickú stránku riešenia, ktoré navrhuje a ponúkol aj nasledovné prepočty: „…Ak vezmeme napríklad 20 000 chirurgov a budeme predpokladať, že každý z nich uskutoční denne 25 operácií, potom kompletná sterilizácia bude trvať najviac jeden mesiac. Prirodzene, k dispozícii je viac ako 20 000 lekárov, ak by sa do toho zaangažovalo viac štátov, potom to môže trvať ešte kratšie“.

 

Hootonov plán – „zriedenie“ krvi

Earnest A. Hooton bol harvardský profesor, antropológ, ktorý v januári 1943 v časopise „Peabody Magazin“ publikoval článok pod názvom „Prešľachtite vojnové gény Nemcov“   („Breed War Strain Out of Germans“), v ktorom vyzýva na „zriedenie krvi“ nemeckého národa premiešaním rasy.

V článku sú navrhnuté štyri opatrenia s cieľom „zničiť nemecký nacionalizmus a agresívnu ideológiu pri súčasnom zachovaní určených nemeckých biologických a sociologických kapacít“.

  1. Popraviť alebo uväzniť na doživotie všetkých vodcov nacistickej strany; natrvalo z Nemecka vysídliť všetkých profesionálnych vojenských dôstojníkov.
  2. Po dobu 20 rokov a viac využiť väčšinu súčasnej armády Nemecka na povojnové reparačné práce vo vojnou zničených oblastiach v štátoch Spojeneckej koalície. V prípade dobrého správania sa jednotlivca, udeliť takým jednotlivcom možnosť získať miestne štátne občianstvo. Slobodným mužom umožniť uzavrieť manželstvo len s miestnou ženou v krajine pracovného zaradenia.
  3. Rozdeliť Nemecko na niekoľko štátov (približne v rozsahu pôvodných spolkových štátov) a každému z nich v určenom intervale pod dozorom Spojených národov umožniť zvoliť si svoju formu nefašistickej vlády. Cieľom tohto opatrenia je potlačiť jednotný národný rámec nemeckej agresivity.
  4. Počas obdobia dohľadu a okupácie Nemecka armádami a civilnými štábmi Spojencov povzbudzovať členov týchto skupín k uzavretiu manželstva s nemeckými ženami a k trvalému usadeniu sa. Počas tohto obdobia tiež podporovať prisťahovalectvo a osídľovanie Nemecka príslušníkmi cudzích národov, najmä mužmi.

Takýmto spôsobom bude možné spoľahlivo znížiť množstvo rasovo čistých Nemcov. Hooton ubezpečoval, že je chybou rozlišovať medzi dobrými a zlými Nemcami. Jediní dobrí Nemci sú podľa jeho názoru tí, ktorí „opustili Nemecko, alebo ktorí zomreli“.

 

Plán Morgentau – rozčlenenie a deindustrializácia

Henry. Morgenthau bol ministrom financií Spojených štátov amerických v administrácii prezidenta Roosevelta. V septembri 1944 na konferencii v Quebeku predložil svoj plán povojnového usporiadania Nemecka, ktorý bol W. Churchillom a F. Rooseveltom prijatý. Morgenthau videl garanciu toho, že sa nemecký národ už nikdy viac neobnoví v tom, že sa Nemecko rozdelí na niekoľko menších štátov a že sa zlikviduje celý jeho priemysel.

Na Nemeckom území okupovanom USA a Veľkou Britániou sa podľa tohto plánu malo uskutočniť:

Decentralizácia bankovníctva; založili 11 samostatných bankových obvodov s vlastnými centrálnymi bankami

Likvidácia jednotného výrobného systému; demontovali a vyviezli zariadenia mnohých priemyselných podnikov. Bolo zničených 918 nemeckých podnikov, z toho 368 vojenského charakteru

Zákaz obchodovania so zahraničím; obmedzený dovoz

Pre Nemecko platil zákaz morského rybolovu, zákaz výroby dusíka pre výrobu umelých hnojív, demontovalo sa 13 chemických závodov. Výsledkom bolo zníženie výroby umelých hnojív o 82% a výroby potravín o 65%.

Plán výrubu všetkých lesov, ale kvôli protestom spojencov a v dôsledku oslabenia(!) nemeckej pracovnej sily z dôvodu jej podvýživy túto myšlienku opustili.

Zavedenie prísnej daňovej politiky, to predstavovalo 58% hrubého národného produktu.

Následkom toho došlo k prudkému úpadku životnej úrovne Nemcov, dokonca aj v porovnaní s vojnovým stavom. Trvalým hladom trpeli až dve tretiny Nemcov, až polovica pracujúcich Nemecka žila na hranici fyzického prežitia proste z dôvodu nedostatku potravy.

Len pre zaujímavosť: Arthur Seyss Inquart bol za vojny guvernérom Rakúska  a komisárom Holandska a Norimberský tribunál ho odsúdil na trest smrti. Potravinová energetická dávka pre každého obyvateľa okupovaného Holandska bola určená na 1394 kalórií na deň, ktorú Holanďania vždy dostali. Prvé povojnové roky dostávali Nemci menej jedla, ako hladujúci Holanďania počas nemeckej okupácie v čase vojny. Americký kapitán Albert Behnke porovnal holandský a nemecký hlad: „Počas mnohých povojnových mesiacov v niektorých oblastiach Nemecka bola spojenecká dávka stravy 400 kalórií denne, vo väčšine oblastí to bolo niečo pod 1 000 kalórií za deň“.

No toto trápenie netrvalo v Nemecku dlho. Na Nemcov sa po vojne druhý krát usmialo šťastie. Ako k tomu došlo?

Nasledovne: Na konferencii v Bretton Woods v júli 1944 bolo prijaté rozhodnutie, že prvou v medzinárodnom obchode platnou valutou sa po vojne stane americký dolár. No ZSSR v decembri 1945 Bretton Woodsky dohovor ratifikovať odmietol. Sovietsky zväz tak dal najavo nasledujúcu skutočnosť: On nebojoval vo Veľkej vlasteneckej vojne, ktorá ho stála 27 miliónov obetí, preto, aby daroval víťazstvo v tejto vojne do rúk anglo-americkým bankárom. Hoci sa oficiálne Studená vojna začala až 5.marca 1946 prejavom W. Churchilla vo Fultone, Európa sa pomaly začala deliť na dva protichodné bloky už skôr. A to pomohlo Nemcom!

Ak totiž chcel Západ postaviť v Európe proti Východnému bloku zodpovedajúcu protiváhu, jednoducho nemohol nepočítať s Nemcami! Takže hoci dňa 15.septembra 1944 Churchill na stretnutí s Rooseveltom podpísal plán Morgentau ako spoločný americko – anglický plán, už 27.septembra anglická i americká vláda od tohto plánu odstúpili (oficiálne vraj pod tlakom americkej verejnej mienky).

A kedy sa na Nemcov usmialo šťastie po prvý krát? Nuž to bolo ešte počas troch konferencií Veľkej trojky, na ktorých sa riešila aj otázka povojnového usporiadania Európy.

Téma sterilizácie Nemcov totiž rezonovala aj v tých najvyšších kruhoch. Sám prezident Spojených štátov amerických Franklin Roosevelt 19.augusta 1944 vyhlásil: „Voči Nemecku musíme byť skutočne tvrdí, mám na mysli celý nemecký národ, nie len nacistov. Nemcov je nutné buď kastrovať, alebo s nimi zaobchádzať takým spôsobom, že by zabudli pomyslieť na možnosť, že sa medzi nimi objavia ľudia, ktorí by chceli vrátiť staré časy a znova pokračovať v tom, čo oni napáchali v minulosti“.

Ešte v roku 1942 predseda vlády Veľkej Británie Winston Churchill hovoril o tom, že „…nemecká verchuška by mala byť popravená bez súdu“.

Stalin namietal: „ Nech by sa dialo čokoľvek, na to musí existovať…   …zodpovedajúce súdne rozhodnutie. Inak ľudia povedia, že Churchill, Roosevelt a Stalin sa proste pomstili svojim politickým nepriateľom!“  Bol to Josif Vissarionovič Stalin, ktorý vyslovil pamätnú vetu: „Hitlerovia prichádzajú a odchádzajú, ale nemecký národ zostáva“.

Tak sa na základe tvrdého postoja sovietskeho vedenia v jednaní so Spojencami rozhodlo, že víťazné mocnosti po vojne nebudú kolektívne trestať Nemcov ako národ, ale sa zriadi riadny trestný tribunál. Ten v Norimbergu nakoniec súdil konkrétne osoby zodpovedné z konkrétnych vojnových zločinov.

Keď si tieto tri plány dnes človek číta a vníma dianie okolo nás, nemôže sa zbaviť podozrenia z toho, že niektoré body Kaufmanovho a Hootonovho plánu akoby neupadli celkom do zabudnutia, iba ich realizácia bola odložená na neskôr. „Otcovia jedli trpké hrozno, ale synom stŕpli zuby?“ – píše biblický prorok (Ezechiel 18:2) a spolu s nami sa pýta, prečo sa dnes experimentuje s takými opatreniami sociálneho inžinierstva, aké sa tri – štyri generácie dozadu považovali za trest?

Ani plán Morgentau neupadol celkom do zabudnutia, len sa posunul v čase a priestore, aby sa neskôr uplatnil nie v Nemecku, ale v súvislosti s rozkladom a fragmentáciou istých štátnych útvarov Východného bloku a ich deindustrializáciou.

Hoci sa nedávno objavilo zrnko nemeckého militarizmu v podobe vyjadrenia šéfky Bundeswehru – Annegret Kramp-Karrenbauerovej, ktorá vyhlásila, že jej krajina by mala s Ruskom rokovať „z pozície sily“ nehrozí, že by Nemci znova stúpili na tie isté ruské hrable. Ale prečítať si niečo z histórie vlastného národa nikdy nie je na škodu…

Tibor Korečko

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Putin označil rozhovory s lídrami Arménska a Azerbajdžanu za konštruktívne

0 icon

Moskva 26. novembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)   Ruský prezident Vladimir Putin oznámil, že jeho piatkové stretnutie s arménskym premiérom a azerbajdžanským prezidentom bolo "konštruktívne" a prinieslo sériu dohôd v kľúčových záležitostiach. Informovala o tom agentúra AP Arménsko a Azerbajdžan viedli na jeseň 2020 niekoľkotýždňový…

Premiér vydal pokyn na prijatie opatrení v súvislosti s novou mutáciou

0 icon

Bratislava 26. novembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA-Ľudovít Vaniher)   Premiér Eduard Heger (OĽANO) vydal pokyn na prijatie opatrení v súvislosti s novým koronavírusovým variantom B.1.1.529 potvrdeným aj v Európe. O stanovisko k mutácii požiadal aj konzílium odborníkov. Informoval o tom tlačový odbor Úradu vlády SR Heger v piatok ráno hovoril o šírení…

Sme v tom sami. Alebo zatváranie kostolov a protinapoleonské povstanie v Tirolsku

0 icon

Bratislava 26. novembra 2021 (HSP/Christianitas/Foto:Screenshot YouTube)   Slovenská vláda na čele s premiérom Hegerom, hlásiacim sa ku kresťanstvu, nám opäť zatvára kostoly a tvári sa, akoby vlastne o nič nešlo. Veriaci bez svojho „kultúrneho podujatia“ predsa dajako prežijú Liberáli sú však opäť pobúrení – čo si to tí kresťania vôbec…

Sestry Fialkové majú dobré spomienky na Östersund, chceli by si ich obnoviť

0 icon

Bratislava 26. novembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Paulína Fialková má po zdravotných komplikáciách a strate formy z minulej zimy opäť veľkú chuť na biatlon. A rovnako to platí aj o jej mladšej sestre Ivone. Počas víkendu odštartuje nová sezóna Svetového pohára 2021/2022 vo švédskom Östersunde, teda na mieste, kde sa…

Seniorovi 500 eurový poukaz za očkovanie? Matovič chce cez zaočkovaných dôchodcov poskytnúť 500 miliónov eur prevádzkam zasiahnutým pandémiou

0 icon

Bratislava 26. novembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Štát chce poskytnúť 500 miliónov eur prevádzkam, ktoré utrpeli škody počas pandémie ochorenia COVID-19. Toto riešenie navrhol minister financií Igor Matovič na piatkovej tlačovej konferencii. Peniaze sa k nim majú dostať cez zaočkovaných dôchodcov, ich deti či vnúčatá, ktorí použijú 500 eurové…

Nový variant koronavírusu dostal pomenovanie omikron, zaradili ho do rovnakej skupiny ako delta variant. Čo o ňom zatiaľ vieme?

0 icon

Brusel 26. novembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:Pixabay)   Technická skupina Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v piatok pomenovala nový variant koronavírusu identifikovaný v Juhoafrickej republike ako „omikron“ podľa v poradí 15. písmena gréckej abecedy Klasifikovala ho zároveň ako vysoko nákazlivý variant a zaradila ho do rovnakej kategórie, v akej sa nachádza i celosvetovo…

Putin v decembri navštívi Indiu. Bude rokovať s premiérom Módím

0 icon

Moskva 26. novembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Grigory Sysoyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)   Ruský prezident Vladimir Putin pocestuje v decembri do Indie. Pôjde o jeho iba druhú zahraničnú cestu od vypuknutia covidovej pandémie pred dvoma rokmi, informovala v piatok tlačová agentúra AFP s odvolaním sa na Kremeľ Moskva ďalej oznámila,…

Žena neprežila zrážku s autom, zahynul aj jej pes

0 icon

Prievidza 29. novembra 2021 (SITA/HSP/Foto:Facebook)   Život 55-ročnej ženy vyhasol pri dnešnej rannej nehode na Nábreží sv. Cyrila v Prievidzi. Ako uviedla trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti, chodkyňu spolu s jej psom, ktorého mala na vôdzke, zrazilo osobné auto na priechode pre chodcov. Žena zraneniam podľahla, zahynul aj jej…

Školy mali ostať napriek lockdownu otvorené. Mikas vyzval všetky regionálne úrady, aby v prípade zlej situácie zasiahli a zatvorili ich

0 icon

Bratislava 26. novembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Hlavný hygienik SR Ján Mikas vyzval všetkých 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ), aby v prípade alarmujúcej situácie v regióne uzatvárali školy. Informovala o tom hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková Regionálne úrady už v súčasnosti v okresoch pristupujú k zatváraniu…

Arcibiskup Zvolenský povzbudzuje k individuálnemu pristupovaniu k sviatostiam

0 icon

Bratislava 26. novembra 2021 (HSP/TK KBS/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Vzhľadom na opatrenia (lockdown), ktoré na základe uznesenia vlády vstúpili do platnosti od 25. novembra 2021, je v čase núdzového stavu a zákazu vychádzania obmedzené [prakticky zakázané] verejné slávenie bohoslužieb. Povolené je len individuálne vysluhovanie sviatostí Pri tejto príležitosti bratislavský arcibiskup metropolita…

NAJNOVŠIE

BLOG

Ivan Lehotský st.

Tliachanie

0icon

Z Prezidentského paláca sme počuli tliachanie o tliachaní. Viem, že v Pravidlách slovenského pravopisu slovo tliachanie neexistuje, možno pochádza z pezinského nárečia pri riešení problematiky skládky. Ale dajme prednosť normálnemu pohľadu na Covid-19, teda z druhej strany. Ako by riešil boj s touto „hnusobou“ Jano z búdy so zdravým sedliackym…

Ivan Štubňa

Besnie vláda a jej spolupáchatelia preto lebo sa boja odhalenia, že všetko je inak?

0icon

Vládna štatistika k 24.11 2021 Na začiatok treba uviesť, že štatistika si všíma iba údaje týkajúce sa počtu a zvyšovania očkovania a ponúka informácie súvisiace s presadzovaním očkovania. Také informácie, ktoré zhodnotia príčiny stavu, iné formy liečenia alebo zmierňovania choroby, podrobnejšie štatistiky regionálneho charakteru, napr. počet pendlerov, migrácia dovolenkárov, hlavné…

Jozef Slávik

Keď by mala nádej zomierať posledná ...

0icon

Vo štvrtok nás vláda opäť uzatvára. Či sa dá oficiálnym číslam veriť alebo nie, nie je podstatné, podstatné je iba to, aká je reálna skutočnosť chorobnosti a úmrtnosti na koronavírus. Dodnes nie je verejnosť napriek mnohým sľubom vládnych činiteľov pravdivo informovaná o reálnom stave v chorobnosti a úmrtnosti. Dodnes nevieme,…

Boris Mesár

1. Ukrajina sa zapája do ofenzívnych akcií v Donbase - ruské ministerstvo zahraničných vecí 2. Ukrajina pomenovala podmienku pre zavedenie stanného práva 

0icon

1.  Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová uviedla, že ukrajinské ozbrojené sily vedú v niektorých oblastiach Donbasu útočné operácie. Situácia na Ukrajine podľa nej naďalej vyvoláva vážne obavy. "Horúce hlavy kyjevského režimu, ktoré sa zrejme cítia úplne beztrestné, presadzujú silové riešenie vnútornej ukrajinskej krízy. Situácia v oblasti konfliktu sa…

Pavol Lazar

Podvedená Konferencia biskupov Slovenska žiada čo najrýchlejšie zrušenie Lockdownu

0icon

KONFERENCIA BISKUPOV SLOVENSKA sa cíti podvedená. Podľa všetkého to vypadá tak, že došlo k prísľubu zo strany vlády, že pokiaľ budú zodpovedne dodržiavať všetky obmedzenia a otvorene podporovať cestu k zodpovednosti (k vakcinácii), budú môcť nerušene verejne slúžiť omše v kostoloch. „Opätovný lockdown je veľkým sklamaním. Konferencia biskupov Slovenska od…

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Koniec zápasu medzi FK Senica a MŠK Žilina kvôli hustému sneženiu

Autor: TASR-Lukáš Grinaj

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Putin označil rozhovory s lídrami Arménska a Azerbajdžanu za konštruktívne

0 icon

Moskva 26. novembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)   Ruský prezident Vladimir Putin oznámil, že jeho piatkové stretnutie s arménskym premiérom a azerbajdžanským prezidentom bolo "konštruktívne" a prinieslo sériu dohôd v kľúčových záležitostiach. Informovala o tom agentúra AP Arménsko a Azerbajdžan viedli na jeseň 2020 niekoľkotýždňový…

Premiér vydal pokyn na prijatie opatrení v súvislosti s novou mutáciou

0 icon

Bratislava 26. novembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA-Ľudovít Vaniher)   Premiér Eduard Heger (OĽANO) vydal pokyn na prijatie opatrení v súvislosti s novým koronavírusovým variantom B.1.1.529 potvrdeným aj v Európe. O stanovisko k mutácii požiadal aj konzílium odborníkov. Informoval o tom tlačový odbor Úradu vlády SR Heger v piatok ráno hovoril o šírení…

Sme v tom sami. Alebo zatváranie kostolov a protinapoleonské povstanie v Tirolsku

0 icon

Bratislava 26. novembra 2021 (HSP/Christianitas/Foto:Screenshot YouTube)   Slovenská vláda na čele s premiérom Hegerom, hlásiacim sa ku kresťanstvu, nám opäť zatvára kostoly a tvári sa, akoby vlastne o nič nešlo. Veriaci bez svojho „kultúrneho podujatia“ predsa dajako prežijú Liberáli sú však opäť pobúrení – čo si to tí kresťania vôbec…

Sestry Fialkové majú dobré spomienky na Östersund, chceli by si ich obnoviť

0 icon

Bratislava 26. novembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Paulína Fialková má po zdravotných komplikáciách a strate formy z minulej zimy opäť veľkú chuť na biatlon. A rovnako to platí aj o jej mladšej sestre Ivone. Počas víkendu odštartuje nová sezóna Svetového pohára 2021/2022 vo švédskom Östersunde, teda na mieste, kde sa…

Seniorovi 500 eurový poukaz za očkovanie? Matovič chce cez zaočkovaných dôchodcov poskytnúť 500 miliónov eur prevádzkam zasiahnutým pandémiou

0 icon

Bratislava 26. novembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Štát chce poskytnúť 500 miliónov eur prevádzkam, ktoré utrpeli škody počas pandémie ochorenia COVID-19. Toto riešenie navrhol minister financií Igor Matovič na piatkovej tlačovej konferencii. Peniaze sa k nim majú dostať cez zaočkovaných dôchodcov, ich deti či vnúčatá, ktorí použijú 500 eurové…

Nový variant koronavírusu dostal pomenovanie omikron, zaradili ho do rovnakej skupiny ako delta variant. Čo o ňom zatiaľ vieme?

0 icon

Brusel 26. novembra 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:Pixabay)   Technická skupina Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v piatok pomenovala nový variant koronavírusu identifikovaný v Juhoafrickej republike ako „omikron“ podľa v poradí 15. písmena gréckej abecedy Klasifikovala ho zároveň ako vysoko nákazlivý variant a zaradila ho do rovnakej kategórie, v akej sa nachádza i celosvetovo…

Putin v decembri navštívi Indiu. Bude rokovať s premiérom Módím

0 icon

Moskva 26. novembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Grigory Sysoyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)   Ruský prezident Vladimir Putin pocestuje v decembri do Indie. Pôjde o jeho iba druhú zahraničnú cestu od vypuknutia covidovej pandémie pred dvoma rokmi, informovala v piatok tlačová agentúra AFP s odvolaním sa na Kremeľ Moskva ďalej oznámila,…

Žena neprežila zrážku s autom, zahynul aj jej pes

0 icon

Prievidza 29. novembra 2021 (SITA/HSP/Foto:Facebook)   Život 55-ročnej ženy vyhasol pri dnešnej rannej nehode na Nábreží sv. Cyrila v Prievidzi. Ako uviedla trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti, chodkyňu spolu s jej psom, ktorého mala na vôdzke, zrazilo osobné auto na priechode pre chodcov. Žena zraneniam podľahla, zahynul aj jej…

Školy mali ostať napriek lockdownu otvorené. Mikas vyzval všetky regionálne úrady, aby v prípade zlej situácie zasiahli a zatvorili ich

0 icon

Bratislava 26. novembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Hlavný hygienik SR Ján Mikas vyzval všetkých 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ), aby v prípade alarmujúcej situácie v regióne uzatvárali školy. Informovala o tom hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková Regionálne úrady už v súčasnosti v okresoch pristupujú k zatváraniu…

Arcibiskup Zvolenský povzbudzuje k individuálnemu pristupovaniu k sviatostiam

0 icon

Bratislava 26. novembra 2021 (HSP/TK KBS/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Vzhľadom na opatrenia (lockdown), ktoré na základe uznesenia vlády vstúpili do platnosti od 25. novembra 2021, je v čase núdzového stavu a zákazu vychádzania obmedzené [prakticky zakázané] verejné slávenie bohoslužieb. Povolené je len individuálne vysluhovanie sviatostí Pri tejto príležitosti bratislavský arcibiskup metropolita…

Podkasty

Ak si dáte nálepku nejakého fašistického symbolu, nemáte šancu nielen v Bruseli, ale ani v Rusku. Ak by nám ešte raz Boh dal šancu, RTVS bude STV, bude štátna a bez slniečkárov – odkazuje Danko

icon

Bratislava 26. novembra 2021 (HSP/Foto: Ako predseda SNS  štyri roky zastával funkciu predsedu parlamentu. Po  štyroch rokoch sa však jeho strana nedostala do parlamentu. Prečo? Poškodila mu spoluúčasť vo vláde s Bugárovým Mostom Híd  alebo Ficovým Smerom SD? Alebo to, že SNS nedokázala presadiť posilnenie postavenia Slovákov žijúcich na juhu Slovenska vrátane posilnenia slovenčiny v školách s vyučovacím...

Môže byť aj zdravotníctvo choré?

icon

Bratislava 25. novembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian) Prezidentka Zuzana Čaputová, sa priznala, že po návšteve ružinovskej nemocnice už vie, že situácia na Slovensku v súvislosti s ochorením covid-19 je naozaj veľmi vážna, preto treba zmeniť prístup. A dodala, že súhlasí s návrhom epidemiológov, že potrebujeme sprísniť lockdown. A stalo sa. Zrejme je naša pani z Grasalkovičovho...

Prečo píšu Slovenskí katolíci svojim biskupom? Pýtame sa predsedu Správnej rady OZ Slovenskí katolíci Miroslava Vetríka

icon

Bratislava 24. novembra 2021 (HSP/Foto:Pixabay) Katolíci píšu list svojim biskupom. Zaznievajú v ňom vážne výčitky, týkajúce sa výzvy, aby sa veriaci dali zaočkovať proti Covidu 19. Naliehajú na kňazov, aby šírili správnu osvetu, aby nabádali v prospech očkovania, lebo to je „v čase šíriacej sa choroby konkrétnym a zrelým prejavom našej viery v Boha.“ V...

Osobné vyšetrenie a Ivermektín, odporúča MUDr. Janeková pri liečbe Covidu 19

icon

Bratislava 23. novembra 2021 (HSP/Foto:TASR/DPA-Andreas Gebert) Na Slovensku počas tretej vlny Covidu 19 denne pribúdajú desiatky nových infikovaných, v nemocniciach leží s covidom viac ako 3000 pacientov. Pri ľahkom priebehu choroby domáca liečba stačí. Ako však predísť alebo zabrániť ťažkému priebehu ochorenia, napojeniu na pľúcnu ventiláciu? Nebolo by efektívnejšie nasadiť od začiatku účinnú liečbu všeobecným...

Vybuchne v justícii bomba?

icon

Bratislava 22. novembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian) Žijeme v časoch niekedy až chaotických zmien, ktoré sa zvyknú nazývať reformy. Jednou z nich je reorganizácia súdov, ktorej sa hovorí „nová súdna mapa“. Celé to začalo ešte vlani v novembri, keď na základe odporúčaní Európskej komisie pre efektívnosť súdnictva, známej pod skratkou CEPEJ, pripravila ministerka Kolíková zámer radikálne...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ivan Lehotský st.

Tliachanie

0icon

Z Prezidentského paláca sme počuli tliachanie o tliachaní. Viem, že v Pravidlách slovenského pravopisu slovo tliachanie neexistuje, možno pochádza z pezinského nárečia pri riešení problematiky skládky. Ale dajme prednosť normálnemu pohľadu na Covid-19, teda z druhej strany. Ako by riešil boj s touto „hnusobou“ Jano z búdy so zdravým sedliackym…

Ivan Štubňa

Besnie vláda a jej spolupáchatelia preto lebo sa boja odhalenia, že všetko je inak?

0icon

Vládna štatistika k 24.11 2021 Na začiatok treba uviesť, že štatistika si všíma iba údaje týkajúce sa počtu a zvyšovania očkovania a ponúka informácie súvisiace s presadzovaním očkovania. Také informácie, ktoré zhodnotia príčiny stavu, iné formy liečenia alebo zmierňovania choroby, podrobnejšie štatistiky regionálneho charakteru, napr. počet pendlerov, migrácia dovolenkárov, hlavné…

Jozef Slávik

Keď by mala nádej zomierať posledná ...

0icon

Vo štvrtok nás vláda opäť uzatvára. Či sa dá oficiálnym číslam veriť alebo nie, nie je podstatné, podstatné je iba to, aká je reálna skutočnosť chorobnosti a úmrtnosti na koronavírus. Dodnes nie je verejnosť napriek mnohým sľubom vládnych činiteľov pravdivo informovaná o reálnom stave v chorobnosti a úmrtnosti. Dodnes nevieme,…

Boris Mesár

1. Ukrajina sa zapája do ofenzívnych akcií v Donbase - ruské ministerstvo zahraničných vecí 2. Ukrajina pomenovala podmienku pre zavedenie stanného práva 

0icon

1.  Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová uviedla, že ukrajinské ozbrojené sily vedú v niektorých oblastiach Donbasu útočné operácie. Situácia na Ukrajine podľa nej naďalej vyvoláva vážne obavy. "Horúce hlavy kyjevského režimu, ktoré sa zrejme cítia úplne beztrestné, presadzujú silové riešenie vnútornej ukrajinskej krízy. Situácia v oblasti konfliktu sa…

Pavol Lazar

Podvedená Konferencia biskupov Slovenska žiada čo najrýchlejšie zrušenie Lockdownu

0icon

KONFERENCIA BISKUPOV SLOVENSKA sa cíti podvedená. Podľa všetkého to vypadá tak, že došlo k prísľubu zo strany vlády, že pokiaľ budú zodpovedne dodržiavať všetky obmedzenia a otvorene podporovať cestu k zodpovednosti (k vakcinácii), budú môcť nerušene verejne slúžiť omše v kostoloch. „Opätovný lockdown je veľkým sklamaním. Konferencia biskupov Slovenska od…

TopDesať

TOP10: Netopiere a neuveriteľné fakty o nich

0 icon

Podľa mnohých paleontológov a vedcov žijú netopiere už milióny rokov, ešte predtým, ako ľudia obývali planétu, a patria medzi najúžasnejšie tvory na svete. Aj keď netopiere nemajú dobrú povesť, pokiaľ ide o vnímanie verejnosti, v skutočnosti sú skvelými tvormi. Zaujíma vás, čo ich robí tak úžasnými? Napríklad aj tieto neuveriteľné fakty. 1. V…

Zlom San Andreas ako časovaná bomba? 2. časť

0 icon

O pohybe litosferických dosiek ste už zrejme počuli. Ide o niekoľko kilometrov dlhé a niekoľko kilometrov hrubé dosky, ktoré sa pohybujú na tuhotekutom vonkajšom plášti Zeme. Dve z nich sa stretávajú v pásme Severnej Ameriky- vzniká zlom San Andreas. Je časovanou bombou? Ako dve zle do seba zapadajúce ozubené kolesá…

Fotografie, ktoré sú po priblížení nesmierne zábavné

0 icon

Ak máš rád fotografovanie, tak určite stráviš množstvo svojho času práve tým, že svoje fotografie detailne skúmaš. Mnohokrát sa ti určite stáva, že tvoje fotografie sú po zväčšení a priblížení nesmierne zábavné. Často na nich nájdeš rôzne zábavné momentky, ktoré si si pri fotografovaní ani len nevšimol. Niektoré fotografie si…

Opar môže byť veľmi nepríjemný. Ako sa ho zbaviť?

0 icon

Ak máš okolo úst alebo pier množstvo malých pľuzgierov, s najväčšou pravdepodobnosťou ide o nepríjemný opar. Prvým príznakom je, že sa ti na ústach objaví škvrna, ktorá páli alebo svrbí. Keď sa stratia prvé príznaky, škvrna môže byť červená, opuchnutá alebo boľavá. Tieto pľuzgiere sa po niekoľkých dňoch môžu prepustiť, vytekať a premeniť…

Fotografie, ktoré ti zaručene zlepšia tvoj deň

0 icon

Posaď sa na zadok, pretože dnes ti ukážeme tieto zábavné fotografie, ktoré zaručene zlepšia tvoj deň. Zvykne sa vravievať, že škodoradosť je tá najlepšia radosť na svete. Musíš si však dávať pozor, aby si sa nesmial príliš hlasno, pretože sa môže veľmi ľahko stať, že sa ti všetko vráti -…

Armádny Magazín

Ukrajinská armáda zaútočila v niektorých regiónoch Donbasu. Objavili sa aj americkí konzultanti

0 icon

Ukrajina, 26. november 2021 (AM) - Situácia v zóne konfliktu na Donbase sa vyostruje. Ukrajinská armáda podniká útočné akcie v mnohých okresoch, vyhlásila hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Mária Zacharovová.  

Ruský minister obrany Šojgu zverejnil plány NATO masívneho útoku na Rusko

0 icon

Rusko, 26. november 2021 (AM) – Ruský minister obrany Sergej Šojgu oznámil, že Spojené štáty a ďalšie krajiny NATO zostavujú plán masívneho raketového útoku na ruské územie. Podľa Sergeja Šojgu v súčasnosti NATO skúma možnosť zasiahnuť ruské územie s použitím veľkého počtu riadených striel, hoci predchádzajúce plány USA počítali s použitím…

Nový nástup. Česká zbrojovka predstavila sériu guľovníc pre lov, šport a hobby streľbu

0 icon

Česko, 26. november 2021 (AM) – Česká zbrojovka a.s., súčasť holdingu CZG – Česká zbrojovka Group, ktorá sa radí medzi najväčších svetových výrobcov ručných palných zbraní, ohlásila nástup úplne novej série opakovacích guľovníc značky CZ.  

Ochranný dáždnik. Rusko a Tadžikistan vytvoria spoločný systém protivzdušnej obrany

0 icon

Rusko, 26. november 2021 (AM) – Duma bude musieť ratifikovať dohodu o spoločnom systéme protivzdušnej obrany Ruska a Tadžikistanu. Prezident Vladimir Putin už predložil relevantný dokument.   V elektronickej databáze Štátnej dumy sa objavil dokument predstavený prezidentom, ktorý stanovuje vytvorenie spoločného systému protivzdušnej obrany Ruska a

"Priamy zásah do srdca." Úvahy po vzhliadnutí najnovšieho vojnového filmu "Nebo"

0 icon

Rusko, 26. november 2021 (AM) – Určite je ťažké nakrúcať filmy o vojnách, ktoré sa ešte neusadili v pamäti ľudí – a ešte viac o tých, ktoré stále prebiehajú. Hollywoodski filmári dlhé roky hľadali vhodný jazyk na rozprávanie o vojne vo Vietname, ruskí filmári mali problém nakrútiť filmy o vojne v Afganistane. Filmy…

Svetlo sveta

Biskup: Nezamorte si domovy diablovými symbolmi

0 icon

V mojom detstve sme poznali iba sviatok všetkých svätých a všetkých zosnulých. Halloween nepoznal nikto, ani dospelí nie. Kto nám ho nakoniec priniesol? Kto mal tú moc to urobiť? Nemám tušenia. Nech je to akokoľvek, spôsobilo to škody, duchovné znečistenie. Pred pár dňami som dostal od mladých veriacich z Tirol…

Na Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých

0 icon

Na Slávnosť Všetkých svätých nadväzuje Spomienka na všetkých verných zosnulých – ľudovo nazývaná Dušičky. Spomienku zaviedol svätý opát Odilo z Cluny roku 998. Vplyvom clunyjských mníchov sa táto spomienka počas 11. storočia veľmi rozšírila. V Ríme ju prijali v 14. storočí.Písmo zjavuje možnosť posmrtného očisťovania a osobného dozrievania, hoci termín…

Prečo pred čítaním Písma robíme trikrát znak kríža?

0 icon

Počas Svätej omše pred čítaním Svätého písma robíme znak kríža na čelo, ústa a srdce. Prvý kríž na čelo, pretože za čelom sa skrýva náš mozog, ktorý je centrom nášho rozhodovania, rozumu, pochopenia. Znak kríža robíme preto, že je to práve mozog, vďaka ktorému sme schopní porozumieť tomu, čo čítame.…

Štúdia dokázala, že ak nie je v rodine veriaci otec, deti strácajú vieru viac ako keď je neveriaca matka

0 icon

Každý muž je povolaný byť duchovným otcom a viaceré štúdie dokazujú, že spojitosť medzi vierou otca rodiny a prenesením viery na deti, je výrazná. Štúdie dokazujú, že v rodinách kde je hlboko veriaca matka a neveriaci otec, viera sa v značne menšom pomere prenáša na deti, ako keď je praktizujúcim veriacim aj otec. Tieto výsledky…

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

FOTO DŇA

Koniec zápasu medzi FK Senica a MŠK Žilina kvôli hustému sneženiu

Autor: TASR-Lukáš Grinaj

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali