Pápež František v Nedeľu Božieho milosrdenstva: Nemajte strach hanbiť sa!

Vatikán 9. apríla 2018 (HSP/TK KBS/RV/Foto:TK KBS)

 

Za účasti 50 tisíc veriacich a 550 misionárov milosrdenstva z celého sveta slávil Svätý Otec František Nedeľu Božieho milosrdenstva, ktorá uzatvára Veľkonočnú oktávu. Pri svätej omši na Námestí sv. Petra  pri oltári dominoval obraz Božieho milosrdenstva podľa videnia sv. Faustíny Kowalskej s nápisom: „Ježiš, dôverujem v Teba“.
Ilustračné foto

V homílii pápež František opakovane povzbudzoval k odvahe nemať strach zo zahanbenia nad vlastnými hriechmi, pretože toto zahanbenie je cestou k prijatiu Božieho odpustenia. Prežívanie hanby a radosti z prijatia Božieho milosrdenstva v odpustení predstavuje podstatnú charakteristiku kresťanského života, zdôraznil pápež František.

„Ako sa dnes dotknúť rukou Ježišovho milosrdenstva? Opäť nám radí evanjelium, keď podčiarkuje, že v samotný veľkonočný večer zmŕtvychvstalý Ježiš ako prvú vec darúva Ducha Svätého na odpustenie hriechov. Aby sme zakúsili lásku, treba ísť tadeto – nechať si odpustiť. Pýtam s sám seba i každého z vás: Nechávam si odpustiť?“

„Keď cítime zahanbenie, máme byť vďační. Znamená to, že neprijímame zlo, a to je dobré. Zahanbenie je tajným pozvaním duše, ktorá potrebuje Pána, aby zvíťazila nad zlom. Tragédiou je, keď sa už nehanbíme za nič. Nemajme strach zakúšať hanbu! A prejdime od hanby k odpusteniu! Nemajte strach hanbiť sa!“

Pri záverečnom pozdrave všetkým prítomným Svätý Otec osobitne poďakoval misionárom milosrdenstva za ich službu. Na diaľku pozdravil kresťanov tých východných cirkví, ktoré dnes slávia Veľkú noc.

„Našim bratom a sestrám z východných cirkví, ktorí dnes podľa juliánskeho kalendára slávia Veľkú noc posielam svoje najsrdečnejšie pozdravy. Nech ich Zmŕtvychvstalý Pán napĺňa svetlom a pokojom, a nech je útechou tým spoločenstvám, ktoré žijú v obzvlášť ťažkých situáciách.“

Pápež František pamätal aj na dnešný Medzinárodný deň Rómov, ktorý má svoju tradíciu od roku 1990:

„Osobitne pozdravujem Rómov a Sintov ktorí sú tu prítomní z príležitosti ich Medzinárodného dňa „Romano Dives“. Členom týchto starobylých národov prajem mier a bratské vzťahy. Je mojím želaním, aby dnešný medzinárodný deň prispel k budovaniu kultúry stretnutia, a to dobrou vôľou vzájomne sa poznávať a rešpektovať. Toto je cesta, ktorá vedie k ozajstnej integrácii. Drahí Rómovia a Sintovia, modlite sa za mňa a modlime sa spoločne za vašich bratov, sýrskych utečencov.“

Po spoločnej modlitbe Raduj sa, nebies Kráľovná Svätý Otec reagoval osobitným apelom na najnovšie tragické vojnové udalosti v Sýrii:

„Zo Sýrie prichádzajú strašné správy o bombardovaniach s desiatkami obetí, z ktorých mnohé sú ženy a deti. Správy o mnohých osobách zasiahnutých účinkami chemických látok obsiahnutých v bombách. Modlime sa za všetkých, čo zahynuli, za zranených a za rodiny, ktoré trpia. Neexistuje jedna vojna dobrá a iná zlá, a nič, nič nemôže ospravedlniť použitie takých vraždiacich nástrojov proti bezbranným osobám a obyvateľstvu. Modlime sa, aby sa politickí a vojenskí predstavitelia rozhodli pre inú cestu, cestu rokovania, ktorá jediná môže doviesť k takému mieru, ktorý nebude znamenať smrť a deštrukciu.“

Homília pápeža Františka v Nedeľu Božieho milosrdenstva

V dnešnom evanjeliu sa veľakrát opakuje sloveso vidieť: «Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána.» (Jn 20,20); potom povedali Tomášovi: «Videli sme Pána.» (v. 25). Ale evanjelium neopisuje, ako ho videli, neopisuje vzkriesenie, iba zaznamenáva detail: «ukázal im ruky a bok» (v. 20). Akoby nám chcelo povedať, že učeníci spoznali Ježiša prostredníctvom jeho rán. Tá istá vec sa prihodila Tomášovi: tiež chcel vidieť «na jeho rukách stopy po klincoch» (v. 25) a po tom, čo uvidel, uveril (v. 27).

Napriek jeho nevere, musíme ďakovať Tomášovi, že sa neuspokojil s rečami iných, že Ježiš žije, ani vidieť ho z mäsa a kostí, ale že chcel vidieť dovnútra, rukou sa dotknúť jeho rán, znakov jeho lásky. Evanjelium nazýva Tomáša «Didymus» (v. 24), čo znamená dvojča, a v tomto je skutočne naším bratom dvojníkom. Pretože ani nám nestačí vedieť, že Boh je. Ani náš život nenapĺňa Boh zmŕtvychvstalý, ktorý je ďaleko. Nepriťahuje nás Boh vzdialený hoci spravodlivý a svätý. Nie, my tiež potrebujeme „vidieť“ Boha a na dotyk ruky pocítiť, že vstal z mŕtvych, je vzkriesený pre nás.

Ako ho môžeme videť? Ako učeníci: cez jeho rany. Pri pohľade na ne pochopili, že ich nemiloval zo žartu a že im odpustil, hoci boli medzi nimi takí, čo ho zapreli či opustili. Vojsť do jeho rán znamená kontemplovať nesmiernu lásku, ktorá prýšti z jeho srdca. Toto je cesta. Pochopiť, že jeho srdce bije pre mňa, pre teba, pre každého z nás. Drahí bratia a sestry, môžeme sa považovať za kresťanov a nazývať sa tak, a aj hovoriť o mnohých krásnych hodnotách viery. No tak ako učeníci, potrebujeme vidieť Ježiša a dotknúť sa jeho lásky. Iba tak ideme k srdcu viery a ako učeníci nachádzame pokoj a radosť (porov. v. 19-20), omnoho silnejšie od každej pochybnosti.

Tomáš po tom, čo uvidel Pánove rany, zvolal: «Pán môj a Boh môj!» (v. 28). Chcel by som upriamiť pozornosť na prívlastok, ktorý Tomáš opakuje: môj. Je to privlastňovacie zámeno, a ak sa zamyslíme, mohlo by sa zdať nemiestne vzťahovať ho na Boha – veď ako môže byť Boh môj? Ako si môžem privlastniť Všemohúceho? A naozaj, ak povieme môj, neznesväcujeme Boha, lež uctievame si jeho milosrdenstvo, pretože to on sa chcel „stať naším“. A ako v príbehu o láske mu vravíme: „Kvôli mne si sa stal človekom, kvôli mne si zomrel a vstal z mŕtvych, a teda už nie si len Boh, ale môj Boh a môj život. V tebe som našiel lásku, ktorú som hľadal a oveľa viac ktorú by som si nikdy nevedel predstaviť.“

Boh sa neuráža byť „naším“, pretože láska si vyžaduje intimitu a milosrdenstvo si žiada dôveru. Už na počiatku Desatora Boh povedal: «Ja som Pán, Boh tvoj» (Ex 20,2) a zdôraznil: «Ja som Pán, Boh tvoj, Boh žiarlivý» (v. 5). To je návrh Boha, žiarlivého milenca, ktorý sa predstavuje ako tvoj Boh. A z dojatého Tomášovho srdca prýšti odpoveď: «Pán môj a Boh môj!» A keď vchádzame dnes cez jeho rany do Božieho tajomstva, chápeme, že milosrdenstvo nie je jedna z jeho vlastností, lež tlkot samotného jeho srdca. A tak ako Tomáš, nežijeme už viac ako učeníci, ktorí sú neistí, ktorí sú zbožní, ale váhaví, lež stávame sa aj my opravdivo zamilovanými do Pána! Nemusíme sa báť tohto slova: zamilovaní do Pána.

Ako zakúsiť túto lásku? Ako sa dnes dotknúť rukou Ježišovho milosrdenstva? Opäť nám radí evanjelium, keď podčiarkuje, že v samotný veľkonočný večer (porov. v. 19) zmŕtvychvstalý Ježiš ako prvú vec darúva Ducha Svätého na odpustenie hriechov. Aby sme zakúsili lásku, treba ísť tadeto – nechať si odpustiť. Pýtam s sám seba i každého z vás: Nechávam si odpustiť? Aby sme zakúsili lásku, treba nám ísť touto cestou. Nechám si odpustiť?

Ale ísť sa vyspovedať sa zdá byť náročné. Voči Bohu máme pokušenie uzatvárať sa za zatvorenými dverami, ako učeníci. Oni to robili zo strachu a aj my máme strach a hanbu otvoriť sa a povedať hriechy. Nech nám Pán dá milosť pochopiť zahanbenie, vnímať ho nie ako zavreté dvere, ale ako prvý krok k stretnutiu. Keď cítime zahanbenie, máme byť vďační. Znamená to, že neprijímame zlo, a to je dobré. Zahanbenie je tajným pozvaním duše, ktorá potrebuje Pána, aby zvíťazila nad zlom. Tragédiou je, keď sa už nehanbíme za nič. Nemajme strach zakúšať hanbu! A prejdime od hanby k odpusteniu! Nemajte strach hanbiť sa! Nebojte sa toho.

Jestvujú však dvere zavreté pred Pánovým odpustením – rezignácia. Rezignácia vždy predstavuje zatvorené dvere. Zakúsili ju učeníci, ktorí na Veľkú noc horko konštatovali, že všetko je ako predtým – boli ešte tam, v Jeruzaleme, plní sklamania. „Kapitola Ježiš“ sa zdala byť uzavretá a po toľkom čase s ním sa nič nezmenilo, a vzdávame sa. Aj my si môžeme pomyslieť: „Som kresťanom už dlho a aj tak sa vo mne nič nemení, vždy pácham tie isté hriechy.“ A tak sa v malomyseľnosti vzdávame milosrdenstva.
Ale Pán sa nás pýta: „Neveríš, že moje milosrdenstvo je väčšie ako tvoja bieda? Hrešíš opätovne? Opätovne si vyprosuj milosrdenstvo a uvidíme, kto bude mať navrch!“ A potom – ten kto pozná sviatosť odpustenia, to vie – nie je pravda, že všetko ostáva ako predtým. Pri každom odpustení sme posilnení, povzbudení, pretože sa cítime každý raz viac milovaní, mocnejšie objatí Otcom. A keď ako milovaní opäť padáme, cítime väčšiu bolesť než predtým. Je to blahodarná bolesť, ktorá nás pomaly odďaľuje od hriechu. Objavme teda, že životnou silou je prijímať Božie odpustenie a kráčať vpred, od odpustenia k odpusteniu. Takto ide život: od zahanbenia k zahanbeniu, od odpustenia k odpusteniu. Toto je kresťanský život.

Po hanbe a rezignácii jestvujú ešte ďalšie zavreté dvere, neraz i opancierované: náš hriech, samotný hriech. Keď som spáchal ťažký hriech a – pri všetkej úprimnosti – sám sebe nechcem odpustiť, prečo by to mal urobiť Boh? Tieto dvere sú však zamknuté iba z jednej strany – z tej našej. Pre Boha nie sú nikdy nepriechodné. Ako nás učí evanjelium, on rád vchádza práve cez „zatvorené dvere“ – ako sme to počúvali – keď sa každý vstup zdá byť zahataný. Tam Boh koná zázraky. On sám sa nikdy od nás neoddeľuje, to my ho nechávame pomimo. Ale keď sa spovedáme, deje sa niečo neslýchané – objavujeme, že práve ten hriech, čo nás vzďaľoval od Pána, stáva sa miestom stretnutia s ním. Tam Boh ranený láskou prichádza v ústrety naším zraneniam. A robí naše úbohé rany podobné svojim osláveným ranám. Nastáva tu premena: moja biedna rana sa podobá jeho osláveným ranám. Pretože on je milosrdenstvo a koná zázraky v našich biedach. Tak ako Tomáš, vyprosme si dnes milosť spoznať nášho Boha: nájsť v jeho odpustení našu radosť, nájsť v jeho milosrdenstve našu nádej.

Preložila: Slovenská redakcia VR

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

HC 21 Prešov povedie Bokroš, kapitán bude Zagrapan, v kádri aj Sýkora

0 icon

Prešov 17. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)   Novovzniknutý hokejový klub HC 21 Prešov nahradí v Tipos extralige Detvu. V pozícii hlavného trénera bude Ernest Bokroš a základ tímu by mali tvoriť hráči z Detvy Majiteľ detvianskeho klubu Róbert Ľupták sa rozhodol presťahovať extraligovú licenciu do Prešova. "V priebehu mesiaca sa…

Zomrel prvý zambijský prezident Kenneth Kaunda

0 icon

Lusaka 17. júna 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP)   Vo veku 97 rokov skonal prvý zambijský prezident Kenneth Kaunda. Vo štvrtok o tom prostredníctvom Facebooku informovala súčasná „hlava štátu“ Edward Lungu. Správu potvrdil aj Kaundov syn Kamarange Kaundu museli v pondelok hospitalizovať, pričom predstavitelia nemocnice uviedli, že sa liečil na zápal pľúc. Zambia…

Nemecko a Poľsko chcú napriek nezhodám prehlbovať vzájomné vzťahy

0 icon

Varšava 17. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Czarek Sokolowski)   Nemecko a Poľsko chcú napriek pretrvávajúcim nezhodám naďalej prehlbovať vzájomné vzťahy. Nemecko-poľské susedstvo patrí "k najväčším európskym príbehom úspechu za uplynulých 30 rokov", povedal na štvrtkovej tlačovej konferencii nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier po rokovaniach so svojím poľským náprotivkom Andrzejom Dudom vo Varšave Prezidenti…

V Británii zaznamenali najvyšší denný prírastok od 19. februára

0 icon

Londýn 17. júna 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alberto Pezzali)   Počet nových prípadov ochorenia COVID-19 v Spojenom kráľovstve v ostatnom období prudko stúpol. Odborníci upozorňujú, že v krajine sa začína tretia vlna pandémie koronavírusu Vo štvrtok v Británii potvrdili 11 007 nových prípadov, čo je najvyšší denný prírastok od 19. februára, keď zaznamenali…

Ozbrojené sily SR ukončili takmer 20-ročné pôsobenie v Afganistane, informovalo Ministerstvo obrany SR

0 icon

Bratislava 17. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot video/Youtube)   Na základe rozhodnutia Severoatlantickej aliancie Ozbrojené sily SR stiahli vojačky a vojakov pôsobiacich v operácii Resolute Support v Afganistane. V stredu (16. 6.) sa tak ukončilo ich takmer dvadsaťročné pôsobenie v tejto oblasti. Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kovaľ…

Nový izraelský premiér Bennett pozval Merkelovú na návštevu

0 icon

Tel Aviv/Berlin 17. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Yonatan Sindel/Pool via AP)   Nový izraelský premiér Naftali Bennett pozval vo štvrtok nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú počas ich spoločného telefonátu na návštevu židovského štátu. Oznámila to Bennettova kancelária, z ktorej vyhlásenia citovala agentúra DPA Bennett zároveň Merkelovej poďakoval za záväzok Berlína čo sa týka…

Rodina Libuše Šafránkovej zverejnila dojemné smútočné oznámenie

0 icon

Praha 17. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:Facebook,Národní divadlo)   Pozostalí po českej herečke Libuši Šafránkovej zverejnili vo štvrtok netradičné smútočné oznámenie. Dominuje mu čiernobiela fotografia herečky z roku 1958 a citát svetoznámeho českého fotografa Františka Drtikola. Informovali o tom spravodajské portály iDNES.cz a Novinky.cz "Nikde ma nehľadajte, som všade, takže aj vo…

V univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura v Košiciach horí, na mieste sú všetky záchranné zložky

0 icon

Košice 17. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:Facebook-Košice)   V Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura v Košiciach vypukol požiar, informuje o tom polícia na sociálnej sieti. Na mieste sú podľa nej všetky záchranné zložky. Pacienti boli z budovy evakuovaní Požiar sa už hasičom podarilo lokalizovať. „Na mieste je aj krajský a okresný riaditeľ. Je…

Kollár: Cieľom Sme rodina je udržať koalíciu a plniť predvolebné sľuby

0 icon

Bratislava 17. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/Branislav Bibel)   Cieľom hnutia Sme rodina je postupne plniť sľuby, ktoré dalo občanom v predvolebnej kampani, vrátane výstavby nájomných bytov a exekučnej amnestie. Z tohto dôvodu je prirodzeným cieľom hnutia udržanie vládnej koalície a plnenie Programového vyhlásenia vlády. V diskusii na TASR TV to povedal…

Tarkovič pred Švédmi: „Na postup môžu stačiť aj 4 body“

0 icon

Petrohrad 17. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Slovenskú futbalovú reprezentáciu zasiahol deň pred duelom so Švédskom na EURO 2020 koronavírus. Do karantény musel putovať obranca Denis Vavro a aj jeden člen realizačného tímu Vedenie národného mužstva situáciu vyhodnocuje a bude vo veci kooperovať so zástupcami UEFA i s organizátormi v…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ivan Holek

Testovaním zlomené posledné zbytky hrdosti

0icon

Na Slovensku existuje rádio, ktoré o sebe tvrdí, že ako jediné má guráž. Je to hlavne preto, lebo hrá iba rockovú muziku. O rockových interpretoch je známe, že sú značne nekonvenční, alebo až rebeli. A to isté platí aj o ich fanúšikoch. Nektorí z nich sú otvorení rebeli, či už…

Pavel Jacz

Minister zdravia Lengvarský chce kupčiť so zdravím. Za očkovanie chce ponúkať peniaze na ruku, alebo lotériu.

0icon

Zostal som ako prikovaný, keď sa minister zdravotníctva Lengvarský vyjadril, že chcú zvýšiť percentá zaočkovania Slovákov štátnym úplatkom - finančnou odmenou, alebo lotériou. Aj týmto spôsobom sa chceme opičiť po Američanoch (max 100 USD) a Srboch (25 €)? Lenže všeobecná vzdelanostná úroveň Slovákov je o mnoho percent vyššia, ako našich…

Gustáv Murín

Piešťanské kúpele – pandémia ako biznis-plán

0icon

Bezradnosť – tak sa dá jedným slovom označiť výkon našich epidemiológov počas korona-paniky, ktorú práve svojimi zmätenými opatreniami vyprodukovali. A nebránili celoslovenským Psychopatovičovým branným cvičeniam. Tie najväčšie zmätky a absurdity som popísal v knižke „Koronavírus ako terorizmus“, ktorá vyšla v spolupráci s rádom InfoVojna a dá sa získať cez ich e-shop. To som ale ešte netušil,…

Tony Belohorec

Politická karma: Ten pocit keď sa komik Zelenskij vyhráža okolitému svetu zo stoličky prezidenta

0icon

Prológ: “Ak západné krajiny prestanú podporovať moju krajinu, v konflikte so samozvanými republikami na Donbase, tak Kyjev vytvorí „najmocnejšiu armádu v Európe. Namiesto toho, aby sa z nás stali vedci, ktorí technologicky rozvíjajú svoju krajinu, budú ľudia premýšľať o tom, ako chrániť svoju rodinu a domov," uviedol včera, 15. júna…

Ivan Lehotský st.

Diplomati a „diplomati“

0icon

Ak niekto hovorí vyhýbavo, neurčito, akoby si nechával pre ďalší vývoj udalostí nejakú rezervu, povie sa – hovoril diplomaticky. Ak niekto hneď „vytrúbi“ svoj názor na vec, na ktorú možno mať rôzne názory, nie je diplomatom, hoci by na to aj mal papier. Aby sme nešli ďaleko, priam žiarivý príklad…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Môže cvičenie pred spaním ovplyvniť tvoj spánok?

0 icon

Pravidelné cvičenie má mnoho výhod, vrátane lepšieho spánku. Môže podporovať relaxáciu, znižovať úzkosť a normalizovať tvoje vnútorné hodnoty. Cvičenie tiež zvyšuje teplotu tela a keď začne klesať, cítiš sa ospalo. Dlho sa verilo, že cvičenie pred spaním sťažuje zaspávanie. Podľa nedávneho výskumu to však nemusí byť pravda. Štúdie zistili, že…

10 hlúpych každodenných vecí, pri ktorých sa pozastavuje zdravý rozum. Robíš ich aj ty?

0 icon

Zdravý rozum je niečo, čím sa nemôže pýšiť ktorýkoľvek človek. V každej skupine existuje jedna osoba, ktorá robí tak hlúpe veci, že nad nimi ostáva iným rozum stáť. Kýchnutie si bez zakrytia úst dlaňou, zaberanie dvoch miest v prostriedkoch MHD, ... Tu je desať jednoduchých príkladov vecí, ktoré mnohí z nás robia…

Záhada: Stroj Hansa Colera. 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku s názvom Záhada: Stroj Hansa Colera. Zostrojil Hans Coler perpetuum mobile? Pozrite sa s nami na pokračovanie článku o neuveriteľnom príbehu z čias druhej svetovej vojny o ešte najuveriteľnejšom „ stroji na voľnú energiu“. Colerov aparát na magnetickú energiu pozostával zo šiestich magnetov vyvinutých tak, že obvod zahŕňal magnety aj cievku.…

Fotografie ukazujú, ako sa svet zmenil za 100 rokov

0 icon

Pri porovnaní nášho detstva so súčasnosťou vidíme, ako sa veľa vecí zmenilo. Nehovoríme iba o našich telách, ani o konkrétnych aspektoch nášho života, ale hlavne o našom prostredí a svete, v ktorom žijeme. Z miest, kam sme chodili, už nie sú naše milované miesta, všetko môže vyzerať úplne odlišne od toho,…

Nacistické tajomstvá a Rusi v Československu: 3. časť

0 icon

Pokračujeme v poradí treťou časťou článku z mini série s názvom Nacistické tajomstvá a Rusi v Československu. Každý pokus vyzistiť informácie skončil rovnakou výhovorkou, že „všetky zariadenia a písomnosti“ sú zničené. Briti nedokázali z českých robotníkov zo Škodovky dostať žiadne informácie, zatiaľ čo Američania mali čiastočný úspech. Podarilo sa im zaistiť dve rakety a určité vedecké údaje. Ďalšími…

Vo svete IT

Windows 11 zrejme príde ako bezplatný upgrade Windowsu 10. Tešiť sa môžu aj používatelia starších verzií

0 icon

Oficiálne predstavenie len nedávno predčasne odhaleného operačného systému Windows 11 od spoločnosti Microsoft sa už nezadržateľne blíži. I keď do samotného predstavenia zostáva už iba týždeň, stále nepoznáme úplne všetky detaily a informácie o nadchádzajúcom operačnom systéme od Microsoftu. V priebehu dnešného dňa však začali internetom kolovať ďalšie dôležité detaily…

Pomocou tejto aplikácie môžete dostať do svojho smartfónu widget hodín z Androidu 12. Idete skúsiť?

0 icon

Spoločnosť Google ešte začiatkom mája predstavila nový Android 12 v BETA zostavení pre širokú verejnosť. V súčasnosti si ho môžu potenciálni záujemcovia vyskúšať naprieč viacerými modelmi smartfónov. Treba však dodať, že stále ide len o testovú verziu pripravovaného Androidu. Predstavenie novej verzie Androidu, odhliadnuc od nových funkcií, sa nieslo aj…

Pre ktoré Xiaomi zariadenia je už dostupná MIUI 12.5 nadstavba a ako ju môžete čo najrýchlejšie dostať do smartfónu?

0 icon

Diskusia o MIUI nadstavbe je v Xiaomi svete aktuálne horúcou témou. Dôvodom je, že Xiaomi v uplynulých dňoch uvoľnilo nadstavbu pre radu smartfónov. Išlo napríklad o Poco F2 Pro, Mi 10T Pro, Mi 10T, Redmi Note 9T a ďalšie. Rovnako spoločnosť rozpútala debatu aj okolo dostupnosti nadstavby aj pre staršie…

Leica predstavila svoj prvý smartfón, Leit Phone 1, ktorý už na prvý pohľad vyčnieva z davu

0 icon

Leica je výrobca kamerových modulov, ktorý sa dostal vo svete mobilných zariadení do povedomia najmä vďaka spolupráci so spoločnosťou Huawei. Nie tak dávno sa objavili správy, ktoré hovorili o tom, že spoločnosť už nemá v pláne ďalej predlžovať spoluprácu s čínskym výrobcom smartfónov. Ak sa tak stane, tak pôjde o…

MIUI 13 bude predstavená už čoskoro: Vieme, ktorý smartfón získa nadstavbu ako prvý!

0 icon

I keď nadstavba MIUI 12.5 ešte nie je úplne medzi všetkými smartfónmi, nie je pochýb, že Xiaomi už starostlivo pracuje na jej nástupcovi. Tento rok bude pre spoločnosť významným, keďže po toľkých prémiových smartfónoch, medzi ktoré sa radí napríklad skladateľný Mi MIX Fold či Mi 11 Ultra s druhým displejom,…

Armádny Magazín

Agent Navaľnyj ešte môže poslúžiť svojej Ruskej vlasti

0 icon

Rusko, 17. júna 2021 (AM) – Niekoľko dní pred summitom s Josephom Bidenom Vladimir Putin naznačil ďalšiu tému nadchádzajúcich rozhovorov. Kladne odpovedal na novinársku otázku o pripravenosti Ruska uvažovať o výmene väzňov s USA. Otázkou je, koho sa to konkrétne môže týkať — presnejšie o koho výmene sa bude diskutovať.   Pripomeňme,…

Podľa Putina predstavuje Ženevský samit skôr úspech. Červené čiary sa nebudú prekračovať

0 icon

Rusko, 17. júna 2021 (AM) – Niekoľkohodinový rusko-americký samit v ženevskom sídle „Villa La Grange“ sa skončil. Natiahlo sa to takmer na štyri hodiny — čo je mimochodom dvakrát dlhšie ako stretnutie Trumpa a Putina v Helsinkách v roku 2018.   Aktuálny samit bol charakteristický nedostatkom formátu „tete-a-tete“ – súkromnou komunikáciou medzi…

Prieskum: Rebríček krajín nepriateľských voči Rusku

0 icon

Rusko, 17. júna 2021 (AM) – Tri najpriateľskejšie krajiny, podľa názoru Rusov, sú v súčasnosti Bielorusko, Čína a Kazachstan, vyplýva z výsledkov prieskumu, ktorý uskutočnili sociológovia Centra Levada.   Bielorusko zároveň vedie tento zoznam s veľkým náskokom: 58% respondentov ho označilo za priateľskú

Ďalší úspech zbrojovky FN - získala americký kontrakt na guľomety M240 vo výške 92 miliónov dolárov

0 icon

USA, 17. júna 2021 (AM) – FN America získala zákazku na dodávku variantov guľometov M240 a príslušenstva pre americkú armádu za 92 miliónov dolárov. Toto je tretia významná dohoda spoločnosti s americkou armádou za posledné dva roky. Medzi ďalšie patrí jeden kontrakt na pušky M4 podpísaný začiatkom roku 2020 v hodnote viac…

Ako budú vyzerať raketomety v budúcnosti

0 icon

Rusko, 17. júna 2021 (AM) – Protitankové granátomety budúcnosti budú fungovať podľa neštandardnej schémy, prioritou nebude preraziť pancier, ale zneškodniť obrnené vozidlá inými spôsobmi, povedal novinárom Nikolaj Sereda, riaditeľ konštrukčnej kancelárie NPO Bazalt, ktorá je súčasťou ruského koncernu Techmaš Štátnej spoločnosti Rostech.   "Možno sa nem

Svetlo sveta

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

Je dovolené, aby katolík, ktorý je súčasťou inej sekty pristupoval k sviatostiam?

0 icon

Otázka: Je to v poriadku keď človek, ktorý je v sekte napr. scientológii prehlasuje, že každý kresťan katolík môže byt v sekte a pristupovať k sviatostiam? Odpoveď o. Gajdoš, predseda liturgickej komisie: V Kristovej cirkvi sa vždy považovalo zapretie viery za jedno z najvážnejších previnení – spolu s vraždou a…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali