P.DEMEŠ: Cyril a Metod sú svätcami, na ktorých sa kresťania zhodnú

Bratislava 21. júla (TASR) – Slovensko v tomto roku ovládlo 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie. Dokumentuje to nebývalé množstvo podujatí na rôznych miestach a z rôznych aspektov. Jedným z nich je aj fotografické curriculum vitae patrónov Európy, ktoré je pod názvom Po stopách sv. Cyrila a Metoda vystavené na Bratislavskom hrade. Jeho autorom je medzinárodne uznávaný expert na zahraničnú politiku a občiansku spoločnosť Pavol Demeš, ktorý fotografie z ciest so sprievodným textom pravidelne publikuje na spravodajskom portáli TASR, www.teraz.sk. V rozhovore v rámci multimediálneho projektu Osobnosti: tváre, myšlienky povedal, že hoci sv. Cyril a Metod neboli Slovania, sme jedinou krajinou, ktorá ich spomína v preambule základného zákona štátu – v Ústave.

-Ako vznikla myšlienka projektu, ktorý fotograficky mapuje život sv. Cyrila a Metoda?-

Pred troma rokmi som robil na fotografickom projekte Slovenské stopy v Ríme. Pri ich hľadaní som narazil aj na mnohé pamätihodnosti týkajúce sa práve sv. Cyrila a Metoda. Rím je jedno z kľúčových miest životnej dráhy oboch byzantských bratov. Zároveň som si uvedomil, že viem o nich málo. Tak trochu symbolicky na začiatku projektu bol iný Cyril, arcibiskup Cyril Vasiľ, ktorého som sa počas pobytu v Ríme pýtal na osudy solúnskych bratov. Jeho rozprávanie bolo veľmi zaujímavé a tak som si povedal, že skúsim zmapovať život oboch mužov. Rozhodol som sa použiť metódu fotografického curriculum vitae, ktorú som uplatnil, keď som mapoval život Pavla z Tarzu. Najprv som si naštudoval dostupné informácie o ich živote, zohnal si mapy a vydal sa s fotoaparátom postupne zachytiť miesta spojené s ich životnými osudmi.

-So solúnskymi bratmi sa na Slovensku spája množstvo pamiatok, sú aj súčasťou Ústavy SR. Myslíte si, že informácie a povedomie o nich sú v slovenskej spoločnosti dostatočné?-

Je skutočne pozoruhodné, že hoci šlo o byzantských Grékov, teda ľudí, ktorí etnicky nepatrili k našim predkom, tak sa u nás dostali na taký vysoký piedestál. Slovensko je jediná krajina, kde sa spomínajú v preambule základného zákona štátu, v Ústave. Dvojkríž v štátnom znaku je grafickým vyjadrením cyrilo-metodského dedičstva, máme deň sv. Cyrila a Metoda, sú po nich pomenované chrámy, dve univerzity a mnohé cirkevné či svetské inštitúcie. Slováci v emigrácii im tiež venujú veľkú pozornosť. V priebehu dejín Slovákov sa vynárali a inšpirovali. Do skutočne širokého povedomia sa u nás dostali až po roku 1989. Dovtedy boli vo vzdelávacom systéme takmer neprítomní, pretože išlo o svätcov a počas socializmu sa o tom veľa nehovorilo. Výrazná zmena nastala so vznikom Slovenskej republiky a diskusiou, na aké historické korene má nadviazať ako nový štát. Poslanci počas debaty o podobe Ústavy SR dospeli ku konsenzu, že Cyril a Metod a Veľká Morava predstavujú kľúčové štátotvorné dedičstvo, s ktorým sa môžeme identifikovať. To, že vedomosti o nich nie sú dostatočné nielen medzi obyvateľmi, ale aj politickými predstaviteľmi, nie je až také prekvapujúce. Stále ide len o dve dekády, počas ktorých sa môže o dejinách, a teda aj o nich voľne rozprávať a diskutovať.

-Môže byť jubileum 1150 rokov od príchodu solúnskych bratov na naše územie impulzom, aby sa povedomie o nich zvýšilo?-

V jubilejnom roku došlo k explózii záujmu o týchto vzdelancov a ich dopadu na nás. Organizuje sa množstvo podujatí, ktoré s nimi súvisia, či už to boli štátne a cirkevné oslavy, ale aj kultúrne a vedecké akcie. Záujem o týchto mužov a o dedičstvo, ktoré sa s nimi spája, je obrovský. Je zrejmé, že tento rok bude impulzom pre oveľa hlbšie skúmanie, jednak toho, kto boli Cyril a Metod a jednak toho, čo z ich dedičstva je dôležité pre nás zo štátotvorného, kultúrneho alebo duchovného hľadiska.

-V tomto roku si ich dedičstvo prišiel na Slovensko pripomenúť ekumenický patriarcha Bartolomej I., hlava východnej cirkvi. Nový pápež František k nám neprišiel. Znamená to, že cyrilo-metodské dedičstvo je významnejšie skôr pre východnú časť kresťanstva?-

Sv. Cyril a Metod sú uctievaní na východe i západe, samozrejme najmä medzi slovanskými národmi. Je skutočne významné, že konštantínopolský patriarcha Bartolomej I. navštívil v jubilejnom cyrilo-metodskom roku Slovensko i Českú republiku. Nový pápež František sa len ujímal úradu po náhlom odstúpení svojho predchodcu. Pre dejiny i dnešok je veľmi dôležité, že to bol práve slovanský pápež Ján Pavol II. ktorý v roku 1980 vyhlásil sv. Cyrila a Metoda za spolupatrónov Európy, čím chcel zvýrazniť nutnosť hľadania jednoty medzi východnými a západnými kresťanmi. Cyril a Metod sú svätcami, na ktorých sa kresťania zhodnú. Na Slovensku je im napríklad zasvätených takmer osemdesiat kostolov. A ide pritom o chrámy rímskokatolícke, gréckokatolícke i pravoslávne.

-Je potom Slovensko mostom medzi oboma časťami kresťanstva?-

Slovensko je súčasťou západu, no leží v dotyku s východným kresťanstvom. Napriek tomu, že Veľká Morava zahŕňala územie viacerých súčasných stredoeurópskych štátov, len na Slovensku a v Českej republike sme si jubileum príchodu solúnskych bratov pripomenuli štátnymi oslavami. Obaja muži sú pre našu národnú a štátnu identitu veľmi dôležití. Nie je mi pritom úplne zrejmé, prečo cirkevné a štátne reprezentácie nehľadali i spôsob spoločných osláv. Mohol to byť ďalší pekný česko-slovenský projekt.

-Keď sa vrátim k vášmu projektu a k metóde fotografického curriculum vitae, znamená to, že ste začínali v Solúne, v rodisku oboch bratov?-

Najskôr som si naštudoval životopisy oboch bratov, či už od ich žiakov, alebo od renomovaných teológov a historikov, akými sú napríklad Michal Lacko, Richard Marsina, Viliam Judák, Matúš Kučera a ďalší. Mám už o tejto téme pomerne slušnú literatúru. No nešiel som nejako chronologicky, tak ako sa odvíjal život Cyrila a Metoda. Do niektorých krajín som išiel aj v súvislosti s mojou profesiou, keďže tam boli konferencie a podujatia, na ktorých som sa zúčastnil. Niektoré miesta boli pre mňa málo dostupné a navštívil som ich len za výdatnej pomoci iných.

-Asi máte na mysli Irak, kde navyše na prvý pohľad nemusí byť jasné, ako súvisí s obomi vierozvestcami. Hovoríme o kresťanstve a táto krajina bola pred viac ako tisíc rokmi súčasťou Arabskej ríše.-

Keď som spoznal bližšie životné dráhy Cyrila a Metoda, tak som si uvedomil, že budem musieť obsiahnuť široký geografický priestor. Absolvovali totiž z poverenia cisára tri ďaleké misie. Prvou z nich bola návšteva Arabskej ríše, kde bol Cyril, v tom čase ešte Konštantín, sám a mal len 24 rokov. Na ďalších dvoch misiách, do Chazarskej a Veľkomoravskej ríše, ho už sprevádzal starší brat Metod. Očakával som napríklad, že v mieste ich rodiska, v Solúne, existuje niečo, ako ich kult. Lenže tomu tak nie je. V Grécku o nich vedia ľudia málo a sú im zasvätené len dva nové kostoly – v Solúne a Aténach. Záujem o nich však v posledných rokoch rastie, aj vďaka Slovákom, ktorí často navštevujú Solún. Zásluhou našej diplomacie, veľvyslanca Petra Michalka a honorárneho konzula Konstantinosa Mavridisa, bol 25. mája v tomto roku park v okolí chrámu sv. Cyrila a Metoda v Solúne premenovaný na Park Slovensko.

-Obaja bratia boli Byzantínci a keď ich stôp je v rodisku málo, tak v sídle bývalej Byzantskej ríše, v súčasnom Istanbule, ich je zrejme ešte menej…-

Hľadať pozostatky cisárskeho paláca nebolo jednoduché. V rámci paláca bola aj univerzita Magnaura, na ktorej vyštudoval a následne učil Konštantín filozofiu. Na rovnakej škole študoval aj cisár Michal III., ktorý ho posielal na diplomatické misie. Tureckí byzantológovia mi pomohli lokalizovať zvyšky paláca, ktoré sú v podzemí jednej reštaurácie. V časoch života vierozvestcov to bol najväčší palác na svete. Mnoho ľudí však v Istanbule navštevuje impozantnú Hagiu Sofiu, čo bol byzantský chrám a tam chodievali aj obaja bratia.

-Ďalšie stopy potom viedli do Arabskej ríše, teda súčasného Iraku…-

Toto bola najkomplikovanejšia cesta v rámci môjho projektu. Do Iraku sa dnes nedá ísť turisticky a musel som sa spoľahnúť na pomoc slovenskej ambasády a veľvyslanca Miloslava Naďa. Samarra, bývalé sídlo kalifa, najvyššieho vládcu Arabskej ríše, je asi 130 kilometrov severne do Bagdadu. Keď som išiel fotografovať mešitu a minaret, ktoré sú dnes súčasťou Svetového dedičstva UNESCO, z čias, keď ich navštívil Konštantín-Cyril, tak som musel mať nepriestrelnú vestu. Sprevádzali nás aj miestne ozbrojené sily. Miestny archeológ mi ukázal i zvyšky vtedajšieho paláca kalifa Al Muttawakila. Tam prijal byzantskú delegáciu, v ktorej bol aj Konštantín.

-Slovenskí diplomati vám viackrát v projekte pomohli. Zverejnili ste i článok o aktivitách slovenskej diplomacie pri šírení cyrilo-metodského dedičstva vo svete. Ktoré z týchto podujatí považujete za najvýznamnejšie?-

Slovenskí diplomati zorganizovali tento rok mnohé výstavy, prednášky a kultúrne podujatia. Z môjho pohľadu má osobitné miesto odhalenie súsošia sv. Cyrila a Metoda v maďarskom Zalaváre, bývalom Blatnohrade, čiže sídle kniežaťa Pribinu a jeho syna Koceľa. Na dvore Koceľa solúnski bratia pobudli. Polovičnú bronzovú repliku súsošia Ľudmily Cvengrošovej, ktoré stojí v Nitre, zhotovili v Maďarsku. Knieža Pribinu vyhnali z Nitry a svoje nové sídlo vybudoval v Blatnohrade. Na oboch miestach dnes stojí rovnaké súsošie, ktoré ich symbolicky spája.

-Konštantín-Cyril bol za svojho života na troch diplomatických misiách, kam ho vyslal byzantský cisár. Bol filozof a teológ a tieto misie boli viac o politike a obchode. Čím si vyslúžil takú dôveru?-

Konštantín mal už od detstva výnimočné nadanie. Jeho otec skoro zomrel, no želal si, aby študoval na najlepších školách v hlavnom meste ríše, v Konštantínopole. Počas štúdia sa ukázalo, že je to výnimočne talentovaný muž na jazyky a filozofiu. Študoval u najlepších učencov, spomedzi ktorých je najznámejší Fotios, neskorší patriarcha. Na univerzite učil aj budúceho cisára Michala III.

-Dnešným videním by sme mohli povedať, že cisár neskôr svojho bývalého spolužiaka protežoval…-

Cisár a patriarcha Fotios si predovšetkým cenili jeho vedomosti a schopnosti. Už od mladého veku ho zaraďovali do delegácií, ktoré mali dôležité diplomatické poslanie. Počas rokovaní sa neobjavovali len otázky vojny a mieru alebo obchodnej spolupráce, ale aj teologické a vieroučné témy. V susedných ríšach, Arabskej a Chazarskej, dominovali iné náboženstvá, islam a judaizmus. Konštantín, výborný diskutér a znalec filozofie, sa sústreďoval práve na tieto témy. Už na prvej misii v Arabskej ríši sa ukázalo, že ho arabskí učenci nedokázali argumentačne zdolať a dokonca sa ho pokúsili otráviť. Na ďalšiu misiu do Chazarskej ríše ho už sprevádzal aj jeho starší a praktickejší brat Metod, vyštudovaný právnik.

-Keď sme spomínali prvé dve misie, do Arabskej a Chazarskej ríše, tak záujmy Byzantskej ríše boli zjavné. Išlo o silných susedov. V prípade Veľkej Moravy to bolo inak. Išlo o vzdialené územie, štát s malým mocenským vplyvom. Prečo tam vyslala Byzancia svojich významných učencov?-

Knieža Rastislav najskôr požiadal o vyslanie učencov Rím. Pápež dostal žiadosť o vyslanie učencov, ktorí by umožnili zaviesť liturgiu v zrozumiteľnej reči a zároveň pomohli vytvoriť samostatnú cirkevnú organizáciu vo Veľkej Morave. Rastislav si uvedomoval, že bez samostatnej cirkevnej hierarchie sa nevymaní spod mocenského vplyvu Východofranskej ríše, ktorej kňazi slúžili bohoslužby v latinčine a sledovali záujmy svojho vladára. Keď v Ríme nepochodil, obrátil sa s rovnakou požiadavkou na byzantského cisára, ktorý mu vyhovel. Pravdepodobne nielen z náboženských, ale najmä politických dôvodov, aby demonštroval silu a vplyv Byzantskej ríše.

-Solúnski bratia okrem toho, že vytvorili písmo hlaholiku a viedli liturgie v staroslovienčine, čím kultivovali prostredie Veľkej Moravy, dosiahli aj merané pohľadom súčasnosti obrovský diplomatický úspech. Ich zásluhou sa stala staroslovienčina štvrtým uznaným liturgickým jazykom po latinčine, hebrejčine a gréčtine…-

To bol obrovský úspech, že sa im podarilo len asi po troch rokoch pedagogického a vieroučného pôsobenia na Veľkej Morave ísť do Ríma a požiadať pápeža Hadriána II. o uznanie nového liturgického jazyka. Pre Rím to nebolo jednoduché rozhodnutie, pretože vplyvná Východofranská ríša bola zásadne proti. Bratom však pomohlo to, že na misii do Chazarskej ríše objavili v Chersonesose ostatky štvrtého pápeža svätého Klimenta, ktorý tam zahynul mučeníckou smrťou. No aj tak bolo potrebné, aby mesiace vyjednávali, kým došlo v bazilike Santa Maria Maggiore k potvrdeniu staroslovienčiny ako štvrtého liturgického jazyka. Tým mala byť misia naplnená. Krátko na to však Cyril v roku 869 umiera a na smrteľnej posteli požiadal svojho brata, aby sa vrátil na Veľkú Moravu a dokončil ich dielo. Metoda v Ríme čoskoro vysvätili za arcibiskupa a napokon po peripetiách, vrátane trojročného väznenia v nemeckom kláštore, mohol pôsobiť na čele cirkevnej organizácie na Veľkej Morave.

-Tento diplomatický úspech však nemal potrebné politické pokračovanie, pretože cirkevná organizácia neprežila Metoda. Jeho smrťou došlo k vyhnaniu jeho pokračovateľov. Bolo to nevyhnutné?-

Metod bol počas svojho pôsobenia vystavený neustálym problémom, najmä zo strany nitrianskeho biskupa Vichinga. Ten mu výrazne strpčoval život tým, že spochybňoval staroslovienčinu ako liturgický jazyk. Mal výrazne bližšie ku kniežaťu Svätoplukovi ako Metod. Po jeho smrti v roku 885 Viching víťazí a presadí vyhnanie Metodových žiakov z Veľkej Moravy. Tí sa uchýlili k južným Slovanom, kde ďalej pokračovali v odovzdávaní a kultivovaní odkazu solúnskych bratov.

-Na území Veľkej Moravy, teda i medzi našimi predkami, pôsobili Cyril, Metod a ich žiaci len veľmi krátko, asi dve desaťročia, čo je v histórii veľmi krátky čas. Napriek tomu v povedomí nášho národa je ich stopa veľmi hlboká. V čom to tkvie?-

Je to fascinujúce a hodné objavovania. Bratia Konštantín-Cyril a Metod evidentne reprezentovali v oblasti hodnôt, kultúry, vzdelanosti a právneho štátu čosi zásadné a trvácne. V úvode som spomenul arcibiskupa Cyrila Vasiľa, ktorý stál na začiatku mojej cesty za Cyrilom a Metodom. Zaujala ma jeho svieža interpretácia odkazu oboch mužov pre dnešok a najmä Slovensko, odkiaľ pochádza. Jeho verejné vystúpenia na bohoslužbách na sviatok sv. Cyrila a Metoda pred dvoma rokmi v Nitre a tento rok v Terchovej akcentovali nielen historicko-náboženské aspekty, ale aj otázky práva a správania sa mocných tohto sveta. Cyril Vasiľ sa pri cyrilo-metodských úvahách otvorene a kriticky vyjadruje k stavu vecí verejných vrátane vymožiteľnosti práva na Slovensku.

Rozhovor s Pavlom Demešom je súčasťou multimediálneho projektu Osobnosti: tváre, myšlienky, v rámci ktorého prináša TASR každý týždeň rozhovory, fotografie a videá osobností slovenského, európskeho i svetového politického, spoločenského, ekonomického, športového a kultúrneho života.

UPOZORNENIE:

TASR ponúka k rozhovoru fotoreportáž a zvukové záznamy.

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

EÚ žiada rýchlu reakciu na balík ekologických dotácií vo výške 369 miliárd dolárov, ktorý predložil Joe Biden

0 icon

Brusel 26. novembra 2022 (HSP/Foto:Twitter/Jozef Síkela)   Ministri EÚ tvrdia, že čas na vyriešenie zhoršujúceho sa sporu s USA v súvislosti s ekologickými dotáciami Washingtonu vo výške 369 miliárd USD sa kráti, keďže sa snažia zabrániť transatlantickej obchodnej vojne, informuje Financial Times Brusel a Washington vytvorili pracovnú skupinu, ktorá sa…

Vodca krajnej pravice Itamar Ben-Gvir prevezme kľúčovú úlohu v oblasti izraelskej bezpečnosti

0 icon

Tel Aviv 26. novembra 2022 (HSP/Foto:Twitter, TASR/AP-Sebastian Scheiner, Pool)   Líder krajnej pravice Itamar Ben-Gvir sa má stať novým izraelským ministrom národnej bezpečnosti po tom, ako jeho strana Židovská sila dosiahla dohodu so zoskupením Likud dezignovaného premiéra Benjamina Netanjahua, informuje Financial Times Na základe tejto dohody získa Ben-Gvir, ultranacionalista, ktorý…

Náklady a dôsledky energetickej krízy v Európe rastú. To najhoršie ešte len príde

0 icon

Bratislava 26. novembra 2022 (HSP/Foto:screenshot)   Len pred piatimi mesiacmi, keď v panike klesali toky zemného plynu z Ruska a hrozilo prídelové hospodárstvo a hospodárska devastácia, Európska únia schválila nariadenie, ktorým nariadila svojim členom, aby do 1. novembra zabezpečili, že ich zásobníky plynu budú naplnené aspoň na 80 %. Nakoniec…

Belousovová Čaputovej: Že vás hanba nefackuje, pani kňažná!

0 icon

Bratislava 26. novembra 2022 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann, Facebook)   Anna Belousovová reagovala na prezidentku Zuzanu Čaputovú, ktorá sa zapojila do prípravy balíčkov v sociálnej výdajni v bratislavskej Petržalke. Okrem toho tiež hlava štátu darovala potraviny a hygienické potreby (viac TU) Belousovová uviedla, že počin Čaputovej jej pripomenul jednu scénku z Dobrého…

Parlament EÚ zasiahol kybernetický útok po vyhlásení Ruska za sponzora terorizmu

0 icon

Brusel 26. novembra 2022 (HSP/Foto:Twitter)   Krátko po hlasovaní o vyhlásení Ruska za štátneho sponzora terorizmu v stredu 23. novembra došlo ku kybernetickému útoku na webovú stránku Parlamentu EÚ. Predsedníčka Parlamentu EÚ Roberta Metsolaová vyhlásila, že za útokom stojí "prokremeľská" skupina, informovala agentúra Reuters Parlamentom EÚ prebehli určité poplachy, keď…

V rokoch 2018 až 2021 právoplatne odsúdili za sexuálne násilie 1305 osôb

0 icon

Bratislava 26. novembra 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Slovenské súdy právoplatne odsúdili v období rokov 2018 až 2021 za trestné činy sexuálneho násilia 1305 osôb. Vo väčšine prípadov bola odsúdená osoba občanom SR. Vyplýva to z komentára Analytického centra Ministerstva spravodlivosti (MS) SR o trestných činoch sexuálneho násilia "Počet odsúdených za trestné…

Českí lekári odkazujú Hegerovi: Sme zdesení!

0 icon

Bratislava 26. novembra 2022 (HSP/Foto:TASR - Martin Baumann)   Situácia v slovenskom zdravotníctve nenechala chladných ani českých lekárov združených v odborovej organizácii LOK-SČL (Lékařský odborový klub - Svaz českých lékařů). Tí mu vo svojom verejnom vyhlásení odkázali, že situáciu ohľadom kolapsu slovenského zdravotníctva pozorne sledujú a sú znepokojení krokmi slovenskej…

NAKA sa zapojila do medzinárodnej akcie Krone/Joker zameranej na drogy

0 icon

Bratislava 26. novembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR - KR PZ Košice)   Národná kriminálna agentúra (NAKA) sa zapojila do medzinárodnej akcie Krone/Joker zameranej na drogy. Významná medzinárodná operácia s účasťou orgánov presadzujúcich právo 11 krajín, koordinovaná Europolom a Eurojustom, sa uskutočnila 22. novembra. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa…

Európske nábytkárske giganty nakupujú výrobky vyrobené v bieloruských pracovných táboroch

0 icon

Bratislava 26. novembra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP/Sergei Guneyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo, Facebook/XXXLutz Slovenská republika)   Vyšetrovanie mimovládnej organizácie Earthsight odhalilo, že dovoz nábytku z Bieloruska sa nezastavil - a že niektoré z nich sú spojené s trestaneckými kolóniami, informuje Politico Podľa správy, ktorú v piatok zverejnila mimovládna organizácia Earthsight so sídlom…

Zelenskej vyjadrenia v centre pozornosti: „90 % Ukrajincov je pripravených sedieť bez elektriny a tepla kvôli vyhliadke na členstvo v EÚ.“ Skutočne?

0 icon

Bratislava 26. novembra 2022 (HSP/Foto:Facebook)   Značný ohlas vyvolalo včerajšie vyhlásenie prezidentovej manželky Oleny Zelenskej v rozhovore pre BBC, že 90 % Ukrajincov je pripravených sedieť bez elektriny a tepla kvôli vyhliadke na členstvo v EÚ. Zároveň sa odvolala na istý prieskum verejnej mienky, ktorý sa uskutočnil minulý týždeň Strana…

NAJNOVŠIE

BLOG

Boris Mesár

Prečo dal Zelenskyj príkaz na masovú popravu

0icon

Jurij Selivanov: Vražda podľa plánuHromadná streľba do ruských zajatcov zo strany bojovníkov kyjevského režimu v žiadnom prípade nebola spontánnym, emotívnym činom radových vojakov, ale má všetky znaky a predpoklady starostlivo naplánovaného vojnového zločinu kyjevským vedením a jeho americkými patrónmi Predseda ruskej &Sca

Peter Lipták

Čo sa stalo Jurajovi Krajčíkovi?

0icon

1. Tento 19 ročný mladý muž na svojom Twitteri 15.8.2022 uviedol, že je homosexuálny Žid. Túto snímku z Twittera Juraja Krajčika reprodukovala vo svojej reportáži aj televízia JOJ (noviny.sk)https://www.noviny.sk/krimi/711690-o-tom-co-sa-odohravalo-v-hlave-extremistu-vypoveda-je

Marek Brna

Rusko a my

0icon

Pred pár rokmi som zhliadol úryvok videa, kde sa ukrajinské deti v tábore učili strieľať zo samopalu a ako terč im slúžila maketa s hlavou Putina. Pomyslel som si: To je niečo mimoriadne choré. Pýtam sa, existuje alebo existovalo niečo podobné v Rusku, strieľali tam deti na trebárs Obamu?   …

Ľubica Cyprianová

Môj názor na úlohu umenia

0icon

Umenie je večné a krásne, pretože prináša svetu krásu a dobro Úloha umenia -

Erik Majercak

Kapitalizmus nie je zdrojom bohatstva ale spôsobom rozdelenia výsledku práce spoločnosti

0icon

Klamstvo, že kapitalizmus je zdrojom bohatstva je nám vtĺkané do hláv od 89. Áno je to zdrojom bohatstva, ale len pre niektorých. Pre zvyšok je to spôsob ako sa na delení výsledného produktu nepodieľať, alebo podieľať sa v miere, ktorá je proporcionálne nižšia o hodnotu, ktorá ide tým, čo na systéme benefitujú…

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na snímke medzinárodná výstava textilnej miniatúry Bublina/Bubble v Galérii Umelka v Bratislave

Autor: FOTO TASR-Jakub Kotian

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

EÚ žiada rýchlu reakciu na balík ekologických dotácií vo výške 369 miliárd dolárov, ktorý predložil Joe Biden

0 icon

Brusel 26. novembra 2022 (HSP/Foto:Twitter/Jozef Síkela)   Ministri EÚ tvrdia, že čas na vyriešenie zhoršujúceho sa sporu s USA v súvislosti s ekologickými dotáciami Washingtonu vo výške 369 miliárd USD sa kráti, keďže sa snažia zabrániť transatlantickej obchodnej vojne, informuje Financial Times Brusel a Washington vytvorili pracovnú skupinu, ktorá sa…

Vodca krajnej pravice Itamar Ben-Gvir prevezme kľúčovú úlohu v oblasti izraelskej bezpečnosti

0 icon

Tel Aviv 26. novembra 2022 (HSP/Foto:Twitter, TASR/AP-Sebastian Scheiner, Pool)   Líder krajnej pravice Itamar Ben-Gvir sa má stať novým izraelským ministrom národnej bezpečnosti po tom, ako jeho strana Židovská sila dosiahla dohodu so zoskupením Likud dezignovaného premiéra Benjamina Netanjahua, informuje Financial Times Na základe tejto dohody získa Ben-Gvir, ultranacionalista, ktorý…

Náklady a dôsledky energetickej krízy v Európe rastú. To najhoršie ešte len príde

0 icon

Bratislava 26. novembra 2022 (HSP/Foto:screenshot)   Len pred piatimi mesiacmi, keď v panike klesali toky zemného plynu z Ruska a hrozilo prídelové hospodárstvo a hospodárska devastácia, Európska únia schválila nariadenie, ktorým nariadila svojim členom, aby do 1. novembra zabezpečili, že ich zásobníky plynu budú naplnené aspoň na 80 %. Nakoniec…

Belousovová Čaputovej: Že vás hanba nefackuje, pani kňažná!

0 icon

Bratislava 26. novembra 2022 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann, Facebook)   Anna Belousovová reagovala na prezidentku Zuzanu Čaputovú, ktorá sa zapojila do prípravy balíčkov v sociálnej výdajni v bratislavskej Petržalke. Okrem toho tiež hlava štátu darovala potraviny a hygienické potreby (viac TU) Belousovová uviedla, že počin Čaputovej jej pripomenul jednu scénku z Dobrého…

Parlament EÚ zasiahol kybernetický útok po vyhlásení Ruska za sponzora terorizmu

0 icon

Brusel 26. novembra 2022 (HSP/Foto:Twitter)   Krátko po hlasovaní o vyhlásení Ruska za štátneho sponzora terorizmu v stredu 23. novembra došlo ku kybernetickému útoku na webovú stránku Parlamentu EÚ. Predsedníčka Parlamentu EÚ Roberta Metsolaová vyhlásila, že za útokom stojí "prokremeľská" skupina, informovala agentúra Reuters Parlamentom EÚ prebehli určité poplachy, keď…

V rokoch 2018 až 2021 právoplatne odsúdili za sexuálne násilie 1305 osôb

0 icon

Bratislava 26. novembra 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Slovenské súdy právoplatne odsúdili v období rokov 2018 až 2021 za trestné činy sexuálneho násilia 1305 osôb. Vo väčšine prípadov bola odsúdená osoba občanom SR. Vyplýva to z komentára Analytického centra Ministerstva spravodlivosti (MS) SR o trestných činoch sexuálneho násilia "Počet odsúdených za trestné…

Českí lekári odkazujú Hegerovi: Sme zdesení!

0 icon

Bratislava 26. novembra 2022 (HSP/Foto:TASR - Martin Baumann)   Situácia v slovenskom zdravotníctve nenechala chladných ani českých lekárov združených v odborovej organizácii LOK-SČL (Lékařský odborový klub - Svaz českých lékařů). Tí mu vo svojom verejnom vyhlásení odkázali, že situáciu ohľadom kolapsu slovenského zdravotníctva pozorne sledujú a sú znepokojení krokmi slovenskej…

NAKA sa zapojila do medzinárodnej akcie Krone/Joker zameranej na drogy

0 icon

Bratislava 26. novembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR - KR PZ Košice)   Národná kriminálna agentúra (NAKA) sa zapojila do medzinárodnej akcie Krone/Joker zameranej na drogy. Významná medzinárodná operácia s účasťou orgánov presadzujúcich právo 11 krajín, koordinovaná Europolom a Eurojustom, sa uskutočnila 22. novembra. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa…

Európske nábytkárske giganty nakupujú výrobky vyrobené v bieloruských pracovných táboroch

0 icon

Bratislava 26. novembra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP/Sergei Guneyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo, Facebook/XXXLutz Slovenská republika)   Vyšetrovanie mimovládnej organizácie Earthsight odhalilo, že dovoz nábytku z Bieloruska sa nezastavil - a že niektoré z nich sú spojené s trestaneckými kolóniami, informuje Politico Podľa správy, ktorú v piatok zverejnila mimovládna organizácia Earthsight so sídlom…

Zelenskej vyjadrenia v centre pozornosti: „90 % Ukrajincov je pripravených sedieť bez elektriny a tepla kvôli vyhliadke na členstvo v EÚ.“ Skutočne?

0 icon

Bratislava 26. novembra 2022 (HSP/Foto:Facebook)   Značný ohlas vyvolalo včerajšie vyhlásenie prezidentovej manželky Oleny Zelenskej v rozhovore pre BBC, že 90 % Ukrajincov je pripravených sedieť bez elektriny a tepla kvôli vyhliadke na členstvo v EÚ. Zároveň sa odvolala na istý prieskum verejnej mienky, ktorý sa uskutočnil minulý týždeň Strana…

Podkasty

Naši ministri financií – smieme porovnávať neporovnateľné?

icon

Bratislava 8. júla 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Minister financií je kľúčová pozícia v každej vláde. Slovensko v časoch druhej svetovej vojny bolo hospodársky úspešným štátom. Jeho ekonomiku riadili vzdelaní muži s morálnymi zásadami. Karvaš, Zaťko, Medrický, Pružinský. Vďaka nim prežívalo Slovensko cez vojnu hospodársky zázrak. Ako dôkaz nech poslúži nie všetkým známa vec: z celej Európy...

Aj sudca tvrdí: blokovanie je v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva

icon

Bratislava 1. marca 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský) Po tom, čo ho urýchlene schválila Hegerova vláda a ešte v ten deň – v piatok – v noci schválila Národná rada, po podpise Čaputovej vyšiel už v sobotu 26. februára v Zbierke zákonov zákon o niektorých opatreniach v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. A doň sa „vlúdil“ aj text, ktorý umožňuje Národnému bezpečnostnému...

Máme tu zákonné oprávnenie na cenzúru?

icon

Bratislava 27. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Slovenská ústava hovorí v článku 26 odsek 3 jasne: „Cenzúra sa zakazuje.“ Zuzana Čaputová podpísala v sobotu 26. februára zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Ten ešte v piatok stihla schváliť vláda a aj Národná rada SR. Podľa tohto zákona mimoriadnu situáciu bude možné vyhlásiť aj v prípade hromadného...

Kto je večne nespokojný? Nuž, národnostná menšina, najnovšie „komunita“ slovenských Maďarov

icon

Bratislava 26. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Naša najväčšia menšina, najnovšie „komunita“, teda slovenskí Maďari, neúnavne dávajú najavo, že sú tu, a že máločo „slovenské“ sa im páči. A aby ich bolo počuť ešte väčšmi, a aby prekonali päť potrebných percent do parlamentu, v septembri 2021 sa formálne zlúčili tri etnické strany a vytvorili Alianciu. Do čela postavili Krisztiána Forróa....

Budeme môcť parkovať ešte na chodníku? Kocúrkovo? Alebo poslanci hlasujú nevediac o čom?

icon

Bratislava 24. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Ďalší dôkaz, že čo vezme parlament do rúk, to pokazí. Na takej na prvý pohľad banalite, ako je parkovanie na chodníkoch potvrdil, že zákony sa prijímajú narýchlo a bez toho, aby páni poslanci a dámy poslankyne vedeli, čo činia. Že schválili zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý vstúpi do platnosti...

the_ad_group(59762); ?>

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Boris Mesár

Prečo dal Zelenskyj príkaz na masovú popravu

0icon

Jurij Selivanov: Vražda podľa plánuHromadná streľba do ruských zajatcov zo strany bojovníkov kyjevského režimu v žiadnom prípade nebola spontánnym, emotívnym činom radových vojakov, ale má všetky znaky a predpoklady starostlivo naplánovaného vojnového zločinu kyjevským vedením a jeho americkými patrónmi Predseda ruskej &Sca

Peter Lipták

Čo sa stalo Jurajovi Krajčíkovi?

0icon

1. Tento 19 ročný mladý muž na svojom Twitteri 15.8.2022 uviedol, že je homosexuálny Žid. Túto snímku z Twittera Juraja Krajčika reprodukovala vo svojej reportáži aj televízia JOJ (noviny.sk)https://www.noviny.sk/krimi/711690-o-tom-co-sa-odohravalo-v-hlave-extremistu-vypoveda-je

Marek Brna

Rusko a my

0icon

Pred pár rokmi som zhliadol úryvok videa, kde sa ukrajinské deti v tábore učili strieľať zo samopalu a ako terč im slúžila maketa s hlavou Putina. Pomyslel som si: To je niečo mimoriadne choré. Pýtam sa, existuje alebo existovalo niečo podobné v Rusku, strieľali tam deti na trebárs Obamu?   …

Ľubica Cyprianová

Môj názor na úlohu umenia

0icon

Umenie je večné a krásne, pretože prináša svetu krásu a dobro Úloha umenia -

Erik Majercak

Kapitalizmus nie je zdrojom bohatstva ale spôsobom rozdelenia výsledku práce spoločnosti

0icon

Klamstvo, že kapitalizmus je zdrojom bohatstva je nám vtĺkané do hláv od 89. Áno je to zdrojom bohatstva, ale len pre niektorých. Pre zvyšok je to spôsob ako sa na delení výsledného produktu nepodieľať, alebo podieľať sa v miere, ktorá je proporcionálne nižšia o hodnotu, ktorá ide tým, čo na systéme benefitujú…

Vášeň v Tebe

K vianočnému upratovaniu patrí aj pranie záclon. Viete, ako docieliť, aby boli biele ako šaty nevesty?

0 icon

Určite ste si už všimli, že vaše záclony časom strácajú svoju krásnu bielu farbu – žltnú alebo až šednú. Existuje spôsob, ako ich udržať snehovo biele? Prinášame vám niekoľko tipov, ako prinavrátiť záclonám ich belosť. A všetko nájdete vo svoje kuchyni. Domáce prostriedky pre snehovo biele záclony

Ou, toto asi mladé mamy nečakali. Zdena Studenková im prehovorila do svedomia

0 icon

Populárna slovenská herečka Zdena Studenková koncom júna avizovala prekvapenie. Dnes už vieme, že išlo o jej tretiu kuchársku knihu - Aj varenie je umenie. V súvislosti s ňou však mladým matkám adresovala otvorené slová. Herečka svoju knihu predstavila aj na knižnom veľtrhu v Bratislave. Počas diskusie priznala, že jej strava nepozostáva len zo zelených…

Jiřina Bohdalová opäť čelí slovnému útoku. Prežíva veľké sklamanie, prehovorila aj o svojej smrti

0 icon

Populárna česká herečka 91-ročná Jiřina Bohdalová sa opäť stala terčom slovného útoku. Tentokrát na ňu zaútočil ostravský usporiadateľ akcií Peter Baránek. Bohdalová pred redaktorom Extra neskrývala sklamanie z toho, ako sa ľudia v dnešnej dobe správajú. Peter Baránek cez víkend v Ostrave chystal dve predstave

TIP na výlet, na ktorý sa určite vyberte v škaredom počasí

0 icon

Ak sa chystáte na výlet, určite máte vo zvyku sledovať predpoveď počasia. Následne si vyberiete krásne dni bez dažďa. Je to bežný postup, keďže málokomu sa chce chodiť po daždi či blate. Hoci, aj takýto výlet má svoje čaro. Prinášame vám tip na výlet, kde je skutočne najlepšie vybrať sa,…

Princezná z Walesu strhla na seba všetku pozornosť. Svojím vzhľadom vzdala úctu Alžbete II. i Diane

0 icon

Princezná z Walesu, Kate Middleton, sa zúčastnila prvého štátneho banketu počas vlády Karola III. Nebudete určite prekvapené, že svojím úžasným vzhľadom strhla na seba všetku pozornosť. Prezidentovi Juhoafrickej republiky Cyrilaovi Ramaphosuovi robila v Buckinghamskom paláci spoločnosť v úžasnej róbe s dokonalými doplnkami a šperkami. Predovšetkým z dôvodu pandémie COVID-19 je…

Armádny Magazín

Americkú základňu v Sýrii zasiahla raketová paľba

0 icon

Sýria, 26.november 2022 (AM) – Podľa Pentagonu bola základňa koaličných síl, prevažne amerických, v Sýrii vystavená raketovej pa

Nikolaj Starikov: Západ chce zničiť Rusko prostredníctvom novej „Gorbačovovej perestrojky“

0 icon

Rusko, 26.november 2022 (AM) – Európsky parlament prijal uznesenie, v ktorom uznal Rusko za „sponzora terorizmu“. Za akým účelom sa Európa rozhodla prijať takéto rozhodnutie?   Západ chce dotlačiť časť ruskej elity k zrade a ukázať, že údajne neexistuje iný spôsob, ako ukončiť konf

Česká zbrojovka predstavuje nový špeciál pre IPSC streľbu

0 icon

Česko, 25. november 2022 (AM) – Česká zbrojovka a.s. uvádza na trh novú športovú pištoľ CZ TS 2 ORANGE, určenú predovšetkým pre športové použitie, na čele so streľbou podľa pravidiel IPSC. Súčasne sa jedná o prvú športovú zbraň autentizovanú na blockchaine. Preto si pre premiéru tohto modelu vybrala majstrovstvá sveta IPSC…

V Charkovskej oblasti bolo zničených až 200 zahraničných žoldnierov. Prehľad bojovej operácie na Ukrajine

0 icon

Ukrajina, 26. november 2022 (AM) – Uplynulých 24 hodín prešlo opäť v znamení úderov vysoko presnými zbraňami, tentoraz však nielen na energetickú štruktúru Ukrajiny. Hlavný dôraz ruského ministerstva obrany bol kladený na ničenie zahraničných žoldnierov. Straty "divých husí" sú podľa vojenského rezortu veľmi veľké. Podľa novej správy minister

Francúzsko ako centrum čečenských teroristov

0 icon

Francúzsko, 26. november 2022 (AM) – Zjednotená diaspóra Čečenskej republiky Ičkeria na čele s Džambulatom Suleimanovom a Anzorom Maschadovom usporiada 25.-26. novembra kongres neďaleko Paríža. Bude diskutovať o návrate nezávislosti Ičkerie a vypracuje stratégiu jej rozvoja po oddelení od Ruska. Správa o tom sa šíri prostredníctvom prostriedkov h

TopDesať

Slanina ako medicínsky zázrak? Týmto liečivým účinkom nebudeš veriť

0 icon

Slanina je skvelou pochutinou a určite nenahraditeľnou súčasťou slovenského národného jedla, a nezostáva iba pri tom. Budeme sa ti snažiť vyvrátiť mýty o nezdravom tuku ako je slanina. Priblížime ti jej kozmetické a liečivé účinky i slaninovú diétu. Ak si prečítaš týchto pár riadkov, prídeš na to, že slanina nie je až taká zlá a jej využitie v domácej…

TOP10: Najväčšie zlyhania miliardárov v dejinách

0 icon

V dnešnom príspevku tie najväčšie zlyhania miliardárov v dejinách ľudstva. Títo ľudia nám tak dokážu, že s veľkými peniazmi prichádza aj veľká zodpovednosť a pomyselná čiara medzi bohatstvom a chudobou je naozaj tenká. Možno v tebe rezonuje nedávny kolaps kryptoburzy FTX a následný "bankrot" jej zakladateľa. Sam Bankman-Fried bol ešte pred…

Títo ľudia by najradšej svoj nešťastný deň reštartovali

0 icon

Mávaš nešťastné dni a veríš na smolu? V tom prípade sa v tomto príspevku nájdeš. Ukážeme ti zopár ľudí, ktorá by najradšej svoj nešťastný deň reštartovali. Štatistika dokazuje, že ľudia, ktorí veria v nešťastie a smolu, budú mať v piatok trinásteho oveľa viac nešťastia. Zdá sa, že náš mozog ma…

Takto to dopadne, ak architekti úplne odignorujú bezpečnosť

0 icon

Architektúra je fascinujúca a mnoho ľudí ju obdivuje. Občas dokáže verejnosť prekvapiť - pozitívne ale aj negatívne. V dnešnom príspevku môžeš vidieť, ako to dopadne, ak architekti úplne odignorujú bezpečnosť. Architektúra a dizajn sú fascinujúce témy. O správnej rovnováhe medzi funkčnosťou a vzhľadom sa vedú zdanlivo nikdy nekončiace diskusie. Samozrejme,…

TOP10: Čo sa stane, ak pravidelne vynecháš raňajky?

0 icon

Raňajky sa bežne označujú ako „najdôležitejšie jedlo dňa“. To však vyvoláva otázku, či je toto tvrdenie pravda alebo iba mýtus. Približne 25% Američanov vynecháva toto jedlo každý deň a stalo sa to dokonca akýmsi trendom. Aké sú reálne výhody a nevýhody pravidelných raňajok? 1. Môžeš pribrať

FOTO DŇA

Na snímke medzinárodná výstava textilnej miniatúry Bublina/Bubble v Galérii Umelka v Bratislave

Autor: FOTO TASR-Jakub Kotian

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali