P.DEMEŠ: Cyril a Metod sú svätcami, na ktorých sa kresťania zhodnú

Bratislava 21. júla (TASR) – Slovensko v tomto roku ovládlo 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie. Dokumentuje to nebývalé množstvo podujatí na rôznych miestach a z rôznych aspektov. Jedným z nich je aj fotografické curriculum vitae patrónov Európy, ktoré je pod názvom Po stopách sv. Cyrila a Metoda vystavené na Bratislavskom hrade. Jeho autorom je medzinárodne uznávaný expert na zahraničnú politiku a občiansku spoločnosť Pavol Demeš, ktorý fotografie z ciest so sprievodným textom pravidelne publikuje na spravodajskom portáli TASR, www.teraz.sk. V rozhovore v rámci multimediálneho projektu Osobnosti: tváre, myšlienky povedal, že hoci sv. Cyril a Metod neboli Slovania, sme jedinou krajinou, ktorá ich spomína v preambule základného zákona štátu – v Ústave.

-Ako vznikla myšlienka projektu, ktorý fotograficky mapuje život sv. Cyrila a Metoda?-

Pred troma rokmi som robil na fotografickom projekte Slovenské stopy v Ríme. Pri ich hľadaní som narazil aj na mnohé pamätihodnosti týkajúce sa práve sv. Cyrila a Metoda. Rím je jedno z kľúčových miest životnej dráhy oboch byzantských bratov. Zároveň som si uvedomil, že viem o nich málo. Tak trochu symbolicky na začiatku projektu bol iný Cyril, arcibiskup Cyril Vasiľ, ktorého som sa počas pobytu v Ríme pýtal na osudy solúnskych bratov. Jeho rozprávanie bolo veľmi zaujímavé a tak som si povedal, že skúsim zmapovať život oboch mužov. Rozhodol som sa použiť metódu fotografického curriculum vitae, ktorú som uplatnil, keď som mapoval život Pavla z Tarzu. Najprv som si naštudoval dostupné informácie o ich živote, zohnal si mapy a vydal sa s fotoaparátom postupne zachytiť miesta spojené s ich životnými osudmi.

-So solúnskymi bratmi sa na Slovensku spája množstvo pamiatok, sú aj súčasťou Ústavy SR. Myslíte si, že informácie a povedomie o nich sú v slovenskej spoločnosti dostatočné?-

Je skutočne pozoruhodné, že hoci šlo o byzantských Grékov, teda ľudí, ktorí etnicky nepatrili k našim predkom, tak sa u nás dostali na taký vysoký piedestál. Slovensko je jediná krajina, kde sa spomínajú v preambule základného zákona štátu, v Ústave. Dvojkríž v štátnom znaku je grafickým vyjadrením cyrilo-metodského dedičstva, máme deň sv. Cyrila a Metoda, sú po nich pomenované chrámy, dve univerzity a mnohé cirkevné či svetské inštitúcie. Slováci v emigrácii im tiež venujú veľkú pozornosť. V priebehu dejín Slovákov sa vynárali a inšpirovali. Do skutočne širokého povedomia sa u nás dostali až po roku 1989. Dovtedy boli vo vzdelávacom systéme takmer neprítomní, pretože išlo o svätcov a počas socializmu sa o tom veľa nehovorilo. Výrazná zmena nastala so vznikom Slovenskej republiky a diskusiou, na aké historické korene má nadviazať ako nový štát. Poslanci počas debaty o podobe Ústavy SR dospeli ku konsenzu, že Cyril a Metod a Veľká Morava predstavujú kľúčové štátotvorné dedičstvo, s ktorým sa môžeme identifikovať. To, že vedomosti o nich nie sú dostatočné nielen medzi obyvateľmi, ale aj politickými predstaviteľmi, nie je až také prekvapujúce. Stále ide len o dve dekády, počas ktorých sa môže o dejinách, a teda aj o nich voľne rozprávať a diskutovať.

-Môže byť jubileum 1150 rokov od príchodu solúnskych bratov na naše územie impulzom, aby sa povedomie o nich zvýšilo?-

V jubilejnom roku došlo k explózii záujmu o týchto vzdelancov a ich dopadu na nás. Organizuje sa množstvo podujatí, ktoré s nimi súvisia, či už to boli štátne a cirkevné oslavy, ale aj kultúrne a vedecké akcie. Záujem o týchto mužov a o dedičstvo, ktoré sa s nimi spája, je obrovský. Je zrejmé, že tento rok bude impulzom pre oveľa hlbšie skúmanie, jednak toho, kto boli Cyril a Metod a jednak toho, čo z ich dedičstva je dôležité pre nás zo štátotvorného, kultúrneho alebo duchovného hľadiska.

-V tomto roku si ich dedičstvo prišiel na Slovensko pripomenúť ekumenický patriarcha Bartolomej I., hlava východnej cirkvi. Nový pápež František k nám neprišiel. Znamená to, že cyrilo-metodské dedičstvo je významnejšie skôr pre východnú časť kresťanstva?-

Sv. Cyril a Metod sú uctievaní na východe i západe, samozrejme najmä medzi slovanskými národmi. Je skutočne významné, že konštantínopolský patriarcha Bartolomej I. navštívil v jubilejnom cyrilo-metodskom roku Slovensko i Českú republiku. Nový pápež František sa len ujímal úradu po náhlom odstúpení svojho predchodcu. Pre dejiny i dnešok je veľmi dôležité, že to bol práve slovanský pápež Ján Pavol II. ktorý v roku 1980 vyhlásil sv. Cyrila a Metoda za spolupatrónov Európy, čím chcel zvýrazniť nutnosť hľadania jednoty medzi východnými a západnými kresťanmi. Cyril a Metod sú svätcami, na ktorých sa kresťania zhodnú. Na Slovensku je im napríklad zasvätených takmer osemdesiat kostolov. A ide pritom o chrámy rímskokatolícke, gréckokatolícke i pravoslávne.

-Je potom Slovensko mostom medzi oboma časťami kresťanstva?-

Slovensko je súčasťou západu, no leží v dotyku s východným kresťanstvom. Napriek tomu, že Veľká Morava zahŕňala územie viacerých súčasných stredoeurópskych štátov, len na Slovensku a v Českej republike sme si jubileum príchodu solúnskych bratov pripomenuli štátnymi oslavami. Obaja muži sú pre našu národnú a štátnu identitu veľmi dôležití. Nie je mi pritom úplne zrejmé, prečo cirkevné a štátne reprezentácie nehľadali i spôsob spoločných osláv. Mohol to byť ďalší pekný česko-slovenský projekt.

-Keď sa vrátim k vášmu projektu a k metóde fotografického curriculum vitae, znamená to, že ste začínali v Solúne, v rodisku oboch bratov?-

Najskôr som si naštudoval životopisy oboch bratov, či už od ich žiakov, alebo od renomovaných teológov a historikov, akými sú napríklad Michal Lacko, Richard Marsina, Viliam Judák, Matúš Kučera a ďalší. Mám už o tejto téme pomerne slušnú literatúru. No nešiel som nejako chronologicky, tak ako sa odvíjal život Cyrila a Metoda. Do niektorých krajín som išiel aj v súvislosti s mojou profesiou, keďže tam boli konferencie a podujatia, na ktorých som sa zúčastnil. Niektoré miesta boli pre mňa málo dostupné a navštívil som ich len za výdatnej pomoci iných.

-Asi máte na mysli Irak, kde navyše na prvý pohľad nemusí byť jasné, ako súvisí s obomi vierozvestcami. Hovoríme o kresťanstve a táto krajina bola pred viac ako tisíc rokmi súčasťou Arabskej ríše.-

Keď som spoznal bližšie životné dráhy Cyrila a Metoda, tak som si uvedomil, že budem musieť obsiahnuť široký geografický priestor. Absolvovali totiž z poverenia cisára tri ďaleké misie. Prvou z nich bola návšteva Arabskej ríše, kde bol Cyril, v tom čase ešte Konštantín, sám a mal len 24 rokov. Na ďalších dvoch misiách, do Chazarskej a Veľkomoravskej ríše, ho už sprevádzal starší brat Metod. Očakával som napríklad, že v mieste ich rodiska, v Solúne, existuje niečo, ako ich kult. Lenže tomu tak nie je. V Grécku o nich vedia ľudia málo a sú im zasvätené len dva nové kostoly – v Solúne a Aténach. Záujem o nich však v posledných rokoch rastie, aj vďaka Slovákom, ktorí často navštevujú Solún. Zásluhou našej diplomacie, veľvyslanca Petra Michalka a honorárneho konzula Konstantinosa Mavridisa, bol 25. mája v tomto roku park v okolí chrámu sv. Cyrila a Metoda v Solúne premenovaný na Park Slovensko.

-Obaja bratia boli Byzantínci a keď ich stôp je v rodisku málo, tak v sídle bývalej Byzantskej ríše, v súčasnom Istanbule, ich je zrejme ešte menej…-

Hľadať pozostatky cisárskeho paláca nebolo jednoduché. V rámci paláca bola aj univerzita Magnaura, na ktorej vyštudoval a následne učil Konštantín filozofiu. Na rovnakej škole študoval aj cisár Michal III., ktorý ho posielal na diplomatické misie. Tureckí byzantológovia mi pomohli lokalizovať zvyšky paláca, ktoré sú v podzemí jednej reštaurácie. V časoch života vierozvestcov to bol najväčší palác na svete. Mnoho ľudí však v Istanbule navštevuje impozantnú Hagiu Sofiu, čo bol byzantský chrám a tam chodievali aj obaja bratia.

-Ďalšie stopy potom viedli do Arabskej ríše, teda súčasného Iraku…-

Toto bola najkomplikovanejšia cesta v rámci môjho projektu. Do Iraku sa dnes nedá ísť turisticky a musel som sa spoľahnúť na pomoc slovenskej ambasády a veľvyslanca Miloslava Naďa. Samarra, bývalé sídlo kalifa, najvyššieho vládcu Arabskej ríše, je asi 130 kilometrov severne do Bagdadu. Keď som išiel fotografovať mešitu a minaret, ktoré sú dnes súčasťou Svetového dedičstva UNESCO, z čias, keď ich navštívil Konštantín-Cyril, tak som musel mať nepriestrelnú vestu. Sprevádzali nás aj miestne ozbrojené sily. Miestny archeológ mi ukázal i zvyšky vtedajšieho paláca kalifa Al Muttawakila. Tam prijal byzantskú delegáciu, v ktorej bol aj Konštantín.

-Slovenskí diplomati vám viackrát v projekte pomohli. Zverejnili ste i článok o aktivitách slovenskej diplomacie pri šírení cyrilo-metodského dedičstva vo svete. Ktoré z týchto podujatí považujete za najvýznamnejšie?-

Slovenskí diplomati zorganizovali tento rok mnohé výstavy, prednášky a kultúrne podujatia. Z môjho pohľadu má osobitné miesto odhalenie súsošia sv. Cyrila a Metoda v maďarskom Zalaváre, bývalom Blatnohrade, čiže sídle kniežaťa Pribinu a jeho syna Koceľa. Na dvore Koceľa solúnski bratia pobudli. Polovičnú bronzovú repliku súsošia Ľudmily Cvengrošovej, ktoré stojí v Nitre, zhotovili v Maďarsku. Knieža Pribinu vyhnali z Nitry a svoje nové sídlo vybudoval v Blatnohrade. Na oboch miestach dnes stojí rovnaké súsošie, ktoré ich symbolicky spája.

-Konštantín-Cyril bol za svojho života na troch diplomatických misiách, kam ho vyslal byzantský cisár. Bol filozof a teológ a tieto misie boli viac o politike a obchode. Čím si vyslúžil takú dôveru?-

Konštantín mal už od detstva výnimočné nadanie. Jeho otec skoro zomrel, no želal si, aby študoval na najlepších školách v hlavnom meste ríše, v Konštantínopole. Počas štúdia sa ukázalo, že je to výnimočne talentovaný muž na jazyky a filozofiu. Študoval u najlepších učencov, spomedzi ktorých je najznámejší Fotios, neskorší patriarcha. Na univerzite učil aj budúceho cisára Michala III.

-Dnešným videním by sme mohli povedať, že cisár neskôr svojho bývalého spolužiaka protežoval…-

Cisár a patriarcha Fotios si predovšetkým cenili jeho vedomosti a schopnosti. Už od mladého veku ho zaraďovali do delegácií, ktoré mali dôležité diplomatické poslanie. Počas rokovaní sa neobjavovali len otázky vojny a mieru alebo obchodnej spolupráce, ale aj teologické a vieroučné témy. V susedných ríšach, Arabskej a Chazarskej, dominovali iné náboženstvá, islam a judaizmus. Konštantín, výborný diskutér a znalec filozofie, sa sústreďoval práve na tieto témy. Už na prvej misii v Arabskej ríši sa ukázalo, že ho arabskí učenci nedokázali argumentačne zdolať a dokonca sa ho pokúsili otráviť. Na ďalšiu misiu do Chazarskej ríše ho už sprevádzal aj jeho starší a praktickejší brat Metod, vyštudovaný právnik.

-Keď sme spomínali prvé dve misie, do Arabskej a Chazarskej ríše, tak záujmy Byzantskej ríše boli zjavné. Išlo o silných susedov. V prípade Veľkej Moravy to bolo inak. Išlo o vzdialené územie, štát s malým mocenským vplyvom. Prečo tam vyslala Byzancia svojich významných učencov?-

Knieža Rastislav najskôr požiadal o vyslanie učencov Rím. Pápež dostal žiadosť o vyslanie učencov, ktorí by umožnili zaviesť liturgiu v zrozumiteľnej reči a zároveň pomohli vytvoriť samostatnú cirkevnú organizáciu vo Veľkej Morave. Rastislav si uvedomoval, že bez samostatnej cirkevnej hierarchie sa nevymaní spod mocenského vplyvu Východofranskej ríše, ktorej kňazi slúžili bohoslužby v latinčine a sledovali záujmy svojho vladára. Keď v Ríme nepochodil, obrátil sa s rovnakou požiadavkou na byzantského cisára, ktorý mu vyhovel. Pravdepodobne nielen z náboženských, ale najmä politických dôvodov, aby demonštroval silu a vplyv Byzantskej ríše.

-Solúnski bratia okrem toho, že vytvorili písmo hlaholiku a viedli liturgie v staroslovienčine, čím kultivovali prostredie Veľkej Moravy, dosiahli aj merané pohľadom súčasnosti obrovský diplomatický úspech. Ich zásluhou sa stala staroslovienčina štvrtým uznaným liturgickým jazykom po latinčine, hebrejčine a gréčtine…-

To bol obrovský úspech, že sa im podarilo len asi po troch rokoch pedagogického a vieroučného pôsobenia na Veľkej Morave ísť do Ríma a požiadať pápeža Hadriána II. o uznanie nového liturgického jazyka. Pre Rím to nebolo jednoduché rozhodnutie, pretože vplyvná Východofranská ríša bola zásadne proti. Bratom však pomohlo to, že na misii do Chazarskej ríše objavili v Chersonesose ostatky štvrtého pápeža svätého Klimenta, ktorý tam zahynul mučeníckou smrťou. No aj tak bolo potrebné, aby mesiace vyjednávali, kým došlo v bazilike Santa Maria Maggiore k potvrdeniu staroslovienčiny ako štvrtého liturgického jazyka. Tým mala byť misia naplnená. Krátko na to však Cyril v roku 869 umiera a na smrteľnej posteli požiadal svojho brata, aby sa vrátil na Veľkú Moravu a dokončil ich dielo. Metoda v Ríme čoskoro vysvätili za arcibiskupa a napokon po peripetiách, vrátane trojročného väznenia v nemeckom kláštore, mohol pôsobiť na čele cirkevnej organizácie na Veľkej Morave.

-Tento diplomatický úspech však nemal potrebné politické pokračovanie, pretože cirkevná organizácia neprežila Metoda. Jeho smrťou došlo k vyhnaniu jeho pokračovateľov. Bolo to nevyhnutné?-

Metod bol počas svojho pôsobenia vystavený neustálym problémom, najmä zo strany nitrianskeho biskupa Vichinga. Ten mu výrazne strpčoval život tým, že spochybňoval staroslovienčinu ako liturgický jazyk. Mal výrazne bližšie ku kniežaťu Svätoplukovi ako Metod. Po jeho smrti v roku 885 Viching víťazí a presadí vyhnanie Metodových žiakov z Veľkej Moravy. Tí sa uchýlili k južným Slovanom, kde ďalej pokračovali v odovzdávaní a kultivovaní odkazu solúnskych bratov.

-Na území Veľkej Moravy, teda i medzi našimi predkami, pôsobili Cyril, Metod a ich žiaci len veľmi krátko, asi dve desaťročia, čo je v histórii veľmi krátky čas. Napriek tomu v povedomí nášho národa je ich stopa veľmi hlboká. V čom to tkvie?-

Je to fascinujúce a hodné objavovania. Bratia Konštantín-Cyril a Metod evidentne reprezentovali v oblasti hodnôt, kultúry, vzdelanosti a právneho štátu čosi zásadné a trvácne. V úvode som spomenul arcibiskupa Cyrila Vasiľa, ktorý stál na začiatku mojej cesty za Cyrilom a Metodom. Zaujala ma jeho svieža interpretácia odkazu oboch mužov pre dnešok a najmä Slovensko, odkiaľ pochádza. Jeho verejné vystúpenia na bohoslužbách na sviatok sv. Cyrila a Metoda pred dvoma rokmi v Nitre a tento rok v Terchovej akcentovali nielen historicko-náboženské aspekty, ale aj otázky práva a správania sa mocných tohto sveta. Cyril Vasiľ sa pri cyrilo-metodských úvahách otvorene a kriticky vyjadruje k stavu vecí verejných vrátane vymožiteľnosti práva na Slovensku.

Rozhovor s Pavlom Demešom je súčasťou multimediálneho projektu Osobnosti: tváre, myšlienky, v rámci ktorého prináša TASR každý týždeň rozhovory, fotografie a videá osobností slovenského, európskeho i svetového politického, spoločenského, ekonomického, športového a kultúrneho života.

UPOZORNENIE:

TASR ponúka k rozhovoru fotoreportáž a zvukové záznamy.

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Reakcie na predĺženie lockdownu: „Festival idiotov,“ komentuje Baránek. „Idú šikanovať ľudí testami a zákazmi, pritom národ najviac zaujíma Matovičov psychotest,“ uviedol Uhrík. Naď vyhlásil, že partia okolo Matoviča nezopakuje chybu Radičovej vlády

0 icon

Bratislava 18. januára 2021 (HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Vláda v nedeľu po štyroch dňoch rokovania predĺžila lockdown do 9. februára a odsúhlasila a plošné pretestovania obyvateľstva. Na sociálnej sieti na tento krok kriticky reagovalo viacero komentátorov a politikov. Známy politický komentátor Ján Baránek na sociálnej sieti ku aktualizovaným opatreniam poznamenal: "Z…

Je rozhodnuté: Ľudia nad 15 rokov bez modrého certifikátu ani do prírody. Lockdown sa spojí s jednorazovým celoslovenským „nepovinným“ testovaním. Proti bola len Remišová

0 icon

Bratislava 17. januára 2021 (TASR/HSP/Foto: screenshot video) AKTUALIZOVANÉ   Zákaz vychádzania sa predlžuje do 7. februára a bude spojený s jednorazovým celoslovenským testovaním. To bude prebiehať od zajtra, 18. januára, do 26. januára. Po tomto termíne budú môcť ľudia ísť do práce len s certifikátom o testovaní  Po mimoriadnom nedeľňajšom…

Prezidentka: Míňať energiu na osobné konflikty nie je namieste

0 icon

Bratislava 18. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Míňať v súčasnej situácii energiu na osobné konflikty v rámci vládnej koalície nie je namieste. V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to uviedla prezidentka Zuzana Čaputová Hlava štátu tak reagovala na konflikty medzi predsedom vlády Igorom Matovičom (OĽaNO) a ministrom hospodárstva…

„No, Kuciak ani Palach to nebol.“ Ministerka Kolíková sa objavila v komediálnej relácii RTVS Pumpa, kde sa nechala dourážať hercami, aby tí jej následne nadbiehali pri vysvetľovaní úmrtia Lučanského

0 icon

Bratislava 18. januára 2021 (HSP/Foto:Screenshot RTVS)   Ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková (Za ľudí) bola v sobotu hosťom v komediálnej relácii RTVS Pumpa, kde sa kontroverzne vyjadrila aj ku kauze nebohého policajného generálna Milana Lučanského. Kolíkovú za to v nedeľu kritizovali politici zo strany Hlas-SD Peter Pellegrini a Denisa Saková.…

Hlas-SD: Žiada, aby vláda testovala najviac zasiahnuté oblasti

0 icon

Bratislava 18. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA-Jana Birošová)   Celoplošné testovanie by malo byť dobrovoľné a nemalo by byť podmienkou pre cestovanie do zamestnania. Strana Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) to uviedla v tlačovej správe, ktorú zaslala hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková „Jediným rozdielom od novembrového ‚vylodenia v Normandii' je rozšírenie počtu…

Starostov z okolia Košíc účasť nepotešila, rozhodnutie však neľutujú

0 icon

Medzev/Veľká Ida/Budimír 18. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   V snahe prispieť k zmierneniu nepriaznivej epidemiologickej situácie v regióne sa k plošnému testovaniu realizovanému v Košiciach pridalo aj niekoľko obcí z okresu Košice-okolie. Počet domácich obyvateľov, ktorí využili možnosť bezplatne sa otestovať, očakávania zástupcov samospráv nenaplnil. Napriek tomu svoje rozhodnutie neľutujú…

Trinásť Izraelčanov po očkovaní vakcínou Pfizer ochrnulo. Lekári navrhli, aby druhú dávku nedávali

0 icon

Jeruzalem 18. januára 2021 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Jessica Hill)   Niekoľko Izraelčanov dostalo obrnu lícneho nervu potom, čo sa nechali zaočkovať vakcínou od firmy Pfizer. Informoval o tom izraelský denník Jedi'ot Achronot. "Podľa údajov Ministerstva zdravotníctva Izraela sa u minimálne trinástich ľudí prejavili príznaky parézy. Niektorí lekári však predpokladajú, že sa môže jednať…

Mincovňa Kremnica investovala v minulom roku 740-tisíc eur do technológií

0 icon

Banská Bystrica 18. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:Facebook/MincovňaKremnica)   Štátny podnik Mincovňa Kremnica dokončil v minulom roku niekoľko investícií, ktoré začal už v roku 2019. Ako pre agentúru SITA uviedla vedúca oddelenia marketingu spoločnosti Ivana Koreňová, spolu s nákupom nových zariadení v roku 2020 investoval podnik 740-tisíc eur. Investície do nových technológií…

Boris Kollár: Vakcinovať sa budú len poslanci v rizikovom veku a skupine

0 icon

Bratislava 18. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Poslanci Národnej rady (NR) SR, ktorí majú byť zaočkovaní, nedostanú vakcínu prednostne, ale budú zaradení len do náhradného zoznamu prijímateľov, ktorí dostanú vakcínu operatívne, ak sa nevyužijú rozmrazené dávky pre prioritne určené skupiny osôb podľa očkovacieho plánu. V diskusnej relácii TA3 V politike…

Británia vyzvala Čínu, aby umožnila inšpektorom z OSN navštíviť ujgurskú oblasť

0 icon

Londýn 18. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:Wikimedia)   Britská vláda vyzvala v nedeľu Čínu, aby umožnila inšpektorom z OSN navštíviť čínsky región Sin-ťiang, v ktorom podľa nej dochádza k porušovaniu ľudských práv ujgurskej menšiny. Informovala o tom agentúra AFP "Hovoríme, že ak Čína všetky tie tvrdenia, obvinenia a správy popiera, existuje jednoduchý…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Andrej Biras

Testovací apartheid modrých certifikátov ide ďalej pani prezidentka?

0icon

Pani prezidentka, prosím Vás zabráňte tomuto šialenstvu dobrovoľne na silu. Zabráňte občianskym nepokojom. Zabráňte  ďalšiemu rozdeľovaniu spoločnosti na ľudí s modrými certifikátmi a na ľudí bez nich. Dajte príkaz armádnym zložkám, aby sa stiahli a nepodporili toto zbytočné vyčerpávanie síl a bude to vybavené. Je to Vaše právo brániť našu…

Pavol Kleban

Ako sa stať milionárom za 1 rok? (časť 8.)

0icon

  FOCUS   Focus (lat. ohnisko) je v modernom time manažmente pojem používaný pre pomenovanie spôsobu na výrazné zvýšenie efektivity a produktivity práce. Jeho podstatou je zameranie sa – sústredenie sa vždy len na jednu úlohu až do doby, pokiaľ nie je úplne dokončená. V princípe to znamená celkové vypustenie…

Marek Brna

Akvaristika je super

0icon

Dôležitý je najmä výber nádrže. Pre začiatočníkov odporúčam zakúpiť minimálne 60 litrovú nádrž. V menších nádržiach sa omnoho ťažšie dosahuje biologická a chemická rovnováha. Veľmi dôležité je dodržiavanie pravidelných intervalov výmeny časti vody. Odporúča sa raz za 7 dní výmena štvrtiny vody. Dôležitou súčasťou údržby je aj pravidelná kontrola filtrácie.…

Boris Mesár

Slovenské mamičky ,dokedy necháte Matovičovu fašistickú chuntu ,aby terorizovala a poškodzovala Vaše deti ( aj Vás) ?

0icon

Masky poškodzujú fyzické a duševné zdravie detí Nie sú k dispozícii žiadne spoľahlivé údaje, ktoré by poukazovali na výhody používania masiek na prevenciu chorôb prenášaných vzduchom, skôr naopak. Existuje však dostatočný dôvodov domnievať sa, že poškodenie zdravia  nosením masiek , najmä u starších ľudí, osôb trpiacich kardiovaskulárnymi chorobami a c

Štefan Paulov

My nič, my muzikanti

0icon

  My nič, my muzikanti.   Dostali sme odpoveď z Úradu pre dohľad na náš podnet, ktorý si môžete prečítať: https://blog.hlavnespravy.sk/24817/podnet-na-presetrenie-opakovaneho-porusenia-zakonov-medicinskych-postupov-a-zasad-

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Vynálezy, ktoré by sme mali začať ihneď používať!

0 icon

Celé ľudstvo napreduje a k nám sa tak dostávajú čoraz modernejšie vynálezy. Tieto vynálezy sú tak úžasné, že ich jednoducho musíme vlastniť a používať! Tie dnešné sú obzvlášť špeciálne, pretože sa už dávno dostali medzi ľudí. My ti ich dnes predstavíme a možno ťa niektoré z nich dokážu zaujať. A…

Halley a záhady vesmírnych telies: 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku našej trojdielnej série s názvom Halley a záhady vesmírnych telies. O E. Halleymu sme si povedali v rámci prvej časti a v druhej časti sa budeme venovať predovšetkým počiatkom kozmológie. Nezabudneme sa však pozrieť aj na racionálny prístup. Poďme na to. V staroveku existovalo presvedčenie, že na základe vzájomnej polohy Slnka, Mesiaca, planét…

Chudnutie: Osvoj si tieto návyky a bude to hračka!

0 icon

Účastníci štúdie o dôležitosti stravovacích návykov stratili po 12 týždňoch v priemere 3,1 kg svojej váhy. Najdôležitejšie však je, že znížili riziko cukrovky a srdcových chorôb, chudnutie je len príjemný bonus. Všetci môžeme dodržiavať zdravé stravovacie návyky bez toho, aby sme sa obmedzovali na konkrétny druh jedla. Ako na to? Vypi 9 pohárov vody…

Chutia ti mušle a morské plody? Pravdepodobne konzumuješ mikroplasty

0 icon

Mikroplasty plávajú všade navôkol - aj v našich oceánoch, a stále viac a viac si razia svoju cestu do zvierat, ktoré hovoria oceánu svoj domov. Vedci dokonca nedávno objavili v ľade z Antarktídy mikroplasty , ktoré naznačujú, že ani najodľahlejšie oblasti Zeme nie sú imúnne voči ich znečisteniu. Toto neustále sa rozširovanie mikroplastov si pomaly…

Huba požierajúca žiarenie v Černobyle zachráni budúcich astronautov

0 icon

Magnetické pole našej planéty nám neumožňuje nájsť iba sever, je to tiež neoceniteľný štít pred kozmickým žiarením. Túto ochranu nemožno považovať za samozrejmosť a existuje veľa obáv z toho, ako môžeme poskytnúť rovnakú ochranu astronautom pri budúcich misiách v hlbokom vesmíre. Potenciálna odpoveď pochádza zo zvláštneho zdroja: huba. Na huby sa v…

Vo svete IT

Ako je možné, že necítime rotáciu našej Zeme?

0 icon

Naša Zem sa otáča, aj počas toho, ako čítate tento článok. Točenie sa planéty okolo svojej osi nám dáva deň a noc, to vie predsa každý. Čo je však zložitejšie na predstavu je, že sa vám naša Zem otáča pod nohami a mi všetci sa otáčame s ňou. Ako je možné, že to…

Z obchodu Google Play bolo odstránených ďalších 164 nebezpečných aplikácií. Odstráňte ich čo najskôr!

0 icon

Obchod s aplikáciami pre zariadenia s operačným systémom Android, Google Play, prechádza ďalšími veľkými čistkami. Z obchodu bolo len nedávno odstránených ďalších 164 potencionálne nebezpečných aplikácií, ktoré môžu spôsobovať zobrazovanie nechcených reklám, môžu monitorovať používateľov, či zberať citlivé údaje. Na novo objavenú hrozbu upozornil známy tím Satori Threat Intelligence. Rozmach…

Astronómovia objavili doteraz najstarší kvazar a tvrdia, že by nemal existovať

0 icon

Astronómovia odhalili viac ako 750-tisíc kvazarov (pozn. redakcie: Kvazar je extrémne jasné jadro galaxie, ktoré v sebe ukrýva čiernu dieru). Spomedzi obrovského množstva týchto jasných objektov však jeden vynikal. Ide o kvazar J0313-1806 a vedci tvrdia, že by mohlo ísť o najstarší kvazar vo vesmíre, píše portál ExtremeTech. Podľa výskumu je supermasívna čierna diera,…

3 známe osobnosti, ktoré si v minulosti vymazali Facebook. Prečo tak spravili?

0 icon

Mnohí z nás používajú Facebook na dennej báze. Dôvodom je, že nám ponúka zábavu – videá, námety na čítanie, tipy na rôzne produkty, interakcie s inými ľuďmi a podobne. Najlepšie na tom je, že je zadarmo. Teda, je vlastne zadarmo? Vskutku tomu tak nie je a je to len ilúzia, že je zadarmo.…

Nielen Galaxy S21, ale aj ďalšie modely smartfónov od Samsungu budú dodávané bez nabíjacieho adaptéra

0 icon

Zatiaľ čo po predstavení nových iPhone 12 zariadení ešte v októbri minulého roka, sa mnoho technologických gigantov, vrátane Xiaomi, či Samsungu, spoločnosti vysmievali a odsudzovali, že nové smartfóny sú dodávane bez nabíjacieho adaptéra, tak dnes sa karta obracia. Výrobcovia smartfónov postupne odstraňujú nabíjací adaptér z balení nových zariadení. V minulosti sme mohli vidieť…

Armádny Magazín

„Kolaps kresťanskej civilizácie bude hrozný“: Ako to, čo sa deje v USA, ovplyvní celý svet

0 icon

USA, 18. január 2021 (AM) - Elena Čudinová, autorka slávneho anti-utopického románu „Mešita Notre Dame“, ktorý vyšiel v 8 krajinách vrátane USA, s obavou komentuje udalosti, ktoré sa konajú v zámorí.   - Čo sa deje teraz v USA - predzvesť zrútenia kresťanskej civilizácie, ktoré ste predpovedali vo svojich dielach zameraných…

Poľsko vyhlásilo vojnu americkým sociálnym gigantom

0 icon

Poľsko, 18. január 2021 (AM) - Poľské ministerstvo spravodlivosti pripravuje návrh zákona, ktorý zakáže sociálnym sieťam mazať správy a blokovať používateľov, ak neporušujú národné právne predpisy. Toto rozhodnutie priamo súvisí s rozsiahlymi informáciami prebiehajúcimi v USA proti Donaldovi Trumpovi a jeho podporovateľom.  

Štáty, ktoré môžu začať jadrovú vojnu

0 icon

USA, 18. január 2021 (AM) - Počet jadrových zbraní sa začiatkom roka 2019 v porovnaní s minulým rokom znížil. Podľa správy, ktorú v pondelok 17. júna zverejnil Štokholmský medzinárodný inštitút pre výskum mieru (Sipri), majú krajiny vlastniace jadrové sily 13 865 hlavíc, čo je o 600 menej ako na začiatku roka…

Viete, že bývalý prezident ZSSR Michail Gorbačov v detstve šklbal nemeckým okupantom husi a čistil im čižmy? Že Roosevelt chcel spacifikovať nielen ZS

0 icon

Slovensko, 18. január 2021 (AM) - Takže, viete, že...? ...v prvom období vojny boli nemecké lietadlá zo 60 % zostrelené obyčajnými ruskými pešiakmi? V prvé mesiace Červená armáda nemala dostatok ani lietadiel, ani protilietadlových zbraní. Vďaka tomu nemecké letectvo takmer beztrestne bombardovalo všetko, čo s

V predvečer inaugurácie sa Biely dom a Kapitol z bašty slobody a demokracie menia na vojenský bunker

0 icon

USA, 17. január 2021 (AM) - Pripravení na uvedenie do služby! Počet vojakov v okolí vládneho cent

Svetlo sveta

MÚDROSŤ

0 icon

Naši starí otcovia hovorili: Kto dobre rechnuje, dobre gazduje. A neplatí to len na peniaze, ale predovšetkým na čas. Koľko času vieme premárniť pred televíznou obrazovkou? Čítaním rôznych klebiet v novinách alebo na sociálnych sieťach? A potom cítime, že nás to nejako neuspokojuje a nenapĺňa. Podobnú skúsenosť mal i vojak…

Prečo sa sviatosti Krstu a Prvého svätého prijímania udeľujú väčšinou v apríli a v máji?

0 icon

V rannom kresťanstve sa udeľovali sviatosti Krstu, Prvého svätého prijímania a Birmovania spolu v jeden deň a to za prítomnosti biskupa. Dôvodom bolo, že kresťanmi sa väčšinou stávali dospelí ľudia, ktorí konvertovali buď z judaizmu alebo z rôznych pohanských náboženstiev a k tomuto poznaniu konverzie prišli v pokročilejšom veku. Cirkev sa ich preto snažila v Cirkvi prijať plnými sviatosťami a do…

Dnes bude Slovensku opäť udelené požehnanie relikviou Kristovej krvi z paluby lietadla – VÝZVA K PRIPOJENIU SA V MODLITBE

0 icon

V nedeľu Krstu Krista Pána 10. januára 2021 v popoľudňajších hodinách sa opäť uskutoční let lietadla, na ktorého palube sa bude nachádzať generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek, ktorý Slovensku udelí požehnanie s relikviou Kristovej krvi, ktorá je uchovávaná v Bazilike sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku.  Zverejňujeme jeho slová výzvy,…

Najväčší pápeži v dejinách SV. LEV VEĽKÝ

0 icon

(*asi 400, Toskánsko – † 10. november 461, Rím) Jeho ústami hovoril apoštol Peter.             Pápežsky úrad sa po smrti  Sixta III. (†18. augusta 440)  nachádzal v úplnej inej situácii než v predchádzajúcich storočiach: už nereprezentoval navonok kresťanské spoločenstvá roztrúsene v anonymite po území hlavného mesta Rímskej ríše.  Časy veľkých perzekúcií,  ktoré…

PATRÓNI LEKÁROV – SVÄTÍ KOZMA A DAMIÁN

0 icon

SVÄTÍ KOZMA A DAMIÁN. Boli bratia a dvojičky. Vyštudovali lekárstvo. Zo svojho povolania si neurobili výnosný biznis. Neprofitovali na cudzom nešťastí. Liečili všetkých a nezištne – bezplatne. Mnohí, keď videli ich príklad, stali sa kresťanmi. Pohanskí kňazi ich obžalovali, že robia čary, a tak zvádzajú ľudí, aby sa klaňali kresťanskému…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali