Nedostatok pracovníkov ohrozuje projekty v automobilovom priemysle

Bratislava 30. júla (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Henrich Mišovič)

 

Na problém nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily ohrozujúci ďalší rozvoj a rast automobilového sektora upozorňuje Zväz automobilového priemyslu (ZAP) SR intenzívne už niekoľko rokov. V súčasnosti volá aj po okamžitých riešeniach v podobe rekvalifikácií a otvorenia trhu ľuďom z tretích krajín

Ilustračné foto

Zväz bol iniciátorom myšlienky zákona zavádzajúceho duálne stredoškolské vzdelávanie. „Po tom, ako sa zmenila situácia na ministerstve školstva, došlo k zmenám vo vedení a prístupe, musíme znova ťažko bojovať za to, aby sa zákon správnym spôsobom implementoval do praxe,“ uviedol pre TASR jeho generálny sekretár Ján Pribula.

Problém vidí aj vo vysokoškolskom vzdelávaní, kde je nevhodná štruktúra a nízka kvalita absolventov. „Treba urobiť systémové kroky tak, aby sa tento stav zvrátil. Všetky tieto kroky v oblasti vzdelávania sú potrebné, ale nedá sa očakávať, že výsledky uvidíme zajtra. Tam sú tie cykly štvor- až päťročné, no problémy sa začínajú už v kvalite základných škôl a predškolskej príprave,“ vysvetlil.

Akútny stav s nedostatkom pracovnej sily preto treba podľa ZAP riešiť doplnkovými spôsobmi a krátkodobými opatreniami. Sú nimi rekvalifikácia a otvorenie trhu práce ľuďom z tretích krajín. Miera nezamestnanosti je totiž historicky najnižšia a osoby bez práce sú zväčša ťažko zamestnateľné, pretože nemajú pracovné návyky.

Zväz v spolupráci so zástupcami ďalších zamestnávateľských zoskupení vypracoval štúdiu, ako by sa mali rekvalifikácie v priemysle urýchlene naštartovať. Zadefinoval potrebné odbornosti, znalosti a zručnosti, čo a v akom rozsahu by mali ľudia ovládať, aby boli použiteľní na trhu práce a koľko by to mohlo stáť. Rezort práce však podľa Pribulu vzhľadom na kritickosť situácie v tejto veci podnikol zatiaľ len veľmi málo.

„Pokiaľ sa toto nerozbehne, a popri tom na niektoré špeciálne projekty nebude umožnené aj otvorenie trhu práce pre tretie krajiny so súčasným skrátením a zjednodušením povoľovacích konaní pre pobyt takýchto pracovníkov, sú vážne ohrozené mnohé projekty, povedzme aj v Jaguar Land Rover. Tam sú záväzky, obrovské investície a pokiaľ ich bude chcieť investor naplniť, bude zháňať pracovnú silu všade, kde to bude možné. Potom môžu trpieť nižšie úrovne reťazca alebo iné odvetvia, a to by bolo neprijateľné,“ zdôraznil.

V priebehu nasledujúcich troch či štyroch rokov bude automobilový priemysel podľa ZAP potrebovať 14.000 nových pracovníkov. Zo škôl ich pritom vyjde najviac 4000, zvyšok musia firmy získať práve rekvalifikáciami alebo otvorením trhu práce.

„Rokujeme, ako to zjednodušiť. Reálne tu už pracovníci z tretích krajín robia, ale prenajímajú si ich od agentúr z Česka alebo Poľska, tam to vedia vybaviť rýchlo. Je to úplne choré, lebo náklady sú pre zamestnávateľov ešte vyššie. Prečo to tam ide, a u nás nie?“ pýta sa Pribula. Dodal, že úradníci na ministerstvách si neuvedomujú, aké dôsledky môže mať tento problém pre hospodársky rast a budúcu dôveryhodnosť Slovenska v očiach investorov.

Za jedno z riešení považuje ZAP aj podporu mobility pracovnej sily zo strany štátu napríklad infraštruktúrnymi projektmi, ako je rekonštrukcia železničných tratí a ciest v súvisiacich regiónoch, či budovaním nájomných bytov. S nástupom štvrtej automobilky v Nitre očakáva prirodzený presun ľudí medzi závodmi v Bratislave, Trnave a Žiline.

 

Odvetvie automobilového priemyslu čelí mnohým výzvam. Uviedol to pre TASR hovorca MH SR Maroš Stano

„Týkajú sa napríklad tzv. brexitu, či prechodu na využívanie alternatívnych palív v doprave, vrátane elektrických vozidiel a zavádzania iného systému riadenia dopravy prostredníctvom automatizovanej technológie riadenia, čo vyžaduje iné zabezpečenie cestnej infraštruktúry, či výzvam, ktoré prináša štvrtá priemyselná revolúcia,“ spresnil.

Celý priemysel dnes podľa Stana pociťuje nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. „Kľúčovou úlohou je preto úprava vzdelávacieho systému na všetkých úrovniach, pretože nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily je pre priemysel do budúcnosti skutočnou hrozbou,“ upozornil.

Významná úloha automobilového priemyslu v slovenskej ekonomike by sa pri nerešpektovaní zmien vonkajšieho prostredia v koncepte Industry 4.0 mohla podľa slov hovorcu MH SR stať veľmi výrazným problémom. „Technológie smart, Big Data a celkového konceptu Industry 4.0 vytvárajú technické prostredie, v rámci ktorého sa musí rozvíjať aj automobilový priemysel, jedine tak je možné predísť negatívnemu vývoju tohto odvetvia,“ doplnil Stano.

V rámci identifikovaných trendov a rizík týkajúcich sa nástupu moderných digitálnych a sieťových technológií v rámci digitalizácie priemyslu rezort hospodárstva podľa Stana vypracoval tzv. víziu Inteligentného priemyslu pod názvom „Návrh Koncepcie inteligentného priemyslu pre Slovensko“ a aktuálne v tejto oblasti spracováva „Akčný plán inteligentného priemyslu SR“. „Postavenie priemyslu aj smerovanie jeho ďalšieho vývoja v národnom hospodárstve bude rozpracované aj v pripravovanom strategickom dokumente rezortu hospodárstva, v Stratégii hospodárskej politiky SR do roku 2030,“ dodal hovorca MH SR.

 

ZAP: Na Slovensku nie je rozvinutá realizácia priemyselného výskumu a inovácií

Na Slovensku nie je rozvinutý priemyselný výskum a inovácie v oblasti automobilového priemyslu. Myslí si to prezident Zväzu automobilového priemyslu (ZAP) SR Juraj Sinay. Podľa neho je to dané tým, že väčšina firiem, ktoré sú na Slovensku etablované v automobilovom priemysle, majú svoje materské firmy v zahraničí. A výskum, vývoj a inovácie si robia tam.

V súčasnosti sa pri nových investíciách začína situácia meniť, čoho príkladom môže byť podľa Sinaya nová investícia japonskej spoločnosti Minebea-Mitsumi pri Košiciach, ktorá sa pri svojej investícii bude venovať vývoju. Problémom, prečo sa v slovenských podmienkach nerozvíja priemyselný výskum, je podľa prezidenta ZAP napríklad aj legislatívne opatrenie, ktoré neumožňuje využívať všetky prístroje nakúpené v rámci európskych štrukturálnych fondov v minulých rokoch aj na konkrétnu spoluprácu s praxou. „Ono sa to dnes nedá realizovať, lebo keď ste zariadenia kúpili z európskych fondov, nesmiete päť rokov v rámci ich využívania vytvárať zisk. Výskumno-vývojové inštitúcie z verejného sektora ich môžu používať na vedu a výskum, ale nie na priemyselný výskum, ktorý má väčšinou komerčný charakter,“ priblížil Sinay. Zväz automobilového priemyslu v záujme jeho členov by privítal, keby sa takéto legislatívne opatrenie zmenilo.

V podmienkach SR tak spolupráca s vysokými školami je predovšetkým o vzdelávaní. „Potrebujeme kvalifikovanú pracovnú silu,“ dodal Sinay. Podľa jeho slov automobilový priemysel na Slovensku spolupracuje najmä so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, Technickou univerzitou v Košiciach, Žilinskou univerzitou, Trenčianskou univerzitou, Technickou univerzitou vo Zvolene či Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre.

V tomto smere automobilový priemysel prišiel s projektom SPICE. V rámci neho si študenti môžu vybrať témy diplomových prác, ktoré zadajú fabriky z automobilového priemyslu, či už finálni výrobcovia automobilov, alebo firmy zo subdodávateľského reťazca. „Študent si môže vybrať tému a potom sa urobí dohoda medzi príslušnou fakultou, študentom a firmou a diplomant potom absolvuje celú diplomovú prax v automobilovej firme a robí pre ňu diplomovú prácu,“ opísal Sinay. Napríklad aj ZAP už druhý rok oceňuje diplomové práce. „Tak motivujeme absolventov, aby v rámci svojich diplomových prác robili atraktívne témy pre automobilový priemysel,“ priblížil.

 

ANALYTICI: Automobilky si zabezpečia budúcnosť, ak sa prispôsobia novým trendom

Slovensko je automobilovou veľmocou, čo sa týka výroby áut na jedného obyvateľa. Automobilky, ktoré sú najdôležitejším exportným odvetvím krajiny, sa budú musieť prispôsobovať novým trendom vo svete a postupne sa špecializovať na výrobu hybridných vozidiel či elektromobilov. Zhodli sa na tom ekonomickí analytici oslovení TASR.

Je pravdepodobné, že podiel elektromobilov v produkcii jednotlivých automobiliek bude rásť na úkor spaľovacích motorov. „Nie je to ale otázka krátkeho obdobia, ale nasledujúcich rokov, možno až desaťročí. Zároveň bude platiť, že väčšina zamestnancov v automobilovom priemysle sa bude môcť uplatniť vo výrobe elektromobilov. Základom ale je predovšetkým to, aby sa automobilky vo svete aj u nás prispôsobili novej dobe a trendom, čím si zabezpečia svoju budúcnosť,“ priblížila analytička Poštovej banky Jana Glasová.

Výrobcovia dopravných prostriedkov spolu so subdodávateľmi patria k hlavným ťahúňom slovenského priemyslu a predstavujú viac ako tretinu celkovej priemyselnej výroby. Zároveň automobilová výroba predstavuje zhruba 35 % celkového priemyselného vývozu krajiny. Výhodou Slovenska je existujúca skúsenosť a know-how v tejto oblasti. „Slovenským automobilkám sa aktuálne darí, prichádzajú s výrobou nových modelov a investíciami do svojich výrobných kapacít. Predpokladáme, že spolu s priaznivým ekonomickým vývojom u nás aj v Európe sa bude ďalej rozvíjať aj automobilový priemysel,“ avizuje Glasová.

Príchod štvrtej automobilky Jaguar Land Rover na Slovensko prináša nové pracovné miesta nielen v samotnom závode, ale aj v sieti subdodávateľov. Otázkou ale ostáva zabezpečenie kvalitnej pracovnej sily aj do budúcnosti, keďže už teraz sa výrobcovia sťažujú na jej nedostatok. „Vhodná by bola užšia spolupráca medzi školami, univerzitami a podnikateľským sektorom a zároveň väčšie zameranie sa na vedu a výskum,“ upozornila analytička Slovenskej sporiteľne Katarína Muchová. Zosúladenie vzdelávania s trhom práce by dopomohlo predísť dlhodobej štrukturálnej nezamestnanosti. „Prínosy kvalitného vzdelania a výskumov tiež prispievajú k lepšej kvalite života a pomáhajú vytvárať vhodné podmienky pre ekonomický rast,“ doplnila.

Slovensko nedokáže ovplyvniť ekonomický vývoj v Európe a vo svete, ani vonkajšie faktory, ktoré prispievajú k zmenám v automobilovom sektore, ako je príchod zdieľaných alebo autonómnych áut, no môže sa na prichádzajúce zmeny pripraviť. „Vláda môže dobré časy využiť k príprave na horšie časy, ktoré raz prídu, agresívnym znižovaním dlhu, reformou školstva a sociálneho systému. Ďalej môže zlepšiť podmienky pre investorov, malých aj veľkých, domácich aj zahraničných,“ vysvetlil Martin Vlachynský z Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS).

Nové technológie nezastaviteľne napredujú a popri klasických spaľovacích motoroch sa objavujú aj rôzne kombinované a hybridné automobily či elektromobily. „Spaľovacie motory sú ale stále jednoznačnou jednotkou na trhu a nepredpokladáme, že by sa to v najbližšom období rapídne zmenilo. Napriek aktuálnemu trendu, ktorý hovorí v prospech elektromobilov, si nemyslíme, že by v dohľadnej dobe došlo k absolútnemu zastaveniu výroby spaľovacích motorov vo svete. Ak by k tomu raz aj došlo, tak zrejme vo vzdialenejšej budúcnosti,“ predpokladá Glasová. Zároveň dodala, že pre väčší rozvoj a uplatnenie elektromobilov na cestách je potrebné rozsiahlejšie budovanie nabíjacích staníc a nemalé investície do výroby elektromobilov aj batérií.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Polícia žiada o pomoc pri identifikovaní osôb, ktoré sa mali počas protestov dopustiť protiprávneho konania

0 icon

Bratislava 4. augusta 2021 (SITA/HSP/Foto:Facebook-Polícia SR-Bratislavský kraj)   Polícia žiada verejnosť o pomoc pri identifikácii viacerých osôb, ktoré sa počas protestov, ktoré sa konali vo štvrtok 29. júla v Bratislave, mali dopustiť protiprávneho konania Polícia to uviedla v statuse na sociálnej sieti.      

Čína v stredu získala len jedno striebro, napriek tomu je neohrozene na čele medailovej bilancie krajín

0 icon

Bratislava 4. augusta 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Alessandra Tarantino)   Reprezentanti Číny síce v stredu získali na olympijských hrách v japonskom Tokiu len jedno striebro, napriek tomu sú na čele medailovej bilancie krajín pred Američanmi a domácimi Japoncami Najľudnatejšia krajina sveta v stredu získala striebro v umeleckom plávaní zásluhou dua Chuang Süe-čchen, Sun…

Ministerstvo zdravotníctva vôbec nevie povedať, či a koľko osôb hospitalizovaných v súvislosti s koronavírusom bolo očkovaných

0 icon

Bratislava 4. augusta 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Ministerstvo zdravotníctva SR momentálne nedisponuje informáciou o zaočkovaní hospitalizovaných osôb s ochorením COVID-19 alebo podozrením naň. Komunikačný odbor ministerstva tým reagoval na otázku agentúry SITA, či rezort eviduje podiel očkovaných a neočkovaných medzi novými hospitalizovanými Po dlhšom čase totiž hospitalizácie v súvislosti s…

ŠÚKL: Lieky a dojčenie sa automaticky nevylučujú, závisí to od viacerých faktorov

0 icon

Bratislava 4. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Lieky a dojčenie sa automaticky nevylučujú. Závisí to od toho, o aký liek ide, ako dlho ho treba užívať a či je potrebné užívať viacero liekov súčasne. Niektoré liečivá do materského mlieka nepreniknú, iné preniknú len v množstve, ktoré je pre bábätko neškodné, ale…

Poľsko plánuje zaviesť obmedzenia v oblastiach s nízkou zaočkovanosťou

0 icon

Varšava 4. augusta 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Czarek Sokolowski)   Poľské regióny s nízkou zaočkovanosťou sa vrátia k pandemickým obmedzeniam, keď denný počet infekcií koronavírusom v krajine dosiahne tisíc. V stredu to oznámil minister zdravotníctva Adam Niedzielski Denný počet nových prípadov nákazy koronavírusom sa v súčasnosti pohybuje okolo 160. Viac ako 80 percent…

Vo štvrtok budú mimoriadne odrieknuté niektoré vlaky liniek S65 a S70

0 icon

Bratislava 4. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:Wikimedia)   Z prevádzkových dôvodov na strane dopravcu - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) bude vo štvrtok (5. 8.) mimoriadne odrieknutých osem vybraných vlakov na linkách S65 a S70 zaradené do Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja (IDS BK). TASR o tom informovala hovorkyňa Bratislavskej integrovanej dopravy (BID)…

Sturgeonová: Johnsonovo odmietnutie stretnutia v Škótsku je zmeškaná príležitosť

0 icon

Londýn 4. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Markus Schreiber)   Škótska premiérka Nicola Sturgeonová v stredu povedala, že britský premiér Boris Johnson odmietnutím ich navrhovaného stretnutia "premeškal príležitosť". Jeho rozhodnutie však za urážku nepokladá. Informovala o tom agentúra DPA Johnson v stredu pricestoval na návštevu Škótska. Sturgenonová ho ešte v pondelok pozvala, aby…

Minister Ivan Korčok zaslal sústrastný telegram ministrovi zahraničných vecí ČR Jakubovi Kulhánkovi

0 icon

Bratislava 4. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok zaslal dnes (4. augusta 2021) v súvislosti s tragickou vlakovou nehodou v Plzenskom kraji sústrastný telegram ministrovi zahraničných vecí Českej republiky Jakubovi Kulhánkovi "S hlbokou ľútosťou som prijal správu o zrážke vlakov v Plzenskom…

Bielorusko vyšetruje úmrtie Iračana na hraniciach s Litvou

0 icon

Minsk 4. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Andrei Stasevich/Pool Photo via AP)   Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko v stredu nariadil vyšetrenie okolností smrti Iračana, ktorého údajne našli neďaleko hraníc s Litvou. Ako informovala agentúra AFP, k nálezu muža došlo v čase napätých vzťahov medzi oboma krajinami Oznámenie o začatí vyšetrovania prípadu prichádza po…

V uplynulých dňoch zadržala polícia pri ukrajinskej hranici siedmich cudzincov

0 icon

Sobrance 4. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:Facebook-Polícia Slovenskej republiky)   Hraniční policajti v závere uplynulého týždňa (30. 7. a 1. 8.) zadržali pri slovensko-ukrajinskej hranici siedmich nelegálnych migrantov. Kým dvaja Moldavci prejavili úmysel požiadať o azyl na Slovensku, troch Alžírčanov a dvoch Uzbekov polícia vyhostila. Informovala o tom hovorkyňa Riaditeľstva hraničnej a…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Tony Belohorec

Je severokórejský vodca Kim Čong-un naozaj mŕtvy?

0icon

O Severnej Kórei a jej vodcoch nevie toho moc, ani svet. Napr. o Kim Čong-unovi sa nevie presne ani to, kedy sa narodil. To isté platí samozrejme o celej jeho rodine a súrodencoch. Celá ich identita, je po celý ich život účelovou menená. Keď deti bývalého severokórejského diktátora Kim Čong-ila…

Peter Štrba

Žiadosť na Ministerstvo zdravotníctva na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám

0icon

Dobrý deň, na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám chcem Ministerstvo zdravotníctva SR (ďalej len MZ) požiadať o odpovede na nasledujúce otázky: 1) V januári MZ vydalo povolenie terapeurického použitia neregistrovaného lieku Ivermectin pre potreby zdravotníckych zariadení na šesť mesiacov. Keďže máme koniec tohto obdobia,…

Ivan Lehotský st.

Nie sme na „buzerplaci“

0icon

Maďar Miklós Horthy sa honosil titulom admirál, hoci nevelil žiadnej flotile, okrem nejakých dunajských bárok. Ak vychádzame z tejto skúsenosti z minulosti, smelo môžeme povedať, že aj my máme admirálov, dokonca troch: Naďa, Lengvarského a Klusa. Teda aspoň to tak vyzerá, podľa ich správania, ktoré pôsobí, akoby sa priam nadchýnali…

Boris Mesár

Je segregácia spásou pre nás neočkovaných ?

0icon

Ďalší dôležitý detail v téme „pandémie“ je v MSM ponechaný takmer bez povšimnutia. Ide o správy, že očkovaní sa stali zdrojom infekcie pre neočkovaných. Publikácia č. 1 Čoraz viac žien sa po očkovaní proti koronavírusu sťažuje na silné krvácanie. "... Americký profesor vykonal online prieskum ... a spôsobil lavínu: nespočetné…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Špión zo Scapa Flow: Potopenie lode Royal Oak 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou o skutočnom príbehu potopenia lode Royal Oak. Tento husársky kúsok si dovolila jedna z nemeckých ponoriek na čele s len 30 ročným kapitánom. Mali Nemci v Scapa Flow špióna? Kapitán ponorky - Prien si behom večera ešte všetko starostlivo preštudoval. Neskôr sa nechal počuť: „Pristúpil som k tomu ako k matematickej úlohe.“…

Otestuj sa! Toto je minútový IQ test, má len tri otázky

0 icon

V roku 2005 psychológ Shane Frederick vytvoril najkratší IQ test, ktorý vyhodnotí tvoj intelekt v priebehu minúty. Má len tri otázky, ktoré musíš zodpovedať čo najskôr. Odpovede si môžeš dokonca skontrolovať aj ty sám! Pozývame ťa teda spraviť si IQ test, vďaka ktorému si okamžite skontroluješ svoje kognitívne schopnosti. Zapni mozgové závity, zapíš si svoje…

Odkiaľ pochádza pôda a z čoho sa vlastne skladá?

0 icon

Pôda je najvrchnejšia časť zemskej kôry, ktorá vzniká za vzájomného pôsobenia biosféry, atmosféry, litosféry a hydrosféry v podmienkach určitého reliéfu. Ako vzniká? Pôda je zmesou minerálov, organických látok, živých organizmov, vody a vzduchu. Minerály (tvoria asi 50% pôdy) sú častice zvetrávanej horniny, medzi ktoré patria drobné zrná hliny a bahna, ako aj väčšie pieskové častice. Medzi živé organizmy patria huby, baktérie…

Admirál Canaris ako dvojitý agent? 3. časť

0 icon

Ak by Gibraltár padol, malo by to katastrofálne následky pre Britániu. Mocnosti Osy by ovládli Stredomorie a Británia by nedokázala ubrániť Maltu alebo Egypt. Zásobovanie Rommelovho vojska by bolo jednoduchšie a celý Blízky východ by padol do rúk Nemcom alebo by ho aspoň ovládali. Vitajte pri pokračovaní článku o rozporuplnej osobnosti admirála…

TOP10+: Fakty o parfumoch, ktoré prekvapia každého milovníka vôní

0 icon

Ľudstvo obľubuje pekné vône od nepamäti. Môžeš ich dostať priamo z prírody - z kvetov a iných materiálov, no časom sa začali vyrábať zmesi vôní, ktoré sa v prírode nenájdu. Čo je na parfumoch také očarujúce? Parfum je vlastne roztok vonných syntetických alebo prírodných látok a ich kombinácií. Slovo parfum v užšom…

Armádny Magazín

Veľká Británia po útoku na tanker na Blízky východ presunula elitnú špeciálnu jednotku

0 icon

Veľká Británia, 4.August 2021 (AM) – Veľká Británia po útoku na izraelský ropný tanker Mercer Street, počas ktorého zomreli rumunskí a britskí občania, na Ďaleký východ vyslala členov elitných jednotiek SBS (Special Boat Squadron) a SAS (Special Air Service). Informuje o tom The Mirror.   Podľa z

Rusko vsadilo na dominanciu vo vzdušnom priestore ako podmienku úspešného vedenia bojových akcií

0 icon

Rusko, 4.August 2021 (AM) – V Ruskej federácii aktuálne prebieha vývoj najnovšej leteckej hypersonickej strely dlhého doletu Ch-95. Informoval o tom vedúci vojenskej akadémie Generálneho štábu Ozbrojených síl RF, generálplukovník Vladimir Zarudnickij. Podľa jeho slov v dnešnej dobe je dominancia vo vzdu

Dve tretiny Talibanu chcú mier v Afganistane. Zbytok sú mladí radikáli z utečeneckých táborov

0 icon

Afganistan, 4.August 2021 (AM) – Dve tretiny lídrov hnutia Taliban sú naklonené mierovému osídleniu v Afganistane, uviedol Zamir Kabulov, riaditeľ druhého odboru Ázie na ruskom ministerstve zahraničných vecí.   "Podľa našich odhadov sa zhruba dve tretiny tohto hnutia vrátane najvyššieho vedenia angažujú v politickom riešení a

Modernizovaná riadená raketa Ch-59MKM

0 icon

Rusko, 4. augusta 2021 (AM) – Na

Zahraničné služby potrebovali posvätnú obeť: Šéf ruskej rozviedky odhalil ťaživé detaily prípadu Navaľného

0 icon

Rusko, 4.August 2021 (AM) – Zahraničná spravodajská služba (SVR) má o prípade Alexeja Navalného spoľahlivé informácie, ale celkový obraz je stále nejasný. Oznámil 1. augusta, riaditeľ SVR Sergej Naryškin.

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali