Musíme sa stať barbarmi

Londýn 28. marca 2023 (HSP/unherd/Foto:Pixabay)

 

Nazvite ma cynikom alebo anarchistom, ale v dnešnej dobe sa mi zdá nemožné dôverovať čomukoľvek, čo sa ku mne dostane s pečaťou autority, píše spisovateľ a esejista Paul Kingsnorth. Neobhajujem to ako zdravú reakciu. Je to však čoraz častejšia reakcia, dokonca – a možno najmä – u ľudí, ktorí boli od narodenia vychovávaní k dodržiavaniu pravidiel

Londýn, Británia, vlajka
Ilustračné foto

Kedysi som bol jedným z týchto ľudí. Som britský chlapík z generácie X z nižšej strednej triedy z predmestia, ktorý bol vychovávaný v presvedčení, že systém vo všeobecnosti funguje a je väčšinou spravodlivý, aspoň pre ľudí ako ja. Vláda robila, čo mohla, hoci sa do nej občas dostali nesprávni ľudia; polícia tu bola na to, aby pomáhala; existovali kariérne rebríčky a rebríčky bývania, a ak ste tvrdo pracovali, správali sa zodpovedne a platili dane, spoločnosť vás za to odmenila.

Samozrejme, bol to len čiastočný príbeh, ako všetky príbehy. Veľa ľudí by sa naň od začiatku cynicky vyškieralo, zatiaľ čo iní, vrátane mňa, sa od neho postupne odpútavali. Tridsať rokov som strávil písaním o degradácii prírody a kultúry štátno-kapitalistickou technokraciou, ktorá nám vládne, takže som si predstavoval, že som tvrdý realista. Posledné roky ma však naučili, že som stále príliš naivný, pokiaľ ide o mýtickú “spoločenskú zmluvu” so štátom, ktorú som zrejme uzavrel pri narodení, hoci som nikdy nič nepodpísal.

Ako hovorím, nie som to len ja. Strata dôvery v naše inštitúcie, vodcov a predstaviteľov na celom Západe bola v posledných rokoch radikálna. Kedy asi táto zmluva vypršala? Možno v roku 2003, keď lži, ktorými sa začala vojna v Iraku, boli také do očí bijúce, že ani tí, čo ich hovorili, sa nezdali byť presvedčení. Alebo možno neskôr, v roku 2016, keď došlo k brexitu, Donaldovi Trumpovi a európskemu “populizmu” a zrazu sa akýkoľvek odpor voči liberálnemu globalizmu stal fašizmom, fanatizmom alebo dielom ruských botov.

Ale práve pandémia – alebo skôr reakcia na ňu – pre mňa všetko zmenila. Nebol som pripravený na to, že v mojej údajne slobodnej a demokratickej krajine dôjde k spojeniu korporátnej, štátnej a mediálnej moci v službách konštruovania obľúbeného naratívu, a to takého druhu, ktorý bol predtým charakteristický len pre totalitné režimy. Covidov režim mi ukázal, že napriek tomu, čomu som veril, som nepochopil skutočnú povahu moci, kým som ju nevidel uplatňovať v surovej podobe nad svojím životom. Konkrétne som nechápal moc štátu.

Nič nemá takú moc a dosah ako moderný štát. Jeho rozsah a sila mu dávajú schopnosť zahnať do kúta, organizovať, definovať, merať a kontrolovať obyvateľstvo spôsobom, ktorý nemá v dejinách ľudstva obdobu, a táto moc len rastie a prehlbuje sa. Hybná sila štátu vždy smeruje do centra, vždy k aglomerácii väčšej moci. Štát je ako čierna diera: v určitom bode začne nasávať všetko okolo seba. Ako rastie, bude rozprávať príbehy, ktoré ospravedlňujú jeho existenciu. Demokracia, sloboda a pokrok sú niektoré z novších zástav, pod ktorými sa zhromažďovala štátna moc, ale boli aj iné: rasová alebo etnická homogenita, rovnosť ľudí, náboženská čistota. Všetky tieto príbehy majú potenciál zjednotiť ľudí okolo štátneho jadra.

Čo sa teda stane, keď veľké a mocné štáty spolu s nadnárodnými inštitúciami a korporáciami, ktoré podporujú a chránia, smerujú k rovnakému cieľu: univerzalizácii “globálnej ekonomiky” amerického typu a s ňou spojenej kultúry? Toto je príbeh sveta od roku 1945 a výsledkom je prvý skutočne globálny systém na svete. Rozširovanie tohto systému spôsobilo problémy – ekologickú degradáciu, sociálne nepokoje, kultúrnu fragmentáciu, hospodársku vzájomnú závislosť, systémovú krehkosť, rozpad inštitúcií. Systém reagoval ďalšou expanziou a väčšou kontrolou, stal sa väčším, zložitejším a viac kontrolujúcim.

Modernosť možno najlepšie vnímať ako systém uzavretia, ktorý je poháňaný zničením sebestačných spôsobov života a ich nahradením systémom ekonomického vykorisťovania riadeného štátmi a vykonávaného korporáciami. Nevyhnutným dôsledkom je zbavovanie sa právomocí ľudí na celom svete a prehlbovanie technologickej kontroly a pandemický presah nebude posledným príkladom. Aká je teda správna odpoveď na problém moci a dosahu štátu? Vyhnúť sa mu? Skrývať sa pred ňou? Postaviť sa mu? Ignorovať ju? Všetky tieto možnosti? Alebo niečo iné? Môžeme pred týmto stavom uniknúť a žiť inak? Ak áno, ako?

Jacques Ellul, veľký teoretik technokracie, mal na tieto otázky vlastnú odpoveď: “Jediný úspešný spôsob, ako zaútočiť na tieto črty modernej civilizácie, je dať im vale, naučiť sa žiť na okraji tejto totalitnej spoločnosti.” Ellul mal podľa mňa pravdu. Štát je hlavným nepriateľom ľudskej slobody. Nedá sa poraziť ani nahradiť. Niekedy sa mu však za správnych okolností dá vyhnúť.

Historik James C. Scott vo svojej knihe The Art of Not Being Governed z roku 2009 – s podtitulom “anarchistické dejiny hornatej juhovýchodnej Ázie” – uvádza niekoľko historických príkladov. Scott má dva ciele: po prvé, načrtnúť históriu rozsiahleho horského regiónu, ktorý nazýva “Zomia”, rozprestierajúceho sa na územiach od Indie po Malajziu, ktorému sa počas storočí podarilo vyhnúť asimilácii zo strany vnikajúcich štátov. A po druhé, prepísať štandardný príbeh historického pokroku, ktorý sa vzťahuje na tento región. Tvrdí, že “horské kmene” a “barbari” žijúci za hradbami civilizácie nie sú ani “opustení” “pokrokom”, ani “pozostatkami” predchádzajúcich “zaostalých” kultúr; v skutočnosti sú to utečenci. “Horské národy je najlepšie chápať ako utečencov, utečenecké, maronské komunity, ktoré v priebehu dvoch tisícročí utekali pred útlakom štátotvorných projektov v údoliach – otroctvom, odvodmi, daňami, prácou v korvábe, epidémiami a vojnami.”

Scottova téza je, že v priebehu dejín bol útek z dosahu utláčateľských štátov populárnym cieľom a že v reakcii na to niektoré kultúry vyvinuli sofistikované spôsoby života v ťažko ovládateľných “zónach rozpadu”, ktoré im umožňujú vyhnúť sa asimilácii. Štandardné historické opisy “rozvoja” sú podľa neho v skutočnosti dejinami štátotvornosti, napísané z pohľadu štátu: nevenujú pozornosť “dejinám zámernej a reaktívnej bezštátnosti”. Tieto dejiny – či už ide o horské kmene, utečených otrokov, Cigánov, maroónov, morské národy alebo Marshových Arabov – sú však globálne a trvajú. Jej zohľadnenie by podľa Scotta “zvrátilo mnohé zaužívané múdrosti o ‘primitivizme'”. Namiesto toho by sme čítali dejiny “sebabarbarizácie”: proces reaktívneho odporu, stávania sa nepohodlným, vytvárania spoločenstva do podoby, ktorú je pre štát ťažké absorbovať, alebo dokonca celkom pochopiť.

Štát je podľa Scotta v podstate koloniálna entita. Vo svojej mladistvej sile zavedie proces “vnútornej kolonizácie”, vytvorí homogenizovanú “národnú identitu” z rôznych kultúr, ktorým vládne, zrovnoprávni jazyk a dialekt a rozpovie príbeh, v ktorom sa lojalita ku komunite alebo miestu stáva nerozlíšiteľnou od lojality k štátu. Neskôr sa tento proces kolonizácie môže presunúť za hranice, keď štát premieta svoju moc na vzdialenejšie národy a asimiluje ich. Toto je uzavretie v praxi a nikdy nie je dobrovoľné. Podobne ako laissez-faire kapitalizmus alebo aristokracia, ani štát – ktorý existuje len posledné 1 % ľudských dejín – sa jednoducho “nevyvinul” ako nejaká logická fáza ľudského “vývoja”. Vznikol použitím hrubej sily, prostredníctvom záberov pôdy, otroctva, nútenej práce a daní.

Z tohto dôvodu bol únik pred štátnou mocou a vytvorenie odlišných spôsobov života v “rozbitých zónach” atraktívnou možnosťou. Tieto zóny sa zvyčajne nachádzali na ťažko prístupných miestach; v juhovýchodnej Ázii to znamenalo kopce a hory. Ich obyvatelia – “kmeňoví”, “adivasi” alebo “divosi” – by vo väčšine prípadov neboli úplne odrezaní od života v nížinách; často by napríklad obchodovali s mestskými centrami a niektorí by na ne aj útočili, ak by mali príležitosť. Ale udržiavali by si odstup, pretože by sa obávali, že ich štátna mašinéria dostane do kúta.

Ázijské štáty sa pri svojej expanzii snažili vnútiť odlišným národom náboženské, kultúrne a hospodárske zvyklosti dominantného etnika – či už išlo o Thajčanov, Barmáncov, Chanov alebo Kinhov. Keď do Ázie prišli európski kolonisti, jednoducho pokračovali v tomto procese s novou kultúrnou príchuťou. Oficiálnym náboženstvom teraz mohlo byť kresťanstvo namiesto budhizmu a “civilizácia” mohla znamenať skôr britské než chanské maniere, ale pre okrajové národy bol výsledok málo odlišný. Britský imperialista sir Stamford Raffles hovoril nielen za svoju cisárovnú, ale za zmýšľanie koloniálneho štátu v celej histórii, keď napísal o Sumatre:

“Tu som zástancom despotizmu… Sumatra je z veľkej časti obývaná nespočetnými drobnými kmeňmi, ktoré nepodliehajú žiadnej všeobecnej vláde… V súčasnosti sa ľudia vo svojich zvykoch potulujú ako nebeské vtáctvo, a kým sa nezhromaždia a nezorganizujú pod niečo ako autoritu, nedá sa s nimi nič robiť.”

Takéto lokálne, potenciálne rozptýlené kultúry však môže byť ťažké ovládnuť. V 90. rokoch 19. storočia sa Britom zdalo dobytie Kačjanov a Palaungov v Zomii takmer nemožné. Keďže sa “nikdy nepodriadili žiadnej centrálnej kontrole”, sťažoval sa hlavný komisár zodpovedný za tento proces, museli byť napadnutí “kopec po kopci”, aby sa zabezpečilo ich podriadenie. Historik Malcom Yapp vymyslel pre tento druh rozptýlenej kultúry odmietania nádherný termín: medúzové kmene. Podľa Scottových slov je medúzový kmeň “proces obrany kultúrnej a ekonomickej autonómie rozptýlením”, aby sa “skupina stala neviditeľnou alebo neatraktívnou ako objekt privlastnenia”. Berberi v severnej Afrike, ktorí čelili kolonizácii Arabmi, to vyjadrovali po svojom: rozdeľte sa, aby ste neboli ovládaní. Lois Beck, ktorá študovala kmeňovú kultúru v Iráne, poukázala na rovnakú taktiku, ktorá sa tam používa: “Veľké kmeňové skupiny sa delili na menšie skupiny, aby boli pre štát menej viditeľné a unikli jeho dosahu.”

To všetko poukazuje na niektoré potenciálne cesty vpred pre tých, ktorí sa obávajú pokračujúcej expanzie čoraz globalizovanejšieho technokratického štátu. Zdá sa mi, že výzvou je prekročiť patetické politické formulácie “odporu” a namiesto toho začať myslieť ako horské kmene Zomie. Uvažovať o tom, že sa staneme barbarmi z vlastnej voľby. Začať budovať paralelné systémy – ekonomiky a kultúry -, ktoré sa ťažko asimilujú a majú odolnosť, ktorá môže pretrvať. Budovať “kultúry odmietania”.

Ale ako by sa to vlastne dalo urobiť? Moderný Západ nie je ako Zomia – ba, ako sám Scott zdôrazňuje, moderná Zomia nie je ani taká, aká bola kedysi, s mnohými jej obyvateľmi bez štátu, ktorí sú teraz rýchlo absorbovaní do štátnych systémov, ktoré sa vďaka novým technológiám stali silnejšími a rozsiahlejšími ako kedykoľvek predtým. Aká je nádej na nejaký alternatívny život v hyperprepojenom, monitorovanom, digitálnom veku? Aj keby sme sa chceli stiahnuť na okraj a vybudovať si vlastnú komunitu, koľkí z nás by to dokázali? A čo by túto komunitu urobilo pevnejšou ako posledná kontrakultúrna vlna “zámerných komunít”, ktoré vznikli po šesťdesiatych rokoch a nedokázali vytvoriť utópiu?

Preto ma predstava kmeňa medúz tak zaujala. Každý pokus o vybudovanie utópie zlyhá – ale utópia by nikdy nemala byť cieľom. Cieľom je určitá forma slobodného prežitia; prežitie s cieľom zachovať hodnoty skutočného ľudského života. Neexistuje jednoduchý alebo štandardizovaný spôsob, ako napodobniť to, čo Scott nazýva “štátne odpudzujúce vlastnosti” Zomijcov, ale je tu jedna otázka, ktorú by mohlo byť užitočné položiť si pre každého, kto sa snaží vyhnúť Leviatanovi: akým barbarom chcem byť?

V starovekej Číne štát rozlišoval medzi dvoma rôznymi druhmi barbara cudzinca: surovým (šeng) a vareným (šu). V dokumente z 12. storočia, ktorý podrobne opisuje vzťah ľudu Li k čínskemu štátu, sa hovorí o “varených Li” ako o tých, ktorí sa podriadili štátnej moci, a o “surových Li” ako o tých, ktorí “žijú v horských jaskyniach a nie sú nami trestaní alebo nedodávajú prácu”. Ale zatiaľ čo suroví Li boli jednoznačne nepriateľmi štátu, varení Li tiež neboli práve priateľmi. Štátni úradníci ich “podozrievali z vonkajšej konformity, pričom ľstivo spolupracovali so surovými Li”. Suroví barbari žili mimo hradieb a varení žili vo vnútri, ale ani jednému sa nedalo skutočne dôverovať.

Vidíme tu teda dve potenciálne únikové cesty: jednu vonku, druhú vnútri. Zóny rozbitia nemusia byť doslova v kopcoch: môžu byť v našich domovoch, a dokonca aj v našich srdciach. Srdce mi stúpa vždy, keď počujem o nejakom odľahlom kláštore alebo prežívajúcom zakorenenom spoločenstve bez prístupu na internet či dokonca bez elektriny, ktorého ľudia presne vedia, kde stoja: mimo štátu, tým lepšie, že môžu vidieť Boha a zažiť stvorenie. Takéto miesta sú dielom surových barbarov a my ich potrebujeme viac.

Ale väčšina ľudí sú varení barbari. V rôznej miere sme v štáte, ale nie sme jeho súčasťou. Možno navonok vyzeráme ako dobrí občania. Ale ak sa spojíme ako medúzovitý kmeň, môžeme sa začať od štátu dištancovať a zároveň vytvárať alternatívy voči nemu. Veľa ľudí to už robí. Vytvárajú kultúry v kultúrach, paralelné ekonomiky a spôsoby života. Ako malé chlpaté cicavce, ktoré nepozorovane pobehujú pod nohami tyranosaurov, si tak môžeme vybudovať svoje vlastné malé svety na okraji a čakať na príchod meteoru, ktorý už môžeme vidieť prichádzať v samotnej neudržateľnosti technologickej modernity. Myši neútočia na dinosaury, ani nečakajú, kým vymrú: jednoducho sa im vyhýbajú, ako najlepšie vedia, a pokračujú vo svojej práci.

Scottova kniha mi ukazuje predovšetkým to, že napätie medzi expandujúcimi mocenskými centrami a slobodnými národmi je večné a nikdy nekončiace. V priebehu dejín dochádza k nepretržitému toku asimilácie a úniku, upevňovania a úpadku. Nikdy neexistoval taký veľký, taký ohromujúci, taký neľudský, taký vševidiaci systém ako technologická modernita, a predsa Rím, Babylon a Čína Han fungovali na rovnakých princípoch. Zóny rozpadu, ktoré vznikajú ako reakcia, sú niekedy geografické, inokedy psychologické a duchovné, a často všetky naraz. Dnes sú niektoré z týchto zón rozpadu aspoň čiastočne online; a napriek môjmu inštinktívnemu ludizmu musím akceptovať, že takéto priestory sú miestami stretávania sa ľudí, ktorí sa v reálnom živote možno nikdy nestretnú. Musím tiež akceptovať, že používanie technológií na odpor voči technokracii môže byť prínosom, hoci môže byť aj pascou.

Vo veku Starlinku, skenovania očí, botov s umelou inteligenciou a digitálnych pasov je čoraz ťažšie nájsť miesto, kde by sa dalo ukryť. Ľudia sú však kreatívni. Existuje nespočetné množstvo praktických spôsobov, ako sa kultúrne odmietanie môže prejaviť v našom každodennom živote. Ja som napríklad spisovateľ, ktorý v súčasnosti sleduje, ako vydavateľský priemysel ovládajú politickí puritáni, ktorí čistia regály od nesprávnych myšlienok, pričom sa v minulosti hrabú v zloduchoch, ktorých treba zrušiť. Môžem nad tým nariekať, alebo môžem podporiť či založiť nové vydavateľstvá na okraji, ktoré robia veci inak. To isté môže platiť pre hudbu, umenie, akademickú obec, pestovanie potravín. Všetko je ohrozené, nič nie je jednoduché. Ale budovať nanovo, stiahnuť sa do ústrania a tvoriť, byť nepohodlný a ťažko uchopiteľný, nájsť si spojencov a vytvoriť si zónu kultúrneho odmietania, či už v horskej komunite, alebo vo svojom mestskom domove: čo iné existuje?

Nech už pochádzate z ktorejkoľvek kultúry, určite sa v nej nájde aspoň jeden ľudový hrdina, ktorý si svoje postavenie vydobyl správaním, ktorým sa bránil štátu. V Anglicku máme na výber stovky pirátov, lúpežníkov, zbojníkov a rebelov. Všetci poznáte meno toho najznámejšieho: Robin Hood, ktorý sa so svojou veselou skupinou odmietavcov v závese preháňa po svojej rozbitej zóne, anglickom zelenom lese. Mohli by sme urobiť niečo horšie, ako nájsť si svoj vlastný zelený les a postaviť sa tam, pod ochranou jeho veľkých, starých dubov.

 

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

Včera 20:17

Bývalý americký prezident Donald Trump je obvinený z 37 trestných činov týkajúcich sa zaobchádzania s utajovanými informáciami, marenia spravodlivosti a nepravdivých vyhlásení. Vyplýva to z dokumentov podaných na federálny súd, ktoré v piatok zverejnili.

 

Trump opäť tvrdil, že nepozná novinárku, ktorú podľa súdu sexuálne napadol
Na snímke americký exprezident Donald Trump

Včera 19:03

Ruské ministerstvo zahraničných vecí v piatok uviedlo, že si predvolalo japonského veľvyslanca v Moskve na protest proti rozhodnutiu Tokia poskytnúť Kyjevu vojenské vybavenie.

Včera 18:54

Estónsko vydalo zákaz vstupu pre najvyššieho predstaviteľa ruskej pravoslávnej cirkvi, patriarchu Kirilla.

Včera 18:20

Spojené štáty v piatok oznámili novú dlhodobú vojenskú pomoc pre Ukrajinu v hodnote 2,1 miliardy dolárov. Zahŕňa ďalšie strely pre protivzdušný systém Patriot, systémy protivzdušnej obrany Hawk s raketami a menšie drony Puma.

Včera 18:10

Život ťažko zraneného holandského dievčatka je “mimo ohrozenia”, oznámil v piatok holandský minister zahraničných vecí Wopke Hoekstra. Vo štvrtok sa vo francúzskom meste Annecy stalo obeťou útočníka s nožom.

Včera 17:34

V meste Litvínov v Úsťanskom kraji havaroval v piatok popoludní autobus. Pri nehode sa vážne zranilo dieťa, ďalších sedem ľudí je zranených ľahko. O nehode informovala polícia na sociálnej sieti Twitter.

Včera 17:33

Americké špionážne satelity zaznamenali výbuch na priehrade Kachovka tesne pred jej zrútením, ale analytici stále nevedia, čo spôsobilo zrútenie vodnej stavby, uviedol denník The New York Times.

Včera 17:32

Ruský prezident Vladimir Putin v piatok uviedol, že očakávaná ukrajinská protiofenzíva proti ruským silám sa už začala, zatiaľ je však bez úspechu.

Včera 17:32

Ruský prezident Vladimir Putin a arménsky premiér Nikol Pašinjan spolu práve rokujú.

Včera 17:09

Rusko dostáva od Iránu materiál na výstavbu továrne na drony. Do plnej prevádzky by sa mohla dostať v prvej časti budúceho roka, uviedol v piatok hovorca americkej Rady pre národnú bezpečnosť John Kirby.

Včera 16:46

Bývalého talianskeho premiéra Silvia Berlusconiho v piatok znovu hospitalizovali v milánskej nemocnici San Raffaele.

Včera 16:35

Nórsky seizmologický ústav NORSAR v piatok oznámil, že zaznamenal “explóziu” na mieste Kachovskej priehrady na Ukrajine v čase, keď došlo k jej pretrhnutiu.

Včera 16:32

Belgicko dodá Ukrajine delostreleckú muníciu za 32,4 milióna eur, uviedlo v piatok belgické ministerstvo obrany.

Včera 16:28

Ruské sily ostreľovali v piatok nemocnicu v malom meste Huljajpole v Záporožskej oblasti na juhu Ukrajiny a zabili dvoch ľudí, oznámil vedúci kancelárie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Andrij Jermak.

Včera 16:06

Väčšina lokalít s vodou na kúpanie v Európe spĺňala v roku 2022 najprísnejšie normy Európskej únie o kvalite vody. Označenie “vynikajúce” dostalo aj 19 z 32 kúpacích lokalít na Slovensku.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Kadyrov obvinil Prigožinových spolupracovníkov z porušovania dohôd

0 icon

Bratislava 9. júna 2023 (HSP/Foto:Telegram)   Čečenský vodca Ramzan Kadyrov po jeho slovách o Achmate hovoril o svojom rozhovore so zakladateľom spoločnosti Wagner Jevgenijom Prigožinom a obvinil jeho spolupracovníkov z porušovania dohôd, ktoré medzi sebou uzavreli Prigožin 31. mája v odpovedi na otázku, "do akej miery sú špeciálne jednotky Achmatu…

WHO: SR nedostatočne využíva možnosti, ktoré ponúkajú zdravotnícke dáta

0 icon

Bratislava 9. júna 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Zber zdravotníckych dát a informácií na Slovenskú je dostatočný, ich využitie je však nedostatočné a často chaotické. Skonštatovali to odborníci zo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorí tento týždeň navštívili Slovensko a zamerali sa na hodnotenie informačných systémov vo vzťahu k zdravotníckym dátam a…

SHMÚ: Výstraha pred búrkami platí aj pre sobotu

0 icon

Bratislava 9. júna 2023 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Výstraha pred búrkami na celom území Slovenska naďalej trvá, do sobotňajšieho (10. 6.) večera je vyhlásený jej najnižší stupeň. Na juhu stredného Slovenska pretrváva výstraha pred povodňami. Vyplýva to z aktualizovaných údajov, ktoré zverejnil na webe Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) "Búrky môžu sprevádzať lejaky,…

Migračná politika opäť na stole: Pozrite si, ako dopadlo hlasovanie a aký postoj zaujalo Slovensko

0 icon

Bratislava/Luxemburg 9. júna 2023  (TASR/HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák) Aktualizované 9. júna 2023 o 13:08 Slovenský minister vnútra Ivan Šimko sa na štvrtkovom zasadnutí Rady EÚ pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti v Luxemburgu zdržal hlasovania pri návrhu smerovania azylovej reformy Únie. Ministri návrhy napokon schválili. Šimko sa podľa vlastného vyjadrenia zdržal…

Djokovič zdolal Alcaraza, postúpil do finále

0 icon

Paríž 9. júna 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Jean-Francois Badias)   Srbský tenista Novak Djokovič sa siedmykrát v kariére prebojoval do finále mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. V piatkovom semifinále zdolal v pozícii turnajovej trojky najvyššie nasadeného Španiela Carlosa Alcaraza za tri hodiny a 15 minút 6:3, 5:7, 6:1 a 6:1. V…

Čaká nás regulácia cien potravín? Minister prezradil, že uvažujú nad týmto opatrením

0 icon

Bratislava 9. júna 2023 (HSP/Teraz/Foto:TASR-Martin Baumann)   Súčasná vláda odborníkov nemá dostatok času na reguláciu cien potravín. Musela by vstúpiť do zákona o cenách a nemá na to podmienky. Riešením by bola pomoc konkrétnej, sociálne slabšej skupine. V piatok to na tlačovej konferencii po rokovaniach so stavovskými a štátnymi organizáciami…

Obvinený Adam Puškár z kauzy vraždy Tupého zostáva stíhaný vo väzbe

0 icon

Bratislava 9. júna 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   Obvinený Adam P., ktorý je podozrivý z vraždy študenta Daniela Tupého, zostáva vo vyšetrovacej väzbe. Mestský súd Bratislava I v piatok zamietol žiadosť obvineného o prepustenie z väzby. Rozhodnutie nie je právoplatné. TASR to potvrdil obhajca Adama P. Michal Ellinger Súd pri rozhodovaní…

Putin sa oficiálne vyjadril k ukrajinskej protiofenzíve

0 icon

Bratislava 9. júna 2023 (HSP/Foto:TASR/AP-Vladimir Astapkovich, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)   Vladimir Putin oznámil začiatok ukrajinskej ofenzívy. "S určitosťou môžeme povedať, že ukrajinská ofenzíva sa začala, o čom svedčí aj použitie strategických rezerv," povedal ruský prezident Tvrdí, že ukrajinské ozbrojené sily "nedosiahli svoje ciele v žiadnej časti" frontu…

Ministerka kultúry rokovala s predstaviteľkou OBSE pre slobodu médií Teresou Ribeiro

0 icon

Bratislava 9. júna 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Ministerka kultúry SR Silvia Hroncová sa stretla vo štvrtok 8. júna na pôde rezortu kultúry s Teresou Ribeiro, predstaviteľkou OBSE pre slobodu médií. Témou rokovania boli aktuálne otázky súvisiace s oblasťou nezávislosti médií a slobody a bezpečnosti novinárov a novinárok OBSE ocenilo a…

Fica kritizujú za účasť na akcii ambasády USA. Jasná reakcia šéfa Smeru

0 icon

Bratislava 9. júna 2023 (HSP/Foto:Facebook R.F.)   Viacero komentárov kritizovalo lídra Smeru-SSD Roberta Fica za jeho nedávnu účasť na podujatí Veľvyslanectva USA na Slovensku pri príležitosti amerického Dňa nezávislosti. Samotný expremiér zverejnil reakciu na svojej stránke na Facebooku "Žiadna izolácia, ale rešpekt a suverenita," odkázal svojim kritikom Robert Fico s…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Slavěna Vorobelová

Čaputovej zvodky pre vojenské rozviedky

0icon

Sami sa usvedčili z podvodu na občanoch Slovenska a z ohrozenia bezpečnosti štátu!! Hlavná veliteľka ozbrojen&

Viktória Hellenbart

Ako uvažuje Orbánove Maďarsko o vojne - II. časť

0icon

Prezidentka varuje pred hrozbou maďarskej cesty na Slovensku, k hystérii sa poslušne pridávajú západné médiá. Poľsko s pobaltskými štátmi už iniciatívne vyhlasuje, že je ochotné namiesto NATO vstúpiť po boku Ukrajiny do vojny s Ruskom. Či to myslia naozaj tak, to sa uvidí. Iný názor na vec majú Maďari. V…

Ladislav Hvižďák

Otvorený list predstaviteľom strany Smer

0icon

Tento článok vyšiel na stránke belobog.   Ja niktoš, dezolát a konšpirátor som si dovolil osloviť čelných predstaviteľov strany smer aby mi odpovedali

Pavel Jacz

Voľte prosím prvú, jednu a jedinečnú Remišovú – zakladateľku politikárskej humoriády!

0icon

Pri našej turbulentnej politickej scéne dobre padnú argumentácie „najúžasnejšieho mozgového trustu Slovenska a asi aj Európy“ našej Verči Remosky, prepáčte Remisky, či Remišky? Už presne neviem, ako ju zo zmätenosti volať. Jej politikárske gagy však dokážu zabaviť všetkých, čo pozerajú politick

Vášeň v Tebe

Brazílska influencerka je mŕtva. Zabil ju vlastný zadok. Bol jej vstreknutý podomácky vyrobený silikón

0 icon

9.6.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto: Instagram @lygiafazio). Médiami obletela mimoriadne smutná informácia o smrti brazílskej influencerky. Predtým podstúpila zdvihnutie zadku, ktoré mohlo viesť k mozgovej príhode.

Máte ich v chladničke. Pridajte ich do vody a zalejte kvety, orchidea rozkvitne ako nikdy predtým!

0 icon

9.06.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto: Instagram.com/orchids.heaven). Táto krásna črepníková kvetina sa líši nielen svojím orientálnym vzhľadom, ale aj potrebami starostlivosti. Kobieta Gazeta tvrdí, že aby bujne kvitla, stačí jej trochu pomôcť hnojivom s prísadou bežne používanou v kuchyni. Máloktorá črepn

Biologické rytmy ovplyvnené svetlom vypovedajú veľa o zdraví

0 icon

9.6.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto:pixabay.com/sasint). Niekoľko dní po každom novembrovom splne sa na Veľkom bariérovom útese v Austrálii odohráva úžasné divadlo: koraly vypúšťajú do vody miliardy vajíčok a spermií, ktoré sa spájajú a vytvárajú voľne plávajúce larvy. Tie sa nakoniec usadia a založia nové kolónie koralov. Podľa časopisu EÚ…

Najbohatšia speváčka má na účte miliardu. Vedľa nej je Madonna "chudobnou príbuznou"

0 icon

9.6.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto: youtube.com/OSSA). Magazín Forbes zverejnil rebríček najbohatších Američaniek, ktoré si svoj majetok zarobili samy. V zozname nechýbali hviezdy šoubiznisu. Najbohatšia z nich sa ukázala byť Oprah Winfrey - s majetkom odhadovaným na 2,5 miliardy dolárov obsadila 13. miesto. Najbohatšia speváčka s miliardovým kontom sa umiestnila na 20. mieste…

Uchopte niekoľko listov a vložte ich do ryže. Potravinové mole v okamihu zmiznú

0 icon

9.6.2023 Redakcia Vášeň v tebe (Foto: Instagram.com/wzdrowymdomu). Mnohí z nás majú v kuchyni radi zásoby suchých produktov, ako je múka, ryža alebo cestoviny. Ich skladovanie v skrini však predstavuje riziko zahniezdenia potravinových molí. Zbaviť sa ich nie je jednoduchá úloha. Ako zabrániť tomu, aby sa potravinové mole usadili vo vašich…

Armádny Magazín

Rusko končí so zmluvou o konvenčných silách v Európe

0 icon

Rusko, 9.jún 2023 (AM) – To, že Rusko zo zmluvy s konečnou platnosťou vystupuje 7. novembra, čo je zhodou okolností na výročie VOSR, oznámilo MZV RF. Zároveň uviedlo, že o tom už informovalo účastnícke štáty.   „Udeje sa to o 00.00 hod. 7. novembra, ... 150 dní po odoslaní upovedomenia,“ hovorí sa…

"Prenikne pancierovaním akéhokoľvek západného tanku": zahraničná tlač ocenila rakety Vichr

0 icon

Rusko, 9.jún 2023 (AM) – Armádne letectvo ozbrojených síl Ruskej federácie sa aktívne podieľa na odstrašovaní útočných operácií Ozbrojených síl Ukrajiny, ničení útočných bojových formácií, zastavovaní prielomov a dokončovaní ustupujúcich síl. Početné videá zachytávajú efektívnu prevádzku ruských bojových vrtuľníkov v posledných dňoch. Jednou z hlavnýc

"Arktická výzva": konfrontácia Ruska a NATO v ľadových zemepisných šírkach narastá

0 icon

USA, 9.jún 2023 (AM) – USS Gerald R. Ford 24. mája priplávala do prístavu v Osle, kde sa zdržala niekoľko dní pred odchodom na cvičenie Arctic Challenge. Očakáva sa, že bude vykonávať cvičenia s nórskymi ozbrojenými silami pozdĺž arktického pobrežia krajiny. "Táto návšteva je dôležitým signálom úzkych bilaterálnych vzťahov medzi USA a…

Londýn a Kyjev pracujú na pláne "ukončenia ruskej agresie"

0 icon

Ukrajina, 9.jún 2023 (AM) – Nie, nie je náhoda, že britské a ukrajinské médiá 4. júna zhodne informovali o úspechu OS Ukrajiny. Začnime senzačnou správou námestníčky ukrajinského ministra obrany Anny Malyarovej, ktorá to oznámila svetu: "V niektorých oblastiach vedieme útočné operácie. Najmä Bachmut zostáva epicentrom bojov. Postupujeme pozdĺž veľmi rozsiahlej frontovej…

Cudzinci, nie bratia. O Galícii ako nositeľke "ukrajinskej identity"

0 icon

Ukrajina, 9.jún 2023 (AM) – Ako je možné, že ľudia, ktorí žijú na rôznych brehoch Zbruču (rieky, ktorá rozdeľuje Halič a zvyšok Ukrajiny), majú spoločné etnonymum "Ukrajinci" a žijú (zatiaľ) v jednom štáte?   Podľa historických prameňov v prvom tisícročí nášho letopočtu tieto krajiny obýval slovanský kmeň tzv. bielych Chorvátov. Po…

TopDesať

Kvôli požiaru v Kanade je New York oranžový

0 icon

Vidieť oranžovú oblohu je nádherný zážitok, za predpokladu ak je výsledkom úžasného východu alebo západu slnka. Pre obyvateľov mesta New York ale aj rôznych iných miest na východnom pobreží Spojených štátov sa však oranžová obloha, žiaľ, zmenila na absolútnu nočnú moru. V posledných 6 týždňoch Kanada bojuje s ničivými lesnými…

Máte dobrý zrak? Tieto fotografie vám dokážu opak

0 icon

Myslíte si, že máte dobrá zrak? Máme fotografie, ktoré vám zrejme dokážu opak. Nasledujúce fotografie ovplyvňujú skutočnú realitu. Tú si všimnete, až keď sa poriadne a dôkladne zadívate z tej správnej strany. Vravieva sa, že každý robí chyby, pretože je to súčasť ľudského žitia. Vyzerá to tak, že je to…

Dôkaz, že niektoré veci je lepšie nechať na profesionálov

0 icon

Hovorí sa, že prax robí z ľudí majstra a profesionáli vedia, že je to pravda. Ak však nezavoláš na pomoc profesionálov, môže to dopadnúť aj takto tragicky.  Existuje dôvod, prečo zvyčajne existuje jasný rozdiel medzi konečným výsledkom poskytnutým profesionálom a amatérom, či už ide o výrobu dezertov alebo stavbu domov.…

Mark Wahlberg odhalil, prečo sa s rodinou odsťahoval z Hollywoodu

0 icon

Mark Wahlberg, legendárny herec a oddaný otec štyroch detí nedávno urobil životné rozhodnutie a spoločne s rodinou sa odsťahoval z Hollywoodu. Po boku svojej manželky Rhea Durham sa Mark rozhodol začať odznova a v nedávnom úprimnom rozhovore sa podelil o podrobnosti tohto významného rozhodnutia. V roku 2022 sa Wahlberg s…

Fotografie zvieratiek, ktoré vám zaručene zlepšia deň

0 icon

Zábavné zvieratá a fotografie zábavných zvierat boli vždy zdrojom radosti a zábavy pre ľudí na celom svete. Od veselých memečiek až po virálne videá - zvieratá nám dokážu vyčariť úsmev na tvári a rozjasniť naše dni. Okrem zábavy však môžu zábavné zvieratá zohrávať aj úlohu pri zlepšovaní našej pohody. Fotografie…

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali