MUDr. Michal Piják: Matovičove “zázračné” skríningy sú okrem nezmyselného šikanovania občanov aj zbytočne vyhodené peniaze

Bratislava 31. januára 2021 (HSP/Foto:TASR – Erika Ďurčová, Michal Svítok, Lukáš Grinaj)

 

Odborník na chronické vírusové hepatitídy, či autoimunitné choroby pečene, MUDr. Michal Piják sa zameral na absurdnosti spojené s prvým a druhým celoplošným testovaním v SR

testovanie
Ilustračná snímka

Falošné závery z prvého celoplošného testovania

Premiér a jeho suita sa doteraz chvália, že pri prvom celoplošným testovaním znížili počty infekčných ľudí o 58 percent a ešte stále odporúča plošné testovanie lídrom iných štátov. Tvrdiť, že pokles nových prípadov je dôsledkom plošného testovania je však veľmi odvážne, a myslím si, že nikto z odborníkov by za to nedal ruku do ohňa. Nejaký pokles tam skutočne bol, ale treba si uvedomiť, že k znižovaniu počtu pozitívnych prípadov po začiatku celoštátneho štátneho testovania mohli prispieť viaceré skresľujúce faktory (bias).

Prvým, pravdepodobne najdôležitejším bias, ktorý mohol skresliť výsledky, bolo sprísnenie epidemiologických opatrení z polovice októbra (zatvorenie škôl okrem prvého stupňa a materských škôl, či zákaz vychádzania okrem cesty do práce). Dôkazom toho je aj to, že krivka nových prípadov začala klesať ešte pred zahájením plošného testovania.

Ďalším dôležitým faktorom, ktorý prispel k nadhodnoteniu výsledkov bolo to, že v danom čase sa v epidemiologických štatistikách uvádzali len výsledky pozitivity PCR testov. Údaje o počte infikovaných boli skreslené tým, že sa znížil počet testov PCR na 2-3 násobok, pretože zo štatistík vypadli osoby, ktoré mali pozitívne antigénové testy. Väčšina osôb s pozitívnym Ag testom bola totiž umiestnená do karantény po dobu 10 dní spolu so všetkými členmi tej istej domácnosti a nimi vystopovanými kontaktnými osobami, a nepodrobili sa ďalšiemu testovaniu pomocou PCR. Počty PCR testov klesli aj preto, lebo regionálne úrady nestíhali dohľadávať kontakty a vyzývať ich, aby sa išli testovať, čo je problémom aj dnes. Na tomto skreslení výsledkov sa podieľalo aj výrazné zníženie počtu vykonaných testov počas víkendov.

Keďže sa neurobili validačné testy, tak nikto nemôže byť schopný zodpovedne povedať, za čo mohlo antigénové testovanie a za čo sprísnenie epidemiologických opatrení z 15. októbra. Za najstabilnejší parameter preto možno považovať zrejme počty hospitalizácií. Zo štatistických údajov je zrejmé, že na rozdiel od poklesu pozitívnych PCR prípadov, počty hospitalizovaných sa v priebehu mesiaca november výrazne nemenili a výrazný vzostup nastal až začiatkom decembra. Z grafov je tiež vidieť, že nárast pozitívnych prípadov (PCR plus Ag testy) sa začal prejavovať už skôr, cca po jednom týždni od ukončenia druhého kola testovania, ktoré prebehlo 7.-8. novembra. Jedným z hlavných dôvodov tohto nárastu bola zrejme zvýšená mobilita osôb, ktoré mali negatívne antigénové testy, o čom existujú jasné dôkazy. Je pravdepodobné, že k zrýchleniu šírenia nákazy mohol prispieť falošný pocit, že všetci boli pretestovaní a vonku sa už nepohybujú nositelia nákazy. V najhoršom scenári pri menšej ostražitosti mohlo mať teda plošné testovanie na vývoj epidémie opačný než želaný efekt.

 

Benefity prvého celoplošného testovania

Prvé testovanie potvrdilo predpoklad, že antigénové testy môžu fungovať veľmi dobre vo veľmi premorených oblastiach. Je to aj logisticky dobre zvládnuteľné a armáda to vie koordinovať. Za relatívne nízke náklady (v porovnaní so stratami napríklad z plošného lockdownu) by sa takto dokázalo výrazne zlepšiť epidemiologická situácia v menších oblastiach.

Pred zahájením testovania sa špecificita použitých antigénových testov testov odhadovala pod 99 percent. Výsledky testovania prekvapivo ukázali, že špecificita testov bola nad úrovňou 99,6 percenta, čo je veľmi blízko údajom z príbalového letáka týchto testov. Na prvý pohľad sa môže zdať, že je to blízko 100 percentám, teda že tieto testy sú mimoriadne presné. Problém je, že keď testujeme povedzme štyri milióny ľudí, vyjde z toho 16-tisíc falošne pozitívnych.

Potvrdilo sa tiež, že na miestach s nízkou incidenciou (počtom nových prípadov) sa tieto testy ukazujú ako málo efektívne. Žiaľ, boli aj regióny, ktoré mali prevalenciu 0,3 percenta, čo už je na hrane toho, či ide o falošne pozitívnych alebo reálne pozitívnych vzhľadom na presnosť testov. Dá sa predpokladať do siedmich dní len mierny pokles počtu prípadov, ktoré nájdeme PCR testami, a ani opakované pretestovanie tam nepomôže urobiť zásadný zlom, ako vo veľmi premorených okresoch. Tam by bolo veľmi efektívne, ak by sa pozitívne antigénové testy pretestovali PCR, aby sa zistilo, ktoré sú skutočne pozitívne (je to malý počet a je to zvládnuteľné – stačí, aby príslušné RÚVZ indikovali týchto ľudí na PCR test). Následne by bolo viac dát a mohli by trasovaním dopátrať ešte ďalších ľudí a identifikovať lokálne ohniská.

Graf
Výhody antigénových testov pri skríningovom testovaní Covid-19

Podľa Dr.Michaela Mina je čas zmeniť to, čo si myslíme o citlivosti testovania na Covid-19. Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) a vedecká komunita sa v súčasnosti takmer výlučne zameriavajú na citlivosť testov, čo je miera toho, ako dobre môže jednotlivý test detekovať molekuly vírusového proteínu alebo RNA. Kriticky, toto opatrenie zanedbáva kontext spôsobu použitia testu. Pokiaľ však ide o rozsiahly skríning, ktorý je tak veľmi potrebný pre krajiny ako je USA, je nevyhnutný kontext.

Kľúčovou otázkou nie je to, ako dobre je možné detegovať molekuly v jednej vzorke, ale ako efektívne je možné detegovať infekcie v populácii opakovaným použitím daného testu, ako súčasti celkovej stratégie testovania – citlivosti testovacieho režimu. Režim pravidelného testovania funguje ako akýsi filter Covid-19 tým, že identifikuje, izoluje a tým odfiltruje aktuálne infikované osoby vrátane tých, ktoré sú bez príznakov. Meranie citlivosti testovacieho režimu alebo filtra si vyžaduje, aby sa určitý test hodnotil podľa kontextu, t.j., ako často sa používa, komu sa aplikuje, kedy v priebehu infekcie funguje a či sa jeho výsledky vrátia včas, aby sa zabránilo šíreniu. Viac tu.

Jednou z hlavných výhod Ag testov je, že sú oveľa rýchlejšie a lacnejšie ako PCR testy, vzhľadom na ich nenáročné technické prevedenie. Na druhej strane, antigénové testy nie sú také citlivé ako verzie PCR, ktoré dokážu zachytiť aj nepatrné množstvá vírusovej RNA, alebo jeho fragmentov. Nižšia citlivosť antigénových testov vyvolávala až donedávna obavy medzi odborníkmi, spočívajúce v tom, že tieto testy nezachytia infikovaných ľudí s nízkou náložou vírusu, čo môže mať za následok nekontrolované šírenie infekcie. Zdá sa, že uvedené obavy nemusia byť opodstatnené, pretože schopnosť šírenia vírusu z infikovaných osôb, ktoré nezachytil antigénový test na iné osoby je menšia, lebo majú nízku nálož vírusu. Inými slovami, antigénové testy zachytávajú najinfekčnejšie osoby.

V porovnaní s PCR testami možno nižšiu citlivosť Ag testov pri skríningu asymptomatických osôb považovať za výhodu. Nevýhodou vysokej citlivosti PCR testov je to, že zachytávajú aj osoby, s nízkou náložou, ktoré už nie sú infekčné. PCR test totiž nedokáže rozlišovať medzi vírusom schopným reprodukcie a vírusom, ktorý nie je schopný reprodukcie. Jedným z riešení by bolo upraviť hraničnú CT hodnotu, ktorá sa v súčasnosti používa na rozhodnutie, že je pacient infikovaný. Ktorýkoľvek test s prahovou hodnotou cyklu nad 35 sa považuje za príliš citlivý. Z hľadiska hodnotenia špecifickosti záchytu životaschopného vírusu sa zdajú byť preto antigénové testy špecifickejšie, ako PCR. Inak z epidemiologického hľadiska je tiež bezpečnejšie, keď test poskytuje falošne negatívny výsledok ako falošne pozitívny výsledok.

Veľmi výstižne celú situáciu vyjadril Michael Mina: „Ľudia infikovaní vírusom sú najinfekčnejší 1-2 dni predtým, ako sa príznaky objavia a asi do 5 dní po objavení prvých príznakov. Ale pri súčasných možnostiach PCR-testovania to nebudete robiť dosť často na to, aby ste mali šancu skutočne aj niekoho v tom okne zachytiť.“ „Jedným z riešení by bolo upraviť hraničnú CT hodnotu, ktorá sa v súčasnosti používa na rozhodnutie, že je pacient infikovaný. Väčšina aktuálne vykonávaných testov v USA má hraničnú CT hodnotu stanovenú na úrovni 40 cyklov, niektoré na 37. To znamená, že máte pozitívny nález na koronavírus aj v prípade, ak testovací proces vyžadoval na zistenie vírusu až 40 cyklov, resp 37. Testy s tak vysokými prahovými hodnotami môžu zistiť nielen živý vírus, ale aj genetické fragmenty, zvyšky infekcie, ktoré už nepredstavujú žiadne infekčné riziko – podobne ako keď detektív nájde vlas na mieste činu dávno po úteku páchateľa.“ Viac tu.

 

Prečo je pri skríningovom testovaní Covid-19 potrebná vysoká frekvencia testov 

Viacero štúdií preukázalo, že prenos SARS-CoV-2 nastáva niekoľko dni po expozícii, keď vrcholí vírusová záťaž. Toto načasovanie zvyšuje dôležitosť potreby vysokej frekvencie testov, pretože test sa musí použiť na začiatku infekcie, aby sa zastavilo ďalšie šírenie, a znižuje dôležitosť dosiahnutia veľmi nízkych molekulárnych limitov detekcie štandardných testov. Problémom môžu byť osoby s počínajúcou infekciou, ktoré majú nízku hladinu vírusu. Keďže nálož vírusu u týchto osôb môže rýchlo stúpať v priebehu niekoľkých hodín, odporúča sa opakovať test 2-3 krát v týždni. Ag testom sa teda môže rýchlo identifikovať väčšina infikovaných osôb, ktoré sú schopné šíriť infekciu na iné osoby. V tejto súvislosti treba pripomenúť, že až donedávna nebolo dostatok dôkazov, či infekčnosť SARS-CoV-2 závisí od veľkosti nálože. Nedávna štúdia priniesla pomerne presvedčivé dôkazy, že čím vyššia je vírusová nálož u pacienta, tým väčšia je pravdepodobnosť, že pacient je nákazlivý.

Uvedená situácia je graficky znázornená na dolnej časti pripojeného obrázka. Test s nízkou analytickou citlivosťou treba aplikovať často a test s vysokou analytickou citlivosťou stačí aplikovať zriedka. Oba testovacie režimy detegujú infekciu (oranžové kruhy), ale iba vysokofrekvenčný test ju deteguje počas prenosového okna (tieňovanie), a to aj napriek nižšej analytickej citlivosti, čo z neho robí účinnejší filter. Na hornej časti obrázka je znázornená časť výsledkov štúdie, ktorá na základe matematického modelovania dokumentovala vyššiu efektívnosť častého testovania. Častejšie testovanie ((A, B) efektívne znížilo reprodukčné číslo R , vyjadrené ako percento, o ktoré je R 0 znížené, 100 × ( R 0 – R ) / R 0 . V porovnaní so žiadnym testovaním (šedé pruhy) ((C, D), surveillancia (dohľad) potláča celkový počet infekcií v oboch modeloch pri testovaní každý deň alebo každé 3 dni, ale iba čiastočne zmierňuje celkový počet prípadov ak bol interval medzi testovaním 1-2 týždne. Viac tu.

Michal Piják
Na snímke slovenský lekár MUDr. Michal Piják
Absurdity druhého celoplošného testovania 

Je neuveriteľné, že Matovič a jeho „úžasní“ odborní poradcovia sa nepoučili z chýb pri prvom testovaní. Osobne si myslím, že za najväčšiu chybou bolo to, že testovanie sa neuskutočnilo opakovane po sebe v krátkom intervale. Bolo by to síce finančne nákladnejšie, ale benefit z hľadiska obmedzenia šírenia prenosu a tým zníženia mortality by bol zákonite neporovnateľné vyšší. Na nezmyselnosť druhého celoplošného testovania označovaného z nejasných dôvodov za celoplošný skríning poukázalo viacero odborníkov. Napríklad Martin Hanus, v jeho nedávnom článku nazvanom „Matovičov skríning a čo radí špičkový nemecký virológ Drosten“ napísal:

„Ale ako sme si týmto celoplošným skríningom vlastne pomohli? Premiér Matovič ho promoval s tým, že tak odhalíme nové ohniská, o ktorých sme predtým nemuseli tušiť, čo sa nám vraj po včerajšku podarilo v Revúcej a okolí. To však celkom nesedí, keďže to už predtým vyplývalo z verejných údajov, ktoré dávajú dokopy analytici z Dát bez pátosu. Na konečné výsledky si treba ešte počkať, ale zatiaľ nevidieť, ako zásadne nám má pomôcť fakt, že sme v priebehu dvoch týždňov podrobili jednému antigénovému testu veľkú časť populácie – namiesto toho, aby sme už pred týždňom začali opakovane testovať (ideálne nie raz za týždeň, ale každé štyri dni) v ohniskách ako Revúca.“

Výsledky matematického modelovania naznačujú, že niektoré typy sledovania spôsobia, že niektorí jednotlivci budú zbytočne karantenizovaní. Napríklad zriedkavé použitie citlivého testu nielenže identifikuje 1) osoby s nízkou vírusovou záťažou na začiatku infekcie, ktoré musia byť izolované, aby sa obmedzilo šírenie vírusu, ale 2) osoby v období zotavenia, ktoré majú stále detekovateľný vírus alebo RNA, ale sú pod infekčnou prahovou hodnotou. Izolácia tejto druhej skupiny pacientov nebude mať žiadny vplyv na šírenie vírusu, ale bude mať za následok zvýšené náklady na izoláciu. Použitie sérológie, opakované testovanie s odstupom 24 alebo 48 hodín alebo nejaký iný test na rozlíšenie pacientov s nízkou vírusovou záťažou na vzostupe infekcie od pacientov vo fáze zotavovania by mohlo umožniť účinnejšie rozhodnutia o karanténe. Viac tu.

 

Záver

Výsledky prvého celoplošného testovania jasne preukázali, čo sa aj vopred predpokladalo, že aplikácia plošného testovania na oblasť s rozdielnym výskytom infekcie zákonite nemôže byť efektívna. Celoplošné sledovanie môže mať význam v regiónoch s vysokou incidenciou, alebo u rizikových skupín.

Najväčšou chybou prvého celopološného testovania bolo, že sa nepostupovalo diferencovane. Epidemiologické opatrenia v krajinách s rozdielnou prevalenciou infekcie by sa mali robiť diferencovane podľa rozsahu výskytu infekcie a nie celoplošne a to môže byť z hľadiska alokácie zdrojov najefektívnejšie. Vďaka chaotickým opatreniam tejto vlády sme sa dostali do situácie, kde bolo potrebné aplikovať ďalší ešte tvrdší lockdown.

Je smutné, že premiér a jeho odborný poradcovia sa nepoučili z chýb prvého celoplošného testovania. Za najväčšiu chybu možno považovať to, že sa ignorovala skutočnosť, že použitie Ag testov na celoplošné testovanie asymptomatických osôb si vyžaduje ich opakovanie niekoľko krát v týždni. V opačnom prípade nemôžu priniesť očakávané výsledky, t.j. obmedzenie asymptomatického šírenia infekcie a znamenajú iba zbytočné šikanovanie občanov a zbytočne vyhodnotené peniaze.

Druhé kolo plošného testovania by teda mohlo mať určitý zmysel, ale iba v okresoch (či dokonca obciach/mestách) s antigénovou pozitivitou nad jedno percento (možno nad 0,8 percenta, ak by bolo dosť zdrojov). Aby takéto testovanie bolo efektívne vyžadovalo by si to však opakované testovanie v intervale kratšom ako štyri dni viackrát po sebe.

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Krúpa poslal políciu a zástupcov špeciálnej prokuratúry sám na seba

0 icon

Bratislava 10. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR - Jakub Kotian)   Odchod Juraja Krúpu z OĽaNO a jeho následný prestup k SaS vyvolal množstvo reakcií. Šéf OĽaNO Igor Matovič dokonca v Krúpovom prípade naznačoval úplatkárstvo. Poslanec sa rozhodol konať Igor Matovič zareagoval na Krúpov odchod svojsky: „Zrada je viac ako vernosť. Prachy…

Prehľad toho najdôležitejšieho z diania na Ukrajine-Zelenskyj: Krym je ukrajinský a nikdy sa ho nevzdáme

0 icon

Bratislava 10. augusta 2022 AKTUALIZUJEME (HSP/Foto:TASR/AP-Kostiantyn Liberov)   V tomto článku vás budeme v priebehu dňa informovať o najdôležitejších udalostiach na frontoch Ukrajiny z pohľadu ruskej a ukrajinskej strany, ako aj ďalších zahraničných médií 9:32 - "Zatiaľ čo sa všetci tešia zo správ o Kryme (výbuchy na letisku), 56. brigáda…

Európa je pripravená začať zimu s vážnym nedostatkom motorovej nafty

0 icon

Bratislava 10. augusta 2022 (HSP/bloomberg/Foto:Pixabay)   Predpovedá sa, že severozápadná Európa začne nebezpečnú zimu s historicky nízkym množstvom motorovej nafty, paliva, ktoré poháňa široké oblasti hospodárstva, píše Bloomberg Zásoby cestnej nafty, vykurovacieho oleja a iného paliva typu nafty , v regióne sa podľa údajov Wood Mackenzie Ltd tento november scvrknú…

Belousovová k aktuálnej situácii na politickej scéne: Časovaná bomba tiká. Psi sa bránia útokom a krysy sa zachraňujú útekom

0 icon

Bratislava 10. augusta 2022 (HSP/Foto:Facebook-A.B.)   Podľa bývalej poslankyne Anny Belousovovej sociálne problémy na Slovensku predstavujú doslova časovanú bombu. Napríklad situácia dôchodcov je viac než alarmujúca "Tu sa už nemôže vláda vyhovárať lebo Fico, pretože za fakt, že sa 30% dôchodcov prepadlo do obrovskej chudoby, je priamo zodpovedná tato vládna…

Pelosiová: Si reaguje ako „vystrašený tyran“ v „krehkej kríze“

0 icon

Bratislava 10. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-J. Scott Applewhite)   "Myslím si, že je v krehkej kríze... má problémy s ekonomikou. Správa sa ako vystrašený tyran," povedala Pelosiová v utorok ráno v relácii MSNBC "Morning Joe" „Stretli sme sa s každým predsedom parlamentu vo všetkých piatich krajinách a ich členmi parlamentu, takže…

Dnes bude slnečno, s teplotami do 30 stupňov

0 icon

Bratislava 10. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Situácia: Počasie u nás ovplyvňuje tlaková výš. Slnečno. Teploty 25 až 30 stupňov Celzia Na západnom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 16 až 13 a najvyššie denné 27 až 30 stupňov C. Na strednom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 15 až 10…

Deň obetí banských nešťastí si ako pamätný deň pripomíname 10. augusta

0 icon

Handlová/Bratislava 10. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Radovan Stoklasa)   Deň obetí banských nešťastí Slovenskej republiky je spojený s najväčšou tragédiou v histórii baníctva na Slovensku, ktorá sa odohrala 10. augusta 2009 v bani Handlová. Pri výbuchu v handlovskej bani vtedy zahynulo deväť baníkov a 11 záchranárov Poslanci Národnej rady SR 26. októbra…

Dôvod zastavenia tranzitu ropy cez Družbu Ukrajinou? Z časti je to pomsta EÚ Maďarsku

0 icon

Bratislava 9. augusta 2022 (HSP/Foto: Reuters / TACC)   Podľa expertov, ktorých oslovili ruské noviny Izvestija, majú európske krajiny záujem o obnovenie čerpania ropy cez južnú vetvu ropovodu Družba a to ešte tento týždeň. V opačnom prípade sa môže stať, že rafinérie v Maďarsku, na Slovensku a v Českej republike…

Lifetime Office 2021 od 13,52 € v akcii Godeal24 Office Software Sale! Originálny operačný systém Windows stojí len 7,42 €!

0 icon

Bratislava 10. augusta 2022 (PR článok/Foto:screenshot)   Akú verziu balíka Microsoft Office používate? Ak ide o Office 2013, zbystrite pozornosť. Microsoft oficiálne vydal vyhlásenie, že 11. apríla 2023 prestane podporovať Office 2013 a už preň nebude poskytovať žiadne bezpečnostné aktualizácie. Microsoft uviedol, že zastavenie podpory neznamená, že Office 2013 nemožno…

Svätá stolica v OSN: Na jadrové elektrárne neslobodno útočiť

0 icon

Bratislava 10. augusta 2022 (HSP/vaticannews/Foto:vaticannews)   „Svätá stolica zastáva názor, že atómová energia sa musí používať len na mierové účely.“ Týmito slovami začal svoj príhovor arcibiskup Gabriele Caccia, vedúci delegácie Svätej stolice pri OSN na hodnotiacej konferencii Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (TNP), ktorá sa koná od 1. do 26.…

NAJNOVŠIE

BLOG

Marek Brna

Slováci Západ už zrejme prekukli

0icon

USA a Západ všeobecne nepriniesol Slovákom mnoho dobrého, skôr naopak. Nasmeroval tento národ priamo k zániku. Na splynutie v globálnom svete plnom prisťahovalcov, lgbt komunity a bezbožných biorobotov. V prvom rade sa to deje za pomoci médií, vlastnenými v konečnom dôsledku americkými vlastníkmi. Tieto médiá dávajú už roky rokúce priestor…

Ivan Štubňa

Súčasná neschopná vláda národného zdierania a národného ohrozenia sa drží pri moci aj vďaka bezzubej opozícii

0icon

V súčasnosti je okolo 80% občanov SR presvedčených o tom, že spolok politických amatérov, ktorý si hovorí vláda patrí na smetisko dejín. Za neuveriteľne krátky čas táto vláda dokázala: ohroziť zvrchovanosť SR, ohroziť mier a zvýšiť hrozbu voj

Slavěna Vorobelová

Amnesty Int. asi obsadili Rusi

0icon

Mimovládna organizácia Amnesty International so sídlom v Londýne a s celosvetovou pôsobnosťou ako svoju hlavnú činnosť uvádza odhaľovanie faktov a vyšetrovanie porušovania ľudských práv a slobôd. Pred pár dňami táto organiz&a

Boris Mesár

Komunista Trudeau spanikáril po tom, čo jeho vláda odhalila, že štvornásobné/trojnásobné očkovanie teraz predstavuje 92 % úmrtí na COVID v Kanade

0icon

Najnovšie oficiálne údaje zverejnené kanadskou vládou odhaľujú, že očkovaná populácia teraz predstavuje 92 % úmrtí na Covid-19 v celej Kanade, pričom takmer polovica týchto úmrtí bola zaznamenaná medzi štvornásobne očkovanou populáciou.

Marek Tencer

Ako vytvorili p(l)andémiu? - cielená manipulácia na rôznych úrovňach. .

0icon

V tomto mojom príspevku rozoberiem ako sa politikom, médiám podarilo ľudí dotlačiť do stavu že väčšina ľudí podporovala nezmyseľné obmedzenia základných práv a slobôd. Išlo a stále ide o manipuláciu a vymývanie mozgov svetového rozmeru.   Dusenie a zanášanie dýchacích ciest nosením respirá

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na snímke súsošie na SND v Bratislave

Autor: Róbert Klissenbauer

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Krúpa poslal políciu a zástupcov špeciálnej prokuratúry sám na seba

0 icon

Bratislava 10. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR - Jakub Kotian)   Odchod Juraja Krúpu z OĽaNO a jeho následný prestup k SaS vyvolal množstvo reakcií. Šéf OĽaNO Igor Matovič dokonca v Krúpovom prípade naznačoval úplatkárstvo. Poslanec sa rozhodol konať Igor Matovič zareagoval na Krúpov odchod svojsky: „Zrada je viac ako vernosť. Prachy…

Prehľad toho najdôležitejšieho z diania na Ukrajine-Zelenskyj: Krym je ukrajinský a nikdy sa ho nevzdáme

0 icon

Bratislava 10. augusta 2022 AKTUALIZUJEME (HSP/Foto:TASR/AP-Kostiantyn Liberov)   V tomto článku vás budeme v priebehu dňa informovať o najdôležitejších udalostiach na frontoch Ukrajiny z pohľadu ruskej a ukrajinskej strany, ako aj ďalších zahraničných médií 9:32 - "Zatiaľ čo sa všetci tešia zo správ o Kryme (výbuchy na letisku), 56. brigáda…

Európa je pripravená začať zimu s vážnym nedostatkom motorovej nafty

0 icon

Bratislava 10. augusta 2022 (HSP/bloomberg/Foto:Pixabay)   Predpovedá sa, že severozápadná Európa začne nebezpečnú zimu s historicky nízkym množstvom motorovej nafty, paliva, ktoré poháňa široké oblasti hospodárstva, píše Bloomberg Zásoby cestnej nafty, vykurovacieho oleja a iného paliva typu nafty , v regióne sa podľa údajov Wood Mackenzie Ltd tento november scvrknú…

Belousovová k aktuálnej situácii na politickej scéne: Časovaná bomba tiká. Psi sa bránia útokom a krysy sa zachraňujú útekom

0 icon

Bratislava 10. augusta 2022 (HSP/Foto:Facebook-A.B.)   Podľa bývalej poslankyne Anny Belousovovej sociálne problémy na Slovensku predstavujú doslova časovanú bombu. Napríklad situácia dôchodcov je viac než alarmujúca "Tu sa už nemôže vláda vyhovárať lebo Fico, pretože za fakt, že sa 30% dôchodcov prepadlo do obrovskej chudoby, je priamo zodpovedná tato vládna…

Pelosiová: Si reaguje ako „vystrašený tyran“ v „krehkej kríze“

0 icon

Bratislava 10. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-J. Scott Applewhite)   "Myslím si, že je v krehkej kríze... má problémy s ekonomikou. Správa sa ako vystrašený tyran," povedala Pelosiová v utorok ráno v relácii MSNBC "Morning Joe" „Stretli sme sa s každým predsedom parlamentu vo všetkých piatich krajinách a ich členmi parlamentu, takže…

Dnes bude slnečno, s teplotami do 30 stupňov

0 icon

Bratislava 10. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Situácia: Počasie u nás ovplyvňuje tlaková výš. Slnečno. Teploty 25 až 30 stupňov Celzia Na západnom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 16 až 13 a najvyššie denné 27 až 30 stupňov C. Na strednom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 15 až 10…

Deň obetí banských nešťastí si ako pamätný deň pripomíname 10. augusta

0 icon

Handlová/Bratislava 10. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Radovan Stoklasa)   Deň obetí banských nešťastí Slovenskej republiky je spojený s najväčšou tragédiou v histórii baníctva na Slovensku, ktorá sa odohrala 10. augusta 2009 v bani Handlová. Pri výbuchu v handlovskej bani vtedy zahynulo deväť baníkov a 11 záchranárov Poslanci Národnej rady SR 26. októbra…

Dôvod zastavenia tranzitu ropy cez Družbu Ukrajinou? Z časti je to pomsta EÚ Maďarsku

0 icon

Bratislava 9. augusta 2022 (HSP/Foto: Reuters / TACC)   Podľa expertov, ktorých oslovili ruské noviny Izvestija, majú európske krajiny záujem o obnovenie čerpania ropy cez južnú vetvu ropovodu Družba a to ešte tento týždeň. V opačnom prípade sa môže stať, že rafinérie v Maďarsku, na Slovensku a v Českej republike…

Lifetime Office 2021 od 13,52 € v akcii Godeal24 Office Software Sale! Originálny operačný systém Windows stojí len 7,42 €!

0 icon

Bratislava 10. augusta 2022 (PR článok/Foto:screenshot)   Akú verziu balíka Microsoft Office používate? Ak ide o Office 2013, zbystrite pozornosť. Microsoft oficiálne vydal vyhlásenie, že 11. apríla 2023 prestane podporovať Office 2013 a už preň nebude poskytovať žiadne bezpečnostné aktualizácie. Microsoft uviedol, že zastavenie podpory neznamená, že Office 2013 nemožno…

Svätá stolica v OSN: Na jadrové elektrárne neslobodno útočiť

0 icon

Bratislava 10. augusta 2022 (HSP/vaticannews/Foto:vaticannews)   „Svätá stolica zastáva názor, že atómová energia sa musí používať len na mierové účely.“ Týmito slovami začal svoj príhovor arcibiskup Gabriele Caccia, vedúci delegácie Svätej stolice pri OSN na hodnotiacej konferencii Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (TNP), ktorá sa koná od 1. do 26.…

Podkasty

Naši ministri financií – smieme porovnávať neporovnateľné?

icon

Bratislava 8. júla 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Minister financií je kľúčová pozícia v každej vláde. Slovensko v časoch druhej svetovej vojny bolo hospodársky úspešným štátom. Jeho ekonomiku riadili vzdelaní muži s morálnymi zásadami. Karvaš, Zaťko, Medrický, Pružinský. Vďaka nim prežívalo Slovensko cez vojnu hospodársky zázrak. Ako dôkaz nech poslúži nie všetkým známa vec: z celej Európy...

Aj sudca tvrdí: blokovanie je v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva

icon

Bratislava 1. marca 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský) Po tom, čo ho urýchlene schválila Hegerova vláda a ešte v ten deň – v piatok – v noci schválila Národná rada, po podpise Čaputovej vyšiel už v sobotu 26. februára v Zbierke zákonov zákon o niektorých opatreniach v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. A doň sa „vlúdil“ aj text, ktorý umožňuje Národnému bezpečnostnému...

Máme tu zákonné oprávnenie na cenzúru?

icon

Bratislava 27. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Slovenská ústava hovorí v článku 26 odsek 3 jasne: „Cenzúra sa zakazuje.“ Zuzana Čaputová podpísala v sobotu 26. februára zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Ten ešte v piatok stihla schváliť vláda a aj Národná rada SR. Podľa tohto zákona mimoriadnu situáciu bude možné vyhlásiť aj v prípade hromadného...

Kto je večne nespokojný? Nuž, národnostná menšina, najnovšie „komunita“ slovenských Maďarov

icon

Bratislava 26. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Naša najväčšia menšina, najnovšie „komunita“, teda slovenskí Maďari, neúnavne dávajú najavo, že sú tu, a že máločo „slovenské“ sa im páči. A aby ich bolo počuť ešte väčšmi, a aby prekonali päť potrebných percent do parlamentu, v septembri 2021 sa formálne zlúčili tri etnické strany a vytvorili Alianciu. Do čela postavili Krisztiána Forróa....

Budeme môcť parkovať ešte na chodníku? Kocúrkovo? Alebo poslanci hlasujú nevediac o čom?

icon

Bratislava 24. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Ďalší dôkaz, že čo vezme parlament do rúk, to pokazí. Na takej na prvý pohľad banalite, ako je parkovanie na chodníkoch potvrdil, že zákony sa prijímajú narýchlo a bez toho, aby páni poslanci a dámy poslankyne vedeli, čo činia. Že schválili zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý vstúpi do platnosti...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marek Brna

Slováci Západ už zrejme prekukli

0icon

USA a Západ všeobecne nepriniesol Slovákom mnoho dobrého, skôr naopak. Nasmeroval tento národ priamo k zániku. Na splynutie v globálnom svete plnom prisťahovalcov, lgbt komunity a bezbožných biorobotov. V prvom rade sa to deje za pomoci médií, vlastnenými v konečnom dôsledku americkými vlastníkmi. Tieto médiá dávajú už roky rokúce priestor…

Ivan Štubňa

Súčasná neschopná vláda národného zdierania a národného ohrozenia sa drží pri moci aj vďaka bezzubej opozícii

0icon

V súčasnosti je okolo 80% občanov SR presvedčených o tom, že spolok politických amatérov, ktorý si hovorí vláda patrí na smetisko dejín. Za neuveriteľne krátky čas táto vláda dokázala: ohroziť zvrchovanosť SR, ohroziť mier a zvýšiť hrozbu voj

Slavěna Vorobelová

Amnesty Int. asi obsadili Rusi

0icon

Mimovládna organizácia Amnesty International so sídlom v Londýne a s celosvetovou pôsobnosťou ako svoju hlavnú činnosť uvádza odhaľovanie faktov a vyšetrovanie porušovania ľudských práv a slobôd. Pred pár dňami táto organiz&a

Boris Mesár

Komunista Trudeau spanikáril po tom, čo jeho vláda odhalila, že štvornásobné/trojnásobné očkovanie teraz predstavuje 92 % úmrtí na COVID v Kanade

0icon

Najnovšie oficiálne údaje zverejnené kanadskou vládou odhaľujú, že očkovaná populácia teraz predstavuje 92 % úmrtí na Covid-19 v celej Kanade, pričom takmer polovica týchto úmrtí bola zaznamenaná medzi štvornásobne očkovanou populáciou.

Marek Tencer

Ako vytvorili p(l)andémiu? - cielená manipulácia na rôznych úrovňach. .

0icon

V tomto mojom príspevku rozoberiem ako sa politikom, médiám podarilo ľudí dotlačiť do stavu že väčšina ľudí podporovala nezmyseľné obmedzenia základných práv a slobôd. Išlo a stále ide o manipuláciu a vymývanie mozgov svetového rozmeru.   Dusenie a zanášanie dýchacích ciest nosením respirá

Armádny Magazín

Horúca aktualita: Z Baltického mora hrozí chemický „útok“

0 icon

Poľsko, 10.august 2022 (AM) – Spôsobiť ho môžu desiatky tisíc ton zatopených nemeckých chemických zbraní, ktoré boli s ďalšou výzbrojou zatopené v Baltickom mori v časoch 2. sv. vojny.   Poľské noviny Gazeta Wyborcza uvádza, že tohto neželaného „suveníru“ tam môže ležať 40-100 tisíc ton. Presné množstvo

Americký dôstojník Scott Ritter: Rusko už vyhralo. Zelensky môže zomrieť rukou samotných Ukrajincov

0 icon

USA, 10.august 2022 (AM) – Známy americký vojenský expert Scott Ritter sa domnieva, že Rusko vojnu na Ukrajine nielen vyhráva, ale už aj vyhralo. Scott Ritter vysvetľuje svoj názor pomocou analógií s víťazstvom ZSSR vo Veľkej vlasteneckej vojne, ktoré sa stalo predurčeným v roku 1943 po bitke pri Kursku.   Počas bitky…

Vojaci Kim Čong-una v operácii na Ukrajine?

0 icon

Ukrajina, 10.august 2022 (AM) – Pred niekoľkými dňami telegramové kanály informovali , že predseda Štátnej rady KĽDR, generálny tajomník Ústredného výboru Kórejskej strany pracujúcich Kim Čong-un ponúkol Rusku, vyslanie 100 000 kórejských dobrovoľníkov do zóny operácie na Ukrajine ako vojenská pomoc. Zdá sa to neuveriteľné. Avšak… &nbs

Turecko dodalo na Ukrajinu desiatky obrnených bojových vozidiel

0 icon

Turecko, 10.august 2022 (AM) – Ukrajinská armáda dostala dávku obrnených vozidiel Kirpi 4x4 tureckej výroby. Podľa ukrajinských zdrojov Turecko dodalo 50 obrnených vozidiel a v budúcnosti dostane Kyjev ďalších 150 podobných obrnených vozidiel. O tom kedy budú dodávky, v akých dávkach neexistujú žiadne informácie, najmä oficiálne. Niekt

Krymom otriasla séria výbuchov. Sabotáž alebo raketový útok?

0 icon

Rusko, 9.august 2022 (AM) – Na Kryme, v oblasti Novofedorovka, kde sa nachádza vojenské letisko, zahrmelo najmenej desať výbuchov. Orgány republiky túto skutočnosť potvrdzujú a žiadajú počkať na oficiálne oznámenia.  

FOTO DŇA

Na snímke súsošie na SND v Bratislave

Autor: Róbert Klissenbauer

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali