MUDr. Michal Piják: Matovičove “zázračné” skríningy sú okrem nezmyselného šikanovania občanov aj zbytočne vyhodené peniaze

Bratislava 31. januára 2021 (HSP/Foto:TASR – Erika Ďurčová, Michal Svítok, Lukáš Grinaj)

 

Odborník na chronické vírusové hepatitídy, či autoimunitné choroby pečene, MUDr. Michal Piják sa zameral na absurdnosti spojené s prvým a druhým celoplošným testovaním v SR

testovanie
Ilustračná snímka

Falošné závery z prvého celoplošného testovania

Premiér a jeho suita sa doteraz chvália, že pri prvom celoplošným testovaním znížili počty infekčných ľudí o 58 percent a ešte stále odporúča plošné testovanie lídrom iných štátov. Tvrdiť, že pokles nových prípadov je dôsledkom plošného testovania je však veľmi odvážne, a myslím si, že nikto z odborníkov by za to nedal ruku do ohňa. Nejaký pokles tam skutočne bol, ale treba si uvedomiť, že k znižovaniu počtu pozitívnych prípadov po začiatku celoštátneho štátneho testovania mohli prispieť viaceré skresľujúce faktory (bias).

Prvým, pravdepodobne najdôležitejším bias, ktorý mohol skresliť výsledky, bolo sprísnenie epidemiologických opatrení z polovice októbra (zatvorenie škôl okrem prvého stupňa a materských škôl, či zákaz vychádzania okrem cesty do práce). Dôkazom toho je aj to, že krivka nových prípadov začala klesať ešte pred zahájením plošného testovania.

Ďalším dôležitým faktorom, ktorý prispel k nadhodnoteniu výsledkov bolo to, že v danom čase sa v epidemiologických štatistikách uvádzali len výsledky pozitivity PCR testov. Údaje o počte infikovaných boli skreslené tým, že sa znížil počet testov PCR na 2-3 násobok, pretože zo štatistík vypadli osoby, ktoré mali pozitívne antigénové testy. Väčšina osôb s pozitívnym Ag testom bola totiž umiestnená do karantény po dobu 10 dní spolu so všetkými členmi tej istej domácnosti a nimi vystopovanými kontaktnými osobami, a nepodrobili sa ďalšiemu testovaniu pomocou PCR. Počty PCR testov klesli aj preto, lebo regionálne úrady nestíhali dohľadávať kontakty a vyzývať ich, aby sa išli testovať, čo je problémom aj dnes. Na tomto skreslení výsledkov sa podieľalo aj výrazné zníženie počtu vykonaných testov počas víkendov.

Keďže sa neurobili validačné testy, tak nikto nemôže byť schopný zodpovedne povedať, za čo mohlo antigénové testovanie a za čo sprísnenie epidemiologických opatrení z 15. októbra. Za najstabilnejší parameter preto možno považovať zrejme počty hospitalizácií. Zo štatistických údajov je zrejmé, že na rozdiel od poklesu pozitívnych PCR prípadov, počty hospitalizovaných sa v priebehu mesiaca november výrazne nemenili a výrazný vzostup nastal až začiatkom decembra. Z grafov je tiež vidieť, že nárast pozitívnych prípadov (PCR plus Ag testy) sa začal prejavovať už skôr, cca po jednom týždni od ukončenia druhého kola testovania, ktoré prebehlo 7.-8. novembra. Jedným z hlavných dôvodov tohto nárastu bola zrejme zvýšená mobilita osôb, ktoré mali negatívne antigénové testy, o čom existujú jasné dôkazy. Je pravdepodobné, že k zrýchleniu šírenia nákazy mohol prispieť falošný pocit, že všetci boli pretestovaní a vonku sa už nepohybujú nositelia nákazy. V najhoršom scenári pri menšej ostražitosti mohlo mať teda plošné testovanie na vývoj epidémie opačný než želaný efekt.

 

Benefity prvého celoplošného testovania

Prvé testovanie potvrdilo predpoklad, že antigénové testy môžu fungovať veľmi dobre vo veľmi premorených oblastiach. Je to aj logisticky dobre zvládnuteľné a armáda to vie koordinovať. Za relatívne nízke náklady (v porovnaní so stratami napríklad z plošného lockdownu) by sa takto dokázalo výrazne zlepšiť epidemiologická situácia v menších oblastiach.

Pred zahájením testovania sa špecificita použitých antigénových testov testov odhadovala pod 99 percent. Výsledky testovania prekvapivo ukázali, že špecificita testov bola nad úrovňou 99,6 percenta, čo je veľmi blízko údajom z príbalového letáka týchto testov. Na prvý pohľad sa môže zdať, že je to blízko 100 percentám, teda že tieto testy sú mimoriadne presné. Problém je, že keď testujeme povedzme štyri milióny ľudí, vyjde z toho 16-tisíc falošne pozitívnych.

Potvrdilo sa tiež, že na miestach s nízkou incidenciou (počtom nových prípadov) sa tieto testy ukazujú ako málo efektívne. Žiaľ, boli aj regióny, ktoré mali prevalenciu 0,3 percenta, čo už je na hrane toho, či ide o falošne pozitívnych alebo reálne pozitívnych vzhľadom na presnosť testov. Dá sa predpokladať do siedmich dní len mierny pokles počtu prípadov, ktoré nájdeme PCR testami, a ani opakované pretestovanie tam nepomôže urobiť zásadný zlom, ako vo veľmi premorených okresoch. Tam by bolo veľmi efektívne, ak by sa pozitívne antigénové testy pretestovali PCR, aby sa zistilo, ktoré sú skutočne pozitívne (je to malý počet a je to zvládnuteľné – stačí, aby príslušné RÚVZ indikovali týchto ľudí na PCR test). Následne by bolo viac dát a mohli by trasovaním dopátrať ešte ďalších ľudí a identifikovať lokálne ohniská.

Graf
Výhody antigénových testov pri skríningovom testovaní Covid-19

Podľa Dr.Michaela Mina je čas zmeniť to, čo si myslíme o citlivosti testovania na Covid-19. Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) a vedecká komunita sa v súčasnosti takmer výlučne zameriavajú na citlivosť testov, čo je miera toho, ako dobre môže jednotlivý test detekovať molekuly vírusového proteínu alebo RNA. Kriticky, toto opatrenie zanedbáva kontext spôsobu použitia testu. Pokiaľ však ide o rozsiahly skríning, ktorý je tak veľmi potrebný pre krajiny ako je USA, je nevyhnutný kontext.

Kľúčovou otázkou nie je to, ako dobre je možné detegovať molekuly v jednej vzorke, ale ako efektívne je možné detegovať infekcie v populácii opakovaným použitím daného testu, ako súčasti celkovej stratégie testovania – citlivosti testovacieho režimu. Režim pravidelného testovania funguje ako akýsi filter Covid-19 tým, že identifikuje, izoluje a tým odfiltruje aktuálne infikované osoby vrátane tých, ktoré sú bez príznakov. Meranie citlivosti testovacieho režimu alebo filtra si vyžaduje, aby sa určitý test hodnotil podľa kontextu, t.j., ako často sa používa, komu sa aplikuje, kedy v priebehu infekcie funguje a či sa jeho výsledky vrátia včas, aby sa zabránilo šíreniu. Viac tu.

Jednou z hlavných výhod Ag testov je, že sú oveľa rýchlejšie a lacnejšie ako PCR testy, vzhľadom na ich nenáročné technické prevedenie. Na druhej strane, antigénové testy nie sú také citlivé ako verzie PCR, ktoré dokážu zachytiť aj nepatrné množstvá vírusovej RNA, alebo jeho fragmentov. Nižšia citlivosť antigénových testov vyvolávala až donedávna obavy medzi odborníkmi, spočívajúce v tom, že tieto testy nezachytia infikovaných ľudí s nízkou náložou vírusu, čo môže mať za následok nekontrolované šírenie infekcie. Zdá sa, že uvedené obavy nemusia byť opodstatnené, pretože schopnosť šírenia vírusu z infikovaných osôb, ktoré nezachytil antigénový test na iné osoby je menšia, lebo majú nízku nálož vírusu. Inými slovami, antigénové testy zachytávajú najinfekčnejšie osoby.

V porovnaní s PCR testami možno nižšiu citlivosť Ag testov pri skríningu asymptomatických osôb považovať za výhodu. Nevýhodou vysokej citlivosti PCR testov je to, že zachytávajú aj osoby, s nízkou náložou, ktoré už nie sú infekčné. PCR test totiž nedokáže rozlišovať medzi vírusom schopným reprodukcie a vírusom, ktorý nie je schopný reprodukcie. Jedným z riešení by bolo upraviť hraničnú CT hodnotu, ktorá sa v súčasnosti používa na rozhodnutie, že je pacient infikovaný. Ktorýkoľvek test s prahovou hodnotou cyklu nad 35 sa považuje za príliš citlivý. Z hľadiska hodnotenia špecifickosti záchytu životaschopného vírusu sa zdajú byť preto antigénové testy špecifickejšie, ako PCR. Inak z epidemiologického hľadiska je tiež bezpečnejšie, keď test poskytuje falošne negatívny výsledok ako falošne pozitívny výsledok.

Veľmi výstižne celú situáciu vyjadril Michael Mina: „Ľudia infikovaní vírusom sú najinfekčnejší 1-2 dni predtým, ako sa príznaky objavia a asi do 5 dní po objavení prvých príznakov. Ale pri súčasných možnostiach PCR-testovania to nebudete robiť dosť často na to, aby ste mali šancu skutočne aj niekoho v tom okne zachytiť.“ „Jedným z riešení by bolo upraviť hraničnú CT hodnotu, ktorá sa v súčasnosti používa na rozhodnutie, že je pacient infikovaný. Väčšina aktuálne vykonávaných testov v USA má hraničnú CT hodnotu stanovenú na úrovni 40 cyklov, niektoré na 37. To znamená, že máte pozitívny nález na koronavírus aj v prípade, ak testovací proces vyžadoval na zistenie vírusu až 40 cyklov, resp 37. Testy s tak vysokými prahovými hodnotami môžu zistiť nielen živý vírus, ale aj genetické fragmenty, zvyšky infekcie, ktoré už nepredstavujú žiadne infekčné riziko – podobne ako keď detektív nájde vlas na mieste činu dávno po úteku páchateľa.“ Viac tu.

 

Prečo je pri skríningovom testovaní Covid-19 potrebná vysoká frekvencia testov 

Viacero štúdií preukázalo, že prenos SARS-CoV-2 nastáva niekoľko dni po expozícii, keď vrcholí vírusová záťaž. Toto načasovanie zvyšuje dôležitosť potreby vysokej frekvencie testov, pretože test sa musí použiť na začiatku infekcie, aby sa zastavilo ďalšie šírenie, a znižuje dôležitosť dosiahnutia veľmi nízkych molekulárnych limitov detekcie štandardných testov. Problémom môžu byť osoby s počínajúcou infekciou, ktoré majú nízku hladinu vírusu. Keďže nálož vírusu u týchto osôb môže rýchlo stúpať v priebehu niekoľkých hodín, odporúča sa opakovať test 2-3 krát v týždni. Ag testom sa teda môže rýchlo identifikovať väčšina infikovaných osôb, ktoré sú schopné šíriť infekciu na iné osoby. V tejto súvislosti treba pripomenúť, že až donedávna nebolo dostatok dôkazov, či infekčnosť SARS-CoV-2 závisí od veľkosti nálože. Nedávna štúdia priniesla pomerne presvedčivé dôkazy, že čím vyššia je vírusová nálož u pacienta, tým väčšia je pravdepodobnosť, že pacient je nákazlivý.

Uvedená situácia je graficky znázornená na dolnej časti pripojeného obrázka. Test s nízkou analytickou citlivosťou treba aplikovať často a test s vysokou analytickou citlivosťou stačí aplikovať zriedka. Oba testovacie režimy detegujú infekciu (oranžové kruhy), ale iba vysokofrekvenčný test ju deteguje počas prenosového okna (tieňovanie), a to aj napriek nižšej analytickej citlivosti, čo z neho robí účinnejší filter. Na hornej časti obrázka je znázornená časť výsledkov štúdie, ktorá na základe matematického modelovania dokumentovala vyššiu efektívnosť častého testovania. Častejšie testovanie ((A, B) efektívne znížilo reprodukčné číslo R , vyjadrené ako percento, o ktoré je R 0 znížené, 100 × ( R 0 – R ) / R 0 . V porovnaní so žiadnym testovaním (šedé pruhy) ((C, D), surveillancia (dohľad) potláča celkový počet infekcií v oboch modeloch pri testovaní každý deň alebo každé 3 dni, ale iba čiastočne zmierňuje celkový počet prípadov ak bol interval medzi testovaním 1-2 týždne. Viac tu.

Michal Piják
Na snímke slovenský lekár MUDr. Michal Piják
Absurdity druhého celoplošného testovania 

Je neuveriteľné, že Matovič a jeho „úžasní“ odborní poradcovia sa nepoučili z chýb pri prvom testovaní. Osobne si myslím, že za najväčšiu chybou bolo to, že testovanie sa neuskutočnilo opakovane po sebe v krátkom intervale. Bolo by to síce finančne nákladnejšie, ale benefit z hľadiska obmedzenia šírenia prenosu a tým zníženia mortality by bol zákonite neporovnateľné vyšší. Na nezmyselnosť druhého celoplošného testovania označovaného z nejasných dôvodov za celoplošný skríning poukázalo viacero odborníkov. Napríklad Martin Hanus, v jeho nedávnom článku nazvanom „Matovičov skríning a čo radí špičkový nemecký virológ Drosten“ napísal:

„Ale ako sme si týmto celoplošným skríningom vlastne pomohli? Premiér Matovič ho promoval s tým, že tak odhalíme nové ohniská, o ktorých sme predtým nemuseli tušiť, čo sa nám vraj po včerajšku podarilo v Revúcej a okolí. To však celkom nesedí, keďže to už predtým vyplývalo z verejných údajov, ktoré dávajú dokopy analytici z Dát bez pátosu. Na konečné výsledky si treba ešte počkať, ale zatiaľ nevidieť, ako zásadne nám má pomôcť fakt, že sme v priebehu dvoch týždňov podrobili jednému antigénovému testu veľkú časť populácie – namiesto toho, aby sme už pred týždňom začali opakovane testovať (ideálne nie raz za týždeň, ale každé štyri dni) v ohniskách ako Revúca.“

Výsledky matematického modelovania naznačujú, že niektoré typy sledovania spôsobia, že niektorí jednotlivci budú zbytočne karantenizovaní. Napríklad zriedkavé použitie citlivého testu nielenže identifikuje 1) osoby s nízkou vírusovou záťažou na začiatku infekcie, ktoré musia byť izolované, aby sa obmedzilo šírenie vírusu, ale 2) osoby v období zotavenia, ktoré majú stále detekovateľný vírus alebo RNA, ale sú pod infekčnou prahovou hodnotou. Izolácia tejto druhej skupiny pacientov nebude mať žiadny vplyv na šírenie vírusu, ale bude mať za následok zvýšené náklady na izoláciu. Použitie sérológie, opakované testovanie s odstupom 24 alebo 48 hodín alebo nejaký iný test na rozlíšenie pacientov s nízkou vírusovou záťažou na vzostupe infekcie od pacientov vo fáze zotavovania by mohlo umožniť účinnejšie rozhodnutia o karanténe. Viac tu.

 

Záver

Výsledky prvého celoplošného testovania jasne preukázali, čo sa aj vopred predpokladalo, že aplikácia plošného testovania na oblasť s rozdielnym výskytom infekcie zákonite nemôže byť efektívna. Celoplošné sledovanie môže mať význam v regiónoch s vysokou incidenciou, alebo u rizikových skupín.

Najväčšou chybou prvého celopološného testovania bolo, že sa nepostupovalo diferencovane. Epidemiologické opatrenia v krajinách s rozdielnou prevalenciou infekcie by sa mali robiť diferencovane podľa rozsahu výskytu infekcie a nie celoplošne a to môže byť z hľadiska alokácie zdrojov najefektívnejšie. Vďaka chaotickým opatreniam tejto vlády sme sa dostali do situácie, kde bolo potrebné aplikovať ďalší ešte tvrdší lockdown.

Je smutné, že premiér a jeho odborný poradcovia sa nepoučili z chýb prvého celoplošného testovania. Za najväčšiu chybu možno považovať to, že sa ignorovala skutočnosť, že použitie Ag testov na celoplošné testovanie asymptomatických osôb si vyžaduje ich opakovanie niekoľko krát v týždni. V opačnom prípade nemôžu priniesť očakávané výsledky, t.j. obmedzenie asymptomatického šírenia infekcie a znamenajú iba zbytočné šikanovanie občanov a zbytočne vyhodnotené peniaze.

Druhé kolo plošného testovania by teda mohlo mať určitý zmysel, ale iba v okresoch (či dokonca obciach/mestách) s antigénovou pozitivitou nad jedno percento (možno nad 0,8 percenta, ak by bolo dosť zdrojov). Aby takéto testovanie bolo efektívne vyžadovalo by si to však opakované testovanie v intervale kratšom ako štyri dni viackrát po sebe.

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Na Slovensko už nebude možné doviezť rádioaktívny odpad

0 icon

Bratislava 26. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Na Slovensko už nebude možné doviezť zo zahraničia rádioaktívny odpad. Vyplýva to z novely zákona o životnom prostredí a zákona o radiačnej ochrane, ktorú včera podpísala prezidentka Zuzana Čaputová. Za prijatie novely hlasovalo začiatkom októbra 84 zo 117 prítomných poslancov Národnej rady SR. Podľa…

Kolíková chce odchod známej advokátky Mišíkovej zo Súdnej rady. Tá upozorňuje, že na rozdiel od ministerky má 47-ročnú prax z pojednávacích miestností

0 icon

Bratislava 26. októbra 2021 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Na ministerku spravodlivosti SR Máriu Kolíkovú sa valí kritika nie len kvôli reforme súdnej mapy a realitnému biznisu, ktorý sa údajne za ňou skrýva, ale taktiež kvôli jej najnovším vyjadreniam na adresu členky Súdnej rady, bývalej dlhoročnej prokurátorky a skúsenej advokátky Evy Mišíkovej.…

BR OSN bude v utorok mimoriadne rokovať o situácii v Sudáne

0 icon

New York 26. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Seth Wenig,Ashraf Idris)   Bezpečnostná rada (BR) OSN sa bude zaoberať vojenským prevratom v Sudáne na mimoriadnom neverejnom zasadnutí, ktoré sa uskutoční v utorok. Oznámili to v noci na utorok agentúry AFP a DPA s odvolaním sa na správy diplomatov Zasadnutie BR OSN sa uskutoční…

Fico sa vyjadril k medializovaným informáciám o nahrávkach: “Lipšic a jeho nohsledi musia byť v strašnej dôkaznej kríze, ak potrebujú odpočúvať lídra opozície.” Reagujú aj ďalší

0 icon

Bratislava 25. októbra 2021 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Foto:Screenshot YouTube/TASR-Jakub Kotian, Martin Baumann)   V médiách sa v pondelok objavila informácia, že dozorový prokurátor predložil v rámci doplnenia návrhu na predĺženie väzby obvinených v kauze Očistec nové obrazovo-zvukové záznamy, ktorými disponuje Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), ako aj ich doslovné prepisy, ktoré majú potvrdzovať snahy…

Nemecký veľvyslanec označil situáciu s cenami plynu za celoeurópsky problém

0 icon

Berlín 26. októbra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Ekaterina Solovyova)   Kríza cien plynu je celoeurópsky problém, preto sa rieši na širokej úrovni, povedal to v pondelok novinárom nemecký veľvyslanec v Rusku Gesa Andreas von Geir. „Kríza cien plynu je dosť viacstranná téma. Na jej vyriešení sa dnes pracuje. Cenová kríza sa netýka iba…

“Pýtate sa, čo má spoločné Čaputová so smrťou Milana Lučanského? Príliš veľa,” myslí si Blaha

0 icon

Bratislava 25. októbra 2021 (HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   To, že na Slovensku funguje spravodlivosť veľmi zvláštnym spôsobom, si isto všetci všimli. Dlhodobo na to poukazuje opozícia, pridali sa aj niektorí koaliční poslanci, vyšetrovatelia, Slovenská informačná služba či samotný generálny prokurátor.  Na možné zaujímavé prepojenia upozornil na sociálnej sieti Ľuboš…

Rusko a Čína demonštrujú v západnom Pacifiku ešte užšiu vojenskú spoluprácu

0 icon

Peking 26. októbra 2021 (HSP/Roman Bednár/Foto:TASR/AP-Savitskiy Vadim/Russian Defense Ministry Press Service via AP)   Čína chce prvými spoločnými patrolami s Ruskom v západnom Pacifiku zintenzívniť budovanie rozsiahleho strategického partnerstva oboch krajín v novej epoche svetových dejín Oficiálne to oznámilo čínske Ministerstvo obrany. Na svojej webovej stránke uviedlo: „Cieľom našich spoločných manévrov…

„S pištoľou pri hlave sa nevyjednáva, krajinu ubránime akýmikoľvek zbraňami!“ Varuje EÚ poľský premiér

0 icon

Varšava 25. októbra 2021 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Izvestia/SITA/Foto:SITA/AP-Olivier Matthys, Pool)   Poľský premiér a šéf vládnej strany Právo a spravodlivosť Mateusz Morawiecki označil súčasný dialóg s Európskou úniou (EÚ) za „rozhovor s pištoľou priloženou k hlave“. Vyhlásil, že je pripravený brániť krajinu akýmikoľvek zbraňami v prípade, že Európska komisia (EK) „vyvolá Tretiu…

„Absurdné divadlo, lepšie ako od Václava Havla.“ Šefredaktor Plesl sa vyjadril k situácii okolo českého prezidenta

0 icon

Praha 26. októbra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Twitter)   Šéfredaktor Mladej fronty Jaroslav Plesl uviedol k situácii okolo hospitalizovaného prezidenta Miloša Zemana, že ide o absurdnú drámu, ktorá ešte nie je na konci. Urobil tak v programe na televízii XTV "Je to absurdné divadlo, lepšie ako od Václava Havla," odpovedal na otázku moderátora…

Nemecká ministerka obrany hrozí Moskve s atómovými zbraňami

0 icon

Berlín 26. októbra 2021 (HSP/Roman Bednár/Foto:TASR/AP-Michael Kappeler/dpa via AP)   Ministerka Annegret Kramp-Karrenbauerová sa vyslovila za možnosť nasadenia atómových zbraní proti Rusku v prípade ďalšej ruskej rozpínavosti Kramp-Karrenbauerová to vyjadrila v rozhovore pre Deutschlandfunk: „Musíme Rusku dať jasne a rozhodne najavo, že sme pripravení použiť voči nemu v prípade nevyhnutnosti…

Podkasty

krajniak

icon

Brusel 25. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Vahid Salemi)   Hlavní vyjednávači Európskej únie poverení vedením rozhovorov o obnove iránskej jadrovej dohody sa tento týždeň v Bruseli stretnú zo svojím náprotivkom z Teheránu a budú hovoriť o obnovení rokovaní o jadrovej dohode. V pondelok to oznámil Peter Stano, hovorca šéfa diplomacie EÚ

Video Podcast

icon

Bratislava Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Výtržnosti z nedeľňajšieho zápasu francúzskej...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

icon

Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Boris Mesár

1.Putin sa uchádza o post svetového ideologického lídra 2.USA sa opäť dohadujú s Ruskom o Ukrajine 3. Zelená energia na Ukrajine zhltne ľudí

0icon

1. Prejav ruského prezidenta na Valdajskom fóre alebo Mníchov 2 Prejav Vladimíra Putina na Valdajskom fóre opäť zdôraznil konzistentnosť postoja ruského lídra k viacerým otázkam medzinárodnej aj domácej agendy. Z toho vyplýva, že tento postoj je výsledkom premyslenej voľby a dlhého uvažovania, ktoré v priebehu zhoršovania mnohých svetových problémov získava nové…

René Pavlík

Názor

0icon

Názor Každý deň sa ľudia stretávajú a vymieňajú si názory. Je to normálne. Veď žijeme v spoločnosti. Za zamyslenie stojí, čo si vymieňame. Ak budeme hľadať odpoveď zistíme, že nemusí ísť o banalitu. Samozrejme, ak stretnem suseda a poviem, že prší, nejde o nič. Veď to vidí aj on a nič na tom nemôže zmeniť. Iná…

Ivan Holek

Plnosť času nastáva! Predpovede konca sveta sa napĺňajú!

0icon

Iste si pamätáte, že rok 2012 bol spájaný s koncom sveta. Koniec sveta však neprišiel a tí, čo ho očakávali, boli obrátení na posmech. Podľa známeho mayského kalendára však rok 2012 nemal byť presným označením dňa a hodiny súdu, ale iba určením obdobia, v ktorom súd nadíde. To znamená, že…

Ladislav Hvižďák

USA náš vzor.

0icon

  Niekedy, za čias socializmu, ktoré si celkom dobre pamätám, sme v našej republike , ktorá sa volala ČSSR a bola spoločná pre obidva bratské národy Čechov a Slovákov a viaceré národnosti, sme dosť často v médiach i od politikov počúvali okrídlenú vetu „Sovietsky Zväz – náš vzor“ alebo „So…

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Noe ako vnuk nebies: 1. časť

0 icon

V prvej kumránskej jaskyni sa okrem iného našiel aj pomerne dobre zachovaný zvitok písaný v aramejskom jazyku, ktorý hovorí o rovnakých udalostiach ako kniha Genesis. Práve preto sa mu zvykne hovoriť Apokryf Genesis. V časti, ktorú sa podarilo reštaurovať a prečítať, hovorí v prvej osobe praotec Lámech a je vidieť,…

10 faktov o obezite, o ktorých si pravdepodobne netušil

0 icon

Obezita už dávno nie je problém, ktorý sa týka predovšetkým Ameriky. Svet sa čoraz viac polarizuje a obéznych ľudí pribúda. Pripravili sme si preto 10 faktov o obezite, o ktorých si doteraz pravdepodobne nevedel. 1. Nadváha a obezita sú definované ako "abnormálne alebo nadmerné nahromadenie tuku, ktoré môže poškodiť zdravie" Index…

10 faktov, ktoré si pravdepodobne nevedel o rakovine

0 icon

Rakovina. Ochorenie-ktoré-netreba-menovať. Strašiak, ktorý trápi ľudstvo už niekoľko storočí a napriek tomu nemáme univerzálny a 100-percentne účinný liek. Dôležitá je však najmä jej prevencia. Preto sme sa rozhodli pripraviť rebríček desiatich faktov o tomto zákernom ochorení, o ktorých si doteraz pravdepodobne nepočul. 1. Existuje viac než 100 druhov tohto zákerného…

10 fascinujúcich faktov o LEGU, o ktorých si pravdepodobne netušil

0 icon

Určite si pamätáš na tie plastové tehličky, ktoré si v detstve s radosťou skladal do seba a budoval stavby, autá a všemožné veci ktoré ťa len napadli. Nebudeme si však klamať, kto z nás by sa nevrátil do tých detských čias a nezopakoval si zábavu s LEGOM? Myslím si že každý, veď s ním bola nekonečná zábava. Vedel…

Noeho akcia: 1. časť

0 icon

V šesťstom roku Noeho života sedemnásteho dňa druhého mesiaca, ešte toho dňa prepukli všetky žriedla veľkej prahlbiny, otvorili sa okná nebies (Genesis, 1. Mojžišova, 7:11). Prinášame ďalší článok z dôb starozákonných. Tentokrát sa pozrieme na Noeho a jeho archu, ktorá bola (nielen) na svoju dobu obrovským plavidlom. Katastrofy sa síce…

Armádny Magazín

Šéf ruskej rozviedky Naryškin odporučil potomkom nacistov a ďalších nájazdníkov na Rusko aby sa učili históriu bez prikrášľovania

0 icon

Rusko, 25. október 2021 (AM) – Vedúci zahraničnej spravodajskej služby Sergej Naryškin odporučil potomkom útočníkov Ruska, aby vyučovali dejiny „bez prikrášľovania“ a vyvodzovali z nich závery. Zahraničie si musí uvedomiť, že všetky plány na dobytie Ruska sú vopred odsúdené na neúspech. &nb

Irán raketami zasiahol americkú základňu v Sýrii. Podľa USA si útok nevyžiadal obete medzi vojakmi

0 icon

Sýria, 25. október 2021 (AM) – Útok na americkú základňu vo východnej Sýrii bol uskutočnený raketami „Fateh-110“. Americkú vojenskú základňu v zóne Al-Tanf na východe Sýrie zasiahla jednostupňová raketa „Fateh-110“ s tuhým pohonom typu zem — zem. Rake

Kaliningrad obohatia ďalšie priateľské lietadlá. NATO otvára už tretiu leteckú základňu v Lotyšsku

0 icon

USA, 25. október 2021 (AM) – NATO po certifikácii a modernizácii otvorilo tretiu leteckú základňu v Lotyšsku. Reč je o vojenskom letisku Lielvarde, ktoré sa nachádza sedem kilometrov od lotyšského mesta s rovnakým názvom. Predpokladá sa, že bude prijímať "spojenecké lietadlá kedykoľvek a za každého počasia", uvádza sa vo vyhlásení NATO. Letisko Lielv

V USA bol vymenovaný prvý štvorhviezdičkový admirál – transgender

0 icon

USA, 24. októbra 2021 (AM) – Nová americká administratíva presadzuje vytrvalo svoju politiku civilizačných „hodnôt“. 19. októbra 2021 sa objavil, v celých dejinách USA vôbec prvý, štvorhviezdičkový admirál – transgender. Ide o ďalší výsledok, či ešte lepšie povedan

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali