MUDr. Michal Piják: Matovičove “zázračné” skríningy sú okrem nezmyselného šikanovania občanov aj zbytočne vyhodené peniaze

Bratislava 31. januára 2021 (HSP/Foto:TASR – Erika Ďurčová, Michal Svítok, Lukáš Grinaj)

 

Odborník na chronické vírusové hepatitídy, či autoimunitné choroby pečene, MUDr. Michal Piják sa zameral na absurdnosti spojené s prvým a druhým celoplošným testovaním v SR

testovanie
Ilustračná snímka

Falošné závery z prvého celoplošného testovania

Premiér a jeho suita sa doteraz chvália, že pri prvom celoplošným testovaním znížili počty infekčných ľudí o 58 percent a ešte stále odporúča plošné testovanie lídrom iných štátov. Tvrdiť, že pokles nových prípadov je dôsledkom plošného testovania je však veľmi odvážne, a myslím si, že nikto z odborníkov by za to nedal ruku do ohňa. Nejaký pokles tam skutočne bol, ale treba si uvedomiť, že k znižovaniu počtu pozitívnych prípadov po začiatku celoštátneho štátneho testovania mohli prispieť viaceré skresľujúce faktory (bias).

Prvým, pravdepodobne najdôležitejším bias, ktorý mohol skresliť výsledky, bolo sprísnenie epidemiologických opatrení z polovice októbra (zatvorenie škôl okrem prvého stupňa a materských škôl, či zákaz vychádzania okrem cesty do práce). Dôkazom toho je aj to, že krivka nových prípadov začala klesať ešte pred zahájením plošného testovania.

Ďalším dôležitým faktorom, ktorý prispel k nadhodnoteniu výsledkov bolo to, že v danom čase sa v epidemiologických štatistikách uvádzali len výsledky pozitivity PCR testov. Údaje o počte infikovaných boli skreslené tým, že sa znížil počet testov PCR na 2-3 násobok, pretože zo štatistík vypadli osoby, ktoré mali pozitívne antigénové testy. Väčšina osôb s pozitívnym Ag testom bola totiž umiestnená do karantény po dobu 10 dní spolu so všetkými členmi tej istej domácnosti a nimi vystopovanými kontaktnými osobami, a nepodrobili sa ďalšiemu testovaniu pomocou PCR. Počty PCR testov klesli aj preto, lebo regionálne úrady nestíhali dohľadávať kontakty a vyzývať ich, aby sa išli testovať, čo je problémom aj dnes. Na tomto skreslení výsledkov sa podieľalo aj výrazné zníženie počtu vykonaných testov počas víkendov.

Keďže sa neurobili validačné testy, tak nikto nemôže byť schopný zodpovedne povedať, za čo mohlo antigénové testovanie a za čo sprísnenie epidemiologických opatrení z 15. októbra. Za najstabilnejší parameter preto možno považovať zrejme počty hospitalizácií. Zo štatistických údajov je zrejmé, že na rozdiel od poklesu pozitívnych PCR prípadov, počty hospitalizovaných sa v priebehu mesiaca november výrazne nemenili a výrazný vzostup nastal až začiatkom decembra. Z grafov je tiež vidieť, že nárast pozitívnych prípadov (PCR plus Ag testy) sa začal prejavovať už skôr, cca po jednom týždni od ukončenia druhého kola testovania, ktoré prebehlo 7.-8. novembra. Jedným z hlavných dôvodov tohto nárastu bola zrejme zvýšená mobilita osôb, ktoré mali negatívne antigénové testy, o čom existujú jasné dôkazy. Je pravdepodobné, že k zrýchleniu šírenia nákazy mohol prispieť falošný pocit, že všetci boli pretestovaní a vonku sa už nepohybujú nositelia nákazy. V najhoršom scenári pri menšej ostražitosti mohlo mať teda plošné testovanie na vývoj epidémie opačný než želaný efekt.

 

Benefity prvého celoplošného testovania

Prvé testovanie potvrdilo predpoklad, že antigénové testy môžu fungovať veľmi dobre vo veľmi premorených oblastiach. Je to aj logisticky dobre zvládnuteľné a armáda to vie koordinovať. Za relatívne nízke náklady (v porovnaní so stratami napríklad z plošného lockdownu) by sa takto dokázalo výrazne zlepšiť epidemiologická situácia v menších oblastiach.

Pred zahájením testovania sa špecificita použitých antigénových testov testov odhadovala pod 99 percent. Výsledky testovania prekvapivo ukázali, že špecificita testov bola nad úrovňou 99,6 percenta, čo je veľmi blízko údajom z príbalového letáka týchto testov. Na prvý pohľad sa môže zdať, že je to blízko 100 percentám, teda že tieto testy sú mimoriadne presné. Problém je, že keď testujeme povedzme štyri milióny ľudí, vyjde z toho 16-tisíc falošne pozitívnych.

Potvrdilo sa tiež, že na miestach s nízkou incidenciou (počtom nových prípadov) sa tieto testy ukazujú ako málo efektívne. Žiaľ, boli aj regióny, ktoré mali prevalenciu 0,3 percenta, čo už je na hrane toho, či ide o falošne pozitívnych alebo reálne pozitívnych vzhľadom na presnosť testov. Dá sa predpokladať do siedmich dní len mierny pokles počtu prípadov, ktoré nájdeme PCR testami, a ani opakované pretestovanie tam nepomôže urobiť zásadný zlom, ako vo veľmi premorených okresoch. Tam by bolo veľmi efektívne, ak by sa pozitívne antigénové testy pretestovali PCR, aby sa zistilo, ktoré sú skutočne pozitívne (je to malý počet a je to zvládnuteľné – stačí, aby príslušné RÚVZ indikovali týchto ľudí na PCR test). Následne by bolo viac dát a mohli by trasovaním dopátrať ešte ďalších ľudí a identifikovať lokálne ohniská.

Graf
Výhody antigénových testov pri skríningovom testovaní Covid-19

Podľa Dr.Michaela Mina je čas zmeniť to, čo si myslíme o citlivosti testovania na Covid-19. Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) a vedecká komunita sa v súčasnosti takmer výlučne zameriavajú na citlivosť testov, čo je miera toho, ako dobre môže jednotlivý test detekovať molekuly vírusového proteínu alebo RNA. Kriticky, toto opatrenie zanedbáva kontext spôsobu použitia testu. Pokiaľ však ide o rozsiahly skríning, ktorý je tak veľmi potrebný pre krajiny ako je USA, je nevyhnutný kontext.

Kľúčovou otázkou nie je to, ako dobre je možné detegovať molekuly v jednej vzorke, ale ako efektívne je možné detegovať infekcie v populácii opakovaným použitím daného testu, ako súčasti celkovej stratégie testovania – citlivosti testovacieho režimu. Režim pravidelného testovania funguje ako akýsi filter Covid-19 tým, že identifikuje, izoluje a tým odfiltruje aktuálne infikované osoby vrátane tých, ktoré sú bez príznakov. Meranie citlivosti testovacieho režimu alebo filtra si vyžaduje, aby sa určitý test hodnotil podľa kontextu, t.j., ako často sa používa, komu sa aplikuje, kedy v priebehu infekcie funguje a či sa jeho výsledky vrátia včas, aby sa zabránilo šíreniu. Viac tu.

Jednou z hlavných výhod Ag testov je, že sú oveľa rýchlejšie a lacnejšie ako PCR testy, vzhľadom na ich nenáročné technické prevedenie. Na druhej strane, antigénové testy nie sú také citlivé ako verzie PCR, ktoré dokážu zachytiť aj nepatrné množstvá vírusovej RNA, alebo jeho fragmentov. Nižšia citlivosť antigénových testov vyvolávala až donedávna obavy medzi odborníkmi, spočívajúce v tom, že tieto testy nezachytia infikovaných ľudí s nízkou náložou vírusu, čo môže mať za následok nekontrolované šírenie infekcie. Zdá sa, že uvedené obavy nemusia byť opodstatnené, pretože schopnosť šírenia vírusu z infikovaných osôb, ktoré nezachytil antigénový test na iné osoby je menšia, lebo majú nízku nálož vírusu. Inými slovami, antigénové testy zachytávajú najinfekčnejšie osoby.

V porovnaní s PCR testami možno nižšiu citlivosť Ag testov pri skríningu asymptomatických osôb považovať za výhodu. Nevýhodou vysokej citlivosti PCR testov je to, že zachytávajú aj osoby, s nízkou náložou, ktoré už nie sú infekčné. PCR test totiž nedokáže rozlišovať medzi vírusom schopným reprodukcie a vírusom, ktorý nie je schopný reprodukcie. Jedným z riešení by bolo upraviť hraničnú CT hodnotu, ktorá sa v súčasnosti používa na rozhodnutie, že je pacient infikovaný. Ktorýkoľvek test s prahovou hodnotou cyklu nad 35 sa považuje za príliš citlivý. Z hľadiska hodnotenia špecifickosti záchytu životaschopného vírusu sa zdajú byť preto antigénové testy špecifickejšie, ako PCR. Inak z epidemiologického hľadiska je tiež bezpečnejšie, keď test poskytuje falošne negatívny výsledok ako falošne pozitívny výsledok.

Veľmi výstižne celú situáciu vyjadril Michael Mina: „Ľudia infikovaní vírusom sú najinfekčnejší 1-2 dni predtým, ako sa príznaky objavia a asi do 5 dní po objavení prvých príznakov. Ale pri súčasných možnostiach PCR-testovania to nebudete robiť dosť často na to, aby ste mali šancu skutočne aj niekoho v tom okne zachytiť.“ „Jedným z riešení by bolo upraviť hraničnú CT hodnotu, ktorá sa v súčasnosti používa na rozhodnutie, že je pacient infikovaný. Väčšina aktuálne vykonávaných testov v USA má hraničnú CT hodnotu stanovenú na úrovni 40 cyklov, niektoré na 37. To znamená, že máte pozitívny nález na koronavírus aj v prípade, ak testovací proces vyžadoval na zistenie vírusu až 40 cyklov, resp 37. Testy s tak vysokými prahovými hodnotami môžu zistiť nielen živý vírus, ale aj genetické fragmenty, zvyšky infekcie, ktoré už nepredstavujú žiadne infekčné riziko – podobne ako keď detektív nájde vlas na mieste činu dávno po úteku páchateľa.“ Viac tu.

 

Prečo je pri skríningovom testovaní Covid-19 potrebná vysoká frekvencia testov 

Viacero štúdií preukázalo, že prenos SARS-CoV-2 nastáva niekoľko dni po expozícii, keď vrcholí vírusová záťaž. Toto načasovanie zvyšuje dôležitosť potreby vysokej frekvencie testov, pretože test sa musí použiť na začiatku infekcie, aby sa zastavilo ďalšie šírenie, a znižuje dôležitosť dosiahnutia veľmi nízkych molekulárnych limitov detekcie štandardných testov. Problémom môžu byť osoby s počínajúcou infekciou, ktoré majú nízku hladinu vírusu. Keďže nálož vírusu u týchto osôb môže rýchlo stúpať v priebehu niekoľkých hodín, odporúča sa opakovať test 2-3 krát v týždni. Ag testom sa teda môže rýchlo identifikovať väčšina infikovaných osôb, ktoré sú schopné šíriť infekciu na iné osoby. V tejto súvislosti treba pripomenúť, že až donedávna nebolo dostatok dôkazov, či infekčnosť SARS-CoV-2 závisí od veľkosti nálože. Nedávna štúdia priniesla pomerne presvedčivé dôkazy, že čím vyššia je vírusová nálož u pacienta, tým väčšia je pravdepodobnosť, že pacient je nákazlivý.

Uvedená situácia je graficky znázornená na dolnej časti pripojeného obrázka. Test s nízkou analytickou citlivosťou treba aplikovať často a test s vysokou analytickou citlivosťou stačí aplikovať zriedka. Oba testovacie režimy detegujú infekciu (oranžové kruhy), ale iba vysokofrekvenčný test ju deteguje počas prenosového okna (tieňovanie), a to aj napriek nižšej analytickej citlivosti, čo z neho robí účinnejší filter. Na hornej časti obrázka je znázornená časť výsledkov štúdie, ktorá na základe matematického modelovania dokumentovala vyššiu efektívnosť častého testovania. Častejšie testovanie ((A, B) efektívne znížilo reprodukčné číslo R , vyjadrené ako percento, o ktoré je R 0 znížené, 100 × ( R 0 – R ) / R 0 . V porovnaní so žiadnym testovaním (šedé pruhy) ((C, D), surveillancia (dohľad) potláča celkový počet infekcií v oboch modeloch pri testovaní každý deň alebo každé 3 dni, ale iba čiastočne zmierňuje celkový počet prípadov ak bol interval medzi testovaním 1-2 týždne. Viac tu.

Michal Piják
Na snímke slovenský lekár MUDr. Michal Piják
Absurdity druhého celoplošného testovania 

Je neuveriteľné, že Matovič a jeho „úžasní“ odborní poradcovia sa nepoučili z chýb pri prvom testovaní. Osobne si myslím, že za najväčšiu chybou bolo to, že testovanie sa neuskutočnilo opakovane po sebe v krátkom intervale. Bolo by to síce finančne nákladnejšie, ale benefit z hľadiska obmedzenia šírenia prenosu a tým zníženia mortality by bol zákonite neporovnateľné vyšší. Na nezmyselnosť druhého celoplošného testovania označovaného z nejasných dôvodov za celoplošný skríning poukázalo viacero odborníkov. Napríklad Martin Hanus, v jeho nedávnom článku nazvanom „Matovičov skríning a čo radí špičkový nemecký virológ Drosten“ napísal:

„Ale ako sme si týmto celoplošným skríningom vlastne pomohli? Premiér Matovič ho promoval s tým, že tak odhalíme nové ohniská, o ktorých sme predtým nemuseli tušiť, čo sa nám vraj po včerajšku podarilo v Revúcej a okolí. To však celkom nesedí, keďže to už predtým vyplývalo z verejných údajov, ktoré dávajú dokopy analytici z Dát bez pátosu. Na konečné výsledky si treba ešte počkať, ale zatiaľ nevidieť, ako zásadne nám má pomôcť fakt, že sme v priebehu dvoch týždňov podrobili jednému antigénovému testu veľkú časť populácie – namiesto toho, aby sme už pred týždňom začali opakovane testovať (ideálne nie raz za týždeň, ale každé štyri dni) v ohniskách ako Revúca.“

Výsledky matematického modelovania naznačujú, že niektoré typy sledovania spôsobia, že niektorí jednotlivci budú zbytočne karantenizovaní. Napríklad zriedkavé použitie citlivého testu nielenže identifikuje 1) osoby s nízkou vírusovou záťažou na začiatku infekcie, ktoré musia byť izolované, aby sa obmedzilo šírenie vírusu, ale 2) osoby v období zotavenia, ktoré majú stále detekovateľný vírus alebo RNA, ale sú pod infekčnou prahovou hodnotou. Izolácia tejto druhej skupiny pacientov nebude mať žiadny vplyv na šírenie vírusu, ale bude mať za následok zvýšené náklady na izoláciu. Použitie sérológie, opakované testovanie s odstupom 24 alebo 48 hodín alebo nejaký iný test na rozlíšenie pacientov s nízkou vírusovou záťažou na vzostupe infekcie od pacientov vo fáze zotavovania by mohlo umožniť účinnejšie rozhodnutia o karanténe. Viac tu.

 

Záver

Výsledky prvého celoplošného testovania jasne preukázali, čo sa aj vopred predpokladalo, že aplikácia plošného testovania na oblasť s rozdielnym výskytom infekcie zákonite nemôže byť efektívna. Celoplošné sledovanie môže mať význam v regiónoch s vysokou incidenciou, alebo u rizikových skupín.

Najväčšou chybou prvého celopološného testovania bolo, že sa nepostupovalo diferencovane. Epidemiologické opatrenia v krajinách s rozdielnou prevalenciou infekcie by sa mali robiť diferencovane podľa rozsahu výskytu infekcie a nie celoplošne a to môže byť z hľadiska alokácie zdrojov najefektívnejšie. Vďaka chaotickým opatreniam tejto vlády sme sa dostali do situácie, kde bolo potrebné aplikovať ďalší ešte tvrdší lockdown.

Je smutné, že premiér a jeho odborný poradcovia sa nepoučili z chýb prvého celoplošného testovania. Za najväčšiu chybu možno považovať to, že sa ignorovala skutočnosť, že použitie Ag testov na celoplošné testovanie asymptomatických osôb si vyžaduje ich opakovanie niekoľko krát v týždni. V opačnom prípade nemôžu priniesť očakávané výsledky, t.j. obmedzenie asymptomatického šírenia infekcie a znamenajú iba zbytočné šikanovanie občanov a zbytočne vyhodnotené peniaze.

Druhé kolo plošného testovania by teda mohlo mať určitý zmysel, ale iba v okresoch (či dokonca obciach/mestách) s antigénovou pozitivitou nad jedno percento (možno nad 0,8 percenta, ak by bolo dosť zdrojov). Aby takéto testovanie bolo efektívne vyžadovalo by si to však opakované testovanie v intervale kratšom ako štyri dni viackrát po sebe.

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Prokurátor navrhuje väzbu pre vodiča z nedeľnej tragédie, rozhodne súd

0 icon

Bratislava 5. októbra 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Prokurátor Krajskej prokuratúry (KP) v Bratislave podal návrh na väzobné stíhanie pre obvineného Dušana D., ktorý opitý autom spôsobil v nedeľu (2. 10.) tragickú nehodu v centre Bratislavy s piatimi obeťami. Stotožnil sa tak s podnetom policajného vyšetrovateľa. O väzbe bude rozhodovať…

Ako to včera bolo s odvolávaním Matoviča? Kto sa teda s kým dohodol?

0 icon

Bratislava 5. októbra 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák,Jakub Kotian)   V utorok nebol v parlamente odvolaný financpremiér Igor Matovič. Bola to od viacerých aktérov nejaká zvláštna hra. Aká? To najlepšie prezradia ich vlastné slová. Pozrime sa, čo vlastne jednotliví účastníci tejto hry povedali Richard Sulík Predseda strany SaS Richard Sulík zvolal po…

Robert Fico: Scenár je jednoduchý – postupovať spoločne a koordinovane

0 icon

Bratislava 5. októbra 2022 (HSP/Foto:screenshot youtube)   Hlasovanie o nedôvere Matovičovi prehĺbilo vládnu krízu. Predčasné parlamentné voľby, o ktoré SMER – SD usiluje už v druhom referende, sú nevyhnutnosťou SMER – SD berie na vedomie vytriezvenie SaS, ktorá dnes oznámila pripravenosť rokovať o predčasných voľbách. SMER – SD je pripravený…

Predtuchy podľa Helmholtza Smitha

0 icon

Moskva 5. októbra 2022 (HSP/sonar21/Foto:TASR/AP-Manuel Balce Ceneta)   V pozadí vidím veľa vecí, ktoré sa dejú, píše Helmholtz Smith v poslednom príspevku USA/ZÁPAD Sullivan hovorí, že bolo otvorené komunikačné spojenie s Moskvou. Na rozhovor o čom? Ak prijmete oficiálnu líniu Washingtonu, nie je o čom hovoriť - Moskva sa musí…

Gröhling: S cenami energií potrebujú pomôcť aj materské školy

0 icon

Bratislava 5. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Ministerstvo financií SR by malo prispieť na energie aj materským školám. Tvrdí to exminister školstva a poslanec Národnej rady SR Branislav Gröhling (SaS) s tým, že v opačnom prípade bude ohrozené fungovanie materských škôl, čo skomplikuje život tisíckam rodičov s najmenšími deťmi Materské…

Francúzov vyháňajú z Afriky. Dôvodom sú Rusi…

0 icon

Burkina Faso 5. októbra 2022 (HSP/Foto:The New York Times)   Kam smeruje Niger? Niger sa nachádza takmer uprostred saharskej Afriky a na ploche 1,2 milióna km2 tu žije viac ako 24 miliónov obyvateľov z ktorých tri štvrtiny sú negramotné.  Je to vnútrozemská krajina, ale preteká ňou rieka Niger, podľa ktorej dostala…

Radíme: Rozcvička pred cvičením pripraví telo na pohyb a zníži riziko zranenia

0 icon

Bratislava 5. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Rozcvička pred cvičením pripraví telo na pohyb a zníži riziko zranenia. Zároveň zahreje svaly, zlepší ich flexibilitu a koordináciu tak, aby dokázali zvládnuť záťaž. Pomáha tiež odbúravať stres a napätie, priblížila ďalej rehabilitačná lekárka Ingrid Štefánková z Agel Clinic Bratislava "Stuhnuté svaly obmedzujú rozsah…

Chcú prístup k moru? Česi rozbehli petíciu o referende v Kaliningrade za pripojenie k ČR – Povestná námorná flotila Českej republiky opäť vypláva do svetových morí a bude brániť demokraciu

0 icon

Bratislava 5. októbra 2022 (HSP/Foto: Twitter)   So satirickým nápadom rozdeliť oblasť Kaliningradu prišli prví Poliaci: "Je čas rozdeliť Kalingrad tak, aby aj bratia Česi mali prístup k moru," uverejnil profil Pápež internetu. Príspevku na Twitteri sa okamžite chopili Česi, stal sa virálnou témou a o anexii českého Královce už…

Šéfovia bridlicových spoločností v USA odkazujú Európe: Nemôžeme Vás zachrániť

0 icon

Bratislava 5. októbra 2022 (HSP/Ft/Foto:Twitter)   Americký bridlicový priemysel varoval, že túto zimu nemôže zachrániť Európu zvýšenými dodávkami ropy a plynu v obavách, že prudký pokles ruského vývozu spôsobí, že ceny ropy opäť stúpnu nad 100 USD za barel Aj keď sa situácia na ropných trhoch v posledných týždňoch zmiernila,…

Ako kúpiť lacný a originálny Windows 10 a Office 2021? Trvalý Office 2021 už za 14,13 USD za počítač!

0 icon

Bratislava 4. októbra 2022 (PR článok/Foto:Keysfan.com)   Balík Office 2021 patrí takmer určite medzi najpoužívanejšie kancelárske aplikácie na celom svete. Oproti svojim predchodcom bol najmodernejší balík kancelárskych aplikácií posilnený aj o ďalšie obľúbené aplikácie, bez ktorých by sme sa dnes v kancelárii nezaobišli. Medzi novinky v rámci balíka Office 2021…

NAJNOVŠIE

BLOG

Slavěna Vorobelová

Krajniakov bič na ZŤP a sociálne zariadenia

0icon

Sme rodina pripravuje nový bič na opatrovateľov a zariadenia sociálnych služieb V čase najväčšej kr&iacut

Ivan Štubňa

USA plánujú dodať na Ukrajinu jadrové zbrane!!!

0icon

Pred asi dvomi týždňami sa objavila na Ukrajine elektronická petícia, ktorá vyzýva Zelenského na vrátenie jadrového statusu krajine. V petícii sa okrem iného hovorí, že na Ukrajine hrozí použitie jadrových zbraní zo strany Ruska a že treba požiadať USA,

Pavel Pakoš

Pápeži vo vlnách modernej doby

0icon

„Z tohto (…) plynie ono prevrátené a bludné učenie (…), že totiž každému sa má dovoliť a vydobyť sloboda svedomia.“ Gregor XVI.  / keď je človek maloletý, tak by nemal také rožky vystrkovať, ale skôr poslúchať, však?/  "Ideologie lidských práv, liberalismus, není obyčejný blud, ale je to čistý, osobní Satanův…

Milan Šupa

Definovanie zásadného omylu kresťanstva

0icon

Domnienka kresťanských cirkví, že svet bol spasený krížom a vzkriesením Krista, je nesprávna! Táto téza je tragickým omylom, ba čo viac, je jednou z hlavných príčin neustále sa prehlbujúceho duchovného, morálneho a mravného &ua

Marek Brna

Fico je king

0icon

Hneď v začiatkoch konfliktu sa nebál vyhlásiť, že je to vojna USA proti Rusku. Že na Ukrajine sa mastia dve veľmoci a do toho nás nič nie je. Nemáme sa do toho miešať. Robert Fico, nech spravil chyby, aké spravil, je politik skúsený a v zahraničí rešpektovaný.V minulosti prejavoval oddanosť…

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na snímke Spievajúca fontána

Autor: FOTO TASR-Milan Kapusta

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Prokurátor navrhuje väzbu pre vodiča z nedeľnej tragédie, rozhodne súd

0 icon

Bratislava 5. októbra 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Prokurátor Krajskej prokuratúry (KP) v Bratislave podal návrh na väzobné stíhanie pre obvineného Dušana D., ktorý opitý autom spôsobil v nedeľu (2. 10.) tragickú nehodu v centre Bratislavy s piatimi obeťami. Stotožnil sa tak s podnetom policajného vyšetrovateľa. O väzbe bude rozhodovať…

Ako to včera bolo s odvolávaním Matoviča? Kto sa teda s kým dohodol?

0 icon

Bratislava 5. októbra 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák,Jakub Kotian)   V utorok nebol v parlamente odvolaný financpremiér Igor Matovič. Bola to od viacerých aktérov nejaká zvláštna hra. Aká? To najlepšie prezradia ich vlastné slová. Pozrime sa, čo vlastne jednotliví účastníci tejto hry povedali Richard Sulík Predseda strany SaS Richard Sulík zvolal po…

Robert Fico: Scenár je jednoduchý – postupovať spoločne a koordinovane

0 icon

Bratislava 5. októbra 2022 (HSP/Foto:screenshot youtube)   Hlasovanie o nedôvere Matovičovi prehĺbilo vládnu krízu. Predčasné parlamentné voľby, o ktoré SMER – SD usiluje už v druhom referende, sú nevyhnutnosťou SMER – SD berie na vedomie vytriezvenie SaS, ktorá dnes oznámila pripravenosť rokovať o predčasných voľbách. SMER – SD je pripravený…

Predtuchy podľa Helmholtza Smitha

0 icon

Moskva 5. októbra 2022 (HSP/sonar21/Foto:TASR/AP-Manuel Balce Ceneta)   V pozadí vidím veľa vecí, ktoré sa dejú, píše Helmholtz Smith v poslednom príspevku USA/ZÁPAD Sullivan hovorí, že bolo otvorené komunikačné spojenie s Moskvou. Na rozhovor o čom? Ak prijmete oficiálnu líniu Washingtonu, nie je o čom hovoriť - Moskva sa musí…

Gröhling: S cenami energií potrebujú pomôcť aj materské školy

0 icon

Bratislava 5. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Ministerstvo financií SR by malo prispieť na energie aj materským školám. Tvrdí to exminister školstva a poslanec Národnej rady SR Branislav Gröhling (SaS) s tým, že v opačnom prípade bude ohrozené fungovanie materských škôl, čo skomplikuje život tisíckam rodičov s najmenšími deťmi Materské…

Francúzov vyháňajú z Afriky. Dôvodom sú Rusi…

0 icon

Burkina Faso 5. októbra 2022 (HSP/Foto:The New York Times)   Kam smeruje Niger? Niger sa nachádza takmer uprostred saharskej Afriky a na ploche 1,2 milióna km2 tu žije viac ako 24 miliónov obyvateľov z ktorých tri štvrtiny sú negramotné.  Je to vnútrozemská krajina, ale preteká ňou rieka Niger, podľa ktorej dostala…

Radíme: Rozcvička pred cvičením pripraví telo na pohyb a zníži riziko zranenia

0 icon

Bratislava 5. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Rozcvička pred cvičením pripraví telo na pohyb a zníži riziko zranenia. Zároveň zahreje svaly, zlepší ich flexibilitu a koordináciu tak, aby dokázali zvládnuť záťaž. Pomáha tiež odbúravať stres a napätie, priblížila ďalej rehabilitačná lekárka Ingrid Štefánková z Agel Clinic Bratislava "Stuhnuté svaly obmedzujú rozsah…

Chcú prístup k moru? Česi rozbehli petíciu o referende v Kaliningrade za pripojenie k ČR – Povestná námorná flotila Českej republiky opäť vypláva do svetových morí a bude brániť demokraciu

0 icon

Bratislava 5. októbra 2022 (HSP/Foto: Twitter)   So satirickým nápadom rozdeliť oblasť Kaliningradu prišli prví Poliaci: "Je čas rozdeliť Kalingrad tak, aby aj bratia Česi mali prístup k moru," uverejnil profil Pápež internetu. Príspevku na Twitteri sa okamžite chopili Česi, stal sa virálnou témou a o anexii českého Královce už…

Šéfovia bridlicových spoločností v USA odkazujú Európe: Nemôžeme Vás zachrániť

0 icon

Bratislava 5. októbra 2022 (HSP/Ft/Foto:Twitter)   Americký bridlicový priemysel varoval, že túto zimu nemôže zachrániť Európu zvýšenými dodávkami ropy a plynu v obavách, že prudký pokles ruského vývozu spôsobí, že ceny ropy opäť stúpnu nad 100 USD za barel Aj keď sa situácia na ropných trhoch v posledných týždňoch zmiernila,…

Ako kúpiť lacný a originálny Windows 10 a Office 2021? Trvalý Office 2021 už za 14,13 USD za počítač!

0 icon

Bratislava 4. októbra 2022 (PR článok/Foto:Keysfan.com)   Balík Office 2021 patrí takmer určite medzi najpoužívanejšie kancelárske aplikácie na celom svete. Oproti svojim predchodcom bol najmodernejší balík kancelárskych aplikácií posilnený aj o ďalšie obľúbené aplikácie, bez ktorých by sme sa dnes v kancelárii nezaobišli. Medzi novinky v rámci balíka Office 2021…

Podkasty

Naši ministri financií – smieme porovnávať neporovnateľné?

icon

Bratislava 8. júla 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Minister financií je kľúčová pozícia v každej vláde. Slovensko v časoch druhej svetovej vojny bolo hospodársky úspešným štátom. Jeho ekonomiku riadili vzdelaní muži s morálnymi zásadami. Karvaš, Zaťko, Medrický, Pružinský. Vďaka nim prežívalo Slovensko cez vojnu hospodársky zázrak. Ako dôkaz nech poslúži nie všetkým známa vec: z celej Európy...

Aj sudca tvrdí: blokovanie je v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva

icon

Bratislava 1. marca 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský) Po tom, čo ho urýchlene schválila Hegerova vláda a ešte v ten deň – v piatok – v noci schválila Národná rada, po podpise Čaputovej vyšiel už v sobotu 26. februára v Zbierke zákonov zákon o niektorých opatreniach v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. A doň sa „vlúdil“ aj text, ktorý umožňuje Národnému bezpečnostnému...

Máme tu zákonné oprávnenie na cenzúru?

icon

Bratislava 27. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Slovenská ústava hovorí v článku 26 odsek 3 jasne: „Cenzúra sa zakazuje.“ Zuzana Čaputová podpísala v sobotu 26. februára zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Ten ešte v piatok stihla schváliť vláda a aj Národná rada SR. Podľa tohto zákona mimoriadnu situáciu bude možné vyhlásiť aj v prípade hromadného...

Kto je večne nespokojný? Nuž, národnostná menšina, najnovšie „komunita“ slovenských Maďarov

icon

Bratislava 26. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Naša najväčšia menšina, najnovšie „komunita“, teda slovenskí Maďari, neúnavne dávajú najavo, že sú tu, a že máločo „slovenské“ sa im páči. A aby ich bolo počuť ešte väčšmi, a aby prekonali päť potrebných percent do parlamentu, v septembri 2021 sa formálne zlúčili tri etnické strany a vytvorili Alianciu. Do čela postavili Krisztiána Forróa....

Budeme môcť parkovať ešte na chodníku? Kocúrkovo? Alebo poslanci hlasujú nevediac o čom?

icon

Bratislava 24. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Ďalší dôkaz, že čo vezme parlament do rúk, to pokazí. Na takej na prvý pohľad banalite, ako je parkovanie na chodníkoch potvrdil, že zákony sa prijímajú narýchlo a bez toho, aby páni poslanci a dámy poslankyne vedeli, čo činia. Že schválili zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý vstúpi do platnosti...

the_ad_group(59762); ?>

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Slavěna Vorobelová

Krajniakov bič na ZŤP a sociálne zariadenia

0icon

Sme rodina pripravuje nový bič na opatrovateľov a zariadenia sociálnych služieb V čase najväčšej kr&iacut

Ivan Štubňa

USA plánujú dodať na Ukrajinu jadrové zbrane!!!

0icon

Pred asi dvomi týždňami sa objavila na Ukrajine elektronická petícia, ktorá vyzýva Zelenského na vrátenie jadrového statusu krajine. V petícii sa okrem iného hovorí, že na Ukrajine hrozí použitie jadrových zbraní zo strany Ruska a že treba požiadať USA,

Pavel Pakoš

Pápeži vo vlnách modernej doby

0icon

„Z tohto (…) plynie ono prevrátené a bludné učenie (…), že totiž každému sa má dovoliť a vydobyť sloboda svedomia.“ Gregor XVI.  / keď je človek maloletý, tak by nemal také rožky vystrkovať, ale skôr poslúchať, však?/  "Ideologie lidských práv, liberalismus, není obyčejný blud, ale je to čistý, osobní Satanův…

Milan Šupa

Definovanie zásadného omylu kresťanstva

0icon

Domnienka kresťanských cirkví, že svet bol spasený krížom a vzkriesením Krista, je nesprávna! Táto téza je tragickým omylom, ba čo viac, je jednou z hlavných príčin neustále sa prehlbujúceho duchovného, morálneho a mravného &ua

Marek Brna

Fico je king

0icon

Hneď v začiatkoch konfliktu sa nebál vyhlásiť, že je to vojna USA proti Rusku. Že na Ukrajine sa mastia dve veľmoci a do toho nás nič nie je. Nemáme sa do toho miešať. Robert Fico, nech spravil chyby, aké spravil, je politik skúsený a v zahraničí rešpektovaný.V minulosti prejavoval oddanosť…

Vášeň v Tebe

Dojemná pieseň Márie Čirovej po tragickej nehode v Bratislave: "Prečo nedá sa žiť bez obáv ako v náručí matky?"

0 icon

K tragickej dopravnej nehode na bratislavskej Zochovej ulici uviedla niekoľko úprimných slov aj speváčka Mária Čírová. Zaspievala aj dojemnú pieseň. „V noci som sa vrátila z jedného koncertu a nemohla som zaspať. Vznikli tieto slová a melódia. Zastávka Zochova bola mojou zastávkou 5 študentských rokov. Je to jedna z najfrekventovanejších zastávok…

Tekvica Hokkaido: Vedeli ste o jej blahodárnych účinkoch pre vaše telo?

0 icon

Tekvica Hokkaido naberá v našich končinách na čoraz väčšej popularite. Dôvodom sú najmä jej chuť a benefity pre zdravie. Názov tekvice je odvodený od japonského ostrova Hokkaido, ktorý je jej domovom. Prvýkrát bol tento druh tekvice vyšľachtený koncom 19. storočia. Hokkaido sa však v Európe pestuje iba posledných 20 rokov. Mnohí po…

Katka Koščová vyšla úplne zo svojej komfortnej zóny. Zverejnila foto v čiernej čipkovanej podprsenke

0 icon

Známa slovenská speváčka, víťazka prvej Superstar, Katka Koščová vyšla úplne zo svojej komfortnej zóny. Na sociálnej sieti Facebook zverejnila fotografie v čiernej čipkovanej podprsenke. Vysvetlila aj dôvod. Prezradila, že kúpa podprsenky bola vždy pre ňu nutným zlom. „Celý život mám veľké prsia a vždy som tým trpela, dlhé roky som sa…

Jej vášňou sú dlhé vlasy. Skutočná „Rapunzel“ fascinuje ženy. Čo zaujíma mužov?

0 icon

Ivana Stelmachová, ktorá pochádza z ukrajinského Ľvova, už od mala túžila po dlhých vlasoch. Keďže športovala, z praktických dôvodov si ich nedopriala. Keď mala 17 rokov, definitívne sa rozhodla, že si vlasy nechá dorásť. Aby dosiahla svoj cieľ, pri starostlivosti o vlasy využívala rady a tipy našich mám, babičiek a prababičiek. A v čom tkveli ich rady?…

O hrôzach pri tragickej dopravnej nehode v Bratislave prehovorila aj misska Podmanická: „Bol tam aj môj brat so svojím kamarátom...“

0 icon

V nedeľu večer zasiahla Slovensko tragická dopravná nehoda, pri ktorej zomreli piati mladí ľudia. O tom, čo sa dialo po náraze auta, ktoré viedol opitý vodič prehovorila aj 1. vicemiss a modelka Viktória Podmanická. Jednou z obetí je len 19-ročný študent. Bol to kamarát jej brata. „Na zastávke Zochova bol aj môj brat. Bol…

Armádny Magazín

Pokus Južnej Kórey o reakciu na odpálenie severokórejských rakiet sa skončil dopadom balistickej rakety na vlastnú základňu

0 icon

Južná kórea, 5.október 2022 (AM) – Pokus Južnej Kórey a Spojených štátov demonštrovať plnú silu zbraní v reakcii na testy severokórejských rakiet sa takmer skončil tragédiou, keď jedna z rakiet zem-zem vypustených juhokórejskou armádou spadla na územie vojenskej základne. Informovala o tom juhokórejská tlačová agentúra Yonhap s odvolaním

O pokusoch o otvorenie frontu boja proti Rusku na severnom Kaukaze

0 icon

Dagestan, 5.október 2022 (AM) – Po vyhlásení čiastočnej mobilizácie v Ruskej federácii 21. septembra sa úsilie Centra informačných a psychologických operácií (CIPSO) Hlavného spravodajského riaditeľstva Ministerstva obrany Ukrajiny, pôsobiaceho pod kontrolou CIA, sústredilo na tzv. vybudovanie protestu vo viacerých zakladaj

"Druhý front" proti Rusku: Moldavsko sa pripravuje na mobilizáciu za Odesu

0 icon

Moldavsko, 5.október 2022 (AM) –  Moldavská prezidentka Maja Sandu sa pripravuje vyhlásiť vojenskú mobilizáciu v krajine, uviedli zdroje kanál WarGonzo. Kurátori podľa nich poverili Sandu, aby rozpracovala otázku uskutočnenia rozsiahlej vojenskej mobilizácie v Moldavsku s cieľom otvoriť ďalší front proti Rusku spolu s rumunskými jednotkami. Zdroje tiež pripust

Ruský ťažký bombardér Ilja Muromec a jeho pilotné esá

0 icon

Rusko, 5.október 2022 (AM) – Dnes by som rád predstavil ruský ťažký bombardér Iľja Muromec, stroj ktorý počas I. svetovej vojny patril k najlepším štvormotorovým bombardovacím lietadlám a uplatnil sa v ZSSR aj v povojnovom období. Lietadlo takisto stálo pri zrode ruského dopravného transportného letectva.  

Vojenský veliteľ vysvetlil ústup ruských síl v smere Krivoj Rog

0 icon

Rusko, 5.október 2022 (AM) – Ozbrojené sily Ruskej federácie pokračujú v špeciálnej vojenskej operácii, o jej priebehu informoval generálporučík Igor Konašenkov.   Vysoko presná raketa ruských vzdušných a kozmických síl zasiahla na juhozápadnom okraji Dnepropetrovska veliteľstvo vzdušných síl „Vostok“. Až 100 vojakov vráta

FOTO DŇA

Na snímke Spievajúca fontána

Autor: FOTO TASR-Milan Kapusta

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali