Komu slúži spravodajstvo verejnoprávnej televízie?

Bratislava 4. mája 2018 (HSP/Noveslovo/Foto:TASR-Michal Svítok)

 

Spravodajstvo verejnoprávnej RTVS je dlhodobo jednoznačne, v dojemnej zhode s tzv. médiami hlavného prúdu, na strane opozície. V čase vypätých politických situácií, ako boli napríklad parlamentné voľby v roku 2016 a v súčasnosti, po vražde novinára a jeho priateľky, bolo toto stranenie ešte výraznejšie. K zmene nedošlo ani po nástupe nového riaditeľ RTVS pána Rezníka a nástupe nového riaditeľa sekcie spravodajstva a publicistiky pána Chuguryana – prečo, to si povieme neskôr.

Ilustračné foto

Aby sme si ozrejmili, aké je zhruba politické členenie občanov Slovenska, začneme veľkými číslami. Verejnoprávna RTVS obsluhuje spravodajsky zhruba 4,4 milióna slovenských občanov voličov. Z tohto počtu sa ostatných volieb v roku 2016 zúčastnilo nejakých 2,6 milióna občanov a z nich 1,3 milióna, teda väčšia časť, volila terajšie vládne strany a 0,8 milióna, teda menšia časť, opozičné strany, kotlebovci a ostatné strany dostali 0,5 milióna hlasov. Volebná účasť bola 60 %, to znamená, že volieb sa nezúčastnilo z rôznych dôvodov zhruba 1,8 milióna občanov

Mohlo by sa namietať, že toto platilo po voľbách a dnes je už politické členenie občanov Slovenska iné. Súčasnú situáciu svojím spôsobom cez účasť na manifestáciách vystihuje článok publicistu Petra Tótha zo dňa 10. 3. 2018 na jeho webovej stránke. Pán Tóth si dal tú námahu, že z voličskej účasti vo voľbách v roku 2016 v Slovenskej republike, v Bratislave a v krajských mestách a z počtov ľudí na manifestáciách dňa 8. marca 2018 (organizátormi a médiami nadsadenými), vypočítal jednotlivé percentuálne podiely. Podiel celkovej účasti občanov voličov Slovenskej republiky na manifestáciách 2,5 % nie je reprezentatívny. Zaujímavejšie sú až podiely účastníkov v mestách: Bratislava 15 % (z nadsadených údajov o účasti), ostatné krajské mestá zhruba od 8 do 3 %, inak napísané, v Bratislave sa manifestácie nezúčastnilo 85 % voličov a v krajských mestách od 92 do 97% voličov. Tieto čísla už niečo vypovedajú o tom, kto tam bol, kto bol inde a kto zostal doma.

Ak by sme uverili prieskumu volebných preferencií agentúry AKO za mesiac apríl (!), majú súčasné vládne strany 40,0 % preferencií (v tom SMER 20,7 %), opozičné strany 34,8 % a spolu s neparlamentnou KDH 43,4 %. To znamená, že z hľadiska politického členenia občanov Slovenska, zostávajú počty prívržencov vládnych strán a prívržencov opozície zhruba rovnaké. (Uvedené čísla majú aj svoje čaro, pretože ak by akosi takto dopadli predčasné voľby, vládnuť by sa dalo iba s kotlebovcami!)

Toto sú východiskové údaje, ktoré ukazujú, pre koho by spravodajstvo RTVS malo byť určené.

Začneme manifestáciami, ktoré sa začali organizovať po vražde novinára a jeho priateľky – najväčšie sa udiali 8. marca 2018. Na prezentovaní týchto manifestácií porušovala verejnoprávna RTVS úplne všetky, písané a nepísané, zásady novinárskej etiky.

Samozrejme, uznávame, že počet občanov, ktorí sa vybrali v mestách na námestia, aj keď je to menšina, má oveľa väčšiu politickú silu, ako väčší počet tých, ktorí na námestiach neboli. Ak hovoríme o spravodajstve RTVS, stačí si spomenúť na zábery z námestí, transparenty, plamenné reči z tribún a vyjadrenia účastníkov manifestácií nadšene reportované redaktorkami a redaktormi. Uznávame, že hlas mlčiacej väčšiny, ktorá na námestiach nebola, sa ťažko reportuje, ale ak od celkového počtu neprítomných odpočítame tých, ktorým je to, čo sa dnes deje, jedno, ostáva veľký počet občanov, ktorí zostali doma, aby tým demonštrovali svoj politický postoj! Po vypuknutí mediálno-politickej hystérie súvisiacej s vraždou v spravodajstve RTVS úplne absentoval názor tejto na námestiach neprítomnej časti občanov Slovenska! Spravodajstvo RTVS o udalostiach na námestiach vyznievalo tak, akoby slovenský národ do posledného občana súhlasil s tým, čo žiadajú demonštranti.

Pri posudzovaní spravodajstva RTVS z hľadiska dodržiavania zásad novinárskej etiky vychádzame z usmernenia s názvom „Etický kódex novinára“, ktorý vydal Slovenský syndikát novinárov v roku 2011. Autorita SSN sa v poslednej dobe spochybňuje, ale obsah jeho etického kódexu zodpovedá presne tomu, čo by každý normálny človek očakával od takéhoto usmernenia.

Ťažiskové požiadavky sú obsiahnuté v odseku II. „Základné hodnoty“, bod 2., ktorý znie takto: „Hlavnými zásadami, ktorými sa novinár riadi vo svojej práci, sú nestrannosť, vyváženosť, objektivita, poctivosť, čestnosť, pravdivosť, zodpovednosť a dôsledné overovanie faktov.“ Spomenieme ešte bod 15. odseku III., ktorý znie: „Novinár sa politicky neangažuje, ak by jeho politická činnosť mohla viesť ku konfliktu záujmov a spochybniť jeho nestrannosť alebo objektivitu.“

Podotýkame, že tieto zásady sa vzťahujú na všetkých novinárov vo všetkých médiách, a aj keď súkromné na ne už dávno rezignovali, musia sa tvrdo požadovať od verejnoprávnej RTVS!

Ďalej budeme postupovať tak, že na jednotlivých vydaniach relácie Správy RTVS od 9. marca, po jednotlivých príspevkoch, poukážeme na príklady najhrubšieho porušovania zásad novinárskej etiky.

„Naživo Zuzana Kovačič Hanzelová – námestie SNP.“

Začíname dňom 9. marec 2018. Správy RTVS moderuje pán Viliam Stankay. Úvodné slová by boli ako-tak v poriadku. Nasledujú jednotlivé príspevky.

Redaktorka pani Zuzana Kovačič Hanzelová, nám svojím ostrým hlasom oznamuje, že na námestie SNP v Bratislave prišlo 50, alebo podľa organizátorov 60 tisíc ľudí. Ak si to prepočítame (počet osôb na meter štvorcový, priemerná šírka námestia) vyjde nám, že pri uvedenej zaplnenosti, by museli ľudia stáť husto vedľa seba, od Manderláka skoro po bývalú Sovietsku knihu. Nasleduje informácia o tom, že na zhromaždení zazneli „silné“ príhovory. A sme pri tom. Redaktorka verejnoprávnej RTVS musí rešpektovať skutočnosť, že sa na ňu pozerá celé Slovensko a pre časť občanov, ako sme uviedli menšiu (!), to mohli byť „silné“ príhovory, ale pre väčšiu časť občanov to mohli byť „poburujúce“ príhovory, prípadne pre časť občanov to mohli byť „táraniny“. Potom nasledujú jednotlivé príhovory z tribúny, a podľa toho, čo a ako hovorili rečníci, je sporné, či to patrí do verejnoprávnej televízie. Napokon vyjadrujú svoju mienku niekoľkí účastníci zhromaždenia, samozrejme, všetci súhlasia s požiadavkami, ktoré na zhromaždení zazneli. A teraz pozor! Hneď za tým by sme od verejnoprávneho spravodajstva očakávali aj zopár názorov ľudí, ktorí na námestí boli, ale s konaním manifestácie nesúhlasili, a názory ľudí, ktorí chodili kdesi inde po meste alebo boli doma a na námestí z rôznych dôvodov neboli, pretože tých bolo vlastne najviac! Nezaznelo ani všeličo iné, napríklad konkrétne informácie o organizátoroch manifestácie (!) a o technickej príprave manifestácie (tribúna, ozvučenie námestia). Cudné mlčanie redaktorky o týchto záležitostiach má zrejme navodiť dojem, že všetci tam prišli spontánne a technika spadla z neba.

Potom nasledujú reportáže z jednotlivých miest.

Z Košíc sa ohlasuje redaktorka Ivana Fedorová. Hneď v úvode nám oznamuje, že jej z toho davu behá mráz po chrbte a neskôr si vypýtala dovolenie, aby bola mohla byť osobná. Potom komentuje vystúpenia rečníkov s takým zaujatím, že je zrejmé, že s nimi plno súhlasí. Vyjadrenia účastníkov zhromaždenia boli, samozrejme, súhlasné.

Z Prešova referuje redaktorka Diana Murzíková a hneď na úvod používa familiárne oslovenie zavraždenej dvojice. Vystupuje tam aj matka Martiny Kušnírovej, ktorá sa necháva občiansky a politicky zneužívať ako svojho času pani Remiášová, ale uznávame, že je to vec organizátorov. Pýtame sa však, má s tým pracovať aj verejnoprávne spravodajstvo?

Redaktor Jozef Kubánek, ktorý robí reportáž z Banskej Bystrice, prekonáva všetkých, ktorí sa dovtedy ozvali. Po úvodných patetických slovách o zapamätaní, vrývaní a masívnom protestovaní vymenúva totiž „bonmoty“, ktoré na zhromaždení zazneli a nasledovalo niečo, čo muselo každého normálneho diváka správ ohromiť: „Dosť bolo Fica“, „Fico do basy“ a zopár ďalších. Podotýkame, že organizátori tam môžu mať takmer čokoľvek, ale pýtame sa znova, má s tým pracovať verejnoprávna televízia? Vyjadrenia účastníkov zhromaždenia majú štandardné súhlasné vyznenie. (O úbohej všeobecnej kultúrnej úrovni redaktora, svedčí použitie slova „bonmot“ pre nenávistné heslá!)

Podrobnejšie analýzy z reportáží z Bratislavy a z ostatných miest sú zaznamenané preto, lebo sa v nich v koncentrovane prejavili všetky prehrešky voči novinárskej etike, ktoré nemajú miesto vo verejnoprávnom spravodajstve.

Redaktor verejnoprávneho spravodajstva RTVS sa musí zdržať akéhokoľvek citového hodnotenia manifestácie (rečníci, účastníci) a informácie podávať neutrálnym spôsobom, pretože inak porušuje zásadu nestrannosti; musí dať možnosť vyjadriť sa reprezentatívnej politickej vzorke slovenských občanov, pretože inak porušuje zásadu vyváženosti; musí si, takpovediac vlastnoručne, overiť technické údaje súvisiace s takouto akciou (sporná je predovšetkým Bratislava), pretože inak porušuje zásadu dôsledného overovania faktov a pretože zásady novinárskej etiky sa vo svojom význame navzájom prelínajú, neboli dodržané ani zásady objektivity, poctivosti, pravdivosti a zodpovednosti.

Zhrnutie. Celkové vyznenie reportáží svedčí o tom, že od moderátora po jednotlivé redaktorky a redaktorov všetci boli jednoznačne na strane demonštrujúcich. Ak to dotiahneme do dôsledkov, vlastne všetci, akoby hlasmi demonštrujúcich, žiadali pád vlády, nové voľby, „Fico do basy“ a podobne. Toto konštatovanie vyzerá tak trochu pritiahnuté za vlasy, ale pozor – treba to dotiahnuť do dôsledkov. Len tak mimochodom, reportáže trvali 17 minút, to je časovo jedna tretina celého vysielania spravodajstva!

„Vasilovi Špirkovi nehrozí disciplinárka.“

Preskočili sme nejaké príspevky a sme pri spravodajskom klenote. Vasil Špirko. Po úvode pána Viliama Stankaya nasleduje záber na pána prokurátora, ktorý sa kníše na pätách, ruky má vo vreckách nohavíc a v akomsi hospodárskom dvore oznamuje nejakým trom mladým babám desivé údaje o úplatkoch pre ministra Kaliňáka a bývalého ministra Počiatka. Už toto je úplne bizarný spravodajský obrázok. Potom vysvitlo, že je medzi nimi špecialistka, pani redaktorka Zuzana Kovačič Hanzelová, ktorá v príspevku prepletala vystúpenia prokurátorských šéfov Čižnára a Kováčika, ministra Kaliňáka a bývalého ministra Počiatka so svojím komentárom tak, že sa v tom už nikto nevyznal. Jednoznačné posolstvo tejto správy sa ukázalo v čase 26.15 správ, keď sa na obrazovkách objavili postavy zmienených ministrov so šiestimi kopami bankoviek. Okrem toho, že tento príspevok bol spracovaný absolútne neprofesionálne, boli v ňom porušené zásady nestrannosti, vyváženosti, pravdivosti a pracovalo sa neoverenými faktami, pretože všetky obvinenia boli iba v rovine podozrení!

„Premiérove kocky dali na námestie občania.“

Nasleduje ďalšia perla – „premiérove“ kocky pred úradom vlády. Namiesto toho, aby sa v spravodajstve verejnoprávnej RTVS ocenilo, že v tých hysterických dňoch, vyvolaných predovšetkým médiami, robí vláda určité bezpečnostné opatrenia, urobia si z toho redaktori RTVS „srandu“. Že „ha-ha-ha“ kocky, však si ich tam uložila nejaká psičkárka. Premiér hneď v úvode povedal, že sú signály o útokoch na verejné budovy, čo znie celkom pravdepodobne a kocky spomenul iba tak mimochodom. Samozrejme, moderátor si neodpustil uviesť Sulíkove vyjadrenie, že to má odradiť ľudí od účasti na demonštrácii. A keď sme sa už dosť nasmiali, príspevok sa ukončil ešte raz tými istými slovami. Je to bežná prax redaktoriek a redaktorov spravodajstva – takmer každú správu o počine vlády, prípadne Smeru či jej predsedu ukončiť negatívnym posúdením, a to bez adekvátnej odpovede! Tento jav si rozoberieme podrobnejšie v ďalšom texte. Zase to isté, kde nájdete v tomto príspevku nestrannosť, vyváženosť a, napokon, s ohľadom na bezpečnostnú situáciu, aj zodpovednosť?

„Delegácia EP: Nebudú na nás spomínať dobre.“

Ďalší bonbónik. Návšteva delegácie Európskeho parlamentu na Slovensku. Pán Stankay uvádza príspevok slovami: „Niektorí politici nebudú pekne spomínať na naše stretnutie, povedali to poslanci…“ a namiesto toho, aby sa v tóne jeho reči dalo zachytil aspoň niečo ako znechutenie, skôr sa zdá, že si to ešte aj vychutnáva. Z ďalších informácií o priebehu návštevy a z vyjadrení delegátov sa dal nadobudnúť dojem, ako keby úradníci z materskej krajiny prišli robiť poriadok vo svojej kolónii. Tá milá pani je v Európskom parlamente vo frakcii EPP (ľudovci), tej istej, ktorej predseda Manfred Weber mal neslýchané požiadavky na personálne zmeny v slovenskej vláde. Pán, ktorý vyzeral ako vedúci delegácie, podľa mena zrejme Portugalčan, sa tváril, ako keby pochádzal z krajiny, v ktorej je korupcia úplne neznámy jav. Namiesto toho, aby sa redaktorky Dáša Hodáľová a Katarína Jánošíková nejakým spôsobom dištancovali od arogantných vyjadrení členov delegácie, ešte si v nich hoveli. Preboha, tieto redaktorky sú aj ženy, občianky, Slovenky a necítia v týchto slovách germánske pohŕdanie všetkými na východ od hraníc Nemecka? (Na portáli Slovo boli uverejnené vystúpenia slovenských europoslancov na rokovaní o Slovensku. Okrem nemastno-neslaných vystúpení poslancov Moniky Beňovej a Vladimíra Maňku, vystúpenia ostaných slovenských poslancov by sa dali charakterizovať tým našim jadrným prirovnaním, ktorého podstata je „……. vlastné hniezdo“ Jediný kto sa zastal Slovenska, bola to Češka, pani Kateřina Konečná, europoslankyňa za KSČM!) Porušovania novinárskej etiky škoda uvádzať, ba čo viac, tieto postoje sa už dotýkajú hanobenia svojej vlasti.

„Naživo o politických rokovaniach.“

Pokračujeme dňom 10. marec 2018. Moderuje pán Stankay. Hneď v úvode nám moderátor oznamuje prekvapujúcu novinku – vládne strany rokujú v tajnosti. Potom vidíme ako redaktorka pani Zuzana Kovačič Hanzelová stoji pred bratislavským Bôrikom a celá nešťastná nám oznamuje, ako celý deň lietala hore-dole a nemohla zohnať Bélu Bugára. Počas reportáže naživo je ešte stále nešťastná, pretože nevie, kto na Bôriku už je a kto ešte príde a tak aspoň splieta svoje predstavy o tom, čo bude ďalej. Nemáme však zúfať, zostáva na Bôriku a bude to pre novinárov „dlhá noc“. O čo vlastne ide? Politici vládnych strán sa musia dohodnúť, ako budú riešiť vážnu politickú situáciu v najbližších dňoch (hodinách, ako povedal Peter Pellegrini) a na to potrebujú predovšetkým pokoj. Namiesto toho, aby to novinári rešpektovali, správajú sa ako maniaci – musia vedieť každú minútu, aký je stav rokovania, vrhajú sa ako divá zver na každého, kto vyjde z rokovacej miestnosti a z kusých informácii rozvíjajú rôzne teórie, ktoré sa neskoršie ukážu ako bludy. Budeme, my občania Slovenska šťastnejší, keď pani redaktorka Zuzana Kovačič Hanzelová strávi noc na Bôriku, aby nám za horúca oznámila výsledok rokovania, namiesto toho, ak sa výsledok rokovania dozvieme až na druhý deň, na normálnej tlačovke?

„Protesty upútali aj pozornosť svetových médií.“

Ešte stále nie je koniec reportáží z protestov. A znova to isté, namiesto toho, aby v hlase moderátora a redaktora bolo cítiť v komentároch k obrázkom určitý odstup, ako by sa na verejnoprávne spravodajstvo patrilo, skôr si komentovanie vychutnávajú. V príspevku sú reportáže z rôznych miest, okomentujeme iba Vancouver. Ťažiskom príspevku bolo vystúpenie jednej slečny, citujeme ju: „Mnohí z nás Slovákov, žijúcich v zahraničí, sa chceme po čase na Slovensko vrátiť a nie je nám jedno, na aké Slovensko sa vrátime a práve preto sme tu, aby sme ukázali, že aj tu v Kanade nám úprimne záleží na Slovensku a poslali sme tak odkaz domov slušným ľuďom, že sme v tom všetci spolu.“ Takže po prvé: slečna zarába doláriky v Kanade a očakáva, že Slovensko dajú do poriadku tí, ktorí tu zostali a trpia pod Ficovou knutou. Zrejme s tým nemá žiadny morálny problém a ešte je taká tupá, že to verejne vyhlasuje. A po druhé: z protestného zhromaždenia odkazuje čosi slušným ľuďom, z čoho vyplýva, že tí, ktorí tieto protesty odmietajú, sú zrejme neslušní ľudia. Vyznenie reportáže je jednoznačné – redaktori spravodajstva verejnoprávneho RTVS sa s názormi účastníkov protestu „nestranne“, „vyvážene“, „poctivo“ a „čestne“ stotožnili.

„Robert Kaliňák končí vo funkcii“ a „Robert Kaliňák“.

Deň 12. marec 2018. Moderuje pán Ľubomír Bajaník. Prvý príspevok je prepletenec zmätených informácií, ktorými nás traktuje pani redaktorka Zuzana Kovačič Hanzelová a ktorá si, samozrejme, nemohla odpustiť vymenovanie „káuz“ súvisiacich s menom Kaliňák. Príspevok bol uzatvorený vystúpeniami poslancov Ľubomíra Galka a Veroniky Remišovej, ktorí mleli svoje mantry o odstúpení. Žeby sa na obrazovke objavil niekto s ako-tak objektívnym komentárom k odstúpeniu ministra, sa neudialo.

V druhom príspevku bol popísaný vývoj politickej kariéry ministra Kaliňáka. Fajn, aspoň niečo normálne. No a potom sa to rozbehlo, redaktorka Silvia Majerová nám oznámila, že Robert Kaliňák čelil „škandálom“. Znova zopakovala to, čo už odznelo v prvom príspevku, akurát, že to podrobnejšie rozvinula. Takže „Hedviga“, „výbušnina“, „prezidentovo lietanie“ a, samozrejme, „Bašternák“.

Nech už Robert Kaliňák bol ktokoľvek a nech robil čokoľvek, ten človek riadil taký kolos, ako je ministerstvo vnútra od roku 2006 do roku 2018 s dvojročnou prestávkou. Asi mal nejaké osobnostné a manažérske kvality, keď riadil všetky zložky polície, hasičský a záchranný zbor, štátnu správu, aby sme spomenuli iba tie najdôležitejšie, vykonávajúce denne státisíce úkonov, bez väčších problémov. Hádam mal za sebou aj nejaké skromné úspechy: rozklad niekoľkých zločineckých skupín, úspešný vstup do Schengenu, znižovanie dopravnej nehodovosti, reformu verejnej správy a zriaďovanie klientskych centier. Vo svetle týchto evidentných skutočností potom vyzerá príspevok týchto redaktorských snaživiek ako úbohá zlátanina. Jedno treba uznať, komentovať odstúpenie Roberta Kaliňáka v tých dňoch plných hystérie objektívne a pravdivo, to by už musela byť poriadna novinárska a občianska statočnosť a to by už musel byť nejaký novinársky formát, aby to urobil. Takých momentálne v spravodajstve RTVS nieto. Márne hľadáte v tomto príspevku nestrannosť, vyváženosť, objektivitu a pravdivosť.

„V Žiline horela budova strany Smer-SD“ a „Reakcia Smer Most-Híd“.

Presuňme sa ešte na deň 16. marec. 201. Moderuje pani Janette Štefánková. No prosím, konečne sme sa dočkali! Verejnoprávne spravodajstvo RTVS vie použiť pri politickej informácii aj neutrálny tón. Moderátorka nás oboznámila s holými faktami o požiari, s reakciou Smeru na požiar a s požiadavkou strany Most-Híd na zvýšenú ochranu ich centrály v Bratislave. To je v poriadku. Predstavme si však, ako by asi vyzerala správa o podpálení budovy niektorej opozičnej politickej strany, napríklad OLaNO! No, nechajme to tak.

„Štát pomôže okresu Gelnica miliónmi eur“.

Teraz preskočíme na deň 5. apríl 2018. Moderuje pán Stankay. Vláda rokovala v Gelnici o Akčnom pláne, v rámci ktorého sa má v tomto okrese preinvestovať 55 miliónov eur. Príspevok uvádzame z toho dôvodu, že je v ňom obsiahnutý, takpovediac v kryštalickej forme, spôsob prezentácie ľubovoľného rozhodnutia vlády spravodajstvom RTVS. Schéma je nasledujúca: moderátor oznámi základné fakty, redaktor potom svoj komentár prepletá rozhovormi s ľuďmi, vyjadreniami členov vlády a keďže predmetom tejto správy je sociálna oblasť, nemôže sa na obrazovke objaviť nikto iný ako Michal Páleník, ktorý akékoľvek rozhodnutie vlády považuje za sprostosť. Potom sa dozvieme, že redaktorkou bola Marie Balážová Melníková a príspevok sa končí. Niekedy, pri podobných správach, je tam bleskovo strihnutý minister Richter alebo jeho štátny tajomník, ale nikdy to nie je priama reakcia na vyjadrenia uvedeného „experta“. Tento systém: informácia o rozhodnutí vlády a jeho okamžité následné zhovadenie expertom, ktorý má v RTVS vyárendované miesto (bezpečnosť– Naď, korupcia – Wienk, Rusko – Duleba, obrana – Galko, financie – Jurzyca, atď., atď.), bez akýchkoľvek dôkazov, sa uplatňuje vo všetkých oblastiach jej pôsobenia. Nie je jasné, či to robia ľudia v spravodajstve RTVS vedome, či je to maniera alebo pre niekoho pracujú, v každom prípade je to psychologicky veľmi účinné – v divákovi a poslucháčovi zarezonuje najsilnejšie vždy záver informácie. Hľadajte v tomto systéme dodržiavanie zásad nestrannosti, vyváženosti a objektívnosti práce novinárov!

Hlavné posolstvo tohto textu je už obsiahnuté v jeho úvode.

Analýzou jednotlivých príspevkov sme chceli jeho oprávnenosť dokumentovať na jednoznačných faktoch, v čom spravodajstvo RTVS hreší najviac.

Spravodajstvo verejnoprávneho RTVS nie je spravodajstvom pre všetkých občanov voličov Slovenskej republiky. Nereflektuje ani ich bývalé a zrejme ani terajšie politické členenie. Inak povedané, spravodajstvo RTVS, je spravodajstvom pre občanov, ktorí podporujú opozíciu. Je to jednoznačný fakt, o ktorom by mohol pochybovať iba totálny zaslepenec. Podľa kritérií novinárskej etiky, nech by ich vypracoval ktokoľvek, verejnoprávne spravodajstvo RTVS nespĺňa požiadavky na nestrannosť, vyváženosť, objektivitu, poctivosť, pravdivosť, zodpovednosť a na dôsledné overovanie faktov.

Len tak na okraj ešte uvádzame, že spomínané porušovania zásad novinárskej etiky kráčajú ruka v ruke zo slabou a niekedy až úbohou profesionálnou úrovňou jednotlivých príspevkov (Vasil Špirko, Kaliňák).

Niekoľko myšlienok k názvu „Pochod za slušné Slovensko“.

Predovšetkým výraz „slušné Slovensko“ je úplný nezmysel. V prvom rade preto, že nikto nemá ani šajnu, ako by malo konkrétne slušné Slovensko vyzerať a po druhé, nech už by bolo Slovensko akokoľvek slušné, korupcia a klientelizmus nezmiznú. Inak povedané, nech tu bude vládnuť ktokoľvek, pokiaľ tu budeme mať štát ako taký a vlastníkov, bude tu aj korupcia a klientelizmus. Kapitalizmus, taký či onaký, aký máme v našej krajine, má uvedené fenomény zapísané priamo v génoch. Keď sa objavia na obrazovke mladí ľudia, ktorý sa vyhrnuli na námestia a trúsia svoje múdrosti, tak si každý normálny človek musí pomyslieť „Bože môj, ešte ste mladí a nič neviete o svete a o živote“, na uliciach sú však aj päťdesiatnici a starší a to sa už človeku naozaj rozum zastavuje. Ak by tí ľudia skutočne nechceli mať na Slovensku korupciu a klientelizmus, tak by museli nosiť a vykrikovať úplne iné heslá.

 

Napokon ešte k situácii v spravodajstve RTVS.

Po nástupe nového riaditeľa RTVS a výmene vedenia spravodajstva, sa predpokladalo, že v dohľadnej dobe sa obsah a forma relácie Správy RTVS zmení a že to bude spravodajstvo pre všetkých občanov Slovenska. Keď sa žiadna zmena neudiala, dalo sa tušiť, že to nebude také jednoduché, pretože je všeobecne známe, ako je ťažké zmeniť zabehané praktiky vo väčšej skupine ľudí. Ako to vyzerá v spravodajstve RTVS, vyplávalo na povrch vlastne až v súvislosti s politickými turbulenciami v uplynulých dňoch. Riešenie situácie je zdanlivo jednoduché, problémom je však to „zdanlivo“.

RTVS je verejnoprávna kultúrna inštitúcia, ktorej hlavnými úlohami je uchovávanie kultúrnej identity slovenského národa a udržovanie jeho vysokej kultúrnej úrovne. Týka sa to všetkých zložiek rozhlasu a televízie a teda aj spravodajstva. Vplyvom podmienok spoločenského usporiadania našej krajiny, v ktorej je jediným kritériom úspechu zisk, začal sa už dávnejšie v médiách omieľať výraz „sledovanosť“. Pre mediálnych šéfov to bola mantra. A čo je, v dnešnej dobe najúčinnejší prostriedok na zvýšenie sledovanosti – bulvarizácia. Do RTVS nenápadne a plazivo presakovali ľudia zo súkromných médií, na posty od hora až dole. Títo ľudia mali v sebe bulvárne spôsoby tak zažraté, že sa ich nedokázali zbaviť, ani keď pôsobili vo verejnoprávnej inštitúcii. Aj to je možné, že ich o to nikto nežiadal. Tak tam máme teraz hordu zhysterizovaných redaktoriek a redaktorov, z ktorej ešte vytŕča redaktorka Zuzana Kovačič Hanzelová ako stelesnenie všetkých najodpornejších spôsobov bulváru. A moderátori do tohto spolku tiež zapadajú.

Ako sme uviedli – riešenie je jednoduché. Títo ľudia sú zamestnanci RTVS, majú svoje pracovné zmluvy s popisom ich činnosti, predpokladám, že spravodajstvo má svoj štatút, že vydáva nejaké interné smernice, že platia v tomto odbore nejaké právne predpisy a existujú písané alebo nepísané pravidlá etiky novinára. A títo ľudia evidentne na toto všetko kašlú a robia si čo chcú. Čo sa urobí s takýmito ľuďmi v každej normálne fungujúcej inštitúcii – no dostanú padáka.

A už je to tu. Najprv sa objavili akési informačné šumy okolo Oľgy Bakovej, potom šumy okolo placky – nosiť, či nenosiť pri vysielaní (!?), Peter Zajac už píše o darmovsko-kapustovskej televízii (!). A už sa to hrnie. Denník SME vo svojom sobotnom vydaní (28. 4. 2018) to vidí jasne: „Rezník sa zbavuje kritikov“, hlása titulok na prvej strane a za tým je zmetený text redaktorky Lucie Krbatovej, ktorý pokračuje vo vnútri novín pod novým titulkom „Reportéri hovoria o normalizácii v RTVS“. Celý text je iba kĺzanie po povrchu reality, ak to nenazveme rovno ako táranina. V  článku sa verejnoprávnosť uvádza dvakrát, ale iba v súvislosti s RTVS ako inštitúciou. O tom, či spravodajstvo RTVS zodpovedá verejnoprávnosti alebo nezodpovedá, tam, samozrejme, nie je ani slovo. Všimnite si, že titulok má čaro nechceného – redaktorka slovom „normalizácia“ ,samozrejme, myslela na sedemdesiate roky minulého storočia, ale čo ak si to niekto vysvetlí tak, že konečne bude RTVS v spravodajstve „normálna“ verejnoprávna inštitúcia. Celé to zaklincoval Štefan Hríb v úvodníku 18. čísla svojho týždenníka. Že vraj „All for RTVS“. Ako každý úvodník aj tento ako keby písal v miernom delíriu. Jeho podstata je zhrnutá v podtitulku, podľa ktorého triumfuje solidarita a odvaha mladých ľudí, akože redaktoriek a redaktorov, postaviť sa nespravodlivosti, akože Rezníkovi. Ďalej sú to už iba neuveriteľne arogantné a nechutné útoky na riaditeľa Rezníka, idúce pod dno akejkoľvek novinárskej etiky.

Dá sa očakávať, že útoky médií na spravodajstvo RTVS budú pokračovať, pretože majú obavy z toho, že niekto vypadne z radu a začne poskytovať nezávislé informačné služby. Útoky budú maskované starostlivosťou o redaktorský zbor spravodajstva, v jeho spravodlivom boji s vedením RTVS. Okrem odolávaniu tomuto tlaku predpokladám, že vedenie RTVS bude mať veľké problémy pri obmene redaktorského zboru. Zrejme existujú nejakí novinári, ktorým nie je výraz „verejnoprávny“ cudzí a sú na potrebnej profesionálnej úrovni, zatiaľ ich však na obzore nevidno.

Momentálna situácia v spravodajstve RTVS je značne neistá a aby vedenie ustálo boj o jeho znovuzrodenie, potrebuje jedno jediné a tým je – podpora verejnosti. Všetko, čo je len trochu naľavo a vie písať, by malo túto podporu vedeniu RTVS vyjadriť. A najlepšie by bolo vyjsť na námestia?!

Ján Füredi

Článok pôvodne vyšiel na portáli Novéslovo

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

V Nitre klesla v treťom kole miera pozitívnych testov na 0,72 percenta

0 icon

Nitra 24. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)   V Nitre v piatok a v sobotu počas tretieho kola plošného testovania na COVID-19 prišlo do odberných miest 24 861 ľudí. Pozitívny výsledok testu malo 178 z nich, miera pozitivity tak dosiahla 0,72 percenta. Pred týždňom bola po druhom kole v Nitre miera…

Plénum sa zíde opäť od utorka,čaká ho aj obranná a bezpečnostná stratégia

0 icon

Bratislava 24. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   Rozhodnutie o schválení obrannej a bezpečnostnej stratégie, úprava režimu práce z domu a gastrolístkov, návrh na vyradenie kanabidiolu (CBD) zo zoznamu psychotropných látok či opozičný návrh na skrátenie volebného obdobia, ktoré by viedlo k predčasným voľbám. To sú témy, ktorými sa…

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Dunajskej Strede nariadil karanténu obyvateľov Komunitného centra

0 icon

Dunajská Streda 24. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Dunajskej Strede nariadil karanténu obyvateľov Komunitného centra na Kračanskej ceste v Dunajskej Strede. Pri zabezpečení ich izolácie má asistovať mestská polícia, prípadne Policajný zbor SR. Plošné testovanie na ochorenie COVID-19 v sobotu odhalilo až 41 pozitívne testovaných…

Jednoduchý spôsob ako zaočkovať maximum populácie? Ako je možné, že na to vláda doposiaľ neprišla?

0 icon

Bratislava 24. januára 2021 (HSP/Foto:TASR/AP-Carlos Giusti)   Vláda je tu pre všetkých občanov, nielen pre vzorných konzumentov euroatlantickej, tej jedinej správnej a povolenej ideológie. Ako však dosiahnuť, aby sa dala zaočkovať aj veľká časť tých ostatných bez použitia násilia? Je to také jednoduché! „Ja sa zaočkovať nedám – a ak,…

Rúško: ochrana? Alebo iba alibi pre niektorých, ktorí chcú podvádzať?

0 icon

Bratislava 24. januára 2021 (HSP/Foto:Screenshot)   Prečo mám nosiť rúško a nemôžem normálne dýchať? Prečo sa mám stresovať, nepracovať, kým vláda chystá ďalšie totalitné zákony, ktorými len ďalej zhoršuje priebeh koronakrízy? Logiku (údajne) ukrytú za protikoronovými opatreniami vládnej junty pomáha analyzovať neplagiátor inžinier Peter Rzyman Štát nemôže fungovať len ako…

Amerických diplomatov predvolajú na ruské ministerstvo zahraničia po zverejnení trás nelegálnych protestných akcií

0 icon

Moskva 24. januára 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Russian Embassy, KHM Twitter)   Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničia Maria Zacharovová uviedla, že amerických diplomatov predvolajú na ministerstvo po zverejnení máp neschválených protestných akcií v Moskve na svojich webových stránkach "Americkí kolegovia to budú musieť vysvetliť na Smolenskom námestí (sídlo ruského ministerstva zahraničných vecí - pozn.),"…

Sudkyňu Evu Kyselovú vzal súd do väzby

0 icon

Bratislava 24. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Sudkyňu zadržanú pri policajnej akcii Plevel 2 Evu Kyselovú vzal v sobotu večer Špecializovaný trestný súd do väzby. Informovala o tom hovorkyňa súdu Katarína Kudjáková „Sudkyňa pre prípravné konanie rozhodla o vzatí do väzby E.K., ktorá je obvinená zo zločinu prijímania úplatku a…

V Ríme si pripomenuli storočnicu Antona Neuwirtha za účasti kard. Tomka

0 icon

Rím 24. januára 2021 (HSP/TK KBS/Foto:TASR-Vladimír Benko)   „Liečiť zlo láskou“ – toto osobné heslo MUDr. Antona Neuwirtha, lekára, intelektuála, politického väzňa, kresťansko-demokratického politika a veľvyslanca Slovenskej republiky pri Svätej stolici v rokoch 1994-1998, rezonovalo pri pripomienke na pôde Večného mesta na jeho nedožité sté narodeniny v piatok 22. januára…

Ondráček varoval Babiša pred následkami odmietnutia pomoci Ruska s vakcínami. Budeme podľa jeho slov svedkami ďalšej mníchovskej zrady

0 icon

Praha 24. januára 2021 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Olivier Hoslet)   Premiér Andrej Babiš vo svojom prejave počas nedávnej parlamentnej schôdze uviedol, že je naším hlavným problémom pri riešení krízy v súčasnosti to, že nemáme dostatok vakcín. Poslancovi Zdeňkovi Ondračkovi však pripadá zvláštne, že premiér sa nechce usilovať o obstaranie vakcíny z Ruska. Podľa…

Českí analytici zúria kvôli návrhu o povinnom nosení respirátorov: Bude to finančný šok pre občanov, zastropovanie cien nepomôže

0 icon

Praha 24. januára 2021 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP/dpa-Friso Gentsch)   České politické vedenie chce v súvislosti so šírením nákazlivejšej britskej mutácie koronavírusu zaviesť povinné nosenie respirátorov FFP2 v obchodoch, hromadnej doprave, a dokonca aj pri lyžovaní. Ako ale upozorňuje portál Echo24.cz, návrh vzbudil rozruch medzi odborníkmi, ktorí sa domnievajú, že opatrenie bude znamenať…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Mária Šamierová

HNUSOBA a JA

0icon

Nie    som  opica ,ovca, mudrosráč ,idiot ,lúza, politik ani politológ ,nepatrím medzi plagiátorov, mafiánov, donášačov ani milionárov. Som   len normálna, slovenská žena, ktorá získala vzdelanie a všetko čo s tým súviselo, poctivo, zodpovedne a s veľkou skromnosťou.Patrím do skupiny „nerozhodnutých“ (moja chyba),  bola som dlho ticho. Konečne som si uvedomila, že…

Rastislav Slovák

Nejaká osoba menom Pavlína Matovičová vlastní majetok v hodnote desiatok možno až stoviek miliónov €

0icon

Mimochodom táto osoba menom Pavlína Matovičová je manželkou Matoviča. Matovič sa sám aj pochválil, že všetok svoj majetok prepísal na jeho manželku Pavlínu Matovičovú. Nahonobili toho dosť, otázka je len či zákonným spôsobom. Matovič vo všetkých svojich predvolebných kampaniach sľuboval  zákon o preukazovaní pôvodu majetku. Je podozrivé, že Matovič je…

Ivan Holek

A je to tu! Čo predpovedali proroci sa napĺňa!

0icon

Doba, o ktorej sa hovorilo už pred stáročiami nadchádza! Hovorili o nej proroci, hovoril o nej Kristus a po ňom ešte mnohí iní. Našej zeme sa dotkol prvý lúč Pánovho Svetla a udalosti sa dali do pohybu. Súd nad ľudstvom započal!

Boris Mesár

Čo všetko už stihla napáchať Matovičova fašistická chunta na Slovensku za necelý rok !

0icon

Fašistický puč vo februári 2020 (novinárskymi prostitútkami milne označovaný za voľby 2020 ) bol vlastne zavŕšením prevzatia moci na Slovensku americkou ambasádou , Sorosovými mimovládkami a tajnými službami USA a GB. Prvá časť puču bolo zvolenie sorošovej handry za prezidentku . O tom ,že Matovič je ťažký psychopat a notorický…

Ivan Malý

Strach je horší ako pandémia

0icon

Ako sa môžem vyhnúť pandémii? Táto otázka bola položená indickému guruovi Oshovi asi pred 40 rokmi počas éry AIDS! „ Kladiete nesprávnu otázku,“ odpovedal Osho, ,,Správna otázka by mala znieť: Ako sa dá vyhnúť strachu zo smrti, spôsobeným pandémiou? Pretože je veľmi ľahké vyhnúť sa vírusu, je veľmi ťažké vyhnúť…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Lego predstavilo špeciálne kocky pre milovníkov záhrady a kvetov

0 icon

Spoločnosť Lego predstavila novú kolekciu, ktorá zaujme predovšetkým milovníkov kvetov a záhrady, ako aj tých, ktorí chcú mať doma vždy „čerstvé“ kvety. Kocky lega nikdy nevyschnú a neumrú. Nová sada pre všetkých dospelých milovníkov kociek lega sa volá Lego Botanical Collection. Obsahuje súčiastky na zostavenie kytice kvetov a stromu bonsai. V krabici…

Ktoré produkty sa dajú využiť aj po dátume spotreby?

0 icon

Možno to nie je najchutnejšia vec, ale existujú produkty, ktoré môžete dobre využiť, a to aj po uplynutí dátumu spotreby. Od starostlivosti o pokožku po varenie, tieto alternatívne spôsoby použitia môžu byť práve to, čo si hľadal. 1. Avokádo

5 spôsobov, ako môžeš pomôcť zvieratkám prežiť zimu

0 icon

Zima je pre zvieratá žijúce vonku najťažším obdobím v roku, ale s trochou ochoty a snahy im to môžeš troška uľahčiť. Ako na to? Keď teploty začnú klesať k jednociferným číslam, pre divoké zvieratá sa začína boj o prežite. Ak napadne sneh a zamrznú vodné zdroje v okolí, majú ešte menej zdrojov potravy. Čo môžeš spraviť? Minimálne…

Ploštice: Ako zistíš, či sú aj v tvojej posteli?

0 icon

Aj keď ploštice v posteli neprinášajú žiadne infekčné choroby, stále môžu byť nepríjemné a dokonca spôsobiť určité zdravotné problémy. Od fyzických reakcií, ako sú vyrážky alebo alergie, až po psychologické účinky, ako sú úzkosť, stres a nespavosť - tieto dôvody sú viac než dostatočné na to, aby sa ploštice stali nevítanými hosťami v tvojej…

Neuveriteľné miesta: Svojou krásou ti vyrazia dych

0 icon

Na Zemi je množstvo úžasných miest. Tie boli vytvorené prirodzene alebo umelo. Dnes ti takéto neuveriteľné miesta ukážeme na týchto zaujímavých fotografiách. Tieto neuveriteľné miesta ti najskôr svojou krásou vyrazia dych. Niektoré sú naozaj nádherné a ty len ťažko uveríš, že sa nachádzajú na našej planéte. Napríklad taká "Brána do…

Vo svete IT

OnePlus a Oppo, budú vyvíjať nové smartfóny spoločne

0 icon

Okrem toho, že zariadenia spoločností Oppo a OnePlus zdieľajú niekoľko podobností vrátane materskej firmy, tak vo väčšine prípadoch sa obe spoločnosti k sebe „nepriznávajú“. Najnovšie to však vyzerá tak, že obe spoločnosti našli spoločnú reč v podobe vývoja nových zariadení, kde budú zdieľať svoje skúsenosti a vedomosti. Portál phonearena.com najnovšie…

MediaTek Dimensity 1200 je predstavený. Toto je procesor, ktorým chce spoločnosť konkurovať Qualcommu

0 icon

Spoločnosť MediaTek v súčasnosti patrí medzi najväčších výrobcov mobilných procesorov na svete. Dokonca koncom minulého roka vyplávali na povrch  štatistiky za 3. kvartál 2020, ktoré odhalili, že spoločnosť sa stala svetovou jednotkou v dodávkach mobilných procesorov. MediaTek Dimensity 1200 Druhým dychom treba dodať, že MediaTek je stále jeden krok za…

Yvonne Y40D – kvalitné konvertibilné USB 3.0 pre PC a Android zariadenia za neuveriteľne nízku cenu

0 icon

Trápi ťa nedostatok úložného priestoru v tvojom Android smartfóne, počítači, či inom zariadení so vstupom USB, USB Type-C alebo Micro USB? Rozšírenie úložného priestoru pomocou tohto konvertibilného USB je jednoducho hračka. USB úložisko s 3 rozlišnými portmi yvonne Y40D pritom momentálne kúpiš už za neuveriteľných 16,99 eur s bezplatným doručením…

V ďalekej budúcnosti sa pravdepodobne všetky kontinenty Zeme spoja do jedného. Takto by to mohlo vyzerať!

0 icon

Pred 200-miliónmi rokov došlo k rozdeleniu superkontinentu Pangea, vďaka čomu vznikli kontinenty, ktoré máme na Zemi dnes, píše portál IFL Science. Lenže tieto kontinenty tiež nevydržia večne. Ukazuje sa, že v budúcnosti by sme mohli mať na našej planéte nový superkontinent. Je však ťažké predpovedať, ako by mohol vyzerať. Vedci…

Záhadný patent Microsoftu môže naznačovať nepeknú budúcnosť

0 icon

Portál inputmag.com získal informácie o niekoľkých technologických patentoch. Tie nám dávajú lepší obraz o tom, čo nás môže v budúcnosti čakať. Tieto patenty hovoria o dlhšej životnosti batérií pre hodinky Apple Watch, alebo o personalizovaných správach od Googlu. Prekvapila však spoločnosť Microsoft, ktorá si dala patentovať niečo naozaj zvláštne. Patent…

Armádny Magazín

Dobrodruh - cestovateľ Jules Mountain a jeho vrtuľník Bell 505

0 icon

Fort Worth, TX (22. januára 2021) – Pokiaľ ide o súkromné cestovanie, majitelia vrtuľníkov Bell 505 zistili, že im tento stroj ponúka všestranný a spoľahlivý spôsob, ako spoznať svet. Obchodníkom a podnikateľom napríklad rýchlo, bezpečne a v úplnom pohodlí umožňuje zúčastniť sa dôležitých obchodných rokovaní. Je ideálny pre do

Pentagón v Arktíde. Ako Dánsko chodí po lane v Grónsku

0 icon

Dánsko, 24. január 2021 (AM) - Keď sa v Arktíde prehrieva konkurencia medzi Čínou, Ruskom a USA, čoraz viac sa do nej zamotáva Grónsko, poloautonómny región v rámci Dánskeho kráľovstva. To prinieslo príležitosti aj výzvy pre Grónsko a pre Dánsko. Dánsko kontroluje väčšinu zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky Grónska a Kodaň…

Forbes: Ruská zbraň, ktorá môže mať pre USA ničivé následky

0 icon

USA, 24. január 2021 (AM) - Ponorka Poseidon sa stane "poistkou" pre prípad, že by USA mohli zostreliť ruské balistické rakety. Píše o tom Forbes. "Rusko to s prijatím do výzbroje tohto podvodného dronu (jeho dĺžka je 25 metrov) s jadrovým pohonom myslí vážne," 

Michejev: Putin predvídal a nezopakoval Trumpovu chybu

0 icon

Rusko, 24. január 2021 (AM) - Bývalý prezident USA Donald Trump urobil fatálnu chybu, keď úplne dôveroval sociálnym médiám. K tomuto záveru dospel politológ Sergej Michejev.   Udalosti, ktoré sa odohrávajú v Spojených štátoch, jasne ukázali, že stávka amerického lídra na sociálne siete, ktorú spolu so svojím tí

Hitler kaput? Prečo mnohí neuverili smrti vojnového zločinca č. 1?

0 icon

Nemecko, 24. január 2021 (AM) - Mnohí aj po polstoročí od smrti nacistického vodcu dúfali, že ho uvidia na lavici obžalovaných. O tom, že Hitler je mŕtvy nepochybovali iba tí, ktorí našli jeho ostatky.   Na Postupimskej konferencii sovietska strana presvedčila partnerov, aby najneskôr 1. 9. 1945 bol uverejnený konečný zoznam vojno

Svetlo sveta

Čo znamená byť “chudobný duchom” ak je to zárukou svätosti?

0 icon

Definovať chudobu je relatívne jednoduché, pretože je to merateľná veličina vyjadriteľná veľkosťou majetku a peňazí. Spoločnosť stanovuje určitý minimálny príjem, ktorého dosiahnutie je potrebné na to, aby sa dalo hovoriť o ľudskej dôstojnosti. Ak ho človek nedosahuje, poskytuje ho štát, aby nedostatok príjmu neviedol k vylúčeniu človeka mimo aktívnu spoločnosť.…

Rusi sa na sviatok Zjavenia Pána ponárajú do mrznúcej vody

0 icon

Na sviatok Zjavenia Pána sa davy ruských pravoslávnych veriacich zúčastňujú každý rok na tradičnom ponáraní sa do mrznúcej vody. Deje sa tak napriek tomu, že v niektorých častiach krajiny dosahujú teploty -40 stupňov celzia. Podľa ruskej polície sa v sobotu počas sviatku Zjavenia Pána ponorilo do mrznúcej vody približne 2,…

MÚDROSŤ

0 icon

Naši starí otcovia hovorili: Kto dobre rechnuje, dobre gazduje. A neplatí to len na peniaze, ale predovšetkým na čas. Koľko času vieme premárniť pred televíznou obrazovkou? Čítaním rôznych klebiet v novinách alebo na sociálnych sieťach? A potom cítime, že nás to nejako neuspokojuje a nenapĺňa. Podobnú skúsenosť mal i vojak…

Prečo sa sviatosti Krstu a Prvého svätého prijímania udeľujú väčšinou v apríli a v máji?

0 icon

V rannom kresťanstve sa udeľovali sviatosti Krstu, Prvého svätého prijímania a Birmovania spolu v jeden deň a to za prítomnosti biskupa. Dôvodom bolo, že kresťanmi sa väčšinou stávali dospelí ľudia, ktorí konvertovali buď z judaizmu alebo z rôznych pohanských náboženstiev a k tomuto poznaniu konverzie prišli v pokročilejšom veku. Cirkev sa ich preto snažila v Cirkvi prijať plnými sviatosťami a do…

Dnes bude Slovensku opäť udelené požehnanie relikviou Kristovej krvi z paluby lietadla – VÝZVA K PRIPOJENIU SA V MODLITBE

0 icon

V nedeľu Krstu Krista Pána 10. januára 2021 v popoľudňajších hodinách sa opäť uskutoční let lietadla, na ktorého palube sa bude nachádzať generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek, ktorý Slovensku udelí požehnanie s relikviou Kristovej krvi, ktorá je uchovávaná v Bazilike sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku.  Zverejňujeme jeho slová výzvy,…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali