Keď Rusko zachraňovalo USA v najťažších časoch…

Bratislava 9. augusta 2022 (HSP/Foto:Pixabay, Screenshot kp.ru)

 

Dnešní politici USA by najradšej zniesli Rusko z povrchu zeme, hoci práve zásluhou najväčšej krajiny na svete môžu Spojené štáty existovať v takej podobe, v akej sú dnes

usa vojak
Ilustračné foto

Svedčia o tom historické fakty, ktoré sú dnes väčšine populácie takmer neznáme, hoci sú dostupné všetkým, ktorí sa touto problematikou zaoberajú. Paradoxne práve Rusko sa najviac pričinilo o to, že Spojené štáty sú dnes najmocnejšou krajinou sveta.

Spojené štáty vďačia za svoju nezávislú existenciu, ktorú dosiahli v druhej polovici 18. storočia, viacerým spojencom, medzi ktorými bolo okrem Francúzska, Španielska a Holandska aj cárske Rusko. 1. septembra 1775 sa obrátil anglický kráľ Juraj III. na ruskú cárovnú Katarínu II. so žiadosťou o vojenskú pomoc v boji so vzbúrenými kolóniami v Amerike. Cárovná však odmietla. V liste kráľovi Jurajovi III. zo 4. októbra (podľa juliánskeho kalendára 23. septembra) 1775 cárovná Katarína II. okrem iného píše, „že ani jedna z mocností, etablovaných v Novom svete, by nereagovala priaznivo na príchod tak veľkej zahraničnej armády… To by sa s najväčšou pravdepodobnosťou odrazilo v nepokojoch v Európe a otvorilo by sa bojisko pre zahraničnú vojnu namiesto toho, aby bol Anglicku z tej strany poskytnutý pokoj a mier, k čomu by smerovali moje plány a túžby.“ (viď TU – strana 35).

Rusko sa teda nezapojilo do vojenských operácií na strane Anglicka a tento postoj ocenili americkí predstavitelia, okrem iných aj George Washington, prvý americký prezident.

Navyše od roku 1780 ruská cárovná požadovala dodržiavať námornú neutralitu, ktorá pozitívne ovplyvnila námorný obchod počas nepriateľských akcií na americkom kontinente.

V deklarácii Kataríny II. vládam Anglicka, Francúzska a Španielska z 10. marca (28. februára) 1780 sú okrem iného stanovené požiadavky, aby lode neutrálnych štátov mohli voľne plávať z jedného prístavu do druhého aj pri pobreží bojujúcich národov a aby mohli voľne obchodovať s tovarom s výnimkou vyhradených tovarov. Prístavy by bolo možné v zmysle tejto deklarácie zablokovať len v prípadoch, že by vplávaním niektorej z lodí mohlo dôjsť k zjavnému ohrozeniu niektorej z bojujúcich strán. Sama ruská cárovná v závere deklarácie vyjadruje „nádej, že bojujúce mocnosti, preniknuté zmyslom pre pravdu a spravodlivosť, ktorým je aj ona oduševnená, preukážu podporu pri napĺňaní jej spásonosných zámerov, tak zjavne zameraných v prospech všetkých národov a dokonca aj v prospech samotných bojujúcich, a v dôsledku toho dajú svojim admiralitám a veliacim dôstojníkom zodpovedajúce pokyny, v súlade s vyššie uvedenými zásadami…“ (viac TU – strana 60).

Keď sa k tejto neutralite pripojili ďalšie štáty, sformovala sa Liga neutrálnych štátov. Liga garantovala jej členom právo obchodovať s bojujúcimi krajinami a ochotu brániť ho aj vojensky. Preto bola Liga neutrálnych štátov právom považovaná v USA za priameho spojenca. Rusi navyše vyslali tri eskadry námorných síl na najvýznamnejšie námorné cesty v záujme dodržiavania zásad ozbrojenej neutrality. Američania vysoko oceňovali toto počínanie ruskej cárovnej. Svedčí o tom posolstvo prezidenta Kontinentálneho kongresu Samuela Huntingtona v októbri 1780, v ktorom vyjadril vďaku Rusku ako „veľkému a dobrému spojencovi“. (Korionov, V.: USA – ilúzie a skutočnosť. Bratislava: Pravda, 1975, s. 187)

Nebol to však posledný a jediný prípad pomoci Ruska Spojeným štátom v najťažších momentoch ich existencie. Omnoho cennejšia bola pomoc cárskej ríše zaoceánskej veľmoci počas občianskej vojny medzi Severom a Juhom v rokoch 1861 až 1865. Rusko vtedy rozhodujúcim spôsobom prispelo k zachovaniu Spojených štátov ako celku. Keď sa v rokoch 1860 – 1861 odtrhli otrokárske južné štáty od Únie, hrozilo, že sa Spojené štáty rozpadnú. V roku 1861 začal vojenský konflikt Juhu proti Severu a obe bojujúce strany hľadali spojencov. Kým Veľká Británia a Francúzsko sa stali spojencami južnej Konfederácie, Rusi podporili Sever. V radoch federálnej armády sa vyznamenali ruskí dobrovoľníci a jeden z nich, Ivan Vasiljevič Turčaninov, bol dokonca vymenovaný priamo Abrahamom Lincolnom za brigádneho generála.

Po výraznom zhoršení postavenia Severu sa prezident Lincoln osobitným listom obrátil na ruskú vládu, ktorá aj tentokrát poskytla pomoc. V rozhovore s Bayardom Taylorom, ktorý bol vtedy chargé d’affaires USA v Petrohrade, ruský minister zahraničných vecí Alexander Michajlovič Gorčakov dňa 27. septembra 1862 povedal: „Želáme si predovšetkým zachovanie Americkej únie… Nemáme nepriateľstvo voči ľuďom z juhu.“ (viď TU – strana 19).

29. októbra 1862 ruský minister zahraničných vecí Alexander Michajlovič Gorčakov povedal čerstvému americkému chargé d’affaires Bayardovi Taylorovi, ktorý bol v tom istom roku vymenovaný do diplomatických služieb USA v Petrohrade, okrem iného aj túto pamätnú vetu: „Rusko samotné stálo pri vás od úplného začiatku a bude i naďalej stáť pri vás.“ (viď TU – strana 17).

V nasledujúcom roku do prístavov v New Yorku a San Franciscu súčasne vplávali dve ruské eskadry a zabránili vojenskej intervencii Veľkej Británie a Francúzska. Písal sa rok 1863 a aj vďaka tejto pomoci Ruska americký Sever neskôr zvíťazil.

Keď ruský diplomat Eduard Andrejevič Stekľ informoval Gideona Wellesa, ministra námorníctva prezidenta Abrahama Lincolna, o priplávaní ruských lodí na pomoc americkému Severu, Gideon Welles dňa 23. septembra 1863 odpovedal:

„Ministerstvo s veľkým potešením prijalo správu, že eskadra ruských vojnových lodí je v súčasnosti pri prístave v New Yorku…“ (viac TU – strana 10).

Neskôr si do denníka zapísal okrem iných tieto pamätné slová: „Bože, žehnaj Rusom!“ (viď TU – strana 11).

Minister Seward písal 23. decembra 1863 Bayardovi Taylorovi:

„Pokiaľ ide o Rusko, prípad je jasný. Má naše priateľstvo v každom prípade… jednoducho preto, že nám vždy praje len to najlepšie a necháva nás, aby sme si svoje záležitosti robili tak, ako si myslíme.“

Keď v lete roku 1864 eskadry Rusov opúšťali americké vody, boli sprevádzané vďačnosťou Američanov. Veľa amerických osád pomenovali v 19. storočí menami ruských miest. Aj preto nájdeme na území USA mestá Moscow, Odessa, St. Petersburg, Sevastopol, atď.

Bez pomoci Ruska by dnešné Spojené štáty nemuseli byť spojenými, ale rozdelenými štátmi. Mohlo by ísť o dve krajiny na území pôvodne jednej veľkej. Napokon, uznávajú to aj niektorí známi Američania. Publicisti D. Pearson a D. Anderson v roku 1958 konštatovali: „Sever vydržal v najkritickejšom roku občianskej vojny vďaka spojenectvu s Ruskom. Bez tohto spojenectva by Spojené štáty v našich súčasných dňoch mali možno dve rozdielne vlády.“ (citované podľa: Korionov, V.: USA – ilúzie a skutočnosť. Bratislava: Pravda, 1975, s. 187)

Je krutým paradoxom doby, že sa na tieto dôležité historické skutočnosti v súčasnej dobe zabúda. Americkí politici by mali poctivejšie študovať históriu, aby pochopili, že bez pomoci Ruska by zrejme dnešné Spojené štáty neboli také silné, aké sú. No zdá sa, že americkí politici sú nepoučiteľní. Snažia sa zničiť Rusko za každú cenu. To Rusko, vďaka ktorému sa Spojené štáty v občianskej vojne Juhu proti Severu nerozpadli na dve dŕžavy, ale ostali jednou veľkou suverénnou krajinou. Lenže americkí politici nielenže nechcú zachovať súčasné Rusko ako jednotný štát, ale usilujú sa prispieť k rozpadu Ruska. Rusi by vlastne mohli opakovať to, čo tak často hovoríme v našich končinách: „Za dobré nečakaj dobré!“

Dňa 27. mája 2022 bol v americkom intelektuálnom žurnále The Atlantic uverejnený článok s titulkom Decolonize Russia! (Dekolonizovať Rusko!), v ktorom autor Casey Michel podsúva verejnosti názor, že Rusko je hrozbou, ktorá zanikne len po rozdelení tohto veľkého štátu na časti. Michel okrem iného opisuje udalosti zo septembra 1991, keď prezident George H. W. Bush zvolal Radu národnej bezpečnosti. Vyzeralo to tak, že Biely dom hľadá spôsob, aký ďalší postup zvoliť vo vzťahu k rozpadu ZSSR. Vtedy „niektorí z Bushových najbližších poradcov dokonca navrhovali pokúsiť sa o udržanie Sovietskeho zväzu pohromade.“ (viac TU).

Proti takýmto úvahám však ostro vystúpil minister obrany Dick Cheney. Ako neskôr napísal Robert Gates, zástupca poradcu pre národnú bezpečnosť, Dick Cheney „chcel vidieť rozklad nielen Sovietskeho zväzu a ruského impéria, ale aj samotného Ruska, aby už nikdy nemohlo byť hrozbou pre zvyšok sveta.“ (viď TU).

Teda americké plány na rozbitie Ruska zvonku nie sú ničím novým. Americkí politici ho recyklujú už celé dlhé desaťročia. Ruská agentúra РИА Новости priniesla 30.5.2022 článok s veľavravným názvom США мечтают разделить Россию на части (USA túžia rozdeliť Rusko na časti), v ktorom autorka Viktoria Nikiforova reaguje na príspevok Casey Michela a rozoberá snahy zákulisných síl v USA pripravovať pôdu pre rozbíjanie celistvosti ruského štátu. Okrem iného autorka píše: „Tému separatizmu otvorili Američania u nás aj začiatkom 90. rokov aj počas čečenských vojen. Predtým celé desaťročia sponzorovali a živili zodpovedajúci pohyb na nacionálnych perifériách. Sovietska propaganda sa vyhýbala hovoriť o týchto témach, čo je škoda.“ (viď TU).

Autorka rozoberá aj iné skutočnosti. Upozorňuje napríklad na to, že Spojené štáty dnes okrádajú svet a úžitok z toho majú americké banky, vojensko-priemyselný komplex, Big Tech a Big Pharma. Sám Casey Michel sa preslávil napísaním knihy s výrečným názvom American Kleptocracy: How the U.S. Created the World’s Greatest Money Laundering Scheme in History (Americká kleptokracia: Ako Spojené štáty vytvorili najväčší svetový plán prania špinavých peňazí v histórii).

A autorka ruského článku sa v tejto súvislosti pýta: „No a prečo by sme sa mali odovzdať svoju nezávislosť, zdroje, jadrové zbrane, pôdu najväčšej kleptokracii na svete? Aby sme všetko dali americkým strýkom a sami si vybavovali víza na cestu z Moskvy do Petrohradu? Trochu nelogické…“ (viac TU).

Poznáme už dokonca aj podrobnosti jedného z plánov USA na rozbitie Ruska. Podľa neho by malo na dnešnom území Ruska vzniknúť 34 nových štátikov. Píše o tom Valentin Alfimov v článku s veľavravným názvom Россию хотят раздробить на 34 «княжества» (Rusko chcú rozdrobiť na 34 „kniežatstiev“). Autor prikladá aj mapu takto rozbitej krajiny, ktorá je zatiaľ stále najväčšou na svete.

Na snímke plán na rozbitie Ruska

Autor článku sa pozastavuje aj nad zmyslom slovného spojenia „dekolonizácia Ruska“. Podľa mienky protivníkov „Rusko sa musí rozdeliť, rozsypať sa. Dekolonizovať samo seba.“ (viac TU).

Rusko je totiž podľa „opozičníkov“ súborom kolónií, ktoré Moskva zotročila.

No Alfimov sa pýta, „ako Moskva kolonizovala napríklad Voronežskú oblasť? Alebo Ivanovskú? Alebo Penzu?“ (viď TU).

Logika, ktorú presadzujú Američania, sa evidentne vymyká zákonom logiky. Podľa nej by sme totiž mohli aj od obyvateľov USA požadovať dekolonizáciu. Veď predkovia dnešných obyvateľov USA kolonizovali dnešné územie USA a jeho pôdu ukradli pôvodným obyvateľom, Indiánom. Prečo Američania nezačnú od seba a nepožadujú dekolonizáciu USA?! Prečo nevrátia Indiánom pôdu a nerozdelia USA tak, ako to chceli štáty južnej Konfederácie v 60. rokoch 19. storočia?! Prečo nejdú sami príkladom?! Kedy skončí pokrytectvo politikov USA?

Karol Dučák

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Prezidentka prijala nových veľvyslancov Nórska a USA

0 icon

Bratislava 28. septembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Prezidentka SR Zuzana Čaputová prevzala v stredu poverovacie listiny od nových veľvyslancov Nórska Alexa Vodicku Winthera a Spojených štátov amerických Gautama A. Ranu "Nórsko sa v kontexte energetickej krízy stáva naším významným partnerom, dodávky plynu z Nórska pokryjú až 30 percent našej spotreby,"…

Zisk zdravotných poisťovní sa má regulovať

0 icon

Bratislava 28. septembra 2022 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Súčasný systém nakladania so zdravotnými odvodmi sa má upraviť. Zaviesť sa má tzv. optimálny výsledok hospodárenia, ktorý má zabezpečiť reguláciu zisku zdravotných poisťovní. Vyplýva to z návrhu novely zákona o zdravotných poisťovniach z dielne Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR, ktorý v stredu schválila vláda "Regulácia…

Matovič Sulíkovi: Rišo, to do akej špiny si svoju stranu “odborníkov” vtiahol?

0 icon

Bratislava 28. septembra 2022 (HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   Dnes začala mimoriadna schôdza o návrhu na odvolanie Igora Matoviča (OĽANO) z funkcie ministra financií, svoj príhovor predniesol hlavný aktér Igor Matovič ako aj predstavitelia strán, ktorí ho chcú odvolať. V parlamente bolo horúco. Matovič sa neskôr ozval aj na sociálnej…

Vodič prevážal migrantov zo Sýrie, vyskočil z idúceho auta a ušiel

0 icon

Moravské Lieskové 28. septembra 2022 (TASR/HSP/Foto:Facebook/Polícia SR - Trenčiansky kraj)   Devätnásť ilegálnych migrantov zo Sýrie objavila policajná hliadka v automobile Fiat Ducato v obci Moravské Lieskové v okrese Nové Mesto nad Váhom. Vodič vyskočil z idúceho automobilu a policajtom ušiel. Informovala o tom trenčianska polícia na sociálnej sieti "Policajná…

Po Česku zavádza kontroly na hraniciach so Slovenskom aj Rakúsko. “Obrovská hanba,” reagujú politici

0 icon

Viedeň/Bratislava 28. septembra AKTUALIZOVANÉ (HSP/TASR/Foto: Foto:TASR/AP-Gareth Fuller/PA via AP)   Slovensko je zodpovedné za stráženie svojho úseku hraníc schengenského priestoru, čo je necelých 100 km. Skutočnosť, že po Česku zavádza kontroly na hraniciach aj Rakúsko, naznačuje, že Slovensko v tejto úlohe zlyháva. Hraničné kontroly Česko i Rakúsko zavádzajú pre zvýšený…

Naživo: Začalo sa dramatické odvolávanie ministra financií. Matoviča podporujú a o jeho zotrvaní vo funkcii zdá sa rozhodnú traja opoziční poslanci

0 icon

Bratislava 28. septembra 2022 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Foto: TASR - Martin Baumann)   "Výkon funkcie člena vlády a ministra financií a predtým predsedu vlády poníma Igor Matovič ako one man show, ako priestor pre násilné presadzovanie svojich často neodborných myšlienok, ako nástroj boja o moc a realizáciu svojich súkromných vojen a ako…

V Prahe je opäť rušno. Proti vláde protestovali desaťtisíce ľudí

0 icon

Praha 28. septembra 2022 AKTUALIZUJEME (HSP/Foto:Twitter)   Na Václavskom námestí v Prahe sa na Deň Českej štátnosti zišli nižšie desiatky tisíc ľudí na demonštrácii proti vláde Petra Fialu (ODS). Hromadnú akciu s názvom Česká republika na 1. mieste organizujú rovnakí ľudia, ktorí na začiatku septembra zvolali na Václavské námestie v…

Lengvarský: Možnosti zvýšenia platov zdravotníkov sa ešte riešia

0 icon

Bratislava 28. septembra 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann, Pavol Zachar)   Pri niektorých zdravotníckych povolaniach sa rieši, či je možné ich platy zvýšiť ešte viac. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Reagoval tak na novinársku otázku, prečo sa presunulo rokovanie k návrhu zákona o úprave…

Európa je pripravená na zimu bez ruského plynu. Ako to dokázala?

0 icon

Moskva 28. septembra 2022 (HSP/Foto:TASR/DPA-Stefan Sauer/dpa-Bildfunk)   Európa horúčkovito nakupuje skvapalnený zemný plyn, ktorý jej umožní zaobísť sa túto zimu bez dodávok ruského plynu, uvádza agentúra Bloomberg. Ako sa však uvádza v článku Ann Kohovej, EÚ by musela nakupovať viac paliva na hotovostnom trhu, čo by zvýšilo konkurenciu zo strany…

Marian Kotleba: Zradcovia zo Smeru, Hlasu, OĽaNO, SaS a Sme rodina hlasovali za vstup Švédska a Fínska

0 icon

Bratislava 28. septembra 2022 (HSP/Foto:Screenshot Facebook/Marian Kotleba)   Marian Kotleba vo videu na Facebooku upozorňuje na dôsledky včerajšieho rozhodnutia parlamentu- schváliť vstup Fínska a Švédska do NATO Kotleba vo videu informuje, že včera 126 "zradcov" podporilo rozšírenie organizácie NATO, ktorú označil za zločineckú, o Fínsko a Švédsko. "126 zradcov týmto"…

NAJNOVŠIE

BLOG

Peter Kohút

Televízia TA3 úmyselne a protizákonne zabránila vystúpiť vlasteneckým kandidátom v televíznej diskusii k voľbám

0icon

Televízia TA3 vedome, úmyselne a protizákonne znemožnila vstúpiť v televíznej relácii k voľbám dňa 26.9.2022 Ľubomírovi Goliašovi, kandidátovi na predsedu Prešovského samosprávneho kraja a dňa 27.9.2022 Renáte Bobák

Gustáv Murín

Mafia na Slovensku – stručné dejiny zla

0icon

Práve vychádza aj elektronická verzia tejto unikátnej encyklopédie zločinu na Slovensku. Elektronická verzia obsahuje prvú polovinu printovej verzie, konkrétne Obete a udalosti mafiánskeho vyČÍŇANIA 1990 – 2021, ale zato je oproti printovej verzii aktualizovaná a rozšírená. Napríklad:  

Dušan Hirjak

Hlavná priorita pre SR: založenia Antivojnového frontu obyvateľov SR za udržanie mieru v Európe a vo svete

0icon

Udalosti na Ukrajine sa nás, občanov SR, bytostne dotýkajú, ale nie v tom istom smere, ako to robí vládna moc a ako to prezentujú média. Vojnový konflikt na Ukrajine, v ktorom proti sebe stoja dve vojenské zoskupenia – „demokratický“ Z&aa

Boris Mesár

Referendum v republikách : už po 4 dňoch sú referendá právoplatné . 

0icon

Ako viete dnes je posledný deň na absolvovanie referenda v DĽR, LĽR ako aj v Záporožskej a Chersonskej oblasti . No už po štyroch dňoch v každej s republík hlasovalo viac ako 50 % oprávnených voličov . Tu je stručný prehľad : DĽR :Takmer 1,5 milióna ľudí hlasovalo v DNR počas štyroch dní…

Milan Šupa

Odhaľovanie tajomstiev astrálneho sveta

0icon

Žijeme v dobe súdu a očisty zeme, kedy by ľudia nemali mať nijaké duchovné tajomstva. Naopak, mali by byť plne duchovne vedomí, aby mohli vedome kráčať k Svetlu a jeho cestami. Aby pri tom dokázali vedome využiť všetky pomoci, ktoré sa im ponúkajú.

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na snímke s predĺženou expozíciou sú svetlá automobilov a kamiónov na diaľnici v nemeckom Frankfurte nad Mohanom skoro ráno 27. septembra 2022

Autor: TASR/AP-Michael Probst

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Prezidentka prijala nových veľvyslancov Nórska a USA

0 icon

Bratislava 28. septembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Prezidentka SR Zuzana Čaputová prevzala v stredu poverovacie listiny od nových veľvyslancov Nórska Alexa Vodicku Winthera a Spojených štátov amerických Gautama A. Ranu "Nórsko sa v kontexte energetickej krízy stáva naším významným partnerom, dodávky plynu z Nórska pokryjú až 30 percent našej spotreby,"…

Zisk zdravotných poisťovní sa má regulovať

0 icon

Bratislava 28. septembra 2022 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Súčasný systém nakladania so zdravotnými odvodmi sa má upraviť. Zaviesť sa má tzv. optimálny výsledok hospodárenia, ktorý má zabezpečiť reguláciu zisku zdravotných poisťovní. Vyplýva to z návrhu novely zákona o zdravotných poisťovniach z dielne Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR, ktorý v stredu schválila vláda "Regulácia…

Matovič Sulíkovi: Rišo, to do akej špiny si svoju stranu “odborníkov” vtiahol?

0 icon

Bratislava 28. septembra 2022 (HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   Dnes začala mimoriadna schôdza o návrhu na odvolanie Igora Matoviča (OĽANO) z funkcie ministra financií, svoj príhovor predniesol hlavný aktér Igor Matovič ako aj predstavitelia strán, ktorí ho chcú odvolať. V parlamente bolo horúco. Matovič sa neskôr ozval aj na sociálnej…

Vodič prevážal migrantov zo Sýrie, vyskočil z idúceho auta a ušiel

0 icon

Moravské Lieskové 28. septembra 2022 (TASR/HSP/Foto:Facebook/Polícia SR - Trenčiansky kraj)   Devätnásť ilegálnych migrantov zo Sýrie objavila policajná hliadka v automobile Fiat Ducato v obci Moravské Lieskové v okrese Nové Mesto nad Váhom. Vodič vyskočil z idúceho automobilu a policajtom ušiel. Informovala o tom trenčianska polícia na sociálnej sieti "Policajná…

Po Česku zavádza kontroly na hraniciach so Slovenskom aj Rakúsko. “Obrovská hanba,” reagujú politici

0 icon

Viedeň/Bratislava 28. septembra AKTUALIZOVANÉ (HSP/TASR/Foto: Foto:TASR/AP-Gareth Fuller/PA via AP)   Slovensko je zodpovedné za stráženie svojho úseku hraníc schengenského priestoru, čo je necelých 100 km. Skutočnosť, že po Česku zavádza kontroly na hraniciach aj Rakúsko, naznačuje, že Slovensko v tejto úlohe zlyháva. Hraničné kontroly Česko i Rakúsko zavádzajú pre zvýšený…

Naživo: Začalo sa dramatické odvolávanie ministra financií. Matoviča podporujú a o jeho zotrvaní vo funkcii zdá sa rozhodnú traja opoziční poslanci

0 icon

Bratislava 28. septembra 2022 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Foto: TASR - Martin Baumann)   "Výkon funkcie člena vlády a ministra financií a predtým predsedu vlády poníma Igor Matovič ako one man show, ako priestor pre násilné presadzovanie svojich často neodborných myšlienok, ako nástroj boja o moc a realizáciu svojich súkromných vojen a ako…

V Prahe je opäť rušno. Proti vláde protestovali desaťtisíce ľudí

0 icon

Praha 28. septembra 2022 AKTUALIZUJEME (HSP/Foto:Twitter)   Na Václavskom námestí v Prahe sa na Deň Českej štátnosti zišli nižšie desiatky tisíc ľudí na demonštrácii proti vláde Petra Fialu (ODS). Hromadnú akciu s názvom Česká republika na 1. mieste organizujú rovnakí ľudia, ktorí na začiatku septembra zvolali na Václavské námestie v…

Lengvarský: Možnosti zvýšenia platov zdravotníkov sa ešte riešia

0 icon

Bratislava 28. septembra 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann, Pavol Zachar)   Pri niektorých zdravotníckych povolaniach sa rieši, či je možné ich platy zvýšiť ešte viac. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Reagoval tak na novinársku otázku, prečo sa presunulo rokovanie k návrhu zákona o úprave…

Európa je pripravená na zimu bez ruského plynu. Ako to dokázala?

0 icon

Moskva 28. septembra 2022 (HSP/Foto:TASR/DPA-Stefan Sauer/dpa-Bildfunk)   Európa horúčkovito nakupuje skvapalnený zemný plyn, ktorý jej umožní zaobísť sa túto zimu bez dodávok ruského plynu, uvádza agentúra Bloomberg. Ako sa však uvádza v článku Ann Kohovej, EÚ by musela nakupovať viac paliva na hotovostnom trhu, čo by zvýšilo konkurenciu zo strany…

Marian Kotleba: Zradcovia zo Smeru, Hlasu, OĽaNO, SaS a Sme rodina hlasovali za vstup Švédska a Fínska

0 icon

Bratislava 28. septembra 2022 (HSP/Foto:Screenshot Facebook/Marian Kotleba)   Marian Kotleba vo videu na Facebooku upozorňuje na dôsledky včerajšieho rozhodnutia parlamentu- schváliť vstup Fínska a Švédska do NATO Kotleba vo videu informuje, že včera 126 "zradcov" podporilo rozšírenie organizácie NATO, ktorú označil za zločineckú, o Fínsko a Švédsko. "126 zradcov týmto"…

Podkasty

Naši ministri financií – smieme porovnávať neporovnateľné?

icon

Bratislava 8. júla 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Minister financií je kľúčová pozícia v každej vláde. Slovensko v časoch druhej svetovej vojny bolo hospodársky úspešným štátom. Jeho ekonomiku riadili vzdelaní muži s morálnymi zásadami. Karvaš, Zaťko, Medrický, Pružinský. Vďaka nim prežívalo Slovensko cez vojnu hospodársky zázrak. Ako dôkaz nech poslúži nie všetkým známa vec: z celej Európy...

Aj sudca tvrdí: blokovanie je v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva

icon

Bratislava 1. marca 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský) Po tom, čo ho urýchlene schválila Hegerova vláda a ešte v ten deň – v piatok – v noci schválila Národná rada, po podpise Čaputovej vyšiel už v sobotu 26. februára v Zbierke zákonov zákon o niektorých opatreniach v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. A doň sa „vlúdil“ aj text, ktorý umožňuje Národnému bezpečnostnému...

Máme tu zákonné oprávnenie na cenzúru?

icon

Bratislava 27. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Slovenská ústava hovorí v článku 26 odsek 3 jasne: „Cenzúra sa zakazuje.“ Zuzana Čaputová podpísala v sobotu 26. februára zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Ten ešte v piatok stihla schváliť vláda a aj Národná rada SR. Podľa tohto zákona mimoriadnu situáciu bude možné vyhlásiť aj v prípade hromadného...

Kto je večne nespokojný? Nuž, národnostná menšina, najnovšie „komunita“ slovenských Maďarov

icon

Bratislava 26. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Naša najväčšia menšina, najnovšie „komunita“, teda slovenskí Maďari, neúnavne dávajú najavo, že sú tu, a že máločo „slovenské“ sa im páči. A aby ich bolo počuť ešte väčšmi, a aby prekonali päť potrebných percent do parlamentu, v septembri 2021 sa formálne zlúčili tri etnické strany a vytvorili Alianciu. Do čela postavili Krisztiána Forróa....

Budeme môcť parkovať ešte na chodníku? Kocúrkovo? Alebo poslanci hlasujú nevediac o čom?

icon

Bratislava 24. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Ďalší dôkaz, že čo vezme parlament do rúk, to pokazí. Na takej na prvý pohľad banalite, ako je parkovanie na chodníkoch potvrdil, že zákony sa prijímajú narýchlo a bez toho, aby páni poslanci a dámy poslankyne vedeli, čo činia. Že schválili zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý vstúpi do platnosti...

the_ad_group(59762); ?>

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Peter Kohút

Televízia TA3 úmyselne a protizákonne zabránila vystúpiť vlasteneckým kandidátom v televíznej diskusii k voľbám

0icon

Televízia TA3 vedome, úmyselne a protizákonne znemožnila vstúpiť v televíznej relácii k voľbám dňa 26.9.2022 Ľubomírovi Goliašovi, kandidátovi na predsedu Prešovského samosprávneho kraja a dňa 27.9.2022 Renáte Bobák

Gustáv Murín

Mafia na Slovensku – stručné dejiny zla

0icon

Práve vychádza aj elektronická verzia tejto unikátnej encyklopédie zločinu na Slovensku. Elektronická verzia obsahuje prvú polovinu printovej verzie, konkrétne Obete a udalosti mafiánskeho vyČÍŇANIA 1990 – 2021, ale zato je oproti printovej verzii aktualizovaná a rozšírená. Napríklad:  

Dušan Hirjak

Hlavná priorita pre SR: založenia Antivojnového frontu obyvateľov SR za udržanie mieru v Európe a vo svete

0icon

Udalosti na Ukrajine sa nás, občanov SR, bytostne dotýkajú, ale nie v tom istom smere, ako to robí vládna moc a ako to prezentujú média. Vojnový konflikt na Ukrajine, v ktorom proti sebe stoja dve vojenské zoskupenia – „demokratický“ Z&aa

Boris Mesár

Referendum v republikách : už po 4 dňoch sú referendá právoplatné . 

0icon

Ako viete dnes je posledný deň na absolvovanie referenda v DĽR, LĽR ako aj v Záporožskej a Chersonskej oblasti . No už po štyroch dňoch v každej s republík hlasovalo viac ako 50 % oprávnených voličov . Tu je stručný prehľad : DĽR :Takmer 1,5 milióna ľudí hlasovalo v DNR počas štyroch dní…

Milan Šupa

Odhaľovanie tajomstiev astrálneho sveta

0icon

Žijeme v dobe súdu a očisty zeme, kedy by ľudia nemali mať nijaké duchovné tajomstva. Naopak, mali by byť plne duchovne vedomí, aby mohli vedome kráčať k Svetlu a jeho cestami. Aby pri tom dokázali vedome využiť všetky pomoci, ktoré sa im ponúkajú.

Armádny Magazín

Čína uviedla do prevádzky svoju najpokročilejšiu obojživelnú útočnú loď

0 icon

Čína, 28.september 2022 (AM) – Hongkonské noviny South China Morning Post uvádzajú, že stavba obojživelnej útočnej lode typu 075 LHD, ktorá je určená na umiestnenie a vypustenie helikoptér a bezpilotných lietadiel, bola dokončená. Píšu o tom používatelia čínskych sociálnych sietí Weibo a WeChat, ktorí ako dôk

USA vyslali torpédoborec Zumwalt na pobrežie Číny, aby „vytvorilo novú úroveň zložitosti v bojovom priestore“

0 icon

USA, 28.september 2022 (AM) – Hlavný americký stealth torpédoborec Zumwalt zamieril do západného Pacifiku, aby predviedol plnú silu americkej flotily pred Čínou. Informuje o tom CNN.   Podľa velenia americkej 7. flotily loď dorazila 26. septembra do Japonska, predtým navštívila námornú základňu na Guame. Úlohou lode je vyvesiť americkú vlajku pr

Lupara je späť

0 icon

Turecko, 28.september 2022 (AM) – Legendárna brokovnica Chicaga 30tych rokov je späť! Výrobca Dexter prináša novinku - brokovú dvojku s extrémne krátkymi hlavňami a celkovou dĺžkou 52cm.   Základom je kvalitná broková dvojka, ktorá bola v továrni skrátená na požadovaných 52cm s hlavňou 23cm. Dexter Lupara v balení ponúka klasickú pažbu…

O záchrane ruských pilotov stíhačky Su-34 zostrelených pri Kupjansku

0 icon

Rusko, 28.september 2022 (AM) – 24. septembra pri meste Kupjansk v Charkovskej oblasti pri ústupe od cieľa zničeného v dôsledku bombardovania v „šedej zóne“ zostrelili Su-34 ruských vzdušných síl. Verejnosť o tom informoval dobre informovaný bloger Fighterbomber, ktorý uviedol zaujímavé detaily nedávnej záchrany ruských pilotov počas operácie na Ukrajine.  

Neznámy príbeh sirôt, zachránených československými legionármi

0 icon

Slovensko, 28.september 2022 (AM) – Na tom, že sa táto téma zjavila v českej a dnes už aj v slovenskej verejnosti má zásluhu predstaviteľ olomouckej legionárskej obce, pôvodom Slovák, dnes plukovník v. v. Ozbrojených síl ČR

FOTO DŇA

Na snímke s predĺženou expozíciou sú svetlá automobilov a kamiónov na diaľnici v nemeckom Frankfurte nad Mohanom skoro ráno 27. septembra 2022

Autor: TASR/AP-Michael Probst

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali