J.RYCHLÍK:ČSFR mala malú nádej na prežitie, zaujímavé by bolo,keby sa nerozpadla

Bratislava 21. októbra (TASR)- Česká a Slovenská federatívna republika (ČSFR) mala len malú nádej na prežitie. Ako mnohonárodnostnému štátu jej chýbala jednotiaca idea. Podobnosť jazykov Čechov a Slovákov ako tmel nestačila. Český historik Jan Rychlík v exkluzívnom rozhovore pre TASR dodal, že po rozpade Sovietskeho zväzu mali českí politici aj z geopolitického hľadiska záujem o rozdelenie federácie a Slovensko malo hrať úlohu nárazníkového štátu. Rozhovor je súčasťou cyklu Osobnosti: tváre, myšlienky, ktorý sa počas októbra a novembra bude prioritne venovať téme 20. výročia rozpadu federácie.

-Novembrová zmena režimu v roku 1989 priniesla veľkú eufóriu, ktorá však postupne vyprchala v ďalších mesiacoch. Dali sa už vtedy pozorovať zárodky rozpadu spoločného štátu?-

Určite áno. Tie signály boli zrejmé už v januári alebo februári roku 1990.

-Čo konkrétne to naznačovalo?-

Mnohonárodnostný štát môže udržať pohromade len jednotiaca idea, a tá v Československu chýbala. Je to však problém všetkých podobných krajín, či už to bolo Rakúsko-Uhorsko, Sovietsky zväz alebo Juhoslávia. Takéto krajiny majú dlhodobo len malú nádej na prežitie. Z tohto pohľadu rozpad spoločného štátu nie je až taký zaujímavý. Skôr by bolo zaujímavé, keby sa Československo nerozpadlo.

-Prečo?-

Jednotiacou myšlienkou Československa totiž mala byť jazyková blízkosť, a to je málo. V momente, ako bola celkom logicky odmietnutá idea čechoslovakizmu, tak už neostalo nič jednotiace. Demokratické zriadenie nestačí na zjednocovanie národov. Prečo by Česi a Slováci mali žiť v jednom, keď môžu žiť v dvoch demokratických štátoch? Na spájanie mnohonárodnostných štátov sú výhodnejšie totalitné režimy s pyramidálnou štruktúrou moci, kde je jednoduchšie eliminovať odstredivé tendencie. Osobne som už v osemdesiatych rokoch minulého storočia očakával, že keď príde nejaká kríza, spolužitie Čechov a Slovákov bude komplikované. Preto som nevylučoval ani rozpad spoločného štátu, no nečakal som, že to pôjde tak rýchlo.

-Čo bolo najväčším hnacím motorom rozpadu? Ekonomická situácia?-

Ekonomickú situáciu by som nedával na prvé miesto. To je pozostatok marxistického myslenia, že ekonomika určuje politiku. Politické procesy majú vlastnú dynamiku, nezávislú od ekonomických väzieb. Napríklad Čechom bolo ekonomicky najlepšie v rámci Rakúsko-Uhorska. Také možnosti, aké mali vtedy, neskôr, v rámci Československa, už nikdy nemali. Vidím preto iné dôvody. Národnosť je stav našej mysli a identita, ktorou sa vymedzujeme navonok. Česi sa nepotrebovali vymedzovať, pretože Československo bolo vnímané ako český štát. Slováci to potrebovali, pretože svet ich nevidel. Kompromis na prežitie spoločného štátu bol možný do konca jari 1992. Potom, ako v parlamentných voľbách začiatkom júna zvíťazilo na Slovensku Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS), sa táto možnosť stratila. Myšlienka, že Slovensko bude zvrchované, bola objektívne nezlučiteľná s existenciou spoločného štátu.

-Boli teda v pozadí rozpadu ČSFR z pohľadu Čechov neprimerané požiadavky slovenskej politickej reprezentácie?-

Slovenské požiadavky boli nekompatibilné s existenciou jednotného štátu. Každý národ má právo na svoj štát. Keď bolo v roku 1918 v poriadku, že sa rozpadlo Rakúsko-Uhorsko, tak podobne nemôže byť problém rozpad Československa v roku 1992 na základe toho istého princípu. Ak má existovať spoločný štát, tak musí mať jednu zahraničnú politiku, jednu menu s jednou centrálnou bankou a jedinú armádu s jednotným velením. Ak niektorý z týchto troch pilierov chýba, štát sa začne rozpadávať. Keď HZDS hovorilo, že je za spoločný štát, ale chce zároveň zvrchovanosť pre Slovensko a až potom dohodu, čo pripadne spoločným orgánom, tak objektívne hovorilo, že je vlastne za rozdelenie tohto štátu.

-Pritom prieskumy verejnej mienky pred parlamentnými voľbami v roku 1992 nenasvedčovali tomu, že by si občania priamo želali rozdelenie ČSFR, ale väčšinu hlasov dali stranám, ktoré napokon rozhodli o rozpade štátu.-

Na prvý pohľad to tak síce vyzeralo, ale keď niekto povedal, že je za spoločný štát alebo proti rozdeleniu, to malo nulovú výpovednú hodnotu. Minimálne polovica respondentov na Slovensku žiadala zvrchovanosť, a to bolo nezlučiteľné s existenciou Československa.

-Keď víťazi volieb, Václav Klaus a Vladimír Mečiar, začali spolu rokovať, kde bol podľa vás kľúčový moment, ktorý rozhodol, že ČSFR skončí?-

Definitívne rozhodnutie padlo na ich treťom stretnutí v Bratislave v hoteli Bôrik 19. júna 1992. V záverečnom komuniké z rokovania sa jasne hovorí, že obe strany konštatujú nezlučiteľnosť svojich štátoprávnych predstáv. Kým HZDS považovalo za ideálne riešenie konfederáciu s dvoma medzinárodnoprávnymi subjektivitami, Občianska demokratická strana (ODS) sa priklonila k federácii s jedinou medzinárodnoprávnou subjektivitou. Za týchto okolností ODS dávala prednosť úplnému rozdeleniu na dva samostatné štáty. K tomuto výsledku vývoj smeroval už po prvom rokovaní, ktoré bolo 8. júna 1992 v brnianskej vile Tugendhat. Kým Mečiar a Klaus rokovali samostatne, stretli sa aj podpredsedovia oboch strán, Miroslav Macek a Michal Kováč, ktorý predložil návrh hospodárskej a obrannej únie. Macek povedal, že vec je jasná a s tým nemôžu súhlasiť, pretože je to evolučné budovanie samostatného slovenského štátu za české peniaze. Keď to uvidel Klaus, tak povedal, že v takom prípade sa dá rokovať len o rozdelení štátu. Ešte sa síce snažil dosiahnuť, aby Mečiar upustil od požiadavky na medzinárodnoprávnu subjektivitu pre Slovensko, ale keď videl, že to nepôjde, vrátil do rúk prezidenta Václava Havla poverenie na zostavenie federálnej vlády. V tej chvíli to bola česká strana, ktorá trvala na rýchlom a komplexnom rozdelení federácie. V rokoch 1991 a 1992 som pôsobil ako poradca českého premiéra Petra Pitharta a vtedy som sa mal možnosť zoznámiť s paragrafovým znením návrhu na zriadenie hospodárskej a obrannej únie. Ukázali mi ho Michal Kováč a Jozef Moravčík. Obom som povedal, že žiadna česká vláda na tento dokument nepristúpi, pretože jej okrem problémov neprináša vôbec nič a radšej bude presadzovať rozdelenie štátu. Zaujímavé je, že v súčasnosti sa českí politici ako prezident Klaus a premiér Nečas stavajú k Európskej únii (EÚ) rovnako, ako sa pred dvadsiatimi rokmi staval Mečiar k federácii. Hovoria: Áno, sme za úniu, ale národné štáty sa nesmú vzdávať svojej suverenity a nech Brusel rieši len to, čo je pre nás výhodné. To je ale nemožné, lebo ak niekto vstúpi do EÚ, tým momentom sa časti suverenity vzdal.

-Kto koho teda dotlačil k rozpadu spoločného štátu?-

Záleží, ktorý okamih máme na mysli. Hneď po voľbách vyšiel impulz zo slovenskej strany, lebo ODS ešte predtým vyhlásila, že konfederácia je pre ňu neprijateľná. Po treťom spoločnom stretnutí však česká strana tlačila na to, aby k rozdeleniu došlo čím skôr. Tohto vývoja sa Mečiar zľakol, nerátal s ním, no ODS eliminovala všetky snahy proces rozdelenia spomaliť. Slovenskí politici si vtedy neuvedomili geopolitické dôsledky. Československo vybudovali „otcovia-zakladatelia“ na dvoch pilieroch, jazykovom a geopolitickom. V prípade geopolitiky Česi potrebovali Slovákov na obranu pred nemeckým nebezpečenstvom a Slováci naopak Čechov na ochranu pred Maďarmi. Slovenská situácia sa za 80 rokov prakticky nezmenila, hoci maďarský revizionizmus už nie je veľkou hrozbou. Zato česká situácia bola diametrálne odlišná. Česká republika sa po prvý raz v histórii stala po 2. svetovej vojne etnicky homogénnou. Navyše, Tomáš Garrigue Masaryk pri koncepcii spoločného štátu tvrdil, že Česi potrebujú k Poliakom a Rusom koridor z nemeckého obkľúčenia. To však už v roku 1992 neplatilo. Koridor na východ nebol potrebný, ba práve naopak, stal sa nežiaduci. Slovensko malo hrať úlohu nárazníkového štátu proti nestabilite z východu po rozpade Sovietskeho zväzu. V tejto situácii bolo pre českú politiku udržiavanie spoločného štátu, kde by nemala nad Slovenskom žiadnu právomoc, ale mala zodpovednosť vo vzťahu k zahraničiu, absolútne nevýhodné.

-Myslíte si, že sa Mečiarovi vyjednávacia taktika "žiadať veľa a dostať svoje" vymkla z rúk?-

Mečiar si myslel, že Slovensko nie je na samostatnosť úplne pripravené a že je potrebný ešte nejaký čas. Preto potreboval konfederáciu, ktorá by Slovensku dávala možnosti samostatného štátu, no zároveň bola ochranou pred rizikom zo strany Maďarska. No na druhej strane, prečo by s tým mala akákoľvek česká vláda súhlasiť?

-V čase, keď bolo jasné, že sa federácia rozpadne, tak Slovensko urobilo jednostranný krok v spore o Sústavu vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros tým, že prehradilo Dunaj pri Čunove. Trúfli si na to slovenskí politici aj s vedomím, že mali ešte stále diplomatické krytie ČSFR?-

Mečiar sa domnieval, že existencia ČSFR mu dáva oporu v záležitosti Gabčíkova. Československý rezort diplomacie vedený Jiřím Dienstbierom musel zastávať v tejto otázke slovenské stanovisko, hoci Čechom na tom nijako zvlášť nezáležalo. Stala sa pritom vec, ktorá v dejinách diplomacie nemá precedens. ČSFR a Maďarsko súhlasili s tým, že spor sa dostane pred Medzinárodný súdny dvor (MSD) do Haagu. Sprostredkovateľom bolo Európske spoločenstvo (ES), predchodca EÚ. Podmienkou tribunálu bolo, aby sa obe strany zdržali nezvratných krokov. V praxi to znamenalo, že Maďarsko prestane zasypávať výkop pod Nagymarosom a ČSFR prestane pod Bratislavou prehradzovať Dunaj. Dohodu mala odobriť federálna vláda, kde bol rovnaký pomer slovenských a českých ministrov, a tak hlasovanie dopadlo 5 ku 5. Rozhodol hlas premiéra Jana Stráskeho v prospech dohody. Slovenská strana však pokračovala v stavebnej činnosti a napokon aj Dunaj prehradila. ČSFR bola nútená oznámiť Maďarsku a ES, že síce prijíma podmienky Medzinárodného súdneho dvora, no nie je schopná ich naplniť. Vtedajší český minister pre medzinárodné vzťahy Jozef Zielenec bol práve v tom čase na návšteve Nemecka, kde deklaroval, že česká vláda to už považuje za čisto slovenskú záležitosť. Šéf nemeckej diplomacie Klaus Kinkel potom zrejme naznačil nespokojným Maďarom, aby počkali na koniec ČSFR a hoci Mečiar počítal v tejto kauze s podporou Českej republiky, veľmi sa mýli. Praha sa po získaní samostatnosti vyviaže z týchto záväzkov a voči Bratislave bude mať maďarská strana silnejšiu pozíciu. Tak sa aj stalo a toto bol pre Mečiara diplomatický „kopanec“.

-Hrozil aj iný ako len diplomatický konflikt?-

To nie. Nemalo zmysel, aby kvôli jednej priehrade na Dunaji vypukla stredoeurópska vojna. Taký konflikt si Maďarsko nemohlo dovoliť.

-Takže Mečiar napokon diplomatický konflikt ustál…-

Dá sa to tak povedať. Napokon táto kauza sa doteraz nevyriešila. Navyše, aj vtedy bolo jasné, že keď je už raz Dunaj prehradený, tak sa na ňom nič búrať nebude.

-Česká a Slovenská republika majú takmer dvadsať rokov. Dala história Mečiarovi s Klausom za pravdu, že bolo správne rozdeliť federáciu?-

Po volebnom výsledku v roku 1992 ani iná cesta nebola. O referendum, kde by sa občania vyjadrili, či si želajú rozpad federácie, politici nemali záujem.

Rozhovor s Janom Rychlíkom je súčasťou cyklu multimediálneho projektu Osobnosti: tváre, myšlienky, v rámci ktorého prináša TASR každý týždeň rozhovory, fotografie a videá osobností slovenského, európskeho i svetového politického, spoločenského, ekonomického, športového a kultúrneho života.

UPOZORNENIE:

TASR ponúka k rozhovoru zvukové záznamy.

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Kotleba obvinil Šeligu z okrádania ľudí, ten sa bráni. „Je to dezinformačná antikampaň“

0 icon

Bratislava 11. apríla 2021 (HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   Predseda ĽSNS Marian Kotleba obvinil podpredsedu parlamentu Juraja Šeligu (Za ľudí) z okrádania ľudí. Šeliga sa bráni a tvrdí, že ide o antikampaň, na akú si už zo strany predsedu ĽSNS zvykol „Zvykol som si, že vždy keď upozorním na prešľapy Mariána Kotlebu alebo…

Pribudlo 589 pozitívne testovaných, počet hospitalizovaných opäť klesol

0 icon

Bratislava 11. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   V sobotu potvrdili PCR testy 589 prípadov nákazy koronavírusom. Laboratóriá otestovali 7 470 vzoriek. Pribudlo 78 úmrtí na pľúcnu formu ochorenia COVID-19. Počet hospitalizovaných pacientov s potvrdeným ochorením COVID-19 alebo s podozrením naň sa opäť znížil, v nemocniciach je o 108 ľudí menej Počet…

Mužom, ktorý zdravil pozdravom Na stráž na súde, sa bude zaoberať NS SR

0 icon

Bratislava 11. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák)   Odvolaním v prípade Antona G., ktorý v máji 2018 pred pojednávacou miestnosťou na Najvyššom súde (NS) SR zvýšeným hlasom pozdravil "Na stráž!", sa bude zaoberať budúci týždeň NS SR. Ten určil termín verejného zasadnutia na štvrtok (15.4.) Vyplýva to z rozpisu činnosti NS…

Rekonštrukcia slovenských dejín. Eduard Chmelár o svojej vedeckej knihe, ktorá žne úspech medzi laikmi, i o tom, prečo pri jej vydaní nechcel „hádzať perly sviniam“

0 icon

Bratislava 11. apríla 2021 (HSP/Foto:Facebook, TASR - Marko Erd)   Rekonštrukcia slovenských dejín je knihou, ktorá žne značný úspech v predajnosti. Za posledných päť týždňov sa už dvakrát vypredala a aktuálne sa pripravuje jej tretia dotlač, keďže je o ňu neustály záujem. Autor, Eduard Chmelár, pre náš portál prezradil, že…

Naď: Bola by škoda, ak by Slovensko muselo vrátiť Sputnik V

0 icon

Bratislava 11. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Ak niekto urobil prvé kroky v súvislosti s vakcínou Sputnik V, tak nech ten proces dotiahne. V relácii televízie TA3 V politike to povedal minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) Doplnil, že je to podľa neho dobeh témy, ktorej sa venoval Igor Matovič (OĽaNO) ako…

Na jadrovom objekte v Iráne došlo k nehode

0 icon

Natanza 11. apríla 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Pixabay)   V iránskom jadrovom zariadení, ktoré sa nachádza v Natanze, došlo k nehode pri distribúcii energie. Informovala o tom miestna tlačová agentúra Fars s odvolaním na Iránsku organizáciu pre atómovú energiu (AEOI) Oficiálny zástupca organizácie Behrouz Kamalvandi uviedol, že nehoda v distribučnej sieti energie bola…

V Drážďanoch sa začal dvojdňový zjazd AfD

0 icon

Berlín 11. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/DPA-Kay Nietfeld)   Strana Alternatíva pre Nemecko (AfD) otvorila v sobotu svoj zjazd v Drážďanoch, ktorého cieľom je schváliť program pre septembrové voľby do Spolkového snemu. Informovala o tom nemecká stanica Deutsche Welle a agentúra DPA Prvého dňa zjazdu sa napriek platným protiepidemickým opatreniam zúčastnilo osobne…

Štátna reprezentácia Slovenskej republiky už nepotrebuje slovenský národ

0 icon

Bratislava 11. apríla 2021 (HSP/Foto:Facebook, Pixabay)   Podľa predbežných zhodnotení priebehu sčítania obyvateľstva štátne orgány a inštitúcie nepodporili v tohtoročnom sčítaní obyvateľov, aby sa hlásili k slovenskej národnosti ani jediným eurom, ani jediným plagátom alebo videom. Okrem zopár vlasteneckých organizácií. Zato finančná, mediálna a informačná podpora pre prihlásenie sa k…

Bude reč aj o Ukrajine? Šéf Pentagonu navštívi Izrael, Nemecko, veliteľstvo NATO v Belgicku a Britániu

0 icon

Washington 11. apríla 2021 (HSP/Foto:TASR/AP-Pablo Martinez Monsivais)   Šéf Pentagonu, americký minister obrany Lloyd Austin od soboty odcestuje do Izraela, Nemecka, na ústredie NATO v Belgicku a Británii „Minister Austin sa stretne so svojimi partnermi a ďalšími vyššími predstaviteľmi s cieľom prediskutovať dôležitosť medzinárodných obranných vzťahov a posilniť záväzok USA…

Expert: Pokusy o diskreditáciu vakcíny Sputnik V teraz ešte len zintenzívnejú

0 icon

Moskva 11. apríla 2021 (HSP/Foto:Sputnik-Kirill Braga)   Podľa predsedu správnej rady Nadácie pre podporu a rozvoj, Medzinárodného diskusného klubu Valdai, Andreja Bystritského, kampaň zameraná na diskreditáciu ruskej vakcíny proti koronavírusu Sputnik V, ktorá sa začala na Západe, síce prinesie impulz, ale nebude schopná podkopať pozíciu očkovacej látky Bystritský pre agentúru…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ladislav Kováčik

Presvedčivosť katolíckeho myslenia

0icon

Uvedomil som si jednu vec. Obvykle ma to naozaj obohatí, keď počúvam alebo čítam prednášku, článok či kázeň nejakého naozaj vzdelaného katolíckeho kňaza či teológa. Neplatí to úplne o všetkých, aj tzv. dedinských farároch, ale do istej miery aj o tých. Dovolím si povedať, že v rámci

Rene Molnaru

Domobranci všetkých krajín spojme sa!

0icon

Patrím do tej mladšej skupiny občanov, ktorí nezažili socializmu a slávny výrok „Proletári všetkých krajín spojme sa!„ Svet sa modernizuje a mali by sme oprášiť aj staršie výroky. Nie všetko za socializmu bolo zlé. Máme dnes byty zadarmo ako za socializmu, povinnosť pracovať, alebo bezplatné zdravotníctvo, mohla by som menovať desiatky dobrých…

Boris Mesár

USA a NATO sa označili za novú „svätú inkvizíciu“ !

0icon

Historické zhody medzi pseudorealitou vytvorenou v USA a NATO a hrôzami stredoveku sú čoraz zreteľnejšie. Niet pochýb o tom, že všetko, čo je ,,vyhlásené" na brehoch Potomacu a Temže je ,,nespochybniteľná pravda" . Každý, kto si dovolí o tom čo i len zapochybovať , podlieha represiám a sankciám. Paralely sú…

René Pavlík

Jubileum

0icon

Také naše.  Pred deväťdesiat piatimi (95!) rokmi sa v maličkej obci Červený Hrádok narodil SLOVÁK František Vnuk. Nemusím namáhavo pátrať, aby som mohol prehlásiť, že napriek jeho zásluhám a úctivému veku je pre väčšinu národa neznámy. Asi preto, lebo je po celých  život skromný, pracovitý, poctivý a slušný. Nepreslávili ho…

Ivan Štubňa

List z Gambáčikova č. 15

0icon

Vážený pán bývalý a nový zakonšpirovaný  premiér, píšeme ti trochu neskôr, lebo ste mali vo vláde oný taký bordel, že sa v tom ani divá sviňa a ani tá filmová Sviňa nevyzná. A ľudia už vôbec nie. Bolo nám ale záhadné, že všetci v osade sa usmievali lebo oni už asi vedeli ako sa ten…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Henrich II. a jeho osudný turnaj

0 icon

Prinášame ďalší článok z minisérie „muži robia dejiny“. Tentokrát sa pozrieme na francúzskeho kráľa - Henricha II., druhorodeného syna Františka I., o ktorom sme vám v nedávnej minulosti už článok priniesli. Samozrejme, o francúzskych kráľoch by sa dali napísať stovky, ak nie tisícky strán textu, v rámci článku sa však pozrieme na pár zaujímavostí,…

Kyštymská katastrofa: Jadrová havária, o ktorej sa nikto nemal dozvedieť

0 icon

Výbuch zakopaného jadrového odpadu zo závodu na spracovanie plutónia v blízkosti Kyštymu v Čeľabilskej oblasti v Rusku mal zostať utajený. Do roku 1989 sovietska vláda odmietla uznať, že sa takáto katastrofa vôbec stala. Znečistených bolo 23 000 štvorcových kilometrov, evakuovaných vyše 10 000 ľudí a na následky rádioaktivity zomreli pravdepodobne stovky obyvateľov. Po zistení detailov klasifikovala…

Fotky, ktoré vyvedú z miery nielen perfekcionistov

0 icon

Nasledujúce fotky ti ukážu, že nie všetko vždy vyjde podľa tvojich predstáv. Veľmi dôležité však je nenechať sa vyviesť z miery. Ako sa vraví: nikdy nie je tak zle, aby nemohlo byť horšie. Tieto fotky sú dôkazom toho, že ľudská kreativita je občas veľmi nevyspytateľná. A práve vďaka nej potom vznikajú nápady,…

Bezkľúčové štartovanie dokáže nepriamo spôsobiť smrť! Ako?

0 icon

Bezkľúčové štartovanie motora a prístup je veľmi pohodlnou súčasťou výbavy, za ktorú si automobilky aj v dnešnej dobe nechávajú priplatiť. Veľa pohodlnosti môže uškodiť, a to aj v tomto prípade... Bezkľúčové štartovanie nielen uľahčuje zlodejom prácu, nepriamym spôsobom spôsobuje aj smrť! Ako to? Podľa New York Times umrelo minimálne 28 ľudí z dôvodu…

TOP10: Veci, ktoré sú v ostatných krajinách úplne inak

0 icon

Pri príchode do novej krajiny sa zriedka zaujímaš o špecifické miestne tradície, ktoré by si mal zrejme dodržiavať. V iných krajinách by zasa ale nás považovali za čudá, ktoré to majú naruby. Je jasné, že zvyklosti sú v rôznych krajinách iné. Ak sa ale na konci roka (pretože COVID-19 nás…

Vo svete IT

Je Mi MIX 4 na ceste? Potvrdený dizajn naznačuje, že áno!

0 icon

Vrece so Xiaomi smartfónmi sa tento rok riadne roztrhlo a po posledných leakoch od známeho leakera sa zdá, že ďalší príde už čoskoro. Konkrétne ide o model Mi MIX 4, o ktorom sa už dlhšie špekuluje. Xiaomi nám tento rok prisľúbilo dostupný a klasický smartfón zo série Mi MIX tak,…

Dron Ingenuity v atmosfére Marsu nakoniec 12. apríla nevzlietne. NASA hlási problémy. Toto je náhradný termín!

0 icon

V posledných dňoch sa oči vedeckej komunity sústreďujú na Dron Ingenuity. Ide o dron, ktorý sa aktuálne nachádza na Marse. Na červenú planétu sa dostal v rámci misie Perseverance, ktorej primárnym cieľom je objaviť známky po živote. Dron Ingenuity je prvým lietajúcim objektom, s ktorým sa ako ľudia, pokúsime o…

Xiaomi potvrdilo MIUI 12.5 pre ďalšie 3 staršie a hlavne veľmi populárne smartfóny z roku 2018

0 icon

O aktualizácii MIUI 12.5 sa hovorí v posledných dňoch vo zvýšenej miere. Dôvodom je, že Xiaomi začalo uvoľňovať stabilnú verziu nadstavby pre prvé zariadenia. Druhým dychom však treba dodať, že zatiaľ hovoríme len o čínskych ROM. Ako takou útechou pre globálnych a európskych používateľov môže byť, že Xiaomi, MIUI 12.5 nadstavbu začne distribuovať…

Edge rastie ako z vody. Na Chrome stále však veľa stráca, hoci ten by mal už spozornieť

0 icon

V súčasnosti najrozšírenejším internetovým prehliadačom na platforme Windows je Chrome, za ktorým stojí technologický gigant Google. Vo svojej podstate, trhu dominuje už niekoľko rokov a zatiaľ nie je hráča, ktorý by reálne ohrozoval jeho postavenie. Minimálne na platforme Windows. Hoci dnes môžeme hovoriť o jasnom lídrovi, tak trendy a najnovšie štatistiky…

Obľúbený Xiaomi TV Soundbar je aktuálne dostupný v nemeckom sklade so skvelou cenovkou

0 icon

Spoločnosť Xiaomi má na trhu hneď niekoľko dostupných kúskov rozličnej elektroniky, ktoré rozhodne stoja za pozornosť a v posledných rokoch si našli tisíce fanúšikov po celom svete. Skvelým príkladom je aj obľúbený reproduktor Xiaomi TV Sounbar, ktorý dokonale ozvučí celú obývačku. S momentálnou cenovkou v nemeckom sklade iba 76,49 eur…

Armádny Magazín

Smrť 5ročného chlapca nestačila. Na Donbas dorazili špecialisti ukrajinského závodu Majak, chcú testovať novú muníciu pre drony

0 icon

Ukrajina, 11.apríl 2021 (AM) – Spravodajské služby Doneckej ľudovej republiky (DNR) dostali informácie o príchode skupiny technikov ukrajinského závodu Majak do oblasti zodpovednosti ukrajinského práporu Vostok. Informovala o tom Ľudová polícia DNR. Priemyselníci so sebou priniesli dva bezpilotné prostriedky typu hexocopter, ako aj dvadsaťštyri experim

Ak tanky uviaznu v tuneli? Vážne problémy NATO v možnom konflikte s Ruskom

0 icon

Nemecko, 11. apríl 2021 (AM) – Ak sa rozpúta konflikt s Ruskom, NATO musí urýchlene presunúť sily na východ a práve vtedy bude aliancii hroziť krach. K takému poznaniu dospeli experti, keď preverovali päť trás presunu a zásobovania vojsk. Ciest a pevných mostov na nich niet, na hraniciach panuje byrokracia a v niektorých štátoch je v

Hlavná hrozba je Čína: Washington žiada na obranu v budúcom roku 715 miliárd dolárov

0 icon

USA, 11. apríl 2021 (AM) - Americká vláda zamýšľa požiadať Kongres USA o vojenské výdavky vo fiškálnom roku 2022 vo výške 715 miliárd dolárov, podľa návrhov rozpočtu Bieleho domu, ktoré boli dnes zaslané vedeniu Kongresu. Ako je uvedené v týchto dokumentoch, pož

Ďaľšia rana americkým stíhačkám F-35

0 icon

USA, 11. apríl 2021 (AM) – Americký dozorný úrad (GAO) oznámil Kongresu problémy so stíhačkami F-35 Lightning piatej generácie. Tentoraz sa ukázalo, že modernizácia lietadla na verziu Block IV by si vyžadovala

Izraelský analytik Kedmi: Aký majú Američania plán na Donbase

0 icon

Izrael, 11. apríl 2021 (AM) - Biely dom uviedol, že vstup Ukrajiny do NATO závisí od aliancie. Kedmi odhalil scenár amerických akcií na Ukrajine a v Donbase. "Nikto nemôže a ani nepošle vojakov na Ukrajinu," ubezpečil. Americký prezident Joe Biden prisľúbil Ukrajine podporu vo vojne s Ruskom v Donbase a naznačil Kyjevu…

Svetlo sveta

Arcibiskup Sheen: Pilát a najväčší justičný omyl

0 icon

Súdny proces, o ktorom budem dnes rozprávať je proces, na ktorom bolo prítomné celé ľudstvo. Jednotlivci, ktorí sa na tomto procese nachádzajú, v skutočnosti zastupujú jednotlivé kategórie ľudí. Súdny proces sa odohrával pred miestne najvyšším predstaviteľom Rímskej ríše, ktorý sa nazýval Poncius Pilát. Na to, aby sme boli schopní porozumieť…

Najdôležitejší žalm Veľkej noci

0 icon

Autorstvo žalmov sa pripisuje kráľovi Dávidovi, ktorý približne 1000 rokov pred príchodom Krista zostavil ich podstatnú časť. Starý zákon nám hovorí, že kráľ Dávid miloval hrať na harfe a žalmy boli oslavnými piesňami radosti, ale aj žiaľu v utrpení. Skutočný význam žalmov sa vie pochopiť, ak sa ich modlíme z…

Arcibiskup Sokol v knihe podrobne odhalil zákulisie intríg a klamstiev, ktorým čelil po nástupe Bezáka

0 icon

Žiadna kresťanská láska a milosrdenstvo, ale špinavosti, intrigy a klamstvá. Takto by sa dali dali zhodnotiť pomery po nástupe Roberta Bezáka voči arcibiskupovi Sokolovi od samotného jeho nástupu, tak ako ich arcibiskup Sokol podrobne rozpísal vo svojej knihe pamätí pod názvom „Je čas mlčať a čas hovoriť.“ Arcibiskup Sokol uviedol, že vymenovanie Bezáka…

Kardinál Mauro Piacenza: Pokánie v čase núdzového stavu

0 icon

Prinášame v plnom znení duchovný podnet k prežívaniu Veľkého pôstu od hlavného pápežského penitenciára kardinála Maura Piacenzu. Úvaha z pera kardinála Maura Piacenzu bola publikovaná na internetovej stránke Apoštolskej penitenciárie pod titulom „La penitenza al tempo dell’emergenza. Riflessioni per la Quaresima 2021“ a vyšla 18. februára aj v denníku L´Osservatore…

Predseda KBS : Ignorovanie požiadaviek Cirkvi sa stalo neudržateľné

0 icon

Výkonná moc v krajine obmedzila náboženskú slobodu neprimeraným spôsobom. Predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský to dnes napísal ministrovi financií a poverenému ministrovi zdravotníctva Eduardovi Hegerovi. „Ignorovanie zásadných požiadaviek Cirkvi sa stalo neudržateľné. Je zbytočné rozoberať, pod akým tlakom sme celé mesiace – od ľudí, ktorí si žiadajú aspoň najzákladnejšiu duchovnú…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali