J.RYCHLÍK:ČSFR mala malú nádej na prežitie, zaujímavé by bolo,keby sa nerozpadla

Bratislava 21. októbra (TASR)- Česká a Slovenská federatívna republika (ČSFR) mala len malú nádej na prežitie. Ako mnohonárodnostnému štátu jej chýbala jednotiaca idea. Podobnosť jazykov Čechov a Slovákov ako tmel nestačila. Český historik Jan Rychlík v exkluzívnom rozhovore pre TASR dodal, že po rozpade Sovietskeho zväzu mali českí politici aj z geopolitického hľadiska záujem o rozdelenie federácie a Slovensko malo hrať úlohu nárazníkového štátu. Rozhovor je súčasťou cyklu Osobnosti: tváre, myšlienky, ktorý sa počas októbra a novembra bude prioritne venovať téme 20. výročia rozpadu federácie.

-Novembrová zmena režimu v roku 1989 priniesla veľkú eufóriu, ktorá však postupne vyprchala v ďalších mesiacoch. Dali sa už vtedy pozorovať zárodky rozpadu spoločného štátu?-

Určite áno. Tie signály boli zrejmé už v januári alebo februári roku 1990.

-Čo konkrétne to naznačovalo?-

Mnohonárodnostný štát môže udržať pohromade len jednotiaca idea, a tá v Československu chýbala. Je to však problém všetkých podobných krajín, či už to bolo Rakúsko-Uhorsko, Sovietsky zväz alebo Juhoslávia. Takéto krajiny majú dlhodobo len malú nádej na prežitie. Z tohto pohľadu rozpad spoločného štátu nie je až taký zaujímavý. Skôr by bolo zaujímavé, keby sa Československo nerozpadlo.

-Prečo?-

Jednotiacou myšlienkou Československa totiž mala byť jazyková blízkosť, a to je málo. V momente, ako bola celkom logicky odmietnutá idea čechoslovakizmu, tak už neostalo nič jednotiace. Demokratické zriadenie nestačí na zjednocovanie národov. Prečo by Česi a Slováci mali žiť v jednom, keď môžu žiť v dvoch demokratických štátoch? Na spájanie mnohonárodnostných štátov sú výhodnejšie totalitné režimy s pyramidálnou štruktúrou moci, kde je jednoduchšie eliminovať odstredivé tendencie. Osobne som už v osemdesiatych rokoch minulého storočia očakával, že keď príde nejaká kríza, spolužitie Čechov a Slovákov bude komplikované. Preto som nevylučoval ani rozpad spoločného štátu, no nečakal som, že to pôjde tak rýchlo.

-Čo bolo najväčším hnacím motorom rozpadu? Ekonomická situácia?-

Ekonomickú situáciu by som nedával na prvé miesto. To je pozostatok marxistického myslenia, že ekonomika určuje politiku. Politické procesy majú vlastnú dynamiku, nezávislú od ekonomických väzieb. Napríklad Čechom bolo ekonomicky najlepšie v rámci Rakúsko-Uhorska. Také možnosti, aké mali vtedy, neskôr, v rámci Československa, už nikdy nemali. Vidím preto iné dôvody. Národnosť je stav našej mysli a identita, ktorou sa vymedzujeme navonok. Česi sa nepotrebovali vymedzovať, pretože Československo bolo vnímané ako český štát. Slováci to potrebovali, pretože svet ich nevidel. Kompromis na prežitie spoločného štátu bol možný do konca jari 1992. Potom, ako v parlamentných voľbách začiatkom júna zvíťazilo na Slovensku Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS), sa táto možnosť stratila. Myšlienka, že Slovensko bude zvrchované, bola objektívne nezlučiteľná s existenciou spoločného štátu.

-Boli teda v pozadí rozpadu ČSFR z pohľadu Čechov neprimerané požiadavky slovenskej politickej reprezentácie?-

Slovenské požiadavky boli nekompatibilné s existenciou jednotného štátu. Každý národ má právo na svoj štát. Keď bolo v roku 1918 v poriadku, že sa rozpadlo Rakúsko-Uhorsko, tak podobne nemôže byť problém rozpad Československa v roku 1992 na základe toho istého princípu. Ak má existovať spoločný štát, tak musí mať jednu zahraničnú politiku, jednu menu s jednou centrálnou bankou a jedinú armádu s jednotným velením. Ak niektorý z týchto troch pilierov chýba, štát sa začne rozpadávať. Keď HZDS hovorilo, že je za spoločný štát, ale chce zároveň zvrchovanosť pre Slovensko a až potom dohodu, čo pripadne spoločným orgánom, tak objektívne hovorilo, že je vlastne za rozdelenie tohto štátu.

-Pritom prieskumy verejnej mienky pred parlamentnými voľbami v roku 1992 nenasvedčovali tomu, že by si občania priamo želali rozdelenie ČSFR, ale väčšinu hlasov dali stranám, ktoré napokon rozhodli o rozpade štátu.-

Na prvý pohľad to tak síce vyzeralo, ale keď niekto povedal, že je za spoločný štát alebo proti rozdeleniu, to malo nulovú výpovednú hodnotu. Minimálne polovica respondentov na Slovensku žiadala zvrchovanosť, a to bolo nezlučiteľné s existenciou Československa.

-Keď víťazi volieb, Václav Klaus a Vladimír Mečiar, začali spolu rokovať, kde bol podľa vás kľúčový moment, ktorý rozhodol, že ČSFR skončí?-

Definitívne rozhodnutie padlo na ich treťom stretnutí v Bratislave v hoteli Bôrik 19. júna 1992. V záverečnom komuniké z rokovania sa jasne hovorí, že obe strany konštatujú nezlučiteľnosť svojich štátoprávnych predstáv. Kým HZDS považovalo za ideálne riešenie konfederáciu s dvoma medzinárodnoprávnymi subjektivitami, Občianska demokratická strana (ODS) sa priklonila k federácii s jedinou medzinárodnoprávnou subjektivitou. Za týchto okolností ODS dávala prednosť úplnému rozdeleniu na dva samostatné štáty. K tomuto výsledku vývoj smeroval už po prvom rokovaní, ktoré bolo 8. júna 1992 v brnianskej vile Tugendhat. Kým Mečiar a Klaus rokovali samostatne, stretli sa aj podpredsedovia oboch strán, Miroslav Macek a Michal Kováč, ktorý predložil návrh hospodárskej a obrannej únie. Macek povedal, že vec je jasná a s tým nemôžu súhlasiť, pretože je to evolučné budovanie samostatného slovenského štátu za české peniaze. Keď to uvidel Klaus, tak povedal, že v takom prípade sa dá rokovať len o rozdelení štátu. Ešte sa síce snažil dosiahnuť, aby Mečiar upustil od požiadavky na medzinárodnoprávnu subjektivitu pre Slovensko, ale keď videl, že to nepôjde, vrátil do rúk prezidenta Václava Havla poverenie na zostavenie federálnej vlády. V tej chvíli to bola česká strana, ktorá trvala na rýchlom a komplexnom rozdelení federácie. V rokoch 1991 a 1992 som pôsobil ako poradca českého premiéra Petra Pitharta a vtedy som sa mal možnosť zoznámiť s paragrafovým znením návrhu na zriadenie hospodárskej a obrannej únie. Ukázali mi ho Michal Kováč a Jozef Moravčík. Obom som povedal, že žiadna česká vláda na tento dokument nepristúpi, pretože jej okrem problémov neprináša vôbec nič a radšej bude presadzovať rozdelenie štátu. Zaujímavé je, že v súčasnosti sa českí politici ako prezident Klaus a premiér Nečas stavajú k Európskej únii (EÚ) rovnako, ako sa pred dvadsiatimi rokmi staval Mečiar k federácii. Hovoria: Áno, sme za úniu, ale národné štáty sa nesmú vzdávať svojej suverenity a nech Brusel rieši len to, čo je pre nás výhodné. To je ale nemožné, lebo ak niekto vstúpi do EÚ, tým momentom sa časti suverenity vzdal.

-Kto koho teda dotlačil k rozpadu spoločného štátu?-

Záleží, ktorý okamih máme na mysli. Hneď po voľbách vyšiel impulz zo slovenskej strany, lebo ODS ešte predtým vyhlásila, že konfederácia je pre ňu neprijateľná. Po treťom spoločnom stretnutí však česká strana tlačila na to, aby k rozdeleniu došlo čím skôr. Tohto vývoja sa Mečiar zľakol, nerátal s ním, no ODS eliminovala všetky snahy proces rozdelenia spomaliť. Slovenskí politici si vtedy neuvedomili geopolitické dôsledky. Československo vybudovali „otcovia-zakladatelia“ na dvoch pilieroch, jazykovom a geopolitickom. V prípade geopolitiky Česi potrebovali Slovákov na obranu pred nemeckým nebezpečenstvom a Slováci naopak Čechov na ochranu pred Maďarmi. Slovenská situácia sa za 80 rokov prakticky nezmenila, hoci maďarský revizionizmus už nie je veľkou hrozbou. Zato česká situácia bola diametrálne odlišná. Česká republika sa po prvý raz v histórii stala po 2. svetovej vojne etnicky homogénnou. Navyše, Tomáš Garrigue Masaryk pri koncepcii spoločného štátu tvrdil, že Česi potrebujú k Poliakom a Rusom koridor z nemeckého obkľúčenia. To však už v roku 1992 neplatilo. Koridor na východ nebol potrebný, ba práve naopak, stal sa nežiaduci. Slovensko malo hrať úlohu nárazníkového štátu proti nestabilite z východu po rozpade Sovietskeho zväzu. V tejto situácii bolo pre českú politiku udržiavanie spoločného štátu, kde by nemala nad Slovenskom žiadnu právomoc, ale mala zodpovednosť vo vzťahu k zahraničiu, absolútne nevýhodné.

-Myslíte si, že sa Mečiarovi vyjednávacia taktika "žiadať veľa a dostať svoje" vymkla z rúk?-

Mečiar si myslel, že Slovensko nie je na samostatnosť úplne pripravené a že je potrebný ešte nejaký čas. Preto potreboval konfederáciu, ktorá by Slovensku dávala možnosti samostatného štátu, no zároveň bola ochranou pred rizikom zo strany Maďarska. No na druhej strane, prečo by s tým mala akákoľvek česká vláda súhlasiť?

-V čase, keď bolo jasné, že sa federácia rozpadne, tak Slovensko urobilo jednostranný krok v spore o Sústavu vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros tým, že prehradilo Dunaj pri Čunove. Trúfli si na to slovenskí politici aj s vedomím, že mali ešte stále diplomatické krytie ČSFR?-

Mečiar sa domnieval, že existencia ČSFR mu dáva oporu v záležitosti Gabčíkova. Československý rezort diplomacie vedený Jiřím Dienstbierom musel zastávať v tejto otázke slovenské stanovisko, hoci Čechom na tom nijako zvlášť nezáležalo. Stala sa pritom vec, ktorá v dejinách diplomacie nemá precedens. ČSFR a Maďarsko súhlasili s tým, že spor sa dostane pred Medzinárodný súdny dvor (MSD) do Haagu. Sprostredkovateľom bolo Európske spoločenstvo (ES), predchodca EÚ. Podmienkou tribunálu bolo, aby sa obe strany zdržali nezvratných krokov. V praxi to znamenalo, že Maďarsko prestane zasypávať výkop pod Nagymarosom a ČSFR prestane pod Bratislavou prehradzovať Dunaj. Dohodu mala odobriť federálna vláda, kde bol rovnaký pomer slovenských a českých ministrov, a tak hlasovanie dopadlo 5 ku 5. Rozhodol hlas premiéra Jana Stráskeho v prospech dohody. Slovenská strana však pokračovala v stavebnej činnosti a napokon aj Dunaj prehradila. ČSFR bola nútená oznámiť Maďarsku a ES, že síce prijíma podmienky Medzinárodného súdneho dvora, no nie je schopná ich naplniť. Vtedajší český minister pre medzinárodné vzťahy Jozef Zielenec bol práve v tom čase na návšteve Nemecka, kde deklaroval, že česká vláda to už považuje za čisto slovenskú záležitosť. Šéf nemeckej diplomacie Klaus Kinkel potom zrejme naznačil nespokojným Maďarom, aby počkali na koniec ČSFR a hoci Mečiar počítal v tejto kauze s podporou Českej republiky, veľmi sa mýli. Praha sa po získaní samostatnosti vyviaže z týchto záväzkov a voči Bratislave bude mať maďarská strana silnejšiu pozíciu. Tak sa aj stalo a toto bol pre Mečiara diplomatický „kopanec“.

-Hrozil aj iný ako len diplomatický konflikt?-

To nie. Nemalo zmysel, aby kvôli jednej priehrade na Dunaji vypukla stredoeurópska vojna. Taký konflikt si Maďarsko nemohlo dovoliť.

-Takže Mečiar napokon diplomatický konflikt ustál…-

Dá sa to tak povedať. Napokon táto kauza sa doteraz nevyriešila. Navyše, aj vtedy bolo jasné, že keď je už raz Dunaj prehradený, tak sa na ňom nič búrať nebude.

-Česká a Slovenská republika majú takmer dvadsať rokov. Dala história Mečiarovi s Klausom za pravdu, že bolo správne rozdeliť federáciu?-

Po volebnom výsledku v roku 1992 ani iná cesta nebola. O referendum, kde by sa občania vyjadrili, či si želajú rozpad federácie, politici nemali záujem.

Rozhovor s Janom Rychlíkom je súčasťou cyklu multimediálneho projektu Osobnosti: tváre, myšlienky, v rámci ktorého prináša TASR každý týždeň rozhovory, fotografie a videá osobností slovenského, európskeho i svetového politického, spoločenského, ekonomického, športového a kultúrneho života.

UPOZORNENIE:

TASR ponúka k rozhovoru zvukové záznamy.

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

19:17

“Pred našimi očami sa rodí nový svetový poriadok,” povedal Sergej Lavrov

“Kontúry budúcnosti sa vytvárajú v boji. Medzi svetovou väčšinou, ktorá je za spravodlivejšie rozdelenie globálnych výhod a civilizačnú rozmanitosť. A medzi hŕstkou tých, ktorí uplatňujú neokoloniálne metódy podmanenia, aby si udržali svoju nepolapiteľnú nadvládu,” povedal minister, keď v sobotu vystúpil vo všeobecnej politickej diskusii na 78. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN.

Ruský minister zahraničných vecí tiež uviedol, že “celkovo treba urýchlene reformovať existujúcu architektúru globálneho riadenia”.

18:59

Rusko sa obáva, že Spojené štáty a ich ázijskí spojenci podnecujú vojenskú hystériu na Kórejskom polostrove, kde Američania zhromažďujú strategické kapacity, povedal Sergej Lavrov.

18:47

 Západné krajiny sa domnievajú, že ak sa niekto niekde zhromaždí bez nich, spriatelí sa bez nich alebo bez ich súhlasu, považuje sa to za ohrozenie ich “nadvlády”, povedal Sergej Lavrov na 78. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN.

18:19

Stovky ľudí sa zišli v britskej metropole Londýn, aby demonštrovali za opätovný vstup Spojeného kráľovstva do Európskej únie. 

18:17

Pohreb bývalého dvojnásobného talianskeho prezidenta Giorgia Napolitana, ktorý zomrel v piatok vo veku 98 rokov, sa bude konať v utorok v rímskom Palazzo Montecitorio, sídle dolnej komory parlamentu. Pôjde o nenáboženský obrad.

18:15

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa stretol so šéfom sudánskej armády a hlavou sudánskej Rady suverenity generálom Abdalom Fattáhom Burhánom, s ktorým rokoval o ozbrojených skupinách financovaných Ruskom. 

17:51

 Najmenej 16 mŕtvych a 30 zranených si vyžiadal bombový útok v meste Beledweyne v strednej časti Somálska, kde vybuchla nálož umiestnená v nákladnom aute.

17:45

Nákladná loď Fremantle Highway, ktorú pred dvoma mesiacmi zachvátil na mori požiar, dorazila do holandského prístavu Rotterdam.

17:43

 Ukrajinská armáda sa prebila cez ruské línie na juhu Ukrajiny, uviedol pre americké médiá generál zapojený do ukrajinského protiútoku.

17:40

Libanonská armáda použila slzotvorný plyn voči izraelským vojakom v reakcii na dymovnice vypálené na jej vojakov. Izrael tvrdí, že konfrontáciu v blízkosti hraníc začal Libanon.

15:44

Dočasné embargo Európskej únie na dovoz poľnohospodárskych produktov z Ukrajiny, ktoré malo ochrániť poľnohospodárov v piatich susedných krajinách, vypršalo v polovici septembra. Maďarsko, Slovensko a Poľsko však zákaz dovozu odmietli ukončiť, na čo podráždene zareagovali niektorí politici v EÚ a Ukrajina zasa reagovala sťažnosťou na pôde Svetovej obchodnej organizácie.

15:43

Ruský zákaz vývozu motorovej nafty predstavuje riziko, ktoré by mohlo prehĺbiť nedostatok palív na globálnom trhu.

15:31

Nórska polícia zadržala bývalého veliteľa ruskej žoldnierskej Wagnerovej skupiny Andreja Medvedeva na základe podozrenia, že sa snažil prekročiť hranicu späť do Ruska po tom, čo začiatkom roka požiadal o azyl v Nórsku.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na snímke zber hrozna v Poľnohospodárskom družstve Mojmírovce v okrese Nitra

Autor: FOTO TASR-Henrich Mišovič

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vášeň v Tebe

Ťaháte za vodítko a trestáte svojho psa krikom? Vtedy sa toto deje v jeho mozgu

0 icon

23.9.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Pes chodí na vodítku spolu so svojím majiteľom. Zastaví sa, aby očuchal trávu, o dve sekundy neskôr sa ozve prudké trhnutie za vodítko, pes stiahne chvost pod seba a okamžite odtiahne nos od zeme, čím sa pripojí k svojmu majiteľovi a pokračuje v prechádzke.…

Zamiokulkas vám chradne pred očami? Stačí lyžička, aby sa oživil, a nové listy sa objavujú jeden po druhom.

0 icon

23.9.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Zamioculcas zamiolistas je obľúbená rastlina s výraznými sviežimi zelenými listami. Je nenáročná a odpúšťa mnohé chyby, ale sú obdobia, keď začne chradnúť a pomaly rásť. Čo potom? Siahnite po účinnom jednozložkovom domácom hnojive a nebudete stíhať počítať nové listy.

Po tomto stratíte chuť na sladkosti. Boky zmiznú a váha pôjde dole

0 icon

23.9.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Nemusíte si vyčítať, ak raz za týždeň siahnete po sušienke alebo čokoládovej tyčinke. Nie je to nič zlé, pokiaľ je vaša strava väčšinu času zdravá a výživná. Ak si však neviete predstaviť deň bez sladkého občerstvenia, odporúčame vám čo najskôr zmeniť svoje stravovacie návyky.…

Tento prípravok zabíja prach. Váš nábytok sa bude dlho lesknúť a voňať

0 icon

23.9.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Máte pocit, že napriek pravidelnému upratovaniu sa vo vašej domácnosti každým dňom usadzuje prach? Rozčuľuje vás, že musíte neustále utierať dosky a skrinky? Prípravky na ničenie prachu sú málo docenené, ale účinné výrobky, ktoré pravdepodobne máte v kuchyni. Fungujú lepšie ako mnohé drahé prípravky.

Podlaha je tak lesklá, že na ňu mucha nesadne? Vezmite tabletu z kuchyne a rozpustite ju vo vode

0 icon

23.09.2023 Redakcia Vášeň v tebe - Umývanie podlahy je pre mnohých ľudí skutočným problémom. Najprv musíte pozbierať veci z podlahy a povysávať a potom chytiť mop a behať s ním po dome. Keď to urobíme, sadneme si so šálkou kávy a spokojne pozeráme na čistú podlahu Ale počkaj, počkaj. Sú…

Armádny Magazín

Prečo sa Biden stretáva s hlavami štátov Strednej Ázie?

0 icon

USA, 23.september 2023 - Stredná Ázia je jediným regiónom sveta, kam americký prezident nikdy nevkročil. Je nepravdepodobné, že by to Biden zmenil, ale nadchádzajúce stretnutie amerického prezidenta s jeho stredoázijskými partnermi v rámci 78. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN je skuto

Politická atómovka práve vybuchla: Podvod pri odovzdaní Krymu do zostavy USSR bol odhalený!

0 icon

Rusko, 23. september 2023 - Podľa správy RIA Novosti zo dňa 23. 9. 2023, Prezídium Najvyššieho sovietu ZSSR sa pri odovzdávaní Krymu zo zostavy RSFSR do zostavy ZSSR odvolávalo na dokument, ktorý vôbec neexistoval a neexistuje, oznámil RIA Novosti spolupredseda špeciálnej pracovnej skupiny, predseda výboru pre zákonodarstvo krymského parlamentu Sergej…

Obilné vojny

0 icon

Ukrajina, 23. september 2023 - Rekordnou úrodou a odstúpením od nevýhodnej dohody o obilí pripravilo Rusko Ukrajinu o možnosť predať celú úrodu, za ktorú sa nakupovali zbrane. Okrem toho ukrajinské obilie spôsobilo konflikt medzi Ukrajinou a jej najbližšími spojencami. Napriek nadšenej podpore Ukrajiny Poľsko, ktoré je na čele spojencov Kyjeva,…

Ruské sily na letisku pri Kremenčuku ničili ukrajinské bombardéry - nosiče západných rakiet

0 icon

Ukrajina, 23. septembra 2023 - "Útok na veliteľstvo Čiernomorskej flotily v Sevastopole je zdrvujúcim úderom pre celú ruskú elitu, ktorá to so zmrazením konfliktu na jeseň 2023 myslí vážne. Do vojny sa im stále nechce. Súhlasia s akýmikoľvek, aj s tými najhanebnejšími podmienkami prímeria. Stále považujú 24. 2. 2022 za katastrofálnu…

„Mizerný výsledok“: Západ začína triezvo hodnotiť výsledky letného „protiútoku“ Ukrajiny

0 icon

Ukrajina, 23. september 2023 - Američania uvádzajú, že straty Kyjeva počas ukrajinskej protiofenzívy sú 40 tisíc ľudí. "Tak veľa smrtí za taký mizerný výsledok," reaguje Elon Musk v sociálnych sieťach na investora Davida Sachsa, ktorý mu prečítal článok Davida Pineho, bývalého analytika Pentagonu a poradcu súčasného prezidentského kandidáta USA Viveka…

TopDesať

Bizarnosti zachytené na fotografiách zažiješ maximálne raz za život

0 icon

Na bizarnosti môžeme natrafiť kedykoľvek a takmer kdekoľvek. Aj to je jedna z krásnych vecí, ktorá zdobí našu planétu. Nikdy nás neprestane prekvapovať, pretože si pre nás vždy pripraví niečo nové. Či už je to netradične tvarované ovocie a zelenina, alebo porušovanie gravitačného zákona, stále sa nájdu veci, ktoré nás…

Máte dobrý zrak? Týmto fotografiám nebudete veriť!

0 icon

Máte dobrá zrak? A veríte všetkému, čo vidíte na vlastné oči? Týmto fotografiám tak ľahko neuveríte, aj keď sú skutočné. Kráčate pokojne, keď zrazu váš pohľad stretne niečo, čomu nemôžete uveriť. Nie, nie ste v pohodlí svojej postele a nesnívate. To, čo vidíte, je trochu zvláštna konfigurácia reality, na ktorú…

Toto sú tie najkrajšie herečky v Hollywoode

0 icon

V dnešnom článku si predstavíme najkrajšie herečky, ktoré nájdeme vo filmoch z Hollywoodu. Nikto nemôže s istotou povedať, kto je najkrajšou herečkou roku 2023. Existuje však niekoľko kandidátov na titul. Hollywood je domovom niektorých z najkrajších žien sveta. Je považovaný za filmové centrum sveta.

Kuchyňa a nekonečné utrpenie: Fotografie zlyhaní v kuchyni

0 icon

Kuchyňa a kuchynské tímy nie vždy fungujú ako dobre namazaný stroj. Za týmito kuchynskými krídlovými dverami sa skrývajú rôzne príbehy, udalosti a emócie. Väčšina z nich je pozitívna, ale občas sa stane aj niečo zlé. Pravdou je, že v takom prostredí, kde je vysoký pracovný tlak, rozmanitý personál a konštantný…

Dosiahnite pohodlie prekročením svojej komfortnej zóny

0 icon

Ľudia majú evolučnú potrebu čeliť výzvam – cítiť nepohodlie. Viete však, že pohodlie môžete dosiahnuť práve prekročením svojej komfortnej zóny? To je hlavné odhalenie knihy The Comfort Crisis od novinára Michaela Eastera, knihy o prijatí nepohodlia s cieľom „získať späť svoje divoké, šťastné a zdravé ja“. Prostredníctvom svojho výskumu Easter zistil,…

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali