J. MARTINKOVÁ: Štát zavádza pri informovaní o arbitrážach

Bratislava 3. júna (TASR) – Vyvlastnenie nie je jediný a najracionálnejší spôsob zamedzenia zisku zdravotných poisťovní. Navyše sa nedá očakávať, že prinesie v konečnom dôsledku veľkú úsporu verejných financií. Povedala to v rozhovore pre TASR advokátka a poradkyňa Inštitútu pre zdravotnú politiku Jana Martinková. Pred Ministerstvom zdravotníctva (MZ) SR je však úloha zmeniť systém zdravotného poistenia na unitárny. Podľa Martinkovej ak sa chce štát v budúcnosti vyhnúť neúspechu v medzinárodných arbitrážach, ktoré mu hrozia, mal by pri výbere poradcu pre vyvlastnenie nájsť renomovanú a nezávislú spoločnosť.

-V roku 2009 ste sa zasadzovali proti zisku zdravotných poisťovní. Dnes ste naopak proti vyvlastneniu. Zmenili ste názor?-

Nie, ale zisk zdravotných poisťovní a ich vyvlastnenie sú z môjho pohľadu dve vzájomne nepodmienené veličiny. Vyvlastnenie nie je ani jediný a už vôbec nie najracionálnejší spôsob zamedzenia zisku zdravotných poisťovní. Verejnosti je však táto rovnica podsúvaná, aby v čase, keď každý piaty Slovák žije na hranici chudoby a strednú vrstvu likvidujú vyššie dane a odvody, jednoduchšie strávila pre nič za nič vynaložené stovky miliónov.

-Prečo pre nič za nič?-

Som veľmi skeptická k oficiálnym očakávaniam vo vzťahu k unitárnemu systému na Slovensku. Z viacerých dôvodov. Jeden pramení z toho, že sa na problematiku unitarizácie pozerám ako advokát a vidím riziká tohto procesu do budúcnosti. Nemyslím si, že sú a budú splnené podmienky pre naplnenie podmienok ústavnosti. Hoci to laická verejnosť nerada počuje, absentuje verejný záujem na vyvlastnení, nakoľko legitímny účel, ktorý sa sleduje zásahom do vlastníckych práv akcionárov, je možné dosiahnuť miernejšími prostriedkami ako vyvlastnením. Štát totiž nevyselektoval z dostupných možností pre dosiahnutie cieľa tú, ktorá zaručuje potrebnú rovnováhu medzi vlastníckymi právami akcionárov poisťovní a záujmami štátu. Bez podpory akejkoľvek relevantnej argumentácie sa autoritatívne rozhodol pre tú najdrahšiu, najmenej racionálnejšiu a najrizikovejšiu.

-Ako sa teda dá ešte inak riešiť otázka zisku zdravotných poisťovní?-

Máme pluralitný systém bez konkurencie, s výraznou, možno až protiústavnou disproporciou prospechu pre jednotlivé subjekty systému, čo je dôsledok neprimeraných ziskov poisťovní. Len zavedením reálnej konkurencie a nákladovej efektívnosti, odhliadnuc od vyššie uvedeného, by sa veľa pozitívneho dosiahlo.

-V čom konkrétne?-

Ak by zdravotná poisťovňa mala legislatívne možnosti modifikovať výšku svojich vstupov. Napríklad časť poistného by nebola závislá od príjmu poistenca, ale by ju stanovovala samostatne zdravotná poisťovňa v závislosti od typu zvoleného poistného plánu. Inou cestou je citeľne zvyšovať rozsah pokrytia zdravotnej starostlivosti verejným poistením, odlíšila by sa od iných poisťovateľov na základe ceny a vtedy by mala pre pacienta následne aj zmysel racionalizácia prevádzky poisťovne a efektivita nákupu zdravotnej starostlivosti, pretože by sa to odrazilo na atraktívnejšom poistnom. Potom by si poisťovne mohli vykázaný zisk, ktorý by bol v dôsledku konkurencie a koherentných legislatívnych úprav nepomerne výrazne nižší, aj reálne, nielen právne, zaslúžiť.

-Ak unitarizácia nie je jediný spôsob, ako zabrániť prelievaniu verejných zdrojov, prečo štát k tomu pristupuje?-

Buď kompetentní úradníci nevedia, ako legitímne vytvoriť prostredie, v ktorom by verejné zdroje slúžili svojmu účelu – bezplatnej zdravotnej starostlivosti, alebo tu ide o politicko-ekonomický rozklad väzieb a vplyvov v zdravotníckom sektore a ich obrodu s novými či staronovými hráčmi.

-MZ SR počíta, že po zavedení unitárneho systému ušetrí ročne verejným financiám stovky miliónov eur…-

I tu vidieť, ako je na proces vyvlastnenia a následných sporov argumentačne nepripravené. Takáto nekompetentná kalkulácia nám len uškodí. Na to nemusí byť človek ekonóm, aby vedel, že ak miesto troch subjektov bude jeden väčší, neznamená to, že stovky miliónov eur, ktoré išli za posledné roky na ich prevádzku, klesnú na nulu. Možno klesnú o 25 – 30 percent. Neočakávam ani, že by štátna poisťovňa hospodárila s rovnakým hospodárskym výsledkom ako súkromné poisťovne, teda so ziskom. Hoci sa Slovensko hrdí statusom právneho štátu, väčšina štátnych funkcionárov a úradníkov nevykonáva svoje funkcie na identickej profesionálnej a etickej úrovni ako vo vyspelejších európskych krajinách a ich motivácia k efektivite je diskutabilná. Škandály pri verejnom obstarávaní v zdravotnom sektore, kde unikajú desiatky až stovky miliónov, a spôsob ich riešenia respektíve neriešenia je tiež jazýčkom na váhach v neprospech unitarizácie.

-Teda neočakávate, že jedna štátna poisťovňa nepovedie k výraznej úspore zdrojov?-

Nedávne tretie miesto SR v rebríčku korupcie v prieskume Ernst&Young tiež moju skepsu nevyliečilo. Štátny podnik má inú motiváciu ako zisk, takže nemožno očakávať, že sa do zdravotného systému z tohto zdroja vrátia nejaké financie. Doterajším legislatívnym zmenám chýbala komplexnosť a systematickosť, ktorej výsledkom je nielen neprimeraný zisk poisťovní, ale i neprehľadný a neefektívny tok verejných zdrojov. Zmene preto nepomôže ani vyvlastnenie poisťovní, ani zavedenie jedného štátneho gigantu. Navyše, čo možno očakávať od reformy, realizovanej bez predchádzajúcej otvorenej odbornej diskusie, ktorá v našom štáte dlhodobo absentuje. Mediálnu šou politikov pre verejnosť považujem za indiferentnú.

-Blíži sa výber právneho a ekonomického poradcu štátu pri vyvlastňovaní zdravotných poisťovní. Niektorí advokáti podmienky výberu navrhnuté ministerstvom spochybňujú ako diskriminačné pre malé firmy…-

Podmienka obratu či výška minimálnych dosahovaných odmien nie je neštandardná i keď pravdou je, že o kvalite poskytovaných služieb nič nevypovedá. Považujem ju za menej škodlivú ako napríklad ďalšiu z požiadaviek na poradcu, aby mal v referenciách aspoň jednu zákazku na zastupovanie klienta v medzinárodnej investičnej arbitráži. Pričom stačí aj príprava podkladov pre takúto arbitráž bez ohľadu na výsledok tohto sporu. To znamená, že ministerstvo sa môže uspokojiť aj s miestnym právnym zástupcom z arbitráží, čo je z hľadiska skúseností s priebehom a taktikou v takomto spore nulová skúsenosť, alebo s kanceláriou, ktorá síce arbitráž aspoň raz viedla, ale bez úspechu pre klienta. Treba si tiež uvedomiť, že vyvlastňovacie konanie je len začiatok problémov a od dvoch faktorov závisí, ako sa budú riziká neúspechu SR v sporoch zvyšovať. Od podoby transformačného zákona a od kvality služieb a nezávislosti poradcu v procese vyvlastňovania. Poradca by mal mať komplexnejšie znalosti práve vo väzbe na medzinárodné investičné spory, aby vedel z hľadiska budúcich sporov odhadnúť riziká a podľa toho voliť optimálny právny postup. V opačnom prípade sa môže stať, že individuálny krok poradcu zvolený v tomto procese bude znamenať slabé miesto v budúcej arbitráži.

-MZ SR prezentovalo, že bude vyžadovať, aby poradcom bola renomovaná a kompetentná spoločnosť s vysokou úrovňou kvality práce. Bývalý minister Ivan Uhliarik namieta, že ide o vyhodené peniaze a štát by to mal zabezpečiť vlastnými odborníkmi.-

Požiadavka ministerstva zdravotníctva, aby poradenstvo a audit realizovala renomovaná skúsená spoločnosť, je prezieravá a vysoko zodpovedná, navyše, rovnako dôležitá je aj nezávislosť poradcu. Koľko z vysokých štátnych úradníkov pracovalo napríklad v službách finančnej skupiny Penta nie je tajomstvo. Preto argument exministra Uhliarika považujem za diletantský a populistický. Štát sa chystá k rizikovému právnemu postupu, z ktorého bezpochyby vyplynú právne spory a má to robiť bez pomoci svetových kapacít? To by bol hazard, aký si nemôžeme dovoliť. Navyše, akcionári zdravotných poisťovní by takéto amatérstvo zúročili v arbitráži. Spochybniť renomovaného a nezávislého poradcu bude pre poisťovne oveľa náročnejšie. Avšak podľa kategorizácie požiadaviek navrhovaných ministerstvom som nemala celkom pocit, že nezávislosti poradcu sa prikladá rovnaká váha ako jeho odbornosti. Podcenením tejto podmienky by sme sa vystavili reálnemu riziku, že nezávislosť poradcu pri vyvlastňovaní bude úspešne napadnutá v arbitráži ako jeden z kľúčových argumentov nezákonnosti tohto procesu, čo bude mať fatálny vplyv na výsledok arbitráže.

-Aký očakávate priebeh výberu nezávislého poradcu?-

Rozhodne mnohé z renomovaných firiem budú mať konflikt záujmov a vedia ho zväčša i detailne ohodnotiť. Nepredpokladám teda, že by ponúkli služby štátu, ktorého záujmy sú v rozpore so záujmami bývalého alebo súčasného klienta. Tým sa okruh potenciálnych relevantných uchádzačov zužuje na minimum. Dúfam, že sa verejný obstarávateľ nebude snažiť v snahe vybrať čo najvyhovujúcejšieho obísť konflikt podhodnotením kritérií nezávislosti. Pokiaľ vybraný poradca bude mať lokálneho konzultanta, ako je zvykom napríklad v medzinárodných arbitrážach, musí byť nezávislý i on.

-Nedávno podala strana SaS trestné oznámenie pre sumu minimálne 13 miliónov eur, ktorú Slovensko zaplatilo za právne služby v arbitráži s Achmeou. Naopak, táto spoločnosť vynaložila na právne zastúpenie len 3 milióny eur. Ako to hodnotíte?-

Pekné gesto, ale nič viac. V tomto štáte sa veci neriešia, len sa o nich hovorí. Zväčša sa sleduje iný cieľ ako ten, ktorý je verejne prezentovaný. Roky nikomu nevadilo, že sa pri výbere právnych zástupcov v arbitrážach obchádza zákon o verejnom obstarávaní a smernica Európskej únie. Vysoká cena za právne zastúpenie a prehratý spor je už len dôsledok.

-V čom Ministerstvo financií (MF) SR podľa vás obchádza zákon?-

Neaplikuje na výber právneho zástupcu v arbitráži zákon o verejnom obstarávaní s odôvodnením, že sa nevzťahuje na arbitrážne konanie. Keď ministerstvo takto „nedôsledne“ vykladá zákon a smernice, aký je potom predpoklad, že dôsledne rešpektuje základné princípy verejného obstarávania? Teda princípy rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie uchádzačov, transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti. Výnimka, na ktorú sa ministerstvo odvoláva, sa týka výlučne špecifických služieb poskytovaných arbitrami v arbitrážnom konaní, prípadne mediátormi v zmierovacom konaní. Rozhodne sa nevzťahuje na arbitráže ako celok. Je logické, že výber arbitrov, ktorí majú v konaní postavenie sudcov, nemôže podliehať výberu vo verejnom obstarávaní. Ich výber podlieha zmluvným ustanoveniam bilaterálnych dohôd. Do týchto zmluvných práv nemôže iná autorita zasahovať, naopak, musí ich rešpektovať. Advokátske kancelárie poskytujú v arbitrážnom konaní rovnaké právne služby ako v ktoromkoľvek inom súdnom konaní. Tieto služby nie sú ničím špecifické, na rozdiel od služieb rozhodcov. Takéto stanovisko podporuje i Európska komisia, keďže do zákona o verejnom obstarávaní sú implementované aj príslušné smernice EÚ.

-O tom ste hovorili v rozhovore pre TASR už v roku 2009. Odvtedy sa nič nezmenilo?-

Nie, ani reálne, ani argumentačne. K môjmu názoru sa však pripojili aj iní odborníci a jednoznačne ho potvrdila Európska komisia.

-Postup podľa zákona o verejnom obstarávaní by teda zaručil efektivitu?-

Formálne iste áno. Verejná kontrola by fungovala lepšie a možno by štát nezastupovali prevažne len tie isté advokátske kancelárie. Teraz sa neúspešní uchádzači zväčša ani nedozvedia dôvody, prečo neuspeli, i keď na to majú zo zákona nárok.

-MF SR obhajuje vysoké náklady na advokátov tým, že z celkovo žalovanej sumy istín 1,3 miliardy eur ušetrili takmer 98 percent. Celkové náklady vynaložené na služby spojené so zastupovaním Slovenskej republiky v týchto sporoch predstavovali len 2,9 percenta…-

Problém je, že ministerstvo týmto „spriemerovaním arbitráží“ obhajuje len náklady na advokátov v spore s Achmeou v hodnote viac ako 13 miliónov eur. Ide pritom o spor, ktorý má hodnotu 64,7 milióna eur. Je podozrivé, ak nevie obhájiť tieto odmeny samostatne. Na jednej strane MF SR evidentne dúfa, že premrštené náklady na obhajobu v spore, ktorý sa navyše skončil prehrou a exekúciou, sa „stratia“ zohľadnením vyhratej arbitráže v spore so spoločnosťou HICEE o 1 miliardu eur. Na strane druhej, prečo potom MF SR odmietlo ponuku kancelárie, ktorá vyhrala tento spor a ponúkala výhru aj v spore s Achmeou?

-Podľa medializovaných informácií z HN v spore s Achmeou štát na začiatku zastupovala advokátska kancelária KŠD Šťovíček a vyplatených jej malo byť 12,3 milióna eur. Potom by však odmena spoločnosti Rowan Legal, ktorá nastúpila na jej miesto, mala byť len necelý milión eur.-

Bez ohľadu na výšku tejto odmeny nepovažujem celkom za korektné, aby verejnosť nevedela, koľko z tejto odmeny dostal hlavný právny zástupca a koľko ďalší dvaja pribraní zástupcovia a za aký vysoký podiel práce na danom prípade. Pol roka potom, ako získal mandát KŠD Šťovíček, sa rozšíril tím zástupcov SR o advokátske kancelárie Rowan Legal a Baker Boots. Jediným fakturačným i platobným miestom až do 29. júla 2011, keď prípad prevzal výlučne Rowan Legal, bol KŠD Šťovíček. Preto odmeny aj pre týchto zástupcov plynuli cez faktúry vystavené a uhradené KŠD Šťovíček. Takéto nekonkrétne a nedôsledné informovanie verejnosti o odmenách advokátov v arbitrážach len prispieva k podozreniam z porušovania princípov verejného obstarávania, predovšetkým transparentnosti, priehľadnosti a hospodárnosti pri vynakladaní finančných prostriedkov.

-Premiér Robert Fico v nedeľnej (2. 6.) diskusnej relácii Slovenskej televízie O 5 minút 12 vyhlásil, že spor SR s Achmeou nie je ukončený. Platí to?-

Toto vyhlásenie je podľa mňa určené laickej verejnosti, ale z odborného hľadiska nie je celkom adekvátne. Arbitráž s Achmeou bola právoplatne ukončená, čoho legitímnym výsledkom je i vedené exekučné konanie. Je však pravda, že Slovensko má ešte malú šancu, aby exekvované prostriedky získalo späť, ak sa mu podarí docieliť zrušenie nálezu arbitrážneho tribunálu.

UPOZORNENIE:

TASR ponúka k rozhovoru zvukové záznamy. Obrazová redakcia TASR vydáva k rozhovoru fotoreportáž.

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Matovič bude čeliť odvolávaniu, stanovili termín mimoriadnej schôdze

0 icon

Bratislava 26. septembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Minister financií Igor Matovič (OĽANO) by mal čeliť odvolávaniu z funkcie na mimoriadnej schôdzi Národnej rady (NR) SR v stredu (28. 9.) od 14.00 h. Termín zasadnutia zverejnili na webstránke NR SR Návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi financií iniciovala SaS. Podpísalo ho 32…

ZP Dôvera žiada od ÚDZS vyše 32.000 eur a ospravedlnenie pre nepravdivé tvrdenia

0 icon

Bratislava 26. septembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera žiada od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) náhradu nemajetkovej ujmy vo výške 32.300 eur a ospravedlnenie za poškodenie povesti. Informoval o tom úrad po pondelkovom stretnutí so zástupcami poisťovne "Dňa 7. júla bola ÚDZS zo strany ZP…

Prvé ochladenie v Európe sa začína tento týždeň – prvý test pre kontinent v kríze

0 icon

Bratislava 26. septembra 2022 (HSP/Bloomberg/Foto:Pixabay)   Európu trápi energetická kríza a chladné obdobie prichádza predčasne Stabilita zásob zemného plynu v EÚ teraz závisí od miernej zimy. Nové predpovede počasia na budúci týždeň však naznačujú, že "arktický chlad, ktorý bude v západnej Európe fúkať počas budúceho týždňa, bude prvou skúškou toho,…

Smer podporí Matovičovo odvolávanie, ale riešenie vidí iba v predčasných voľbách

0 icon

Bratislava 26. septembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Opozičný Smer-SD podporí odvolávanie ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) z funkcie všetkými 27 hlasmi. Samotné odvolávanie v Národnej rade SR bude však podľa neho "len nechutným divadlom bez užitočného konca". Smer-SD to uviedol na sociálnej sieti s tým, že jediné riešenie ústavnej krízy…

Európsky parlament je znepokojený z perspektívy, že novou premiérkou Talianska by sa mohla stať Giorgia Meloniová

0 icon

Bratislava 26. september 2022 (Foto: TASR/AP-Riccardo De Luca)   Giorgia Meloniová, predsedníčka strany Bratia Talianska, ktorá je niekedy považovaná aj za dedičku Mussoliniho politickej tradície, je horúcim kandidátom na prvú ženu v pozícii šéfky exekutívy na Apeninskom polostrove. Táto perspektíva vyvoláva veľké znepokojenie nielen v Európskej komisii, ale aj v Európskom parlamente Nemecká…

Meloniovej víťazstvo: vynára sa otázka, kde by mohlo padnúť ďalšie domino?

0 icon

Bratislava 26. septembra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Gregorio Borgia)   Triumf Giorgie Meloniovej ako prvej ženy na čele víťaznej strany v mačistickom svete talianskej politiky je momentom na oslavu, pretože priviedla silnú pravicu do hlavného európskeho prúdu Exit poll televíznej stanice Rai News ukazuje, že svoj hlas jej dalo 22 až 26 percent…

Polícia dostane z plánu obnovy 705 nízkoemisných áut, vybuduje sa 400 nabíjačiek

0 icon

Bratislava 26. septembra 2022 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Polícia dostane 705 nových nízkoemisných vozidiel. Pôjde o elektromobily a plug-in hybridy. Ministerstvo vnútra (MV) SR financuje nákup v predpokladanej hodnote 38 miliónov eur z plánu obnovy. Vozidlá už budú mať nový žlto-modrý dizajn. Na nabíjanie elektrických áut vznikne pre potreby polície 130 nabíjacích…

‘Io Sono Giorgia’

0 icon

Bratislava 26. septembra 2022 (HSP/Theamericanconservative/Foto:Screenshot Youtube)   Ohnivá talianska premiérka: Som matka! Som Talianka! Som kresťanka! Nevezmete mi to! Toto je žena, ktorá bola práve zvolená za taliansku premiérku. Vychutnajte si to:     Ak je toto fašizmus, nech je ho viac! píše Rod Dreher Samozrejme, že v žiadnom prípade…

Premiér Heger a šéf FS Žežulka odmietajú tvrdenia o vypaľovaní Michala Suchobu

0 icon

Bratislava 26. septembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martina Kriková)   Šéf opozičného Smeru-SD Robert Fico hovorí o vypaľovaní podnikateľa Michala S. finančnou správou (FS). Z uniknutej komunikácie má podľa jeho slov vyplývať, že mal o vypaľovaní vedieť aj súčasný premiér Eduard Heger (OĽANO). Predseda vlády aj prezident FS Jiří Žežulka tieto tvrdenia odmietajú…

Plán Nemecka zameniť ruský plyn skrachoval

0 icon

Bratislava 26. septembra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Michael Sohn,)   Scholz na svojej ceste po Perzskom zálive zaistil len jeden tanker plynu Do začiatku roka 2023 bude do plávajúceho terminálu v Nemecku dodaná len jedna dodávka LNG zo SAE, uviedla agentúra Bloomberg v článku Birgity Jennenovej a Omara Tamoa. To je všetko, na…

NAJNOVŠIE

BLOG

Gustáv Murín

Výtvor žltej tlače - Matovič

0icon

Je to bizarné! Naša žltá tlač v cudzích službách (SME-čko, denník N-ádor, týždeň, aktuality.sk a v počiatkoch aj Trend) vypustili džina z fľaše – teda Matoviča z psychiatrie – a teraz by ho radi natlačili späť. Ale nejde to. Vydláždili mu cestu k moci vopred absurdne vykonštruovaným obvinením, že Ficova vlád

Boris Mesár

ŠPECIÁLNA OPERÁCIA RF V USA ? ČO SA DEJE V ŠTÁTOCH? 

0icon

Američania sľúbili Európanom, že im poskytnú svoj LNG, ktorý nahradí ruský plyn. Takto sa rozhodli zbaviť EÚ závislosti od energie z Ruska. Tento plán však obsahuje príliš veľké ALE. Konkrétne ide o to, že v USA za nejasných okolností zhorelo približne 20 tovární na výrobu skvapalneného zemného plynu. Prečo sa…

Slavěna Vorobelová

Pomajdanová excelencia predčasné voľby asi nedovolí

0icon

Dnes (25.9.2022) sa konajú v Taliansku predčasné parlamentné voľby. Nejdem sa teraz zaoberať tým, čo vyvolalo v Taliansku predčasné parlamentné voľby, ale chcem len poukázať na to, že predčasné voľby sú vo vyspelých demokraciách úplne štandardné (teda, ak Taliansko spĺňa túto euroatlantickú definíciu). U nás sme už tiež mali dočinenia…

Pavel Pakoš

Moc pápeža nad Cirkvou je „neobmedzená“ ?

0icon

Kardinál Gerhard Ludwig Müller v novom rozhovore prezradil , že počas diskusií na nedávnom stretnutí kolégia kardinálov v Ríme, ktoré sa konalo 29. – 30. augusta, novovymenovaný kardinál a kľúčový pápežský poradca naznačil, že moc pápeža nad Cirkvou je „neobmedzená“. Müller uviedol, že kardinál Gianfranco Ghirlanda, SJ, kanonick&yacut

Patrik Spišiak

Rast cien prekvapil väčšinu ekonómov napriek tomu, že bol ľahko predpovedateľný

0icon

Tento článok som publikoval už v apríli, ale dnes je ešte aktuálnejší.  

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na snímke hríby nazbierané v Malej Fatre v obci Strečno, okres Žilina

Autor: FOTO TASR - Erika Ďurčová

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Matovič bude čeliť odvolávaniu, stanovili termín mimoriadnej schôdze

0 icon

Bratislava 26. septembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Minister financií Igor Matovič (OĽANO) by mal čeliť odvolávaniu z funkcie na mimoriadnej schôdzi Národnej rady (NR) SR v stredu (28. 9.) od 14.00 h. Termín zasadnutia zverejnili na webstránke NR SR Návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi financií iniciovala SaS. Podpísalo ho 32…

ZP Dôvera žiada od ÚDZS vyše 32.000 eur a ospravedlnenie pre nepravdivé tvrdenia

0 icon

Bratislava 26. septembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera žiada od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) náhradu nemajetkovej ujmy vo výške 32.300 eur a ospravedlnenie za poškodenie povesti. Informoval o tom úrad po pondelkovom stretnutí so zástupcami poisťovne "Dňa 7. júla bola ÚDZS zo strany ZP…

Prvé ochladenie v Európe sa začína tento týždeň – prvý test pre kontinent v kríze

0 icon

Bratislava 26. septembra 2022 (HSP/Bloomberg/Foto:Pixabay)   Európu trápi energetická kríza a chladné obdobie prichádza predčasne Stabilita zásob zemného plynu v EÚ teraz závisí od miernej zimy. Nové predpovede počasia na budúci týždeň však naznačujú, že "arktický chlad, ktorý bude v západnej Európe fúkať počas budúceho týždňa, bude prvou skúškou toho,…

Smer podporí Matovičovo odvolávanie, ale riešenie vidí iba v predčasných voľbách

0 icon

Bratislava 26. septembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Opozičný Smer-SD podporí odvolávanie ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) z funkcie všetkými 27 hlasmi. Samotné odvolávanie v Národnej rade SR bude však podľa neho "len nechutným divadlom bez užitočného konca". Smer-SD to uviedol na sociálnej sieti s tým, že jediné riešenie ústavnej krízy…

Európsky parlament je znepokojený z perspektívy, že novou premiérkou Talianska by sa mohla stať Giorgia Meloniová

0 icon

Bratislava 26. september 2022 (Foto: TASR/AP-Riccardo De Luca)   Giorgia Meloniová, predsedníčka strany Bratia Talianska, ktorá je niekedy považovaná aj za dedičku Mussoliniho politickej tradície, je horúcim kandidátom na prvú ženu v pozícii šéfky exekutívy na Apeninskom polostrove. Táto perspektíva vyvoláva veľké znepokojenie nielen v Európskej komisii, ale aj v Európskom parlamente Nemecká…

Meloniovej víťazstvo: vynára sa otázka, kde by mohlo padnúť ďalšie domino?

0 icon

Bratislava 26. septembra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Gregorio Borgia)   Triumf Giorgie Meloniovej ako prvej ženy na čele víťaznej strany v mačistickom svete talianskej politiky je momentom na oslavu, pretože priviedla silnú pravicu do hlavného európskeho prúdu Exit poll televíznej stanice Rai News ukazuje, že svoj hlas jej dalo 22 až 26 percent…

Polícia dostane z plánu obnovy 705 nízkoemisných áut, vybuduje sa 400 nabíjačiek

0 icon

Bratislava 26. septembra 2022 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Polícia dostane 705 nových nízkoemisných vozidiel. Pôjde o elektromobily a plug-in hybridy. Ministerstvo vnútra (MV) SR financuje nákup v predpokladanej hodnote 38 miliónov eur z plánu obnovy. Vozidlá už budú mať nový žlto-modrý dizajn. Na nabíjanie elektrických áut vznikne pre potreby polície 130 nabíjacích…

‘Io Sono Giorgia’

0 icon

Bratislava 26. septembra 2022 (HSP/Theamericanconservative/Foto:Screenshot Youtube)   Ohnivá talianska premiérka: Som matka! Som Talianka! Som kresťanka! Nevezmete mi to! Toto je žena, ktorá bola práve zvolená za taliansku premiérku. Vychutnajte si to:     Ak je toto fašizmus, nech je ho viac! píše Rod Dreher Samozrejme, že v žiadnom prípade…

Premiér Heger a šéf FS Žežulka odmietajú tvrdenia o vypaľovaní Michala Suchobu

0 icon

Bratislava 26. septembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martina Kriková)   Šéf opozičného Smeru-SD Robert Fico hovorí o vypaľovaní podnikateľa Michala S. finančnou správou (FS). Z uniknutej komunikácie má podľa jeho slov vyplývať, že mal o vypaľovaní vedieť aj súčasný premiér Eduard Heger (OĽANO). Predseda vlády aj prezident FS Jiří Žežulka tieto tvrdenia odmietajú…

Plán Nemecka zameniť ruský plyn skrachoval

0 icon

Bratislava 26. septembra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Michael Sohn,)   Scholz na svojej ceste po Perzskom zálive zaistil len jeden tanker plynu Do začiatku roka 2023 bude do plávajúceho terminálu v Nemecku dodaná len jedna dodávka LNG zo SAE, uviedla agentúra Bloomberg v článku Birgity Jennenovej a Omara Tamoa. To je všetko, na…

Podkasty

Naši ministri financií – smieme porovnávať neporovnateľné?

icon

Bratislava 8. júla 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Minister financií je kľúčová pozícia v každej vláde. Slovensko v časoch druhej svetovej vojny bolo hospodársky úspešným štátom. Jeho ekonomiku riadili vzdelaní muži s morálnymi zásadami. Karvaš, Zaťko, Medrický, Pružinský. Vďaka nim prežívalo Slovensko cez vojnu hospodársky zázrak. Ako dôkaz nech poslúži nie všetkým známa vec: z celej Európy...

Aj sudca tvrdí: blokovanie je v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva

icon

Bratislava 1. marca 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský) Po tom, čo ho urýchlene schválila Hegerova vláda a ešte v ten deň – v piatok – v noci schválila Národná rada, po podpise Čaputovej vyšiel už v sobotu 26. februára v Zbierke zákonov zákon o niektorých opatreniach v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. A doň sa „vlúdil“ aj text, ktorý umožňuje Národnému bezpečnostnému...

Máme tu zákonné oprávnenie na cenzúru?

icon

Bratislava 27. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Slovenská ústava hovorí v článku 26 odsek 3 jasne: „Cenzúra sa zakazuje.“ Zuzana Čaputová podpísala v sobotu 26. februára zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Ten ešte v piatok stihla schváliť vláda a aj Národná rada SR. Podľa tohto zákona mimoriadnu situáciu bude možné vyhlásiť aj v prípade hromadného...

Kto je večne nespokojný? Nuž, národnostná menšina, najnovšie „komunita“ slovenských Maďarov

icon

Bratislava 26. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Naša najväčšia menšina, najnovšie „komunita“, teda slovenskí Maďari, neúnavne dávajú najavo, že sú tu, a že máločo „slovenské“ sa im páči. A aby ich bolo počuť ešte väčšmi, a aby prekonali päť potrebných percent do parlamentu, v septembri 2021 sa formálne zlúčili tri etnické strany a vytvorili Alianciu. Do čela postavili Krisztiána Forróa....

Budeme môcť parkovať ešte na chodníku? Kocúrkovo? Alebo poslanci hlasujú nevediac o čom?

icon

Bratislava 24. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Ďalší dôkaz, že čo vezme parlament do rúk, to pokazí. Na takej na prvý pohľad banalite, ako je parkovanie na chodníkoch potvrdil, že zákony sa prijímajú narýchlo a bez toho, aby páni poslanci a dámy poslankyne vedeli, čo činia. Že schválili zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý vstúpi do platnosti...

the_ad_group(59762); ?>

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Gustáv Murín

Výtvor žltej tlače - Matovič

0icon

Je to bizarné! Naša žltá tlač v cudzích službách (SME-čko, denník N-ádor, týždeň, aktuality.sk a v počiatkoch aj Trend) vypustili džina z fľaše – teda Matoviča z psychiatrie – a teraz by ho radi natlačili späť. Ale nejde to. Vydláždili mu cestu k moci vopred absurdne vykonštruovaným obvinením, že Ficova vlád

Boris Mesár

ŠPECIÁLNA OPERÁCIA RF V USA ? ČO SA DEJE V ŠTÁTOCH? 

0icon

Američania sľúbili Európanom, že im poskytnú svoj LNG, ktorý nahradí ruský plyn. Takto sa rozhodli zbaviť EÚ závislosti od energie z Ruska. Tento plán však obsahuje príliš veľké ALE. Konkrétne ide o to, že v USA za nejasných okolností zhorelo približne 20 tovární na výrobu skvapalneného zemného plynu. Prečo sa…

Slavěna Vorobelová

Pomajdanová excelencia predčasné voľby asi nedovolí

0icon

Dnes (25.9.2022) sa konajú v Taliansku predčasné parlamentné voľby. Nejdem sa teraz zaoberať tým, čo vyvolalo v Taliansku predčasné parlamentné voľby, ale chcem len poukázať na to, že predčasné voľby sú vo vyspelých demokraciách úplne štandardné (teda, ak Taliansko spĺňa túto euroatlantickú definíciu). U nás sme už tiež mali dočinenia…

Pavel Pakoš

Moc pápeža nad Cirkvou je „neobmedzená“ ?

0icon

Kardinál Gerhard Ludwig Müller v novom rozhovore prezradil , že počas diskusií na nedávnom stretnutí kolégia kardinálov v Ríme, ktoré sa konalo 29. – 30. augusta, novovymenovaný kardinál a kľúčový pápežský poradca naznačil, že moc pápeža nad Cirkvou je „neobmedzená“. Müller uviedol, že kardinál Gianfranco Ghirlanda, SJ, kanonick&yacut

Patrik Spišiak

Rast cien prekvapil väčšinu ekonómov napriek tomu, že bol ľahko predpovedateľný

0icon

Tento článok som publikoval už v apríli, ale dnes je ešte aktuálnejší.  

Armádny Magazín

"Ideálny polygón". Čo ponúkla ukrajinská armáda Západu?

0 icon

Ukrajina, 26.september 2022 (AM) – Ukrajina sa stala testovacím miestom pre západné zbraňové systémy, vojenské technológie a taktiky. Predstavitelia kyjevského režimu o tom bez rozpakov hovoria otvorene. Najmä námestník ministra obrany Vladimir Gavrilov na konferencii amerického národného obranného priemyslu v Texase vyzval Biely dom, aby pokračoval v d

V Iráne sa deje všetko čo sa dialo v Kyjeve v roku 2014

0 icon

Irán, 26.september 2022 (AM) – Okrem zvláštnych a znepokojivých správ, ktoré teraz prichádzajú z Číny, prichádzajú nemenej znepokojujúce správy z Iránu. Tu vo viacerých mestách priamo prebieha pokus o „farebnú revolúciu“. Všetko sa deje podľa starej dobrej metodiky. Prvé boli demonštrácie požadujúce lepší život. Potom počas týchto demonštrácií úrady údajne za

Turecko predložilo dôkazy o presune gréckych vojsk na sporné demilitarizované ostrovy

0 icon

Turecko, 26.september 2022 (AM) – Vzťahy medzi Gréckom a Tureckom, členmi bloku NATO, boli desaťročia napäté, no v poslednom čase sa vážne zhoršili. Rozpory medzi Aténami a Ankarou dosiahli vrchol, krajiny si neprestávajú posielať agresívne hrozby a robiť agresívne gestá, ktoré môžu v

Na Putinovu výzvu Burjatsko, Jakutsko a Tuva povolávajú skúsených veteránov ostreľovačov

0 icon

Burjatsko, 26.september 2022 (AM) – Rodák z Burjatska Badma Cyrendoržiev ide na Ukrajinu medzi mobilizovanými z republiky. Podľa jeho slov je to už jeho tretia „vojna“. Prvá bola v Afganistane, kde skončil ako súčasť 860. motostreleckého pluku, kde si odslúžil vojenskú službu.   Po prvom nácviku streľby na strelnici ho zaradili…

Andrej Fursov: Nové otroctvo - progres „temných“ treba vykoľajiť

0 icon

Rusko, 26.september 2022 (AM) – V 70. rokoch sa určité segmenty priemyslu začali presúvať z jadra kapitalistického systému, predovšetkým zo Spojených štátov, do krajín vtedajšieho tretieho sveta, predovšetkým do Kórey a Taiwanu. A čoskoro sa začalo rozprávať o „východoázijských tigroch“ a tak ďalej. Presun priemyslu priniesol buržoázii „technologického jad

FOTO DŇA

Na snímke hríby nazbierané v Malej Fatre v obci Strečno, okres Žilina

Autor: FOTO TASR - Erika Ďurčová

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali