J. MARTINKOVÁ: Štát zavádza pri informovaní o arbitrážach

Bratislava 3. júna (TASR) – Vyvlastnenie nie je jediný a najracionálnejší spôsob zamedzenia zisku zdravotných poisťovní. Navyše sa nedá očakávať, že prinesie v konečnom dôsledku veľkú úsporu verejných financií. Povedala to v rozhovore pre TASR advokátka a poradkyňa Inštitútu pre zdravotnú politiku Jana Martinková. Pred Ministerstvom zdravotníctva (MZ) SR je však úloha zmeniť systém zdravotného poistenia na unitárny. Podľa Martinkovej ak sa chce štát v budúcnosti vyhnúť neúspechu v medzinárodných arbitrážach, ktoré mu hrozia, mal by pri výbere poradcu pre vyvlastnenie nájsť renomovanú a nezávislú spoločnosť.

-V roku 2009 ste sa zasadzovali proti zisku zdravotných poisťovní. Dnes ste naopak proti vyvlastneniu. Zmenili ste názor?-

Nie, ale zisk zdravotných poisťovní a ich vyvlastnenie sú z môjho pohľadu dve vzájomne nepodmienené veličiny. Vyvlastnenie nie je ani jediný a už vôbec nie najracionálnejší spôsob zamedzenia zisku zdravotných poisťovní. Verejnosti je však táto rovnica podsúvaná, aby v čase, keď každý piaty Slovák žije na hranici chudoby a strednú vrstvu likvidujú vyššie dane a odvody, jednoduchšie strávila pre nič za nič vynaložené stovky miliónov.

-Prečo pre nič za nič?-

Som veľmi skeptická k oficiálnym očakávaniam vo vzťahu k unitárnemu systému na Slovensku. Z viacerých dôvodov. Jeden pramení z toho, že sa na problematiku unitarizácie pozerám ako advokát a vidím riziká tohto procesu do budúcnosti. Nemyslím si, že sú a budú splnené podmienky pre naplnenie podmienok ústavnosti. Hoci to laická verejnosť nerada počuje, absentuje verejný záujem na vyvlastnení, nakoľko legitímny účel, ktorý sa sleduje zásahom do vlastníckych práv akcionárov, je možné dosiahnuť miernejšími prostriedkami ako vyvlastnením. Štát totiž nevyselektoval z dostupných možností pre dosiahnutie cieľa tú, ktorá zaručuje potrebnú rovnováhu medzi vlastníckymi právami akcionárov poisťovní a záujmami štátu. Bez podpory akejkoľvek relevantnej argumentácie sa autoritatívne rozhodol pre tú najdrahšiu, najmenej racionálnejšiu a najrizikovejšiu.

-Ako sa teda dá ešte inak riešiť otázka zisku zdravotných poisťovní?-

Máme pluralitný systém bez konkurencie, s výraznou, možno až protiústavnou disproporciou prospechu pre jednotlivé subjekty systému, čo je dôsledok neprimeraných ziskov poisťovní. Len zavedením reálnej konkurencie a nákladovej efektívnosti, odhliadnuc od vyššie uvedeného, by sa veľa pozitívneho dosiahlo.

-V čom konkrétne?-

Ak by zdravotná poisťovňa mala legislatívne možnosti modifikovať výšku svojich vstupov. Napríklad časť poistného by nebola závislá od príjmu poistenca, ale by ju stanovovala samostatne zdravotná poisťovňa v závislosti od typu zvoleného poistného plánu. Inou cestou je citeľne zvyšovať rozsah pokrytia zdravotnej starostlivosti verejným poistením, odlíšila by sa od iných poisťovateľov na základe ceny a vtedy by mala pre pacienta následne aj zmysel racionalizácia prevádzky poisťovne a efektivita nákupu zdravotnej starostlivosti, pretože by sa to odrazilo na atraktívnejšom poistnom. Potom by si poisťovne mohli vykázaný zisk, ktorý by bol v dôsledku konkurencie a koherentných legislatívnych úprav nepomerne výrazne nižší, aj reálne, nielen právne, zaslúžiť.

-Ak unitarizácia nie je jediný spôsob, ako zabrániť prelievaniu verejných zdrojov, prečo štát k tomu pristupuje?-

Buď kompetentní úradníci nevedia, ako legitímne vytvoriť prostredie, v ktorom by verejné zdroje slúžili svojmu účelu – bezplatnej zdravotnej starostlivosti, alebo tu ide o politicko-ekonomický rozklad väzieb a vplyvov v zdravotníckom sektore a ich obrodu s novými či staronovými hráčmi.

-MZ SR počíta, že po zavedení unitárneho systému ušetrí ročne verejným financiám stovky miliónov eur…-

I tu vidieť, ako je na proces vyvlastnenia a následných sporov argumentačne nepripravené. Takáto nekompetentná kalkulácia nám len uškodí. Na to nemusí byť človek ekonóm, aby vedel, že ak miesto troch subjektov bude jeden väčší, neznamená to, že stovky miliónov eur, ktoré išli za posledné roky na ich prevádzku, klesnú na nulu. Možno klesnú o 25 – 30 percent. Neočakávam ani, že by štátna poisťovňa hospodárila s rovnakým hospodárskym výsledkom ako súkromné poisťovne, teda so ziskom. Hoci sa Slovensko hrdí statusom právneho štátu, väčšina štátnych funkcionárov a úradníkov nevykonáva svoje funkcie na identickej profesionálnej a etickej úrovni ako vo vyspelejších európskych krajinách a ich motivácia k efektivite je diskutabilná. Škandály pri verejnom obstarávaní v zdravotnom sektore, kde unikajú desiatky až stovky miliónov, a spôsob ich riešenia respektíve neriešenia je tiež jazýčkom na váhach v neprospech unitarizácie.

-Teda neočakávate, že jedna štátna poisťovňa nepovedie k výraznej úspore zdrojov?-

Nedávne tretie miesto SR v rebríčku korupcie v prieskume Ernst&Young tiež moju skepsu nevyliečilo. Štátny podnik má inú motiváciu ako zisk, takže nemožno očakávať, že sa do zdravotného systému z tohto zdroja vrátia nejaké financie. Doterajším legislatívnym zmenám chýbala komplexnosť a systematickosť, ktorej výsledkom je nielen neprimeraný zisk poisťovní, ale i neprehľadný a neefektívny tok verejných zdrojov. Zmene preto nepomôže ani vyvlastnenie poisťovní, ani zavedenie jedného štátneho gigantu. Navyše, čo možno očakávať od reformy, realizovanej bez predchádzajúcej otvorenej odbornej diskusie, ktorá v našom štáte dlhodobo absentuje. Mediálnu šou politikov pre verejnosť považujem za indiferentnú.

-Blíži sa výber právneho a ekonomického poradcu štátu pri vyvlastňovaní zdravotných poisťovní. Niektorí advokáti podmienky výberu navrhnuté ministerstvom spochybňujú ako diskriminačné pre malé firmy…-

Podmienka obratu či výška minimálnych dosahovaných odmien nie je neštandardná i keď pravdou je, že o kvalite poskytovaných služieb nič nevypovedá. Považujem ju za menej škodlivú ako napríklad ďalšiu z požiadaviek na poradcu, aby mal v referenciách aspoň jednu zákazku na zastupovanie klienta v medzinárodnej investičnej arbitráži. Pričom stačí aj príprava podkladov pre takúto arbitráž bez ohľadu na výsledok tohto sporu. To znamená, že ministerstvo sa môže uspokojiť aj s miestnym právnym zástupcom z arbitráží, čo je z hľadiska skúseností s priebehom a taktikou v takomto spore nulová skúsenosť, alebo s kanceláriou, ktorá síce arbitráž aspoň raz viedla, ale bez úspechu pre klienta. Treba si tiež uvedomiť, že vyvlastňovacie konanie je len začiatok problémov a od dvoch faktorov závisí, ako sa budú riziká neúspechu SR v sporoch zvyšovať. Od podoby transformačného zákona a od kvality služieb a nezávislosti poradcu v procese vyvlastňovania. Poradca by mal mať komplexnejšie znalosti práve vo väzbe na medzinárodné investičné spory, aby vedel z hľadiska budúcich sporov odhadnúť riziká a podľa toho voliť optimálny právny postup. V opačnom prípade sa môže stať, že individuálny krok poradcu zvolený v tomto procese bude znamenať slabé miesto v budúcej arbitráži.

-MZ SR prezentovalo, že bude vyžadovať, aby poradcom bola renomovaná a kompetentná spoločnosť s vysokou úrovňou kvality práce. Bývalý minister Ivan Uhliarik namieta, že ide o vyhodené peniaze a štát by to mal zabezpečiť vlastnými odborníkmi.-

Požiadavka ministerstva zdravotníctva, aby poradenstvo a audit realizovala renomovaná skúsená spoločnosť, je prezieravá a vysoko zodpovedná, navyše, rovnako dôležitá je aj nezávislosť poradcu. Koľko z vysokých štátnych úradníkov pracovalo napríklad v službách finančnej skupiny Penta nie je tajomstvo. Preto argument exministra Uhliarika považujem za diletantský a populistický. Štát sa chystá k rizikovému právnemu postupu, z ktorého bezpochyby vyplynú právne spory a má to robiť bez pomoci svetových kapacít? To by bol hazard, aký si nemôžeme dovoliť. Navyše, akcionári zdravotných poisťovní by takéto amatérstvo zúročili v arbitráži. Spochybniť renomovaného a nezávislého poradcu bude pre poisťovne oveľa náročnejšie. Avšak podľa kategorizácie požiadaviek navrhovaných ministerstvom som nemala celkom pocit, že nezávislosti poradcu sa prikladá rovnaká váha ako jeho odbornosti. Podcenením tejto podmienky by sme sa vystavili reálnemu riziku, že nezávislosť poradcu pri vyvlastňovaní bude úspešne napadnutá v arbitráži ako jeden z kľúčových argumentov nezákonnosti tohto procesu, čo bude mať fatálny vplyv na výsledok arbitráže.

-Aký očakávate priebeh výberu nezávislého poradcu?-

Rozhodne mnohé z renomovaných firiem budú mať konflikt záujmov a vedia ho zväčša i detailne ohodnotiť. Nepredpokladám teda, že by ponúkli služby štátu, ktorého záujmy sú v rozpore so záujmami bývalého alebo súčasného klienta. Tým sa okruh potenciálnych relevantných uchádzačov zužuje na minimum. Dúfam, že sa verejný obstarávateľ nebude snažiť v snahe vybrať čo najvyhovujúcejšieho obísť konflikt podhodnotením kritérií nezávislosti. Pokiaľ vybraný poradca bude mať lokálneho konzultanta, ako je zvykom napríklad v medzinárodných arbitrážach, musí byť nezávislý i on.

-Nedávno podala strana SaS trestné oznámenie pre sumu minimálne 13 miliónov eur, ktorú Slovensko zaplatilo za právne služby v arbitráži s Achmeou. Naopak, táto spoločnosť vynaložila na právne zastúpenie len 3 milióny eur. Ako to hodnotíte?-

Pekné gesto, ale nič viac. V tomto štáte sa veci neriešia, len sa o nich hovorí. Zväčša sa sleduje iný cieľ ako ten, ktorý je verejne prezentovaný. Roky nikomu nevadilo, že sa pri výbere právnych zástupcov v arbitrážach obchádza zákon o verejnom obstarávaní a smernica Európskej únie. Vysoká cena za právne zastúpenie a prehratý spor je už len dôsledok.

-V čom Ministerstvo financií (MF) SR podľa vás obchádza zákon?-

Neaplikuje na výber právneho zástupcu v arbitráži zákon o verejnom obstarávaní s odôvodnením, že sa nevzťahuje na arbitrážne konanie. Keď ministerstvo takto „nedôsledne“ vykladá zákon a smernice, aký je potom predpoklad, že dôsledne rešpektuje základné princípy verejného obstarávania? Teda princípy rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie uchádzačov, transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti. Výnimka, na ktorú sa ministerstvo odvoláva, sa týka výlučne špecifických služieb poskytovaných arbitrami v arbitrážnom konaní, prípadne mediátormi v zmierovacom konaní. Rozhodne sa nevzťahuje na arbitráže ako celok. Je logické, že výber arbitrov, ktorí majú v konaní postavenie sudcov, nemôže podliehať výberu vo verejnom obstarávaní. Ich výber podlieha zmluvným ustanoveniam bilaterálnych dohôd. Do týchto zmluvných práv nemôže iná autorita zasahovať, naopak, musí ich rešpektovať. Advokátske kancelárie poskytujú v arbitrážnom konaní rovnaké právne služby ako v ktoromkoľvek inom súdnom konaní. Tieto služby nie sú ničím špecifické, na rozdiel od služieb rozhodcov. Takéto stanovisko podporuje i Európska komisia, keďže do zákona o verejnom obstarávaní sú implementované aj príslušné smernice EÚ.

-O tom ste hovorili v rozhovore pre TASR už v roku 2009. Odvtedy sa nič nezmenilo?-

Nie, ani reálne, ani argumentačne. K môjmu názoru sa však pripojili aj iní odborníci a jednoznačne ho potvrdila Európska komisia.

-Postup podľa zákona o verejnom obstarávaní by teda zaručil efektivitu?-

Formálne iste áno. Verejná kontrola by fungovala lepšie a možno by štát nezastupovali prevažne len tie isté advokátske kancelárie. Teraz sa neúspešní uchádzači zväčša ani nedozvedia dôvody, prečo neuspeli, i keď na to majú zo zákona nárok.

-MF SR obhajuje vysoké náklady na advokátov tým, že z celkovo žalovanej sumy istín 1,3 miliardy eur ušetrili takmer 98 percent. Celkové náklady vynaložené na služby spojené so zastupovaním Slovenskej republiky v týchto sporoch predstavovali len 2,9 percenta…-

Problém je, že ministerstvo týmto „spriemerovaním arbitráží“ obhajuje len náklady na advokátov v spore s Achmeou v hodnote viac ako 13 miliónov eur. Ide pritom o spor, ktorý má hodnotu 64,7 milióna eur. Je podozrivé, ak nevie obhájiť tieto odmeny samostatne. Na jednej strane MF SR evidentne dúfa, že premrštené náklady na obhajobu v spore, ktorý sa navyše skončil prehrou a exekúciou, sa „stratia“ zohľadnením vyhratej arbitráže v spore so spoločnosťou HICEE o 1 miliardu eur. Na strane druhej, prečo potom MF SR odmietlo ponuku kancelárie, ktorá vyhrala tento spor a ponúkala výhru aj v spore s Achmeou?

-Podľa medializovaných informácií z HN v spore s Achmeou štát na začiatku zastupovala advokátska kancelária KŠD Šťovíček a vyplatených jej malo byť 12,3 milióna eur. Potom by však odmena spoločnosti Rowan Legal, ktorá nastúpila na jej miesto, mala byť len necelý milión eur.-

Bez ohľadu na výšku tejto odmeny nepovažujem celkom za korektné, aby verejnosť nevedela, koľko z tejto odmeny dostal hlavný právny zástupca a koľko ďalší dvaja pribraní zástupcovia a za aký vysoký podiel práce na danom prípade. Pol roka potom, ako získal mandát KŠD Šťovíček, sa rozšíril tím zástupcov SR o advokátske kancelárie Rowan Legal a Baker Boots. Jediným fakturačným i platobným miestom až do 29. júla 2011, keď prípad prevzal výlučne Rowan Legal, bol KŠD Šťovíček. Preto odmeny aj pre týchto zástupcov plynuli cez faktúry vystavené a uhradené KŠD Šťovíček. Takéto nekonkrétne a nedôsledné informovanie verejnosti o odmenách advokátov v arbitrážach len prispieva k podozreniam z porušovania princípov verejného obstarávania, predovšetkým transparentnosti, priehľadnosti a hospodárnosti pri vynakladaní finančných prostriedkov.

-Premiér Robert Fico v nedeľnej (2. 6.) diskusnej relácii Slovenskej televízie O 5 minút 12 vyhlásil, že spor SR s Achmeou nie je ukončený. Platí to?-

Toto vyhlásenie je podľa mňa určené laickej verejnosti, ale z odborného hľadiska nie je celkom adekvátne. Arbitráž s Achmeou bola právoplatne ukončená, čoho legitímnym výsledkom je i vedené exekučné konanie. Je však pravda, že Slovensko má ešte malú šancu, aby exekvované prostriedky získalo späť, ak sa mu podarí docieliť zrušenie nálezu arbitrážneho tribunálu.

UPOZORNENIE:

TASR ponúka k rozhovoru zvukové záznamy. Obrazová redakcia TASR vydáva k rozhovoru fotoreportáž.

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Premiér sa v Aténach zúčastnil na neformálnom stretnutí lídrov EPP

0 icon

Záhreb/Bratislava 3. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Olivier Matthys)   Slovenský premiér Eduard Heger sa v sobotu zúčastnil na neformálnom stretnutí lídrov Európskej ľudovej strany (EPP) v gréckej metropole Atény. Lídri na zasadnutí diskutovali o kľúčových témach pred voľbami do Európskeho parlamentu (EP), ktoré sa uskutočnia v roku 2024. Heger o tom napísal…

Front AFU v Bachmute sa môže zrútiť kvôli chybe amerických dôstojníkov: podrobnosti

0 icon

Kyjev 3. decembra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Libkos)   25. novembra sa jednotky 58. motorizovanej pešej brigády, 54. samostatnej mechanizovanej brigády a 71. jagerskej brigády ukrajinských ozbrojených síl pokúsili zaútočiť na pozície PMC Wagner východne od Bachmutu. Presun na pozície PMC bol plánovaný od začiatku novembra, ale bol zastavený kvôli vysokým stratám Po…

Bátovská Fialková po 26. mieste v šprinte: “Dve chyby sú veľa”

0 icon

Kontiolahti 3. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Anders Wiklund)   Rakúska biatlonista Lisa Theresa Hauserová triumfovala v sobotňajšom šprinte 1. kola Svetového pohára vo fínskom Kontiolahti. Preteky žien na 7,5 km zvládla za 20:39,5 minúty a pripísala si štvrtý individuálny triumf v kariére. Druhá finišovala Talianka Lisa Vittoziová s odstupom 17,3 s a…

Niečo sa deje? Ruský minister obrany Šojgu uskutočnil bleskovú návštevu Minska

0 icon

Moskva 3. decembra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Vadim Savitsky/Russian Defense Ministry Press Service)   Ruský minister obrany Sergej Šojgu uskutočnil bleskovú návštevu Minska Tam so svojím bieloruským kolegom Viktorom Chreninom obnovil dohodu o spoločnom zabezpečovaní regionálnej bezpečnosti vo vojenskej oblasti (uzavretú 19. decembra 1997) Čo presne sa v dokumente zmenilo, nebolo oznámené. Šojgu…

AFU utrpí ťažké straty v Bachmute kvôli taktike COIN NATO. Čo to znamená?

0 icon

Kyjev 3. decembra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Russian Defense Ministry Press Service)   Vojaci 71., 58. a 53. brigády AFU zajatí začiatkom a v polovici novembra pri Bachmute tvrdia, že výcvikový kurz v Spojenom kráľovstve a na Ukrajine, podporovaný inštruktormi z USA, Kanady a Austrálie, nebol určený na intenzívny boj a poškodzuje ukrajinskú…

Stančík upozorňuje na zavŕšenie “diela skazy”. Matovič: Nikto nás vopred nevaroval pred peklom, ktoré nás čaká

0 icon

Bratislava 3. decembra 2022 AKTUALIZOVANE  (HSP/Foto:TASR)   Strana SaS tento týždeň oznámila, že podá návrh na vyslovenie nedôvery vláde. Členom koalície sa to, samozrejme, vôbec nepáči. V najnovšom príspevku sa tomu venuje aj štátny tajomník za OĽaNO Andrej Stančík. S jeho komentárom súhlasí aj Igor Matovič (OĽaNO) Stančík pripomenul ako…

Prepáčte, Rusko vyhráva vojnu

0 icon

Moskva 3. decembra 2022 (HSP/dailyreckoning/Foto:Twitter)   Stav vojny na Ukrajine je najlepšie chápať ako súperenie medzi naratívom a realitou. Naratív pozostáva z toho, čo počujete z mainstreamových médií, Bieleho domu, Pentagónu a oficiálnych zdrojov v Spojenom kráľovstve, Francúzsku, Nemecku a v centrále EÚ aj NATO v Bruseli, píše James Rickards…

Blaha: Prečo Brusel zabíja vlastných občanov prostredníctvom sankcií?

0 icon

Bratislava 3. decembra 2022 (HSP/Foto:Telegram)   Poslanec Ľuboš Blaha (Smer-SD) na sociálne sieti Telegram zverejnil komentár s reakciou na The Economist. Tvrdí v ňom, že už aj neoliberáli pochopili, že Európa zmrzne Západ sa tvári, ako sankciami zničí Rusko a výsledok skôr vyzerá tak, že kvôli vlastnej hlúposti zničia Európu.…

Vulgarizmy a správanie nehodné ministra. Unikla komunikácia medzi Mikulcom a Tabák

0 icon

Bratislava 3. decembra 2022 (HSP/Foto: FB- Romana Tabák)   Portál topky.sk vo štvrtok zverejnil komunikáciu, v ktorej sa na istého ministra mala obrátiť poslankyňa parlamentu s prosbou, či by nemohol prednostne riešiť situáciu jednej zo slovenských obcí, ktorá čelí problémom s migrantmi. Denník Plus jeden deň v sobotu upresnil, že ide o komunikáciu…

Ministerstvo vnútra pripravuje nový zákon o ochrane svedka

0 icon

Bratislava 3. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Zabezpečovanie a poskytovanie ochrany a pomoci ohrozenému svedkovi a chránenému svedkovi sa má zefektívniť, skvalitniť a prispôsobiť požiadavkám vyplývajúcim z analýz bezpečnostného prostredia. Zaistiť to má nový zákon o ochrane svedka, ktorý pripravuje Ministerstvo vnútra (MV) SR. Vyplýva to z predbežnej informácie "Na základe…

NAJNOVŠIE

BLOG

Boris Mesár

V predvečer dňa D a Hodiny X, vstupu NATO do priamej konfrontácie s Ruskom na Ukrajine !

0icon

Každým dňom pribúdajú nové signály, že Západ sa chystá prejsť na vyššiu úroveň konfrontácie s RuskomNebudeme sa teraz zaoberať všeobecnými otázkami a zameriame sa len na konkrétne fakty.Protiruská hystéria na Západe dosiahla v posledných dňoch nebývalú intenzitu. Tri západné "iniciatívy", ktoré je

Ivan Štubňa

Komunita LGBTI a súčasná koalícia majú jeden spoločný znak – ZVRÁTENOSŤ...

0icon

Odsudzujem akékoľvek násilie, ale  zvlášť ak vzniká následkom ignorancie predstaviteľov štátu alebo napomáhaním štátu násilie konať (podpora vojne na Ukrajine).

Erik Majercak

Soros rozpútava Majdan v Číne. Čínske vedenie vyhodilo slniečkárov z vedenia krajiny. Vojna je primárne ale v ekonomike

0icon

Krajina, ktorá neposlúcha je potrestaná. Čínska spoločnosť je majdanizovaná každým dňom. Tu protesty na univerzitách, tu správy ako sa protesty š&ia

Slavěna Vorobelová

Čaputovej „excelentný“ prejav

0icon

Čaputová sa dovalila do Národnej rady SR, aby tam predniesla nesúrodú zlátaninu, ktorou sa snažila popísať súčasný stav Slovenskej republiky cez jej svetonázorovú optiku. Totiž, excelencia Čaputová dokázala dokopy zlátať bujnej&ua

Milan Šupa

Pozor! Možno už horí zápalná šnúra!

0icon

Tento text je odpoveďou všetkým posmievačom, pochybovačom, ale aj všetkým úprimne sa pýtajúcim na otázku, prečo nie je vidieť nijaké vonkajšie znaky toho, že Svetlo zvíťazí? Že naša zem je obklopená armádou Svetla, čo znamená blízke víťazstvo Božej Vôle. Ako je možné, že nič z toho fyzicky nevidíme?

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Brazílski fanúšikovia si dávajú bozk pred zápasom základnej G-skupiny Kamerun - Brazília na majstrovstvách sveta vo futbale v katarskom meste Lúsajl

Autor: TASR/AP-Frank Augstein)

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Premiér sa v Aténach zúčastnil na neformálnom stretnutí lídrov EPP

0 icon

Záhreb/Bratislava 3. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Olivier Matthys)   Slovenský premiér Eduard Heger sa v sobotu zúčastnil na neformálnom stretnutí lídrov Európskej ľudovej strany (EPP) v gréckej metropole Atény. Lídri na zasadnutí diskutovali o kľúčových témach pred voľbami do Európskeho parlamentu (EP), ktoré sa uskutočnia v roku 2024. Heger o tom napísal…

Front AFU v Bachmute sa môže zrútiť kvôli chybe amerických dôstojníkov: podrobnosti

0 icon

Kyjev 3. decembra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Libkos)   25. novembra sa jednotky 58. motorizovanej pešej brigády, 54. samostatnej mechanizovanej brigády a 71. jagerskej brigády ukrajinských ozbrojených síl pokúsili zaútočiť na pozície PMC Wagner východne od Bachmutu. Presun na pozície PMC bol plánovaný od začiatku novembra, ale bol zastavený kvôli vysokým stratám Po…

Bátovská Fialková po 26. mieste v šprinte: “Dve chyby sú veľa”

0 icon

Kontiolahti 3. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Anders Wiklund)   Rakúska biatlonista Lisa Theresa Hauserová triumfovala v sobotňajšom šprinte 1. kola Svetového pohára vo fínskom Kontiolahti. Preteky žien na 7,5 km zvládla za 20:39,5 minúty a pripísala si štvrtý individuálny triumf v kariére. Druhá finišovala Talianka Lisa Vittoziová s odstupom 17,3 s a…

Niečo sa deje? Ruský minister obrany Šojgu uskutočnil bleskovú návštevu Minska

0 icon

Moskva 3. decembra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Vadim Savitsky/Russian Defense Ministry Press Service)   Ruský minister obrany Sergej Šojgu uskutočnil bleskovú návštevu Minska Tam so svojím bieloruským kolegom Viktorom Chreninom obnovil dohodu o spoločnom zabezpečovaní regionálnej bezpečnosti vo vojenskej oblasti (uzavretú 19. decembra 1997) Čo presne sa v dokumente zmenilo, nebolo oznámené. Šojgu…

AFU utrpí ťažké straty v Bachmute kvôli taktike COIN NATO. Čo to znamená?

0 icon

Kyjev 3. decembra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Russian Defense Ministry Press Service)   Vojaci 71., 58. a 53. brigády AFU zajatí začiatkom a v polovici novembra pri Bachmute tvrdia, že výcvikový kurz v Spojenom kráľovstve a na Ukrajine, podporovaný inštruktormi z USA, Kanady a Austrálie, nebol určený na intenzívny boj a poškodzuje ukrajinskú…

Stančík upozorňuje na zavŕšenie “diela skazy”. Matovič: Nikto nás vopred nevaroval pred peklom, ktoré nás čaká

0 icon

Bratislava 3. decembra 2022 AKTUALIZOVANE  (HSP/Foto:TASR)   Strana SaS tento týždeň oznámila, že podá návrh na vyslovenie nedôvery vláde. Členom koalície sa to, samozrejme, vôbec nepáči. V najnovšom príspevku sa tomu venuje aj štátny tajomník za OĽaNO Andrej Stančík. S jeho komentárom súhlasí aj Igor Matovič (OĽaNO) Stančík pripomenul ako…

Prepáčte, Rusko vyhráva vojnu

0 icon

Moskva 3. decembra 2022 (HSP/dailyreckoning/Foto:Twitter)   Stav vojny na Ukrajine je najlepšie chápať ako súperenie medzi naratívom a realitou. Naratív pozostáva z toho, čo počujete z mainstreamových médií, Bieleho domu, Pentagónu a oficiálnych zdrojov v Spojenom kráľovstve, Francúzsku, Nemecku a v centrále EÚ aj NATO v Bruseli, píše James Rickards…

Blaha: Prečo Brusel zabíja vlastných občanov prostredníctvom sankcií?

0 icon

Bratislava 3. decembra 2022 (HSP/Foto:Telegram)   Poslanec Ľuboš Blaha (Smer-SD) na sociálne sieti Telegram zverejnil komentár s reakciou na The Economist. Tvrdí v ňom, že už aj neoliberáli pochopili, že Európa zmrzne Západ sa tvári, ako sankciami zničí Rusko a výsledok skôr vyzerá tak, že kvôli vlastnej hlúposti zničia Európu.…

Vulgarizmy a správanie nehodné ministra. Unikla komunikácia medzi Mikulcom a Tabák

0 icon

Bratislava 3. decembra 2022 (HSP/Foto: FB- Romana Tabák)   Portál topky.sk vo štvrtok zverejnil komunikáciu, v ktorej sa na istého ministra mala obrátiť poslankyňa parlamentu s prosbou, či by nemohol prednostne riešiť situáciu jednej zo slovenských obcí, ktorá čelí problémom s migrantmi. Denník Plus jeden deň v sobotu upresnil, že ide o komunikáciu…

Ministerstvo vnútra pripravuje nový zákon o ochrane svedka

0 icon

Bratislava 3. decembra 2022 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Zabezpečovanie a poskytovanie ochrany a pomoci ohrozenému svedkovi a chránenému svedkovi sa má zefektívniť, skvalitniť a prispôsobiť požiadavkám vyplývajúcim z analýz bezpečnostného prostredia. Zaistiť to má nový zákon o ochrane svedka, ktorý pripravuje Ministerstvo vnútra (MV) SR. Vyplýva to z predbežnej informácie "Na základe…

Podkasty

Naši ministri financií – smieme porovnávať neporovnateľné?

icon

Bratislava 8. júla 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Minister financií je kľúčová pozícia v každej vláde. Slovensko v časoch druhej svetovej vojny bolo hospodársky úspešným štátom. Jeho ekonomiku riadili vzdelaní muži s morálnymi zásadami. Karvaš, Zaťko, Medrický, Pružinský. Vďaka nim prežívalo Slovensko cez vojnu hospodársky zázrak. Ako dôkaz nech poslúži nie všetkým známa vec: z celej Európy...

Aj sudca tvrdí: blokovanie je v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva

icon

Bratislava 1. marca 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský) Po tom, čo ho urýchlene schválila Hegerova vláda a ešte v ten deň – v piatok – v noci schválila Národná rada, po podpise Čaputovej vyšiel už v sobotu 26. februára v Zbierke zákonov zákon o niektorých opatreniach v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. A doň sa „vlúdil“ aj text, ktorý umožňuje Národnému bezpečnostnému...

Máme tu zákonné oprávnenie na cenzúru?

icon

Bratislava 27. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Slovenská ústava hovorí v článku 26 odsek 3 jasne: „Cenzúra sa zakazuje.“ Zuzana Čaputová podpísala v sobotu 26. februára zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Ten ešte v piatok stihla schváliť vláda a aj Národná rada SR. Podľa tohto zákona mimoriadnu situáciu bude možné vyhlásiť aj v prípade hromadného...

Kto je večne nespokojný? Nuž, národnostná menšina, najnovšie „komunita“ slovenských Maďarov

icon

Bratislava 26. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Naša najväčšia menšina, najnovšie „komunita“, teda slovenskí Maďari, neúnavne dávajú najavo, že sú tu, a že máločo „slovenské“ sa im páči. A aby ich bolo počuť ešte väčšmi, a aby prekonali päť potrebných percent do parlamentu, v septembri 2021 sa formálne zlúčili tri etnické strany a vytvorili Alianciu. Do čela postavili Krisztiána Forróa....

Budeme môcť parkovať ešte na chodníku? Kocúrkovo? Alebo poslanci hlasujú nevediac o čom?

icon

Bratislava 24. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Ďalší dôkaz, že čo vezme parlament do rúk, to pokazí. Na takej na prvý pohľad banalite, ako je parkovanie na chodníkoch potvrdil, že zákony sa prijímajú narýchlo a bez toho, aby páni poslanci a dámy poslankyne vedeli, čo činia. Že schválili zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý vstúpi do platnosti...

the_ad_group(59762); ?>

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Boris Mesár

V predvečer dňa D a Hodiny X, vstupu NATO do priamej konfrontácie s Ruskom na Ukrajine !

0icon

Každým dňom pribúdajú nové signály, že Západ sa chystá prejsť na vyššiu úroveň konfrontácie s RuskomNebudeme sa teraz zaoberať všeobecnými otázkami a zameriame sa len na konkrétne fakty.Protiruská hystéria na Západe dosiahla v posledných dňoch nebývalú intenzitu. Tri západné "iniciatívy", ktoré je

Ivan Štubňa

Komunita LGBTI a súčasná koalícia majú jeden spoločný znak – ZVRÁTENOSŤ...

0icon

Odsudzujem akékoľvek násilie, ale  zvlášť ak vzniká následkom ignorancie predstaviteľov štátu alebo napomáhaním štátu násilie konať (podpora vojne na Ukrajine).

Erik Majercak

Soros rozpútava Majdan v Číne. Čínske vedenie vyhodilo slniečkárov z vedenia krajiny. Vojna je primárne ale v ekonomike

0icon

Krajina, ktorá neposlúcha je potrestaná. Čínska spoločnosť je majdanizovaná každým dňom. Tu protesty na univerzitách, tu správy ako sa protesty š&ia

Slavěna Vorobelová

Čaputovej „excelentný“ prejav

0icon

Čaputová sa dovalila do Národnej rady SR, aby tam predniesla nesúrodú zlátaninu, ktorou sa snažila popísať súčasný stav Slovenskej republiky cez jej svetonázorovú optiku. Totiž, excelencia Čaputová dokázala dokopy zlátať bujnej&ua

Milan Šupa

Pozor! Možno už horí zápalná šnúra!

0icon

Tento text je odpoveďou všetkým posmievačom, pochybovačom, ale aj všetkým úprimne sa pýtajúcim na otázku, prečo nie je vidieť nijaké vonkajšie znaky toho, že Svetlo zvíťazí? Že naša zem je obklopená armádou Svetla, čo znamená blízke víťazstvo Božej Vôle. Ako je možné, že nič z toho fyzicky nevidíme?

Vášeň v Tebe

Ktorá obľúbená činnosť dokáže zažehnať partnerské nezhody? Odborník v tom má jasno

0 icon

Ak nemôžete svojho manžela odtrhnúť od kníh, tešte sa. Ak je pre vás najideálnejším darčekom kniha, mal by sa tešiť váš manžel. Prečo? Gregory Currie, profesor kognitívnej psychológie na Univerzite v Toronte, totiž pre portál Her vysvetlil, že ľudia, ktorí investujú svoj čas do čítania, prejavujú vyššiu úroveň empatie.

Na čo si musia dávať pozor manželky futbalistov v Katare? Hrozí im až väzenie

0 icon

Katar. Anna Lewandowská aj mnohé ďalšie partnerky a manželky sa nachádzajú v dejisku Majstrovstiev sveta vo futbale so svojimi mužmi, ktorí tam hrajú futbal. Portál Gazeta pripomína, že Katar sa „preslávil“ zákonmi a nariadeniami, ktorých porušenie môže viesť až k väzeniu. Z tohto dôvodu Anglická futbalová asociácia zostavila špeciálny zoznam odpo

Budíte sa vy alebo vaše deti o 3.00 ráno? Spozornite!

0 icon

Spánok je veľmi dôležitý fyziologický proces, vďaka ktorému môže telo správne fungovať, regenerovať a naberať silu. Preto by ste nemali ignorovať vznik problémov súvisiacich s nespavosťou. Ak sa v noci často budíte, môže to ovplyvniť vaše zdravie.To, koľko spánku potrebujeme, závisí najmä od nášho veku. Najviac ho potrebujú novorodenci, ktorí spia…

Harry a Meghan rozpútali vojnu proti Williamovi a Kate? Vojvoda zo Sussexu: „Nikto nevidí, čo sa deje za zatvorenými dverami“

0 icon

Prvého decembra Netflix zverejnil trailer na dokument o milostnom živote Harryho a jeho manželky Meghan. Názov dokumentu je jednoduchý - Harry a Meghan. S videom sa však spájajú viaceré negatíva. Film by mal vyjsť 8. decembra. Pripravuje sa aj kniha, ktorej vydanie sa očakáva 10. januára. Na povrch sa však dostávajú nové informácie.…

Hubku na riad posypte soľou a zalejte octom. Počkajte 10 minút a uvidíte, čo sa stane

0 icon

Toto je skutočný biotop pre baktérie a mikróby. Možno vás to (ne)prekvapí, ale jedným z najšpinavších predmetov, ktoré máte v kuchyni, je hubka na riad. Hubka na riad je nevyhnutnou súčasťou kuchynského vybavenia. Avšak, veľmi rýchlo sa zašpiní. Preto sa považuje za živnú pôdu pre choroboplodné zárodky. Je preto nevyhnutné…

Armádny Magazín

Izraelský analytik Jakov Kedmi vysvetlil či Poľsko bude môcť anektovať časť Ukrajiny

0 icon

Izrael, 3.december 2022 (AM) – V poľských politických a odborných kruhoch nepochybujú, že z popola ukrajinskej krízy vzíde „Veľké Poľsko“. Dôvodom sú historické práva a podľa ich názoru aj hlavný prínos k ochrane kyjevského režimu, ako aj prijímanie miliónov ukrajinských utečencov na ich území. Očakávania sú také veľké, že v Poľsku…

Nový krok Ruska vo vývoji hypersonických zbraní. Mobilné odpaľovacie zariadenie pre „Cirkon“ ho urobí nezraniteľným

0 icon

Rusko, 3. december 2022 (AM) – Pozemné mobilné zariadenie dodá „Cirkonom“ celý rad predností, vrátane utajenia. Takýto názor vyslovili počas rozhovoru s novinami Vzgljad vojenskí experti Aleksandr Bartoš a Konstantin Sivkov.   „Mobilné odpaľovacie zariadenie umožňuje presúvať túto zbroj čo najbližšie k objektom zásahu. Skracuje to

Hrozí útok na Užhorod. Putin vysvetlil Scholzovi že sa dlho zdržiavali ničenia infraštruktúry Ukrajiny. Šéfka EK demoralizovala Ukrajincov

0 icon

Rusko, 3.december 2022 (AM) – Vladimir Putin v rámci telefonických rozhovorov medzi prezidentom Ruska a nemeckým kancelárom vyzval Olafa Scholza, aby prehodnotil svoj pohľad na ukrajinský konflikt. Ruský líder opäť podrobne vysvetlil prístup k vedeniu operácie a osobitne upozornil nemeckého koleg

Ruská opozícia nenápadne formuje exilovú vládu. Kasparov otvoril Tretiu protivojnovú konferenciu vo Vilniuse

0 icon

Rusko, 2.december 2022 (AM) – Predvčerom sa vo vysielaní lotyšského televízneho kanála Lietus (v Rusku známy ako televízia „Dožď“) stalo niečo neobvyklé . Vo vydaní programu „Tu a teraz“ povedal moderátor Alexej Korostelev, ktorý sa zaoberá témou čiastočnej mobilizácie v Rusku, nasledujúcu frázu: "Dúfame, že sa nám podarilo pomôcť mnohým [ruským] voj

Georges Guynemer, druhé najúspešnejšie francúzsske stíhacie eso

0 icon

Franúzsko, 3.december 2022 (AM) – Georges Guynemer (24.12. 1894, Paríž – 11. september 1917, Západné Flámsko) bol druhým najúspešnejším francúzskym stíhačom po René Fonckovi. Na svojom účte má 53 zostrelených nemeckých lietadiel. Bojoval nesmierne odvážne, sám bol zostrelený sedemkrát.   [caption id="attachment_49286" align="

TopDesať

Nekvalitný spánok: Tieto tipy a triky ti pomôžu vyriešiť mnohé zdravotné problémy

0 icon

Mávaš problémy so spánkom alebo je tvoj spánok nekvalitný? Vedci nám ukazujú zopár spôsobov, akým môžeme liečiť bežné zdravotné problémy - a to všetko vďaka zmene polohy spánku. Ak máš rád spánok, tak s radosťou sa dozvieš, že môžeš liečiť mnohé zdravotné problémy počas toho, ako si užívaš svoj spánok. Spánok je…

10 príkladov toho, ako náš mozog dokáže prezradiť všetky naše tajomstvá

0 icon

Ľudský mozog je schopný vyriešiť aj tie najzložitejšie problémy - to je dôvod, prečo vedci porovnávajú mozog so superpočítačom! Ale čo by sa stalo, ak by tvoj súkromný počítač začal zdieľať tvoje súkromné informácie s cudzími ľuďmi? Dnes ti prinášame úžasné príklady toho, ako interné fungovanie nášho mozgu môže ovplyvniť naše…

Tieto fotografie ti ukážu, že malé zázraky sa dejú každý deň

0 icon

Veríš v zázraky? Možno je nasledujúce fotografie nazvať malými zázrakmi silným tvrdením, no ak sa naladíš na tú správnu vlnu, pochopíš skutočný význam týchto malých "zázrakov". Existuje sedem divov sveta a aj tak nás občas dokážu prekvapiť a nadchnúť maličkosti, s ktorými sa náhodne stretneme počas obyčajného dňa. Tieto maličkosti…

Iba 1 z 10 ľudí dokáže nájsť chybu na tomto obrázku. A čo ty?

0 icon

Mnoho z nás má rado rôzne logické hádanky a úlohy. Dnes sme si pre teba pripravili jeden obrázok, na ktorom sa budeš pokúšať nájsť chybu. Budeš musieť preskúmať všetky detaily, aby si sa dopracoval k správnej odpovedi. Ak by ti to nešlo podľa plánov tak nezúfaj, pripravili sme ti aj…

Najtvrdohlavejší obyvatelia sveta, ktorí sa odmietli odsťahovať

0 icon

Dnes si ukážeme fotografie budov, ktorých majitelia sú zrejme tými najtvrdohlavejšími obyvateľmi sveta, pretože sa odmietli odsťahovať zo svojich domov. Všetci milujeme ľudí, ktorí si jednoducho idú za svojimi cieľmi, nenechajú sa šikanovať a ani ovplyvňovať. Postavia sa za seba a svoje práva tvárou tvár všetkým mocným korporáciám a vládam.…

FOTO DŇA

Brazílski fanúšikovia si dávajú bozk pred zápasom základnej G-skupiny Kamerun - Brazília na majstrovstvách sveta vo futbale v katarskom meste Lúsajl

Autor: TASR/AP-Frank Augstein)

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali