Informácia o nehodách a mimoriadnostiach na tratiach ŽSR za 27. týždeň 2017

Bratislava 10. júla 2017 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)

 

Počas uplynulého týždňa Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) zaznamenali jedenkrát smrteľnú zrážku s civilnou osobou. V úseku Bratislava- Nové Mesto – Podunajské Biskupice nákladný vlak zrazil ženu, ktorá sa neoprávnene pohybovala v koľajisku. Doprava bola v tomto úseku prerušená na 2 a pol  hodiny, meškalo 6 vlakov

Ilustračné foto

V 27. týždni sa stala jedna zrážka na železničnom priecestí, kedy v úseku Vysoká nad Kysucou – Turzovka osobné auto vošlo na trať napriek spustenej výstražnej svetelnej signalizácii. Nehoda sa našťastie zaobišla bez zranení. Veľmi nebezpečne si na železničnom priecestí v Slovenskom Novom Meste počínal vodič dodávky, ktorý vošiel na koľajisko v čase, keď sa už spúšťali závory. Našťastie k zrážke s vlakom nedošlo.

ŽSR v uplynulom týždni zaznamenali viacero krádeží a až 14 prípadov vandalizmu, ktoré sa týkali poškodzovania železničnej infraštruktúry, rozbitia skiel a žiaroviek na výstražníkoch na priecestiach, zničeného zábradlia, v 5 prípadoch išlo o postriekanie vozňov grafitmi. Po skončení folklórneho festivalu  boli v budove zastávky vo Východnej vytrhnuté elektrické káble k radiátorom a poškodené vodovodné batérie.

Osobitne nebezpečné boli situácie s deťmi. V prvom prípade na trati Fiľakovo – Prša rušňovodič nahlásil pohyb skupiny detí v koľaji s podozrením na rozoberanie izolačných stykov. V inom prípade zase deti v úseku Bratislava – Nové Mesto – Podunajské Biskupice stáli v koľajisku a z koľaje vystúpili až tesne pred prichádzajúcim vlakom.

ŽSR vyzývajú všetkých občanov, ktorí si na, alebo v blízkosti železnice a tratí všimnú akékoľvek podozrivé osoby či konanie, aby bezodkladne kontaktovali políciu na číslo 158. Zabráni sa tak poškodzovaniu dôležitých súčastí infraštruktúry, čo môže mať vplyv na bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy.

Osobitne ŽSR apelujú na rodičov, starých rodičov, príbuzných a známych, aby dávali pozor na to, kde sa nachádzajú ich prázdninujúce deti, ako a s kým trávia svoj voľný čas. Zdanlivo nevinné zábavky, ako napríklad preliezanie po železničných vozňoch, vyliezanie na trakčné podpery, hádzanie kameňov do vlakov alebo kladenie rôznych predmetov do koľajiska, môžu mať fatálne následky a ohroziť život nielen samotných detí, ale aj nevinných cestujúcich či  zamestnancov železníc.

V priebehu uplynulého týždňa sa stali aj viaceré prípady, kedy vďaka nepozornosti utrpeli zranenia cestujúci. V Starom Smokovci počas chôdze po nástupišti spadol kočík s bábätkom do priestoru koľaje a dieťa muselo byť odvezené záchrankou do nemocnice. V Dolnom Kubíne zase muž spadol na schod perónu a poranil si hlavu. Rovnako skončil v nemocnici. Správca infraštruktúry vyzýva opätovne všetkých cestujúcich, aby si dávali pri pohybe na staniciach a zastávkach veľký pozor.

 

Kategorizované udalosti

(nehody/prevádzkové poruchy)

dátum/čas miesto/popis udalosti následky

(meškanie/prerušenie)

06.07.2017- 07:05 h Pezinok

Vlak Os 3072 (ZSSK) po riadnej výprave sprevádzajúcim personálom smer Svätý Jur prešiel popri odchodovom návestidle zakazujúcom jazdu.

1 vlak/ 15 minút
06.07.2017- 17:05 h Vysoká nad Kysucou – Turzovka

Počas jazdy vlaku Os 4023 (ZSSK) došlo k zrážke s cestným motorovým vozidlom (CMV) značky Peugeot na zabezpečenom železničnom priecestí s priecestným zabezpečovacím zariadením (PZZ) v riadnej činnosti s jedinečným identifikačným číslom JIČ SP0074 v km 15,241. K zraneniu osôb nedošlo.

2 vlaky/ 180 minút

Doprava prerušená v čase od 17:05 h do 19:02 h.

08.07.2017-08:09 h Bratislava-Nové Mesto – Podunajské Biskupice

Vlak Nex 43624 (MTD) zrazil a usmrtil osobu ženského pohlavia neoprávnene sa pohybujúcu v koľajisku v km 5,300. Príčinu nehody vyšetruje PZ SR.

6 vlakov/ 396 minút

 

Ostatné udalosti
dátum/čas miesto/popis udalosti následky

(meškanie/prerušenie)

V 27. týždni   17x  zrazená zver
2.07.2017-21:00 h Východná

Po skončení folklórnych slávností došlo k vandalizmu – vytrhnuté elektrické káble k radiátorom, na pánskom WC odrezaný elektrický kábel k radiátoru, poškodené vodovodné batérie, na dámskom WC poškodená vodovodná batéria nezisteným páchateľom.

3.07.2017-07:50 h Výh. Budkovce ŠRT – Výh. Vojany ŠRT

Vedúcim prác na výluke pochôdzkou zistené odcudzenie šiestich vodivých prepojok  a poškodenie štyroch vodivých prepojok v km 17,620 – 17,740.

3.07.2017-14:20 h Fiľakovo – Prša

Rušňovodič vlaku Os 6218 (ZSSK) nahlásil v km 148,300 pohyb skupiny detí v koľaji s podozrením na rozoberanie izolačných stykov. Vyslaná hliadka PZ SR nahlásené deti nenašla ani nezistila poškodenie infraštruktúry ŽSR.

3.07.2017-17:00 h Veľká Ida

Počas odstraňovania poruchy (obsadený obvod), návestným majstrom zistené odcudzenie vodivej prepojky v km 13,625.

3.07.2017-17:15 h Výh. Budkovce ŠRT – Výh. Vojany ŠRT

Vedúcim prác na výluke pochôdzkou zistené odcudzenie vodivých prepojok v počte 35 kusov v km 16,620 – 17,000.

4.07.2017-07:33 h Levice

Upratovačkou nahlásené poškodenie lavice v čakárni pre cestujúcich.

4.07.2017-13:50 h Čierna nad Tisou

Počas obedňajšej prestávky došlo k vlámaniu do služobného oddielu vlaku Os 8814 (ZSSK) a odcudzeniu osobných vecí vlakvedúcej

1 vlak/ 20 minút
4.07.2017-14:20h Tvrdošovce – Palárikovo

Núdzový stav na železničnom priecestí s PZZ v km 132,690. Zistené rozbité sklá. Vandalizmus.

4.07.2017-17:30h Štrba – Svit

Signalistom stavadla spozorovaný požiar trávnatého porastu v blízkosti koľaje v km 208,000. Požiar uhasený privolaným HaZZ.

4.07.2017-17:46 h Pstruša – Vígľaš

Rušňovodičom vlaku Os 6222 (ZSSK) ohlásený pohyb civilnej osoby v koľaji v km 204,500. Privolaná hliadka PZ SR civilnú osobu nenašla.

1 vlak/ 1 minúta
4.07.2017-18:45 h Trenčín-Zlatovce

Porucha pri prestavovaní výhybky.

7 vlakov / 240 minút
4.07.2017-19:40 h Výhybňa Dúbrava – zastávka Buková

Na žiadosť PZ SR znížená rýchlosť vlakov na 10 km/hod z dôvodu nahlásenia možného samovraha. Dopravné opatrenia ukončené o 22:10 h. Osoba nenájdená.

2 vlaky / 58 minút
4.07.2017-22:35h Bratislava hlavná stanica – odstavné koľajisko

Službou SBS nahlásené postriekanie dvoch vozňov grafitmi.

5.07.2017-04:40h Prievidza

Vlakvedúci vlaku REX 1720 (ZSSK) pred odchodom vlaku ohlásil postriekanie vozňa grafitmi.

5.07.2017-06:40h Pohronská Polhora

Pracovníkom ŽSR nahlásené rozbité okno na čakárni.

5.07.2017-14:45 h Sliač kúpele – Zvolen os. st.

Tlejúci podval zahasený vlakvedúcou od vlaku Os 7327 (ZSSK).

5.07.2017-16:45 h Bratislava-Nové Mesto – Bratislava ÚNS

Na žiadosť hasičov bola znížená rýchlosti vlakov vzhľadom na požiar v blízkosti trate v km 8,248 – 8,966. Následne na požiadavku PZ SR bola zastavená prevádzka v čase od 17:10 do 17:40 h. Uhasené HaZZ Bratislava.

2 vlaky/ 59 minút
6.07.2017-02:20h Vydrník – Poprad-Tatry

Vlak Pn 49760 (PKP Cargo) zrazil v km 187,800 stádo kráv. Došlo k poškodeniu rušňa.

16 vlakov/ 97 minút
6.07.2017-07:19 h Štítnik

Vlakvedúcim vlaku Mn 82240 (ZSSKC) zistené vylomené dvere a násilné vniknutie do prevádzkovej budovy. Vandalizmus.

6.07.2017-14:45 h Starý Smokovec TEŽ

Počas chôdze po nástupišti došlo k spadnutiu kočíka s bábätkom do priestoru koľaje. Dieťa odvezené privolanou RZP do nemocnice.

6.07.2017-19:24 h Čaňa – Čaňa št. hranica

Počas odstraňovania poruchy zistil návestný majster na železničnom priecestí s PZZ v km 356,049 rozbitie skiel a žiaroviek výstražníkov. Vandalizmus.

7.07.2017-06:00h Púchov

Zistené poškodené zábradlie v podchode – vandalizmus.

7.07.2017-10:22 h Zast. Prešov mesto

Vlakvedúcej vlaku Os 8710 (ZSSK) nahlásila cestujúca privretie dverami súpravy pri nastupovaní do vlaku. Cestujúca odmietla ošetrenie a privolanie RZP.

7.07.2017-13:30 h Nižná – Podbiel

Rušňovodič vlaku Os 7909 (ZSSK) nahlásil na železničnom priecestí v km 45,342 zlomené jedno rameno závor. Vandalizmus.

7.07.2017-13:35 h Veľký Horeš

Nahlásený únik plynu v ochrannom pásme ŽSR. Na žiadosť veliteľa zásahu HaZZ obmedzená jazda vlakov v obvode stavadla so stiahnutými zberačmi  a zníženou rýchlosťou. Únik zastavený zamestnancami  SPP. 

7.07.2017-13:50 h Dolný Kubín

Cestujúci ohlásil, že okoloidúci muž spadol na schod perónu a poranil si hlavu. Po príchode RZP a PZ SR bol muž odvezený na ošetrenie.

7.07.2017-16:02 h Výh. Hrinište – Bánovce nad Ondavou

Rušňovodič vlaku REX 1905 (ZSSK) nahlásil rozbité sklá na predzvesti.  Vandalizmus.

8.07.2017-03:00h Bratislava – Odstavné koľajisko

Strážnou službou zistené pografitovanie 2 vozňov. Vandlizmus.

8.07.2017-04:25 h Prievidza

Pi prehliadke súpravového vlaku R 1720 (ZSSK) vlakvedúcim zistené pografitovanie vozňa.

8.07.2017-07:00h Prievidza

Zistené posprejovanie vozňa. Vandalizmus.

8.07.2017-14:20 h Slovenské Nové Mesto

Na železničnom priecestí s PZZ v km 37,934 počas uzatvárania závor pre jazdu vlaku Pn 45230 došlo k vjazdu CMV Mercedes Sprinter do priechodného prierezu koľaje. Bez následkov.

9.07.2017-09:30h Zvolen os. st. – Hronská Dúbrava

Zamestnanci správcu železničnej infraštruktúry boli pri odstraňovaní poruchy napadnutý útočiacou diviačicou s mladými. Na dokončenie odstránenia poruchy použitý montážny vozeň MVTV za asistencie železničnej polície.

9.07.2017-20:50 h Bratislava-Nové Mesto – Podunajské Biskupice

Rušňovodič vlaku Os 4346 (RJSK) oznámil pohyb detí, ktoré stáli v koľajisku a tesne pred prichádzajúcim vlakom z koľaje vystúpili. Po príchode hliadky PZ SR na miesto deti nenájdené.

10.07.2017-01:45 h Bánovce nad Ondavou

Počas odstraňovania poruchy návestným majstrom zistená krádež kábla o dĺžke cca 15 m.

Informácie redakcii poskytla Martina Pavliková, hovorkyňa ŽSR

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Nechať dieťa alebo psa v aute bez dozoru je nezodpovedné a nebezpečné

0 icon

Bratislava 19. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:Facebook-Polícia SR-Bratislavský kraj)   Bratislavskí policajti v súvislosti s očakávanými horúčavami opätovne upozorňujú, aby ľudia nenechávali svoje deti ani zvieratá v autách bez dozoru. Upozorňujú, že je to nielen nezodpovedné, ale aj životu nebezpečné. Obzvlášť počas týchto horúcich víkendových dní polícia odporúča držať sa hesla "Nezabudni…

Polícia počas medzinárodnej akcie odhalila 26 nelegálne zamestnávaných osôb

0 icon

Bratislava 19. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:Facebook-Polícia Slovenskej republiky)   Slovenská polícia počas medzinárodnej akcie zameranej na obchodovanie s ľuďmi na účely pracovného vykorisťovania odhalila pri kontrolách 26 nelegálne zamestnávaných osôb. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti Od 31. mája do 6. júna sa Slovensko zapojilo do celoeurópskych spoločných akčných dni…

V Rusku sa zrútilo lietadlo s parašutistami. Zahynulo 7 ľudí

0 icon

Moskva 19. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP)   Sedem ľudí zahynulo pri zrútení lietadla vezúceho skupinu parašutistov, ku ktorému došlo v sobotu v ruskej Kemerovskej oblasti. Ďalších 17 osôb utrpelo zranenia, informovala agentúra TASS s odvolaním sa na záchrannú službu Posádka dvojmotorového lietadla typu L-410 hlásila krátko po štarte z letiska Tanaj…

Colníci vo Veľkých Kapušanoch zadržali dvojicu páchateľov, ktorí sa pokúšali pašovať cigarety

0 icon

Bratislava 19. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:Colný úrad v Trnave)   Colníci vo Veľkých Kapušanoch (okres Michalovce) zadržali dvojicu páchateľov, ktorí sa pokúšali pašovať cigarety. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície Sobrance Agnesa Kopernická Mužov zadržali potom , ako zaznamenali zvuk neznámeho lietajúceho objektu v smere…

Pri dopravnej nehode na Zemplínskej Šírave (okres Michalovce) zahynul 47-ročný motocyklista

0 icon

Bratislava 19. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:Facebook-Polícia SR-Košický kraj)   Pri dopravnej nehode na Zemplínskej Šírave (okres Michalovce) v piatok zahynul 47-ročný motocyklista. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach Motocyklista sa zrazil s osobným autom Kia Rio, ktoré viedol 24-ročný vodič z okresu Michalovce. Ten chcel…

Viedeň zvažuje sprísnenie pandemických opatrení

0 icon

Viedeň 19. júna 2021 (SITA/APA/HSP/Foto:Pixabay)   Hlavné mesto Rakúska vzhľadom na výskyt nového variantu koronavírusu zvažuje sprísnenie pandemických opatrení. V sobotu to pripustil starosta Viedne Michael Ludwig Rozhodnutie podľa neho radnica oznámi v najbližších dňoch. Opatrenia by podľa starostu mohli byť prísnejšie než tie, ktoré platia na celoštátnej úrovni. Väčšinu…

Protestujúci v Mjanmarsku majú vo vlasoch kvety na počesť narodenín Su Ťij

0 icon

Rangún 19. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Fred Dufour, Petr David Josek)   Ľudia protestujúci proti vojenskému prevratu v Mjanmarsku mali v sobotu vo vlasoch kvety pri príležitosti narodenín zosadenej civilnej líderky krajiny Aun Schan Su Ťij, ktorá je stále v domácom väzení a čaká na ďalší súdny proces na budúci týždeň Je…

Hlas-SD má informácie, že všetky nitky manipulovania vyšetrovaní vedú k Igorovi Matovičovi, tvrdí Erik Tomáš

0 icon

Bratislava 19. júna 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann, Facebook)   Členovia strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas – SD) majú informácie, že všetky nitky manipulovania policajných vyšetrovaní veľkých káuz, o ktorom hovorí tajná správa Slovenskej informačnej služby (SIS), vedú k Igorovi Matovičovi (OĽaNO). V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to povedal…

Zaujímavý prieskum agentúry Vox Politico: Súhlasili by Slováci so skúmaním duševného stavu u verejných funkcionárov?

0 icon

Bratislava 19. júna 2021 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák, Facebook-Vox Politico)   Veľmi zaujímavý prieskum sa rozhodla vykonať agentúra Vox Politico. Respondentov oslovili s otázkou, či pokladajú za vhodné, aby úlohu poslanca či verejného funkcionára mohli vykonávať len duševne spôsobilé osoby. Čo sa im podarilo zistiť? Výsledky nie sú až tak prekvapivé, ako by…

Komentované udalosti týždňa: Čaputová chce Slovensko zbaviť suverenity. Lengvarský uvažuje o povinnom očkovaní. Paludov senát vracia Kočnera špecializovanému súdu. Slovenský parlament odmietol zvrátenú správu Matić + udalosti zo sveta

0 icon

Bratislava 19. júna 2021 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák, Martin Baumann, Pavel Neubauer, TASR/AP-Alexander Zemlianichenko, Sputnik-Thierry Charlier)   Prinášame vám komentované top udalosti toho týždňa nielen zo Slovenska Čaputová chce Slovensko zbaviť suverenity Niežeby bolo Slovensko v súčasnosti nejako extra suverénne. Už len vstupom do Európskej únie sme stratili časť svojej suverenity. Mnohé…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Pavol Lazar

Slovenské dôchodky v ohrození?

0icon

Dôchodky na Slovensku v ohrození! Kotlebovci od roku 2016 neustále upozorňujú na potrebný vyrovnaný štátny rozpočet a zásadnú obozretnosť pri akomkoľvek zadlžovaní. 👉 Varujú pravidelne pred tým, čo všetko spôsobí veľké zadĺženie Slovenska. 👉 Ich nespočetné upozornenia, že sociálny systém musí byť založený aj na princípe zásluhovosti, aby mohol motivovať tých,…

Ivan Štubňa

„Arbeit macht frei“ alebo „Vakcína je sloboda“

0icon

„Arbeit macht frei“ – smutne známy nápis z koncentračných táborov nacistov, známy v preklade ako prácou k slobode, práca oslobodzuje alebo práca Vás urobí slobodným. Týkalo sa to koncentrákov a cynizmus nacistov sa prejavil v tom, že keď ste neboli schopní pracovať, skončili ste v plynovej komore ako odpad. Čiže ste boli „oslobodení“ - smrťou... Dnes…

Štefan Harabin

Výzva občanov Slovenskej republiky parlamentu na okamžite odvolanie náčelníka podvodných pyramídových hier, Jána Mazáka, z členstva v Súdnej rade.

0icon

Ťažký kriminálnik Mazák sa pre Sorošovské ultraliberálne, fašistické média vyslovil, že je nehorázne u sudcu Mgr. Dalibora Miľana, ak si v súvislosti s rozhodovacím procesom viažucim aj k protipandemickým opatreniam Mikasa a vlády dovolil vykladať Ústavu. Treba mu preto okamžite zastaviť výkonu funkcie sudcu. Mazák bez najmenších pochybnosti na politickú…

Boris Mesár

Chazarská mafia už takmer zničila Ukrajinu .

0icon

Pád až na samé dno ! Ucro-stad vydal štatistiku za rok 2020 , z ktorej stávajú vlasy dupkom ! Keď som to videl prvý krát , nemohol som veriť ,že sa odvážili toto zverejniť. Demografia, priemysel, medicína, poľnohospodárstvo ... Tu sú len tie najpôsobivejšie body: V porovnaní s rokom 2013.…

Ivan Holek

Testovaním zlomené posledné zbytky hrdosti

0icon

Na Slovensku existuje rádio, ktoré o sebe tvrdí, že ako jediné má guráž. Je to hlavne preto, lebo hrá iba rockovú muziku. O rockových interpretoch je známe, že sú značne nekonvenční, alebo až rebeli. A to isté platí aj o ich fanúšikoch. Nektorí z nich sú otvorení rebeli, či už…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Francúzsky umelec premieňa ulice svojimi 3D grafikami

0 icon

Bez ohľadu na to, ako si zaneprázdnený alebo do akej miery sa ponáhľaš, nie je možné si nevšimnúť prácu pouličného umelca Grafodeca . Francúzsky umelec vytvára 3D pouličné obrazy, ktoré sú také skutočné, že sa budeš musieť zastaviť a lepšie sa pozrieť, aby si sa uistil, že ten dinosaurus ťa nesleduje. Jeho graffiti sú také…

Psy sú darom z neba! Presvedč sa s nami...

0 icon

Mať psa znamená, že nikdy z teba nebude gaučový domased. Psy nás povzbudzujú, aby sme sa stýkali s ľuďmi a trávili viac času vonku, aj keď je zlé počasie a všetko, čo by si chcel, je ľahnúť si do postele a nevystrčiť von ani nos. Sú to tiež naši najlepší kamaráti na…

TOP10: Neskutočné architektonické diela

0 icon

Budova, ktorá sa roztápa pred tvojimi očami, dom otočený hore nohami alebo džungľa, ktorá je starostlivo udržiavaná vo vnútri letiska: nejde o zábery zo sci-fi filmu ale o diela, ktoré vytvorila ľudská ruka a fantázia. V skutočnosti všetky tieto architektonické diela naozaj existujú. A je toho ešte viac, pretože schopnosť niektorých talentovaných myslí…

Nacistické tajomstvá a Rusi v Československu: 4. časť

0 icon

Prinášame záverečný článok z mini série s názvom Nacistické tajomstvá a Rusi v Československu. Nebudeme vás viac napínať, poďme rovno naspäť do deja. Vossa v továrni poznalo niekoľko zamestnancov a tí ho pustili dovnútra. Vyhľadal istých pracovníkov a zistil, že väčšina významných dokumentov je naložená na nákladné auto. Preto zašiel za zodpovedným americkým dôstojníkom a vysvetlil mu, že…

Záhada nacistických pokladov: Presťahovanie rezerv. 3. časť

0 icon

Správa, že Američania uchmatli nacistické rezervy ríšskej banky v Merkerse, nacistickými pohlavármi riadne otriasla. Prezident banky Walther Frank naliehavo požiadal Hitlera, aby dal zvyšné rezervy previezť z Berlína niekam inam. Ruské vojsko neustále postupovalo, a tak Nemci nemali na záchranu ostávajúcich prostriedkov čas nazvyš. Pokračujeme treťou časťou série článkov s podtitulom Záhada nacistických pokladov.…

Vo svete IT

Xiaomi pre niektoré smartfóny pridáva užitočnú novinku do MIUI: Je dostupná i pre vás?

0 icon

I keď je Xiaomi mladou inovatívnou spoločnosťou, predsa nájdeme nejaké funkcie, ktoré nám spoločnosť za svoje roky pôsobnosti neponúkla. Jednou z nich je i indikátor zdravia batérie, ktorý bol doteraz pýchou amerických iPhonov. Portál Gizmochina.com nás však teraz informuje, že do MIUI sa práve teraz pomaly dostáva funkcia, ktorá bude…

Microsoft prakticky potvrdil príchod Windowsu 11, ktorý je už na spadnutie

0 icon

Veľká aktualizácia Windowsu 10, ktorá je predo dvermi, zapĺňa plátky čoraz väčšieho množstva médií. Dôvodom je, že pôvodne sa očakávala „len“ väčšia aktualizácia operačného systému. Nakoniec to však vyzerá tak, že Microsoft predstaví ďalšiu veľkú verziu Windowsu s poradovým číslom 11. Prvé úvahy, ktoré naznačovali tento krok sa objavili potom,…

Záujem o 5G smartfóny skokovo rastie! Analytici hovoria o odhadoch predajov 5G telefónov v tomto roku. Číslo vás prekvapí!

0 icon

Trh so smartfónmi v tomto roku rastie najrýchlejšie od roku 2015. Analytici z IDC nedávno prišli s analýzou, ktorá hovorí, že v tomto roku bude predaných 1,38-miliardy smartfónov. To predstavuje medziročný rast predajov smartfónov na úrovni takmer 8%. Najnovšie Strategy Analytics sa pozreli na predaje 5G smartfónov, kde analyzovali nielen predaje 5G zariadení…

Toto sú najväčšie hrozby, ktoré číhajú na Android používateľov. S mnohými sa stretávame každý deň!

0 icon

Malware, vírusy, či iný škodlivý software je niečo, čomu sa všetci z nás chcú vyhnúť veľkým oblúkom. Nie je to však vždy možné. Napríklad nedávno sme vás upozorňovali o malwari TeaBot, ktorý sa schováva za logami známych spoločností, či iného populárneho softwaru. V našich končinách sa schovával za logom známej…

Opäť desiatky platených aplikácií a hier stiahnete z Google Play dočasne zadarmo! Ktoré si vyberiete?!

0 icon

Tak ako ste u nás zvyknutí, tak vám opäť prinášame nádielku softwaru z obchodu Google Play, za ktorý by ste za normálnych okolností museli platiť, avšak aktuálne je dostupný zadarmo. Nižšie na zozname nájdete 15 aplikácií, z ktorých vám extra do pozornosti dávame iEncrypto a ProShot. V prvom prípade ide…

Armádny Magazín

Turecko chce v Azerbajdžane vojenskú základňu. Lavrov rázne odpovedal

0 icon

Turecko, 19. júna 2021 (AM) – Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan oznámil možnosť otvorenia vojenskej základne na území Azerbajdžanu, informuje NTV. Bolo by to možné v rámci rozvoja vzťahov medzi oboma krajinami, čo bolo potvrdené podpísaním príslušného dokumentu v Šuši. „Nešlo by to nad rámec ustanov

Izraelský vojenský expert Kedmi: Analýza stretnutia prezidentov v Ženeve a čo možno očakávať v budúcnosti

0 icon

Izrael, 18. júna 2021 (AM) – Samit sa skončil. Ženeva sa ochladzuje za silným prílivom významných politických osobností a odborníkov a rôznych veľvyslancov. Bolo to zaujímavé. Bolo to realistické a vôbec nie také, aké mnohí očakávali.   Liberáli a Ukrajinci bezpochyby zažívajú tragédiu, čo je celkom pochopiteľné. Pretože ako zaobch

USA ukázali útok ničiteľa raketových systémov ​​S-400 na nepriateľskom ostrove. video

0 icon

USA, 19. júna 2021 (AM) – Americká armáda ukázala video, ktoré ukazuje, ako sa bude používať raketa Precision Strike Missile (PrSM), ktorá sa považuje za potenciálneho ničiteľa ruských PVO systémov vrátane S-400. Podľa scenára sa zbrane použili na fiktívnom ostrove obsadenom nepriateľom.   Video ukazuje, ako na ostrov najskôr zosadnú tra

Irán náhle otočil svoje vojnové lode k pobrežiu Izraela. Hrozí ďalšia ofenzíva v Gaze?

0 icon

Irán, 19. júna 2021 (AM) – Skupina iránskych vojnových lodí nachádzajúcich sa v Atlantickom oceáne nečakane zmenila smer a smeruje do Stredozemného mora. Podľa sýrskych informačných zdrojov môžu iránske lode demonštrovať Izraelu svoju prítomnosť v blízkosti izraelských hraníc, pravdepodobne môžu vplávať aj do sýrskych prístavov.   Je pozoruhodné,

Alexander Rogers: FED privádza Američanov do nového poddanstva. Skončí to ako pražské defenestrácie?

0 icon

USA, 19. júna 2021 (AM) – Existuje čoraz viac informácií o tom, čo sa deje na trhu rezidenčných nehnuteľností v Spojených štátoch. A je príznačné, že sa to rovnako nepáči pravicovým konzervatívcom z radov Trumpových podporovateľov aj ľavému krídlu Demokratickej strany.   Najväčší svetový investičný fond „Black Rock“ (Black Rock), ktorý…

Svetlo sveta

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

Je dovolené, aby katolík, ktorý je súčasťou inej sekty pristupoval k sviatostiam?

0 icon

Otázka: Je to v poriadku keď človek, ktorý je v sekte napr. scientológii prehlasuje, že každý kresťan katolík môže byt v sekte a pristupovať k sviatostiam? Odpoveď o. Gajdoš, predseda liturgickej komisie: V Kristovej cirkvi sa vždy považovalo zapretie viery za jedno z najvážnejších previnení – spolu s vraždou a…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali