Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničia Zacharovová: „Absurdná je predstava, že civilizovaný svet navrhuje vyhovieť požiadavkám medzinárodného terorizmu“

Moskva, 17. októbra 2015 (HSP/Foto: Facebook Mária Zacharovová)

 

Keďže situácia na Ukrajine a v Sýrii sú momentálne najviac diskutovanými témami v radoch politikov, analytikov a médií, ruské ministerstvo zahraničných vecí usporiadalo tlačovú konferenciu, aby informovalo o najnovších udalostiach a vysvetlilo pozíciu Ruska.

Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Mária Zacharovová porozprávala o rokovaniach kontaktnej skupiny v Minsku, o dianí na Ukrajine a v Sýrii a poukázala na odlišné postoje USA, EÚ a Ruska na vyššie spomínané témy.

Na snímke hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Mária Zacharovová
Na snímke hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Mária Zacharovová

Pripomenula, že 6. októbra sa v Minsku uskutočnilo pravidelné stretnutie Kontaktnej skupiny a jej pracovných profilových podskupín. Pokračovali v hľadaní riešenia praktických problémov urovnania krízy na Ukrajine, vychádzajúc z výsledkov dosiahnutých na summite normandskej štvorky v Paríži 2. októbra. „Dôležitým momentom bolo vyhlásenie zástupcov Donecka a Luhanska o preložení termínu miestnych volieb v Donbase na február 2016. Dúfame, že tento krok prispeje k vytvoreniu priaznivej atmosféry pre rozvíjanie začatých diskusií o kľúčových otázkach politického urovnania, čo v konečnom dôsledku umožní stranám konfliktu nielen nájsť spoločnú reč a zblížiť pozície, ale aj dosiahnuť vzájomne prijateľné riešenia existujúcich problémov,“ povedala o situácii na Ukrajine.

Potom sa už venovala aktuálnemu dianiu v Sýrii. „Tejto téme bol venovaný samostatný brífing. Môžem povedať, že to, o čom sme hovorili, nezostalo bez povšimnutia. Vidieť tendenciu objektívnejšieho vnímania udalostí v tejto krajine. Avšak, niektoré medzinárodné a regionálne masmédiá sa naďalej pokúšajú presadzovať nevhodné prekrucovanie údajov o cieľoch, činnosti a úlohách, ktoré si vytýčilo Rusko v Sýrii. Hlavná téza – spochybniť striktné dodržiavanie Ruskom prioritnej úlohy ako je zničenie ohniska medzinárodného terorizmu a extrémizmu.

V tejto súvislosti by som chcela znova zdôrazniť, že akcie Ruska smerujúce k Sýrii, sú podriadené hlavnému cieľu – prispieť k dosiahnutiu politického urovnania v tejto krajine. Bez tohoto nie je možné obnovenie celistvosti a suverenity celého územia krajiny, zaistenie stability a komfortného spolunažívania všetkých etnických a konfesionálnych skupín. Uskutočnenie tejto základnej úlohy si vyžaduje odstránenie príčin systémovej vnútornej krízy, ktorá spôsobila vznik mocenského vákua, zosilnenie extrémistického zmýšľania a prílev medzinárodných teroristov.

Ak hovoríme o prioritách pre Rusko, môžeme ich zoradiť nasledovne: posilnenie sýrskych štátnych inštitúcii a organizovanie spoločného boja proti terorizmu jednotným frontom protiteroristických síl v samotnej Sýrii a tých, ktorí úprimne a, podotknem, bez dvojitých štandardov, sú zainteresovaní v likvidácii tejto hrozby s ďalekosiahlymi úmyslami.

Zdôrazním, že sme zreteľne a zrozumiteľne informovali všetkých medzinárodných a regionálnych partnerov o tom, že vzdušno-kozmické sily Ruskej federácie sú v Sýrii používané výhradne pre boj proti organizovaným skupinám medzinárodných teroristov (jedná sa o Islamský štát a iné teroristické zoskupenia).

Ako je známe, jeden z rozšírených mýtov, ktorý sa teraz snažia všemožne podnecovať, sa zvrtol na tvrdenie, že Rusko, údajne, neútočí na ciele islamistov, ale na pozície kde ISIS nie je, a že namiesto boja proti ISIS Rusko útočí a zabíja civilistov, ničí akúsi „umiernenú“ opozíciu. Všetko sa deje s odvolaním na nemenované zdroje v štátnych orgánoch niektorých krajín.

Upozorňujem, že Ministerstvo obrany Ruskej federácie pravidelne poskytuje kompletné informácie o priebehu vojenskej operácie, o zasahovaných cieľoch. Je dôležité pochopiť a uvedomiť si, že sa nejedná o to, ako sa teroristi pomenovávali včera, alebo ako sa budú nazývať zajtra. Teraz sa musíme vysporiadať s extrémistickými a teroristickými zoskupeniami, ktoré ideologicky a prakticky presadzujú teroristické metódy ozbrojených útokov a akcií. Aj keď nekonajú organizovane, zostávajú navzájom prepojení ideologicky, spolupôsobia a niekedy sa aj navzájom plynule prelínajú, neskôr sa môžu rozdeliť, vytvoriť samostatné organizácie, a taktiež bojovať proti sebe. Ak použijeme porovnanie, predstavujú „jednotnú kádrovú rezervu“ pre Islamský štát, trvalý zdroj príkrmu pre veľké teroristické organizácie.

Nedávno sa vyskytla informácia o 41. ozbrojených skupinách údajne z „umiernenej“ opozície, v mene ktorých bol prijatý manifest o vyhlásení vojny proti „ruským okupantom“. Úprimne povedané, ja a mnohí iní sme s prekvapením zistili, že niektorí naši kolegovia zhodnotili tento fakt ako prejav „spravodlivého“ hnevu na protest proti „ruskej intervencii“. Vzniká otázka, či naozaj tí, ktorí nachádzajú v tomto „spravodlivom“ hneve akýsi logický základ, neprivádza do rozpakov skutočnosť, že medzi prvými signatármi tohto manifestu bola organizácia Front národov Levante, viac známa ako Al-Nusrat Dzhabhat.

To naozaj nikoho nepriviedla do rozpakov skutočnosť, že manifest, citovaný ako dôkaz protestu strán, síl, zástupcov regiónov proti ruským aktivitám, podpísali teroristi? Skutočnosť, že je to teroristická organizácia a jej členmi sú teroristi a nie sú žiadni „umiernení“, ale sú naozajstní teroristi, potvrdzuje jediná vec – sú na zozname teroristických organizácií OSN. Tieto manipulácie patria do jedného koša: bez uvedenia detailov sa verejnosti predkladajú podobné manifesty, začínajú sa citovať a odvolávať sa naň. V skutočnosti sa stačí pozrieť na tých, ktorí to podpísali, a všetko je jasné.

Rada by som zopakovala slová ministra Sergeja Lavrova, ktoré povedal na okraj Valného zhromaždenia OSN v New Yorku: „Ak niekto vyzerá ako terorista, koná ako terorista, bojuje ako terorista, je teda terorista alebo nie?“. Žiada sa, aby táto otázka nezostala len rečníckym obratom, ale aby zazneli konkrétne odpovede.

Opakujem ešte raz, ruské vzdušno-kozmické vojská v Sýrii útočia výhradne proti predstaviteľom medzinárodného terorizmu, medzinárodným teroristickým organizáciám a tým, ktorí ich podporujú. Ktorí nie sú teroristi, nespolupôsobia a nekoordinujú svoju činnosť s teroristickými organizáciami, sa nemajú čoho obávať. Naopak, Rusko, o tom sme aj my hovorili viackrát, prostredníctvom rôznych rezortov a na rôznych úrovniach pozýva všetkých k súčinnosti. Cieľ tejto práce je očividný, nikdy sme ho neskrývali, ale naopak, vždy zdôrazňovali – je to odpor proti teroristom a zvýšenie intenzity politického procesu, ako to predpokladá Ženevské komuniké zo dňa 30. júna 2012.

Ďalším mýtom, ktorý napriek všetkým našim snahám naďalej existuje, sa týka začiatku skúmania možnosti a uvažovania o pozemnej operácii Ruska na území Sýrie. Zvlášť sa obraciame na také médiá ako sú CNN a The New York Times. Ak využívate ako argumenty podobné tvrdenia a naďalej sa odvolávate na akési nemenované zdroje, tak buďte takí dobrí, zverejnite, prosím, v zmysle práva na odpoveď aj naše stanovisko, že o takých operáciách sa neuvažuje a nie sú plánované a zároveň uveďte priame citáty z vyjadrení ruského vedenia k tejto otázke. Podľa môjho názoru, v materiáloch, ktoré citujú nemenované zdroje v Pentagóne, by mali byť citácie z uvedených zdrojov Moskvy.

Porozprávala aj o ruskom návrhu rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN o boji proti terorizmu na Blízkom východe. „Poviem o ďalšom mýte, ktorý sa tiež veľmi aktívne omieľa – Rusko, vykonávajúc na požiadanie Damasku vojenskú operáciu zacielenú proti medzinárodnému terorizmu, sleduje v regióne výhradne vlastné záujmy, odmieta spolupôsobenie, zdieľanie informácií, koná individuálne a kuloárne. Dovoľte mi pripomenúť niektoré skutočnosti – vhadzujú sa isté správy z nemenovaných zdrojov, ale existujú aj fakty. Faktom je, že 28. septembra v prejave na Valnom zhromaždení OSN prezident Ruskej federácie Vladimir Putin navrhol posúdiť možnosť prerokovania rezolúcie BR OSN o koordinácii všetkých síl, ktoré odporujú Islamskému štátu a ďalším teroristickým organizáciám.

Rozvíjajúc túto iniciatívu 30. septembra počas ministerského zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN pod predsedníctvom Ruska venovaného otázke: „Zachovanie medzinárodného mieru a bezpečnosti: urovnanie konfliktov na Blízkom východe a v severnej Afrike a boj proti hrozbe terorizmu“, ruský minister zahraničia Sergej Lavrov predložil návrh zodpovedajúceho uznesenia pripravený ruskou stranou. Vychádza z predchádzajúcich prijatých dokumentov BR OSN a zdôrazňuje vyvíjanie zladených protiteroristických akcií na základe noriem a zásad medzinárodného práva, Charty OSN a s rešpektovaním suverenity a územnej celistvosti štátov v regióne.

Keď si prečítame, že Rusko zastáva akúsi vlastnú, s nikým nekoordinovanú pozíciu v boji proti terorizmu na území Sýrie, v regióne, atď., pamätajte si, prosím, že na stole Bezpečnostnej rady OSN už leží dokument predložený Ruskou federáciou, ktorý vyzýva krajiny celého sveta a regiónu k zjednoteniu všetkého úsilia na dosiahnutie koordinácie všetkých akcií a vytvorenie jednotného frontu na odpor tejto hrozbe. Dokument je na stole a ruskí diplomati teraz pracujú so svojimi kolegami. Veríme nielen v možnosť dialógu, ale v možnosť konštruktívnej práce. Dúfame, že naši kolegovia – ostatní členovia BR OSN – preukážu neideologizovaný prístup pri vypracovávaní tohto dokumentu a to najmä so zreteľom na naliehavosť a rozsah teroristickej hrozby, ktorej čelí región.

Opakujem to už tretíkrát, ale pri čítaní správ o tom, že naše kroky a opatrenia s nikým nekoordinujeme a že pôsobíme izolovane, presadzujúc vlastné záujmy, spomeňte si, že Rusko predložilo Bezpečnostnej rade OSN návrh dokumentu, ktorý má byť vypracovaný cez dialóg so všetkými kolegami v Bezpečnostnej rade uvedomujúc si skutočnosť, že musíme konať kolektívne. Ako je možné hovoriť, že nekonáme kolektívne, že niekoho obchádzame za chrbtom, keď práve my sme iniciovali prijatie príslušných medzinárodných právnych dokumentov.

Mária Zacharorová odpovedala na viaceré otázky novinárov. Z veľkého počtu pre našich čitateľov vyberáme iba dve najzaujímavejšie. Prvá znela nasledovne: „Aká je vaša reakcia na pomerne drsné vyhlásenie Turecka, že akcie Ruska v Sýrii by mohli mať negatívny vplyv na bilaterálne, najmä ekonomické, rusko-turecké vzťahy a na realizáciu spoločných projektov?“
Mária Zacharovová odpovedala: „Nevidím žiadny dôvod pre obavy z možnosti zaťažkávacích skúšok alebo negatívnej dynamiky pre rusko-turecké vzťahy. Predpoklady pre to nie sú.
Čo sa týka spolupôsobenia s tureckou stranou v sýrskej otázke je vcelku aktívna.
Rada by som Vám pripomenula a upozornila, že na stránke Ministerstva obrany Ruska sa publikujú a na tlačových konferenciách sa dajú počuť kompletné informácie a tiež, aby ste venovali pozornosť včerajšiemu stretnutiu Prezidenta Ruska Vladimíra Putina s ruským ministrom obrany Sergejom Šojguom, na ktorom sa taktiež hovorilo o našom vzájomnom pôsobení s medzinárodnými partnermi pri riešení urovnania v SAR. O Turecku bola zmienka.
Takže, nevidím predpoklady pre nejaké nepriaznivé ovplyvnenie bilaterálnych vzťahov situáciou v Sýrii. Ak vznikajú nejaké otázky (a tieto, rozhodne, sú), riešia sa prostredníctvom dialógu pri kontaktoch, ktoré máme utvorené s tureckou stranou, vrátane otázok o situácii v Sýrii. O tomto pravidelne hovorí ministerstvo obrany Ruska,“ podčiarkla.

Novinári taktiež prízvukovali, že už dávnejšie mnohí politici a analytici presviedčajú svet, že  ak odstúpi Bašár Assad, teroristická činnosť postupne zanikne, pretože ISIL bojuje najmä proti Assadovi. Mária Zacharovová nesúhlasila: „To nie je pravda. A potom – Moskva nepodporuje sýrskeho prezidenta Baššára al-Assada, ale považuje za dôležité zachovanie štátnosti SAR. Stále nás presviedčajú, že ak odstúpi Assad, teroristická činnosť postupne zanikne, pretože ISIL bojuje najmä proti Assadovi. Ak je tomu tak, potom táto logika je priamym spĺňaním požiadaviek teroristov, inak sa to nedá vnímať. Je absurdná predstava, že civilizovaný svet navrhuje vyhovieť požiadavkám medzinárodného terorizmu. Vo všetkých predchádzajúcich prípadoch, týkajúcich sa medzinárodného terorizmu a teroristických akcií, svet hovoril unisono a reagoval veľmi rázne,“ zdôraznila v závere hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Mária Zacharovová.

Eugen Rusnák

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Habera: „Byt dobrým politikom a vodcom je niečo úplne iné ako predvádza Matovič.“ Toto odkázal premiérovi

0 icon

Bratislava 28. novembra 2020 (HSP/Foto:TASR-Andrej Galica)   Aj hudobník Pavol Habera otvorene vyjadril svoj názor na politiku súčasnej vládnej koalície. Najmä u premiéra Igora Matoviča sa mu nepáči "diktátorstvo, detinská urážlivosti či prehnané vylievanie svojich pocitov".Uviedol to na sociálnej sieti Instagram Habera vo svojom príspevku poukázal aj na rozdielny prístup…

Belousovová sa nemieni ospravedlniť za svoj nekompromisný status ku kauze Kollára a jeho priateliek: „To, čo sa tu od volieb deje, sa slušne komentovať nedá“

0 icon

Bratislava 28. novembra 2020 (HSP/Foto:SITA-Marián Peiger)   Bývalá podpredsedníčka Národnej rady Anna Belousovová vo štvrtok ostro odsúdila konanie súčasného šéfa parlamentu Borissa Kollára kvôli návštevám, ktoré prijíma v nemocnici napriek celoplošnému zákazu kvôli covidu-19. Podľa niektorých to však vulgarizmami na adresu Kollárovych priateliek prehnala "Za nič sa ospravedlňovať nebudem!" Anna…

141. časť: Veľkomoravská ríša a jej mudrc; moje románovo-faktografické rozprávanie

0 icon

Bratislava 28. novembra 2020 (HSP/Roman Bednár/Foto:Screenshot YouTube)   Anastázius bol veľmi prekvapený tým, ako Solún po dlhej, viac ako päťročnej odluke na neho pôsobil. Mesto v ňom teraz vyvolávalo veľmi protichodné a zvláštne pocity. Na jednej strane mu bolo veľmi blízke, ale na strane druhej na neho zároveň pôsobilo akosi…

Komu v skutočnosti prospieva „uznanie“ Náhorného Karabachu

0 icon

Moskva 28. novembra 2020 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP)   Rezolúcia francúzskeho senátu s odporúčaním uznať náhornokarabašskú Republiku Arcach získala rezervovanú pochvalu Jerevanu a pobúrila Baku. Azerbajdžanský parlament požiadal, aby vláda preskúmala vzťahy s Parížom. Do diplomatickej hádky sa zamiešala Ankara, francúzsky minister zahraničia sa rýchlo dištancoval od senátom schváleného dokumentu   O tom,…

Biden si vybral poradcu pre národnú bezpečnosť. Ten vraví že treba podporiť čínsky rast!

0 icon

Bratislava 28. novembra 2020 (HSP/Foto:Screenshot)   Jacob Jeremiah Sullivan, bývalý hlavný poradca pre kampaň Hillary Clintonovej v roku 2016 a člen Obamovej administratívy, počas rozhovoru pre CBS News minulý rok v podcaste Intelligence Matters, trval na tom, že vzostup Číny ktorému napomáhali USA je úspechom „Pomohli sme vytvoriť podmienky stability…

Súkromné ZP sú s prepoisťovaním spokojné, VšzP chcela zabrániť odchodu ľudí

0 icon

Bratislava 27. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Súkromné zdravotné poisťovne Union a Dôvera privítali výsledky prepoisťovacej kampane, v ktorej získali viac nových klientov, ako im ubudlo. Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP), ktorá v konečných výsledkoch klientov stratila, hovorí, že cieľom bolo hlavne zabrániť odchodu poistencov "Nové predstavenstvo ihneď po svojom…

Minister Mičovský odvolal šéfa štátneho podniku Lesy SR Mateja Vigodu

0 icon

Bratislava 27. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák)   Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský v piatok večer odvolal generálneho riaditeľa štátneho podniku Lesy SR Mateja Vigodu. „Dôvodom na odvolanie generálneho riaditeľa Mateja Vigodu je zdynamizovanie transformačných procesov a nastavenie účinnej obchodnej politiky,“ vyjadril sa minister Ján Mičovský. Dočasne povereným…

Morawiecki hovoril s Merkelovou o rozpočte EÚ, ktorý chce Varšava vetovať

0 icon

Varšava 27. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Poľský premiér Mateusz Morawiecki potvrdil nemeckej kancelárke Angele Merkelovej, že jeho krajina je pripravená zablokovať budúci sedemročný rozpočet Európskej únie (EÚ) a balík pomoci v súvislosti s pandémiou koronavírusu, ak bude obsahovať podmienku právneho štátu. Politik na sociálnej sieti Facebook napísal, že sa…

Bratislavská arcidiecéza spustila profil na sociálnej sieti Facebook

0 icon

Bratislava 27. novembra 2020 (HSP/TK KBS/Foto:Facebook)   Bratislavská arcidiecéza spustila svoj profil na sociálnej sieti Facebook. Prostredníctvom nej túži komunikovať s ľuďmi o aktuálnych témach, informovať ich o udalostiach v arcidiecéze a prinášať im povzbudenie. Nájdete ju s novým logom pod názvom Bratislavská arcidiecéza Bratislavská arcidiecéza vznikla po reorganizácii rímskokatolíckych…

Mikas: „Epidemiologická situácia je vážna, nie je priestor na uvoľnenie opatrení.“ Lebo prevádzkari ich podľa neho už teraz obchádzajú svojimi nedokonalými terasami

0 icon

Bratislava 27. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Epidemiologická situácia v SR je stále vážna a nevidno veľký priestor na uvoľňovanie opatrení. V súvislosti s možným otváraním reštauračných prevádzok to na piatkovej tlačovej konferencii uviedol hlavný hygienik SR Ján Mikas Reagoval tak aj na správy o tom, že najnovšie nariadenie hygienikov…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Boris Mesár

Ako to Fuhrer Matovič dáva na ,,Hitlera"!

0icon

Od 2SV sa veľa ľudí zamýšľa  nad tým, ako sa dá vysvetliť fenomén nacistického štátu - hitlerovské Nemecko ? Prečo milióny ľudí po nástupe Hitlera k moci vykonávali hrozné, neľudské a trestné príkazy? Pokiaľ však do roku 2020, bolo možné študovať iba historické materiály a zamyslieť sa nad fenoménom nacistického…

Peter Švec

Odstráňme systémovú nespravodlivosť spôsobenú nepripravenosťou vládcov!

0icon

V živote ľudí existujú tri základné túžby. Prvou je túžba po prežití, teda schopnosti postarať sa o základné životné potreby pre seba a svojich blízkych, vrátane potomstva. Druhou je túžba po bezpečnosti vo všetkých aspektoch, vrátane ochranných funkcií, táto zahŕňa aj aspekty prvej túžby: prežitia. Treťou je túžba po spravodlivosti, takisto vo všetkých…

Jana Tutková

D3 cesta alebo Pandemický plán bez stredovekých praktík

0icon

Za cenu jedného testu sa dá kúpiť 150 kapsulí vitamínu D3 v dávke 3 000 IU denne za maloobchodnú cenu. Vláda by to vedela nakúpiť výhodnejšie pre všetkých občanov a investovať tak do zdravia až do konca jari. Dostatok vitamínu D3 je prevenciou hospitalizácií a liečbou COVID-19, ale aj niektorých…

Mária Benová

Pellegrini sa priznal, že premiérom sa stal až po rokovaniach s ambasádou USA

0icon

Bývalý premiér Peter Pellegrini už reagoval na slová Moniky Jankovskej, ktorá ho i s R.Ficom v stredu spomenula počas výsluchu na NAKA. Jankovská sa tam priznala k viacerým trestným činom a tvrdila, že Ficovi i Pellegrinimu hovorila, že "rieši" kauzu miliónových televíznych zmeniek. [Zdroj: TA3/TASR] Dnes však nie je až…

Jozef Slávik

Idiot ...

0icon

Idiot. Ide pôvodne o latinské slovo, označujúce v dobách gréckych mestských štátov ľudí, starajúcich sa iba o svoje vlastné záujmy na úkor celku. Neskôr sa názov idiot začal používať na označenie ľudí s veľmi nízkym intelektom, všeobecným laikom a to až do takej miery, že to úzko súviselo aj s naivitou a duševnou…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Je Veľký čínsky múr skutočne viditeľný z vesmíru? Pravda alebo lož?

0 icon

Veľký čínsky múr je starý systém opevnenia, ktorý sa ťahá napriek severnou Čínou. Mnoho domácich aj svetových nadšencov sa domnievalo, že stavbu takejto veľkosti je určite vidno aj z vesmíru. Je to pravda, alebo je to len turistická kačka? Už v 3. storočí pred naším letopočtom začal prvý cisár prebudovávať existujúce múry…

Ako môže tvoje oblečenie ovplyvniť tvoj úspech?

0 icon

Štúdia ukázala, že je možné sa dozvedieť veľa o osobnosti človeka, napríklad stav, vek a príjem, len z pohľadu na fotografiu jeho topánok. V tejto súvislosti má fráza „Vždy sa oblečte pre úspech“ ďalší, veľmi praktický význam. Oblečenie totiž môže naozaj zaručiť tvoj úspech! 1. Vďaka neobvyklému oblečeniu vyzeráš kompetentnejšie

900 mŕtvych pri masakre v Jonestowne: 1. časť

0 icon

Niektoré udalosti sú také bizarné a zjavne nevysvetliteľné, že sa okolo nich nevyhnutne musí objaviť nejaká tá konšpiračná teória. Jednou takou udalosťou je aj masaker v Jonestowne, pri ktorom spáchalo samovraždu 900 ľudí, členov sekty žijúcich v Guyane, tým, že vypili ovocný nápoj z prášku v kombinácii s kyanidom. Veľkú časť mŕtvych tvorili aj deti, ktorým…

Dramatické fotografie, ktoré ťa chytia za srdce

0 icon

28Všetci vieme, že život je tvrdý, takže po celý náš život vystavujeme svoju "tvár" a čakáme, či príde tvrdá rana. Občas však príde niečo nečakané a tieto dramatické fotografie, ktoré ťa chytia za srdce, ti ukážu, čo nečakané sa udeje. Jedného dňa však uvidíš predavačku, ako maľuje nechty dievčaťu, ktoré…

Tupac a Biggie: Smrť a konšpirácie 1. časť

0 icon

Na začiatku deväťdesiatych rokov sa stal rap jedným z najpopulárnejších žánrov a jeho predstavitelia sa začali nielen objavovať v tabuľkách najpopulárnejších skladieb, ale aj na titulných stránkach novín. Nová generácia raperov potom gangsterský život nielen opisovala, ale aj žila. Dve z najvýznamnejších mien svetového gangster rapu boli Tupac Shakur a The Notorious B.I.G. (známy tiež…

Vo svete IT

Kolobežka KUGOO KIRIN M4 – maximálka až 45 km/h, dojazd na úrovni 45 km aktuálne za cenu, aká tu ešte nebola

0 icon

S elektrickými kolobežkami sa vo väčších mestách už stretávame na dennej báze. Moderný trend osobnej prepravy naberá na sile a spolu s ním prichádzajú na trh neustále nové modely, ktoré sa snažia nalákať potencionálneho zákazníka na najnovšie technické vychytávky. Veľká časť elektrických kolobežiek na trhu však nespĺňa všetky požiadavky, ktoré od nich…

Príbeh „posledného sovietskeho občana,“ kozmonauta, ktorý ostal uviaznutý vo vesmíre

0 icon

18. mája 1991 sa kozmonaut Sergei Krikaľov vydal na sovietsku vesmírnu stanicu Mir. Počas jeho pobytu na vesmírnej stanici však štát, ktorého bol občanom prestal existovať. Vďaka tomu bol Krikaľov aspoň na pár mesiacov „posledným Sovietskym občanom,“ píše portál IFLScience.com Krikaľov pracoval ako raketový inžinier a zároveň bol aj členom…

Vedci postupne prichádzajú na to, čo ničí zdravie astronautov vo vesmíre

0 icon

Život vo vesmíre nie je jednoduchý. Dnes už poznáme veľa spôsobov, ako vesmír ovplyvňuje zdravie živých bytostí, píše NASA. Tím vedcov však tvrdí, že prišiel na to, čo tieto zmeny spôsobuje. Je to mitochondria, ktorá pracuje inak, keď sa nachádza vo vesmíre. Ide o novú prácu, ktorá čerpá z experimentálneho…

Black Friday: Získajte trvalú aktiváciu Windows 10 za zlomok pôvodnej ceny vrátane ďalšieho softwaru

0 icon

Microsoft  s Windowsom 10 stále napreduje dopredu a nijak tomu nie je ani v poslednej dobe. Ak si plánujete kúpiť nový počítač alebo spraviť upgrade staršieho softwaru (napr. z Windows 7) na novší, tak práve teraz máte príležitosť tak spraviť. Cena Windowsu 10 je častokrát privysoká Ako dobre už asi…

Takto vyzerá aktualizovaný rebríček 105 najlepších fotomobilov. Ako dopadlo vaše zariadenie?

0 icon

Približne 2 mesiace dozadu sme vám priniesli rebríček najlepších fotomobilov vytvorený na základe dát DXOMARK. Okrem toho, že medzičasom bolo predstavených viacero nových modelov smartfónov, ktoré otriasli rebríčkom, tak zároveň odborná porota poupravila metodiku hodnotenia zariadení. Toto sú najlepšie fotomobily dostupné na trhu V rebríčku nižšie celkovo nájdete 105 smartfónov…

Armádny Magazín

Prečo britské médiá zrazu odhalili nacistov na Ukrajine?

0 icon

Ukrajina, 27. november 2020 (AM) - Určite mnohí počuli, že „nacizmus na Ukrajine je výmyslom ruskej propagandy“. Západné ( ale a aj slovenské – pozn. AM) médiá používali toto zariekanie neustále.   Lenže stal sa „zázrak“. Britské médiá zrazu „zbadali“ neonacistov v Kyjeve a kvôli ich vplyvu na radikálov Albionu vyhlásili poplach. Labour

Veterán studenej vojny, strategický bombardér Tu-95, uskutočnil svoj prvý let pred 68 rokmi

0 icon

ZSSR/Rusko, 27. november 2020 (AM) – V auguste 1945 zhodili Američania atómové bomby na japonské mestá Hirošima a Nagasaki. Táto udalosť kardinálnym spôsobom zmenila predstavy vo svete o priebehu budúcich vojen. Zdalo sa, že použitie atómových zbraní by dokázalo rozhodnúť akýkoľvek konflikt a už vtedy to bolo veľmi vážne – krajiny videl

Assad rozprášil Turecký Bayraktarov mýtus!

0 icon

Sýria, 27. november 2020 (AM) - V marci 2020 uskutočnila Sýrska armáda bleskový protiútok na turecké pozície. Ten sa odohral ako odozva na útoky bezpilotných lietadiel smerom na Generálny štáb pro-sýrskych povstaleckých jednotiek v Sýrii v oblasti Idlib. Turci sa dostali do mieridiel sýrskeho odporu a pre Sultána to nebude ľahké.…

Vojenská technika: Svet vie o najmenej 92 „stratených“ nukleárnych bombách - a ďalšie zaujímavosti

0 icon

Rusko, 27. november 2020 (AM) - 2. sv. vojna bola priestorom na realizáciu tých najfantastickejších projektov vojenských konštruktérov Preteky v zbrojení priviedli ku skonštruovaniu obrovských diel, rádiom riadených bômb, lietadlových lodí, ale aj nezvyčajných vzdušných lietadlových korábov. Od roku 1930 sa v ZSSR inžinierom Vladimírom V

Hrdinovia získali ocenenia v ankete Vojenský čin roka 2019

0 icon

Slovensko, 27. november 2020 (AM) - Minister obrany Jaroslav Naď dnes spolu so štátnym tajomníkom rezortu obrany Marianom Majerom, generálnym tajomníkom Služobného úradu MO SR Petrom Kozákom, náčelníkom Generálneho štábu OS SR gen. Danielom Zmekom a hlavným poddôstojníkom OS SR štáb. nrtm. Marcelom Kaniakom zablahoželali laureátom pravidelnej ankety V

Svetlo sveta

Ako vznikol kult svätého Petra a Pavla

0 icon

Kult svätého Petra nevznikol v starokresťanskej tradícii hneď po apoštolovej smrti; jeho rozvoj je nerozlučne spojený s utváraním kultu svätého Pavla, ktorý bol sťatý mečom roku 67 na mieste nazývanom ad Aquas Salvias, na južnom okraji Ríma v blízkosti Ostijskej cesty (Via Ostiense). V období, keď obidvaja podstúpili mučenícku smrť, kresťania predstavovali v Ríme…

25.11. Svätá Katarína Alexandrijská, mučenica čistoty

0 icon

Svätá Katarína Alexandrijská je mučenica, ktorá bola ako 18 ročná umučená rukami pohanského vládcu Maxentiusa. Cirkev ju zaraďuje medzi 14 svätých pomocníkov v núdzi, ktorých orodovanie u Boha sa uznáva ako osobitne účinné. Svätá Katarína bola o 1100 rokov identifikovaná svätou Johankou z Arku ako jednou z tých, ktorá sa…

Hriech Lenivosti

0 icon

« Je dokonané » (Jn 19, 30)Šieste slovo, ktorým sa nám prihovára Ježiš z kríža, je vyslovené na zadosťučinenie hriechu lenivosti. Lenivosť je choroba vôle, ktorá spôsobuje, že zanedbávame svoje povinnosti. V bežnom živote sa prejavuje ako lenivosť, neochota, ľahostajnosť, ľahkovážnosť. Lenivosť v náboženskej oblasti je predovšetkým nevôľa k duchovnému…

Otec Urbančok: Blíži sa bibliou predpovedaný koniec sveta ?

0 icon

Homília na 25. nedeľu po Turícach – Misál sv. Jána XXIII. Mt 24,15-35 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel – kto číta, nech pochopí: vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr, kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu,…

Arcibiskup Fulton J. Sheen: Nebo nie je až tak ďaleko

0 icon

V jednej známej piesni sa hovorí: “Keď som pri tebe, som v nebi.” Nech to znie akokoľvek ľúbivo, toto nie je nebo, o ktoré človek na zemi zápasí. Ak chceme hovoriť o nebi, musíme najskôr pochopiť, prečo nebo je večnosť. Hovoriť o večnosti znamená pochopiť čas. V nebi nie je…

icon FOTO DŇA