Rozhovor s generálnym prokurátorom za Mečiara Michalom Vaľom: Zrušenie amnestií, zrušenie premlčacej lehoty so spätnou účinnosťou parlamentom, nemá v civilizovaných spoločnostiach obdobu

Bratislava 4. apríla 2017 (HSP/Foto:TASR-Pavol Funtál)

 

Prinášame vám rozhovor s Michalom Vaľom, ktorý bol generálnym prokurátorom v čase, keď sa riešili kauzy zavlečenia Michala Kováča ml. do cudziny, kauza Technopol a ďalšie prípady, ktoré polarizovali vtedajšiu spoločnosť.

Michal Vaľo urobil počas svojho života skvelú kariéru. V roku 1989 mu vedecká rada Univerzity Karlovej udelila hodnosť kandidáta právnych vied v odbore trestného práva.

V októbri 1990 bol ustanovený do funkcie zástupcu hlavného vojenského prokurátora ČSFR, ktorú zastával až do zániku ČSFR, kedy bol na vlastnú žiadosť premiestnený na Vojenskú obvodnú prokuratúru Bratislava.

V decembri 1994 bol Michal Vaľo ustanovený do funkcie námestníka generálneho prokurátora Slovenskej republiky. Následne bol 25.1.1995 hlasmi 79 poslancov navrhnutý na vymenovanie do funkcie generálneho prokurátora, do ktorej ho prezident dňom 31. januára 1995 vymenoval.

Po nástupe novej vlády v roku 1998 boli snahy odvolať Michala Vaľa z funkcie, avšak v NR SR sa proti tomu postavili viacerí poslanci. Dňa 18.12.1998 sa sám vzdal funkcie. Michal Vaľo vykonával funkciu generálneho prokurátora 4 roky, od 31. januára 1995 do 31. januára 1999. Po nástupe nového generálneho prokurátora Milana Hanzela pracoval Michal Vaľo ešte rok ako prokurátor Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, potom sa vzdal aj funkcie prokurátora a odišiel do advokácie.

V rokoch 2012 až 2014 pôsobil opäť na Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky, odkiaľ odišiel do dôchodku

Michala Vaľa sme sa preto, ako pracovne zainteresovaného a teda kompetentného, opýtali na súčasné snahy o zrušenie Mečiarových amnestií a milostí udelených Michalom Kováčom starším.

Michal Vaľo

Hlavní protagonisti zrušenia amnestií ako pán Lipšic uvádzajú, že „musíme zrušiť Mečiarove amnestie, aby sme mohli obnoviť právny štát a vyšetriť všetku korupciu a ak začneme nastoľovať spravodlivosť v tomto prípade, už to nebude možné zastaviť ani v ďalších kauzách – od Gorily počínajúc po Bašternáka končiac“. Ako teda pomôže zrušenie Mečiarových amnestií k vyšetrovaniu korupčných káuz dnešných, úplne iných politických garnitúr?

Pána Lipšica v súčasnosti ťažko možno považovať za „hlavného protagonistu“ zrušenia amnestií. Nie je predkladateľom návrhu, ani poslancom či predstaviteľom nejakej politickej strany alebo hnutia. Keď bol ministrom vnútra, k vyšetreniu kauzy Gorila príliš neprispel. V súvislosti s touto kauzou ho kritizovala premiérka Radičová, ktorá pre SME uviedla, že by sa mal riadiť heslom „menej je niekedy viac“ a radšej ako informovať verejnosť, by mal nechať vyšetrovateľov pracovať. Kritizoval ho aj Mikuláš Dzurinda, ktorý povedal pre TA3: „Žasnem nad podlosťou, akej sa Lipšic dopúšťa“. Uviedol tiež, že vyšetriť podozrenia je úlohou polície, ktorá pod Lipšicovým vedením zametala vec pod koberec.

Pri Lipšicových postojoch k právu a politike možno jeho slová dešifrovať aj tak, že po tomto zásahu politiky do pôsobnosti výkonnej a súdnej moci sa bude usilovať, aby sa aj naďalej pokračovalo v „nastoľovaní spravodlivosti“ politickými prostriedkami. A možno by ani nemusel rozhodovať parlament a po ňom súdy, možno by zhromaždenia občanov mohli rovno vynášať a vykonávať rozsudky, ako v 18. a 19. storočí v Amerike. Rád by som však pripomenul, že lynč, ktorý bol najskôr zameraný proti skutočným zločincom, sa neskôr nasmeroval aj proti prisťahovalcom, farmárom a najmä proti černochom. Každý, kto vyzýva k lynčovaniu by mal vedieť, že rozhnevaný dav sa nedá vždy zmanipulovať tým „správnym“ smerom.    

Zrušenie Mečiarových amnestií neprispeje k vyšetreniu súčasných korupčných káuz o nič viacej, ako prispelo udelenie týchto amnestií „k dosiahnutiu občianskeho zmieru“ a „odstráneniu možných zdrojov napätia v spoločnosti“, čo ako dôvod udelenia amnestií  uviedol Mečiar.

Zavlečenie do cudziny prezidentovho syna a vražda Remiáša otriasli základmi právneho štátu. Udelenie amnestií na tieto činy a následné súboje o to, či majú byť amnestie rešpektované, vrátane Dzurindovej „antiamnestie“, spôsobili chaos v justícii a pokračovali v rozvrate právneho štátu. Zrušenie amnestií a dokonca aj rozhodnutí súdov všetkých stupňov, zrušenie premlčacej lehoty so spätnou účinnosťou parlamentom, nemá v civilizovaných spoločnostiach obdobu. Všetky doteraz známe prípady zrušenia amnestií sa týkali masových zmiznutí tisícov občanov počas vojenských diktatúr v Afrike a Južnej Amerike. Aj tam zrušili amnestie vždy ústavné súdy, ktoré aplikovali medzinárodné dohovory o zabránení hromadných zmiznutí. Ani v jednom prípade amnestie nezrušil politický orgán, akým je bezpochyby parlament a je jedno, či ho budeme označovať za zákonodarné alebo za ústavodarné zhromaždenie.

Nechám na úvahu vaším čitateľom, či také niečo môže prispieť k presadzovaniu práva, či to zlepší podmienky pre prácu vyšetrovateľov polície, prokurátorov a súdov, alebo ešte viacej rozvráti tieto orgány ochrany práva a celú spoločnosť.

 

Medzi najviac opakovaný dôvod, kvôli ktorému sa majú zrušiť amnestie, je vyšetrenie smrti Roberta Remiáša. Mečiarova amnestia sa však prípadu Remiáš netýka. Ako by teda jej zrušenie pomohlo vo vyšetrovaní tohto prípadu?

Už v knihe Nebo, peklo, politika, ktorá vyšla v novembri minulého roka  a pri každej ďalšej príležitosti som uvádzal, že vyšetrovanie vraždy Remiáša bolo prerušené osem rokov po Mečiarových amnestiách, v roku 2006, preto, že sa nepodarilo zistiť skutočnosti, ktoré by umožňovali stíhať konkrétnu osobu. Nie kvôli amnestiám. Od februára 2016 sa vo vyšetrovaní pokračuje. Neviem ako úspešne. Keby sa podarilo zistiť páchateľov a boli by to osoby, ktoré neskôr už žiadny rovnako závažný trestný čin nespáchali, bola by trestnosť ich činu premlčaná. V takom prípade by zrušenie premlčacej doby na tento prípad mohlo mať význam. Priamymi páchateľmi skutku boli síce takmer určite osoby z podsvetia, Sýkorovci, ktoré s veľkou pravdepodobnosťou spáchali aj ďalšie vraždy, takže trestnosť ich činu by zrejme aj tak nebola premlčaná, ale keby sa podarilo preukázať, kto si vraždu objednal a bola by to „bezúhonná“ osoba, malo by zrušenie premlčacej doby význam.

Samotné zrušenie amnestie vzťahujúcej sa na tento prípad pre jeho vyšetrenie význam nemá, čo preukazuje aj skutočnosť, že vyšetrovanie prebieha i bez zrušenia amnestie. Argumentácia záujmom na vyšetrení vraždy má však najväčší predpoklad, že získa podporu širokej verejnosti. Je to preto argument využívaný nepoctivými politikmi na manipulovanie verejnou mienkou.   

Michal Vaľo v čase, keď bol generálnym prokurátorom

V prípade milosti prezidenta Kovača v kauze Technopol, poslanci schválili zrušiť milosť len Kováčovi ml. a ostatným omilosteným vrátane Kočnera ju ponechať. Čo si o tom myslíte?

Považujem to za podvod na občanoch, prázdne gesto, vychádzajúce z predpokladu, že trestné stíhanie prezidentovho syna sa bude musieť aj po zrušení milosti bez vyšetrovania zastaviť, keďže bolo právoplatne skončené v Nemecku a platí zásada ne bis in idem (nie dvakrát o tom istom).

Argumentácia, že sa nedá zistiť, komu boli milosti udelené, keďže prezidentská kancelária ich skartovala, je zavádzajúca. Všetky rozhodnutia o udelených milostiach sú v spise  kauzy Technopol, inak by nemohlo byť vyšetrovanie v tejto kauze zastavené. Okrem toho sa nachádzajú aj v spisoch Generálnej prokuratúry a niektoré aj v spisoch Ústavného súdu. Čísla príslušných spisov sú uvedené v mojej knihe Nebo, peklo, politika.

Neobstojí ani argumentácia, že dostatočným dôvodom pre zrušenie milosti udelenej synovi je príbuzenský vzťah, zatiaľ čo pre zrušenie ostatných milostí neexistuje dôvod. Keby bolo pravdou, že prezident udelil milosť synovi len preto, aby sa mohol ísť obhájiť pred nemecké orgány, potom by udelenie tejto milosti nebolo „neznesiteľne nespravodlivé“. Keby na druhej strane bolo pravdou, že Kočner spáchal činy, ktorými spôsobil štátu škodu takmer 200 miliónov korún, že osoba, na ktorú previedol vytunelovanú firmu zmizla a že prezident mu milosť udelil ako odmenu za to, že pred nemeckými orgánmi bude vypovedať, že Michal Kováč mladší sa na podvode voči Technopolu nezúčastnil, ako naznačoval rozhovor osoby s hlasom podobným Kočnerovmu s matkou Krylova, ktorý odvysielala televízia VTV, potom by vyznelo ako „neznesiteľne nespravodlivé“ skôr udelenie milosti Kočnerovi.  

Nepoctivosť politikov sa však nemusí vyplatiť. Rozhodnutie o skončení stíhania Kováča mladšieho v Nemecku nebolo doteraz na Slovensku zverejnené. Toto rozhodnutie nemusí v každom prípade založiť prekážku ne bis in idem. Bude treba vyžiadať trestný spis z Nemecka a potom sa uvidí. Zrušením milosti, ktorú udelil prezident svojmu synovi, politici riskujú obnovenie trestného stíhania osoby, ktorá bola zavlečená do cudziny, podľa všetkého osobami v službách štátu. To by rozhodne neprispelo k dosiahnutiu cieľov sledovaných zrušením amnestií.

Možno politici veria, že ak nezrušia milostí udelené ostatným osobám, tieto v najhoršom prípade vezmú vinu na seba, veď sa im nemôže nič stať. A možno sa boja Kočnera, jeho peňazí, jeho stykov, jeho informácií. Alebo sa boja prezradenia výhodných obchodov, ktoré možno s jeho účasťou uzavreli. V každom prípade to nie je fér hra s občanmi, keď sa ani netaja tým, že síce rušia milosť, ktorú udelil prezident svojmu synovi, ale že sú presvedčení, že vo vyšetrovaní sa nebude pokračovať a konanie bude zastavené, pretože bolo právoplatne skončené v Nemecku. Ostatné milostí nerušia, lebo by to mohlo viesť k reálnemu otvoreniu kauzy Technopol a možnému odsúdeniu „záujmových osôb“ s rizikom dominového efektu.

Tým sme sa vrátili k prvej otázke. Keby politici skutočne chceli, aby sa zrušením amnestií a milostí otvorila cesta k spravodlivosti aj vo všetkých ďalších kauzách až po súčasnosť, postupovali by takto?  

 

V prípade, že by sa zrušili Kováčové milostí pre všetkých omilostených v tomto prípade, aké by to malo dôsledky pre Mariána Kočnera?

V prvom rade chcem povedať, že prijatý ústavný zákon a pripravené uznesenie parlamentu o zrušení amnestií a milostí považujem za nesúladné so základnými princípmi Ústavy. Prisvojenie si právomoci výkonnej a súdnej moci parlamentom je v zjavnom rozpore s definíciou právneho štátu. Podľa článku 1 Ústavy Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát, ktorý uznáva a dodržiava všeobecné pravidlá medzinárodného práva, medzinárodné zmluvy, ktorými je viazaný, a svoje ďalšie medzinárodné záväzky. Zrušenie amnestií a milostí je v hrubom rozpore s takto definovaným charakterom štátu. Ak budú ústavný súd, polícia, prokuratúra a súdy postupovať v súlade s ústavnou definíciou Slovenskej republiky, nebude mať zrušenie Kováčových milostí žiadne dôsledky pre Mariána Kočnera, ani pre iné osoby, ale bude mať len dehonestujúce účinky pre Slovenskú republiku a rozkladné účinky pre fungovanie orgánov ochrany práva.

Keby orgány ochrany práva túto svoju funkciu odignorovali, potom by sa mohlo stať, že by pristúpili k trestnému stíhaniu, obžalovaniu aj odsúdeniu podozrivých. V takom prípade by prichádzalo do úvahy uloženie trestu za podvod všetkým odsúdeným vo výške od 5 do 12 rokov odňatia slobody nepodmienečne. Bolo by im možné uložiť aj trest prepadnutia celého majetku. Ale mohlo by to otvoriť aj  Pandorinu skrinku, práve preto zrušenie všetkých milostí udelených vo veci Technopol nemožno očakávať.

Michal Vaľo

Na Slovensku je trojdelenie štátnej moci. Ak sa naruší právna podstata štátu, že zákonodarná moc zasiahne do moci výkonnej, tak zajtra sa môže stať, že zákonodarná moc zasiahne do moci súdnej a bude napríklad rušiť rozsudky, ktoré jej alebo jej sponzorom nebudú vyhovovať. Stoji teda vyšetrenie jedného kriminálneho činu zavlečenia, aj za cenu povalenia právneho systému štátu?

Parlament, ktorý reprezentuje zákonodarnú a ústavodarnú moc, prijatím ústavného zákona a pripravovaného uznesenia zasiahne nielen do moci výkonnej, tým, že zruší rozhodnutie prezidenta, ale zasiahne aj do moci súdnej, keďže sa chystá zrušiť aj rozhodnutia súdov všetkých stupňov. Takže, nie je tu len hrozba, že „zajtra“ parlament môže rušiť rozsudky súdov, on ich ruší už teraz. To po prvé.

Po druhé, nejedná sa o bežný kriminálny čin, ale o závažné podozrenie, že syna prezidenta zavliekol do cudziny štátny orgán, čo možno označiť za čin štátneho terorizmu.

Po tretie, nehrozí len  deštrukcia právneho systému, ale prijatie takého ústavného zákona a uznesenia parlamentu, o aké tu ide, hrozí deštrukciou celého charakteru štátu, ktorý už nebude demokratickým a právnym štátom.

A po štvrte, charakter štátu nemá byť v skutočnosti obetovaný na oltár objasnenia činu štátneho terorizmu. Ten je už dnes de facto objasnený, všetci vieme, ako sa veci udiali, a veľmi pochybujem, že aj po zrušení amnestií a milostí bude niekedy vyriešený aj de jure. Charakter štátu sa v skutočnosti má obetovať politikárčeniu. Osobným a straníckym záujmom politikov. V dnešnej dobe sa nedá dokonca celkom vylúčiť ani to, že pre niektorých politikov je cieľom priamo rozvrátenie demokratického a právneho charakteru štátu a nastolenie iných foriem moci.

 

Niektorí politici argumentujú, že ak si väčšina spoločnosti želá zrušiť amnestie, tak ich vôľa ma byť splnená bez ohľadu na Ústavu. V skutočnosti však žiadna strana s takým bodom programu nešla do volieb a teda ani nemá mandát sa zaštiťovať vôľou voličov v tejto otázke. Ak by však v budúcnosti nejaká strana s takým bodom programu získala vo voľbách ústavnú väčšinu, je podľa Vás dobré aby do právneho systému ad hoc zasahovala laická väčšina, navyše jednostranne informovaná prostredníctvom hercov a mimovládok ?

Väčšina občanov bude nepochybne vždy podporovať postup, ktorý by viedol k dosiahnutiu spravodlivosti. Rovnako, ako by podporili aj postup, ktorý by viedol k navráteniu zdravia chorému človeku. Ale tu sa nerozhoduje o tom, či sa má pacient liečiť, ale akými prostriedkami sa to má stať a to je odborná otázka.

Nechám na úvahu čitateľov, či by bolo dobre, keby parlament – či už s mandátom voličov alebo bez neho – hlasoval napríklad o tom, či sa zhubný nádor má odstrániť operáciou alebo chemoterapiou či ožarovaním alebo či sa má použiť postup, ktorý ešte nikto nikdy na liečbu nepoužil. Či nie je správne, aby o odborných otázkach rozhodovali odborníci uzákoneným spôsobom – v danom prípade v konaní pred súdmi – a nie ústavodarné zhromaždenie politikov žijúcich v predstavách, že nad nimi je len Boh, a pre niektorých ani ten nie.

 

Poslanci Budaj s Matovičom presadili do vládneho návrhu na zrušenie amnestii aj zrušenie premlčania trestných činov. O tom či predmetný trestný čin je premlčaný tak nemá rozhodovať súd, ale má to byť predmetom dohody medzi koalíciou a opozíciou. Rovnako chcú doplniť, aby Ústavný súd nemohol v tejto veci rozhodovať inak, ako na podnet 30 poslancov, alebo aby účastníkom konania bol prezident. Čo si myslíte o takýchto nápadoch. Nepovedie takéto kupčenie a vytváranie si nových paragrafov k rozvrateniu právneho štátu?

O tom či predmetný trestný čin je premlčaný bude nakoniec tak či tak rozhodovať súd, ale politici chcú, aby nerozhodoval na základe platného zákona, ale aby ich súčasne rozhodnutie o nepremlčaní uplatnil súd spätne, na činy, ktorých trestnosť už zanikla. To je v príkrom rozpore so zákazom retroaktivity v trestných veciach, ktorá je definičným znakom právneho štátu.

Politici sú si vedomí, že obe normy, ktoré pripravili, sú v rozpore so základnými princípmi platnými v  demokratickom právnom štáte. Naivne si myslia, že ak zabránia Ústavnému súdu, aby ich preskúmal, budú uplatniteľné. Zabúdajú, že každá osoba, ktorá by bola stíhaná na základe akejkoľvek právnej normy trestného charakteru so spätnou účinnosťou sa môže úspešne domôcť ochrany pred Európskym súdom pre ľudské práva. A nielen ochrany, ale aj náhrady škody a nemajetkovej ujmy.

Oni sa ani netaja tým, že v skutočnosti nechcú, aby Ústavný súd preskúmal tieto normy. Chcú len predstierať, že taká možnosť existuje, bez toho, aby ju reálne pripustili. Preto chcú podmieniť skúmanie Ústavným súdom väčším počtom poslancov, než je počet poslancov, ktorí za prijatie týchto noriem nezahlasujú. Ale aj keby k takému podmieneniu nedošlo, je takmer vylúčené, aby Ústavný súd stihol rozhodnúť o veci potrebným počtom hlasov v lehote, ktorú parlament stanoví, pri súčasnom počte sudcov Ústavného súdu, ktorý je vďaka prezidentovi neúplný.

Je to ďalší podvod na občanoch a na právnom štáte. Parlament verejne prezentuje, že ústavu a zákony možno znásilňovať aj obchádzať, čím nepochybne hrubo deformuje právne povedomie občanov.

To, čo chcú polici zaviesť prijatým ústavným zákonom, je nový druh konania pred Ústavným súdom, je preto potrebné určiť, kto bude jeho účastníkom. Keďže parlament zruší rozhodnutia prezidenta o udelení amnestií a milostí, je logické, že prezident by mal byť účastníkom konania. Nie však predseda vlády, ako sa navrhovalo. Mečiar pri vydaní amnestií nevykonával právomoci predsedu vlády, ale dočasne prenesené právomoci prezidenta.

 

Ako sa ako právnik pozeráte na odbornú úroveň diskusie na tému amnestie, kde televízia Markíza miesto avizovaného odborníka na právo JUDr. Harabina pozve speváka Ota Weitera a humoristu Milana Markoviča?

V minulosti som mal výhrady k tomu, že televízie pozývajú na diskusie o právnych otázkach politológov alebo majiteľov prieskumných agentúr, ktorí neraz prezentujú verejnosti veľmi svojské predstavy o práve. V súvislosti s tým, čo pripravili naši politici teraz, si však myslím, že najvhodnejším prostredím pre prijatie rozhodnutí by bolo šapitó a tak mi na besedách o týchto „právnych“ aktoch klauni typu Markoviča neprekážajú, naopak, dobre ilustrujú, že ide o klauniádu.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Čaputová: Postoj Maďarska a Poľska k rozpočtu EÚ môže poškodiť záujmy SR

0 icon

Bratislava 26. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Postoj Maďarska a Poľska, ktoré zablokovali schválenie dlhodobého rozpočtu EÚ a s ním spojeného plánu obnovy, môže podľa prezidentky SR Zuzany Čaputovej poškodiť záujmy Slovenska. TASR o tom informoval hovorca prezidentky SR Martin Strižinec "Jeho výsledkom je, že štáty Európskej únie vrátane Slovenska…

Plošné dotovanie obedov v materských a základných školách sa od augusta budúceho roka skončí

0 icon

Bratislava 26. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Erika Ďurčová)   Plošné dotovanie obedov v materských a základných školách sa od začiatku augusta budúceho roka skončí. Kým v súčasnosti štát sumou 1,2 eura dotuje každý obed pre dieťa navštevujúce posledný ročník materskej školy alebo základnú školu, od začiatku augusta budúceho roka sa budú na…

Aj po vakcinácii budú rúška vo Francúzsku povinné

0 icon

Paríž 26. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Francúzsky minister zdravotníctva Olivier Veran uviedol, že jeho krajina sa pripravuje odštartovať vakcináciu proti ochoreniu COVID-19 koncom decembra. Zároveň však vo štvrtok upozornil, že ľudia stále budú musieť nosiť rúška a dodržiavať odstup aj po tom, ako vakcína bude všeobecne dostupná. Veran konštatoval, že…

Ako bude vyzerať zimná sezóna? Lyžiarske strediská sa to dozvedia, ale až na budúci týždeň. Doležal vysvetlil dôvod

0 icon

Bratislava 26. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Slovenské lyžiarske strediská by už budúci týždeň mohli byť informované, ako bude vyzerať zimná sezóna na Slovensku. Vyhlásil to v dnešnej online diskusii minister dopravy a výstavby Andrej Doležal Podľa neho so semaforovým návrhom z dielne jeho rezortu sa odborníci ešte len zoznamujú…

Lavrov: Západ hrubo zasahuje do vnútroštátnych záležitostí Bieloruska

0 icon

Minsk 26. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Nikolai Petrov/BelTA)   Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov vo štvrtok obvinil Západ zo zasahovania do vnútroštátnych záležitostí Bieloruska. Vyhlásil to po stretnutí s bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom v tamojšej metropole Minsk, informovala agentúra AFP "Rozumný bieloruský ľud sa zaobíde aj bez akýchkoľvek vonkajších vplyvov a…

Rodičky z Prešovskej nemocnice poslali bez bábätiek domov. Zariadeniu mali chýbať lôžka

0 icon

Bratislava 26. novembra 2020 (HSP/Foto:Pixabay)   Dve ženy, ktoré boli krátko pred pôrodom pozitívne testované na COVID-19, museli opustiť nemocnicu po narodení svojich deti. Tie ale ostali v nemocnici a mamičky sa k nim mohli vrátiť až po pár dňoch. Na prípady týchto mamičiek upozornila televízia Markíza „Po príchode mi…

Turecko naďalej riskuje sankcie EÚ, tvrdia Atény

0 icon

Atény 26. novembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Turkish Presidency)   Grécko vo štvrtok uviedlo, že susedné Turecko doposiaľ odmietlo prijať opatrenia požadované Európskou úniou, aby sa vyhlo sankciám zo strany eurobloku. Hovorca gréckej vlády Stelios Petsas poznamenal, že pokračujúci turecký prieskum ložísk nerastného bohatstva vo východnom Stredomorí podkopáva úsilie o opätovné začatie rozhovorov,…

Prokurátor nariadil polícii preveriť tvrdenia poslanca Baránika o korupcii

0 icon

Bratislava 26. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) dnes vydal pokyn vyšetrovateľovi Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), aby dôsledne preveril informácie o údajnom korupčnom správaní prokurátorov, o ktorom hovoril poslanec Národnej rady SR (NR SR) Alojz Baránik (SaS). Ako informovala hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová, polícia sa vecou…

To nie ja, to… Matovič sa opäť ospravedlňuje

0 icon

Bratislava 26. novembra 2020 (HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Premiér Igor Matovič (OĽaNO) vo štvrtok predpoludním zverejnil príspevok na Facebooku, v ktorom reagoval na nedávne rokovanie koaličnej rady v nemocnici, kde je hospitalizovaný šéf parlamentu Boris Kollár. Matovič za Kollár údajne išiel s vedomím, že neporušuje žiadne pravidlá Matovič zverejnil "ospravedlnenie" vo…

Predsedu parlamentu prepustia v piatok z nemocnice

0 icon

Bratislava 26. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Predsedu Národnej rady SR (NR SR) Borisa Kollára (Sme rodina) prepustia v piatok 27. novembra z nemocnice do domácej liečby. Informoval o tom generálny riaditeľ Nemocnice svätého Michala Branislav Delej s tým, že zdravotný stav Kollára si už nevyžaduje ďalšiu hospitalizáciu na lôžku.…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ivan Holek

Slováci ako pokusné myši! Výzva k občianskej neposlušnosti!

0icon

Je čas vážne uvažovať o občianskej neposlušnosti, pretože Slovensko sa stáva obeťou človeka, ktorého správanie sa začína vymykať spod kontroly. Tento človek uveril sám sebe, že chce národu dobre a považuje sa za jeho záchrancu. Tento človek nadobudol presvedčenie, že jedine on vie ako najlepšie zvládnuť epidémiu, a preto má…

Marek Danko

Či zvíťazil ukrajinský Majdan?

0icon

Takzvaná revolúcia dôstojnosti nevyriešila žiaden z problémov na Ukrajine. Naopak, stala sa zdrojom novej politickej krízy, ktorá vyústila do ľudských, ekonomických a územných strát. V čase získania nezávislosti mala Ukrajina už väčšinu formálnych atribútov a inštitúcií štátnosti. Avšak nešla tým, že by ich naplnila novým obsahom a optimalizovala ich funkčnosť, ale tým najjednoduchším spôsobom –…

Peter Švec

Vyhlásenie suverenistov k významnému výročiu.

0icon

Kto sa nepoučí z histórie, ten si ju zopakuje. Výročie ústavného zákona o zániku ČaSFR a vzniku dvoch samostatných suverénnych štátov, plnoprávnych subjektov medzinárodného práva, nech je nám mementom, aby sme nikdy nedovolili odovzdávanie pilierov štátnosti akémukoľvek nadštátnemu subjektu. Tomuto významnému medzníku predchádzal zápas o národnú slobodu po celom Slovensku. Každý zápas obsahuje utrpenie,…

Peter Lipták

Zaznelo na tlačovej konferencii nasledovateľov NSDAP

0icon

O hlasovaní na krízovom štábe 25.11. Hlasovalo sa jednohlasne, veď nikto sa ani nezdržal hlasovania, nakoniec ani nebolo potrebné tie kartičky dvíhať lebo jednoducho sa opýtalo, že kto je proti, alebo kto sa zdržal hlasovania a ani jedna ruka neišla hore, to znamená všetci boli za. Rokovanie, ktoré nemalo žiadne zbytočné…

Štefan Harabin

Ľudia prosím Vás spamätajte sa preboha živého! Neverte a nedávajte sa testovať ani PCR testami.

0icon

Aj z rozhodnutia portugalského apelačného súdu v Lisabone je bez najmenších pochybnosti nesporné, že i chystané PCR testy sú zjavne nespoľahlivé pre identifikáciu COVID-19. Ich identifikačná spoľahlivosť podľa tohto rozhodnutia je až dramatický mimoriadne nízka.

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Čo je ekologickejšie? Kúpiť si umelý alebo živý vianočný stromček?

0 icon

Vianočný stromček začína byť v blížiacom sa období opäť súčasťou našich príbytkov. Ťažko uveriť, že na Slovensku ho poznáme už viac ako dve storočia. Aká je ale ekologickejšia verzia? Falošný alebo živý? Na naše územie sa tradícia zdobiť vianočný stromček dostala až koncom 18. storočia z Nemecka. Najprv sa udomácnil v…

Psy milujeme. Pri ich krmení ale robíme týchto 10 chýb

0 icon

V Českej republike žije podľa údajov Európskej federácie výrobcov krmív pre domácich miláčikov viac ako dva milióny psov. Tým sa v prepočte na počet obyvateľov radí Česko medzi najväčších milovníkov psov v Európe. Aj my, Slováci, psy milujeme. Napriek tejto láske ale stále robia mnohí chovatelia rad prehreškov hlavne pri…

Letiská a ich šialené príbehy zachytené na fotografiách

0 icon

Letiská bývajú najmä počas sviatkov preplnené ľuďmi, ktorí sa vracajú domov kvôli rodine. A tam kde je veľké množstvo ľudí sa často odohrávajú tie najšialenejšie príbehy. A inak tomu nie je ani dnes. V tomto článku ti ukážeme šialené príbehy, ktoré sa podarilo zachytiť na týchto fotografiách. Tieto šialené príbehy…

Aké sú tie najextrémnejšie vedecké laboratóriá na svete?

0 icon

Vedecké laboratóriá slúžia na vykonávanie testov a výskumných postupov, či na prípravu chemikálií a niektorých liekov. Nasledujúce laborky ale nie sú umiestnené práve na typických miestach a ty sa o nič dozvieš viac. Práca vedca nie je ani zďaleka nuda, ako si si možno predstavoval. Bonusom je, keď robia títo vzdelaní ľudia na neobvyklých…

Ako dlho by padal kamienok na dno Mariánskej priekopy?

0 icon

Mariánska priekopa je najhlbšou časťou oceánu. Ak ti teda niekedy omylom dačo vypadlo cez palubu, ako dlho by trvalo kým by sa napríklad kamienok dostal na morské dno? Mariánsky priekop, ktorý sa nachádza v Tichom oceáne zhruba na polceste medzi Japonskom a Novou Guineou, je najhlbšou časťou oceánu a ponára…

Vo svete IT

Sledujete cez mobilné dáta videá alebo počúvate hudbu? Pozrite sa, koľko dát spotrebujete

0 icon

Väčšina z  nás dnes využíva rôzne dátové balíky od našich operátorov, tí viac zručnejší vedia približne odhadnúť, aký balík je pre nich vhodný, ale tí menej zručnejší nie. A práve preto Vám prinášame základný prehľad týkajúci sa spotreby dát sledovaním videí ako aj odhad spotreby dát počúvaním hudby prostredníctvom mobilných…

Okolo Zeme preletí potenciálne nebezpečný asteroid. Stane sa tak už v najbližšiu nedeľu

0 icon

Obrovský asteroid pomenovaný (153201) 2000 WO107 preletí v priebehu najbližších dní v blízkosti Zeme. Stane sa tak už koncom novembra, konkrétne v najbližšiu nedeľu. Asteroid by podľa zistení mal dosahovať šírku niekde medzi 370 metrami až 820 metrami. Inými slovami, ide o poriadnu kus skaly, ktorý by v prípade kolízie mohol…

Prečo sa Xiaomi volá Xiaomi? A aké alternatívne mená prichádzali do úvahy pri zrode spoločnosti?

0 icon

Pre mnohých názov spoločnosti Xiaomi znie vcelku smiešne, pričom viacerí z nás ho nevedia doposiaľ správne vysloviť. Zaujímalo vás však niekedy, čo vlastne znamená  názov spoločnosti? Lei Jun, jeden zo zakladateľov a riaditeľov spoločnosti bližšie priblížil, čo to „Xiaomi“ vskutku znamená, ako aj to, aké ďalšie alternatívne názvy prichádzali do…

Chrome vás v režime Inkognito na Androide nechá po novom spraviť snímku obrazovky

0 icon

Jedna z funkcií, ktorá v prehliadači Chrome na Androide dlho chýba, je možnosť vytvorenia snímky obrazovky v režime inkognito. To by sa však už mohlo čoskoro zmeniť. Naznačuje to najnovšia verzia prehliadača Chrome Canary, v rámci ktorej sa objavila možnosť vytvorenia snímky obrazovky aj v režime inkognito. Takto si funkciu…

Séria smartfónov Samsung Galaxy S21 by mohla priniesť odomknutie zariadenia pomocou hlasovej biometrie

0 icon

Budúca generácia vlajkových smartfónov zo série Galaxy S21 od juhokórejskej spoločnosti Samsung je už pomaly ale isto na ceste. Ich predstavenie sa má konať už začiatkom budúceho roka, čo však neodrádza zahraničných leakerov odhaľovať nové a nové informácie o týchto zariadeniach. Najnovšie sa na svetlo sveta dostali informácie o návrate…

Armádny Magazín

Kalašnikov predstavil novú hračku: Karabínu AKV-521

0 icon

Rusko, 26. november 2020 (AM) - Koncern Kalašnikov predstavil milovníkom palných zbraní svoj nový produkt - karabínu AKV-521 v kalibri 5,45x39. AKV-521 je na 85% unifikovaný s civilnou verziou samopalu AK-12, tj. karabínou TR3, ale zároveň má svoje osobitosti. &

Sýria : Rusi zbombardovali ďalší veľký teroristický tábor. Video

0 icon

Sýria, 26. november 2020 (AM)  - Ankara posilňuje svoje vojenské pozície v Idlibe a Rusi im ničia teroristické základne. Ako odplatu za kroky Ankary v Náhornom Karabachu sa Rusko zúrivo pustilo do pro-tureckých teroristov v Sýrii.   Video: intenzívne bombardovanie oblastí, kde sa nachádzajú teroristi

Rusko má podmorskú CIA - nový systém hydroakustického sledovania

0 icon

Rusko, 26. november 2020 (AM) - Podvodné bitky si dnes už prakticky nedokážeme predstaviť bez účasti ponorných bezpilotných prístrojov. A napokon ani bez spoločného centra pre zber dát založenom na moderných akustických prostriedkoch sledovania pod vodou. Aké prostriedky má Rusko v tejto sfére? A čo s tým má spoločné ame

Sýria: Rusko-Iránska pasca pre izraelské F-16

0 icon

Rusko, 26. november 2020 (AM) - Podľa zdrojov blízkych sýrskej armáde pravdepodobne raketový úder proti juhozápadu Damasku spôsobí nový bod obratu vo vojenskom pakte podpísanom v júni s Iránom, ktorý otvoril dvere Sýrskeho neba Iránskym systémom protivzdušnej obrany. Ten na seba nenechal dlho čakať a 17. novembra Bavar - 373 skutočne…

Kde sa začne boj Ruska s USA?

0 icon

Rusko, 26. november 2020 (AM) - Vpád Američanov do teritoriálnych vôd Ruska – to nebola obyčajná „provokácia“. „Ak by ste sa ma dnes opýtali, kde sa môže začať námorná vojna medzi USA a Ruskom, tak odpoviem – v zálive Petra Veľkého! Pretože nedávny vpád torpédoborca John McCain do tunajších výs

Svetlo sveta

25.11. Svätá Katarína Alexandrijská, mučenica čistoty

0 icon

Svätá Katarína Alexandrijská je mučenica, ktorá bola ako 18 ročná umučená rukami pohanského vládcu Maxentiusa. Cirkev ju zaraďuje medzi 14 svätých pomocníkov v núdzi, ktorých orodovanie u Boha sa uznáva ako osobitne účinné. Svätá Katarína bola o 1100 rokov identifikovaná svätou Johankou z Arku ako jednou z tých, ktorá sa…

Hriech Lenivosti

0 icon

« Je dokonané » (Jn 19, 30)Šieste slovo, ktorým sa nám prihovára Ježiš z kríža, je vyslovené na zadosťučinenie hriechu lenivosti. Lenivosť je choroba vôle, ktorá spôsobuje, že zanedbávame svoje povinnosti. V bežnom živote sa prejavuje ako lenivosť, neochota, ľahostajnosť, ľahkovážnosť. Lenivosť v náboženskej oblasti je predovšetkým nevôľa k duchovnému…

Otec Urbančok: Blíži sa bibliou predpovedaný koniec sveta ?

0 icon

Homília na 25. nedeľu po Turícach – Misál sv. Jána XXIII. Mt 24,15-35 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel – kto číta, nech pochopí: vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr, kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu,…

Arcibiskup Fulton J. Sheen: Nebo nie je až tak ďaleko

0 icon

V jednej známej piesni sa hovorí: “Keď som pri tebe, som v nebi.” Nech to znie akokoľvek ľúbivo, toto nie je nebo, o ktoré človek na zemi zápasí. Ak chceme hovoriť o nebi, musíme najskôr pochopiť, prečo nebo je večnosť. Hovoriť o večnosti znamená pochopiť čas. V nebi nie je…

Očistec je miestom utrpenia, ale zároveň predĺžením Božieho milosrdenstva po smrti

0 icon

Pre veľkú väčšinu ľudí je takmer nemožné dosiahnuť na tomto svete dokonalosť. A preto Cirkev hovorí o Očistci. Pre väčšinu z nás je nemožné zomrieť v stave dokonalosti. Ďakujme Bohu, že vo svojom milosrdenstve, nám ľuďom, dal Očistec. Očistec je pre nás rozšírením Božieho milosrdenstva z tohto sveta do nadprirodzeného.…

icon FOTO DŇA