Exkluzívne: Fico, Richter a Machyna vs. Mihál vo virtuálnej debate o najvyššom veku odchodu do dôchodku

Bratislava 19. mája 2018 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)

 

Strana Smer-SD predstavila svoj návrh ústavného zákona o stanovení maximálnej výšky veku pri odchode do dôchodku. Je to typicky ľavicová agenda a ako taká sa prirodzene stretla s kritikou pravice. Jedna strana druhú už dávno nepočúva, každá má úplne iný slovník a žije v inom vesmíre. Napriek tomu, alebo práve preto sme sa rozhodli stanoviská oboch strán usporiadať do formy virtuálneho dialógu. Za ľavicu hovorí predseda strany Smer-SD Robert Fico, minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter a predseda Rady OZ KOVO Emil Machyna. Za pravicu hovorí podpredseda strany Spolu Jozef Mihál. Pre istotu ešte raz upozorňujeme: tento dialóg v skutočnosti nikdy neprebehol, hoci výpovede oboch strán sú autentické, odzneli minulý týždeň v Národnej rade.

Na snímke poslanec NR SR Jozef Mihál

Fico: „Vek odchodu do dôchodku je tohto roku 62 rokov a 139 dní a postupne to rastie, v nadväznosti na priemerný vek dožitia. Navrhujeme zastropovať ho na úrovni 65 rokov u mužov. A u žien, ak sa žena starala o jedno dieťa a vychovala ho, úmyselne chceme používať výraz výchova a starostlivosť, navrhujeme ho znížiť o jeden rok, v prípade dvoch a viacerých detí by sa dôchodkový vek znížil o dva roky.

Ak vek odchodu do dôchodku nezastropujeme, tak vystavíme ľudí tomu, že vo veľmi vysokom veku budú musieť pracovať, a to aj manuálne. Chceme sa k tejto téme postaviť zodpovedne a ja som veľmi otvorene povedal, že to bude mať aj svoje dopady. Ale tu ide o ľudské príbehy, a preto je našou povinnosťou veľmi presne povedať verejnosti, čo všetko to bude v praxi znamenať. Pokiaľ zastropujeme vek odchodu do dôchodku na 65 rokov u mužov, tak môžeme hovoriť približne o roku 2035 až 2037, keď dôjde k tomu, že nárast veku odchodu do dôchodku sa zastaví. V tom je význam tohto nášho opatrenia.“

 

Mihál: „V prvom rade, pokiaľ myslíme dnešných štyridsiatnikov, a Smer týmto návrhom zjavne myslí dnešných štyridsiatnikov, lebo dopady budú až na dnešnú strednú a mladšiu generáciu, tak musíme uvažovať komplexne. Riešiť vytrhnute len jeden parameter, v tomto prípade dôchodkový vek, je populizmus a nie zodpovedná politika. Rozumiem tomu, že pre mnohých voličov zastropovanie dôchodkového veku vyzerá pekne, ale opakujem, že sa to týka najskôr dnešných štyridsiatnikov: tí, čo majú dnes 55 rokov a myslia si, že sa to bude týkať aj ich, sú na omyle.“

 

Fico: „Slovensko je krajina, ktorá, keď si vezmeme nočnú prácu, nadčasy a celkovú dĺžku odpracovaných hodín, patrí medzi európskych rekordérov. A považujeme preto za správne a spravodlivé, aby sme takto ľudí chránili a nedovolili, aby sa im vek pri odchode do dôchodku neprimerane predlžoval. Keďže ide o návrh ústavného zákona, musíme hľadať kompromisy aj s opozičnými stranami, inak táto iniciatíva nemá zmysel. Len ak sa spoja hlasy vládnej koalície a opozície, môžeme takýto zákon prijať.

Navrhujeme, aby sme v tejto novelizácii ústavy SR, a to je ponuka pre opozíciu, zakotvili existenciu štandardného sociálneho poistenia, druhého piliera, ale aj tretieho, tzv. doplnkového spôsobu dôchodkového zabezpečenia. Podľa mňa je to silná záruka – ak sa v ústave SR objaví zmienka, že máme tri piliere dôchodkového zabezpečenia, to by znamenalo, že ak by mal niekto v budúcnosti ambíciu dotknúť sa niektorého z týchto pilierov, tak narazí na prekážku v podobe ústavy SR.

Ten strop treba stanoviť. My jednoducho nemôžeme dovoliť, aby človek bol v 71 rokoch nútený niekde do rána stáť pri nejakom stroji alebo robiť nejakú inú ťažkú prácu. Veľmi vás ale prosím, aby táto iniciatíva nebola nesprávne chápaná: my nenavrhujeme zvýšenie odchodu do dôchodku na 65 rokov namiesto dnešných 62 rokov a 139 dní. Naopak, rátame s tým, že to bude fungovať aj naďalej tak, ako je to dnes nastavené, lenže iba po určitú pevne stanovenú hranicu.“

 

Mihál: „Toto je typická agenda Smeru, ktorú už predviedli niekoľko krát, že niečo ľúbivé povedia, ale vlastne sa to nebude týkať nikoho. Zoberte si napríklad tie trináste a štrnáste platy: na prvý pohľad to vyzerá ako perfektné opatrenie, ale spýtajte sa vo firmách, či ich budú vyplácať zamestnancom. Dostanete v podstate všade odpoveď, že je to nezmysel. Vyzerá to síce pekne v zákone, ale podmienky sú nastavené tak, že žiadny zamestnanec žiadny trinásty, štrnásty plat za takýchto podmienok nedostane.“

 

Machyna: „Ja som veľmi rád, že je tu takáto iniciatíva z poslaneckého klubu Smer-SD. Som presvedčený, že na Slovensku ľudia pracujú veľa, pracujú dobre, majú veľa nadčasov, vianočných zmien a je dobre, aby vedeli, kedy pôjdu do dôchodku. Momentálne to nevedia. A aby si vedeli pripraviť všetky veci, ktoré sú na to potrebné, aj fyzické, aj zdravotné, a mohli sa na ten dátum spoľahnúť. My sme chceli 64 rokov, ale vieme sa dohodnúť aj na inom variante a nejakom kompromise.

Pre nás je dôležité, že to bude ústavný zákon. Máme totiž obrovské obavy, že môžu prísť sociálni inžinieri z pravice a zmeniť veci tak, že ani dôchodky nebudú a budú možno len nejaké odpočítateľné položky alebo nejaké bonusy. Toto my nechceme. Preto aj my budeme diskutovať s poslancami a presviedčať ich, aby sa zamysleli nad tým, že ak sa robia zákony, mali by sa robiť tak, aby sa zlepšovala kvalita čo najväčšieho množstva ľudí, a nielen určitého percenta.“

 

Mihál: „Toto je len politický marketing. Reálny úžitok z toho ľudia mať nebudú.“

 

Machyna: „Sociálna politika nie je zadarmo. Tá niečo stojí a štát, ktorý je vyspelý, dáva na sociálnu politiku veľkú časť svojich zdrojov. Najbohatšie štáty s najvyššou životnou úrovňou majú najväčšie odvody a najväčšie dane. Ak chceme zabezpečiť ľuďom dobrú starobu a kvalitný život, tak musíme zvažovať všetky alternatívy, vrátane toho, aby zamestnávatelia prispievali viac tam, kde je nočná prevádzka, rizikové pracoviská, kde sú náročné fyzické práce a podobne. Neakceptujeme pohľad, že poďme na 15 percent daní, a nech sa ľudia starajú sami o seba. To nie je správna cesta. A preto my hovoríme, áno, niečo to stáť bude, treba to zaplatiť a dohodnúť sa ako nastaviť pravidlá tak, aby boli správne.“

 

Mihál: „Dnes je ekonomická konjunktúra. Všimnite si, že pri tejto ekonomickej konjunktúre vládnuci Smer, ale ani SNS a Most-Híd nerobia žiadne opatrenia na vytváranie nejakej rezervy pre hospodárenie štátu v časoch, keď táto konjunktúra nebude. Veď to nie je tak dávno, keď tu bola ekonomická kríza, v rokoch 2009 až 2013, keď tu bola vysoká nezamestnanosť a štátny rozpočet bol hlboko deficitný. Žijeme v časoch, keď sa to môže kedykoľvek zopakovať a sú tu signály, a hovoria to aj niektorí renomovaní svetoví ekonómovia, že sa to bohužiaľ blíži. Čiže treba hospodáriť zodpovedne.“

 

Richter: „Pred šiestimi rokmi, keď som preberal rezort, schodok Sociálnej poisťovne bol 1,7 miliardy eur. V roku 2012 sme prijali zásadné reformné zákony, ktoré sa týkali prvého, druhého aj tretieho piliera s cieľom dospieť k lepším číslam. Vývoj ekonomiky je taký dobrý, že nezamestnanosť klesá a naopak, zamestnanosť stúpa, a my sa v roku 2019 dostaneme k vyrovnanému rozpočtu Sociálnej poisťovne. Tým zmizne potreba zo štátneho rozpočtu vykrývať dôchodkové zabezpečenie.

Aj to je sčasti odpoveď na otázku, či sa to dá finančne ustáť. Vývoj dôchodkového zabezpečenia je flexibilný, sú tu napríklad aj také témy ako platenie odvodov do Sociálnej poisťovne za roboty, ktoré nahradia ľudí v pracovnom procese. A je tu veľmi veľa aj ďalších otvorených otázok. Ak bude takto prijatý tento zákon, tak prvé jeho finančné dopady by sa mohli prejaviť okolo roku 2025, keď by sa už týkal žien, ktoré vtedy dovŕšia 63 rokov. Do roku 2070 sa dá hovoriť o nákladoch vo výške 86 miliárd eur, ktoré by tu boli navyše, ak by bolo namiesto terajšieho prijaté navrhované riešenie. Ale na druhej strane, vieme si predstaviť, že by deti, ktoré sa dnes narodia, odchádzali do dôchodku v 71 rokoch? Zodpovedná vláda a zodpovední politici sa musia tejto otázke venovať.

Ešte jedna vec, aby nedošlo k nedorozumeniu: to nie je tak, že ľudia by od určitého veku už nemohli pracovať. Ak budú chcieť, budú môcť. Tu ide iba o to, že od určitého veku už budú mať nárok nepracovať a poberať starobný dôchodok.“

 

Mihál: „Ak niekto na tom, že dnes je 5-percentná nezamestnanosť, stavia víziu, že dôchodky o 20 – 30 rokov budú lepšie ako dnes, tak to nie je vizionár ani štátnik, ale populista. Skutočnosť je totiž taká, že o 20 – 30 rokov nevieme síce ako bude vyzerať ekonomika Slovenska, mala by byť vďaka prirodzenému vývoju na tom lepšie ako dnes, ale veľmi dobre vieme, že máme demografický problém, dnešných štyridsiatnikov, generáciu tzv. Husákových detí.“

 

Machyna: „Súhlasím s tým, že demografický vývoj nie je dobrý. Podporme ho! Mladí ľudia by mali mať motiváciu: bývanie, jasle, atď. To všetko spolu súvisí. Ale nielen demografický vývoj, ale aj príjmy a dane sú dôležité.“

 

Mihál: „Generácia tzv. Husákových detí je veľmi silná, napríklad v roku 1975 sa narodilo 90 tisíc detí. Keď tieto silné ročníky pôjdu do dôchodku, v tom čase budú práve prichádzať do produktívneho veku dnešné deti, pričom dnes sa rodí ročne 50 – 55 tisíc detí. To znamená, že bude výrazne iný pomer produktívneho obyvateľstva voči dôchodcom, oveľa horší ako dnes. Teda aj keď sa ekonomika zlepší, čo sa veľmi pravdepodobne zlepší, bude omnoho menej pracujúcich ako dôchodcov. Toto sú objektívne fakty, tieto čísla my dnes presne poznáme a bohužiaľ, podávajú veľmi zlú správu o budúcnosti tých budúcich dôchodcov, ktorí majú dnes 40 – 45 rokov.“

 

Machyna: „Ak dnes rastie produktivita práce a podiel miezd na HDP je nižší, než podiel ziskov, pričom na Západe je to presne opačne, tak je prirodzené, že treba prispieť trochu viac. Nie je možné akceptovať stav, že tu sa bude zarábať a pritom konsolidované závierky budú na Cypre alebo v Luxemburgu. Treba aby sa odviedli peniaze tu, aby sa z týchto zdrojov potom vytvoril priestor na to, aby sa tie sociálne benefity zaplatili.“

 

Mihál: „Je jednoducho faktom, že pri priebežnom systéme, ktorým je dnes systém sociálneho poistenia, tzv. prvý pilier, menej ľudí bude platiť odvody a omnoho viac ľudí bude čerpať dôchodok. Tak nech mi teda niekto vysvetlí, ako je možné pri tom, čo nás čaká, mať lepšie dôchodky ako dnes.“

 

Machyna: „Slovensko má 6 percent z HDP na starobné dôchodky, pričom niektoré okolité krajiny majú vyše 10 percent. Preto som presvedčený, že máme priestor na to, aby sme lepšie prerozdeľovali, a tiež aj zvýšili príjem. Toto je potom otázka diskusie, to je odborná téma, ako presne nastaviť pravidlá cez vykonávacie predpisy a zákony, aby sa dalo garantovať, že tu budú zdroje na dôchodky a slušnú starobu. Ale cieľ je kvalita života a človek, vyššia hodnota nie je. Peniaze nie sú vyššia hodnota. Človek pracuje preto, aby lepšie žil, nie preto, aby jedno percento ľudí lepšie žilo.“

 

Mihál (na otázku redaktora, či možno pri hľadaní riešenia demografického problému rátať s migráciou): „Už len to, že sem majú prísť pracovať Ukrajinci alebo Srbi, v mnohých ľuďoch vyvoláva vášne, takže pri takto nastavenom myslení Slovákov si asi ťažko môžeme predstaviť, že by migranti mali byť budúcnosťou dôchodkového systému na Slovensku. To reálne nebudú.“

 

Richter: „Nevolili sme populistické riešenia, ktoré by boli prehnané z hľadiska vekovej hranice, ale ponúkame kompromisný a realistický návrh, ktorý vychádza z odborných analýz a som presvedčený, že bude úspešný. Aby ľudia mali istotu v tom, že budú vedieť, kedy pôjdu do dôchodku. Aby to nebolo ako dnes, že na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny chodia otázky ľudí, dokedy budú pracovať.

Po prijatí ústavného zákona možno bude treba zmeniť aj ďalšie predpisy, aby nadväzovali, ale chcem zagarantovať, že nie je naším cieľom meniť základné princípy prvého a ani druhého piliera, skôr možno posilniť ten tretí, doplnkový pilier, ktorý je veľmi dôležitý aj vzhľadom na ďalšie legislatívne iniciatívy, ktoré pripravujeme, napríklad otázka takzvaného preddôchodku.

 

Mihál: „Treba predovšetkým posilniť druhý pilier, treba ho propagovať a urobiť súvisiace legislatívne úpravy. Pretože pre generáciu dnešných štyridsiatnikov môže byť záchranou na dôchodku to, že si dokážu viac a lepšie nasporiť a významnú časť ich dôchodku bude tvoriť to, čo si nasporia v druhom pilieri. Dá sa to urobiť, ale súčasná vláda na to jednoducho kašle a týmto ľuďom zbytočne utekajú stovky miliónov ročne, ktoré mohli mať na zhodnotení svojich úspor. Nedeje sa tak pre zlú legislatívu a aj preto, že táto vláda o tom vôbec nehovorí, nedáva žiadne odporúčania, resp. nerobí žiadnu informačnú kampaň, ako by sa mali ľudia správať. Toto treba tiež zmeniť.“

 

Machyna na otázku redaktorky, či nie je populistické prijať zákon, ktorého dôsledky sa môžu prejaviť až o mnoho rokov neskôr, keď už za ne táto vláda neponesie zodpovednosť: „Bismarck nebol socialista, ale vždy bude platiť jeho pravidlo troch grošov: jeden vraciam, druhý požičiavam a z tretieho žijem. Ďalšia generácia sa musí postarať o tú staršiu, inak to nemôže fungovať. Ja sa rád postarám o mojich rodičov a verím, že moje deti sa veľmi rady zase postarajú o mňa. To je cieľ každej zodpovednej politiky. Ak toto nepochopíme, tak veľmi ťažko budeme budovať stabilnú a silnú spoločnosť.“

Keďže za ľavicu hovorili až traja a za pravicu len pán Mihál, dajme mu posledné slovo: „Pre mňa osobne, ale aj stranu Spolu, je prvým kritériom udržateľnosť dôchodkového systému. Prvý, druhý, tretí pilier treba vnímať komplexne. A musíme pri nastavovaní parametrov uvažovať tak, aby na nejaké dôchodky vôbec bolo.“

Ivan Lehotský

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Krajniak: „Sme rodina presadila svoje požiadavky, novelu podporíme.“ Kotlebovcom: „Vypadnite z tlačovky.“ Do kostola len s vakcínou alebo plateným testom? Novela ide do 2. čítania. Pozrite si, ako hlasovali poslanci

0 icon

Bratislava 24. júla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian, Jaroslav Novák)   Koalícia dosiahla dohodu pri novele zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorou majú zaočkovaní získať výhody. Na dnešnej tlačovej konferencii to oznámil predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO) Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) doplnil, že…

Protest pred parlamentom pokračuje, dav chce zotrvať aj ďalšie dni

0 icon

Bratislava 24. júla 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer, Jakub Kotian)   Pred Národnou radou (NR) SR v Bratislave pokračuje aj v sobotných večerných hodinách protest stoviek ľudí proti pandemickým opatreniam. Ľudí je však menej ako popoludní, situácia je pokojnejšia. Demonštrujúci avizujú, že chcú pred parlamentom zotrvať najbližšie hodiny a byť tam…

Nerušil: Hľadanie Putina za každým rohom nám nepomôže. ČR by mala požadovať rešpekt nielen od Ruska

0 icon

Praha 24. júla 2021 (HSP/Sputnik/Foto:SITA/AP-Alexander Zemlianichenko, Brynn Anderson   Jednotkou hnutia SPD za Prahu bol novo menovaný Jozef Nerušil, člen Rady Českého rozhlasu pôsobiaci zároveň v Odbore komunikácii Arcibiskupstva pražského. V podrobnom rozhovore zhodnotil súčasné predvolebné zastúpenie strán vo verejnoprávnych médiách, nový význam hraníc chrániacich národnú identitu a uviedol svoju víziu…

Djokovič po postupe: „Vlhkosť vzduchu bola brutálna“

0 icon

Tokio 24. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Seth Wenig)   Srbský tenista Novak Djokovič sa suverénnym spôsobom prebojoval do 2. kola dvojhry na olympijskom turnaji v Tokiu. V úvodnom kole ako nasadená jednotka zdolal Huga Delliena z Bolívie 6:2, 6:2 "Teší ma, že som hladko prekonal úvodnú prekážku. Na úvod turnaja to bol…

Niektorí za celý život nenájdu nič a ona už objavila svoj štvrtý poklad z doby Vikingov

0 icon

Londýn 24. júla 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Screenshot Youtube)   Britská amatérska archeologička Kath Gilesová objavila na ostrove Man poklad, ktorý obsahuje viac ako stovku strieborných vzácnych artefaktov. Je zaujímavé, že ide už o štvrtý nález, ktorý sa vďaka svojmu koníčku žene podaril za posledné tri roky Počas ranného stredoveku Vikingovia útočili na mnoho…

Delegáciu USA na rokovaniach s Ruskom v Ženeve bude viesť Wendy Shermanová

0 icon

Washington 24. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Americkú delegáciu na prvom kole rusko-amerických rokovaní o strategickej stabilite, ktoré sa uskutoční 28. júla v Ženeve, bude viesť prvá námestníčka ministra zahraničných vecí USA Wendy Shermanová S odvolaním sa na americký rezort diplomacie o tom v noci na sobotu informovala agentúra Reuters. Na…

Do finále kvalifikácie na turnaji ATP v Kitzbüheli Martin aj Kovalík

0 icon

Kitzbühel 24. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Darko Vojinovic)   Slovenský tenista Andrej Martin postúpil do finále kvalifikácie dvojhry na antukovom turnaji ATP v rakúskom Kitzbüheli. V 1. kole v pozícii nasadenej dvojky zvíťazil nad Belgičanom Zizouom Bergsom 6:4, 6:3 Tretí nasadený Jozef Kovalík svojho slovenského krajana napodobnil. V dvoch setoch si poradil…

Smer-SD sa so zákonom o COVID preukazoch obráti na Ústavný súd

0 icon

Bratislava 24. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot video)   Opozičný Smer-SD sa s novelou zákona, ktorá hovorí o zohľadňovaní očkovania pri opatreniach, obráti na Ústavný súd (ÚS) SR . Urobí tak po jej schválení Národnou radou (NR) SR. Novelu označuje za diskriminačný. Vyhlásil to predseda Smeru-SD Robert Fico v parlamente. Dodal, že…

Ministerstvo zahraničných vecí: Chorvátsko striktne kontroluje stanovené podmienky vstupu do krajiny

0 icon

bratislava 24. júla 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Chorvátsko v týchto dňoch striktne kontroluje všetky stanovené podmienky pre vstup do krajiny. Súčasne platné podmienky ostávajú v platnosti minimálne do konca júla, prípadne až do odvolania. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR o tom informuje na svojej webovej stránke Pred vstupom do…

Pribudlo 43 nakazených, zaočkovali takmer 3 500 ľudí

0 icon

Bratislava 24. júla 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Za piatok 23. júla pribudlo na Slovensku 43 nakazených koronavírusom. Laboratóriá ukončili 10 540 PCR vyšetrení. Počet hospitalizovaných pacientov s potvrdeným ochorením COVID-19 alebo s podozrením naň stúpol o dvoch pacientov na 80. Nepribudla žiadna obeť ochorenia COVID-19. V piatok 23. júla dostalo prvú…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Štefan Harabin

Pellegrini a Fico mohli prijatie zákona o zvýhodnení očkovaných zastaviť, keby sedeli v parlamente a hlasoval proti. Miesto toho robili tlačovky, kde ubezpečovali ľudí, že oni sú proti.

0icon

V Piatok sa malo hlasovať o tzv. zákone o zvýhodňovaní očkovaných. Hlasovaniu o samotnom zákone predchádzalo hlasovanie o návrhu na skrátenie legislatívneho konania pre prijatie tohto zákona. Proti návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie, bola nakoniec Sme rodina, takže koalícia dokázala na podporu zrýchleného hlasovania o Lengvarského návrhu zozbierať len 61 hlasov. Ak by  opozícia…

Marek Tencer

Manipulačné techniky provakcinérov!

0icon

Kolektívna vina, umelo vytvorný nedostatok, klamstvá, znevhodňovanie, zastrašovanie to sú základné manipulačné techniky provakcinérov. Kolektívna vina. Až nenosíš rúško tak všetkých ohrozuješ, až pôjdeš navštíviť svojich blízkych tak ich môžeš zabiť. Takto nás strašila vláda pred Veľkou Nocou 2020. Strašenie pokračovalo tým že do

Boris Mesár

Dnes Národná rada (zrada) rozhoduje o prijatí ,,Čínskeho sociálneho kreditu " na Slovensku!!!

0icon

Dnes stojíme na prahu zavedenie Total Control režime plne odvodeného od čínskeho Sociálneho kreditu! V piatok bude Národná rada SR schvaľovať drakonických zákon, ktorý zabráni vstupu Slovákom do všetkých miest, prevádzok a budov, ak sa nepreukážu Digital Green Pass aplikácií! Právnik dokument rozobral a varuje, že jeho definíciu možno výkladom…

Ivan Holek

Úvaha o rizikách ženského pôvabu

0icon

Krása predstavuje moc, pretože je to niečo, čo veľmi silne pôsobí na iných. Krásu, a teda moc, je však možné využiť na niečo pozitívne, alebo zneužiť na niečo negatívne. Čo však kto seje, to nakoniec aj zožne, čo vo vzťahu k negatívnemu zneužitiu krásy kvôli osobnému prospechu, peniazom, alebo nejakým…

Andrej Sablič

Analýza ekonómie

0icon

Začiatok Prečo som sa rozhodol pre jej analýzu? Po II. Svetovej vojne sa ČLOVEK prostredníctvom svojich politikov dušoval, že už nikdy takúto katastrofu nepripusti. Dnes stojíme nad priepasťou ešte hrozivejšej vojny a politici sa už ani nepretvarujú a šíria virtuálny oheň a síru svetom. ČLOVEK zlyhal a tak je načase…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Cap Arcona: Veľká ľudská tragédia 2. sv. vojny: 2. časť

0 icon

Prinášame pokračovanie druhej časti o veľkej ľudskej tragédii 2. svetovej vojny s názvom Cap Arcona. Cap Arcona bol názov jednej z nemeckých lodí, ktoré tesne pred kapituláciou Nemecka potopili spojenecké bombardéry v domnení, že posádku tvoria nemeckí vojaci. Opak bol však pravdou. Posádku tvorili zajatci z koncentračných táborov v počte asi 4 500. Poďme sa spoločne pozrieť…

Účesy, ktoré ti spôsobujú bolesti hlavy

0 icon

Bolesť hlavy môže byť spôsobená rôznymi príčinami : stres, vysoký krvný tlak, zranenie alebo dokonca počasie. Spôsob, akým sa rozhodneš nosiť učesané vlasy, môže byť tiež hlavným faktorom, ktorý spôsobuje bolesti hlavy. Niektoré účesy, ktoré vyvíjajú tlak na pokožku hlavy, môžu mať za následok pocit bolesti. 1. Vrkoč

Umelec vytvára šialene realistické balónové sochy!

0 icon

Možno si už zažil oslavu či párty, na ktorej sa klaun pokúšal z dlhých balónov vytvárať rôzne sochy a nakoniec výsledok vyzeral, ako pes krížený s mačkou. Masayoshi Matsumoto je umelec, ktorý žije v Japonsku a ktorý pomocou bežných balónikov a vytvára neuveriteľné realistické sochy. Ich skutočnosť je taká prekvapivá, že budeš…

TOP10: Nepremyslené projekty, ktoré mali byť spravené oveľa dôslednejšie

0 icon

Niektoré projekty nevyjdú na jedničku. Spôsob, akým sú spravené nasledujúce veci, určite niektorých rozosmeje alebo naštve. Tieto projekty však majú jeden spoločný znak - vopred sa pri nich neuvažovalo. Buď sú nefunkčné, nelogické alebo naozaj hlúpe. Je jedno, či je to chyba projektanta alebo inštalatéra, dalo sa to urobiť oveľa…

Ako ovplyvňuje meno tvoj život? Je jeho výber dôležitý?

0 icon

Vybrať meno dieťaťa je jedným z prvých veľkých rozhodnutí, ktoré musia rodičia urobiť. A ukázalo sa, že výber tejto „životnej“ značky pre dieťa si vyžaduje hlboké zamyslenie, pretože podľa jednej štúdie môžu mená určovať, ako bude človek vyzerať v dospelosti. Respondenti dokázali správne odhadnúť meno cudzinca na základe fotografie tváre

Armádny Magazín

Ktorá hypersonická raketa ako prvá vstúpi do služby americkej armáde

0 icon

USA, 24.júl 2021 (AM) – Americké ministerstvo obrany vydalo vyhlásenie týkajúce sa prvých hypersonických rakiet, ktoré sa môžu objaviť v službe americkej armáde. Podľa riaditeľa programu pre hypersonické zbrane v Pentagóne Mika Whitea bol stanovený

V USA označili ruský protivzdušný systém S-500 za veľmi vážnu hrozbu pre NATO

0 icon

USA, 24.júl 2021 (AM) – Najmodernejší protivzdušný systém na svete S-500 je veľkou výzvou pre NATO. O tom píše dopisovateľ Caleb Larson pre portál 19FortyFive.   Nový ruský protivzdušný systém môže zneškodňovať celé spektrum súčasných aj perspektívnych leteckých prostriedkov útoku

Talibanci sú ˇpríčetní". Lavrov označil moskovský formát za najúčinnejší pre diskusiu o situácii v Afganistane

0 icon

Rusko, 24.júl 2021 (AM) – Ako minister poznamenal, tento formát je „reprezentatívny, ale na druhej strane priestranný a efektívny“. Minister poznamenal, že „moskovský formát“, ktorý sa už stretol viackrát a ktorý predstavuje všetky krajiny Strednej Ázie bez ohľadu na ich hranicu s Afganistanom je najefektívnejší.   Ruský min

Podľa čoho si vybrať správný kolimátor

0 icon

Slovensko, 24.júl 2021 (AM) – Veľakrát dostávam otázku, aby som poradil aký kolimátor si majú ľudia kúpiť. A každý očakáva, že mu rovno poviem značku a presný model.   Ale ono to nie je také jednoduché .. Napriek tomu sa pokúsim dať zopár odporúčaní, ktorých sa držať a pár mojich osobných…

Spomienka na prvé Bojové jánošíkovské družiny

0 icon

Slovensko, 24.júl 2021 (AM) – Pred budovou vlády SR sa nachádza socha Mareka Čulena, ktorého dnes asi väčšina národa už nepozná. Iní ho vnímajú ako zakladateľa Komunistickej strany Československa, no najlepšie by ho mali poznať členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, pretože bol jednoznačným stúpencom obrany ČSR pr

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali