Čaputová: Moja agenda môže osloviť liberálneho aj konzervatívneho voliča, ale moje názory sú liberálne

Bratislava 13. marca 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)

 

Prezidentská kandidátka a podpredsedníčka mimoparlamentného hnutia Progresívne Slovensko Zuzana Čaputová hovorí, že jej prierezová agenda môže osloviť liberálneho aj konzervatívneho voliča. V úrade chce byť bližšie k ľuďom, chodiť do terénu. Právomoci hlavy štátu považuje za dostatočné, vyjasniť by sa však podľa nej mohli menovacie právomoci

Na snímke kandidátka na prezidentku SR Zuzana Čaputová

V rozhovore pre TASR tiež priblížila, aké zákony by mala problém podpísať, či ktorým témam by sa chcela ako najvyšší ústavný činiteľ prioritne venovať.

 

Odmietali ste vstup do politiky, no napokon ašpirujete na najvyšší post v krajine. Ako došlo k tejto zmene?

Zmena prišla postupne. Ako advokátka som sa venovala aj systémovému nastaveniu orgánov verejnej moci. Postupne prichádzali ponuky, oslovilo ma až Progresívne Slovensko (PS), pretože som tých ľudí osobne poznala a dôverovala im. Stala som sa členkou a podpredsedníčkou hnutia.

Neskôr prišli kolegovia s nápadom prezidentskej kandidatúry. Minulý rok nastali tragické udalosti a najmä masívna odozva verejnosti a volanie po slušnosti, férovosti, spravodlivosti, teda témach, pre ktoré som do politiky vstupovala. Po dlhom a ťažkom hľadaní som urobila túto ponuku.

 

Nevnímate ako hendikep, že ste politický nováčik?

Nie som nováčik v politickom priestore. Som nová v role političky, ale dlhé roky som komunikovala s rôznymi politikmi. Zastupovali sme ľudí, vyjednávali sme v parlamente, venovala som sa fungovaniu verejných orgánov.

 

Ste podpredsedníčka mimoparlamentného hnutia Progresívne Slovensko (PS), kandidujete však ako nezávislá. Ako zabezpečíte svoju nezávislosť v prípade úspechu?

Kandidujem ako občiansky kandidát, ale považujem za férové ponechať si členstvo v politickej strane. Som presvedčená o tom, že rolu nezávislého nadstraníckeho prezidenta by som zvládla. V prípade zvolenia by som z PS vystúpila.

Ide zároveň o paralelu medzi mojím doterajším fungovaním, keď som ako právnička poskytovala právne služby, lebo aj prezidentský post je verejnou službou. Nezaujímalo ma, aké majú moji klienti politické či hodnotové preferencie, jednoducho bolo treba poskytnúť pomoc.

 

Akým témam sa chcete prioritne venovať ako prezidentka?

Prvou je vrátenie rovnováhy a férovosti v ekonomickej, environmentálnej i sociálnej oblasti. Máme deficity v tom, ako sú systémovo nastavené a niekedy aj personálne obsadené niektoré justičné orgány. Prezident má silnú právomoc v menovaní osôb, ktoré vytvárajú personálny substrát justičných orgánov. Budúci rok nás čaká menovanie generálneho prokurátora, čo je veľmi významná pozícia v našom systéme.

Považujem za nesmierne dôležitú tému životného prostredia. Z hľadiska perspektívy budúcich generácií je neprimerane podceňovaná. Máme problém so zaobchádzaním s lesmi, riešením starých environmentálnych záťaží, odpadmi. Zamerať sa treba na globálne klimatické zmeny. Tiež sa chcem venovať oblasti seniorov, zanedbávaných detí, osamelých žien a matiek. Sme tretia najrýchlejšie starnúca populácia v rámci EÚ. Nemáme dobre vyvinutý systém dlhodobej starostlivosti o seniorov.

 

Sú to veľmi konkrétne témy. Nebolo by ľahšie dosiahnuť to z vlády a parlamentu a nie z úradu prezidenta? Akými konkrétnymi krokmi ich môže prezident podľa vás presadiť?

Prezident nemá zákonodarnú iniciačnú právomoc, majú ju poslanci parlamentu a ministerstvá. Paradoxne, niekedy sa stane, že návrh zákona, ktorý pripraví minister, vplyvom legislatívneho procesu minie svoj cieľ.

Prezident je verejná autorita, subjekt, ktorý má najsilnejšiu legitimitu, pretože je volený priamo ľuďmi na rozdiel napríklad od ministra. Je to hlava štátu, môže byť v teréne, pri ľuďoch, môže byť ich hlasom a upozorňovať na prípady v praxi. Aktívny prezident tiež môže spolu s tímom odborníkov priniesť návrhy konkrétnych zámerov. Robiť z danej témy celospoločensky diskutovanú tému.

 

Prezidenta volia občania priamo. Myslíte si, že jeho právomoci vzhľadom na silný mandát od občanov sú dostatočné?

Považujem ich za pomerné silné, hoci by teoreticky mohli byť silnejšie. Neprihováram sa za posilnenie mandátu prezidenta a rozširovanie právomocí. Týmto úvahám by mala predchádzať poctivá odborná diskusia než návrh konkrétneho prezidenta alebo kandidáta. Sme parlamentnou republikou, parlament má mať „navrch“. Preto mám reštriktívnejší prístup k právomociam prezidenta. Ak by sa otvárala ústava, mali by sa vyjasniť právomoci. Prax ukazuje, že mnohé z právomocí sú nejasne zadefinované, ako napríklad menovacie právomoci a aj v súvislosti s tým, do akej miery môže prezident využívať vyjednávací priestor s osobou poverenou na zostavovanie vlády.

 

Čo považujete za najdôležitejšiu a najvýznamnejšiu právomoc prezidenta SR?

Mimoriadne významné sú menovacie právomoci.

 

Prezident je tu pre všetkých občanov. Vy ste skôr liberálka. Čo ponúkate konzervatívnym voličom, prečo by vo vás ako prezidentku mali vkladať dôveru?

Mám prierezovú agendu, môže osloviť liberálneho aj konzervatívneho voliča. Moje osobné názory sú liberálne, nesnažím sa ich schovávať až po prípadnom zvolení. Nie sú súčasťou agendy, ktorú budem presadzovať, vzhľadom na citlivosť, ktorú u niektorých ľudí vzbudzujú.

Ak by mal v kultúrno-etických otázkach nastať posun jedným alebo druhým smerom, malo by to byť po širšom spoločenskom konsenze. V hodnotách nachádzam s mnohými veriacimi ľuďmi, ku ktorým sa hlásim, veľkú zhodu.

 

Aké zákony by ste mali problém podpísať?

Mala by som problém podpísať zákony, ktoré by javili prvky protiústavnosti, išli by na úkor niektorých sociálnych skupín, alebo by napríklad nemali kvalitne vypracovanú doložku vplyvov na životné prostredie. Pokiaľ smerujeme ku kultúrno-etickým témam, rešpektovala by som názor väčšiny v parlamente, pokiaľ by zákon nešiel na úkor ľudských práv a slobôd a nebol by v rozpore s ústavou.

 

Jednou z hlavných tém tohto obdobia je výber nových ústavných sudcov. Väčšina politikov hovorila, že je potrebné obsadiť voľné miesta, nestalo sa tak. Navyše panoval názor, že by nových ústavných sudcov mal menovať nový prezident. Ako vnímate tento postoj politikov a ich správanie sa voči ústavnému súdu a v neposlednom rade k hlave štátu?

Mám pomerne kritický názor, parlament má v zmysle ústavy navoliť dvojnásobný počet sudcov v pomere k uprázdneným miestam, nestalo sa tak. Som presvedčená, že ak dôjde k navoleniu kandidátov, mal by ich vymenovať terajší prezident. K uprázdneniu mandátov sudcov ústavného súdu došlo v čase jeho funkčného obdobia. Ak by ich mal menovať nový prezident, mohol by si vybrať deväť sudcov podľa svojej „chuti“, ktorí by potenciálne mohli rozhodovať o sťažnosti nasmerovanej proti voľbám, v ktorých by bol zvolený. To by mohla byť kolízia.

 

Ako by mala vyzerať spolupráca prezidenta s vládou a parlamentom? Vystupovali by ste v parlamente a prednášali pravidelné správy o stave republiky?

Veľmi by som si priala, keby nastal posun smerom ku konštruktívnej spolupráci, hoci prezident a vláda môžu predstavovať dva opačné hodnotové svety. Je prirodzené, že prezident je istou spätnou väzbou, napríklad cez správu o stave republiky. Nechcem byť iba kritikom, ale uvádzať aj pozitívne javy v spoločnosti. Prezident by mal byť aj nositeľ nádeje, aby ľudia neprepadli úplnej dezilúzii a nedôvere.

 

Prezident je hlavný veliteľ ozbrojených síl SR. Ako sa pozeráte na členstvo SR v NATO a našu účasť na zahraničných misiách? Má SR pokračovať v účasti na zahraničných misiách, prípadne ju rozširovať či obmedzovať?

To, že sme súčasťou NATO ako systému kolektívnej obrany považujem za správne, dáva nám väčší pocit bezpečia a reálnej ochrany. Vyplývajú nám tým isté záväzky a povinnosti voči ostatným členským štátom NATO. Tento vzťah má smerovať k vyváženej spolupráci.

 

Ako sa chcete podieľať na formovaní našej zahraničnej politiky?

Som orientovaná proeurópsky, naše miesto je v EÚ. Historicky, kultúrne i hodnotovo patríme na Západ a mali by sme byť jeho aktívnou súčasťou. Nie sme nováčikom v EÚ, môžeme byť sebavedomým partnerom a prichádzať s témami, ktoré považujeme za dôležité a kľúčové. Aj v priestore V4 máme byť stabilným prvkom, aj v témach, ktoré je lepšie riešiť spoločne ako individuálne. Čelíme mnohým spoločným problémom, ako terorizmus, migrácia, globálne klimatické zmeny, téma bezpečnosti, organizovaného zločinu. Pokiaľ bude naše previazanie fungovať efektívne, môže zabezpečiť lepšie riešenie týchto spoločných problémov.

 

Najväčším donorom vašej kampane je PS. Neodrazí sa to vo vašom nastavení ako prezidentky?

Určite nie. Kolegovia ma poznajú a vedia, že tento typ záväzku na mňa nemôže fungovať a nikdy ani fungovať nebude. PS vzniklo preto, aby prispelo k zmene v spoločnosti a postaviť prezidentského kandidáta je zámerom širšej zmeny. Kampaň si vyžaduje určité finančné prostriedky. Bolo to pre mňa veľmi nápomocné okrem toho, že mi pomohli finančné dary od bežných občanov. Nezávislosť je skôr osobnostná dispozícia a k nej sa hlásim. Vo vzťahu k PS vzhľadom na financovanie kampane necítim žiadnu morálnu ani inú povinnosť.

 

Ak by ste sa stali prezidentkou, čo by ste chceli, aby po vás v paláci zostalo?

Ideálne by bolo, keby sa ľudia na Slovensku po tých piatich rokoch viac usmievali, keby mali väčší pocit spokojnosti a bezpečia a nemali takú dezilúziu z politiky. Aby mali naopak chuť sa zapájať do vecí verejných, a aby sa posilnila dôvera ľudí vo fungovanie krajiny. Želala by som si, aby sme boli krajina, ktorá funguje férovejšie a spravodlivejšie pre všetkých.

 

Ako by vyzerala vaša komunikácia s občanmi? V paláci býva deň otvorených dverí. Stačí to?

Deň otvorených dverí by som ako milú tradíciu udržala. Ale moja predstava je byť pri ľuďoch tam, kde žijú. S ich problémami v danom mieste a teréne. Byť blízko problémom, ktoré riešia v danej lokalite.

 

Kam by smerovala vaša prvá zahraničná cesta?

Tradične do Českej republiky. Nielen kvôli tradícii. Je to bratský národ, dlho sme tvorili jeden štát. Vyrastala som do dospelosti v spoločnej republike, takže úplne prirodzene a veľmi rada týmto smerom.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Matovič vykričal novinárom, čo si o nich myslí: Na rozdiel od vás som nikdy neslúžil mafii

0 icon

Bratislava 17. apríla 2021 (HSP/Foto:TASR - Dano Veselský)   Igor Matovič, bývalý premiér a súčasný podpredseda vlády vykričal novinárom, ktorí na neho systematicky a koordinovane útočia čo si o nich myslí "Vyhrali sme voľby, hoci nás neúnavne odpisovali a iných mali vopred vybratých. Pokazili sme im plán," hodnotí Matovič výsledky…

Slovákov majú očkovať inou vakcínou Pfizer než odsúhlasila Európska lieková agentúra EMA. Zmluvy medzi eurokomisiou a dodávateľmi vakcín Pfizer, AstraZeneca, Moderna a J&J sú striktne utajené

0 icon

Bratislava 17. apríla 2021 (HSP/Foto:Wikimedia, TASR/AP-Khalil Hamra)   Slovenský europoslanec Milan Uhrík upozornil na závažné skutočnosti, ktoré kompromitujú úprimnosť a nezištnosť prezidentky Zuzany Čaputovej, ministerky Márie Kolíkovej a riaditeľky ŠÚKL Zuzany Baťovej v ich kampani za zverejnenie zmluvy na dodávky ruskej vakcíny Sputnik V Podľa škandalózneho vyjadrenia riaditeľky ŠÚKL Zuzany…

139. časť Neznáme slovenské dejiny: Z čoho vychádza Nový svetový poriadok (NWO)?

0 icon

Bratislava 18. apríla 2021 (HSP/Kresba:Marián Tkáč)   Ideologickým zdrojom NWO je neomarxizmus alebo kritická teória, produkt Frankfurtskej školy, ktorá vznikla ako Inštitút sociálneho výskumu na Frankfurtskej univerzite v roku 1923. Je pokračovateľom marxizmu, aj keď nevychádza z pôvodných marxistických myšlienok, základom neomarxizmu sú protokoly staršieho dáta, kde boli v širšom…

Raúl Castro odstúpi z čela komunistickej strany Kuby

0 icon

Bratislava 17. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Ariel Ley Royero/ACN via AP)   Raúl Castro oznámil, že odstúpi z postu lídra Komunistickej strany Kuby. Krok, ktorý sa očakával, dáva koniec ére formálneho vodcovstva Castrovcov v krajine, ktorá sa začala revolúciou v roku 1959. Informuje o tom spravodajský portál BBC Osemdesiatdeväťročný Castro oznámil svoj…

„Školy nemajú povinnosť kontrolovať testy detí ani testy rodičov.“ Právnu džungľu kovid obmedzení pri vstupe do školy vysvetlil v skratke Ján Čarnogurský

0 icon

Bratislava 17. apríla 2021 (HSP/Foto:archív HSP)    „Uvoľňovanie“ obmedzení ľudských práv a ponižovania potichu prechádza do novej fázy. Od pondelka môžu niektoré deti a žiaci znova navštevovať školu, upozorňuje právnik Ján Čargnogurský ml. Čo však musia a nemusia dodržať, aby do školy ísť mohli? PROTIPRÁVNOSŤ TRVÁ V prvom rade je…

Kybernetický útok mohol mať dôsledky na prvky kritickej infraštruktúry štátu

0 icon

Bratislava 17. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Jeden z kybernetických útokov, na ktoré upozorňoval Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) v piatok 16. apríla, mohol mať potenciálne dôsledky na prvky kritickej infraštruktúry štátu. Išlo o najvážnejší kybernetický bezpečnostný incident 3. stupňa podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti. NBÚ to potvrdil na svojom profile na…

ŽIVOT – Národná strana začala na volebnom sneme so zjednocovaním národných a kresťanských strán

0 icon

Bratislava 17. apríla 2021 AKTUALIZOVANÉ(HSP/Foto:Archív Tomáš Taraba, SITA/Alexandra Čunderlíková, SITA/Národná rada SR)   Prvými stranami, ktoré budú tvoriť ŽIVOT – Národnú stranu je politická strana KDŽP (Kresťanská demokracia život a prosperita) a agrárna strana Doma Dobre, bývalého ministra poľnohospodárstva Vladimíra Chovana. Predseda KDŽP Ing. Mgr. Tomáš Taraba na sneme navrhol voľbu prvých…

Protiepidemické opatrenia sa od pondelka zmiernia, rozšírili okruh výnimiek. Platia aj pre vás?

0 icon

Bratislava 17. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván, TASR-Jaroslav Novák)   Od pondelka (19. 4.) sa uvoľnia niektoré opatrenia. Zákaz vychádzania bude platiť naďalej, ale výrazne sa rozšíri okruh výnimiek. Alternatívou k negatívnemu testu na ochorenie COVID-19 bude aj naďalej zaočkovanie alebo prekonanie ochorenia. Na sociálnej sieti o tom informovalo Ministerstvo vnútra…

Mattea Salviniho čaká proces pre odmietnutie lode s migrantmi

0 icon

Rím 17. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Laszlo Balogh)   Bývalý taliansky minister vnútra Matteo Salvini bude čeliť súdnemu procesu za to, že v roku 2019 nedovolil španielskej lodi s migrantmi zakotviť v talianskom prístave a oni museli zostať na mori. V sobotu tak rozhodol sicílsky sudca Lorenzo Iannelli. Podľa agentúry LaPresse stanovil…

Bojovníci: Vašečka (KÚ) presadil omšu bez testu, Cigániková (SaS) chce zrušenie povinného testovania a Taraba (Život) zákaz Covid pasov

0 icon

Bratislava 17. apríla 2021 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian, TASR - Pavel Neubauer, TASR - Michal Svítok)   Tak začína genocída. Istá skupina ľudí je ukrátená o základné práva a stáva sa občanmi druhej kategórie. Pritom sú démonizovaní ako nezodpovední, hoci nikoho neohrozujú, starajú sa o svoju imunitu a nie sú rizikoví. Títo…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Radovan Hrádek

Záverečná správa komisie na vyšetrenie úmrtia gen. Milana Lučanského a výhrady M. Kotlebu

0icon

Priatelia, ako som povedal, dávam do pozornosti záverečnú správu komisie, ktorú môžete nájsť tu: https://www.justice.gov.sk/Stranky/Informacie/Mimoriadna-udalost-v-UVV-a-UVTOS-Presov.aspx Zároveň prikladám výhrady člena komisie a poslanca NR SR v plnom znení. Názor si urobte sami. Pripomínam, že ani poslankyňa Saková a ani poslanec Saloň zatiaľ svoje stanovisko k záverečnej správe nedali. Pod čiarou sú…

Pavel Jacz

Pán premiér Heger, nehanbíte sa za ypsilonku?

0icon

To, že naši politici nevedia po slovensky a ich PR manažéri, ktorí majú byť v gramatike ako doma, sa ich hanbia upozorniť na chyby, alebo tieto upozornenia svojich mediálnych guru ignorujú, je ich problémom. Preto sa aj často blamujú. Spomeniem na úvod samé cudzie výrazy, anglikanizmy a čechizmy našich politikov…

Jozef Slávik

Hochštapler ...

0icon

Ide o udomácnený cudzí výraz, ktorý v slovenčine označuje takúto osobu ako podvodníka uhladeného vystupovania, podvodníckeho dobrodruha, fičúra, šviháka, dokonale vymódeného, aby už iba ten prvý dojem, na ktorý, žiaľ naletia tisíce ľudí mu pomohli svoje klamstvá premeniť na dokonalý úspech. V novodobom svete si hlavne starší ľudia získali skúsenosť…

Rene Molnaru

Chyba nie je v ľuďoch, chyba je v systéme, ktorí vytvorili nadľudia

0icon

Podľa mojej skromnej mienky, nadľudia sú všetci tí, ktorí si o sebe myslia, že len oni majú pravdu a všetci ostatní sú hlupáci. Pravda je ovšem úplne inde, hlupáci sú práve tí, ktorí považujú správnych ľudí s morálnym kompasom za neschopných, lebo nedokážu uživiť rodinu inak len poctivou prácou, kým…

Ivan Holek

Nedajte sa oklamať! Vakcína nie je sloboda! Vakcína je lož!

0icon

Čo je sloboda ducha? Čo je najdôležitejším predpokladom slobody, ktorý ak nesplníme, prepadneme sa do vonkajšej neslobody? Čo je skutočnou príčinou toho, že ľudia začnú byť zrazu navonok obmedzovaní, neustále kontrolovaní a systematicky oberaní o svoje predchádzajúce práva a slobody. Inými slovami povedané, čo je príčinou stavu neslobody, do ktorého…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Protestant v psom tele ukazuje ľuďom, čo ho najviac vytáča

0 icon

Ak je niečo rozkošnejšie ako samotný pes, je to pes, ktorý ti má čo povedať. Zoznámte sa - tento protestant každý deň nosí v ústach kartónové poslanie s nevinným výrazom. Zabávať sa treba stále. Niekto pozerá televízor, iný zasa číta knihy a niekto pridáva do ohňa svojej závislosti tým, že hľadá…

Tom a Jerry: Fakty o legendárnej rozprávke, ktoré si netušil

0 icon

Tom a Jerry sú súčasťou pamäťovej schránky nejedného z nás. Je tu ale zopár vecí, ktoré ti ešte aj ako dospelému vyrazia dych. Pamätáš si, ako si v detstve musel cez víkend a prázdniny vstávať skoro ráno, aby si si mohol pozrieť v telke svoje obľúbené rozprávky? Pre niekoho pokémoni,…

Karol IX. ako syn legendárnej Kataríny Medicejskej

0 icon

Karol IX. zastával post francúzskeho kráľa medzi rokmi 1560 až 1574. Narodil sa dňa 27.6.1550 ako Karol Maximilián, orleánsky vojvoda, syn Henricha II. a Kataríny Medicejskej. Pri vyslovení mena francúzskeho kráľa Karola IX. sa dnes každému pravdepodobne vybaví krvi preliatie v roku 1572, neslávne známe pod názvom bartolomejská noc. Prinášame ďalší článok…

Každodenné zlozvyky, ktoré zabíjajú tvoje vlasy

0 icon

Aj keď je tvoj šampón akokoľvek drahý, tvoje vlasy vyzerajú čoraz redšie. Možno by si sa mal bližšie pozrieť na svoju rutinu. Aj jednoduché veci ako použitie nesprávnej vlasovej gumičky alebo zabalenie vlasov do uteráka ich môže poškodiť a spôsobiť z dlhodobého hľadiska vážne škody.  1. Tvoje vlasy sa šúchajú o vlnu

Jazyk môže dramaticky zmeniť tvoju tvár. Ako?

0 icon

Dvojitá brada sa formuje v dôsledku genetiky, starnutia a priberania. Ako sa však ukazuje, je tu ešte jeden dôvod: nesprávne držanie jazyka. Dobrá správa je, že je možné sa tejto fyzickej vlastnosti zbaviť. Mladší ľudia s napnutou pokožkou si môžu vďaka tomu dramaticky vylepšiť kontúry tváre. Teraz je čas zistiť, ako ti môže jazyk pomôcť získať tú nádhernú čeľusť už navždy.…

Vo svete IT

Vesmírna sonda má svoj podpis na asteroide: Takto zmenila misia OSIRIS-REx povrch objektu Bennu

0 icon

V októbri minulého roka pristála sonda americkej vesmírnej agentúry, NASA, na povrchu asteroidu Bennu. Úlohou sondy bolo dostať sa na povrch asteroidu a zozbierať vzorky, ktoré následne prinesie späť na Zem. Sonda pristávala na dopredu vybranom mieste, ktorý vedci označovali ako kráter Nightingale. Sonde sa podarilo pristáť n povrchu, a to…

Kyslík neznamená život: Na čo si musia dať astronómovia pri pozorovaní exoplanét pozor?

0 icon

Predpokladá sa, že len v našej galaxii by sa mohlo nachádzať približne 20-miliárd svetov, ktoré sa podobajú na našu Zem. Problém je, že astronómovia nevedia, koľko z nich by mohlo mať na svojom povrchu život, píše portál Universe Today. Najlepšou možnosťou pre astronómov je študovať atmosféru exoplanét a podľa jej…

Samsung by mohol definitívne ukončiť „hon za megapixelmi“

0 icon

Vybraní výrobcovia smartfónov rozpútali v posledných rokoch menšiu vojnu v oblasti vývoja najlepšieho fotoaparátu pre vlajkové smartfóny. Výrobcovia však vo veľkej časti prípadov siahali až po absurdných technológiách, ktorých použitie v smartfónoch je vyslovene iracionálne. Narážame najmä na tzv. „hon za megapixelmi“, ktorý je už na prvý pohľad úplne zbytočný.…

Čakáte na MIUI 12.5? Pozrite sa na zoznam zariadení, na ktorých sa nadstavba testuje!

0 icon

Patríte medzi tých, čo každý deň kontrolujú aktualizácie vo svojom smartfóne? Alebo radšej čakáte, kým vás smartfón upozorní? Či už patríte do jednej alebo druhej skupinky, jedno majiteľov Xiaomi smartfónov v dnešných dňoch spája. Touto spojkou je práve túžba po novom a optimalizovanejšom systéme, ktorý by mala priniesť nadstavba MIUI…

V prípade nebezpečenstva kolízie s asteroidom: Bolo by ho lepšie odkloniť, či zničiť?

0 icon

Odpáliť atómovú bombu na povrchu asteroidu a tým ho odkloniť od našej Zeme, znie ako vytrhnuté z akčného filmu. Pravdou ale je, že práve to by mohlo jedného dňa našu planétu zachrániť, píše portál Universe Today. Znie to fascinujúco, no ide o nesmierne zložitý proces. Aby to fungovalo, vedci potrebujú…

Armádny Magazín

To nie je vtip. České ministerstvo vnútra verí že agenti ktorí údajne otrávili Skripaľa odpálili aj muničné sklady

0 icon

Česko, 17. apríl 2021 (AM) – Oficiálna webová stránka českého ministerstva vnútra uvádza, že sklady v obci Vrbetice v roku 2014 vyhodili do vzduchu Alexander Petrov a Ruslan Boširov. Nie nie je to vtip. Česká republika obvinila "Skripaľských travičov " Alexandra Petrova a Ruslana Boširova z vý

„Nariadené zničiť“ — preukázala sa vina Ukrajiny za zostrelený malajský Boeing

0 icon

Ukrajina, 17.apríl 2021 (AM) – Agentúra federálneho vyšetrovania „FBL“ zverejnila dokumenty a zvukové záznamy potvrdzujúce, že to bola Ukrajina, ktorá malajzijské lietadlo zostrelila na oblohe nad Donbasom. Je dôležité hneď poznamenať, že medzinárodný vyšetr

Legendárna 58. armáda, ktorá dobyla Cchinval, bola presunutá na Krym

0 icon

Rusko, 17. apríl 2021 (AM) – Útvary 58. kombinovanej armády južného vojenského okruhu boli presunuté zo Severného Kaukazu na Krym, informovala novinárov tlačová služba južného vojenského okruhu. Na území polostrova sa armáda zaoberala streleckou prípravou.   Cvičenia sa konali na cvičisku Opu

Izraelský analytik Kedmi: Ruské ozbrojené sily majú unikátnu schopnosť zaskočiť nepriateľa

0 icon

Izrael, 17.apríl 2021 (AM) – "Ruská federácia ukázala svetu nezvyčajné schopnosti svojich ozbrojených síl, ktoré dokázali, že je schopná rýchlo a účinne reagovať na vojenskú hrozbu v blízkosti svojich hraníc." K tomuto záveru dospel známy izraelský vojenský a politický expert, bývalý šéf tajnej služby Nativ Jakov Kedmi. V živom vysielaní interne

Viete, že podľa Bismarcka sú Rusi ako ortuť? Že nacisti a Sovieti mali zavedené takmer rovnaké pravidlo a že Chorváti mali cez vojnu Kráľa hrdlorezov?

0 icon

Francúzsko, 17. apríl 2021 (AM) – Takže, viete, že...? ...Hitler v roku 1933 zaviedol vo svojich oddieloch pri kontrole počtov aj čítanie mien padlých počas pivného puču z 8. na 9. novembra 1923? Keď zaznelo meno takéhoto človeka, tak ostatní zakričali: „Prítomný!“. Niečo podobné mala zavedené aj povojnová Sovietska armáda. Pri večernýc

Svetlo sveta

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov

0 icon

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov. Ako nástupca pápeža svätého Jána Pavla II. viedol Katolícku cirkev od 19. apríla 2005 do svojej prekvapujúcej demisie v roku 2013. Bol 265. pápežom v histórii Katolíckej cirkvi. Prijal meno Benedikt s odkazom na „mierového pápeža“ Benedikta XV. a patróna Európy…

Tvoja duša si zaslúži viac ako jarnú detoxikáciu

0 icon

Zobral som si do rúk noviny, ktoré som najprv letmo preletel, či niečo ma v nich zaujme. Veď to poznáte. Taký letmý nastrel. A veru zaujalo. Bolo pôstne obdobie, tak som myslel skôr na niečo, čím by pookriala moja duša. Niečo duchovné. Veď aj názov novín tomu zodpovedal, išlo o…

V utorok 6.4. sme si s Mons. Gavendom uctili sv. Metoda v Devíne pri príležitosti 1136. výročia jeho úmrtia.

0 icon

V utorok 6. apríla 2021 uplynulo 1136 rokov od smrti sv. Metoda. Daniela Suchá, predsedníčka o. z. Cyrilometodiada, a Mons. Marián Gavenda si uctili svätého Metoda položením venca k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred Kostolom Svätého kríža v Devíne. J. E. Mons. František Rábek, predseda Rady KBS pre vedu,…

Arcibiskup Sheen: Pilát a najväčší justičný omyl

0 icon

Súdny proces, o ktorom budem dnes rozprávať je proces, na ktorom bolo prítomné celé ľudstvo. Jednotlivci, ktorí sa na tomto procese nachádzajú, v skutočnosti zastupujú jednotlivé kategórie ľudí. Súdny proces sa odohrával pred miestne najvyšším predstaviteľom Rímskej ríše, ktorý sa nazýval Poncius Pilát. Na to, aby sme boli schopní porozumieť…

Najdôležitejší žalm Veľkej noci

0 icon

Autorstvo žalmov sa pripisuje kráľovi Dávidovi, ktorý približne 1000 rokov pred príchodom Krista zostavil ich podstatnú časť. Starý zákon nám hovorí, že kráľ Dávid miloval hrať na harfe a žalmy boli oslavnými piesňami radosti, ale aj žiaľu v utrpení. Skutočný význam žalmov sa vie pochopiť, ak sa ich modlíme z…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali