Branislav Fábry: Polievanie a ničenie pamätníkov – hrozí občiansky konflikt?

Bratislava, 7. júna 2016 (HSP/Foto:TASR/AP-Milan Kapusta)

 

Cez minulý víkend bol hlavnou témou médií incident v obci Veľký Lipník, pri ktorej došlo ku konfliktu medzi aktivistom Ľ. Lorenzom a starostom obce P. Labantom. Celá udalosť má širší kontext, ktorý je závažný i vzhľadom na napätie panujúce v slovenskej spoločnosti 

Ilustračné foto
Ilustračné foto

Okolnosti prípadu

Incident sa uskutočnil kvôli pamätnej tabuli, venovanej Jánovi Pješčakovi, rodákovi z obce Veľký Lipník. Ten bol v období pred rokom 1989 významným štátnym funkcionárom, ministrom a aj generálnym prokurátorom. J. Pješčak bol tiež známy ako odborník na trestné právo a autor viacerých učebníc o kriminalistike. Medzi kauzy, ktoré najväčšmi poburujú jeho odporcov, patrí prípad popraveného čatára Aloisa Jeřábka, prípad Cervanová a niektoré podozrenia vo vzťahu k V. Biľakovi.

Podľa informácií, ktoré sa objavujú v médiách, skupina osob na čele s Ľ. Lorenzom, označovaným za výtvarníka alebo aktivistu, sa v sobotu 28. mája pokúsila pomaľovať farbou pamätnú tabuľu pre miestneho rodáka J. Pješčaka. Na pokus o zatretie pamätnej tabule však reagoval P. Labant, starosta obce Veľký Lipník. Ten podľa informácií v médiách mal zraziť kôš, na ktorom Ľ. Lorenz stál, následkom čoho vznikla dotyčnému pri páde ujma na zdraví. Celý incident však mal i pokračovanie. V noci na stredu 1. júna niekto pamätnú tabuľu zničil. Páchateľ toho konania nie je zatiaľ známy, avšak tento akt sa neuskutočnil ako verejný protest proti pripomienke komunistického funkcionára, ale ako akt násilia s vopred uváženou pohnútkou.

Incident sa tak posúva stále viac do trestno-právnej roviny, v ktorej možno uvažovať o viacerých trestných činoch na oboch stranách (Poškodzovanie cudzej věci, Výtržníctvo Ublíženie na zdraví), ale i o okolnostiach vylučujúcich protiprávnosť (Krajná núdza). Je dôležité, aby sa celá vec vyšetrila bez politických vplyvov, i keď zatiaľ sa politici vyjadrovali veľmi silno, najmä ministerka L. Žitňanská.

 

Tričko so štátnym znakom v kosoštvorci

Na celom prípade vo Veľkom Lipníku je však dôležitých ešte niekoľko okolností. Ľ. Lorenz uskutočnil svoje konanie voči pamätnej tabuli v tričku, ktoré vyvoláva pobúrenie. Na tričku bol zobrazený slovenský štátny znak SR v kosoštvorci, silno pripomínajúcom niečo úplne iné.

Takéto používanie štátnych symbolov je však nanajvýš sporné. Podľa § 3 zákona č. 63/93 Z.z. o štátnych symboloch SR platí, že: „…Všetky fyzické a právnické osoby môžu používať štátny znak vždy len takým spôsobom, aby jeho použitie bolo dôstojné a zodpovedajúce jeho postaveniu ako štátneho symbolu.“ Vzhľadom na neprehliadnuteľnosť tohto symbolu pri čine Ľ. Lorenza možno konštatovať, že jeho cieľom nebol len protest proti pamätnej tabuli pre J. Pješčaka, ale aj vyjadrenie postoja voči štátnemu znaku SR, hoci ten nie je komunistickým symbolom.

Je zaujímavé, že hanlivý motív na tričku nespomínali ani médiá. Uvedená okolnosť by zrejme mohla ovplyvniť chápanie celého skutku v širokej verejnosti a zmeniť i postoje mnohých presvedčených antikomunistov. Viaceré z obetí minulého režimu by takéto zobrazenie štátneho znaku SR zrejme tiež vnímali aj ako urážku ich samotných.

Paradoxne, bojovníci proti pamätnej tabuli J. Pješčakovi, ktorí si pri svojom protikomunistickom aktivizme navliekajú podobné tričká, nosia často aj symboliku USA alebo NATO. Na rozdiel od štátneho znaku SR však tieto symboly nosia s veľkou úctou. Samotný Ľ. Lorenz bol niekoľko krát odfotený v tričku s dôstojne zobrazenou symbolikou NATO a tiež vlajku USA používal pri svojich umeleckých aktivitách s úctou.

 

Predošlé konanie aktivistov

Za veľmi závažný fakt treba považovať i to, že Ľ. Lorenz a P. Kalmus sa aj v minulosti dopustili viacerých mimoriadne kontroverzných útokov proti pamätníkom na Slovensku. Nešlo len o protest proti pamätnej tabuli pre V. Biľaka, ale aj o sériu mnohých ďalších činov.  Ich hodnotenie histórie je nanajvýš kontroverzné a pri svojom vypätom antikomunizme sa dopustili poburujúcich neslušností voči rôznym pamätníkom minulosti.

Za zvlášť závažné považujem ich hodnotenie a obhajobu ukrajinských banderovcov. Ľ. Lorenz a P. Kalmus sú podozriví, že v obci Veľká Lodina zhanobili pamätník trom príslušníkom ZNB, ktorí padli v boji proti banderovcom. Pamätník natreli farbami ukrajinskej vlajky a na tabuľu vysvetľujúcu okolnosti usmrtenia troch príslušníkov ZNB napísali “LOŽ”.

Ľ. Lorenz tento čin neskôr na facebooku obhajoval slovami:

“O banderovcoch, utekajúcich pred istou smrťou do západných krajín (kde im udeľovali azyl a nikto ich nesúdil, pretože boli chudáci a nie zločinci a kde po nich šli len agenti komunistickej KGB), cez územie Československa, kde ich LOVILI zložky silových rezortov ovládané komunistami, za podpory ich vlastnej dezinformačnej kampane a nimi zinscenovaných zločinov, ktoré prisudzovali Banderovcom. Banderovci utekali o život. Nevraždili konzervatívnych obyvateľov severovýchodných obcí Slovenska…”

Už samotné hodnotenie banderovcov zo strany Ľ. Lorenza je provokatívne, ale hanobenie pamätníka padlým je úplne neprijateľné. Predstavme si, že by sa nejaký obdivovateľ Tisovho režimu dopustil podobného konania pri hrobe komunistických partizánov z obdobia SNP. Mohol by sa pritom odvolávať na Ľ. Lorenza a P. Kalmusa, ktorí obhajovali banderovcov? Nie, toto konanie by bolo treba považovať v každom prípade za úplne neprijateľné.

Spomedzi iných pochybných činov Ľ. Lorenza a Kalmusa možno spomenúť aj postriekanie pamätníka J. Bačíka, ktorý zomrel v roku 1945 v koncentračnom tábore Mauthausen a s režimom po roku 1948 nemal nič do činenia alebo obnažovanie sa na cintorínoch sovietskych vojakov, padlých v Druhej svetovej vojne. Neveľmi dôstojné bolo aj kladenie americkej vlajky na hroby sovietskych vojakov či protesty pri pamätníkoch komunistických intelektuálov L. Novomeského a A. Komjata.

 

Problém s hodnotením histórie

Osobne si uvedomujem, že je potrebné zabrániť stavaniu pamätníkov pre určité osoby z minulosti, najmä pre nacistov a fašistov, ale taktiež si uvedomujem nebezpečenstvo, ktoré z príliš aktívneho presadzovania „historickej pravdy“ vzniká.

Názory na jednotlivé osobnosti sa často líšia aj podľa národnostnej príslušnosti: stačí si len uvedomiť rôzne hodnotenie spoločnej histórie osobami slovenskej a maďarskej národnosti. Pamätáme si na odlišné hodnotenia maďarských politikov z 19. storočia, ale napr. aj na J. Esterházyho, občana ČSR maďarskej národnosti a poslanca vojnového Slovenského snemu. Vážnym problémom môže byť aj hodnotenie náboženských predstaviteľov, napr. hodnotenie rádu jezuitov kvôli ich pôsobeniu v období rekatolizácie na Slovensku. Niektorí ich vnímajú ako netolerantných fanatikov, utláčajúcich náboženské menšiny, iní zase spomínajú ich zásluhy v oblasti kultúry a vzdelávania.

Nezhoda pri hodnotení pôsobenia rôznych osôb z minulosti existuje aj v globálnom rozmere. Mnohí z oslavovaných predstaviteľov Západu, ktorých naše médiá prezentujú jako pozitívne demokratické osobnosti, sú v iných regiónech sveta vnímani odlišne, od britských kolonizátorov až po otrokárských prezidentov USA. Dokonca aj W. Churchilla, ktorého Západ chápe ako výnimočne pozitívnu osobnosť, v Indii vnímajú odlišne, najmä ako hlavného organizátora tzv. Bengálského Holocaustu.

Za veľký problém považujem aj to, že v prípade J. Pješčaka sa objavili celkom neprimerané analógie s nacizmom. ÚPN pri svojom proteste proti pamätnej tabuli uviedol: „Z hľadiska vyrovnávania sa s obdobím neslobody považujeme toto konanie za rovnako nebezpečné, ako pokusy neonacistov ospravedlňovať nacistické zločiny.“ http://www.upn.gov.sk/sk/otvoreny-protest-upn-voci-odhaleniu-pamaetnej-tabule-janovi-pjescakovi/ . Nech už si ale myslíme o J. Pješčakovi čokoľvek, nemožno v pamätnej tabuli vidieť analógiu pamätnej tabule pre A. Hitlera. Mimochodom, zjednodušené analógie s nacizmom by sa dali ľahko použiť i pri iných témach, napr. pri neokoloniálnych zločinoch NATO.

 

Právo na svojpomoc?

Je veľmi nebezpečné, aby občania pri názorových rozporoch na otázky minulosti brali spravodlivosť do vlastných rúk. Pri podobných pokusoch môžu ľahko vznikať násilné strety. Pri politickom aktivizme Ľ. Lorenza a P. Kalmusa ku konfliktom muselo nevyhnutne prísť. Mohlo sa tak stať už skôr, pri prekrývaní hrobov sovietskych vojakov americkými vlajkami alebo pri útokoch na iné pamätné tabule.

Konanie politických aktivistov P. Kalmusa a Ľ. Lorenza môže viesť k násilným stretom i v budúcnosti. Svojimi akciami sa stali známejšími a preto dnes na seba pútajú viac pozornosti. Po incidente v obci Veľký Lipník budú iné obce ešte ostražitejšie a ak štátna moc konaniu uvedených osôb nedokáže efektívne predísť, budú zrejme obyvatelia obcí reagovať sami.

Za dosť nebezpečnú považujem aj možnosť, že každý, kto nesúhlasí s určitou symbolikou, začne túto symboliku ničiť alebo polievať farbami. Mnohí občania považujú vojenské agresie západných mocností na Blízkom Východe z nedávnej minulosti za veľmi vážny zločin, ale predstavme si, že by kvôli tomu začali ničiť a polievať farbami objekty ako napr. altánok so symbolmi NATO na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Reakciu médií si radšej nechcem ani predstaviť.

Domnievam sa, že ak niekto chce protestovať proti tomu, čo považuje za zlé, nemal by svoj protest uskutočňovať vandalizmom, ale inými krokmi. Aktivisti proti pamätným tabuliam pre komunistických funkcionárov by sa napr. mohli obrátiť na štátne orgány, aby preskúmali zákonnosť umiestnenia konkrétnej pamätnej tabule. Taktiež by mohli pripraviť petíciu proti tabuli, prípadne priamo v obci zorganizovať protestné zhromaždenie a diskusiu s obyvateľmi. A umelci ako Ľ. Lorenz a P. Kalmus by tiež mohli vytvoriť nejaký pamätník A. Jeřábkovi či iným obetiam režimu pred rokom 1989. Lenže vytvoriť dôstojný pamätník vyžaduje množstvo tvorivej umeleckej práce – na rozdiel od rozbíjania či polievania farbou.

 

Neseriózne kampane

Veľmi neserióznu úlohu pri otázkách hodnotenia histórie zohrávajú aj médiá. Za zvlášť negatívnu považujem snahu o vytváranie konfrontačnej a nenávistnej atmosféry zo strany viacerých médií, ktoré vytrvalo hanobia pamiatku sovietskych vojakov. Nejde im však len o antikomunizmus, ale aj o celkový odpor voči Rusku. Predmetom mediálnych útokov totiž nie je iba spomienka na sovietskych vojakov, ale aj pamätné tabule pre ďalšie osobnosti ruskej histórie. Veľká mediálna kampaň sa v roku 2014 rozpútala napr. proti pamätnej tabuli pre Petra Veľkého, na ktorú som reagoval tu.

Pokiaľ však ide o protisovietsku a protikomunistickú kampaň v médiách, zaráža pri nej dvojitý meter. Na jednej strane médiá všemožne odsudzujú akékoľvek spojenia so ZSSR alebo s minulým režimom, na druhej strane však poskytujú priestor osobám, ktoré za minulého režimu pôsobili ako marxistickí ideológovia (G. Mesežnikov), alebo pre režim písali v médiách (M. Leško).

Osobne oceňujem odvahu tých, ktorí sa voči režimu postavili pred rokom 1989, ale boj proti komunistom v súčasnosti už nie je žiadnym hrdinstvom. Dnes je odvážne vystupovať proti inému zlu, napr. proti vojenským agresiám veľmocí na Blízkom Východe, ktoré sú nesmierne krvavé, ale majú silnú politickú podporu. Avšak práve odporcovia týchto akcií sú dnes v tzv. mienkotvorných médiách označovaní hanlivými pojmami. Často zo strany tých, ktorí pred rokom 1989 spolupracovali s vtedajším režimom.

 

Ako zaobchádzať s históriou?

Veľmi  často sa objavuje aj snaha o zákonné stanovenie toho, čo si máme o režime pred rokom 1989 myslieť (zákon č. 125/96 Z.z.). Lenže minulý režim je obvykle tým meradlom, podľa ktorého posudzeme vývoj po roku 1989 a identifikujeme jeho pozitiva či negatíva. Toto porovnanie pritom u väčšiny občanov nevyznieva čierno-bielo. Je dokonca paradoxom, že práve generácia, ktorá oba režimy zažila na vlastnej koži, hodnotí minulý režim oveľa pozitívnejšie než ľudia, ktorí si obdobie pred rokom 1989 nepamätajú. Toto hodnotenie sa zväčša opiera o osobné skúsenosti pred a po roku 1989. Preto žiadny útok na pamätné tabule pre komunistických funkcionárov nezmení pohľad občanov na minulý a súčasný režim…

Branislav Fábry

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Staronovým prezidentom Ugandy sa stal Yoweri Museveni

0 icon

Kampala 16. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Nicholas Bamulanzeki)   Dlhoročný ugandský prezident Yoweri Museveni si vo štvrtkových všeobecných voľbách víťazstvom nad mladým opozičným vyzývateľom Bobim Wineom zabezpečil šieste funkčné obdobie v najvyššom štátnom úrade. Informovala o tom v sobotu tlačová agentúra AP s odvolaním sa na tamojšiu ústrednú volebnú komisiu Wine tvrdí,…

Krajčí po rokovaní vlády: Chceme skríningovo otestovať obyvateľov, rokovanie pokračuje v nedeľu. Pomáhať majú aj vojaci

0 icon

Bratislava 16. januára 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:TASR - Jakub Kotian)   Štát chce skríningovo pretestovať obyvateľstvo Slovenska. Po sobotňajšom rokovaní vlády to povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO). Testovaním by sa podľa ministra znížil počet infekčných osôb o 50 percent a od pondelka 8. februára by mohol začať platiť COVID automat.…

Antigénové testy v harmaneckých papierňach ukázali až 46 percent pozitívnych, PCR testy ani jedného. Matovič: Použili testy, ktoré nemajú nič spoločne s testami používanými pri plošnom testovaní

0 icon

Bratislava 16. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák)   V harmaneckých papierňach použili na testovanie zamestnancov testy Eko Test Covid od čínskej firmy Assure Tech z Hangzhou, ktoré nemajú nič spoločné s testami používanými pri plošnom testovaní. Vo svojom profile na sociálnej sieti to uviedol premiér Igor Matovič (OĽaNO) Dodal, že testy…

Naďovi sa nepozdáva, že v diskusných reláciách nebude mať OĽaNO zastúpenie a hovorí o cenzúre. Ticho neostal ani premiér: „Keď médiá pravdu nehľadajú, ale vytvárajú“

0 icon

Bratislava 16. januára 2021 (HSP/Foto:TASR - Dano Veselský)   Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) v svojom statuse upozornil na to, že žiaden poslanec z hnutia OĽaNO nebol pozvaný do politických diskusií, ktoré budú tento víkend "V parlamentných voľbách získalo hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti 25,02%. V NRSR má 53…

Matovič si stojí za svojím. Plošné testovanie je podľa neho „mimoriadne efektívne“, ukazuje pritom na skúsenosť zo závodu Jaguar. Testovanie detí kvôli vychádzkam nebude

0 icon

Bratislava 16. januára 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:SITA/Alexandra Čunderlíková)   Opakované testovanie zamestnancov automobilky v Nitre v predchádzajúcich desiatich dňoch potvrdilo, že plošné testovanie je mimoriadne efektívny a rýchly nástroj na vyhľadávanie pozitívnych a zamedzenie šíreniu nákazy ďalej. Vo svojom statuse na sociálnej sieti to uvádza predseda vlády SR Igor Matovič (OĽANO)…

Vo Viedni protestovalo proti pandemickým opatreniam zhruba 10.000 ľudí

0 icon

Viedeň 16. januára 2021 (TASR/TERAZ/HSP/Foto:TASR/AP-Ronald Zak)   Účastníci protestu, z ktorých mnohí nemali rúška, skandovali okrem iných aj heslá vyzývajúce rakúskeho kancelára Sebastiana Kurza, aby odstúpil Tisíce ľudí protestovali v sobotu v uliciach Viedne proti epidemiologickým opatreniam, ktoré majú obmedziť šírenie nového koronavírusu. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters.…

Týždne to bublalo pod povrchom, až to prepuklo otvorene: Sudcovia toho už majú dosť. Posielajú Matovičovi a Kolíkovej odkaz

0 icon

Bratislava 16. januára 2021 (HSP/Foto:Archív Dana Jelinková Dudzíková)   Pokus Matovičovej junty ovládnuť justíciu narazil na problém: časť sudcov otvorene odmietla účelovú „reformu“ súdnictva aj predsedu Súdnej rady Jána Mazáka. Prinášame exkluzívny rozhovor s Danou Jelinkovou Dudzíkovou, spoluautorkou otvoreného listu, ktorý už podpísalo 340 sudcov V uplynulých týždňoch sme uverejnili…

Škoda nebude sponzorovať MS, ak sa budú konať v Bielorusku

0 icon

Mladá Boleslav 16. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Nikolai Petrov/BelTA Pool Photo via AP)   Automobilka Škoda Auto nebude sponzorovať majstrovstvá sveta v hokeji, pokiaľ sa budú konať v Bielorusku. Ako uviedol vedúci komunikácie Škoda Auto Tomáš Kotera, pre automobilku je dôležité dodržiavať, chrániť a presadzovať všetky predpisy, ktoré ochraňujú ľudské práva Škoda…

Denník SME opäť šíri HOAX o slabosti Putina a nespokojnosti Rusov. Našťastie z Nemecka prichádza „rozbuška“ Navaľnyj

0 icon

Bratislava 16. januára 2021 (HSP/Foto:SITA/AP-Navalny instagram account via AP)   Liberálno-korporátny mainstream sa vo svojom zdesení zo slabosti amerického establišmentu a hroziacej občianskej vojny v USA chytá každej slamky s cieľom presmerovať pozornosť z totálneho úpadku americkej demokracie na zástupnú tému mizerného divadelného predstavenia, ktoré sa v nedeľu chystá zahrať…

Australian Open: V karanténe 47 hráčov, aj Stephensová či Kerberová

0 icon

Melbourne 16. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Morgan Sette/AAP Image via AP)   Celkovo 47 tenistov a tenistiek muselo v Melbourne pred prvým grandslamovým turnajom sezóny Australian Open nastúpiť do prísnej 14-dňovej karantény. Dôvodom je, že na palube ich letu sa objavil cestujúci s pozitívnym testom na koronavírus Tenisti počas karantény nesmú opustiť…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Rastislav Slovák

Sulík ako premiér by bol podobná katastrofa ako Matovič! ''Čert ako diabol''

0icon

Konflikt medzi Matovičom a Sulíkom je len nechutná farizejská komédia na oklamanie voličov. Nenechajte sa Matovičom a Sulíkom podviesť. Mňa by nikto nikdy nedonútil voliť ani Matoviča, ani Sulíka. Píšem to preto, že sa hovorí, že Sulíkovi rastú preferencie za konflikty s Matovičom, akože ľudia chcú Sulíka "odmeniť" za konflikty…

Robo Bačinský

Eutanázia za potlesku a vyhrážok Matovičových odborníkov.

0icon

Myslím, že už som prišiel na to, prečo sa tzv. ,,odborníci“ spreneverili vláde trnafského špajlového fetišistu a svojim Alma mater sa otočili chrbtom. Prečítal som si príspevok šéfa PR agentúry Katedra komunikácie Gabriela Tótha o štatistike najúspešnejších politických strán na FB a čítanie to bolo vskutku zaujímavé 

Marek Brna

Predčasné voľby by poslali OĽANO mimo parlamentu

0icon

Z koalície by najviac zo súčasnej situácie profitovala strana SaS. Podstatne stráca strana Sme rodina. Do parlamentu by sa však na rozdiel od doterajších výsledkov prieskumov dostala strana Za ľudí. Nálada v spoločnosti by momentálne zo strany OĽANO vytvorila mimoparlamentnú stranu. Nádej svitá pre KDH a Progresívne Slovensko, ktorých výsledok…

Peter Švec

Mobilizujeme „armádu“ záchrancov a ochrancov zdevastovanej vlasti. Pridať sa môže každý, kto má srdce, dušu a hlavu na mieste.

0icon

Tak ste sa konečne dočkali. Idem rozbaliť projekt, ktorý sme s priateľmi pripravovali už dlhšie, a ktorý som avizoval posledné asi dva mesiace. Nejdeme v ňom spájať strany, pretože taký cieľ sa ukazuje po dvoch rokoch úsilia totálne nerealizovateľný. Všetky relevantné strany, o ktorých ľudia vedia, sú oligarchické. Lebo majú oligarchické finančné zdroje, oligarchickú…

Jozef Slávik

Hľadanie strateného času ...

0icon

Od novembra 1989 je to obrovské množstvo stratených príležitostí ako byť lepšími, ako žiť lepšie, ako byť šťastnejšími. Večná škoda strateného času, sklamaní, nádejí a nenaplnených snov o tom, že budeme lepší, rovnejší, múdrejší, spravodlivejší, zodpovednejší. Ešte že aspoň tá nádej, čo kdesi v tmavom kúte bojazlivo čaká na svoj…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Huba požierajúca žiarenie v Černobyle zachráni budúcich astronautov

0 icon

Magnetické pole našej planéty nám neumožňuje nájsť iba sever, je to tiež neoceniteľný štít pred kozmickým žiarením. Túto ochranu nemožno považovať za samozrejmosť a existuje veľa obáv z toho, ako môžeme poskytnúť rovnakú ochranu astronautom pri budúcich misiách v hlbokom vesmíre. Potenciálna odpoveď pochádza zo zvláštneho zdroja: huba. Na huby sa v…

Konštantín a kríž, ktorý mu ukázal cestu 1. časť

0 icon

Slovné spojenie „uvidieť svetlo“ ako synonymum prestúpenia na inú vieru má dvoch slávnych pôvodcov: svätého Pavla a rímskeho cisára Konštantína, ktorý žil v rokoch 274 až 337 po Kristovi. Práve druhému menovanému znamenie na nebi v podobe kríža ukázalo cestu, po ktorej sa má vydať, aby porazil svojho soka Marca Aurelia Maxentia. Keď…

Migréna? Tieto potraviny s ňou zatočia!

0 icon

Migréna je ako neželaný hosť, ktorý sa vopred neohlásil a ťažko sa ho zbaviť. Ak často trpíš bolesťami hlavy, vieš, aké ťažké môže byť žiť s týmto problémom normálny život. Iste, môžeš si vziať tabletky alebo cvičiť, aby si sa pokúsili obmedziť svoju bolesť, ale tieto prostriedky sú dočasné, čo znamená, že…

Najnapínavejšie vesmírne misie roku 2021: Mesiac, Mars aj vesmírny ďalekohľad

0 icon

Pokiaľ ide o skúmanie vesmíru ľudstvom, 2021 vyzerá, že to bude vzrušujúci rok s mnohými začiatkami, trpko-sladkým koncom a jeho súčasťou budú aj niektoré misie, pri ktorých budeme zatínať zuby. Po mnohých a mnohých oneskoreniach (začiatkom misie sa plánoval na rok 2007), by tento rok mohol byť skutočne rokom, kedy bude konečne…

2021 bude rokom neuveriteľných astronomických udalostí, ktoré to sú?

0 icon

Ak hľadáš koníček, ktorému sa budeš venovať, zatiaľ čo budeš čakať na očkovanie alebo koniec pandémie, pohľad na vesmír nie je zlou voľbou. V roku 2021 sa udeje mnoho vzrušujúcich astronomických udalostí! Väčšina z nasledujúcich astronomických udalostí bude viditeľná po celom svete bez potreby akéhokoľvek špeciálneho vybavenia, aj keď v prípade niektorých určite…

Vo svete IT

Astronómovia vydali najdetailnejšiu mapu vesmíru. Pozrieť si ju môžete aj vy

0 icon

Astronómovia nedávno vydali pozoruhodnú mapu vesmíru, ktorá je výsledkom šesťročnej práce prieskumu DESI (pozn. redakcie: Dark Energy Spectroscopic Instrument), píše portál IFLScience. Táto mapa je doteraz najväčšou z hľadiska pokrytia oblohy, senzitivity a celkového počtu galaxií. Výsledná mapa ponúka rozlíšenie až 10-triliónov pixelov. Na jej zhotovení sa podieľali tri observatória, ktoré pozorovali…

Tesla Roadster už takmer 3 roky putuje našou Slnečnou sústavou. Kde sa nachádza dnes?

0 icon

6. februára 2018 sa odohral štart rakety Falcon Heavy, ktorá sa zapísala medzi významné udalosti amerického vesmírneho programu. Ide totiž o najvýkonnejšiu raketu na svete. Na palube, ako náklad, sa nachádzala aj Tesla roadster a za volantom sedel Starman, figurína, oblečená vo vesmírnom obleku spoločnosti SpaceX. Lenže čo sa s touto…

Astronómovia objavili 9-miliárd rokov starú galaxiu v procese umierania

0 icon

Vesmír obsahuje obrovské množstvo galaxií, ktoré sa radia do niekoľkých kategórií. Ak sa však pozrieme na ich farbu, vo väčšine prípadov narazíme na dva špecifické druhy, tvrdí YouTube kanál SciShow Space. Ide o výrazne modré, alebo výrazne červené galaxie. Výrazne modré galaxie sú tie, v ktorých dochádza k vzniku nových hviezd. Za ich…

WhatsApp posúva dátum na prijatie aktualizovaných podmienok. Opäť tak reaguje na mylné informácie

0 icon

Chatovacia aplikácia WhatsApp má za sebou naozaj niekoľko výnimočne rušných dní, ktoré spôsobila nečakaná zmena v zásadách ochrany osobných údajov, s ktorými musia používatelia súhlasiť. Po vystrašení niektorých používateľov tejto aplikácie a po zverejnení kadejakých hoaxov však spoločnosť reagovala pomerne promptne, pričom všetky obavy z narušenia súkromia používateľov vyvrátila v…

Ktoré Samsung smartfóny majú dostupný Android 11, a pre ktoré sa očakáva, že bude ešte neskôr uvoľnený?

0 icon

Android 10 dnes už pomaly nájdeme na všetkých zariadeniach, ktoré ho mali dostať. Ešte v septembri minulého roka, Google oficiálne uvoľnil Android 11 pre širokú verejnosť. V praxi to znamenalo, že výrobcovia smartfónov začali postupne s naberaním BETA testerov, aby začali testovať nový Android, pričom už dnes je oficiálne dostupných…

Armádny Magazín

Tvrdé boje na hraniciach Turecka - Rusi posilňujú svoju prítomnosť. Video

0 icon

Sýria, 16. január 2021 (AM)  - Lietadlá ruských vzdušných síl prenášajú svoje jednotky do zóny tvrdých bojov na hraniciach Sýrie s Tureckom. Rusko oficiálne oznámilo rozmiestnenie spoločných rusko-sýrskych postov v oblasti Ain Isa, po prvýkrát to bolo zverejnené 28. decembra 2020.  

Izraelský analytik Kedmi pomenoval hrozbu, ktorá by mohla zničiť USA

0 icon

Izrael, 16. január 2021 (AM) - Súčasné udalosti v USA sú úsvitom Mccarthyzmu. Toto vyhlásenie urobil izraelský politický analytik Jakov Kedmi a hovoril o ohrození štátu.   Odborník nazval to, čo sa deje v Amerike, Mccarthyzmus - hnutie, ktoré bolo v 50. rokoch sprevádzané politickými represiami. Podľa Kedmiho s tým dnes v USA…

Nikolaj Starikov: Trumpov Shutdown a Washingtonská dohoda

0 icon

Rusko, 16. január 2021 (AM) - Historik a politológ Nikolaj Starikov v éteri autorského programu Anny Šafranovej uviedol, že odpojenie súčasného amerického prezidenta od sociálnych sietí „šokovalo miliardy“ ľudí. Odborník odhalil dôvod „verejného bičovania“ Donalda Tru

Útok ruského „Jarsu“ neprežijú ani šváby

0 icon

Rusko, 16. január 2021 (AM) - Ministerstvo obrany RF minulý rok vyhlásilo, že toho roku budú ďalšie dva pluky raketových vojsk strategického určenia prezbrojené na raketové komplexy „Jars“, pričom jeden bude mať mobilné odpaľovacie zariadenie a dr

Kto vyzbrojuje svet?

0 icon

Francúzsko, 16. január 2021 (AM) - V roku 2019 zaznamenala francúzska letecká spoločnosť Dassault nárast predaja o 105% - výsledky boli do veľkej miery spojené s úspechom ich vlajkovej lode Rafale. Ten sa teší veľkému úspechu po mnohých rokoch od jeho zavedenia do aktívnej služby vo Francúzskej armáde (dodaný v 2001,…

Svetlo sveta

MÚDROSŤ

0 icon

Naši starí otcovia hovorili: Kto dobre rechnuje, dobre gazduje. A neplatí to len na peniaze, ale predovšetkým na čas. Koľko času vieme premárniť pred televíznou obrazovkou? Čítaním rôznych klebiet v novinách alebo na sociálnych sieťach? A potom cítime, že nás to nejako neuspokojuje a nenapĺňa. Podobnú skúsenosť mal i vojak…

Prečo sa sviatosti Krstu a Prvého svätého prijímania udeľujú väčšinou v apríli a v máji?

0 icon

V rannom kresťanstve sa udeľovali sviatosti Krstu, Prvého svätého prijímania a Birmovania spolu v jeden deň a to za prítomnosti biskupa. Dôvodom bolo, že kresťanmi sa väčšinou stávali dospelí ľudia, ktorí konvertovali buď z judaizmu alebo z rôznych pohanských náboženstiev a k tomuto poznaniu konverzie prišli v pokročilejšom veku. Cirkev sa ich preto snažila v Cirkvi prijať plnými sviatosťami a do…

Dnes bude Slovensku opäť udelené požehnanie relikviou Kristovej krvi z paluby lietadla – VÝZVA K PRIPOJENIU SA V MODLITBE

0 icon

V nedeľu Krstu Krista Pána 10. januára 2021 v popoľudňajších hodinách sa opäť uskutoční let lietadla, na ktorého palube sa bude nachádzať generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek, ktorý Slovensku udelí požehnanie s relikviou Kristovej krvi, ktorá je uchovávaná v Bazilike sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku.  Zverejňujeme jeho slová výzvy,…

Najväčší pápeži v dejinách SV. LEV VEĽKÝ

0 icon

(*asi 400, Toskánsko – † 10. november 461, Rím) Jeho ústami hovoril apoštol Peter.             Pápežsky úrad sa po smrti  Sixta III. (†18. augusta 440)  nachádzal v úplnej inej situácii než v predchádzajúcich storočiach: už nereprezentoval navonok kresťanské spoločenstvá roztrúsene v anonymite po území hlavného mesta Rímskej ríše.  Časy veľkých perzekúcií,  ktoré…

PATRÓNI LEKÁROV – SVÄTÍ KOZMA A DAMIÁN

0 icon

SVÄTÍ KOZMA A DAMIÁN. Boli bratia a dvojičky. Vyštudovali lekárstvo. Zo svojho povolania si neurobili výnosný biznis. Neprofitovali na cudzom nešťastí. Liečili všetkých a nezištne – bezplatne. Mnohí, keď videli ich príklad, stali sa kresťanmi. Pohanskí kňazi ich obžalovali, že robia čary, a tak zvádzajú ľudí, aby sa klaňali kresťanskému…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali