Branislav Fábry: Odhalenia hackerskej skupiny Fancy Bears a perspektíva dopingu v športe

Bratislava 29. septembra 2016 (HSP/Foto: Facebook)

 

Dňa 21. septembra 2016 sa vo Švajčiarsku konalo prísne neverejné zasadnutie najvyšších orgánov Svetovej antidopingovej agentúry (WADA). Napriek tomu, že obsah rokovaní nebol známy, je zrejmé, že kľúčovým bodom rokovaní boli odhalenia hackerskej skupiny Fancy Bear z Ruska

Ilustračné foto
Ilustračné foto

Odhalenia sú závažné a zostrujú podozrenia z politizácie antidopingovej politiky WADA. Tieto podozrenia sa však objavovali už pri príprave problematickej McLarenovej správy, ktorá bola dôvodom vylúčenia ruských športovcov z paraolympiády v Rio de Janeiro 2016. Preto sa treba zaoberať perspektívou organizácie WADA a taktiež aj budúcnosťou dopingu v športe.

V článku sa budem venovať nasledujúcim témam:

• Odhalenia Fancy Bears

• WADA a jej výnimky

• Hranice ľudských možností

• Politizácia WADA

• Perspektíva boja proti dopingu

 

Odhalenia Fancy Bears

Únik informácií z databázy ADAMS, ktorú vedie WADA, spôsobila v septembri 2016 skupina hackerov z Ruska s názvom Fancy Bear. Uniknuté materiály potvrdzujú používanie zakázaných dopingových prostriedkov známymi športovcami, najmä z USA a V. Británie, ktoré získali najviac zlatých medailí na OH v Riu 2016. Spomedzi odhalených prominentných športovcov možno spomenúť napr. svetoznáme tenistky, sestry Serena a Venus Williamsové, S. Bilesovú, štvornásobnú olympijskú víťazku v gymnastike z Ria 2016 alebo Ch. Frooma, víťaza tohoročnej Tour de France. Po odhaleniach začali na svetlo vychádzať mnohé zaujímavé informácie. Napr. Briti po zverejnení informácií od Fancy Bears priznali, že spomedzi ich 336 olympionikov v Riu až 53 požívalo so súhlasom WADA zakázané substancie.

Práve Briti mali uvedené informácie poskytovať transparentnejšie aj preto, lebo britské úspechy na posledných olympiádach boli naozaj mimoriadne. Ešte v 90-tych rokoch 20. storočia pritom V. Británia nepatrila medzi olympijské veľmoci. V roku 1996 na OH v Atlante získali Briti iba jednu zlatú medailu (rovnako ako SR), v Londýne 2012 však už 29 zlatých. Na olympiáde v Rio 2016 skončila V. Británia na druhom mieste v medailovej bilancii, s 27 zlatými. Mimoriadne úspechy zaznamenávajú najmä britskí cyklisti, ktorí už niekoľko olympiád suverénne vládnu svetu. V Londýne 2012 získali domáci cyklisti až 8 zlatých medailí, hoci ešte v Atlante 1996 dosiahli ledva na bronz. Pritom práve cyklistika patrí medzi športy, kde prudký nárast úspechov budí najrôznejšie podozrenia.

Podľa odhalených záznamov WADA používajú mnohí športovci zakázané látky a substancie zo zdravotných dôvodov. Určite existujú zdravotné dôvody, ktoré ospravedlňujú používanie zakázaných látok, i keď vrcholový šport ako taký nie je vhodný pre ľudí so zdravotnými problémami. Ak však WADA napriek tomu umožní určitým športovcom používať zakázané substancie, mala by to verejne vysvetliť aj ich súperom. Rozumiem, že je treba zabezpečiť ochranu súkromia športovcov, keď však niekto používa látky, ktoré mu môžu zabezpečiť výhodu pred inými športovcami, ochrana súkromia by mala ustúpiť pred transparentnosťou. Skupina Fancy Bears pritom poukázala nielen na nedostatok transparentnosti pri výnimkách na zakázané látky v športe, ale aj neobvykle dlhý čas používania týchto látok vybranými športovcami.

Pri športových súťažiach a závodoch by mal medzi športovcami platiť princíp rovnakého zaobchádzania. Viem, že niekedy je zložité vytvoriť podmienky úplnej rovnosti, avšak aspoň pri otázke dopingu treba brať túto tému vážne. Samotný zákaz dopingu bol totiž vytvorený práve kvôli rovností šancí v športovej súťaži. Ak teda  niekto používa počas súťaže zakázané látky, mal by konkurencii otvorene vysvetliť dôvod svojej výnimky. Alebo by to mala urobiť samotná WADA. K informovaniu však neprichádza a športová verejnosť má o zdravotných výnimkách iba málo informácií. Keď ale ani WADA ani samotní športovci neposkytujú transparentné informácie o používaní zakázaných látok, nemôžu sa diviť, že vznikajú vážne podozrenia. A tie vznikajú nielen voči športovcom.

 

WADA a jej výnimky

Problematické je nielen rastúce množstvo výnimiek zo strany WADA, ale zaujímaavé sú aj dôvody pre udeľovanie výnimiek. Napr. u gymnastky S. Bilesovej bol dôvodom psychiatrický syndróm, dokazovaný odborným posudkom. Nemecký cyklista J. Jaksche tieto nejasnosti popísal a poukázal i na vlastné skúsenosti so spôsobom, akým získavajú športovci od WADA výnimky. V súvislosti s výnimkami od WADA sa začal preto používať ironický pojem „licencia na doping“. Napriek tomu, že ide o výroky v médiách, nemožno ich brať na ľahkú váhu. Veď ja WADA sa v prípade dopingového škandálu v Rusku opierala najmä o mediálne výpovede športovcov a funkcionárov (Rodčenkov, Stepanov).

Podozrenia voči netransparentnému postupu WADA posilňuje aj národnostné zloženie jej orgánu – Odbornej skupiny pre výnimky zo zdravotníckych dôvodov. Skupina má 9 členov z týchto krajín: N. Zéland (predseda), Austrália, Kanada, USA, V. Británia, Nemecko, Fínsko, Nórsko, Singapur. Keďže najviac odhalených športovcov s výnimkami pochádza z krajín Západu, anglosaské zloženie uvedenej odbornej skupiny vyvoláva podozrenia zo selektívneho prístupu pri výnimkách. Podiel predstaviteľov zo Západu je pritom nadmerne vysoký aj pri ostatných odborných skupinách a úplne tam absentujú zástupcovia Ruska a Číny. Upozorňoval som na to ešte pred olympiádou v Riu.

Problematickým sa javí aj zaraďovanie liekov medzi zakázané prostriedky. Rozhoduje o ňom Odborná skupina pre zoznam zakázaných substancií a metód. Táto skupina má 13 členov: 4 – USA, po 3 – Nemecko a V. Británia (dvaja z britských členov aj občanmi Ghany, resp. Švajčiarska), po 1 – Írsko (predseda), Dánsko a Francúzsko. Jej zloženie je taktiež nevyvážené a jednostranne západné. Jednostrannosť západných členov mohla hrať určitú úlohu aj pri zaraďovaní konkrétnych liekov a substancií.

Veľmi zásadné rozhodnutie učinila odborná skupina pre zakázané substancie pri lieku Meldonium a práve ono vytvorilo o Rusku veľmi zlý obraz. Je zaujímavé, že tento liek bol medzi zakázané zaradený v septembri 2015 s účinnosťou k 1. januáru 2016. Meldonium je pritom liek, ktorý bol vytvorený ešte v ZSSR a používa sa predovšetkým v postsovietskom priestore. Na Západe nie je príliš rozšírený a preto je prinajmenšom nešťastné, ak o jeho zaradení rozhodla čisto západná komisia. I. Kalvinš, objaviteľ lieku, kritizoval WADA, že neprezentovala vedecké dôkazy o úlohe meldonia ako dopingu. Vzhľadom na vysoký počet športovcov, ktorí meldónium používali, nemožno vylúčiť, že liek mohol mať ako doping význam, ale netransparentosť a západná dominancia v orgánoch WADA opäť nepôsobili dôveryhodne.

 

Hranice ľudských možností

Podozrenia voči rôznym športovcom z dopingu zvyšuje aj fakt, že v rámci menej populárnych športov závisia športovci od štátnej finančnej podpory. Tá podpora zase závisí od množstva úspechov a preto musia neustále prichádzať nové medaily a nové rekordy. S novými rekordami vždy prichádzajú aj nové podozrenia, hoci sa ich nie vždy podarí dokázať. Ešte počas OH v Londýne 2012 sa obviňovali niektoré plavecké výpravy. Napr. známy čínsky špecialista na doping Chen Zhanghao vyhlásil, že podľa neho názoru slávny plavec M. Phelps používa doping, hoci o tom nemá dôkazy. Takéto podozrenia síce dnes možno odmietnuť ako „konšpiračné teórie“, ale podobne sa dlho odmietali i obvinenia voči L. Armstrongovi, ktorý získal sedem titulov na Tour de France. Paradoxne, keď ho už v roku 1999 podozrieval z dopingu francúzsky cyklista Ch. Bossoms, americké médiá z neho urobili „konšpirátora“.

Otázky o dopingu sa objavujú aj preto, lebo výkony súčasných športovcov pôsobia naozaj neuveriteľne. Uvediem zopár porovnaní z plaveckého športu. Predstavme si, že by sa M. Spitz (nar. 1950), vyhlásený za najlepšieho plavca 20. storočia, postavil so svojimi najlepšími výkonmi proti plavcom 21. storočia. Niet pochýb, že by dopadol katastrofálne a asi by sa aj úplne zosmiešnil. Už v Pekingu 2008 by na 100 metrov so svojim svetovým rekordom nedosiahol ani na medailu a to ani vtedy, keby plával voľným štýlom a jeho protivníci pomalším motýlikom. Ešte zaujímavejšie by bolo porovnanie slávneho M. Troya, svetového rekordéra a olympijského víťaza z Ríma 1960. So svojimi rekordmi v motýliku na 200 metrov by sa nemohol postaviť ani voči dnešným plavkyniam. Úplne by sa totiž znemožnil a dokonca aj naša D. Smolenová by ho predbehla o skoro dve sekundy. Časom, ktorým na OH v Londýne 2012 nepostúpila z rozplavieb…

Ako je možné, že muži, ktorí mali výnimočné fyzické predpoklady a boli známi svojim tréningovým drillom, by dopadli tak zúfalo i medzi dnešnými priemernými plavkyňami? Možno pochybovať, že by sa tento pokrok dal dosiahnuť len prirodzenými metódami. Pokrok sa dosiahol skôr efektívnym využitím prípravkov a metód, ktoré športovci v minulosti nemali. Nie všetky takéto metódy musia byť zakázané, sú však dosť neprirodzené. V boji o medaily ale ide o súboj laboratórií a technológií aspoň v takom rozsahu ako o súboj športovcov samotných. Úspech na olympiádach preto dosahujú štáty, ktoré ho vedia aj zafinancovať. Prvých desať miest medailového rebríčka na olympiáde v Riu 2016 obsadili krajiny, ktoré investujú do športu mimoriadne sumy: USA, V. Británia, Čína, Rusko, Nemecko, Austrália, Francúzsko, Kórea, Japonsko, Taliansko. Športovci z týchto krajín nie sú nadanejší než športovci z iných krajín, majú však veľkú finančnú a technologickú podporu.

Skvelú prácu laboratórií potvrdzujú aj rôzne správy od bývalých športových a antidopingových expertov z rôznych krajín. Napr. M. Drange, bývalý funkcionár antidopingovej agentúry Nórska, keď v knihe „Veľký antidopingový bluff“ poukázal na dopingové podvody a manipuláciu so vzorkami erytropoetínu (EPO) v zimných športoch v Nórsku. Netreba pripomínať, že Nórsko patrí na zimných olympiádach medzi veľmoci. Na doping amerických atlétov z olympiád 1988 až 2000, vrátane slávneho C. Lewisa, zase poukázal bývalý šéf amerického Anti-dopingového výboru W. Exum.

 

Politizácia WADA

Vzhľadom na uvedený vývoj v športe by sa WADA mala čo najrýchlejšie očistiť od podozrení, týkajúcich sa „licencií na doping“. Kvôli nim sa totiž otvorene hovorí o politizácii celej organizácie. Po škandále s vylúčením ruských športovcov z paraolympiády na základe problematických obvinení v McLarenovej správe sa západná dominancia v orgánoch WADA nedá prehliadnuť. Tomuto podozreniu sa bez serióznej diskusie nemožno vyhnúť. Za zmienku stojí i vylúčenie Bielorusa A. Fomočkina z paraolympiády, za to že na otvorení podujatia niesol ruskú vlajku. Medzinárodný paraolympijský výbor (IPC) ho vylúčil kvôli „neprípustnej politizácii“ paraolympiády, čím sa obišiel fakt, že samotné vylúčenie ruských paraolympionikov sa nieslo v znamení neprípustnej politizácie športu. IPC ani WADA však takýmto umlčovaním kritikov nezmažú pochybnosti o svojich rozhodnutiach.

Práve orgány WADA sa v roku 2016 stali podozrivé z politického prepojenia na konkrétne štáty už počas tvorby McLarenovej správy. Vtedy sa jasne ukázalo, že americkí a kanadskí predstavitelia mali k rozhodovacím procesom v rámci organizácie WADA veľmi blízko. Dokonca aj P. Hickey, prezident Európskych olympijských výborov vyjadril rozhorčenie, že funkcionári americkej a kanadskej antidopingovej agentúry videli McLarenovu správu ešte pred jej zverejnením. Vzhľadom na kanadsko-americké zloženie McLarenovho vyšetrovacieho tímu bola kritika na mieste.

WADA si síce v názve uvádza, že je „svetová“, v skutočnosti je ale skôr západná. Z formálneho hľadiska ide o súkromnú nadáciu, ktorá sa riadi vnútroštátnym právom západných štátov. V roku 1999 bola založená ako nadácia podľa švajčiarskeho Občianskeho zákonníka, neskôr presídlila do Kanady. Už kvôli týmto faktom by zloženie orgánov nadácie či spôsob nominácií jej členov, mali viac odrážať geografickú a kultúrnu pluralitu svetového športu.

Určitú pluralitu by mohla predstavovať Správna rada nadácie. Tá má pozostávať z maximálne 40 členov, v súčasnosti je ich len 38. Polovicu členov by mali tvoriť politickí predstavitelia štátov alebo medzinárodných organizácií. Pri nich platí aj určité geografické rozdelenie a sú tam zástupcovia všetkých kontinentov. Druhú polovicu rady však tvoria predstavitelia športových federácií a tam už jednoznačne dominujú predstavitelia Západu. Výsledkom je, že niektoré krajiny Západu majú v správnej rade až troch členov (V. Británia, Taliansko), hoci iné športové veľmoci ani jedného (Rusko). Spôsob kreácie správnej rady je problematický i preto, lebo sú v nej zastúpené len niektoré športové federácie a ich zloženie odráža západnú predstavu o športe. Výsledkom je, že západné štáty majú v správnej rade pohodlnú väčšinu, čo ovplyvňuje nominácie do ďalších orgánov WADA, najmä do odborných skupín.

 

Budúcnosť boja s dopingom

Treba otvorene povedať, že ak bude západná jednostrannosť a netransparentosť vo WADA pokračovať, môže to mať zásadný vplyv na budúcnosť dopingu v športe. Existujú tri základné alternatívy budúceho vývoja:

 

1.) WADA získa opäť dôveryhodnosť

2.) Vytvorí sa ďalšia podobná organizácia

3.) Doping sa stane akceptovateľným

Ad 1.) Prestíž WADA je dnes síce poškodená, situáciu však ešte možno napraviť. Ak WADA poskytne väčší priestor pre nezápadných predstaviteľov v jej jednotlivých orgánov, môže stratenú dôveru získať späť. Ak WADA urobí aspoň určité ústupky v otázke kultúrnej plurality svojich orgánov, môže sa opäť stať autoritou v boji proti dopingu. V súčasnosti na takéto ústupky ešte Západ pripravený nie je a z krátkodobého hľadiska dokáže WADA fungovať aj bez zásadných reforiem, najmä ak si s pomocou západnej propagandy dokáže udržovať určitú dôveru v štátoch Európy a Severnej Ameriky. S klesajúcim medzinárodným vplyvom Západu však toto riešenie nebude dlhodobo udržateľné.

Ad 2.) V prípade, ak západné štáty ani perspektívne nepripustia pluralitnejšie zastúpenie vo WADA, môže sa stať, že si niektoré krajiny si vytvoria vlastnú „medzinárodnú“ dopingovú agentúru, napr. so sídlom v Hongkongu, riadiacu sa podľa tamojšieho práva. Viem si predstaviť, čo by sa stalo, keby v orgánoch takejto agentúry boli zastúpení najmä Číňania a Rusi, ale žiadni Američania ani Európania. Takejto agentúre by na Západe nikto neveril. To by viedlo k sporom antidopingových agentúr, ktoré by si schvaľovali rôzne zoznamy zakázaných substancií či zdravotných výnimiek. A v konečnom dôsledku by to mohlo viesť k rozpadu športového hnutia.

Ad 3.) Jednou z možností vývoja je aj zrušenie zákazov pre doping vo vrcholovom športe. Viem, že v súčasnosti sa niečo také javí ako nemožné, avšak pred niekoľkými desiatkami rokov si ľudia nevedeli predstaviť ani to, že na Olympiádach budú súťažiť profesionálni športovci. Ak stratí boj proti dopingu svoju dôveryhodnosť, potom sa môže objaviť i požiadavka na zrušenie zákazu dopingu medzi profesionálnymi športovcami. Obvyklé tri dôvody pre zákaz dopingu môžu stratiť svoju platnosť:

• Prvým dôvodom je rovnosť šancí pre športovcov. Tá je však dnes už veľmi spochybňovaná, najmä kvôli rôznosti legálnych substancií či technológií, ktoré majú športovci k dispozícii. Športovci z rozvojových krajín nemajú ani zďaleka rovnaké šance, hoci môžu mať rovnaké schopnosti či rovnakú usilovnosť ako športovci z bohatých štátov.

• Druhým dôvodom zákazu určitých látok je zdravie športovcov. Lenže zdravie dnes ohrozuje už vrcholový šport ako taký a zdraviu nebezpečné môžu byť aj legálne prípravky či substancie. V podstate každý vrcholový športovec má po skončení kariéry zdravotné problémy. Používanie nebezpečných substancií je dnes závažným problémom v masovom športe.

• Tretím dôvodom je úloha športovcov ako vzoru pre mládež. Dopujúci športovci nie sú síce vhodné vzory pre mládež, ale ich úlohu vzoru porovnateľne spochybňuje najmä konanie, pri ktorom porušujú pravidlá a dosahujú víťazstvá porušovaním rôznych zákazov.

Na záver možno povedať, že šport bol v minulosti jedným zo spôsobov, akým štáty Európy a Severnej Ameriky dlhodobo vytvárali pozitívny obraz o svojom politickom systéme. Politizácia boja proti dopingu však má svoje obmedzené možnosti a nemala by prekročiť určité hranice, pretože práve takýmto spôsobom možno napáchať najviac škody pre šport ako taký.

Branislav Fábry

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Súkromné ZP sú s prepoisťovaním spokojné, VšzP chcela zabrániť odchodu ľudí

0 icon

Bratislava 27. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Súkromné zdravotné poisťovne Union a Dôvera privítali výsledky prepoisťovacej kampane, v ktorej získali viac nových klientov, ako im ubudlo. Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP), ktorá v konečných výsledkoch klientov stratila, hovorí, že cieľom bolo hlavne zabrániť odchodu poistencov "Nové predstavenstvo ihneď po svojom…

Minister Mičovský odvolal šéfa štátneho podniku Lesy SR Mateja Vigodu

0 icon

Bratislava 27. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák)   Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský v piatok večer odvolal generálneho riaditeľa štátneho podniku Lesy SR Mateja Vigodu. „Dôvodom na odvolanie generálneho riaditeľa Mateja Vigodu je zdynamizovanie transformačných procesov a nastavenie účinnej obchodnej politiky,“ vyjadril sa minister Ján Mičovský. Dočasne povereným…

Morawiecki hovoril s Merkelovou o rozpočte EÚ, ktorý chce Varšava vetovať

0 icon

Varšava 27. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Poľský premiér Mateusz Morawiecki potvrdil nemeckej kancelárke Angele Merkelovej, že jeho krajina je pripravená zablokovať budúci sedemročný rozpočet Európskej únie (EÚ) a balík pomoci v súvislosti s pandémiou koronavírusu, ak bude obsahovať podmienku právneho štátu. Politik na sociálnej sieti Facebook napísal, že sa…

Bratislavská arcidiecéza spustila profil na sociálnej sieti Facebook

0 icon

Bratislava 27. novembra 2020 (HSP/TK KBS/Foto:Facebook)   Bratislavská arcidiecéza spustila svoj profil na sociálnej sieti Facebook. Prostredníctvom nej túži komunikovať s ľuďmi o aktuálnych témach, informovať ich o udalostiach v arcidiecéze a prinášať im povzbudenie. Nájdete ju s novým logom pod názvom Bratislavská arcidiecéza Bratislavská arcidiecéza vznikla po reorganizácii rímskokatolíckych…

Mikas: „Epidemiologická situácia je vážna, nie je priestor na uvoľnenie opatrení.“ Lebo prevádzkari ich podľa neho už teraz obchádzajú svojimi nedokonalými terasami

0 icon

Bratislava 27. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Epidemiologická situácia v SR je stále vážna a nevidno veľký priestor na uvoľňovanie opatrení. V súvislosti s možným otváraním reštauračných prevádzok to na piatkovej tlačovej konferencii uviedol hlavný hygienik SR Ján Mikas Reagoval tak aj na správy o tom, že najnovšie nariadenie hygienikov…

Ukrajina hlási ďalší rekordný prírastok prípadov

0 icon

Kyjev 27. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:Wikimedia)   Ukrajinské úrady hlásia druhý deň v rade rekordne vysoký denný prírastok prípadov nákazy koronavírusom. Minister zdravotníctva Maksym Stepanov v piatok oznámil, že zaznamenali 16 218 nových infekcií, čo je o takmer 900 viac ako deň predtým a zároveň najviac od začiatku pandémie Celkovo je…

Zabili popredného jadrového vedca, minister zahraničia naznačuje účasť Izraela

0 icon

Dubaj 27. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP/Fars News Agency)   V Iráne v piatok zavraždili popredného jadrového vedca. Mohsena Fachrízádeha, ktorý podľa Izraela viedol vojenský jadrový program, zabili v meste Absard pri Teheráne ozbrojenci. Vedec zomrel v miestnej nemocnici po tom, čo sa ho lekárom nepodarilo oživiť Štátna televízia informovala, že Fachrízádeha…

Situácia sa na Slovensku údajne otáča, Krajčí tvrdí, že počty infikovaných budú v najbližších týždňoch rásť. Sprísňujú sa opatrenia na hraniciach, pendleri už len tak „naľahko“ neprejdú

0 icon

Bratislava 27. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Situácia sa na Slovensku otáča, počty infikovaných by mali v najbližších týždňoch rásť. Na tlačovej besede k epidemiologickej situácii to uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí. Tento predpoklad podľa neho potvrdzuje aj reprodukčné číslo, ktoré stúplo z hodnoty 0,9 na hodnotu 1 Ako minister…

Šírenie koronavírusu vo Veľkej Británii sa prvýkrát po troch mesiacoch spomaľuje

0 icon

Londýn 27. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Šírenie pandémie koronavírusu vo Veľkej Británii sa podľa zdravotníckych predstaviteľov krajiny prvýkrát po troch mesiacoch pravdepodobne spomaľuje. Vládny vedecký poradný výbor uviedol, že takzvané reprodukčné číslo, vyjadrujúce počet ďalších ľudí, ktorých môže nakaziť infikovaná osoba, sa v súčasnosti nachádza v pásme medzi 0,9 až…

Bývalá poradkyňa Mečiara nemá informácie o príprave vraždy Volzovej

0 icon

Bratislava 27. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   V kauze prípravy vraždy podnikateľky Sylvie Klaus Volzovej dnes pred senátom Okresného súdu Bratislava II vypovedala Anna Nagyová Mojžišová, ktorá v 90-tych rokoch viedla kanceláriu predsedu vlády Vladimíra Mečiara (expremiér za HZDS). Podľa vlastných slov však o prípade nemá žiadne informácie. Spomedzi štvorice…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Boris Mesár

Ako to Fuhrer Matovič dáva na ,,Hitlera"!

0icon

Od 2SV sa veľa ľudí zamýšľa  nad tým, ako sa dá vysvetliť fenomén nacistického štátu - hitlerovské Nemecko ? Prečo milióny ľudí po nástupe Hitlera k moci vykonávali hrozné, neľudské a trestné príkazy? Pokiaľ však do roku 2020, bolo možné študovať iba historické materiály a zamyslieť sa nad fenoménom nacistického…

Peter Švec

Odstráňme systémovú nespravodlivosť spôsobenú nepripravenosťou vládcov!

0icon

V živote ľudí existujú tri základné túžby. Prvou je túžba po prežití, teda schopnosti postarať sa o základné životné potreby pre seba a svojich blízkych, vrátane potomstva. Druhou je túžba po bezpečnosti vo všetkých aspektoch, vrátane ochranných funkcií, táto zahŕňa aj aspekty prvej túžby: prežitia. Treťou je túžba po spravodlivosti, takisto vo všetkých…

Jana Tutková

D3 cesta alebo Pandemický plán bez stredovekých praktík

0icon

Za cenu jedného testu sa dá kúpiť 150 kapsulí vitamínu D3 v dávke 3 000 IU denne za maloobchodnú cenu. Vláda by to vedela nakúpiť výhodnejšie pre všetkých občanov a investovať tak do zdravia až do konca jari. Dostatok vitamínu D3 je prevenciou hospitalizácií a liečbou COVID-19, ale aj niektorých…

Mária Benová

Pellegrini sa priznal, že premiérom sa stal až po rokovaniach s ambasádou USA

0icon

Bývalý premiér Peter Pellegrini už reagoval na slová Moniky Jankovskej, ktorá ho i s R.Ficom v stredu spomenula počas výsluchu na NAKA. Jankovská sa tam priznala k viacerým trestným činom a tvrdila, že Ficovi i Pellegrinimu hovorila, že "rieši" kauzu miliónových televíznych zmeniek. [Zdroj: TA3/TASR] Dnes však nie je až…

Jozef Slávik

Idiot ...

0icon

Idiot. Ide pôvodne o latinské slovo, označujúce v dobách gréckych mestských štátov ľudí, starajúcich sa iba o svoje vlastné záujmy na úkor celku. Neskôr sa názov idiot začal používať na označenie ľudí s veľmi nízkym intelektom, všeobecným laikom a to až do takej miery, že to úzko súviselo aj s naivitou a duševnou…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Dramatické fotografie, ktoré ťa chytia za srdce

0 icon

28Všetci vieme, že život je tvrdý, takže po celý náš život vystavujeme svoju "tvár" a čakáme, či príde tvrdá rana. Občas však príde niečo nečakané a tieto dramatické fotografie, ktoré ťa chytia za srdce, ti ukážu, čo nečakané sa udeje. Jedného dňa však uvidíš predavačku, ako maľuje nechty dievčaťu, ktoré…

Tupac a Biggie: Smrť a konšpirácie 1. časť

0 icon

Na začiatku deväťdesiatych rokov sa stal rap jedným z najpopulárnejších žánrov a jeho predstavitelia sa začali nielen objavovať v tabuľkách najpopulárnejších skladieb, ale aj na titulných stránkach novín. Nová generácia raperov potom gangsterský život nielen opisovala, ale aj žila. Dve z najvýznamnejších mien svetového gangster rapu boli Tupac Shakur a The Notorious B.I.G. (známy tiež…

Koľko stromov je potrebných na výrobu kyslíka pre jednu osobu?

0 icon

Význam stromov je v našom svete nekonečný a nedocenený. Stromy predstavujú cenný a v meste o to vzácnejší biotop pre veľké množstvo užitočných, chránených rastlín a živočíchov. Chcel by si vedieť viac o histórii našich predkov? Opýtaj sa stromov! Stromy predstavujú jedny z najdlhšie žijúcich organizmov na Zemi a sú tak nemými svedkami našej minulosti. Často sa používali ako…

Prečo by sme nemali nosiť rovnaké pyžamo dva dni za sebou?

0 icon

Priemerný muž si mení pyžamo každých 13 nocí. Ženy obyčajne čakajú až 17 nocí. Väčšina žien má viac pyžám a majú tendenciu zabúdať na to, ako dlho sú už vonku. Aj keď sa plazenie do postele v dobre oblečenom pyžame môže zdať neškodné, môže to mať niektoré alarmujúce dôsledky. 1. Spíš v nezdravom prostredí

Svoje problémy vyriešili po svojom. Tieto fotografie ťa dostanú do kolien

0 icon

Neexistujú žiadne problémy, ktoré by sa nedali vyriešiť. Tohto hesla sa držali aj títo ľudia, ktorí ťa vďaka týmto fotografiám dostanú do kolien. Svoje problémy sa rozhodli riešiť razantným spôsobom, ktorý sa podarilo zachytiť pomocou fotoaparátov. Často sa vraví, že ak to vyzerá hlúpo a funguje to, tak to vôbec…

Vo svete IT

Black Friday: Získajte trvalú aktiváciu Windows 10 za zlomok pôvodnej ceny vrátane ďalšieho softwaru

0 icon

Microsoft  s Windowsom 10 stále napreduje dopredu a nijak tomu nie je ani v poslednej dobe. Ak si plánujete kúpiť nový počítač alebo spraviť upgrade staršieho softwaru (napr. z Windows 7) na novší, tak práve teraz máte príležitosť tak spraviť. Cena Windowsu 10 je častokrát privysoká Ako dobre už asi…

Takto vyzerá aktualizovaný rebríček 105 najlepších fotomobilov. Ako dopadlo vaše zariadenie?

0 icon

Približne 2 mesiace dozadu sme vám priniesli rebríček najlepších fotomobilov vytvorený na základe dát DXOMARK. Okrem toho, že medzičasom bolo predstavených viacero nových modelov smartfónov, ktoré otriasli rebríčkom, tak zároveň odborná porota poupravila metodiku hodnotenia zariadení. Toto sú najlepšie fotomobily dostupné na trhu V rebríčku nižšie celkovo nájdete 105 smartfónov…

Nové výpočty naznačujú, že by sme mali aktualizovať naše vesmírne mapy. Nachádzame sa totiž inde, ako sme si mysleli

0 icon

Nové mapy Mliečnej dráhy naznačujú, že Slnečná sústava by sa mohla nachádzať úplne inde, než sme si doteraz mysleli. Astronómovia sa domnievajú, že by to mohlo byť oveľa bližšie k supermasívnej čiernej diere, ktorá sa nachádza v jadre našej galaxie. Píše o tom portál Science Alert. Modely ukazujú, že nie…

V ktorých krajinách Európy je pevný internet najdostupnejší? Na Slovensku ho vôbec nemáme drahým!

0 icon

Hoci internet je dostupným viac menej v každom regióne sveta, tak jeho cena je odlišnou. Nehovoríme však o rozdieloch na úrovni centov, či pár €, ale výraznejších. V niektorých krajinách sú rozdiely dokonca v desiatkach €. Nie  je to však prípad Európy, kde sú ceny relatívne nízke, hoci rozdielne. Spoločnosť…

Pozor! Slováci hlásia podvodné správy, v ktorých sa píše, že ste vyhrali peniaze. Ide o podvod!

0 icon

Slováci vo zvýšenej miere hlásia podvodné správy od odosielateľa „Žrebovanie“, v ktorej sa píše, že ste vyhrali 800€. Ide však o podvod. Na tému upozorňuje Polícia SR prostredníctvom sociálnej siete Facebook. „AKTUÁLNE: SLOVÁKOV SA POKÚŠA OKRADNÚŤ TÁTO PODVODNÁ STRÁNKA Viacerí ste nás upozornili na stránku „Zrebovanie.“, ktorá vám dnes odoslala…

Armádny Magazín

Prečo britské médiá zrazu odhalili nacistov na Ukrajine?

0 icon

Ukrajina, 27. november 2020 (AM) - Určite mnohí počuli, že „nacizmus na Ukrajine je výmyslom ruskej propagandy“. Západné ( ale a aj slovenské – pozn. AM) médiá používali toto zariekanie neustále.   Lenže stal sa „zázrak“. Britské médiá zrazu „zbadali“ neonacistov v Kyjeve a kvôli ich vplyvu na radikálov Albionu vyhlásili poplach. Labour

Veterán studenej vojny, strategický bombardér Tu-95, uskutočnil svoj prvý let pred 68 rokmi

0 icon

ZSSR/Rusko, 27. november 2020 (AM) – V auguste 1945 zhodili Američania atómové bomby na japonské mestá Hirošima a Nagasaki. Táto udalosť kardinálnym spôsobom zmenila predstavy vo svete o priebehu budúcich vojen. Zdalo sa, že použitie atómových zbraní by dokázalo rozhodnúť akýkoľvek konflikt a už vtedy to bolo veľmi vážne – krajiny videl

Assad rozprášil Turecký Bayraktarov mýtus!

0 icon

Sýria, 27. november 2020 (AM) - V marci 2020 uskutočnila Sýrska armáda bleskový protiútok na turecké pozície. Ten sa odohral ako odozva na útoky bezpilotných lietadiel smerom na Generálny štáb pro-sýrskych povstaleckých jednotiek v Sýrii v oblasti Idlib. Turci sa dostali do mieridiel sýrskeho odporu a pre Sultána to nebude ľahké.…

Vojenská technika: Svet vie o najmenej 92 „stratených“ nukleárnych bombách - a ďalšie zaujímavosti

0 icon

Rusko, 27. november 2020 (AM) - 2. sv. vojna bola priestorom na realizáciu tých najfantastickejších projektov vojenských konštruktérov Preteky v zbrojení priviedli ku skonštruovaniu obrovských diel, rádiom riadených bômb, lietadlových lodí, ale aj nezvyčajných vzdušných lietadlových korábov. Od roku 1930 sa v ZSSR inžinierom Vladimírom V

Hrdinovia získali ocenenia v ankete Vojenský čin roka 2019

0 icon

Slovensko, 27. november 2020 (AM) - Minister obrany Jaroslav Naď dnes spolu so štátnym tajomníkom rezortu obrany Marianom Majerom, generálnym tajomníkom Služobného úradu MO SR Petrom Kozákom, náčelníkom Generálneho štábu OS SR gen. Danielom Zmekom a hlavným poddôstojníkom OS SR štáb. nrtm. Marcelom Kaniakom zablahoželali laureátom pravidelnej ankety V

Svetlo sveta

Ako vznikol kult svätého Petra a Pavla

0 icon

Kult svätého Petra nevznikol v starokresťanskej tradícii hneď po apoštolovej smrti; jeho rozvoj je nerozlučne spojený s utváraním kultu svätého Pavla, ktorý bol sťatý mečom roku 67 na mieste nazývanom ad Aquas Salvias, na južnom okraji Ríma v blízkosti Ostijskej cesty (Via Ostiense). V období, keď obidvaja podstúpili mučenícku smrť, kresťania predstavovali v Ríme…

25.11. Svätá Katarína Alexandrijská, mučenica čistoty

0 icon

Svätá Katarína Alexandrijská je mučenica, ktorá bola ako 18 ročná umučená rukami pohanského vládcu Maxentiusa. Cirkev ju zaraďuje medzi 14 svätých pomocníkov v núdzi, ktorých orodovanie u Boha sa uznáva ako osobitne účinné. Svätá Katarína bola o 1100 rokov identifikovaná svätou Johankou z Arku ako jednou z tých, ktorá sa…

Hriech Lenivosti

0 icon

« Je dokonané » (Jn 19, 30)Šieste slovo, ktorým sa nám prihovára Ježiš z kríža, je vyslovené na zadosťučinenie hriechu lenivosti. Lenivosť je choroba vôle, ktorá spôsobuje, že zanedbávame svoje povinnosti. V bežnom živote sa prejavuje ako lenivosť, neochota, ľahostajnosť, ľahkovážnosť. Lenivosť v náboženskej oblasti je predovšetkým nevôľa k duchovnému…

Otec Urbančok: Blíži sa bibliou predpovedaný koniec sveta ?

0 icon

Homília na 25. nedeľu po Turícach – Misál sv. Jána XXIII. Mt 24,15-35 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel – kto číta, nech pochopí: vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr, kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu,…

Arcibiskup Fulton J. Sheen: Nebo nie je až tak ďaleko

0 icon

V jednej známej piesni sa hovorí: “Keď som pri tebe, som v nebi.” Nech to znie akokoľvek ľúbivo, toto nie je nebo, o ktoré človek na zemi zápasí. Ak chceme hovoriť o nebi, musíme najskôr pochopiť, prečo nebo je večnosť. Hovoriť o večnosti znamená pochopiť čas. V nebi nie je…

icon FOTO DŇA