Branislav Fábry: Odhalenia hackerskej skupiny Fancy Bears a perspektíva dopingu v športe

Bratislava 29. septembra 2016 (HSP/Foto: Facebook)

 

Dňa 21. septembra 2016 sa vo Švajčiarsku konalo prísne neverejné zasadnutie najvyšších orgánov Svetovej antidopingovej agentúry (WADA). Napriek tomu, že obsah rokovaní nebol známy, je zrejmé, že kľúčovým bodom rokovaní boli odhalenia hackerskej skupiny Fancy Bear z Ruska

Ilustračné foto
Ilustračné foto

Odhalenia sú závažné a zostrujú podozrenia z politizácie antidopingovej politiky WADA. Tieto podozrenia sa však objavovali už pri príprave problematickej McLarenovej správy, ktorá bola dôvodom vylúčenia ruských športovcov z paraolympiády v Rio de Janeiro 2016. Preto sa treba zaoberať perspektívou organizácie WADA a taktiež aj budúcnosťou dopingu v športe.

V článku sa budem venovať nasledujúcim témam:

• Odhalenia Fancy Bears

• WADA a jej výnimky

• Hranice ľudských možností

• Politizácia WADA

• Perspektíva boja proti dopingu

 

Odhalenia Fancy Bears

Únik informácií z databázy ADAMS, ktorú vedie WADA, spôsobila v septembri 2016 skupina hackerov z Ruska s názvom Fancy Bear. Uniknuté materiály potvrdzujú používanie zakázaných dopingových prostriedkov známymi športovcami, najmä z USA a V. Británie, ktoré získali najviac zlatých medailí na OH v Riu 2016. Spomedzi odhalených prominentných športovcov možno spomenúť napr. svetoznáme tenistky, sestry Serena a Venus Williamsové, S. Bilesovú, štvornásobnú olympijskú víťazku v gymnastike z Ria 2016 alebo Ch. Frooma, víťaza tohoročnej Tour de France. Po odhaleniach začali na svetlo vychádzať mnohé zaujímavé informácie. Napr. Briti po zverejnení informácií od Fancy Bears priznali, že spomedzi ich 336 olympionikov v Riu až 53 požívalo so súhlasom WADA zakázané substancie.

Práve Briti mali uvedené informácie poskytovať transparentnejšie aj preto, lebo britské úspechy na posledných olympiádach boli naozaj mimoriadne. Ešte v 90-tych rokoch 20. storočia pritom V. Británia nepatrila medzi olympijské veľmoci. V roku 1996 na OH v Atlante získali Briti iba jednu zlatú medailu (rovnako ako SR), v Londýne 2012 však už 29 zlatých. Na olympiáde v Rio 2016 skončila V. Británia na druhom mieste v medailovej bilancii, s 27 zlatými. Mimoriadne úspechy zaznamenávajú najmä britskí cyklisti, ktorí už niekoľko olympiád suverénne vládnu svetu. V Londýne 2012 získali domáci cyklisti až 8 zlatých medailí, hoci ešte v Atlante 1996 dosiahli ledva na bronz. Pritom práve cyklistika patrí medzi športy, kde prudký nárast úspechov budí najrôznejšie podozrenia.

Podľa odhalených záznamov WADA používajú mnohí športovci zakázané látky a substancie zo zdravotných dôvodov. Určite existujú zdravotné dôvody, ktoré ospravedlňujú používanie zakázaných látok, i keď vrcholový šport ako taký nie je vhodný pre ľudí so zdravotnými problémami. Ak však WADA napriek tomu umožní určitým športovcom používať zakázané substancie, mala by to verejne vysvetliť aj ich súperom. Rozumiem, že je treba zabezpečiť ochranu súkromia športovcov, keď však niekto používa látky, ktoré mu môžu zabezpečiť výhodu pred inými športovcami, ochrana súkromia by mala ustúpiť pred transparentnosťou. Skupina Fancy Bears pritom poukázala nielen na nedostatok transparentnosti pri výnimkách na zakázané látky v športe, ale aj neobvykle dlhý čas používania týchto látok vybranými športovcami.

Pri športových súťažiach a závodoch by mal medzi športovcami platiť princíp rovnakého zaobchádzania. Viem, že niekedy je zložité vytvoriť podmienky úplnej rovnosti, avšak aspoň pri otázke dopingu treba brať túto tému vážne. Samotný zákaz dopingu bol totiž vytvorený práve kvôli rovností šancí v športovej súťaži. Ak teda  niekto používa počas súťaže zakázané látky, mal by konkurencii otvorene vysvetliť dôvod svojej výnimky. Alebo by to mala urobiť samotná WADA. K informovaniu však neprichádza a športová verejnosť má o zdravotných výnimkách iba málo informácií. Keď ale ani WADA ani samotní športovci neposkytujú transparentné informácie o používaní zakázaných látok, nemôžu sa diviť, že vznikajú vážne podozrenia. A tie vznikajú nielen voči športovcom.

 

WADA a jej výnimky

Problematické je nielen rastúce množstvo výnimiek zo strany WADA, ale zaujímaavé sú aj dôvody pre udeľovanie výnimiek. Napr. u gymnastky S. Bilesovej bol dôvodom psychiatrický syndróm, dokazovaný odborným posudkom. Nemecký cyklista J. Jaksche tieto nejasnosti popísal a poukázal i na vlastné skúsenosti so spôsobom, akým získavajú športovci od WADA výnimky. V súvislosti s výnimkami od WADA sa začal preto používať ironický pojem „licencia na doping“. Napriek tomu, že ide o výroky v médiách, nemožno ich brať na ľahkú váhu. Veď ja WADA sa v prípade dopingového škandálu v Rusku opierala najmä o mediálne výpovede športovcov a funkcionárov (Rodčenkov, Stepanov).

Podozrenia voči netransparentnému postupu WADA posilňuje aj národnostné zloženie jej orgánu – Odbornej skupiny pre výnimky zo zdravotníckych dôvodov. Skupina má 9 členov z týchto krajín: N. Zéland (predseda), Austrália, Kanada, USA, V. Británia, Nemecko, Fínsko, Nórsko, Singapur. Keďže najviac odhalených športovcov s výnimkami pochádza z krajín Západu, anglosaské zloženie uvedenej odbornej skupiny vyvoláva podozrenia zo selektívneho prístupu pri výnimkách. Podiel predstaviteľov zo Západu je pritom nadmerne vysoký aj pri ostatných odborných skupinách a úplne tam absentujú zástupcovia Ruska a Číny. Upozorňoval som na to ešte pred olympiádou v Riu.

Problematickým sa javí aj zaraďovanie liekov medzi zakázané prostriedky. Rozhoduje o ňom Odborná skupina pre zoznam zakázaných substancií a metód. Táto skupina má 13 členov: 4 – USA, po 3 – Nemecko a V. Británia (dvaja z britských členov aj občanmi Ghany, resp. Švajčiarska), po 1 – Írsko (predseda), Dánsko a Francúzsko. Jej zloženie je taktiež nevyvážené a jednostranne západné. Jednostrannosť západných členov mohla hrať určitú úlohu aj pri zaraďovaní konkrétnych liekov a substancií.

Veľmi zásadné rozhodnutie učinila odborná skupina pre zakázané substancie pri lieku Meldonium a práve ono vytvorilo o Rusku veľmi zlý obraz. Je zaujímavé, že tento liek bol medzi zakázané zaradený v septembri 2015 s účinnosťou k 1. januáru 2016. Meldonium je pritom liek, ktorý bol vytvorený ešte v ZSSR a používa sa predovšetkým v postsovietskom priestore. Na Západe nie je príliš rozšírený a preto je prinajmenšom nešťastné, ak o jeho zaradení rozhodla čisto západná komisia. I. Kalvinš, objaviteľ lieku, kritizoval WADA, že neprezentovala vedecké dôkazy o úlohe meldonia ako dopingu. Vzhľadom na vysoký počet športovcov, ktorí meldónium používali, nemožno vylúčiť, že liek mohol mať ako doping význam, ale netransparentosť a západná dominancia v orgánoch WADA opäť nepôsobili dôveryhodne.

 

Hranice ľudských možností

Podozrenia voči rôznym športovcom z dopingu zvyšuje aj fakt, že v rámci menej populárnych športov závisia športovci od štátnej finančnej podpory. Tá podpora zase závisí od množstva úspechov a preto musia neustále prichádzať nové medaily a nové rekordy. S novými rekordami vždy prichádzajú aj nové podozrenia, hoci sa ich nie vždy podarí dokázať. Ešte počas OH v Londýne 2012 sa obviňovali niektoré plavecké výpravy. Napr. známy čínsky špecialista na doping Chen Zhanghao vyhlásil, že podľa neho názoru slávny plavec M. Phelps používa doping, hoci o tom nemá dôkazy. Takéto podozrenia síce dnes možno odmietnuť ako „konšpiračné teórie“, ale podobne sa dlho odmietali i obvinenia voči L. Armstrongovi, ktorý získal sedem titulov na Tour de France. Paradoxne, keď ho už v roku 1999 podozrieval z dopingu francúzsky cyklista Ch. Bossoms, americké médiá z neho urobili „konšpirátora“.

Otázky o dopingu sa objavujú aj preto, lebo výkony súčasných športovcov pôsobia naozaj neuveriteľne. Uvediem zopár porovnaní z plaveckého športu. Predstavme si, že by sa M. Spitz (nar. 1950), vyhlásený za najlepšieho plavca 20. storočia, postavil so svojimi najlepšími výkonmi proti plavcom 21. storočia. Niet pochýb, že by dopadol katastrofálne a asi by sa aj úplne zosmiešnil. Už v Pekingu 2008 by na 100 metrov so svojim svetovým rekordom nedosiahol ani na medailu a to ani vtedy, keby plával voľným štýlom a jeho protivníci pomalším motýlikom. Ešte zaujímavejšie by bolo porovnanie slávneho M. Troya, svetového rekordéra a olympijského víťaza z Ríma 1960. So svojimi rekordmi v motýliku na 200 metrov by sa nemohol postaviť ani voči dnešným plavkyniam. Úplne by sa totiž znemožnil a dokonca aj naša D. Smolenová by ho predbehla o skoro dve sekundy. Časom, ktorým na OH v Londýne 2012 nepostúpila z rozplavieb…

Ako je možné, že muži, ktorí mali výnimočné fyzické predpoklady a boli známi svojim tréningovým drillom, by dopadli tak zúfalo i medzi dnešnými priemernými plavkyňami? Možno pochybovať, že by sa tento pokrok dal dosiahnuť len prirodzenými metódami. Pokrok sa dosiahol skôr efektívnym využitím prípravkov a metód, ktoré športovci v minulosti nemali. Nie všetky takéto metódy musia byť zakázané, sú však dosť neprirodzené. V boji o medaily ale ide o súboj laboratórií a technológií aspoň v takom rozsahu ako o súboj športovcov samotných. Úspech na olympiádach preto dosahujú štáty, ktoré ho vedia aj zafinancovať. Prvých desať miest medailového rebríčka na olympiáde v Riu 2016 obsadili krajiny, ktoré investujú do športu mimoriadne sumy: USA, V. Británia, Čína, Rusko, Nemecko, Austrália, Francúzsko, Kórea, Japonsko, Taliansko. Športovci z týchto krajín nie sú nadanejší než športovci z iných krajín, majú však veľkú finančnú a technologickú podporu.

Skvelú prácu laboratórií potvrdzujú aj rôzne správy od bývalých športových a antidopingových expertov z rôznych krajín. Napr. M. Drange, bývalý funkcionár antidopingovej agentúry Nórska, keď v knihe „Veľký antidopingový bluff“ poukázal na dopingové podvody a manipuláciu so vzorkami erytropoetínu (EPO) v zimných športoch v Nórsku. Netreba pripomínať, že Nórsko patrí na zimných olympiádach medzi veľmoci. Na doping amerických atlétov z olympiád 1988 až 2000, vrátane slávneho C. Lewisa, zase poukázal bývalý šéf amerického Anti-dopingového výboru W. Exum.

 

Politizácia WADA

Vzhľadom na uvedený vývoj v športe by sa WADA mala čo najrýchlejšie očistiť od podozrení, týkajúcich sa „licencií na doping“. Kvôli nim sa totiž otvorene hovorí o politizácii celej organizácie. Po škandále s vylúčením ruských športovcov z paraolympiády na základe problematických obvinení v McLarenovej správe sa západná dominancia v orgánoch WADA nedá prehliadnuť. Tomuto podozreniu sa bez serióznej diskusie nemožno vyhnúť. Za zmienku stojí i vylúčenie Bielorusa A. Fomočkina z paraolympiády, za to že na otvorení podujatia niesol ruskú vlajku. Medzinárodný paraolympijský výbor (IPC) ho vylúčil kvôli „neprípustnej politizácii“ paraolympiády, čím sa obišiel fakt, že samotné vylúčenie ruských paraolympionikov sa nieslo v znamení neprípustnej politizácie športu. IPC ani WADA však takýmto umlčovaním kritikov nezmažú pochybnosti o svojich rozhodnutiach.

Práve orgány WADA sa v roku 2016 stali podozrivé z politického prepojenia na konkrétne štáty už počas tvorby McLarenovej správy. Vtedy sa jasne ukázalo, že americkí a kanadskí predstavitelia mali k rozhodovacím procesom v rámci organizácie WADA veľmi blízko. Dokonca aj P. Hickey, prezident Európskych olympijských výborov vyjadril rozhorčenie, že funkcionári americkej a kanadskej antidopingovej agentúry videli McLarenovu správu ešte pred jej zverejnením. Vzhľadom na kanadsko-americké zloženie McLarenovho vyšetrovacieho tímu bola kritika na mieste.

WADA si síce v názve uvádza, že je „svetová“, v skutočnosti je ale skôr západná. Z formálneho hľadiska ide o súkromnú nadáciu, ktorá sa riadi vnútroštátnym právom západných štátov. V roku 1999 bola založená ako nadácia podľa švajčiarskeho Občianskeho zákonníka, neskôr presídlila do Kanady. Už kvôli týmto faktom by zloženie orgánov nadácie či spôsob nominácií jej členov, mali viac odrážať geografickú a kultúrnu pluralitu svetového športu.

Určitú pluralitu by mohla predstavovať Správna rada nadácie. Tá má pozostávať z maximálne 40 členov, v súčasnosti je ich len 38. Polovicu členov by mali tvoriť politickí predstavitelia štátov alebo medzinárodných organizácií. Pri nich platí aj určité geografické rozdelenie a sú tam zástupcovia všetkých kontinentov. Druhú polovicu rady však tvoria predstavitelia športových federácií a tam už jednoznačne dominujú predstavitelia Západu. Výsledkom je, že niektoré krajiny Západu majú v správnej rade až troch členov (V. Británia, Taliansko), hoci iné športové veľmoci ani jedného (Rusko). Spôsob kreácie správnej rady je problematický i preto, lebo sú v nej zastúpené len niektoré športové federácie a ich zloženie odráža západnú predstavu o športe. Výsledkom je, že západné štáty majú v správnej rade pohodlnú väčšinu, čo ovplyvňuje nominácie do ďalších orgánov WADA, najmä do odborných skupín.

 

Budúcnosť boja s dopingom

Treba otvorene povedať, že ak bude západná jednostrannosť a netransparentosť vo WADA pokračovať, môže to mať zásadný vplyv na budúcnosť dopingu v športe. Existujú tri základné alternatívy budúceho vývoja:

 

1.) WADA získa opäť dôveryhodnosť

2.) Vytvorí sa ďalšia podobná organizácia

3.) Doping sa stane akceptovateľným

Ad 1.) Prestíž WADA je dnes síce poškodená, situáciu však ešte možno napraviť. Ak WADA poskytne väčší priestor pre nezápadných predstaviteľov v jej jednotlivých orgánov, môže stratenú dôveru získať späť. Ak WADA urobí aspoň určité ústupky v otázke kultúrnej plurality svojich orgánov, môže sa opäť stať autoritou v boji proti dopingu. V súčasnosti na takéto ústupky ešte Západ pripravený nie je a z krátkodobého hľadiska dokáže WADA fungovať aj bez zásadných reforiem, najmä ak si s pomocou západnej propagandy dokáže udržovať určitú dôveru v štátoch Európy a Severnej Ameriky. S klesajúcim medzinárodným vplyvom Západu však toto riešenie nebude dlhodobo udržateľné.

Ad 2.) V prípade, ak západné štáty ani perspektívne nepripustia pluralitnejšie zastúpenie vo WADA, môže sa stať, že si niektoré krajiny si vytvoria vlastnú „medzinárodnú“ dopingovú agentúru, napr. so sídlom v Hongkongu, riadiacu sa podľa tamojšieho práva. Viem si predstaviť, čo by sa stalo, keby v orgánoch takejto agentúry boli zastúpení najmä Číňania a Rusi, ale žiadni Američania ani Európania. Takejto agentúre by na Západe nikto neveril. To by viedlo k sporom antidopingových agentúr, ktoré by si schvaľovali rôzne zoznamy zakázaných substancií či zdravotných výnimiek. A v konečnom dôsledku by to mohlo viesť k rozpadu športového hnutia.

Ad 3.) Jednou z možností vývoja je aj zrušenie zákazov pre doping vo vrcholovom športe. Viem, že v súčasnosti sa niečo také javí ako nemožné, avšak pred niekoľkými desiatkami rokov si ľudia nevedeli predstaviť ani to, že na Olympiádach budú súťažiť profesionálni športovci. Ak stratí boj proti dopingu svoju dôveryhodnosť, potom sa môže objaviť i požiadavka na zrušenie zákazu dopingu medzi profesionálnymi športovcami. Obvyklé tri dôvody pre zákaz dopingu môžu stratiť svoju platnosť:

• Prvým dôvodom je rovnosť šancí pre športovcov. Tá je však dnes už veľmi spochybňovaná, najmä kvôli rôznosti legálnych substancií či technológií, ktoré majú športovci k dispozícii. Športovci z rozvojových krajín nemajú ani zďaleka rovnaké šance, hoci môžu mať rovnaké schopnosti či rovnakú usilovnosť ako športovci z bohatých štátov.

• Druhým dôvodom zákazu určitých látok je zdravie športovcov. Lenže zdravie dnes ohrozuje už vrcholový šport ako taký a zdraviu nebezpečné môžu byť aj legálne prípravky či substancie. V podstate každý vrcholový športovec má po skončení kariéry zdravotné problémy. Používanie nebezpečných substancií je dnes závažným problémom v masovom športe.

• Tretím dôvodom je úloha športovcov ako vzoru pre mládež. Dopujúci športovci nie sú síce vhodné vzory pre mládež, ale ich úlohu vzoru porovnateľne spochybňuje najmä konanie, pri ktorom porušujú pravidlá a dosahujú víťazstvá porušovaním rôznych zákazov.

Na záver možno povedať, že šport bol v minulosti jedným zo spôsobov, akým štáty Európy a Severnej Ameriky dlhodobo vytvárali pozitívny obraz o svojom politickom systéme. Politizácia boja proti dopingu však má svoje obmedzené možnosti a nemala by prekročiť určité hranice, pretože práve takýmto spôsobom možno napáchať najviac škody pre šport ako taký.

Branislav Fábry

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Hlas-SD rýchlo napreduje, navrhuje vytvorenie petičného výboru na referendum o predčasných voľbách. Koho volá do spolupráce?

0 icon

Bratislava 18. januára 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/TASR/HSP/Foto:SITA-Jana Birošová,TASR-Jakub Kotian)   Mimoparlamentná strana Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) navrhla vytvorenie spoločného petičného výboru na referendum o predčasných parlamentných voľbách. Ako informovala hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková, predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini dnes listom oslovil zástupcov viacerých spoločenských organizácií a politických strán, aby do…

Ministerstvo zdravotníctva SR eviduje zatiaľ v rámci výziev sedem záujemcov o prevádzkovanie MOM

0 icon

Bratislava 18. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)   Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR eviduje zatiaľ sedem prihlásených záujemcov o prevádzkovanie mobilných odberových miest (MOM) s cieľom testovania na ochorenie COVID-19. Pre TASR to uviedla hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová v súvislosti s aktuálnou štvrtou a piatou výzvou MZ na zriadenie MOM. Pripomenula, že…

Parlamentné zhromaždenie Rady Európy pripravilo na utorok vypočutie o Navaľného vlaňajšom otrávení

0 icon

Brusel/Štrasburg 18. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Navalny Life youtube channel via AP)   Parlamentné zhromaždenie Rady Európy (PZ RE) v pondelok upozornilo, že ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj nebol zatknutý v súlade s právom a mal by byť okamžite prepustený na slobodu Štrasburská inštitúcia v správe pre médiá uviedla, že Navaľnyj mal…

Slovák Ján Kubiš sa stal osobitným vyslancom pre Líbyu a vedúcim podpornej misie OSN v tejto krajine

0 icon

Bratislava 18. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Ahmad Jamshid)   Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres v pondelok vymenoval Slováka Jána Kubiša za svojho nového osobitného vyslanca pre Líbyu a vedúceho podpornej misie OSN v Líbyi (UNSMIL). Informoval o tom tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR "Menovanie Jána…

Ropné a plynárenské spoločnosti nerobia dosť pre zníženie emisií metánu, tvrdí správa IEA

0 icon

Berlín 18. januára 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:Pixabay)   Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) tvrdí, že ropné a plynárenské spoločnosti nerobia dosť pre to, aby v ropovodoch a fabrikách znížili uvoľňovanie metánu, ktorý je výrazným zdrojom emisií spôsobujúcich otepľovanie planéty Organizácia so sídlom v Paríži v pondelok zverejnila správu, podľa ktorej odhadovaný 10-percentný…

V Turecku Facebook ustanoví svojho zástupcu v súlade s novým mediálnym zákonom

0 icon

Istanbul 18. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Richard Drew)   Spoločnosť Facebook ustanoví v Turecku svojho zástupcu, ktorý sa v súlade s tamojším novým zákonom o sociálnych sieťach postará o odstraňovanie sporného obsahu. Informovala o tom agentúra AFP Pondelkové oznámenie amerického giganta prichádza deň predtým, ako spolu s podobnými platformami čelia hrozbe zákazu…

Nácvik Bidenovej inaugurácie narušil neďaleký požiar

0 icon

Washington 18. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Patrick Semansky, Pool)   Washingtonský Kapitol, sídlo amerického Kongresu, v pondelok dočasne uzavreli počas nácviku inaugurácie nového prezidenta Joea Bidena. Stalo sa tak po tom, ako v zariadení pre bezdomovcov vzdialenom jednu míľu od Kapitolu vypukol požiar. Informovala o tom agentúra AP Bezpečnostné zložky však neskôr…

Heiko Maas privítal obnovenie rozhovorov medzi Tureckom a Gréckom

0 icon

Istanbul/Berlín 18. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-UNTV via AP)   Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas v pondelok v Ankare privítal obnovenie rozhovorov medzi Tureckom a Gréckom a obe strany vyzval, aby sa usilovali o udržateľné a praktické riešenia. Informovala o tom agentúra DPA Turecko a Grécko sa minulý týždeň dohodli, že…

Vo Veľkej Británii zo systému národnej polície omylom vymazali 400-tisíc záznamov

0 icon

Londýn 18. januára 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Victoria Jones/PA via AP)   Britský štátny minister kontrolujúci činnosť polície Kit Malthouse v pondelok uviedol, že z počítača národnej polície nedopatrením vymazali státisíce záznamov DNA a ďalších údajov o podozrivých. Pred zákonodarcami v Dolnej snemovni britského parlamentu vyhlásil, že počas bežného procesu upratovania dát nastala…

Podpredseda Európskej komisie Šefčovič trvá na dobrovoľnosti očkovania

0 icon

Brusel 18. januára 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Johanna Geron, Pool Photo via AP)   Podpredseda Európskej komisie (EK) Maroš Šefčovič trvá na tom, aby očkovanie proti koronavírusu bolo dobrovoľné. Vyjadril sa tak v súvislosti s obavami, že obyvatelia Európskej únie by mohli mať povinnosť zaočkovať sa, aby sa im umožnilo cestovanie EK totiž…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ivan Malý

Prichádzajúci Nový svetový poriadok je pripravený dekódovať váš mozog.

0icon

Davos je mesto vo Švajčiarsku známe nielen vynikajúcou lyžovačkou, ale aj tým, že každoročne hostí stretnutie Svetového ekonomického fóra (WEF). Stretnutie sa formálne opisuje ako „najtvorivejšia sila na zapojenie vrcholných svetových lídrov do spoločných aktivít vytvárania globálnych, regionálnych a priemyselných agend na začiatku každého roka.“ Táto elitná oligarchia však stojí…

Boris Mesár

Spojené kráľovstvo zavádza ,,spoločensky dištančné" obojky. Ďalší krok k otroctvu !

0icon

Správy sú samozrejme pochmúrne, ale celkom očakávané. Mnohí na začiatku koronového  besnenia premýšľali, kedy budú všetci povinní nosiť obojky?! A už sa tak deje ! Je nutné upriamiť pozornosť na výber minimálnej povolenej vzdialenosti: 2 metre. Prečo práve 2 m ? V nedávnych publikáciách bolo uvedené  že akčný rádius určitého poľa…

Dušan Hirjak

Čo má spoločného autoritatívne riadenie spoločnosti v čase organizovanej „pandémie“ koronavírusu s fašistickým Nemeckom ? Časť I.

0icon

Prijatie ideológie globálnej moci ako základ štátnej ideológie. Vládna moc nedodržiava Ústavu SR, pretože od vstupu SR do EÚ si nemôže zvyknú a dovoliť si neviazať sa na žiadnu ideológiu. Deklarácia SNR o zvrchovanosti SR z roku 1992 tak nemôže byť naplnená, pretože vládna moc nemá záujem

Gustáv Murín

Kolíková v "Žumpe"

0icon

   Už vieme, že ministerka na jedno použitie (krytie kriminálnych káuz jej tútora Kisku) sa rozhodla robiť politickú plienku, čo vlastným telom zakryje všetok ten puch a smrad, ktorý sa vyvalil po tragickej smrti generála Lučanského a odhalil zločinné metódy Matovičovho režimu. Už sa dokonca stalo neblahým pravidlom, že Kolíková ignoruje

Rastislav Slovák

Na tom nehygienickom nebezpečnom celoplošnom testovaní nepresnými testami sa mnohí z vás nakazili alebo nakazia, kvôli tomu že ste sa zúčastnili alebo sa zúčastníte toho nezmyselného celoplošného testovania

0icon

Vy čo sa zúčastníte toho nezmyselného celoplošného testovania, budete tam stáť v nejakom rade koncentrovaní vo veľkom počte na malom mieste v chladnom počasí, kde sa bude šíriť ten vírus. Budete si tam pred testovaním musieť všetci odkašliavať a vysmrkávať sa na rovnakom mieste, kde sa bude usadzovať a šíriť…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Žena sa bála susedovho pitbulla, až kým jej nezachránil život

0 icon

Na svete môžu byť miliardy milovníkov psov, ale zároveň sa nájdu ľudia, ktorí majú z našich štvornohých miláčikov strach. Rovnako to bolo aj u starej panej, ktorá sa bála susedovho pitbulla. Vo väčšine prípadov je tento strach iracionálny a pretrvávajúci, ale keď sa niekto cíti nepríjemne v blízkosti psov, nedá…

Draky: Je ich bájna existencia realita alebo mýtus? 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku o bájnych tvoroch, ktoré sa zobrazujú v kultúre krajín po celom svete. Ako sme si povedali v rámci prvej časti, iný význam stelesňuje drak v západnej kultúre, a iný vo východnej. Dokonca je rozdiel aj v okrídlení týchto majestátnych tvorov. Pozrime sa teraz na jednotlivé draky v Japonsku, na mýtické draky či rozdiel…

Ako v Európe vznikal naftový raj? Máme na výber z 5 možností – 3. časť

0 icon

Všetko sa to začalo Volkswagenom TDI a všetko sa to mohlo skončiť Volkswagenom TDI. Takéto silné vyhlásenie si vyžaduje nevyvrátiteľné dôkazy. Ako v Európe rástol naftový prežitok? Prečo sa nafta stala obľúbeným palivom v Európe? V poslednej časti článku sa pozrieme na to, ako pomohli nafte rôzne dotácie, úľavy z daní a na to, ako sa európsky priemysel…

Záhady sveta, ktoré nedokáže nikto vysvetliť 1. časť

0 icon

Vedci z celého sveta sa ocitli tvárou v tvár tajomným nálezom. Neznáme civilizácie minulosti, záhadné artefakty a dokonca aj nevysvetliteľné monolity sa jednoducho objavili a zatiaľ sa nenašlo nijaké vysvetlenie pre tieto záhady sveta. 1. Záhady monolitov neznámeho pôvodu

Vynálezy, ktoré by sme mali začať ihneď používať!

0 icon

Celé ľudstvo napreduje a k nám sa tak dostávajú čoraz modernejšie vynálezy. Tieto vynálezy sú tak úžasné, že ich jednoducho musíme vlastniť a používať! Tie dnešné sú obzvlášť špeciálne, pretože sa už dávno dostali medzi ľudí. My ti ich dnes predstavíme a možno ťa niektoré z nich dokážu zaujať. A…

Vo svete IT

Asteroid, ktorý vyhladil dinosaurov, mohol „vystreliť“ ich pozostatky aj mimo Zeme. Kam sa mohli až dostať?

0 icon

Internetom začal nedávno kolovať úryvok z vedeckej publikácie, ktorý ľuďom ukazuje to, čo astrofyzici už dávno vedia. Otvára však brány k pomerne bizarnej myšlienke. Existuje celkom dosť vysoká šanca, že sa na Mesiaci nachádzajú drobné úlomky dinosaurov, píše portál IFL Science. Ako sa však dokázali dostať na Mesiac a pravdepodobne ešte oveľa…

„Je nepravdepodobné, že by sa nachádzali mimozemšťania hneď vo vedľajšej sústave,“ Tvrdí dvojica harvardských vedcov

0 icon

V decembri minulého roku zachytili astronómovia zvláštny rádiový signál, ktorý prichádzal zo sústavy Proxima Centauri (pozn. redakcie: najbližšia hviezda pri našej Slnečnej sústave). Tento objav okamžite viedol k špekuláciám o mimozemskom živote, hoci signál ešte nebol potvrdený. Vedci totiž nevylučujú možnosť, že to, čo zachytil rádiový teleskop Parkes, môže byť rušenie našej vlastnej…

Nastavte si na Androide gesto dvojitého poklepania po chrbte smartfónu pomocou tejto aplikácie

0 icon

Operačný systém Android je vo všeobecnosti pokladaný za jeden z najflexibilnejších operačných systémov, ktoré si môžete prispôsobiť podľa svojvôle. V minulosti sme vám napríklad ukázali, ako si môžete pridať odkazy na aplikácie do notifikačnej lišty, alebo ako môžete využiť plochu uzamknutej obrazovky na vytvorenie poznámok. Dnes by sme vám chceli…

V Google Play pribudol indikátor, pomocou ktorého zistíte, či záujem o aplikácie rastie, resp. klesá

0 icon

Google postupne vylepšuje nielen samotný operačný systém Android, ale aj ďalšie služby. Jednou z nich je napríklad aj obchod s aplikáciami a hrami, Google Play. Najnovšie portál AndroidPolice upozorňuje na ďalšiu funkciu obchodu, ktorá už mimochodom pribudla aj v slovenskej mutácii.  Google Play vám prezradí trend záujmu o aplikácie a hry Ikona, ktorá…

Podpredseda Samsung Electronics, Lee Jae-yong, putuje za mreže. Súd mu vymeral trest na 30 mesiacov

0 icon

Dlhoročná kauza, v ktorej vystupoval jeden z predstaviteľov spoločnosti Samsung Electronics a viaceré vládne špičky Južnej Kórey, je definitívne na konci. Podpredsedovi spoločnosti Samsung Electronics, Lee Jae-yong, vymeral najvyšší súd v hlavnom meste Soul trest odňatia slobody na celých 30 mesiacov. Bývalého popredného predstaviteľa technologického giganta z Južnej Kórey uznal…

Armádny Magazín

Video: Americký Kapitol je uzamknutý kvôli ohrozeniu - z budovy stúpa dym

0 icon

USA, 19. január 2021 (AM) - Kapitol vo Washingtone je uzamknutý kvôli údajnej „vonkajšej bezpečnostnej hrozbe“, z oblasti stúpal dym. V budove prebiehala skúška inaugurácie Joea Bidena:     https://twitter

„Kolaps kresťanskej civilizácie bude hrozný“: Ako to, čo sa deje v USA, ovplyvní celý svet

0 icon

USA, 18. január 2021 (AM) - Elena Čudinová, autorka slávneho anti-utopického románu „Mešita Notre Dame“, ktorý vyšiel v 8 krajinách vrátane USA, s obavou komentuje udalosti, ktoré sa konajú v zámorí.   - Čo sa deje teraz v USA - predzvesť zrútenia kresťanskej civilizácie, ktoré ste predpovedali vo svojich dielach zameraných…

Poľsko vyhlásilo vojnu americkým sociálnym gigantom

0 icon

Poľsko, 18. január 2021 (AM) - Poľské ministerstvo spravodlivosti pripravuje návrh zákona, ktorý zakáže sociálnym sieťam mazať správy a blokovať používateľov, ak neporušujú národné právne predpisy. Toto rozhodnutie priamo súvisí s rozsiahlymi informáciami prebiehajúcimi v USA proti Donaldovi Trumpovi a jeho podporovateľom.  

Štáty, ktoré môžu začať jadrovú vojnu

0 icon

USA, 18. január 2021 (AM) - Počet jadrových zbraní sa začiatkom roka 2019 v porovnaní s minulým rokom znížil. Podľa správy, ktorú v pondelok 17. júna zverejnil Štokholmský medzinárodný inštitút pre výskum mieru (Sipri), majú krajiny vlastniace jadrové sily 13 865 hlavíc, čo je o 600 menej ako na začiatku roka…

Viete, že bývalý prezident ZSSR Michail Gorbačov v detstve šklbal nemeckým okupantom husi a čistil im čižmy? Že Roosevelt chcel spacifikovať nielen ZS

0 icon

Slovensko, 18. január 2021 (AM) - Takže, viete, že...? ...v prvom období vojny boli nemecké lietadlá zo 60 % zostrelené obyčajnými ruskými pešiakmi? V prvé mesiace Červená armáda nemala dostatok ani lietadiel, ani protilietadlových zbraní. Vďaka tomu nemecké letectvo takmer beztrestne bombardovalo všetko, čo s

Svetlo sveta

Rusi sa na sviatok Zjavenia Pána ponárajú do mrznúcej vody

0 icon

Na sviatok Zjavenia Pána sa davy ruských pravoslávnych veriacich zúčastňujú každý rok na tradičnom ponáraní sa do mrznúcej vody. Deje sa tak napriek tomu, že v niektorých častiach krajiny dosahujú teploty -40 stupňov celzia. Podľa ruskej polície sa v sobotu počas sviatku Zjavenia Pána ponorilo do mrznúcej vody približne 2,…

MÚDROSŤ

0 icon

Naši starí otcovia hovorili: Kto dobre rechnuje, dobre gazduje. A neplatí to len na peniaze, ale predovšetkým na čas. Koľko času vieme premárniť pred televíznou obrazovkou? Čítaním rôznych klebiet v novinách alebo na sociálnych sieťach? A potom cítime, že nás to nejako neuspokojuje a nenapĺňa. Podobnú skúsenosť mal i vojak…

Prečo sa sviatosti Krstu a Prvého svätého prijímania udeľujú väčšinou v apríli a v máji?

0 icon

V rannom kresťanstve sa udeľovali sviatosti Krstu, Prvého svätého prijímania a Birmovania spolu v jeden deň a to za prítomnosti biskupa. Dôvodom bolo, že kresťanmi sa väčšinou stávali dospelí ľudia, ktorí konvertovali buď z judaizmu alebo z rôznych pohanských náboženstiev a k tomuto poznaniu konverzie prišli v pokročilejšom veku. Cirkev sa ich preto snažila v Cirkvi prijať plnými sviatosťami a do…

Dnes bude Slovensku opäť udelené požehnanie relikviou Kristovej krvi z paluby lietadla – VÝZVA K PRIPOJENIU SA V MODLITBE

0 icon

V nedeľu Krstu Krista Pána 10. januára 2021 v popoľudňajších hodinách sa opäť uskutoční let lietadla, na ktorého palube sa bude nachádzať generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek, ktorý Slovensku udelí požehnanie s relikviou Kristovej krvi, ktorá je uchovávaná v Bazilike sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku.  Zverejňujeme jeho slová výzvy,…

Najväčší pápeži v dejinách SV. LEV VEĽKÝ

0 icon

(*asi 400, Toskánsko – † 10. november 461, Rím) Jeho ústami hovoril apoštol Peter.             Pápežsky úrad sa po smrti  Sixta III. (†18. augusta 440)  nachádzal v úplnej inej situácii než v predchádzajúcich storočiach: už nereprezentoval navonok kresťanské spoločenstvá roztrúsene v anonymite po území hlavného mesta Rímskej ríše.  Časy veľkých perzekúcií,  ktoré…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali