Bezpečnostní šarlatáni ústami hovoriacej bábiky povedali: NATO je hlavným pilierom bezpečnosti. Má to logiku?

Bratislava 7. decembra 2019 (HSP/Foto:TASR/AP-Virginia Mayo)

 

Aký pán, taký krám, hovorí známa múdrosť. Aký pán, takí poradcovia, povedané parafrázou. Skončil sa samit NATO. Ukazuje sa, že ide o ďalšiu premárnenú príležitosť na zásadnú reformu tejto organizácie. Ale počujeme samé chválospevy. Aká je skutočnosť? Podľa zdedených šablón a predpísaného scenára od zbrojárskych firiem politici už desiatky rokov tradične hľadajú nepriateľa. A zdôvodnenie svojej existencie. Našli. Popri tradičnom Rusku aj nového: Čínu. A zámerne prehliadli skutočného nepriateľa: nekompetentných a nemúdrych zhumanizovaných politikov, presadzujúcich ilegálnu migráciu nepreverených piatych kolón v štátoch

Ilustračné foto

O akých politikoch to hovoríme? Prinajmenšom polovica z hláv štátov a účastníckych ministrov obrán boli bezpečnostní šarlatáni. Bez najmenšieho tušenia o obsahu pojmov a význame toho, čo im napísali do príhovorov ich bezpečnostní „experti“. Čítaj „poradenkovia“, svojho času politickými komisármi, teda politrukmi volaní. Veľká časť zvyšných boli iba prikyvovači bez vlastného názoru a postoja. Žiaľ. Slovensko nevynímajúc.

Uvážme, čo môže o bezpečnostnej politike vedieť žienka domáca, ktorá ešte pred rokom robila pomocnú silu v protištátnej mimovládke a starala sa o domácnosť. Nič iné totiž nebola. O rok na to má fundovane hovoriť o veciach, na ktorých porozumenie musí politik a štátnik vyzrievať dlhé roky, prechádzajúc cez štátne a politické funkcie. Tým neurážam žienky domáce, ani robotné matky, chodiace do zamestnania. V každej spoločnosti plnia veľmi dôležitú funkciu: sú doslova pilierom každej spoločnosti. Ibaže, ktorá z nich by si trúfla ísť hovoriť nemúdrosti na samit NATO. A tresknúť hneď niekoľko podhodených vrcholných nemúdrostí.

Zrelý politik a štátnik by aspoň vedel svojich politruckých poradenkov s takým textom poslať do čerta. A prezentoval by neutrálny, múdro zdržanlivý, politicky a štátnicky vyvážený príhovor. Nejdem sa podlizovať ani úprimným, ale naivným neutralistom, ani úprimným, alebo horlivým odporcom NATO. Múdri štátnici malých štátov majú povinnosť zabezpečiť prežitie svojho národa. Zvyknú preto rešpektovať geopolitické reality.

Bolo by načase a dobré tento kredit múdrym štátnikom prisudzovať bez predsudkov a ideologických nálepiek. Aj historicky. A zároveň zradcov s pozývacími listami volať zradcami. Vždy. Aj tých, ktorí sem pozývajú novodobých okupantov, aj tých, ktorí odovzdávajú piliere štátnosti.

Zotrvanie v NATO alebo vystúpenie nie je až tak veľmi v rukách malých štátov. V iných časoch obmedzenej suverenity nám to suverén Varšavskej zmluvy prišiel pripomenúť tankami. A volalo sa to oprávnene agresia a následná okupácia. Dnes má suverén NATO sofistikovanejšie zbrane: piatu veľmoc. Totálne ovládnuté totalitné médiá na premývanie mozgov, aj selektívne sa správajúce sociálne siete. Výsledkom je provokovanie nepokojov cez zaplatené mimovládky. Ale keď by bolo treba, nemáme istotu, že sa na umravnenie malých nemôžu použiť aj „tradičnejšie“ overené metódy, požičané od dobových diktátorov. Budú to síce volať „ochranou demokratických hodnôt“, ale pôjde o to isté, o čo išlo v auguste 1968.

Múdri a kompetentní politici a zrelí štátnici menších členských štátov vedia využívať rafinované metódy pôsobenia. Už tradične odmietam skepticizmus vo vzťahu k možnostiam malých štátov na medzinárodnej scéne. Je potrebné presadzovať vlastný geopolitický prístup premyslenej zdržanlivosti. To robia múdri štátnici. Lenže na ten účel treba mať vo funkciách zrelých štátnikov. Nie pomocné sily protištátok. Skutoční nepriatelia našej štátnosti, ako najcennejšej hodnoty, nespia. A za veľké peniaze robia protiopatrenia vo forme dosadenia šarlatánov do kľúčových funkcií, ktorých obalia manipulátorskými poradenkami. Aby im podsúvali, čo ich sponzori potrebujú mať povedané a presadené.

Pozrieme sa teda na jednu z chimér istej rezidentky. V roku 2024 chce poskytovať časť našej flotily ešte nepotvrdených 12 bojových lietadiel F-16 do operácií NATO. Urobíme si rýchle počty. Z 12 lietadiel budú 2 cvičné dvojsedadlovky. Zo zvyšných 10 bude v bojaschopnom stave bežne len 7 kusov. Z nich dva kusy budú v nepretržitej pohotovosti, ďalšie najmenej 3 budú náhradné a použiteľné na pravidelný výcvik. Takže ideme ponúknuť zostávajúce 2 kusy, na ktorých pri schválenom počte pilotov už nebude mať kto lietať, lebo všetci použiteľní budú striedaní v pohotovosti. Poradenkovia nepochopili príčiny, prečo napríklad Kráľovské holandské vzdušné sily sú dlhodobo s 5-násobným počtom F-16 schopné s ťažkosťami nasadiť a udržať v expedičných operáciách 4 kusy. Šarlatán nepochopí. Lebo nechce. A nemôže. Kde nič nie je, tam ani smrť nezoberie.

Nečudujme sa, jeden z bezpečnostných „géniov“, ktorý bol inšpirovaný neosvietenosťou našich západných susedov nemôže mať vedomosti. Agent nie je na to, aby rozmýšľal, ale je na to, aby donášal – domovskej agentúre – a plnil jej pokyny. Bez ohľadu na funkciu, ktorú mu cez strany vylobujú.

Dozvedáme sa ďalší produkt nekonečnej intelektuálnej „osvietenosti“ tímu snov (dream team). Vraj NATO je pilierom našej bezpečnosti. Na večné časy a nikdy inak (to zabudli dodať, ale medzi riadkami to bolo cítiť). NATO sa skladá z členských štátov. Je to len jedna z množstva organizácií, ktorých sme členom. Politiku NATO určujú dominantné členské štáty, ich politici, ich záujmy. NATO je len nástroj. Aj na asistenciu pri presadzovaní záujmov dominantných členských štátov. Nemôže byť ani agresorom, ako tomu časť ľudí verí, už tobôž nie pilierom bezpečnosti. Agresorom sú politici štátov, ktoré majú silu na to, aby použili tento dispozičný nástroj. Pre malých členov môže byť NATO len nástrojom na dosahovanie štandardizácie a interoperability pre prípadné koaličné vojny. Tie budú potrebné pre prípad rozsiahlejšieho vojnového konfliktu, ktorý by bol nad rámec možností jednotlivých členských štátov. Ak ide o deklarovaný obranný pakt, potom ide o koaličné nasadenie pred vojenskou agresiou.

Ak Rusko a ani Čína evidentne nie sú agresormi, lebo evidentne potrebujú mier, potom jedinou možnou agresiou sú potenciálne masy bojovníkov, naťahané nemúdrymi a neosvietenými politikmi členských štátov do vnútra viacerých členských štátov. A logisticky podporované štedrými dávkami z vreciek platcov daní. Aby raz ovládli hosťovské štáty a rozložili ich. To sa v deklarácii nezjavilo. A tí najneosvietenejší politickí a bezpečnostní šarlatáni vo funkciách dokonca žiadajú rozšírenie nelegálnych migrantov do tých štátov, ktoré ich zatiaľ múdro a prezieravo odmietajú.

Skutočnými piliermi našej bezpečnosti pre rôzny typy ohrození sú: naše vlastné ozbrojené sily vo vyváženej štruktúre (teda aj so silnými zálohami), v primeraných počtoch. Sú pilierom proti vonkajším ohrozeniam. Naše policajné zbory a vyvážená, striktná a reštriktívna azylová a imigračná politika. Pilier proti vnútorným ohrozeniam, vrátane kriminality. Záchranné zbory doplnené o neexistujúce zálohy. Pilier proti veľkej časti nevojenských ohrození. Múdra a premyslená politika potravinovej bezpečnosti prostredníctvom sebestačnosti v základných potravinách pre prípad núdze. Pilier proti dôsledkom časti nevojenských ohrození. Premyslená a podložená ekologická politika spolu s opatreniami aj vo forme spolupráce so záchrannými zbormi a s neexistujúcimi zálohami. Pilier proti prípadným ekologicky podmienených bezpečnostným ohrozeniam. Predvídavá a dlhodobá politika energetickej a surovinovej bezpečnosti. Pilier pre prípad ohrozenia prísunu surovín a všetkých druhov energií pre naše obyvateľstvo. Opatrenia na prevenciu a elimináciu ohrození typov liekovej, zdravotníckej a hygienickej bezpečnosti pre prípad toho typu ohrození. Opatrenia na zabezpečenie sociálnej bezpečnosti a elimináciu ohrozenia vo forme upadnutia veľkej časti obyvateľstva do sociálnej núdze. Vrátane opatrení na elimináciu sociálnych nepokojov, v spolupráci s fungujúcimi tajnými službami aj pred takými živlami, ktorým bude napomáhané zvonka nepriateľmi našej štátnosti a štátu. Opatrenia na posilňovanie vnútornej súdržnosti a spolupatričnosti v rámci štátu aj prevenciou pred vnucovaním cudzích hodnôt, rozkladajúcich naše tradičné hodnoty. Treba pokračovať?

Otázka je: má v tomto úlohu NATO? Prekvapím: hej, čiastočne má. Je to dobrá platforma na inšpiráciu a výmenu skúseností s tými členskými štátmi, ktoré v jednotlivých oblastiach už dosahujú etalón kvality a úspechu. Drvivá väčšina členských štátov je predovšetkým ďaleko pred nami v tvorbe, výcviku, formovaní a zakomponovaní záloh do súčinnosti s profesionálnymi ozbrojenými silami a zbormi. Nemajme penu na ústach keď počujeme NATO. Naše členstvo ešte nejaký čas potrvá. Využime členstvo v náš prospech. A nechajme veľkých, nech sa hrajú na ohrozenia Ruskom a Čínou. My ich nezmeníme. Ale my máme iné ohrozenia a iné problémy, aj iné oblasti poučenia zo skúseností spojencov. Najmä v oblasti prevencie pred dôsledkami neosvietenej nezodpovednosti politikov. A tí najmúdrejší vidia aj historické poučenia v nestálosti a nespoľahlivosti paktov.

Napokon je tu najzávažnejšia oblasť pätolízačských prísľubov politických šarlatánov. Týka sa prísľubu vyčleňovania 2% HDP na obranu. Zdôrazňujem, nejde o náš záväzok, ani o požiadavku NATO. Ide o odporúčanie. To je zásadný rozdiel. Dokážeme nájsť zdôvodnenie, aby nejadrové štáty potrebovali na obranu vyčleňovať toľko percent HDP, koľko vyčleňujú jadrové mocnosti? Dokážeme, ale s podmienkou. Tou podmienkou je, že my nepotrebujeme militarizovanejší bezpečnostný systém a nepotrebujeme vyčleňovať viac ako je priemer nejadrových štátov na obranu pred vonkajšími ohrozeniami. Tento priemer je asi 1,2% HDP.

Pripomínam, že na obranu pred vonkajšími ohrozeniami slúžia ozbrojené sily štátu. Ak by sme mali vyčleňovať viac, tak len na tie aspekty bezpečnostnej politiky, v ktorých by určité prvky obranných štruktúr napomáhali riešiť vážne a reálne nevojenské ohrozenia. Vrátane zbytočných obetí nekvalitnej cestnej infraštruktúry a nevyzretej mladej chodeckej, cyklistickej a vodičskej populácie. Vrátane hrozivej úrovne potravinovej nesebestačnosti. Vrátane eliminácie ohrozenia energetickou a surovinovou odkázanosťou a nesebestačnosťou. Vrátane zlepšenia hygienickej a zdravotnej bezpečnosti, ale tiež čiastočnej eliminácie totálnej liekovej závislosti. Vrátane diverzifikácie ekologickej bezpečnosti. Netreba pokračovať, ale podstatou akéhokoľvek prípadného zvýšeného vyčleňovania výdavkov na obranu musí byť dôraz na nevojenské ohrozenia.

Nepotrebujeme militarizovanejší bezpečnostný systém, potrebujeme ho premyslenejší a vyváženejší. A ktorá etatická strana si ho vo volebnej kampani osvojí, tá (tie) nech majú podporu čo najväčšieho počtu mysliacich a zodpovedných voličov. Nebudú to militaristickí agresívni „progresívni“ protištátnici. Dajme stopku šarlatánom, amatérom a protištátnym agentom cudzích služieb a záujmov v najvyšších politických a štátnych funkciách.

Ing. Peter Švec, p.s.c., RCDS, plk. gšt. v.v.

Bezpečnostno-vojenský analytik

Bývalý zástupca náčelníka GŠ pre operácie (J2,J3,J6), bývalý náčelník Správy vojenského prieskumu a elektronického boja GŠ a veliteľ špeciálnych síl (J2)

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

V pléne dnes začína 32. schôdza, poslanci prerokujú školský zákon či podmienky kolúznej väzby

0 icon

BRATISLAVA 17. júna (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák, Martin Baumann)   Na poslancov Národnej rady SR dnes od 9:00 čaká riadna 32. schôdza parlamentu, na ktorej plánujú prerokovať 84 bodov programu. Členovia zákonodarného orgánu sa budú napríklad zaoberať novelou Trestného poriadku z dielne ministerky spravodlivosti Márii Kolíkovej (Za ľudí), ktorá upravuje podmienky kolúznej…

Portugalsko eviduje najviac infekcií od februára

0 icon

Lisabon 17. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Portugalsko zažíva nárast prípadov nákazy koronavírusom. V stredu v krajine potvrdili prírastok 1 350 nových infekcií, čo je najvyšší denný počet od februára. Podľa odborníkov za nárastom môže byť delta variant koronavírusu, ktorý po prvý raz identifikovali v Indii. Len v regióne Lisabonu zaznamenali…

Dnes bude jasno až polooblačno a veľmi teplo

0 icon

Bratislava 17. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Dnes bude na Slovensku jasno až polooblačno, len s ojedinele prechodne zväčšenou oblačnosťou. Bude veľmi teplo. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať od 28 do 33 stupňov Celzia, na Orave a pod Tatrami okolo…

Slováci proti Švédom ako lídri, Pekarík: „Sú vyvážení a húževnatí“

0 icon

Petrohrad 17. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Slovenskí futbalisti nastúpia na svoj druhý zápas na EURO 2020 proti Švédsku v pozícii nečakaného lídra E-skupiny. Po víťazstve 2:1 nad favorizovaným Poľskom a bezgólovej domácej remíze Španielov s výberom Tre kronor môžu Slováci zaútočiť a za istých okolností už aj dosiahnuť postup…

Hodnotenie výsledkov stretnutia Putin – Biden: Konflikt novinárov s ochrankou, urazené americké spravodajstvo a Bidenova blamáž

0 icon

Ženeva 17. júna 2021 (HSP/Foto:TASR/AP-Alexander Zemlianichenko, Pool)   Ženeva sa na jeden deň stala najsledovanejším miestom na svete. Stretnutie Putin - Biden, toto neutrálne európske mesto takmer vyľudnilo. Bezpečnostné opatrenia boli viditeľné všade, na letisku boli schodiská vedúce z lietadiel prekryté nepriehľadnými plexisklami, na trase kadiaľ prechádzali prezidentské kolóny a…

Juraj Novocký: Utorkové rozhodnutie Najvyššieho súdu SR dokazuje, že obžaloba bola podaná dôvodne

0 icon

Bratislava 17. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Utorkové (15. 6.) rozhodnutie senátu Najvyššieho súdu (NS) SR v prípade zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej vytvára dostatočný predpoklad na to, aby Špecializovaný trestný sud (ŠTS) po doplnení dokazovania rozhodol vo veci zákonným spôsobom. Uviedol to európsky prokurátor Juraj Novocký,…

Rezort financií pomaly finalizuje daňovo-odvodovú reformu

0 icon

Bratislava 17. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/Alexandra Čunderlíková)   Detaily z daňovo-odvodovej reformy chcel minister financií Igor Matovič (OĽaNO) predstaviť ešte v druhej polovici mája. Rezort financií tvrdí, že daňovo-odvodová reforma je jednou z hlavných tém, ktoré ním v súčasnosti hýbu. „Časový posun spôsobila príprava novely štátneho rozpočtu. Od jej schválenia však…

Čína vyslala prvú posádku na vesmírnu stanicu

0 icon

Ťiou-čchüan 17. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Ng Han Guan)   Čína vyslala prvú vesmírnu misiu s posádkou po piatich rokoch. Trojica vedecky orientovaných vojenských pilotov smeruje na novú čínsku vesmírnu stanicu Tchien-che. Dvaja skúsení astronauti a jeden nováčik by na nej mali pobudnúť tri mesiace. Uskutočnia viaceré testy a experimenty, pričom sa…

Matovič ku kauzám Kolíkovej: „Mária, ja si myslím, že ten podvod si spáchala“. Bude konať NAKA?

0 icon

Bratislava 17. júna 2021 (HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer, Jaroslav Novák)   Predseda hnutia OĽaNO a minister financií SR Igor Matovič sa v rozhovore pre portál Aktiality.sk vrátil ku kauzám ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej. Tá v Národnej rade nedávno čelila odvolávaniu, no nakoniec ju koalícia podržala Igor Matovič v rozhovore povedal, že keď…

Radačovský reaguje na Mikulcov výstup: Dôrazne Vás žiadam, aby ste neuváženými výrokmi nezavádzali verejnosť vo veci generála Lučanského, pretože vec ešte nie je vyšetrená a ukončená

0 icon

Bratislava 17. júna 2021 (HSP/Foto:TASR - Radovan Stoklasa)   Na mimoriadnej schôdzi Národnej rady, ktorej podstatou bolo odvolávanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO), sa minister vyjadril aj k zosnulému generálovi Milanovi Lučanskému. Právny zástupca rodiny Lučanskej Miroslav Radačovský ministra požiadal, aby nezavádzal Mikulec uviedol, že mu Lučanský pred odchodom údajne…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Gustáv Murín

Piešťanské kúpele – pandémia ako biznis-plán

0icon

Bezradnosť – tak sa dá jedným slovom označiť výkon našich epidemiológov počas korona-paniky, ktorú práve svojimi zmätenými opatreniami vyprodukovali. A nebránili celoslovenským Psychopatovičovým branným cvičeniam. Tie najväčšie zmätky a absurdity som popísal v knižke „Koronavírus ako terorizmus“, ktorá vyšla v spolupráci s rádom InfoVojna a dá sa získať cez ich e-shop. To som ale ešte netušil,…

Tony Belohorec

Politická karma: Ten pocit keď sa komik Zelenskij vyhráža okolitému svetu zo stoličky prezidenta

0icon

Prológ: “Ak západné krajiny prestanú podporovať moju krajinu, v konflikte so samozvanými republikami na Donbase, tak Kyjev vytvorí „najmocnejšiu armádu v Európe. Namiesto toho, aby sa z nás stali vedci, ktorí technologicky rozvíjajú svoju krajinu, budú ľudia premýšľať o tom, ako chrániť svoju rodinu a domov," uviedol včera, 15. júna…

Ivan Lehotský st.

Diplomati a „diplomati“

0icon

Ak niekto hovorí vyhýbavo, neurčito, akoby si nechával pre ďalší vývoj udalostí nejakú rezervu, povie sa – hovoril diplomaticky. Ak niekto hneď „vytrúbi“ svoj názor na vec, na ktorú možno mať rôzne názory, nie je diplomatom, hoci by na to aj mal papier. Aby sme nešli ďaleko, priam žiarivý príklad…

Pavol Lazar

Medzinárodný rovnaký meter

0icon

SPRAVODLIVOSŤ NA MEDZINÁRODNOM POLI Rovnaký meter absentuje všade. Nielen na Slovensku, aj keď našu otčinu môžeme z mnohých dôvodov považovať za lídra vo všeobecnom vzťahu k občanom. Dnes prebehla zahraničnými médiami správa o tom, že Saudská Arábia popravila mladíka po 6tich rokoch väzenia za účasť na protištátnom proteste, ktorého sa…

Dominik Liška

Poľské peniaze pre bieloruský rozhlas

0icon

Fotky google drive Učet Piotr Dzik Poslanec poľského mesta Gdansk zverejnil príspevok na Facebooku, kde hovorí, že štátne peniaze utrácajú na protesty v zahraničí, a nie na blahobyt mesta. Nejednoznačné vyhlásenie pre úradníka… Myslím si, že tu sú čitatelia, ktorým osud naši

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Môže cvičenie pred spaním ovplyvniť tvoj spánok?

0 icon

Pravidelné cvičenie má mnoho výhod, vrátane lepšieho spánku. Môže podporovať relaxáciu, znižovať úzkosť a normalizovať tvoje vnútorné hodnoty. Cvičenie tiež zvyšuje teplotu tela a keď začne klesať, cítiš sa ospalo. Dlho sa verilo, že cvičenie pred spaním sťažuje zaspávanie. Podľa nedávneho výskumu to však nemusí byť pravda. Štúdie zistili, že…

10 hlúpych každodenných vecí, pri ktorých sa pozastavuje zdravý rozum. Robíš ich aj ty?

0 icon

Zdravý rozum je niečo, čím sa nemôže pýšiť ktorýkoľvek človek. V každej skupine existuje jedna osoba, ktorá robí tak hlúpe veci, že nad nimi ostáva iným rozum stáť. Kýchnutie si bez zakrytia úst dlaňou, zaberanie dvoch miest v prostriedkoch MHD, ... Tu je desať jednoduchých príkladov vecí, ktoré mnohí z nás robia…

Záhada: Stroj Hansa Colera. 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku s názvom Záhada: Stroj Hansa Colera. Zostrojil Hans Coler perpetuum mobile? Pozrite sa s nami na pokračovanie článku o neuveriteľnom príbehu z čias druhej svetovej vojny o ešte najuveriteľnejšom „ stroji na voľnú energiu“. Colerov aparát na magnetickú energiu pozostával zo šiestich magnetov vyvinutých tak, že obvod zahŕňal magnety aj cievku.…

Fotografie ukazujú, ako sa svet zmenil za 100 rokov

0 icon

Pri porovnaní nášho detstva so súčasnosťou vidíme, ako sa veľa vecí zmenilo. Nehovoríme iba o našich telách, ani o konkrétnych aspektoch nášho života, ale hlavne o našom prostredí a svete, v ktorom žijeme. Z miest, kam sme chodili, už nie sú naše milované miesta, všetko môže vyzerať úplne odlišne od toho,…

Nacistické tajomstvá a Rusi v Československu: 3. časť

0 icon

Pokračujeme v poradí treťou časťou článku z mini série s názvom Nacistické tajomstvá a Rusi v Československu. Každý pokus vyzistiť informácie skončil rovnakou výhovorkou, že „všetky zariadenia a písomnosti“ sú zničené. Briti nedokázali z českých robotníkov zo Škodovky dostať žiadne informácie, zatiaľ čo Američania mali čiastočný úspech. Podarilo sa im zaistiť dve rakety a určité vedecké údaje. Ďalšími…

Vo svete IT

Zeblaze GTS – štýlové hodinky vhodné na každodenné nosenie nemusia stáť stovky eur

0 icon

Kúpa nových inteligentných hodiniek vhodných na každodenné nosenie, či na voľnočasové športové aktivity nemusí byť zdrvujúca. Kvalitný kúsok kúpiť v dnešnej dobe už za pár desiatok eur. Tentokrát na e-shope Cafago.com padla „šťastena“ aj na model GTS od overeného výrobcu Zeblaze. Ten si totižto vďaka bleskovému výpredaju môžeš kúpiť už…

Ako vyzerá ochranná bublina okolo našej sústavy? Fyzici vytvorili úplne prvý 3D model heliosféry

0 icon

Heliosféra je oblasť okolo nášho Slnka v ktorej pôsobí sila solárneho vetra a hranica tejto sféry sa považuje za okraj našej sústavy, za ktorým sa už nachádza medzihviezdny priestor. Zaujímavosťou je, že heliosféra, aj napriek svojmu názvu, nemá tvar gule a po prvýkrát sa vedcom podarilo vytvoriť 3D model toho,…

Drony môžu spôsobiť revolúciu vo vesmírnom priemysle: Stanú sa nevyhnutnou súčasťou budúcich vesmírnych misií?

0 icon

Drobný helikoptérový dron, Ingenuity, ukázal, že sa dá letieť aj v tenkej atmosfére Marsu. Dron podstúpil niekoľko testovacích letov a každý z nich posúval hranice toho predchádzajúceho. Až na jednu drobnú chybičku sa testovacie lety skončili mimoriadnym úspechom. Zároveň sa im podarilo dokázať, že drony môžu mať vo vesmírnom odvetví budúcnosť, píše Science…

Na internete vyčíňa nový malvér s názvom SolarMarker. Takto sa mu môžete vyhnúť!

0 icon

Výsledky vyhľadávania v rôznych internetových vyhľadávačoch nemusia byť úplne bezpečné aj keď sa tak na prvý pohľad mohli javiť. Dokazujú to najnovšie informácie zverejnené aj bezpečnostnými výskumníkmi spoločnosti Microsoft. Tí na sociálnej sieti Twitter len prednedávnom upozornili na nový malvér s názvom SolarMarker, ktorý sa snaží preraziť práve cez vyhľadávanie…

Vedci zachytili vzácny prípad: Trojica galaxií na kolíznom kurze môže viesť k zrážke dvoch supermasívnych čiernych dier

0 icon

Vedci z University of Maryland objavili skupinu troch galaxií, ktoré sa zlučujú dokopy. Zaujímavosťou v tomto prípade je, že v skupine galaxií by sa mohli nachádzať až dve aktívne supermasívne čierne diery, píše portál Universe Today. Udalosť, ktorá bola zaznamenaná najmenej 5 observatóriami umožní vedcom zistiť, čo sa bude diať v prípade, že do…

Armádny Magazín

Agent Navaľnyj ešte môže poslúžiť svojej Ruskej vlasti

0 icon

Rusko, 17. júna 2021 (AM) – Niekoľko dní pred summitom s Josephom Bidenom Vladimir Putin naznačil ďalšiu tému nadchádzajúcich rozhovorov. Kladne odpovedal na novinársku otázku o pripravenosti Ruska uvažovať o výmene väzňov s USA. Otázkou je, koho sa to konkrétne môže týkať — presnejšie o koho výmene sa bude diskutovať.   Pripomeňme,…

Podľa Putina predstavuje Ženevský samit skôr úspech. Červené čiary sa nebudú prekračovať

0 icon

Rusko, 17. júna 2021 (AM) – Niekoľkohodinový rusko-americký samit v ženevskom sídle „Villa La Grange“ sa skončil. Natiahlo sa to takmer na štyri hodiny — čo je mimochodom dvakrát dlhšie ako stretnutie Trumpa a Putina v Helsinkách v roku 2018.   Aktuálny samit bol charakteristický nedostatkom formátu „tete-a-tete“ – súkromnou komunikáciou medzi…

Prieskum: Rebríček krajín nepriateľských voči Rusku

0 icon

Rusko, 17. júna 2021 (AM) – Tri najpriateľskejšie krajiny, podľa názoru Rusov, sú v súčasnosti Bielorusko, Čína a Kazachstan, vyplýva z výsledkov prieskumu, ktorý uskutočnili sociológovia Centra Levada.   Bielorusko zároveň vedie tento zoznam s veľkým náskokom: 58% respondentov ho označilo za priateľskú

Ďalší úspech zbrojovky FN - získala americký kontrakt na guľomety M240 vo výške 92 miliónov dolárov

0 icon

USA, 17. júna 2021 (AM) – FN America získala zákazku na dodávku variantov guľometov M240 a príslušenstva pre americkú armádu za 92 miliónov dolárov. Toto je tretia významná dohoda spoločnosti s americkou armádou za posledné dva roky. Medzi ďalšie patrí jeden kontrakt na pušky M4 podpísaný začiatkom roku 2020 v hodnote viac…

Ako budú vyzerať raketomety v budúcnosti

0 icon

Rusko, 17. júna 2021 (AM) – Protitankové granátomety budúcnosti budú fungovať podľa neštandardnej schémy, prioritou nebude preraziť pancier, ale zneškodniť obrnené vozidlá inými spôsobmi, povedal novinárom Nikolaj Sereda, riaditeľ konštrukčnej kancelárie NPO Bazalt, ktorá je súčasťou ruského koncernu Techmaš Štátnej spoločnosti Rostech.   "Možno sa nem

Svetlo sveta

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

Je dovolené, aby katolík, ktorý je súčasťou inej sekty pristupoval k sviatostiam?

0 icon

Otázka: Je to v poriadku keď človek, ktorý je v sekte napr. scientológii prehlasuje, že každý kresťan katolík môže byt v sekte a pristupovať k sviatostiam? Odpoveď o. Gajdoš, predseda liturgickej komisie: V Kristovej cirkvi sa vždy považovalo zapretie viery za jedno z najvážnejších previnení – spolu s vraždou a…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali