Bezpečnostní šarlatáni ústami hovoriacej bábiky povedali: NATO je hlavným pilierom bezpečnosti. Má to logiku?

Bratislava 7. decembra 2019 (HSP/Foto:TASR/AP-Virginia Mayo)

 

Aký pán, taký krám, hovorí známa múdrosť. Aký pán, takí poradcovia, povedané parafrázou. Skončil sa samit NATO. Ukazuje sa, že ide o ďalšiu premárnenú príležitosť na zásadnú reformu tejto organizácie. Ale počujeme samé chválospevy. Aká je skutočnosť? Podľa zdedených šablón a predpísaného scenára od zbrojárskych firiem politici už desiatky rokov tradične hľadajú nepriateľa. A zdôvodnenie svojej existencie. Našli. Popri tradičnom Rusku aj nového: Čínu. A zámerne prehliadli skutočného nepriateľa: nekompetentných a nemúdrych zhumanizovaných politikov, presadzujúcich ilegálnu migráciu nepreverených piatych kolón v štátoch

Ilustračné foto

O akých politikoch to hovoríme? Prinajmenšom polovica z hláv štátov a účastníckych ministrov obrán boli bezpečnostní šarlatáni. Bez najmenšieho tušenia o obsahu pojmov a význame toho, čo im napísali do príhovorov ich bezpečnostní „experti“. Čítaj „poradenkovia“, svojho času politickými komisármi, teda politrukmi volaní. Veľká časť zvyšných boli iba prikyvovači bez vlastného názoru a postoja. Žiaľ. Slovensko nevynímajúc.

Uvážme, čo môže o bezpečnostnej politike vedieť žienka domáca, ktorá ešte pred rokom robila pomocnú silu v protištátnej mimovládke a starala sa o domácnosť. Nič iné totiž nebola. O rok na to má fundovane hovoriť o veciach, na ktorých porozumenie musí politik a štátnik vyzrievať dlhé roky, prechádzajúc cez štátne a politické funkcie. Tým neurážam žienky domáce, ani robotné matky, chodiace do zamestnania. V každej spoločnosti plnia veľmi dôležitú funkciu: sú doslova pilierom každej spoločnosti. Ibaže, ktorá z nich by si trúfla ísť hovoriť nemúdrosti na samit NATO. A tresknúť hneď niekoľko podhodených vrcholných nemúdrostí.

Zrelý politik a štátnik by aspoň vedel svojich politruckých poradenkov s takým textom poslať do čerta. A prezentoval by neutrálny, múdro zdržanlivý, politicky a štátnicky vyvážený príhovor. Nejdem sa podlizovať ani úprimným, ale naivným neutralistom, ani úprimným, alebo horlivým odporcom NATO. Múdri štátnici malých štátov majú povinnosť zabezpečiť prežitie svojho národa. Zvyknú preto rešpektovať geopolitické reality.

Bolo by načase a dobré tento kredit múdrym štátnikom prisudzovať bez predsudkov a ideologických nálepiek. Aj historicky. A zároveň zradcov s pozývacími listami volať zradcami. Vždy. Aj tých, ktorí sem pozývajú novodobých okupantov, aj tých, ktorí odovzdávajú piliere štátnosti.

Zotrvanie v NATO alebo vystúpenie nie je až tak veľmi v rukách malých štátov. V iných časoch obmedzenej suverenity nám to suverén Varšavskej zmluvy prišiel pripomenúť tankami. A volalo sa to oprávnene agresia a následná okupácia. Dnes má suverén NATO sofistikovanejšie zbrane: piatu veľmoc. Totálne ovládnuté totalitné médiá na premývanie mozgov, aj selektívne sa správajúce sociálne siete. Výsledkom je provokovanie nepokojov cez zaplatené mimovládky. Ale keď by bolo treba, nemáme istotu, že sa na umravnenie malých nemôžu použiť aj „tradičnejšie“ overené metódy, požičané od dobových diktátorov. Budú to síce volať „ochranou demokratických hodnôt“, ale pôjde o to isté, o čo išlo v auguste 1968.

Múdri a kompetentní politici a zrelí štátnici menších členských štátov vedia využívať rafinované metódy pôsobenia. Už tradične odmietam skepticizmus vo vzťahu k možnostiam malých štátov na medzinárodnej scéne. Je potrebné presadzovať vlastný geopolitický prístup premyslenej zdržanlivosti. To robia múdri štátnici. Lenže na ten účel treba mať vo funkciách zrelých štátnikov. Nie pomocné sily protištátok. Skutoční nepriatelia našej štátnosti, ako najcennejšej hodnoty, nespia. A za veľké peniaze robia protiopatrenia vo forme dosadenia šarlatánov do kľúčových funkcií, ktorých obalia manipulátorskými poradenkami. Aby im podsúvali, čo ich sponzori potrebujú mať povedané a presadené.

Pozrieme sa teda na jednu z chimér istej rezidentky. V roku 2024 chce poskytovať časť našej flotily ešte nepotvrdených 12 bojových lietadiel F-16 do operácií NATO. Urobíme si rýchle počty. Z 12 lietadiel budú 2 cvičné dvojsedadlovky. Zo zvyšných 10 bude v bojaschopnom stave bežne len 7 kusov. Z nich dva kusy budú v nepretržitej pohotovosti, ďalšie najmenej 3 budú náhradné a použiteľné na pravidelný výcvik. Takže ideme ponúknuť zostávajúce 2 kusy, na ktorých pri schválenom počte pilotov už nebude mať kto lietať, lebo všetci použiteľní budú striedaní v pohotovosti. Poradenkovia nepochopili príčiny, prečo napríklad Kráľovské holandské vzdušné sily sú dlhodobo s 5-násobným počtom F-16 schopné s ťažkosťami nasadiť a udržať v expedičných operáciách 4 kusy. Šarlatán nepochopí. Lebo nechce. A nemôže. Kde nič nie je, tam ani smrť nezoberie.

Nečudujme sa, jeden z bezpečnostných „géniov“, ktorý bol inšpirovaný neosvietenosťou našich západných susedov nemôže mať vedomosti. Agent nie je na to, aby rozmýšľal, ale je na to, aby donášal – domovskej agentúre – a plnil jej pokyny. Bez ohľadu na funkciu, ktorú mu cez strany vylobujú.

Dozvedáme sa ďalší produkt nekonečnej intelektuálnej „osvietenosti“ tímu snov (dream team). Vraj NATO je pilierom našej bezpečnosti. Na večné časy a nikdy inak (to zabudli dodať, ale medzi riadkami to bolo cítiť). NATO sa skladá z členských štátov. Je to len jedna z množstva organizácií, ktorých sme členom. Politiku NATO určujú dominantné členské štáty, ich politici, ich záujmy. NATO je len nástroj. Aj na asistenciu pri presadzovaní záujmov dominantných členských štátov. Nemôže byť ani agresorom, ako tomu časť ľudí verí, už tobôž nie pilierom bezpečnosti. Agresorom sú politici štátov, ktoré majú silu na to, aby použili tento dispozičný nástroj. Pre malých členov môže byť NATO len nástrojom na dosahovanie štandardizácie a interoperability pre prípadné koaličné vojny. Tie budú potrebné pre prípad rozsiahlejšieho vojnového konfliktu, ktorý by bol nad rámec možností jednotlivých členských štátov. Ak ide o deklarovaný obranný pakt, potom ide o koaličné nasadenie pred vojenskou agresiou.

Ak Rusko a ani Čína evidentne nie sú agresormi, lebo evidentne potrebujú mier, potom jedinou možnou agresiou sú potenciálne masy bojovníkov, naťahané nemúdrymi a neosvietenými politikmi členských štátov do vnútra viacerých členských štátov. A logisticky podporované štedrými dávkami z vreciek platcov daní. Aby raz ovládli hosťovské štáty a rozložili ich. To sa v deklarácii nezjavilo. A tí najneosvietenejší politickí a bezpečnostní šarlatáni vo funkciách dokonca žiadajú rozšírenie nelegálnych migrantov do tých štátov, ktoré ich zatiaľ múdro a prezieravo odmietajú.

Skutočnými piliermi našej bezpečnosti pre rôzny typy ohrození sú: naše vlastné ozbrojené sily vo vyváženej štruktúre (teda aj so silnými zálohami), v primeraných počtoch. Sú pilierom proti vonkajším ohrozeniam. Naše policajné zbory a vyvážená, striktná a reštriktívna azylová a imigračná politika. Pilier proti vnútorným ohrozeniam, vrátane kriminality. Záchranné zbory doplnené o neexistujúce zálohy. Pilier proti veľkej časti nevojenských ohrození. Múdra a premyslená politika potravinovej bezpečnosti prostredníctvom sebestačnosti v základných potravinách pre prípad núdze. Pilier proti dôsledkom časti nevojenských ohrození. Premyslená a podložená ekologická politika spolu s opatreniami aj vo forme spolupráce so záchrannými zbormi a s neexistujúcimi zálohami. Pilier proti prípadným ekologicky podmienených bezpečnostným ohrozeniam. Predvídavá a dlhodobá politika energetickej a surovinovej bezpečnosti. Pilier pre prípad ohrozenia prísunu surovín a všetkých druhov energií pre naše obyvateľstvo. Opatrenia na prevenciu a elimináciu ohrození typov liekovej, zdravotníckej a hygienickej bezpečnosti pre prípad toho typu ohrození. Opatrenia na zabezpečenie sociálnej bezpečnosti a elimináciu ohrozenia vo forme upadnutia veľkej časti obyvateľstva do sociálnej núdze. Vrátane opatrení na elimináciu sociálnych nepokojov, v spolupráci s fungujúcimi tajnými službami aj pred takými živlami, ktorým bude napomáhané zvonka nepriateľmi našej štátnosti a štátu. Opatrenia na posilňovanie vnútornej súdržnosti a spolupatričnosti v rámci štátu aj prevenciou pred vnucovaním cudzích hodnôt, rozkladajúcich naše tradičné hodnoty. Treba pokračovať?

Otázka je: má v tomto úlohu NATO? Prekvapím: hej, čiastočne má. Je to dobrá platforma na inšpiráciu a výmenu skúseností s tými členskými štátmi, ktoré v jednotlivých oblastiach už dosahujú etalón kvality a úspechu. Drvivá väčšina členských štátov je predovšetkým ďaleko pred nami v tvorbe, výcviku, formovaní a zakomponovaní záloh do súčinnosti s profesionálnymi ozbrojenými silami a zbormi. Nemajme penu na ústach keď počujeme NATO. Naše členstvo ešte nejaký čas potrvá. Využime členstvo v náš prospech. A nechajme veľkých, nech sa hrajú na ohrozenia Ruskom a Čínou. My ich nezmeníme. Ale my máme iné ohrozenia a iné problémy, aj iné oblasti poučenia zo skúseností spojencov. Najmä v oblasti prevencie pred dôsledkami neosvietenej nezodpovednosti politikov. A tí najmúdrejší vidia aj historické poučenia v nestálosti a nespoľahlivosti paktov.

Napokon je tu najzávažnejšia oblasť pätolízačských prísľubov politických šarlatánov. Týka sa prísľubu vyčleňovania 2% HDP na obranu. Zdôrazňujem, nejde o náš záväzok, ani o požiadavku NATO. Ide o odporúčanie. To je zásadný rozdiel. Dokážeme nájsť zdôvodnenie, aby nejadrové štáty potrebovali na obranu vyčleňovať toľko percent HDP, koľko vyčleňujú jadrové mocnosti? Dokážeme, ale s podmienkou. Tou podmienkou je, že my nepotrebujeme militarizovanejší bezpečnostný systém a nepotrebujeme vyčleňovať viac ako je priemer nejadrových štátov na obranu pred vonkajšími ohrozeniami. Tento priemer je asi 1,2% HDP.

Pripomínam, že na obranu pred vonkajšími ohrozeniami slúžia ozbrojené sily štátu. Ak by sme mali vyčleňovať viac, tak len na tie aspekty bezpečnostnej politiky, v ktorých by určité prvky obranných štruktúr napomáhali riešiť vážne a reálne nevojenské ohrozenia. Vrátane zbytočných obetí nekvalitnej cestnej infraštruktúry a nevyzretej mladej chodeckej, cyklistickej a vodičskej populácie. Vrátane hrozivej úrovne potravinovej nesebestačnosti. Vrátane eliminácie ohrozenia energetickou a surovinovou odkázanosťou a nesebestačnosťou. Vrátane zlepšenia hygienickej a zdravotnej bezpečnosti, ale tiež čiastočnej eliminácie totálnej liekovej závislosti. Vrátane diverzifikácie ekologickej bezpečnosti. Netreba pokračovať, ale podstatou akéhokoľvek prípadného zvýšeného vyčleňovania výdavkov na obranu musí byť dôraz na nevojenské ohrozenia.

Nepotrebujeme militarizovanejší bezpečnostný systém, potrebujeme ho premyslenejší a vyváženejší. A ktorá etatická strana si ho vo volebnej kampani osvojí, tá (tie) nech majú podporu čo najväčšieho počtu mysliacich a zodpovedných voličov. Nebudú to militaristickí agresívni „progresívni“ protištátnici. Dajme stopku šarlatánom, amatérom a protištátnym agentom cudzích služieb a záujmov v najvyšších politických a štátnych funkciách.

Ing. Peter Švec, p.s.c., RCDS, plk. gšt. v.v.

Bezpečnostno-vojenský analytik

Bývalý zástupca náčelníka GŠ pre operácie (J2,J3,J6), bývalý náčelník Správy vojenského prieskumu a elektronického boja GŠ a veliteľ špeciálnych síl (J2)

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Dnes úradoval alkohol počas dňa: Vodič v Čadci zrazil na chodníku ženu s dvoma maloletými deťmi

0 icon

Bratislava 5. októbra 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:Facebook)   V Čadci zrazil vodič v stredu popoludní ľudí na chodníku. Žilinská krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti Policajti na mieste vykonávajú prvotné procesné úkony s cieľom zdokumentovania dopravnej nehody. Polícia tiež informuje, že k nehode došlo na ceste druhej triedy. Na…

Mortal combat slovenského parlamentu pokračuje, Tabák podala trestné oznámenie na Cigánikovú

0 icon

Bratislava 5. októbra 2022 (HSP/Foto: Facebook)   Pohodlne sa oprite v čalúnenom kresle, ak na to máte, dajte si pukance, ak nie, asi ani nekúrite, tak sa aspoň prikryte dekou. Slovenské spoločenské témy sa menia zábavný televízny kanál. Máme tu vojnový seriál (Ukrajina), Sci-Fi (Fico sa spojí s fašistami a…

Fico podal trestné oznámenie pre možné úplatky od kajúcnikov

0 icon

Bratislava 5. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Šéf opozičného Smeru-SD Robert Fico hovorí o možnom podplácaní niektorých policajtov a prokurátorov zo strany tzv. kajúcnikov. V stredu preto podal na Generálnej prokuratúre (GP) SR trestné oznámenie pre podozrenie z trestného činu legalizácie príjmov z trestnej činnosti. Týka sa spôsobu získavania finančných…

Prokurátor Remeta prehovoril: Oľutoval obvinený svoj čin?

0 icon

Bratislava 5. októbra 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Prokurátor Krajskej prokuratúry (KP) v Bratislave podal návrh na väzobné stíhanie pre obvineného Dušana D., ktorý opitý autom spôsobil v nedeľu (2. 10.) tragickú nehodu v centre Bratislavy s piatimi obeťami. Stotožnil sa tak s podnetom policajného vyšetrovateľa. O väzbe bude rozhodovať…

Lengvarský: Do konca roka príde milión vakcín adaptovaných na omikron

0 icon

Bratislava 5. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Do konca roka príde na Slovensko milión vakcín adaptovaných na omikron variant nového koronavírusu. Okrem toho má SR zakontrahovaných ďalších päť miliónov vakcín, ktoré budú postupe prichádzať od budúceho roka. Informoval o tom minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) Minister verí, že záujem…

USA odporúčajú Ukrajine, aby vyvinula maximálne úsilie na vrátenie území na juhu krajiny pred začiatkom zimy

0 icon

Bratislava 5. októbra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP/Ukrainian Presidential Press Office)   Spojené štáty odporúčajú Ukrajine, aby vyvinula maximálne úsilie na vrátenie území na juhu krajiny pred začiatkom zimy, informuje Financial Times Pentagon uviedol, že Kyjev musí využiť svoju ofenzívnu dynamiku na východe, aby zatlačil ruské sily okupujúce strategické oblasti na juhu, ktoré…

Referendum o americkej základni na Sliači bude. Aj keby to bolo referendum o UFO, primátorke zákon ukladá vyhlásiť ho

0 icon

Bratislava 5. októbra 2022 (HSP/Foto: TASR-Ján Krošlák)   Minister obrany Jaroslav Naď sa nedávno so zápalom pustil do plánovaného referenda mesta Sliač. Rozčúlilo ho usporiadanie referenda o vojenskej základni USA v akejkoľvek forme na území letiska Sliač a v jeho okolí. Argumentoval tým, že žiadna taká základňa nie je a…

SAPaKS predpokladá nárast cien za spopolnenie, dôvodom je zdražovanie energií

0 icon

Košice 5. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb (SAPaKS) predpokladá nárast cien za spopolnenie. Postupné zdraženie na úrovni desať až 25 percent odhaduje v mesiacoch november až december. Dôvodom je zvyšovanie cien energií. Pre TASR to povedal predseda SAPaKS Ladislav Stríž Pripomenul, že kremačné pece…

Premiér: Pri opatreniach proti zdražovaniu energií pamätáme i na kultúru

0 icon

Bratislava 5. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Kultúrne združenia a organizácie budú takisto adresátom súboru opatrení štátu na pomoc verejnému sektoru v boji so zdražovaním energií, kľúčovým nástrojom by mali byť pritom "únosné" ceny energií. Predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO) to uviedol v reakcii na otvorený list, ktorý jemu…

47 % je väčšina? Dáta bez pátosu: Páni novinári a redaktori, nedáte si repete učiva percentá?

0 icon

Bratislava 5. októbra 2022 (HSP/Foto: Facebook)   Projekt Dáta bez pátosu vznikol počas pandémie COVIDu a jeho cieľom je prinášať spoľahlivé a hlavne zrozumiteľné informácie. Človek nemusí súhlasiť s ich názormi, ale ich interpretácia verejne dostupných dát býva presná a spoľahlivá. Podobne to bolo nedávno, keď polovica politikov tvrdila, že…

NAJNOVŠIE

BLOG

Slavěna Vorobelová

Krajniakov bič na ZŤP a sociálne zariadenia

0icon

Sme rodina pripravuje nový bič na opatrovateľov a zariadenia sociálnych služieb V čase najväčšej kr&iacut

Ivan Štubňa

USA plánujú dodať na Ukrajinu jadrové zbrane!!!

0icon

Pred asi dvomi týždňami sa objavila na Ukrajine elektronická petícia, ktorá vyzýva Zelenského na vrátenie jadrového statusu krajine. V petícii sa okrem iného hovorí, že na Ukrajine hrozí použitie jadrových zbraní zo strany Ruska a že treba požiadať USA,

Pavel Pakoš

Pápeži vo vlnách modernej doby

0icon

„Z tohto (…) plynie ono prevrátené a bludné učenie (…), že totiž každému sa má dovoliť a vydobyť sloboda svedomia.“ Gregor XVI.  / keď je človek maloletý, tak by nemal také rožky vystrkovať, ale skôr poslúchať, však?/  "Ideologie lidských práv, liberalismus, není obyčejný blud, ale je to čistý, osobní Satanův…

Milan Šupa

Definovanie zásadného omylu kresťanstva

0icon

Domnienka kresťanských cirkví, že svet bol spasený krížom a vzkriesením Krista, je nesprávna! Táto téza je tragickým omylom, ba čo viac, je jednou z hlavných príčin neustále sa prehlbujúceho duchovného, morálneho a mravného &ua

Marek Brna

Fico je king

0icon

Hneď v začiatkoch konfliktu sa nebál vyhlásiť, že je to vojna USA proti Rusku. Že na Ukrajine sa mastia dve veľmoci a do toho nás nič nie je. Nemáme sa do toho miešať. Robert Fico, nech spravil chyby, aké spravil, je politik skúsený a v zahraničí rešpektovaný.V minulosti prejavoval oddanosť…

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Na snímke Spievajúca fontána

Autor: FOTO TASR-Milan Kapusta

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Dnes úradoval alkohol počas dňa: Vodič v Čadci zrazil na chodníku ženu s dvoma maloletými deťmi

0 icon

Bratislava 5. októbra 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:Facebook)   V Čadci zrazil vodič v stredu popoludní ľudí na chodníku. Žilinská krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti Policajti na mieste vykonávajú prvotné procesné úkony s cieľom zdokumentovania dopravnej nehody. Polícia tiež informuje, že k nehode došlo na ceste druhej triedy. Na…

Mortal combat slovenského parlamentu pokračuje, Tabák podala trestné oznámenie na Cigánikovú

0 icon

Bratislava 5. októbra 2022 (HSP/Foto: Facebook)   Pohodlne sa oprite v čalúnenom kresle, ak na to máte, dajte si pukance, ak nie, asi ani nekúrite, tak sa aspoň prikryte dekou. Slovenské spoločenské témy sa menia zábavný televízny kanál. Máme tu vojnový seriál (Ukrajina), Sci-Fi (Fico sa spojí s fašistami a…

Fico podal trestné oznámenie pre možné úplatky od kajúcnikov

0 icon

Bratislava 5. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Šéf opozičného Smeru-SD Robert Fico hovorí o možnom podplácaní niektorých policajtov a prokurátorov zo strany tzv. kajúcnikov. V stredu preto podal na Generálnej prokuratúre (GP) SR trestné oznámenie pre podozrenie z trestného činu legalizácie príjmov z trestnej činnosti. Týka sa spôsobu získavania finančných…

Prokurátor Remeta prehovoril: Oľutoval obvinený svoj čin?

0 icon

Bratislava 5. októbra 2022 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Prokurátor Krajskej prokuratúry (KP) v Bratislave podal návrh na väzobné stíhanie pre obvineného Dušana D., ktorý opitý autom spôsobil v nedeľu (2. 10.) tragickú nehodu v centre Bratislavy s piatimi obeťami. Stotožnil sa tak s podnetom policajného vyšetrovateľa. O väzbe bude rozhodovať…

Lengvarský: Do konca roka príde milión vakcín adaptovaných na omikron

0 icon

Bratislava 5. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Do konca roka príde na Slovensko milión vakcín adaptovaných na omikron variant nového koronavírusu. Okrem toho má SR zakontrahovaných ďalších päť miliónov vakcín, ktoré budú postupe prichádzať od budúceho roka. Informoval o tom minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) Minister verí, že záujem…

USA odporúčajú Ukrajine, aby vyvinula maximálne úsilie na vrátenie území na juhu krajiny pred začiatkom zimy

0 icon

Bratislava 5. októbra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP/Ukrainian Presidential Press Office)   Spojené štáty odporúčajú Ukrajine, aby vyvinula maximálne úsilie na vrátenie území na juhu krajiny pred začiatkom zimy, informuje Financial Times Pentagon uviedol, že Kyjev musí využiť svoju ofenzívnu dynamiku na východe, aby zatlačil ruské sily okupujúce strategické oblasti na juhu, ktoré…

Referendum o americkej základni na Sliači bude. Aj keby to bolo referendum o UFO, primátorke zákon ukladá vyhlásiť ho

0 icon

Bratislava 5. októbra 2022 (HSP/Foto: TASR-Ján Krošlák)   Minister obrany Jaroslav Naď sa nedávno so zápalom pustil do plánovaného referenda mesta Sliač. Rozčúlilo ho usporiadanie referenda o vojenskej základni USA v akejkoľvek forme na území letiska Sliač a v jeho okolí. Argumentoval tým, že žiadna taká základňa nie je a…

SAPaKS predpokladá nárast cien za spopolnenie, dôvodom je zdražovanie energií

0 icon

Košice 5. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb (SAPaKS) predpokladá nárast cien za spopolnenie. Postupné zdraženie na úrovni desať až 25 percent odhaduje v mesiacoch november až december. Dôvodom je zvyšovanie cien energií. Pre TASR to povedal predseda SAPaKS Ladislav Stríž Pripomenul, že kremačné pece…

Premiér: Pri opatreniach proti zdražovaniu energií pamätáme i na kultúru

0 icon

Bratislava 5. októbra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Kultúrne združenia a organizácie budú takisto adresátom súboru opatrení štátu na pomoc verejnému sektoru v boji so zdražovaním energií, kľúčovým nástrojom by mali byť pritom "únosné" ceny energií. Predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO) to uviedol v reakcii na otvorený list, ktorý jemu…

47 % je väčšina? Dáta bez pátosu: Páni novinári a redaktori, nedáte si repete učiva percentá?

0 icon

Bratislava 5. októbra 2022 (HSP/Foto: Facebook)   Projekt Dáta bez pátosu vznikol počas pandémie COVIDu a jeho cieľom je prinášať spoľahlivé a hlavne zrozumiteľné informácie. Človek nemusí súhlasiť s ich názormi, ale ich interpretácia verejne dostupných dát býva presná a spoľahlivá. Podobne to bolo nedávno, keď polovica politikov tvrdila, že…

Podkasty

Naši ministri financií – smieme porovnávať neporovnateľné?

icon

Bratislava 8. júla 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Minister financií je kľúčová pozícia v každej vláde. Slovensko v časoch druhej svetovej vojny bolo hospodársky úspešným štátom. Jeho ekonomiku riadili vzdelaní muži s morálnymi zásadami. Karvaš, Zaťko, Medrický, Pružinský. Vďaka nim prežívalo Slovensko cez vojnu hospodársky zázrak. Ako dôkaz nech poslúži nie všetkým známa vec: z celej Európy...

Aj sudca tvrdí: blokovanie je v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva

icon

Bratislava 1. marca 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský) Po tom, čo ho urýchlene schválila Hegerova vláda a ešte v ten deň – v piatok – v noci schválila Národná rada, po podpise Čaputovej vyšiel už v sobotu 26. februára v Zbierke zákonov zákon o niektorých opatreniach v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. A doň sa „vlúdil“ aj text, ktorý umožňuje Národnému bezpečnostnému...

Máme tu zákonné oprávnenie na cenzúru?

icon

Bratislava 27. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Slovenská ústava hovorí v článku 26 odsek 3 jasne: „Cenzúra sa zakazuje.“ Zuzana Čaputová podpísala v sobotu 26. februára zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Ten ešte v piatok stihla schváliť vláda a aj Národná rada SR. Podľa tohto zákona mimoriadnu situáciu bude možné vyhlásiť aj v prípade hromadného...

Kto je večne nespokojný? Nuž, národnostná menšina, najnovšie „komunita“ slovenských Maďarov

icon

Bratislava 26. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Naša najväčšia menšina, najnovšie „komunita“, teda slovenskí Maďari, neúnavne dávajú najavo, že sú tu, a že máločo „slovenské“ sa im páči. A aby ich bolo počuť ešte väčšmi, a aby prekonali päť potrebných percent do parlamentu, v septembri 2021 sa formálne zlúčili tri etnické strany a vytvorili Alianciu. Do čela postavili Krisztiána Forróa....

Budeme môcť parkovať ešte na chodníku? Kocúrkovo? Alebo poslanci hlasujú nevediac o čom?

icon

Bratislava 24. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Ďalší dôkaz, že čo vezme parlament do rúk, to pokazí. Na takej na prvý pohľad banalite, ako je parkovanie na chodníkoch potvrdil, že zákony sa prijímajú narýchlo a bez toho, aby páni poslanci a dámy poslankyne vedeli, čo činia. Že schválili zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý vstúpi do platnosti...

the_ad_group(59762); ?>

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Slavěna Vorobelová

Krajniakov bič na ZŤP a sociálne zariadenia

0icon

Sme rodina pripravuje nový bič na opatrovateľov a zariadenia sociálnych služieb V čase najväčšej kr&iacut

Ivan Štubňa

USA plánujú dodať na Ukrajinu jadrové zbrane!!!

0icon

Pred asi dvomi týždňami sa objavila na Ukrajine elektronická petícia, ktorá vyzýva Zelenského na vrátenie jadrového statusu krajine. V petícii sa okrem iného hovorí, že na Ukrajine hrozí použitie jadrových zbraní zo strany Ruska a že treba požiadať USA,

Pavel Pakoš

Pápeži vo vlnách modernej doby

0icon

„Z tohto (…) plynie ono prevrátené a bludné učenie (…), že totiž každému sa má dovoliť a vydobyť sloboda svedomia.“ Gregor XVI.  / keď je človek maloletý, tak by nemal také rožky vystrkovať, ale skôr poslúchať, však?/  "Ideologie lidských práv, liberalismus, není obyčejný blud, ale je to čistý, osobní Satanův…

Milan Šupa

Definovanie zásadného omylu kresťanstva

0icon

Domnienka kresťanských cirkví, že svet bol spasený krížom a vzkriesením Krista, je nesprávna! Táto téza je tragickým omylom, ba čo viac, je jednou z hlavných príčin neustále sa prehlbujúceho duchovného, morálneho a mravného &ua

Marek Brna

Fico je king

0icon

Hneď v začiatkoch konfliktu sa nebál vyhlásiť, že je to vojna USA proti Rusku. Že na Ukrajine sa mastia dve veľmoci a do toho nás nič nie je. Nemáme sa do toho miešať. Robert Fico, nech spravil chyby, aké spravil, je politik skúsený a v zahraničí rešpektovaný.V minulosti prejavoval oddanosť…

Vášeň v Tebe

Dojemná pieseň Márie Čirovej po tragickej nehode v Bratislave: "Prečo nedá sa žiť bez obáv ako v náručí matky?"

0 icon

K tragickej dopravnej nehode na bratislavskej zastávke MHD Zochova uviedla niekoľko úprimných slov aj speváčka Mária Čírová. Zaspievala aj dojemnú pieseň. „V noci som sa vrátila z jedného koncertu a nemohla som zaspať. Vznikli tieto slová a melódia. Zastávka Zochova bola mojou zastávkou 5 študentských rokov. Je to jedna z najfrekventovanejších…

Tekvica Hokkaido: Vedeli ste o jej blahodárnych účinkoch pre vaše telo?

0 icon

Tekvica Hokkaido naberá v našich končinách na čoraz väčšej popularite. Dôvodom sú najmä jej chuť a benefity pre zdravie. Názov tekvice je odvodený od japonského ostrova Hokkaido, ktorý je jej domovom. Prvýkrát bol tento druh tekvice vyšľachtený koncom 19. storočia. Hokkaido sa však v Európe pestuje iba posledných 20 rokov. Mnohí po…

Katka Koščová vyšla úplne zo svojej komfortnej zóny. Zverejnila foto v čiernej čipkovanej podprsenke

0 icon

Známa slovenská speváčka, víťazka prvej Superstar, Katka Koščová vyšla úplne zo svojej komfortnej zóny. Na sociálnej sieti Facebook zverejnila fotografie v čiernej čipkovanej podprsenke. Vysvetlila aj dôvod. Prezradila, že kúpa podprsenky bola vždy pre ňu nutným zlom. „Celý život mám veľké prsia a vždy som tým trpela, dlhé roky som sa…

Jej vášňou sú dlhé vlasy. Skutočná „Rapunzel“ fascinuje ženy. Čo zaujíma mužov?

0 icon

Ivana Stelmachová, ktorá pochádza z ukrajinského Ľvova, už od mala túžila po dlhých vlasoch. Keďže športovala, z praktických dôvodov si ich nedopriala. Keď mala 17 rokov, definitívne sa rozhodla, že si vlasy nechá dorásť. Aby dosiahla svoj cieľ, pri starostlivosti o vlasy využívala rady a tipy našich mám, babičiek a prababičiek. A v čom tkveli ich rady?…

O hrôzach pri tragickej dopravnej nehode v Bratislave prehovorila aj misska Podmanická: „Bol tam aj môj brat so svojím kamarátom...“

0 icon

V nedeľu večer zasiahla Slovensko tragická dopravná nehoda, pri ktorej zomreli piati mladí ľudia. O tom, čo sa dialo po náraze auta, ktoré viedol opitý vodič prehovorila aj 1. vicemiss a modelka Viktória Podmanická. Jednou z obetí je len 19-ročný študent. Bol to kamarát jej brata. „Na zastávke Zochova bol aj môj brat. Bol…

Armádny Magazín

Pokus Južnej Kórey o reakciu na odpálenie severokórejských rakiet sa skončil dopadom balistickej rakety na vlastnú základňu

0 icon

Južná kórea, 5.október 2022 (AM) – Pokus Južnej Kórey a Spojených štátov demonštrovať plnú silu zbraní v reakcii na testy severokórejských rakiet sa takmer skončil tragédiou, keď jedna z rakiet zem-zem vypustených juhokórejskou armádou spadla na územie vojenskej základne. Informovala o tom juhokórejská tlačová agentúra Yonhap s odvolaním

O pokusoch o otvorenie frontu boja proti Rusku na severnom Kaukaze

0 icon

Dagestan, 5.október 2022 (AM) – Po vyhlásení čiastočnej mobilizácie v Ruskej federácii 21. septembra sa úsilie Centra informačných a psychologických operácií (CIPSO) Hlavného spravodajského riaditeľstva Ministerstva obrany Ukrajiny, pôsobiaceho pod kontrolou CIA, sústredilo na tzv. vybudovanie protestu vo viacerých zakladaj

"Druhý front" proti Rusku: Moldavsko sa pripravuje na mobilizáciu za Odesu

0 icon

Moldavsko, 5.október 2022 (AM) –  Moldavská prezidentka Maja Sandu sa pripravuje vyhlásiť vojenskú mobilizáciu v krajine, uviedli zdroje kanál WarGonzo. Kurátori podľa nich poverili Sandu, aby rozpracovala otázku uskutočnenia rozsiahlej vojenskej mobilizácie v Moldavsku s cieľom otvoriť ďalší front proti Rusku spolu s rumunskými jednotkami. Zdroje tiež pripust

Ruský ťažký bombardér Ilja Muromec a jeho pilotné esá

0 icon

Rusko, 5.október 2022 (AM) – Dnes by som rád predstavil ruský ťažký bombardér Iľja Muromec, stroj ktorý počas I. svetovej vojny patril k najlepším štvormotorovým bombardovacím lietadlám a uplatnil sa v ZSSR aj v povojnovom období. Lietadlo takisto stálo pri zrode ruského dopravného transportného letectva.  

Vojenský veliteľ vysvetlil ústup ruských síl v smere Krivoj Rog

0 icon

Rusko, 5.október 2022 (AM) – Ozbrojené sily Ruskej federácie pokračujú v špeciálnej vojenskej operácii, o jej priebehu informoval generálporučík Igor Konašenkov.   Vysoko presná raketa ruských vzdušných a kozmických síl zasiahla na juhozápadnom okraji Dnepropetrovska veliteľstvo vzdušných síl „Vostok“. Až 100 vojakov vráta

FOTO DŇA

Na snímke Spievajúca fontána

Autor: FOTO TASR-Milan Kapusta

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali