KORONAVÍRUS NA SLOVENSKU

Prípadov

Úmrtí

Chorých

Vyliečených

Posledná aktualizácia:

Bezpečnostní šarlatáni ústami hovoriacej bábiky povedali: NATO je hlavným pilierom bezpečnosti. Má to logiku?

Bratislava 7. decembra 2019 (HSP/Foto:TASR/AP-Virginia Mayo)

 

Aký pán, taký krám, hovorí známa múdrosť. Aký pán, takí poradcovia, povedané parafrázou. Skončil sa samit NATO. Ukazuje sa, že ide o ďalšiu premárnenú príležitosť na zásadnú reformu tejto organizácie. Ale počujeme samé chválospevy. Aká je skutočnosť? Podľa zdedených šablón a predpísaného scenára od zbrojárskych firiem politici už desiatky rokov tradične hľadajú nepriateľa. A zdôvodnenie svojej existencie. Našli. Popri tradičnom Rusku aj nového: Čínu. A zámerne prehliadli skutočného nepriateľa: nekompetentných a nemúdrych zhumanizovaných politikov, presadzujúcich ilegálnu migráciu nepreverených piatych kolón v štátoch

Ilustračné foto

O akých politikoch to hovoríme? Prinajmenšom polovica z hláv štátov a účastníckych ministrov obrán boli bezpečnostní šarlatáni. Bez najmenšieho tušenia o obsahu pojmov a význame toho, čo im napísali do príhovorov ich bezpečnostní „experti“. Čítaj „poradenkovia“, svojho času politickými komisármi, teda politrukmi volaní. Veľká časť zvyšných boli iba prikyvovači bez vlastného názoru a postoja. Žiaľ. Slovensko nevynímajúc.

Uvážme, čo môže o bezpečnostnej politike vedieť žienka domáca, ktorá ešte pred rokom robila pomocnú silu v protištátnej mimovládke a starala sa o domácnosť. Nič iné totiž nebola. O rok na to má fundovane hovoriť o veciach, na ktorých porozumenie musí politik a štátnik vyzrievať dlhé roky, prechádzajúc cez štátne a politické funkcie. Tým neurážam žienky domáce, ani robotné matky, chodiace do zamestnania. V každej spoločnosti plnia veľmi dôležitú funkciu: sú doslova pilierom každej spoločnosti. Ibaže, ktorá z nich by si trúfla ísť hovoriť nemúdrosti na samit NATO. A tresknúť hneď niekoľko podhodených vrcholných nemúdrostí.

Zrelý politik a štátnik by aspoň vedel svojich politruckých poradenkov s takým textom poslať do čerta. A prezentoval by neutrálny, múdro zdržanlivý, politicky a štátnicky vyvážený príhovor. Nejdem sa podlizovať ani úprimným, ale naivným neutralistom, ani úprimným, alebo horlivým odporcom NATO. Múdri štátnici malých štátov majú povinnosť zabezpečiť prežitie svojho národa. Zvyknú preto rešpektovať geopolitické reality.

Bolo by načase a dobré tento kredit múdrym štátnikom prisudzovať bez predsudkov a ideologických nálepiek. Aj historicky. A zároveň zradcov s pozývacími listami volať zradcami. Vždy. Aj tých, ktorí sem pozývajú novodobých okupantov, aj tých, ktorí odovzdávajú piliere štátnosti.

Zotrvanie v NATO alebo vystúpenie nie je až tak veľmi v rukách malých štátov. V iných časoch obmedzenej suverenity nám to suverén Varšavskej zmluvy prišiel pripomenúť tankami. A volalo sa to oprávnene agresia a následná okupácia. Dnes má suverén NATO sofistikovanejšie zbrane: piatu veľmoc. Totálne ovládnuté totalitné médiá na premývanie mozgov, aj selektívne sa správajúce sociálne siete. Výsledkom je provokovanie nepokojov cez zaplatené mimovládky. Ale keď by bolo treba, nemáme istotu, že sa na umravnenie malých nemôžu použiť aj „tradičnejšie“ overené metódy, požičané od dobových diktátorov. Budú to síce volať „ochranou demokratických hodnôt“, ale pôjde o to isté, o čo išlo v auguste 1968.

Múdri a kompetentní politici a zrelí štátnici menších členských štátov vedia využívať rafinované metódy pôsobenia. Už tradične odmietam skepticizmus vo vzťahu k možnostiam malých štátov na medzinárodnej scéne. Je potrebné presadzovať vlastný geopolitický prístup premyslenej zdržanlivosti. To robia múdri štátnici. Lenže na ten účel treba mať vo funkciách zrelých štátnikov. Nie pomocné sily protištátok. Skutoční nepriatelia našej štátnosti, ako najcennejšej hodnoty, nespia. A za veľké peniaze robia protiopatrenia vo forme dosadenia šarlatánov do kľúčových funkcií, ktorých obalia manipulátorskými poradenkami. Aby im podsúvali, čo ich sponzori potrebujú mať povedané a presadené.

Pozrieme sa teda na jednu z chimér istej rezidentky. V roku 2024 chce poskytovať časť našej flotily ešte nepotvrdených 12 bojových lietadiel F-16 do operácií NATO. Urobíme si rýchle počty. Z 12 lietadiel budú 2 cvičné dvojsedadlovky. Zo zvyšných 10 bude v bojaschopnom stave bežne len 7 kusov. Z nich dva kusy budú v nepretržitej pohotovosti, ďalšie najmenej 3 budú náhradné a použiteľné na pravidelný výcvik. Takže ideme ponúknuť zostávajúce 2 kusy, na ktorých pri schválenom počte pilotov už nebude mať kto lietať, lebo všetci použiteľní budú striedaní v pohotovosti. Poradenkovia nepochopili príčiny, prečo napríklad Kráľovské holandské vzdušné sily sú dlhodobo s 5-násobným počtom F-16 schopné s ťažkosťami nasadiť a udržať v expedičných operáciách 4 kusy. Šarlatán nepochopí. Lebo nechce. A nemôže. Kde nič nie je, tam ani smrť nezoberie.

Nečudujme sa, jeden z bezpečnostných „géniov“, ktorý bol inšpirovaný neosvietenosťou našich západných susedov nemôže mať vedomosti. Agent nie je na to, aby rozmýšľal, ale je na to, aby donášal – domovskej agentúre – a plnil jej pokyny. Bez ohľadu na funkciu, ktorú mu cez strany vylobujú.

Dozvedáme sa ďalší produkt nekonečnej intelektuálnej „osvietenosti“ tímu snov (dream team). Vraj NATO je pilierom našej bezpečnosti. Na večné časy a nikdy inak (to zabudli dodať, ale medzi riadkami to bolo cítiť). NATO sa skladá z členských štátov. Je to len jedna z množstva organizácií, ktorých sme členom. Politiku NATO určujú dominantné členské štáty, ich politici, ich záujmy. NATO je len nástroj. Aj na asistenciu pri presadzovaní záujmov dominantných členských štátov. Nemôže byť ani agresorom, ako tomu časť ľudí verí, už tobôž nie pilierom bezpečnosti. Agresorom sú politici štátov, ktoré majú silu na to, aby použili tento dispozičný nástroj. Pre malých členov môže byť NATO len nástrojom na dosahovanie štandardizácie a interoperability pre prípadné koaličné vojny. Tie budú potrebné pre prípad rozsiahlejšieho vojnového konfliktu, ktorý by bol nad rámec možností jednotlivých členských štátov. Ak ide o deklarovaný obranný pakt, potom ide o koaličné nasadenie pred vojenskou agresiou.

Ak Rusko a ani Čína evidentne nie sú agresormi, lebo evidentne potrebujú mier, potom jedinou možnou agresiou sú potenciálne masy bojovníkov, naťahané nemúdrymi a neosvietenými politikmi členských štátov do vnútra viacerých členských štátov. A logisticky podporované štedrými dávkami z vreciek platcov daní. Aby raz ovládli hosťovské štáty a rozložili ich. To sa v deklarácii nezjavilo. A tí najneosvietenejší politickí a bezpečnostní šarlatáni vo funkciách dokonca žiadajú rozšírenie nelegálnych migrantov do tých štátov, ktoré ich zatiaľ múdro a prezieravo odmietajú.

Skutočnými piliermi našej bezpečnosti pre rôzny typy ohrození sú: naše vlastné ozbrojené sily vo vyváženej štruktúre (teda aj so silnými zálohami), v primeraných počtoch. Sú pilierom proti vonkajším ohrozeniam. Naše policajné zbory a vyvážená, striktná a reštriktívna azylová a imigračná politika. Pilier proti vnútorným ohrozeniam, vrátane kriminality. Záchranné zbory doplnené o neexistujúce zálohy. Pilier proti veľkej časti nevojenských ohrození. Múdra a premyslená politika potravinovej bezpečnosti prostredníctvom sebestačnosti v základných potravinách pre prípad núdze. Pilier proti dôsledkom časti nevojenských ohrození. Premyslená a podložená ekologická politika spolu s opatreniami aj vo forme spolupráce so záchrannými zbormi a s neexistujúcimi zálohami. Pilier proti prípadným ekologicky podmienených bezpečnostným ohrozeniam. Predvídavá a dlhodobá politika energetickej a surovinovej bezpečnosti. Pilier pre prípad ohrozenia prísunu surovín a všetkých druhov energií pre naše obyvateľstvo. Opatrenia na prevenciu a elimináciu ohrození typov liekovej, zdravotníckej a hygienickej bezpečnosti pre prípad toho typu ohrození. Opatrenia na zabezpečenie sociálnej bezpečnosti a elimináciu ohrozenia vo forme upadnutia veľkej časti obyvateľstva do sociálnej núdze. Vrátane opatrení na elimináciu sociálnych nepokojov, v spolupráci s fungujúcimi tajnými službami aj pred takými živlami, ktorým bude napomáhané zvonka nepriateľmi našej štátnosti a štátu. Opatrenia na posilňovanie vnútornej súdržnosti a spolupatričnosti v rámci štátu aj prevenciou pred vnucovaním cudzích hodnôt, rozkladajúcich naše tradičné hodnoty. Treba pokračovať?

Otázka je: má v tomto úlohu NATO? Prekvapím: hej, čiastočne má. Je to dobrá platforma na inšpiráciu a výmenu skúseností s tými členskými štátmi, ktoré v jednotlivých oblastiach už dosahujú etalón kvality a úspechu. Drvivá väčšina členských štátov je predovšetkým ďaleko pred nami v tvorbe, výcviku, formovaní a zakomponovaní záloh do súčinnosti s profesionálnymi ozbrojenými silami a zbormi. Nemajme penu na ústach keď počujeme NATO. Naše členstvo ešte nejaký čas potrvá. Využime členstvo v náš prospech. A nechajme veľkých, nech sa hrajú na ohrozenia Ruskom a Čínou. My ich nezmeníme. Ale my máme iné ohrozenia a iné problémy, aj iné oblasti poučenia zo skúseností spojencov. Najmä v oblasti prevencie pred dôsledkami neosvietenej nezodpovednosti politikov. A tí najmúdrejší vidia aj historické poučenia v nestálosti a nespoľahlivosti paktov.

Napokon je tu najzávažnejšia oblasť pätolízačských prísľubov politických šarlatánov. Týka sa prísľubu vyčleňovania 2% HDP na obranu. Zdôrazňujem, nejde o náš záväzok, ani o požiadavku NATO. Ide o odporúčanie. To je zásadný rozdiel. Dokážeme nájsť zdôvodnenie, aby nejadrové štáty potrebovali na obranu vyčleňovať toľko percent HDP, koľko vyčleňujú jadrové mocnosti? Dokážeme, ale s podmienkou. Tou podmienkou je, že my nepotrebujeme militarizovanejší bezpečnostný systém a nepotrebujeme vyčleňovať viac ako je priemer nejadrových štátov na obranu pred vonkajšími ohrozeniami. Tento priemer je asi 1,2% HDP.

Pripomínam, že na obranu pred vonkajšími ohrozeniami slúžia ozbrojené sily štátu. Ak by sme mali vyčleňovať viac, tak len na tie aspekty bezpečnostnej politiky, v ktorých by určité prvky obranných štruktúr napomáhali riešiť vážne a reálne nevojenské ohrozenia. Vrátane zbytočných obetí nekvalitnej cestnej infraštruktúry a nevyzretej mladej chodeckej, cyklistickej a vodičskej populácie. Vrátane hrozivej úrovne potravinovej nesebestačnosti. Vrátane eliminácie ohrozenia energetickou a surovinovou odkázanosťou a nesebestačnosťou. Vrátane zlepšenia hygienickej a zdravotnej bezpečnosti, ale tiež čiastočnej eliminácie totálnej liekovej závislosti. Vrátane diverzifikácie ekologickej bezpečnosti. Netreba pokračovať, ale podstatou akéhokoľvek prípadného zvýšeného vyčleňovania výdavkov na obranu musí byť dôraz na nevojenské ohrozenia.

Nepotrebujeme militarizovanejší bezpečnostný systém, potrebujeme ho premyslenejší a vyváženejší. A ktorá etatická strana si ho vo volebnej kampani osvojí, tá (tie) nech majú podporu čo najväčšieho počtu mysliacich a zodpovedných voličov. Nebudú to militaristickí agresívni „progresívni“ protištátnici. Dajme stopku šarlatánom, amatérom a protištátnym agentom cudzích služieb a záujmov v najvyšších politických a štátnych funkciách.

Ing. Peter Švec, p.s.c., RCDS, plk. gšt. v.v.

Bezpečnostno-vojenský analytik

Bývalý zástupca náčelníka GŠ pre operácie (J2,J3,J6), bývalý náčelník Správy vojenského prieskumu a elektronického boja GŠ a veliteľ špeciálnych síl (J2)

 

POTREBUJEME VAŠU POMOC
Všetci sme dnes kvôli koronavírusu v zlej situácii.
Hlavným správam
zásadným spôsobom klesli príjmy z reklamy.
O to viac preto dnes potrebujeme Vašu podporu.
Bez vašej pomoci nedokážeme prekonať toto obdobie.


č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Pošlite nám tip

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme

Maďarská vláda: Libanon potrebuje pomoc v oblasti civilnej ochrany i lekárov

Budapešť 5. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Hussein Malla)   Libanon po utorkovej mohutnej explózii neďaleko centra metropoly Bejrút potrebuje v prvom rade pomoc v oblasti civilnej ochrany a takisto aj lekárov, povedal v stredu v Budapešti štátny tajomník úradu vlády zodpovedný za pomoc prenasledovaným kresťanom Tristan Azbej Štátny tajomník to pre verejnoprávnu…

Infektológ z poradného tímu premiéra: Už teraz sa diskutuje o obmedzeniach pre tých, ktorí sa zaočkovať nedajú. Zaočkovanie môže byť aj jednou z podmienok prijatia do zamestnania

Bratislava 5. augusta 2020 (HSP/Foto:SITA/Úrad vlády SR)   Infektológ Pavol Jarčuška, ktorí pôsobí v poradnom tíme premiéra a ako konzultant Ministerstva zdravotníctva pri nákupe koronavakcíny,  hovorí, že vakcína proti ochoreniu COVID-19 bude už tento rok. S masívnym očkovaním sa vo svete podľa neho začne už na jeseň, najskôr pravdepodobne v…

Vznikajúca strana Hlas žiada premiéra, aby zastavil predaj akcií VSE

Bratislava 5. augusta 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel )   Vznikajúca strana Hlas - sociálna demokracia žiada premiéra Igora Matoviča, aby zrušil dohodu obsiahnutú v memorande a zastavil predaj 49 % akcií Východoslovenskej energetiky Holding, a.s. Ako ďalej na stredajšej tlačovej besede vyhlásil člen strany a bývalý minister hospodárstva Peter Žiga, zároveň…

Šebová neplánuje zvolať výbor, na ktorom by Kyselica vysvetlil pôsobenie u vojenských tajných

Bratislava 5. augusta 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Koaličná poslankyňa a podpredsedníčka parlamentného výboru na kontrolu činnosti vojenského spravodajstva (VS) Zuzana Šebová (Sme rodina) neplánuje zvolať rokovanie výboru, na ktorom by mal Lukáš Kyselica (OĽaNO) vysvetľovať svoje pôsobenie u vojenských tajných. Ako povedala agentúre SITA, od opozičných poslancov, ktorí zvolanie výboru…

Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou má pribudnúť možnosť sankcionovať zlé vedenie zdravotnej dokumentácie

Bratislava 5. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Roman Hanc)   Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) má dostať možnosť pokutovať zlé vedenie zdravotnej dokumentácie. Navrhuje to ministerstvo zdravotníctva v novele zákona o zdravotných poisťovniach, ktorá je v medzirezortnom pripomienkovom konaní "Podľa nášho názoru je rozšírenie kompetencie úradu o možnosť uložiť pokutu za…

Dali by sa proti COVID-19 zaočkovať politici? Fico má na to jasný názor, Matovič zasa chce, aby vakcína bola bezpečná. Nicholsonová a Marcinková vakcíne veria

Bratislava 5. augusta 2020 (HSP/Foto:TASR/DPA-Julian Stratenschulte)   Vedci po celom svete pracujú na vynájdení účinnej vakcíny proti COVID-19. Čoraz častejšie sa preto diskutuje o tom, či bude vakcína proti koronavírusu bezpečná a či by očkovanie malo byť povinné. Ako to vnímajú politici, nechali by sa proti koronavírusu zaočkovať? V ankete…

V ČR pribudlo najviac prípadov od konca júna, Ukrajina hlási rekordný prírastok

Bratislava 5. augusta 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP/dpa-Bernd Wuestneck)   V Českej republike v priebehu utorka pribudlo najviac nakazených novým koronavírusom od konca júna. Pozitívne testy malo 290 ľudí, informuje portál TN.cz s odvolaním sa na údaje ministerstva zdravotníctva Celkovo do stredy v Česku zaevidovali 17 286 prípadov nákazy, z ktorých 5 091…

VideoFico: Rozhodnutie, kto sa stane predsedom Špecializovaného trestného súdu, bude jasným signálom, čo je podstatné pre súčasnú vládnu koalíciu

Bratislava 4. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:Screenshot video)   Predseda Smeru-SD Robert Fico tvrdí, že výber predsedu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) bude napokon politickým rozhodnutím a bude záležať na tom, ktorý z kandidátov je pripravený plniť pokyny vládnej koalície a pokračovať v kriminalizovaní a šikanovaní opozície Uviedol to na sociálnej sieti. Zdôraznil,…

Cesta za zákazníkom vyšla taxikára poriadne draho

Bratislava/Poprad 5. augusta 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Taxikára namerali policajti na ceste medzi Veľkou Lomnicou a Popradom. Ako informovala prešovská krajská polícia, na mieste, kde je povolená rýchlosť 70 km/h, vodič uháňal rýchlosťou 138 km/h. Rýchlosť tak prekročil o 68 km/h Policajtom to vysvetľoval tým, že sa ponáhľa po zákazníka.…

Tomáš vyzýva Krajniaka, aby stiahol návrh zákona o trinástom dôchodku

Bratislava 5. augusta 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak (Sme rodina) by mal stiahnuť z legislatívneho procesu návrh zákona o trinástom dôchodku. Na tlačovej besede ho k tomu vyzval nezaradený poslanec NR SR Erik Tomáš (vznikajúca strana Hlas-sociálna demokracia). Vláda by podľa neho mala ponechať…

VideoNásledky výbuchov v Libanone sú drastické. Miestny obyvateľ: „Hovoríme o výbuchu, ktorý mal silu asi 20 percent Hirošimy… V meste, ktoré nemá žiadne financie na opravy“

Bejrút 5. augusta 2020 (HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Svetové médiá v utorok a v stredu informujú o ničivých výbuchov v prístave v libanonskej metropole Bejrút, ktorý bol celý zrovnaný so zemou. Zničená je aj značná časť mesta s obytnými a nákupnými štvrťami. Zábery, ktoré v stredu ráno natočili novinári a miestni…

Pellegrini: Som pripravený vypovedať v kauze Národného futbalového štadióna, svedomie mám čisté

Bratislava 5. augusta 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/Kancelária podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky)   Bývalý premiér a líder vznikajúcej strany Hlas - sociálna demokracia Peter Pellegrini deklaroval, že v súvislosti s kauzou Národného futbalového štadióna (NFŠ) je pripravený vypovedať na polícii. Tvrdí, že svedomie má čisté a jeho vláda konala len na základe…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ekonomický vlastizradca Sulík

Nová vládna elita, ktorá počas prvej vlny pandémie svojimi absolútne neodbornými škodlivými (ne)ekonomickými rozhodnutiami položila hospodárstvo Slovenska na kolená, a tým výrazne ohrozila našu republiku, napr. pôžičkou 12 miliárd pre vykrytie strát a servilným prijatím podmienok nadiktovaných z Bruselu pre získanie „bruselskej pomoci“, sa aj naďalej tvári, že nič sa…

Rabín o gojimoch !

Pre objasnenie, ako úzko súvisia Protokoly sionských mudrcov s celkovým programom Židovstva, uvádzam úplný preklad reči onoho ruského rabína Eigera  tak, ako ju publikoval Fleischhauer. Rabín o gojimoch ! 1) Prešli už doby trpkého, bolestného prenasledovania a ponižovania, ktoré izraelský ľud znášal s heroickou trpezlivosťou, pretože civilizácia kresťanov urobila veľký pokrok. Ten…

Študujú vôbec sudcovia elitného ŠTS v Pezinku trestné spisy, alebo konajú iba podľa pokynov SIS, alebo iných tajných služieb?

 Ešte v pondelok som napísal na môj FB profil príspevok, kde porovnávam politické procesy z 50-tých rokov so súčasnosťou v nasledujúcom znení. Trestného sudcu robím skoro 40 rokov. Prešli mi cez ruky aj také kauzy ako Janík, Rigo, Šajgal, Vymyslický (policajná inšpekcia), Slanské lesy, Okoličány, Lališ a spol a mnohé iné. Ani…

AK ZRUŠÍME DOPLATKY ZA LIEKY, POMÔŽEME TÝM NAJZRANITEĽNEJŠÍM

Keď sme zdraví, vôbec nás táto téma nezaujíma. Možno ju dokonca pokladáme za prehnane medializovanú. Ak máme nejaké ochorenie, ale nie je to nič závažné, a sme zároveň ekonomicky aktívni a dobre zarábame, tiež sa doplatkami za lieky príliš nezaoberáme. Potom sú tu ale takí, pre ktorých je to otázka života a smrti.…

Kde hľadať skutočných vinníkov každoročného znečisťovania vodnej nádrže Ružín naplaveným domovým odpadom?

Tak ako aj po iné roky, tak aj v tomto sa z tlače dozvedáme (denník Korzár, piatok 24.7.2020, str. 8), že vodná nádrž Ružín, v dôsledku zvýšenia hladiny riek Hnilec a Hornád je opäť ohrozená plávajúcim komunálnym odpadom, ktorý sa vodohospodárom podarilo zachytiť použitím nornej steny ešte nad samotnou nádržou. Autorka príspevku Norné…

Názor na éru socializmu

V našej spoločnosti je neustále prítomná diskusia o socializme. Mnohé bojovné srdcia sú stále pripravené obhajovať bývalý režim. Vraj sa mu krivdí, účelovo sú vyťahované nafúknuté čísla obetí prednovembrového systému, režim je až nespravodlivo diskreditovaný, sú mu upierané nesporné zásluhy atď, atď. Chcel by som preto aj ja vyjadriť svoj…

TopDesat

Máš doma staré pečivo? Nevyhadzuj, ale znova použi!

0

Ak bývaš blízko večierky, problém s chýbajúcim čerstvým pečivom sa ťa asi netýka. Čo však v prípade, že pečivo, ktoré doma skladuješ už niekoľko dní, stvrdlo? Chlebník je plný pečiva, no už je tvrdé a chceš ho vyhodiť? Alebo sa ti zunovalo jesť tvrdý chlieb, no nie je nablízku žiadny otvorený obchod, kde…

Potraviny, ktoré do chladničky nikdy nedávaj – 1.časť

0

Chladnička je jedným z najlepších vynálezov všetkých čias. Udržiava potraviny v čerstvom stave, no vieš čo do nej nepatrí? Ušetril si pri poslednom nákupe v hypermakete desiatky eur a teraz sa tešíš z preplnenej chladničky? Neteš sa predčasne! Ak sa do chladničky dostane niečo, čo tam nepatrí, ani najmodernejšie technológie neuchránia tieto potraviny pred skazením…

Záhadný gróf de Saint-Germain (1. časť)

0

Večierky na kráľovskom dvore Ľudovíta XV. Boli ideálnym miestom na zviditeľnenie sa niektorých osobností. Záhadný gróf de Saint-Germain, o ktorom sa hovorilo ako o nemanželskom synovi španielskej kráľovnej Márie Anny Falckej, vdove po Karolovi II. Očarovanom, mohol vďačiť za svoju popularitu klebetám o jeho nesmrteľnosti. Práve na tohto záhadného grófa sa spoločne pozrieme…

Prečo stále viac mužov používa lak na nechty?

0

Maľovanie nechtov nie je len populárnym módnym trendom, ale starou tradíciou, ktorá má dlhú históriu. Kto by veril, že to bolo vlastne začali muži, keď si bojovníci starovekého Babylonu používali lak na nechty pred bojom? V modernom svete sa lak na nechty tradične považuje za ženskú výsadu, ale veľa mužských celebrít ako…

Prečo je potrebné, aby si si pravidelne čistil tvár?

0

Tvár sa poškodzuje viac ako ktorákoľvek iná časť tela. Preto je potrebné, aby si sa o ňu staral dodržiavaním dvoch jednoduchých krokov. Ak chceš, aby aj tvoja pleť bola žiarivá a mala všetky prvky dokonalosti, je potrebné ju pravidelne čistiť. Ale pozor! Očista tváre neznamená, že si teraz budeš drhnúť pokožku mydlom…

Ako telo trávi živiny?

0

Prinášame vám ďalší článok o pokrmoch a fungovaní ľudského organizmu vo vzťahu ku živinám. Aby telo mohlo vstrebať živiny, potravu treba najskôr v procese trávenia rozložiť. Väčšina skonzumovanej potravy sa dostane do čriev do niekoľkých hodín, no to, ako dlho sa v nich zdrží, je individuálne. Sacharidy, bielkoviny a tuky sa v rozličných fázach procesu trávenia…

Vo svete IT

Microsoft potvrdzuje, že nedávna aktualizácia Windowsu 10 môže spomaliť niektoré počítače

0

Spoločnosť Microsoft ešte v júni tohto roka pustila do obehu kumulatívnu aktualizáciu pre operačný systém Windows 10, ktorej hlavou úlohou bolo používateľom priniesť úplne novú verziu prehliadača Microsoft Edge. Kumulatívna aktualizácia s označením KB4559309 sa behom niekoľkých týždňov dostala na veľké množstvo zariadení, keďže ide o automatickú aktualizáciu, ktorej sa…

Xiaomi si nechalo patentovať zaujímavý smartfón s odnímateľným displejom

0

Xiaomi už dlhé roky patrí ku výrobcom, ktorí sa snažia experimentovať s najmodernejšími technológiami. Futuristické patenty sú pri tomto čínskom výrobcovi naozaj častá záležitosť. Po pár týždňoch sa totižto na internete objavuje ďalší zaujímavý patent patriaci práve tomuto výrobcovi, ktorý opäť odhaľuje naozaj zaujímavý koncept, ktorý čiastočne pripomína technológiu budúcnosti.…

Prežil by parašutista, skákajúci z Medzinárodnej vesmírnej stanice?

0

V roku 2012 sa rakúsky parašutista Felix Baumgartner pokúsil o zoskok zo stratosféry. Adrenalínový kúsok sa mu podarilo úspešne zvládnuť a počas neho dokonca prekonal rýchlosť zvuku, ako prvý človek, ktorý tak urobil bez pomoci dopravného prostriedku. Baumgartner prekonal svojim extrémnym kúskom niekoľko rekordov. Dosiahnutím najvyššej výšky balóna s ľudskou posádkou…

Dostupnú 3D tlačiareň Creality Ender-5 aktuálne kúpiš za cenu, akej sa ťažko hovorí nie

0

3D tlač už dlhšiu dobu nie je zábavkou iba pre technicky zdatných ľudí, či nadšencov tejto technológie. Vďaka moderným a jednoducho ovládateľným 3D tlačiarňam sa do sveta tejto technológie môžu ponoriť aj úplní amatéri, ktorí si chcú 3D tlač konečne vyskúšať aj na vlastnej koži. S 3D tlačiarňou Creality Ender-5…

Dokáže planéta vzniknúť aj v blízkosti supermasívnych čiernych dier?

0

Je ľahké predstaviť si čierne diery ako galaktické monštrá, ktoré pohltia všetko v ich blízkosti. Niekedy to ale nemusí byť pravda. Prostredie, okolo supermasívnej čiernej diery, je komplexné a minulý rok sa podarilo tímu astronómov dokázať, že okolo týchto čiernych dier existuje zóna, v ktorej by sa mohli nachádzať tisícky planét. Japonský tím,…

Tieto relatívne nové Xiaomi smartfóny nedostanú najnovší Android 11! Je medzi nimi aj Váš?

0

Aktuálna verzia operačného systému Android 10 už pomaly ale isto mieri na väčšinu podporovaných zariadení z portfólia spoločnosti Xiaomi, respektíve aj jej podznačky Redmi. Nie je však žiadnou novinkou, že na ceste je už aj nový Android 11, ktorý by mal na prvé zariadenia, zrejme iba od spoločnosti Google, doraziť…

Svetlo sveta

Laický misionár brat Blažej pešo putuje Európou, obetuje sa za pokoj

0

Laický misionár zo Sicílie známy ako brat Biagio (Blažej) už niekoľko rokov peši putuje po Európe. Púť, ktorú obetuje za pokoj, musel pred pár mesiacmi prerušiť vo Veľkej Británii kvôli pandémii. V piatok 24. júla sa však z Londýna opäť vydal na cestu. „Cítim túžbu stretnúť každého občana každého národa,…

Slávnostná spomienka na 1151. výročie kňazského svätenia svätého Gorazda

0

Obec Močenok, občianske združenie Krediv a Rímskokatolícky farský úrad sv. Klimenta Močenok Vás pozývajú v nedeľu 2. augusta 2020 do Močenku-Gorazdova na slávenie spomienky 1151. výročia kňazského svätenia svätého Gorazda. Slávnostnú svätú omšu bude o 9:30 hod. celebrovať J. E. Mons. František Rábek, vojenský ordinár. GORAZDOV v dnešnom Močenku je rodiskom…

Dnes je ekumenický deň smútku a modlitby za Hagia Sophia

0

Americkí katolíci a pravoslávni spoločne vyhlásili na dnešný deň smútok nad opätovnou premenou baziliky Hagia Sophia na mešitu. Turecký prezident Recep Erdogan rozhodol, že materský chrám východných kresťanov bude od dnes slúžiť na islamské modlitby. Biskupi USA sa pripojili k iniciatíve gréckej pravoslávnej cirkvi, ktorá vyzvala sa dnes modliť, aby…

Dnes si Katolícka cirkev pripomína sviatok Panny Márie Karmelskej

0

Dnes 16. júla si Katolícka cirkev pripomína sviatok Panny Márie Karmelskej. Pomenovanie sviatku sa vzťahuje na pohorie Karmel v Izraeli a na rehoľu karmelitánov. Hebrejské slovo “karmel” znamená záhrada alebo sad. Vrchy Karmelu ho pripomínajú, keď sa na krátky čas v roku pokryjú zeleňou. V Biblii je pohorie symbolom krásy…

Lurdy privítajú dnes 16. júla prvú medzinárodnú „e-púť“

0

Dnes 16. júla sa koná v Mariánskej svätyni v Lurdoch medzinárodná „e-púť“ s názvom „Lourdes United“. Pre tohtoročné sťažené podmienky z dôvodu zdravotnej prevencie bude mať osobitný charakter bez priamej masovej účasti pútnikov, ale v spojení prostredníctvom médií a internetu. Dátum e-púte 16. júl je dňom výročia posledného zo zjavení…

Turecko rozhodlo, že Hagia Sofia bude mešitou

0

Konštantínopolská Bazilika Božej Múdrosti – Hagia Sofia – sa stane mešitou. Rozhodol o tom v piatok 10. júla dekrétom prezident Turecka po tom, ako Štátna rada zrušila rozhodnutie z roku 1934 o premene miesta kultu na múzeum. Prezident Erdogan oznámil, že 24. júla sa v Hagii Sofii uskutoční prvá moslimská…

Armádny Magazín

Vrtuľník Bell 505 získal certifikáciu v Tanzánii a v Južnej Afrike bola založená záchranná služba na strojoch Bell 222

0

Fort Worth, TX (4. augusta 2020) - Spoločnosť Bell Textron Inc., dcérska spoločnosť Textron Inc. (NYSE: TXT), oznámila, že Bell 505 získal od Úradu pre civilné letectvo Tanzánia (TCAA) osvedčenie letovej spôsobilosti. Tanzánia je tak celkovo šiestou africkou krajinu, ktorá vrtuľník certifikovala.   „Bell 505 je celosvetovo preslávený tým, že…

Izraelská spoločnosť Elbit Systems je pripravená modernizovať ukrajinské stíhačky MiG-29

0

Ukrajina, 5.august 2020 ( AM ) - Izraelská spoločnosť Elbit Systems sa podľa ukrajinského portálu Defence Express bude zaoberať modernizáciou ukrajinských stíhačiek 4. generácie MiG-29. Správy o chystanej modernizácii boli potvrdené aj z prost

Nová vrtuľníková loď čínskeho námorníctva - typ 075 je pripravená na testovanie na mori

0

Čína, 5.august 2020 ( AM )  - Nová obojživelná útočná loď čínskeho námorníctva typu 075, ktorá bola oficiálne spustená v septembri 2019 a bola obeťou devastujúceho požiaru v apríli, začne svoje skúšky na mori. Informáciu podal čínsky webový portál spolu s fotkou, na ktorej sa zdalo, že loď práve tankovala.  …

Šojgu: Zvýši sa bojová účinnosť strategického bombardéra Tu-95MSM

0

Rusko, 4. august 2020 (AM) - Otázka modernizácie bombardérov Tu-95MSM bola položená na konferenčnom hovore ruského vojenského oddelenia. Rusko modernizuje bombardéry Tu-94 na úroveň Tu-95MSM, čo zvýši životnosť lietadla a zvýši jeho bojovú účinnosť. Ruský minister obrany Sergej Šojgu to oznámil na konferenčnom ho

Ozbrojené sily SR plánujú v budúcom roku vycvičiť celkovo 330 vojakov zaradených do aktívnych záloh

0

Slovensko, 4. august 2020 (AM) - Ozbrojené sily SR plánujú v budúcom roku vycvičiť celkovo 330 vojakov zaradených do aktívnych záloh. Záujemcovia, ktorí spĺňajú zákonom stanovené podmienky, sa môžu prihlásiť do 25. septembra 2020 prostredníctvom regrutačnej skupiny v krajskom meste podľa miesta svojho trvalého bydliska. Bližšie informácie o spôsobe prihlasovani

Obrí Antonov Mrija dopravil americké bojové vozidlá Oshkosh do Izraela. Video

0

Izrael, 4. august 2020 (AM) - An-225 "Mrija" prepravné lietadlo ukrajinskej leteckej spoločnosti "Antonov" dodalo dnes do Izraela americké vozidlá Oshkosh pre systémy protivzdušnej obrany Iron Dome.