Analýza novoročného prejavu Pellegriniho

Bratislava 2. januára 2020 (HSP/Foto:SITA-Jana Birošová)

 

Okrem Čaputovej predniesol novoročný prejav aj Pellegrini, ktorý považuje SR za slobodnú a demokratickú krajinu, pričom diplomaticky zabudol, že sme už krajinou, v ktorej sú ľudia s nepohodlnými a politicky nekorektnými názormi prenasledovaní a súdne sankcionovaní

Na snímke Peter Pellegrini

Dokonca aj vtedy ak povedia pravdu, ktorú mocní tohto sveta nechcú počuť, lebo je nepríjemným dôkazom o inštitucionálnom zlyhaní spravodlivosti, ktorú má zabezpečovať štát cez spravodlivý právny poriadok.  Sám teda považuje existenciu SR za zdroj našej hrdosti, len je otázkou, ako môžeme byť hrdí na zjavné obmedzovanie slobody prejavu (právo zakotvené v Ústave SR, Deklarácii ľudských práv…), ktoré mu zjavne neprekáža.

V prejave vyhlásil, „že postupne spoločne zvládame náročné politické, spoločenské i ekonomické výzvy“, ale ani jednu z nich sa neodvážil konkretizovať. Chápem, že v novoročnom prejave nemožno spomenúť všetko, ale životná skúsenosť občanov s praktickou realizáciou riadenia štátu (nielen v poslednom volebnom období) vzbudzuje k opatrnosti a bdelosti. Lebo mnohoročné symbiotické zakrývanie gorilých zločinov istých pravicových vlád, ako aj zvláštnych predstáv bývalého prezidenta o účtovníctve, či jeho pozemkovom a pôžičkovom podnikaní, robí túto vládu (Ficovu i Pellegriniho) spoluzodpovednou.

Pellegrini nezabudol pripomenúť „úspechy“, ktoré sú ovocím socialistického myslenia, keďže podľa neho máme za sebou „… ďalší rok silných sociálnych opatrení a upevňovania našich výborných zahraničných vzťahov. Množstvo opatrení, ktoré vláda i Národná rada prijali, smeruje k lepšej životnej úrovni všetkých ľudí na Slovensku“. Nemôžem si pomôcť ale plošné zvyšovanie sociálnych dávok v rôznych oblastiach sociálneho a dôchodkového systému nikdy reálne neriešilo reálne štrukturálne príčiny sociálnej chudoby, či už slovenských rodín – najmä pracujúcich rodičov, zdravotne postihnutých, dôchodcov alebo učiteľov. Týmto sa štát len opäť priznáva k tomu, že tento systém riadenia štátu zlyhal, a čo je horšie, naordinované sociálne lieky len predlžujú terminálne štádium choroby antirodinného a antisociálneho systému, ktorý sme zdedili po roku 1989.

Pellegriniho  kľúčová idea, že „.. každý slovenský občan, bez ohľadu na to, kde sa narodil, musí mať právo na kvalitné sociálne zabezpečenie, dostupnú zdravotnú starostlivosť, dobrú prácu za dobrý plat a kvalitné vzdelanie pre svoje deti. A to bez ohľadu na to, v ktorom kúte Slovenska sa narodil a v ktorom žije“, je čistým neomarxistickým bludom, ktorý popiera realitu nielen rodinného života  ale aj elementárnu spravodlivosť. Nikto nebude spochybňovať právo na spravodlivú mzdu, ktorá umožňuje dôstojnú existenciu človeka a dôstojný rodinný život. Ale koľko poctivo pracujúcich dostáva spravodlivú mzdu, ktorá má rodinný charakter?

Avšak práve preto, že štát si pred mnohými dekádami uzurpoval niektoré podstatné funkcie manželstva a rodiny, prežíva dnešné spoločnosť kolaps sociálneho a dôchodkového systému. Pyramídová hra, ktorú tu po socializme stále obhajujú (a rozvíjajú cez II.pilier), prestáva fungovať, lebo do nej nevstupujú noví hráči (okrem dôchodcov), v skutočnosti nevstupujú do nej nové deti v dostatočnom počte. Keďže je v tom „silnom sociálnom“ štáte stále legálna sociálna eutanázia národa, v ktorej sú okrem iných zločinov stále zabíjané nenarodené deti, tak je logické, že nedostatok nových hráčov v pyramídovej sociálnej a dôchodkovej hre, spôsobí nič iné len kolaps. Pellegriniho tvrdenie,  že štát robí „silné opatrenia“ nie je ničím iným len demagógiou. Problém je, že toto skoro nikto nechápe od čias, kedy v Nemecku bol tento antinatalistiký a antirodinný systém populisticky zavedený a potom skopírovaný v celej Európe.

Pellegrini je „…veľmi rád, že Slovensko je naďalej bezpečným štátom, jednou z najrozvinutejších ekonomík sveta a že tu ľudia majú nádej na šťastný a čoraz lepší život“, len škoda, že drvivá väčšina ľudí má len tú nádej, napriek tomu, že celý život tvrdo pracujú. Problémom je že nádej na lepší život sa naplnila len vyvoleným „našim ľuďom“ a to, že „…patríme dnes medzi 40 najšťastnejších krajín sveta, medzi 21 najúspešnejších štátov z pohľadu sociálnej solidarity a sme súčasťou zoskupenia 36 najvyspelejších ekonomík sveta…“, nie je reálnym obrazom sociálnej úrovne života slovenského národa a slovenských rodín, z ktorých sú mnohé na hranici chudoby. Vraj si „držíme hodnoty, ktoré sú kľúčové pre naše členstvo v Európskej únii, Severoatlantickej aliancii, Schengenskom priestore i eurozóne“, čo v preklade znamená prideľovanie eurofondov (našich daní) vyvoleným firmám, neschopnosť dostavať diaľnice (dôvody nech si každý domyslí), diaľničné tunely, lebo sú spojené s podivnými peňažnými tunelmi, …atď., príkladov je až do večera dostatok.

Avšak Pellegriniho tvrdenie,  že „minulý rok bol veľmi dôležitým aj z pohľadu očisty nášho politického a spoločenského života. Polícia i prokuratúra svojou prácou jasne ukazovali a ukazujú, že sa postupne vysporiadavame s ľuďmi, ktorí si mysleli, že kvôli svojmu postaveniu nemusia dodržiavať zákony Slovenskej republiky“, vyvoláva gogoľovský smiech, ktorý prekoná len grécka tragédia. Oligarchia, ktorá profituje na Slovensku už 30rokov, určite usporiada nejaký noblesný jarný ples, na ktorom sa výborne zabavia nad takouto ilúziou spravodlivosti, ktorú systém prehadzuje naivným voličom.

Opäť sa ukazuje, že nestačí pri každej príležitosti zdôrazňovať,  aby orgány činné v trestnom konaní pôsobili v duchu hesla „Padni, komu padni“ a dôsledne postihovali každé protizákonné konanie. To, že verejnosť je podľa Pellegriniho „znepokojená množstvom rôznych správ, ktoré médiá prinášali o podozreniach z fungovania justičného systému“, vyznieva ako diplomatický eufemizmus v štýle pontského Piláta. Koľkí boli spravodlivo potrestaní za posledných 30 rokov za privatizačné zločiny, nazývané strategickým investovaním? Koľkí boli spravodlivo potrestaní za zločiny, ktorých sa dopustili pri správe štátneho majetku? Koľký boli spravodlivo potrestaní za korupciu pri eurofondoch? Trefných otázok sa dá položiť oveľa viac. Ale asi všetko bolo podľa zákona, ktorý si pre tieto korupčné zločiny odhlasovali v parlamentoch, s cieľom, aby takéto konanie bolo legálne. Podľa Pellegriniho „práve preto sme pristúpili k dôležitým krokom na jeho ozdravenie (pozn. justičného systému), aby sudcovia i prokurátori nielen konali nestranne a spravodlivo“. Aký je výsledok? Skutočne len ilustratívne: zodpovední poslanci za posledných 30 rokov, predstavitelia Fondu národného majetku, Rusko, Palacka,  Dzurinda, Počiatek, Pentliarik, Mikloš, Kováč ml. a Kiska na slobode a traja robotníci z Prešova vo väzení, pričom by sa príkladov našlo neúrekom i medzi tzv. „novými a slušnými“ politikmi, ktorí chcú (i novú) zmenu.

Pellegrini nezabudol  poukázať na medzinárodné úspechy, ktoré  spočívajú podľa neho v tom, že SR je zodpovedným a spoľahlivým medzinárodným partnerom, že sme zvládli predsedníctvo v OBSE a v tom, že sme rozvíjali našu spoluprácu v rámci EU. Občania to určite pocítili v kvalite svojho rodinného a pracovného života. Okrem iného ukázal svoju túžbu sedieť za stolom, kde sa vraj prijímajú tie najdôležitejšie rozhodnutia. Retrospektívne sa pozrel i do minulosti, ktorú nepovažuje za vzdialenú históriu, ktorá sa už nikdy nemôže zopakovať. Áno, má pravdu v tom, že ľudstvo a ľahko môže dostať na šikmú plochu, len akosi nevidí, že sa po tej šikmej ploche kĺžeme už dlhé dekády a svetlo na konci tunela (nielen toho diaľničného) akosi nevidieť. A preto sa zo všetkých strán stále ideologicky ponúkajú nové zmeny a nový smer, body zlomu, noví politici atď.

Vraj sme si medzi sebou začali stavať múry a barikády (len presne nepomenoval kto ich stavia, hoci sa predpokladá, že slušní ľudia, ktorí vraj chcú slušné Slovensko) a prezentoval  prianie, „aby sme boli súdržnejší a viac držali za jeden povraz, je výsostne aktuálne aj dnes. Historické chvíle slovenského národa niesli vždy punc jednoty. Spomeňme si na slávne chvíle štúrovcov, Slovenského národného povstania či boja za slobodu a demokraciu v roku 1989“. Voliči si iste pamätajú tých reprezentantov slušnosti na tzv. barikádach, len akosi zabúdajú na minulosť týchto vzorov slušnosti – najmä pred rokom 1989, keď boli v KSČ či ŠTB.

Jedným z pozoruhodných vyjadrení Pellegriniho v súvislosti nadchádzajúcimi voľbami je nasledujúca výzva: „Veľmi som si želal, aby sme ako jeden národ i ako všetci občania tejto krajiny začali hľadať cestu k sebe. (…) Urobme však všetko preto, aby aj po spočítaní hlasov mohlo Slovensko spieť k národnému zmiereniu a bolo naďalej slobodnou a demokratickou krajinou. Záujmy štátu musia stáť nad záujmami politických strán a jednotlivcov.“ Toto vyjadrenie signalizuje veľmi dôležité posolstvo, ktoré je podľa drvivej väčšiny voličov nemysliteľné. V závislosti od výsledkov volieb sa opäť už dopredu naznačuje scenario vytvorenia vlády národného porozumenia, čo bude verejnosti ideologicky prezentované ako jediná cesta k zabezpečeniu stability, ako aj demokratického boja proti fašizmu a extrémizmu.

Už teraz, s dostatočným predstihom, kritizuje (pozor, nie je sám) „ množstvo namyslených vyhlásení, kto s kým po voľbách určite nebude spolupracovať, a množstvo urážok voličov iných politických strán“. Máme si želať, aby sme „zachovali medzi sebou základnú ľudskú slušnosť, šírili viac pokoja ako nenávisti a udržali Slovensko demokratické a stabilné. Tieto hodnoty si musíme zachovať aj po parlamentných voľbách“. Toto je jasný signál otvorených zadných vrátok, ak by voľby nedopadli pre doterajší systém uspokojivo. Podobne ako v minulosti. Možno budeme svedkami vládnej koalície o akej sa voličom ani nesnívalo v najhorších snoch.

Podľa neho sme „zvládli v našej krátkej zvrchovanej histórii viacero náročných skúšok z demokracie“ a práve preto sme tam kde sme. Bývalý obyvateľ Grassalkovičovho paláca uniká spravodlivosti spolu s desiatkami politikov jemu podobných. Ale všetci zdôrazňujú odbornosť, charakter i „harakter“, čestnosť a poctivosť. Jeho výzva aby sme konali tak, „aby sme naďalej boli rešpektovaným európskym i svetovým partnerom, nespochybniteľnou demokraciou bez známok extrémizmu a sociálnym štátom, kde sa všetkým ľuďom postupne žije lepšie“ vyznieva ako učebnicová definícia farizejstva a ideologickej prázdnoty.

Neomarxistický cynizmus vo vyjadrení „Slovensko vždy nieslo silné znaky medzigeneračnej solidarity“ arogantne bije do očí najmä starším voličom, lebo ak by nebolo medzigeneračnej solidarity v slovenských rodinách, tak mnoho dôchodcov, ktorí celý život tvrdo pracovali (a neprivatizovali), by bez pomoci vlastných detí umreli od hladu a chorôb. Taký je žiaľ ich dôchodok – odmena za celoživotnú drinu. To, že podľa Pellegriiho František povedal, že „starší ľudia sú ako korene národa, ktoré ho pevne držia v zemi hodnôt a historických skúseností. Stredná generácia je kmeňom, ktorý má odolať náporu vetra a nepriazni počasia a držať strom hrdo vzpriamený. A napokon tí najmladší sú kvetmi i plodmi, nádejou našej budúcnosti“, je síce pravda, ale po 30 rokoch slobody a demokracie sme dospeli do bodu, kde ľudia majú doslova bytostný strach darovať deťom život.

Aké hodnoty presadzuje Pellegrini počas svojej angažovanosti v politike? Nebodaj manželstvo a rodinu (a to beriem do úvahy, čo presadili do ústavy) alebo dokonca  ľudský život? Ako hlasovali v prípade legislatívneho obmedzenia vraždenia nenarodených? Potratová genocída slovenského národa (etnická pôrodnosť slovenského národa je 0,8) mu zrejme nevadí. Dúfam, že sa pred Františkom pochválil o tejto slovenskej „medzigeneračnej solidarite“ (potratoch), ktorú od čias komunizmu na Slovensku máme, a ktorú svojím hlasovaním naďalej udržuje spolu s liberálmi pri živote, namiesto toho, aby udržali pri živote nenarodené deti.  Svoj cynizmus zaklincoval slovami, že „skúsme mať pri spravovaní Slovenska vždy na mysli jeho slová, aby náš národný strom bol plný života, istoty a mal svoje pevné miesto v Európe i vo svete“. Z potratovou legislatívou, ktorú podporoval Smer spolu s ostatnými potratovými liberálnymi extrémistami má byť Slovensko stromom plným života? Skôr to bude strom, ktorý nerodí a nakoniec odumrie. Pôrodnosť je toho dôkazom už celé dekády.

Pellegrini má paradoxne pravdu, že „Čakajú nás náročné časy“, lebo demografická implózia slovenského národa, spolu so všetkými negatívnymi dôsledkami, je presne to, čo nás čaká. Nebude to príjemné, ani pre dôchodcov či pre chorých a starých, ale ani pre produktívnych pracujúcich a ich deti. Možno nám liberálni extrémisti naordinujú povinnú eutanáziu tých, ktorí príliš zaťažujú zdravotnícky ako aj sociálny systém, keďže sa boja umierať. Budúcnosť bude nesmierne zložitá. Áno, „svet okolo nás sa veľmi rýchlo mení a sme svedkami fenoménov, ktoré sme doteraz vôbec nepoznali“. Avšak „nastupujúca digitalizácia a robotizácia“ nie je tým najväčším problémom. Problémom je nespravodlivosť v podobe potratovej genocídy slovenského národa, ktorá spolu s ekonomickou a legislatívnou nespravodlivosťou katalyticky akceleruje vymieranie slovenského národa.  Pellegrini tvrdí, že „bojujeme so závažnými klimatickými zmenami i starnutím celej populácie“ a voličom žiaľ nevadí, že tento proklamovaný boj je falošnou ilúziou. Nestačí hovoriť v novoročnom prejave  o “potrebe zodpovedných zmien, ktoré nás všetkých v budúcnosti čakajú“,  ale treba okamžite zastaviť potratovú genocídu národa a štrukturálnymi, ako aj legislatívnymi zmenami zaviesť reálnu prorodinnú politiku, ktorá vráti rodine jej ekonomickú (nielen) a sociálnu suverenitu. Nie v podobe plošných sociálnych dávok, ktoré devastujú rodinu a spoločnosť ale v podobe účinných daňových úľav, ktoré nebude môcť nikto zneužiť na pohodlný parazitizmus alebo rozkrádanie v štátnych štruktúrach.

Nestačí populisticky hovoriť o „ potrebe dlhodobej vízie, ktorú bude Slovensko mať nie po voľbách, ale na desaťročia dopredu“ ale konceptuálne konať. Zásadným problémom je, že tzv. demokratická opozícia, vrátane tej mimoparlamentnej, sa javí ako druhá mocnina terajšej koaličnej tragédie. V živote človeka a spoločnosti, sú totiž skutočnosti, ktoré sú „dané prírodou“ a sú prirodzené a preto dobré zo svojej podstaty. Iba ten politik, ktorý dokáže toto pochopiť a rešpektovať, a podľa toho riadiť štát, môže hovoriť o nádeji a o nejakej vízii. A žiaľ na to sa na Slovensku doteraz ešte nikto nezmohol. Alebo to nechcel?

René Balák

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Irán vyzýva novú americkú administratívu na zrušenie sankcií

0 icon

Teherán 22. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Hadi Mizban)   Iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf vyzval v piatok novú americkú administratívu, aby "bezpodmienečne" zrušila sankcie uvalené bývalým prezidentom USA Donaldom Trumpom na islamskú republiku s cieľom zachrániť jadrovú dohodu z roku 2015. Uviedla to agentúra AFP "Administratíva by mala začať bezpodmienečným…

Pri sčítaní ľudu vo Veľkej Británii bude prvýkrát otázka o rodovej identite občanov

0 icon

Londýn 22. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   V dotazníkoch použitých na sčítanie ľudu v Británii sa po prvý raz objaví otázka o rodovej identite. V rozhovore pre rozhlasovú stanicu BBC Radio o tom v piatok informoval riaditeľ britského štatistického úradu (ONS) Ian Diamond Dotazník bude obsahovať aj otázku o pohlaví, ktoré…

Rezort zdravotníctva vníma avizovaný návrat USA do WHO pozitívne

0 icon

Bratislava 22. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Anja Niedringhaus)   Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR vníma pozitívne avizovaný návrat USA do Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Organizáciu považuje za kľúčovú a jedinečnú vo vzťahu k zdravotnej problematike na globálnej úrovni. Tá je podľa rezortu v súčasnej pandemickej situácii potrebná. Pre TASR to uviedla hovorkyňa MZ…

Európski poskytovatelia sociálnych služieb podporujú výhody pre zaočkovaných

0 icon

Bratislava 22. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Pavel Golovkin)   Európski poskytovatelia sociálnych služieb združených v organizácii European Ageing Network (EAN) preferujú výhody pre zaočkovaných občanov „starého kontinentu“. Zároveň nechcú, aby tých, ktorí vakcináciu odmietli, pre ich rozhodnutie trestali. Vyplýva to z piatkového virtuálneho mítingu EAN, ktorého závery sprostredkovala Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb…

Rusko dodá Maďarsku dva milióny dávok vakcíny Sputnik V

0 icon

Moskva 22. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Alexander Zemlianichenko Jr)   Maďarsko dostane dostatok ruských vakcín Sputnik V proti koronavírusu na zaočkovanie jedného milióna ľudí. Po schôdzke so svojim ruským partnerom to povedal maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, ktorý uviedol, že Maďarsko obdrží dva milióny dávok očkovacej látky Sputnik V. Rusko má…

Korčok odsúdil prenasledovanie novinárov a predstaviteľov bieloruských médií

0 icon

Bratislava 21. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Katia Christodoulou)   Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) Ivan Korčok (nom. SaS) na dnešnom zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN odsúdil prenasledovanie novinárov a predstaviteľov bieloruských médií, ktoré sa výrazne zintenzívnilo od minuloročných prezidentských volieb v krajine. Informoval o tom tlačový odbor rezortu diplomacie…

Vyhrážky zabrali: Strana Hlas-SD nebude počas plošného testovania zbierať podpisy za referendum o predčasných voľbách

0 icon

Bratislava 21. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA-Jana Birošová)   Strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) nebude počas celoplošného testovania zbierať podpisy za referendum o predčasných voľbách. Ako informoval Denník N, Hlas-SD zatiaľ okrem Slovenskej národnej strany (SNS) nenašiel organizáciu, ktorá by ho podporila Ako ďalej Denník N priblížil, predseda mimoparlamentnej strany Hlas-SD…

Pelosiová plánuje v pondelok poslať do Senátu žalobu proti Trumpovi

0 icon

Washington 22. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-J. Scott Applewhite)   Predsedníčka Snemovne reprezentantov amerického Kongresu Nancy Pelosiová plánuje v pondelok odoslať do Senátu ústavnú žalobu proti bývalému prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi. „Bude riadny a spravodlivý proces,“ vyhlásil líder senátnej demokratickej väčšiny Chuck Schumer Trump je prvý prezident, ktorý impeachmentu čelí dvakrát, a…

Prezidentka podmienečne udelila milosť matke ťažko chorého dieťaťa

0 icon

Bratislava 22. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Prezidentka SR Zuzana Čaputová dnes udelila individuálnu milosť 47-ročnej žene, ktorá bola súdom právoplatne odsúdená pre spáchanie trestného činu sprenevery. Bol jej uložený trest odňatia slobody vo výmere päť rokov a zároveň trest zákazu činnosti vykonávať funkciu člena štatutárneho alebo dozorného orgánu, respektíve…

Minister zdravotníctva Krajčí potvrdil pozitívne trendy vo vývoji epidemickej situácie. „Budeme uvoľňovať opatrenia“

0 icon

Bratislava 22. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA-Úrad vlády SR)   Pozitívne trendy vo vývoji pandemickej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 potvrdil na piatkovej tlačovej konferencii minister zdravotníctva Marek Krajčí. Ako ďalej uviedol minister, situácia sa postupne zlepšuje, pričom to nie je také výrazné z dôvodu prítomnosti nového variantu koronavírusu. Postupne bude…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ján Meleš

MILAN LAURINEC DEHONESTUJE ZAVRAŽDENÉHO NÁRODNÉHO HRDINU GENERÁLA MILANA LUČANSKÉHO.

0icon

Milan Laurinec, samozvaný odborník na ústavu, aktivista, sa tento raz pustil do mŕtveho generála Milana Lučanského, ani nie mesiac od jeho vraždy v cele predbežného zadržania. Tento krát veľmi šokujúco, hlavne pre jeho nasledovníkov a fanúšikov Občianskeho tribunálu vyhlásil, že zavraždený generál Lučanský nebol žiadny národovec, opísal jeho státisícové majetky…

Ivan Malý

Strach je horší ako pandémia

0icon

Ako sa môžem vyhnúť pandémii? Táto otázka bola položená indickému guruovi Oshovi asi pred 40 rokmi počas éry AIDS! „ Kladiete nesprávnu otázku,“ odpovedal Osho, ,,Správna otázka by mala znieť: Ako sa dá vyhnúť strachu zo smrti, spôsobeným pandémiou? Pretože je veľmi ľahké vyhnúť sa vírusu, je veľmi ťažké vyhnúť…

Gustáv Murín

Vláda politickej mafie

0icon

Mafiáni predbiehajú zákony. Tie existujúce a tak štát urýchlene prijíma nové, aby sa bránil. Preto sa rozhľadenejší mafiánski bossovia vždy pokúšali zaviazať si politikov, aby tie zákony mohli ovplyvňovať. Matovičova zločinná klika to prekonala – oni si tie zákony prispôsobujú tak, aby ich zlé činy boli perfektne kryté. Veď zákonodarnému…

Martin Borguľa

Slovenské opatrovateľky: všetci o nich hovoria, ale nikto sa o ne nezaujíma

0icon

Práca opatrovateliek patrí na Slovensku medzi povolania s najnižším platovým ohodnotením a najmenším spoločenským statusom. Realita na Slovensku je taká, že tí, ktorí sa starajú o zvieratá, zarábajú viac ako tí, ktorí sa starajú o ľudí. V našich zariadeniach sociálnych služieb a v teréne je alarmujúci nedostatok opatrovateliek. Chýba nám cca 20 000 žien a mužov,…

Jozef Slávik

Cenzúra ? ...

0icon

Nedá mi reagovať na niektoré nenávistné diskusné príspevky, ale aj na to, že sa stále stretávam s obmedzovaním slobody vyjadrovania. I keď do bodky a do písmena dodržiavam etický kódex blogera či diskutéra, stáva sa mi pravidelne, že som určitým spôsobom umelo bojkotovaný a dokonca, ak som príliš adresný a…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Prečo sa v ponorkách používa vždy červené svetlo?

0 icon

Možno si si už aj ty zopárkrát kládol otázku, prečo sa vo filmoch alebo seriáloch v ponorkách vyskytuje vždy iba červené svetlo. No, dnes je tvoj šťastný deň a niečo sa o tejto záhade dozvieš. V prvom rade treba povedať, že červené svetlo v ponorkách sa nepoužíva neustále. Osvetlenie v ponorke sa prepne na červené iba…

Ako trávili čas deti v dobe, keď telefóny ešte neexistovali? Rozhodne sa nenudili!

0 icon

Dnešným deťom sa asi ťažko bude veriť, že existovalo obdobie, kedy telefóny a smartfóny vôbec neboli. A že to bolo naozaj najlepšie detstvo, potvrdí každý, kto to zažil. Problém dnešných detí je v tom, že si deň bez mobilu a internetu ani nevedia predstaviť. Áno, dnešné chytré telefóny majú naozaj…

Wolfgang Amadeus Mozart: Záhadná smrť zázračného dieťaťa

0 icon

Hudobný génius napriek všetkým úspechom, ktoré počas života zažil, bol pochovaný do hrobu 3. triedy. Hrob 3. triedy je podľa pohrebného poriadku vydaného cisárom Jozefom tým najjednoduchším a najlacnejším. Smútočné obecenstvo nejde k hrobu. To je zvyk. Veď uloženie mŕtveho do hrobu je úlohou hrobára, nie? Tak sa skončil život zázračného dieťaťa…

Bojovníci Katalaunských polí: 2. časť

0 icon

Prinášame vám pokračovanie pravdivého príbehu o ťažení Attilu ako vodcu Hunov, ktoré vyčíňalo naprieč celou Európou v prvej polovici 5. storočia. V prvej časti článku sme sa pozreli na históriu odporu, ktorý dokázali vždy vyvinúť obyvatelia Gálie. V druhej časti sa pozrieme na prívlastok Attilu, ktorý je mnohým z Vás známy ešte z čias dejepisu či…

Záhady sveta, ktoré nedokáže nikto vysvetliť 2. časť

0 icon

Vedci z celého sveta sa ocitli tvárou v tvár tajomným nálezom. Neznáme civilizácie minulosti, záhadné artefakty a dokonca aj nevysvetliteľné monolity sa jednoducho objavili a zatiaľ sa nenašlo nijaké vysvetlenie pre tieto záhady sveta. 5. Stopy obrovského tvora v sýrskom chráme patria medzi najväčšie záhady sveta

Vo svete IT

Ako si môžete natrvalo aktivovať Windows 10 pre váš počítač v roku 2021 len za 13€?

0 icon

Súčasná pandemická situácia mnohých z nás núti aj naďalej pracovať z domu. Hoci mnohí si prácu z pohodlia obývačky pochvaľujú, tak bez adekvátneho softwaru to nie je možné. Či už chcete editovať text, pracovať s Excel súbormi, spracovávať prezentácie a podobne, tak to jednoducho nejde bez adekvátnych aplikácií a programov.…

Vedci dokázali vyriešiť 100-ročnú záhadu rakovinových buniek

0 icon

V roku 1921 nemecký doktor, Otto Warburg, objavil, že rakovinové bunky nepoužívajú cukor ako palivo tak, ako by sme si mysleli. Väčšina buniek „spáli“ cukor pomocou kyslíku, no bunky rakoviny využívajú metódu kvasiniek, píše portál IFL Science. Tento špeciálny proces kvasenia slúži k získavaniu energie. Rakovinové bunky ho využívajú aj v prípade, kedy…

Google sa dohodol na vyplácaní licenčných poplatkov francúzskym médiám. Nastane podobná situácia aj v iných krajinách EÚ?

0 icon

Francúzske spravodajské weby a celkovo celý spravodajský priemysel v tejto krajine hlási malé, no za to naozaj podstatné víťazstvo nad nadnárodným gigantom Google. Francúzskym regulačným úradom sa podarilo spoločnosť Google dotlačiť ku tomu, aby pri vybraných produktoch musela uzatvoriť zmluvu so spravodajskými webmi, ktorým bude platiť adekvátnu finančnú čiastku za…

Plánuje Honor vo svojich smartfónoch využívať HarmonyOS? Toto prezradil riaditeľ spoločnosti!

0 icon

HarmonyOS je operačný systém vyvíjaný spoločnosťou Huawei, ktorý by mal byť alternatívnym operačným systémom k Androidu. Nie tak dávno Wang Chenglu, vedúci softvérového oddelenia spoločnosti Huawei Consumer Business Software Department uviedol, že tento operačný systém nie je „kópiou“ Androidu. Rovnako dodal, že sankcie zo strany USA neboli dôvodom, prečo sa…

Honor odkryl prvý vlajkový smartfón po odlúčení sa od Huaweiu. Zároveň prezrádza aj stratégiu spoločnosti

0 icon

Ex-dcérska spoločnosť Huaweiu, Honor, pred malými chvíľami odkryla zariadenia Honor View40, prvý vlajkový model spoločnosti. Okrem iného Honor bližšie odkryl aj stratégiu spoločnosti. Goerge Zhao, generálny riaditeľon Honor Diveco Co. Ltd hovorí: „Sme vďační za dlhoročnú podporu našich verných spotrebiteľov a partnerov, ktorí boli po našom boku za posledných sedem…

Armádny Magazín

Na poslednú chvíľu: Biden navrhol Rusku predĺženie zmluvy Nový START

0 icon

USA, 22. január 2021 (AM) - Americký prezident Joe Biden vo štvrtok Rusku navrhol predĺžiť zmluvu Nový START, ktorá obmedzuje počet amerických a ruských strategických jadrových zbraní, o ďalších päť rokov. Potvrdila to hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová, píše agentúra AFP  

Božie mlyny zomleli klamstvá: Európsky súd zamietol obvinenie Ruska Gruzínskom z konfliktu v roku 2008

0 icon

Gruzínsko, 22. január 2021 (AM) - Ruské ministerstvo spravodlivosti informovalo svoju verejnosť o rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva zo dňa 21. 1. 2021, že obvinenie Ruska Gruzínskom v súvislosti s augustovými udalosťami v roku 2008 v Južnom Osetsku je neopodstatnené.   Snažili sme sa túto správu verifikovať aj na webove

Armádne letectvo USA chce nové stíhacie lietadlo, pretože náklady na životný cyklus lietadla F-35 sú veľmi vysoké

0 icon

USA, 21. január 2021 (AM) – Program vývoja stíhacieho lietadla 6. generácie NGAD (Next Generation Air Dominance) predstavuje šancu navrhnúť lietadlo, ktoré bude lepšie zodpovedať

USA zmenili stratégiu v boji o prevahu na mori

0 icon

USA, 22. január 2021 (AM) - Americké vojenské námorníctvo vsadilo na automatické bezposádkové lode. Niekoľko veľkých spoločností začalo aktívne vyvíjať hladinové a podvodné útočné drony. Podľa dlhodobého plánu Pentagon do roku 2045 dostane flotilu 120 h

Pakistan vykonal úspešný test balistickej rakety Shaheen-III. India ide odpovedať svojimi testami. Video

0 icon

Pakistan, 22. január 2021 (AM) - Pakistan včera vykonal úspešný letový test balistickej rakety zem-zem Shaheen-III s doletom 2750 kilometrov. Testovací let bol zameraný na opätovné overenie rôznych konštrukčných a technických parametrov zbraňového systému.    

Svetlo sveta

Čo znamená byť “chudobný duchom” ak je to zárukou svätosti?

0 icon

Definovať chudobu je relatívne jednoduché, pretože je to merateľná veličina vyjadriteľná veľkosťou majetku a peňazí. Spoločnosť stanovuje určitý minimálny príjem, ktorého dosiahnutie je potrebné na to, aby sa dalo hovoriť o ľudskej dôstojnosti. Ak ho človek nedosahuje, poskytuje ho štát, aby nedostatok príjmu neviedol k vylúčeniu človeka mimo aktívnu spoločnosť.…

Rusi sa na sviatok Zjavenia Pána ponárajú do mrznúcej vody

0 icon

Na sviatok Zjavenia Pána sa davy ruských pravoslávnych veriacich zúčastňujú každý rok na tradičnom ponáraní sa do mrznúcej vody. Deje sa tak napriek tomu, že v niektorých častiach krajiny dosahujú teploty -40 stupňov celzia. Podľa ruskej polície sa v sobotu počas sviatku Zjavenia Pána ponorilo do mrznúcej vody približne 2,…

MÚDROSŤ

0 icon

Naši starí otcovia hovorili: Kto dobre rechnuje, dobre gazduje. A neplatí to len na peniaze, ale predovšetkým na čas. Koľko času vieme premárniť pred televíznou obrazovkou? Čítaním rôznych klebiet v novinách alebo na sociálnych sieťach? A potom cítime, že nás to nejako neuspokojuje a nenapĺňa. Podobnú skúsenosť mal i vojak…

Prečo sa sviatosti Krstu a Prvého svätého prijímania udeľujú väčšinou v apríli a v máji?

0 icon

V rannom kresťanstve sa udeľovali sviatosti Krstu, Prvého svätého prijímania a Birmovania spolu v jeden deň a to za prítomnosti biskupa. Dôvodom bolo, že kresťanmi sa väčšinou stávali dospelí ľudia, ktorí konvertovali buď z judaizmu alebo z rôznych pohanských náboženstiev a k tomuto poznaniu konverzie prišli v pokročilejšom veku. Cirkev sa ich preto snažila v Cirkvi prijať plnými sviatosťami a do…

Dnes bude Slovensku opäť udelené požehnanie relikviou Kristovej krvi z paluby lietadla – VÝZVA K PRIPOJENIU SA V MODLITBE

0 icon

V nedeľu Krstu Krista Pána 10. januára 2021 v popoľudňajších hodinách sa opäť uskutoční let lietadla, na ktorého palube sa bude nachádzať generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek, ktorý Slovensku udelí požehnanie s relikviou Kristovej krvi, ktorá je uchovávaná v Bazilike sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku.  Zverejňujeme jeho slová výzvy,…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali