Ako vyriešiť konflikt v Bielorusku?

Minsk 14. septembra 2020 (HSP/Foto:TASR/AP-TUT.by via AP)

 

Už od prezidentských volieb 9. augusta 2020 sa Bielorusko nachádza v zložitom vnútornom konflikte. Tento konflikt sa v mnohom líši od konfliktu na Ukrajine 2013-14 a najmä sily zo zahraničia zasahujú oveľa menej

protesty v Bielorusku
Člen poriadkovej polície zatýka protestujúcu počas zhromaždenia stúpencov bieloruskej opozície, ktorí protestujú proti oficiálnym výsledkom prezidentských volieb v Minsku 13. septembra 2020

Spoločným znakom s konfliktom na Ukrajine je však to, že obe strany trvajú na svojich predstavách a nedokážu nájsť spoločné riešenie. Avšak napriek tomu, že hľadanie kompromisu nie je vôbec jednoduché, obe strany by mali urobiť ústupky, aby sa predišlo opakovaniu situácie na Ukrajine a najmä hrozbe občianskej vojny.

 

V nasledujúcom texte sa budem venovať týmto témam:
protesty v Bielorusku
Policajti zadržujú protestujúcich počas opozičného zhromaždenia proti oficiálnym výsledkom prezidentských volieb v Minsku 13. septembra 2020
Hrozba občianskej vojny

Situácia v Bielorusku určite nie je čierno-biela a treba ju hodnotiť nezaujato bez ohľadu na politické preferencie. Jednoznačne možno konštatovať, že rozpory medzi A. Lukašenkom a S. Tichanovskou, resp. opozíciou sú veľmi hlboké: obe strany sa nedokážu zhodnúť, kto bol zvolený a ako treba postupovať ďalej. Faktom je, že prezidentské voľby 9. augusta 2020 boli nespravodlivé a výsledky nedôveryhodné. A. Lukašenko určite nezískal 80% ako hovoria oficiálne údaje. Reálnejšie sú rôzne iné čísla, vykazujúce jeho nižšiu podporu, napr. 57% na základe analýz volebných protokolov publikovaných na opozičnom chate. Iná opozičná stránka Golos zasa vo svojom alternatívnom hlasovaní konštatovala jasné víťazstvo S. Tichanovskej, túto stránku však podporovatelia A. Lukašenka nenavštevujú a preto hlasovanie nemožno preceňovať. Bez ohľadu na skutočné výsledky ale treba skonštatovať, že prezident A. Lukašenko ešte nie je na odpis a má stále značnú podporu medzi voličmi. Najviac ho zrejme podporujú dôchodcovia, ktorých je asi 2,6 milióna z celkového počtu 6,8 milióna voličov. Na sociálnych sieťach ich síce nevidno, pri hlasovaní však majú veľkú váhu. V Bielorusku sú voľby tak trochu generačným konfliktom, avšak cítiť aj ďalšie vnútorné konflikty, napr. spor o históriu či ekonomický systém.

Mnohí novinári i politici veľmi podceňujú napätosť súčasnej situácie a neuvedomujú si, ako ľahko môžu demonštrácie v Bielorusku prerásť do občianskej vojny. Najbližším príkladom konfliktu, ktorý začal masovými demonštráciami a skončil vojnou, je Ukrajina. Na Blízkom Východe však protivládne demonštrácie pravidelne prerastajú do občianskych vojen – známymi príkladmi sú Líbya, Sýria, Jemen, atď. Mnohí demonštranti si myslia, že v ich krajine sú ľudia rozumní a vojna vzniknúť nemôže, keď sa však už začne, len ťažko ju dokážu zastaviť. Aj v Bielorusku sú na oboch stranách sily, ktoré hlásajú násilné riešenie. Násilie predstaviteľov Lukašenkovho režimu je známe a použilo sa už tesne po voľbách – neviedlo však k rozohnaniu protestov. Na druhej strane, aj v radoch opozície sa objavujú radikálne výzvy na násilie proti druhej strane: stačí si spomenúť na videá S. Tichanovského, manžela opozičnej kandidátky na prezidenta, na youtube, kde označoval A. Lukašenka a jeho ľudí za švábov a pod heslom „Stop šváb“ vyzýval na zabíjanie švábov.

Demonštrácie proti výsledkom volieb v Bielorusku prinášajú riziko násilného konfliktu už preto, lebo nie sú oficiálne ohlásené a tým pádom aj nelegálne. Štátne orgány majú z formálneho hľadiska právo ich rozpustiť a vynútiť rozchod účastníkov. Takýto postup je zákonný, mal by sa však používať opatrne a len vtedy, keď je to nevyhnutné. A práve tu nastáva problém: nie je jasné, kedy je použitie sily nevyhnutné. Ak demonštranti obsadia verejné námestie v rozpore so zákonom, zrejme ich netreba ihneď rozháňať silou, ak by však chceli obsadiť budovu, kde sídlia štátne orgány, polícia ju musí brániť. Práve Lukašenko pritom argumentoval, že 10. a 11. augusta skúšali demonštranti násilne obsadiť verejné budovy a preto bolo potrebné použiť silu zo strany štátu. Lukašenkova argumentácia je zrejme účelová, aby ospravedlnil neprimerané násilie polície, avšak i to potvrdzuje, že pokiaľ sa nejaká situácia dostane mimo zákonného rámca, nekontrolované násilie môže nastúpiť pomerne rýchlo.

Protesty v Bielorusku
Demonštrantka drží karikatúru bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka počas opozičného protestného zhromaždenia proti výsledkom prezidentských volieb v bieloruskom Minsku v nedeľu 6. septembra 2020
Legitimita bieloruskej opozície a zahraničie

Veľmi nevhodne pôsobí v posledných dňoch v Bielorusku zahraničie. To sa pokúša silno podporiť aktivity opozície a aj slovenská diplomacia opozíciu podporuje dosť jednostranne. Na rozdiel od ex-ministra M. Lajčáka však nemá I. Korčok zmysel pre mieru a našu diplomaciu tak Lukašenkovi diplomati považujú iba za „predĺženú ruku“ USA. Zjavne chýba veľvyslanec J. Migaš, ktorý odstúpil kvôli sporu s I. Korčokom už v máji 2020. Toho bral vážne i A. Lukašenko a preto by v súčasnosti mohol vykonať cenné služby prostredníka. Ďalším problémom je konanie prezidentky Z. Čaputovej, ktorá o zahraničnej politike nemá prehľad a pod vplyvom svojich poradcov vystupuje ako „slonica v porceláne“. Neprimerané bolo už vysvecovanie verejných budov v bielo-červeno-bielych farbách. Tento symbol nemá v Bielorusku väčšinovú podporu, i keď ho často používa opozícia. V roku 1995 sa o danej vlajke hlasovalo v referende a podporilo ju asi len 20% Bielorusov, pričom tieto výsledky boli naozaj reálne. Uvedená vlajka má tiež protiruský charakter: Podľa legendy ju prvýkrát použila litovská armáda pri víťazstve nad Moskvou v bitke pri Orši 1514. V Bielorusku ju začali používať v roku 1918 na území pod nemeckou okupáciou, používali ju však aj kolaboranti s nacizmom v rokoch 1941 – 1944 a nacionalisti po rozpade ZSSR (1991 – 1995).

Otázne je i to, ako slovenskí diplomati zasahujú do situácie priamo v Bielorusku. Slovenský diplomat a jeho kolegovia zo štátov EÚ chránili laureátku Nobelovej ceny S. Alexejevič pred zatknutím. Toto konanie na prvý pohľad môže vyznievať ako “rytiersky čin“, problémom ale je, že nie v súlade s Viedenským dohovorom o diplomatických stykoch. Navyše, podľa čl. 29 tohto dohovoru: „Osoba diplomatického zástupcu je nedotknuteľná.“. Ak by na nejakého diplomata bieloruský policajt pri zatýkaní člena opozície siahol, bol by z toho medzinárodný škandál. Takže i keď je postup bieloruských orgánov voči S. Alexejevič nespravodlivý, diplomati nesmú svoj privilegovaný status použiť na konanie proti verejnej moci v cudzom štáte. Skúsme si predstaviť, že by podobným spôsobom konali ruskí diplomati v SR a bránili osobu, ktorú by chcela zatknúť NAKA. Zvlášť minister I. Korčok by si mal uvedomiť, ako kritizoval ruských diplomatov za porušovanie Viedenského dohovoru.

V prípade demonštrantov v Bielorusku si tiež treba uvedomiť, aká dôležitá je legitimita ich konania. Tá sa dá pritom dosiahnuť len pri nezávislosti od zahraničia. Keďže demonštrácie proti výsledkom volieb sú neohlásené a v rozpore so zákonom, tak jediné, čo ich môže legitimizovať, je spravodlivé vyjadrenie vôle nespokojných občanov. V momente, keď sa do tohto prejavu zapájajú zahraniční aktéri, boj za spravodlivosť sa mení na geopolitický zápas a ten nie je ospravedlniteľným dôvodom porušovania zákonov. Je jasné, že západní diplomati do situácie v Bielorusku zasahovali už dlhší čas, robili to však subtílnejšie. Keď sa však otvorene postavili voči bieloruským štátnym orgánom, tak iba posilnili legitimitu A. Lukašenka. Násilie jeho režimu možno odsúdiť vtedy, ak potláča spontánne demonštrácie verejnosti bez úlohy zahraničných síl. Od začiatku protestov bolo naozaj veľa spontánnych vystúpení, avšak konanie západných politikov a diplomatov túto spontánnosť spochybňuje. Problémom pre legitimitu opozície je i to, že S. Tichanovskú za prezidentku už uznala Litva, ktorá by sa vzhľadom na historické reminiscencie mala držať skôr v úzadí. Naopak, rozvážne reagoval premiér A. Babiš, ktorý odmietol stretnutie premiérov V4 so S. Tichanovskou. Pochopil, že čím viac budú do udalostí v Minsku zasahovať západní politici, tým budú zásahy Lukašenkovho režimu proti opozícii oprávnenejšie.

Protesty v Bielorusku
Demonštranti so starými bieloruskými národnými zástavami pochodujú k palácu Nezávislosti, rezidencii bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka počas opozičného protestného zhromaždenia proti výsledkom prezidentských volieb v bieloruskom Minsku v nedeľu 6. septembra 2020
Hľadanie ústavného riešenia

Základom riešenia situácie v Bielorusku by mal byť nejaký nový kompromis, nejaká spoločenská zmluva sporových strán. Súčasná ústava totiž zvýhodňuje prezidenta A. Lukašenka a neumožňuje riešenie, s ktorým by mohla byť spokojná aj opozícia. Štátnymi orgánmi, ktoré o výsledkoch volieb rozhodujú, sú Ústredná  komisia pre voľby a referendum (ÚVK) a Najvyšší súd – tie už v auguste 2020 potvrdili víťazstvo súčasného prezidenta. A. Lukašenko je tak zákonným prezidentom, hoci voľby pravdepodobne manipuloval. Skúsme sa teda zamyslieť nad možnosťou riešenia súčasného stavu z pohľadu bieloruskej opozície. Hoci si viem predstaviť i ďalšie, pokúsim sa rozobrať päť základných alternatív.

  1. Predčasné prezidentské voľby
  2. Odstúpenie A. Lukašenka
  3. Zmena členov volebných orgánov
  4. Odovzdanie moci opozícii ústavným zákonom
  5. Neústavné prebratie moci

Ad 1. Hoci táto varianta znie pre opozíciu lákavo, predčasné prezidentské voľby by neboli riešením, pretože by o nich znovu rozhodovali ÚVK a Najvyšší súd. Opozícia by výsledky volieb uznala len v prípade svojho víťazstva, naopak víťazstvo A. Lukašenka by zrejme neuznala, ani keby vyhral naozaj férovo. A situácia by sa vrátila na začiatok…

Ad 2. Odstúpenie A. Lukašenka z funkcie by opozícia veľmi privítala, ale nie je isté, že by viedlo k skončeniu krízy. V tomto prípade by totiž prezidentove právomoci prešli na premiéra R. Golovčenka, s ktorým je A. Lukašenko politicky zviazaný. Nastali by síce aj predčasné prezidentské voľby, ale tie by opäť spočítavali vládni nominanti. Bez ohľadu na to, či by za Lukašenkovu skupinu kandidoval on sám alebo jeho premiér, opozícia by v prípade neúspechu mohla opäť spochybniť výsledok. Pri tejto alternatíve tiež treba dodať, že A. Lukašenko neodstúpi aj kvôli svojim voličom, pred ktorými nechce vyznieť ako „slaboch“.

Ad 3. Podobne ani výmena členov ÚVK by neviedla k riešeniu, pretože konečné slovo má pri voľbách Najvyšší súd a tomu opozícia taktiež nedôveruje. Zmena na uvedenom súde podľa predstáv opozície však nie je ústavne jednoduchá a aj výsledok podobnej obmeny by bol neistý – dotknutí sudcovia by sa bránili všemožnými právnymi prostriedkami.

Ad 4. Aj z týchto dôvodov dnes odporcovia prezidenta požadujú, aby A. Lukašenko odovzdal moc priamo S. Tichanovskej alebo nejakému orgánu opozície, napr. Koordinačnej rade opozície. Legálne odovzdanie by sa muselo uskutočniť ústavným zákonom – hoci aj to by bolo ústavne sporné. Navyše, vzhľadom na súčasnú pozíciu A. Lukašenka je podobný krok nereálny a jeho spojenci v parlamente by čosi také nikdy nepodporili.

Ad 5. Ďalšou alternatívou pre opozíciu je postup mimo ústavného rámca a nelegálne prebratie moci, napr. okupáciou budov štátnych orgánov. To by však bolo úplne najhoršie, lebo by mohlo viesť k rozpadu celého ústavného systému, najmä ak by nejaké orgány tento presun moci neuznali – ako napr. orgány na Kryme či v Donbase počas Majdanu 2014. Neústavný postup by pritom neschválil ani Ústavný súd – pred postupom mimo ústavný rámec varoval i predseda Ústavného súdu P. Miklaševič.

Protesty v Bielorusku
Demonštranti so starými bieloruskými národnými zástavami pochodujú k palácu Nezávislosti, rezidencii bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka počas opozičného protestného zhromaždenia proti výsledkom prezidentských volieb v bieloruskom Minsku v nedeľu 6. septembra 2020
Ústavný kompromis?

Žiadna z uvedených alternatív by situáciu nevyriešila, napriek tomu treba hľadať riešenie. Za týmto účelom bude treba novelizovať bieloruskú ústavu a kvôli mieru v krajine by bolo najlepšie, keby sa podarilo dosiahnuť nejaký ústavný kompromis. Obzvlášť dôležité je to, aby sa riešenie dosiahlo vnútornou dohodou a nie zásahom zvonku. Práve zásah zvonku by mohol viesť k neželaným následkom či dokonca priamo k vojne, ako to poznáme z iných prípadov (Ukrajina, Sýria). Rokovania oboch strán by sa mohli uskutočniť formou okrúhleho stola, ktorý by vypracoval návrh novej ústavy a ten sa predložil do referenda. Na základe novej ústavy by sa potom uskutočnili i predčasné prezidentské voľby. Obe strany by však pri takom postupe mali urobiť „bolestivé ústupky“. Opozícia by sa mala zmieriť s tým, že na základe augustových volieb k moci nepríde a až do nových predčasných volieb zostane prezidentom A. Lukašenko. Naopak, A. Lukašenko by mal v novej ústave oslabiť svoje právomoci a súhlasiť s takými procesnými zárukami pre predčasné voľby, aké bude opozícia požadovať. Napr. by mal menovať viacerých členov opozície do funkcií v ÚVK či do ďalších ústredných orgánov. Keby sa tam opozícia posilnila, asi by našla aj určitú podporu v Snemovni reprezentantov (dolná komora), kde prevažujú tzv. nezávislí poslanci. Mnohí z nich podporujú A. Lukašenka len preto, že má veľkú moc, ak by sa však oslabil, zrejme by boli ochotní spojiť sa i s opozíciou.

Žiaľ, v súčasnosti to na ústavnú dohodu oboch strán bieloruského sporu nevyzerá, a nikto nechce ustúpiť zo svojich pozícií. Aj preto sa asi rozhodne použitím otvoreného násilia. Prezident A. Lukašenko je momentálne v ofenzíve, zatýka predstaviteľov opozície a situácia sa veľmi rýchlo mení. Zostáva len dúfať, že A. Lukašenko pochopí, že jeho pozícia bude do budúcna slabšia, doterajší štýl vlády neudržateľný a situáciu bude naďalej zhoršovať ekonomická kríza po pandémii. Prezident sa síce k ústavným zmenám ako takým nestavia odmietavo, mal by ale spraviť viac ústretových krokov. Rozumné by tiež bolo, keby si našiel politického „nástupcu“, ktorý by do budúcna obhajoval záujmy jeho voličov. Na druhej strane by si opozícia mala uvedomiť, že A. Lukašenko má v Bielorusku ešte stále veľmi veľa podporovateľov, ktorí sa budú brániť pokusom o revolučnú zmenu. Opozícia by sa tiež mala zmieriť s perspektívou, že neuspeje tak, ako by si želala a opustiť predstavu rýchleho prebratia moci. Jednu vec by však mali obe strany pochopiť súčasne: hoci sa dnes kompromisy robia ťažko, s pokračujúcim konfliktom sa budú robiť ešte oveľa ťažšie.

Branislav Fábry

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Krajne pravicová AfD schválila volebný program s výzvou na odchod z EÚ

0 icon

Drážďany 12. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Nemecká krajne pravicová strana Alternatíva pre Nemecko (AfD) v nedeľu prijala svoj program pre spolkové parlamentné voľby, ktoré sa budú konať v septembri tohto roka. Vyzýva v ňom po prvý raz jasne na vystúpenie krajiny z EÚ, informovala agentúra DPA "Považujeme za potrebné vystúpenie…

Jordánsky kráľ sa prvýkrát objavil na verejnosti s princom obvineným zo vzbury

0 icon

Ammán 11. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Royal Court Twitter Account via AP)   Jordánsky kráľ Abdalláh II. a princ Hamza sa objavili v nedeľu prvýkrát spoločne na verejnosti od politickej krízy, ktorú vyvolali podozrenia zo zosnovania sprisahania, na ktorom sa mal podieľať aj jordánsky princ. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters…

Prvá ženská víťazka v 173-ročnej histórii Veľkej národnej. Nasledujte svoje sny, odkazuje 31-ročná Írka

0 icon

Liverpool 11. apríla 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Scott Heppell, Pool)   Hollywoodsky príbeh na anglický alebo skôr írsky spôsob. Najväčšie prekážkové dostihy na svete Grand National na závodisku Aintree ovládla Írka Rachael Blackmoreová vôbec ako prvá žena v 173-ročnej histórii V sedle osemročného írskeho valacha Minella Times triumfovala na trati dlhej štyri a…

Tomanová upozorňuje na negatívne dôsledky prerušeného prezenčného školského vzdelávania

0 icon

Bratislava 11. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Komisárka pre deti Viera Tomanová upozorňuje na negatívne dôsledky prerušeného prezenčného školského vzdelávania, dištančného vzdelávania a núteného testovania žiakov na zistenie vírusu SARS-Cov-2 Viaceré pandemické opatrenia majú nepriaznivé účinky  na vzdelanostnú úroveň a na fyzické a psychické zdravie detí a nie sú v súlade…

Na jadrovom objekte v Iráne došlo k nehode. Podľa šéfa Iránskej organizácie pre atómovú energiu ide o terorizmus

0 icon

Natanza 11. apríla 2021 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Sputnik/SITA/Foto:Pixabay)   V iránskom jadrovom zariadení, ktoré sa nachádza v Natanze, došlo k nehode pri distribúcii energie. Informovala o tom miestna tlačová agentúra Fars s odvolaním na Iránsku organizáciu pre atómovú energiu (AEOI). Irán označil výpadok elektriny v podzemnom jadrovom stredisku Natanz za "jadrový terorizmus"…

Heger: Neúčasť slovenských diplomatov na rokovaniach Matoviča v Budapešti nebola adekvátna. Kedy sa začnú otvárať prevádzky?

0 icon

Bratislava 11. apríla 2021 (SITA/TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Neúčasť slovenských diplomatov na rokovaniach vicepremiéra Igora Matoviča v Budapešti nebola adekvátna. V dnešnej relácii televízie Markíza Na telo to povedal predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO) Zástupcovia slovenskej ambasády by mali byť podľa neho na takýchto stretnutiach vždy prítomní. Považuje to za úplný…

Kollár podporí každého, kto bude zabezpečovať vakcíny, Pellegrini by do Moskvy zobral šéfku ŠÚKLu

0 icon

Bratislava 11. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann,Jakub Kotian)   Predseda Národnej rady SR (NR SR) Boris Kollár (Sme rodina) bude podporovať každú vakcínu, ktorá príde na Slovensko. Podľa neho by sa nemali vakcíny deliť na západné a východné vakcíny. Povedal to v dnešnej diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) O…

Vydarená premiéra kladivárky Hrašnovej medzi vzpieračkami, na ME v Moskve v dvojboji na 6. mieste

0 icon

Bratislava 11. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Dvojnásobná vicemajsterka Európe v hode kladivom Martina Hrašnová absolvovala úspešný debut na vrcholnom fóre medzi vzpieračkami. Na európskom šampionáte v Moskve v kategórii nad 87 kg obsadila šiestu priečku, keď v dvojboji dostala nad hlavu 219 kg Tridsaťosemročná členka banskobystrickej Dukly skončila štvrtá…

„Západ je taký slabý, že ho rozložia aj dodávky vakcíny.“ Ovčáček naložil liberálnym novinárom kvôli Sputnika V

0 icon

Praha 11. apríla 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Twitter)   Hovorca prezidenta Českej republiky Jiří Ovčáček upozornil na stav, v ktorom prebýva západná civilizácia. Podľa jeho názoru je Západ už natoľko slabý, že ho rozložia aj dodávky ruskej vakcíny Sputnik V "Opozícia a jej novinári fakticky tvrdia, že Západ už je tak slabý, že…

Söder prvýkrát verejne priznal ambíciu stať sa kancelárom

0 icon

Berlín 11. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Michael Kappeler/dpa via AP)   Bavorský premiér a šéf bavorskej Kresťanskosociálnej únie (CSU) Markus Söder v nedeľu prvýkrát verejne pripustil, že do septembrových volieb do Spolkového snemu je pripravený viesť vládne strany Kresťanskodemokratickej a Kresťanskosociálnej únie (CDU/CSU) ako kandidát na kancelára. Informovali o tom agentúry AFP…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Lubor Navracic

Temné sily Slovenskej „banánovej“ republiky a štátnický postoj Igora Matoviča

0icon

V dnešnej relácii „Na telo“ premiér Eduard Heger povedal, že štátna úradníčka Zuzana Baťová, ako riaditeľka ŠUKL dala na podpis bývalému ministrovi zdravotníctva Marekovi Krajčimu poverenie k posúdeniu vakcíny Sputnik V do necertifikovaného zariadenia, ktorým malo byť Medicínske centrum SAV. Ďalej povedal, že podľa vnútorných predpisov ŠUKL je ich, teda riaditeľky Baťovej ako…

Marek Brna

Zvláštnosť národa slovenského

0icon

Slovenské deti používajú čoraz častejšie české slová namiesto slovenských. Nemožno sa tomu čudovať, nášho detského diváka vie momentálne najlepšie zaujať český televízny kanál Déčko. Slovenské televízne vysielanie je tvrdo atakované ponukou zo strany západných susedov. A čuduj sa svete, ani v rozhlase to nie je v tejto krajine normálne. Detské…

Ladislav Kováčik

Presvedčivosť katolíckeho myslenia

0icon

Uvedomil som si jednu vec. Obvykle ma to naozaj obohatí, keď počúvam alebo čítam prednášku, článok či kázeň nejakého naozaj vzdelaného katolíckeho kňaza či teológa. Neplatí to úplne o všetkých, aj tzv. dedinských farároch, ale do istej miery aj o tých. Dovolím si povedať, že v rámci

Rene Molnaru

Domobranci všetkých krajín spojme sa!

0icon

Patrím do tej mladšej skupiny občanov, ktorí nezažili socializmu a slávny výrok „Proletári všetkých krajín spojme sa!„ Svet sa modernizuje a mali by sme oprášiť aj staršie výroky. Nie všetko za socializmu bolo zlé. Máme dnes byty zadarmo ako za socializmu, povinnosť pracovať, alebo bezplatné zdravotníctvo, mohla by som menovať desiatky dobrých…

Boris Mesár

USA a NATO sa označili za novú „svätú inkvizíciu“ !

0icon

Historické zhody medzi pseudorealitou vytvorenou v USA a NATO a hrôzami stredoveku sú čoraz zreteľnejšie. Niet pochýb o tom, že všetko, čo je ,,vyhlásené" na brehoch Potomacu a Temže je ,,nespochybniteľná pravda" . Každý, kto si dovolí o tom čo i len zapochybovať , podlieha represiám a sankciám. Paralely sú…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Prečo sa v luxusných reštauráciách podávajú malé porcie?

0 icon

Ak si niekedy išiel do reštaurácie a dostal si dizajnovo naloženú malú porciu jedla, mohol si ostať ohromení. Nakoniec to bolo asi nákladné a veľkosť porcie asi vyzerala trochu ... neúmerne cene. Prečo je to vlastne tak?  1. Každé jedlo má drahé suroviny

TOP10+: Rodičia sa podelili o fotografie, ktoré by ich deti radšej vidieť nemali

0 icon

Aj keď sa to teraz môže zdať z jednej strany bezpečnejšie, deti predchádzajúcich generácií si museli nájsť inú zábavu ako čumieť do telefónu. A rodičia pritom riskovali oveľa viac, než len bolesť krku. Ak nepatríš ešte medzi príliš mladé ročníky, tak si už určite od svojej mamy, otca, babky alebo…

TOP10+: Keď sú dizajnéri kreatívni, ale sabotujú vzhľadom svoje výtvory

0 icon

Dizajnéri sú tvorivé stvorenia a pri výrobe svojich výtvorov chcú zapôsobiť čo najlepšie. Nakoniec sa niekedy objavia také originálne návrhy, že ich nevedia oceniť ani ľudia s bohatou fantáziou. Ešte zaujímavejšie plody fantázie vychádzajú od ľudí, ktorí sú si istí, že sú sami umelcami a dizajnérmi najhrubšieho zrna. S nami…

Ilumináti: Oko, ktoré všetko vidí - 1. časť

0 icon

V rámci dvojdielneho článku s názvom Oko, ktoré všetko vidí, sa spoločne pozrieme na iluminátov a nové potenciálne usporiadanie sveta. Jedna z najstarších konšpiračných teórií hovorí o tom, že jestvuje tajný plán na vytvorenie jednotnej svetovej vlády. Americké médiá venujú zvláštnu pozornosť údajnému plánu „nového usporiadania sveta“, do ktorého sú zapojení významní predstavitelia z oblasti politiky,…

Henrich II. a jeho osudný turnaj

0 icon

Prinášame ďalší článok z minisérie „muži robia dejiny“. Tentokrát sa pozrieme na francúzskeho kráľa - Henricha II., druhorodeného syna Františka I., o ktorom sme vám v nedávnej minulosti už článok priniesli. Samozrejme, o francúzskych kráľoch by sa dali napísať stovky, ak nie tisícky strán textu, v rámci článku sa však pozrieme na pár zaujímavostí,…

Vo svete IT

Zatiaľ nepoznáme spôsob, ako by sme mohli cestovať k iným hviezdam. Tento je však najpravdepodobnejší!

0 icon

Dostane sa niekedy ľudstvo k iným hviezdam? Najväčším problémom sú momentálne extrémne vzdialenosti, ktoré by musela vesmírna loď prekonať. Ak by sme chceli ľudí poslať k najbližšej hviezde, Alpha Centauri, cesta by trvala niekoľko desiatok tisíc rokov. Existujú však čisto hypotetické teórie, ktoré by umožnili rýchle cestovanie vesmírom. Jednou z nich…

Predstavuje pre nás umelá inteligencia existenčnú hrozbu?

0 icon

Umelá inteligencia sa pomaly, ale isto dostáva do našich životov. V mnohých prípadoch dokonca s ňou interagujeme, hoci to ani netušíme. Napríklad, to, čo sa vám ukáže ako prvé, keď niečo hľadáte na internete je prácou umelej inteligencie. Tá sa stará aj o to, aké reklamy, či produkty sa vám…

Objekty UFO nad palubou vojnovej lode: Pentagon potvrdil autenticitu záhadného videa

0 icon

Ministerstvo obrany Spojených štátov, Pentagon, potvrdilo autenticitu zarážajúceho videa, na ktorom sú zachytené neznáme objekty, krúžiace okolo americkej vojnovej lode. Toto video spadá pod rozsiahle vyšetrovanie fenoménu UFO (pozn. redakcie: z ang. Unidentified Flying Objects – Neidentifikované lietajúce objekty), píše portál Futurism. „Potvrdzujem, že materiály boli nakrútené príslušníkmi námorníctva,“ vyjadrila sa…

WhatsApp má vážny nedostatok, pomocou ktorého viete inému používateľovi zablokovať účet. Stačí poznať len jeho číslo!

0 icon

Platforma WhatsApp vo všeobecnosti patrí medzi najpopulárnejšie komunikačné platformy. Posledné týždne sme mohli v súvislosti s touto službou čítať o viacerých zraniteľnostiach. Jednou z nich bol hackerský útok využívajúci správy od existujúcich kontaktov, pomocou ktorého sa útočníci snažili získať kontrolu nad účtom. Rovnako sme mohli čítať aj o podvodnej aplikácii Netflix,…

Robotický pes Spot od Boston Dynamics opäť v nasadení! Tentokrát v bojových cvičeniach francúzskej armády

0 icon

Americká spoločnosť Boston Dynamics je vo svete robotiky už dlhé roky veľmi známa. Od tohto výrobcu sme v posledných rokoch videli hneď niekoľko zaujímavých robotických pomocníkov, ktorí častokrát dokážu omnoho viac, ako bežný človek. V minulosti sme videli robota Atlas, ktorý dokázal prekonať malú prekážkovú trať, či spraviť salto, ale…

Armádny Magazín

Smrť 5ročného chlapca nestačila. Na Donbas dorazili špecialisti ukrajinského závodu Majak, chcú testovať novú muníciu pre drony

0 icon

Ukrajina, 11.apríl 2021 (AM) – Spravodajské služby Doneckej ľudovej republiky (DNR) dostali informácie o príchode skupiny technikov ukrajinského závodu Majak do oblasti zodpovednosti ukrajinského práporu Vostok. Informovala o tom Ľudová polícia DNR. Priemyselníci so sebou priniesli dva bezpilotné prostriedky typu hexocopter, ako aj dvadsaťštyri experim

Ak tanky uviaznu v tuneli? Vážne problémy NATO v možnom konflikte s Ruskom

0 icon

Nemecko, 11. apríl 2021 (AM) – Ak sa rozpúta konflikt s Ruskom, NATO musí urýchlene presunúť sily na východ a práve vtedy bude aliancii hroziť krach. K takému poznaniu dospeli experti, keď preverovali päť trás presunu a zásobovania vojsk. Ciest a pevných mostov na nich niet, na hraniciach panuje byrokracia a v niektorých štátoch je v

Hlavná hrozba je Čína: Washington žiada na obranu v budúcom roku 715 miliárd dolárov

0 icon

USA, 11. apríl 2021 (AM) - Americká vláda zamýšľa požiadať Kongres USA o vojenské výdavky vo fiškálnom roku 2022 vo výške 715 miliárd dolárov, podľa návrhov rozpočtu Bieleho domu, ktoré boli dnes zaslané vedeniu Kongresu. Ako je uvedené v týchto dokumentoch, pož

Ďaľšia rana americkým stíhačkám F-35

0 icon

USA, 11. apríl 2021 (AM) – Americký dozorný úrad (GAO) oznámil Kongresu problémy so stíhačkami F-35 Lightning piatej generácie. Tentoraz sa ukázalo, že modernizácia lietadla na verziu Block IV by si vyžadovala

Izraelský analytik Kedmi: Aký majú Američania plán na Donbase

0 icon

Izrael, 11. apríl 2021 (AM) - Biely dom uviedol, že vstup Ukrajiny do NATO závisí od aliancie. Kedmi odhalil scenár amerických akcií na Ukrajine a v Donbase. "Nikto nemôže a ani nepošle vojakov na Ukrajinu," ubezpečil. Americký prezident Joe Biden prisľúbil Ukrajine podporu vo vojne s Ruskom v Donbase a naznačil Kyjevu…

Svetlo sveta

Arcibiskup Sheen: Pilát a najväčší justičný omyl

0 icon

Súdny proces, o ktorom budem dnes rozprávať je proces, na ktorom bolo prítomné celé ľudstvo. Jednotlivci, ktorí sa na tomto procese nachádzajú, v skutočnosti zastupujú jednotlivé kategórie ľudí. Súdny proces sa odohrával pred miestne najvyšším predstaviteľom Rímskej ríše, ktorý sa nazýval Poncius Pilát. Na to, aby sme boli schopní porozumieť…

Najdôležitejší žalm Veľkej noci

0 icon

Autorstvo žalmov sa pripisuje kráľovi Dávidovi, ktorý približne 1000 rokov pred príchodom Krista zostavil ich podstatnú časť. Starý zákon nám hovorí, že kráľ Dávid miloval hrať na harfe a žalmy boli oslavnými piesňami radosti, ale aj žiaľu v utrpení. Skutočný význam žalmov sa vie pochopiť, ak sa ich modlíme z…

Arcibiskup Sokol v knihe podrobne odhalil zákulisie intríg a klamstiev, ktorým čelil po nástupe Bezáka

0 icon

Žiadna kresťanská láska a milosrdenstvo, ale špinavosti, intrigy a klamstvá. Takto by sa dali dali zhodnotiť pomery po nástupe Roberta Bezáka voči arcibiskupovi Sokolovi od samotného jeho nástupu, tak ako ich arcibiskup Sokol podrobne rozpísal vo svojej knihe pamätí pod názvom „Je čas mlčať a čas hovoriť.“ Arcibiskup Sokol uviedol, že vymenovanie Bezáka…

Kardinál Mauro Piacenza: Pokánie v čase núdzového stavu

0 icon

Prinášame v plnom znení duchovný podnet k prežívaniu Veľkého pôstu od hlavného pápežského penitenciára kardinála Maura Piacenzu. Úvaha z pera kardinála Maura Piacenzu bola publikovaná na internetovej stránke Apoštolskej penitenciárie pod titulom „La penitenza al tempo dell’emergenza. Riflessioni per la Quaresima 2021“ a vyšla 18. februára aj v denníku L´Osservatore…

Predseda KBS : Ignorovanie požiadaviek Cirkvi sa stalo neudržateľné

0 icon

Výkonná moc v krajine obmedzila náboženskú slobodu neprimeraným spôsobom. Predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský to dnes napísal ministrovi financií a poverenému ministrovi zdravotníctva Eduardovi Hegerovi. „Ignorovanie zásadných požiadaviek Cirkvi sa stalo neudržateľné. Je zbytočné rozoberať, pod akým tlakom sme celé mesiace – od ľudí, ktorí si žiadajú aspoň najzákladnejšiu duchovnú…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali