Ako vyriešiť konflikt v Bielorusku?

Minsk 14. septembra 2020 (HSP/Foto:TASR/AP-TUT.by via AP)

 

Už od prezidentských volieb 9. augusta 2020 sa Bielorusko nachádza v zložitom vnútornom konflikte. Tento konflikt sa v mnohom líši od konfliktu na Ukrajine 2013-14 a najmä sily zo zahraničia zasahujú oveľa menej

protesty v Bielorusku
Člen poriadkovej polície zatýka protestujúcu počas zhromaždenia stúpencov bieloruskej opozície, ktorí protestujú proti oficiálnym výsledkom prezidentských volieb v Minsku 13. septembra 2020

Spoločným znakom s konfliktom na Ukrajine je však to, že obe strany trvajú na svojich predstavách a nedokážu nájsť spoločné riešenie. Avšak napriek tomu, že hľadanie kompromisu nie je vôbec jednoduché, obe strany by mali urobiť ústupky, aby sa predišlo opakovaniu situácie na Ukrajine a najmä hrozbe občianskej vojny.

 

V nasledujúcom texte sa budem venovať týmto témam:
protesty v Bielorusku
Policajti zadržujú protestujúcich počas opozičného zhromaždenia proti oficiálnym výsledkom prezidentských volieb v Minsku 13. septembra 2020
Hrozba občianskej vojny

Situácia v Bielorusku určite nie je čierno-biela a treba ju hodnotiť nezaujato bez ohľadu na politické preferencie. Jednoznačne možno konštatovať, že rozpory medzi A. Lukašenkom a S. Tichanovskou, resp. opozíciou sú veľmi hlboké: obe strany sa nedokážu zhodnúť, kto bol zvolený a ako treba postupovať ďalej. Faktom je, že prezidentské voľby 9. augusta 2020 boli nespravodlivé a výsledky nedôveryhodné. A. Lukašenko určite nezískal 80% ako hovoria oficiálne údaje. Reálnejšie sú rôzne iné čísla, vykazujúce jeho nižšiu podporu, napr. 57% na základe analýz volebných protokolov publikovaných na opozičnom chate. Iná opozičná stránka Golos zasa vo svojom alternatívnom hlasovaní konštatovala jasné víťazstvo S. Tichanovskej, túto stránku však podporovatelia A. Lukašenka nenavštevujú a preto hlasovanie nemožno preceňovať. Bez ohľadu na skutočné výsledky ale treba skonštatovať, že prezident A. Lukašenko ešte nie je na odpis a má stále značnú podporu medzi voličmi. Najviac ho zrejme podporujú dôchodcovia, ktorých je asi 2,6 milióna z celkového počtu 6,8 milióna voličov. Na sociálnych sieťach ich síce nevidno, pri hlasovaní však majú veľkú váhu. V Bielorusku sú voľby tak trochu generačným konfliktom, avšak cítiť aj ďalšie vnútorné konflikty, napr. spor o históriu či ekonomický systém.

Mnohí novinári i politici veľmi podceňujú napätosť súčasnej situácie a neuvedomujú si, ako ľahko môžu demonštrácie v Bielorusku prerásť do občianskej vojny. Najbližším príkladom konfliktu, ktorý začal masovými demonštráciami a skončil vojnou, je Ukrajina. Na Blízkom Východe však protivládne demonštrácie pravidelne prerastajú do občianskych vojen – známymi príkladmi sú Líbya, Sýria, Jemen, atď. Mnohí demonštranti si myslia, že v ich krajine sú ľudia rozumní a vojna vzniknúť nemôže, keď sa však už začne, len ťažko ju dokážu zastaviť. Aj v Bielorusku sú na oboch stranách sily, ktoré hlásajú násilné riešenie. Násilie predstaviteľov Lukašenkovho režimu je známe a použilo sa už tesne po voľbách – neviedlo však k rozohnaniu protestov. Na druhej strane, aj v radoch opozície sa objavujú radikálne výzvy na násilie proti druhej strane: stačí si spomenúť na videá S. Tichanovského, manžela opozičnej kandidátky na prezidenta, na youtube, kde označoval A. Lukašenka a jeho ľudí za švábov a pod heslom „Stop šváb“ vyzýval na zabíjanie švábov.

Demonštrácie proti výsledkom volieb v Bielorusku prinášajú riziko násilného konfliktu už preto, lebo nie sú oficiálne ohlásené a tým pádom aj nelegálne. Štátne orgány majú z formálneho hľadiska právo ich rozpustiť a vynútiť rozchod účastníkov. Takýto postup je zákonný, mal by sa však používať opatrne a len vtedy, keď je to nevyhnutné. A práve tu nastáva problém: nie je jasné, kedy je použitie sily nevyhnutné. Ak demonštranti obsadia verejné námestie v rozpore so zákonom, zrejme ich netreba ihneď rozháňať silou, ak by však chceli obsadiť budovu, kde sídlia štátne orgány, polícia ju musí brániť. Práve Lukašenko pritom argumentoval, že 10. a 11. augusta skúšali demonštranti násilne obsadiť verejné budovy a preto bolo potrebné použiť silu zo strany štátu. Lukašenkova argumentácia je zrejme účelová, aby ospravedlnil neprimerané násilie polície, avšak i to potvrdzuje, že pokiaľ sa nejaká situácia dostane mimo zákonného rámca, nekontrolované násilie môže nastúpiť pomerne rýchlo.

Protesty v Bielorusku
Demonštrantka drží karikatúru bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka počas opozičného protestného zhromaždenia proti výsledkom prezidentských volieb v bieloruskom Minsku v nedeľu 6. septembra 2020
Legitimita bieloruskej opozície a zahraničie

Veľmi nevhodne pôsobí v posledných dňoch v Bielorusku zahraničie. To sa pokúša silno podporiť aktivity opozície a aj slovenská diplomacia opozíciu podporuje dosť jednostranne. Na rozdiel od ex-ministra M. Lajčáka však nemá I. Korčok zmysel pre mieru a našu diplomaciu tak Lukašenkovi diplomati považujú iba za „predĺženú ruku“ USA. Zjavne chýba veľvyslanec J. Migaš, ktorý odstúpil kvôli sporu s I. Korčokom už v máji 2020. Toho bral vážne i A. Lukašenko a preto by v súčasnosti mohol vykonať cenné služby prostredníka. Ďalším problémom je konanie prezidentky Z. Čaputovej, ktorá o zahraničnej politike nemá prehľad a pod vplyvom svojich poradcov vystupuje ako „slonica v porceláne“. Neprimerané bolo už vysvecovanie verejných budov v bielo-červeno-bielych farbách. Tento symbol nemá v Bielorusku väčšinovú podporu, i keď ho často používa opozícia. V roku 1995 sa o danej vlajke hlasovalo v referende a podporilo ju asi len 20% Bielorusov, pričom tieto výsledky boli naozaj reálne. Uvedená vlajka má tiež protiruský charakter: Podľa legendy ju prvýkrát použila litovská armáda pri víťazstve nad Moskvou v bitke pri Orši 1514. V Bielorusku ju začali používať v roku 1918 na území pod nemeckou okupáciou, používali ju však aj kolaboranti s nacizmom v rokoch 1941 – 1944 a nacionalisti po rozpade ZSSR (1991 – 1995).

Otázne je i to, ako slovenskí diplomati zasahujú do situácie priamo v Bielorusku. Slovenský diplomat a jeho kolegovia zo štátov EÚ chránili laureátku Nobelovej ceny S. Alexejevič pred zatknutím. Toto konanie na prvý pohľad môže vyznievať ako “rytiersky čin“, problémom ale je, že nie v súlade s Viedenským dohovorom o diplomatických stykoch. Navyše, podľa čl. 29 tohto dohovoru: „Osoba diplomatického zástupcu je nedotknuteľná.“. Ak by na nejakého diplomata bieloruský policajt pri zatýkaní člena opozície siahol, bol by z toho medzinárodný škandál. Takže i keď je postup bieloruských orgánov voči S. Alexejevič nespravodlivý, diplomati nesmú svoj privilegovaný status použiť na konanie proti verejnej moci v cudzom štáte. Skúsme si predstaviť, že by podobným spôsobom konali ruskí diplomati v SR a bránili osobu, ktorú by chcela zatknúť NAKA. Zvlášť minister I. Korčok by si mal uvedomiť, ako kritizoval ruských diplomatov za porušovanie Viedenského dohovoru.

V prípade demonštrantov v Bielorusku si tiež treba uvedomiť, aká dôležitá je legitimita ich konania. Tá sa dá pritom dosiahnuť len pri nezávislosti od zahraničia. Keďže demonštrácie proti výsledkom volieb sú neohlásené a v rozpore so zákonom, tak jediné, čo ich môže legitimizovať, je spravodlivé vyjadrenie vôle nespokojných občanov. V momente, keď sa do tohto prejavu zapájajú zahraniční aktéri, boj za spravodlivosť sa mení na geopolitický zápas a ten nie je ospravedlniteľným dôvodom porušovania zákonov. Je jasné, že západní diplomati do situácie v Bielorusku zasahovali už dlhší čas, robili to však subtílnejšie. Keď sa však otvorene postavili voči bieloruským štátnym orgánom, tak iba posilnili legitimitu A. Lukašenka. Násilie jeho režimu možno odsúdiť vtedy, ak potláča spontánne demonštrácie verejnosti bez úlohy zahraničných síl. Od začiatku protestov bolo naozaj veľa spontánnych vystúpení, avšak konanie západných politikov a diplomatov túto spontánnosť spochybňuje. Problémom pre legitimitu opozície je i to, že S. Tichanovskú za prezidentku už uznala Litva, ktorá by sa vzhľadom na historické reminiscencie mala držať skôr v úzadí. Naopak, rozvážne reagoval premiér A. Babiš, ktorý odmietol stretnutie premiérov V4 so S. Tichanovskou. Pochopil, že čím viac budú do udalostí v Minsku zasahovať západní politici, tým budú zásahy Lukašenkovho režimu proti opozícii oprávnenejšie.

Protesty v Bielorusku
Demonštranti so starými bieloruskými národnými zástavami pochodujú k palácu Nezávislosti, rezidencii bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka počas opozičného protestného zhromaždenia proti výsledkom prezidentských volieb v bieloruskom Minsku v nedeľu 6. septembra 2020
Hľadanie ústavného riešenia

Základom riešenia situácie v Bielorusku by mal byť nejaký nový kompromis, nejaká spoločenská zmluva sporových strán. Súčasná ústava totiž zvýhodňuje prezidenta A. Lukašenka a neumožňuje riešenie, s ktorým by mohla byť spokojná aj opozícia. Štátnymi orgánmi, ktoré o výsledkoch volieb rozhodujú, sú Ústredná  komisia pre voľby a referendum (ÚVK) a Najvyšší súd – tie už v auguste 2020 potvrdili víťazstvo súčasného prezidenta. A. Lukašenko je tak zákonným prezidentom, hoci voľby pravdepodobne manipuloval. Skúsme sa teda zamyslieť nad možnosťou riešenia súčasného stavu z pohľadu bieloruskej opozície. Hoci si viem predstaviť i ďalšie, pokúsim sa rozobrať päť základných alternatív.

  1. Predčasné prezidentské voľby
  2. Odstúpenie A. Lukašenka
  3. Zmena členov volebných orgánov
  4. Odovzdanie moci opozícii ústavným zákonom
  5. Neústavné prebratie moci

Ad 1. Hoci táto varianta znie pre opozíciu lákavo, predčasné prezidentské voľby by neboli riešením, pretože by o nich znovu rozhodovali ÚVK a Najvyšší súd. Opozícia by výsledky volieb uznala len v prípade svojho víťazstva, naopak víťazstvo A. Lukašenka by zrejme neuznala, ani keby vyhral naozaj férovo. A situácia by sa vrátila na začiatok…

Ad 2. Odstúpenie A. Lukašenka z funkcie by opozícia veľmi privítala, ale nie je isté, že by viedlo k skončeniu krízy. V tomto prípade by totiž prezidentove právomoci prešli na premiéra R. Golovčenka, s ktorým je A. Lukašenko politicky zviazaný. Nastali by síce aj predčasné prezidentské voľby, ale tie by opäť spočítavali vládni nominanti. Bez ohľadu na to, či by za Lukašenkovu skupinu kandidoval on sám alebo jeho premiér, opozícia by v prípade neúspechu mohla opäť spochybniť výsledok. Pri tejto alternatíve tiež treba dodať, že A. Lukašenko neodstúpi aj kvôli svojim voličom, pred ktorými nechce vyznieť ako „slaboch“.

Ad 3. Podobne ani výmena členov ÚVK by neviedla k riešeniu, pretože konečné slovo má pri voľbách Najvyšší súd a tomu opozícia taktiež nedôveruje. Zmena na uvedenom súde podľa predstáv opozície však nie je ústavne jednoduchá a aj výsledok podobnej obmeny by bol neistý – dotknutí sudcovia by sa bránili všemožnými právnymi prostriedkami.

Ad 4. Aj z týchto dôvodov dnes odporcovia prezidenta požadujú, aby A. Lukašenko odovzdal moc priamo S. Tichanovskej alebo nejakému orgánu opozície, napr. Koordinačnej rade opozície. Legálne odovzdanie by sa muselo uskutočniť ústavným zákonom – hoci aj to by bolo ústavne sporné. Navyše, vzhľadom na súčasnú pozíciu A. Lukašenka je podobný krok nereálny a jeho spojenci v parlamente by čosi také nikdy nepodporili.

Ad 5. Ďalšou alternatívou pre opozíciu je postup mimo ústavného rámca a nelegálne prebratie moci, napr. okupáciou budov štátnych orgánov. To by však bolo úplne najhoršie, lebo by mohlo viesť k rozpadu celého ústavného systému, najmä ak by nejaké orgány tento presun moci neuznali – ako napr. orgány na Kryme či v Donbase počas Majdanu 2014. Neústavný postup by pritom neschválil ani Ústavný súd – pred postupom mimo ústavný rámec varoval i predseda Ústavného súdu P. Miklaševič.

Protesty v Bielorusku
Demonštranti so starými bieloruskými národnými zástavami pochodujú k palácu Nezávislosti, rezidencii bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka počas opozičného protestného zhromaždenia proti výsledkom prezidentských volieb v bieloruskom Minsku v nedeľu 6. septembra 2020
Ústavný kompromis?

Žiadna z uvedených alternatív by situáciu nevyriešila, napriek tomu treba hľadať riešenie. Za týmto účelom bude treba novelizovať bieloruskú ústavu a kvôli mieru v krajine by bolo najlepšie, keby sa podarilo dosiahnuť nejaký ústavný kompromis. Obzvlášť dôležité je to, aby sa riešenie dosiahlo vnútornou dohodou a nie zásahom zvonku. Práve zásah zvonku by mohol viesť k neželaným následkom či dokonca priamo k vojne, ako to poznáme z iných prípadov (Ukrajina, Sýria). Rokovania oboch strán by sa mohli uskutočniť formou okrúhleho stola, ktorý by vypracoval návrh novej ústavy a ten sa predložil do referenda. Na základe novej ústavy by sa potom uskutočnili i predčasné prezidentské voľby. Obe strany by však pri takom postupe mali urobiť „bolestivé ústupky“. Opozícia by sa mala zmieriť s tým, že na základe augustových volieb k moci nepríde a až do nových predčasných volieb zostane prezidentom A. Lukašenko. Naopak, A. Lukašenko by mal v novej ústave oslabiť svoje právomoci a súhlasiť s takými procesnými zárukami pre predčasné voľby, aké bude opozícia požadovať. Napr. by mal menovať viacerých členov opozície do funkcií v ÚVK či do ďalších ústredných orgánov. Keby sa tam opozícia posilnila, asi by našla aj určitú podporu v Snemovni reprezentantov (dolná komora), kde prevažujú tzv. nezávislí poslanci. Mnohí z nich podporujú A. Lukašenka len preto, že má veľkú moc, ak by sa však oslabil, zrejme by boli ochotní spojiť sa i s opozíciou.

Žiaľ, v súčasnosti to na ústavnú dohodu oboch strán bieloruského sporu nevyzerá, a nikto nechce ustúpiť zo svojich pozícií. Aj preto sa asi rozhodne použitím otvoreného násilia. Prezident A. Lukašenko je momentálne v ofenzíve, zatýka predstaviteľov opozície a situácia sa veľmi rýchlo mení. Zostáva len dúfať, že A. Lukašenko pochopí, že jeho pozícia bude do budúcna slabšia, doterajší štýl vlády neudržateľný a situáciu bude naďalej zhoršovať ekonomická kríza po pandémii. Prezident sa síce k ústavným zmenám ako takým nestavia odmietavo, mal by ale spraviť viac ústretových krokov. Rozumné by tiež bolo, keby si našiel politického „nástupcu“, ktorý by do budúcna obhajoval záujmy jeho voličov. Na druhej strane by si opozícia mala uvedomiť, že A. Lukašenko má v Bielorusku ešte stále veľmi veľa podporovateľov, ktorí sa budú brániť pokusom o revolučnú zmenu. Opozícia by sa tiež mala zmieriť s perspektívou, že neuspeje tak, ako by si želala a opustiť predstavu rýchleho prebratia moci. Jednu vec by však mali obe strany pochopiť súčasne: hoci sa dnes kompromisy robia ťažko, s pokračujúcim konfliktom sa budú robiť ešte oveľa ťažšie.

Branislav Fábry

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Fico a Uhrík spoločne: Jediný spôsob, ako demokraticky zosadiť túto vládu, je cez úspešné referendum! Poďme spolu zachrániť Slovensko

0 icon

Bratislava 18. augusta 2022 (HSP/Foto:Screenshot Facebook)   Predseda strany Smer-SD Robert Fico a predseda strany Republika Milan Uhrík zverejnili spoločné video. Reakcie na seba nenechali dlho čakať „Referendum o demisii súčasnej vlády a zmene Ústavy je jedinou demokratickou cestou, ako vyriešiť hlbokú krízu, do ktorej Slovensko dostala neschopná a rozhádaná…

Politický analytik Karasev: Úder na Záporožskú jadrovú elektráreň sa stane “pohrebom” Kyjeva

0 icon

Bratislava 18.augusta 2022 (HSP/Politexpert/Foto:TASR/AP/Russian Defense Ministry Press Service)   Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že Kyjev pripravuje na 19. augusta útok na jadrovú elektráreň v Záporoží. Politológ Vladimir Karasev povedal, kto by mohol Ukrajinu prinútiť k takémuto kroku Kyjevský režim naplánoval provokáciu práve v čase, keď je v krajine na návšteve…

Prima donna: Je Giorgia Meloniová najnebezpečnejšou ženou v Európe?

0 icon

Bratislava 18. augusta 2022 (HSP/Spectator/Foto:Facebook,TASR/AP-Str,Wikimedia)   Priestranná kancelária Giorgie Meloniovej na najvyššom poschodí Palazzo Montecitorio má veľké francúzske okná, ktoré susedia s vlastnou obrovskou strešnou terasou s nádherným výhľadom na Večné mesto. Ak by ste chceli, mohli by ste tam usporiadať večierok storočia, píše Nicholas Farrell Možno sa jej to…

Generálny prokurátor dal preveriť platformu YouDare: Zasahuje to ľudskú dôstojnosť, príslušné orgány nemôžu byť ľahostajné. Sulík: Vítame preverenie

0 icon

Bratislava 18. augusta 2022 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Foto:Screenshot Instagram)   Generálny prokurátor Maroš Žilinka dal preveriť platformu Filipa Sulíka YouDare Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka vo štvrtok uložil riaditeľovi trestného odboru Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky zabezpečiť preverenie, či v súvislosti so sprostredkovaním a plnením bizarných až zvrátených výziev za odplatu na sociálnej…

Bukovský považuje výzvu umelcov za nenáležitú, zbabelú, patetickú, účelovú a pokryteckú: Toto sú moje dôvody

0 icon

Bratislava 18. augusta 2022 (HSP/Foto:Screenshot)   Desiatky umelcov a osobností, medzi nimi herec Richard Stanke, spisovateľ Ján Štrasser, Zdena Studenková, Kamila Magálová, František Kollár či Miroslav Noga, vyzývajú ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) na odstúpenie. Na ich výzvu zareagoval aj doktor Igor Bukovský Jeho vysvetlenie, prečo považuje spomínanú výzvu za…

Na Ukrajine je situácia s plynom čoraz nepochopiteľnejšia

0 icon

Bratislava 18. augusta 2022 (HSP/Foto:Screenshot)   Šéf Naftogazu Jurij Vitrenko uviedol, že približne 50 % produkcie plynu je vo vojnovej zóne. V skutočnosti ide o polovicu objemu domácej produkcie plynu A skutočne, ako je vidieť na mape, najväčšie ukrajinské ložisko Šebelinskoje sa nachádza veľmi blízko frontovej línie v Charkovskej oblasti.…

Prehľad toho najdôležitejšieho z diania na Ukrajine – Zelenskyj sa stretol s Guterresom. Na čom sa dohodli?

0 icon

Bratislava 18. augusta 2022 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Foto:Twitter,Screenshot)   V tomto článku vás budeme v priebehu dňa informovať o najdôležitejších udalostiach na frontoch Ukrajiny z pohľadu ruskej a ukrajinskej strany, ako aj ďalších zahraničných médií   15:55 - Rusko sa ďalej chce držať zásady neprípustnosti ozbrojeného konfliktu medzi jadrovými veľmocami, povedal dnes…

Bývalému šéfovi SNS Jánovi Slotovi pribudlo ďalšie obvinenie z korupcie

0 icon

Bratislava 18. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Trestne stíhanému bývalému šéfovi SNS a exprimátorovi Žiliny Jánovi S. pribudlo ďalšie obvinenie z korupcie. Týka sa úplatku v súvislosti s vybavovaním rozhodnutí Krajského súdu Žilina v roku 2013. Pre TASR to uviedol vedúci oddelenia komunikácie Prezídia Policajného zboru Michal Slivka Ďalej priblížil,…

Volko zvíťazil v rozbehu na 200 m: “Bola tam aj rezerva”

0 icon

Bratislava 18. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Slovenský šprintér Ján Volko si bezpečným spôsobom zaistil postup do semifinále na trati 200 m na atletických ME v Mníchove. V treťom rozbehu zvíťazil vo výkone sezóny 20,48 s. Volkov čas bol v rozbehoch celkovo tretí najrýchlejší, iba o dve stotiny sekundy slabší…

Srbsko hrozí vyslaním ďalších vojakov do Kosova, keďže slovná vojna na Balkáne sa stupňuje

0 icon

Bratislava 18. augusta 2022 (HSP/Express/Foto:TASR/AP-Darko Vojinovic)   Napätie medzi Kosovom a Srbskom sa stupňuje, čo podnietilo EÚ, aby predsedala stretnutiu vedúcich predstaviteľov oboch krajín v snahe zabrániť druhému konfliktu na kontinente Hnev vypukol, keď Kosovo vyhlásilo, že Srbom žijúcim na severe, ktorí sú podporovaní Belehradom, nariadilo, aby začali používať poznávacie…

NAJNOVŠIE

BLOG

Marián Tkáč

Tri zavádzajúce vety kardinála Duku pri rozlúčke s kardinálom Tomkom

0icon

„Po vzniku nového štátu po prvej svetovej vojne, na ktorom sa podieľal pápežský legát Achille Ratti, neskôr Pius XI., mohol minister zahraničných vecí ČSR v roku 1928 (už som len čakal kedy takmer na oltár vyzdvihne aj meno tohto ministra, neblaho zapísané do slovenských dejín, totiž Edvarda Beneša!) napísať svojmu…

Boris Mesár

Americké biolaboratóriá na Ukrajine zaútočili na Rusko: koronavírus, opičie kiahne a úhyny dobytka sú len malou časťou uvoľnených vírusov

0icon

Tajné dokumenty zhabané na Ukrajine a výskum nemeckého novinára Thomasa Röpera dokazujú, že sa začala hybridná biologická vojna s RuskomUplynuli desaťročia, väčšina civilizovaných krajín žila v nevšímavosti voči epidémiám. COVID-19 si zrazu už viac ako dva roky vyžaduje životy, ochromuje infikovaných a paralyzuje ekonomiku prostredníctvo

Pavel Jacz

„Hodnotová“ štvorkoalícia sa trasie, že sa mafia Smeru a SmeroHlasu vráti a budú vládnuť s „fašistami“!

0icon

Akýkoľvek rozhovor si prečítate, vypočujete, alebo si ho pozriete a hovorí sa o hádavých problémoch vlády s udržaním sa, vypočujete si rovnakú frázu, že sa vráti mafia SMERu a SmeroHlasu A hneď nasleduje otázka: „A toto chcete?“ Nuž, asi voliči precitli (Možno si už konečne uvedomia, že nemôžu viac voliť…

Gustáv Murín

Extrémne proti "extrémizmu"?

0icon

Tak sme sa v týchto dňoch dozvedeli, že nejakému Hambálkovi tento štát vedený plagiátormi a kamošom mafiánov zobral úplne všetko, zablokoval mu aj jeho peniaze, nenechal mu nič na prežitie a to na púhy pokyn z Bruselu, že sa vraj kamaráti s Putinom a nejakými motork&aacu

Juraj Tušš

Lož má krátke nohy M. Krajniak.

0icon

Ako sa to hovorí ? Lož má krátke nohy?    Veru, a čím ďalej, tým ich bude mať kratšie a kratšie. Technologický pokrok blbci nezastavia. Dnes je veľmi ľahké hľadať v pamäti, keďže sa už ukladá externe, a tiež je ľahké porovnávať frázy z minulosti so súčasnou realitou. 

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Snímka z otvorenia výstavy Necuke v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave

Autor: FOTO TASR - Dano Veselský

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Fico a Uhrík spoločne: Jediný spôsob, ako demokraticky zosadiť túto vládu, je cez úspešné referendum! Poďme spolu zachrániť Slovensko

0 icon

Bratislava 18. augusta 2022 (HSP/Foto:Screenshot Facebook)   Predseda strany Smer-SD Robert Fico a predseda strany Republika Milan Uhrík zverejnili spoločné video. Reakcie na seba nenechali dlho čakať „Referendum o demisii súčasnej vlády a zmene Ústavy je jedinou demokratickou cestou, ako vyriešiť hlbokú krízu, do ktorej Slovensko dostala neschopná a rozhádaná…

Politický analytik Karasev: Úder na Záporožskú jadrovú elektráreň sa stane “pohrebom” Kyjeva

0 icon

Bratislava 18.augusta 2022 (HSP/Politexpert/Foto:TASR/AP/Russian Defense Ministry Press Service)   Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že Kyjev pripravuje na 19. augusta útok na jadrovú elektráreň v Záporoží. Politológ Vladimir Karasev povedal, kto by mohol Ukrajinu prinútiť k takémuto kroku Kyjevský režim naplánoval provokáciu práve v čase, keď je v krajine na návšteve…

Prima donna: Je Giorgia Meloniová najnebezpečnejšou ženou v Európe?

0 icon

Bratislava 18. augusta 2022 (HSP/Spectator/Foto:Facebook,TASR/AP-Str,Wikimedia)   Priestranná kancelária Giorgie Meloniovej na najvyššom poschodí Palazzo Montecitorio má veľké francúzske okná, ktoré susedia s vlastnou obrovskou strešnou terasou s nádherným výhľadom na Večné mesto. Ak by ste chceli, mohli by ste tam usporiadať večierok storočia, píše Nicholas Farrell Možno sa jej to…

Generálny prokurátor dal preveriť platformu YouDare: Zasahuje to ľudskú dôstojnosť, príslušné orgány nemôžu byť ľahostajné. Sulík: Vítame preverenie

0 icon

Bratislava 18. augusta 2022 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Foto:Screenshot Instagram)   Generálny prokurátor Maroš Žilinka dal preveriť platformu Filipa Sulíka YouDare Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka vo štvrtok uložil riaditeľovi trestného odboru Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky zabezpečiť preverenie, či v súvislosti so sprostredkovaním a plnením bizarných až zvrátených výziev za odplatu na sociálnej…

Bukovský považuje výzvu umelcov za nenáležitú, zbabelú, patetickú, účelovú a pokryteckú: Toto sú moje dôvody

0 icon

Bratislava 18. augusta 2022 (HSP/Foto:Screenshot)   Desiatky umelcov a osobností, medzi nimi herec Richard Stanke, spisovateľ Ján Štrasser, Zdena Studenková, Kamila Magálová, František Kollár či Miroslav Noga, vyzývajú ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) na odstúpenie. Na ich výzvu zareagoval aj doktor Igor Bukovský Jeho vysvetlenie, prečo považuje spomínanú výzvu za…

Na Ukrajine je situácia s plynom čoraz nepochopiteľnejšia

0 icon

Bratislava 18. augusta 2022 (HSP/Foto:Screenshot)   Šéf Naftogazu Jurij Vitrenko uviedol, že približne 50 % produkcie plynu je vo vojnovej zóne. V skutočnosti ide o polovicu objemu domácej produkcie plynu A skutočne, ako je vidieť na mape, najväčšie ukrajinské ložisko Šebelinskoje sa nachádza veľmi blízko frontovej línie v Charkovskej oblasti.…

Prehľad toho najdôležitejšieho z diania na Ukrajine – Zelenskyj sa stretol s Guterresom. Na čom sa dohodli?

0 icon

Bratislava 18. augusta 2022 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Foto:Twitter,Screenshot)   V tomto článku vás budeme v priebehu dňa informovať o najdôležitejších udalostiach na frontoch Ukrajiny z pohľadu ruskej a ukrajinskej strany, ako aj ďalších zahraničných médií   15:55 - Rusko sa ďalej chce držať zásady neprípustnosti ozbrojeného konfliktu medzi jadrovými veľmocami, povedal dnes…

Bývalému šéfovi SNS Jánovi Slotovi pribudlo ďalšie obvinenie z korupcie

0 icon

Bratislava 18. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Trestne stíhanému bývalému šéfovi SNS a exprimátorovi Žiliny Jánovi S. pribudlo ďalšie obvinenie z korupcie. Týka sa úplatku v súvislosti s vybavovaním rozhodnutí Krajského súdu Žilina v roku 2013. Pre TASR to uviedol vedúci oddelenia komunikácie Prezídia Policajného zboru Michal Slivka Ďalej priblížil,…

Volko zvíťazil v rozbehu na 200 m: “Bola tam aj rezerva”

0 icon

Bratislava 18. augusta 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Slovenský šprintér Ján Volko si bezpečným spôsobom zaistil postup do semifinále na trati 200 m na atletických ME v Mníchove. V treťom rozbehu zvíťazil vo výkone sezóny 20,48 s. Volkov čas bol v rozbehoch celkovo tretí najrýchlejší, iba o dve stotiny sekundy slabší…

Srbsko hrozí vyslaním ďalších vojakov do Kosova, keďže slovná vojna na Balkáne sa stupňuje

0 icon

Bratislava 18. augusta 2022 (HSP/Express/Foto:TASR/AP-Darko Vojinovic)   Napätie medzi Kosovom a Srbskom sa stupňuje, čo podnietilo EÚ, aby predsedala stretnutiu vedúcich predstaviteľov oboch krajín v snahe zabrániť druhému konfliktu na kontinente Hnev vypukol, keď Kosovo vyhlásilo, že Srbom žijúcim na severe, ktorí sú podporovaní Belehradom, nariadilo, aby začali používať poznávacie…

Podkasty

Naši ministri financií – smieme porovnávať neporovnateľné?

icon

Bratislava 8. júla 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Minister financií je kľúčová pozícia v každej vláde. Slovensko v časoch druhej svetovej vojny bolo hospodársky úspešným štátom. Jeho ekonomiku riadili vzdelaní muži s morálnymi zásadami. Karvaš, Zaťko, Medrický, Pružinský. Vďaka nim prežívalo Slovensko cez vojnu hospodársky zázrak. Ako dôkaz nech poslúži nie všetkým známa vec: z celej Európy...

Aj sudca tvrdí: blokovanie je v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva

icon

Bratislava 1. marca 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský) Po tom, čo ho urýchlene schválila Hegerova vláda a ešte v ten deň – v piatok – v noci schválila Národná rada, po podpise Čaputovej vyšiel už v sobotu 26. februára v Zbierke zákonov zákon o niektorých opatreniach v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. A doň sa „vlúdil“ aj text, ktorý umožňuje Národnému bezpečnostnému...

Máme tu zákonné oprávnenie na cenzúru?

icon

Bratislava 27. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Slovenská ústava hovorí v článku 26 odsek 3 jasne: „Cenzúra sa zakazuje.“ Zuzana Čaputová podpísala v sobotu 26. februára zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Ten ešte v piatok stihla schváliť vláda a aj Národná rada SR. Podľa tohto zákona mimoriadnu situáciu bude možné vyhlásiť aj v prípade hromadného...

Kto je večne nespokojný? Nuž, národnostná menšina, najnovšie „komunita“ slovenských Maďarov

icon

Bratislava 26. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Naša najväčšia menšina, najnovšie „komunita“, teda slovenskí Maďari, neúnavne dávajú najavo, že sú tu, a že máločo „slovenské“ sa im páči. A aby ich bolo počuť ešte väčšmi, a aby prekonali päť potrebných percent do parlamentu, v septembri 2021 sa formálne zlúčili tri etnické strany a vytvorili Alianciu. Do čela postavili Krisztiána Forróa....

Budeme môcť parkovať ešte na chodníku? Kocúrkovo? Alebo poslanci hlasujú nevediac o čom?

icon

Bratislava 24. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Ďalší dôkaz, že čo vezme parlament do rúk, to pokazí. Na takej na prvý pohľad banalite, ako je parkovanie na chodníkoch potvrdil, že zákony sa prijímajú narýchlo a bez toho, aby páni poslanci a dámy poslankyne vedeli, čo činia. Že schválili zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý vstúpi do platnosti...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marián Tkáč

Tri zavádzajúce vety kardinála Duku pri rozlúčke s kardinálom Tomkom

0icon

„Po vzniku nového štátu po prvej svetovej vojne, na ktorom sa podieľal pápežský legát Achille Ratti, neskôr Pius XI., mohol minister zahraničných vecí ČSR v roku 1928 (už som len čakal kedy takmer na oltár vyzdvihne aj meno tohto ministra, neblaho zapísané do slovenských dejín, totiž Edvarda Beneša!) napísať svojmu…

Boris Mesár

Americké biolaboratóriá na Ukrajine zaútočili na Rusko: koronavírus, opičie kiahne a úhyny dobytka sú len malou časťou uvoľnených vírusov

0icon

Tajné dokumenty zhabané na Ukrajine a výskum nemeckého novinára Thomasa Röpera dokazujú, že sa začala hybridná biologická vojna s RuskomUplynuli desaťročia, väčšina civilizovaných krajín žila v nevšímavosti voči epidémiám. COVID-19 si zrazu už viac ako dva roky vyžaduje životy, ochromuje infikovaných a paralyzuje ekonomiku prostredníctvo

Pavel Jacz

„Hodnotová“ štvorkoalícia sa trasie, že sa mafia Smeru a SmeroHlasu vráti a budú vládnuť s „fašistami“!

0icon

Akýkoľvek rozhovor si prečítate, vypočujete, alebo si ho pozriete a hovorí sa o hádavých problémoch vlády s udržaním sa, vypočujete si rovnakú frázu, že sa vráti mafia SMERu a SmeroHlasu A hneď nasleduje otázka: „A toto chcete?“ Nuž, asi voliči precitli (Možno si už konečne uvedomia, že nemôžu viac voliť…

Gustáv Murín

Extrémne proti "extrémizmu"?

0icon

Tak sme sa v týchto dňoch dozvedeli, že nejakému Hambálkovi tento štát vedený plagiátormi a kamošom mafiánov zobral úplne všetko, zablokoval mu aj jeho peniaze, nenechal mu nič na prežitie a to na púhy pokyn z Bruselu, že sa vraj kamaráti s Putinom a nejakými motork&aacu

Juraj Tušš

Lož má krátke nohy M. Krajniak.

0icon

Ako sa to hovorí ? Lož má krátke nohy?    Veru, a čím ďalej, tým ich bude mať kratšie a kratšie. Technologický pokrok blbci nezastavia. Dnes je veľmi ľahké hľadať v pamäti, keďže sa už ukladá externe, a tiež je ľahké porovnávať frázy z minulosti so súčasnou realitou. 

Armádny Magazín

Najnovší film "Azov" prináša nepríjemné fakty aj rozhovory s nacistami ktorí prežili obliehanie Mariupoľa aj útok v Jelenovke

0 icon

Rusko, 18.august 2022 (AM) – Krátko pred tragédiou v Jelenovke navštívil územie trestaneckej kolónie filmový štáb Mariny Kim. Podarilo sa jej porozprávať s tými, ktorí mnoho rokov terorizovali obyvateľov Mariupolu, a potom sa ukryli v Azovstale. A hovorili ochotne – čo opäť dokazuje, že nemienili držať jazy

"Putin je posadnutý Ukrajinou": USA sa údajne pokúšali presvedčiť Zelenského o hrozbe ruskej „invázie“

0 icon

USA, 18.august 2022 (AM) – V Spojených štátoch sa zamýšľajú nad tým, ako ukrajinské úrady dopustili katastrofu, v ktorej sa krajina v súčasnosti nachádza. Podľa denníka The Washington Post sa ešte v októbri 2021 v Bielom dome konalo mimoriadne stretnutie šéfov vojenských, diplomatických a spravodajských štruktúr krajiny s americkým prezidentom Joeom…

Strategické ďalekovýchodné vojenské cvičenia "Vostok - 2022". Ktoré krajiny sa pridajú k ruskej armáde

0 icon

Rusko, 18.august 2022 (AM) – Čína oficiálne potvrdila svoju účasť na medzinárodných strategických veliteľských a štábnych cvičeniach Vostok-2022, ktoré sa budú konať na ruskom Ďalekom východe. Informovalo o tom M

Politológ Starikov: "Stalin sa vždy snažil urobiť z Poľska priateľský štát"

0 icon

Rusko, 18.august 2022 (AM) –  Nie je to Stalinova chyba, že sa z Poliakov opäť stávajú nepriatelia Ruska. Pripájam to, čo hlava ZSSR povedala 21. apríla 1945 pri podpise zmluvy o priateľstve, vzájomnej pomoci a povojnovej spolupráci medzi Sovietskym zväzom a Poľskou republikou (aj oslovenie je príznačné: pane!):  

"Spojencov" Ruska - Tadžikistan a Uzbekistan obvinili z presunu stovky amerických lietadiel a vrtuľníkov na Ukrajinu

0 icon

USA, 18.august 2022 (AM) – Ukrajinská armáda použila takmer všetky vlastné zásoby zbraní a teraz bojuje najmä s tým, čo jej dodáva Západ. To znamená, že otázka načasovania konca špeciálnej operácie priamo súvisí s možnosťou zbrojných injekcií z NATO. A Západ sa ich nechystá ukončiť. Navyše, americký Senát už hovorí o…

FOTO DŇA

Snímka z otvorenia výstavy Necuke v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave

Autor: FOTO TASR - Dano Veselský

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali