27. časť Neznámych slovenských dejín: Ranní uhorskí králi a svätci

Bratislava 10. februára 2019 (HSP/Foto:Marián Tkáč)

 

Že vraj píšeme bludy, to len inak čítame napísané, drahí podčiarnici! Na prekonanie kríz, ktoré prichádzali na všetky rané štáty Európy, boli potrebné mechanizmy zabezpečujúce ich vnútornú stabilitu, aj „štátni svätci.“ Český historik František Graus uviedol sv. Martina v merovejskej línii Frankov a sv. Václava v přemyslovskej dynastii ako príklady kultu štátnych svätcov

Ilustračný obrázok

Bucelin uvádza Svätopluka v zozname svätých, Svätopluk sa však nestal „štátnym svätcom“, lebo nezomrel ako kráľ, „len“ ako „mních, pustovník.“ Potvrdzuje sa, ako je dôležité, ak je panovník obklopený ľuďmi vernými, ktorí mu slúžia aj po smrti. Veru aj preto, že Svätoplukov „tajomník“ Viching ho zradil, ušiel k svojim bavorským chlebodarcom, naším, veru naším prvým štátnym svätcom sa nestal Svätopluk, ale Štefan.

Svätoplukovi a jeho dedičom chýbalo pochopenie princípu, že „Božím darom sa nesmie pohrdnúť,“ a Elena Šubjaková konštatuje, že „veľkosťou daru, aký sme dostali od Boha, sa meria urážka jeho pohrdnutím.“ Pochopenie tohto zásadného princípu dejín nechýbalo o storočie neskôr „najkresťanskejšiemu kráľovi“ Štefanovi (so všetkými jeho krutosťami), ktorý sa spolu so svojím synom a ďalšími stali „štátnymi svätcami“ Uhorska.

Po smrti Štefana sa „rozsypalo vrece“ s uhorskými (nie však maďarskými!) svätcami. Život či smrť viacerých spomedzi nich sa viaže na Slovensko: Gerard, Bystrík, Svorad-Andrej, Benedik, Astrik, Imrich, Ladislav, Maurus. Mojsej Uhrín – Mojžiš Uhorský sa narodil v roku 983 na východnom Slovensku, umrel v roku 1043 (5 rokov po Štefanovi) a jeho ostatky sú uložené v kyjevskej Pečorskej lavre. Keďže ešte ani v čase jeho smrti nebol východ Slovenska pod „uhorskou správou“, a on je aj tak Uhrínom, Mojžišom Uhorským, len potvrdzuje tézu, že Uhorsko tu bolo prv ako Turci/Maďari. Pre úctu a vnútornú stabilitu štátu je veľmi dôležité, že títo muži boli za svätcov vyhlásení zväčša nedlho po smrti. No napriek dávnej úcte schválenie sviatku Cyrila a Metoda na 14. marca dosiahla u pápeža až Mária Terézia v roku 1777, a prvý raz sa slávil v Ríme v roku 1863 – aj vďaka angažovanosti hudobného génia Francisca Lista. Toho si ako „Liszta Ferenca“ privlastňujú Maďari. Záznam o Svätoplukovej „svätosti“ je z roku 1655 a Rastislav je svätý iba v pravoslávnej cirkvi (paradoxne ako ROSTISLAV) od roku 1994.

Cirkev – napriek nesúhlasu našich oživovateľov pohanských zvykov – je dodnes oporou. Stačí len pripomenúť rok 1977, keď vďaka mnohým rozhľadeným Slovákom a pápežovi Pavlovi VI. sa Slovensko stalo osobitnou cirkevnou provinciou. Prvý krok k vlastnému štátu. „Slovenský národ ako historický národ bez štátu mal svoju kultúru zakorenenú v duchovnej kultúre kresťanskej,“ tvrdí Emília Hrabovcová. Kresťanstvo sprevádza náš národ oddávna. Od čias kráľa Vannia, ku ktorému – medzi Slovenov pri Váhu – vyslal sv. Peter okolo roku 50 misionárov Syra a Juventia. Prišli sem aj rímski legionári – kresťania, ktorí asistovali pri Kristovom ukrižovaní, a potom ich prevelili do Carnunta – teda ak nie priamo do Bratislavy, tak do jej blízkeho susedstva. Ich veliteľom bol stotník Kornelius, ktorý prišiel s prosbou o krst ku sv. Petrovi. Zachovala sa legenda, že aj apoštol Pavol chodil medzi Slove(a)nov na Balkáne a nad Dunajom „po oboch Moravách“ (Vyšnej – našej, a Nižnej v Zátisí) a v provinčnom meste Sriem založil biskupstvo a ustanovil tam za biskupa jedného zo 72 učeníkov Pána – Andronika. Metod dostal v roku 863 biskupský titul práve podľa tejto diecézy. Podľa Paula Orosia boli v Subure (Zobor pri Nitre) a v Jágri biskupi a na synodu zvolanú pápežom Kornelom (od marca 251 do júna 253) prišli do Ríma medzi prítomných 61 biskupov. Nepochybne s kresťanstvom súvisia nálezy z Bojnej zo začiatku 9. storočia, a potom prišli Konštantín a Metod.

Začiatkom 10. storočia, keď Slovensko stratilo svoju politickú samostatnosť, malo za sebou už sto rokov trvajúci kultúrny vývin, ak začneme vládou Pribinu. Kresťanská kultúra, ktorá k nám prenikala z Pasova, Rezna a Salzburgu, a ktorá sa tu stretla s kresťanskou kultúrou Carihradu, zapustila tu silné korene a od nás sa šírila sa i k susedným slovanským i neslovanským národom. Naša najstaršia báseň „Proglas“ je staršia ako prvé básne prevažnej väčšiny európskych národov.

Cirkevné štruktúry slúžili štátu. Farnosti stáli na začiatku existencie obcí, ktoré žijú dodnes. Vďaka matrikám založila sa evidencia ľudí, dnešných „občanov“. Vinou nežičlivých storočí najstaršie záznamy však nepresahujú hranicu stredoveku. Nemožno zabudnúť ani na duchovnú prácu, vrátane opisovania kníh a zaznamenávania dejín, ale aj zúrodňovanie pôdy, vysúšanie močiarov či stavebnú činnosť mníchov.

A ako to bolo s kristianizáciou starých Turko-Maďarov? Gejza s rodinou bol prvý pokrstený spomedzi prišelcov. Tesne po roku 972 nemeckými misionármi na čele s Brunom zo Sankt Gallenu? Alebo v roku 974 pasovským biskupom Pilgrimom (971-991)? Pilgrim je ďalším svedectvom nemeckej rozpínavosti a úsilia o naše ovládnutie. On a po ňom aj patrón Bavorska Wolfgang prechádzali Čechami, Moravou a Uhorskom, tu kázali a šírili svoj vplyv. Pilgrim v liste z roku 974 informuje pápeža Benedikta VI. o kristianizácii Maďarov a žiada, aby ho ustanovil za arcibiskupa. Úsilie o povýšenie jeho biskupstva na misijní centrum pre Rakúsko, Korutánsko, Moravu a Uhorsko nebolo úspešne. A to napriek tomu (či preto?), že Pilgrim chcel svoj cieľ dosiahnuť za každú cenu, aj za cenu sfalšovaných pápežských listín, ktoré mali dokázať, že do Pasova v 8. storočí preniesli arcibiskupstvo z rímskeho Laureaca (dnes Lorch). Nuž, nič nové pod slnkom – nemeckí biskupi mali záľubu vo falšovaní listín. Cieľu – ovládnuť susedov – totiž malo poslúžiť všetko.

Z listu sa dozvedáme, že „Maďari preberali zvyky od domáceho, už pred nimi došlého pokrsteného obyvateľstva“ od Slovenov, a potvrdil prítomnosť kňazov, ktorých nazval sektármi, boli to Metodovi nasledovníci, pre neho heretici v grécko-slovenskej cirkvi. Táto cirkev tu bola ešte veľmi dlho. Podľa Sasinka kráľ „Belo I. (1060–1063) bol priateľom slovenskej východnej cirkvi tak, že od carihradského cisára Konštantína Monomacha obdržal i korunu“. Išlo o Monomachovu korunu, ktorou korunovali nitrianske kniežatá a ktorú vykopali v roku 1860 v Kliši pri Nitre. V roku 1074 Nemci obžalovali kráľa Gejzu I. (na dobovom obraze označený cyrilikou ako „Kralis Tourkias“) u pápeža Gregora VII. z orientalizmu: prijal „svätoštefanskú“ korunu od byzantského cisára Michala VII. Na synode v Sabolči v roku 1092 prijal kráľ, budúci svätý Ladislav, nariadenie, „že tí príslušníci latinského obradu, čo sa nedržia uhorských, to znamená východných, zvykov, budú z krajiny vykázaní.“ Titus Kolník tvrdí, že „poloslov(a)en“ Belo III. (1171–1196), mimoriadne nadaný štátnik a vojvodca aj vďaka desaťročnému pobytu v Byzantsku, „do smrti ostal údom byzantskej cirkvi.“ V roku 1243 pápež Inocent IV. bulou potvrdil, že súhlas Hadriana II. a Jána VIII. vykonávať bohoslužby v slovenskom jazyku ostáva v platnosti. Stúpencov „starej viery“ podriadili cez vikárov latinským biskupom. Zásluhu na tom má mladšia vetva Arpádovcov, ktorá na rozdiel od Štefanovcov podporovala východné kresťanstvo. Zlom v prospech latinčiny nastal až po vymretí Arpádovcov a nástupe Anjouovcov na uhorský trón.

Arpádovský štát bol teda viacjazyčný a s dvoma cirkevnými obradmi: Metodovým slovenským a latinským. Králi boli naozaj „uhorskí“: nevedeli po maďarsky. Vedel o tom svoje František Sasinek: „Ačkoľvek dejepisne zistené je len o kráľovi Žigmundovi, že okrem iných jazykov hovoril i kumánsky (maďarsky), a o kráľovi Matejovi, že znal i maďarsky, predsa tento nemal dvor maďarský, ale český; vydal nielen veľký počet listín českých, ale i listinu glagolskú. Dosť sa Viliam Fraknói (do roku 1874 Viliam Frankl), rodák z Mojmíroviec, katolícky biskup, tajomník Uhorskej akadémie vied) nachodil po archívoch domácich a zahraničných, ale nikde nenašiel ani riadočka maďarského po kráľovi Matejovi.“

Medzitým kráľovstvo prežilo obdobie križiackych výprav, ktoré 27. novembra 1095 na synode v Clermonte vyhlásil ako „svätú vojnu“ proti moslimom pápež Urban II. Keď sa účastníci prvej výpravy (1096), ktorí v Česku podnietili protižidovské pogromy, dostali do okolia Nitry, slovenské obyvateľstvo sa postavilo na ochranu židov, a križiakov rozprášilo. Tento čin charakterizoval celé storočia slovensko-židovské vzťahy.

Milí podčiarnici, prečo nesmú Slováci nazrieť do svojho vlastného zrkadla sami, svojimi očami? Prečo im nadávate hlava – nehlava? Čítajte, čo píšu a v pokore nad tým premýšľajte. Ak vám naozaj ide o pravdu. / 6. 2. 2019.

 

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Trump vyjadril Francúzsku solidaritu po vražednom útoku v Nice

0 icon

Washington 29. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Evan Vucci)   Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyjadril solidaritu Francúzsku po tom, čo útočník zabil v Bazilike Matky Božej v Nice nožom troch ľudí. Trump zároveň vyzýva na zastavenie teroristických útokov. Informáciu priniesla agentúra AFP "Naše srdcia sú s francúzskym ľudom. Spojené štáty v…

Ronaldo má za sebou údajne až 18 testov na koronavírus a všetky boli pozitívne. „Štandardné PCR testy na koronavírus sú ‚hovadina'“

0 icon

Turín 29. októbra 2020 (SITA/HSP/Foto: Cristiano Ronaldo Twitter)   Portugalský kanonier Cristiano Ronaldo nemohol nastúpiť v drese Juventusu Turín proti FC Barcelona v Lige majstrov a taliansky šampión prehral 0:2. Celý svet vie, že je za tým niekoľko pozitívnych testov na koronavírus. Aktuálne vyšlo najavo, že ich bolo údajne až…

Krajčí: Slovensko by malo mať 180.000 vakcín na COVID-19 začiatkom budúceho roka. Očkovanie vraj bude dobrovoľné

0 icon

Bratislava 29. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Martin Medňanský)   Prvá dávka vakcín proti novému koronavírusu v počte 180.000 kusov by mala na Slovensko doraziť začiatkom budúceho roka. Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) to povedal vo štvrtok v relácii TV Markíza Na telo Plus, pričom doplnil, že vakcinácia určite nebude povinná, ale dobrovoľná…

Prezidentka: Situácia v nemocniciach je zlá, prejavuje sa nedostatok personálu

0 icon

Bratislava 29. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:Zuzana Čaputová Facebook)   Nemocnice sú neuralgickým bodom celého úspechu v zápase s pandémiou ochorenia COVID-19. Posilňovať a chrániť personál v nich, zabezpečiť zásobu ochranných pomôcok, kyslíka, pľúcnych ventilátorov a ich obsluhy, dostatok testov na testovanie každého pacienta, to všetko znamená zachraňovať životy Prezidentka SR Zuzana…

Nový český minister Blatný: Zmeňme strach na rešpekt, tak môžeme získať silu

0 icon

Praha 29. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:Peter Fischer Twitter)   Nový český minister zdravotníctva Jan Blatný vo štvrtok uviedol, že je teraz potrebné zmeniť strach, ktorý spoločnosť rozdeľuje, na rešpekt. Ak sa to podarí, česká verejnosť môže získať silu, povedal krátko po tom, ako ho premiér Andrej Babiš uviedol do funkcie, v…

Envirorezort zriadil expertnú skupinu na reformu Štátnej ochrany prírody

0 icon

Bratislava 29. októbra 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) zriadilo expertnú skupinu, ktorá má pripraviť reformu Štátnej ochrany prírody (ŠOP). V tlačovej správe o tom informoval komunikačný odbor envirorezortu. Expertná skupina vznikla na pokyn ministra životného prostredia Jána Budaja (OĽaNO) a reformu má pripraviť tak, aby…

Pápež ruší verejné audiencie

0 icon

Vatikán 29. októbra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Alessandra Tarantino)   Vatikán v súvislosti s nárastom nových prípadov nákazy koronavírusom v Taliansku a tiež minulotýždňovou účasťou infikovaného človeka na stretnutí s pápežom dočasne ruší generálne audiencie pápeža Františka Svätá stolica zároveň informovala, že pápež obnoví pravidelné live streamy lekcií katechizmu z jeho knižnice v…

Putin ubezpečil, že napriek nárastu prípadov neplánuje celonárodný lockdown

0 icon

Moskva 29. októbra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP/Sputnik, Kremlin-Alexei Druzhinin)   Ruský prezident Vladimir Putin ubezpečil, že vláda neplánuje celonárodný lockdown, a to aj napriek skutočnosti, že vo štvrtok krajina zaznamenala rekordný denný prírastok nových prípadov nákazy koronavírusom - 17 717 "Neplánujeme zaviesť celoplošné reštriktívne opatrenia, spustiť takzvaný celonárodný lockdown, keď sa ekonomika…

Kolíková dočasne pozastavila výkon funkcie dvom sudcom z akcie Víchrica

0 icon

Bratislava 29. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Sudca Najvyššieho súdu SR Jozef Kolcun a sudkyňa Okresného súdu Bratislava I. Otília Doláková majú dočasne pozastavený výkon funkcie Vo štvrtok o tom rozhodla ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí). Oboch zadržala polícia v rámci stredajšej (28. 10.) akcie Víchrica. TASR o tom…

Strana Za ľudí chce cez plán obnovy posunúť Slovensko od montážnej dielne k znalostnej ekonomike

0 icon

Bratislava 29. októbra 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Strana Za ľudí chce cez plán obnovy posunúť Slovensko od montážnej dielne k znalostnej ekonomike. Plán obnovy by sa mal podľa strany využiť práve na splnenie predpokladov pre túto transformáciu Investovať sa má do reforiem, ktoré Slovensko priamo posunú k ekonomike budúcnosti. Túto…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ivan Štubňa

Ďalší chaotický krok Igora Matoviča a jeho vlády

0icon

Vláda SR nám pripravila ďalšie diktátorské uznesenie č. 693 z 28. októbra 2020 na 102. výročie vzniku Československa. Uznesenie je k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a…

Peter Švec

Nepremyslené úradnícke opatrenia a politická zaťatosť: cesta do pekla. Pôsobenie proti prevahe. 10. časť

0icon

Už v predchádzajúcej časti som argumentoval o totálnej zvrátenosti stratégie, ktorá pri akejkoľvek vojne vedie k sebazničeniu obrancu. Vychádzam zo známeho postulátu, ktorý ovláda každý stratég aj špičkový politický vodca, že neexistuje vojna bez obetí, ako to chcú politické bábovky. Ak túto vojnu s vírusom nemúdri a zbabelí politici prehrajú z dôvodu neschopnosti myslieť strategicky a správať…

Peter Kohút

Násilie páchané na mužoch

0icon

Asi feministky a „emancipované“ ženy sa pohoršia na mojím vyhlásením, že vo vzájomných vzťahoch medzi mužmi a ženami oveľa viac násilia, aj keď hlavne psychického, je páchaného na mužoch než na ženách. Tým nechcem povedať, že sú tomu viac na vine ženy. Vôbec nie. Na vine je predovšetkým zvrátená liberálna progresivistická ideológia,…

Ivan Holek

Vysvetlenie mystéria pojmu Syn Človeka

0icon

Kto je záhadný Syn Človeka? Toto slovné spojenie a tento pojem sa často spomína v evanjeliách, ale čo konkrétne znamená? Komu patrí? Kristovi? Alebo niekomu inému? Ak chceme správne pochopi

Kristian Keller

Čo je zlé na jóge?

0icon

Ilustračné foto     Keďže je praktikovanie jógy rozšírené v knižných podobách v kníhkupectvách, v posilňovniach, rôznych kluboch a dokonca aj v Novus Ordo proticirkvi po II. vatikánskom koncile a dokonca aj v kruhoch medzi ľudmi, ktorí sa nazývajú gréckokatolíci, tak dávam do pozornosti nasledovné riadky

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

TOP10: Slávni Američania, ktorí vlastne nie sú Američanmi

0 icon

Keď počuješ niektoré zvučné mená slávnych osobností, automatický si k ním priradíš rodnú krajinu. Nie je to však vždy správne priradenie. V dnešnom príspevku ti ukážeme 10 slávnych Američanov, ktorí vlastne nie sú Američania, aj keď si si to o nich celý život myslel.  10. Henry Kissinger

Naša pravá tvár sa prejaví vtedy, keď sme opití. Je to potvrdené vedcami

0 icon

Opití ľudia sa správajú úplne inak ako ich triezva verzia a štúdie narazili na neuveriteľný objav. Niekoľko drinkov dokáže aj z najrezervovanejšej osoby behom chvíle urobiť kráľovnú parketu! Je ťažké si predstaviť, že tvoj frustrovaný šéf skáče okolo a nacvičuje svoje hlúpe tanečné pohyby, však? Ukazuje sa, že alkohol je…

Tieto každodenné návyky si robil doteraz zle!

0 icon

Naše dni vypĺňajú rituály a návyky, ktoré si pravdepodobne doteraz robil zle. Možno vám tieto návyky uľahčujú život, ale na druhej strane môžu byť aj veľmi škodlivé. Nechávaš kurča rozmraziť pri izbovej teplote celý deň alebo si dopraješ príliš teplú sprchu? Možno práve tieto zlozvyky ti môžu uškodiť na zdraví.…

Smrť Roberta Calviho – Božieho bankára a nové skutočnosti (2. časť)

0 icon

Deň predtým, než Calvi zomrel, spáchala jeho sekretárka Teresa Corrocherová samovraždu skokom z okna v jednom z vyšších poschodí ústredia banky Ambrosiano. Nechala po sebe na lístku napísané, že za všetko môže jej šéf. Vitajte pri pokračovaní článku s názvom Smrť Roberta Calviho – Božieho bankára a nové skutočnosti. Vyzerá…

Čo všetko boli ženy v minulosti schopné urobiť pre krásu?

0 icon

Ľudia urobia takmer všetko, aby vyzerali a cítili sa mladí a atraktívni, a preto sa kozmetickému priemyslu tak darí. A nezáleží na tom, či sú tieto trendy neuveriteľne čudné, pokiaľ ich ostatní nasledujú - je pravdepodobné, že jednoducho naskočíš do rozbehnutého vlaku. Keď sa však pozriete späť do histórie, v minulosti došlo…

Vo svete IT

Xiaomi Viomi SE – jeden z najdostupnejších robotických vysávačov od Xiaomi teraz za ešte nižšiu cenu!

0 icon

Značka Viomi spadajúca pod krídla čínskej spoločnosti Xiaomi je už roky známa svojimi kvalitnými, no zároveň dostupnými vysávačmi. V posledných rokoch si značku Viomi obľúbili vo svete tisíce spokojných zákazníkov, ktorí hľadajú dostupnú alternatívu ku overeným, často západným výrobcom. Špičkové modely prináša značka v každej kategórii a nie je tomu…

Záhadný hrdzavejúci asteroid 16 Psyche, by mohol byť jadrom nevyformovanej planéty

0 icon

V asteroidovom páse, ktorý leží medzi Marsom a Jupiterom sa nachádza vesmírny objekt s názvom 16 Psyche. Ide o veľký asteroid plný kovov, ktorý sa radí k  najväčším objektom v tomto priestore. Vďaka svojej veľkosti sa dokonca radí medzi drobné planétky, píše portál Live Science. Astronómovia si myslia, že by…

Technologických gigantov v Európskej únii čakajú výrazne zmeny, ktoré sa im nebudú páčiť

0 icon

Technologickí giganti, akými sú napríklad Facebook, Google, Apple, a ďalší, sú dlhodobo pod kritikou lokálnych autorít. Dôvodom je, že spoločnostiam tohto typu sa mnohokrát kladie za vinu, že potláčajú konkurenciu. Nie tak dávno sme vás napríklad upozorňovali na začatie najväčšieho súdneho sporu vedeného proti Google v USA, kde je spoločnosť…

Pozrite sa, ako môžete pomocou smartfónu odomykať váš počítač

0 icon

V priebehu včerajšieho dňa sme vám priniesli návod, ako si môžete uložiť do vášho zariadenia miesto, kde ste zaparkoval auto, a nechať sa neskôr pomocou aplikácie navigovať k danému miestu. Ide o skvelú funkciu, ktorá si nájde využitie hlavne v prípade lokalít, ktoré sú pre vás neznámymi. Dnes sme si pre vás pripravili ďalší tip…

Samsung zaznamenal v 3. štvrťroku 2020 doposiaľ najvyššie príjmy z predaja svojich produktov

0 icon

Po nedávnom odhalení príjmov spoločnosti Huawei za 3. kvartál tohto roku sa svojimi príjmami pochválila aj spoločnosť Samsung, ktorá taktiež pomerne neočakávane ohlasuje naozaj výborné čísla. V 3. štvrťroku 2020 zaznamenal juhokórejský technologický gigant rekordne vysoké konsolidované príjmy, ktoré oproti predošlým obdobiam doslova poskočili. Skvelé výsledky ohlasuje spoločnosť aj v…

Armádny Magazín

Ďalšie prázdne sľuby: USA hrozia vylúčením Turecka z NATO po teste ruských systémov S400

0 icon

USA, 29.október 2020 (AM) - Turci boli po nákupe Ruských S-400 vylúčení z programu F-35 (našťastie). Trvalo viac ako týždeň, kým americké úrady oficiálne zareagovali na testy týchto už tureckých protilietadlových systémov. Americká zdržanlivosť môže vychádzať z viacerých faktorov. Jedným z ni

Bude Putin zachraňovať aj Francúzov? Macron požiadal o pomoc v boji proti islamistom

0 icon

Francúzsko, 29. októbra (AM) - Po tom, čo čečenský islamistický fanatik odsekol hlavu francúzskemu učiteľovi, sa Paríž obliekol do smútku. Macron po piatkovom útoku navštívil školu v meste Conflans-Saint-Honorine v severozápadnej časti metropolitnej oblasti Paríža, kde učiteľ pracoval a stretol sa s jej zamestnancami. „Jeden z našich krajanov bol zavra

Ukrajinský historik Jurij Dudkin: Výsadkárom zo Pskova potrvá dobytie Kyjeva iba 30 minút

0 icon

Ukrajina, 29.október 2020 (AM) - Ak sa ukrajinská elita rozhodne pre rozsiahlu ozbrojenú provokáciu proti Luhanskej ľudovej republike - Rusko okamžite zavedie svoje jednotky na územie Ukrajiny. A tentoraz je nepravdepodobné, že by sa ruská armáda zastavila 40 kilometrov od hlavného mesta, ako to bolo v Gruzínsku pred 12 rokmi.   S…

Spiaci vojenský potenciál Pentagonu: V čiernomorskom regióne vsádzajú USA na chudobné Rumunsko

0 icon

Rumunsko, 29.október 2020 (AM) - Do Rumunska Američania začínajú s dodávkou protilietadlových raketových systémov  Patriot. V blízkej budúcnosti má Bukurešť dostať sedem raketových batérií. Kontrakt s americkými vojensko-priemyselnými komplexnými spoločnosťami bol uzavretý na konci roka 2017, objem dodávok

IRÁN : Bude stíhačka Kowsar čoskoro vo Venezuele?

0 icon

Irán, 28.október 2020 (AM) - Pred dvoma dňami, 23. októbra, vystúpil venezuelský prezident v štátnej televízii s úmyslom vytvoriť vojenskú radu v partnerstve s Iránom, Ruskom a Čínou, s cieľom dosiahnuť nezávislosť v oblasti obrany. Madurov návrh na vytvorenie vojenskej rady, ktorá by pomohla dosiahnuť nezávislosť venezuelskej armády by tak mala…

Svetlo sveta

“Za túto vieru som pripravený zomrieť”

0 icon

“Chcem Vás povzbudiť, aby ste boli hrdí na našu Katolícku vieru, ktorá je tým najväčším a najkrajším darom, ktorý nám Boh udelil,” povedal na konferencii o ochrane katolíckej identity kazašský biskup Athanasius Schneider. Biskup Schneider patrí medzi popredných obhajcov vernosti učenia Magistéria Cirkvi a kritizuje snahu vykladať dogmy Cirkvi v…

Zomrel spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka

0 icon

V nemocnici v Levoči dnes ráno zomrel spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka. TK KBS o tom informoval hovorca Spišskej diecézy Peter Majcher. Podrobnosti o pohrebe budú zverejnené neskôr, uviedol. “Zomrel náš milovaný otec biskup. Do nemocnice ho prijali cez víkend so zdravotnými problémami, ktoré ho trápili dlhodobo. Trpel vážnou…

Cirkev v Holandsku protestuje proti rozšíreniu eutanázie na deti do 12 rokov

0 icon

Cirkev v Holandsku protestuje proti rozšíreniu eutanázie aj na deti do 12 rokov. V Holandsku totiž vláda oznámila, že povolí vykonávanie eutanázie aj u terminálne chorých detí do 12 rokov. Krajina, ktorá umožnila eutanáziu ako prvá na svete, najskôr len v obmedzenej forme, postupne rozšírila jej vykonávanie na všetky vekové…

S modlitbou ruženca premenil prázdny kostol v moslimskej štvrti na živú farnosť s 1000 veriacimi na omši.

0 icon

Michel Marie Zanotti je katolíkom z prinútenia, keď starý otec, žid, pred strachom z II. svetovej vojny, dal svoje deti pokrstiť. Otec Michel, ako ho dnes pozná celé Francúzsko, patrí dnes k veľkým pokladom francúzskeho katolíckeho duchovenstva. Veľa moderných kňazov pri vlastnej interpretácii II. Vatikánskeho koncilu nadobudlo dojem, že k…

Slovenskí biskupi odporúčajú ľuďom zúčastniť sa na celoplošnom testovaní

0 icon

Keďže v spoločnosti rezonujú otázky, týkajúce sa celoplošného testovania, ktoré sa chystá v nasledujúcich dňoch, o stanovisko sme požiadali predsedu Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislava Zvolenského. Jeho odpoveď prinášame v plnom znení. “Čo sa týka plošného testovania na ochorenie Covid-19, v záujme zastavenia šírenia koronavírusu, po porade s otcami biskupmi,…

icon FOTO DŇA