27. časť Neznámych slovenských dejín: Ranní uhorskí králi a svätci

Bratislava 10. februára 2019 (HSP/Foto:Marián Tkáč)

 

Že vraj píšeme bludy, to len inak čítame napísané, drahí podčiarnici! Na prekonanie kríz, ktoré prichádzali na všetky rané štáty Európy, boli potrebné mechanizmy zabezpečujúce ich vnútornú stabilitu, aj „štátni svätci.“ Český historik František Graus uviedol sv. Martina v merovejskej línii Frankov a sv. Václava v přemyslovskej dynastii ako príklady kultu štátnych svätcov

Ilustračný obrázok

Bucelin uvádza Svätopluka v zozname svätých, Svätopluk sa však nestal „štátnym svätcom“, lebo nezomrel ako kráľ, „len“ ako „mních, pustovník.“ Potvrdzuje sa, ako je dôležité, ak je panovník obklopený ľuďmi vernými, ktorí mu slúžia aj po smrti. Veru aj preto, že Svätoplukov „tajomník“ Viching ho zradil, ušiel k svojim bavorským chlebodarcom, naším, veru naším prvým štátnym svätcom sa nestal Svätopluk, ale Štefan.

Svätoplukovi a jeho dedičom chýbalo pochopenie princípu, že „Božím darom sa nesmie pohrdnúť,“ a Elena Šubjaková konštatuje, že „veľkosťou daru, aký sme dostali od Boha, sa meria urážka jeho pohrdnutím.“ Pochopenie tohto zásadného princípu dejín nechýbalo o storočie neskôr „najkresťanskejšiemu kráľovi“ Štefanovi (so všetkými jeho krutosťami), ktorý sa spolu so svojím synom a ďalšími stali „štátnymi svätcami“ Uhorska.

Po smrti Štefana sa „rozsypalo vrece“ s uhorskými (nie však maďarskými!) svätcami. Život či smrť viacerých spomedzi nich sa viaže na Slovensko: Gerard, Bystrík, Svorad-Andrej, Benedik, Astrik, Imrich, Ladislav, Maurus. Mojsej Uhrín – Mojžiš Uhorský sa narodil v roku 983 na východnom Slovensku, umrel v roku 1043 (5 rokov po Štefanovi) a jeho ostatky sú uložené v kyjevskej Pečorskej lavre. Keďže ešte ani v čase jeho smrti nebol východ Slovenska pod „uhorskou správou“, a on je aj tak Uhrínom, Mojžišom Uhorským, len potvrdzuje tézu, že Uhorsko tu bolo prv ako Turci/Maďari. Pre úctu a vnútornú stabilitu štátu je veľmi dôležité, že títo muži boli za svätcov vyhlásení zväčša nedlho po smrti. No napriek dávnej úcte schválenie sviatku Cyrila a Metoda na 14. marca dosiahla u pápeža až Mária Terézia v roku 1777, a prvý raz sa slávil v Ríme v roku 1863 – aj vďaka angažovanosti hudobného génia Francisca Lista. Toho si ako „Liszta Ferenca“ privlastňujú Maďari. Záznam o Svätoplukovej „svätosti“ je z roku 1655 a Rastislav je svätý iba v pravoslávnej cirkvi (paradoxne ako ROSTISLAV) od roku 1994.

Cirkev – napriek nesúhlasu našich oživovateľov pohanských zvykov – je dodnes oporou. Stačí len pripomenúť rok 1977, keď vďaka mnohým rozhľadeným Slovákom a pápežovi Pavlovi VI. sa Slovensko stalo osobitnou cirkevnou provinciou. Prvý krok k vlastnému štátu. „Slovenský národ ako historický národ bez štátu mal svoju kultúru zakorenenú v duchovnej kultúre kresťanskej,“ tvrdí Emília Hrabovcová. Kresťanstvo sprevádza náš národ oddávna. Od čias kráľa Vannia, ku ktorému – medzi Slovenov pri Váhu – vyslal sv. Peter okolo roku 50 misionárov Syra a Juventia. Prišli sem aj rímski legionári – kresťania, ktorí asistovali pri Kristovom ukrižovaní, a potom ich prevelili do Carnunta – teda ak nie priamo do Bratislavy, tak do jej blízkeho susedstva. Ich veliteľom bol stotník Kornelius, ktorý prišiel s prosbou o krst ku sv. Petrovi. Zachovala sa legenda, že aj apoštol Pavol chodil medzi Slove(a)nov na Balkáne a nad Dunajom „po oboch Moravách“ (Vyšnej – našej, a Nižnej v Zátisí) a v provinčnom meste Sriem založil biskupstvo a ustanovil tam za biskupa jedného zo 72 učeníkov Pána – Andronika. Metod dostal v roku 863 biskupský titul práve podľa tejto diecézy. Podľa Paula Orosia boli v Subure (Zobor pri Nitre) a v Jágri biskupi a na synodu zvolanú pápežom Kornelom (od marca 251 do júna 253) prišli do Ríma medzi prítomných 61 biskupov. Nepochybne s kresťanstvom súvisia nálezy z Bojnej zo začiatku 9. storočia, a potom prišli Konštantín a Metod.

Začiatkom 10. storočia, keď Slovensko stratilo svoju politickú samostatnosť, malo za sebou už sto rokov trvajúci kultúrny vývin, ak začneme vládou Pribinu. Kresťanská kultúra, ktorá k nám prenikala z Pasova, Rezna a Salzburgu, a ktorá sa tu stretla s kresťanskou kultúrou Carihradu, zapustila tu silné korene a od nás sa šírila sa i k susedným slovanským i neslovanským národom. Naša najstaršia báseň „Proglas“ je staršia ako prvé básne prevažnej väčšiny európskych národov.

Cirkevné štruktúry slúžili štátu. Farnosti stáli na začiatku existencie obcí, ktoré žijú dodnes. Vďaka matrikám založila sa evidencia ľudí, dnešných „občanov“. Vinou nežičlivých storočí najstaršie záznamy však nepresahujú hranicu stredoveku. Nemožno zabudnúť ani na duchovnú prácu, vrátane opisovania kníh a zaznamenávania dejín, ale aj zúrodňovanie pôdy, vysúšanie močiarov či stavebnú činnosť mníchov.

A ako to bolo s kristianizáciou starých Turko-Maďarov? Gejza s rodinou bol prvý pokrstený spomedzi prišelcov. Tesne po roku 972 nemeckými misionármi na čele s Brunom zo Sankt Gallenu? Alebo v roku 974 pasovským biskupom Pilgrimom (971-991)? Pilgrim je ďalším svedectvom nemeckej rozpínavosti a úsilia o naše ovládnutie. On a po ňom aj patrón Bavorska Wolfgang prechádzali Čechami, Moravou a Uhorskom, tu kázali a šírili svoj vplyv. Pilgrim v liste z roku 974 informuje pápeža Benedikta VI. o kristianizácii Maďarov a žiada, aby ho ustanovil za arcibiskupa. Úsilie o povýšenie jeho biskupstva na misijní centrum pre Rakúsko, Korutánsko, Moravu a Uhorsko nebolo úspešne. A to napriek tomu (či preto?), že Pilgrim chcel svoj cieľ dosiahnuť za každú cenu, aj za cenu sfalšovaných pápežských listín, ktoré mali dokázať, že do Pasova v 8. storočí preniesli arcibiskupstvo z rímskeho Laureaca (dnes Lorch). Nuž, nič nové pod slnkom – nemeckí biskupi mali záľubu vo falšovaní listín. Cieľu – ovládnuť susedov – totiž malo poslúžiť všetko.

Z listu sa dozvedáme, že „Maďari preberali zvyky od domáceho, už pred nimi došlého pokrsteného obyvateľstva“ od Slovenov, a potvrdil prítomnosť kňazov, ktorých nazval sektármi, boli to Metodovi nasledovníci, pre neho heretici v grécko-slovenskej cirkvi. Táto cirkev tu bola ešte veľmi dlho. Podľa Sasinka kráľ „Belo I. (1060–1063) bol priateľom slovenskej východnej cirkvi tak, že od carihradského cisára Konštantína Monomacha obdržal i korunu“. Išlo o Monomachovu korunu, ktorou korunovali nitrianske kniežatá a ktorú vykopali v roku 1860 v Kliši pri Nitre. V roku 1074 Nemci obžalovali kráľa Gejzu I. (na dobovom obraze označený cyrilikou ako „Kralis Tourkias“) u pápeža Gregora VII. z orientalizmu: prijal „svätoštefanskú“ korunu od byzantského cisára Michala VII. Na synode v Sabolči v roku 1092 prijal kráľ, budúci svätý Ladislav, nariadenie, „že tí príslušníci latinského obradu, čo sa nedržia uhorských, to znamená východných, zvykov, budú z krajiny vykázaní.“ Titus Kolník tvrdí, že „poloslov(a)en“ Belo III. (1171–1196), mimoriadne nadaný štátnik a vojvodca aj vďaka desaťročnému pobytu v Byzantsku, „do smrti ostal údom byzantskej cirkvi.“ V roku 1243 pápež Inocent IV. bulou potvrdil, že súhlas Hadriana II. a Jána VIII. vykonávať bohoslužby v slovenskom jazyku ostáva v platnosti. Stúpencov „starej viery“ podriadili cez vikárov latinským biskupom. Zásluhu na tom má mladšia vetva Arpádovcov, ktorá na rozdiel od Štefanovcov podporovala východné kresťanstvo. Zlom v prospech latinčiny nastal až po vymretí Arpádovcov a nástupe Anjouovcov na uhorský trón.

Arpádovský štát bol teda viacjazyčný a s dvoma cirkevnými obradmi: Metodovým slovenským a latinským. Králi boli naozaj „uhorskí“: nevedeli po maďarsky. Vedel o tom svoje František Sasinek: „Ačkoľvek dejepisne zistené je len o kráľovi Žigmundovi, že okrem iných jazykov hovoril i kumánsky (maďarsky), a o kráľovi Matejovi, že znal i maďarsky, predsa tento nemal dvor maďarský, ale český; vydal nielen veľký počet listín českých, ale i listinu glagolskú. Dosť sa Viliam Fraknói (do roku 1874 Viliam Frankl), rodák z Mojmíroviec, katolícky biskup, tajomník Uhorskej akadémie vied) nachodil po archívoch domácich a zahraničných, ale nikde nenašiel ani riadočka maďarského po kráľovi Matejovi.“

Medzitým kráľovstvo prežilo obdobie križiackych výprav, ktoré 27. novembra 1095 na synode v Clermonte vyhlásil ako „svätú vojnu“ proti moslimom pápež Urban II. Keď sa účastníci prvej výpravy (1096), ktorí v Česku podnietili protižidovské pogromy, dostali do okolia Nitry, slovenské obyvateľstvo sa postavilo na ochranu židov, a križiakov rozprášilo. Tento čin charakterizoval celé storočia slovensko-židovské vzťahy.

Milí podčiarnici, prečo nesmú Slováci nazrieť do svojho vlastného zrkadla sami, svojimi očami? Prečo im nadávate hlava – nehlava? Čítajte, čo píšu a v pokore nad tým premýšľajte. Ak vám naozaj ide o pravdu. / 6. 2. 2019.

 

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Mimovládky z oblasti vzdelávania žiadajú premiéra a ministra školstva, aby sa deti vrátili do škôl

0 icon

Bratislava 27. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Mimovládne organizácie z oblasti vzdelávania a Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSĽP) žiadajú premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) a ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS), aby znovu zaviedli prezenčnú formu vzdelávania Ako informoval mediálny tím SNSĽP, týka sa to druhého stupňa základných škôl a…

Alžírčan cestuje do Nemecka už druhý rok, policajti ho zadržali na hraniciach a poslali do Sečoviec

0 icon

Stakčín 27. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:Facebook-Polícia SR-Banskobystrický kraj)   Policajti oddelenia hraničnej kontroly sídliaci v obci Topoľa v okrese Snina kontrolovali v pondelok (23. 11.) v obci Stakčín štátneho príslušníka Albánska bez cestovného dokladu Ako zistili, cieľom jeho cesty je Spolková republika Nemecka, z Alžírska vycestoval pred dvoma rokmi. Informovala o…

Na Slovensku vo štvrtok stúpol počet pozitívnych o 1849, pribudlo 22 úmrtí. Miera pozitivity dosiahla 16,9%

0 icon

Bratislava 27. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR–Roman Hanc)   Na Slovensku vo štvrtok (26. 11.) pribudlo 1849 pozitívne testovaných na nový koronavírus, vykonalo sa 10.928 testov. Pribudlo 22 úmrtí. Z ochorenia sa vyliečilo ďalších 2907 ľudí. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webovej stránke covid-19.nczisk.sk Za uplynulý deň v krajine…

Regulačný úrad posúdi oxfordskú vakcínu, v prípade priaznivých záverov by ju mohli nasadiť v decembri

0 icon

Bratislava 27. novembra 2020 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-Alastair Grant, Pixabay)   Britská vláda požiadala tamojší Regulačný úrad pre lekárske a zdravotnícke potreby (MHRA) o posúdenie vakcíny proti koronavírusu vyvinutej spoločnosťou AstraZeneca a Oxfordskou univerzitou, čím sa Spojené kráľovstvo posunulo o krok bližšie k možnému nasadeniu očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19. Informuje o…

Ľudovít Goga: Sme proti migrácii, ale naše stanovisko k maďarskému a poľskému vetu vzíde z rokovania s koaličnými partnermi

0 icon

Bratislava 27. novembra 2020 (HSP/Foto:SITA-Marek Mrviš)   Je to ťažké rozhodovanie: EÚ by nemala členským štátom blokovať peniaze pre otázky právneho štátu, lenže európske peniaze veľmi potrebujeme, hovorí nevlastný brat Borisa Kollára, poslanec Národnej rady Ľudovít Goga (Sme rodina). Ako sa Sme rodina rozhodne, keď príde na lámanie chleba? Hlavné…

Barnier: Budú pokračovať osobné rokovania s Londýnom, nezhody však pretrvávajú

0 icon

Brusel 27. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Yves Herman)   Hlavný vyjednávač Európskej únie pre brexit Michel Barnier v piatok oznámil, že večer pricestuje do Londýna na rokovania o pobrexitovej obchodnej dohode medzi Britániou a EÚ Zároveň varoval, že v tejto veci stále pretrvávajú výrazné názorové nezhody. Informovala o tom agentúra AFP. Barnier…

Alexander Biró: Zadržanie Dušana Kováčika je tragédiou pre celú prokuratúru

0 icon

Bratislava 27. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   Zadržanie a stíhanie špeciálneho prokurátora Dušana K. je tragédiou nielen pre Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), ale pre prokuratúru ako takú a pre všetkých prokurátorov. Uviedol to zástupca špeciálneho prokurátora Alexander Biró v pléne Národnej rady (NR) SR po tom, ako predložil…

Talianska vláda trvá na zatvorení lyžiarskych stredísk počas Vianoc

0 icon

Rím 27. novembra 2020 (SITA/APA/HSP/Foto:TASR-Oliver Ondráš)   Talianska vláda napriek odporu severných regiónov trvá na zákaze dovoleniek v lyžiarskych strediskách počas vianočných sviatkov Zimná turistická sezóna ma zásadný hospodársky význam, strediská ale možno otvoriť, až keď poľaví epidémia, čo môže trvať jeden a pol mesiaca, uviedol minister pre regionálne záležitosti…

Andrej Martin nenašiel pochopenie u nikoho. Je smutné, ako ľudia prestávajú byť ľuďmi, vraví

0 icon

Bratislava 27. novembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Frank Franklin II)   Slovenský tenista Andrej Martin mal po finálovej účasti na challengerovom turnaji v ekvádorskom Guayaquile v úmysle štartovať aj na antuke v peruánskej Lime. Plány mu však skrížila nečakaná situácia a do miesta konania nasledujúceho turnaja nestihol doraziť včas. Spolu s Patrikom Fabianom,…

Poslanci neodobrili správy generálneho aj špeciálneho prokurátora o činnosti prokuratúry za rok 2019

0 icon

Bratislava 27. novembra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Poslanci Národnej rady (NR) SR neodobrili Správu generálneho prokurátora SR o činnosti prokuratúry v roku 2019 a poznatkoch prokuratúry o stave zákonnosti v SR. Rozhodli o tom v piatkovom hlasovaní Zo správy vyplýva, že Generálna prokuratúra (GP) SR eviduje za rok 2019 celkovo…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Jana Tutková

D3 cesta alebo Pandemický plán bez stredovekých praktík

0icon

Za cenu jedného testu sa dá kúpiť 150 kapsulí vitamínu D3 v dávke 3 000 IU denne za maloobchodnú cenu. Vláda by to vedela nakúpiť výhodnejšie pre všetkých občanov a investovať tak do zdravia až do konca jari. Dostatok vitamínu D3 je prevenciou hospitalizácií a liečbou COVID-19, ale aj niektorých…

Mária Benová

Pellegrini sa priznal, že premiérom sa stal až po rokovaniach s ambasádou USA

0icon

Bývalý premiér Peter Pellegrini už reagoval na slová Moniky Jankovskej, ktorá ho i s R.Ficom v stredu spomenula počas výsluchu na NAKA. Jankovská sa tam priznala k viacerým trestným činom a tvrdila, že Ficovi i Pellegrinimu hovorila, že "rieši" kauzu miliónových televíznych zmeniek. [Zdroj: TA3/TASR] Dnes však nie je až…

Jozef Slávik

Idiot ...

0icon

Idiot. Ide pôvodne o latinské slovo, označujúce v dobách gréckych mestských štátov ľudí, starajúcich sa iba o svoje vlastné záujmy na úkor celku. Neskôr sa názov idiot začal používať na označenie ľudí s veľmi nízkym intelektom, všeobecným laikom a to až do takej miery, že to úzko súviselo aj s naivitou a duševnou…

Ivan Holek

Slováci ako pokusné myši! Výzva k občianskej neposlušnosti!

0icon

Je čas vážne uvažovať o občianskej neposlušnosti, pretože Slovensko sa stáva obeťou človeka, ktorého správanie sa začína vymykať spod kontroly. Tento človek uveril sám sebe, že chce národu dobre a považuje sa za jeho záchrancu. Tento človek nadobudol presvedčenie, že jedine on vie ako najlepšie zvládnuť epidémiu, a preto má…

Marek Danko

Či zvíťazil ukrajinský Majdan?

0icon

Takzvaná revolúcia dôstojnosti nevyriešila žiaden z problémov na Ukrajine. Naopak, stala sa zdrojom novej politickej krízy, ktorá vyústila do ľudských, ekonomických a územných strát. V čase získania nezávislosti mala Ukrajina už väčšinu formálnych atribútov a inštitúcií štátnosti. Avšak nešla tým, že by ich naplnila novým obsahom a optimalizovala ich funkčnosť, ale tým najjednoduchším spôsobom –…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Tupac a Biggie: Smrť a konšpirácie 1. časť

0 icon

Na začiatku deväťdesiatych rokov sa stal rap jedným z najpopulárnejších žánrov a jeho predstavitelia sa začali nielen objavovať v tabuľkách najpopulárnejších skladieb, ale aj na titulných stránkach novín. Nová generácia raperov potom gangsterský život nielen opisovala, ale aj žila. Dve z najvýznamnejších mien svetového gangster rapu boli Tupac Shakur a The Notorious B.I.G. (známy tiež…

Koľko stromov je potrebných na výrobu kyslíka pre jednu osobu?

0 icon

Význam stromov je v našom svete nekonečný a nedocenený. Stromy predstavujú cenný a v meste o to vzácnejší biotop pre veľké množstvo užitočných, chránených rastlín a živočíchov. Chcel by si vedieť viac o histórii našich predkov? Opýtaj sa stromov! Stromy predstavujú jedny z najdlhšie žijúcich organizmov na Zemi a sú tak nemými svedkami našej minulosti. Často sa používali ako…

Prečo by sme nemali nosiť rovnaké pyžamo dva dni za sebou?

0 icon

Priemerný muž si mení pyžamo každých 13 nocí. Ženy obyčajne čakajú až 17 nocí. Väčšina žien má viac pyžám a majú tendenciu zabúdať na to, ako dlho sú už vonku. Aj keď sa plazenie do postele v dobre oblečenom pyžame môže zdať neškodné, môže to mať niektoré alarmujúce dôsledky. 1. Spíš v nezdravom prostredí

Svoje problémy vyriešili po svojom. Tieto fotografie ťa dostanú do kolien

0 icon

Neexistujú žiadne problémy, ktoré by sa nedali vyriešiť. Tohto hesla sa držali aj títo ľudia, ktorí ťa vďaka týmto fotografiám dostanú do kolien. Svoje problémy sa rozhodli riešiť razantným spôsobom, ktorý sa podarilo zachytiť pomocou fotoaparátov. Často sa vraví, že ak to vyzerá hlúpo a funguje to, tak to vôbec…

Čo je ekologickejšie? Kúpiť si umelý alebo živý vianočný stromček?

0 icon

Vianočný stromček začína byť v blížiacom sa období opäť súčasťou našich príbytkov. Ťažko uveriť, že na Slovensku ho poznáme už viac ako dve storočia. Aká je ale ekologickejšia verzia? Falošný alebo živý? Na naše územie sa tradícia zdobiť vianočný stromček dostala až koncom 18. storočia z Nemecka. Najprv sa udomácnil v…

Vo svete IT

Ktorí výrobcovia smartfónov dokázali vygenerovať najväčší príjem za uplynulý kvartál? Toto sú najnovšie čísla!

0 icon

Tento rok je nielen pre bežných ľudí, ale aj pre podnikateľov náročnejším ako pominulé roky. Dôvodom je aktuálne prebiehajúca pandémia. Na druhej strane treba povedať, že mnoho spoločností sa chytilo šance a podarilo sa im aj napriek sťaženým podmienkam dosiahnuť obdivuhodných výsledkov. Dobrým príkladom je výrobca smartfónov, spoločnosť Xiaomi, ktorý…

Mozgový implantát umožnil dvom paralyzovaným ľuďom ovládať počítač pomocou myšlienok

0 icon

Podľa aktuálnych štatistík v populácii žije približne 1,9% ľudí trpiacich nejakou formou paralýzy. Ide tak o veľkú časť populácie, ktorá sa ráta v miliónoch. Vo všeobecnosti ide  o stav, ktorý v nejakej miere obmedzuje bežný život ľuďom v závislosti od objemu postihnutia. V novej štúdii publikovanej v magazíne NeuroInterventional Surgery…

Zem a Venuše majú toho spoločného viac, ako sme si doposiaľ mysleli

0 icon

Tím výskumníkov, vedený Paolom Sossim, nedávno ukončil výskum, ktorý sa zameriaval na možný vznik života na Zemi. Jedným z bodov výskumu bol aj pohľad na atmosféru Zeme, ktorá existovala pred 4.5-miliardami rokov. Vedci tvrdia, že v tom období by našu planétu spoznal len málokto, píše portál Slashgear. Tá sa od…

Skladací dron MJX Bugs 7, ktorý konkuruje aj overeným modelom od DJI, aktuálne kúpiš za skvelú cenu

0 icon

Spoločnosť MJX je už roky vo svete dronov známa najmä svojimi dostupnými, no za to stále naozaj kvalitnými dronmi, ktoré spájajú najlepšie technológie pre začiatočníkov a pokročilých letcov s naozaj nízkou finálnou cenovkou. Na trh sa len nedávno objavil ďalší zaujímavý dron, ktorý by určite nemal ujsť oku žiadneho nadšenca…

Muž, ktorému chýba veľká časť mozgu, spochybňuje všetko, o čom sme si mysleli, že sme o vedomí vedeli

0 icon

V roku 2007 sa odohral naozaj zvláštny prípad. Do nemocnice vošiel Francúz, ktorý sa sťažoval na bolesť nohy. Už v minulosti sa lekárom hlásil s podobnými problémami a tí prišli na to, že za jeho problémy môže vyplnenie mozgových komôr mozgomiešnym mokom. Píše portál iflscience.com. Lekári sa teda rozhodli pozrieť…

Armádny Magazín

Prečo britské médiá zrazu odhalili nacistov na Ukrajine?

0 icon

Ukrajina, 27. november 2020 (AM) - Určite mnohí počuli, že „nacizmus na Ukrajine je výmyslom ruskej propagandy“. Západné ( ale a aj slovenské – pozn. AM) médiá používali toto zariekanie neustále.   Lenže stal sa „zázrak“. Britské médiá zrazu „zbadali“ neonacistov v Kyjeve a kvôli ich vplyvu na radikálov Albionu vyhlásili poplach. Labour

Veterán studenej vojny, strategický bombardér Tu-95, uskutočnil svoj prvý let pred 68 rokmi

0 icon

ZSSR/Rusko, 27. november 2020 (AM) – V auguste 1945 zhodili Američania atómové bomby na japonské mestá Hirošima a Nagasaki. Táto udalosť kardinálnym spôsobom zmenila predstavy vo svete o priebehu budúcich vojen. Zdalo sa, že použitie atómových zbraní by dokázalo rozhodnúť akýkoľvek konflikt a už vtedy to bolo veľmi vážne – krajiny videl

Assad rozprášil Turecký Bayraktarov mýtus!

0 icon

Sýria, 27. november 2020 (AM) - V marci 2020 uskutočnila Sýrska armáda bleskový protiútok na turecké pozície. Ten sa odohral ako odozva na útoky bezpilotných lietadiel smerom na Generálny štáb pro-sýrskych povstaleckých jednotiek v Sýrii v oblasti Idlib. Turci sa dostali do mieridiel sýrskeho odporu a pre Sultána to nebude ľahké.…

Vojenská technika: Svet vie o najmenej 92 „stratených“ nukleárnych bombách - a ďalšie zaujímavosti

0 icon

Rusko, 27. november 2020 (AM) - 2. sv. vojna bola priestorom na realizáciu tých najfantastickejších projektov vojenských konštruktérov Preteky v zbrojení priviedli ku skonštruovaniu obrovských diel, rádiom riadených bômb, lietadlových lodí, ale aj nezvyčajných vzdušných lietadlových korábov. Od roku 1930 sa v ZSSR inžinierom Vladimírom V

Hrdinovia získali ocenenia v ankete Vojenský čin roka 2019

0 icon

Slovensko, 27. november 2020 (AM) - Minister obrany Jaroslav Naď dnes spolu so štátnym tajomníkom rezortu obrany Marianom Majerom, generálnym tajomníkom Služobného úradu MO SR Petrom Kozákom, náčelníkom Generálneho štábu OS SR gen. Danielom Zmekom a hlavným poddôstojníkom OS SR štáb. nrtm. Marcelom Kaniakom zablahoželali laureátom pravidelnej ankety V

Svetlo sveta

25.11. Svätá Katarína Alexandrijská, mučenica čistoty

0 icon

Svätá Katarína Alexandrijská je mučenica, ktorá bola ako 18 ročná umučená rukami pohanského vládcu Maxentiusa. Cirkev ju zaraďuje medzi 14 svätých pomocníkov v núdzi, ktorých orodovanie u Boha sa uznáva ako osobitne účinné. Svätá Katarína bola o 1100 rokov identifikovaná svätou Johankou z Arku ako jednou z tých, ktorá sa…

Hriech Lenivosti

0 icon

« Je dokonané » (Jn 19, 30)Šieste slovo, ktorým sa nám prihovára Ježiš z kríža, je vyslovené na zadosťučinenie hriechu lenivosti. Lenivosť je choroba vôle, ktorá spôsobuje, že zanedbávame svoje povinnosti. V bežnom živote sa prejavuje ako lenivosť, neochota, ľahostajnosť, ľahkovážnosť. Lenivosť v náboženskej oblasti je predovšetkým nevôľa k duchovnému…

Otec Urbančok: Blíži sa bibliou predpovedaný koniec sveta ?

0 icon

Homília na 25. nedeľu po Turícach – Misál sv. Jána XXIII. Mt 24,15-35 Keď uvidíte ohavnosť spustošenia na svätom mieste, ako predpovedal prorok Daniel – kto číta, nech pochopí: vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr, kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu,…

Arcibiskup Fulton J. Sheen: Nebo nie je až tak ďaleko

0 icon

V jednej známej piesni sa hovorí: “Keď som pri tebe, som v nebi.” Nech to znie akokoľvek ľúbivo, toto nie je nebo, o ktoré človek na zemi zápasí. Ak chceme hovoriť o nebi, musíme najskôr pochopiť, prečo nebo je večnosť. Hovoriť o večnosti znamená pochopiť čas. V nebi nie je…

Očistec je miestom utrpenia, ale zároveň predĺžením Božieho milosrdenstva po smrti

0 icon

Pre veľkú väčšinu ľudí je takmer nemožné dosiahnuť na tomto svete dokonalosť. A preto Cirkev hovorí o Očistci. Pre väčšinu z nás je nemožné zomrieť v stave dokonalosti. Ďakujme Bohu, že vo svojom milosrdenstve, nám ľuďom, dal Očistec. Očistec je pre nás rozšírením Božieho milosrdenstva z tohto sveta do nadprirodzeného.…

icon FOTO DŇA