Tokamak. Rusko stojí na prahu technológií, vďaka ktorým elektrárne budú pracovať tisíce rokov

Bratislava 21. júla 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Pavel Lisitsyn)

 

V ČR zvažujú, kto dostavia Dukovany. Rusov z politických dôvodov z tendra vylúčili. Ruská veda, ale drží krok so svetom, ba má našliapnuté smerom k fúznym reaktorom, kompaktným či rýchlym. Aký je stav bádania a praxe? Čo v budúcnosti Rusko ponúkne? Rozhovor s Alexejom Kovalyšinom z Kurčatovovho inštitútu

jadrový reaktor
Na snímke jadrový reaktor

Aký je rozdiel medzi klasickým jadrovým reaktorom a termonukleárnym reaktorom (tokamak)? Prečo sú tokamaky zaujímavé pre budúcnosť?

Alexej Kovalyšin (námestník riaditeľa výskumu, Kurčatovov inštitút): Klasické jadrové reaktory generujú energiu štiepením ťažkých jadier, kým termonukleárne reaktory musia energiu získavať fúziou ľahkých jadier. Medzi klasickým jadrovým reaktorom a termonukleárnym existujú dva významné rozdiely. Prvým je to, že fúzny reaktor produkuje podstatne menej rádioaktívnych produktov ako klasický jadrový reaktor. Po druhé termonukleárna energia má neporovnateľne väčšiu zdrojovú základňu.

Jadrová energia, ktorú človek používa, sa kedysi uložila vo vesmíre ako výsledok životného cyklu prvej generácie hviezd. Energia sa uložila v ťažkých jadrách (urán, tórium) a v ľahkých (je ich celkom dosť). Jadrová energia sa uvoľňuje štiepením ťažkých jadier alebo syntézou tých ľahkých. Naučili sme sa získať jadrovú energiu z ťažkých jadier v prostredí jadrových reaktorov.

Štiepi sa, ak je ťažké jadro náhodne rozdelené na dva fragmenty, vznikajú pritom takmer všetky prvky periodickej tabuľky; tieto sú tvorené ako vedľajší produkt, väčšina z nich je rádioaktívna. Počas syntézy ľahkých jadier sa tvoria jeden alebo dva špecifické produkty, ktoré rádioaktívne nie sú. Preto je termonukleárna energia oveľa „čistejšia“.

Ďalším rozdielom je zdrojová základňa. Zdrojovou základňou jadrovej energie sú zásoby uránu a tória. Sú veľké, ale obmedzené. Energia uložená v týchto prvkoch bude ľudstvu stačiť na mnoho stoviek rokov. Zdrojová základňa termonukleárnej energie je prakticky nekonečná.

Odpoveď na druhú časť otázky: Zvládnutie termonukleárnej energie sa ukázalo ako veľmi ťažký problém. Teraz sa vedci z celého sveta stretávajú s otázkou fúzie jadier deutéria a trícia, ďalej deutéria. Tieto reakcie sú podstatne menej rádioaktívne ako atómové, ale napriek tomu produkujú určité množstvo rádioaktívnych produktov.

Ovládnutie týchto reakcií navždy zachráni ľudstvo pred energetickými problémami. Ďalším krokom je zvládnutie celého spektra termonukleárnych reakcií. Myšlienka na to, ako by vyzeral svet, ktorý osedlá termonukleárnu reakciu, napríklad bór-vodík, je veľmi dobre ukázaná v sci-fi Iron Man (franšíze Marvel Studios). Ide o kompaktné energetické zdroje o rovnakej hutnosti ako jadrové, ale bez akejkoľvek rádioaktivity.

 

Rusko postavilo prvú jadrovú elektráreň (nevojenské využitie), v oblasti jadrových ľadoborcov má vedúce postavenie. V súvislosti so vznikom ruských hypersonických zbraní naznačujú niektoré médiá, že si Ruská federácia poradila s otázkou výstavby kompaktných reaktorov. Ako sa tieto líšia od jadrových zariadení, umiestnených na palubách medziplanetárnych sond? V čom je ruský vedecký prielom? V päťdesiatych rokoch sa USA aj ZSSR pokúsili vytvoriť jadrovej motory pre bombardéry dlhého doletu

Do začiatku šesťdesiatych rokov Sovietsky zväz i USA aktívne pracovali na konštrukcii jadrových lietadiel a jadrových riadených striel na vojenské účely. Zároveň vyriešili hlavné technické problémy. Dokonca vzlietlo upravené bombardovacie lietadlo TU-95 s jadrovým reaktorom na palube.

Túto prácu mal na starosti Kurčatovov inštitút. Potom čo pod vedením S. P. Koroľova skonštruovali balistické strely, okamžite bolo jasné, že tieto strely predstavujú riešenie pre všetku škálu definovaných úloh. Od ďalšieho vývoja leteckých jadrových nosičov upustili z nasledujúcich dôvodov: nebolo možné ochrániť posádku ani náklad pred rádioaktívnym (o) žiarením.

Kurčatovov inštitút sa v súčasnosti nezúčastňuje na žiadnom vývoji, ktorý by kráčal práve uvedeným smerom. Táto téma však dala podnet celej rade výskumov v oblasti jadrového vesmíru. Ak hovoríme o vývoji infraštruktúry v slnečnej sústave: bude vyžadovať rozsiahlu nákladnú dopravu (Mesiac, Mars, Jupiterovej satelity, Saturnove satelity, pás asteroidov), taká úloha sa dá vyriešiť iba pomocou jadrovej energie. Všetky predné vesmírne mocnosti uvažujú o vytvorení takéhoto dopravného systému.

Hlavné smery vývoja sú nasledovné. Po prvé ide o jadrové raketové motory (NERVA; ЯРД). Základným princípom fungovania jadrového raketového motora je kompaktný jadrový reaktor, ktorým je čerpaná pracovná tekutina (vodík), vytvárajúci reaktívny ťah. Na konci 80. rokov vytvorili ako Rusko, tak aj USA pozemné prototypy týchto motorov. V ZSSR tento motor testovali na skúšobnom polygóne v Semipalatinsku a mal ťah 4 tony. Pre Maršovskú (martovskou/Marťan) expedíciu vyvinuli motory s ťahom 20 ton.

Druhý smer sa uberá cestou elektro-nukleárneho dopravného systému, ktorý sa skladá z kompaktného jadrového reaktora, zariadenia na výrobu elektriny a plazmového reaktívneho motora (NEP, ЯЭДУ). Takýto systém umožňuje dosiahnuť stáleho ťahu, ako aj schopnosť manévrovania.

Tretím vektorom vývoja sú lunárne zariadenia čiže kompaktné jadrové reaktory, tieto sú navrhnuté na výrobu konvenčného raketového paliva z miestnych surovín. Ďalší výskum ukáže, ktorá z týchto oblastí bude najúčinnejšia. Nie je potrebné sa ponáhľať, pretože vo fáze strategického plánovania dochádza k chybám s najzávažnejšími dôsledkami.

 

Tokamak používa ako palivo vodík. Je možné predpokladať, že morská voda, obsahujúca viazaný vodík, môže byť alternatívnym zdrojom paliva?

Fúzny reaktor by mal používať nielen vodík, ale ťažké izotopy vodíka (deutérium). Obsah deutéria vo vode je 0,01%. Táto skutočnosť nám umožňuje tvrdiť, že vývoj termonukleárnej reakcie bude schopný poskytnúť ľudstvu energiu navždy. Odpoveď na vašu otázku je teda áno.

 

Neďaleko mesta Tomsk sa stavia reaktor s uzavretým cyklom, založeným na princípe rýchlych neutrónov. Ako pomôže nakladať s vyhoretým palivom z iných jadrových elektrární? Čo je to uzavretý cyklus? Je toto ono perpetuum mobile?

Existujúca jadrová energetika využíva izotop uránu 235. Jeho obsah v prírodnom uráne je iba 0,7%. Reaktory na princípe rýchlych neutrónov umožňujú využiť zvyšných 99,3% uránu 238. Najprv, v dôsledku jadrovej reakcie, premieňajú urán 238 na plutónium, potom ho spália. Okrem toho sú tieto reaktory navrhnuté tak, aby obsah plutónia vo vyhorenom palive bol vyšší ako v pôvodnom. Takáto operácia vyžaduje 1) prepracovanie vyhoretého paliva, tzn. výrobu nového paliva z vyhoreného, ​​2) opätovné vloženie recyklovaného paliva do reaktora. To znamená, že cyklus reaktor – spracovanie – reaktor je vo svojej podstate uzavretý.

Existujúce reaktory pracujú podľa schémy: reaktor – skladovanie vyhoreného paliva – úplne nové palivo, toto nové palivo je odoberané z prírodného uránu. Teoreticky teda rýchle reaktory umožňujú používať nielen urán 235, ale aj urán 238, ktorého je približne 140 násobne viac. Podľa moderných odhadov: zásoby U-235 umožňujú, aby jadrová energetika fungovala nejakých 30-50 rokov … To rýchle reaktory tento limit zvýšia približne 140 násobne, teda na tisícročia. Z pohľadu jednej generácie to naozaj vyzerá ako perpetuum mobile.

 

Médiá uviedli, že tokamak T-15MD je jedinečný. Ako sa líši od európskeho projektu ITER?

Kým sa hľadá riešenie vo sfére termonukleárnej energie, každý tokamak je svojím spôsobom jedinečný, pretože je navrhnutý pre testovanie určitých konkrétnych teoretických hypotéz. Jedinečnosť T-15MD spočíva v tom, že ide o prototyp zdroja termonukleárnych neutrónov (Термоядерный источник нейтонов, ТИН). Faktom je, že zatiaľ dokážeme získať z termonukleárnej reakcie menej energie, ako koľko na fúziu spotrebúvame. Cieľom klasického termonukleárneho výskumu je, aby sa dosiahlo udržanie plazmy po „neobmedzenú“ dobu. Ak vynaložíme energiu na získanie plazmy potrebných parametrov, potom energetický zisk bude tým väčší, o čo dlhšie udržíme plazmu stabilnú. Projekt ITER koncipovali, aby zodpovedal tejto koncepcii.

Doteraz sa ľudstvo naučilo stabilizovať plazmu krátkodobo: energetický výstup termonukleárnej reakcie zhruba zodpovedá vynaloženej energiu na prevádzku takéhoto reaktora. V priebehu prebiehajúcej termonukleárnej reakcie získavame neutróny, ktoré môžeme použiť nie k získaniu energie, ale na výrobu nového paliva pre konvenčné jadrové reaktory, napríklad cestou ožiarenia tória. V tomto prípade sa ТИН stáva súčasťou celkového systému jadrovej energetiky a umožňuje spustenie perpetuum mobile z predchádzajúcej otázky, ale bez komplikovaného prepracovania vyhoretého jadrového paliva.

 

Rusku nepovolili dokončiť stavbu jadrovej elektrárne Dukovany v Českej republike. Potrebuje Rusko tento projekt, pokiaľ sa ďalšia éra posúva do ríše termonukleárnej fúzie?

Jadrová energia sa už dlho komercializuje, rovnako ako rozhodnutie o jej využití a podpore. Táto otázka, konkrétne na Dukovany, by teda mala byť adresovaná skôr českej vláde. Je potrebné poznamenať, že prvú etapu JE Dukovany (ČSSR) realizovali v úzkej spolupráci špecialistov z krajín RVHP, kde hrali dôležitú úlohu špecialisti z Československa.

 

Má termonukleárna fúzia uplatnenie v obrannom priemysle?

Termonukleárnu fúziu na vojenské účely zvládali už v 50. rokoch. Chrbticu strategických jadrových síl Ruska a Spojených štátov tvoria termonukleárne hlavice. To umožnilo svetu, aby sa 75 rokov vyhýbal veľkým, ničivým vojnám. Ukázalo sa, že riešenie problému mierového využitia termonukleárnej fúzie je oveľa ťažšie.

 

Je pravda, že sa na mieste, kde pôsobí aktívny tokamak, môže objaviť čierna diera? Aké javy spojené s teóriou relativity sú v nej (singularite/kolapsaru) pozorované?

Čierna diera v mieste, kde tokamak pôsobí, nemôže vzniknúť. Príliš odlišné druhy energií … Je známe, že, aby sa na mieste Zeme objavila čierna diera, musí byť zemeguľa skomprimovaná na veľkosť škatuľky od zápaliek. Tokamak takou energiou nedisponuje.

Tokamak pracuje na princípoch klasickej fyziky. Javy spojené s teóriou relativity, ku ktorým dochádza v tokamaku, sú akýmsi defektom hmoty, resp. transformáciou hmoty na energiu, a to podľa známeho vzorca E = mc2. To však nie je rysom tokamaku, ale jadrových reakcií všeobecne.

Ďakujeme za interview.

Vladimír Franta

 

 

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

V Turecku hasiči už tretí deň bojujú s rozsiahlymi požiarmi

0 icon

Istanbul 31. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-IHA via AP)   Hasiči v Turecku v sobotu už tretí deň bojujú s mohutnými lesnými požiarmi, ktoré vypukli v rôznych častiach krajiny. Informovala o tom agentúra DPA Turecký minister poľnohospodárstva Bekir Pakdemirli uviedol, že momentálne je aktívnych desať požiarov vrátane troch v provincii Antalya. Hasičom…

Organizácie OSN upozornili, že počet hladujúcich ľudí sa zvýši

0 icon

New York 31. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ben Curtis)   Hladomor v najbližších troch mesiacoch zasiahne 23 oblastí na svete. Najväčšie nebezpečenstvo hrozí v etiópskom štáte Tigraj, na juhu Madagaskaru, v Jemene, Južnom Sudáne a severnej Nigérii, informovala v piatok tlačová agentúra AP s odvolaním sa na správu organizácií OSN Organizácia OSN…

Za piatok pribudlo 66 prípadov nákazy pri viac ako 10-tisíc PCR testoch

0 icon

Bratislava 31. júla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Michael Kappeler/dpa via AP)   Za piatok 30. júla pribudlo na Slovensku 66 prípadov nákazy koronavírusom pri viac ako 10-tisíc vykonaných PCR testoch. Počet hospitalizovaných pacientov s potvrdeným ochorením COVID-19 alebo s podozrením naň ostáva na čísle 81 Prvou dávkou vakcíny zaočkovali v piatok takmer päťtisíc…

Zmarenie zásahu inšpekcie ministerstva vnútra iniciovali mainstreamoví novinári. Minister Mikulec sa priznal, že konal na ich podnet

0 icon

Bratislava 31. júla 2021 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Minister vnútra Roman Mikulec sa priznal, že zásah úradu inšpekčnej služby bol zmarený na jeho žiadosť. Učinil tak na podnet mainstreamových novinárov, ktorí od skorých ranných hodín monitorovali situáciu pred inšpekciou a na ministra vnútra sa obracali s otázkami, prečo z inšpekčnej služby vyrazilo 20 policajtov…

Naď: „Do zahraničných operácií budú chodiť iba vojaci očkovaní proti COVID-19.“ Nepovinné očkovanie zaradili do povinnej očkovacej schémy

0 icon

Bratislava/Nikózia 31. júla 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Do zahraničných operácií budú vysielaní iba vojaci očkovaní proti ochoreniu COVID-19. Rezort obrany doplnil vakcínu do očkovacích schém. Povinná bude pred odchodom na misiu kdekoľvek na svete. Pre médiá to potvrdil minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) „Každý vojak, ktorý odchádza do operácií a…

Slávna nemecká speváčka Nena upadla do nemilosti: „Burcuje“ občanov proti korona opatreniam

0 icon

Berlín 31. júla 2021 (HSP/Roman Bednár/Foto:Screenshot YouTube)   Patrí k najúspešnejším speváčkam nemeckej hudobnej histórie. Predalo sa už viac ako 25 miliónov jej hudobných nosičov. Je aj úspešnou skladateľkou a herečkou. Jej obrovská popularita, ktorá sa rýchlo šírila aj do zahraničia, sa začala v roku 1983 hitom 99 Luftballons. Nena…

„Pyrrhovo víťazstvo Ruska.“ Bývalý dánsky politik chce použiť Nord Stream 2 proti Moskve

0 icon

Kodaň 31. júla 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Dmitrij Leltschuk)   Bývalý dánsky minister zahraničia Uffe Ellemannn-Jensen vyzval západné krajiny, aby využili všetky dostupné prostriedky, aby zmenili plynovod Nord Stream 2 v "Pyrrhovo víťazstvo Moskvy" Bývalý minister priznal, že plynovod je takmer hotový, a to nehľadiac na prieťahy kvôli sankciám. Jedným z faktorov, ktoré…

Prvý tlačený Špeciál nájdete v novinových stánkoch

0 icon

    Priatelia, vážení čitatelia S radosťou vám dávame do pozornosti naše prvé tlačené vydanie - Špeciál Hlavných správ. Mali by ste ho nájsť v predajniach s novinami a časopismi a vo všetkých novinových stánkoch. Je to naša prvotina, prvý pokus vydať Hlavné správy na papieri a vyjsť tak v ústrety tým z vás, ktorí máte takúto…

V čom potrebujú zaočkovaní nejaké zastanie či ochranu? Belousovová vníma iniciatívu „Za očkované Slovensko“ ako pokus o zbieranie politických bodov

0 icon

Bratislava 31. júla 2021 (HSP/Foto: SITA/Martin Medňanský)   Mimoparlamentná strana Progresívne Slovensko (PS) zorganizovala v piatok 30. júla 2021 na Námestí Slobody v Bratislave verejnú manifestáciu s názvom Za očkované Slovensko. Bývalá politička Anna Belousovová nechápe, prečo je potrebné zastávať sa očkovaných PS akciu organizovalo ako odpoveď na protesty proti…

Bieloruský prezident Lukašenko poveril premiéra, aby poslal Tichanovskej balíček so sušienkami

0 icon

Minsk 31. júla 2021 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Sergei Shelega/BelTA Pool Photo via AP)   Bieloruský prezident Alexander Lukašenko poveril premiéra Romana Golovčenka, aby opozičnej političke Svetlane Tichanovskej poslal niekoľko balení sušienok V stredu ráno sa s ňou v Bielom dome stretol americký prezident Joe Biden. Tichanovská požiadala prezidenta, aby podporil "nenásilný prechod k…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ján Droppa

TV Covid (TA3)

0icon

Voľakedy mala TA3 hlavnú náplň info – správy. Zdesil som sa, že za posledné týždne má náplň Covid. Prepnem sem-tam a stále covid, nič iné. Mal by som podať trestné oznámenie za šírenie poplašnej správy, Ale médiá sa bránia – vraj prevzaté z objektívnych svetových spravodajstiev. Kedy, a ako sa…

Pavol Lazar

Pravdy, lži a omyly späté s protestom pred prezidentským palácom dňa 29.07. mojimi očami.

0icon

Pravdy, lži a omyly späté s protestom pred prezidentským palácom dňa 29.07. mojimi očami. 1. "Generálny štrajk".

Marián Moravčík

Riadenie pandémie sa čoraz viac podobá na systematický zločin proti ľudskosti

0icon

Keď sa pred necelým rokom začali distribuovať prvé „vakcíny“ proti Covid-19, sprevádzali ich informácie o tom, že ich účinnosť je viac ako 90 %. Ak by to bola pravda, ich použitie by veľmi rýchlo redukovalo šírenie vírusu a napríklad už pri súčasnom percente zaočkovanosti slovenskej populácie by sme mohli s…

Ivan Holek

Poznajme pravdu o záplavách v Nemecku a spamätajme sa!

0icon

Očista zeme od negatívnych ľudských mentálnych energií pokračuje! O prepojení týchto negatívnych energií so vznikom prírodných katastrof som hovoril už v súvislosti s tornádom na Morave, čo ale mnohí nechcú akceptovať. Avšak pri apokalyptických záplavách v Nemecku je toto prepojenie ešte očividnejšie.

Boris Mesár

Vakcíny proti Covid-19 vedú k novým infekciám a úmrtnosti: Dôkazy sú ohromujúce

0icon

Prípadové štúdie krajín. Úmrtnosť a chorobnosť Prvýkrát bol publikovaný na Global Research 27. mája 2021 Tento článok doktora Gérarda Delépina bol prvýkrát publikovaný vo francúzštine na našom francúzskom webovom serveri mondialisation.ca https://www.mondialisation.ca/lhecatombe-post-vaccinale-setend-dans-le-monde/5656922 Tento článok jednoznačne ukazuje, že úmrtnosť a chorobnosť sa v dôsledku očkovania dramaticky zvýšila. Zvýš

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Pláž je pre teba to najlepšie! Prečo je to tak?

0 icon

Pláž môže byť pre nás veľmi prospešná , emocionálne i fyzicky. Je to najlepší liek, keď sa cítime nahnevaní, úzkostní alebo vystresovaní. Okrem toho, že zlepšuje naše celkové duševné zdravie, môže tiež liečiť kožné ochorenia a dokonca nám pomáha spáliť pár kalórií. Čo je na pláži najlepšie? Voda

Admirál Canaris ako dvojitý agent? 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku o nemeckom admirálovi Canarisovi. Keď bol v roku 1933 menovaný na čelo vojenskej rozviedky, za cieľ si vytýčil vybudovanie špionážnej siete v Španielsku. Dosť mu v tom pomáhalo osobné priateľstvo s Francom a to, že hovoril plynule španielsky. Canaris mal mnoho priateľov medzi Židmi a snažil sa ich v čo najväčšej miere zachrániť. Ako…

Rampy pre ľudí so zdravotným postihnutím vymysleli už starí Gréci

0 icon

Rampy pre ľudí so zdravotným postihnutím, ktoré dnes väčšinou umožňujú hladký vstup do mnohých verejných budov, nie sú moderným vynálezom. Starí Gréci stavali podobné kamenné rampy, aby pomohli jednotlivcom, ktorí mali problémy s chôdzou alebo výstupom na schody. Pravda, vtedy chodili na sväté miesta úplne všetci. To robí z tohto bezbariérového prístupu…

Aké spotrebiče sú tí najväčší požierači elektrickej energie?

0 icon

Viete, kde sa vo vašej domácnosti spotrebuje najviac elektriny? Možno ste ani netušili, že hodina pozerania do televízora vás stojí 3 centy. A také vysávanie? Jedna hodina za 20 centov. Kto by to bol povedal, že pracujeme aj doma za takú almužnu, však? Medzi najväčších žrútov by ste zrejme aj vy…

Pearl Harbor: Provokácia? 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku z mini série Pearl Harbor. O tom, že väčšina Američanov vo vojne sympatizovala skôr s Britmi, ako s nacistami, asi ani nemusíme hovoriť. Najjasnejšie to potvrdzuje nečakaný výber Wendella Willkieho za kandidáta republikánov v prezidentských voľbách z roku 1940. Ako bývalý demokrat a podnikateľ získal nomináciu napriek odporu zo strany časti republikánov. Bol…

Armádny Magazín

Skončia americkí vojaci v kotli? Tisícky Talibancov chcú zaútočiť na vojenskú základňu v Afganistane

0 icon

Afganistan, 31.júl 2021 (AM) – Taliban pred niekoľkými hodinami zahájil ofenzívu na Gozarech a Karoch a plánoval do niekoľkých hodín zahájiť útok na mesto Herát, odkiaľ budú mať militanti priamy prístup na americkú základňu v Šindande, kde je niekoľko stoviek amerických vojakov a stále môžu byť rozmiestnené rôzne druhy zbraní. 

Vzdušná prevaha. Ruská stíhačka preletela vedľa stíhačky F-35. Video

0 icon

Rusko, 31.júl 2021 (AM) – Na webe sa objavilo unikátne video, kde je možné vidieť ako sa stíhačka ruských vzdušných síl Su-30SM dokázala priblížiť k stíhačke F-35 talianskeho letectva na vzdialenosť len dvoch metrov, čím demonštrovala, že má nad bojovým lietadlom NATO piatej generácie jasnú prevahu.  

„Führer bol všade.“ Ako Hitler sedel vo väzení v Moskve, slúžil i v námorníctve USA

0 icon

Slovensko, 31.júl 2021 (AM) –  „Jedného dňa sa ma dôstojník, ktorý kontroloval poriadok na lodi, opýtal, ako sa volám,“ spomínal William Patrick. „Hitler,“ odvetil som. „Teší ma, Hitler!,“ rozosmial sa dôstojník. „Ja sa volám Hess.“ Námorník si spočiatku myslel, že dôstojník žartuje, lenže ten hovoril čistú pravdu.   Do US armá

Bez konkurencie. Rusi spustili na vodu atómovú ponorku Krasnojarsk. Video

0 icon

Rusko, 31.júl 2021 (AM) – V Severodvinsku bola spustená na vodu najnovšia jadrová ponorka Krasnojarsk za účasti vrchného veliteľa ruského námorníctva Nikolaja Evmenova. 30. júla sa uskutočnil slávnostný ceremoniál spustenia raketovej ponorky štvrtej generácie s jadrovým pohonom Krasnoj

Lukašenko: V prípade potreby pre bezpečnosť vstúpia do Bieloruska Ozbrojené sily Ruska

0 icon

Bielorusko, 31.júl 2021 (AM) – Prezident Bieloruska prvýkrát informoval o rozmiestnení ruských vojsk na území republiky. Včera na stretnutí s miestnymi aktivistami o aktuálnych otázkach sociálno-politickej situácie Alexander Lukašenko povedal, že je pripravený povoliť nasadenie ruských ozbrojených síl v Bie

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali