Svätý Otec začal dvojdňovú cestu do Maroka ako „Služobník nádeje“

Vatikán/Maroko 1. apríla 2019 (HSP/TK KBS/Foto:TASR/AP-Alessandra Tarantino)

 

Pápež František začal svoju 28. apoštolskú cestu. Cieľom bolo Maroko. Svoju návštevu tejto v poradí už 42. krajiny sveta zveril do ochrany Panny Márie, keď v piatok navštívil rímsku Baziliku Santa Maria Maggiore

Na snímke pápež František

Ešte pred odletom prijal pápež František v Dome sv. Marty vo Vatikáne skupinu marockých migrantov, ktorých v Taliansku prichýlila Komunita sv. Egídia. Skupinu tvorenú dvoma rodinami predstavil Svätému Otcovi pápežský almužník kardinál Krajewski.

Z rímskeho letiska Fiumicino odštartoval Airbus 320 spoločnosti Alitalia niečo pred 11. hodinou. Počas viac než trojhodinového letu Svätý Otec telegramom zdraví hlavy troch štátov, ktorých vzdušným pásmom preletí: Taliansko, Francúzsko a Španielsko.   Okrem členov pápežského sprievodu, medzi ktorými sú kard. Parolin, kard. Filoni, Mons. Ayuso a ďalší, je na palube aj 76 novinárov.

Program dvojdňovej pápežovej návštevy krajiny bude sústredený v hlavnom meste Rabat. Toto vyše 1,5 miliónové mesto leží na pobreží Atlantického oceána v severnej časti krajiny. Jeho história siaha až do 3. storočia pred Kristom.

Svätý Otec po viac ako troch hodinách letu pristál na medzinárodnom letisku Rabat-Salé, kam ho prišli privítať kráľ Mohammed VI., ako aj rabatský arcibiskup Mons. Cristóbal López Romer. Po prílete o 14. hodine bol kulisou privítacej ceremónie dážď, ktorý je v tejto krajine vzácny. V letiskovej hale pápeža čakala kytica od dvojice detí v tradičnom odeve, ako aj marocký znak privítania: datle a mandľové mlieko.

Na prvé veľké stretnutie s Maročanmi sa Svätý Otec presunul z letiska automobilom. Priestranstvo Hassanovej veže z 12. storočia, na ktorom absolvoval pápež František v sprievode kráľa privítaciu ceremóniu, pojme 20 tisíc osôb. Je vystavané z mramoru so štvorhrannou vežou  obklopenou niekoľkými radmi voľne vztýčených stĺpov. 44-metrová veža je vlastne nedokončeným minaretom, ktorý chcel vystavať v 12. storočí sultán Abu Yusuf Ya`qub al-Mansur, no po jeho smrti sa stavba zastavila. Navyše v roku 1755 prišlo zemetrasenie, ktorého následky boli opravené až v 60. rokoch 20. storočia.

Pri stretnutí pápeža s predstaviteľmi štátu, občianskej spoločnosti a diplomatického zboru, s bohatou účasťou marockého ľudu zhromaždeného na priestranstve aj napriek dažďu, sa po odznení hymien a pozdrave čestnej stráže ujal slova kráľ Mohammed VI. Postupne prechádzajúc z arabčiny do španielčiny, angličtiny a francúzštiny pripomenul historickú návštevu pápeža sv. Jána Pavla II. v Maroku v roku 1985. Zdôraznil úsilie krajiny o medzináboženské porozumenie medzi moslimami, kresťanmi a židmi a najmä význam výchovy mládeže na predchádzanie radikalizácii a extrémizmu.

Pápež pripomenul 800. výročie stretnutia sv. Františka so sultánom

Svätý Otec začal svoj príhovor arabským pozdravom žičenia pokoja: „As-Salam Alaikum“. Pokračoval v taliančine s arabským prekladom. V príhovore dal dôraz na dialóg, slobodu náboženstva a nezlúčiteľnosť spájania viery v Boha s násilím. Okrem iného uviedol:

„Táto návšteva je pre mňa dôvodom na radosť a vďačnosť, pretože mi umožňuje na prvom mieste objaviť krásy vašej zeme, vášho ľudu a vašich tradícií. Vďačnosť, ktorá sa premieňa na dôležitú príležitosť posilniť medzináboženský dialóg a vzájomné poznanie medzi veriacimi našich dvoch náboženstiev, v čase keď si pripomíname 800. výročie historického stretnutia medzi sv. Františkom z Assisi a sultánom al-Malikom al-Kamilom. Tá prorocká udalosť ukazuje, že odvaha k stretnutiu a podaniu ruky je cestou mieru a harmónie pre ľudstvo – tam, kde extrémizmus a nenávisť spôsobujú rozdelenie a deštrukciu.“

Pápež vyjadril želanie, aby návšteva prispela k budovaniu vzťahov rešpektu, úcty a vzájomnej spolupráce, v duchu Dokumentu o ľudskom bratstve, podpísaného v Abú Zabí pri jeho nedávnej návšteve Spojených arabských emirátov.

„Tu, v tejto zemi, ktorá je prirodzeným mostom medzi Afrikou a Európou, chcem pripomenúť nevyhnutnosť spájať naše sily, aby sme poskytli nový impulz budovaniu solidárnejšieho sveta, sveta viac zainteresovaného do úprimnej, odvážnej a nevyhnutnej snahy o dialóg, ktorý rešpektuje bohatstvá a špecifiká každého národa a každej osoby. Toto je výzva, ktorú sme všetci povolaní prijať, najmä v tomto čase, keď sa niektoré hlasy pokúšajú z rozdielov a vzájomného zneuznania vytvoriť dôvody na rivalitu a rozklad. Na to, aby sme budovali otvorenú, pluralitnú a solidárnu spoločnosť – je podstatné rozvíjať a neustále prijímať za vlastnú kultúru dialógu – ako cestu, po ktorej treba kráčať; spoluprácu ako spôsob konania; vzájomné poznanie ako metódu a kritérium (por. Dokument o ľudskom bratstve, Abú Zabí, 4. februára 2019).“

Terorizmus je urážkou náboženstva a samotného Boha

Svätý Otec sa v príhovore dotkol aj osobitne dôležitej témy islamistického fundamentalizmu:

„Je naozaj nevyhnutné proti fanatizmu a fundamentalizmu postaviť solidaritu všetkých veriacich, a ako neoceniteľné vzory nášho konania zobrať hodnoty, ktoré sú nám spoločné. V tejto perspektíve som rád, že onedlho navštívim Inštitút Mohammeda VI. pre imámov, kazateľov a kazateľky, ktorý založilo Vaše Veličenstvo s cieľom poskytnúť primeranú a zdravú formáciu – proti všetkým formám extrémizmu, ktoré často vedú k násiliu a k terorizmu a ktoré v každom prípade predstavujú urážku náboženstva a samotného Boha. Vieme, aká nevyhnutná je správna príprava budúcich náboženských lídrov, ak v srdciach nových generácií chceme oživiť skutočný zmysel pre náboženstvo.“

Pápež František spomenul i príspevok kresťanov k porozumeniu v marockej spoločnosti. Konkrétne menoval vytvorenie ekumenického inštitútu Al Mowafaqa v Rabate v roku 2012 z cirkevnej iniciatívy katolíkov i protestantov v Maroku. Cieľom inštitútu je prispievať k podpore ekumenizmu ako aj k dialógu s kultúrou a s islamom.

V súvislosti s dôležitou úlohou náboženstiva pri vytváraní mostov medzi národmi Svätý Otec pripomenul aj medzinárodnú konferenciu o právach náboženských menšín v islamskom svete, ktorá sa uskutočnila v Marrákeši v januári 2016. Pápež ďalej poznamenal:

„Autentický dialóg nás preto pozýva nepodceniť dôležitosť náboženstva pre budovanie mostov medzi ľuďmi a pre schopnosť úspešne čeliť spomenutým výzvam. Naozaj – s rešpektom voči našim rozdielom – viera v Boha nás vedie k tomu, aby sme spoznali vynikajúcu dôstojnosť každého človeka, ako aj jeho neodňateľné práva. (…) Práve preto sú sloboda svedomia a náboženská sloboda – ktorá sa neobmedzuje len na samotnú slobodu kultu, ale musí každému umožniť život podľa vlastného náboženského presvedčenia – neoddeliteľne spojené s ľudskou dôstojnosťou.“

Marrákeš ako miesto konferencií o ekológii a migrácii

Na pôde Maroka Svätý Otec pripomenul aj nedávnu medzinárodnú konferenciu o klimatických zmenách COP 22, ktorá sa konala v Marrákeši v novembri 2016. Skutočné „ekologické obrátenie“ je zamerané na integrálny ľudský rozvoj, podotkol pápež František. Ďalej prešiel k téme migrácie, ktorá v Maroku patrí medzi kľúčové:

„Vážna migračná kríza, ktorej dnes čelíme, je pre všetkých naliehavým apelom, aby hľadali konkrétne prostriedky na odstránenie príčin, ktoré nútia toľkých ľudí opustiť svoje krajiny, svoje rodiny, a žiť neraz na okraji spoločnosti, v odmietaní.“

V tomto bode ocenil pápež František prijatý dokument medzivládnej konferencie o Globálnom pakte zameranom na bezpečnú, zákonitú a regulérnu migráciu, ktorý chce byť vzorom pre celé medzinárodné spoločenstvo. Dodal však, že treba ešte mnoho urobiť od úloh stanovených v tomto dokumente ku konkrétnym skutkom a predovšetkým k zmene postoja voči migrantom: aby sme ich brali ako osoby, a boli im priznané práva a dôstojnosť. A ďalej pokračoval:

„A keď to okolnosti umožnia, budú sa môcť rozhodnúť vrátiť domov – v bezpečných podmienkach, s rešpektom voči ich dôstojnosti a voči ich právam. Ide o jav, ktorý nikdy nenájde riešenie v stavaní múrov, v šírení strachu z druhých alebo v odmietaní pomoci tým, ktorí túžia po legitímnom zlepšení pre seba a pre svoje rodiny. Vieme, že cesta k upevneniu skutočného mieru vedie cez snahu o sociálnu spravodlivosť, ktorá je nevyhnutná pre nápravu ekonomických nerovnováh a politických neporiadkov, ktoré boli vždy principiálnymi faktormi pre napätia a ohrozenia celého ľudstva.“

Katolícka cirkev buduje bratstvo školami otvorenými pre moslimov

Svätý Otec na záver poukázal na príspevok katolíkov k životu krajiny, ktorého významnou súčasťou je služby vzdelávania a výchovy:

„Kresťania sa tešia miestu, ktoré im bolo vytvorené v marockej spoločnosti. Chcú prispievať k budovaniu solidárneho a prosperujúceho národa, majúc na srdci spoločné dobro celého ľudu. Z toho pohľadu, úsilie Katolíckej cirkvi v Maroku, v jej sociálnych dielach a v oblasti vzdelávania prostredníctvom škôl otvorených študentom každého vyznania, náboženstva a pôvodu, vnímam ako významné. Preto, keď ďakujem Bohu za cestu, ktorú sa podarilo prejsť, dovoľte mi povzbudiť katolíkov a kresťanov, aby tu, v Maroku, boli služobníkmi, podporovateľmi a obrancami ľudského bratstva.“

Spolu so záverečným poďakovaním v arabčine „Shukran bi-saf!“ (Veľká vďaka!) pápež František adresoval celému Maroku žičenie ochrany a požehnania všemohúceho, dobrotivého a milosrdného Boha.

Návšteva mauzólea a stretnutie s kráľovskou rodinou

V počasí so silnejším vetrom sa pápež František presunul pomedzi mávajúce zástupy do blízkeho Mauzólea Mohammeda V., kde po súkromnej prehliadke hrobiek dvoch sultánov zanechal podpis v Čestnej knihe. Mohammed V. je považovaný za „otca moderného marockého národa“. Bol marockým sultánom v období 1927-1953 a po dvojročnom vyhnanstve na Madagaskare sa znovu vrátil ako marocký kráľ v rokoch 1957-1961.

Zaujímavosťou je, že mauzóleum navrhol vietnamský architekt Eric Vo Toan, a to v štýle tradičného marockého umenia. V mauzóleu sa nachádzajú aj hrobky najmladšieho syna Mohammeda V.,  princa Moulaya Abdellaha (1953-1983), a jeho brata Hassana II., marockého kráľa v rokoch 1961-1999, po ktorom je pomenovaná vyššie spomínaná veža, hlavná starobylá dominanta mesta.

Z mauzólea sa Svätý Otec presunul autom do Kráľovského paláca, architektonického komplexu v tradičnom arabskom štýle so siedmimi bránami a malou mešitou. Marocký kráľ Mohammed VI. je 23. kráľom Alavitskej dynastie, ktorá je pri moci od polovice 18. storočia. 56-ročný kráľ je synom kráľa Hassana II. Jeho manželkou je princezná Lalla Salma, s ktorou majú dve deti.

Spoločná výzva o posvätnosti Jeruzalema

Pri príležitosti návštevy Maroka Svätý Otec a kráľ Mohammed VI. spoločne podpísali výzvu, ktorá uznáva „jedinečnosť a posvätnosť Jeruzalema ako spoločného dedičstva ľudstva a veriacich troch monoteistických náboženstiev“. Súčasťou výzvy je aj prianie zaručiť pre Jeruzalem „úplnú slobodu prístupu veriacim z troch monoteistických náboženstiev, teda ich úctu v podobe modlitbe k jednému Bohu, Stvoriteľovi všetkých za pokoj a bratstvo na zemi.“

Návštevy školy pre imámov

Program apoštolskej cesty s mottom „Služobník nádeje“ pokračoval návštevou vzdelávacieho strediska pre imámov, kazateľov a kazateľky. Svätý Otec tentoraz nevystúpil s oficiálnym príhovorom, ten bol vyhradený pre ministra pre náboženské záležitosti. Pápež František si vypočul aj dve svedectvá od študentov inštitútu, jedného pochádzajúceho z Európy a druhého z Afriky.

Večer už Svätého Otca čakalo stretnutie s migrantami, o ktorých sa stará Rabatská diecézna Charita. Nedeľu Svätý Otec začne návštevou sociálneho centra, ktoré vedú Milosrdné sestry sv. Vincenta a v Rabatskej katedrále sa stretne s kňazmi, zasvätenými osobami a s členmi Ekumenickej rady cirkví. Popoludní bude celebrovať svätú omšu na štadióne, po ktorej sa rozlúči s krajinou.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

Včera 20:05

Americký denník The Wall Street Journal (WSJ) vyzval na vyhostenie ruského veľvyslanca zo Spojených štátov. Ide o reakciu na zadržanie jeho reportéra v Rusku pre obvinenia zo špionáže

Včera 20:00

Na severe Španielska horelo v piatok viac ako sto požiarov, ktoré boli založené úmyselne. Oznámili to miestne úrady. Lesný požiar, ktorý vyše týždňa sužuje východ krajiny, sa už podarilo dostať pod kontrolou.

Včera 19:47

Rakúske ľadovce ustupujú rekordne rýchlo, vyplýva z údajov, ktoré v piatok zverejnil Rakúsky alpský spolok (ÖAV).

Včera 19:26

Niekoľko ľudí utrpelo v piatok zranenia pri dvoch rôznych železničných incidentoch. Vlaky sa vykoľajili na severozápade Švajčiarska, severne od hlavného mesta Bern.

Včera 19:21

Šesť ľudí z dvoch rodín našli mŕtvych v močiari na Rieke sv. Vavrinca pri kanadsko-americkej hranici. Pokúšali sa ilegálne prejsť na územie USA, informovala v piatok polícia.

Včera 19:17

Francúzsky prezident Emmanuel Macron chce budúci týždeň varovať čínskeho lídra Si Ťin-pchinga, že akékoľvek rozhodnutie Pekingu poskytnúť Rusku vojenskú pomoc do bojov na Ukrajine by bolo katastrofálne. V piatok to oznámil Elyzejský palác.

Včera 19:16

Krajiny východného krídla NATO združené v tzv. Bukureštskej deviatke (B9) vyzvali v piatok na zvýšenie prítomnosti americkej armády v regióne.

Včera 19:13

Piráti uniesli šiestich členov posádky z dánskeho ropného tankera pri západnom pobreží Afriky. V piatok to oznámili francúzske námorné sily.

Včera 18:35

Štyria uchádzači o turecký prezidentský úrad, vrátane súčasného prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, sú oprávnení kandidovať v prezidentských a parlamentných voľbách 14. mája. Rozhodol o tom volebný úrad.

Včera 17:59

Poľský prezident Andrzej Duda v piatok podpísal výnos, ktorý určuje smerovania vývoja poľských ozbrojených síl v rokoch 2025 až 2039.

Včera 17:39

Americký prezident Joe Biden sa v piatok odmietol vyjadriť k obžalobe svojho predchodcu Donalda Trumpa. Tá súvisí s údajnou platbou pornoherečke Stormy Danielsovej za mlčanie o ich afére pred voľbami v roku 2016. Trump sa stal prvým exprezidentom USA, ktorý čelí obžalobe za trestné činy.

Včera 17:23

Britský kráľ Karol III. si v piatok uctil v nemeckom Hamburgu vyše 30.000 obetí bombardovania mesta Spojencami počas druhej svetovej vojny.

Karol s manželkou Kamilou položili veniec ku kostolu svätého Mikuláša, ktorý je v súčasnosti pamätníkom. Vypočul si tiež, ako hamburská evanjelická biskupka Kirsten Fehrsová číta litánie venované zničeniu anglického mesta Coventry nemeckým bombardovaním v roku 1940.

Včera 16:54

Estónske ministerstvo zahraničných vecí v piatok oznámilo, že Moskva vyhostí z Ruska jeho diplomata. Ide o odvetnú reakciu na rovnaký krok Tallinnu, ktorý nedávno vyhostil ruského diplomata.

Včera 16:05

Pápeža Františka podľa očakávania v sobotu prepusteia z nemocnice Gemelli v Ríme, kde sa lieči na zápal priedušiek (bronchitídu). Jeho uzdravovanie pokračuje “normálnym” spôsobom, dokonca jedol spolu s personálom a ochrankou na večeru pizzu. Bude tiež prítomný aj na omši na Kvetnú nedeľu na vatikánskom Námestí svätého Petra.

Včera 16:03

Prezident USA Joe Biden v piatok vyzval Rusko na prepustenie novinára amerického denníka The Wall Street Journal (WSJ). Súd ho poslal vo štvrtok do väzby pre podozrenie zo špionáže.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

ÚKPD: Až 93 percent detí si myslí, že deti ohrozujú psychické problémy

0 icon

Bratislava 31. marca 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)   Až 93 percent detí si myslí, že deti ohrozujú psychické problémy. Upozornil na to detský komisár Jozef Mikloško, vychádzajúc z výsledkov jesenného výskumu Úradu komisára pre deti (ÚKPD). Práve duševné zdravie detí a mládeže, ktoré je podľa komisára akútnym problémom, bolo ústrednou témou…

Zástupcovia krajín, vrátane Slovenska, sa obrátili na Leyenovú. Taraba: Hoax sa opäť stáva pravdou

0 icon

Bratislava 31. marca 2023 (HSP/Reuters/Foto:Pixabay)   EÚ môže opätovne zaviesť dovozné clá na ukrajinské obilie. Informovala o tom agentúra Reuters Uvádza sa, že premiéri Poľska, Maďarska, Rumunska, Bulharska a Slovenska v liste predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej uviedli, že rozsah zvýšenia cien výrobkov vrátane olejnín, vajec, hydiny a…

Čína bude meniť pravidlá hry. Európski lídri začínajú konať

0 icon

Bratislava 31. marca 2023 (HSP/Foto:TASR/AP-Dmitry Astakhov, Sputnik, Government)   Čína je jednou z mála krajín, ktoré môžu zmeniť pravidlá hry vo vojne na Ukrajine Novinárom to pred návštevou Emmanuela Macrona v Číne povedal zdroj z kancelárie francúzskeho prezidenta, uviedla CNN. "Je zrejmé, že Čína je jednou z mála krajín na…

Nové informácie v kauze Donalda Trumpa

0 icon

Bratislava 31. marca 2023 (HSP/Foto:TASR/AP-Evan Vucci)   Donald Trump sa budúci týždeň zúčastní na súdnom procese v štáte New York v súvislosti s platbami bývalej pornoherečke Stormy Daniels, za ktoré mu hrozí väzenie V televízii ABC to prezradil jeden z Trumpových právnikov Joe Tacopina. Podľa právnika bývalý prezident USA osobne…

Naživo: Matovič medzi ľuďmi opäť bez ochranky. Na začiatku ho vypískali

0 icon

Poltár 31. marca 2023 (HSP/Foto:Screenshot)   Igor Matovič (OĽaNO) sa po fiasku dočasne poverených ministrov Káčera a Naďa v Michalovciach rozhodol ísť bez ochranky medzi ľudí. Tentokrát sa vybral do Poltára, kde ho od časti publika čakalo podobné privítanie ako ministrov - vypískali ho Správu aktualizujeme

Prezidentka pripúšťa vymenovanie úradníckej vlády. Matovič: Nájdite si normálnu výhovorku!

0 icon

Trebišov 31. marca 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Aktualizované 31. marca 2023 o 15:04 Ak by sa potvrdilo, že dočasne poverený minister vnútra Roman Mikulec porušil zákon a neoprávnene manipuloval s utajovanými skutočnosťami zo zahraničia, jednou z možností by bolo aj vymenovanie úradníckej vlády. Uviedla to prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorá sa…

Povedať svoj názor je dnes nebezpečné. Svoboda skončil na významnom poste a dostal pokarhanie

0 icon

Praha 31. marca 2023 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Bývalý český reprezentant v modernom päťboji David Svoboda skončil v komisii športovcov Českého olympijského výboru (ČOV). Pavel Benc, riaditeľ Armádneho športového centra Dukla, mu zároveň udelil pokarhanie za jeho vyjadrenia k vojne na Ukrajine a k návratu ruských a bieloruských športovcov do medzinárodných súťaží…

Medvedev: V Európe sa objavil nový bláznivý nápad. Čo na to poviete?

0 icon

Bratislava 31. marca 2023 (HSP/Foto:TASR/AP-Ekaterina Shtukina/Sputnik)   Bývalý ruský prezident a terajší podpredseda ruskej Rady bezpečnosti Dmitrij Medvedev na sociálnej sieti Telegram zverejnil komentár s názvom: V Európe sa objavil nový bláznivý nápad vyslať na Ukrajinu "mierové sily" pod záštitou NATO. Čo na to poviete? Medvedev pripomína, že krajiny Aliancie…

Slovensko v hľadáčiku ruskej Federálnej služby

0 icon

Bratislava 31. marca 2023 (HSP/Foto:TASR-Branislav Račko)   Podľa Federálnej služby pre vojensko-technickú spoluprácu (FSMTC) Slovensko svojím transferom ruských stíhačiek MiG-29 na Ukrajinu hrubo porušuje medzinárodné záväzky "V komentári k publikácii slovenského ministerstva obrany o presune prvej várky lietadiel MiG-29 na Ukrajinu ruská FSMTC uviedla, že Slovensko hrubo porušuje medzinárodné záväzky…

Majerský: Eurofondy už nezachránia ani voľby, plán obnovy možno áno

0 icon

Bratislava 31. marca 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák)   Nová vláda, ktorá nastúpi po jesenných parlamentných voľbách, už nebude mať šancu zachrániť miliardy eur, ktoré Slovensko nedočerpá z eurofondov. Stále sa však ešte bude dať niečo robiť s čerpaním plánu obnovy. V TASR TV to povedal predseda KDH Milan Majerský Podľa KDH…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Miroslav Urban

Slepota mainstreamu so štekajúcimi ratlíkmi

0icon

V našich mainstreamových médiách si čoraz viac všímam veľmi často prezentované názory nevýznamných politikov z pobaltia, dôležité je aby boli extrémne protiruský a hneď sú na titulke (napríklad rozhovor s estónskym prezidentom v SME), podobne je to i na slovenskej politickej scéne (rozhovor s nezaradeným progresívnym poslancom - 25 mikrofónov…

Milan Náhlik

Facka

0icon

Tak ako smrdí zdochlina, ktorú je cítiť až na sto honov,  tak isto dnes smrdel návrh Igora Matoviča o znížení platov poslancov, ktorý nekompromisne parlament odmietol. Za normálnych okolností, keby pán Matovič prišiel s takýmto návrhom na začiatku svojho vládneho obdobia, kedy silou parného valca na čele s ním ako pre

Peter Poláček

Odhaľovanie Utajovaného Poznania 2: život a smrť.

0icon

Ak by som mal jednou vetou charakterizovať o čom je moja trilóg

Juraj Tušš

Informačné škatuľky, alebo prečo starého psa novým kúskom nenaučíš

0icon

Aby sme chápali súčasnej napätej situácií vo svete, nebezpečným udalostiam v našom okolí, aby sme rozumeli manipulačným techni

Erik Majercak

Vojnoštváči Čaputová, Naď, mainstream a iní klamú mladšiu generáciu, že Rusko je náš nepriateľ

0icon

Vojnoštváči v demisii, rezidentka, korporátne zahraničím vlastnené médiá propagujú, že Rusko je náš nepriateľ, musíme proti nemu bojovať podporou Ukrajiny a najlepšie je ho zničiť, či dať také podmienky vzťahov, aby „navždy skončilo“. Dodávajú zbrane a oni samotní zo Slovenska robia nepriateľa Ruska. Potom, keď všetko zbabrú

Armádny Magazín

Nie je pochýb o tom, že Rumunsko pohltí Moldavsko. Čo si potom odkusne z Ukrajiny"

0 icon

Rumunsko, 1. apríl 2023 (AM) – Moldavský podpredseda vlády pre reintegráciu Oleg Serebrian vo vysielaní jednej z televíznych staníc krajiny uviedol, že Kišiňov si nekladie za cieľ vypovedať dohodu o princípoch mierového urovnania na Dnestri, ktorú podpísali vtedajšie orgány republiky. Moldavska a Ruskej federácie 21. júla 1992. Diplomat upozornil, že všetky…

Jevgenij Satanovskij: Protesty v Izraeli by mohli viesť k zániku štátnosti

0 icon

Slovensko, 1. apríl 2023 (AM) – Každých dvetisíc alebo tritisíc rokov Izrael zničí svoju štátnosť to je normálna židovská história. Taký je názor Jevgenija Satanovského, prezidenta Inštitútu blízkovýchodných štúdií, v rozhovore pre Federálnu tlačovú agentúru.   Protesty v Izraeli trvajú už niekoľko mesiacov. Deň p

Moskvu uspokojí len kapitulácia Kyjeva... a Západu

0 icon

Rusko, 1. apríl 2023 (AM) – Takto možno komentovať dnešné slová námestníka ruského ministra zahraničných vecí Michaila Galuzina. Podmienky, ktoré má Kyjev splniť, sú nasledovné: - ukončenie nepriateľských akcií zo strany ukrajinských ozbrojených formácií a ukončenie dodávok zbraní zo strany západných krajín - neutrálny

Chobotnica z Davosu alebo ako Svetové ekonomické fórum ničí demokraciu

0 icon

Slovensko, 1. apríl 2023 (AM) – Musíme sa znovu naučiť „kriticky myslieť“, hovorí Miryam Muhmová, inak bude agenda „Veľkého Resetu“ postupovať rýchlym tempom vpred. Novinárka sa vo svojej novej knihe zaoberá nebezpečenstvom \"davoskej t

Budúcich pilotov čínskeho námorníctva začínajú selektovať od štrnástich rokov

0 icon

Čína, 31. marec 2023(AM) –Námorníctvo Čínskej ľudovej oslobodzovacej armády začalo s výberom absolventov stredných škôl v 14 provinčných regiónoch, aby sa zúčastnili na programe pre tínedžerov. Podľa údajov Náborovej služby kadetov námorného letectva sa na ňom zúčastnilo asi 4 500 záujemcov. Program bol schválený čínskym námorníctvom a ministerstvom školstva a bol…

TopDesať

Matka 17 rokov fotila seba so synom a výsledok je úchvatný!

0 icon

Medzinárodná renomovaná fotografka a matka Annie Wangová z mesta Taipei v Taiwane sa rozhodla, že stereotypné zobrazenia "matka a dieťa" nebudú nič pre ňu. "Moja umelecká stratégia je založená na sebarealizácii," povedala Annie pre Bored Panda.  "Vo svete matiek je najlepší spôsob vyjadrenia prostredníctvom stratégie seba prezentácie, vyjadrovania rôznych častí seba. Ja, ako žena a matka, sa…

Najbrutálnejšia konferencia v histórii ľudstva, o ktorej si zrejme ani netušil

0 icon

Jedna z najbrutálnejších konferencií ľudstva, o ktorej ste možno ani netušili, sa odohrala 20. januára 1942 na Berlínskom predmestí Wannsee. Konferencia bola zameraná na "konečné riešenie". Jedna z tých najodpornejších konferencií ľudstva sa odohrala vo vile na brehu jazera Wannsee ktorá sa využívala na rôzne stretnutia SS počas druhej svetovej vojny. Aj…

Ako by si sa zachoval v tejto modelovej situácii? Výsledok môže o tebe veľa prezradiť

0 icon

Vieš, ako by si sa zachoval v tejto modelovej situácii? Výsledok môže o tebe veľa prezradiť! V živote je veľa vecí, ktoré o tebe môžu veľa prezradiť, napríklad každodenné zvyky a reč tela. Dokonca aj výber smartfónu môže odhaliť aspekty tvojej osobnosti! Zvykli sme si na myšlienku, že existujú 2…

10 hlúpych každodenných vecí, pri ktorých sa pozastavuje zdravý rozum. Robíš ich aj ty?

0 icon

Zdravý rozum je niečo, čím sa nemôže pýšiť ktorýkoľvek človek. V každej skupine existuje jedna osoba, ktorá robí tak hlúpe veci, že nad nimi ostáva iným rozum stáť. Kýchnutie si bez zakrytia úst dlaňou, zaberanie dvoch miest v prostriedkoch MHD, ... Tu je desať jednoduchých príkladov vecí, ktoré mnohí z nás robia…

7 divov starovekého sveta: Ako vyzerali v čase svojej najväčšej slávy?

0 icon

Čo spravíš ako prvé pri plánovaní výletu? Šup na TripAdvisor alebo jednu z tisíciek ďalších webových stránok, ktoré radia, čo si určite nenechať ujsť v tej-ktorej destinácii. Pred érou internetu museli ľudia objavovať pamiatky priamo na mieste. Turisti minulosti sa museli obracať na odborné rady. A tak nejako vznikol zoznam 7 divov starovekého sveta. Zoznam…

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali