Sikora: Dubček bol slušný, no zároveň i “mazaný” politik

Bratislava 27. novembra 2016 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)

 

Alexander Dubček dokázal, že aj za vlády komunizmu bolo možné robiť slušnú politiku.

A keďže nebol naivný, pokúsil sa v rámci svojich možností aspoň vylepšiť vtedajší systém a vytvoriť i zo socializmu priestor pre kreativitu a iniciatívu jednotlivca. V rozhovore pre TASR v rámci multimediálneho projektu Osobnosti: tváre, myšlienky to uviedol Stanislav Sikora z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) v Bratislave. Pri príležitosti 95. výročia narodenia vedúcej osobnosti Pražskej jari 1968 hovoril o tom, v čom bola veľkosť Dubčekovej vízie demokratizácie ČSSR a čo spôsobilo, že sa tieto vízie nenaplnili. Poukázal i na to, prečo Dubček stojí za renesanciou slovenskej politiky v socialistickom období.

Na snímke Stanislav Sikora z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV)
Na snímke Stanislav Sikora z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV)

Prečo by sme si mali Alexandra Dubčeka pamätať a prečo by sme jeho osobnosť mali pripomínať aj mladej generácii?

Odpoveď je jednoduchá. Mali by sme si ho pamätať pre to, čo dokázal. V nepriaznivej geopolitickej situácii sa pokúsil prispôsobiť socializmus sovietskeho typu aktuálnym výzvam vtedajšieho obdobia. Dubček bol jeden z mála, ktorí si uvedomili, že ak režim neprijme tieto výzvy, najmä v súvislosti s vedecko-technickým pokrokom, tak socializmus sovietskeho typu nebude môcť konkurovať západu, naopak, náskok západu sa bude iba zväčšovať. No ak mal socializmus prijať túto výzvu, bolo potrebné uvoľniť atmosféru, vytvoriť demokratické prostredie, ktoré podnecuje iniciatívu a prispieva i k ekonomickému progresu. Veľmi dobre vedel, že spoločnosť by si želala ešte viac, no uvedomujúc si realitu i možnosti, pokúsil sa aspoň vylepšiť vtedajší systém. Už to bolo odvážne. A hoci sa to i pre neho osobne mohlo skončiť všelijako, neváhal pre tento cieľ nasadiť život.

Dubček sa narodil v Uhrovci, v tom istom dome ako Ľudovít Štúr. Nie je to naozaj vzácna zhoda okolností, že dvaja takíto lídri slovenských dejín sa narodili na jednom mieste?

Keby sme chceli fantazírovať, tak by sme mohli povedať, že je to ako tá legenda o sitnianskych rytieroch, ktorí zo svojho úkrytu vyjdú vždy, keď bude Slovákom najťažšie. V každom prípade, je to pekná zhoda okolností a dokumentuje aj to, že Uhrovec má naozaj medzi kultúrnymi centrami na Slovensku významné miesto.

Dubček prežil hlavnú časť svojho detstva v Sovietskom zväze, neskôr tam i študoval a k tejto krajine mal blízky vzťah. No napriek tomu, že ho aj počas pôsobenia v komunistickej strane niektorí opisujú ako poslušného funkcionára, nestal sa dogmatikom…

Je potrebné pripomenúť, že Dubček počas svojho detstva a pobytu v Kirgizsku napríklad zažil prenasledovanie tamojších roľníkov. Keď bol s rodinou v meste Gorkij, dnešnom Nižnom Novgorode, bol svedkom stalinistického teroru voči tým, ktorých pár rokov predtým oslavovali ako hrdinov Sovietskeho zväzu. Samozrejme, v tej dobe to ešte nevedel vyhodnotiť a pochopiť v plnej šírke. No keď sa na verejnosť dostal Chruščovov prejav na 20. zjazde Komunistickej strany Sovietskeho zväzu (KSSZ), v ktorom sovietsky predák odsúdil praktiky stalinizmu, Dubček si uvedomil, že to, čo zažil predtým, nie je ten socializmus, aký vykresľoval Marx. A že ten systém musí byť humánnejší.

On sám bol symbolom poľudštenia režimu. Ľudia ho vnímali ako slušného, vľúdneho a priateľského človeka.

Taký prirodzene bol. No v rovine politiky sa tieto jeho kvality ešte viac zvýraznili, keď v roku 1963 vo funkcii prvého tajomníka ÚV KSS nahradil Karola Bacíleka. Človeka, ktorý bol v rokoch 1952-1953 ministrom národnej bezpečnosti a bol zaangažovaný do vykonštruovaných procesoch proti údajným nepriateľom socializmu na konci 40-tych a 50-tych rokov. A po tomto človeku, s krvou nevinných obetí na rukách, prišiel niekto, kto je slušný a verí, že slušným spôsobom sa dá robiť aj politika.

Zmenila sa teda celková filozofia, ako viesť stranu, aspoň na Slovensku?

Iste, Dubčekovou predstavou bolo nevydávať príkazy a zákazy, ale motivovať a presvedčiť ľudí. Strana podľa jeho názoru nemala byť diktátorom, ale centrom, doslova vedeckým centrom, ktoré vytvára priestor iniciatíve. Mimochodom, on ten priestor pre iniciatívu zdôrazňoval natoľko, že ho Biľakovci hanlivo nazývali Alexander Priestorovič…. Ale on to naozaj chápal tak, že strana má vytýčiť líniu, ktorá sa pretaví do vládneho programu a sústavy zákonov a jednotlivé články politického systému v tomto zmysle budú samostatne pôsobiť. Takáto filozofia, samozrejme, ohrozovala stranícky aparát a bola aj zdrojom konfliktov s vtedajším prvým tajomníkom ÚV KSČ a prezidentom Antonínom Novotným.

Obrodný proces, ktorý prebiehal v 60-tych rokoch, smeroval zo slovenskej strany aj k rovnoprávnejšiemu postavenie Slovenska v spoločnom štáte. Zasadzoval sa aj Dubček špeciálne o to, aby sa význam i právomoci Slovenska pozdvihli?

Dubček si v tom období veľmi dobre uvedomoval, že Slovensko nemá rovnocenné postavenie v rámci spoločného štátu. Pripomínal jednak malé kompetencie slovenských národných orgánov, no poukazoval i na nevyhnutnosť zmeny ekonomickej štruktúry. Upozorňoval, že Slovensko nemôže byť iba tou časťou krajiny, kde sa ťažia suroviny, ktoré sa následne odvezú na finálne spracovanie do Čiech. Slovensko tým za Českom výrazne zaostávalo a Dubček zdôrazňoval, že to takto pokračovať nemôže. Musíme povedať, že po tých rokoch, keď bol dusený akýkoľvek náznak slovenského emancipačného hnutia a takéto podnety boli hodnotené ako buržoázny nacionalizmus, sa Dubček dokázal presadiť ako slovenský politik, zohľadňujúci záujmy Slovenska, i keď v obmedzenej miere, ktorú dovoľovala doba. Nápravu daného stavu videl v prehlbovaní, zväčšovaní kompetencií slovenských národných orgánov v rámci vtedajšieho asymetrického štátoprávneho usporiadania. Už keď bol tajomníkom ÚV KSČ pre priemysel v rokoch 1960-1962, “pílil s tým uši” Antonínovi Novotnému. Keď v roku 1968 napokon dospela situácia k rokovaniu o federatívnom usporiadaní ČSSR, zasadzoval sa za tzv. voľnú federáciu s výraznou kompetenciou národných orgánov. Nikdy nebojoval za samostatnosť, i keď sa údajne aj touto myšlienkou zaoberal. No bol presvedčený, že v tej dobe je budúcnosť v česko-slovenskej federácii, nie v samostatnom Slovensku.

Vráťme sa k tej ľudskosti, ktorá bola jeho charakteristickou črtou. Nelimitovalo to jeho politickú prezieravosť?

Myslíte, či nebol ako politik naivný?

Aj tak sa dá tá otázka položiť.

Pozrite, Dubček za 19 rokov, od roku 1949 do roku 1968, prešiel celý rebrík aparátu strany, od okresného tajomníka KSS až po prvého tajomníka ÚV KSČ. V rámci takejto mocenskej pyramídovej štruktúry sa vytvárajú rôzne skupiny, ktoré politici využívajú na to, aby mohli vyvíjať intrigy voči druhým. Ten, kto by bol naivný, by sa v tomto systéme nevedel zorientovať a nemohol by postúpiť až na vrchol. Naopak, Dubček bol “mazaný” človek.

Lenže v tom 68-mom roku, v čase, keď už bol prvým tajomníkom ÚV KSČ v Prahe, prišli veci, s ktorými nerátal, resp. ich nemohol dostať pod kontrolu.

To by som pripisoval tomu, že podcenil očakávanie českej verejnosti v roku 1968. To prostredie bolo radikálnejšie ako tu na Slovensku. Kým my sme v duchu hesla, že túžite po tom, čo vám najviac chýba, rozmýšľali hlavne o rovnoprávnejšom postavení Slovenska voči Česku, v Prahe vtedy snívali o demokracii ad absurdum. A to tam neustriehol. Navyše, demokratizačné procesy začali byť tŕňom v oku nielen Sovietom, ale sovietskemu bloku ako takému. A proti tomu už nemal šancu.

Vy sám ako historik upozorňujete, že Dubčekovi vtedy urobil problém paradoxne práve jeden z tých najväčších demokratizačných krokov – zrušenie cenzúry tlače. Ako tomu máme rozumieť?

Aj Dubček bol iba človek, ktorý robí chyby. Nechcem, aby to znelo premúdrelo, lebo nám je to s odstupom času ľahké hodnotiť, po boji je každý generál. Ale Dubček urobil chybu v tom, že si neuvedomil dôsledky slobody tlače, ktorá nastala vo februári 1968 po obnovení Literárnych novín. Tie boli rok predtým zakázané. Už v tom období síce bol pripravený akčný program strany, ktorý mal definovať postupnú demokratizáciu systému, no prijali ho až v apríli, teda potom, čo novinári začali písať slobodne. Už vtedy Brežnev hovoril, že to, čo robia naše médiá, nemôže pokračovať. Československá verejnosť to videla práve naopak. Novinárska sloboda spôsobila také uvoľnenie atmosféry, že postupná a pomalá demokratizácia už nebola zaujímavá, ľudia chceli viac! Dubček tak urobil v dobrej viere krásnu vec, no z hľadiska svojho cieľa – v daných podmienkach a možnostiach sa dopracovať k socializmu s ľudskou tvárou – to bol až príliš radikálny krok. A keď bola v júni 68 zákonom zrušená cenzúra tlače a atmosféra v spoločnosti sa ešte viac uvoľnila, Sovieti začali hovoriť už priamo o kontrarevolúcii. Ďalšou chybou, ktorá sa Dubčekovi vyčíta, je, že “neprefiltroval” ÚV KSČ. Hoci jeho myšlienky a reformné úsilie našli odozvu v straníckych zložkách na okresnej i krajskej úrovni, z vrcholného orgánu strany sa mu nepodarilo dostať dogmatikov.

Sú hlasy, ktoré spochybňujú Dubčekovu schopnosť reálne zhodnotiť situáciu aj v tých prelomových týždňoch leta 68, keď Moskva začala hovoriť o opatreniach proti “kontrarevolúcii” v Československu. Naozaj si neuvedomoval to riziko, ktoré hrozilo?

Nemyslím si, že by nevedel pochopiť reálnosť tej hrozby. To nie je možné. Veď po tom hodinovom rozhovore s Brežnevom z 13. augusta musel tušiť, čo sa chystá. On to vedel, len nechcel tomu uveriť.

Teraz hovoríme o tom rozhovore, v ktorom podľa ruského historika Svjatoslava Rybasa mal sám Dubček pozvať okupačné vojská do Československa? Tým, že na Brežnevovu poznámku, že musia urobiť opatrenia na zabránenie kontrarevolúcie, mal povedať, aby Sovieti urobili to, čo považujú za nevyhnutné?

Ale veď je to kolosálny nezmysel! V tom rozhovore sa Brežnev správal k Dubčekovi neúctivo. Keď Rus chce byť zdvorilý, oslovuje toho druhého krstným i otcovským menom. Ale Dubčekovi Brežnev nehovoril Alexander Stepanovič, on mu stále hovoril Sáša. Tak mu aj vyčítal: “Sáša, prečo neplatia dohovory z Čiernej nad Tisou?” A povedal mu, že Sovieti musia teraz urobiť nové, diametrálne odlišné opatrenia. Dubček ho uistil, že majú všetko pod kontrolou a že žiadna kontrarevolúcia nehrozí, no zároveň dodal: “Ak si ale myslíte, že niečo musíte urobiť, my vám v tom nemôžeme zabrániť.” Z tohto dedukovať, že išlo o pozvanie, je naozaj nezmysel. Napokon, údajne mal existovať ešte jeden rozhovor zo 16. augusta. Ale keď dvaja českí historici, Jitka Vondrová a Jaromír Navrátil, priamo v Moskve študovali bývalé sovietske materiály, k žiadnemu takému dokumentu, ktorý by potvrdzoval telefonát zo 16. augusta a Dubčekovo pozvanie, sa nedostali. A ak by naozaj také niečo existovalo, nie je možné, že by ho Rusi nevydali. Veď by to z ich pliec sňalo obrovskú zodpovednosť za august 68! Neverím ani tomu, že by niečo také spomínaní českí historici, ktorí neboli veľkí Dubčekovi prívrženci, zatajili. A napokon, prečo by Dubčeka ráno 21. augusta zatkli a vyhrážali sa mu revolučným tribunálom?

Ako to bolo vlastne s tým pozývacím listom, na základe ktorého Sovieti odôvodňovali intervenciu? Vraj ich bolo viac, nielen ten, ktorý spísala pätica Biľak, Indra, Kapek, Kolder a Švestka…

Ten, ktorý treba spájať s inváziou, je list tejto pätice. Ale… keď bol môj kolega Michal Štefanský z Historického ústavu v Moskve v centrálnom archíve Ruskej federácie a vtedajší riaditeľ ho zaviedol do depozitára, ukázal mu velikánsku skriňu a poznamenal: “Tu hľa, je plno pozývacích listov.” Písali ich ortodoxní komunisti, či už jednotlivci alebo, napríklad, skupiny pracujúcich z pražských závodov…

Spomínali ste zatknutie Dubčeka. Život mu vtedy vraj zachránilo to, že státisíce Čechov a Slovákov vyšli do ulíc a protestovali proti okupácii…

Z vojenského hľadiska bola intervencia priam ukážková. Ale ako perfektne vyšla akcia po vojenskej stránke, tak katastrofálne dopadla zo stránky politickej. Jednoducho sa ukázalo, že to vôbec nie je tak, ako to Sovietom tvrdili Biľak a Indra, že ich piata kolóna je úžasne mocná a že je pripravená pôda pre ovládnutie mocenských pozícií. Úmysel, nastoliť bábkovú robotnícko-roľnícku vládu, padol v dôsledku všeobecného odporu. Hneď po vpáde to odmietol samotný establišment, predsedníctvo ÚV KSČ i ÚV KSS, vláda, Národné zhromaždenie, Slovenská národná rada i Národný front. K tomu po uliciach riavy ľudí, ktorí sa pýtali vojakov, prečo prišli… Toto Sovieti nečakali. Napokon boli šťastní, povedal by som dokonca “šťastní ako blchy”, keď dostali od prezidenta Ludvíka Svobodu ponuku, aby v Moskve rokovali.

Dubčeka zaviedli po zatknutí na Zakarpatskú Rus, tam ho držali tri dni. Keď potom prišiel do Moskvy, mal spolu s československou delegáciou vôbec šancu niečo vyrokovať? Alebo bola len otázka, kedy podľahne tlaku a bude súhlasiť s moskovským protokolom? Hovorí sa aj o tom, že počas rokovaní niekoľkokrát omdlel…

Musel mať podlomené zdravie z psychického napätia, v ktorom bol niekoľko dní. Ono, keď vo väzení čakáte, či vás každú chvíľu nezabijú, tak sa to podpíše pod zdravotný stav. A čo sa týka toho rokovania… Nemožno si predstavovať, že v Moskve oproti sebe sedeli dve rovnocenné strany, ktoré sa snažili nájsť zhodu v predmetoch spoločného záujmu. Pozícia jednej a druhej strany bola úplne odlišná. Zdeněk Mlynář vo svojej slávnej knihe Mráz prichádza z Kremľa to napísal jasne: Situácia československej delegácie sa rovnala situácii ľudí, ktorí sú vydieraní gangstrami… Sovieti im povedali, kým to nepodpíšete, neodídete. No aj to, s čím museli súhlasiť, bol vlastne až neuveriteľne dobrý výsledok v danej chvíli: mohli ostať vo funkciách, nebol odsúdený akčný program KSČ, pobyt vojsk mal byť iba dočasný a vojsko sa nemalo miešať do vnútorných záležitostí. Z tohto hľadiska to bol úspech. Prirodzene, Sovieti tam napokon zakomponovali veci, ktorými sa im s pomocou salámovej taktiky podarilo presadzovať konsolidačné a normalizačné úsilie. Otázka, či sa Dubček mohol podpísaniu moskovského protokolu vzoprieť, nie je podľa mňa celkom namieste. Mal správy, že situácia u nás je veľmi napätá, nebolo isté, či Rusi nerozpútajú krvavé peklo tak ako v 56-tom v Maďarsku…

Verejnosť sa ťažko zmierovala s okupáciou, aj mladší vedia o tom, čo urobil Jan Palach, poznáme tiež históriu dvoch hokejových víťazstiev z marca 69, ktoré vyprovokovali manifestácie protisovietskych nálad. Ale tie najväčšie protesty vypukli vraj pri prvom výročí vpádu vojsk v auguste 69. Vraj vtedy v niektorých mestách vyrástli aj barikády…

Áno, najostrejšie to bolo v Prahe, kde dokonca premiestnili tankový pluk, niekoľko tankových práporov smerovalo aj do Brna. Bola to vôbec najväčšia povojnová akcia československej armády, žiaľ, bola namierená proti vlastným občanom. Nepokoje si vyžiadali niekoľko obetí. Na Slovensku boli tiež nejaké demonštrácie, no situácia tu bola pomerne pokojná, nedošlo k takým incidentom ako v Prahe.

Ako hodnotíte Dubčekovo pôsobenie po auguste 68?

Dubček sa ešte snažil niečo zachrániť z tej reformy, no verejnosť sa s tým nechcela uspokojiť. Žiadala okamžitý odchod okupačných armád a satisfakciu za to poníženie. V Čechách ešte razantnejšie ako na Slovensku. Dubček sám spomínal, že to bolo hrozné. Cítil podporu verejnosti, no zároveň počúval žiadosti, ktorým nebolo možné vyhovieť.

Ako bral zosadenie z funkcie prvého tajomníka v apríli 69?

Bol to tlak Sovietov, lebo v lete 69 sa v Moskve konala schôdza komunistických strán z celého sveta a predstava, že tam príde Dubček, bola pre Sovietov nepredstaviteľná. Dubčekova prítomnosť by znamenala satisfakciu reformnému procesu, to Sovieti pripustiť nechceli. Dlho však boli nešťastní, nevedeli, ako ho majú zosadiť, nevedeli nájsť vhodnú zámienku, adekvátny argument pre takéto rozhodnutie. Až potom tie demonštrácie, ktoré nasledovali po hokejových víťazstvách v marci 69, sa stali argumentom pre výmenu Dubčeka za Husáka. Sovieti pritlačili, opätovne hrozili vojenskou silou. Dubček už bol unavený z toho strašného stresu, ktorému bol vystavený. Pomohol tomu výrazne aj Husák, ten sa už od augusta 68 snažil presvedčiť Rusov, že on je tým pravým kandidátom na pozíciu prvého tajomníka, a v marci a najmä v prvej polovici apríla 69 veľmi ostro vystupoval proti Dubčekovi.

Takže Dubčeka napádal ten, za ktorého rehabilitáciu Dubček kedysi bojoval?

Áno, Dubček bol členom tzv. Kolderovej rehabilitačnej komisie, ktorá sa na začiatku 60-tych rokov zaoberala rehabilitáciou členov KSČ, prenasledovaných počas tzv. stalinistických čistiek, do tejto skupiny patril aj Husák…

Po necelom polroku na pozícii predsedu Federálneho zhromaždenia z Dubčeka urobili veľvyslanca v Turecku. Bral to ako vyhnanstvo?

To bola klasická finta, ako odrovnať politika nonšalantným spôsobom. Vtedy však Dubček mal chorú manželku, ktorá ťažko znášala útoky na manžela. A tak to aj samotný Dubček bral ako vykúpenie.

V roku 1970 ho vylúčili z KSČ. V sedemdesiatych a prvej polovici 80-tych rokov pracoval ako mechanizátor v Západoslovenských štátnych lesoch. Ozýval sa, kritizoval režim?

Už v roku 1970 napísal dva ostré listy Husákovi, kde mu vyčíta aj príkorie voči nemu samotnému. Špehovali ho takmer všade, dokonca aj vtedy, keď išiel na hroby svojich blízkych v Uhrovci. Aj tí, ktorí sa k nemu prihlásili, mali problémy. V roku 1974 potom napísal dva rozsiahle listy Federálnemu zhromaždeniu i Slovenskej národnej rade, kde kritizuje systémové porušovanie ľudských práv a totalitarizmus. Snažil sa dať najavo, že tu je a že sa mu nepáči, čo sa deje.

Spolupracoval aj s českým disidentským prostredím?

To až v druhej polovici 80-tych rokov, bol v kontakte s opozičnou iniciatívou Obroda, ktorá sa hlásila k princípom Pražskej jari.

Rok 1989 znamenal aj Dubčekov návrat do veľkej politiky. Hovorilo sa o ňom ako o kandidátovi na prezidenta. Prečo sa ním napokon nestal?

V prostredí disidentu sa myšlienka o Dubčekovi ako prezidentovi, vtedy ešte samozrejme ako prezidentovi ČSSR, objavila už na začiatku roka 1989. Tak o tom aspoň podali svedectvo členovia spomínanej opozičnej iniciatívy Obroda Věněk Šilhán a Miloš Hájek. Podľa nich s tým mal vtedy súhlasiť aj Václav Havel. Po Novembri 89 sa situácia napokon zmenila. Dubček s tým nebol celkom vyrovnaný, kládol otázku, prečo zrazu, po páde komunistického režimu, dohoda zo začiatku roka neplatí. No tam sa už začali zárodky tých česko-slovenských rozbrojov a začal sa aj boj o moc, ktorý sa podpísal pod túto situáciu. České Občianske fórum (OF) začalo presadzovať Havla a Verejnosť proti násiliu sa postavila za OF, nie za Dubčeka. Havel, samozrejme, vedel, že by nastali veľké rozpory medzi Čechmi a Slovákmi, ak by Dubčeka len tak odpísali. A tak z neho urobili predsedu Federálneho zhromaždenia. Dubček sa tak vrátil do funkcie, na ktorej v 69-tom skončil vo vrcholných štruktúrach KSČ.

Spomínali ste boj o moc, na ktorý Dubček v tomto prípade doplatil. Aj o jeho smrti sa viedli v tomto duchu špekulácie a rôzne konšpiračné teórie hovorili o tom, že to nebola obyčajná nehoda, spôsobená aquaplaningom.

Poviem na rovinu, sprisahaneckým teóriám o tom, že ho niekto dal odstrániť, neverím. Už aj preto, že to protirečí charakteristike československej politickej tradície. O atentáte snáď možno hovoriť iba v prípade ministra financií za prvej Československej republiky Aloisa Rašína, a aj to bolo niečo, čo z našich politických reálií úplne vybočovalo. Viem, že sa hovorilo aj o tom, že Dubček mal ísť do Ruska svedčiť v prípade tajných aktivít KGB… Ale ja by som žiadne konšpirácie nehľadal. V ten deň strašne lialo, je známe, že na tom úseku diaľnice D1 pri Humpolci sa stávajú podobné nehody. Navyše, ak by Dubček nemal zlozvyk sa nepripútavať na zadnom sedadle, možno by z toho vyšiel iba dochrámaný, s nejakou zlomeninou, ale nemalo by to také tragické následky. Takže tie teórie sú podľa mňa pritiahnuté za vlasy. Skôr by som kritizoval laxnosť pri vyšetrovaní nehody. Tá vyvolala podozrenia, ktoré konšpiráciám iba nahrávajú.

 

 

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Progresívne Slovensko má na sneme koncom jari voliť šéfa, Bihariovej končí funkčné obdobie

0 icon

Bratislava 22. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Mimoparlamentné hnutie Progresívne Slovensko (PS) má mať na prelome mája a júna snem, na ktorom si bude voliť predsedu. Súčasnú šéfku PS Irenu Bihariovú totiž zvolili v júni 2020 na dvojročné funkčné obdobie. Ohlasovanie kandidatúr sa očakáva na jar, zatiaľ ju nikto z vedenia…

Zázrak? Remišová pripustila, že koronavírus tu bude prítomný ešte dlhý čas a že nemôžeme žiť v neustálom cykle opakujúcich sa lockdownov a obmedzení

0 icon

Bratislava 22. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   O mesiac by sa mal na Slovensku skončiť núdzový stav, ktorý vyhlásila vláda koncom novembra na 90 dní. Koaličné strany Za ľudí a SaS nie sú za to, aby sa predĺžil. Šéfka Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová tvrdí, že nemôžeme žiť v…

Valné zhromaždenie OSN prijalo nemecko-izraelský návrh proti popieraniu holokaustu. Rezolúcia vyzýva k aktívnym krokom aj spoločnosti sociálnych médií

0 icon

New York 22. januára 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-John Angelillo/Pool via AP)   Valné zhromaždenie OSN vo štvrtok prijalo rezolúciu, ktorá odmieta a odsudzuje akékoľvek popieranie holokaustu, ktoré navrhli izraelskí a nemeckí veľvyslanci Veľvyslanci Izraela a Nemecka tvrdia, že popieranie holokaustu ohrozuje mierové spolužitie na celom svete.  Ich výzva prichádza 80 rokov po…

Elon Musk sa pripravuje na testovanie mozgových čipov na ľuďoch

0 icon

Washington 22. januára 2022 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Susan Walsh)   Spoločnosť Neuralin Elona Muska, ktorá sa zaoberá vývojom neurónových rozhraní, hľadá riaditeľa klinických skúšok. Informuje o tom agentúra Bloomberg Podľa zverejneného inzerátu sa spoločnosť chystá začať testovať svoje zariadenie na ľuďoch. Ako sa uvádza v popise, uchádzač bude "úzko spolupracovať s niektorými z…

V Kazachstane v súvislosti s nepokojmi zadržiavajú 970 podozrivých

0 icon

Nur-Sultan 22. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Vladimir Tretyakov)   Kazašské úrady zadržiavajú celkovo 970 ľudí v súvislosti s nedávnymi nepokojmi, ktoré si vyžiadali zásah tzv. mierových síl Organizácie dohody o kolektívnej bezpečnosti (ODKB) pod vedením Ruska. Viac než 460 zo zadržiavaných čelí obvineniam z terorizmu a masových výtržností, informovala agentúra AFP s…

Horská záchranná služba preškoľovala svojich psovodov pre lavínové akcie

0 icon

Vysoké Tatry 22. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Vladimír Benko/MV SR)   Zimné preškolenie psovodov a psov spojené s obnovením a získaním odbornej spôsobilosti na "Záchrannú činnosť pomocou lavínového a pátracieho psa" realizovalo v uplynulých dňoch Školiace stredisko Horskej záchrannej služby Na akcii v Doline Zeleného plesa vo Vysokých Tatrách sa zúčastnili aj…

Pred americkou ambasádou v Bratislave sa konal protest proti dohode s USA. Polícia predviedla jednu osobu

0 icon

Bratislava 22. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Po sobotnom proteste na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave predviedli policajti jednu osobu. Má vysvetliť svoje správanie, ktoré mohlo súvisieť s extrémizmom. Na zhromaždení sa zišli odporcovia obrannej dohody s USA, prišli naň aj predstavitelia ĽSNS. Iné narušenie verejného poriadku polícia na proteste nezaznamenala…

Rusko uskutoční manévre 240 kilometrov od pobrežia Írska

0 icon

Dublin 22. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alexei Druzhinin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)   Írska vláda dostala upozornenie, že v medzinárodných vodách pri pobreží grófstva Cork sa počas prvého februárového týždňa uskutočnia manévre ruského námorníctva a letectva. V sobotu o tom informoval portál thejournal.ie Súčasťou manévrov majú byť aj skúšky rakiet,…

Lambrechtová: Nemeckí vojaci z Mali neodídu a nenechajú ho napospas Vagnerovcom

0 icon

Berlín 22. januára 2022 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Michael Sohn)   Nemeckí vojaci, ktorí pôsobia v Mali v rámci misie OSN (MINUSMA) a tiež výcvikovej misie EÚ (EUTM), z tejto africkej krajiny neodídu. Berlín ju totiž nechce nechať napospas žoldnierom z kontroverznej ruskej polovojenskej organizácie známej ako Vagnerova skupina. Uviedla to spolková ministerka…

Aké esá má Rusko v rukáve v pokri proti Západu

0 icon

Moskva 22. januára 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Denis Balibouse,Pixabay,TASR/AP-Olivier Matthys)   Moskva a Washington pokračujú v dôležitých rokovaniach o bezpečnostných zárukách pre Rusko. Čo sa však stane, ak sa rokovania nakoniec zrútia? Aké budú ďalšie vojensko-politické kroky Ruska, ak sa USA odmietnu stretnúť na polceste? Uviedol Vzgľad Moskva naďalej čaká na písomné odpovede…

NAJNOVŠIE

BLOG

Martin Bago

RODÍ SA NOVÝ TROJSPOLOK A DOHODA?

0icon

USA dodali v piatok večer ukrajinskej chunte prvú časť vojenskej "pomoci" vo forme 100 ton útočných zbraní a munície! Jedná sa o prvú z niekoľkých častí balíka, ktorý nedávno schv

Boris Mesár

Francúzsky dôstojník, bojujúci proti Ukrifašistom na Donbase, povedal ako NATO začne vojnu na Ukrajine

0icon

Osobitný spravodajca KP.ru sa stretol s francúzskym armádnym dôstojníkom vo výslužbe Erwanom Castelom, aby zistil, prečo vymenil amazonskú džungľu za zákopovú vojnu v doneckých stepiach. RODENÝ SEPARATISTAPri pohľade na Erwana ( E)začínate chápať, ako vyzerali Francúzi, keď pred stovkami rokov postavili v pieskoch Sý

Peter Lipták

Matovič pochválen blud „USA je chaos“

0icon

Igor Matovič 27.2.2019 na tlačovke v NRSR odprezentoval svoj osobný názor na USA: "USA už d&aa

Ladislav Kubík

EÚ +Rozširujúca Čaputova + NATO/Rusko

0icon

  NATO  sa rozširuje EÚ dáva sankcie na Rusko

Juraj Tušš

Rozdieľ medzi centralizovaným a decentralizovaným riadením spoločnosti. Udalosti z Kazachstanu.

0icon

Centralizované riadenie môžeme chápať, ako riadenie vychádzajúce z jedného riadiaceho bodu, naproti decentralizovanému riadeniu spoločnosti, čiže riadeniu vychádzajúceho z viacerých autonómnych riadiacich bodov zdieľajúcich spoločný cieľ. Toľko na úvod k definícií, aby sme sa lepšie chápali vo zvyšku textu.  .

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Snehová búrka v Kanade: Mačka v snehu

Autor: TASR/AP-Nathan Denette/The Canadian Press via AP

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Progresívne Slovensko má na sneme koncom jari voliť šéfa, Bihariovej končí funkčné obdobie

0 icon

Bratislava 22. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Mimoparlamentné hnutie Progresívne Slovensko (PS) má mať na prelome mája a júna snem, na ktorom si bude voliť predsedu. Súčasnú šéfku PS Irenu Bihariovú totiž zvolili v júni 2020 na dvojročné funkčné obdobie. Ohlasovanie kandidatúr sa očakáva na jar, zatiaľ ju nikto z vedenia…

Zázrak? Remišová pripustila, že koronavírus tu bude prítomný ešte dlhý čas a že nemôžeme žiť v neustálom cykle opakujúcich sa lockdownov a obmedzení

0 icon

Bratislava 22. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   O mesiac by sa mal na Slovensku skončiť núdzový stav, ktorý vyhlásila vláda koncom novembra na 90 dní. Koaličné strany Za ľudí a SaS nie sú za to, aby sa predĺžil. Šéfka Za ľudí a vicepremiérka Veronika Remišová tvrdí, že nemôžeme žiť v…

Valné zhromaždenie OSN prijalo nemecko-izraelský návrh proti popieraniu holokaustu. Rezolúcia vyzýva k aktívnym krokom aj spoločnosti sociálnych médií

0 icon

New York 22. januára 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-John Angelillo/Pool via AP)   Valné zhromaždenie OSN vo štvrtok prijalo rezolúciu, ktorá odmieta a odsudzuje akékoľvek popieranie holokaustu, ktoré navrhli izraelskí a nemeckí veľvyslanci Veľvyslanci Izraela a Nemecka tvrdia, že popieranie holokaustu ohrozuje mierové spolužitie na celom svete.  Ich výzva prichádza 80 rokov po…

Elon Musk sa pripravuje na testovanie mozgových čipov na ľuďoch

0 icon

Washington 22. januára 2022 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Susan Walsh)   Spoločnosť Neuralin Elona Muska, ktorá sa zaoberá vývojom neurónových rozhraní, hľadá riaditeľa klinických skúšok. Informuje o tom agentúra Bloomberg Podľa zverejneného inzerátu sa spoločnosť chystá začať testovať svoje zariadenie na ľuďoch. Ako sa uvádza v popise, uchádzač bude "úzko spolupracovať s niektorými z…

V Kazachstane v súvislosti s nepokojmi zadržiavajú 970 podozrivých

0 icon

Nur-Sultan 22. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Vladimir Tretyakov)   Kazašské úrady zadržiavajú celkovo 970 ľudí v súvislosti s nedávnymi nepokojmi, ktoré si vyžiadali zásah tzv. mierových síl Organizácie dohody o kolektívnej bezpečnosti (ODKB) pod vedením Ruska. Viac než 460 zo zadržiavaných čelí obvineniam z terorizmu a masových výtržností, informovala agentúra AFP s…

Horská záchranná služba preškoľovala svojich psovodov pre lavínové akcie

0 icon

Vysoké Tatry 22. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Vladimír Benko/MV SR)   Zimné preškolenie psovodov a psov spojené s obnovením a získaním odbornej spôsobilosti na "Záchrannú činnosť pomocou lavínového a pátracieho psa" realizovalo v uplynulých dňoch Školiace stredisko Horskej záchrannej služby Na akcii v Doline Zeleného plesa vo Vysokých Tatrách sa zúčastnili aj…

Pred americkou ambasádou v Bratislave sa konal protest proti dohode s USA. Polícia predviedla jednu osobu

0 icon

Bratislava 22. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Po sobotnom proteste na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave predviedli policajti jednu osobu. Má vysvetliť svoje správanie, ktoré mohlo súvisieť s extrémizmom. Na zhromaždení sa zišli odporcovia obrannej dohody s USA, prišli naň aj predstavitelia ĽSNS. Iné narušenie verejného poriadku polícia na proteste nezaznamenala…

Rusko uskutoční manévre 240 kilometrov od pobrežia Írska

0 icon

Dublin 22. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Alexei Druzhinin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)   Írska vláda dostala upozornenie, že v medzinárodných vodách pri pobreží grófstva Cork sa počas prvého februárového týždňa uskutočnia manévre ruského námorníctva a letectva. V sobotu o tom informoval portál thejournal.ie Súčasťou manévrov majú byť aj skúšky rakiet,…

Lambrechtová: Nemeckí vojaci z Mali neodídu a nenechajú ho napospas Vagnerovcom

0 icon

Berlín 22. januára 2022 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Michael Sohn)   Nemeckí vojaci, ktorí pôsobia v Mali v rámci misie OSN (MINUSMA) a tiež výcvikovej misie EÚ (EUTM), z tejto africkej krajiny neodídu. Berlín ju totiž nechce nechať napospas žoldnierom z kontroverznej ruskej polovojenskej organizácie známej ako Vagnerova skupina. Uviedla to spolková ministerka…

Aké esá má Rusko v rukáve v pokri proti Západu

0 icon

Moskva 22. januára 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Denis Balibouse,Pixabay,TASR/AP-Olivier Matthys)   Moskva a Washington pokračujú v dôležitých rokovaniach o bezpečnostných zárukách pre Rusko. Čo sa však stane, ak sa rokovania nakoniec zrútia? Aké budú ďalšie vojensko-politické kroky Ruska, ak sa USA odmietnu stretnúť na polceste? Uviedol Vzgľad Moskva naďalej čaká na písomné odpovede…

Podkasty

Ôsmi z desiatich Slovákov žijú v strese, ostatní v zahraničí – pokus o vtip či realita?

icon

Bratislava 22. januára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Už druhý rok nám obmedzujú život, deti nechodia do škôl a divočejú – viď Malinovo! Deti nesmú športovať a športovci v piatich najsledovanejších športoch môžu hrať pred prázdnymi hľadiskami, ostatní vôbec nie. Do sveta odchádza nielen veľké množstvo lekárov i zdravotných sestier, ale aj mladé športové talenty, lebo tu sa...

Oplatí sa byť kajúcnikom? Čo na to Fico, krstný otec knihy o ľuďoch zapredaných súčasnému režimu?

icon

Bratislava 21. januára 2022 (HSP/Foto:Michaela Kolimárová) V Bratislave uviedli do života knihu novinára, publicistu a literáta Ľudovíta Števka s názvom príznačným pre dobu, v ktorej žijeme. „Byť kajúcnikom sa oplatí“. Autor knihy, Ľudovít Števko, píše otvorene o veciach, pred ktorými si mnohí zakrývame oči. Kniha nie je o vine či nevine obvinených a zatknutých ľudí, žijúcich v podmienkach mnohomesačnej kolúznej či preventívnej väzby....

Šokujúce: Američania priznali, budú u nás cvičiť ukrajinských žoldnierov a budú ich „preklzávať“ cez hranice. Smutné: naši vládcovia to neberú vážne

icon

Bratislava 19. januára 2022 (HSP/Foto:TASR/AP) Predtým, ako vláda v stredu 12. januára odsúhlasila prijatie dohody o spolupráci so Spojenými štátmi v oblasti obrany, bola dohoda schválená Bezpečnostnou radou. Teraz ju ešte musí schváliť Národná rada a ratifikovať Grasalkovičov palác. A bude. Vypočuli sme si v poslednom čase veľa názorov. Na jednej strane takých, že o nič nejde, nič...

Je odsúdený biskup Vojtaššák kontroverznou osobou? Uplynulo 71 rokov od monsterprocesu s tromi slovenskými biskupmi

icon

Bratislava 19. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Oliver Ondráš) Pravda je taká, že katolícka cirkev bola jedným z hlavných terčov represií počas bývalého režimu, opierajúceho sa o marxizmus. Zdá sa však, že aj v súčasnosti vidia liberáli jeden zo svojich hlavných terčov v kresťanstve vôbec. O čom inom svedčia útoky dvoch vychýrených „demokratov“ z denníka SME na speváčku Simu a momentálne na biskupa Haľka...

Zasmejme sa, aby sme sa nezbláznili

icon

Bratislava 17. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian) Má pravdu Dušan Jarjabek? Zvuk: Jarjabek (zbláznime sa…) Poslanec Jarjabek má asi pravdu, hrozí, že táto republika sa zblázni. Ale aby ju nemal, aby sme nehovorili len o covide, pozrime sa na dnešný svet a dnešných politikov z nadhľadu. Humoristicko-satirický Roháč už dávno zanikol, a ani Kocúrkovo už v stánkoch nevidieť, a tak sme sa pozreli...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Martin Bago

RODÍ SA NOVÝ TROJSPOLOK A DOHODA?

0icon

USA dodali v piatok večer ukrajinskej chunte prvú časť vojenskej "pomoci" vo forme 100 ton útočných zbraní a munície! Jedná sa o prvú z niekoľkých častí balíka, ktorý nedávno schv

Boris Mesár

Francúzsky dôstojník, bojujúci proti Ukrifašistom na Donbase, povedal ako NATO začne vojnu na Ukrajine

0icon

Osobitný spravodajca KP.ru sa stretol s francúzskym armádnym dôstojníkom vo výslužbe Erwanom Castelom, aby zistil, prečo vymenil amazonskú džungľu za zákopovú vojnu v doneckých stepiach. RODENÝ SEPARATISTAPri pohľade na Erwana ( E)začínate chápať, ako vyzerali Francúzi, keď pred stovkami rokov postavili v pieskoch Sý

Peter Lipták

Matovič pochválen blud „USA je chaos“

0icon

Igor Matovič 27.2.2019 na tlačovke v NRSR odprezentoval svoj osobný názor na USA: "USA už d&aa

Ladislav Kubík

EÚ +Rozširujúca Čaputova + NATO/Rusko

0icon

  NATO  sa rozširuje EÚ dáva sankcie na Rusko

Juraj Tušš

Rozdieľ medzi centralizovaným a decentralizovaným riadením spoločnosti. Udalosti z Kazachstanu.

0icon

Centralizované riadenie môžeme chápať, ako riadenie vychádzajúce z jedného riadiaceho bodu, naproti decentralizovanému riadeniu spoločnosti, čiže riadeniu vychádzajúceho z viacerých autonómnych riadiacich bodov zdieľajúcich spoločný cieľ. Toľko na úvod k definícií, aby sme sa lepšie chápali vo zvyšku textu.  .

TopDesať

Fascinujúce mesto Jeruzalem: 3. časť

0 icon

Pokračujeme treťou časťou článku o Jeruzaleme a jeho najimpozantnejších stavieb v nadväznosti na tri najväčšie vierovyznania. Jeruzalem má už stáročia veľký význam pre národy rôznych kultúr a náboženstiev. Na nemeckej rytine zo 16. storočia je mesto znázornené ako stred sveta, kde sa stretávajú tri kontinenty. Vráťme sa však naspät do…

Neobvyklé spôsoby, ako dokážeš rýchlejšie zaspať

0 icon

Ak trpíš nespavosťou, máme niekoľko neznámych, šikovných tipov, ktoré ti pomôžu „oklamať“ mozog a rýchlejšie zaspať. Skús napríklad na chvíľu stlačiť prsty na nohách a potom ich uvoľniť. Toto cvičenie uvoľní napätie v tvojom tele. Ďalšou metódou je prehranie celého tvojho dňa v hlave. Podľa odborníkov ti to pomôže zabudnúť na všetky starosti a uvoľnená myseľ…

Kde je najchladnejšie miesto v chladničke?

0 icon

Popri televízore a počítači je práve chladnička všeobecne považovaná za jeden z troch najvýznamnejších vynálezov 20. storočia - aspoň tak to tvrdia prieskumy verejnej mienky. Čo všetko máš v chladničke ty? Celé tisícročia si ľudstvo v snahe chladiť potraviny a nápoje pomáhalo prirodzene chladnými priestormi, ako boli jaskyne či pivnice. Už…

TOP10: Veci, ktoré sú menej zdravé, ako si si myslel

0 icon

Mnohí z nás počuli o určitých potravinách fakty, ktoré sme považovali za pravdivé - až neskôr zistíme, že išlo o mýtus. Rovnako ako napríklad skutočnosť, že obmedzenie kalórií a dodržiavanie bezlepkovej diéty môžu tvojmu zdraviu spôsobiť viac škody ako úžitku. Je to dosť náročné snažiť sa udržiavať si zdravú váhu a jesť…

Staroveké mesto Tachte Sulejman: 3. časť

0 icon

Prinášame tretie pokračovanie článku o starovekom meste tachte Sulejman, zoroastrovcoch a ich náboženstve, ktoré sa po nástupe na trón Ardašíra I z kňazskej triedy - respektíve dynastie Sásánovcov, stalo v Iráne štátnym náboženstvom. Pokračujme tam, kde sme v rámci druhej časti skončili. Niektoré ohne planuli pod šírym nebom na vrcholkoch…

Armádny Magazín

Nemci o tom, prečo nemali síl zvíťaziť nad Rusmi

0 icon

Nemecko, 22. januára 2022 (AM) - „Krach nemeckého plánu obkľúčenia a dobytia Moskvy.“ Takúto správu Sovinformbyra vyslal 13. 12. 1941 do sveta svetoznámy rozhlasový hlásateľ a podľa nemeckých zdrojov osobný nepriateľ Adolfa Hitlera Jurij B. Levitan. Čiže týždeň po začiatku protiútoku Červenej armády.   Pravdou je, že dátum

„Budú si chrániť prístav Odesa“: vojenskí experti vyjadrili verzie o účele presunu 30 britských špecialistov

0 icon

Ukrajina, 22. januára 2022 (AM) - Na konci pracovného týždňa Británia vyslala na Ukrajinu 30 svojich vojakov. Ide o vojakov elitných špeciálnych jednotiek, takzvaných rangerov. Na Ukrajinu prileteli na jednom z vojenských dopravných lietadiel, ktoré do Kyjeva okrem iného dodalo protitankové raketové systémy švédskej konštrukcie.   https://twitter.com/i

Alexander Rogers: Kto potrebuje, aby Rusko „útočilo“?

0 icon

Rusko, 22. januára 2022 (AM) – Opäť v televízii niektoré nervózne postavy kričia "Rusko musí naliehavo zaútočiť!". Ako sangvinik (teda pokojný psychologický typ) neznesiem kričiacich ľudí, neviem si v tomto smere pomôcť. A ako logik/analytik nemám rád, keď sa snažia vyvíjať tlak na emócie.   Mal som takého priateľa, keď som…

Objavil sa ukrajinský „Buk“, ktorý zostrelil malajzijské lietadlo nad Donbasom. Video

0 icon

Ukrajina, 22. januára 2022 (AM) - Pred pár hodinami pri bieloruských hraniciach objavili ukrajinský protilietadlový raketový systém „Buk-M1“, ktorý podľa svedkov odpálil protilietadlovú raketu na malajzijské osobné dopravné lietadlo Boeing 777 nad Donbasom. Svedčí o tom aj taktické číslo na bojovom vozidle – „312“.   https://twitter.com/i/status/148453292676

Česko ako vojnový štváč? Vláda chce predať Ukrajine zbrane a muníciu

0 icon

Česko, 22. januára 2022 (AM, Sputnik) – Česká vláda hazarduje s vojnou na Ukrajine. Po vojakoch chce Fialov kabinet poslať do vojnovej krajiny zbrane a muníciu. K

Svetlo sveta

Kde sa nachádzajú Traja králi dnes?

0 icon

Po narodení Ježiša nám Sväté písmo predkladá príbeh, ako králi alebo inak nazývaní aj mudrci z východu, prišli do Betlehema, aby sa Kristovi poklonili. Nový zákon kladie dôraz na skutočnosť, že na základe hviezdy na oblohe muži prišli až do Betlehema. Biblia nehovorí koľko týchto kráľov bolo ani z akej…

Arcibiskup Sheen: Matka Božia je Bohorodička

0 icon

Dnes Vám budem rozprávať o našej svätej Matke. A začnem Lurdami. Lurdy sú mestečkom na juhu Francúzska, kde sa v minulom storočí zjavila Panna Mária. Bol som tam 30 krát. Nikdy nezabudnem na prvú moju návštevu tohto pútnického mesta. V tom čase som študoval v Belgicku na univerzite, ako mladý…

Prečo si Cirkev na Vianoce pripomína sv. Štefana a evanjelistu Jána?

0 icon

Pre veriaci ľud je častokrát ťažko pochopiteľné, prečo počas oktávy na Vianoce hneď po oslávení Narodenia Pána, Cirkev predkladá na oslavu martýra sv. Štefana a evanjelistu sv. Jána. Ako prišlo k tomu, že najveselšie sviatky roku sa veľmi rýchlo menia na pripomienku umučenia človeka? Je opodstatnené, aby sv. Štefan ako…

26.12. Svätý Štefan, mučeník pri obhajobe pravého učenia Cirkvi

0 icon

Svätý Štefan je považovaný v Katolíckej Cirkvi sa prvého mučeníka, ktorého sviatok sa slávi 26.12. Tento deň boli totiž nájdene relikvie svätého Štefana. Stalo sa tak na základe videnia, ktoré mal v roku 415 kňaz menom Lucian. V roku 439 relikvi boli prenesené do nového kostola postaveného pri Damašskej bráne v Jeruzaleme. Krížiaci volali…

Narodenie Ježiša Krista – vianočné sviatky a okruh ich slávenia

0 icon

Na Vianoce kresťania slávia narodenie Ježiša Krista. Sú to sviatky Božieho vtelenia, sviatky vykúpenia, pokoja a lásky. Vianoce oslávia na celom svete dve miliardy veriacich. Presný dátum narodenia Pána známy nie je. Slávenie 25. decembra ako narodenie Ježiša je doložené po prvý raz z roku 336 v Ríme. Na základe…

FOTO DŇA

Snehová búrka v Kanade: Mačka v snehu

Autor: TASR/AP-Nathan Denette/The Canadian Press via AP

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali