Je čas vrátiť sa k liečivej sile prírody. SARS-CoV-2 a iné nebezpečné vírusové ochorenia; možnosti prevencie, terapie a rekonvalescencie

Je čas vrátiť sa k liečivej sile prírody. SARS-CoV-2 a iné nebezpečné vírusové ochorenia; možnosti prevencie, terapie a rekonvalescencie

Bratislava 4. novembra 2021 (HSP/Foto:Pixabay)

 

Pribúdajúce dôkazy ukazujú, že vakcíny proti SaRS-CoV-2 neposkytujú očakávanú ochranu proti tomuto vírusu a u pomerne vysokého percenta zaočkovaných ľudí dochádza k prepuknutiu ochorenia

koronavírus
Ilustračné foto

Napríklad v štúdii vykonanej v štáte Massachusetts, na ktorej participovala aj americká CDC, približne tri štvrtiny (74 %) prípadov SARS-CoV-2 sa vyskytli u plne zaočkovaných osôb (tých, ktorí absolvovali 2 dávky mRNA vakcíny Pfizer-BioNTech alebo Moderna).[3] Okrem toho, vakcíny proti SARs-CoV-2 spôsobujú jednak úmrtia,[4] [5] vrátane úmrtí dospievajúcich detí[6] a jednak vývin viacerých vážnych ochorení.[7] [8] [9] [10] Z tohto dôvodu je potrebné poskytnúť informácie aj o liekoch a liečivých látkach, ktoré sú na prírodnej báze a ktorých účinky proti SARS-CoV-2 a iným vírusovým ochoreniam boli preukázané vedeckými štúdiami.

Reklama

Ivermektín je efektívny liek v prevencii a liečbe SARS-CoV-2 aj keď sa tieto jeho účinky na tých najvyšších úrovniach (WHO, EMA) neustále spochybňujú. Nedávna meta-analýza (Bryant a kol., august 2021) do ktorej bolo zahrnutých 15 štúdií a ktorá bola publikovaná v časopise American Journal of Therapeutic však preukázala, že včasné užívanie ivermektínu znížilo úmrtnosť na SARS-CoV-2 až o 68%.[11]  Podobne aj ďalšie meta-analýzy a štúdie preukázali vysokú účinnosť ivermektínu proti SARS-CoV-2,[12] [13] [14] vrátane štúdie, ktorej spoluautorom bol profesor Satoshi Ōmura,[15] ktorý spolu s C. Campbellom obdržali za objav ivermektínu Nobelovu cenu. Podľa vyhlásenia FLCCC (Frontline Covid-19 Critical Care Alliance) na klinických účinkoch ivermektínu sa podieľa nielen potlačením replikácie SARS-CoV-2, ale aj blokovania väzby vírusu na hostiteľskú bunku a ovplyvnenie zápalových reakcií pacienta.[16] Ivermektín nie je liek pre zvieratá, ako sa to často podsúva. Používa sa v humánnej aj veterinárnej praxi, čo je bežné aj u mnohých iných humánnych liekov. Predsa nikto nezavrhuje antibiotika ako je napríklad amoxicilín alebo sulfónamidy len preto, že sa používajú vo veterinárnej praxi. Na diskreditáciu ivermektínu sa používajú aj nepravdivé informácie o jeho závažných vedľajších účinkoch. Ivermektín nie je žiadna „tvrdá chémia,“ ale má svoj pôvod v prírode, v baktérii Streptomyces avermitilis, ktorá bola izolovaná z pôdy na pobreží ostrova Honšu. Od roku 1987 len spoločnosť Merck poskytla viac ako 3,7 miliardy ošetrení s ivermektínom[17] a v obvyklých dávkach (0,2–0,4 mg/kg) sa považuje u ľudí za mimoriadne bezpečný.[18] [19] Ivermektín je vo všeobecnosti dobre tolerovaný,  a to aj pri dávke až 10-násobne vyššej (2 mg/kg) ako je dávka odporúčaná FDA (0,2 mg/kg).[20] Ivermektín je výnimočné antivirotikum inhibujúce nebezpečné vírusy, ktoré predstavujú veľkú záťaž pre ľudské zdravie.[21] Je účinný nielen proti SARS-CoV-2, ale aj proti iným nebezpečným vírusom ako je Zika vírusu,[22] HIV-1,[23] a Dengue vírus,[24] Chikungunya vírus,[25] flavivírusy (vírus žltej zimnice, japonskej encefalitídy a pod.).[26] Ivermektín je jedinečný dar prírody, ktorý môže ľudstvu pomôcť v boji nielen proti SARS-CoV-2, ale aj iným vírusom „neznámeho” pôvodu.

Okrem ivermektínu nám príroda poskytuje aj ďalšie liečivé látky s preukázanými účinkami proti SARS-CoV-2. Veľkou nádejou sú flavonoidy, ktorých používanie má značný význam pre prevenciu a liečbu SARS-CoV-2 a navyše sú bezpečné pre ľudský organizmus. Ukázalo sa, že flavonoidy majú silnú inhibičnú aktivitu proti tým cieľom SARS-CoV-2, ktoré sú potrebné na uľahčenie jeho vstupu do bunky a jeho rozmnožovanie ako sú Mpro (main protease), RBD (Receptor Binding Domain) S proteínu, RdRp  (RNA-dependent RNA polymerase), ACE-2 receptor (Angiotensin Converting Enzyme-2) a TMPRSS2 (Human Type 2 Transmembrane Serine). Taktiež bola preukázaná imunomodulačná aktivita flavonoidov prostredníctvom inhibície rôznych prozápalových cytokínov a dráh zapojených do zápalových reakcií. Najznámejší z flavonoidov je quercetin, ktorý atakuje SARS-CoV-2 na viacerých miestach a vykazuje voči nemu významné inhibičné účinky, čo podporuje jeho použitie pri súčasných a očakávaných budúcich prepuknutiach SARS-CoV-2.[27] Výsledky viacerých štúdií ukázali, že quercetin vykazuje dobrú väzbovú afinitu k Mpro,  k ACE-2 receptoru a k TMPRSS2.[28] [29] [30] Navyše quercetin blokuje proteázu podobnú 3-chymotrypsínu  a proteázu podobnú papaínu, ktoré sú spolu s RNA-dependentnou RNA polymerázou a spike proteínom hlavné ciele liečenia SARS-CoV-2.[31] Výsledky nedávnej štúdie (Di Pierro a kol., Jún 2021) preukázali, že quercetín významne znižuje potrebu a dĺžku hospitalizácie, potrebu neinvazívnej oxygenoterapie, presun na jednotku intenzívnej starostlivosti a riziko úmrtia.[32]

Reklama

Flavonoidy sú v prírode pomerne hojne zastúpené. Najbohatším zdrojom napríklad quercetinu, kaempferolu a myricetínu sú žltá cibuľa a kučeravý kel. Ďalšími zdrojmi flavonoidov sú pór, cherry paradajky, brokolica a čučoriedky, marhule, jablká, čierne hrozno, paradajky, čierny a zelený čaj. V lekárňach je quercetin dostupný od viacerých renomovaných výrobcov. Výborné  zloženie má slovenský produkt Covirin s jedinečnou kombináciou rastlinných liečivých látok (quercetín, kurkumín, epigallokatechin-3-galát, glycyrrhizín, piperín), minerálov (zinok, selén), vitamínov skupiny B (B3, B9, B12) a vitamínov C, D a E, ktoré sa vzájomne dopĺňajú pri posilňovaní imunity proti vírusom ako je SARS-CoV-2, ale aj rinovírusom, ľudským papilóma vírusom, herpes simplex a iným vírusom. Covirin obsahuje quercetín a glycirrhizín, liečivé látky, ktoré majú antivírusové, antitrombotické,  protizápalové a imunitu podporujúce účinky. Taktiež obsahuje extrakt zo zeleného čaju zahŕňajúci katechíny vrátene epigallokatechin-3-galátu, ktorý ma antitrombotické a protizápalové účinky. Covirin sa odporúča nielen ako prevencia proti SARS-CoV-2, ale aj ľuďom, ktorí sú pozitívni na SARS-CoV-2,  majú ťažkosti po prekonaní Covidu a chcú posilniť svoju imunitu, či už sú, alebo nie sú zaočkovaní. Vzhľadom na jeho antitrombotické účinky je potrebná opatrnosť pri liekoch obsahujúcich warfarín a iné antikoagulanciá.

Ďalšou účinnou prírodnou látkou proti SARS-CoV-2 je alicín, ktorého sa nachádza v cesnaku. Je už dávnejšie známe, že látky obsiahnuté v cesnaku majú viaceré významné biologické účinky vrátane antibakteriálnych, antivírusových, antimykotických, antioxidačných, protizápalových a protirakovinových.[33] Yaghoubian  a kol. (jún 2021) preukázali, že alicín významne zlepšuje prejavy a symptómy SARS-CoV-2 už po dvoch týždňoch liečby. Alicín  nielen zlepšil klinické príznaky, ale zlepšil aj laboratórne a rádiologické údaje, ktoré preukázali jeho terapeutický účinok pri SARS-CoV-2.[34] V štúdii s Calu-3 bunkami pľúc alicín zrušil odpoveď interferónom stimulovaných génov hostiteľa a vrátil jeho bunkové dráhy na úrovne neinfikovaných buniek, čím sa potvrdila antivírusová a imunomodulačná aktivita alicínu.[35] Je známe, že  aktívne miesto hlavnej proteázy SARS-CoV-2, ktoré štiepi jedenásť miest dlhého polyproteínu, aby sa uvoľnili funkčné proteíny potrebné na množenie koronavírusu, obsahuje tiol. A práve alicín obsahuje reaktívny tiosulfinát, ktorý môže spôsobiť S-tioalyláciu proteínu. V súčasnosti sa alicín považuje za kovalentný inhibítor SARS-CoV-2 Mpro.[36] Cesnak obsahuje vysoko účinné zlúčeniny síry, a preto by mal byť v súčasnej „covidovej dobe“ každodennou súčasťou našej stravy (tepelne neupravený). Aj keď sú v lekárňach dostupné viaceré prípravky obsahujúce alicín, odporučil by som čerstvý cesnak, najlepšie z vlastnej produkcie. Kvalita cesnaku je rozhodujúca. Prchavé cesnakové zlúčeniny síry, ako je tiol-reaktívny alicín (diallyltiosulfinát) a allylpolysulfány, majú najsilnejšie antivírusové účinky a je známe, že stimulujú imunitný systém ovplyvnením produkcie cytokínov a prozápalových cytokínov.

Glycirrhizín, ktorý sa nachádza v  rastline Sladké drievko (Glycyrrhiza glabra) je ďalšou účinnou prírodnou látkou u ktorej boli vedeckými štúdiami preukázané účinky proti vírusom vrátane SARS-CoV-2. Hlavné mechanizmy jeho účinku zahŕňajú inhibíciu replikácie vírusov, priamu inaktiváciu vírusov, inhibíciu zápalu sprostredkovaného HMGB1/TLR4, inhibíciu β-chemokínov, zníženie väzby HMGB1 na DNA s cieľom oslabiť aktivitu vírusov a inhibíciu tvorby reaktívnych foriem kyslíka.[37] [38] [39] [40]

Ak sa predsa len podarí SARS-CoV-2 prelomiť obranné mechanizmy, ktoré poskytuje ivermektín, quercetin, alicín a glycirhizzín (najlepšie je užívať ich preventívne alebo ich okamžite nasadiť pri prvých príznakoch ochorenia), je potrebné čím najskôr vyhľadať ambulantnú starostlivosť.

Je známe, že ľudia infikovaní SARS-CoV-2 majú zvýšené riziko trombo-embolických príhod[41] a podobne aj osoby zaočkované vakcínami proti SARS-CoV-2.[42] [43] Z tohto dôvodu je vhodné používať prírodné liečivé látky, ktoré môžu znížiť riziko vývinu uvedených ochorení. Už spomínaný flavonoid quercetín zabraňuje zhlukovaniu doštičiek[44] a jeho významný antitrombotický účinok bol pozorovaný aj pri pokročilých štádiách rakoviny.[45] Podobne aj u glycirrhizínu sa potvrdili významné antitrombotické účinky.[46] [47] Ďalšou účinnou liečivou látkou, ktorá znižuje agregáciu krvných doštičiek je epigallokatechin-3-galát, ktorý sa nachádza vo zvýšenom množstve najmä v zelenom čaji.[48] Všetky uvedené látky sú obsiahnuté napríklad v už spomínanom prípravku Covirin.

Reklama

Pretože SARS-CoV-2 spôsobuje aj viaceré neurologické ochorenia[49] a podobne aj vakcíny proti SARS-CoV-2,[50] bolo by dobré v týchto prípadoch používať látky chrániace a normalizujúce nervový systém. Svojím výborným zložení môže významne pomôcť prípravok Revitanerv, alebo jeho silnejšia verzia Revitanerv strong, ktoré obsahujú skupinu vitamínov B, kyselinu alfa-lipoovú a Ginko biloba. Z liečivých rastlín je to najmä Rozchodnica ružová (Rhodiola rosea) alebo z nej vyrobené prípravky, ktoré pôsobia proti autoimunitným poškodeniam mozgu a Šišiak bajkalský (Scutellaria baicalensis), ktorý je tiež známy svojimi neuroprotektivnými účinkami.

Vzhľadom na skutočnosť, že očkovanie proti SARS-CoV-2 sa čoraz viac javí nielen ako nespoľahlivé ale aj nebezpečné, je čas vrátiť sa k liečivej sile prírody, ktorá sa žiaľ takmer vôbec nepropaguje, alebo sa zámerne zaznáva. V súčasnosti však liečivú silu prírody potvrdzujú nielen skúsenosti viacerých generácií ľudí, ale aj vedecké štúdie, ktoré v súvislosti so SARS-CoV-2 preukázali biologické mechanizmy, prostredníctvom ktorých prírodné liečivé látky efektívne účinkujú proti SARS-CoV-2 a iným vírusom.

PharmDr. Jozef Laurinec, PhD.

 


[1]Acharya CHB,  Schrom J, Mitchell AM, et al. No Significant Difference in Viral Load Between Vaccinated and Unvaccinated, Asymptomatic and Symptomatic Groups When Infected with SARS-CoV-2 Delta Variant. medRxiv. October 2021. https://doi.org/10.1101/2021.09.28.21264262.

Reklama

[2] Riemersma KK, Grogan BE,  Kita-Yarbro A, et al. Shedding of Infectious SARS-CoV-2 Despite Vaccination. medRxiv.August 20212. https://doi.org/10.1101/2021.07.31.21261387.

[3] Brown CM, Vostok J, Johnson H, et al. Outbreak of SARS-CoV-2 infections, including COVID-19 vaccine breakthrough infections, associated with large public −Gatherings Barnstable County, Massachusetts, July 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2021; 70: 1059-1062.

[4] Pottegård A, Lund LC, Karlstad Ø, et al. Arterial events, venous thromboembolism, thrombocytopenia, and bleeding after vaccination with Oxford-AstraZeneca ChAdOx1-S in Denmark and Norway: population based cohort study. BMJ. May 2021;373:n1114.

[5] Cari L, Fiore P, Naghavi Alhosseini M, Sava G, Nocentini G. Blood clots and bleeding events following BNT162b2 and ChAdOx1 nCoV-19 vaccine: An analysis of European data.
Journal of Autoimmunity. August 2021;122:102685.

[6] Center for Diseae  Control and Prevention. COVID-19 Vaccine Safety in Adolescents Aged 12–17 Years — United States, December 14, 2020–July 16, 2021. https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7031e1.htm. Accessed September 22, 2021.

[7] Pottegård A, Lund LC, Karlstad Ø, et al. Arterial events, venous thromboembolism, thrombocytopenia, and bleeding after vaccination with Oxford-AstraZeneca ChAdOx1-S in Denmark and Norway: population based cohort study. BMJ. May 2021;373:n1114.

[8] Baden LR, El Sahly HM, Essink B, et al. Efficacy and Safety of the mRNA-1273 SARS-CoV-2 Vaccine. The New England Journal of Medicine. 2021;384(5):403-416.

[9] Ozonoff A, Nanishi E, Levy O. Bell’s palsy and SARS-CoV-2 vaccines-an unfolding story – Authors’ reply [published online ahead of print, 2021 Jun 7]. The Lancet. Infectious Diseases. July 2021;S1473-3099(21)00323-6.

[10] Singh Malhotra H, Gupta P, Prabhu V, et al. COVID-19 vaccination-associated myelitis [published online ahead of print, 2021 Mar 31]. QJM. 2021;hcab069.

[11] Bryant A, Lawrie TA, Dowswell T, et al. Ivermectin for Prevention and Treatment of COVID-19 Infection: A Systematic Review, Meta-analysis, and Trial Sequential Analysis to Inform Clinical Guidelines. American Journal of Therapeutics. Jul-August 2021;28(4):e434-e460.
[12] Kory P, Meduri GU, Varon J, et al. Review of the Emerging Evidence Demonstrating the Efficacy of Ivermectin in the Prophylaxis and Treatment of COVID-19. American Journal of Therapeutics. 2021;28(3):e299-e318.

Reklama

[13]  Nardelli P,  Zangrillo A, Sanchini G, et al. Crying wolf in time of Corona: the strange case of ivermectin and hydroxychloroquine. Is the fear of failure withholding potential life-saving treatment from clinical use? May 2021. Signa Vitae; 17(3):3-4.

[14] Covid Analysis. Ivermectin is effective for COVID-19: real-time meta analysis of 64 studies. Nov 26, 2020 (Version 138, Oct 26, 2021). https://ivmmeta.com/.

[15] Yagisawa M,  Foster PJ,  Hanaki H,  Ōmura S. Global trends in clinical studies of ivermectin in COVID-19. The Japanese Journal of Antibiotics. March 2021;74(1):44-95.

[16] FLCCC Alliance: Ivermectin—A potential global solution to the COVID-19 pandemic. October 31, 2020. https://kitasato-infection-control.info/swfu/d/ivermectin_1.pdf.

[17] Nicolas P, Maia MF, Bassat Q, Kobylinski KC, Monteiro W, Rabinovich NR, Menéndez C, Bardají A, Chaccour C. Safety of oral ivermectin during pregnancy: a systematic review and meta-analysis. Lancet Glob Health. 2020 Jan;8(1):e92-e100.

Reklama

[18] Banerjee K, Nandy M, Dalai CK, et al.  The Battle against COVID 19 Pandemic: What we Need to Know Before we “Test Fire” Ivermectin. Drug Res (Stuttg). 2020 Aug;70(8):337-340. doi: 10.1055/a-1185-8913.

[19] Navarro M, Camprubí D, Requena-Méndez A, et al. Safety of high-dose ivermectin: a systematic review and meta-analysis. J Antimicrob Chemother. 2020 Apr 1;75(4):827-834.

[20] Guzzo CA, Furtek CI, Porras AG, et al.  Safety, tolerability, and pharmacokinetics of escalating high doses of ivermectin in healthy adult subjects. Journal of Clinical Pharmacology. 2002 Oct;42(10):1122-33.

[21] Yang SNY, Atkinson SC, Wang C, Lee A, Bogoyevitch MA, Borg NA, Jans DA. The broad spectrum antiviral ivermectin targets the host nuclear transport importin α/β1 heterodimer. Antiviral Res. 2020 May;177:104760.

[22] Barrows NJ, Campos RK, Powell ST, et al. Screen of FDA-Approved Drugs for Inhibitors of Zika Virus Infection. Cell Host Microbe. 2016 Aug 10;20(2):259-70.

Reklama

[23] Wagstaff KM, Sivakumaran H, Heaton SM, et al. Ivermectin is a specific inhibitor of importin α/β-mediated nuclear import able to inhibit replication of HIV-1 and dengue virus. The Biochemical Journal. 2012;443(3):851-856.

[24] Tay MY, Fraser JE, Chan WK, et al. Nuclear localization of dengue virus (DENV) 1-4 non-structural protein 5; protection against all 4 DENV serotypes by the inhibitor Ivermectin. Antiviral Research. 2013 Sep;99(3):301-6.

[25] Varghese FS, Kaukinen P, Gläsker S, et al. Discovery of berberine, abamectin and ivermectin as antivirals against chikungunya and other alphaviruses. Antiviral Res. 2016 Feb;126:117-24.

[26] Mastrangelo E, Pezzullo M, De Burghgraeve T, et al. Ivermectin is a potent inhibitor of flavivirus replication specifically targeting NS3 helicase activity: new prospects for an old drug. The Journal of antimicrobial chemotherapy. 2012 Aug;67(8):1884-94.

[27] Alzaabi MM, Hamdy R, Ashmawy NS, et al. Flavonoids are promising safe therapy against COVID-19. [published online ahead of print, 2021 May 22]. Phytochemistry Reviews : Proceedings of the Phytochemical Society of Europe.2021;1-22.

[28] Kaul R, Paul P, Kumar S, et al. Promising Antiviral Activities of Natural Flavonoids against SARS-CoV-2 Targets: Systematic Review. International Journal of Molecular Sciences.  2021;22(20):11069.

[29] Chikhale RV, Gupta VK, Eldesoky GE, et al. Identification of potential anti-TMPRSS2 natural products through homology modelling, virtual screening and molecular dynamics simulation studies. Journal of Biomolecular Structure and Dynamics. 2020 Aug 3:1-16.

Reklama

[30] Alzaabi MM, Hamdy R, Ashmawy NS, et al. Flavonoids are promising safe therapy against COVID-19. [published online ahead of print, 2021 May 22]. Phytochemistry Reviews : Proceedings of the Phytochemical Society of Europe.2021;1-22.

[31] Derosa G, Maffioli P, D’Angelo A et al. A role for quercetin in coronavirus disease. 2019 (COVID-19).Phytotherapy Research. 2020 Oct; 35(3):1230-1236,

[32] Di Pierro F, Derosa G, Maffioli P, et al.  Possible Therapeutic Effects of Adjuvant Quercetin Supplementation Against Early-Stage COVID-19 Infection: A Prospective, Randomized, Controlled, and Open-Label Study. International Journal of General Medicine. 2021 June 8;14:2359-2366.

[33] El-Saber Batiha G, Magdy Beshbishy A, G Wasef L, et al. Chemical Constituents and Pharmacological Activities of Garlic (Allium sativum L.): A Review. Nutrients. 2020;12(3):872.

[34] Yaghoubian H, Niktale H, Yazdi AP, et al. Evaluate the Therapeutic Effect of Allicin (L-cysteine) on Clinical Presentation and Prognosis in Patients with COVID-19. European Journal of Translational Myology. 2021 June 18;31(2):9518.

[35] Mösbauer K, Fritsch VN,  Adrian L, et al. Allicin inhibits SARS-CoV-2 replication and abrogates the antiviral host response in the Calu-3 proteome. 2021 June.  bioRxiv. doi: https://doi.org/10.1101/2021.05.15.444275.

[36] Shekh S, Reddy KKA, Gowd KH. In silico allicin induced S-thioallylation of SARS-CoV-2 main protease. Journal of sulphur chemistry. 2020;1-12. Published 2020 Sep 16.

Reklama

[37] Huan C, Xu Y, Zhang W, Guo T,  et al. Research Progress on the Antiviral Activity of Glycyrrhizin and its Derivatives in Liquorice. Front Pharmacol. 2021 Jul 6;12:680674.

[38] Sun Z, He G, Huang N, et al.  Glycyrrhizic Acid: A Natural Plant Ingredient as a Drug Candidate to Treat COVID-19. Frontiers in Pharmacology. 2021 Jul 9;12:707205.

[39] Van de Sand L, Bormann M, Alt M, et al. Glycyrrhizin Effectively Inhibits SARS-CoV-2 Replication by Inhibiting the Viral Main Protease. Viruses. 2021 Apr 2;13(4):609.
[40] Shah MA, Rasul A, Yousaf R, et al. Combination of natural antivirals and potent immune invigorators: A natural remedy to combat COVID-19. Phytotherapy research : PTR. 2021 Aug 15:10.1002/ptr.7228.
[41] Ng JJ, Choong AMTL. Thromboembolic events in patients with SARS-CoV-2. Journal of Vascular Surgery. 2020;72(2):760-761.

[42] Pottegård A, Lund LC, Karlstad Ø, et al. Arterial events, venous thromboembolism, thrombocytopenia, and bleeding after vaccination with Oxford-AstraZeneca ChAdOx1-S in Denmark and Norway: population based cohort study. BMJ. May 2021;373:n1114.

[43] Burn E, Roel E, Pistillo A et al. Thromboembolic events and thrombosis with thrombocytopenia after COVID-19 infection and vaccination in Catalonia, Spain. Dostupné na: https://ssrn.com/abstract=3886421.

[44] Hubbard GP, Wolffram S, Lovegrove JA, et. Ingestion of quercetin inhibits platelet aggregation and essential components of the collagen-stimulated platelet activation pathway in humans. Journal of thrombosis and haemostasis : JTH. 2004 Dec;2(12):2138-45.

[45] Zwicker JI, Schlechter BL, Stopa JD, et al. Targeting protein disulfide isomerase with the flavonoid isoquercetin to improve hypercoagulability in advanced cancer. Journal of Clinical Investigation Insight. 2019 Feb 21;4(4):e125851.

Reklama

Spodná časť formulára

[46] Mendes-Silva W, Assafim M, Ruta B, et al.  Antithrombotic effect of Glycyrrhizin, a plant-derived thrombin inhibitor. Thromb Res. 2003;112(1-2):93-8.

[47] Francischetti IM, Monteiro RQ, Guimarães JA. Identification of glycyrrhizin as a thrombin inhibitor. Biochem Biophys Res Commun. 1997 Jun 9;235(1):259-63.

[48] Joo HJ, Park JY, Hong SJ, et al.  Anti-platelet effects of epigallocatechin-3-gallate in addition to the concomitant aspirin, clopidogrel or ticagrelor treatment.
The Korean Journal of Internal Medicine.  2018 May;33(3):522-531.

[49] Kase Y, Okano H. Neurological pathogenesis of SARS-CoV-2 (COVID-19): from virological features to clinical symptoms. Inflammation and Regeneration. 2021 May 7;41(1):15.

[50] Patone M, Handunnetthi L, Saatci D, et al. Neurological complications after first dose of COVID-19 vaccines and SARS-CoV-2 infection. Natural Medicine. 2021 Oct 25. doi: 10.1038/s41591-021-01556-7.

 

Reklama

Prihláste sa k odberu newslettra Hlavných správ

Prihláste sa k odberu newslettra Hlavných správ
Pošlite nám tip
Reklama

Odporúčame

Reklama

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

09:10

Vrtuľa červeného veterného mlyna na streche rovnomenného kabaretu Moulin Rouge, ktorý je jednou z najznámejších parížskych atrakcii, sa v noci na štvrtok zrútila, nespôsobila však nijaké zranenia. Oznámili to ráno miestni hasiči.

08:51

Ceny ropy sa vo štvrtok ráno mierne posilnili. Trh reagoval najmä na údaje o klesajúcom dopyte po pohonných látkach v USA, ktoré sú najväčším svetovým spotrebiteľom ropy.

08:41

Právnici zosnulého ruského opozičného politika Alexeja Navaľného zostanú vo vyšetrovacej väzbe ďalšie dva mesiace. V stredu o tom rozhodol mestský súd v Moskve.

08:32

Rusko v stredu vetovalo návrh rezolúcie OSN predloženej Spojenými štátmi a Japonskom, ktorá vyzýva všetky štáty sveta, aby zabránili pretekom v jadrovom zbrojení vo vesmíre.

V 15-člennej Bezpečnostnej rade OSN návrh podporilo jej 13 členov. Rusko rezolúciu vetovalo a Čína sa hlasovania zdržala.

08:26

Veľká porota v americkom štáte Arizona v stredu obvinila 18 osôb podozrivých z pokusu o falšovanie výsledku prezidentských volieb z roku 2020 v tomto štáte americkej Únie.

Medzi obvinenými zo sprisahania, podvodu a falšovania sú siedmi právnici a spolupracovníci volebného štábu Donalda Trumpa, ako aj 11 republikánskych voliteľov. Všetkým sa im pripisuje snaha spochybniť víťazstvo demokrata Joea Bidena v prezidentských voľbách v roku 2020 v tomto štáte.

08:14

Orgány činné v trestnom konaní v Austrálii vo štvrtok vzniesli obvinenia voči piatich tínedžerom, ktorí boli zadržaní počas policajného záťahu proti sieti predstavujúcej pre verejnosť “neprijateľné riziko”.

08:04

Organizácia Spojených národov v stredu oznámila, že spúšťa nový fond, ktorého cieľom je posilniť ochranu utečencov a vysídlených komunít ohrozených zmenou klímy.

07:57

Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken vo štvrtok vyzval, aby Spojené štáty a Čína riešili svoje nezhody zodpovedným spôsobom.

Blinken to vyhlásil v Šanghaji deň pred tým, ako sa v piatok v Pekingu stretne s poprednými predstaviteľmi Číny, s ktorými chce rokovať o chúlostivých záležitostiach vrátane Ruska, Taiwanu a obchodnej výmeny.

07:50

Stredajšie prvé kolo prezidentských volieb v Severnom Macedónsku vyhrala Gordana Siljanovská-Davkovová, ktorá kandidovala za nacionalistickú stranu Vnútorná macedónska revolučná organizácia – Demokratická strana macedónskej národnej jednoty (VMRO-DPMNE).

Z výsledkov sčítania 80 percent odovzdaných hlasovacích lístkov vyplýva, že táto 70-ročná profesorka práva získala 39,8 percenta hlasov.

voľby
Muž vhadzuje hlasovací lístok do volebnej schránky počas prvého kola prezidentských volieb v Severnom Macedónsku
07:44

Troch ľudí hospitalizovali so zraneniami po tom, ako na podujatie švédskej Ľavicovej strany (V) vtrhli maskovaní útočníci. Uviedla to v stredu švédska polícia.

07:24

Snemovňa reprezentantov amerického štátu Arizona v stredu odhlasovala zrušenie zákona zakazujúceho takmer všetky druhy interrupcií. Najvyšší súd v Arizone pritom pred viac ako dvoma týždňami rozhodol, že tento zákon prijatý pred 160 rokmi je vykonateľný.

07:11

Státisíce ľudí sa vo štvrtok zišli na rôznych miestach po celej Austrálii a na Novom Zélande, aby si pripomenuli svojich padlých v prvej svetovej vojne. Informovala agentúra AFP.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE


Reklama

NAJNOVŠIE


Reklama
Reklama

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

NAJNOVŠIE ROZHOVORY

NAJNOVŠIE Z DOMOVA

NAJNOVŠIE ZO ZAHRANIČIA

NAJNOVŠIE ZO ŠPORTU

NAJNOVŠIE ZO SVETONÁZORU

FOTO DŇA

Plagát portugalskej Karafiátovej revolúcie sa nachádza v mestskom parku v Lisabone. Karafiátová revolúcia ukončila pred 50 rokmi diktatúru v Portugalsku

Autor: TASR/AP-Armando Franca

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Reklama
Reklama

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Erik Majercak

Ivan Štubňa

Gustáv Murín

Milan Šupa

Peter Lipták

Reklama
Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali