Ruské ministerstvo zahraničia kritizuje americkú zbrojnú výročnú správu pre Kongres: “Len ťažko je to seriózny dokument”

Moskva, 6. mája 2016 (HSP/Foto: TASR/AP-Andrew Lubimov)

 

Informačný a tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí Ruska zverejnil stanovisko Moskvy k správe Štátneho departmentu USA o dodržiavaní dohôd a záväzkov v oblasti kontroly zbrojenia, nešírenia zbraní a odzbrojenia

V komentári ruského ministerstva zahraničia sa uvádza, že 12. apríla ministerstvo zahraničných vecí USA zverejnilo výročnú správu pre Kongres „O dodržiavaní ducha a litery medzinárodných zmlúv a dohovorov o kontrole zbrojenia, odzbrojenia a nešírenia zbraní v roku 2015“.

Ilustračné foto
Ilustračné foto

“Takisto ako predtým sa Washington neobmedzil informáciou o „vzornom“ plnení vlastných zmluvných povinností, ale správal sa ako „mentor“, ktorý sa domnieva, že je oprávnený posudzovať „prospech“ iných štátov. Už bežná analýza správy ukazuje, že ju sotva možno považovať za seriózny dokument, ktorý by prezentoval reálnu situáciu v oblasti kontroly zbrojenia a nešírenia zbraní.

Ministerstvo sa neobťažovalo dôkazmi a fakticky skĺzol do roviny nepodložených obvinení proti Rusku. V správe predostreté hodnotenia sa vyznačujú zjavnou subjektivitou, predpojatosťou a zaujatosťou. Sú podivnou zmesou špekulácií, zveličovaní, dohadov ba dokonca zjavne falošných predpokladov a zámerného skresľovania skutočností. Cieľ je jasný – vytvoriť negatívny obraz Ruska prihliadnuc na skutočnosť, že len málokto z čítajúcich bude detailne rozoberať nepodložené príklady tzv. „porušovaní“ obsiahnutých v dokumente. Porovnávanie hodnotenia ministerstva so skutočným stavom vecí, bohužiaľ, provokuje zarmucujúce úvahy o kvalite americkej „expertízy“.

Už tretí rok za sebou správa reprodukuje úplne nepodložené obvinenia Ruska z údajného nedodržiavania Zmluvy o likvidácií rakiet stredného a krátkeho doletu (Zmluva INF). Uvádza sa, že naša krajina vyrába a testuje riadené strely štartujúce zo zeme s dosahom v rozmedzí od 500 do 5500 km, ako aj odpaľovacie zariadenia pre tieto rakety. Podľa všetkých indikácií americká strana nemá žiadne objektívne údaje, ani viac-menej závažné argumenty, ktoré by podporili obvinenia voči našej strane. Washington zámerne vytvára negatívne informačné pozadie okolo zmluvy o INF v snahe zdiskreditovať Rusko.

Zároveň sa ignorujú opodstatnené znepokojenia Ruska:
1) USA aj naďalej testujú používanie cielených rakiet pre PRO, charakteristiky ktorých sa zhodujú s vlastnosťami balistických rakiet stredného a krátkeho doletu (v týchto testoch sa, okrem iného, zdokonaľujú kľúčové prvky raketových systémov zakázané v rámci Dohody);
2) Spojené štáty zintenzívňujú výrobu a používanie ťažkých útočných UAV, na ktoré sa jasne vzťahuje definícia Zmluvy o INF o riadených strelách pozemného odpaľovania; (Je potrebné poznamenať, že na tieto dva zjavné porušovania Zmluvy o INF zo strany Spojených štátov poukazujeme našim americkým kolegom už posledných pätnásť rokov. Doteraz sme sa nedočkali žiadnej konštruktívnej odpovede).

3) Relatívne novým a veľmi závažným porušením Zmluvy o INF je nasadenie v Európe jednotiek Mk-41, ktoré umožňujú štart riadených rakiet stredného doletu typu „Tomahavk“. Takéto systémy vertikálneho štartu sa dnes dodávajú na základňu PRO v Deveselu (Rumunsko), na rade je výstavba podobného objektu v Poľsku.

Nenecháme bez povšimnutia nepretržité vyhlásenia vedenia Pentagónu o preskúmaní opcie umožňujúcej vojenské reagovanie vrátane potenciálneho rozmiestňovania v blízkosti ruských hraníc rakiet stredného a krátkeho doletu, ktoré sú zakázané Zmluvou o INF. Týmto sa črtá skutočná (zo strany Pentagónu) a nie imaginárna (zo strany Ruska) hrozba oslabenia režimu Zmluvy o INF s nepredvídateľnými dôsledkami pre Európu a celé svetové spoločenstvo.
Vyzývame USA na zastavenie nepodložených insinuácii Ruska a zameranie sa na dodržiavanie vlastných povinností, vyplývajúcich zo Zmluvy o INF.

Vážne znepokojenie i naďalej vyvoláva postoj Washingtonu k dodržiavaniu ustanovení Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (TNPNW). USA, spolu s nejadrových spojencami v NATO aj naďalej precvičujú zručností v použití jadrových zbraní v rámci tzv. „spoločných jadrových misií“ (nuclear sharing). Jedná sa o hrubé porušenie Článkov I a II TNPNW.

Namiesto propagandistických vyhlásení o oddanosti USA záväzkom, ďalším krokom z ktorého je vhodne začať v oblasti jadrového odzbrojenia by bolo vrátenie všetkých amerických nestrategických jadrových zbraní na národné územie daného štátu (rovnako, ako to Rusko urobilo už pred štvrťstoročím), presadenie zákazu rozmiestňovania týchto zbraní mimo národného územia štátu, odstránenie všetkej infraštruktúry, ktorá by umožňovala rýchle obnovenie prítomnosti amerických jadrových zbraní v Európe, a samozrejme, úplne zastavenie akýchkoľvek tréningov (cvičení), ktoré by simulovali použitie jadrových zbraní personálom ozbrojených síl nejadrových štátov NATO.

Je veľmi znepokojujúce, že v rámci bezprecedentného programu modernizácie svojho jadrového arzenálu Spojené štáty plánujú rozmiestniť v Európe nové jadrové letecké bomby síce menšej sily, ale s väčšou presnosťou. Jedná sa o veľmi nebezpečný projekt, ktorý môže výrazne znížiť „prah“ použitia jadrových zbraní, čím by sa americké jadrové bomby v Európe mohli zmeniť na „zbrane na bojisku“. Nezabúdajme, že pred dvadsiatimi piatimi rokmi odmietli Moskva a Washington podobnú opciu. Zdá sa že dnes Spojené štáty majú v úmysle vrátiť sa k bývalej nezodpovednej praxe balansovania na pokraji jadrovej vojny.

Na hodnotiacej Konferencii TNPNW v roku 2015 USA spolu s Veľkou Britániou a Kanadou zablokovali prijatie záverečného dokumentu Konferencie, čím dali najavo, že posilnenie režimu nešírenia jadrových zbraní nie je pre nich prvoradou úlohou. Táto skutočnosť je obzvlášť znepokojujúca, keďže USA sú krajinou – depozitárom Zmluvy o TNPNW a, navyše, nárokujú si na postavenie svetového lídra v oblasti nešírenia zbraní hromadného ničenia.
Výslovne nezodpovedá deklarovanej Washingtonom oddanosti cieľom posilňovania režimu nešírenia jadrových zbraní ich nekonzekventný postoj k Zmluve o všeobecnom zákaze jadrových skúšok (CTBT).

Prezident Bill Clinton už v polovici 1990 rokov označil CTBT za „prioritu číslo jedna“ pre Spojené štáty. Odvtedy odznelo množstvo amerických vyhlásení o zámeroch ratifikovať CTBT a dosiahnuť skoré nadobudnutie platnosti Zmluvy. Sľúbil to aj prezident Barack Obama, avšak doteraz sa neurobili žiadne praktické kroky týmto smerom.

Tento rok si pripomíname dvadsiate výročie otvorenia na podpis CTBT. Osud Zmluvy je stále v rukách zostávajúcich mimo jej rámca ôsmich štátov z Prílohy 2, ratifikácia zo strany ktorých je nevyhnutná pre nadobudnutie platnosti Zmluvy.

Nezodpovedná pozícia Washingtonu vo veci ratifikácie CTBT je hlavnou prekážkou k transformácii tejto Zmluvy na funkčný medzinárodný právny nástroj. Prizerajúc sa Washingtonu správajú sa v iných krajinách. To je dôvod, prečo sú vyhliadky na nadobudnutie platnosti CTBT v nedozerne.

Neprestáva prekvapovať nevhodná snaha Štátneho departmentu spochybniť plnohodnotnosť ruského komentára k III. článku Konvencie o zákaze chemických zbraní (CWC), a tým spochybniť právomoc a autoritu OPCW ako najefektívnejšej a najúspešnejšej medzinárodnej štruktúry v sfére odzbrojenia a nešírenia zbraní hromadného ničenia. Avšak, OPCW, na rozdiel od Washingtonu, nemá voči Rusku výhrady.

Z našej strany by sme chceli poradiť americkým kolegom, aby odmietli „dvojaké štandardy“ pri hodnotení otázok využívania chemických zbraní neštátnymi subjektmi v oblasti Stredného východu. Washington by urobil dobre, ak by spĺňal svoje záväzky vyplývajúce z rezolúcií BR OSN 2118, 2209 a 2235, a predložil Bezpečnostnej Rade dôkazy o zločinoch ISIL a iných teroristických skupín v irackom Kurdistane, ktoré získala americká armáda v 2015-16 rokoch priamo v oblastí použitia otravných látok extrémistami.

Výlučne politizáciou a v záujme propagandistickej kampane proti Rusku sa dá vysvetliť obsah článku správy, ktorý je venovaný „analýze“ dodržiavania Dohovoru o zákaze biologických a toxínových zbraní (BTWC) zo strany Ruska. Je príznačné, že v tomto roku vybrali len našu krajinu ako objekt prázdnych jazykových insinuácií a špekulácií na túto tému. To zapadá do štýlu informačnej vojny proti Rusku, kedy, ako sa hovorí, všetko sa hodí. Ďalšie pokusy pošpiniť Rusko majú odpútať pozornosť od hanebnej úlohy, ktorú zohráva USA v kontexte BTWC.

Realita je však taká, že Spojené štáty vážne poškodili režim BTWC tým, že v roku 2001 individuálnym rozhodnutím zmarili záverečnú časť dlhodobých mnohostranných rokovaní o príprave Dodatkového protokolu k Dohovoru. V zmysle vypracovaného vtedy Protokolu príslušná mikrobiologická aktivita zmluvných štátov by na mieste podliehala kontrole nezávislého orgánu – Technického sekretariátu. Po „vykoľajení“ Protokolu si USA teraz sťažujú, že, vraj, nie je žiadny spôsob, ako overovať dodržiavanie Dohovoru. Vyčítať by si mali iba sami sebe, a to aj za to, že od roku 2001 blokujú akékoľvek konštruktívne snahy o obnovenie predmetnej práce v rámci BTWC.

V tejto súvislosti znepokojuje medzinárodné spoločenstvo najmä nebezpečná mikrobiologická aktivita Pentagónu. Uvedieme len dva príklady vyvolávajúce najväčšie obavy.

Po prvé, mnohoročná distribúcia živých spór sneti slezinnej (antraxu) Ministerstvom obrany USA po celom svete. Navyše, taká distribúcia nebola náhodná: uskutočnilo sa 195 zásielok do 12 krajín po celom svete. V dôsledku boli smrteľne ohrození nielen nič netušiaci občania USA, ale aj obyvatelia v iných krajinách. Doteraz nie je presne zistený rozsah tohto porušovania ani skutočné predurčenie „výrobných zariadení“ ministerstva obrany USA, ktoré produkujú spóry, rovnako ako skutočné ciele ich rozposielania do zahraničia na americké vojenské objekty.

Po druhé, pokračujúca expanzia vojensko-biologickej infraštruktúry amerického ministerstva obrany v zahraničí. Príslušné objekty vznikli v mnohých krajinách a v posledných rokoch sa posúvajú stále bližšie k ruským hraniciam. O „humanitnej orientácii“ práce týchto mikrobiológov a lekárov v uniforme, ktorí pracujú s pôvodcami zvlášť nebezpečných nákaz sa nedá hovoriť a o skutočnom obsahu ich činnosti sa dá len predpokladať, pretože je úplne utajená. Napríklad, na vlastné nevystatovačné účely si ministerstvo obrany USA zriadilo laboratórium vysokého stupňa biologickej izolácie v obci Alekseevka neďaleko Tbilisi. Aby sa nepovedalo, uviedli, že objekt prevzalo Gruzínsko, a že lekársky výskumný oddiel pozemnej armády USA je, údajne, „nájomníkom“.

Vyčítajúc rozvojovým krajinám nedostatočné tempo implementácie BTWC na vnútroštátnej úrovni, vrátane schválenia príslušnej legislatívy, si USA zámerne a dôsledne udržujú vlastné právne akty, ktoré sú v rozpore s medzinárodnými záväzkami krajiny. Patrí medzi ne pripomienka k Ženevskému protokolu z roka 1925 o práve použitia chemických a toxických zbraní ako odpovede a výnos prezidenta USA č.11850, ktorý umožňuje vojenským silám USA používať „neletálne“ chemické a toxínové zbrane ako bojový prostriedok. Bezočivým je najmä aplikovanie tzv. Patriot Act 2001, ktorý v podstate umožňuje vývoj biologických zbraní so súhlasom vlády USA. Tento dokument, jeho „biologická“ časť, podľa nášho názoru by mala byť okamžite zrušená.

Časť správy, venovaná Zmluve o otvorenom nebi (OST, ZON) už viacero rokov reprodukuje stereotypné obvinenia Ruska v údajnom porušovaní dohody. Na tieto výčitky sme opakovane a vyčerpávajúce odpovedali v Konzultatívnej komisii Zmluvy o otvorenom nebi (KKOST), ako aj v našej reakcii na predchádzajúce podobné správy Štátneho departmentu.
Čo sa týka obmedzení pri používaní vzdušného priestoru Ruska znovu vysvetľujeme, že zachovanie výškového obmedzenia pre lety lietadiel nad moskovskou a čečenskou zakázanými zónami je podmienené bezpečnostnými požiadavkami (pre nemožnosť súvislej radarovej kontroly v nižších výškach).

Obmedzenie maximálnej letovej vzdialenosti nad Kaliningradským regiónom je stanovené v súlade s ustanoveniami OST a rozhodnutím KKOST. Toto usporiadanie poskytuje rovnakú efektivitu pozorovania ako pri letoch nad ostatným územím Ruskej federácie a nad územím susedných štátov (Poľsko, Litva, Lotyšsko, Estónsko).

Obmedzenia pre lety OST v blízkosti hraníc s Abcházskom a Južným Osetskom sú zriadené v súlade so Zmluvou, ktorá stanovuje, že pozorovacie lety sa môžu vykonávať najbližšie 10 km od štátnej hranice krajiny, ktorá nie je zmluvnou stranou. Nezávislé štáty Abcházsko a Južné Osetsko nie sú zmluvnými stranami OST.

Ďalšia americká požiadavka – odmietnutie poskytovania prioritného postavenia letov misie otvoreného neba. Avšak, podľa Zmluvy pozorovacie lety majú prednosť len voči všetkým pravidelným letovým linkám, tzn. pravidelným komerčným letom.
Z našej strany by sme sa chceli venovať otázke, o ktorej autori správy mlčia – o porušovaní OST zo strany USA a ich spojencov z NATO.

Počas 12 rokov platnosti Zmluvy OST v Spojených štátoch ignorovali ustanovenia tejto zmluvy o vývoji špeciálnych postupov pri sledovaní svojich ostrovných území a majetkov. Takto nebola veľká časť územia USA sprístupnená pre pozorovanie čo je hrubým porušením základov Zmluvy. Až na konci roka 2015 Washington vyhovel našim požiadavkám.
USA prakticky uzatvorili celé svoje územie a znemožnili pozorovanie z ruských lietadiel An-30B s digitálnym zariadením, čo je porušením práva zmluvných strán na vykonávanie pozorovacích letov. Zároveň vo Washingtone vypukla tlačová kampaň, ktorá rozdúchavala tézu o údajnej hrozbe pre národnú bezpečnosť USA spôsobenú možnými letmi ruského lietadla misie otvoreného neba vybaveného s digitálnym palubným komplexom. Hoci, ako sa uznáva samotnou správou, konkrétne USA boli iniciátormi „prechodu na digitál“ v OST.

Spojené štáty demonštratívne podporili rozhodnutie Gruzínska odstúpiť od vykonávania Zmluvy OST v rámci plnenia záväzkov vo vzťahu k Rusku, čo poškodzuje základy Zmluvy a čím sa vytvoril precedens pre selektívne vykonávanie tohto mnohostranného dokumentu. Mimochodom, Spojené štáty doteraz od roku 2008 nesplatili, ako bolo sľúbené, dlh gruzínskej strany za spoločné lety nad územím Ruska.

Americká strana tým, ži si prisvojila právo posudzovať aktivity iných štátov, vytrvalo ospravedlňuje porušovanie zmluvných povinností spojencami z NATO. Napríklad, Washington, neodsúdil uzatvorenie veľkého juho -východného regiónu Turecka pre pozorovanie, čo je v zjavnom rozpore so základmi OST, ale cynicky vyhlásil, že je spokojný s tým, ako Ankara vykonáva Zmluvu. Napokon, politika „dvojakého metra“ je už dlho štandardom pre amerických kolegov.

Čo sa týka Zmluvy o konvenčných ozbrojených silách v Európe (CFE), vracať sa k tejto téme nedáva zmysel. Pripomenieme, že to práve USA a ich spojenci z NATO vytvorili takú situáciu, ktorá poškodila životaschopnosť Zmluvy CFE a spôsobila definitívne odstúpenie Ruska od Zmluvy v roku 2007. Odvtedy sa erózia a znehodnocovanie režimu kontroly konvenčných zbraní v Európe iba prehlbuje.

Navyše USA a NATO sa zamerali na „zdržiavanie“ Ruska a zmenu rovnováhy síl na európskom kontinente vo svoj prospech cestou expanzie Aliancie, presunu vojenskej infraštruktúry na východ a teraz aj rozmiestňovaním vojenskej sily v tesnej blízkosti ruských hraníc.

Sme presvedčení, že vyhliadky na vývoj nového režimu kontroly konvenčných zbraní v Európe (COVE) založenej na princípoch rovnosti a nedeliteľnej bezpečnosti, rovnováhe práv a povinností zmluvných strán je nutné posudzovať v spojení s odmietnutím členmi Aliancie aktivít nasmerovaných na vojenské „zadržiavanie“ Ruska, obnovením primeranej úrovne dôvery a normalizácie vzťahov s Ruskou federáciou, vrátane spolupráce vo vojenskej sfére.

V posledných rokoch správy Štátneho departmentu pravidelne obviňujú Rusko zo „selektívneho uplatňovania“ a „nedostatku transparentnosti“ v rámci Viedenského dokumentu 2011 o opatreniach na posilnenie dôvery a bezpečnosti. Je však potrebné konštatovať, že žiadne „neobvyklé a neplánované“ vojenské aktivity ani prekročenie parametrov oznamovanej činností ozbrojených síl nezaznamenali tri inšpekčné skupiny z Ukrajiny, Holandska a Turecka počas kontroly na území Južného vojenského okruhu Ruska v pohraničných oblastiach s Ukrajinou. Pokusy Kyjeva obviniť nás z nedodržiavania príslušných ustanovení Viedenského dokumentu neboli založené na argumentoch, čo sme zdôraznili aj v našich odpovediach ukrajinskej strane.

Mimochodom, samotný Kyjev ani v roku 2014, ani v roku 2015 nesplnil povinnosti, vyplývajúce z Viedenského dokumentu a týkajúce sa aktivity ozbrojených síl v Donbase. Správa Štátneho departmentu sa o ničom podobnom nezmieňuje.

V roku 2015 ruská strana dobrovoľne predložila do pozornosti štátom – členom OBSE, vrátane USA, štyri oznámenia s podrobným popisom parametrov neplánovaných inšpekcií armády a vzdušných síl ktoré prebehli v niektorých vojenských obvodoch. Samozrejme, že sa brali do úvahy sily, ktoré spadajú pod ustanovenia Viedenského dokumentu.

Ohľadne obvinení z neposkytovania informácie o vojenských základniach Ozbrojených síl Ruskej federácie na území Abcházska a Južného Osetska podotýkame, že tieto suverénne štáty nie sú členmi OBSE a preto nespadajú do zóny uplatňovania opatrení na budovanie dôvery v zmysle definície Viedenského dokumentu z roku 2011. Americkí experti, ktorí pripravovali túto časť správy Štátneho departmentu sú, samozrejme, o tejto skutočnosti dobre informovaní. Samozrejme, vedia aj to, že uvedené informácie poskytuje Rusko v súlade s ďalším dokumentom OBSE – Globálnou výmenou vojenských informácií. Mimochodom, tak isto koná spojenec USA – Turecko – vo vzťahu k svojim vojenským silám v severnej časti Cypru. Námietky zo strany Washingtonu to nevyvoláva.

Pár slov o spomínanom v správe USA (samozrejme s výčitkou, že sme skryli dáta) ruskom obrnenom vozidle BRM-1K. Podľa technických charakteristík nespadá do žiadnej kategórie vojenskej techniky na ktoré v zmysle Viedenského dokumentu sa má poskytovať informácia. Je príznačné, že po neúspešnom viacročnom presadzovaní tejto otázky v rámci Zmluvy o CFE, Spojené štáty sa ju teraz snažia „presunúť“ do VD-2011.

Vyzerá to tak, že nenachádzajúc vo Viedenskom dokumente žiadne osobitné ustanovenia ktoré by dovoľovali seriózne „podpichnúť“ Rusko, autori správy sa neprávom pokúšajú obviniť našu krajinu v porušovaní zásady zákazu použitia sily alebo hrozby silou proti Ukrajine. Dôkazy sa neuvádzajú. Zároveň „skromne“ mlčia o mnohých reálnych prípadoch porušovania dokumentu zo strany samotných USA.

Upozorňujeme, že Washington využíva platformu Viedenského dokumentu na riešenie politických úloh. Napríklad, v roku 2015 USA v rámci bilaterálnych dohovorov s Ukrajinou do žiadosti na vykonanie kontroly územia Ukrajiny zámerne zaradili Krym medzi oblasti, podliehajúce plánovanej kontrole. Konali tak s cieľom vyvolať situačné konflikty a roztočiť ďalšie kolo diskusií v rámci OBSE. Samozrejme, že na takéto „návštevy“ sme odpovedali v plnom rozsahu, a to aj z právneho hľadiska.

Počas kontroly na území Bulharska bola ruská inšpekčná skupina dovezená do vojenského tábora v ktorom sídlia jednotky americkej armády. Naši inšpektori zistili prítomnosť niekoľkých desiatok tankov, obrnených vozidiel a húfnic, veľké množstvo automobilov, inžinierskej a inej techniky vo vlastníctve jednotiek US Marine Corps, ktoré neboli prihlásené na brífingu. Počas kontroly vojenského tábora inšpekčná skupina mala zákaz opustiť auto. Obdobná situácia sa vyskytla aj pri kontrole jednotiek americkej armády rozmiestnených v Španielsku. Ako vidíme, nenáležite vykonávanie Viedenského dokumentu zo strany Washingtonu nie je ojedinelým prípadom.

Náš prehľad správy Štátneho departmentu má neutešené závery. Namiesto nepretržitej, konsolidovanej, pedantnej práce v rámci príslušných formátov za účasti všetkých štátov, ktoré majú záujem o urovnanie existujúcich odlišných názorov, USA naďalej, nenamáhajúc sa zadovážením faktov a argumentov, z roka na rok opakujú s niektorými obmenami spolitizované resp. jednostranne hodnotenia vykonávania dohovorov a zmlúv o kontrole zbraní inými štátmi.

Ruská strana je stúpenkyňou civilizovanej, vecnej a konštruktívnej diskusie pri rokovacom stole o problémoch, ktoré súvisia s povinnosťou štátov dodržiavať záväzky v oblasti kontroly zbrojenia a nešírenia zbraní hromadného ničenia. Vyzývame k takejto práci aj amerických kolegov,” uvádza sa v závere komentáru ruského ministerstva zahraničia.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

V SR pribudlo 6478 prípadov nákazy novým koronavírusom. Celkový počet hospitalizovaných klesol o 17 ľudí

0 icon

Bratislava 22. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Roman Hanc)   Prostredníctvom 17.756 vykonaných RT-PCR testov odhalili v piatok (21. 1.) na Slovensku 6478 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudlo 35 obetí. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) na internetovej stránke covid-19.nczisk.sk Pribudlo taktiež 769 pozitívnych z 20.141 vykonaných antigénových testov. Pozitivita PCR…

Nemecko pošle Ukrajine poľnú nemocnicu, do Kyjeva dorazila vojenská dodávka z USA

0 icon

Berlín/Kyjev 22. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Michael Sohn, pool)   Nemecko nebude dodávať Ukrajine zbrane, vo februári tam však pošle kompletnú poľnú nemocnicu a zabezpečí školenie personálu. Táto operácia si vyžiada náklady 5,3 milióna eur, uviedla spolková ministerka obrany Christine Lambrechtová v rozhovore pre nedeľník Welt am Sonntag "Rozumiem želaniu podporiť Ukrajinu,…

Vetrák sa chce na výbore pýtať Žilinku na cestu do Moskvy i na súdnu mapu

0 icon

Bratislava 22. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Na najbližšom zasadnutí Ústavnoprávneho výboru Národnej rady (NR) SR chce jeho predseda Milan Vetrák (OĽANO) otvoriť tému pozvania generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Chce sa ho pýtať na jeho cestu do Moskvy, na súdnu mapu i na problematiku paragrafu 363. Vetrák predpokladá, že by…

Krajská rada KDH odobrila Janckulíka za kandidáta na predsedu ŽSK

0 icon

Bratislava 22. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:Facebook-KDH)   Žilinská krajská rada mimoparlamentného KDH odobrila za kandidáta na predsedu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Igora Janckulíka. V súčasnosti pôsobí ako podpredseda ŽSK. Nomináciu ešte musí potvrdiť celoslovenská rada hnutia, ktorá by mala byť podľa Janckulíka vo februári. KDH o tom informovalo na sociálnej sieti…

Aké esá má Rusko v rukáve v pokri proti Západu

0 icon

Moskva 22. januára 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Denis Balibouse,Pixabay,TASR/AP-Olivier Matthys)   Moskva a Washington pokračujú v dôležitých rokovaniach o bezpečnostných zárukách pre Rusko. Čo sa však stane, ak sa rokovania nakoniec zrútia? Aké budú ďalšie vojensko-politické kroky Ruska, ak sa USA odmietnu stretnúť na polceste? Uviedol Vzgľad Moskva naďalej čaká na písomné odpovede…

Ako súvisí najnovšia situácia na Ukrajine s pripravovanou vazalskou zmluvou o odovzdaní našich vojenských letísk Američanom?

0 icon

Bratislava 22. januára 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Afghan Ministry of Defense Press Office via AP)   Možno je to náhoda. A možno nie. V každom prípade sa tu dá vidieť časová zhoda a možný záložný plán Američanov: keby museli Ukrajinu pustiť zo svojich pazúrov, nová deliaca geopolitická línia by viedla po slovenskej hranici…

Ďalší hoax pravdou, alebo biznis pobeží naveky: Sezónne kombinované posilňovacie vakcíny proti covidu a chrípke sa po omikrone stanú normou, hovoria šéfovia Moderny a Pfizeru

0 icon

Washington 22. januára 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Marcus Brandt)   Podľa šéfa Moderny tu budú vakcíny proti ochoreniu COVID-19 dlhodobo. Bežné očkovanie proti ochoreniu COVID-19 by sa tak mohlo stať skutočnosťou a dokonca by sa mohlo stať súčasťou sezónnej vakcíny spolu s očkovacou látkou proti chrípke, vyhlásil výrobca liekov Výrobcovia mRNA vakcín proti…

Slováci v sčítaní zvíťazili!

0 icon

Bratislava 22. januára 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Slovenskú národnosť si v sčítaní obyvateľstva 2021 uviedlo o takmer 4 % viac obyvateľov ako spred desiatich rokov. Vtedy dramaticky klesol počet Slovákov najvýraznejšie, až o 5 % oproti iným národnostiam. Pre zaujímavosť – pribudlo toľko Slovákov (takmer 214 tisíc), že ak by boli…

Komentované udalosti týždňa: Čaputová zradila Slovensko – jej interpretačná doložka má hodnotu toaletného papiera. Proamerickí agenti útočia na Žilinku za návštevu Ruska

0 icon

Bratislava 21. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann,Facebook)   Prinášame vám najdôležitejšie udalosti týždňa Čaputová zradila Slovensko - jej interpretačná doložka má hodnotu toaletného papiera Prezidentka SR Zuzana Čaputová mala jedinečnú príležitosť dokázať slovenskej verejnosti, že nie je len bábkou americkej ambasády. Škandalóznu vojenskú zmluvu so Spojenými štátmi americkými  mohla buď úplne…

Európania nariekajú nad drakonickým obmedzením dodávok dreva z Ruska, Putin ich pred rokmi varoval, nepočúvali ho

0 icon

Brusel 22. januára 21022 (HSP/Foto:Pixabay)   V čase, kedy si USA zvýšeným tempom pripravujú v Európe bojisko pre svoju novú vojnu cudzími rukami, Európanov nepríjemne zaskočilo drastické obmedzenie vývozu dreva z Ruska do Európy. Došlo tak na slová ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý už pred viac ako desiatimi rokmi dobrosrdečne…

NAJNOVŠIE

BLOG

Ladislav Kubík

EÚ +Rozširujúca Čaputova + NATO/Rusko

0icon

  NATO  sa rozširuje EÚ dáva sankcie na Rusko

Juraj Tušš

Rozdieľ medzi centralizovaným a decentralizovaným riadením spoločnosti. Udalosti z Kazachstanu.

0icon

Centralizované riadenie môžeme chápať, ako riadenie vychádzajúce z jedného riadiaceho bodu, naproti decentralizovanému riadeniu spoločnosti, čiže riadeniu vychádzajúceho z viacerých autonómnych riadiacich bodov zdieľajúcich spoločný cieľ. Toľko na úvod k definícií, aby sme sa lepšie chápali vo zvyšku textu.  .

Marek Brna

Máme zástavu ako Rusi

0icon

Závažným problémom súčasnej vlády a prezidentky je akiste aj dilema, či neuvažovať konečne o zmene našej zástavy. Príliš sa podobá na ruskú. Farby by aj ušli, ale nejaké hviezdičky by nezaškodili a pásy trochu zhustiť, minimálne teda na štyri. Teraz alebo nikdy, kým je ústavná väčšina.

Pavel Jacz

Ako si včera Čaputová protirečila a odhalila chyby v zmluve s USA, pričom ponúkla iba zle prišitú záplatu.

0icon

To, čo včera predviedla prezidentka Čaputová, sa rovná počínaniu hláv štátov s diktátorskými praktikami a nie k demokratickej krajine. Bolo evidentné, ako si protirečila. Najskôr sa s neomylným prejavom kajala pred zmluvou, s ktorou jednoznačne súhlasila a následne odhalila chyby zmluvy, ktoré aktérom všetci vytýkali, keď pripojila interpretačnú doložku. A…

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Snehová búrka v Kanade: Mačka v snehu

Autor: TASR/AP-Nathan Denette/The Canadian Press via AP

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

V SR pribudlo 6478 prípadov nákazy novým koronavírusom. Celkový počet hospitalizovaných klesol o 17 ľudí

0 icon

Bratislava 22. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Roman Hanc)   Prostredníctvom 17.756 vykonaných RT-PCR testov odhalili v piatok (21. 1.) na Slovensku 6478 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudlo 35 obetí. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) na internetovej stránke covid-19.nczisk.sk Pribudlo taktiež 769 pozitívnych z 20.141 vykonaných antigénových testov. Pozitivita PCR…

Nemecko pošle Ukrajine poľnú nemocnicu, do Kyjeva dorazila vojenská dodávka z USA

0 icon

Berlín/Kyjev 22. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Michael Sohn, pool)   Nemecko nebude dodávať Ukrajine zbrane, vo februári tam však pošle kompletnú poľnú nemocnicu a zabezpečí školenie personálu. Táto operácia si vyžiada náklady 5,3 milióna eur, uviedla spolková ministerka obrany Christine Lambrechtová v rozhovore pre nedeľník Welt am Sonntag "Rozumiem želaniu podporiť Ukrajinu,…

Vetrák sa chce na výbore pýtať Žilinku na cestu do Moskvy i na súdnu mapu

0 icon

Bratislava 22. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Na najbližšom zasadnutí Ústavnoprávneho výboru Národnej rady (NR) SR chce jeho predseda Milan Vetrák (OĽANO) otvoriť tému pozvania generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Chce sa ho pýtať na jeho cestu do Moskvy, na súdnu mapu i na problematiku paragrafu 363. Vetrák predpokladá, že by…

Krajská rada KDH odobrila Janckulíka za kandidáta na predsedu ŽSK

0 icon

Bratislava 22. januára 2022 (TASR/HSP/Foto:Facebook-KDH)   Žilinská krajská rada mimoparlamentného KDH odobrila za kandidáta na predsedu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Igora Janckulíka. V súčasnosti pôsobí ako podpredseda ŽSK. Nomináciu ešte musí potvrdiť celoslovenská rada hnutia, ktorá by mala byť podľa Janckulíka vo februári. KDH o tom informovalo na sociálnej sieti…

Aké esá má Rusko v rukáve v pokri proti Západu

0 icon

Moskva 22. januára 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Denis Balibouse,Pixabay,TASR/AP-Olivier Matthys)   Moskva a Washington pokračujú v dôležitých rokovaniach o bezpečnostných zárukách pre Rusko. Čo sa však stane, ak sa rokovania nakoniec zrútia? Aké budú ďalšie vojensko-politické kroky Ruska, ak sa USA odmietnu stretnúť na polceste? Uviedol Vzgľad Moskva naďalej čaká na písomné odpovede…

Ako súvisí najnovšia situácia na Ukrajine s pripravovanou vazalskou zmluvou o odovzdaní našich vojenských letísk Američanom?

0 icon

Bratislava 22. januára 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Afghan Ministry of Defense Press Office via AP)   Možno je to náhoda. A možno nie. V každom prípade sa tu dá vidieť časová zhoda a možný záložný plán Američanov: keby museli Ukrajinu pustiť zo svojich pazúrov, nová deliaca geopolitická línia by viedla po slovenskej hranici…

Ďalší hoax pravdou, alebo biznis pobeží naveky: Sezónne kombinované posilňovacie vakcíny proti covidu a chrípke sa po omikrone stanú normou, hovoria šéfovia Moderny a Pfizeru

0 icon

Washington 22. januára 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Marcus Brandt)   Podľa šéfa Moderny tu budú vakcíny proti ochoreniu COVID-19 dlhodobo. Bežné očkovanie proti ochoreniu COVID-19 by sa tak mohlo stať skutočnosťou a dokonca by sa mohlo stať súčasťou sezónnej vakcíny spolu s očkovacou látkou proti chrípke, vyhlásil výrobca liekov Výrobcovia mRNA vakcín proti…

Slováci v sčítaní zvíťazili!

0 icon

Bratislava 22. januára 2022 (HSP/Foto:Pixabay)   Slovenskú národnosť si v sčítaní obyvateľstva 2021 uviedlo o takmer 4 % viac obyvateľov ako spred desiatich rokov. Vtedy dramaticky klesol počet Slovákov najvýraznejšie, až o 5 % oproti iným národnostiam. Pre zaujímavosť – pribudlo toľko Slovákov (takmer 214 tisíc), že ak by boli…

Komentované udalosti týždňa: Čaputová zradila Slovensko – jej interpretačná doložka má hodnotu toaletného papiera. Proamerickí agenti útočia na Žilinku za návštevu Ruska

0 icon

Bratislava 21. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann,Facebook)   Prinášame vám najdôležitejšie udalosti týždňa Čaputová zradila Slovensko - jej interpretačná doložka má hodnotu toaletného papiera Prezidentka SR Zuzana Čaputová mala jedinečnú príležitosť dokázať slovenskej verejnosti, že nie je len bábkou americkej ambasády. Škandalóznu vojenskú zmluvu so Spojenými štátmi americkými  mohla buď úplne…

Európania nariekajú nad drakonickým obmedzením dodávok dreva z Ruska, Putin ich pred rokmi varoval, nepočúvali ho

0 icon

Brusel 22. januára 21022 (HSP/Foto:Pixabay)   V čase, kedy si USA zvýšeným tempom pripravujú v Európe bojisko pre svoju novú vojnu cudzími rukami, Európanov nepríjemne zaskočilo drastické obmedzenie vývozu dreva z Ruska do Európy. Došlo tak na slová ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý už pred viac ako desiatimi rokmi dobrosrdečne…

Podkasty

Oplatí sa byť kajúcnikom? Čo na to Fico, krstný otec knihy o ľuďoch zapredaných súčasnému režimu?

icon

Bratislava 21. januára 2022 (HSP/Foto:Michaela Kolimárová) V Bratislave uviedli do života knihu novinára, publicistu a literáta Ľudovíta Števka s názvom príznačným pre dobu, v ktorej žijeme. „Byť kajúcnikom sa oplatí“. Autor knihy, Ľudovít Števko, píše otvorene o veciach, pred ktorými si mnohí zakrývame oči. Kniha nie je o vine či nevine obvinených a zatknutých ľudí, žijúcich v podmienkach mnohomesačnej kolúznej či preventívnej väzby....

Šokujúce: Američania priznali, budú u nás cvičiť ukrajinských žoldnierov a budú ich „preklzávať“ cez hranice. Smutné: naši vládcovia to neberú vážne

icon

Bratislava 19. januára 2022 (HSP/Foto:TASR/AP) Predtým, ako vláda v stredu 12. januára odsúhlasila prijatie dohody o spolupráci so Spojenými štátmi v oblasti obrany, bola dohoda schválená Bezpečnostnou radou. Teraz ju ešte musí schváliť Národná rada a ratifikovať Grasalkovičov palác. A bude. Vypočuli sme si v poslednom čase veľa názorov. Na jednej strane takých, že o nič nejde, nič...

Je odsúdený biskup Vojtaššák kontroverznou osobou? Uplynulo 71 rokov od monsterprocesu s tromi slovenskými biskupmi

icon

Bratislava 19. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Oliver Ondráš) Pravda je taká, že katolícka cirkev bola jedným z hlavných terčov represií počas bývalého režimu, opierajúceho sa o marxizmus. Zdá sa však, že aj v súčasnosti vidia liberáli jeden zo svojich hlavných terčov v kresťanstve vôbec. O čom inom svedčia útoky dvoch vychýrených „demokratov“ z denníka SME na speváčku Simu a momentálne na biskupa Haľka...

Zasmejme sa, aby sme sa nezbláznili

icon

Bratislava 17. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian) Má pravdu Dušan Jarjabek? Zvuk: Jarjabek (zbláznime sa…) Poslanec Jarjabek má asi pravdu, hrozí, že táto republika sa zblázni. Ale aby ju nemal, aby sme nehovorili len o covide, pozrime sa na dnešný svet a dnešných politikov z nadhľadu. Humoristicko-satirický Roháč už dávno zanikol, a ani Kocúrkovo už v stánkoch nevidieť, a tak sme sa pozreli...

“Yankee go home!” Znelo na proteste proti zmluve SR a USA

icon

Bratislava 17. januára 2022 (HSP/Foto:TASR-Martina Kriková) Na bratislavskom Hviezdoslavovom námestí, vedľa budovy veľvyslanectva Spojených štátov, sa v sobotu popoludní zišlo viac ako tisíc ľudí – podľa vyjadrenia europoslanca Milana Uhríka – aby vyjadrilo jasne negatívny postoj v spojitosti s vojenskou zmluvou medzi SR a USA, ktorá tento týždeň prešla vládou. Podľa jedného z proamerických denníkov „na mieste...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ladislav Kubík

EÚ +Rozširujúca Čaputova + NATO/Rusko

0icon

  NATO  sa rozširuje EÚ dáva sankcie na Rusko

Juraj Tušš

Rozdieľ medzi centralizovaným a decentralizovaným riadením spoločnosti. Udalosti z Kazachstanu.

0icon

Centralizované riadenie môžeme chápať, ako riadenie vychádzajúce z jedného riadiaceho bodu, naproti decentralizovanému riadeniu spoločnosti, čiže riadeniu vychádzajúceho z viacerých autonómnych riadiacich bodov zdieľajúcich spoločný cieľ. Toľko na úvod k definícií, aby sme sa lepšie chápali vo zvyšku textu.  .

Marek Brna

Máme zástavu ako Rusi

0icon

Závažným problémom súčasnej vlády a prezidentky je akiste aj dilema, či neuvažovať konečne o zmene našej zástavy. Príliš sa podobá na ruskú. Farby by aj ušli, ale nejaké hviezdičky by nezaškodili a pásy trochu zhustiť, minimálne teda na štyri. Teraz alebo nikdy, kým je ústavná väčšina.

Pavel Jacz

Ako si včera Čaputová protirečila a odhalila chyby v zmluve s USA, pričom ponúkla iba zle prišitú záplatu.

0icon

To, čo včera predviedla prezidentka Čaputová, sa rovná počínaniu hláv štátov s diktátorskými praktikami a nie k demokratickej krajine. Bolo evidentné, ako si protirečila. Najskôr sa s neomylným prejavom kajala pred zmluvou, s ktorou jednoznačne súhlasila a následne odhalila chyby zmluvy, ktoré aktérom všetci vytýkali, keď pripojila interpretačnú doložku. A…

TopDesať

Fascinujúce mesto Jeruzalem: 3. časť

0 icon

Pokračujeme treťou časťou článku o Jeruzaleme a jeho najimpozantnejších stavieb v nadväznosti na tri najväčšie vierovyznania. Jeruzalem má už stáročia veľký význam pre národy rôznych kultúr a náboženstiev. Na nemeckej rytine zo 16. storočia je mesto znázornené ako stred sveta, kde sa stretávajú tri kontinenty. Vráťme sa však naspät do…

Neobvyklé spôsoby, ako dokážeš rýchlejšie zaspať

0 icon

Ak trpíš nespavosťou, máme niekoľko neznámych, šikovných tipov, ktoré ti pomôžu „oklamať“ mozog a rýchlejšie zaspať. Skús napríklad na chvíľu stlačiť prsty na nohách a potom ich uvoľniť. Toto cvičenie uvoľní napätie v tvojom tele. Ďalšou metódou je prehranie celého tvojho dňa v hlave. Podľa odborníkov ti to pomôže zabudnúť na všetky starosti a uvoľnená myseľ…

Kde je najchladnejšie miesto v chladničke?

0 icon

Popri televízore a počítači je práve chladnička všeobecne považovaná za jeden z troch najvýznamnejších vynálezov 20. storočia - aspoň tak to tvrdia prieskumy verejnej mienky. Čo všetko máš v chladničke ty? Celé tisícročia si ľudstvo v snahe chladiť potraviny a nápoje pomáhalo prirodzene chladnými priestormi, ako boli jaskyne či pivnice. Už…

TOP10: Veci, ktoré sú menej zdravé, ako si si myslel

0 icon

Mnohí z nás počuli o určitých potravinách fakty, ktoré sme považovali za pravdivé - až neskôr zistíme, že išlo o mýtus. Rovnako ako napríklad skutočnosť, že obmedzenie kalórií a dodržiavanie bezlepkovej diéty môžu tvojmu zdraviu spôsobiť viac škody ako úžitku. Je to dosť náročné snažiť sa udržiavať si zdravú váhu a jesť…

Staroveké mesto Tachte Sulejman: 3. časť

0 icon

Prinášame tretie pokračovanie článku o starovekom meste tachte Sulejman, zoroastrovcoch a ich náboženstve, ktoré sa po nástupe na trón Ardašíra I z kňazskej triedy - respektíve dynastie Sásánovcov, stalo v Iráne štátnym náboženstvom. Pokračujme tam, kde sme v rámci druhej časti skončili. Niektoré ohne planuli pod šírym nebom na vrcholkoch…

Armádny Magazín

Nemci o tom, prečo nemali síl zvíťaziť nad Rusmi

0 icon

Nemecko, 22. januára 2022 (AM) - „Krach nemeckého plánu obkľúčenia a dobytia Moskvy.“ Takúto správu Sovinformbyra vyslal 13. 12. 1941 do sveta svetoznámy rozhlasový hlásateľ a podľa nemeckých zdrojov osobný nepriateľ Adolfa Hitlera Jurij B. Levitan. Čiže týždeň po začiatku protiútoku Červenej armády.   Pravdou je, že dátum

„Budú si chrániť prístav Odesa“: vojenskí experti vyjadrili verzie o účele presunu 30 britských špecialistov

0 icon

Ukrajina, 22. januára 2022 (AM) - Na konci pracovného týždňa Británia vyslala na Ukrajinu 30 svojich vojakov. Ide o vojakov elitných špeciálnych jednotiek, takzvaných rangerov. Na Ukrajinu prileteli na jednom z vojenských dopravných lietadiel, ktoré do Kyjeva okrem iného dodalo protitankové raketové systémy švédskej konštrukcie.   https://twitter.com/i

Alexander Rogers: Kto potrebuje, aby Rusko „útočilo“?

0 icon

Rusko, 22. januára 2022 (AM) – Opäť v televízii niektoré nervózne postavy kričia "Rusko musí naliehavo zaútočiť!". Ako sangvinik (teda pokojný psychologický typ) neznesiem kričiacich ľudí, neviem si v tomto smere pomôcť. A ako logik/analytik nemám rád, keď sa snažia vyvíjať tlak na emócie.   Mal som takého priateľa, keď som…

Objavil sa ukrajinský „Buk“, ktorý zostrelil malajzijské lietadlo nad Donbasom. Video

0 icon

Ukrajina, 22. januára 2022 (AM) - Pred pár hodinami pri bieloruských hraniciach objavili ukrajinský protilietadlový raketový systém „Buk-M1“, ktorý podľa svedkov odpálil protilietadlovú raketu na malajzijské osobné dopravné lietadlo Boeing 777 nad Donbasom. Svedčí o tom aj taktické číslo na bojovom vozidle – „312“.   https://twitter.com/i/status/148453292676

Česko ako vojnový štváč? Vláda chce predať Ukrajine zbrane a muníciu

0 icon

Česko, 22. januára 2022 (AM, Sputnik) – Česká vláda hazarduje s vojnou na Ukrajine. Po vojakoch chce Fialov kabinet poslať do vojnovej krajiny zbrane a muníciu. K

Svetlo sveta

Kde sa nachádzajú Traja králi dnes?

0 icon

Po narodení Ježiša nám Sväté písmo predkladá príbeh, ako králi alebo inak nazývaní aj mudrci z východu, prišli do Betlehema, aby sa Kristovi poklonili. Nový zákon kladie dôraz na skutočnosť, že na základe hviezdy na oblohe muži prišli až do Betlehema. Biblia nehovorí koľko týchto kráľov bolo ani z akej…

Arcibiskup Sheen: Matka Božia je Bohorodička

0 icon

Dnes Vám budem rozprávať o našej svätej Matke. A začnem Lurdami. Lurdy sú mestečkom na juhu Francúzska, kde sa v minulom storočí zjavila Panna Mária. Bol som tam 30 krát. Nikdy nezabudnem na prvú moju návštevu tohto pútnického mesta. V tom čase som študoval v Belgicku na univerzite, ako mladý…

Prečo si Cirkev na Vianoce pripomína sv. Štefana a evanjelistu Jána?

0 icon

Pre veriaci ľud je častokrát ťažko pochopiteľné, prečo počas oktávy na Vianoce hneď po oslávení Narodenia Pána, Cirkev predkladá na oslavu martýra sv. Štefana a evanjelistu sv. Jána. Ako prišlo k tomu, že najveselšie sviatky roku sa veľmi rýchlo menia na pripomienku umučenia človeka? Je opodstatnené, aby sv. Štefan ako…

26.12. Svätý Štefan, mučeník pri obhajobe pravého učenia Cirkvi

0 icon

Svätý Štefan je považovaný v Katolíckej Cirkvi sa prvého mučeníka, ktorého sviatok sa slávi 26.12. Tento deň boli totiž nájdene relikvie svätého Štefana. Stalo sa tak na základe videnia, ktoré mal v roku 415 kňaz menom Lucian. V roku 439 relikvi boli prenesené do nového kostola postaveného pri Damašskej bráne v Jeruzaleme. Krížiaci volali…

Narodenie Ježiša Krista – vianočné sviatky a okruh ich slávenia

0 icon

Na Vianoce kresťania slávia narodenie Ježiša Krista. Sú to sviatky Božieho vtelenia, sviatky vykúpenia, pokoja a lásky. Vianoce oslávia na celom svete dve miliardy veriacich. Presný dátum narodenia Pána známy nie je. Slávenie 25. decembra ako narodenie Ježiša je doložené po prvý raz z roku 336 v Ríme. Na základe…

FOTO DŇA

Snehová búrka v Kanade: Mačka v snehu

Autor: TASR/AP-Nathan Denette/The Canadian Press via AP

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali