Roman Stopka: Politickí žongléri – kto a do čoho tlačí Slovenskú republiku?

Bratislava 3. januára 2020 (HSP/Extra plus/Koláž Extra plus/Foto:Jana Birošová)

 

Ešte ľudia ani nestihli vstrebať výsledky prezidentských volieb a už sa na nich vrhli masmédiá so špekuláciami, ako by mali dopadnúť voľby do NR SR. Predstavitelia politických strán na to sadli ako osy na med a komédia typu Radvanského jarmoku, ibaže bez sváka Ragana, sa rozkrútila

V júli sa rozbehlo zjednocovania pronárodných síl, ktoré sa však čoskoro prejavilo ako nešikovný pokus dať im chomút podľa vzoru SNS v minulých voľbách. Ľudia si až začiatkom jesene všimli, že väčšina „zjednocovateľov“ v skutočnosti nič národného chrániť nechcela. Chceli len využiť silu pronárodného prúdu na posilnenie svojho politického prospechu. Pričom si boli dobre vedomí, že takto posilňujú politické strany, ktorým je existencia samostatnej Slovenskej republiky prekážkou v ich politickom rozmachu.

 

Bez škrupúľ

Podivná je aj forma i obsah rétoriky predstaviteľov iných politických strán. Používané výrazy na adresu svojich protivníkov a vzájomné hodnotenia sú plné osobného znevažovania, hanobenia a obviňovania, pri ktorom sa kladie znamienko rovnosti medzi tvrdením a faktom bez opory v realite. Doslova masmediálnym hrdinom sa stáva ten, kto sa správa bez akýchkoľvek škrupúľ a je spôsobilý vychrstnúť v čo najkratšom čase čo najviacej špinavosti na protivníka. Samozrejme, že seba prezentujú v tom najlepšom svetle. Akoby boli rytieri bez bázne a hany a niekedy dokonca aj bez minulosti. S pamäťou ostatných ľudí nekalkulujú, akoby pre nich vôbec neexistovala. Sami seba až divadelne pretŕčajú, ale o občanovi SR niet v ich reči ani chýru, ani slychu. Kde v ich predstavách stavajú jeho práva, slobody, majetok, možnosti, o tom mlčia. Je otázne, či ich arogancia má opodstatnenie v praxi a opiera sa len o ľudskú naivitu. Postupnými, malými krokmi, ktoré si ľudia nevšímajú, uťahujú slučku posplietanú zo zákonov okolo slobôd občana, jeho práv i majetku. Prinajmenšom svojvôľa bánk, hrozby exekúcií a vlečúce sa súdne spory sú toho dôkazom. Kedysi bolo dovolené všetko, čo nebolo zakázané. Tak sme začínali deväťdesiate roky minulého storočia. Čo nám z toho zostalo na dnes? Ako sa môže „štátnik“ bez seriózneho politického programu skrývať len za všemožné heslá. Propagandisticky vzaté, heslá mali od vekov úlohu pútať a manipulovať ľudí jednoduchšieho a politike vzdialeného myslenia a upriamiť ich na ciele heslotvorcu. Koľko surovej arogancie a pohŕdania človekom sa za takým postupom skrýva.

 

Vízia bezduchého šafárenia

Seriózna vízia rozvoja štátu, ako som už povedal, týmto človiečikom chýba. Sú schopní sústrediť sa len na reparácie následkov jednotlivých škandálov, ale pochopenie potreby komplexnej prevencie voči nežiaducim javom im chýba. Sústreďujú sa len na spôsob, ktorým by mohli uchmatnúť čo najviacej pre seba a vôbec sa nehanbia nazvať to politikou. Len ako-tak sa zaoberajú potrebami spoločnosti so štvorročnou víziou volebného obdobia. Spoločnosť vnímajú akoby nezávislú od štátnej existencie. Sústreďujú sa len na odstraňovanie nedostatkov, ktoré svojimi postupmi spôsobili predošlé generácie vlád, tú aktuálnu nevynímajúc. Dokazujú tak svoj zámer pokračovať aj ďalej naslepo. Kalkulujú, že štát rozvalia nadobro a zodpovednosť za ich bezduché šafárenie ponesie až niekto v budúcnosti. Takže postihnutí nebudú, ale vrecia si naplnia.

Keďže viera občana v štátnu moc bola dlhodobo starostlivo pestovaná, ľudia nie sú ochotní ani dnes, po opakovaných negatívnych skúsenostiach pripustiť, že ich čelní politici cynicky vodia za nos. Masmédiá sa pozorne starajú, aby bezcharakterným miláčikom zahraničných sponzorov neboli pripomínané staré volebné sľuby. Preto cudzine slúžiace politické strany nemajú solídny dlhodobý program a schovávajú sa len za reklamou programu volebného. Nuž, je to logické, lebo straníckou základňou schválený cieľový program obmedzuje predajným vodcom kupčenie s národnými a štátnymi záujmami. Boli by pod kontrolou aj verejnosti s trvalejšou pamäťou. Áno, je to tak.

 

Podriadenosť cudzine

Ak zavrhnú také existenčné hodnoty SR, ako je zvrchovanosť nad štátnym územím, suverenita v medzinárodných vzťahoch a nezávislosť v rozhodovaní od každej zahraničnej štruktúry moci, nielen dobre poslúžia svojim mecenášom a pripravia občana o jeho štát, ale ešte sa budú mať na čo vyhovoriť pred svojimi voličmi. Ľahko odôvodnia neúspechy a nepríjemnosti, ktoré nastanú v dôsledkoch ich konania. Raz to zvalia na zákony EÚ, potom na požiadavky z NATO a oni, ktorí zvrchovanosť Slovenskej republiky týmto inštitúciám podrobili, budú nevinní ako batoľa. A to som nespomenul čarovné slovo kríza. Takto už dlhé roky manipulujú s vedomím občanov SR a pomáhajú ich dostať do nenávratnej podriadenosti cudzine. Ľudia v dobrej viere dávajú týmto politickým žonglérom svoj hlas a ani si neuvedomujú, že im poskytujú legitímny mandát moci na zavlečenie seba samých do poroby. Čím pozvoľnejší je tento proces, čím je rozdrobenejší na nenápadné kroky, tým lepšie je maskovaný, a teda nebezpečnejší. Občan tejto manipulácii ani veriť nechce. Tobôž, ak sa do jej realizácie podarí vtiahnuť osobnosti, ktoré boli donedávna na čele pronárodných síl. Radšej bude podobné tvrdenia považovať za konšpiračné teórie, než by uznal, že ide o včas vyslovenú pravdu. Rovnako podivné je aj zistenie, že to, čo ešte včera niektorí „naši“ politici alebo „odborníci“ pomáhali ničiť ako zastarané a nežiaduce, dnes odrazu začínajú propagovať a dokazujú, ako nám to katastrofálne chýba. Že by konečne aj oni pochopili, kam svojou pôvodnou aktivitou pomáhali dotlačiť náš štát? Alebo je to klasický príklad oportunistického správania chorobného egocentrika, opäť sa spoliehajúceho na krátkosť ľudskej pamäti?

 

Zahraničím nastrčení panáci

Zamyslime sa, čo nastvárajú, keď sa opäť dostanú k moci. Nenadarmo sa hovorí: Najväčší úspech diabla je presvedčiť ľudí, že neexistuje. Veď keby sily proslovenského politického spektra pracovali obetavo a nezištne, už by aj napriek nepriazni masmédií boli získali dôveru občana a eliminovali úsilie cudzinou nastrčených panákov. Každý politik, skôr než sa začne rétoricky predvádzať, mal by sa naučiť, ako sa riadi a funguje štát. Inak za jeho nevedomosť a chyby zaplatí nielen štátotvorný občan, ktorý mu dá hlas.

Stav v SR je dnes taký, že väčšine občanov zostáva len mesačná výplata podmienená zatiaľ poskytovanou prácou, penziou či príspevkom. Štátna moc je takmer bezzubá. Pričom rozmach svetovej ekonomiky ide do útlmu a nadnárodné štruktúry, ktorým tak oddane slúžili celé vládne generácie SR, sa nám pred očami rozsýpajú vinou nekompetentného a zištného riadenia svojej elity. V tejto situácii by sme mali mať rešpekt a vzdať hold jedincom i inštitúciám, ktoré nechcú vzdať boj o náš štát a chcú ho udržať a rozvíjať na prospech štátotvorných občanov. Aby sme mali istotu, komu dávame svoju dôveru, spýtajme sa aspoň tých, ktorí fungovali vo vládnej koalícii doteraz: Posilnili ste, alebo oslabili možnosti existencie SR ako zvrchovaného, suverénneho, do prínosnej miery nezávislého štátu s jednotným územím a nedotknuteľnými hranicami? Aký prospech ste SR priniesli?

 

PSN je cesta k náprave

Pravda je, že všemožnej kritiky už bolo prezentovanej viac než dosť. Žiada sa teda ukázať cestu k náprave, a to aj v podmienkach opakovane nastupujúcej morálnej, ekonomickej, ak nie aj vojenskej krízy. Prinášame voličom i občanom SR nové perspektívy, s možnosťou rozvoja štátu ako občianskej a národnej záštity. Nepachtíme sa za mocou ani osobným prospechom. Ponúkame alternatívu ľuďom, ktorí chcú pracovať na prospech svojho štátu, na prospech svojho potomstva a nechcú splynúť ako anonymná, výplatou ovládaná masa v dave s cudzou dominanciou. Usilujeme sa zachovať gény našich predkov v štátnej podobe na území, ktoré podľa výskumov aj svetovej genetiky obývali po tisícročia. Politicky podmienené fabrikovanie bájok o pôvodnosti obyvateľstva v našom geopolitickom priestore musí byť konfrontované s výsledkami moderného vedeckého poznania a preniknúť aj do učebníc. Veru tak. Komu sláva, tomu česť, pastierovi trúba!

Čiže každému patria výsledky jeho práce. Sme si dobre vedomí, že ľudia bez občianskej statočnosti nás podporovať nebudú. Ani doboví oportunisti. My sami tiež nestojíme o priazeň chytrákov, loviacich kariérne príležitosti. Našou prvoradou hodnotou je práca na prospech štátotvorného obyvateľstva, budovanie a formovanie SR ako zvrchovaného, nezávislého, suverénneho štátu s celistvým územím a nedotknuteľnými hranicami. Republiky, ktorá bude chrániť slobodu i legálne nadobudnutý majetok svojho občana a veľkolepo mu umožní využiť svoje schopnosti.

Roman Stopka: Stav v SR je dnes taký, že väčšine občanov zostáva len mesačná výplata podmienená zatiaľ poskytovanou prácou, penziou či príspevkom. Štátna moc je takmer bezzubá.

Neverte manipulačným bludom

Odpovedáme tak aj za občanov na myšlienky nielen z domova, ale aj od zahraničných kontaktov, sústredené do otázok: Dokedy chcete znášať nezodpovednosť politika v rozhodovaní o prítomnosti i budúcnosti občanov a celého štátu? Prečo ľahostajnosťou a ľahkovernosťou vo voľbách zahadzujete osobný vplyv na svoj osud, na perspektívu svojho štátu? Uvedomujete si deštrukčnú silu následkov svojho počínania? Ak chcete zvrátiť rútiace sa hrozby, vyberajte si pravdivé politické strany, čestných ľudí na tvorbu zákonov i riadenie štátu. To nie je neadresný výkrik do beztvarej masy, to je priama ponuka každému, aj keď nechce voliť. Strkať hlavu do piesku v podobe neúčasti na voľbách je sebaklam, ktorý škodí nielen stavu republiky, ale aj svedomia.

Každý, kto dnes z akýchkoľvek dôvodov odmieta presadzovať záujem zvrchovanej, suverénnej, nezávislej Slovenskej republiky, stáva sa chtiac-nechtiac príslušníkom podrývajúcej piatej kolóny. Slúži zahraničným ziskuchtivým záujmom. Dostáva sa do pozície ich sluhu a nástroja ich vôle. Pretože všetky tieto mocenské štruktúry, bez ohľadu na to, z ktorej svetovej strany pôsobia, sa dnes usilujú nie o náš, ale o svoj prospech. Neverte tak ľahko ich manipulačným bludom. Už dávno je čas myslieť v rozmere národných a štátnych záujmov.

Roman Stopka

Autor je predseda politickej strany Práca slovenského národa, PSN

 

Článok pôvodne vyšiel na www.extraplus.sk

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Bugár: Vláda by mala počúvať odborníkov,niektorí ministri nezvládajú svoju úlohu

0 icon

Bratislava 24. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Henrich Mišovič)   Vláda je zodpovedná za zvládanie pandémie. Je škoda, že na jeseň nevyhlásila tvrdší lockdown, ktorý by bol spojený s pomocou pre segmenty zasiahnuté koronakrízou. Myslí si to bývalý predseda Mosta-Híd Béla Bugár. Zdôraznil potrebu počúvať odborníkov, poukázal i na význam dôvery občanov vo…

Koalícia podľa opozičného poslanca presadí za špeciálneho prokurátora Lipšica

0 icon

Bratislava 24. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Vládna koalícia presadí na post špeciálneho prokurátora advokáta Daniela Lipšica. V diskusnej relácii V politike televízie TA3 to skonštatoval opozičný poslanec Matúš Šutaj Eštok (nezaradený, člen Hlas-SD). Dosadenie Lipšica do tejto funkcie bolo podľa poslanca aj dôvodom, prečo vládna koalícia menila podmienky kandidatúry…

Krajčí: Optimálne je testovať sa každých päť dní

0 icon

Bratislava 24. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA-Úrad vlády SR)   Opakovať testovanie na ochorenie COVID-19 je podľa ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO) optimálne každých päť dní. Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V Politike. Zopakoval, že ďalšie obchody by sa mali na Slovensku otvoriť 8. februára, ak krajina prejde na covid…

Prípadné obstarávanie ruskej vakcíny je podľa poslanca podmienené európskym konsenzom

0 icon

Bratislava 24. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA-Martin Medňanský)   O prípadnom zabezpečení ruskej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 je možné diskutovať len vtedy, že by bola dohoda na európskej úrovni. V diskusnej relácii O 5 minút 12 RTVS to povedal koaličný poslanec Miroslav Kollár (Za ľudí). Momentálne je v súvislosti s pandémiou podľa…

Vlhová nedokončila super G v Crans Montane. po skoku vynechala bránku

0 icon

Bratislava 24. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Slovenská reprezentantka Petra Vlhová si v nedeľu v Crans Montane nepripíše body do hodnotenia Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní. V treťom superobrovskom slalome sezóny Vlhová neprešla predpísaným spôsobom istú časť trate a zostala mimo výsledkového poradia. Dvadsaťpäťročná Liptáčka po skoku za horizontom nestačila…

Gröhling: V roku 2021 predstavíme opatrenia v rámci optimalizácie siete škôl

0 icon

Bratislava 24. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)   V prvom polroku plánuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR predstaviť opatrenia v rámci optimalizácie siete škôl. Pre TASR to uviedol šéf rezortu školstva Branislav Gröhling (SaS) s tým, že ide o veľkú tému, ktorej sa na ministerstve už venovali, avšak z…

Beňovú pristihli médiá na prechádzke bez správne nasadeného rúška: „Blba pozdravujem a odkazujem, že bonzákov naozaj nikto nemá rád,“ reagovala

0 icon

Bratislava 23. januára 2021 (HSP/Foto:Instagram)   Europoslankyňa za Smer-SD Monika Beňová sa počas pandémie už druhý raz dostala do situácie, keď ju novinári odfotili v exteriéri bez epidemiologickej ochrany tváre, resp. s nesprávne nasadeným rúškom. Tento raz si známa politička neodpustila poznámku na adresu novinára, ktorý ju odfotil. "Volali mi,…

Plénum sa zíde opäť od utorka,čaká ho aj obranná a bezpečnostná stratégia

0 icon

Bratislava 24. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   Rozhodnutie o schválení obrannej a bezpečnostnej stratégie, úprava režimu práce z domu a gastrolístkov, návrh na vyradenie kanabidiolu (CBD) zo zoznamu psychotropných látok či opozičný návrh na skrátenie volebného obdobia, ktoré by viedlo k predčasným voľbám. To sú témy, ktorými sa…

V sobotu v rámci skríningového testovania odhalili 0,77% pozitívnych

0 icon

Bratislava 24. januára 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/SITA/HSP/Foto:TASR,Lukáš Grinaj,Michal Svítok)   V sobotu v rámci skríningového testovania na koronavírus odhalili 9 979 pozitívnych prípadov. Na tlačovej konferencii to povedal predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO). Podľa neho bolo v sobotu vykonaných viac ako 1 303 000 testov, pozitivita teda predstavuje 0,77 % "Sú…

Real Madrid strelil štyri góly po 18 zápasoch, náhradný hlavný tréner Bettoni konzultoval so Zidanom len striedania

0 icon

Barcelona 24. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Bernat Armangue)   Real Madrid sa zasa raz odrazil z črtajúceho sa strmého pádu do vyšších futbalových polôh. Po prehre v Španielskom superpohári aj vyradení v Copa del Rey s treťoligistom CD Alcoyano "Los Blancos" vyhrali v 20. kole La Ligy na trávniku Alavésu 4:1 (3:0)…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Mária Šamierová

HNUSOBA a JA

0icon

Nie    som  opica ,ovca, mudrosráč ,idiot ,lúza, politik ani politológ ,nepatrím medzi plagiátorov, mafiánov, donášačov ani milionárov. Som   len normálna, slovenská žena, ktorá získala vzdelanie a všetko čo s tým súviselo, poctivo, zodpovedne a s veľkou skromnosťou.Patrím do skupiny „nerozhodnutých“ (moja chyba),  bola som dlho ticho. Konečne som si uvedomila, že…

Rastislav Slovák

Nejaká osoba menom Pavlína Matovičová vlastní majetok v hodnote desiatok možno až stoviek miliónov €

0icon

Mimochodom táto osoba menom Pavlína Matovičová je manželkou Matoviča. Matovič sa sám aj pochválil, že všetok svoj majetok prepísal na jeho manželku Pavlínu Matovičovú. Nahonobili toho dosť, otázka je len či zákonným spôsobom. Matovič vo všetkých svojich predvolebných kampaniach sľuboval  zákon o preukazovaní pôvodu majetku. Je podozrivé, že Matovič je…

Ivan Holek

A je to tu! Čo predpovedali proroci sa napĺňa!

0icon

Doba, o ktorej sa hovorilo už pred stáročiami nadchádza! Hovorili o nej proroci, hovoril o nej Kristus a po ňom ešte mnohí iní. Našej zeme sa dotkol prvý lúč Pánovho Svetla a udalosti sa dali do pohybu. Súd nad ľudstvom započal!

Boris Mesár

Čo všetko už stihla napáchať Matovičova fašistická chunta na Slovensku za necelý rok !

0icon

Fašistický puč vo februári 2020 (novinárskymi prostitútkami milne označovaný za voľby 2020 ) bol vlastne zavŕšením prevzatia moci na Slovensku americkou ambasádou , Sorosovými mimovládkami a tajnými službami USA a GB. Prvá časť puču bolo zvolenie sorošovej handry za prezidentku . O tom ,že Matovič je ťažký psychopat a notorický…

Ivan Malý

Strach je horší ako pandémia

0icon

Ako sa môžem vyhnúť pandémii? Táto otázka bola položená indickému guruovi Oshovi asi pred 40 rokmi počas éry AIDS! „ Kladiete nesprávnu otázku,“ odpovedal Osho, ,,Správna otázka by mala znieť: Ako sa dá vyhnúť strachu zo smrti, spôsobeným pandémiou? Pretože je veľmi ľahké vyhnúť sa vírusu, je veľmi ťažké vyhnúť…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Lego predstavilo špeciálne kocky pre milovníkov záhrady a kvetov

0 icon

Spoločnosť Lego predstavila novú kolekciu, ktorá zaujme predovšetkým milovníkov kvetov a záhrady, ako aj tých, ktorí chcú mať doma vždy „čerstvé“ kvety. Kocky lega nikdy nevyschnú a neumrú. Nová sada pre všetkých dospelých milovníkov kociek lega sa volá Lego Botanical Collection. Obsahuje súčiastky na zostavenie kytice kvetov a stromu bonsai. V krabici…

Ktoré produkty sa dajú využiť aj po dátume spotreby?

0 icon

Možno to nie je najchutnejšia vec, ale existujú produkty, ktoré môžete dobre využiť, a to aj po uplynutí dátumu spotreby. Od starostlivosti o pokožku po varenie, tieto alternatívne spôsoby použitia môžu byť práve to, čo si hľadal. 1. Avokádo

5 spôsobov, ako môžeš pomôcť zvieratkám prežiť zimu

0 icon

Zima je pre zvieratá žijúce vonku najťažším obdobím v roku, ale s trochou ochoty a snahy im to môžeš troška uľahčiť. Ako na to? Keď teploty začnú klesať k jednociferným číslam, pre divoké zvieratá sa začína boj o prežite. Ak napadne sneh a zamrznú vodné zdroje v okolí, majú ešte menej zdrojov potravy. Čo môžeš spraviť? Minimálne…

Ploštice: Ako zistíš, či sú aj v tvojej posteli?

0 icon

Aj keď ploštice v posteli neprinášajú žiadne infekčné choroby, stále môžu byť nepríjemné a dokonca spôsobiť určité zdravotné problémy. Od fyzických reakcií, ako sú vyrážky alebo alergie, až po psychologické účinky, ako sú úzkosť, stres a nespavosť - tieto dôvody sú viac než dostatočné na to, aby sa ploštice stali nevítanými hosťami v tvojej…

Neuveriteľné miesta: Svojou krásou ti vyrazia dych

0 icon

Na Zemi je množstvo úžasných miest. Tie boli vytvorené prirodzene alebo umelo. Dnes ti takéto neuveriteľné miesta ukážeme na týchto zaujímavých fotografiách. Tieto neuveriteľné miesta ti najskôr svojou krásou vyrazia dych. Niektoré sú naozaj nádherné a ty len ťažko uveríš, že sa nachádzajú na našej planéte. Napríklad taká "Brána do…

Vo svete IT

iOS vo verzii 15 pravdepodobne už nespustíte na týchto smartfónoch a zariadeniach

0 icon

Ešte v júni minulého roka spoločnosť Apple predstavila novú verziu iOS 14. Tá priniesla viacero noviniek a vylepšení vrátane podpory mini aplikácií na ploche obrazovky (takzvané widgety), či vniesla viac transparentnosti do toho, aké dáta sú zo strany vývojárov zbieranými. Aktualizácia bola zároveň sprístupnená pre radu smartfónov vrátane starších zariadení.…

OnePlus a Oppo budú vyvíjať nové smartfóny spoločne

0 icon

Okrem toho, že zariadenia spoločností Oppo a OnePlus zdieľajú niekoľko podobností vrátane materskej firmy, tak vo väčšine prípadoch sa obe spoločnosti k sebe „nepriznávajú“. Najnovšie to však vyzerá tak, že obe spoločnosti našli spoločnú reč v podobe vývoja nových zariadení, kde budú zdieľať svoje skúsenosti a vedomosti. Portál phonearena.com najnovšie…

MediaTek Dimensity 1200 je predstavený. Toto je procesor, ktorým chce spoločnosť konkurovať Qualcommu

0 icon

Spoločnosť MediaTek v súčasnosti patrí medzi najväčších výrobcov mobilných procesorov na svete. Dokonca koncom minulého roka vyplávali na povrch  štatistiky za 3. kvartál 2020, ktoré odhalili, že spoločnosť sa stala svetovou jednotkou v dodávkach mobilných procesorov. MediaTek Dimensity 1200 Druhým dychom treba dodať, že MediaTek je stále jeden krok za…

Yvonne Y40D – kvalitné konvertibilné USB 3.0 pre PC a Android zariadenia za neuveriteľne nízku cenu

0 icon

Trápi ťa nedostatok úložného priestoru v tvojom Android smartfóne, počítači, či inom zariadení so vstupom USB, USB Type-C alebo Micro USB? Rozšírenie úložného priestoru pomocou tohto konvertibilného USB je jednoducho hračka. USB úložisko s 3 rozlišnými portmi yvonne Y40D pritom momentálne kúpiš už za neuveriteľných 16,99 eur s bezplatným doručením…

V ďalekej budúcnosti sa pravdepodobne všetky kontinenty Zeme spoja do jedného. Takto by to mohlo vyzerať!

0 icon

Pred 200-miliónmi rokov došlo k rozdeleniu superkontinentu Pangea, vďaka čomu vznikli kontinenty, ktoré máme na Zemi dnes, píše portál IFL Science. Lenže tieto kontinenty tiež nevydržia večne. Ukazuje sa, že v budúcnosti by sme mohli mať na našej planéte nový superkontinent. Je však ťažké predpovedať, ako by mohol vyzerať. Vedci…

Armádny Magazín

Dobrodruh - cestovateľ Jules Mountain a jeho vrtuľník Bell 505

0 icon

Fort Worth, TX (22. januára 2021) – Pokiaľ ide o súkromné cestovanie, majitelia vrtuľníkov Bell 505 zistili, že im tento stroj ponúka všestranný a spoľahlivý spôsob, ako spoznať svet. Obchodníkom a podnikateľom napríklad rýchlo, bezpečne a v úplnom pohodlí umožňuje zúčastniť sa dôležitých obchodných rokovaní. Je ideálny pre do

Pentagón v Arktíde. Ako Dánsko chodí po lane v Grónsku

0 icon

Dánsko, 24. január 2021 (AM) - Keď sa v Arktíde prehrieva konkurencia medzi Čínou, Ruskom a USA, čoraz viac sa do nej zamotáva Grónsko, poloautonómny región v rámci Dánskeho kráľovstva. To prinieslo príležitosti aj výzvy pre Grónsko a pre Dánsko. Dánsko kontroluje väčšinu zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky Grónska a Kodaň…

Forbes: Ruská zbraň, ktorá môže mať pre USA ničivé následky

0 icon

USA, 24. január 2021 (AM) - Ponorka Poseidon sa stane "poistkou" pre prípad, že by USA mohli zostreliť ruské balistické rakety. Píše o tom Forbes. "Rusko to s prijatím do výzbroje tohto podvodného dronu (jeho dĺžka je 25 metrov) s jadrovým pohonom myslí vážne," 

Michejev: Putin predvídal a nezopakoval Trumpovu chybu

0 icon

Rusko, 24. január 2021 (AM) - Bývalý prezident USA Donald Trump urobil fatálnu chybu, keď úplne dôveroval sociálnym médiám. K tomuto záveru dospel politológ Sergej Michejev.   Udalosti, ktoré sa odohrávajú v Spojených štátoch, jasne ukázali, že stávka amerického lídra na sociálne siete, ktorú spolu so svojím tí

Hitler kaput? Prečo mnohí neuverili smrti vojnového zločinca č. 1?

0 icon

Nemecko, 24. január 2021 (AM) - Mnohí aj po polstoročí od smrti nacistického vodcu dúfali, že ho uvidia na lavici obžalovaných. O tom, že Hitler je mŕtvy nepochybovali iba tí, ktorí našli jeho ostatky.   Na Postupimskej konferencii sovietska strana presvedčila partnerov, aby najneskôr 1. 9. 1945 bol uverejnený konečný zoznam vojno

Svetlo sveta

Čo znamená byť “chudobný duchom” ak je to zárukou svätosti?

0 icon

Definovať chudobu je relatívne jednoduché, pretože je to merateľná veličina vyjadriteľná veľkosťou majetku a peňazí. Spoločnosť stanovuje určitý minimálny príjem, ktorého dosiahnutie je potrebné na to, aby sa dalo hovoriť o ľudskej dôstojnosti. Ak ho človek nedosahuje, poskytuje ho štát, aby nedostatok príjmu neviedol k vylúčeniu človeka mimo aktívnu spoločnosť.…

Rusi sa na sviatok Zjavenia Pána ponárajú do mrznúcej vody

0 icon

Na sviatok Zjavenia Pána sa davy ruských pravoslávnych veriacich zúčastňujú každý rok na tradičnom ponáraní sa do mrznúcej vody. Deje sa tak napriek tomu, že v niektorých častiach krajiny dosahujú teploty -40 stupňov celzia. Podľa ruskej polície sa v sobotu počas sviatku Zjavenia Pána ponorilo do mrznúcej vody približne 2,…

MÚDROSŤ

0 icon

Naši starí otcovia hovorili: Kto dobre rechnuje, dobre gazduje. A neplatí to len na peniaze, ale predovšetkým na čas. Koľko času vieme premárniť pred televíznou obrazovkou? Čítaním rôznych klebiet v novinách alebo na sociálnych sieťach? A potom cítime, že nás to nejako neuspokojuje a nenapĺňa. Podobnú skúsenosť mal i vojak…

Prečo sa sviatosti Krstu a Prvého svätého prijímania udeľujú väčšinou v apríli a v máji?

0 icon

V rannom kresťanstve sa udeľovali sviatosti Krstu, Prvého svätého prijímania a Birmovania spolu v jeden deň a to za prítomnosti biskupa. Dôvodom bolo, že kresťanmi sa väčšinou stávali dospelí ľudia, ktorí konvertovali buď z judaizmu alebo z rôznych pohanských náboženstiev a k tomuto poznaniu konverzie prišli v pokročilejšom veku. Cirkev sa ich preto snažila v Cirkvi prijať plnými sviatosťami a do…

Dnes bude Slovensku opäť udelené požehnanie relikviou Kristovej krvi z paluby lietadla – VÝZVA K PRIPOJENIU SA V MODLITBE

0 icon

V nedeľu Krstu Krista Pána 10. januára 2021 v popoľudňajších hodinách sa opäť uskutoční let lietadla, na ktorého palube sa bude nachádzať generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek, ktorý Slovensku udelí požehnanie s relikviou Kristovej krvi, ktorá je uchovávaná v Bazilike sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku.  Zverejňujeme jeho slová výzvy,…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali