Renáta Kaščáková ako kandidátka na post predsedu VÚC: Je nešťastím, ak riešenia nie sú odborné, ale čisto politické

Trenčín 29. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto: Facebook)

 

Odpolitizovanie riadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), zavedenie tímovej spolupráce a odbornosti do všetkých oblastí, zefektívnenie čerpania eurofondov a prijatie riešení na rozvoj cestovného ruchu patria medzi priority kandidátky na predsedníčku TSK Renáty Kaščákovej. O post predsedníčky TSK sa poslankyňa Národnej rady SR uchádza s podporou SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS a Zmena zdola

Na snímke Renáta Kaščáková

Ste štyri roky poslankyňou Zastupiteľstva TSK. Myslíte si, že počas tohto obdobia využilo zastupiteľstvo svoj potenciál?

TSK nevyužil svoj potenciál a súčasného župana nazývam županom premárnených šancí. Mal jedinečnú šancu vytvoriť dobrý plán rozvoja, mal na to väčšinovú podporu poslancov aj zázemie vládnej strany. Nič také neurobili a výsledkom je, že stále nevieme, za čím ideme. Je nešťastím, ak riešenia nie sú odborné, ale len čisto politické. Ako županka chcem toto zastaviť. Do riadenia župy chcem zaviesť tímovú spoluprácu a odbornosť. Chcem sa pozrieť na majetok, ktorý roky chátra a nič sa s tým nerobí. Na cestách II. a III. triedy sú niektoré úseky doslova životunebezpečné. Stačí si prejsť úsek Veľké Uherce – Skýcov, ale aj mnoho ďalších. Nemôže sa opravovať len to, kde sú starostami stranícki spriaznenci, ale to, čo je skutočne potrebné pre ľudí. Chcem sa tiež postarať o to, aby kontakt s úradom, s nemocnicou, so sociálnym zariadením a podobne nebol pre občana ponižujúcim zážitkom. Ľudia si musia byť vedomí svojich možností a práv. Skúste dnes vybaviť hocijakú sociálnu službu, ste stratení v informáciách aj v systéme. Ani neviete, na čo máte nárok a iba putujete od jedných dverí k druhým. Mojím cieľom je vytvoriť jedno informačné miesto, kde občan získa všetky informácie o možnostiach i právach na jednom mieste. Chcem docieliť, aby sa rozhodnutia nerobili od stola a aby sa v celom kraji nemeralo jedným metrom. Inak sa žije ľuďom v krajskom meste alebo na Považí, úplne iné problémy majú baníci na hornej Nitre alebo kopaničiari na Myjavsku. Riešenia pre nich budem šiť na mieru a v spolupráci s nimi budem navrhovať akčné plány.

Jedným z najväčších problémov TSK je zadlženosť všetkých troch nemocníc v krajskej pôsobnosti. Čo je, podľa vás, potrebné na to, aby sa tento trend zastavil a ako je možné zlepšiť úroveň zdravotnej starostlivosti?

Manažment nemocníc musí byť v prvom rade odpolitizovaný. Riaditelia nesmú byť vybraní na základe politickej príslušnosti, ale na základe odbornosti. Budeme riadiť nemocnice ako sieť. Budem presadzovať, aby boli rovnako nastavené podmienky pri verejných obstarávaniach, pri nákupoch liekov, aby sme používali rovnaké výstupy dát, aby nemocniciam išli rovnaké pokyny, usmernenia, aby sme porovnávali rovnaké indikátory kvality poskytovanej starostlivosti. Dajú sa tým šetriť prostriedky a lepšie porovnávať hospodárenie aj úroveň poskytovaných služieb. K investíciám budeme pristupovať preventívne, aby sme nemuseli plánovať opravy, až keď nám niečo padá na hlavu. Ako prvé v prípade zvolenia urobím regionálny masterplan zdravia, na základe čoho sa nastavia podmienky poskytovanej zdravotnej starostlivosti na všetkých úrovniach aj s prepojením na sociálne zariadenia. To sú vnútorné možnosti župy. Ale veľkú úlohu zohráva aj celkový systém a legislatívne prostredie, fungovanie poisťovní a podobne. Ako županka si prizvem odborníkov a budem sa snažiť navrhnúť zlepšenie systému podľa našich poznatkov zdola, k čomu využijem aj silné odborné zázemie v strane SaS.

Firmy v TSK dnes trpia akútnym nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov. Je, podľa vás, systém duálneho vzdelávania v TSK dostatočným krokom na zabezpečenie kvalifikovaných pracovníkov?

Duálne vzdelávanie je dobrá, aj keď nie nová myšlienka. Nie je to ale žiaden všeliek. Výsledky tejto snahy uvidíme o pár rokov. Do projektu duálneho vzdelávania sa však v rámci celej SR dnes zapojili stále len približne dve percentá žiakov, je to spôsobené napríklad obrovskou byrokraciou, ktorú musia firmy prekonávať a v praxi vidíme, že vo finančnom vyjadrení sú to pre ne skôr náklady ako prínosy. Zapájajú sa nie vďaka, ale aj napriek pomoci od vlády, pretože samy chcú a potrebujú riešiť personálny dorast pre svoje prevádzky. TSK sa vezie na tejto vlne populizmu a dokonca sa preteká o najvyšší počet prihlásených žiakov. Z celkových dvoch percent ide napriek tomu stále len o malý počet, ktorý navyše nič nezaručuje aj preto, lebo žiaci nemajú žiadnu povinnosť sa po vyškolení v danej firme aj zamestnať. Ak by som bola župankou, venovala by som oveľa väčšiu pozornosť sieťovaniu škôl s trhom práce v oveľa širšom spektre profesií, než ktoré nám hlásia oficiálne štatistiky úradu práce. Robila by som si vlastné analýzy v rámci TSK, ktorými by sme mapovali skutočné potreby trhu práce. Ten hlási akútny nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily nielen pre technické profesie, rovnako nám chýbajú ľudia v poľnohospodárstve, potravinárstve, v ochrane životného prostredia, sestry, lekári, ošetrovateľky, učitelia, výskumníci. Ako županka budem tiež riešiť zamestnanie v súvislosti s dopravou. Ľudia sa musia za prácou aj dostať, preto by som prepájala informácie z trhu práce s otázkami dopravy, stavu ciest a podobne. Chcem byť tiež mediátorom smerom k vláde a presadzovať rozumný regionálny rozvoj. Nie ten, ktorý sa tu síce akože robí dlhé roky, ale regióny sú pritom čoraz chudobnejšie. Problém je tu v celkovom podnikateľskom prostredí, nastavení daní, odvodov. To sú už ale otázky na vládu, na ktorú sa s nimi určite budem ako županka v mene občanov obracať.

Index starnutia obyvateľstva Trenčianskeho kraja je najvyšší na Slovensku. S ním úzko súvisí sociálna starostlivosť. Bude kraj v budúcnosti schopný postarať sa o prestarnúcu populáciu, najmä so zdravotným znevýhodnením?

Túto vážnu tému nemôže vyriešiť župa bez pomoci štátu. Celý sociálny systém na Slovensku je ťažkopádny, ide proti občanom a je to vidno na každom kroku. Pozrite si čakacie lehoty, preplnené poradovníky na sociálne služby, v akom stave sú služby dlhodobej zdravotnej starostlivosti, aký je nedostatok hospicov, v akých podmienkach reálne žijú osoby v sociálnej núdzi, osoby odkázané na cudziu pomoc, hendikepované osoby. Aký je zmätok v informáciách, kedy občan často ani netuší, na čo má vlastne nárok zo zákona. Aj v tejto situácii však vidím v rámci pôsobenia župy možnosti, ako tomu môžeme z našej úrovne pomôcť. Pre zlepšenie poskytovaných služieb musí byť manažment, podobne ako v zdravotníctve, odpolitizovaný, zariadenia musia byť spravované na základe odbornosti. Chcem vytvoriť kontaktné informačné miesto, niečo ako informačný dispečing, aby sa občania necítili stratení a mohli sa dozvedieť všetko potrebné v oblasti sociálnych služieb na jednom mieste. Príkladom je stresová situácia, keď sa napríklad po úraze stane zo zdravého človeka náhle ležiaci pacient a príbuzní musia okamžite riešiť starostlivosť oň. Rovnako chcem napomôcť zlepšeniu terénnych služieb. Osamelý človek žijúci niekde na kopaniciach nechce ísť do ústavu, chce zostať čo najdlhšie doma a preto tam musí mať zabezpečenú opatrovateľskú, prípadne ošetrovateľskú službu, donáškovú službu, sociálny taxík a podobne. Toto primárne síce nerieši kraj, ale je to v kompetencii obcí. Ako županka chcem obciam podať pomocnú ruku, aby mohli zlepšiť tieto služby, čím by sa zmenšil nápor aj na tzv. kamenné zariadenia. A opäť, ako v každej inej oblasti, budem ako županka aj v sociálnych veciach pôsobiť ako zástanca ľudí smerom k vládnym riešeniam, ktoré ovplyvňujú ich každodenný život.

TSK má množstvo turistických atraktivít. Sú, podľa vás, dostatočne spropagované a najmä ponúkajú dostatočné služby na to, aby pritiahli ešte viac návštevníkov?

Jedna vec je propagácia a druhá je úroveň turistických služieb a produktov, ich vzájomná prepojenosť a obľúbenosť u návštevníkov. Cestovný ruch chcem riešiť v súvislostiach s celkovým rozvojom kraja. Darmo máme napríklad krásne rekreačné stredisko na Remate, ak sa k nemu po jedinej ceste s nízkym podjazdom pod železnicou nedostane autobus, nezmestí sa tam. Darmo budeme propagovať kúpele Bojnice, keď tam bude ľuďom na hlavu padať z komína popolček z nováckej elektrárne. Musíme mať jasno, či to s cestovným ruchom myslíme naozaj vážne. Osobne chcem dať riešeniam v prospech rozvoja cestovného ruchu prioritu, lebo tento kraj má na to v kombinácii s prírodou a históriou veľký potenciál.

Slovensku celkovo vyčítajú nedostatočné čerpanie eurofondov. Využíva TSK dostatočne efektívne tento nástroj?

TSK nevyužíva nič z toho, čo sa sľubovalo. Je to jedna z najviac premárnených šancí. Bola som od začiatku pri tom, keď sa nastavoval IROP (Integrovaný regionálny operačný program) – najvýznamnejší program EÚ určený špeciálne na rozvoj regiónov. Náš kraj môže z neho čerpať až 120 miliónov eur. Doteraz nie je vyčerpané nič, a to je rok 2017. Projektov, ktoré sú podané, je minimum, očakávajú sa nejaké nové výzvy. Otázka je, ako sme na ne pripravení. Veľa sa hovorí o cyklotrasách a cestách, pričom stále nemáme spracovaný plán udržateľnej mobility, čo je základný strategický dokument, ktorý nám má povedať, čo vlastne potrebujeme. Výzva je vonku od začiatku roku, 4. augusta 2017 bolo otváranie ponúk. Odvtedy je ticho, dnes už je október. Ako županka konečne seriózne spustím jeho prípravu. Nie ako politický, ale odborný dokument. Veď stratégia na dopravné riešenia tu mala byť ako prvá a až z nej musia vyplynúť všetky ostatné potreby v doprave. Nesmie to byť len nástroj na rýchle vyčerpanie eurofondov, ale na ich zmysluplné využitie. Pozriem sa tiež na to, ako by sa ešte dala zachrániť situácia s projektmi v oblasti sociálnej a zdravotníckej starostlivosti a v kultúre. Chcem využiť eurofondy tak, aby sme pomocou nich naštartovali dlhodobý rozvoj a aby sme sa ako kraj pomocou nich mohli zaobísť aj v situácii, keď tu už eurofondy nebudú.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

V Košiciach podľa záchranárov napadol pacient posádku Rýchlej lekárskej pomoci

0 icon

Košice 3. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR- Milan Kapusta)   K napadnutiu posádky Rýchlej lekárskej pomoci (RLP) pacientom došlo v utorok (2. 3.) v Košiciach "Pri prevoze do nemocnice pacient najprv v sanitnom vozidle zaútočil na lekára, ktorého udrel päsťou do oblasti brucha. Pri vykladaní pacienta zo sanitky v nemocnici pacient ležiaci…

Marek Krajčí údajne končí na poste ministra zdravotníctva. Kto ho nahradí?

0 icon

Bratislava 3. marca 2021 (HSP/Foto: TASR-Martin Baumann/kombosnímka screenshot/TASR-Jaroslav Novák) AKTUALIZOVANÉ   Vládnej kríze bol podľa všetkého obetovaný minister zdravotníctva Marek Krajčí, ktorý podľa nemenovaného zdroja napokon odstupuje z postu šéfa rezortu zdravotníctva Marek Krajčí posledné dni čelil obrovskému tlaku na odstúpenie z postu ministra zdravotníctva a zdá sa, že mu…

SaS: Odmietame prekrútenie diskusie o rekonštrukcii vlády

0 icon

Bratislava 3. marca 2021 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Strana Sloboda a Solidarita (SaS) odmieta prekrútenie diskusie o rekonštrukcii vlády na to, že nám nejde o zdravie a životy ľudí. Kritika SaS nestojí na vakcíne Sputnik V a ani pochybnom nákupe či tlačovej besede predsedu vlády a ministra zdravotníctva, ale na neudržateľnom štýle…

Rusko bude podľa Kremľa reagovať na sankcie USA a Európskej únie

0 icon

Moskva 3. marca 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Alexander Zemlianichenko)   Kremeľ v stredu upozornil, že zareaguje na nedávne sankcie Európskej únie (EÚ) a Spojených štátov. Tie uvalili v utorok v súvislosti s otrávením a väzbou ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného. Podľa hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova sú sankcie nepodložené a zbytočné Peskov vyhlásil, že…

Brocková: Irán by sa mal vrátiť k plneniu záväzkov z Medzinárodnej jadrovej dohody

0 icon

Bratislava 3. marca 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)   Medzinárodná jadrová dohoda s Iránom je kľúčovým prvkom „globálnej architektúry“ nešírenia jadrových zbraní. Jej dôsledné dodržiavanie je nevyhnutné pre regionálnu a medzinárodnú bezpečnosť Uviedla to štátna tajomníčka rezortu diplomacie Ingrid Brocková, ktorá absolvovala videorozhovor s veľvyslancom Iránu v SR so sídlom vo Viedni…

Premiér to teraz nemá ľahké. Na provokačnú otázku, čo sľúbil Rusku za Sputnik V, odpovedal žartovne že Zakarpatskú Ukrajinu. „Nech ju vymení za niekoľko regiónov Slovenska“, reaguje nahnevane Kyjev

0 icon

Kyjev/Bratislava 3. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Valentyn Ogirenko)   Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba označil v stredu žartovné vyjadrenie predsedu slovenskej vlády Igora Matoviča o tom, že za ruskú vakcínu Sputnik V sľúbil Moskve Zakarpatskú Ukrajinu, ako poľutovaniahodné "Nech ju vymení za niekoľko regiónov Slovenska. Je poľutovaniahodné, že predseda slovenskej vlády…

Premiér vyzval Richarda Sulíka a Veroniku Remišovú, aby nevyužívali Sputnik na rozpad koalície

0 icon

Bratislava 3. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian, Jaroslav Novák)   Premiér Igor Matovič (OĽANO) vyzýva koaličných partnerov šéfa SaS Richarda Sulíka a predsedníčku Za ľudí Veroniku Remišovú, aby prestali s politikárčením a nevyužívali vakcínu Sputnik V ako zámienku na rozpad vládnej koalície. Povedal to vo vyhlásení, ktoré zaslal médiám Priznal, že…

Peter Pellegrini: Vláda musí podať demisiu, do volieb majú viesť Slovensko odborníci

0 icon

Bratislava 3. marca 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Celá vláda musí podať demisiu a do predčasných volieb by mala Slovensko viesť vláda odborníkov. Vyhlásil to poslanec Národnej rady (NR) SR a predseda mimoparlamentnej strany Hlas-SD Peter Pellegrini Mimoparlamentné KDH podporuje rekonštrukciu vlády, predčasné voľby však považuje za krajný prostriedok. Pád vlády…

Prezidentka tajomne a veľmi stručne po rokovaní so Sulíkom a Remišovou: „Panovala vzácna zhoda, verím, že tá zhoda bude aj v koalícii“

0 icon

Bratislava 3. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Prezidentka SR Zuzana Čaputová verí, že v koalícii sa nájde zhoda na potrebných zmenách v súvislosti s vládou. Povedala to po stretnutí so zástupcami strán SaS a Za ľudí, ktorí volajú po zmenách aj po rekonštrukcii vlády Prezidentka pripomenula, že sama dlhodobo hovorí…

Ján Figeľ označil zákaz verejných bohoslužieb za porušenie práva, žiada úpravu

0 icon

Bratislava 3. marca 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA-Ivan Fleischer)   Zákaz verejných bohoslužieb považuje predseda Správnej rady Nadácie Antona Tunegu a expredseda KDH Ján Figeľ za porušenie ústavného a medzinárodného práva Žiada preto vládu, aby upravila pravidlá COVID automatu tak, aby sa zachovalo právo občanov na uplatňovanie slobody náboženského vyznania alebo viery a…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Slavěna Vorobelová

Ruský agent Matovič vs. západní agenti

0icon

Trafené husi začali gágať. Tí, ktorí nezastavili Matoviča, keď tu robil celoplošný „laboratórny“ pokus na ľuďoch v spolupráci so západnými mocnosťami, sa zrazu stavajú na zadné a bijú na poplach. Sputnik je experimentálna vakcína, tak ako sú aj tie ostatné, ktoré boli schválené Európskou liekovou agentúrou. Musí byť na našom…

Štefan Surmánek

Dovoz vakcíny SPUTNIK V je dobrou správou pre obyvateľov Slovenska, zlou správou pre Korčoka, Naďa, Čaputovú, Klusa, Remišovú, Biháriovú, Valašeka a ďalších rusofóbov obhajujúcich a uprednostňujúcich záujmy USA a EÚ pred záujmami a potrebami občanov SR.

0icon

Aj keď nepatrím k sympatizantom a voličom Matovičovej OĽaNO s.r.o. a ani ďalších strán terajšej vládnej koalície, musím, podobne ako aj množstvo ďalších kritikov terajšieho vládneho zoskupenia vyjadriť pochopenie pre rozhodnutie premiéra vypočuť a akceptovať postoje niektorých odborníkov ale aj širokej verejnosti a uzatvoriť s Ruskou federáciou zmluvu o zakúpení a dovoze ruskej vakcíny SPUTNIK V na Slovensko. Ako…

Peter Kohút

Diplomatický idiotizmus EÚ vo vzťahu k Rusku. Prečo Rusko ohrozuje EÚ. Sputnik V.

0icon

Západné mocenské  „špičky“ boli zvyknuté, že si môžu voči Rusku dovoľovať čokoľvek, organizovať prevraty a provokácie pod falošnou zástavou (Ukrajina, Skripaľovci, Bielorusko, Náhorný Karabach, Navaľnyj, ....), priamo zasahovať do vnútorných záležitostí organizovaním protivládnych protestov, cítiac, že v ruskej vlastizradnej oligarchii a nimi štedro dotovanej piatej kolóny majú oporu, cez ktorú môžu…

Boris Mesár

Matovičova fašistická chunta používa proti obyvateľstvu psychologickú metódu vypracovanú na vypočúvanie vojnových zajatcov

0icon

David Icke - Dnešní život každého z nás je podriaďovaný vplyvom akéhosi  vírusu, ktorý ešte nikto nevidel, nikto neizoloval, hovorí David Icke. Je to v skutočnosti akási minulosť, do ktorej sme sa všetci chytili a kvôli nej nevidíme skutočnosť. Z tejto pasci sledujeme ,,ako vlády robia všetko pre to", aby zastavili…

Ivan Štubňa

Minister zahraničných vecí by mal okamžite odstúpiť

0icon

Na dnešnej tlačovej besede na TA3 povedal minister zahraničných vecí SR, že: ak sa niekto dá zaočkovať vakcínou Sputnik V, nedostane sa ku covid pasu, ktorá BUDE JEHO PRIEPUSTKOU z územia Slovenskej republiky. Inými slovami, kto sa nedá zaočkovať vôbec, bude mu odopreté právo na slobodu pohybu v zmysle čl.…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Riešenia problémov týchto ľudí sú jednoducho geniálne!

0 icon

Riešenia problémov nie sú vždy jednoduché. Ak potrebuješ niečo rýchlo opraviť alebo ťa problém prekvapí v nesprávnom čase, je na mieste použiť svoju fantáziu a kreativitu. Ak sa budeš naozaj snažiť, možno vytvoríš podobné geniálne riešenia, ako vymysleli ľudia z tohto príspevku. "Ak to vyzerá blbo, ale funguje to, tak…

Každodenné vychytávky, ktoré ti ušetria kopec času a energie

0 icon

Tieto vychytávky si zamiluješ! Nielenže ti ušetria kopec času, ale aj zjednodušia každodenné činnosti, čím neprídeš o drahocennú energiu. Podľa štúdií sa totiž priemerný človek sťažuje 15 až 30-krát denne. Veríme totiž, že náš život je ťažký. Ale našťastie existujú ľudia, ktorí vedia so všetkým pomôcť a na všetko odpovedať. A…

Anneliese Michelová a jej záhadná smrť: 2. časť

0 icon

Prinášame vám ďalší zaujímavý článok z našej dielne. Pokračujeme druhou časťou článku o mladej Nemke Anneliese Michelovej, ktorá zomrela za záhadných okolností. Po naliehaní prísne veriacej rodiny Anneliese biskup poveril farára na vykonanie exorcizmu podľa pravidiel Rituale Romanum. Príbeh má o to smutnejší koniec, že mladá Anneliese nebola diablom posadnutá, čo koniec koncov…

Severná Kórea ako ju nepoznáme: Zakázané fotografie zachytávajú každodenný život

0 icon

Fotograf Eric Lafforgue je jedným z tých šťastlivcov, ktorí mali možnosť vidieť skutočnú Severnú Kóreu. Severná Kórea je totižto krajina, ktorá je "izolovaná" od celého sveta. K nám o nej prúdi strašne málo informácií a množstvo z nich je prikrášlených k horšiemu, ale aj k lepšiemu. Eric sa dostal do…

Vedci tvrdia: Nadávanie je lepšie, ako si myslíme!

0 icon

Nadávky väčšinou používame ako jednoduchý nástroj na vyjadrenie svojich pocitov, či už pozitívnych alebo negatívnych. Výhody, ktoré má nadávanie sa tým však nekončia, je vedecky dokázané, že nadávky sú pre nás dobré, a mali by sme ich absolútne využívať. 1. Môže to byť znak inteligencie

Vo svete IT

Na Marse sa momentálne nachádzajú 3 krajiny: Aké sú ich ciele?

0 icon

Mars je najväčším snom vizionára a šéfa vesmírnej spoločnosti SpaceX, Elona Muska. Tvrdí, že by chcel dostať ľudí na Mars ešte predtým ako umrie a usilovne pracuje na svojom modeli vesmírnej rakety, Starship, ktorá by mala ľudí na Mars dopraviť. Či sa mu to podarí je otázne, no tento rok…

Z Google Chrome sa čoskoro vytratia súbory cookie. Čo ich nahradí?

0 icon

Akceptovanie súborov cookie tretích strán na takmer všetkých webstránkach sa už pre používateľov rozličných internetových prehliadačov stalo samozrejmosťou. Nepopulárne súbory cookie sa nevyhli ani najpoužívanejšiemu internetovému prehliadaču Chrome, za ktorým stoja vývojári giganta Google. Práve Google si v posledných rokoch odniesol obrovskú mieru kritiky za súbory cookie v prehliadači Google…

Plánuje Rusko s Čínou výstavbu svojej vlastnej základne na Mesiaci? Objavujú sa správy, ktoré tomu nasvedčujú

0 icon

Rusko sa pripravuje na spoluprácu s Čínou, ohľadom výskumnej stanice na povrchu Mesiaca, píše portál Spacenews.com. „Roscosmos ukončilo jednania, ktorých cieľom bola harmonizácia Memoranda o porozumení medzi Ruskou federáciou a Čínskou ľudovou republikou. Memorandum pojednáva o spolupráci a vytvorení Medzinárodnej mesačnej výskumnej stanice. Dátum podpísania memoranda nebolo ešte stanovené, momentálne sa čaká na dohodu s našimi…

„Hurikán“ vo vesmíre? Môže ísť o bežnejší jav, ako sme si doposiaľ mysleli

0 icon

V roku 2014 satelity okolo Zeme zachytili niečo, čo by sa dalo popísať ako „vesmírny hurikán.“ Išlo o víriacu sa plazmu, ktorá sa nachádzala vysoko nad povrchom, v zemskej magnetosfére, píše portál Science Alert. Podľa údajov mala táto búrka trvať niekoľko hodín a potom sa rozišla. Objav bol prvý svojho…

Takto vyzerá zrušený smartfón Xiaomi Mi 6 Pro, ktorý mal byť predstavený 4 roky dozadu

0 icon

Xiaomi patrí medzi spoločnosti, ktoré ponúkajú nielen nadpriemerné špecifikácie v kombinácii so skvelou cenou, ale bezpochyby aj nadčasový dizajn. Portál xiaomiadictos najnovšie upozorňuje na video, ktoré zachytáva nepredstavený smartfón Xiaomi Mi 6 Pro. Ide o zariadenie, ktoré bohužiaľ nikdy neuzrelo predajné pulty, hoci Xiaomi malo zjavne funkčný prototyp zariadenia. Z…

Armádny Magazín

Špeciálne sily Delta dorazili na veľvyslanectvo USA v Jerevane

0 icon

Arménsko, 3.marec 2021 (AM) – "Vojaci amerických špeciálnych síl sú umiestnení na území veľvyslanectva USA v Jerevane", oznámil to vojenský analytik Alexej Leonkov. Podľa jeho slov sa v súčasnosti v Jerevane nachádzajú štyri oddiely Delta.   "Američanov možno použiť počas masových protestov na zvýšenie stupňa konfrontácie. Táto tec

Súťažná športová brokovnica Savage Arms Renegauge

0 icon

USA, 3.marec 2021 (AM) – Savage Arms rozširuje sériu poloautomatických brokovníc Renegauge v kalibri 12, uvedením modelu Renegauge Competition, ide o vysokorýchlostný variant so zväčšenou kapacitou zásobníka určený špeciálne pre súťažné streľby.   Poloautomat

Duterte tvrdo Američanom: "Nedopustím, aby sa jadrové zbrane USA nachádzali na území Filipín"

0 icon

Filipíny, 3.marec 2021 (AM) - Minulý mesiac Rodrigo Duterte zdôraznil nevyhnutnosť posilniť "vlastnú obranu" Filipín, keď nariadil vláde, aby zvážila zrušenie dohody o hosťujúcich silách, ktorá povoľuje pohyb amerických vojakov na území Filipín. Prezident Rodrigo Duterte uviedol, že okamžite zruší doh

Ruskí ženisti objavili v sýrskej jaskyni modernú nemocnicu pre teroristov

0 icon

Sýria, 3.marec 2021 (AM) - Ženisti z ruských ozbrojených síl zlikvidovali v sýrskej provincii Idlib jaskyňu, v ktorej si teroristi zriadili poľnú nemocnicu prispôsobenú dokonca pre zložité operácie.   Táto nemocnica je jedna z najlepšie zariadených z tých, ktoré ruskí vojaci na

V USA priznali neúspech projektu stíhačiek F-35. Začnú nový projekt?

0 icon

USA, 3.marec 2021 (AM) - Americké letectvo sa zmierilo s neúspechom projektu stíhačiek F-35, ktorý bol počas celého desaťročia jediným pokusom nahradiť hlavné americké stíhačky F-16, uvádza Forbes.   V publikácii je 

Svetlo sveta

Prečo Cirkev počas pôstu nespieva Glória ani Aleluja?

0 icon

Katolícka Cirkev 40 dňovému pôstnemu obdobiu prispôsobuje aj liturgiu a vynecháva oslavné spevy Glória a Aleluja. Sláva Bohu je oslavný hymnus, ktorým anjeli ospevovali narodenie Ježiša Krista. Cirkev sa prostredníctvom pôstu vracia do času, kedy sa Boží ľud nachádzal v egyptskom zajatí čakajúc na Spasiteľa, ktorý ich vyslobodí a zachráni.…

25 tajomstiev boja proti diablovi od Ježiša

0 icon

2 júna 1938 Ježiš požiadal rehoľnú sestru Faustínu Kowalskú, aby sa na tri dni venovala duchovnej obnove. V tomto čase dostala od Boha 25 rád, ako sa človek s Božou pomocou môže uchrániť pred útokmi diabla. Tieto inštrukcie sa stali nástrojmi sestry Faustíny pri dobrom boji. Ježiš Faustíne povedal: “Dcéra…

Ján Vojtaššák (14.11.1977-4.8.1965) – spišský biskup a podpredseda Štátnej rady prvej Slovenskej republiky

0 icon

Narodil sa v oravskej obci Zákamenné v chudobnej rodine. Bol jedným zo signatárov Martinskej deklarácie. Keď sa dozvedel o skutočnom údele deportovaných Židov na základe anonymného spisu, ktorý mu bol poslaný poštou z Obišoviec, hneď napísal ministrovi vnútra Alexandrovi Machovi list. Požiadal svojho profesora zo spišskom seminára Ladislava Hanusa, aby…

Používanie učebníc „Láske sa treba učiť“ je na území arcidiecézy i naďalej zakázané

0 icon

„Napriek tejto zmene, prezentovanej Mons. Mariánom Chovancom, musím, žiaľ, opätovne zdôrazniť moje negatívne stanovisko a vyjadriť tak moje presvedčenie, že tieto učebnice nie sú vhodné ani ako pomôcky katolíckych pedagógov a rodičov pre sexuálnu výchovu detí predškolského veku, ani ako učebnice pre žiakov katolíckych škôl. Preto som sa rozhodol potvrdiť…

Svätý Peter – Prvá hlava a základ Cirkvi

0 icon

Jeho pôvodne meno bolo Šimon, ale podľa evanjelistov Ježiš mu dal prezývku Kéfa, po aramejsky Kefas, po grécky Πέτρα  (v mužskom rode Πέτρος), čo znamená skala. Bol synom Jonáša a pochádzal z mestečka Betsaida, kde sa živil ako rybár. Keď sa ako mladý muž oženil, presťahoval sa aj s bratom Andrejom o niekoľko kilometrov ďalej…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali