Renáta Kaščáková ako kandidátka na post predsedu VÚC: Je nešťastím, ak riešenia nie sú odborné, ale čisto politické

Trenčín 29. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto: Facebook)

 

Odpolitizovanie riadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), zavedenie tímovej spolupráce a odbornosti do všetkých oblastí, zefektívnenie čerpania eurofondov a prijatie riešení na rozvoj cestovného ruchu patria medzi priority kandidátky na predsedníčku TSK Renáty Kaščákovej. O post predsedníčky TSK sa poslankyňa Národnej rady SR uchádza s podporou SaS, OĽaNO, KDH, NOVA, OKS a Zmena zdola

Na snímke Renáta Kaščáková

Ste štyri roky poslankyňou Zastupiteľstva TSK. Myslíte si, že počas tohto obdobia využilo zastupiteľstvo svoj potenciál?

TSK nevyužil svoj potenciál a súčasného župana nazývam županom premárnených šancí. Mal jedinečnú šancu vytvoriť dobrý plán rozvoja, mal na to väčšinovú podporu poslancov aj zázemie vládnej strany. Nič také neurobili a výsledkom je, že stále nevieme, za čím ideme. Je nešťastím, ak riešenia nie sú odborné, ale len čisto politické. Ako županka chcem toto zastaviť. Do riadenia župy chcem zaviesť tímovú spoluprácu a odbornosť. Chcem sa pozrieť na majetok, ktorý roky chátra a nič sa s tým nerobí. Na cestách II. a III. triedy sú niektoré úseky doslova životunebezpečné. Stačí si prejsť úsek Veľké Uherce – Skýcov, ale aj mnoho ďalších. Nemôže sa opravovať len to, kde sú starostami stranícki spriaznenci, ale to, čo je skutočne potrebné pre ľudí. Chcem sa tiež postarať o to, aby kontakt s úradom, s nemocnicou, so sociálnym zariadením a podobne nebol pre občana ponižujúcim zážitkom. Ľudia si musia byť vedomí svojich možností a práv. Skúste dnes vybaviť hocijakú sociálnu službu, ste stratení v informáciách aj v systéme. Ani neviete, na čo máte nárok a iba putujete od jedných dverí k druhým. Mojím cieľom je vytvoriť jedno informačné miesto, kde občan získa všetky informácie o možnostiach i právach na jednom mieste. Chcem docieliť, aby sa rozhodnutia nerobili od stola a aby sa v celom kraji nemeralo jedným metrom. Inak sa žije ľuďom v krajskom meste alebo na Považí, úplne iné problémy majú baníci na hornej Nitre alebo kopaničiari na Myjavsku. Riešenia pre nich budem šiť na mieru a v spolupráci s nimi budem navrhovať akčné plány.

Jedným z najväčších problémov TSK je zadlženosť všetkých troch nemocníc v krajskej pôsobnosti. Čo je, podľa vás, potrebné na to, aby sa tento trend zastavil a ako je možné zlepšiť úroveň zdravotnej starostlivosti?

Manažment nemocníc musí byť v prvom rade odpolitizovaný. Riaditelia nesmú byť vybraní na základe politickej príslušnosti, ale na základe odbornosti. Budeme riadiť nemocnice ako sieť. Budem presadzovať, aby boli rovnako nastavené podmienky pri verejných obstarávaniach, pri nákupoch liekov, aby sme používali rovnaké výstupy dát, aby nemocniciam išli rovnaké pokyny, usmernenia, aby sme porovnávali rovnaké indikátory kvality poskytovanej starostlivosti. Dajú sa tým šetriť prostriedky a lepšie porovnávať hospodárenie aj úroveň poskytovaných služieb. K investíciám budeme pristupovať preventívne, aby sme nemuseli plánovať opravy, až keď nám niečo padá na hlavu. Ako prvé v prípade zvolenia urobím regionálny masterplan zdravia, na základe čoho sa nastavia podmienky poskytovanej zdravotnej starostlivosti na všetkých úrovniach aj s prepojením na sociálne zariadenia. To sú vnútorné možnosti župy. Ale veľkú úlohu zohráva aj celkový systém a legislatívne prostredie, fungovanie poisťovní a podobne. Ako županka si prizvem odborníkov a budem sa snažiť navrhnúť zlepšenie systému podľa našich poznatkov zdola, k čomu využijem aj silné odborné zázemie v strane SaS.

Firmy v TSK dnes trpia akútnym nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov. Je, podľa vás, systém duálneho vzdelávania v TSK dostatočným krokom na zabezpečenie kvalifikovaných pracovníkov?

Duálne vzdelávanie je dobrá, aj keď nie nová myšlienka. Nie je to ale žiaden všeliek. Výsledky tejto snahy uvidíme o pár rokov. Do projektu duálneho vzdelávania sa však v rámci celej SR dnes zapojili stále len približne dve percentá žiakov, je to spôsobené napríklad obrovskou byrokraciou, ktorú musia firmy prekonávať a v praxi vidíme, že vo finančnom vyjadrení sú to pre ne skôr náklady ako prínosy. Zapájajú sa nie vďaka, ale aj napriek pomoci od vlády, pretože samy chcú a potrebujú riešiť personálny dorast pre svoje prevádzky. TSK sa vezie na tejto vlne populizmu a dokonca sa preteká o najvyšší počet prihlásených žiakov. Z celkových dvoch percent ide napriek tomu stále len o malý počet, ktorý navyše nič nezaručuje aj preto, lebo žiaci nemajú žiadnu povinnosť sa po vyškolení v danej firme aj zamestnať. Ak by som bola župankou, venovala by som oveľa väčšiu pozornosť sieťovaniu škôl s trhom práce v oveľa širšom spektre profesií, než ktoré nám hlásia oficiálne štatistiky úradu práce. Robila by som si vlastné analýzy v rámci TSK, ktorými by sme mapovali skutočné potreby trhu práce. Ten hlási akútny nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily nielen pre technické profesie, rovnako nám chýbajú ľudia v poľnohospodárstve, potravinárstve, v ochrane životného prostredia, sestry, lekári, ošetrovateľky, učitelia, výskumníci. Ako županka budem tiež riešiť zamestnanie v súvislosti s dopravou. Ľudia sa musia za prácou aj dostať, preto by som prepájala informácie z trhu práce s otázkami dopravy, stavu ciest a podobne. Chcem byť tiež mediátorom smerom k vláde a presadzovať rozumný regionálny rozvoj. Nie ten, ktorý sa tu síce akože robí dlhé roky, ale regióny sú pritom čoraz chudobnejšie. Problém je tu v celkovom podnikateľskom prostredí, nastavení daní, odvodov. To sú už ale otázky na vládu, na ktorú sa s nimi určite budem ako županka v mene občanov obracať.

Index starnutia obyvateľstva Trenčianskeho kraja je najvyšší na Slovensku. S ním úzko súvisí sociálna starostlivosť. Bude kraj v budúcnosti schopný postarať sa o prestarnúcu populáciu, najmä so zdravotným znevýhodnením?

Túto vážnu tému nemôže vyriešiť župa bez pomoci štátu. Celý sociálny systém na Slovensku je ťažkopádny, ide proti občanom a je to vidno na každom kroku. Pozrite si čakacie lehoty, preplnené poradovníky na sociálne služby, v akom stave sú služby dlhodobej zdravotnej starostlivosti, aký je nedostatok hospicov, v akých podmienkach reálne žijú osoby v sociálnej núdzi, osoby odkázané na cudziu pomoc, hendikepované osoby. Aký je zmätok v informáciách, kedy občan často ani netuší, na čo má vlastne nárok zo zákona. Aj v tejto situácii však vidím v rámci pôsobenia župy možnosti, ako tomu môžeme z našej úrovne pomôcť. Pre zlepšenie poskytovaných služieb musí byť manažment, podobne ako v zdravotníctve, odpolitizovaný, zariadenia musia byť spravované na základe odbornosti. Chcem vytvoriť kontaktné informačné miesto, niečo ako informačný dispečing, aby sa občania necítili stratení a mohli sa dozvedieť všetko potrebné v oblasti sociálnych služieb na jednom mieste. Príkladom je stresová situácia, keď sa napríklad po úraze stane zo zdravého človeka náhle ležiaci pacient a príbuzní musia okamžite riešiť starostlivosť oň. Rovnako chcem napomôcť zlepšeniu terénnych služieb. Osamelý človek žijúci niekde na kopaniciach nechce ísť do ústavu, chce zostať čo najdlhšie doma a preto tam musí mať zabezpečenú opatrovateľskú, prípadne ošetrovateľskú službu, donáškovú službu, sociálny taxík a podobne. Toto primárne síce nerieši kraj, ale je to v kompetencii obcí. Ako županka chcem obciam podať pomocnú ruku, aby mohli zlepšiť tieto služby, čím by sa zmenšil nápor aj na tzv. kamenné zariadenia. A opäť, ako v každej inej oblasti, budem ako županka aj v sociálnych veciach pôsobiť ako zástanca ľudí smerom k vládnym riešeniam, ktoré ovplyvňujú ich každodenný život.

TSK má množstvo turistických atraktivít. Sú, podľa vás, dostatočne spropagované a najmä ponúkajú dostatočné služby na to, aby pritiahli ešte viac návštevníkov?

Jedna vec je propagácia a druhá je úroveň turistických služieb a produktov, ich vzájomná prepojenosť a obľúbenosť u návštevníkov. Cestovný ruch chcem riešiť v súvislostiach s celkovým rozvojom kraja. Darmo máme napríklad krásne rekreačné stredisko na Remate, ak sa k nemu po jedinej ceste s nízkym podjazdom pod železnicou nedostane autobus, nezmestí sa tam. Darmo budeme propagovať kúpele Bojnice, keď tam bude ľuďom na hlavu padať z komína popolček z nováckej elektrárne. Musíme mať jasno, či to s cestovným ruchom myslíme naozaj vážne. Osobne chcem dať riešeniam v prospech rozvoja cestovného ruchu prioritu, lebo tento kraj má na to v kombinácii s prírodou a históriou veľký potenciál.

Slovensku celkovo vyčítajú nedostatočné čerpanie eurofondov. Využíva TSK dostatočne efektívne tento nástroj?

TSK nevyužíva nič z toho, čo sa sľubovalo. Je to jedna z najviac premárnených šancí. Bola som od začiatku pri tom, keď sa nastavoval IROP (Integrovaný regionálny operačný program) – najvýznamnejší program EÚ určený špeciálne na rozvoj regiónov. Náš kraj môže z neho čerpať až 120 miliónov eur. Doteraz nie je vyčerpané nič, a to je rok 2017. Projektov, ktoré sú podané, je minimum, očakávajú sa nejaké nové výzvy. Otázka je, ako sme na ne pripravení. Veľa sa hovorí o cyklotrasách a cestách, pričom stále nemáme spracovaný plán udržateľnej mobility, čo je základný strategický dokument, ktorý nám má povedať, čo vlastne potrebujeme. Výzva je vonku od začiatku roku, 4. augusta 2017 bolo otváranie ponúk. Odvtedy je ticho, dnes už je október. Ako županka konečne seriózne spustím jeho prípravu. Nie ako politický, ale odborný dokument. Veď stratégia na dopravné riešenia tu mala byť ako prvá a až z nej musia vyplynúť všetky ostatné potreby v doprave. Nesmie to byť len nástroj na rýchle vyčerpanie eurofondov, ale na ich zmysluplné využitie. Pozriem sa tiež na to, ako by sa ešte dala zachrániť situácia s projektmi v oblasti sociálnej a zdravotníckej starostlivosti a v kultúre. Chcem využiť eurofondy tak, aby sme pomocou nich naštartovali dlhodobý rozvoj a aby sme sa ako kraj pomocou nich mohli zaobísť aj v situácii, keď tu už eurofondy nebudú.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Saková nepovažuje za správne publikovanie akýchkoľvek záverov komisie ministerstva spravodlivosti v prípade smrti generála Lučanského

0 icon

Bratislava 22. apríla 2021 (HSP/Foto: SITA/Branislav Bibel)   Denisa Saková (Hlas-SD) pripomína, že v prípade smrti generála Milana Lučanského sa stále vedú dve trestné konania zo strany generálneho prokurátora. Poslankyňa, ktorá bola sama členkou komisie, preto publikovanie akýchkoľvek záverov komisie ministerstva spravodlivosti nepovažuje za správne Saková o komisii a jej…

NATO vyjadrilo plnú solidaritu s Českou republikou

0 icon

Praha 22. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Organizácia NATO vyjadrila vo štvrtok hlboké znepokojenie nad destabilizačnými akciami, ktoré Rusko podľa nej naďalej uskutočňuje v euroatlantickom priestore, a to aj na území samotnej Aliancie, a vyjadrilo plnú solidaritu s Českou republikou V stanovisku Severoatlantickej rady (NA) sa uvádza, že český minister zahraničných…

Hodina pre seniora – „darujme čas seniorom, darujeme radosť“

0 icon

Bratislava 22. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:Archív)   Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) začalo spolupracovať s o. z. Pre seniora na projekte „Hodina pre seniora“. Ide o aktivitu pre klientov v dôchodkovom veku v pobytových zariadeniach sociálnych služieb. Jej cieľom je „naštartovať“ spoločenský život seniorov, ktorý sa pre…

Smer-SD vyzýva vládu, aby informovala o dôvodoch vyhostenia ruských diplomatov. Remišová: „Je to jasný odkaz“

0 icon

Bratislava 22. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Opozičná strana Smer-SD vyzýva členov vlády, aby bezodkladne informovali slovenských občanov, na základe čoho boli vyhostení diplomati Ruskej federácie.  Podpredseda strany a Národnej rady (NR) SR Juraj Blanár avizoval, že vysvetlenie budú požadovať aj na mimoriadnom rokovaní Zahraničného výboru NR SR, ktoré chcú…

Spoločnosť Heineken sa celosvetovo zaviazala k uhlíkovej neutralite do roku 2040

0 icon

Bratislava 22. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:Facebook-Heineken)   Spoločnosť Heineken sa v rámci svojej globálnej stratégie zaviazala k uhlíkovej neutralite vo výrobe do roku 2030 a v celom dodávateľskom reťazci do roku 2040. Ako sa uvádza v tlačovej správe, znižovanie CO2 je jedným z krokov, ktoré spoločnosť v krajinách svojho pôsobenia, vrátane…

Hospodárstvo eurozóny je stále na barlách, potrebuje podporu ECB aj vlád, tvrdí Lagardeová

0 icon

Frankfurt nad Mohanom 22. apríla 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Michael Probst)   Hospodárstvo eurozóny je stále „na barlách“ a odkázané na podporu zo strany centrálnej banky a vlád. Vyhlásila to vo štvrtok šéfka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardeová. Ako dodala, diskusia o ukončení mimoriadnych stimulov by bola „predčasná“ Pokrok vo vakcinačných kampaniach…

Rusi sťahujú vojakov z ukrajinských hraníc, minister obrany Šojgu im prikázal návrat na domovské základne. Zelenskyj reaguje

0 icon

Kyjev 22. apríla 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Ján Krošlák)   Rusko vo štvrtok ukončilo rozsiahle vojenské cvičenia na juhu a juhozápade krajiny. Minister obrany Sergej Šojgu vojakom prikázal návrat na domovské základne. Vojenská technika však zostane na mieste v blízkosti hraníc s Ukrajinou, aby bola k dispozícii pre iné cvičenie v ďalšej časti…

Taraba: Korčok vyhostením ruských diplomatov povýšil svoje kariérne osobné záujmy nad záujmy Slovenska

0 icon

Bratislava 22. apríla 2021 (HSP/strana-zivot/Foto:TASR/AP-Darko Vojinovic)   Rozhodnutie vyhostiť troch ruských diplomatov bez udania dôvodu len na základe žiadosti Českej republiky o akt solidarity, je plytké a ide proti záujmom Slovenska. Ako členská krajina NATO by sme mali svoju diplomaciu zamerať na riešenie a nie na eskaláciu konfliktov Diplomacia sa…

Klub 500 zásadne nesúhlasí s návrhom na zriadenie centrálneho registra účtov 

0 icon

Bratislava 22. apríla 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:Screenshot Youtube/SMER-sociálna demokracia)   Klub 500 zásadne nesúhlasí s návrhom ministerstva vnútra na zriadenie centrálneho registra účtov (CRÚ). Žiada jeho prepracovanie do podoby, ktorá by zohľadnila široké pripomienkovanie a neohrozovala by bankové tajomstvo ani pravidlá ochrany osobných údajov. Za neprijateľné považuje predovšetkým "bezdôvodné nahliadanie do…

Slovenská republika vyhostí troch ruských diplomatov, uviedol Heger. Rusi to označili za „nepriateľské konanie“ a avizujú, že čoskoro odpovedia

0 icon

Bratislava 22. apríla 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Slovenská republika vyhostí troch ruských diplomatov. Opustiť územie SR musia do siedmich dní. Slovensko tak reaguje na udalosti v Českej republike. Premiér Eduard Heger (OĽANO) o tom informoval vo štvrtkovom vyhlásení v prítomnosti ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽANO) a ministra zahraničných vecí…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Štefan Harabin

Návod ako vyrobiť z dodávok zbraní pre Islamský štát, ruský útok na Česko.

0icon

V októbri 2014 došlo v muničnom sklade vo Vrběticiach k výbuchu 50 ton munície. O dva mesiace neskôr vybuchol druhý sklad ktorý obsahoval asi 13 ton munície. Česká polícia to vyšetrovala ako všeobecné ohrozenie. Po siedmych rokoch, čítate dobre siedmych rokoch,  sme sa cez mediálne predpripravovanú inscenáciu dozvedeli, že na základe „jasných dôkazov“ bezpečnostných…

Adam Heriban

Nehaňte ľud môj. Toto si Rusi nezaslúžia!

0icon

Situácia okolo českých Vrběticích naberá na obrátkach. Celý svet sa zas a znova koncentruje iba na Ruskú federáciu ale každému akosi uniká pointa. Pred 7 rokmi došlo v českom muničnom sklade k výbuchu, pri ktorom zahynuli 2 český občania. Do tejto akcie mali byť zapojené ruské tajné služby. Ruskí agenti podľa českej vlády…

Ivan Holek

Zbavte sa ilúzií! Vakcína nie je zodpovednosť!

0icon

Slovenskom nedávno zarezonovala kauza podvodnej snahy o získanie vakcín Pfizer a Bio

Ivan Štubňa

Vražda M. Lučanského je naďalej neobjasnená !!! Verejne spochybňujem závery Komisie!!!

0icon

Na stránkach Ministerstva spravodlivosti SR sú uverejnené informácie týkajúce sa úmrtia  generála Milana Lučanského, ktoré si zaslúžia pozornosť občanov SR. https://www.justice.gov.sk/Stranky/Informacie/Mimoriadna-udalost-v-UVV-a-UVTOS-Presov.aspx Na základe nedostatočného vyšetrenia mimoriadnej udalosti týkajúcej sa úmrtia generála M. Lučanského budeme n

Pavel Jacz

Šeliga - politický rýchlokvašák využije každú možnosť, aby perlil.

0icon

Mladý radikálny “prevrato-revolucionár“, ktorý po protestoch Za slušné Slovensko, ktoré organizoval, sa vyjadril, že ho vraj nikto neriadil, vraj nikto neplatil a že do politiky vraj vôbec neplánuje vstúpiť, dáva každým vystúpením pred kamerami najavo, že on je viac ako všetci dookola. Využíva na to svoj celkom dobrý prejav a…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Čo sa skrýva za čudným správaním tvojho psa? 2. časť

0 icon

Možno si si začal viac všímať, že tvoj pes ťa rád sleduje, keď si v kúpeľni či na wc, prílišne obľubuje vankúše alebo robí kruhy pred tým, ako si ľahnete a zaspí. Takéto správanie sa dá ľahko vysvetliť, čo znamená, že ti dnes objasníme, čo sa za tým skrýva a ty si už…

TOP10+: Inteligentní dizajnéri ukázali, že kreativita je silná, aj keď ide o drobnosti

0 icon

Kreativita je určite najvyššia forma inteligencie. Nasledujúce pestré riešenie držia krok s vývojom, ktorý určite stojí za tvoju pozornosť. Siahajúc za hranice vedomostí a rozširujúc svoju tvorbu, boli nútení niektorí ľudia hľadať spôsoby, ako si zlepšiť každodenný život. Či už ide o lavičku, zvonček na mikrovlnej rúre alebo šach pre nevidiacich, všetky tieto…

Jedlo, ktoré môžeš jesť bez výčitiek aj v noci

0 icon

Dobrou správou je, že vedci a lekári tvrdia, že je prospešné a dokonca nevyhnutné večer jesť. Ale aby si sa vyhol ťažkostiam so žalúdkom, zlému spánku a priberaniu na váhe, je dôležité múdro si vyberať jedlo, ktoré si dáš na večeru. A samozrejme nezabudni na rozumnú veľkosť porcií. Tieto produkty ti môžu…

Atentát na Hitlera - Kto nastražil bombu? - 2. časť

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku o pivničnom atentáte na Hitlera, ktorému sa vyhol len o minúty. Zomrelo osem ľudí. Hitler však vyviazol. Kto stojí za týmto atentátom? Poďme na druhú časť článku z minisérie Atentát na Hitlera. Po každoročnej mníchovskej akcii spočívajúcej v jeho prejave, zvykol Hitler odletieť do Berlína, avšak tentokrát išiel vlakom. Táto…

Prečo prepichnúť uši bábätka nemusí byť dobrý nápad?

0 icon

Podľa Americkej pediatrickej akadémie by rodičia mali počkať, kým ich deti dovŕšia najmenej 6 mesiacov, než im dajú prepichnúť uši a nasadia náušnice. Aj keď o týchto radách často diskutujú rodičia, nemožno poprieť, že prepichnutie uší tvojho dieťaťa má niekoľko nevýhod. Aj keď je v našich končinách zvykom dávať dievčatkam prepichovať uši hneď…

Vo svete IT

HIMO Z20 – dostupná elektrická skladačka s dojazdom až 80 km aktuálne za neodolateľnú cenu

0 icon

Populárny a stále viac známy výrobca elektrických bicyklov HIMO, patriaci pod krídla spoločnosti Xiaomi, prišiel ešte v lete tohto roku s ďalším zaujímavým modelom – skladačkou HIMO Z20. Tá prišla na trh s naozaj bezkonkurenčnými technickými parametrami a úplne bezproblémovo schová svojich konkurentov do vačku aj po cenovej stránke. Táto skvelá elektrická skladačka s…

Má Hubblov vesmírny ďalekohľad konkurenciu? Čína plánuje výstavbu vlastného teleskopu, spolu s vlastnou stanicou

0 icon

Čína by už tento mesiac mohla vypustiť do vesmíru prvý modul svojej novej vesmírnej stanice, píše portál Space. Spolu s ním chce do vesmíru vyslať aj nový vesmírny teleskop. Teleskop CSST (pozn. redakcie: Chinese Space Station Telescope) by sa mal spustiť od roku 2024. Slúžiť bude ako optické vesmírne observatórium pre…

„Jednorožec“ je názov novej, najbližšej čiernej diery: Jej hmotnosť vás zarazí!

0 icon

Astronómovia nedávno objavili jednu z najmenších čiernych dier, ktorá je zároveň najbližšou čiernou dierou pri Zemi, píše portál Phys. Vedci ju nazvali Jednorožec. Jeden z dôvodov je ten, že zatiaľ je táto drobná čierna diera jednou z mála, ten druhý je ten, že bola objavená v súhvezdí Jednorožca. Objav bol publikovaný…

Ďalší veľký úspech! V rámci misie Rover Perseverance sa podarilo extrahovať z atmosféry Marsu kyslík

0 icon

Rover Perseverance pristál na planéte Mars len niekoľko týždňov dozadu, pričom pozornosť krátko na to, na seba na zvrhol Dron Ingenuity. Dôvodom je, že zatiaľ čo rover doposiaľ poslal „len“ niekoľko fotografií z povrchu Marsu, tak dronu sa podarilo vykonať prvý kontrolovaný let v atmosfére iného vesmírneho telesa. Najnovšie však…

Plánujete prechod k inému operátorovi, ale neviete, či má vo vašej lokalite dobré pokrytie signálom? Takto to zistíte!

0 icon

V súčasnosti sa operátori medzi sebou pretekajú a ponúkajú každým dňom nové a nové paušály. Niektoré znejú doslova neodolateľne. Niektorí operátori ponúkajú v rámci ich siete za 20€ poplatok všetko neobmedzene. Iní si zas za tento typ balíka nechajú dobre zaplatiť, pričom „nekonečný internet“ pri plnej rýchlosti je obmedzený už…

Armádny Magazín

"Bez toho sa nezaobídeme.": Čím odpovie Severné loďstvo Ruskej federácie vojenskému námorníctvu NATO

0 icon

Rusko, 22.apríl 2021 (AM) – Neobvyklé konštrukčné riešenie, nehlučnosť, veľká nezávislosť plavby a neštandardné úlohy - do roku 2027 bude Severná flotila Vojenského námorníctva RF posilnená minimálne štyrmi najnovšími dieselelektrickým ponorkami projektu 677 Lada. Te

Minister obrany USA: Peking vynakladá veľká úsilie na to, aby nám obmedzil prístup k svojim hraniciam

0 icon

USA, 22.apríl 2021 (AM) –Posilnenie Vojenského námorníctva USA, militarizácia Tichého oceánu, konfrontácia s veľmocami a nové vojenské technológie - administratíva Joea Bidena požiadala Kongres o nový obranný rozpočet. Na národnú bezpečnosť chce Biely dom vynaložiť celkovo 753 mili

Ukrajina presunula na Donbas osem jednotiek raketových systémov Točka. Posilňuje aj hranice s Bieloruskom

0 icon

Ukrajina, 22.apríl 2021 (AM) – Tieto raketové systémy boli na Donbase už skôr, ale nie až v takom počte. Informuje o tom Telegram-kanál „WarGonzo“ na základe správ od obyvateľov žijúcich na okupovanom území Luhanskej oblasti. „Podľa našich údajov systémy „Točka-U“ dorazili do zóny konfliktu z oblasti Černigov s muníciou a podporn

Šojgu uviedol termín dokončenia testov hypersonickej riadenej strely Zirkon

0 icon

Rusko, 22.apríl 2021 (AM) – Ruský minister obrany Sergej Šojgu uviedol, že testy hypersonickej riadenej strely Zirkon majú byť ukončené v roku 2021. "Tento rok sa plánuje dokončiť testy hypersonickej riadenej strely Zirkon." Tento komplex má vybaviť jadrové ponorky a hladinové lode v oblasti ď

Začne exodus mužov z Ukrajiny? Zelenskij podpísal sprísnený zákon o povolávaní záložníkov

0 icon

Ukrajina, 22.apríl 2021 (AM) – Zákon tiež zavádza trestné činy vyhýbania sa vojenskej službe od povolávacieho rozkazu, alebo počas cvičení. Podľa agentúry TASS ukrajinský prezident Vladimir Zelenskij podpísal zákon prijatý Najvyššou radou o reforme systému vojenských komisariátov, ktorý umožňuje povolanie záložníkov na službu v arm

Svetlo sveta

Čo robil Ježiš v Bielu sobotu keď ho svet považoval za mŕtveho?

0 icon

Po ukrižovaní Ježiša nastalo na zemi ticho Bielej soboty. Napriek tomu mal Ježiš “veľa práce.” V modlitbe Verím v Boha sa modlíme, že Ježiš po ukrižovaní “zostúpil k zosnulým.” V skutočnosti preklad v iných jazykoch ako napríklad v angličtine a francúzštine, je ešte presnejší: “zostúpil do pekla.” Katechizmus Katolíckej cirkvi…

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov

0 icon

Emeritný pápež Benedikt XVI. má dnes,16. apríla, 94 rokov. Ako nástupca pápeža svätého Jána Pavla II. viedol Katolícku cirkev od 19. apríla 2005 do svojej prekvapujúcej demisie v roku 2013. Bol 265. pápežom v histórii Katolíckej cirkvi. Prijal meno Benedikt s odkazom na „mierového pápeža“ Benedikta XV. a patróna Európy…

Tvoja duša si zaslúži viac ako jarnú detoxikáciu

0 icon

Zobral som si do rúk noviny, ktoré som najprv letmo preletel, či niečo ma v nich zaujme. Veď to poznáte. Taký letmý nastrel. A veru zaujalo. Bolo pôstne obdobie, tak som myslel skôr na niečo, čím by pookriala moja duša. Niečo duchovné. Veď aj názov novín tomu zodpovedal, išlo o…

V utorok 6.4. sme si s Mons. Gavendom uctili sv. Metoda v Devíne pri príležitosti 1136. výročia jeho úmrtia.

0 icon

V utorok 6. apríla 2021 uplynulo 1136 rokov od smrti sv. Metoda. Daniela Suchá, predsedníčka o. z. Cyrilometodiada, a Mons. Marián Gavenda si uctili svätého Metoda položením venca k pamätníku sv. Cyrila a Metoda pred Kostolom Svätého kríža v Devíne. J. E. Mons. František Rábek, predseda Rady KBS pre vedu,…

Arcibiskup Sheen: Pilát a najväčší justičný omyl

0 icon

Súdny proces, o ktorom budem dnes rozprávať je proces, na ktorom bolo prítomné celé ľudstvo. Jednotlivci, ktorí sa na tomto procese nachádzajú, v skutočnosti zastupujú jednotlivé kategórie ľudí. Súdny proces sa odohrával pred miestne najvyšším predstaviteľom Rímskej ríše, ktorý sa nazýval Poncius Pilát. Na to, aby sme boli schopní porozumieť…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali