Putin: Zdravá rodina a zdravý národ, tradičné hodnoty, ktoré nám prenechali predkovia, to sú naše priority

Moskva 1. januára 2015 (HSP/Foto:TASR)

 

Putinov prejav v Štátnej dume:

„Spoločne sme prešli tento rok skúškami, v ktorých obstojí iba zrelý, zjednotený národ, skutočne suverénny a silný štát. Rusko v skutočnosti ukázalo, že je schopné ochrániť krajanov a so cťou obhajovať pravdu a spravodlivosť.

Na snímke ruský prezident Vladimir Putin

Áno, odsúdili sme štátny prevrat, násilné prevzatie moci v Kyjeve vo februári tohto roka. A to, čo vidíme dnes na Ukrajine, tragédia v juhovýchodnej časti krajiny, plne potvrdzuje správnosť nášho postoja.

A ako sa od začiatku vyvíjal náš dialóg na túto tému s americkými a európskymi partnermi? Nie náhodou som sa zmienil o našich amerických priateľoch, pretože buď priamo, alebo zo zákulisia vždy ovplyvňujú naše vzťahy so susedmi. Občas jeden ani nevie, s kým sa dá lepšie hovoriť: s vládami niektorých štátov alebo priamo s ich americkými patrónmi a sponzormi. V prípade dohody o pridružení Ukrajiny s EÚ sa žiadny dialóg vôbec nekonal, už som o tom hovoril. Bolo nám povedané, že to vraj nie je naša vec. Ak máme hovoriť obyčajným ľudovým jazykom, poslali nás niekam. Všetky argumenty o tom, že Rusko a Ukrajina sú členmi zóny voľného obchodu SNŠ, že máme historicky sformovanú hlbokú kooperáciu v priemysle a poľnohospodárstve, fakticky jednotnú infraštruktúru, tieto argumenty nikto nechcel nielen že prerokúvať, ale ani vypočuť.

Ak je národná hrdosť pre rad európskych krajín dávno zabudnutý pojem a suverenita – príliš veľký luxus, potom pre Rusko je naozajstná štátna suverenita absolútne nevyhnutnou podmienkou jeho existencie.

Mimochodom, o sankciách. To nie je len nervózna reakcia Spojených štátov alebo ich spojencov za náš postoj v súvislosti s udalosťami a štátnym prevratom na Ukrajine a dokonca ani nie kvôli tzv. „Krymskej jari“. Som si istý, že keby nič z toho nebolo – chcel by som toto zdôrazniť, vážení kolegovia, najmä pre vás, pre politikov, pre tých, ktorí dnes sedia v sále, – keby nič z toho nebolo, tak by si vymysleli nejakú inú zámienku k tomu, aby obmedzili rastúce možnosti Ruska, aby mali na neho vplyv, a najlepšie – aby ho využili k svojmu prospechu.

Dobre si pamätáme, kto a ako, takmer otvorene, podporoval na našom území separatizmus a dokonca priamo teror, vrahov, ktorých ruky boli po lakte v krvi, nenazýval inak ako povstalci, poskytoval im audiencie na najvyššej úrovni. Teraz títo „povstalci“ znovu dali o sebe vedieť v Čečensku. Som presvedčený, že sa s nimi miestni chlapci, miestne poriadkové sily, náležite vysporiadajú. Práve dnes sa zaoberajú likvidáciou ďalšieho teroristického útoku. Podporíme ich.

Zaistíme spoľahlivo obranyschopnosť našej krajiny v nových podmienkach. O tom nie je pochýb. Možnosti a neštandardné riešenia k tomu Rusko má.

Dosiahnuť vojenskú prevahu nad Ruskom sa nikomu nepodarí. Naša armáda je moderná a bojaschopná. Ako sa hovorí, zdvorilá, ale hrozivá. Pre obranu našej slobody máme dosť síl, vôle a odvahy.

Budeme brániť rozmanitosť sveta. Budeme oznamovať ľuďom v zahraničí pravdu. Aby všetci videli skutočný, pravý a nie skreslený, falošný obraz Ruska.

A na záver tejto časti Posolstva zopakujem ešte raz: zdravá rodina a zdravý národ, tradičné hodnoty, ktoré nám prenechali predkovia, v kombinácii so smerovaním do budúcnosti, stabilita ako predpoklad rozvoja a pokroku, úcta k iným národom a štátom pri zaručenom zaistení bezpečnosti Ruska a obhajoba jeho oprávnených záujmov – to sú naše priority.

Musíme veľa urobiť. Vytvoriť nové technológie a konkurencieschopné výrobky. Generovať dodatočnú zásobu odolnosti v priemysle, finančnom systéme, v príprave moderných zamestnancov. Máme pre to priestranný domáci trh a prírodné zdroje, kapitál a vedeckú základňu. Existujú nadaní, chytrí, pracovití ľudia, ktorí sú schopní sa rýchlo naučiť nové veci.

Spolu s tým je potrebné uskutočniť už prijaté rozhodnutia o odľahčení daňového zaťaženia, najmä pre tých, ktorí ešte len začínajú svoju prácu. Ako bolo dohodnuté, pre malé podniky, ktoré sú registrované prvýkrát, budú poskytnuté dva roky daňové prázdniny. Takúto výhodu dostanú podniky, ktoré začínajú od nuly.

A ďalšia vec. Navrhujem vykonať úplnú amnestiu kapitálu, ktorý sa vráti do Ruska, zdôrazňujem – úplnú.

A samozrejme, je potrebné vysvetliť ľuďom, ktorí majú prijať príslušné rozhodnutia, čo to znamená úplná amnestia. To znamená, že ak človek legalizuje svoje finančné prostriedky a majetok v Rusku, dostane pevné právne záruky, že nebude mať poťahovačky s rôznymi orgánmi, vrátane činných v trestnom konaní. Urobme to teraz, ale len raz. Aby to mohol využiť každý, kto chce prísť do Ruska.

Všetci chápeme, že pôvod peňazí je rôzny. Ale ja som presvedčený, že musíme konečne zavrieť offshorovú stránku v histórii našej ekonomiky a našej krajiny. To je veľmi dôležité a je potrebné to urobiť.

Očakávam, že po známych cyperských udalostiach a po súčasnej sankčnej kampani si náš biznis konečne uvedomil, že na jeho záujmy v zahraničí sa nikto neobzerá a že ho môžu kedykoľvek „oholiť“ bez britvy. A že najlepšou zárukou je národná jurisdikcia, aj so všetkými svojimi problémami. A my tieto problémy dôsledne budeme riešiť. Spolu s podnikateľskou sférou samozrejme.

Od roku 2015 bude taktiež spustený program kompenzácie nákladov subjektov Ruskej federácie na zriadenie priemyselných parkov. Očakávam, že regióny budú aktívne využívať túto príležitosť k rozvoju svojho vlastného priemyselného potenciálu. Vďaka dodatočným opatreniam musíme podporiť ekonomický a priemyselný rast v strategicky dôležitých regiónoch krajiny.

Už bol prijatý zákon o zriadení špeciálnej ekonomické zóny na Kryme: budú tu vytvorené priaznivé podmienky pre podnikanie, poľnohospodárske a turistické odvetvie, priemysel a námornú dopravu, vrátane zdanenia, colných a iných postupov.

Navrhujem udeliť Vladivostoku štatút slobodného prístavu s atraktívnym, uvoľnenejším colným režimom. Dovoľte mi pripomenúť, že s touto možnosťou sa počíta pre Sevastopoľ a ďalšie prístavy Krymu.

Taktiež potrebujeme komplexný projekt moderného konkurencieschopného rozvoja Severnej morskej cesty. Musí pracovať nielen ako efektívna tranzitná trasa, ale aj stimulovať podnikateľskú činnosť na ruskom tichooceánskom pobreží a na osvojení arktického územia.

 Viete, že Centrálna Banka Ruska prešla k „plávajúcemu“ kurzu. To však neznamená, že sa CB Ruska dištancovala od vplyvu na kurz rubľa a že sa kurz rubľa môže beztrestne stať objektom finančných špekulácií.

Prosím Centrálnu Banku Ruska a vládu urobiť prísne koordinované opatrenia na prekazenie snáh takzvaných špekulantov profitovať na kolísaní kurzu ruskej meny. Čo by som chcel v tejto spojitosti povedať? Vláda vie, kto sú títo špekulanti a disponuje aj nástrojmi, ktoré na ne majú vplyv. Je na čase tieto nástroje použiť.

Samozrejme, oslabenie rubľa zosilňuje riziko krátkodobého rozmachu inflácie. Je potrebné ochrániť záujmy občanov, predovšetkým tých s limitovanými príjmami. Je nutné, aby vláda a regióny zabezpečili kontrolu situácie na trhoch potravín, liekov a iného tovaru pre základné potreby.

Spolu s tým oslabenie národnej valuty samozrejme zvyšuje aj cenovú konjunktúru a konkurencieschopnosť našich spoločností. Tento faktor je potrebné využiť pre vedenie politiky nahrádzania importu domácou výrobou (v každom prípade tam, kde je to účelné a nutné), okrem iného počas 3-5 rokov musíme zabezpečiť ľudí kvalitnými a cenovo dostupnými liekmi a potravinami, vo veľkej miere, samozrejme, vlastnej výroby.

Musíme tiež anulovať kritickú závislosť na zahraničných technológiách a priemyselnej výrobe, okrem iného mám na mysli výrobu prístrojov a obrábacích strojov, energetické strojárstvo, zariadenia pre vyťaženie nálezísk arktického šelfu. Aj tu môžu našim priemyselníkom vážne pomôcť domáce spoločnosti. Pri realizácii veľkých ropných, energetických a dopravných projektov sa musia orientovať na domáceho výrobcu, vyvolávať dopyt na jeho produkcii.

Zatiaľ je to často práve naopak: všetko sa zakúpi v zahraničí a pre vlastný priemysel a vedu je výsledok väčšinou nulový. Navrhujem vytvoriť v rámci vlády špeciálne koordinačné stredisko, zvýšiť úlohu vlády v tomto smere. Úlohou tohto strediska je zladiť realizáciu veľkých projektov s rozmiestnením objednávok medzi ruskými podnikmi, s rozvojom domácej výrobnej a výskumnej základne.

Navyše, programy nahradzovania importu musia fungovať tak, aby vytvárali v Rusku značnú vrstvu výrobných spoločností, ktoré budú schopné konkurencie nielen vnútri krajiny, ale aj na medzinárodných trhoch. V Rusku už také spoločnosti existujú. Vykazujú vysokú efektivitu a majú exportný potenciál. Pri tom sa však stretávajú s nedostatkom kapitálu, technológií, kádrov, zariadení. Je potrebné maximálne odstrániť všetky tieto obmedzenia. Vytvoriť pre tieto spoločnosti efektívny investičný výťah, aby mohli rásť, niekoľkonásobne zvýšili svoju kapitalizáciu a objem výroby a pevne sa usadili na zahraničných trhoch.

Pre povzbudenie domácich exportérov začne v roku 2015 fungovať stredisko kreditnej a poisťovacej podpory exportu. Jeho služby budú môcť využívať všetky nesurovinové spoločnosti od veľkých po malé.

Je pochopiteľné, že pre rozvoj nesurovinových a iných odvetví ekonomiky budú potrebné značné finančné prostriedky. A takými finančnými zásobami Rusko disponuje. Máme veľký objem vnútorných úspor, ktoré sa musia stať efektívnymi investíciami.

Do roku 2018, nehľadiac na vonkajšie obmedzenia, je potrebné doviesť ročnú úroveň investícií do 25% HDP krajiny. Čo to znamená? Poviem len pár slov a vysvetlím, čo mám na mysli.

To znamená, koľko ušetríme, toľko musíme investovať. Naše úspory musia pracovať pre národnú ekonomiku, ísť na rozvoj a nie napomáhať vývozu kapitálu. Preto je potrebné výrazne zvýšiť stabilitu bankového systému (mimochodom, Centrálna banka sa tým v poslednej dobe dostatočne intenzívne zaoberá) a tiež znížiť závislosť národného finančného trhu na vonkajších rizikách.

Na účet našich zásob, predovšetkým Fondu národného blahobytu, navrhujem realizovať program „dokapitalizácie“ popredných domácich bánk (doplnenie kapitálu bánk), pričom sa peniaze budú poskytovať s principiálnou podmienkou, že budú použité na kreditovanie najvýznamnejších projektov v reálnom sektore ekonomiky za dostupné úrokové sadzby.

Vážení kolegovia! Som presvedčený, že Rusko je schopné nielen uskutočniť veľkú obnovu svojho priemyslu, ale aj sa stať dodávateľom nápadov, technológií pre celý svet, zaujať vedúce pozície vo výrobe tovarov a služieb, ktoré budú vytvárať globálnu technologickú agendu, aby úspechy našich firiem boli symbolom národného úspechu , národnej hrdosti, ako svojho času jadrové a vesmírne projekty.

Prejdem k ďalšej téme, vážení kolegovia, k demografii. Na začiatku roku 2000 nám experti OSN predpovedali ďalšie demografický pokles. Podľa predpovede OSN sa obyvateľstvo našej krajiny ku koncu roka 2013 malo znížiť do 136 miliónov ľudí. K 1. januáru 2014 počet obyvateľov Ruska predstavoval takmer 144 miliónov ľudí, o 8 miliónov viac, než aká bola predpoveď OSN.

Doplním, že už dva roky za sebou, a vy to viete, v roku 2013 a 2014, je v Rusku zaznamenaný prirodzený nárast obyvateľstva. Očakáva sa, že vo výsledku v roku 2014 s prihliadnutím na Krym a Sevastopoľ, počet obyvateľov Ruska prekoná 146 miliónov ľudí. Naše demografické programy dokázali svoju efektivitu a my budeme pokračovať v ich realizácii, v plnej miere tieto programy rozšírime aj na obyvateľov Krymu a Sevastopoľa. Rodiny obyvateľov Krymu a Sevastopoľa, v ktorých sa od roku 2007 narodilo druhé a ďalšie dieťa, dostanú v plnej miere materský príspevok.

Každý, kto je ochotný na seba brať zodpovednosť, musí byť zapojený do realizácie plánov rozvoja krajiny, konkrétnych regiónov, miest a obcí. Ak štát a spoločnosť konajú spoločne, v atmosfére spolupráce a dôvery – je to záruka dosiahnutia úspechu.“

bg

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Július Šupler, prvý tréner novodobej slovenskej reprezentácie, jubiluje

0 icon

Poprad/Bratislava 27. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Ako tréner priviedol Július Šupler slovenský národný tím z C do A-kategórie MS v najkratšom možnom čase. S Duklou Trenčín získal v sezóne 1991/1992 federálny titul a na zimných olympijských hrách v Lillehammeri 1994 sa s reprezentáciou dostal do štvrťfinále Slovenský titul dosiahol…

ZMOS: Návrh na skrátenie nás zaskočil, odberné tímy čaká extrémna záťaž

0 icon

Bratislava 27. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Náhle rozhodnutie skrátiť pôvodne trojdňové celoplošné testovanie na dva dni je masívnym vstupom do plánovaných príprav. Uviedol to zástupca združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Lukáš Baňacký. Starosta bratislavského Lamača zastupoval strešné združenie samospráv na pondelkovom rokovaní ústredného krízového štábu "Zaskočil nás návrh…

Rezignoval? Bukovský so smútkom v hlase o márnosti a absurdite opatrení: Cítim sa oslabený. Strácam sa v tom. Celoplošné testovanie je PR-aktivita a verejný cirkus. Pripomína mi to spartakiádu

0 icon

Bratislava 27. októbra 2020 (HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Doktor Igor Bukovský je známy svojou dobrou náladou, ktorou sršia jeho videá. Tentokrát však pôsobil veľmi pochmúrne a sám priznal, že nebol schopný natočiť video, ktoré plánoval. Bukovský sa z celej situácie a absurdity krokov vládnych politikov cíti byť oslabený. Zmohol sa len…

Matovič sa zľakol referenda o sebe, ktoré sám inicioval – základné chyby a problémy celoplošného testovania. Reálny význam a dopad

0 icon

Bratislava 27. októbra 2020 (HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Slovenská vláda prišla s originálnym a na svete ešte nikde neuskutočneným spôsobom boja proti covidu 19 – celoplošným otestovaním všetkého obyvateľstva celého štátu. Marketingovo dosť dobré. Slovensko sa zase raz ocitlo v zahraničných médiách Základnou ideou bolo, a vyznieva to veľmi logický, otestujeme všetkých, pozitívni dostanú karanténu,…

Slováci môžu vycestovať do Českej republiky len v nevyhnutných prípadoch, upozorňuje ministerstvo zahraničia

0 icon

Bratislava 27. októbra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Radovan Stoklasa )   Pre občanov Slovenskej republiky cestujúcich do Česka platí, že do krajiny môžu pricestovať len v nevyhnutných prípadoch. Napríklad kvôli ceste do zamestnania či výkonu podnikateľskej činnosti, vrátane pendlerov, nevyhnutným cestám za rodinou, cestám k lekárovi či účasti na svadbách a pohreboch Cesty…

Polícia poskytla stanovisko ku incidentu s prvorodičkou odmietajúcou rúško aj testy. Po zverejnení prípadu sa pred nemocnicou zišlo 20 nespokojných ľudí

0 icon

Bratislava 27. októbra 2020 (HSP/Foto:SITA-Milo Fabian)   Cez víkend sme informovali o prípade mladej ženy, ktorá bola v piatok prijatá na pôrodnicu v Košiciach, no vyvolala rozruch tým, že odmietala test na koronavírus, ktorý sa nedávno začal v nemocniciach realizovať každému pacientovi. Žena mala telefonicky komunikovať so svojou právničkou, ktorá…

Stovky ľudí protestovali v Taliansku proti obmedzeniam; došlo i k násilnostiam

0 icon

Miláno 27. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/Claudio Furlan/LaPresse)   Stovky ľudí protestovali v pondelok vo viacerých talianskych mestách proti novým obmedzeniam zavedeným v súvislosti s koronavírusovou pandémiou. Prinajmenšom v Turíne a Miláne došlo aj k násilnostiam. Informovala o tom v noci na utorok agentúra AP V Turíne sa niektorí demonštranti odčlenili od…

Senát schválil nomináciu Barrettovej na sudkyňu najvyššieho súdu

0 icon

Washington 27. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Greg Nash)   Americký Senát v pondelok definitívne schválil nomináciu Amy Coneyovej Barrettovej na post sudkyne Najvyššieho súdu Spojených štátov. Informovala o tom televízia CNN Za potvrdenie nominácie Barrettovej hlasovalo 52 senátorov a 48 bolo proti. Republikáni majú v Senáte väčšinu v pomere 53:47. Susan Collinsová,…

Minister vnútra je pripravený vyslať k neposlušnému starostovi do Rimavskej Soboty štátnu políciu. Ak nie mestská, tak štátna už narobí poriadky s ľuďmi na cintorínoch

0 icon

Bratislava/Rimavská Sobota 26. októbra 2020 (HSP/Foto: SITA-Branislav Bibel)   Primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko na sociálnej sieti avizoval, že mestská polícia nebude na Dušičky rozdávať pokuty ľuďom, ktorí sa prídu pomodliť a zapáliť sviečku svojim zosnulým. Písali sme o tom TU. Následne reagoval minister vnútra Roman Mikulec, a tak je…

Bloček, pracovná zmluva, či objednávka. Policajtom pri kontrole musíte hodnoverne zdôvodniť, prečo ste vonku

0 icon

Bratislava 26. októbra (TASR/HSP/Foto: Mestská polícia Zvolen)   "Čo najviac času treba v aktuálnej situácii tráviť doma a von ísť len na nevyhnutný čas. Pri kontrole treba s policajtmi komunikovať a hodnoverne im zdôvodniť účel cesty. Pomôcť môže napríklad pracovná zmluva, objednávka či blok od nákupu," informuje Polícia Slovenskej republiky…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Roman Huťa

Sv. Michal Archanjel velí do boja

0icon

Snívali sa mi dva sny, druhý bol prorocký. V prvom som bol účastníkom veľkej slávnosti, všetci boli oblečení v slávnostných róbach a pili omamné nápoje z krištáľových čiaš. Kráčal som medzi nimi v montérkach. Ponúkali mi omamný mok aj dievčatá, a ja som odmietal. Všetci boli krásne poobliekaní, len tváre mali zohavené. Boli obrazom ich…

Pavol Kleban

Slovenské kráľovstvo: prorocké slová určené Slovákom a Slovensku

0icon

Doba, ktorú momentálne žijeme, je často rôznymi autormi charakterizovaná ako obdobie morálneho úpadku. Strata cnostných ľudských hodnôt v spoločnosti čoraz častejšie privádza ľudí do bezvýchodiskových životných situácií. Súčasný spoločenský systém túto skutočnosť buď nerieši dostačujúco, alebo potreby občanov aj naďalej prehliada úplne. Aj z toho dôvodu nastáva u mnohých ľudí…

Peter Košík

AKO SI IGORKO S JARKOM NA TESTOCH IDU VRECKA NAPCHAT. DO KEDY IM TO BUDEME TOLEROVAT???

0icon

Plačlavým hlasom by Igorko škriekal, keby si minulé vlády 50 milionový kšeft na testoch dohodli u pochybnej firmy. Veľmi dobre si tie jeho psychopatické prejavy pamätáme. A teraz čuduj sa svete, vodu kázal a víno pije. Aj s jeho súputnikom Jarkom teraz zavádzajú na Slovensku psychický teror, len aby sa…

Peter Švec

Vrchol vojenskej zručnosti: víťazstvo bez obetí. Robia z nás ovce, vedené ovcami. Pôsobenie proti prevahe: 7. časť.

0icon

Ovce vedené ovcami, zahnané do košiara, sú predurčené na to, aby ich susediaca vlčia svorka vykántrila. Naši nevládcovia už vírusu obetovali sociálno-ekonomickú bezpečnosť. V tomto pokračovaní, ktoré sa v prenesenom zmysle výsostne týka premiérovej vojny s koronavírusom, v skutočnosti so strachom z neho, sa pobavíme o procese, ktorý možno popísať ako mentálny presun od relatívneho…

Marek Danko

EÚ nie je charitatívna organizácia a nie bankomat pre Ukrajinu

0icon

Ukrajina chce oveľa viac, než jej môže EÚ ponúknuť. Chce sa stať súčasťou Európy v každom zmysle, ale Brusel na to nie je pripravený. Okrem toho čoraz viac vo vzťahoch medzi stranami dominuje pozícia, že „EÚ nie je charitatívna organizácia a nie bankomat“. Finančné pôžičky, ktoré Európa poskytuje Ukrajine, sa využívajú neefektívne.…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

TOP10+: Veci, ktorými nás filmy a seriály klamú, pričom v skutočnosti neexistujú 1. časť

0 icon

Seriály a filmy majú niekedy jednoduchý dej, často sprevádzaný istými scénami, ktoré sa veľa krát opakujú. Čo z toho sú ale úplné hlúposti, ktoré sa v reálnom živote nikdy nestanú? Do výroby jedného filmu a seriálov sa často zapájajú stovky technikov, hercov a kameramanov, ale režisér  rozhoduje, čo bude vidieť na plátne. On určí ako bude všetko nakrútené.…

Röntgen: 10 obyčajných vecí, ktoré RTG žiarenie ukazuje v úplne inom svetle

0 icon

Odkedy ľudstvo vynašlo röntgen, skúšali sme zobraziť pod RTG žiarením doslova všetko, čo nám prišlo do rúk. Hoci sa táto technológia využíva predovšetkým ako diagnostická metóda v medicíne, umožňuje nám vidieť každodenné veci alebo činnosti v úplne inom svetle. Rozprávanie, pitie vody či nosenie podpätkov. Röntgen, presnejšie RTG žiarenie, nám…

Ilumináti – základný kameň konšpiračných teórií (3. časť)

0 icon

Ako sme sľúbili, v tretej časti článku, ktorá je zároveň poslednou s názvom Ilumináti – základný kameň konšpiračných teórií, sa pozrieme na vyhlásenie Thomasa Jeffersona a aj mimozemské plazy. Jefferson vyhlásil, že celkom chápe, prečo sa Ilumináti uchýlili do utajenia: Weishaupt žil pod nadvládou tyranie zo strany despotu a kňazov.…

Vypadávanie vlasov: Môžu za to gény alebo ovzdušie?

0 icon

Vypadávanie vlasov nie je vôbec príjemným javom. Bez rozdielu postihuje mužov aj ženy a spôsobuje mierne depresívne stavy. Vypadávanie vlasov sa odborne nazýva alopécia – tento názov je odvodený z gréckeho slova alopekia, čo označuje líšku, u ktorej sa vyskytuje „škvrnitá plešivosť“. Alopécia je pre väčšinu postihnutých nepríjemným hendikepom, a…

Zlyhania, ktoré zaboleli a rozosmiali. Títo ľudia mali smolu

0 icon

Každý z nás má občas svoj zlý deň. Niektoré tieto dni sú horšie a niektoré sú zasa len vtipné. Všetky zlyhania v našom živote však majú nejaký dôvod. Či už je to našou chybou, alebo iba zhoda náhod, ľudia sú  takýchto dní nešťastní. My ti dneska ukážeme, že takéto zlyhania…

Vo svete IT

Rusko ako samostatná planéta? Toto video vám ukáže nový pohľad na tie najväčšie krajiny sveta

0 icon

Ľudí fascinuje porovnávanie veľkostí. Dôkazom je množstvo videí na YouTube, ktoré nám ukazuje veľkosti mesiacov, planét, hviezd, alebo čiernych dier, či galaxií. Práve takýto typ videí nám ukazuje nepredstaviteľnú rozlohu vesmíru a dáva nám akýsi pocit malosti. Porovnávacie video používateľa MetaBallStudios sa však pozerá na našu Zem a vesmír z…

Stropné svetlo Xiaomi Yeelight je aktuálne dostupné v neodolateľnej akcii, ktorej sa ťažko odoláva

0 icon

Číňania opäť prichádzajú s neodolateľnou akciou, ktorá navnadí každého fanúšika spoločnosti Xiaomi. E-shop Cafago.com totižto tentokrát prichádza opäť s akciovou ponukou na stropné led svetlo Xiaomi Yeelight s výkonom až 28W, ktorý je momentálne dostupný v nemeckom sklade, pričom za expresnú dopravu si priplatíš iba pár eur navyše! Tentokrát je …

Farby vzdialených exoplanét: Modrá nemusí vždy znamenať život

0 icon

Naša Zem je známa aj ako modrá guľôčka. Pomenoval ju tak slávny astronóm Carl Sagan, na počesť zverejnenia rovnomennej fotografie, ktorá bola v roku 1990 zachytená sondou Voyager 1. Táto fotografia zachytáva Zem zo vzdialenosti 6-miliárd km, píše portál Universe Today. Naša planéta sa už neodmysliteľne spája s modrou farbou. Zároveň…

Premeňte kameru smartfónu na chytrú kalkulačku pomocou tejto aplikácie. Ocenia ju ako študenti, tak aj rodičia

0 icon

Hoci matematika patrí medzi základné predmety, ktorý je vyučovaným na každej škole, tak aj napriek tomu robí mnohým z nás problémy. A práve preto by sme vám radi dali do pozornosti vcelku zaujímavú aplikáciu Photomath, ktorá dokáže premeniť kameru vášho smartfónu v inteligentnú kalkulačku, ktorá si poradí ako s jednoduchými…

Facebook spustil službu Cloud Gaming. Na iOS platforme dostali však od spoločnosti Apple STOPKu!

0 icon

Nie je žiadnym tajomstvom, že svet sa pomaly, ale isto „presúva do Cloudu“. Dnes tieto služby využívame nie len na archiváciu našich dát, či spomienok, ale aj za pracovnými účelmi, či za zábavou. Sociálna sieť Facebook pred malými chvíľami informovala širokú verejnosť, že oficiálna spúšťa službu Cloud Gaming. Facebook spustil…

Armádny Magazín

Putinov historický prejav: "Obávame sa len jednej veci - ako neprechladnúť na pohrebe našich neprajníkov"

0 icon

Rusko, 26. októbra (AM) - Vo štvrtok 22. októbra sa uskutočnilo stretnutie Valdajského diskusného klubu. Na podujatí vystúpil ruský prezident Vladimir Putin. Hlava štátu nastolila najcitlivejšie témy rozhovorov.   Valdajský medzinárodný diskusný klub je pravidelne sa konajúci kongre

Jedno z detí, ktoré zahynuli v meste Ganja po arménskom raketovom útoku, bolo občanom Ruska

0 icon

BAKU, 26. októbra (AM) - Poradca prezidenta Azerbajdžanu Hikmet Hadžijev uviedol, že tínedžer, ktorý zahynul v nemocnici 17. októbra na následky raketovej paľby na mesto Ganja, bol občanom Ruska. 13-ročný Artur Majakov bol na návšteve u svojej tety. "Takýto poh

Čím bude Taiwan ostreľovať Čínu?

0 icon

Taiwan, 26.október 2020 (AM) - Americká administratíva schválila predaj rakiet, ktoré sa môžu dostať do Číny, Taiwanu. Poradca pre národnú bezpečnosť v Bielom dome Robert O'Brien začiatkom októbra uviedol, že monumentálne úsilie Číny o posilnenie vojenských námorných schopností bolo primárne zamerané na vytlačenie amerických síl zo západného Pa

Irán : Obrovské cvičenie protivzdušnej obrany - varovanie pre narušiteľa

0 icon

USA, 25.október 2020 (AM) - Priamo pred očami všetkých nepriateľov Iránu, aj tých nových, ktorí sú v týchto dňoch zaneprázdnení a podpisujú sa na akúkoľvek dohodu, alebo zmluvu, ktorú im Američania a Izraelčania ponúknu, za predpokladu, že text bude obsahovať „anti -Irán“, iránske ozbrojené sily spus

Ozbrojená po zuby: Fregata Maršal Šapošnikov

0 icon

USA, 25.október 2020 (AM)  - Časopis National Interest označil fregatu Maršal Šapošnikov "po zuby ozbrojenú mnohými novými raketami". Takto reagoval na správy ruských médií, že "fregata studenej vojny Maršal Šapošnikov potom, čo bola vyzbrojená strelami s plochou dráhou letu Kaliber-NK a U

Svetlo sveta

S modlitbou ruženca premenil prázdny kostol v moslimskej štvrti na živú farnosť s 1000 veriacimi na omši.

0 icon

Michel Marie Zanotti je katolíkom z prinútenia, keď starý otec, žid, pred strachom z II. svetovej vojny, dal svoje deti pokrstiť. Otec Michel, ako ho dnes pozná celé Francúzsko, patrí dnes k veľkým pokladom francúzskeho katolíckeho duchovenstva. Veľa moderných kňazov pri vlastnej interpretácii II. Vatikánskeho koncilu nadobudlo dojem, že k…

Slovenskí biskupi odporúčajú ľuďom zúčastniť sa na celoplošnom testovaní

0 icon

Keďže v spoločnosti rezonujú otázky, týkajúce sa celoplošného testovania, ktoré sa chystá v nasledujúcich dňoch, o stanovisko sme požiadali predsedu Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislava Zvolenského. Jeho odpoveď prinášame v plnom znení. “Čo sa týka plošného testovania na ochorenie Covid-19, v záujme zastavenia šírenia koronavírusu, po porade s otcami biskupmi,…

Život s ovdoveným otcom sa pre Jána Pavla II. stal “prvým seminárom.”

0 icon

Ján Pavol II vo svojich spomienkach častokrát hovoril, že obdobie po smrti jeho matky a život s otcom bol “prvým jeho seminárom”, ktorý ho nasmeroval na neskoršiu kňazskú dráhu. Práve konfrontovaný so smrťou a bolesťou spôsobenou smrťou matky a jeho súrodencov sa stalo tým, čo dopomohlo vzniku silného citového puta…

Arcibiskup Sheen: Matka Božia je Bohorodička

0 icon

Dnes Vám budem rozprávať o našej svätej Matke. A začnem Lurdami. Lurdy sú mestečkom na juhu Francúzska, kde sa v minulom storočí zjavila Panna Mária. Bol som tam 30 krát. Nikdy nezabudnem na prvú moju návštevu tohto pútnického mesta. V tom čase som študoval v Belgicku na univerzite, ako mladý…

19.10. Svätý Pavol z Kríža naučil veriacich hľadať Boha ukrytého v utrpeníc

0 icon

Svätý Pavol z Kríža (1694-1775) bol veľkým mystikom, ktorý dopomohol rozvíjať úctu k umúčenému Kristovi, ako zdroju zmierenia a odpustenia. V živote prežíval veľké trápenia a duchovné skúšky, zároveň aj dary a milosti. Mal milosť zjavení Ježiša a Panny Márie, ako aj duší z Očistca, ktoré mu opísali muky, ktorými prechádzajú.…

icon FOTO DŇA