PS/Spolu vydali svoj volebný program. Táto zbierka populistických floskúl vyzýva k zavedeniu názorovej totality

Bratislava 28. novembra 2019 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)

 

Pod názvom „Zlomový program pre zlomové voľby“ vydala koalícia PS/Spolu hrubú knihu zlomenín, ktoré deklarujú za účelom zberu voličských hlasov. Veľká časť knihy je venovaná opisu toho, čo urobia, ak získajú moc, aby sa sloboda slova v podobe, ako ju poznáme, skončila

Na snímke v popredí zľava predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michal Truban, europoslanec Michal Šimečka (PS), predseda SPOLU – občianska demokracia (OD) Miroslav Beblavý a europoslanci Vladimír Bilčík (SPOLU – OD) a Martin Hojsík (PS)

Pane, hlboko nesúhlasím s tým, čo hovoríte, ale do poslednej kvapky krvi budem brániť vaše právo hovoriť to – hovorí klasický Voltairov citát. Je v ňom vystihnutá podstata toho, o čo ide v naozajstnej slobode slova: princíp, ktorý je prvou podmienkou slobodného sveta, v ktorom existuje diskusia ľudí s rôznymi názormi.

Z histórie však poznáme aj iné chápanie slobody slova: také, kde človek tiež môže slobodne hovoriť, čo si myslí, ale iba vtedy, ak je to totožné s povoleným názorom. A žiaľ, práve tento spôsob sa opäť udomácňuje v Európe, ktorá tak hrdo hovorí, že je slobodná a pluralitná.

Kedysi si baníci zvykli brávať do bane kanárika, ktorý prvý zmĺkol, keď sa k nim začalo plazivým spôsobom šíriť smrteľné nebezpečenstvo. Sloboda slova je tiež čímsi podobným ako kanárik v bani: je prvou obeťou, keď sa dostáva k moci totalita – pod akoukoľvek vlajkou.

Začína sa to vždy rovnako: nespokojní ľudia sa nechajú presvedčiť, že čerstvo príchodzí mesiáši, nadšene sľubujúci hory-doly, svoje sľuby splnia. Tí tomu, čo sľubujú, zväčša aj veria, ibaže platí, výrok lorda Actona: „Moc korumpuje a absolútna moc korumpuje absolútne.“ Ľudia postupne zistia, že namiesto nadšencov im vládnu cynickí despotovia, ktorí sledujú iba jediné: udržanie vlastnej moci, v záujme čoho sa prestávajú štítiť robiť vlastne čokoľvek.

Bolo to tak pod vlajkou s kosákom a kladivom, bolo to tak pod vlajkou s hákovým krížom, a je to tak čoraz viac aj pod vlajkou s hviezdičkami a pruhmi a pod modrou vlajkou s hviezdičkami usporiadanými do kruhu. Neklamným dôkazom toho, že tento proces prebieha, je aj volebný program koalície PS/Spolu, na ktorý sme sa rozhodli pozrieť trochu bližšie (nájdete ho napríklad TU).

„Západný svet vrátane Slovenska zvádza boj o udržanie demokracie. Konkurentom sa stáva populistická antisystémová revolta ponúkaná extrémistickými silami. Stupňuje sa dezintegrácia spoločnosti, ktorá si spája rýchly a nepredvídateľný proces technologických a ekonomických zmien s pocitmi neukotvenia a osobného ohrozenia. Spoločnosť je zraniteľná a ohrozená manipuláciami, ktorých účelom je destabilizovať základné piliere demokracie,“ píše sa v úvode podkapitoly „Opatrenia pre odolnú spoločnosť a ochranu demokracie“. A s tým sa dá súhlasiť: liberálni fašistickí extrémisti začínajú vystrkovať rožky a pripravujú sa, že sa bude opäť raz v histórii valcovať.

Ako prvé chcú založiť „Centrum pre hybridné hrozby a dezinformácie“. Teda budeme mať ministerstvo pravdy ako na Ukrajine, ktoré bude rozhodovať o tom, čo je dezinformácia a čo je pravda: „Vzhľadom na to, že táto téma v súčasnosti nie je centrálne koordinovaná ani nedisponuje inštitucionálnym zázemím, bude centrálne riadená novozriadeným Ministerstvom pre ľudské práva, občiansku spoločnosť a obranu demokracie SR. V jeho gescii bude zriadená sekcia s názvom Centrum pre hybridné hrozby a dezinformácie.“

V časti „Opatrenia pre súdržnú spoločnosť“ sa dočítame, že medzi zlomeninami v tejto oblasti nebude chýbať podpora špecializovanej štruktúry orgánov činných v trestnom konaní a súdu príslušných na konanie vo veci trestných činov extrémizmu (zachovanie Národnej jednotky boja proti terorizmu a extrémizmu).

„Kultúra prestane byť úzko chápanou rezortnou politikou a stane sa prierezovou politikou, ktorá bude súčasťou všetkých politík štátu a jasne deklarovanou vládnou prioritou s cieľom dosiahnuť novú identitu a úspech.“ Ako by ste rozumeli tomuto? Akú novú identitu Slovensko má podľa zlomeninárov potrebovať? LGBTI identitu? Odpoveď naznačuje nasledujúca veta: „Slovensko môže byť krajinou s modernou kultúrnou identitou, ktorá sa dokázala dôstojne vysporiadať so svojou minulosťou a dokáže zaujať svoje miesto na ceste od minulosti k budúcnosti.“ A vy, milí čitatelia, ste sa už vysporiadali so svojou minulosťou? Ešte nie? Tak šup-šup.

Zvláštna pozornosť je venovaná médiám. Zlomeninári hovoria: „Podporíme nezávislé médiá a kvalitných novinárov a novinárky.“ Myslia azda tými nezávislými médiami naozaj nezávislé médiá ako Hlavné správy či Infovojnu? Namieste je oprávnená obava, že asi nie. A tiež otázka, kto rozhodne o nezávislosti a kvalite tých podporených novinárov.

„Prehodnotíme a zdôrazníme úlohu médií verejnej služby a verejných informačných domén (RTVS a TASR) v kontexte postfaktuálnej spoločnosti a zabezpečíme ich dostatočné financovanie, nezávislosť a kredibilitu,“ píšu a sľubujú zvýšiť objem zdrojov najmä na podporu investigatívnej žurnalistiky. Preložené do slovenčiny: „Ak doteraz sa RTVS a TASR aspoň tvárili neutrálne, tak po novom to tam riadne pritvrdíme.“

„Zvýšime transparentnosť a nezávislosť voľby riaditeľa RTVS.“ Opäť si to preložme do slovenského jazyka: ak doteraz bol riaditeľ RTVS volený ako-tak demokraticky väčšinou poslancov väčšinovo zvolených ľuďmi, tak po novom si bude riaditeľa voliť kaviareň sama – človek kompromisov ako Jaroslav Rezník bude nahradený riadne tvrdým demokratom.

„Posilníme povinnosti orgánov verejnej moci a verejných funkcionárov odpovedať na otázky novinárov a novinárok.“ Táto zlomenina je obzvlášť perfídna. Moc musí prejsť z inštitúcií na inkvizítorov z ulice a kaviarne, hovoria staré dobré skúsenosti z rokov päťdesiatych.

„Znemožníme neodôvodnené žaloby na novinárov a novinárky, vydavateľov a investigatívne mimovládne organizácie cez tzv. osobitnú podmienku konania, kde súd najprv preskúma spôsobenie ujmy a iba v prípade zistenia závažnej ujmy ďalej koná.“ Klamári z médií veľmi ťažko niesli, keď si dnešná koalícia presadila návrat tlačového zákona do podoby, ktorá umožňuje politikom sa domôcť nápravy v prípadoch, keď o nich prestitúti nehanebne luhajú. A s tým mienia po uchopení moci urobiť rázny koniec.

V podkapitole „Podporíme nezávislé médiá a kvalitných novinárov a novinárky“ je aj bod: „Podporíme vysielanie anglických programov so slovenskými titulkami v RTVS.“ O vysielaní nemeckých, poľských, ukrajinských, čínskych, maďarských programov reč nebola. A vlastne, načo titulky? Nemal by po tridsiatich rokoch budovania demokracie a bratstva s USA už každý vedieť po anglicky automaticky a zo zákona?

Samozrejmou súčasťou programu je deklarácia prehlbovania integrácie EÚ a NATO, nič iné by sme od PS/Spolu ani nečakali. Píše sa tu, že „posilňovanie kolektívnej obrany si vyžiada aj podporu domáceho obranného priemyslu a zvyšovanie odolnosti štátu proti novým hybridným hrozbám.“

A teraz to príde: „Slovenské obranné kapacity a potenciál sú obmedzené a v prípade väčšej krízy alebo vojenského ohrozenia potrebujeme podporu spojencov, ktorí výrazne zvýšia spoločný obranný potenciál. Pomoc spojencov bude účinná len za predpokladu, že vybudujeme systém podpory hostiteľskej krajiny spolu s nevyhnutnou infraštruktúrou pripravenou na prijatie spojencov.“ Treba aj toto prekladať zo zlomeninárčiny do slovenčiny? Kto by azda zaváhal, možno mu čosi napovedia dve slová: Kuchyňa, Sliač…

Kapitola „Hybridné hrozby a dezinformácie“ sa začína vetou: „Naši geopolitickí súperi častejšie používajú nové nástroje na presadzovanie svojich cieľov, na ktoré nie sme dostatočne pripravení.“ Tu sa na chvíľu zastavme pri slovnom spojení „naši geopolitickí súperi“. Kto sú naši geopolitickí súperi? Ja osobne žiadnych nemám, a vy? Alebo Slovensko ako štát má geopolitické ambície? Vážne? Ktorý zo susedných štátov je geopolitickým súperom Slovenska? Česko? Rakúsko? Ukrajina? Maďarsko? Poľsko?

Aby sme si to ujasnili: SR má členstvo v organizácii kolektívnej obrany. Tá organizácia oficiálne nie je zameraná proti žiadnemu „geopolitickému“ súperovi, a Slovensko už vôbec nie. A ešte máme ako suverénny štát členstvo v únii európskych štátov, ktorá má byť o spolupráci medzi sebou a navonok. Lenže ani v zakladajúcich zmluvách EÚ nikde nie sú spomínaní žiadni súperi, a už vôbec nie v nepriateľskom zmysle slova, ako to je postavené v zbierke zlomenín.

„Geopolitickí súperi EÚ a NATO ako je Rusko a Čína ale i neštátni aktéri ako Islamský štát (ISIS) využívajú na dosahovanie svojich cieľov nové nástroje, ktoré komplexne nazývame hybridné hrozby. Cieľavedome kombinujú rôzne typy vplyvov a ohrození od kybernetických útokov, cez informačné a psychologické operácie, strategickú korupciu, energetickú politiku, podporu polovojenských a extrémistických skupín, zasahovanie do volieb, aktivity tajných služieb a diplomacie.“ A preto zlomeninári konštatujú, že „po vzore mnohých krajín EÚ aj Slovensko potrebuje inštitúciu, ktorá sa bude systematicky a komplexne venovať mapovaniu, predchádzaniu a neutralizácii hybridných hrozieb a dezinformácií. Preto založíme Centrum pre hybridné hrozby a dezinformácie.“

Čitateľovi sú tu podsunuté dva základné predpoklady, ktoré sú chybné. Po prvé, že geopolitické záujmy EÚ a NATO (resp. ich zaoceánskeho tútora) sú totožné s geopolitickými záujmami Slovenska. A po druhé, že hybridné hrozby pre Slovensko pochádzajú výlučne od „geopolitických súperov“ EÚ a NATO a nemôžu pochádzať práve od EÚ a NATO. Pointa je v tom, že PS/Spolu považujú za absolútnu samozrejmosť pozerať sa na veci z bruselského/washingtonského uhla pohľadu. Oni sú na sto percent stotožnenými Únijcami a Euroatlanťanmi, a preto im nemôže napadnúť myšlienka, že by existoval aj iný uhol pohľadu, napríklad že by sa na vec niekto pozeral ako Slovák…

„Centrum bude zvyšovať povedomie o hybridných hrozbách a dezinformáciách vo verejnosti a organizovať celoplošné informačné kampane. Centrum bude monitorovať informačnú mapu krajiny, včas identifikovať rýchlo sa šíriace dezinformácie, analyzovať ich potenciálny zásah a podporovať rezorty, ktorých sa to týka pri včasnej a efektívnej reakcii…“ atď.

Nie je žiadnym prekvapením, že proti „dezinformáciám“ a „hoaxom“ sa bude bojovať od najútlejšieho veku. „Zaradíme mediálnu výchovu do vzdelávania v rámci existujúcich povinných predmetov. Mladí ľudia sú najzraniteľnejší, pretože najčastejšie sa dostávajú k informáciám na internete a sociálnych sieťach. Deti v školách musia nadobudnúť základnú odolnosť voči dezinformáciám a schopnosť orientovať sa v informačnom svete.“ Už dnes v prieskumoch verejnej mienky o tom, či bolo obdobie reálneho socializmu zlé alebo dobré, bije do očí rozdiel medzi tými, ktorí ho zažili, a tými, ktorí sa o ňom len učili v škole. Nepochybujme o tom, že zlomeninári dokážu úroveň vymývania mozgov dostať na kvalitatívne inú úroveň.

„Vytvoríme kurikulum mediálnej výchovy a program školení pre učiteľov a učiteľky v oblasti internetovej a mediálnej gramotnosti. Budeme podporovať a škálovať iniciatívy, ktoré organizujú diskusie a prednášky novinárov a novinárok alebo odborníkov a odborníčok na školách…“ Ťažko k tomu vôbec niečo dodávať, stačí si to eldorádo pravdy a lásky predstaviť.

Potom tu máme podkapitolu „Ako predchádzať hybridným hrozbám a eliminovať ich“. Tu je jedna naozaj kúzelná pasáž pri bode o strategickej korupcii: „Zabránime skrytej ekonomickej podpore a mocenskému alebo ekonomickému vplyvu na médiá, politické subjekty a štátnych predstaviteľov a predstaviteľky cudzími aktérmi. Rozšírime prvok cudzej moci ako kvalifikovanej skutkovej podstaty aj na trestné činy súvisiace s korupciou.“ Že by si už aj PS/Spolu ráčili všimnúť, o čom bolo a je celé neokoloniálne pôsobenie našich západných „partnerov“ za posledných tridsať rokov, o čom je celá pôsobnosť EÚ a NATO, o čom bol celý ponovembrový ekonomický výpredaj našej ekonomiky? Nejaký neprajný konšpirátor by nás však zrejme presviedčal, že oni tým myslia niečo úplne iné, konkrétne diabolský vplyv Putina.

V podkapitole „Polovojenské a extrémistické skupiny“ je ďalšia pekná veta: „Zavedieme spoluprácu s cudzou mocou ako kvalifikovanú skutkovú podstatu vybraných trestných činov.“ Hm, tak si položme otázku: Je napríklad práca europoslanca Šimečku, usilujúceho sa v Bruseli so svojimi parťákmi pritvrdiť európsku demokraciu, odňať národným štátom práva a prideliť im kvóty na migrantov, už spolupráca s cudzou mocou? Alebo je to zatiaľ iba obyčajná vlastizrada?

Výpovedná je napokon len samotná informácia, že gestormi kapitoly o hybridných hrozbách a dezinformáciách sú podvodník a dezinformátor Jakub Goda a washingtonský jastrab Daniel Milo.

Čo povedať na záver? PS/Spolu sa rozhodli to na Slovensku zlomiť. Ich šialený predvolebný výtvor, zbierka nebezpečných zlomenín, z ktorých sme tu spomenuli iba veľmi malú časť, dáva tušiť, o čom ten zlom bude. Hovoria o boji proti nenávisti s takou nenávisťou a fanatizmom, že z toho ide strach. A atmosféra, ktorú vytvárajú oni a im podobní, hustne a začína prinášať výsledky.

Šialené výzvy fanúšika Zomri na vraždenie vlastencov, neuveriteľná slovná šikana voči konzervatívnemu politikovi Vladimírovi Palkovi po prezentácii jeho knihy a dokonca aj voči liberálnemu žurnalistovi Karolovi Sudorovi, ktorý si s ním dovolil urobiť rozhovor, napadnutie spisovateľa Lukáša Perného fašistami zo Zomri, útoky voči Tiborovi Rostasovi, profesionálna likvidácia historika Martina Lacka, bezočivé provokovanie Jána Čarnogurského prestitútmi, nenávistné internetové útoky voči Ľubošovi Blahovi, nehorázne zmlátenie investigatívca Martina Daňa gorilami na tlačovke budúcej prezidentky, napadnutie aktivistky Lívie Garčalovej na antifašistickej demonštrácii, nepríčetný fyzický útok novinárky z denníka N voči redaktorovi agentúry Sputnik (to sa stalo v Českej republike, kde prebieha tento istý proces), doslova štvanica na Milana Mazureka za výroky súdom uznané ako nenávistné voči Rómom, hoci Mazurek vtedy explicitne povedal, že nemyslel všetkých Rómov, ale iba neprispôsobivých, mediálne „hejtovanie“ kňaza Mariána Kuffu, facka poslanca Osuského investigatívcovi Vaskému, vandalizovanie bilbordov vlasteneckých politikov… to všetko je iba malá ukážka tej pravdy a lásky, ktorá zatiaľ viacmenej prebubláva pod povrchom. Čo sa bude diať, ak sa po volebnom víťazstve „pravdoláskarov“ všetka vyvalí na povrch?

Ivan Lehotský

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Nedeľná diskusia v RTVS vyvolala emócie. Moderátora kritizujú v OĽaNO i v Smere-SD

0 icon

Bratislava 27. septembra 2021 (HSP/Foto:Screenshot RTVS)   V diskusnej relácii verejnoprávnej RTVS O 5 minút 12 sa stretli predseda strany Smer-SD Robert Fico a šéf poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský. Reč bola o súčasných kauzách vyšetrovateľov NAKA, situácii v parlamente i o očkovaní. Výkon moderátora Mareka Makaru už stihli…

Od pondelka je päť okresov v bordovej farbe, zelená je iba Dunajská Streda

0 icon

Bratislava 27. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:HSP)   Od pondelka je v druhom stupni ohrozenia, teda v bordovej fáze, päť okresov. Červených je podľa COVID automatu 39 okresov a oranžových 34. Iba Okres Dunajská Streda je od pondelka v stupni monitoringu, teda v zelenej farbe V stupni ostražitosti - oranžová farba -…

Zamieri Šeliga ku mimoparlamentným kresťanským demokratokm? Podľa Tarabu by to znamenalo, že voliči KDH sa stotožňujú so súčasnou vládou

0 icon

Bratislava 27. septembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Počas prebiehajúceho rozpadu vládnej strany Za ľudí, ktorú zakladal exprezident Andrej Kiska, sa hovorí o tom, že jedna z jej hlavných tvári - právnik a bývalý hovorca iniciatívy Za slušné Slovensko Juraj Šeliga - by mohol posilniť stranu KDH predsedu Milana Majerského. Túto…

Voľby v Nemecku: Sociálni demokrati tesne zvíťazili nad konzervatívcami

0 icon

Berlín 27. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/dpa-Wolfgang Kumm)   Víťazom nedeľňajších parlamentných volieb v Nemecku sa stali sociálni demokrati z SPD, ktorí tesne porazili kresťanských demokratov (CDU/CSU) odchádzajúcej kancelárky Angely Merkelovej. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov sčítania, informujú agentúry DPA a AP Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD) získala 25,7 percenta hlasov, pokým za…

Myšlienka slovanskej vzájomnosti. Slovanstvo ako prirodzený fenomén – 3.časť

0 icon

Bratislava 27. septembra 2021 (HSP/Foto:Maroš Puchovský)   Slovanská vzájomnosť nebola sprvoti myšlienkou, ale prostým faktom. Až do 15. storočia sa Slovania považovali za jeden národ. Svedčí o tom okrem iného aj list českého kráľa a rímsko-nemeckého cisára Karola IV. srbskému panovníkovi a cárovi Srbov a Grékov Dušanovi z roku 1354, v ktorom píše: ˝Nás zbližuje…

Lengvarský pripúšťa sprísnenie protipandemických opatrení. Na zavedenie povinného očkovania zatiaľ nie je politická vôľa, za otázny minister označil spôsob jeho vynucovania

0 icon

Bratislava 26. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) pripúšťa sprísnenie protipandemických opatrení. Naznačil to v nedeľnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike Tvrdí, že zatiaľ nie je politická vôľa na zavedenie povinného očkovania, pričom za otázny vidí spôsob jeho vynucovania. "Nechceme ľudí obmedzovať ani zavádzať…

Matovičova a Lipšicova „skupinka“: Kto presne je zodpovedný za rozvrat právneho štátu na Slovensku?

0 icon

Bratislava 26. septembra 2021 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann,Jakub Kotian,Martin Baumann,Jakub Kotian,Facebook M. T.)   Za súčasnej vlády, ktorá začala ako Matovičova a pokračuje ako vláda Eduarda Hegera, sme sa stali  svedkami bezprecedentného pošliapavania práv občanov a potláčania právneho štátu   Spoločne rozvracajú právny štát V mene očisty spoločnosti a boja proti „mafii“…

Trump obvinil Bidena zo zvyšovania nelegálnej imigrácie

0 icon

Washington 27. septembra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:SITA/AP-Ben Gray)   Bývalý prezident USA Donald Trump obvinil administratívu Joea Bidena zo zvyšovania nelegálnej imigrácie. "Niekto reálne ničí našu krajinu, hubí ju. V Del Rio, štát Texas, vidíte desiatky tisíc nelegálnych migrantov, ktorí zaplavili naše hranice v posledných dňoch a smejú sa do očí našim…

Kremeľ označil požiadavky na zvýšenie dodávok cez Ukrajinu za propagandu

0 icon

Moskva 26. septembra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Sergei Chuzavkov)   Tlačový tajomník ruského prezidenta Dmitrij Peskov označil požiadavky amerického ministerstva zahraničia- zvýšiť dodávky plynu cez Ukrajinu, za "propagandu so znamienkom mínus" Pripomíname, že americké ministerstvo tento týždeň uviedlo, že odmietavý postoj Gazpromu vo veci tranzitu dodatočného objemu cez ukrajinské územie na október, vyvoláva…

Premiér verí, že do konca roka sa podarí vyhnúť núdzovému stavu. Vyjadril sa aj k pracovnej skupine pre obnovu dôvery v právny štát: Boris Kollár nedodržal dohodu

0 icon

Bratislava 26. septembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) neúčasťou v pracovnej skupine pre obnovu dôvery v právny štát nedodržal dohodu. Počas nedeľnej diskusnej relácie TV Markíza Na telo to uviedol premiér Eduard Heger (OĽANO) Šéf vládneho kabinetu zdôraznil, že preskúmanie zúženia sporného paragrafu 363…

Podkasty

Video Podcast

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Andrej Sablič

Kapitalistický štát – smetisko, právnych objektov, subjektov a názorov.

0icon

Ak má niečo v prírode či spoločnosti sa vyvíjať evolučným spôsobom, potom to musí mať „hlavu aj pätu“, teda musí mať pevne stanovené protipóly, ktoré pracujú podľa zákona „o jednote a boji protikladov“. Ak tomu tak nie je, potom procesy podliehajú entropii- neusporiadanosti (náhodnosť, neporiadok, mieru neurčitosti) systému. Takýto systém…

Marek Brna

Žiadna zjednotená Európa nie je

0icon

S odstupom takmer 18 rokov možno konštatovať, že rozšírenie Európskej únie skončilo pre postsocialistické krajiny fiaskom. Dlho predlho možno polemizovať o tom, či východoeurópske štáty pristúpením viac získali ako stratili. Západ k nim bez akýchkoľvek zábran pristupuje po celý čas ako ku kolóniám. Vyciciava ich ekonomické aj ľudské zdroje. Priemerná…

Pavel Jacz

Matovič je najšikovnejší slovenský politik. Žiaľ, iba ….

0icon

  (Zdroj Sputnik News) To, čo sa dnes deje v spoločnosti, v politike, na štátnych úradoch a najmä v policajných a s nimi súvisiacich zložkách, ktoré majú dbať na dodržiavanie zákonov je výslednica ťaženia súčasnej klapkovo jednosmernej „najprofesionálnejšej“ slovenskej vlády v histórii (aspoň si myslím, že „šikovnejšía“ nebola žiadna doteraz),…

Boris Mesár

1. Nórsko : COVID je sezónna chrípka ? 2. Členovia kongresu USA a ich zamestnanci sú oslobodení od Bidenovho očkovacieho mandátu 3. Prečo je na celom svete zrazu extrémne vážny nedostatok pracovníkov? 4. ZAOČKOVANÁ SLOVENSKÁ HEREČKA ŠVIDRAŇOVÁ DOSTALA COVID

0icon

1.Koronavírus možno teraz zaradiť do jedného z niekoľkých respiračných ochorení so sezónnymi odchýlkami, uviedol Geir Bukholm, zástupca riaditeľa Nórskeho inštitútu verejného zdravia (NIPH). Za posledný rok a pol bol Covid-19 klasifikovaný ako všeobecne nebezpečná choroba. To sa však môže čoskoro zmeniť, pretože asistent riaditeľa Nórskeho inštitútu verejného zdravia (NIPH) Geir Bukholm…

Dušan Hirjak

Komu patrí demokratický a právny štát v kapitalizme ? Časť I.

0icon

Môže sa zdať, že položená otázka, ako nadpis článku, nemá a nedáva žiadny zmysel. Najmä ak si človek uvedomí, že sa praktický nikde nespomína, neuvádza, nezdôrazňuje a nekonštatuje, že všetci žijeme v skutočnej kapitalistickej spoločnosti. Toto úmyselné vynechávanie charakteristiky, v akej spoločnosti žijeme, má ďalekosiahly význam a nie je to…

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Nebudeš veriť vlastným očiam! Tieto zvieratá sa očividne roztápajú

0 icon

Zima je už definitívne za nami a blížime sa k tým neznesiteľným horúčavám, ktoré nás čakajú v lete. Predstav si ten pocit, že sa roztápaš. Ako čokoláda, ktorú si nechal na slnku dlhšie, ako bolo potrebné. Presne tak sa v lete cíti nejden človek. A nie len ľudia zdieľajú tieto…

Dunkerque a 2. svetová vojna (5. časť)

0 icon

 Aj napriek hrdinstvu preukázanom v Dunkerquu a úspešnou evakuáciou prevažnej väčšiny spojeneckých vojsk išlo o potupnú porážku. Hitler nariadil, aby na oslavu vyzváňali tri dni zvony a Churchill pochmurne poznamenal: „Evakuáciou sa vojny nevyhrávajú“. Pokračujeme v poradí piatou časťou článku o situácii vo francúzskom meste Dunkerque počas druhej svetovej vojny.…

Čo sa stane s tvojim telom, ak budeš piť len čistú vodu?

0 icon

Všetci dobre vieme, aké zdravotné ťažkosti nám môžu spôsobiť rôzne sladené nápoje - od obezity až po cukrovku a srdcovo-cievne problémy. Avšak ako bude naše telo reagovať, ak tieto nápoje kompletne vyradíme z nášho "jedálnička" a začneme piť výhradne čistú vodu? 1. Schudneš

Prečo na svete existujú len 4 farby pasov a aký majú význam?

0 icon

Je jasné a celkom logické, že každá krajina na svete má svoj vlastný pas a jeho vyhotovenie. Čo však majú všetky pasy spoločné, je farba obalu. Existujú iba štyri základné farby, ktoré sa používajú na cestovných pasoch po celom svete. Každá krajina má svoje vlastné dôvody pre výber jednej z týchto štyroch farieb,…

TOP 10 dôvodov, kvôli ktorým je ťažké byť nadpriemerne vysoký

0 icon

Máš dva metre a stretávaš sa denno denne s problémami, ktoré ti tvoja výška spôsobuje? Samozrejme, nemajú to ľahké ani nízki ľudia... No v dnešnom príspevku dáme priestor vtipným situáciam, do ktorých sa dostávajú tí nadmerne vysokí. Život nie je vždy jednoduchý a to dokazujú aj nasledujúce fotografie.  1. Keď…

Armádny Magazín

Podpora operácií vo vzdialených a drsných prostrediach. Pentagon začal vyvíjať mobilné jadrové reaktory

0 icon

USA, 26.september 2021 (AM) – Program na výrobu mobilných jadrových reaktorov pre armádu, ktorý bol spustený v USA, naberá na obrátkach. Podľa Miltary.com bude väčšina prác vykonaná v jadrovom laboratóriu v Idahu.  

Model 437 – bezpilotné stíhacie lietadlo od spoločnosti Northrop Grumman

0 icon

USA, 26. septembra 2021 (AM) – Pre potreby amerického vojenského letectva (USAF) bol vyvinutý ďalší model navádzaného bezpilotného lietadla, tzv. „verná dvojička“ či „verný navádzaný“ (angl. loyal wingman). Napriek tomu,

Izraelský expert Kedmi o atentáte: "Kým na seba strieľajú, nestrieľajú na Donbasanov"

0 icon

Izrael, 26.september 2021 (AM) – Izraelský expert Jakov Kedmi prehovoril o pokuse o zabitie prvého asistenta prezidenta Ukrajiny Serhija Šefira. Podľa bývalého šéfa špeciálnej služby Nativ nie je na incidente nič prekvapujúce.   Neidentifikované osoby spustili v stredu paľbu na auto Serhija Šefira, prvého poradcu ukrajinského prezidenta. Vodič utrpel

"Nepotrebujeme Wagnerovcov". Francúzsky minister reaguje na zosilnený tlak ruskej bezpečnostnej agentúry

0 icon

Mali, 26.september 2021 (AM) – Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian uviedol, že nepotrebuje vyslať PMC Wagner do Mali. Takéto zasahovanie do vnútorných záležitostí tejto africkej krajiny hrozí „vážnymi následkami“. Správu zverejnilo tlač

Prečo Rusi odtajňujú dokumenty o konaní japonských militaristov pred i počas 2. sv. vojny?

0 icon

Rusko, 25. septembra 2021 (AM) – Predseda vedeckej rady Ruskej vojensko-historickej spoločnosti, jeden z popredných japonológov Ruska Anatolij Arkadievič Koškin, tvrdí, že odtajnenie týchto dokumentov preukáže pokrytectvo súčasných japonských radikálov, požadujúcich od Ruska vrátenie Kurilských ostrovov.   Podľa Koškina Japo

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali