PS/Spolu vydali svoj volebný program. Táto zbierka populistických floskúl vyzýva k zavedeniu názorovej totality

Bratislava 28. novembra 2019 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)

 

Pod názvom „Zlomový program pre zlomové voľby“ vydala koalícia PS/Spolu hrubú knihu zlomenín, ktoré deklarujú za účelom zberu voličských hlasov. Veľká časť knihy je venovaná opisu toho, čo urobia, ak získajú moc, aby sa sloboda slova v podobe, ako ju poznáme, skončila

Na snímke v popredí zľava predseda hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michal Truban, europoslanec Michal Šimečka (PS), predseda SPOLU – občianska demokracia (OD) Miroslav Beblavý a europoslanci Vladimír Bilčík (SPOLU – OD) a Martin Hojsík (PS)

Pane, hlboko nesúhlasím s tým, čo hovoríte, ale do poslednej kvapky krvi budem brániť vaše právo hovoriť to – hovorí klasický Voltairov citát. Je v ňom vystihnutá podstata toho, o čo ide v naozajstnej slobode slova: princíp, ktorý je prvou podmienkou slobodného sveta, v ktorom existuje diskusia ľudí s rôznymi názormi.

Z histórie však poznáme aj iné chápanie slobody slova: také, kde človek tiež môže slobodne hovoriť, čo si myslí, ale iba vtedy, ak je to totožné s povoleným názorom. A žiaľ, práve tento spôsob sa opäť udomácňuje v Európe, ktorá tak hrdo hovorí, že je slobodná a pluralitná.

Kedysi si baníci zvykli brávať do bane kanárika, ktorý prvý zmĺkol, keď sa k nim začalo plazivým spôsobom šíriť smrteľné nebezpečenstvo. Sloboda slova je tiež čímsi podobným ako kanárik v bani: je prvou obeťou, keď sa dostáva k moci totalita – pod akoukoľvek vlajkou.

Začína sa to vždy rovnako: nespokojní ľudia sa nechajú presvedčiť, že čerstvo príchodzí mesiáši, nadšene sľubujúci hory-doly, svoje sľuby splnia. Tí tomu, čo sľubujú, zväčša aj veria, ibaže platí, výrok lorda Actona: „Moc korumpuje a absolútna moc korumpuje absolútne.“ Ľudia postupne zistia, že namiesto nadšencov im vládnu cynickí despotovia, ktorí sledujú iba jediné: udržanie vlastnej moci, v záujme čoho sa prestávajú štítiť robiť vlastne čokoľvek.

Bolo to tak pod vlajkou s kosákom a kladivom, bolo to tak pod vlajkou s hákovým krížom, a je to tak čoraz viac aj pod vlajkou s hviezdičkami a pruhmi a pod modrou vlajkou s hviezdičkami usporiadanými do kruhu. Neklamným dôkazom toho, že tento proces prebieha, je aj volebný program koalície PS/Spolu, na ktorý sme sa rozhodli pozrieť trochu bližšie (nájdete ho napríklad TU).

„Západný svet vrátane Slovenska zvádza boj o udržanie demokracie. Konkurentom sa stáva populistická antisystémová revolta ponúkaná extrémistickými silami. Stupňuje sa dezintegrácia spoločnosti, ktorá si spája rýchly a nepredvídateľný proces technologických a ekonomických zmien s pocitmi neukotvenia a osobného ohrozenia. Spoločnosť je zraniteľná a ohrozená manipuláciami, ktorých účelom je destabilizovať základné piliere demokracie,“ píše sa v úvode podkapitoly „Opatrenia pre odolnú spoločnosť a ochranu demokracie“. A s tým sa dá súhlasiť: liberálni fašistickí extrémisti začínajú vystrkovať rožky a pripravujú sa, že sa bude opäť raz v histórii valcovať.

Ako prvé chcú založiť „Centrum pre hybridné hrozby a dezinformácie“. Teda budeme mať ministerstvo pravdy ako na Ukrajine, ktoré bude rozhodovať o tom, čo je dezinformácia a čo je pravda: „Vzhľadom na to, že táto téma v súčasnosti nie je centrálne koordinovaná ani nedisponuje inštitucionálnym zázemím, bude centrálne riadená novozriadeným Ministerstvom pre ľudské práva, občiansku spoločnosť a obranu demokracie SR. V jeho gescii bude zriadená sekcia s názvom Centrum pre hybridné hrozby a dezinformácie.“

V časti „Opatrenia pre súdržnú spoločnosť“ sa dočítame, že medzi zlomeninami v tejto oblasti nebude chýbať podpora špecializovanej štruktúry orgánov činných v trestnom konaní a súdu príslušných na konanie vo veci trestných činov extrémizmu (zachovanie Národnej jednotky boja proti terorizmu a extrémizmu).

„Kultúra prestane byť úzko chápanou rezortnou politikou a stane sa prierezovou politikou, ktorá bude súčasťou všetkých politík štátu a jasne deklarovanou vládnou prioritou s cieľom dosiahnuť novú identitu a úspech.“ Ako by ste rozumeli tomuto? Akú novú identitu Slovensko má podľa zlomeninárov potrebovať? LGBTI identitu? Odpoveď naznačuje nasledujúca veta: „Slovensko môže byť krajinou s modernou kultúrnou identitou, ktorá sa dokázala dôstojne vysporiadať so svojou minulosťou a dokáže zaujať svoje miesto na ceste od minulosti k budúcnosti.“ A vy, milí čitatelia, ste sa už vysporiadali so svojou minulosťou? Ešte nie? Tak šup-šup.

Zvláštna pozornosť je venovaná médiám. Zlomeninári hovoria: „Podporíme nezávislé médiá a kvalitných novinárov a novinárky.“ Myslia azda tými nezávislými médiami naozaj nezávislé médiá ako Hlavné správy či Infovojnu? Namieste je oprávnená obava, že asi nie. A tiež otázka, kto rozhodne o nezávislosti a kvalite tých podporených novinárov.

„Prehodnotíme a zdôrazníme úlohu médií verejnej služby a verejných informačných domén (RTVS a TASR) v kontexte postfaktuálnej spoločnosti a zabezpečíme ich dostatočné financovanie, nezávislosť a kredibilitu,“ píšu a sľubujú zvýšiť objem zdrojov najmä na podporu investigatívnej žurnalistiky. Preložené do slovenčiny: „Ak doteraz sa RTVS a TASR aspoň tvárili neutrálne, tak po novom to tam riadne pritvrdíme.“

„Zvýšime transparentnosť a nezávislosť voľby riaditeľa RTVS.“ Opäť si to preložme do slovenského jazyka: ak doteraz bol riaditeľ RTVS volený ako-tak demokraticky väčšinou poslancov väčšinovo zvolených ľuďmi, tak po novom si bude riaditeľa voliť kaviareň sama – človek kompromisov ako Jaroslav Rezník bude nahradený riadne tvrdým demokratom.

„Posilníme povinnosti orgánov verejnej moci a verejných funkcionárov odpovedať na otázky novinárov a novinárok.“ Táto zlomenina je obzvlášť perfídna. Moc musí prejsť z inštitúcií na inkvizítorov z ulice a kaviarne, hovoria staré dobré skúsenosti z rokov päťdesiatych.

„Znemožníme neodôvodnené žaloby na novinárov a novinárky, vydavateľov a investigatívne mimovládne organizácie cez tzv. osobitnú podmienku konania, kde súd najprv preskúma spôsobenie ujmy a iba v prípade zistenia závažnej ujmy ďalej koná.“ Klamári z médií veľmi ťažko niesli, keď si dnešná koalícia presadila návrat tlačového zákona do podoby, ktorá umožňuje politikom sa domôcť nápravy v prípadoch, keď o nich prestitúti nehanebne luhajú. A s tým mienia po uchopení moci urobiť rázny koniec.

V podkapitole „Podporíme nezávislé médiá a kvalitných novinárov a novinárky“ je aj bod: „Podporíme vysielanie anglických programov so slovenskými titulkami v RTVS.“ O vysielaní nemeckých, poľských, ukrajinských, čínskych, maďarských programov reč nebola. A vlastne, načo titulky? Nemal by po tridsiatich rokoch budovania demokracie a bratstva s USA už každý vedieť po anglicky automaticky a zo zákona?

Samozrejmou súčasťou programu je deklarácia prehlbovania integrácie EÚ a NATO, nič iné by sme od PS/Spolu ani nečakali. Píše sa tu, že „posilňovanie kolektívnej obrany si vyžiada aj podporu domáceho obranného priemyslu a zvyšovanie odolnosti štátu proti novým hybridným hrozbám.“

A teraz to príde: „Slovenské obranné kapacity a potenciál sú obmedzené a v prípade väčšej krízy alebo vojenského ohrozenia potrebujeme podporu spojencov, ktorí výrazne zvýšia spoločný obranný potenciál. Pomoc spojencov bude účinná len za predpokladu, že vybudujeme systém podpory hostiteľskej krajiny spolu s nevyhnutnou infraštruktúrou pripravenou na prijatie spojencov.“ Treba aj toto prekladať zo zlomeninárčiny do slovenčiny? Kto by azda zaváhal, možno mu čosi napovedia dve slová: Kuchyňa, Sliač…

Kapitola „Hybridné hrozby a dezinformácie“ sa začína vetou: „Naši geopolitickí súperi častejšie používajú nové nástroje na presadzovanie svojich cieľov, na ktoré nie sme dostatočne pripravení.“ Tu sa na chvíľu zastavme pri slovnom spojení „naši geopolitickí súperi“. Kto sú naši geopolitickí súperi? Ja osobne žiadnych nemám, a vy? Alebo Slovensko ako štát má geopolitické ambície? Vážne? Ktorý zo susedných štátov je geopolitickým súperom Slovenska? Česko? Rakúsko? Ukrajina? Maďarsko? Poľsko?

Aby sme si to ujasnili: SR má členstvo v organizácii kolektívnej obrany. Tá organizácia oficiálne nie je zameraná proti žiadnemu „geopolitickému“ súperovi, a Slovensko už vôbec nie. A ešte máme ako suverénny štát členstvo v únii európskych štátov, ktorá má byť o spolupráci medzi sebou a navonok. Lenže ani v zakladajúcich zmluvách EÚ nikde nie sú spomínaní žiadni súperi, a už vôbec nie v nepriateľskom zmysle slova, ako to je postavené v zbierke zlomenín.

„Geopolitickí súperi EÚ a NATO ako je Rusko a Čína ale i neštátni aktéri ako Islamský štát (ISIS) využívajú na dosahovanie svojich cieľov nové nástroje, ktoré komplexne nazývame hybridné hrozby. Cieľavedome kombinujú rôzne typy vplyvov a ohrození od kybernetických útokov, cez informačné a psychologické operácie, strategickú korupciu, energetickú politiku, podporu polovojenských a extrémistických skupín, zasahovanie do volieb, aktivity tajných služieb a diplomacie.“ A preto zlomeninári konštatujú, že „po vzore mnohých krajín EÚ aj Slovensko potrebuje inštitúciu, ktorá sa bude systematicky a komplexne venovať mapovaniu, predchádzaniu a neutralizácii hybridných hrozieb a dezinformácií. Preto založíme Centrum pre hybridné hrozby a dezinformácie.“

Čitateľovi sú tu podsunuté dva základné predpoklady, ktoré sú chybné. Po prvé, že geopolitické záujmy EÚ a NATO (resp. ich zaoceánskeho tútora) sú totožné s geopolitickými záujmami Slovenska. A po druhé, že hybridné hrozby pre Slovensko pochádzajú výlučne od „geopolitických súperov“ EÚ a NATO a nemôžu pochádzať práve od EÚ a NATO. Pointa je v tom, že PS/Spolu považujú za absolútnu samozrejmosť pozerať sa na veci z bruselského/washingtonského uhla pohľadu. Oni sú na sto percent stotožnenými Únijcami a Euroatlanťanmi, a preto im nemôže napadnúť myšlienka, že by existoval aj iný uhol pohľadu, napríklad že by sa na vec niekto pozeral ako Slovák…

„Centrum bude zvyšovať povedomie o hybridných hrozbách a dezinformáciách vo verejnosti a organizovať celoplošné informačné kampane. Centrum bude monitorovať informačnú mapu krajiny, včas identifikovať rýchlo sa šíriace dezinformácie, analyzovať ich potenciálny zásah a podporovať rezorty, ktorých sa to týka pri včasnej a efektívnej reakcii…“ atď.

Nie je žiadnym prekvapením, že proti „dezinformáciám“ a „hoaxom“ sa bude bojovať od najútlejšieho veku. „Zaradíme mediálnu výchovu do vzdelávania v rámci existujúcich povinných predmetov. Mladí ľudia sú najzraniteľnejší, pretože najčastejšie sa dostávajú k informáciám na internete a sociálnych sieťach. Deti v školách musia nadobudnúť základnú odolnosť voči dezinformáciám a schopnosť orientovať sa v informačnom svete.“ Už dnes v prieskumoch verejnej mienky o tom, či bolo obdobie reálneho socializmu zlé alebo dobré, bije do očí rozdiel medzi tými, ktorí ho zažili, a tými, ktorí sa o ňom len učili v škole. Nepochybujme o tom, že zlomeninári dokážu úroveň vymývania mozgov dostať na kvalitatívne inú úroveň.

„Vytvoríme kurikulum mediálnej výchovy a program školení pre učiteľov a učiteľky v oblasti internetovej a mediálnej gramotnosti. Budeme podporovať a škálovať iniciatívy, ktoré organizujú diskusie a prednášky novinárov a novinárok alebo odborníkov a odborníčok na školách…“ Ťažko k tomu vôbec niečo dodávať, stačí si to eldorádo pravdy a lásky predstaviť.

Potom tu máme podkapitolu „Ako predchádzať hybridným hrozbám a eliminovať ich“. Tu je jedna naozaj kúzelná pasáž pri bode o strategickej korupcii: „Zabránime skrytej ekonomickej podpore a mocenskému alebo ekonomickému vplyvu na médiá, politické subjekty a štátnych predstaviteľov a predstaviteľky cudzími aktérmi. Rozšírime prvok cudzej moci ako kvalifikovanej skutkovej podstaty aj na trestné činy súvisiace s korupciou.“ Že by si už aj PS/Spolu ráčili všimnúť, o čom bolo a je celé neokoloniálne pôsobenie našich západných „partnerov“ za posledných tridsať rokov, o čom je celá pôsobnosť EÚ a NATO, o čom bol celý ponovembrový ekonomický výpredaj našej ekonomiky? Nejaký neprajný konšpirátor by nás však zrejme presviedčal, že oni tým myslia niečo úplne iné, konkrétne diabolský vplyv Putina.

V podkapitole „Polovojenské a extrémistické skupiny“ je ďalšia pekná veta: „Zavedieme spoluprácu s cudzou mocou ako kvalifikovanú skutkovú podstatu vybraných trestných činov.“ Hm, tak si položme otázku: Je napríklad práca europoslanca Šimečku, usilujúceho sa v Bruseli so svojimi parťákmi pritvrdiť európsku demokraciu, odňať národným štátom práva a prideliť im kvóty na migrantov, už spolupráca s cudzou mocou? Alebo je to zatiaľ iba obyčajná vlastizrada?

Výpovedná je napokon len samotná informácia, že gestormi kapitoly o hybridných hrozbách a dezinformáciách sú podvodník a dezinformátor Jakub Goda a washingtonský jastrab Daniel Milo.

Čo povedať na záver? PS/Spolu sa rozhodli to na Slovensku zlomiť. Ich šialený predvolebný výtvor, zbierka nebezpečných zlomenín, z ktorých sme tu spomenuli iba veľmi malú časť, dáva tušiť, o čom ten zlom bude. Hovoria o boji proti nenávisti s takou nenávisťou a fanatizmom, že z toho ide strach. A atmosféra, ktorú vytvárajú oni a im podobní, hustne a začína prinášať výsledky.

Šialené výzvy fanúšika Zomri na vraždenie vlastencov, neuveriteľná slovná šikana voči konzervatívnemu politikovi Vladimírovi Palkovi po prezentácii jeho knihy a dokonca aj voči liberálnemu žurnalistovi Karolovi Sudorovi, ktorý si s ním dovolil urobiť rozhovor, napadnutie spisovateľa Lukáša Perného fašistami zo Zomri, útoky voči Tiborovi Rostasovi, profesionálna likvidácia historika Martina Lacka, bezočivé provokovanie Jána Čarnogurského prestitútmi, nenávistné internetové útoky voči Ľubošovi Blahovi, nehorázne zmlátenie investigatívca Martina Daňa gorilami na tlačovke budúcej prezidentky, napadnutie aktivistky Lívie Garčalovej na antifašistickej demonštrácii, nepríčetný fyzický útok novinárky z denníka N voči redaktorovi agentúry Sputnik (to sa stalo v Českej republike, kde prebieha tento istý proces), doslova štvanica na Milana Mazureka za výroky súdom uznané ako nenávistné voči Rómom, hoci Mazurek vtedy explicitne povedal, že nemyslel všetkých Rómov, ale iba neprispôsobivých, mediálne „hejtovanie“ kňaza Mariána Kuffu, facka poslanca Osuského investigatívcovi Vaskému, vandalizovanie bilbordov vlasteneckých politikov… to všetko je iba malá ukážka tej pravdy a lásky, ktorá zatiaľ viacmenej prebubláva pod povrchom. Čo sa bude diať, ak sa po volebnom víťazstve „pravdoláskarov“ všetka vyvalí na povrch?

Ivan Lehotský

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Fico vyzval voličov Smeru na rešpektovanie opatrení vlády a ohľaduplnosť

0 icon

Bratislava 23. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Šéf Smeru-SD Robert Fico požiadal voličov strany, aby rešpektovali inštrukcie vlády, ktoré vo štvrtok (22. 10.) prijala. "Chceme požiadať našich voličov, aby brali na zreteľ, že je to situácia, keď sa treba chrániť, keď treba byť ohľaduplnými. V tomto duchu sa budeme správať…

Nové opatrenia proti šíreniu pandémie sú prijaté v súlade so spôsobom, ktorý predpisuje ústava a ústavný zákon, uviedol ústavný právnik

0 icon

Bratislava 23. októbra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   Nové opatrenia proti šíreniu pandémie koronavírusu, ktoré vo štvrtok 22. októbra schválil Ústredný krízový štáb (ÚKŠ), sú prijaté v súlade so spôsobom, ktorý predpisuje Ústava SR a ústavný zákon. Pre portál Webnoviny.sk to uviedol ústavný právnik Vincent Bujňák. Ten vysvetlil, že vláda zvolila…

Líbyjské frakcie podpísali po rozhovoroch dohodu o „trvalom“ prímerí

0 icon

Ženeva 23. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Thanassis Stavrakis, SITA/AP/Russian Foreign Ministry Press Service)   Dve hlavné líbyjské bojujúce frakcie podpísali v piatok po piatich dňoch rozhovorov v sídle OSN dohodu o "trvalom" prímerí. Informovala o tom tlačová agentúra AFP Delegáti s rúškami na tvárach pred podpísaním dohody spoločne postáli. Cieľom je ukončiť…

NAŽIVO: Na Orave a v Bardejove prebieha testovanie na COVID-19. V Bardejove sa v radoch čaká aj dve hodiny

0 icon

Bratislava 23. októbra 2020 (TASR/SITA/HSP/Foto: TASR-Miroslava Mlynárová, Milan Kapusta, SITA/Milo Fabian, Facebook)   V okresoch Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov sa od piatka do nedele (25. 10.) realizuje testovanie na ochorenie COVID-19. Odberné miesta budú otvorené v čase 8.00 až 12.00 h a 13.00 až 20.00 h. Občania sa…

Minister Ján Budaj je sklamaný z rozhodnutia agrorezortu loviť vlka aj v nadchádzajúcej poľovníckej sezóne

0 icon

Bratislava 23. októbra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Ministerstvo životného prostredia SR sa nestotožňuje s rozhodnutím agrorezortu, ktorý určil pre poľovnícku sezónu 2020/2021 kvótu lovu vlka a stanovil podmienky jeho lovu Minister životného prostredia Ján Budaj považuje za chybu úmyselne oslabovať populáciu vlka dravého na Slovensku „Populácia tejto dravej šelmy pomáha…

Neziskovky kritizujú informácie o opatreniach pre ľudí bez domova

0 icon

Bratislava 23. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Milo Fabian)   Pomáhajúce organizácie, venujúce sa ľuďom bez domova, kritizujú spôsob a mieru informovania o opatreniach, ktoré sa týkajú práve tých, čo prežívajú na ulici. "Uvedomujúc si vážnosť situácie sme vážne znepokojení nedostatkom odpovedí o zabezpečení podpory pre ľudí bez domova v druhej vlne pandémie,“…

Pekári apelujú na vládu, aby zaistila plynulý prechod pekárenských áut cez policajné kontroly počas lockdownu

0 icon

Bratislava 23. októbra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Miroslava Mlynárová)   Slovenskí pekári vyzývajú vládu, aby zaistila bezproblémové zásobovanie potravinami a prechody zásobovacích vozidiel mimo okres počas tzv. lockdownu, ktorý začína už od soboty. Inak hrozia podobné problémy ako počas prvej vlny, kedy po lockdowne mali vodiči zásobovacích áut problém načas rozviesť svoj tovar…

Matovič: Ak o tri týždne nezačne klesať počet nakazených, Slovensko čaká úplny lockdown

0 icon

Bratislava 23. októbra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Ak o tri týždne nezačne klesať počet prípadov nakazených ochorením COVID-19, čaká Slovensko úplný lockdown. V dnešnej diskusnej relácii rádia Expres Braňo Závodský naživo to povedal predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO) Zároveň doplnil, že súčasné opatrenia majú podporu celej vládnej koalície.  

Chorých na ARO klesá, počet ľudí s koronavírusom sa zvýšil o takmer 90 percent

0 icon

Bratislava 23. októbra 2020 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)   Na Slovensku pribudlo v 43. týždni 16 979 akútnych respiračných ochorení (ARO). Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 2,5 percenta. Informoval o tom Odbor epidemiológie Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR). Najvyššiu chorobnosť zaznamenali hygienici v Bratislavskom a najnižšiu v Banskobystrickom kraji…

Tóth zabojuje na Dudinskej 50-ke o tokijskú olympiádu

0 icon

Dudince 23. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Slovenský chodec Matej Tóth sa na sobotňajšom 39. ročníku Dudinskej päťdesiatky pokúsi splniť limit 3:50 h na OH 2020 v Tokiu Olympijský šampión z Ria de Janeiro 2016 bude mať 11 súperov. Tradičné preteky, ktoré majú štatút podujatia Európskej atletiky (EA), budú podobne…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Erik Majercak

Morálna a ekonomická kríza pyramidálnych rozmerov je tu. Tie najhoršie konšpiračné teórie sa stávajú skutočnosťou priamo pred našimi očami

0icon

Hospodárstva krajín postihnutých katastrofálnym riadením nekompetentných politikov a politikov plniacich agendu svojich zahraničných pánov klesajú voľným pádom do priepasti, z ktorej nebude návratu na dekády pred nami. Pokiaľ sme sa doteraz pri Covide a opatreniach usmievali popod fúz a povedali si, veď skúsme, dajme si to rúško, pri posledných zavádzaných opatreniach počas výnimočného stavu…

Gustáv Murín

Kto zastaví blázna?

0icon

Je symptomatické, že nemusím písať, akého blázna mám na mysli. O korona-panike som toho tu napísal už naozaj dosť. A ako červená niť sa tým nesie zjav v slovenskej politike nevídaný. V schopnosti rozdeľovať a traumatizovať túto spoločnosť už zjavne predčil aj Mečiara. A to teda nie je malý, ani…

Peter Lipták

Prečo nezachránime aj týchto?

0icon

[caption id="attachment_1662" align="alignleft" width="630"] Na chrípku zomieralo každoročne v období 2007-2017 v priemere 1503 ľudí. Prečo sme tento rok nezabezpečili ani očkovanie proti chrípke? Potrebuje totálne neschopná vláda odlákať pozor

Boris Mesár

Nemecko - Nemecký kalifát naberá výrazné obrysy . Ako mohol nemecký národ padnúť tak hlboko ?

0icon

Veľké orientálne svadby: vláda, že sa pozerá opačným smerom ! Sú známe ako rozbuška pre korona  vírus: turecké a arabské veľké svadby a rodinné oslavy. Či už v Berlíne, Šlezvicku-Holštajnsku (Flensburg), Severnom Porýní-Vestfálsku (Hamm), Brémach, Hesensku (Kassel) alebo Bádensku-Württembersku (Lahr): Kedykoľvek sa v posledných mesiacoch konali  veľké rodinné oslavy hlavne…

Andrej Biras

Boh netrestá, On ľudstvo varoval včas, dnes prebieha žatva sejby celých generácii..

0icon

Keďže naša  globálna spoločnosť stojí pred obrovskými zmenami, chcem sa touto cestou podeliť o svoje poznanie. Uvedomujem si, že to vyvolá rôzne reakcie, ale napriek tomu to chcem uverejniť. Boh hovoril po celé tisícročia k ľudstvu a ani v dnešnej dobe nás nenechal  a nenecháva bez pomoci. Náš milujúci Otec…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Čo sa stane, ak sa z tvojho života vytratí spodná bielizeň?

0 icon

Pre mnohých z nás je nosenie spodnej bielizne rutinou, ktorá je takmer ako dýchanie, a predstava, že by ju nenosil a chodil si po svete "na ostro", by sa mohla zdať zvláštna. V skutočnosti by si mohol skutočne vyťažiť výhody, keď sa rozhodneš prestať nosiť túto časť oblečenia. O aké výhody ide a…

Neznámy lietajúci objekt v Rendleshamskom lese (1. časť)

0 icon

Na Štefana v roku 1980 sa v Rendleshamskom lese v grófstve Suffolk v ranných hodinách stala zvláštna vec. V blízkosti borovicového lesa sa nachádzala základňa amerického letectva, ktorá znenazdajky zachytila na svojom radare neznáme lietadlo. Celá základňa okamžite prešla do stavu pohotovosti, ale po tom, čo sa došlo k záveru,…

Tajná uzavretá skupina Bilderberg (1. časť)

0 icon

Muži a ženy, ale predovšetkým muži naprieč históriou zakladali rôzne spoločenstvá, aby mohli spoločne prosperovať, aby mohli zdieľať svoje záujmy alebo sa jednoducho stretnúť s podobne zmýšľajúcimi ľuďmi. To, že niektoré z týchto spoločenstiev boli tajné, sa poprieť nedá. Ale ako veľmi podozrievaví by sme o týchto záhadných skupinách mali…

Ilumináti – základný kameň konšpiračných teórií (2. časť)

0 icon

Pokračujeme druhou časťou článku o azda najväčšej možnej konšpiračnej teórii zástancov – o Iluminátoch. Nebudeme však zdržiavať, a vráťme sa rovno do deja. Tam, kde sme v rámci prvej časti skončili. Počas niekoľko málo rokov sa im podarilo založiť svoje odnože vo väčšine európskych štátov. Mnoho vplyvných a pokrokových mysliteľov…

Čo ti chce povedať telo, keď zažiješ deja vu?

0 icon

Povedzme, že ideš lyžovať prvýkrát v živote, ale zrazu, keď stúpiš na sneh, máš pocit, že si to už predtým robil. No, práve si zažil deja vu. Aj keď sa to javí ako zriedkavý jav, 60 - 80%  ľudí malo niekedy deja vu. Môže to však znamenať, že tvoje telo vysiela signál, aby ťa…

Vo svete IT

Aké platené aplikácie a hry stiahnete z Google Play aktuálne zadarmo? Tu je ich veľký zoznam!

0 icon

Pracovný týždeň sa pomaly, ale isto schyľuje ku koncu a spolu s pomalým príchodom víkendu, vám prinášame nádielky platených aplikácií a hier, ktoré stiahnete z obchodu Google Play dočasne  zadarmo. Na zozname nižšie celkovo nájdete 13 aplikácií, z ktorých vám dávame extra do pozornosti SUI File Explorer PRO. Ide o…

Pozrite sa na najzvláštnejšiu binárnu sústavu, akú poznáme

0 icon

Medzi každým vesmírnym objektom je neskutočná vzdialenosť a preto je nepredstaviteľné, že by sa dva veľké objekty, ako napríklad hviezdy, mohli zraziť. Vesmír nám ale prináša veľa fascinujúcich fenoménov a hviezda MY Camelopardalis je jedným z nich. Téme sa venuje aj YouTube kanál Kosmo. Ide o najjasnejší objekt v našej…

Pridajte si ľubovoľnú lokalitu ako dôveryhodnú do vášho Androidu, kde nebudete musieť zadávať heslo pri odomykaní smartfónu

0 icon

Android je operačný systém, ktorý je bohatý na funkcie, avšak mnohé z nich sú dobre schovanými, či už v nastaveniach smartfónu alebo vo vstavaných aplikáciách. V priebehu včerajšieho dňa sme vám ukázali, ako je možné v prípade prijímaného hovoru odhaliť, kto vám volá, ak nemáte číslo uložené v zariadení. Dnes…

3D tlačiareň TWO TREES BLUER PLUS – veľkosť tlače až 300 x 300 x 400 mm za cenu bežnej skladačky

0 icon

3D tlačiarne sú už zopár rokov skvelou zábavkou pre milovníkov stavebníc, skladačiek, či moderných technológií. Táto „zábavka“ bola dlhé roky naozaj drahou záležitosťou, no príchod veľkej konkurencie na trh zrazil cenovku aj kvalitných výrobcov na historické minimá. Podobná situácia momentálne nastala u overeného kvalitného výrobcu TWO TREES, ktorý svoj aktuálne…

Prečo sa Sovietsky zväz nedostal na povrch Mesiaca?

0 icon

Vesmírny závod je pravdepodobne najznámejší mierový konflikt medzi Spojenými štátmi a bývalým Sovietskym zväzom. Spojené štáty nakoniec tento závod vyhrali tým, že sa ako prví dostali na povrch Mesiaca, v roku 1969. Veľa ľudí, ktorí sledovali priebeh od polovice 50. do 60. rokov verilo, že Sovietsky zväz má pomerne veľkú…

Armádny Magazín

Indonézia : Americké špionážne lietadlá nad nami nebudú lietať - chceme si zachovať neutralitu aj napriek sporu s Čínou

0 icon

Indonézia, 23. október 2020 (AM) - Indonézska vláda odmietla návrh vlády USA nasadiť na svoje územie špionážne lietadlá Poseidon P-8 s cieľom monitorovať čínske vojenské pohyby vo vodách v regióne. Podľa agentúry Reuters niekoľko zdrojov oboznámených s touto záležitosťou v indonézskej vláde uvied

Irán odpovedal na obvinenia zo zasahovania do prezidentských volieb v USA

0 icon

Irán, 23. október 2020 (AM) - Irán nemá záujem o zásah do prezidentských volieb USA a neuprednostňuje žiadneho z kandidátov, oznámil pre ABC News tlačový hovorca stáleho zastupiteľstva Iránu pri OSN Alireza Mirusefi. "Na rozdiel od USA Irán nezasahuje do volieb v iných štát

Francúzska pýcha : Jadrová ponorka Suffren odpálila svoju prvú riadenú strelu

0 icon

Francúzsko, 22. október 2020 (AM) - Koncom júla začala Suffren, prvá zo šiestich útočných jadrových ponoriek triedy Barracuda, začala testovať svoje bojové systémy a výzbroj v Stredozemnom mori. Bola to ďalšia fáza testovania tejto novej perly francúzského námorníctva po tom, ako úspešne preb

Samovražedný dron izraelskej výroby spadol na území Iránu. Video

0 icon

Irán, 22. október 2020 (AM) – Na severozápade Iránu sa 20. októbra zrútilo cudzie bezpilotné lietadlo (dron). Ako sa uvádza v správe portálu Al Masdar News, do vzdušného priestoru Iránu vstúpil dron z územia susedného Azerbajdžanu.  

Pentagon nepoľavuje v tlaku, chce vytvoriť stálu mechanizovanú brigádu pri hraniciach Ruska

0 icon

USA,  22. októbra (AM) - Washington skúma možnosť prítomnosti mechanizovanej brigády pri hraniciach Ruska nie na rotačnom, ale na stálom základe, vyhlásil minister obrany USA Mark Esper. Východiskovým bodom sa stalo podpísanie dohody o obrannej spolupráci s Poľskom a tiež nedávne stretnutia s

Svetlo sveta

Život s ovdoveným otcom sa pre Jána Pavla II. stal “prvým seminárom.”

0 icon

Ján Pavol II vo svojich spomienkach častokrát hovoril, že obdobie po smrti jeho matky a život s otcom bol “prvým jeho seminárom”, ktorý ho nasmeroval na neskoršiu kňazskú dráhu. Práve konfrontovaný so smrťou a bolesťou spôsobenou smrťou matky a jeho súrodencov sa stalo tým, čo dopomohlo vzniku silného citového puta…

Arcibiskup Sheen: Matka Božia je Bohorodička

0 icon

Dnes Vám budem rozprávať o našej svätej Matke. A začnem Lurdami. Lurdy sú mestečkom na juhu Francúzska, kde sa v minulom storočí zjavila Panna Mária. Bol som tam 30 krát. Nikdy nezabudnem na prvú moju návštevu tohto pútnického mesta. V tom čase som študoval v Belgicku na univerzite, ako mladý…

19.10. Svätý Pavol z Kríža naučil veriacich hľadať Boha ukrytého v utrpeníc

0 icon

Svätý Pavol z Kríža (1694-1775) bol veľkým mystikom, ktorý dopomohol rozvíjať úctu k umúčenému Kristovi, ako zdroju zmierenia a odpustenia. V živote prežíval veľké trápenia a duchovné skúšky, zároveň aj dary a milosti. Mal milosť zjavení Ježiša a Panny Márie, ako aj duší z Očistca, ktoré mu opísali muky, ktorými prechádzajú.…

Najväčší nárast počtu katolíkov zaznamenali vďaka misiám v Afrike

0 icon

Štatistická ročenka Cirkvi za rok 2018, ktorú vydal Centrálny štatistický úrad Cirkvi, ukazuje rast počtu katolíkov vo svete. Analýzy tohto úradu sú spracované od začiatku pontifikátu pápeža Františka, čiže od roku 2013, až do roku 2018. Prinášame niektoré údaje zo sprievodnej správy spomínanej ročenky. Ako informuje Centrálny štatistický úrad Cirkvi,…

18 milostí, ktoré získavaš každým prežehnaním sa

0 icon

Znak kríža je základným gestom kresťana. Katolíci sa prežehnajú najčastejšie pred začiatkom a na konci modlitby, pri vstupe do kostola, na začiatku a konci Svätej omše, pri prijímaní Eucharistie a pri jedle. Čo však je obsiahnuté v moci kríža, keď je neodmysliteľnou súčasťou duchovného života? Pri každom prežehnaní sa získavame…

icon FOTO DŇA