Progresívne Slovensko alebo Extrémne Slovensko

Bratislava 11. septembra 2019 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)

 

Je Progresívne Slovensko skutočným progresom pre Slovensko? Na to si musíme otvorene odpovedať

Na snímke zľava člen predsedníctva strany Progresívne Slovensko (PS) Martin Dubéci, predseda Michal Truban a člen predsedníctva Martin Hojsík

Extrémizmus na Slovensku je reálnou skutočnosťou. Niekto to nazve v tomto prípade ako liberálny extrémizmus. Iní to dokonca nazývajú liberálnym fašizmom. Všeobecne pociťujeme v spoločenskom a politickom živote nárast určitej  menšinovej neznášanlivostí spojeným s verejným a mediálnym preferovaním menšinovej hodnotovej výnimočnosti. Práve tu máme politický subjekt, ktorý je rozhodným presadzovateľom hodnotových zmien proti väčšinovým názorom slovenských občanov. Podľa takýchto politických názorov „Progresívcov“ (a nielen ich) sa z  minulej výnimky  majú tvoriť dnešné (a budúce) všeobecné hodnotové pravidlá. A to s podporou mainstreamových médií, častokrát pod kuratelou bruselskej legislatívy a vonkajších politických tlakov.

Dnes tu máme  otvorený –  verejný extrémizmus podporovaný mainstreamovými médiami, vrátane verejnoprávnej RTVS. Na Slovensku je osobitne typický a politicky aktuálny v podobe Progresívneho Slovenska. Progresívne Slovensko možno tiež nazvať ako Extrémne Slovensko.

Treba súhlasiť s názormi, že okrajové pozície v názorovom spektre sa zvyknú nazývať extrémom, a extrémy v politike (nielen na Slovensku) vždy škodia. Preto možno hovoriť, že Progresívne Slovensko je extrémnym (a dokonca extrémistickým) Slovenskom, čo  poškodzuje samotné Slovensko. Len na upresnenie extrémom je každá krajnosť. Záľuba v extréme, vrátane snahy o postupnú likvidáciu tradičných hodnôt spravidla bez kompromisov – to je takmer presná definícia extrémizmu.

Predseda Progresívneho Slovenska Truban  je okrem iného veľmi zlým príkladom pre  každú rodinu a pre  výchovu detí. Po jeho verejných vyjadreniach o drogách, vrátane LSD je to osoba dávno zrelá minimálne na  trestne oznámenie za ohrozovanie mravnej výchovy mládeže a šírenie toxikománie. Mediálne podporovaný ultraliberálny extrémizmus vyvoláva akúsi nedotknuteľnosť šíriteľov takýchto prístupov. Z extrémizmu sa stáva mainstream. Z antihodnoty sa stáva spoločenská hodnota a nové pravidlo správania. Je na nás, či sa s tým zmierime.  Neskromnou ambíciou ultraliberálnych „Progresívcov“ je pripraviť generačnú politickú výmenu. Ale za koho ? Za ľudí – za nových politikov ako napr. Truban.

Viete si  predstaviť Trubana ako budúceho predsedu vlády ? To by však bola už morálno-hodnotová zvrátenosť. Štát a spoločnosť doslova naruby. Potom zostane len to obligátne – Bože ochraňuj Slovensko.

Určite  jedným z mnohých (politických) extrémov  dnešného Progresívneho Slovenska je to, že pokladajú bruselské direktívy európskych byrokratov div nie, že za nové „Sväté písmo“. Suverenitu štátu má nahradiť EÚ internacionalizmus. Európska únia  má dostať plnú právnu subjektivitu v rámci federalizovanej EÚ. Nemožno súhlasiť s extrémnym názorom Progresívneho Slovenska, že takmer so všetkým čo pochádza z Bruselu je nutné súhlasiť. Vôbec neberie Progresívne Slovensko  vo svojich programových dokumentoch a vyhláseniach  ohľad na to, či  konkrétna bruselská direktíva Slovensku  pomôže alebo ho naopak poškodí. Či je v súlade so záujmami Slovenskej republiky. Progresívne Slovensko je akási obdoba mladých a ambicióznych komunistov po roku 1945. Čo povedala vtedy Moskva (dnes Brusel) to bolo jedine správne. O tom nebolo treba ani diskutovať. Pre nich (Progresívne Slovensko) to platí aj dnes. Nielen mladí komunisti od roku 1948 vymenili „starú generáciu“ a dnešní „Progresívci“ verejne deklarujú nástup nových (skôr staronových) liberálnych radikálov, ktorá zmetie všetko „staré“ a tradičné. Dodajme, že je to v prvom rade namierené proti existencii tradičných ľudských a spoločenských hodnôt. V roku 1948 a i dnes ide nielen o mocensko-politický, ale o hodnotový prevrat. Oligarchia a mafie budú však pokračovať ďalej. Z úzadia sa budú len „veselo“ smiať.

Extrémizmus, i ten novodobý (moderný, ultraliberálny) je de facto akýmsi klonom neokomunizmu, ktorý tu máme opäť na scéne. Ak v minulosti deklaroval komunistický režim pochybné rovnostárstvo (s nadprávami menšinovej komunistickej nomenklatúry), tak dnešný ultraliberalizmus hlása nielen rovnostárstvo, ale už faktickú nadradenosť menšinových práv a menšinových hodnôt (v minulosti doslova spoločenských úchyliek) v porovnaní s väčšinovými (hlavne kresťanskými) hodnotami. Socialisticko-komunistický internacionalizmus nahradil liberálny internacionalizmus. Len  Moskvu nahradila bruselská centrála EÚ (s Berlínom a Parížom v pozadí). Na upresnenie ešte tu máme vplyvový liberalizmus z USA (cez rôzne napr. Sorosove nadácie), ktoré však prehrali americké voľby s Trumpom, ale majú stále veľké ambície na Slovensku. Veď už majú prezidentku SR, ktorá bude zostavovať budúce vlády, hlavne  v prípade predpokladaného povolebného patu. Prezidentka Čaputová je klonom Progresívneho Slovenska. Počuli ste niekedy od dnešnej držiteľky Prezidentského paláca hovoriť o národno-štátnom záujme a suverenite Slovenska ?  Ja nie. Môže takto dodržiavať ústavny sľub…To ponechávame na uváženie pre  Ústavný súd. Vráťme sa však k samotnému Progresívnemu Slovensku.

Aktuálne je suverenita Slovenska a jeho nezávislosť  v dlhodobom ohrození. Pravdu povediac nie je to len záležitosť ultraliberálov. Nakoniec do jadra EÚ chce ísť aj Ficov SMER, a iní. V tom sú Fico, Pellegrini  a Truban možno zajedno. Progresívne Slovensko sa však svojimi proklamovanými cieľmi  stáva najaktuálnejšou  hrozbou pre suverenitu Slovenskej republiky  alebo presnejšie čo nám ešte z nej zostalo. Rozmeňme si to na drobné a hovorme konkrétne. Programovo v rámci zapredania elementárnej slovenskej svojprávnosti je ochotné Progresívne Slovensko vzdať  sa práva veta v zahraničnopolitických otázkach EÚ. Potom, tak ako sa dohodne Nemecko s Francúzskom, tak to bude platiť aj pre Slovensko. Podobne ako historicky v Mníchove 1938. Teda o nás bez nás. Progresívne Slovensko  odmieta, aby Slovenská republika a záujmy slovenských občanov (a národné záujmy)  diktovali  naše zahraničnopolitické postoje. Opäť by sme stratili aj vďaka Progresívného Slovenska posledné pozostatky  našej  suverenity. Progresívne Slovensko odmieta teda povinný súhlas všetkých    (i malých) štátov Európskej únie. Pre nich stačí väčšinové hlasovanie v rámci členských štátov Európskej únie. To je pre ochranu záujmov Slovenska veľmi nebezpečné. Veď to malé, ale naše  Slovensko nikto nebude ani počúvať. Nechceme, aby sa zahraničná politika robila o nás bez nás, len na základe dohody  mocných a to hlavne Nemecka s Francúzska. Príklad budúceho odlivu veľkých tranzitných poplatkov zo Slovenska do Nemecka za dnešný tranzit plynu cez naše územie a to v podobe budovaného Nord Streamu 2 je pre nás vážnym varovaním. Bolo to v súlade s nemeckými záujmami, ale v rozpore so slovenskými záujmami. Takto Progresívne Slovensko možno z nevedomosti, či z hlúposti hazarduje so slovenskými záujmami a jeho suverenitou. Môže tu byť iný reálny dôvod. A to je ich zapredanie sa cudzím záujmom, cudzím mocnostiam a svojím sponzorom. Navyše Progresívne Slovensko navrhuje dokončenie bankovej únie, kde Slovensko bude priamo alebo nepriamo ručiť za dlhy iných, hlavne južanských štátov Európskej únie

Progresívne Slovensko chce v rámci plánovanej reformy Dublinského systému odsúhlasiť  povinné prerozdelenie migrantov. Slovensko ako doterajší aký taký subjekt suverenity sa stane len objektom – územím, kde slovenskí občania sa stanú podnájomníkmi vo vlastnom dome, ktorí neovplyvnia výber osôb – cudzích migrantov, ktorých v rámci bruselského povinného prerozdelenia dostaneme na slovenské územie.

Progresívne Slovensko s podporou jej bývalej podpredsedníčky (dnes dokonca prezidentky SR) vytvára predpoklady, aby sa Slovenská republika stala „trójskym koňom“ (inak povedané probruselskou silou) vo V4, pôsobiacou na jej faktický rozpad.

Progresívne Slovensko je radikálnou – ultraliberálnou stranou. Niekto ju označuje za  ľavicovú neokomunistickú stranu. Možno to nazvať ako liberálny fašizmus. Tento pojem vznikol v USA ešte v roku 1931. Radikálne hodnotové autoritárstvo pri politických snahách o premenu spoločnosti a o zásadnú zmenu jej hodnotového ukotvenia, sú viac ako zrejmé.

Progresívne Slovensko chce zaviesť v rámci svojej liberálnej ľavicovosti nové celoeurópske dane. Je to nielen ďalšia strata národno-štátnej suverenity, ale strata konkurenčných výhod pre Slovensko. Takto slovenskí občania stratia posledný inštrument, ktorí by im v budúcnosti pomohol raz sa dostať na životnú úroveň západnej časti – starých členov Európskej únie. Prídu o dnešnú komparatívnu výhodu.

S tým súvisí  súhlas Progresívneho Slovenska  so spoločným budúcim ministrom financií EÚ, so spoločným colným a daňovým úradom pre EÚ, so spoločnými euro dlhopismi a s ich podporou všestrannej euroharmonizácie, sociálneho dumpingu a presunu ďalších  kompetencii do rúk bruselským byrokratom.

Progresívne Slovensko chce nadpráva menšín všetkého druhu.  Z doterajšej väčšiny sa stane časom vplyvová menšina.

Nadpráva LGBTI komunít, postupná legalizácia najskôr tzv. mäkkých a neskôr asi aj tzv. tvrdších drog to je ich budúca cesta.

S podporou médií, vrátane verejnoprávnej RTVS, ktorú si všetci platíme, chce cez tvrdú vplyvovú politiku a to v prospech rôznorodých hodnotových  menšín doslova vnútiť slovenskej spoločnosti nový životný štýl.

V rámci tzv. korektnosti  a náhubkových opatrení, obmedzení a zákonov občania nebudú môcť verejne povedať čo si skutočne myslia. Nastane stav, že pravda nebude skutočnou pravdou. Ústavou zaručená sloboda prejavu bude priamo ohrozená.

Snáď nenastane doba, kde zvrátenosť bude spoločenskou normou a normálnosť bude prirovnávaná k nežiaducim excesom. Takýto proces už žiaľ začal…

Bude to akýsi návrat do totalitného obdobia z rokov 1948-1989, kde tiež občan mal dva prístupy. Jeden názor, ktorý povedal na verejnosti a ten druhý skutočný názor povedal, len v kruhu svojich blízkych.

Pretvárka, lož a faloš sa opätovne zdvihne na spoločenský piedestál. Dostane to len nový názov – tzv. korektnosť.

Takto Progresívne Slovensko sa stáva Extrémnym Slovenskom, možno nielen s nádychom  ultraliberálneho fašizmu. Je to predzvesť novej antihodnotovej totality dnešných strojcov zachovania si moci oligarchie a mafii s bruselskou pomocou. Hodnoty kresťanstva, národa, pravdy a spravodlivosti sú im evidentne na obtiaž. Snažia sa o deštrukciu slovenského hodnotového, politického a právneho systému. Dnes ústavou chránená sloboda prejavu občanov sa postupne stane len kúskom papiera. Ústavou chránená  suverenita (zvrchovanosť)  Slovenska nebude mať takto dlhého trvania.

Pre Progresívne Slovensko je suverenita Slovenskej republiky len bezcenná príťaž.

Je na nás zodpovedných a slobodných občanov, aby sme zabránili vzniku takejto novej totality bez skutočných hodnôt,  hovorili  o nej pravdivo,  hľadali spoločné (demokratické) cesty proti nej a hlavne sa zasadili za budovanie skutočného (reálneho) progresívneho Slovenska.

Bruno Čanády

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Stovky žien žiadali, aby Turecko neodstupovalo od Istanbulského dohovoru

0 icon

Istanbul 19. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Mustafa Kamaci/Turkish Presidency)   Stovky žien v sobotu vyšli do ulíc Istanbulu a žiadali tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, aby zmenil svoje rozhodnutie odstúpiť od Dohovoru Rady Európy o predchádzaní a boji proti násiliu na ženách a domácemu násiliu, informovala agentúra AFP. Turecko má od tohto…

Víťazom prezidentských volieb v Iráne je konzervatívec Raísí

0 icon

Teherán 19. júna 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Ebrahim Noroozi, Office of the Iranian Supreme Leader, Ebrahim Noroozi))   V prezidentských voľbách v Iráne zvíťazil konzervatívny kandidát Ebráhím Raísí. Doterajší šéf iránskej justície mal po sčítaní veľkej časti hlasov výrazný náskok pred svojimi súpermi, oznámilo v sobotu ministerstvo vnútra v Teheráne. Informovali o…

Stranu Jednotné Rusko do parlamentných volieb povedú ministri Šojgu a Lavrov

0 icon

Moskva 19. júna 2021 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Vadim Savitsky/Russian Defense Ministry Press Service, Russian Foreign Ministry Press Service)   Stranu Jednotné Rusko do jesenných parlamentných volieb povedú minister obrany Sergej Šojgu a minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Oznámil to v sobotu prezident Vladimir Putin Na zozname piatich hlavných kandidátov chýba predseda strany Dmitrij…

Britská vláda sa ospravedlnila obetiam znásilnenia, obvinený je poslanec Imran Ahmad Khan

0 icon

Londýn 19. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Stefan Rousseau)   Prokuratúra v Británii obvinila poslanca vládnucej Konzervatívnej strany zo sexuálneho útoku. Imran Ahmad Khan, ktorý v parlamente zastupuje volebný obvod Wakefield v severnom Anglicku, toto obvinenie odmieta Khan je obvinený z trestného činu sexuálneho útoku  súvisiaceho s incidentom v roku 2008 Khan je obvinený…

Prezidenti SR a Maďarska sa stretli pri zrekonštruovanom kaštieli v Borši

0 icon

Borša 19. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Roman Hanc)   Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová a maďarský prezident János Áder sa v sobotu stretli pri slávnostnom otvorení zrekonštruovaného Rákociho kaštieľa v obci Borša v okrese Trebišov. Na tomto projekte spolupracovali obe krajiny. Slovenská hlava štátu poďakovala Áderovi za osobný vklad a spoluprácu Maďarska…

Merkelová a Macron varovali pred šírením nových variantov koronavírusu

0 icon

Berlín 19. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Michael Sohn)   Nemecká kancelárka Angela Merkelová a francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok v Berlíne vyzvali krajiny Európskej únie, aby koordinovali svoju politiku opätovného otvárania hraníc a mali sa na pozore pred novými variantmi koronavírusu SARS-CoV-2 Macron podľa agentúry Reuters uviedol, že štáty EÚ musia…

Borrell vyzval libanonských politikov, aby sformovali vládu. Pohrozil sankciami

0 icon

Bejrút 19. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Jean-François Badias)   Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell v sobotu libanonských politikov kritizoval za zdržiavanie pri tvorbe novej vlády a upozornil, že Európska únia by mohla zaviesť sankcie voči osobám zodpovedným za toto zdržanie. Píše o tom agentúra AP Borrel po stretnutí s libanonským prezidentom Michelom…

Hlas-SD má informácie, že všetky nitky manipulovania vyšetrovaní vedú k Igorovi Matovičovi, tvrdí Erik Tomáš

0 icon

Bratislava 19. júna 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann, Facebook)   Členovia strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas – SD) majú informácie, že všetky nitky manipulovania policajných vyšetrovaní veľkých káuz, o ktorom hovorí tajná správa Slovenskej informačnej služby (SIS), vedú k Igorovi Matovičovi (OĽaNO). V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to povedal…

Obvinený poslanec Ján Herák sa vzdá mandátu k 30. júnu, zvyšný čas chce využiť na komunikáciu s partnermi

0 icon

Bratislava 19. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Ján Herák, ktorý bol do Národnej rady (NR) SR zvolený ako poslanec za hnutie OĽANO, trvá na záväzku vzdať sa mandátu poslanca. Národná rada zatiaľ podľa slov odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR zatiaľ nemá vedomosť o tom, že by…

Špecializovaný trestný súd prepustil trojicu obvinených z akcie Motorest na slobodu

0 icon

Bratislava 19. júna 2021 (TASR/HSP/Foto: TASR-Michal Svítok)   Trojicu obvinených z akcie Motorest prepustil Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku zo zadržania na slobodu. Rozhodnutie ešte nie je právoplatné. TASR o tom informovala Katarína Kudjáková, hovorkyňa ŠTS "Sudca pre prípravné konanie ŠTS nevyhovel návrhu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry na vzatie…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Pavol Lazar

Slovenské dôchodky v ohrození?

0icon

Dôchodky na Slovensku v ohrození! Kotlebovci od roku 2016 neustále upozorňujú na potrebný vyrovnaný štátny rozpočet a zásadnú obozretnosť pri akomkoľvek zadlžovaní. 👉 Varujú pravidelne pred tým, čo všetko spôsobí veľké zadĺženie Slovenska. 👉 Ich nespočetné upozornenia, že sociálny systém musí byť založený aj na princípe zásluhovosti, aby mohol motivovať tých,…

Ivan Štubňa

„Arbeit macht frei“ alebo „Vakcína je sloboda“

0icon

„Arbeit macht frei“ – smutne známy nápis z koncentračných táborov nacistov, známy v preklade ako prácou k slobode, práca oslobodzuje alebo práca Vás urobí slobodným. Týkalo sa to koncentrákov a cynizmus nacistov sa prejavil v tom, že keď ste neboli schopní pracovať, skončili ste v plynovej komore ako odpad. Čiže ste boli „oslobodení“ - smrťou... Dnes…

Štefan Harabin

Výzva občanov Slovenskej republiky parlamentu na okamžite odvolanie náčelníka podvodných pyramídových hier, Jána Mazáka, z členstva v Súdnej rade.

0icon

Ťažký kriminálnik Mazák sa pre Sorošovské ultraliberálne, fašistické média vyslovil, že je nehorázne u sudcu Mgr. Dalibora Miľana, ak si v súvislosti s rozhodovacím procesom viažucim aj k protipandemickým opatreniam Mikasa a vlády dovolil vykladať Ústavu. Treba mu preto okamžite zastaviť výkonu funkcie sudcu. Mazák bez najmenších pochybnosti na politickú…

Boris Mesár

Chazarská mafia už takmer zničila Ukrajinu .

0icon

Pád až na samé dno ! Ucro-stad vydal štatistiku za rok 2020 , z ktorej stávajú vlasy dupkom ! Keď som to videl prvý krát , nemohol som veriť ,že sa odvážili toto zverejniť. Demografia, priemysel, medicína, poľnohospodárstvo ... Tu sú len tie najpôsobivejšie body: V porovnaní s rokom 2013.…

Ivan Holek

Testovaním zlomené posledné zbytky hrdosti

0icon

Na Slovensku existuje rádio, ktoré o sebe tvrdí, že ako jediné má guráž. Je to hlavne preto, lebo hrá iba rockovú muziku. O rockových interpretoch je známe, že sú značne nekonvenční, alebo až rebeli. A to isté platí aj o ich fanúšikoch. Nektorí z nich sú otvorení rebeli, či už…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

TOP10: Najdrsnejšie filmové matky, z ktorých ide strach a rešpekt

0 icon

Možno by si aj ty viac poslúchal ako malý, keby tvoja mama ovládala perfektnú hru s katanou alebo dokázala odstreliť muža na niekoľko kilometrov. Vyslúžila by si tak konečne tvoj rešpekt? Nuž, nie všetci majú v reálnom živote akčnú ženu, ale všetky matky si zaslúžia náš obdiv a uznanie nielen…

Paleontológovia zistili, že najnebezpečnejšie miesto v dejinách Zeme bola Sahara

0 icon

Podľa nového dokumentu bola dlho známym, no málo študovaným ložiskom kriedového kameňa. Reč je o púšti Sahara, ktorá je viac ako len pohrebisko pre dinosaurov. Oblasť Kem Kem (Sahara) vo východnom Maroku by tiež mohla byť hlavným kandidátom na najnebezpečnejšie miesto a čas, kde prehistorické tvory Zeme trávili svoje obľúbené…

Ako prichádzajú hurikány k svojim menám a opakujú sa?

0 icon

Hurikány sa vyskytujú každý rok a niekedy môžu byť aktívne 2 alebo 3 súčasne. Používanie mien týchto búrok značne uľahčuje všetkým ľuďom komunikovať o konkrétnych hurikánoch. Meteorológovia, výskumní pracovníci, núdzový štáb, kapitáni lodí aj občania musia jasne vedieť, čo sa k nim blíži. Z tohto dôvodu Svetová meteorologická organizácia vypracúva…

Záhada nacistických pokladov: Ukrývanie nacistického pokladu. 4. časť

0 icon

Po tom, čo esesáci zistili, že sú spojenecké vojská už priam za rohom, rozhodli sa lup zakopať pod stromy. Ďalší esesáci si postupne delili iné poklady, až sa do toho zamiešal neslávne známy podplukovník Otto Skorzeny. Korisť vzal na horský svah a zakopal. Z jeho pokladu sa nikdy nič nenašlo. Po vojne…

Francúzsky umelec premieňa ulice svojimi 3D grafikami

0 icon

Bez ohľadu na to, ako si zaneprázdnený alebo do akej miery sa ponáhľaš, nie je možné si nevšimnúť prácu pouličného umelca Grafodeca . Francúzsky umelec vytvára 3D pouličné obrazy, ktoré sú také skutočné, že sa budeš musieť zastaviť a lepšie sa pozrieť, aby si sa uistil, že ten dinosaurus ťa nesleduje. Jeho graffiti sú také…

Vo svete IT

Mi 6 je jedným z najobľúbenejších Xiaomi v histórii: Prekvapí vás, koľko ľudí ho stále využíva!

0 icon

Písal sa rok 2017 a Xiaomi predstavilo svoj nový vlajkový smartón s názvom Mi 6. Spoločnosť vtedy však ešte ani len netušila, akú popularitu smartfón naberie v najbližších rokoch. Vlajkový model roku 2017 bol posledným smartfónom s fyzickými tlačidlami a rámikom pre selfie kameru, no i tak sa stále nájde…

Je možné študovať povrch exoplanét bez toho, aby sa naňho vedci pozreli?

0 icon

V novembri tohto roku sa do vesmíru dostane teleskop Jamesa Webba, ktorý bude pozorovať vesmír pomocou pokročilej infračervenej technológie, umožňujúcej vedcom vidieť veci, ktoré doteraz pozorovať nemohli, píše portál Universe Today. Do roku 2024 sa k vesmírnemu teleskopu Jamesa Webba pridá Nancy Grace Roman Space Telescope. Tento nástroj bude nástupcom Hubblovho vesmírneho…

Môžu internetové stránky vidieť vašu reálnu polohu?

0 icon

Môže webové stránky pristupovať k vašej reálnej polohe? Ide o otázku, ktorá bezpochyby zaujíma mnohých z nás. Poďme si ju preto zodpovedať. Téme sa venoval portál howtogeek.com. Čo hovorí vaša IP adresa webstránke? IP adresou označujeme sled čísiel, ktoré sú prideľované zariadeniam, ktoré sa pripájajú k internetu prostredníctvom protokolu IP. Používateľovi…

Xiaomi pre niektoré smartfóny pridáva užitočnú novinku do MIUI: Je dostupná i pre vás?

0 icon

I keď je Xiaomi mladou inovatívnou spoločnosťou, predsa nájdeme nejaké funkcie, ktoré nám spoločnosť za svoje roky pôsobnosti neponúkla. Jednou z nich je i indikátor zdravia batérie, ktorý bol doteraz pýchou amerických iPhonov. Portál Gizmochina.com nás však teraz informuje, že do MIUI sa práve teraz pomaly dostáva funkcia, ktorá bude…

Microsoft prakticky potvrdil príchod Windowsu 11, ktorý je už na spadnutie

0 icon

Veľká aktualizácia Windowsu 10, ktorá je predo dvermi, zapĺňa plátky čoraz väčšieho množstva médií. Dôvodom je, že pôvodne sa očakávala „len“ väčšia aktualizácia operačného systému. Nakoniec to však vyzerá tak, že Microsoft predstaví ďalšiu veľkú verziu Windowsu s poradovým číslom 11. Prvé úvahy, ktoré naznačovali tento krok sa objavili potom,…

Armádny Magazín

Turecko chce v Azerbajdžane vojenskú základňu. Lavrov rázne odpovedal

0 icon

Turecko, 19. júna 2021 (AM) – Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan oznámil možnosť otvorenia vojenskej základne na území Azerbajdžanu, informuje NTV. Bolo by to možné v rámci rozvoja vzťahov medzi oboma krajinami, čo bolo potvrdené podpísaním príslušného dokumentu v Šuši. „Nešlo by to nad rámec ustanov

Izraelský vojenský expert Kedmi: Analýza stretnutia prezidentov v Ženeve a čo možno očakávať v budúcnosti

0 icon

Izrael, 18. júna 2021 (AM) – Samit sa skončil. Ženeva sa ochladzuje za silným prílivom významných politických osobností a odborníkov a rôznych veľvyslancov. Bolo to zaujímavé. Bolo to realistické a vôbec nie také, aké mnohí očakávali.   Liberáli a Ukrajinci bezpochyby zažívajú tragédiu, čo je celkom pochopiteľné. Pretože ako zaobch

USA ukázali útok ničiteľa raketových systémov ​​S-400 na nepriateľskom ostrove. video

0 icon

USA, 19. júna 2021 (AM) – Americká armáda ukázala video, ktoré ukazuje, ako sa bude používať raketa Precision Strike Missile (PrSM), ktorá sa považuje za potenciálneho ničiteľa ruských PVO systémov vrátane S-400. Podľa scenára sa zbrane použili na fiktívnom ostrove obsadenom nepriateľom.   Video ukazuje, ako na ostrov najskôr zosadnú tra

Irán náhle otočil svoje vojnové lode k pobrežiu Izraela. Hrozí ďalšia ofenzíva v Gaze?

0 icon

Irán, 19. júna 2021 (AM) – Skupina iránskych vojnových lodí nachádzajúcich sa v Atlantickom oceáne nečakane zmenila smer a smeruje do Stredozemného mora. Podľa sýrskych informačných zdrojov môžu iránske lode demonštrovať Izraelu svoju prítomnosť v blízkosti izraelských hraníc, pravdepodobne môžu vplávať aj do sýrskych prístavov.   Je pozoruhodné,

Alexander Rogers: FED privádza Američanov do nového poddanstva. Skončí to ako pražské defenestrácie?

0 icon

USA, 19. júna 2021 (AM) – Existuje čoraz viac informácií o tom, čo sa deje na trhu rezidenčných nehnuteľností v Spojených štátoch. A je príznačné, že sa to rovnako nepáči pravicovým konzervatívcom z radov Trumpových podporovateľov aj ľavému krídlu Demokratickej strany.   Najväčší svetový investičný fond „Black Rock“ (Black Rock), ktorý…

Svetlo sveta

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

Je dovolené, aby katolík, ktorý je súčasťou inej sekty pristupoval k sviatostiam?

0 icon

Otázka: Je to v poriadku keď človek, ktorý je v sekte napr. scientológii prehlasuje, že každý kresťan katolík môže byt v sekte a pristupovať k sviatostiam? Odpoveď o. Gajdoš, predseda liturgickej komisie: V Kristovej cirkvi sa vždy považovalo zapretie viery za jedno z najvážnejších previnení – spolu s vraždou a…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali