Predstavujeme rečníkov a umelcov prvého dňa na kongrese v Budapešti

Bratislava 3. augusta 2021 (HSP/TK KBS/Foto:iec2020.hu)

 

O mesiac – od 5. do 12. septembra – sa uskutoční 52. medzinárodný eucharistický kongres v Budapešti. Zúčastnia sa na ňom viacerí slovenskí biskupi. Vyvrcholením kongresu bude záverečná svätá omša za účasti pápeža Františka (12. septembra o 11:30)

Pápež František
Pozvánka na pápeža Františka, ktorý príde do Budapešti

Podujatie sa malo pôvodne uskutočniť v septembri 2020. V dôsledku pandémie bolo presunuté na rok 2021. Pôjde o historickú udalosť 83 rokov od doby, keď Budapešť po prvý raz hostila Medzinárodný eucharistický kongres: to bolo v roku 1938, a daný kongres bol 34. v poradí. Dejiskom programu eucharistického kongresu – prednášok, svedectiev a diskusií – v dňoch 6. – 10. septembra – bude sála Hungexpo. Záujemcovia o účasť na 52. medzinárodnom eucharistickom kongrese sa môžu registrovať na internetovej stránke www.iec2020.hu (anglicky, nemecky).

Zahraničnými hosťami na podujatí budú niekdajší predseda Pápežského výboru pre medzinárodné eucharistické kongresy a dlhoročný ceremoniár sv. Jána Pavla II. Mons. Piero Marini z Talianska, kamerunský biskup Joseph-Marie Ndi-Okalla, emeritný prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí guinejský kardinál Robert Sarah a chaldejský patriarcha Babylónie z Iraku kardinál Louis Raphaël Sako.

Prídu aj mjanmarský kardinál Charles Maung Bo, nigérijský kardinál John Onaiyekan, luxemburský kardinál Jean-Claude Hollerich, taliansky kardinál Angelo Bagnasco, kórejský kardinál Andrew Yeom Soo-jung a z Indie kardinál Oswald Gracias. V programe vystúpia aj taliansky biskup Massimo Camisasca, zakladateľ katolíckej komunity Shalom Moyzes Azevedo z Brazílie, predstavitelia komunity Cenacolo, zakladateľ katolíckej komunity Cor et Lumen Christi Damian Stayne a ďalší. Súčasťou kongresu bude aj slávenie Eucharistie v dialekte rómskych Lovárov.

 

Kto vystúpi ako prvý?

Csaba Böjte, Konstantin Szabó, bývalý pápežský ceremoniár Piero Marini, „nepriestrelný kardinál“ Orani João Tempesta – iba niekoľko z osobností, ktorých si budeme môcť vypočuť na Hungexpo v pondelok, 6. septembra. Organizačný tím pri tejto príležitosti predstavuje rečníkov a umelcov tohto dňa. Na uvedenom programe sa je možné zúčastniť po registrácii a zakúpení si lístka. Lístok zahŕňa teplý obed, v prípade, že si zadovážite celotýždenný alebo trojdňový lístok, mestskú hromadnú dopravu môžete využívať zadarmo.

 

Ranná modlitba s Andrásom Veresom

Na rannej modlitbe, ktorá sa začína o 8:45, sa bude s účastníkmi kongresu modliť győrski diecézny biskup, predseda Konferencie biskupov Maďarska. András Veres ako bohoslovec Jágerskej arcidiecézy študoval teológiu na Jágerskej teologickej vysokej škole, neskôr na Teologickej akadémii Petra Pázmánya. V roku 1983 sa stal členom kolégia Collegium Germanicum Hungaricum v Ríme, kde študoval na Pápežskej Gregoriánskej univerzite, neskôr na Alfonziánskej akadémii, kde získal licenciát z morálnej teológie.

Po získaní doktorátu v roku 1989 pôsobil od roku 1990 ako učiteľ teológie a prefekt Jágerského kňazského seminára a docent Teologickej fakulty Katolíckej univerzity Petra Pázmánya. Dva roky zastával funkciu rektora Pápežského maďarského inštitútu v Ríme. Od roku 1998 pôsobil osem rokov ako sekretár Konferencie biskupov Maďarska. Za biskupa bol vysvätený pápežom Jánom Pavlom II. v roku 2000 v Bazilike sv. Petra v Ríme. Pápež František ho v roku 2006 vymenoval za biskupa Győrskej diecézy.

 

Katechéza „nepriestrelného biskupa“

Deň bude pokračovať o 9:30 katechézou „nepriestrelného biskupa“. Orani João Tempesta, arcibiskup Rio de Janeiro prežil dve ozbrojené lúpeže a pouličnú prestrelku, významne sa angažuje v pomoci núdznym a pevne verí, že sa Rio jedného dňa stane miestom známym nielen pre svoje prírodné krásy, ale najmä pre láskyplné spolužitie tamojších obyvateľov. Orani João Tempesta vstúpil po maturite do rádu cisterciánov. V roku 1974 bol vysvätený za kňaza, pôsobil ako duchovný na fare.

V roku 1997 sa stal biskupom São Jose do Rio Preto a v roku 2004 arcibiskupom arcidiecézy Belém. V roku 2009 bol Tempesta vymenovaný za arcibiskupa Rio de Janeiro a roku 2013 bol hostiteľom Svetových dní mládeže. Pápež František ho o rok neskôr povýšil do hodnosti kardinála.

 

Pozývame do tanca!

Bezodnú pokladnicu ľudového umenia otvorí a ochutnávku z jej skvostov ponúkne 8 párov tanečného súboru Bihari, ktorého zakladateľom je choreograf Ferenc Novák. Začiatky tanečného súboru siahajú do roku 1954, kedy v zložení 20-22 párov začali prinášať poklady dedičstva maďarských ľudových tancov na javisko. Za nasledujúce desaťročia sa vďaka súboru zoznámili s maďarskými ľudovými tancami mnohé generácie a meno Bihari sa stalo pojmom spätým s umením ľudových tancov.

 

Život kňaza v diktatúre

Program pokračuje svedectvom Konstantina Szabóa, gréckokatolíckeho kňaza. Dnes pôsobí ako kaplán v obci Sislóc, za kňaza študoval, aj kňazskú vysviacku prijal v tajnosti. V roku 1945 boli gréckokatolícki kňazi nútení, podľa Stalinovho nariadenia, pripojiť sa k ortodoxnej cirkvi. Mnohý sa však vzpriečili voči tejto asimilácii, týchto následne popravili, alebo odvliekli do gulagov.

Konstantin Szabó sa narodil do kňazskej dynastie. Rozhodnutie pokračovať v šľapajach rodiny si od neho vyžadovalo veľkú dávku každodennej ostražitosti, pričom u Eleméra Ortutayho študoval teológiu. Na tie časy si spomína nasledovne:

Chodil som k nemu potajme na súkromné hodiny, nevedel som však, koľko študentov učí okrem mňa. Čoraz častejšie nás pozorovali, tak som tam namiesto poznámok chodil raz s bonboniérou, inokedy s kyticou, ako keby som sa bol vybral na návštevu, chodil som rôznymi obchádzkami, aby som sa človeku tajnej služby čo najviac vyhol.“

Celá rodina išla do veľkého rizika. Kňazské rodiny boli v časoch diktatúry vysoko pozorované štátnou bezpečnostnou službou. „Prišla chvíľa, bod zlomu, kedy som si povedal, že to ďalej nepôjde, vzdávam sa. Ujo Elemér mi vtedy poslal lístok: »Chlapče – bolo to moje krycie meno – dávaj si pozor, aby si nezabuchol za sebou dvere, niekedy je totiž veľmi ťažké ich otvoriť«. Táto myšlienka zostala vo mne navždy“ – rozpomenul sa neskôr na štyri náročné roky štúdia. Na prvú samostatne slúženú liturgiu si počkal až do roku 1989.

 

Na ceste obnovy

Svätú omšu po svedectve bude celebrovať Piero Marini, bývalý majster Úradu liturgických slávení Najvyššieho veľkňaza, prezident Pápežského výboru pre medzinárodné eucharistické kongresy. Arcibiskup Piero Marini bol ceremoniárom troch pápežov: Pavla VI., Jána Pavla II. a Benedikta XVI. Od roku 2007 je prezidentom Pápežského výboru pre medzinárodné eucharistické kongresy. Arcibiskup Marini sprevádzal sv. Jána Pavla II. na 76 jeho cestách. Arcibiskup všetky tieto cesty absolvoval dvakrát, keďže všetkým návštevám pápeža predchádzala aj jedna prípravná pracovná cesta.

Arcibiskup Marini stál pri svätom Jánov Pavlovi II. aj v roku 1897 v Santiago de Chile v Parku O´Higgins, kedy počas svätej omše vrazili do davu pancierové vozidlá. Účinkom slzného plynu sa nevyhol ani sám Svätý Otec. Na konci liturgie zaznelo pápežovo mocné volanie: „Láska je silnejšia!“. Arcibiskup Marini navštívil Maďarsko už mnohokrát. O Budapešti a septembrovej svetovej udalosti sa vyjadril nasledovne:

Je to skutočné európske mesto, v pravom slova zmysle! Maďarský národ je taktiež pravým európskym národom, s vlastnými charakteristickými črtami. Maďarsko je v súčasnosti srdcom Európy. Verím, že nám Kongres pomôže povzniesť sa nad túto epidémiu. Môže byť znakom obnovy nielen pre Maďarsko, ale aj pre celý svet.”

 

Hudba v hlavnej úlohe

Potom pokračuje hudobný program. Vystúpi speváčka Éva Bolba, ktorú pevný vzťah k hudbe a javisku sprevádza odmalička, študovala spev a klavír, ale je aj nadanou tanečnicou. Vyštudovala jazzový spev na Hudobnoumeleckej Univerzite Franza Liszta, je stálym hosťom skupiny Hot Jazz Band.

Skoré popoludnie nám aj v pokračovaní spestrí hudba. Na javisku uvítame Dievčenský spevácky zbor Magnificat, ktorý pokračuje v tradícii Detského, neskôr Detského a mládežníckeho speváckeho zboru Magnificat založeného v roku 1990 Valériou Szebellédi. Zbor nadobudol svoju súčasnú podobu v roku 2009, jeho členmi sú niekdajší žiaci hudobného odboru Základnej školy Ferenca Erkela v mestskej časti Terézváros.

Zbor organizuje od svojho založenia samostatné koncerty v kostoloch, ale sa každoročne zúčastňujú aj kardinálskych svätých omší v Bazilike svätého Štefana. Spievajú nielen doma, ale aj v zahraničí. Získali Veľkú cenu Európskych zborov, sú dvojnásobným víťazom Zborovej olympiády, dvakrát im bola udelená aj cena divákov, ako aj cena Mihálya Vitéz Csokonaiho, a cena Združenia maďarských zborov, orchestrov a ľudovej hudby – KÓTA.

 

Csaba Böjte – o nádeji

Po obede a hudobnom bloku si budú môcť záujemcovia môcť vybrať z palety prednášok. Csaba Böjte nám vo svojej prednáške s názvom Viera Krista – naša viera – pastierska služba medzi deťmi priblíži nádej. Pred viac ako 25 rokmi sa medzi ruinami komunistickej diktatúry v Rumunsku v obci Deva začala záchrana detí. Zo začiatku ponúknutím obedu, večere hladujúcim. Bolo to obdobie, kedy sa Csaba Böjte dostal do obce. Prvým zachráneným dieťaťom bolo opustené 8-mesačné dievčatko nájdené na stanici.

Sieť domov projektu ponúkla odvtedy jedlo, domov a výchovu k viere 6000 deťom. Csaba Böjte je vyučeným mechanikom. Smrť svojho otca – básnika označil za zlomový bod vo svojom živote. Potajme sa prihlásil do františkánskeho rádu, za kňaza bol vysvätený v roku 1989. Podľa jeho slov „sme sa všetci narodili na tento svet s určenou úlohou a je dôležité, aby sme hodnoty a nadanie, ktoré nám boli dané, v tomto svete zúročili“.

 

S kamerunským biskupom pri prameni

Eucharistia – prameň dobroty“- znie názov prednášky kamerunského biskupa Josepha-Marie Ndi-Okallu. Kňazskú vysviacku prijal v roku 1983, v roku 2016 bol menovaný za biskupa Mbalmayo. Doktorát z dogmatiky získal na bonnskej univerzite. Je autorom mnohých kníh a článkov. Kamerun je krajina známa pre svoje nerastové bohatstvo – a to najmä zlato a diamant – napriek tomu žije viac ako 40 % obyvateľstva v neúnosnej chudobe.

Okrem chudoby súžia ľudí aj násilné, krvavé konflikty a útoky radikálnych náboženských skupín. Joseph-Marie Ndi-Okalla vynakladá významné úsilie v oblasti medzináboženského dialógu a spoločenského mieru.

 

Biblia očami ženy

Láska hovorí, vykroč! – Eucharistia a kresťanský život – týmito myšlienkami sa zaoberá vo svojej prednáške Mary Healy. Je biblistom Semináru Najsvätejšieho srdca v Detroit, tiež vysokoškolský docent. Patrí medzi tie tri ženy sveta, ktoré boli v roku 2014 pápežom Františkom vymenované do služby Pápežskej biblickej komisie.

Je to pracovná skupina pozostávajúca z dvadsiatich ľudí, ktorí sa každoročne stretnú v Ríme. Diskutujeme o otázkach týkajúcich sa fungovania cirkvi, so snahou zladiť ho s učením Biblie.“ – priblížila činnosť komisie Mary Healy. Myslí si, že hlas žien nie je zatiaľ primerane počuť v oblasti teológie, biblických štúdií, ako ani v rámci cirkvi.

My ženy rozmýšľame o Biblii iným spôsobom ako muži. Navzájom sa tak dopĺňame. Mám na mysli napríklad state o manželstve, rodine, deťoch. Iný spôsob zmýšľania sa však dotýka nielen spomínaných oblastí, ale týka sa celej Biblie ako takej, rovnako aj teológie. Intuitívnosť žien im dáva možnosť objaviť mužskému zmýšľaniu skryté súvislosti.“

 

Tajomstvá našej viery

Dôverný vzťah s Bohom prostredníctvom Eucharistie – takto znie názov prednášky Damiana Stayne-ho. Je výnimočným hosťom kongresu.

Kontrolné vyšetrenie v onkologickom ústave nepreukázalo prítomnosť nádoru.“ – o takýchto a podobných skúsenostiach referujú tí, ktorí sa už zúčastnili kurzov a spoločných modlitieb vedených Damianom Stayne-om. Počas rokov jeho služby sú to už tisícky ľudí na piatich kontinentoch sveta, ktorí sa uzdravili z telesných a psychických ťažkostí, prijali proroctvá, ktoré im zmenili život a nechali sa naplniť Duchom Svätým.

Damiana sme už mohli niekoľkokrát privítať aj v Maďarsku. V roku 1983 sa vzdal kariéry a vycestoval do Paríža, aby tam nadobudol skúsenosti s katolíckymi spoločenstvami. V spoločenstve Jeruzalem sa ho hlboko dotkla monastická a mystická tradícia cirkvi, jednoduchosť a krása; v Komunite Emanuel ho zase uchvátila sila obnovy v Duchu Svätom a charizmatická služba. Pocítil, že ho Boh volá k založeniu komunity, ktorá tieto hodnoty zjednocuje. Po siedmich rokoch strávených pôstom a modlitbou v Anglicku založil v roku 1990 komunitu Cor et Lumen Christi (Kristovo Srdce a Svetlo).

 

Viac článkov s náboženskou tematikou nájdete v kategórii Svetonázor.

Pošlite nám svoj príbeh s Bohom.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Hygienici upozorňujú na nebezpečný výživový doplnok

0 icon

Bratislava 27. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-ÚVZ SR)   Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR varuje pred zdraviu nebezpečným výrobkom – výživovým doplnkom Křemelina "V predmetnom výrobku analýza preukázala obsah ortuti nad maximálne povolenou hodnotou," informovali hygienici. Konkretizovali, že ide o 400 g prášok s dátumom minimálnej trvanlivosti 10/2024 a číslom šarže 201001.…

Nóri oslavovali zrušenie reštrikcií, polícia riešila desiatky výtržností

0 icon

Oslo 27. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/NTB-Naina Helen Jama)   Polícia v Nórsku v nedeľu hlásila desiatky narušení verejného poriadku a násilných potýčok vrátane hromadných bitiek vo veľkých mestách po tom, ako ľudia zaplnili ulice, bary, reštaurácie i nočné kluby a oslavovali ukončenie pandemických obmedzení, ktoré trvali viac než rok. Informovala o…

Miliardár Janeček si brúsi zuby na Hrad a chce, aby sa volilo jeho vlastnou metódou

0 icon

Praha 27. septembra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Facebook,Sputnik-Ralf Hirschberger)   V politickom zápolení o Hrad sa môže čoskoro objaviť nový kandidát. Matematik a český miliardár Karel Janeček zvažuje, že vstúpi do politiky a bude chcieť presadiť prezidentskú voľbu vlastným systémom. V pondelok to uviedol server Lidovky.cz s odkazom na dva informované zdroje Štyridsaťosemročný…

Francúzski biskupi na ad limina: Integrácia migrantov i zneužívanie

0 icon

Vatikán 27. septembra 2021 (HSP/TK KBS/RV/Foto:TASR/AP - L'Osservatore Romano, Pool)   Pápež František prijal druhú skupinu francúzskych biskupov, ktorí pricestovali na návštevu ad limina apostolorum Stretnutie so Svätým Otcom bolo ako zvyčajne rozhovorom, ktorý tentoraz trval dve a pol hodiny. Jednou z hlavných tém bolo nedávne motu proprio, ktorým František…

Nemecké voľby: Porážka „extrémneho centrizmu“ CDU/CSU a nevýrazné víťazstvo SPD. O slovo sa hlásia Zelení, autentickí ľavičiari a konzervatívci

0 icon

Bratislava 27. septembra 2021 (HSP/Foto:SITA/AP-Markus Schreiber, TASR/AP-Wolfgang Kumm, Thilo Schmuelgen)   Nemecké parlamentné voľby sú za nami. Dozvedeli sme sa, že tesne zvíťazila SPD, ktorá by tak mala mať po dlhšom čase svojho kancelára. Získala 25,7 percenta hlasov Večný status quo liberálnej demokracie Voľby ukázali niekoľko podstatných vecí, o ktorých sa…

Na Slovensku pribudlo 121 prípadov nákazy novým koronavírusom

0 icon

Bratislava 27. septembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Prostredníctvom 1518 vykonaných RT-PCR testov odhalili v nedeľu (26. 9.) na Slovensku 121 prípadov nákazy novým koronavírusom. Obete nepribudli. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) na internetovej stránke covid-19.nczisk.sk "Z pozitívne testovaných PCR testami nebolo 63 percent zaočkovaných," priblížilo Ministerstvo zdravotníctva…

Šéfkuchárka upozornila na najhoršie chyby, ktoré môžeme robiť počas prípravy vajec

0 icon

Bratislava 27. septembra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:Sputnik-Natalja Gorschkowa, Pixabay)   Vajcia sú typickým raňajkovým jedlom a na rozdiel od niektorých našich ďalších obľúbených jedál - vaflí alebo palaciniek - sú zdravým spôsobom, ako začať deň. Vajcia zvyšujú "dobrý cholesterol" a majú ďalšie zdravotné výhody, vrátane poskytovania dobrého prísunu bielkovín, vytvárania svalov, posilňujú…

Máme ďalšieho vinníka. Ľudskoprávne organizácie. Podľa Krčméryho by nemali v čase pandémie poúčať ľudí o ich právach

0 icon

Bratislava 27. septembra 2021 (HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Sme na začiatku tretej vlny pandémie. Nálady v spoločnosti sú rôzne, medzi odborníkmi však začalo prevládať ukazovanie prstom na neočkovaných ľudí, ktorí podľa nich najviac ochorenie šíria. Najnovšie začínajú odborníkom vadiť aj ľudskoprávne organizácie. Prečo? Na túto tému diskutovali v televízii TA3 dvaja odborníci,…

Zásadné výhrady k návrhu zákona o osobnom dôchodkovom produkte má aj rezort financií

0 icon

Bratislava 27. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel, Pixabay)   Po rezorte hospodárstva má zásadné výhrady k návrhu zákona o osobnom dôchodkovom produkte aj Ministerstvo financií SR. Rezortu práce a sociálnych vecí zaslalo k tomuto návrhu 26 zásadných pripomienok. Ministerstvo vedené Igorom Matovičom (OĽaNO) považuje návrh zákona za neúplný a nedostatočný, keďže…

Hviezdu sociálnych sietí Zuzanu Plačkovú zadržala NAKA. Belousovová v tejto súvislosti spomína Sulíka

0 icon

Bratislava 27. septembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Foto:Instagram)   Kontroverznú slovenskú playmate, hviezdu reality show a populárnu influencerku na sociálnych sieťach Zuzanu Plačkovú dnes spoločne s jej manželom zadržali policajti. Informoval o tom portál tvnoviny.sk s tým, že polícia dnes v súvislosti s drogami zasahuje na viacerých miestach Zuzana Strausz Plačková a…

Podkasty

Video Podcast

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marek Brna

Ivermektin do lekární bez predpisu!

0icon

Prihováram sa našim politikom. Pôvodne som chcel v texte začať každú vetu nejakou škaredou nadávkou, ale rozmyslel som si to. Politici, na Ivermektin pri liečbe Covidu som vo svojom okolí počul len chválu. A dokonca aj o tom určenom pre kone či ovce. Politici, Ivermektin je podľa odborných štúdií najbezpečnejší…

Gustáv Murín

Očkovacia propaganda pritvrdzuje - až do absurdna

0icon

Od počiatku tejto umelo zdramatizovanej (napr. aj falošne pozitívnymi testami a manipuláciou so štatistikami hospitalizovaných) pandemickej situácie registrujeme u nás absenciu verejnej odbornej diskusie a následné bezradné, agresívne, neúspešné zásahy do života celej spoločnosti vedenej bandou plagiátorov. Nevedomosť vedie ku katastrofickým následkom. A tie sa dostavili. Len si stručne zhrňme,…

Andrej Sablič

Komu niet rady, tomu niet ani pomoci!!!

0icon

Spravil som vše, preto, aby si táto spoločnosť uvedomila kam smeruje a, čo je tomu na príčine. Žiaľ spoločenská hlúposť, ktorej začínajú podliehať aj jedinci derúci sa k moci sa množí exponenciálne tak ako, aj prázdne peniaze, ktoré sú nositeľom tejto hlúposti. Nuž a tak na záver tohoto seriálu článkov…

Pavel Jacz

Matovič je najšikovnejší slovenský politik. Žiaľ, iba ….

0icon

  (Zdroj Sputnik News) To, čo sa dnes deje v spoločnosti, v politike, na štátnych úradoch a najmä v policajných a s nimi súvisiacich zložkách, ktoré majú dbať na dodržiavanie zákonov je výslednica ťaženia súčasnej klapkovo jednosmernej „najprofesionálnejšej“ slovenskej vlády v histórii (aspoň si myslím, že „šikovnejšía“ nebola žiadna doteraz),…

Boris Mesár

1. Nórsko : COVID je sezónna chrípka ? 2. Členovia kongresu USA a ich zamestnanci sú oslobodení od Bidenovho očkovacieho mandátu 3. Prečo je na celom svete zrazu extrémne vážny nedostatok pracovníkov? 4. ZAOČKOVANÁ SLOVENSKÁ HEREČKA ŠVIDRAŇOVÁ DOSTALA COVID

0icon

1.Koronavírus možno teraz zaradiť do jedného z niekoľkých respiračných ochorení so sezónnymi odchýlkami, uviedol Geir Bukholm, zástupca riaditeľa Nórskeho inštitútu verejného zdravia (NIPH). Za posledný rok a pol bol Covid-19 klasifikovaný ako všeobecne nebezpečná choroba. To sa však môže čoskoro zmeniť, pretože asistent riaditeľa Nórskeho inštitútu verejného zdravia (NIPH) Geir Bukholm…

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Nebudeš veriť vlastným očiam! Tieto zvieratá sa očividne roztápajú

0 icon

Zima je už definitívne za nami a blížime sa k tým neznesiteľným horúčavám, ktoré nás čakajú v lete. Predstav si ten pocit, že sa roztápaš. Ako čokoláda, ktorú si nechal na slnku dlhšie, ako bolo potrebné. Presne tak sa v lete cíti nejden človek. A nie len ľudia zdieľajú tieto…

Dunkerque a 2. svetová vojna (5. časť)

0 icon

 Aj napriek hrdinstvu preukázanom v Dunkerquu a úspešnou evakuáciou prevažnej väčšiny spojeneckých vojsk išlo o potupnú porážku. Hitler nariadil, aby na oslavu vyzváňali tri dni zvony a Churchill pochmurne poznamenal: „Evakuáciou sa vojny nevyhrávajú“. Pokračujeme v poradí piatou časťou článku o situácii vo francúzskom meste Dunkerque počas druhej svetovej vojny.…

Čo sa stane s tvojim telom, ak budeš piť len čistú vodu?

0 icon

Všetci dobre vieme, aké zdravotné ťažkosti nám môžu spôsobiť rôzne sladené nápoje - od obezity až po cukrovku a srdcovo-cievne problémy. Avšak ako bude naše telo reagovať, ak tieto nápoje kompletne vyradíme z nášho "jedálnička" a začneme piť výhradne čistú vodu? 1. Schudneš

Prečo na svete existujú len 4 farby pasov a aký majú význam?

0 icon

Je jasné a celkom logické, že každá krajina na svete má svoj vlastný pas a jeho vyhotovenie. Čo však majú všetky pasy spoločné, je farba obalu. Existujú iba štyri základné farby, ktoré sa používajú na cestovných pasoch po celom svete. Každá krajina má svoje vlastné dôvody pre výber jednej z týchto štyroch farieb,…

TOP 10 dôvodov, kvôli ktorým je ťažké byť nadpriemerne vysoký

0 icon

Máš dva metre a stretávaš sa denno denne s problémami, ktoré ti tvoja výška spôsobuje? Samozrejme, nemajú to ľahké ani nízki ľudia... No v dnešnom príspevku dáme priestor vtipným situáciam, do ktorých sa dostávajú tí nadmerne vysokí. Život nie je vždy jednoduchý a to dokazujú aj nasledujúce fotografie.  1. Keď…

Armádny Magazín

Šéf ruskej rozviedky Naryškin vysvetlil údajné akustické útoky na americkú ambasádu na Kube

0 icon

Rusko, 27.september 2021 (AM) – Vedúci zahraničnej spravodajskej služby Sergej Naryškin v komentári k informáciám o záhadnom „kubánskom syndróme“ odhalil podrobnosti o niektorých tajných experimentoch USA, ktoré sa uskutočnili v sovietskych časoch. Americkí experti podľa Naryškina skúmali spôsoby, akými elektromagnetické žiarenie ovplyvňuje ľudský mozog, aby sa

Alijev odtajnil neznáme podrobnosti o Putinovi a Karabachu

0 icon

Azerbajdžan, 27.september 2021 (AM) - Azerbajdžanský prezident Ilham Alijev odtajnil neznáme podrobnosti súvisiace s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a konfliktom v Náhornom Karabachu. Alijev poznamenal, že komunikácia s arménskym vedením prebehla cez Putina: sprostredkoval správy Pašinjanovi. Putin bol o vojne i

Ako to je v naozaj s Wagnerovcami? Šéf ruskej diplomacie Lavrov aj premiér Mali vysvetľujú

0 icon

Mali, 27.september 2021 (AM) – Predseda vlády republiky Mali Shogel Kokalla Maiga reagoval na obvinenia Francúzska, že krajina sa uchýlila k pomoci ruskej armády prostredníctvom agentúry Wagner. Podľa politika si za to môžu sami Francúzi: „Boli sme do určitej miery opustení uprostred letu.“   Francúzsky m

Zverejnené zábery Putina a Šojgua v tajge

0 icon

Rusko, 27.september 2021 (AM) – Médiá zverejnili zábery ruského prezidenta Vladimira Putina a ruského ministra obrany Sergeja Šojgua v tajge - hlava štátu a vedúci ministerstva obrany tam boli začiatkom septembra. Na záberoch je vidieť Putina počas jeho dovolenky s udicou v ruke, na prechádzke v horách, plavbe loďou po rieke. Putin…

Podpora operácií vo vzdialených a drsných prostrediach. Pentagon začal vyvíjať mobilné jadrové reaktory

0 icon

USA, 26.september 2021 (AM) – Program na výrobu mobilných jadrových reaktorov pre armádu, ktorý bol spustený v USA, naberá na obrátkach. Podľa Miltary.com bude väčšina prác vykonaná v jadrovom laboratóriu v Idahu.  

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali