Je predstavenie módnej kolekcie značky Dobrá voľba skutočne dobrou voľbou?

Bratislava 19. januára 2020 (HSP/Foto:TASR-Marko Erd)

 

Úvodné slovo predsedu T. Druckera, v ktorom schematicky prezentoval ideu tzv. sociálneho  charakteru štátu, bolo ideologickým predvojom toho, čo nasledovalo. Drucker  konštatoval, že jeho  strana dobrá voľba je stranou  so sociálnym programom, ktorí viacerí analytici nazývajú klonom Smeru.  Určite dobre poslúži presadzovaniu koncepcie sociálneho štátu v budúcnosti ak by Smer postupne slabol na politickej scéne. Podľa Druckera sú iní a chcú prinášať najmä  výsledky. Je dôležité analyzovať čo vlastne táto strana ponúka, lebo sa tvári ako nová, hoci sú v nej staré tváre slovenskej politiky a nielen politiky ale aj štátnych, samosprávnych a súkromných štruktúr

Na snímke Tomáš Drucker

V prezentácii programu vzápätí pokračovala K. Cséfalvayová (účelovo preskočila už do tretej politickej postele Sieť, Most, Dobrá voľba), ktorá začala  tvrdením, že Drucker má víziu, a preto sa pridala k tomuto projektu. Pokračovala tvrdením, že jedným z hlavných problémov, ktoré bude treba riešiť, je demografická kríza, ktorá podľa nej  prichádza na Slovensko. To len dokazuje nekompetentnosť Cséfalvayovej, ktorá nechápe, že demografická kríza Európy je problémom, drvivej väčšiny európskych národov, ktoré vymierajú niekoľko desaťročí (index plodnosti žien). Slovenský národ nie je výnimkou, po sociálnoekonomických zločinoch ponovembrových vlád v SR, začal slovenský národ veľmi rýchlym tempom vymierať. Čiže demografická kríza neprichádza na Slovensko, ale je už realitou bez ohľadu na to, čo si ona myslí. To, či sa zvolia rôzne kritériá oficiálnych štatistických údajov, je nepodstatné, lebo všetky zvolené kritériá poukazujú len na jeden fakt: demografický kolaps a implózia slovenského národa, spolu so stúpajúcou natalitou len istého etnika sú najväčším problémom pre sociálny a dôchodkový systém v SR.

Za 30 rokov toto nikto v rovine politického riadenia štátu neriešil, ale v posledných 15 rokoch, keď sa intenzívne začínajú prejavovať katastrofálne dôsledky sociálnoekonomických zločinov po roku 1989, ktoré sú katalyticky umocňované potratovou genocídou slovenského národa, sa zobudili zaspatí „vedci“ a prognostici v SAV, a trochu už i slovenskí politici. Paradoxom je, že nezodpovední politici (všeobecne), ktorí toto spôsobili, to chcú ísť riešiť. Ďalším paradoxom je, že riešenia, ktoré politici (i Cséfalvayová, Dobrá voľba) ponúkajú, sú len rozprávkami s navonok pekným obsahom, v ktorých absentujú základné principiálne predpoklady pre zastavenie vymierania slovenského národa.

Kauzálne dôsledky nebudú mať pozitívny efekt, ktorý tak veľkolepo prezentujú. Naivná Cséfalvayová ignoruje fakt, ktorý nedokáže pochopiť, že zabitie 1,4 milióna nenarodených detí (to sú len oficiálne údaje) na území Slovenska počas niekoľkých desaťročí platnosti ohavného potratového zákona z čias socializmu, nemôže mať iný logický efekt, ako ten, ktorý dnes SR prežíva: vymieranie. Slovensko je malý národ a preto takéto konanie, má oveľa závažnejšie dôsledky ako pri veľkých národoch. Ako to Cséfalvayová myslí s demografiou, už ukázala svojím (nie jedným)  hlasovaním o sprísnení potratovej legislatívy na Slovensku.

Napriek tomu riešením, podľa Cséfalvayovej, je dobrá a silná rodinná politika, čo je iste ľúbivé ideologické heslo, ktoré upúta určité percento naivných voličov, len škoda že to nekorešponduje s jej dovtedajšími reálnymi skutkami v parlamente. Čo je dobrá a silná rodinná politika podľa Cséfalvayovej, ktorá sa tvári ako expert na túto oblasť? Hneď z prvej vety je vidieť ako rozumie tomu, čo hovorí. Podľa nej princípom takejto politiky je, aby občania SR neodchádzali do zahraničia, ale aby sem prichádzali a nebáli sa zakladať rodiny.

Tu je jasne vidieť, že Cséfalvayová nechápe elementárny význam slov, ktoré používa, napríklad termín princíp. Nuž, keď pri predstavovaní programu politickej strany politik nevie rozlíšiť význam slova princíp od slova cieľ, tak akú kvalitu môže mať to, čo ponúka voličom? Okamžité propagovanie nájomného bývania je už štandardným a populárnym sľubom slovenských politikov, ktorý však nikto nezrealizoval. Podpora nájomného bývania, podľa nej, musí byť prioritou novej vlády, a nie vytvárať nové sídliská pracujúcej chudoby. Je evidentné, že koľko pracujúcich ľudí v SR je na hranici chudoby zjavne táto osoba nemá ani tušenia keď drvivá väčšina ľudí žije od výplaty do výplaty, bez možnosti zlepšenia sociálneho statusu.

Podľa nej treba vraj zabezpečiť dostupné bývanie všade tam, kde je potrebné, čo je iste veľkým a prevratným objavom na politickej scéne, ktorý si zaslúži nobelovku za sociálne vedy (ak by existovala). Avšak realita je taká, že občania, ktorí si chcú založiť rodinu a mať deti, nemajú inú možnosť ako hypotékové otroctvo do konca života.

Podľa nej viac detí v rodine nesmie byť trestom a oni chcú odmeniť ľudí za to, že prevezmú bremeno zodpovednosti mať deti. Toto je už tak primitívna propaganda, ktorá upúta už len naivných zúfalcov. Odkedy je úlohou štátu odmeňovať rodičov za to, že zodpovedne darujú život deťom? Jej deklarované riešenie spočíva v príprave opatrení na zníženia daní pre pracujúcich rodičov (čo je iste správne a nespochybniteľné), ktoré zázračne objavili i v tejto strane (podobne ako aj v iných).

Problémom je Cséfalvayovej dôveryhodnosť, pretože odkedy je táto osoba v parlamente, tak sa nikdy o rodinnú politiku nezaujímala, ani nenavrhovala skutočné prorodinné legislatívne návrhy. Je doslova ilúziou, že ak sa k tomu pridá zvýšený počet dovolenkových dní, tak ľudia na Slovensku, podľa nej, asi začnú mať nejakým zázrakom viac detí. Zvláštne chápanie kauzality a logiky v podaní Cséfalvayovej pokračovalo keď začala fantazírovať o flexibilnom rodičovskom príspevku a zabezpečení dostatočného počtu škôlok rôzneho druhu, kam majú rodičia odložiť malé deti od útleho detstva, aby mohli ísť budovať svetlé zajtrajšky. Tým sa vraj zladí osobný, rodinný a pracovný život,  čo je jeden z veľkých problémov na Slovensku podľa expertky Cséfalvayovej.

To, že týmto tvrdením, ktoré vydáva za riešenie, Cséfalvayová len dokázala, že nechápe pojem rodina a rodinný život, zjavne nikomu z prítomných  neprekážalo. Totiž, ak niekto považuje za rodinný život to, že sa musí (z ekonomicko-sociálnych dôvodov) alebo sa má zbaviť svojho malého dieťaťa tak, že ho zverí do rúk cudzím ľuďom (štátu alebo súkromníkovi v inštitucionalizovanom ústave ideologickej indoktrinácie detí, ktorými sa tieto zariadenia postupne stávajú), tak to je prejavom socialistického a marxistického cynizmu. Ideologickým konceptom (marxizmus, fašizmus, nacizmus, zdegenerovaný liberalizmus) vždy išlo o to, aby odtrhli deti od rodičov, aby pretrhli tú najdôležitejšiu prirodzenú väzbu v prvých rokoch života dieťaťa, ktorou je vzťah s matkou.  Ideologické návrhy „expertky“ Cséfalvayovej, ale i toho čo majú v programe (str. 14 – 16), nie je ničím novým, len pokračovaním týchto ideologických konceptov v novom ideologickom jazyku dnešnej doby.

Ukazuje sa, že politické strany v SR už nevedia ako získať voličov, tak sľubujú modré z neba, tentoraz rodinám, ktoré už 30 rokov znášajú na svojich pleciach sociálnekonomické zločiny všetkých privatizačných vlád po roku 1989. Sľubovanie štátnych investícií pre jasle, škôlky a tzv. rodinné centrá (str. 17 – 18) nápadne pripomína ideologické návrhy iných politických strán, ktoré chcú aby sa o deti od útleho detstva staral najmä štát cez svoje inštitúcie, pričom tieto programové návrhy kopírujú ideologický koncept totalitného režimu spred roka 1989. V skutočnosti sú tieto programové ciele antirodninné a skrytým spôsobom atomizujú rodinu a jej členov, čo je už veľmi odborná téma patriaca na akademickú pôdu. V programe „dobrej“ voľby sú veľmi nebezpečné ideologicko-antropologické východiska a ciele: „Úspech v živote začína prípravou v materskej škole, ktorá by mala byť k dispozícii všetkým deťom, špeciálne zo sociálne slabších rodín. (…)  Skutočná a garantovaná príprava pre všetky deti tak začína až na základných školách.

V súčasnosti máme na 2 800 materských školách 162 tisíc detí, čo vo vekovej skupine 3 až 5 ročných predstavuje len 77 percentnú zaškolenosť. Urobíme všetko pre to, aby zaškolenosť v roku 2023/2024 stúpla na 85 percent“. Zdá sa, že antirodinným ideológom sociálneho štátu v tejto politickej strane nikto nevysvetlil, že úspech v živote nie je zmyslom života a dá sa interpretovať i protikladne, ale najmä, že to, čo nazývajú úspechom začína vždy v rodine, ktorá je prirodzeným a nenahraditeľným prostredím pre integrálny osobný rozvoj dieťaťa. Dôležitou otázkou je čo si človek má predstaviť pod nič nehovoriacim pojmom „zaškolenosť“? Ide o elementárne civilizačné návyky alebo o ideologickú zaškolenosť ohľadne pravdy a lži, dobra a zla, a v budúcnosti napr. o odstraňovanie rodových stereotypov atď?

Komentovať Cséfalvayovej ideologické tézy o klimatickej zmene a o vyhlásení stavu klimatickej núdze, či jej fantazírovanie o iracionálnom dosiahnutí klimatickej neutrality do roku 2050 je úplne zbytočné. Oveľa viac zaujal program v oblasti zdravotníctva, najmä ak sa Drucker pasoval, ako bývalý minister, do úlohy experta.

Okrem všeobecných sľuboch a fráz ako nastaviť ekonomickú atraktivitu zdravotníckeho povolania stabilizáciou rozpočtovania a financovania zdravotníctva, vyriešiť nedostatok ľudských zdrojov s cieľom zvýšiť počet a využitie sestier a prilákať nielen do všeobecnej praxe špeciálne na vidieku viac nových lekárov, zvýšiť kompetencie všeobecných lekárov, napr. pri predpisovaní liekov,  motivovať absolventov lekárstva do odborov pediatrie, geriatrie, neurológie, psychiatrie a všetkých pedošpecializácií,  dosiahnuť vyššiu efektívnosť zvýšením kapitálových investícií, posilniť vasnú a precíznu diagnostiku chorôb, zamerať sa na inovácie a podporovať biomedicínsky vývoj a výskum, dokončiť štandardizované postupy, určiť nárok pacienta a hodnotu verejného zdravotného poistného systému, znížiť výdavky na obstarávanie liekov a pomôcok, ale aj znížiť ich neprimeranú spotrebu, efektívne špecializovať sieť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s dôrazom na dostupnosť a lepšie výsledky poskytovanej zdravotnej starostlivosti,  zlepšiť komplexný systém informácií v oblasti zdravia, zlepšiť prevenciu a verejné zdravie, vrátane duševného zdravia, zamerať sa na sociálne znevýhodnené spoločenstvá a skupiny, nezaznelo nič podstatné, lebo podobné ciele je možné nájsť v iných programoch. Ani jedno jediné slovo či cieľ o tom ako verejné (štátne) zdravotníctvo bolo skutočne štátnym zdravotníctvom a nie zdravotníctvom, ktoré slúži len na rafinovaný presun verejných zdrojov a zdrojov z povinného zdravotného poistenia, do rúk istých finančných skupín a súkromných firiem.

Potencionálni voliči by nemali zabudnúť na to, komu slúžili politici ako Drucker v minulosti, ktorí rotovali po rôznych štátnych úradoch, ako verní sluhovia záujmových skupín. Za povšimnutie stoja Druckerove aktivity ohľadne vládneho návrhu zákona o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov tlač. 760, dňa 2.2.2018. Treba sa spýtať, či Drucker ako predkladateľ zákona, zastupoval záujmy občanov SR, ak ide o radiačnú ochranu, alebo či v niektorých bodoch navrhovaných legislatívnych zmien už nešlo záujmy ochrany zdravia občanov SR, ale o obchodné ciele istej záujmovej skupiny, ktorá chce dovážať na Slovensko RAO (rádioaktívny odpad)?

Podľa dobre informovaných zdrojov tento RAO pochádza z jadrovej elektrárne  Caorso v Taliansku, konkrétne cca. 8000 sudov ionexov rôznej konzistencie od pevnej formy až po kalovú.  Keďže prvé pokusy v spaľovni v Jaslovských Bohuniciach v roku 2017 dopadli veľmi problematicky, kde sa technologická konštrukcia spaľovacej pece ukázala ako nevhodná, vzhľadom na druh z Talianska dovezeného RAO, ktorý sa tam mal spaľovať. Prečo teda minister Drucker presadoval tento zákon? Prečo minister Drucker presadzoval spolu so svojimi úslužnými lokajmi na ministerstve,  aby v zákone nebol paragraf 34 odst. 7, kde bol sformulovaný zákaz spaľovania RAO dovezeného zo zahraničia, ako aj zákaz  spracovania cudzích odpadov?

Ako vysvetlí Drucker vytváranie nátlaku na Odbor radiačnej ochrany, kde sa odborníci (Ing. Dubničková a iní) postavili proti návrhom ministra a jeho lokajov? A to sa tento príbeh ešte neskončil. Vysvetlí konečne verejnosti Drucker čie záujmy zastupoval? Lebo záujmy slovenských občanov (radiačná ochrana) to určite neboli, takže ideologické frázy o ochrane životného prostredia, či už zo strany Druckera alebo politickej turistky Cséfalvayovej (ktorá sa nachádza už v tretej politickej posteli) vyznievajú nielen nedôveryhodne ale cynicky. Takže voľba tejto strany rozhodne nemôže byť dobrou voľbou.

René Balák

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Najmenej 22 mŕtvych pri havárii ukrajinského vojenského lietadla

0 icon

Charkov 25. septembra 2020 (TASR/HSP/Foto:Aviation Safety Net Twitter)   Najmenej 22 ľudí prišlo o život pri havárii lietadla ukrajinskej armády, ku ktorému došlo v piatok večer v Charkovskej oblasti neďaleko mesta Čuhujiv. Informovala o tom televízia 112 Ukrajina s odvolaním sa na velenie vzdušných síl Havarovaným strojom je Antonov An-26,…

WHO: Bez kolektívnej akcie si koronavírus môže vyžiadať dva milióny mŕtvych

0 icon

Ženeva 25. septembra 2020 (SITA/AFP/HSP/Foto:SITA/AP/Keystone-Martial Trezzin)   Bez neochabujúcich globálnych opatrení na boj proti novému koronavírusu dosiahne počet úmrtí v dôsledku ochorenia COVID-19 "veľmi pravdepodobne" dva milióny. V piatok pred tým varovala Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). V súčasnosti sa počet mŕtvych blíži k miliónu "Jeden milión je hrozné číslo a…

Čína bude na budúci rok schopná vyrobiť miliardu vakcín proti koronavírusu

0 icon

Peking 25. septembra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Ng Han Guan)   Čína bude mať na budúci rok výrobné kapacity na produkciu viac ako miliardy vakcín proti kornavírusu po tom, ako vláda prijala program razantnej podpory výstavby nových závodov Povedal to v piatok Čeng Čung-wej z čínskej Národnej zdravotníckej komisie. Do konca tohto roka…

Babiš skritizoval WHO, ktorá podľa neho nezvládla pandémiu

0 icon

Praha 25. septembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/UNTV)   Český premiér Andrej Babiš skritizoval v piatok vo svojom prejave na Valnom zhromaždení OSN Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) a zároveň vyzval na reformu OSN. Informovala o tom na svojej webstránke stanica TV Nova Zdravotnícka agentúra OSN podľa Babišových slov pandémiu nového koronavírus nezvládla, pretože…

Polícia upozorňuje na podvodníkov, ktorí žiadajú údaje ľudí od internetbankingu

0 icon

Bratislava 25. septembra 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Elise Amendola)   Polícia upozorňuje ľudí, aby nikomu neposkytovali údaje od svojho internetbankingu. Polícia SR o tom informovala vo svojom profile na sociálnej sieti s tým, že v poslednom období sa množia podvody, keď sú ľudia telefonicky kontaktovaní rôznymi „spoločnosťami“ Tie od nich požadujú, aby poskytli…

Charles Michel už nie je v karanténe

0 icon

Brusel 25. septembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Yiannis Kourtoglou)   Predseda Európskej rady Charles Michel ukončil v piatok svoj dobrovoľný pobyt v karanténe. Urobil tak po tom, ako v poradí druhý test potvrdil, že nie je nakazený novým typom koronavírusu. Na Twitteri to oznámil jeho hovorca Barend Leyts Michel sa tak bude môcť…

Pápež vyzval na ukončenie globálnej „atmosféry nedôvery“

0 icon

New York 25. septembra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/UNTV)   Pápež František počas svojho piatkového virtuálneho príhovoru na Valnom zhromaždení (VZ) OSN hovoril o postupujúcom rozpade multilateralizmu a vyzval na ukončenie globálnej atmosféry nedôvery. Informovala o tom agentúry AFP "V súčasnosti sme svedkami erózie multilateralizmu, ktorá je z hľadiska vývoja nových foriem vojenskej…

Putin navrhol USA uzavretie globálneho paktu a vzájomné nezasahovanie do vnútorných záležitostí

0 icon

Moskva 25. septembra 2020 (SITA/AFP/HSP/Foto:SITA/AP/Sputnik/Kremlin-Mikhail Klimentyev )   Ruský prezident Vladimir Putin v piatok vyzval na uzavretie globálneho paktu a užšie vzťahy so Spojenými štátmi americkými v oblasti informačných a komunikačných technológií a taktiež vzájomné nezasahovanie do volieb Vo vyhlásení Kremľa vyzval, aby si krajiny vymenili záruky v otázkach vzájomného…

Mikas: Na Slovensku je pre nový koronavírus aktuálne 19 okresov v červenej fáze

0 icon

Bratislava 25. septembra 2020 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Na Slovensku aj po týždni naďalej rastie počet červených aj oranžových regiónov. Aktuálne je pre pandémiu nového koronavírusu 19 okresov v takzvanej červenej fáze. Rovnaký počet je v oranžovej fáze. Ostatných 41 okresov sa nachádza v zelenej zóne. Informoval o tom hlavný…

O čom bude nový „antihoaxový program“ slovenskej štátnej tlačovej agentúry?

0 icon

Bratislava 25. septembra 2020 (HSP/Foto:Wikimedia, TASR-Jakub Kotian, Facebook-Polícia Slovenskej republiky)   Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) sa spojila s jednou z agentúr „Veľkej trojky“ a spolu spustili „antihoaxový program“ na selektovanie informácií na pravdivé, a na „hoaxy“. Čo to bude znamenať pre slovenský informačný priestor? Čo bude znamenať tento nenápadný…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Roman Huťa

Pán Matovič, ... odstúpte.

0icon

Výzva premiérovi Vážený pán Matovič, veľmi ma mrzí, že sa musím zaoberať Vašou osobou, mám milión zmysluplnejších vecí na práci. Lenže mám problém. Problém, ktorý ma ťaží a ktorý musím bezodkladne a prioritne vyriešiť, aby som sa tým zmysluplným veciam mohol venovať s plným sústredením a nasadením. Každý človek má svoju úlohu,…

Slavěna Vorobelová

Matovičove priority

0icon

Médiami prebehla správa, že kvôli zaneprázdnenosti náš premiér Matovič požiadal o zastupovanie záujmov Slovenska na stretnutí premiérov krajín Vyšehradskej štvorky (V4) s predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou českého premiéra Andreja Babiša (https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/

René Števánka

Pokazili sme si to. Naozaj?

0icon

  Dnes nám premier odkázal cez svoj facebookový profil: „POKAZILI SME SI TO … 419 Máme nový rekord. Nerozvážnosť, ľahkovážnosť a egoizmus zvíťazili. Neustále útoky, spochybňovanie nebezpečnosti Covidu, teatrálne ignorovanie opatrení, vysmievanie sa z tých, ktorí ich dodržujú … priniesli svoje výsledky. Výsledky “boja za slobodu”, ktorý teraz

Peter Švec

Voči NATO, ani žaláru národov EÚ, nemáme povinnosti ani záväzky.

0icon

Máme iba záväzky voči samým sebe. Aby sme chránili to najcennejšie čo máme, o čo sa naši predkovia usilovali a my sme dosiahli: vlastný štát, štátnu suverenitu, samostatnosť, slobodu. Ak naše členstvo v medzinárodných spolkoch nenapomáha posilňovaniu našej štátnosti a suverenity, čiže národnej slobody, potom nemá žiadny zmysel. Treba si to pripomínať pri výročiach…

Anton Chromík

A čo keď Záborskej návrh krachne?

0icon

Záborskej návrh nie je to, o čom by proliferi snívali. Treba však oddeliť jeho podporu od zlej pro choice argumentácie Anny Záborskej v Aktualitách, v ktorých označila zákon o ochrane nenarodených detí pred bezdôvodným potratom za zlú cestu. Návrh zákona je čajový a 

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Blond ľudia to majú v živote jednoduchšie. Prečo?

0 icon

Možno si videl veľa ľudí s týmito slnkom pobozkanými odtieňmi vlasov, ale v skutočnosti sú prirodzení blond ľudia oveľa menej bežní. Slávne blondínky, ako napríklad  Marilyn Monroe , Gwen Stefani a Reese Witherspoon, sa v skutočnosti s tými honosnými zlatými vlasmi nenarodili. Ale na blond farbe je niečo, vďaka čomu sa mocné ženy rozhodnú odfarbiť si vlasy na svetlejší odtieň. Prečo to…

TOP10 jednoduchých tipov, ako zhodiť prebytočné kilá

0 icon

Niekedy sa ani hodiny v posilňovni plné potu a bolesti neodrazia na váhe alebo výzore a požadovaná kondícia sa môže javiť ako nedosiahnuteľná. Tu je pár trikov, vďaka ktorým pôjdu kilá dole. Práca na tele si vyžaduje nielen intenzívny tréning, ale aj zmenu stravovania a denného režimu. Kilá dokážu ísť dole aj bez titanského…

Svet a konšpirácie - 4. časť

0 icon

V rámci štvrtej a zároveň poslednej časti článku Svet a konšpirácie, sa spoločne pozrieme na politické konšpirácie vo svete. Štvrtú časť berte ako predzvesť toho, o čom v najbližšom období budeme pre vás písať. Nebudeme vás už ďalej napínať, poďme rovno na to. Účelom našich článkov nie je nadiktovanie toho, čo je pravdou a faktom, ale…

Ako ceruzka spôsobí, že budeš šťastný?

0 icon

Psychológovia naznačujú, že môžeš byť šťastnejší, keď sa budeš viac usmievať. Vedci tvrdia, že aj napriek mnohým stresujúcim faktorom môže tvoju náladu napraviť obyčajná ceruzka. Buďme teda tvorcami svojho vlastného šťastia a nedovoľme, aby sa niekam stratilo. Ako na to? Naše emócie môžu formovať jednoduché kroky a cielené správanie

Prečo ľudia potrebujú spánok? Závisí to od nášho veku

0 icon

Vedci už po celé desaťročia vedia, že spánok je pre náš mozog zásadnou premennou jednotkou. Jeho funkcia sa však dramaticky posúva v závislosti od nášho veku. Spánok... Náš mozog zostáva aj počas neho stále zaneprázdnený. Hlavnou hypotézou je, že počas hodín, ktoré strávime mimo reality, sa náš mozog buď sám opravuje a…

Vo svete IT

Získajte trvalú aktiváciu systému Windows 10 Pro už za pár €

0 icon

Nie tak dávno Nvidia predstavila nové grafické karty z produktovej rady GeForce RTX 3000, ktoré patria medzi najvýkonnejšie karty na trhu. Ich výkon výrazne narástol oproti predošlej generácii kariet. V praxi to znamená, že počítače zvládnu oveľa náročnejšie úlohy, ako tomu bolo doposiaľ. Rovnako, ako prichádza k aktualizácii hardwaru, tak…

Prvá čierna diera, ktorú sa podarilo zachytiť na fotografii, opäť raz prekvapuje astronómov

0 icon

Minulý rok sa na verejnosť dostala fotografia, ktorá raz a navždy potvrdila existenciu čiernych dier. Išlo o supermasívnu čiernu dieru, uprostred galaxie M87. Vedci sa teraz pozerajú na prvotné, základné snímky a všimli si chvenie, vďaka ktorému sa čierna diera javí, ako keby sa trblietala. Fotografia samotnej čiernej diery uzrela…

Xiaomi predstavilo kameru do auta, ktorá vás upozorní na možnú kolíziu

0 icon

Moderné autá sú častokrát vybavené rôznymi detekčnými systémami, ktorých cieľom je odvrátenie možnej kolízie. Ide však väčšinou o modely áut, ktoré sú cenovo drahšími. O to viac nás teší, že Xiaomi túto technológiu prostredníctvom programu Youpin sprístupňuje pre širšiu verejnosť. Xiaomi totiž predstavilo špeciálnu auto kameru, ktorej cena je 1…

Nový malvér „Alien“ je schopný ukradnúť heslá z bankových aplikácií, či rozposielať SMS správy

0 icon

Bezpečnostná spoločnosť ThreatFabric upozorňuje na ďalšiu závažnú bezpečnostnú hrozbu pre zariadenia s operačným systémom Android. Nový malvér, presnejšie nový trójsky kôň s názvom „Alien“ je schopný ukradnúť prihlasovacie údaje z 226 aplikácií pre Android smartfóny, pričom jeho hlavným cieľom je napádanie bankových aplikácií, aplikácií s kryptomenami, či sociálnych sietí prostredníctvom…

Vyskúšajte si funkciu konverzačných bublín z Androidu 11 aj na zariadeniach so staršou verziou Androidu

0 icon

Android 11 bol  spoločnosťou Google oficiálne predstavený len nedávno. Konkrétne 8. septembra. Veľký dôraz pri predstavení novej verzie operačného systému bol kladený na nové spôsoby komunikácie. Jednou z noviniek v tejto oblasti boli aj takzvané „Bubliny“. Vo svojej podstate ide o funkciu zobrazovania bublín s konverzáciami v plávajúcom okne nad…

Armádny Magazín

Čína demonštruje námornú silu - prvýkrát nasadila súčasne obidve svoje lietadlové lode na spoločné cvičenia

0 icon

Čína, 25. september 2020 (AM) - Čínske ministerstvo obrany oznámilo, že jeho dve lietadlové lode Liaoning a Shandong absolvovali samostatné cvičenia. Manévre sú považované za reakciu na rastúci tlak Washingtonu na námornú aktivitu Pekingu v Juhočínskom mori.   Hovorca ministerstva Tan Kefei uviedol, že akcie oboch lodí

V Centre výcviku Lešť prebieha výcvik vojakov aktívnych záloh

0 icon

Slovensko, 25. september 2020 (AM, MO SR) - V centre výcviku Lešť aktuálne prebieha výcvik vojakov zaradených do aktívnych záloh, ten zajtra ukončí 43 frekventantov zo Ženijného práporu v Seredi. Od včerajšieho dňa sa k nim pripojilo aj 16 vojakov aktívnych záloh z Práporu radiačnej, chemickej a biologickej ochrany v Rožňave, ktorí sa neskôr presunú d

Politológ Satanovskij vysvetlil čo Putinovi bráni vo vyslaní vojakov do Berlína

0 icon

Rusko, 25. september 2020 (AM) - Politológ Jevgenij Satanovskij povedal, prečo ruský prezident Vladimir Putin nechce kvôli situácii okolo výstavby plynovodu Nord Stream-2 pristúpiť k extrémnym opatreniam proti Európskej únii. V rámci služby Teletype.in sa expert vyjadril k nedávnemu útoku šéfky Európskej komisie Ursuly von der Leyen na z

V Grécku boli dvaja ruskí námorníci odsúdení na 600 rokov väzenia za pašovanie migrantov

0 icon

Grécko, 25. september 2020 (AM) - V Grécku boli dvaja ruskí námorníci odsúdení na celkovo 600 rokov väzenia za prepravu nelegálnych migrantov. Oznámil to Ivan Melnikov, viceprezident ruskej pobočky Medzinárodného výboru na ochranu ľudských práv.   [caption id="attachment_25531" align="alignnone" width="640"]

V Líbyi sa zrútil vrtuľník s bojovníkmi ruskej žoldnierskej skupiny PMC Wagner

0 icon

Líbya, 24. september 2020 (AM)  - V stredu sa zrútil vrtuľník v strednej časti Líbye neďaleko vojenskej leteckej základne Al-Jufra, jednej z hlavných základní líbyjskej národnej armády generála Haftara. Podľa televízneho kanálu Al Jazeera s odvolaním sa na vlastné zdroje boli na palube bojovníci z ruskej súkromnej vojenskej

Svetlo sveta

Spoločenstvo Fatima začalo zbierať svedectvá o Juklovi a Krčmérym

0 icon

Spoločenstvo Fatima začalo zbierať svedectvá “svätosti života” Vladimíra Jukla a Silvestra Krčméryho. Informovalo o tom Rádio LUMEN. Ide o popredné osobností „tajnej“ cirkvi na Slovensku. Stáli pri zrode tohto sekulárneho inštitútu a organizovaní stoviek evanjelizačných spoločenstiev tzv. krúžkov.   “Ich cieľom bolo organizovať malé spoločenstvá, povzbudzovať mladých k nádeji, aby…

Na sviatok Sedembolestnej sa u nás začína 40-dňová pôstna reťaz za kňazov

0 icon

Na Slovensku sa v utorok – od sviatku Sedembolestnej Panny Márie – začína opäť 40-dňová pôstna reťaz za kňazov. “Bude to výnimočný ročník, lebo súčasne sme sa podujali zorganizovať aj putovanie relikvie neporušeného srdca veľkého svätca Jána Vianneya. Vyprosovať milosti pre kňazov s ich najväčším patrónom, arským farárom, bude iste mimoriadna…

14.9. Sviatok Povýšenia sv. Kríža

0 icon

Sviatok povýšenia sv. Kríža je sviatkom úcty ku krížu, na ktorom bol ukrižovaný Ježiš Kristus. Bol zavedený po tom, ako sv. Helena, manželka cisára Konštantína, začala hľadať a aj našla ostatky sv. Kríža na Kalvárii v Jeruzaleme. Pod kalváriou, ktorá bola miestom ukrižovávania sa nachádzalo veľa driev, ktoré rímski vojaci…

Arcibiskup Fulton Sheen: Pád a návrat Šimona Petra

0 icon

Šimon Peter je najmilovanejšou postavou Nového zákona. V charaktere svätého Petra sa stretajú dve podstaty. Jedná je tá svätá, ktorú dostal od Boha a druhá je tá ľudská, ktorú dostal od svojich rodičov. Poznáme príbeh, ako Ježiš Kristus pri stretnutí so Šimonom mení jeho identitu tým, že mu zmení meno…

Prečo mal Páter Pio stigmy?

0 icon

Jeden z najväčších svätcov modernej doby, páter Pio, je známy nielen ako muž modlitby, zázrakov a hlbokej nábožnosti, ale vonkajší znak jeho svätosti sa prejavil viditeľnými stigmami na tých častiach tela, ktoré človek spôsobil pri ukrižovaní Ježišovi. Vo víziach svätej Kataríny Emmerichovej sme našli opis, že okrem známych piatich rán…

icon FOTO DŇA