Prečo a ako obhajovať Pro-life? 3. Časť

Svet 19. mája 2018 (HSP/lifesitenews/Foto: lfch)

 

„Plod môže byť ľudský, ale nie je to osoba.“ Naozaj?

Na snímke nenarodené dieťa v 1. trimestri tehotenstva matky

Dvaja etici uviedli v roku 2012 v článku pre Journal of Medical Ethics, že lekári by mali mať umožnené „potratiť“ novorodené bábätká, pretože nie sú „osoby.“ Zverejnili, že keď „okolnosti po narodení ukážu, že by bol potrat opodstatnený, tak potrat PO narodení by mal byť dovolený.“ Autori pripúšťajú, že „oboje, plod aj novorodenec sú ľudské bytosti a potenciálne osoby,“ ale argumentujú, že „ani jeden z nich nie je ´osoba´ v zmysle ´subjektu s morálnym právom na život.´“[l]

Väčšina ľudí je prirodzene zhrozená pri myšlienke na zabitie novonarodených detí a článok v Journal of Medical Ethics vyprovokoval vlnu verejnej kritiky. Ale to, čo si mnohí neuvedomujú, je, že argument autorov je presne ten istý, ako používajú potratoví aktivisti, aby obhájili potratenie detí predtým, ako sa narodia. Je to presne rovnaký argument, ktorý bol historicky používaný pri príšerných zlách ako otroctvo či holokaust.

Tento argument znie takto: „Aj napriek tomu, že nenarodené dieťa (alebo otrok, alebo žid..) je naozaj žijúcou bytosťou (čo potvrdzuje veda), on alebo ona nie je „osobou,“ a preto nemá právo na život.

Avšak čo ak osobnosť nie je niečo, čo by bolo darované ľudským bytostiam profesormi či etikmi, ktorí označujú určité ľudské bytosti ako „nehodné žitia“? Čo ak má osobnosť neodvolateľnú hodnotu, ktorá pochádza jednoducho z toho, že je osoba členom ľudskej rasy? To je to, čomu proliferi – a už aj väčšina etikov v poslednej dobe – vždy verili.

 

Čo robí niekoho Osobou?

Štrnásty dodatok Konštitúcie USA hovorí, že štát nesmie pripraviť nijakú osobu o život bez príslušného súdneho procesu. Keď bol tento zákon vytvorený, slovo osoba znamenalo rovnaký význam ako ľudská bytosť.

Avšak v Zákone legalizujúcom potraty Roe v. Wade, Najvyšší súd USA čelil dileme. „Ak je vytvorený čo len náznak osobnosti (nenarodených), súdny spor navrhovateľa (potratárov) sa samozrejme rúca, právo na život pre plod je potom garantovné priamo (štrnástym) dodatkom.“[ii]

Aby vyriešili tento problém, sudcovia sa rozhodli zrušiť historický význam slova osoba, a namiesto toho navrhli, že „osoba“ je niečo odlišné od ľudskej bytosti. „Osoba“ sa stala niečím, čo sa z ľudskej bytosti vyvinie, na základe určitých kritérií. V prípade sporu o potratoch Roe v. Wade sudcovia Najvyššieho súdu prehlásili, že ľudský plod vyvíja osobnosť v určitom bode „životaschopnosti“ – to znamená v bode, keď dokáže dieťa prežiť mimo maternice.

V rokoch, ktoré nasledovali, potratoví aktivisti vytvorili sériu subjektívnych a umelých rozlíšení na základe rôznych kritérií, ktoré by rozlišovali medzi človekom a osobou. Dôvodom, prečo boli nútení to urobiť, bolo, že vedecké fakty o tom, že život sa začína počatím, zahnali potratových aktivistov do kúta. Rozvoj ultrazvuku a modernej embryológie priveľmi sťažil pro-choicerom popieranie faktu, že plod je ľudský bez toho, aby vyzerali, že idú proti vede. Preto novou stratégiou je tvrdiť: „V poriadku, je to ľudský život, ale napriek tomu to nie je osoba.“

Avšak zmena významu slov nezmení realitu. Koncept „osobnosti“ je teraz ako etický návod v téme potratov virtuálne bezcenný.

Jediné objektívne otázky, ktoré si môžeme položiť, sú:

„Je to človek; to znamená, pochádza z ľudskej bytosti?“

„Je to geneticky jedinečný jednotlivec?“

„Je živý a vyvíja sa?“

Ak sú odpovede áno, potom „to“ je vlastne „on“ alebo „ona,“ žijúca osoba, ktorej patria práva, a ktorá si zaslúži právnu ochranu.

Slovníky stále definujú osobu ako „ľudskú bytosť,“ „ľudského jednotlivca,“ alebo „člena ľudskej rasy.“ To, čo robí psa psom je, že pochádza zo psov. Jeho otec bol pes a jeho matka je fena, a preto je to pes. To, čo robí človeka človekom je, že pochádza z človeka. Jeho otec je ľudskou bytosťou a jeho matka je ľudskou bytosťou, a tak nemôže byť nič iné ako ľudská bytosť.

 

Životaschopnosť: Svojvoľné merítko osobnosti

V prípade Roe v. Wade Najvyšší súd definoval životaschopnosť – a tým pádom osobu – ako bod, keď je nenarodené dieťa „potenciálne schopné prežiť mimo maternice hoci aj s umelou pomocou.“ [iii]   Kritickým problémom je určiť, kedy sa tento bod dosahuje, čo závisí od vývoja pľúc dieťaťa.

Ale prečo je osobnosťa závislá na životaschopnosti? Prečo potom nemôžeme tvrdiť, že sa človekom stane vo štvrtom týždni, pretože to je bod, kedy dieťaťu začne biť srdce? Alebo v šiestom týždni, keď už fungujú mozgové vlny? (Obe uvedené situácie sú tiež svojvoľné, avšak obe by eliminovali všetky potraty, ktoré sú dnes vykonávané.)

Nemohol by sa niekto hádať, že osobovosť začína, keď si nenarodené dieťa po prvýkrát začne cmúľať prst alebo reagovať na svetlo a zvuk? Alebo prečo nepovedať, že osobovosť človeka začína, keď dieťa urobí svoj prvý krok, alebo začne chodiť na nočník alebo až keď sa už o seba vie plne postarať, a nie je tak bremenom pre rodičov?

Keď sa raz rozhodneme, že niektoré ľudské bytosti nemajú právo na život kvôli subjektívnym kritériám, nebudú sa dať ukončiť nespravodlivosti, ktoré budú racionalizované voči tým, ktorí budú najviac potrebovať našu ochranu.

Ba čo viac, životaschopnosť nezávisí iba na dieťati, ale aj na úrovni dostupnej technológie, ktorá životy zachraňuje. Čo sa stane, keď budeme schopní zachrániť životy už v pätnástom týždni alebo ešte skôr? Stanú sa tieto deti náhle osobami, ktoré si zaslúžia žiť? Môžeme úprimne veriť, že pred dvadsiatimi rokmi deti v dvadsiatomprvom týždni neboli osobami, avšak teraz už sú osobami iba preto, že technológie pokročili?

 

Ľudskosť, nie schopnosti, určujú osobovosť

Potratoví obhajcovia často poukazujú na to, že dieťa potratené v prvom trimestri je malé iba asi dva centrimetre a váži iba asi 30 gramov. Avšak je veľkosť mierou osoby? Je profesionálny hráč basketbalu viac osobou ako niekto, kto je o polovicu nižší? Ak stokilový muž zhodí 50 kíl, stratí tiež polovicu svojej osobovosti? Váhy a metre nie sú mernou jednotkou ľudskej prirodzenosti ani hodnoty. Intuitívne, všetci rozumieme pravde, ktorú povedal veľmi jednoducho doktor Seuss v Horton Hears a Who: „Pretože, v konečnom dôsledku, človek je človekom a nezáleží na tom, aký je malý.“ [iv]

Joseph Fletcher, bývalý profesor na Univerzite vo Virgínii tvrdil, že „jednotlivec nie je „osobou,“ kým nemá IQ najmenej 40, nemá sebauvedomenie, nemá sebakontrolu, neuvedomuje si čas (minulosť, prítomnosť a budúcnosť) a nemá schopnosť reagovať na druhých. [v]

Avšak, ak je osobnosť určená aktuálnymi schopnosťami jednotlivca, potom dieťa alebo dospelý s mentálnou poruchou nie je osobou. Pri použití rovnakého pravidla, ak je niekto v bezvedomí alebo chorý alebo dokonca spí, môže byť zabitý, pretože v danom okamihu neprejavuje nadpriemerný intelekt alebo schopnosti. „Ale dajte človeku čas, a bude schopný fungovať ako osoba.“ Dajte tiež nenarodenému dieťaťu čas, a tiež bude fungovať ako osoba.

 

Lekárka Dr.Maureen L. Condicová píše:

„Kým nie ste ochotní prideliť „osobovosť“ proporcionálne k schopnostiam (pre malé deti určiť napríklad, že sú iba 20%-nými osobami, zatiaľ čo ľudia s krátkozrakosťou, že sú napríklad na 95% osobami), limitované schopnosti nenarodených detí sú pri určovaní ich statusu ako ľudskej bytosti irelevantné. [vi]

Vek, veľkosť, IQ, alebo stav vývoja predstavujú jednoducho rozdiely v stupni, a nie v druhu. Náš druh je ľudský. Sme ľudia – ľudské bytosti. Vlastníme určité schopnosti v určitých mierach a na určitých stupňoch vývoja. Keď dospejeme, dosiahneme množstvo úrovní schopností a úrovní IQ. Ale nič z toho nás nerobí viac alebo menej ľudskými ako sú iní.

 

Jonathan Leeman a Matthew Arbo žiadajú čitateľov, aby zvážili následné dôsledky definovania osobnosti na základe schopností:

„Všetko, čo je potrebné, aby sme boli ľuďmi je, že sme členmi ľudského rodu. Človek je jednoducho človek, neodvolateľne a bezvýhradne. A tak vôbec nezáleží na tom, či je niekto postihnutý, v bezvedomí, či ´životaschopný.´

Zvážte si to obrátene. Ak členstvo v rode nie je štandard, potom ten, kto ma najväčšiu moc, bude určovať kritériá na to, ktorí ľudia sú ľudia, a ktorí nie sú ľudia. Ak budete vlastniť všetky zbrane, alebo všetky kluby, alebo pozemky, alebo väčšinu na Najvyššom súde, budete určovať štandard pre to, kto je a kto nie je človekom… Znie to dosť desivo, však? [vii]

 

Počatie: Jediný objektívny bod osobnosti

Existuje iba jeden objektívny bod začiatku existencie každej ľudskej bytosti, iba jeden bod, keď pred ním to ešte človek nebol a po ňom už je. Tým bodom je počatie – bod, kedy veda jasne ukazuje moment, v ktorom nová, úplne jedinečná ľudská bytosť (človek a osoba) začala existovať.

Preklad článku od Randyho Alcorna

 

Cited in Liz Klimas, “Ethicists Argue in Favor of ‘After-birth Abortions,’ as Newborns Are ‘Not Persons,’ The Blaze, February 27, 2012, http://www.theblaze.com/stories/ethicists-argue-in-favor-of-after-birth-abortions-as-newborns-are-not-persons/ .

[ii] Roe v. Wade, 410 U.S. (1973).

[iii] Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973), 38.

[iv] Dr. Seuss, Horton Hears a Who (New York: Random House, 1954).

[v] Joseph Fletcher, Situation Ethics: The New Morality, cited by Mark O’Keefe,

“Personhood: When Does It Begin…or End?” Oregonian, 12 February 1995, B1.

[vi] Maureen L. Condic, “Life: Defining the Beginning by the End,” First Things, May 2003, http://www.firstthings.com/article/2003/05/life-defining-the-beginning-by-the-end.

[vii] Jonathan Leeman and Matthew Arbo, “Why Abortion Makes Sense,” The Gospel Coalition, June 1, 2016, https://www.thegospelcoalition.org/article/why-abortion-makes-sense

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Remišová: „Správanie ľudí v obchodnom reťazci je pochopiteľné, pretože každý sa obával o svoje zdravie. Na vláde som navrhovala respirátor pre každého staršieho a chorého zdarma“

0 icon

Bratislava 23. januára 2021 (HSP/Foto:SITA-Martin Medňanský)   V piatok sme informovali o tom, že akciová ponuka na respirátory v jednom obchodnom reťazci vyvolala ošiaľ a tlačenice. Rovnako tak sme priniesli posmešný komentár premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) a štipľavé reakcie niektorých opozičných politikov. Najnovšie celú vec zhodnotila aj vicepremiérka pre investície…

149. časť: Veľkomoravská ríša a jej mudrc; moje románovo-faktografické rozprávanie

0 icon

Bratislava 23. januára 2021 (HSP/Roman Bednár/Foto:Screenshot YouTube)   Anastázius ich sprevádzal pohľadom, až kým sa nepriblížili k veľkolepému chrámu Božej Múdrosti. Chvíľu pred ním obdivne postáli a potom vošli dovnútra chrámu. Do neho úradníci cisára vždy úmyselne vodievali poslov a diplomatov z cudzích krajín Nadmerná a nevídaná veľkosť chrámu a…

Irán vyzýva novú americkú administratívu na zrušenie sankcií

0 icon

Teherán 22. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Hadi Mizban)   Iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf vyzval v piatok novú americkú administratívu, aby "bezpodmienečne" zrušila sankcie uvalené bývalým prezidentom USA Donaldom Trumpom na islamskú republiku s cieľom zachrániť jadrovú dohodu z roku 2015. Uviedla to agentúra AFP "Administratíva by mala začať bezpodmienečným…

Pri sčítaní ľudu vo Veľkej Británii bude prvýkrát otázka o rodovej identite občanov

0 icon

Londýn 22. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   V dotazníkoch použitých na sčítanie ľudu v Británii sa po prvý raz objaví otázka o rodovej identite. V rozhovore pre rozhlasovú stanicu BBC Radio o tom v piatok informoval riaditeľ britského štatistického úradu (ONS) Ian Diamond Dotazník bude obsahovať aj otázku o pohlaví, ktoré…

Rezort zdravotníctva vníma avizovaný návrat USA do WHO pozitívne

0 icon

Bratislava 22. januára 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Anja Niedringhaus)   Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR vníma pozitívne avizovaný návrat USA do Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Organizáciu považuje za kľúčovú a jedinečnú vo vzťahu k zdravotnej problematike na globálnej úrovni. Tá je podľa rezortu v súčasnej pandemickej situácii potrebná. Pre TASR to uviedla hovorkyňa MZ…

Európski poskytovatelia sociálnych služieb podporujú výhody pre zaočkovaných

0 icon

Bratislava 22. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Pavel Golovkin)   Európski poskytovatelia sociálnych služieb združených v organizácii European Ageing Network (EAN) preferujú výhody pre zaočkovaných občanov „starého kontinentu“. Zároveň nechcú, aby tých, ktorí vakcináciu odmietli, pre ich rozhodnutie trestali. Vyplýva to z piatkového virtuálneho mítingu EAN, ktorého závery sprostredkovala Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb…

Rusko dodá Maďarsku dva milióny dávok vakcíny Sputnik V

0 icon

Moskva 22. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Alexander Zemlianichenko Jr)   Maďarsko dostane dostatok ruských vakcín Sputnik V proti koronavírusu na zaočkovanie jedného milióna ľudí. Po schôdzke so svojim ruským partnerom to povedal maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, ktorý uviedol, že Maďarsko obdrží dva milióny dávok očkovacej látky Sputnik V. Rusko má…

Korčok odsúdil prenasledovanie novinárov a predstaviteľov bieloruských médií

0 icon

Bratislava 21. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Katia Christodoulou)   Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) Ivan Korčok (nom. SaS) na dnešnom zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN odsúdil prenasledovanie novinárov a predstaviteľov bieloruských médií, ktoré sa výrazne zintenzívnilo od minuloročných prezidentských volieb v krajine. Informoval o tom tlačový odbor rezortu diplomacie…

Vyhrážky zabrali: Strana Hlas-SD nebude počas plošného testovania zbierať podpisy za referendum o predčasných voľbách

0 icon

Bratislava 21. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA-Jana Birošová)   Strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) nebude počas celoplošného testovania zbierať podpisy za referendum o predčasných voľbách. Ako informoval Denník N, Hlas-SD zatiaľ okrem Slovenskej národnej strany (SNS) nenašiel organizáciu, ktorá by ho podporila Ako ďalej Denník N priblížil, predseda mimoparlamentnej strany Hlas-SD…

Pelosiová plánuje v pondelok poslať do Senátu žalobu proti Trumpovi

0 icon

Washington 22. januára 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-J. Scott Applewhite)   Predsedníčka Snemovne reprezentantov amerického Kongresu Nancy Pelosiová plánuje v pondelok odoslať do Senátu ústavnú žalobu proti bývalému prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi. „Bude riadny a spravodlivý proces,“ vyhlásil líder senátnej demokratickej väčšiny Chuck Schumer Trump je prvý prezident, ktorý impeachmentu čelí dvakrát, a…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Ján Meleš

MILAN LAURINEC DEHONESTUJE ZAVRAŽDENÉHO NÁRODNÉHO HRDINU GENERÁLA MILANA LUČANSKÉHO.

0icon

Milan Laurinec, samozvaný odborník na ústavu, aktivista, sa tento raz pustil do mŕtveho generála Milana Lučanského, ani nie mesiac od jeho vraždy v cele predbežného zadržania. Tento krát veľmi šokujúco, hlavne pre jeho nasledovníkov a fanúšikov Občianskeho tribunálu vyhlásil, že zavraždený generál Lučanský nebol žiadny národovec, opísal jeho státisícové majetky…

Ivan Malý

Strach je horší ako pandémia

0icon

Ako sa môžem vyhnúť pandémii? Táto otázka bola položená indickému guruovi Oshovi asi pred 40 rokmi počas éry AIDS! „ Kladiete nesprávnu otázku,“ odpovedal Osho, ,,Správna otázka by mala znieť: Ako sa dá vyhnúť strachu zo smrti, spôsobeným pandémiou? Pretože je veľmi ľahké vyhnúť sa vírusu, je veľmi ťažké vyhnúť…

Gustáv Murín

Vláda politickej mafie

0icon

Mafiáni predbiehajú zákony. Tie existujúce a tak štát urýchlene prijíma nové, aby sa bránil. Preto sa rozhľadenejší mafiánski bossovia vždy pokúšali zaviazať si politikov, aby tie zákony mohli ovplyvňovať. Matovičova zločinná klika to prekonala – oni si tie zákony prispôsobujú tak, aby ich zlé činy boli perfektne kryté. Veď zákonodarnému…

Martin Borguľa

Slovenské opatrovateľky: všetci o nich hovoria, ale nikto sa o ne nezaujíma

0icon

Práca opatrovateliek patrí na Slovensku medzi povolania s najnižším platovým ohodnotením a najmenším spoločenským statusom. Realita na Slovensku je taká, že tí, ktorí sa starajú o zvieratá, zarábajú viac ako tí, ktorí sa starajú o ľudí. V našich zariadeniach sociálnych služieb a v teréne je alarmujúci nedostatok opatrovateliek. Chýba nám cca 20 000 žien a mužov,…

Jozef Slávik

Cenzúra ? ...

0icon

Nedá mi reagovať na niektoré nenávistné diskusné príspevky, ale aj na to, že sa stále stretávam s obmedzovaním slobody vyjadrovania. I keď do bodky a do písmena dodržiavam etický kódex blogera či diskutéra, stáva sa mi pravidelne, že som určitým spôsobom umelo bojkotovaný a dokonca, ak som príliš adresný a…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Ploštice: Ako zistíš, či sú aj v tvojej posteli?

0 icon

Aj keď ploštice v posteli neprinášajú žiadne infekčné choroby, stále môžu byť nepríjemné a dokonca spôsobiť určité zdravotné problémy. Od fyzických reakcií, ako sú vyrážky alebo alergie, až po psychologické účinky, ako sú úzkosť, stres a nespavosť - tieto dôvody sú viac než dostatočné na to, aby sa ploštice stali nevítanými hosťami v tvojej…

Neuveriteľné miesta: Svojou krásou ti vyrazia dych

0 icon

Na Zemi je množstvo úžasných miest. Tie boli vytvorené prirodzene alebo umelo. Dnes ti takéto neuveriteľné miesta ukážeme na týchto zaujímavých fotografiách. Tieto neuveriteľné miesta ti najskôr svojou krásou vyrazia dych. Niektoré sú naozaj nádherné a ty len ťažko uveríš, že sa nachádzajú na našej planéte. Napríklad taká "Brána do…

TOP10: Čo sa stane, ak prestaneš úplne jesť cukor? 1. časť

0 icon

"Face Sugar", fúzy nad hornou perou, a dokonca aj neplodnosť  - to sú len niektoré účinky, ktoré sú spojené s konzumáciou zákernej bielej kryštalickej látky, ktorá sa volá cukor. Keď ho dáme preč z našich tanierov a pohárov, nemusí sa z nás stať superhrdina, ale určite to môže zlepšiť náš život a zdravie. A tak sme…

Halley a záhady vesmírnych telies (3. časť)

0 icon

Prinášame vám záverečné pokračovanie trojdielneho článku s názvom Halley a záhady vesmírnych telies. Nebudeme zdržiavať a vrhnime sa spoločne naspäť medzi vesmírne telesá. Až v roku 1472 pozoroval nemecký astronóm Johann Muller (žil v rokoch 1436 až 1476) kométu ako kozmický jav a nie ako božské znamenie. V jeho šľapajách pokračovali Talian Girolamo Fracastoro (1483 až 1553)…

Prečo sa v ponorkách používa vždy červené svetlo?

0 icon

Možno si si už aj ty zopárkrát kládol otázku, prečo sa vo filmoch alebo seriáloch v ponorkách vyskytuje vždy iba červené svetlo. No, dnes je tvoj šťastný deň a niečo sa o tejto záhade dozvieš. V prvom rade treba povedať, že červené svetlo v ponorkách sa nepoužíva neustále. Osvetlenie v ponorke sa prepne na červené iba…

Vo svete IT

SpaceX už dnes odštartuje misiu Transporter-1. Do vesmíru by mala vyniesť historicky najvyšší počet satelitov

0 icon

Spoločnosť SpaceX sa už dnes pokúsi o nový rekord v najväčšom počte vynesených satelitov počas jednej misie. Už pár rokov spomínaná misia „spolujazdy“ s názvom Transporter-1 má za úlohu vyniesť do kozmu až 143 malých satelitov, čím predbehne doterajšieho držiteľa rekordu o neuveriteľných 39 satelitov. Štart rakety je momentálne naplánovaný…

Najpresvedčivejší dôkaz, podporujúci teóriu veľkého tresku, sa nám podarilo objaviť úplnou náhodou

0 icon

Kozmické mikrovlnné pozadie je jeden z kľúčových elementov, ktorý pomáha astronómom študovať vesmír okolo nás. Lenže čo presne je Kozmické mikrovlnné pozadie a ako presne vzniklo? Tejto téme sa venuje aj YouTube kanál Insane Curiosity. Keď bola publikovaná Einsteinova teória všeobecnej relativity, sám Einstein predpokladal, že je vesmír nehybným miestom.…

Ako si môžete natrvalo aktivovať Windows 10 pre váš počítač v roku 2021 len za 13€?

0 icon

Súčasná pandemická situácia mnohých z nás núti aj naďalej pracovať z domu. Hoci mnohí si prácu z pohodlia obývačky pochvaľujú, tak bez adekvátneho softwaru to nie je možné. Či už chcete editovať text, pracovať s Excel súbormi, spracovávať prezentácie a podobne, tak to jednoducho nejde bez adekvátnych aplikácií a programov.…

Vedci dokázali vyriešiť 100-ročnú záhadu rakovinových buniek

0 icon

V roku 1921 nemecký doktor, Otto Warburg, objavil, že rakovinové bunky nepoužívajú cukor ako palivo tak, ako by sme si mysleli. Väčšina buniek „spáli“ cukor pomocou kyslíku, no bunky rakoviny využívajú metódu kvasiniek, píše portál IFL Science. Tento špeciálny proces kvasenia slúži k získavaniu energie. Rakovinové bunky ho využívajú aj v prípade, kedy…

Google sa dohodol na vyplácaní licenčných poplatkov francúzskym médiám. Nastane podobná situácia aj v iných krajinách EÚ?

0 icon

Francúzske spravodajské weby a celkovo celý spravodajský priemysel v tejto krajine hlási malé, no za to naozaj podstatné víťazstvo nad nadnárodným gigantom Google. Francúzskym regulačným úradom sa podarilo spoločnosť Google dotlačiť ku tomu, aby pri vybraných produktoch musela uzatvoriť zmluvu so spravodajskými webmi, ktorým bude platiť adekvátnu finančnú čiastku za…

Armádny Magazín

Geostrategický partner: Rusko dodá do Mjanmarska - Pancire , drony Orlan-10E“ a radary

0 icon

Mjanmarsko, 23. január 2021 (AM) - Ozbrojené sily Mjanmarska prejavujú záujem o ďalšie moderné ruské modely vojenskej techniky. Rusko dodá do Mjanmarska raketové systémy protivzdušnej obrany Pantsir-S1, drony Orlan-10E a radarové stanice.   Dokument bol podpísaný za prítomnosti ruského ministra obrany Sergeja Šojgua, ktorý bol v Mjanmarsku na oficiálnej

Tajný palác Alexeja Navaľného. Vyšetrovanie

0 icon

Rusko, 23. január 2021 (AM) - V reakcii na posledné „vyšetrovanie“ Navaľného a jeho fanúšikov, pri ktorom sa pokúsili vydávať  penzión v Gelendžiku za „Putinov palác“, som vykonal vlastné „vyšetrovanie“, zhruba to isté.   Vážne, niekto skutočne verí, že človek navrhne svoj domov ako sanatórium hotelového typu? Alebo niekto váž

FRANCÚZSKO : Nexter úspešne testoval riadené 155mm delostrelecké granáty KATANA

0 icon

Francúzsko, 23. január 2021 (AM) - CAESAr je špičkové 155 mm delo a patrí do skupiny najmodernejších zariadeniam francúzskej armády. Bol použitý vo viacerých konfliktoch a skúsenosti priamo z boja sú starostlivo analyzované.   Výrazne sa mohol preukázať v službách Francúzskej armády v bojoch proti DAESH (Islamský štát) v Iraku. Francúzsky…

K 70. výročiu porážky US Air Force nad Kóreou

0 icon

Kórea, 23. január 2021 (AM) - Dňa 12. apríla 1951 sovietske vzdušné sily spôsobili na kórejskom nebi americkým bombardérom „čierny štvrtok“. Ideu nasadiť letectvo proti štátom a režimom, ktoré nesúhlasia s anglosaskou nadvládou verejne prezentoval W. Churchill počas vystúpenia vo Fult

Na poslednú chvíľu: Biden navrhol Rusku predĺženie zmluvy Nový START

0 icon

USA, 22. január 2021 (AM) - Americký prezident Joe Biden vo štvrtok Rusku navrhol predĺžiť zmluvu Nový START, ktorá obmedzuje počet amerických a ruských strategických jadrových zbraní, o ďalších päť rokov. Potvrdila to hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová, píše agentúra AFP  

Svetlo sveta

Čo znamená byť “chudobný duchom” ak je to zárukou svätosti?

0 icon

Definovať chudobu je relatívne jednoduché, pretože je to merateľná veličina vyjadriteľná veľkosťou majetku a peňazí. Spoločnosť stanovuje určitý minimálny príjem, ktorého dosiahnutie je potrebné na to, aby sa dalo hovoriť o ľudskej dôstojnosti. Ak ho človek nedosahuje, poskytuje ho štát, aby nedostatok príjmu neviedol k vylúčeniu človeka mimo aktívnu spoločnosť.…

Rusi sa na sviatok Zjavenia Pána ponárajú do mrznúcej vody

0 icon

Na sviatok Zjavenia Pána sa davy ruských pravoslávnych veriacich zúčastňujú každý rok na tradičnom ponáraní sa do mrznúcej vody. Deje sa tak napriek tomu, že v niektorých častiach krajiny dosahujú teploty -40 stupňov celzia. Podľa ruskej polície sa v sobotu počas sviatku Zjavenia Pána ponorilo do mrznúcej vody približne 2,…

MÚDROSŤ

0 icon

Naši starí otcovia hovorili: Kto dobre rechnuje, dobre gazduje. A neplatí to len na peniaze, ale predovšetkým na čas. Koľko času vieme premárniť pred televíznou obrazovkou? Čítaním rôznych klebiet v novinách alebo na sociálnych sieťach? A potom cítime, že nás to nejako neuspokojuje a nenapĺňa. Podobnú skúsenosť mal i vojak…

Prečo sa sviatosti Krstu a Prvého svätého prijímania udeľujú väčšinou v apríli a v máji?

0 icon

V rannom kresťanstve sa udeľovali sviatosti Krstu, Prvého svätého prijímania a Birmovania spolu v jeden deň a to za prítomnosti biskupa. Dôvodom bolo, že kresťanmi sa väčšinou stávali dospelí ľudia, ktorí konvertovali buď z judaizmu alebo z rôznych pohanských náboženstiev a k tomuto poznaniu konverzie prišli v pokročilejšom veku. Cirkev sa ich preto snažila v Cirkvi prijať plnými sviatosťami a do…

Dnes bude Slovensku opäť udelené požehnanie relikviou Kristovej krvi z paluby lietadla – VÝZVA K PRIPOJENIU SA V MODLITBE

0 icon

V nedeľu Krstu Krista Pána 10. januára 2021 v popoľudňajších hodinách sa opäť uskutoční let lietadla, na ktorého palube sa bude nachádzať generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek, ktorý Slovensku udelí požehnanie s relikviou Kristovej krvi, ktorá je uchovávaná v Bazilike sv. Benedikta opáta v Hronskom Beňadiku.  Zverejňujeme jeho slová výzvy,…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali