Pravoslávne Rusko v USA

New York 1. februára 2023 (HSP/Foto:Pixabay)

 

Zrejme nejeden čitateľ si po prečítaní názvu článku povie, že jeho autor žije vo svete ilúzií, ale opak je pravdou. Ruské korene v USA sú omnoho mohutnejšie, ako sa to vo všeobecnosti traduje. V Spojených štátoch je veľké množstvo pravoslávnych chrámov a v krajine žije veľké množstvo Rusov, respektíve Američanov s ruskými koreňmi. A Ruská pravoslávna cirkev (ďalej už len RPC) je v USA stabilne prítomná už vyše 2 storočí. Oficiálne od roku 1796, keď bol pre oblasti Ruskej Ameriky zriadený osobitný Kodiaksky vikariát ako súčasť Irkutskej eparchie

Bazilická katedrála
Bazilická katedrála

Neoficiálne už skôr. Ruský štát mal záujem o šírenia pravoslávia v Amerike a preto už v roku 1794 vyslal do oblasti Ruskej Ameriky misiu valaamských mníchov, ktorú viedol archimandrita Joasaf Bolotov. Pravoslávni misionári vzdelávali miestne obyvateľstvo, zastávali sa ho pred úradmi a blahodarne pôsobili na osadníkov. Z misie vzišli takí svätci ako hieromučeník Juvenalij Aljašský a prepodobný Herman Aljašský. Misionári zakorenili kresťanstvo v domorodom obyvateľstve, z ktorého pochádzal Peter Aleut, protomučeník Ameriky. Je totiž potrebné konštatovať, že Aljašku spolu s ostrovmi, nachádzajúcimi sa v jej blízkosti, objavili a scivilizovali Rusi. Aljaška, dnes jeden zo štátov USA, bola až do roku 1867 výsostným ruským územím. Skúsme si aspoň v stručnosti popísať históriu ruského dobývania severovýchodu Ameriky aj históriu RPC v USA od najstarších čias až po súčasnosť.

Rusi majú veľké zásluhy na objavovaní severozápadu amerického kontinentu. Na toto územie začali prichádzať už v prvej polovici 18. storočia. Dokonca pomáhali objavovať dovtedy neznáme severozápadné teritórium dnešných Spojených štátov. Predpokladá sa, že územie Aljašky mohol spozorovať už v roku 1648 ruský prieskumník Semjon Ivanovič Dežňov, ktorý oboplával najvýchodnejší pevninský výbežok Ázie, pomenovaný po ňom Dežňovov mys. Neexistujú však nezvratné dôkazy, potvrdzujúce predpoklad, že Dežňov skutočne spozoroval pobrežie Aljašky.

Prvý ruský cár, prejavujúci záujem o vzdialené územie Ameriky, bol Peter I. Veľký, ktorý v roku 1698 v Londýne viedol obchodné rokovanie so zakladateľom Pensylvánie Williamom Pennom. Obaja pritom podpísali obchodnú dohodu, vôbec prvý dokument v histórii, ktorý uzavrel predstaviteľ cárskeho Ruska s jednou z amerických kolónií.

Rusko aj ďalej intenzívne skúmalo severoamerické pobrežie. V 18. storočí sa uskutočnili dve veľké ruské námorné expedície k pobrežiu Kamčatky. Obe viedol dánsky moreplavec Vitus Bering, plaviaci sa v ruských službách, ktorý počas prvej výpravy v roku 1728 oboplával najvýchodnejší pevninský výbežok Ázie. K územiu Aljašky sa však nedostal.

Ako prvý s určitosťou pozoroval pobrežie Aljašky v roku 1732 námorný prieskumník a navigátor Ivan Fjodorov z mora vo vzdialenosti niečo vyše 4 kilometrov od súčasného mysu Cape Prince of Wales. Kvôli zlým poveternostným podmienkam však ruskí námorníci nemohli pristáť na americkej pôde. Práve Fjodorov ako prvý zakreslil do mapy americký breh Beringovho prielivu a niekoľko ostrovov v tejto oblasti.

Aljašskej zeme sa dotkla ruská noha po prvý raz až počas druhej veľkej ruskej expedície pod vedením Vitusa Beringa v rokoch 1733-1743. Stalo sa tak v roku 1741, keď Alexej Čirikov spolu s niekoľkými členmi výpravy vystúpil na aljašský breh. Beringova expedícia preskúmala aj niekoľko ostrovov v blízkosti severoamerického pobrežia.

S kolonizáciou severoamerického územia začali Rusi o niekoľko desaťročí neskôr, už po vzniku dnešných Spojených štátov. Prvú permanentnú ruskú osadu založil v roku 1784 obchodník a moreplavec Grigorij Šelichov z poverenia cárovnej Kataríny II. v miestach, zvaných Three Saints Bay (Zátoka troch svätých), na ostrove Kodiak. Bol to začiatok existencie Ruskej Ameriky, ktorej história sa skončila predajom Aljašky Spojeným štátom v roku 1867. Po prvej ruskej osade pribudli na Aljaške ďalšie a od konca 18. storočia pôsobila na tomto území aj RPC.

Na začiatku 19. storočia pôsobilo v Ruskej Amerike okolo 450 ruských kolonistov, medzi ktorým boli traperi, lovci, stavební robotníci a námorníci. Posilnenie pravoslávia a rozvoj Aljašky viedli v roku 1840 k založeniu samostatnej Kamčatskej, Kurilskej a Aleutskej eparchie s centrom na Aljaške, v Novoarchangelsku (dnes Sitka).

Oficiálne vzťahy Spojených štátov a Ruska sa začali formovať okolo roku 1798, v dobe panovania cára Pavla I. Tento panovník vydal v roku 1799 dekrét o vzniku Rusko-americkej spoločnosti, ktorá hájila záujmy Ruska na americkej pôde a skladala sa z niekoľkých menších súkromných kupeckých spoločností. Jej kľúčovou úlohou bola kolonizácia takzvanej Ruskej Ameriky a vďaka cárskej podpore mala významné privilégiá. Sídlo mala v mestečku Novoarchangelsk (v súčasnosti americké mesto Sitka), založenom ruskými kolonistami.

Prvým guvernérom Ruskej Ameriky sa stal Alexander Andrejevič Baranov, šikovný kupec a úradník, doporučený do tejto diplomatickej funkcie Šelichovom. Baranov mal výborné organizačné schopnosti. Finančne podporoval rozvoj remesiel, dovoz dobytka, prieskum nerastného bohatstva a obchod s Čínou, Havajskými ostrovmi, Kaliforniou aj niekoľkými inými americkými štátmi.

Vzťahy medzi USA a Ruskom sa ďalej harmonicky rozvíjali a v roku 1832 bola podpísaná rusko-americká obchodná dohoda, ktorá bola natoľko užitočná pre obe strany, že bola predlžovaná až do roku 1911.

Rozvoju harmonických vzťahov Ruska a Spojených štátov však bránila nadmerná ruská rozpínavosť na severe amerického kontinentu. Rusi sa už neobmedzovali len na Aljašku, ale prenikali hlboko do amerického vnútrozemia. Zároveň sa rozširovalo aj pôsobenie RPC v Amerike.

Od začiatku 19. storočia vyvíjali americkí politici a diplomati nátlak na cársku ríšu v snahe primäť Rusov, aby sa vzdali území na americkom kontinente. V záujme zachovania dobrých vzájomných vzťahov cárske impérium ustúpilo a v roku 1824 sa podpisom Rusko-americkej zmluvy zrieklo svojich území na severozápadnom, tichooceánskom pobreží Ameriky v prospech USA. Ponechalo si len Aleutské ostrovy a Aljašku.

Zmluva vstúpila do platnosti v januári 1825 a výrazne zlepšila vzťahy medzi obidvomi veľkými štátmi. Lenže na cárskom dvore sa po podpise tejto zmluvy začali množiť hlasy, že Rusko by sa malo vzdať aj iných svojich severoamerických území. Význam týchto území pre cárske impérium bol spochybňovaný a prioritu mali ruské záujmy v Európe. Tieto úvahy viedli napokon k tomu, že v roku 1867 predalo Rusko Spojeným štátom aj Aljašku. Ani toto však nespôsobilo zánik RPC v Amerike, aj keď to značne skomplikovalo život ruských pravoslávnych veriacich na Aljaške, ktorí sa vlastne ocitli v cudzom štáte, v USA. V tej dobe žilo na polostrove asi 50 tisíc obyvateľov, vrátane asi tisíc Rusov. Približne 12 tisíc pôvodných obyvateľov dovtedy prijalo pravoslávnu vieru.

K posilneniu pravoslávia na území Spojených štátov výrazne prispel vznik prvých pravoslávnych farností mimo Aljašky. Jedna grécka vznikla v New Orleans a dve ruské v mestách San Francisco a New York. Tým sa pravoslávie oficiálne etablovalo v rámci celých Spojených štátov. V roku 1869 vznikla samostatná Novoarchangelská a Aleutská eparchia (od roku 1870 Aleutská a Aljašská eparchia), ktorá napriek strate štátnej podpory a aktívnemu odporu protestantských kazateľov pokračovala v pravoslávnej misii.

Zhruba od polovice 19. storočia narastal prúd tradične ortodoxných prisťahovalcov na americký kontinent, predovšetkým však do USA. Boli to nielen ortodoxní Rusi, ale aj pravoslávni Gréci, Srbi, Rumuni, atď. Prichádzali však aj uniati z oblasti Karpát, vrátane slovenských a ukrajinských gréckokatolíkov. Americká eparchia RPC sa snažila v rámci svojich možností zabezpečiť materiálne a duchovné blaho prisťahovalcov a v záujme zabezpečenia lepšej organizácie svojej činnosti bola katedra eparchie presunutá v roku 1872 do San Francisca, hoci si eparchia stále ponechávala názov Aleutská a Aljašská. Premenovaná bola až v roku 1900 a po novom sa až do roku 1925 nazývala Aleutská a Severoamerická eparchia. Jej katedra sa v roku 1905 presunula do New Yorku.

V roku 1901 bol postavený prvý pravoslávny chrám v Kanade a dnes sú pravoslávni Kanaďania súčasťou pravoslávnej metropólie celej Ameriky a Kanady.

Od osemdesiatych rokov 19. storočia sa začali meniť tradične dobré vzťahy Ruska a USA. Vznikali prvé veľké konflikty, hraničiace s nepriateľstvom. Dôvodom bola snaha Spojených štátov upevniť si svoju geopolitickú pozíciu v tichooceánskej oblasti. Američania chceli dať pocítiť Rusku svoju moc, preto pristúpili k niekoľkým nepriateľským aktom.

Nakrátko sa rusko-americké vzťahy zlepšili na prelome 19. a 20. storočia v súvislosti s veľkým povstaním proti cudzincom v severovýchodnej Číne v roku 1899. Situácia sa mimoriadne vyostrila v roku 1900, keď sa povstalci dostali až do Pekingu a cisárovná vdova Cch’-si, ktorá ako regentka vládla Číne od roku 1861, pod tlakom povstalcov vyhlásila vojnu cudzím mocnostiam. Vzápätí došlo k obkľúčeniu cudzineckej štvrti a situácia sa stala neudržateľnou po zavraždení nemeckého veľvyslanca. Následky na seba nenechali dlho čakať. Vytvorila sa veľká protičínska vojenská koalícia, v ktorej boli Spojené štáty americké, Rusko, Veľká Británia, Japonsko, Francúzsko, Nemecko, Rakúsko-Uhorsko a Taliansko. Práve táto skutočnosť znovu dočasne spojila USA s cárskym impériom. Čína bola porazená v roku 1901 a na dlhú dobu vydaná napospas víťazom.

Už čoskoro sa však vzťahy medzi Ruskom a Spojenými štátmi znovu vyhrotili a situácia sa nakrátko zmenila až v rokoch prvej svetovej vojny, do ktorej vstúpilo cárske impérium po boku USA na strane Dohody proti koalícii Nemecka, Rakúsko-Uhorska, Osmanskej ríše a Bulharska. Všetky tieto udalosti však nič nezmenili na rozvoji RPC v Amerike.

Na prelome 19. a 20. storočia sa postavenie pravoslávnych veriacich v Amerike začalo meniť. Mnohí gréckokatolíci z Rakúsko-Uhorska začali vo veľkom prestupovať do pravoslávia a tvorili väčšinu pravoslávnych veriacich v Amerike. Pre oficiálnu registráciu, ako aj pre misijné účely, prijala eparchia v roku 1907 nové vlastné meno, známejšie bývalým uniatom – „Ruská pravoslávna gréckokatolícka cirkev v Severnej Amerike“.

Pravoslávni prisťahovalci však túžili organizovať svoj cirkevný život podľa vlastných národných a jazykových tradícií. Predovšetkým najpočetnejšia grécka pravoslávna emigrácia často nebola ochotná uznať autoritu ruských biskupov a organizovala svoj cirkevný život väčšinou bez kontaktu s Rusmi. Tento trend priviedol biskupa Tichona (Belavina), ktorý stál v čele eparchie na prelome 19. a 20. storočia, k iniciatíve vytvoriť Americkú metropóliu na autonómnom základe so špeciálnymi vikariátmi pre každú z významných etnicko-kultúrnych emigrantských skupín. Podarilo sa mu však zorganizovať len jeden takýto vikariát pre sýrskych pravoslávnych Arabov, no plánoval aj dva ďalšie – jeden pre Grékov a druhý pre Srbov. Nespokojnosť Grékov napokon podnietila konštantínopolského patriarchu Joachima III., aby v roku 1908 vydal tomos, v ktorom uviedol, že iba Konštantínopolská pravoslávna cirkev môže kánonicky rozšíriť svoju autoritu nad rámec svojej jurisdikcie, a zároveň oznámil presun starostlivosti o pravoslávnych gréckych emigrantov mimo vlasti na Grécku cirkev. Týkalo sa to najmä Grékov v Amerike, hoci v tom čase pre nich neexistovala žiadna osobitná eparchia.

Od roku 1908 mala eparchia RPC k dispozícii vlastný teologický seminár a ku koncu roka 1917 sa rozrástla natoľko, že mala 271 chrámov, 51 kaplniek, 257 duchovných a až okolo 300 tisíc farníkov.

Rok 1917 na dlhú dobu výrazne zhoršil rusko-americké vzťahy. Až na krátke obdobia druhej svetovej vojny, keď USA a ZSSR spoločne bojovali proti nacistickému Nemecku a jeho spojencom, to bolo obdobie militantnej konfrontácie, ktoré niekoľkokrát priviedlo svet na pokraj jadrovej apokalypsy. Proces výrazného otepľovania vzájomných vzťahov dvoch jadrových superveľmocí začal od roku 1985, po príchode Michaila Sergejeviča Gorbačova do čela sovietskych komunistov, predovšetkým však po páde ZSSR v roku 1991. Nebol to síce idylický stav, pretože aj v tomto období dochádzalo medzi USA a Ruskom k diplomatickým konfliktom a aj nezhodám v rámci Rady bezpečnosti OSN. Predsa však bola situácia až do vypuknutia rusko-ukrajinskej krízy v prelomovom roku 2014 výrazne lepšia ako v časoch studenej vojny. Od v roku 2014 sa však vzájomné vzťahy dvoch vojensky najmocnejších štátov sveta veľmi nebezpečne vyhrotili a tento stav pretrváva dodnes.

Lenže rok 1917 výrazne skomplikoval aj situáciu ruských pravoslávnych veriacich v USA. Pravoslávna cirkev v Rusku sa ocitla v izolácii a už nemohla podporovať misie vo svete. Americká eparchia RPC sa začala zmietať v nepokojoch, spôsobených predovšetkým narušením pravidelných stykov s Ruskom, separatistickými náladami, novou vlnou utečencov a podporou boľševickej vlády sovietskeho Ruska „obnovencom“ v Amerike.

Reakciou na vnútorné rozpory bola snaha o vnútorné stmelenie a relatívnu izoláciu. Na Detroitskom sobore v roku 1924 americká eparchia, po novom nazývaná aj metropóliou, oznámila svoju „dočasnú autonómiu“. V roku 1927 eparchia prerušila kontakty s Ruskou zahraničnou cirkvou a v roku 1933 s Moskovským patriarchátom. V roku 1933 sa situácia skomplikovala vznikom exarchátu Moskovského patriarchátu, ktorý ešte viac roztrieštil už aj tak narušenú jednotu pravoslávnych v USA. K zlepšeniu situácie došlo v roku 1935, keď sa po zmierení eparchie s Ruskou zahraničnou cirkvou ruskí pravoslávni veriaci v USA do značnej miery zjednotili.

Problémy v americkej eparchii RPC a neustávajúci prílev emigrantov spôsobili vytvorenie mnohých samostatných pravoslávnych jurisdikcií pre Ameriku na národnom princípe. Najprv Ukrajinci, potom aj Srbi, Gréci a príslušníci ďalších národov si vytvárali početné vlastné eparchie. Druhá svetová vojna prispela k zblíženiu americkej metropólie s Moskovským patriarchátom, ale už v roku 1947 sa americký metropolita znovu ocitol v izolácii. Štatút americkej eparchie RPC v USA bol upravený udelením autokefálie od ruskej Matky cirkvi v roku 1970. Dňa 9. apríla 1970 synoda RPC obnovila spoločenstvo so severoamerickou metropóliou a v nasledujúci deň, 10. apríla 1970, udelil patriarchálny tomos RPC v Spojených štátoch autokefáliu.

Štyridsaťtri farností v USA, ktoré boli v minulosti súčasťou  Moskovského patriarchátu, ako aj Edmontonská a Kanadská eparchia Moskovského patriarchátu, ktoré si želali naďalej zostať pod jurisdikciou Moskovského patriarchátu, sa zjednotili, takže patriarchálne farnosti v USA a patriarchálne farnosti v Kanade vytvorili jeden veľký celok. 

Rozhodnutie o udelení autokefálie zo strany Moskovského patriarchátu sa stretlo s ostrým odmietnutím zo strany gréckych cirkví, najmä Konštantínopolského patriarchátu, ale aj najvýznamnejších negréckych cirkví – rumunskej, antiochijskej a srbskej.

Pád ateistických režimov v bývalom Východnom bloku umožnil nápravu starých krívd, páchaných na kresťanoch. K najvýznamnejším udalostiam v rámci RPC patrilo obnovenie kánonického spoločenstva medzi Moskovským patriarchátom a Ruskou zahraničnou cirkvou v roku 2007. Tým končí stručný výpočet najdôležitejších udalostí, týkajúcich sa dejín RPC v USA.

A aká je situácia dnes? V súčasnej dobe je neobyčajne ťažké stanoviť presný počet Rusov i presný počet ruských pravoslávnych veriacich v USA. Rôzne zdroje uvádzajú rôzne informácie a okrem toho nie všetci Rusi v Spojených štátoch sa hlásia k svojmu pôvodu. Musíme sa teda uspokojiť s približnými odhadmi. Podľa Inštitútu moderného Ruska žilo v USA v roku 2011 približne 3,13 milióna ľudí ruského pôvodu. Bolo to v tej dobe približne 1 % celej americkej populácie. Čo sa týka pravoslávia v USA, dá sa s istotou konštatovať, že v Spojených štátoch žijú 2 až 3 milióny pravoslávnych veriacich, ba podľa jedného zdroja je v USA až 7 miliónov pravoslávnych veriacich. V posledne spomínanom zdroji však ide o počet všetkých pravoslávnych veriacich, teda nielen ruských, ale aj gréckych, ukrajinských, albánskych, atď.

V každom prípade je isté, že v USA žijú milióny Rusov, respektíve Američanov s ruskými koreňmi. Vari najslávnejším z nich je herec Yul Brynner, ktorý sa dokonca narodil vo Vladivostoku. Jeho syn často navštevuje rodisko svojho otca. Yul Brynner však zďaleka nebol jediný. Otec hollywoodskeho herca Kirka Douglasa sa narodil v Rusku a opustil svoju vlasť, aby sa vyhol vojenskej službe. Natalie Wood bola dcérou ruského inžiniera a šľachtičnej a nikdy sa netajila svojimi ruskými koreňmi. Herec Steven Seagal, osobný priateľ ruského prezidenta Vladimíra Putina, ktorého stará mama bola Ruska, má americké, ruské aj srbské občianstvo. No ani toto ešte nie je všetko. Ruských predkov má Leonardo DiCaprio, Steven Spielberg a mnohé iné známe hollywoodske osobnosti.

Rusi a Američania sú prepletení omnoho intenzívnejšími osobnými väzbami, ako sa to vo všeobecnosti traduje, a ruskú prítomnosť v USA nemožno nikdy vymazať z histórie i súčasnosti Spojených štátov. Nepriateľom Rusov nie sú obyvatelia USA, ale hŕstka najvplyvnejších ľudí v Spojených štátoch, ktorá ženie svet do jadrovej apokalypsy.

Rusko mnohokrát v minulosti pomohlo Spojeným štátom v najťažších obdobiach ich existencie (Viac čítajte tu)a práve dnes, keď sa vzťahy USA a Ruska nebezpečne vyhrotili, je dôležité pripomínať si svetlé tradície dobrých rusko-amerických vzťahov už od samotného vzniku USA. No nielen spomínať, ale aj usilovať sa o ich renesanciu. V záujme prežitia ľudstva, ktoré stojí pred záhubou v jadrovej vojne, ktorá nebude mať víťaza.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

Včera 19:59

Novou členkou Rady pre mediálne služby (RpMS) je Andrea Cox. Rozhodli o tom v stredajšej voľbe poslanci Národnej rady (NR) SR. Vzhľadom na to, že nebol zvolený druhý člen rady, voľba sa bude opakovať. Postupujú do nej všetci navrhnutí kandidáti, ktorí neboli zvolení.

Včera 19:51

Spoločnosť PepsiCo sa po prvýkrát po 14 rokoch rozhodla zmeniť logo svojho hlavného nápoja Pepsi. Spoločnosť sa vráti k zobrazeniu klasickej červenej, bielej a modrej gule so zvlnenými čiarami.

Spoločnosť PepsiCo sa rozhodla zmeniť logo svojho hlavného nápoja Pepsi
Spoločnosť PepsiCo sa rozhodla zmeniť logo svojho hlavného nápoja Pepsi

Včera 19:44

Valné zhromaždenie OSN (VZ OSN) v stredu prijalo prelomovú rezolúciu, ktorá vyzýva Medzinárodný súdny dvor (ICJ) v Haagu, aby stanovil právne povinnosti štátov v boji proti klimatickej zmene.

Včera 19:44

Americký prezident Joe Biden v stredu povedal, že svet sa viac prikláňa k slobodám. Vyhlásil to na druhom online Summite za demokraciu, ktorý sa zameriava na Čínu a Rusko.

Včera 19:33

Poľsko zvýši výrobu munície. Varšava v tejto súvislosti spúšťa nový národný program v hodnote približne 427 miliónov eur. Oznámil to v stredu poľský premiér Mateusz Morawiecki po tom, ako sa na tom dohodla vláda.

Včera 18:50

Pri riešení otázky nízkych platov pedagógov v humanitných a spoločenskovedných odboroch by podľa českého premiéra Petra Fialu nepomohlo, ak by vláda svojím rozhodnutím pridala do vysokoškolského systému nejakú sumu financií. Je podľa neho nutné hľadať riešenie, ktoré bude dlhodobé a efektívne. Povedal to v stredu na výjazdovom rokovaní vlády v Jeseníku.

Včera 17:59

Pápeža Františka odviezli v stredu popoludní do nemocnice na “určité testy, ktoré boli vopred naplánované”, napísal v oznámení hovorca Vatikánu Matteo Bruni.

Včera 17:40

Pre veľké pracovné vyťaženie odstúpil z funkcie Hans Zollner, jeden z najvplyvnejších členov vatikánskej komisie, ktorá pomáha v boji proti pohlavnému zneužívaniu detí v katolíckej cirkvi.

Včera 17:38

Objekt objavený v blízkosti Nord Stream 2 bol vyzdvihnutý z hĺbky 73 metrov. Bola to prázdna dymová bója a nepredstavovala žiadne nebezpečenstvo, uviedla Dánska energetická agentúra. Pri vyzdvihovaní bol prítomný zástupca spoločnosti Nord Stream 2 AG, prevádzkovateľa plynovodu Nord Stream 2, uviedlo dánske ministerstvo obrany.

O náleze neidentifikovaného objektu informovala Dánska energetická agentúra 23. marca. Objekt má výšku 40 cm a priemer 10 cm.

prázdna dymová bója
Na snímke prázdna dymová bója

Včera 17:16

Nemecko v stredu schválilo ďalší balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu v hodnote 12 miliárd eur.

“Za tieto financie môže Ukrajina s podporou nemeckej vlády priamo nakupovať výzbroj. Je dôležité Ukrajinu podporovať tak dlho, ako to bude potrebné,” uviedli vo vyhlásení traja zástupcovia vládnej koalície v rozpočtovom výbore.

Včera 17:15

Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier sa v stredu poďakoval kráľovi Karolovi III., že svoju prvú zahraničnú cestu ako nový britský panovník podnikol do Nemecka.

Včera 16:39

Generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi pracuje na bezpečnostnom pláne pre Záporožskú atómovú elektráreň (ZAES). V stredu tiež upozornil na “zvýšenú” vojenskú aktivitu v jej okolí.

Včera 16:17

Ruský prezident Vladimir Putin v stredu pripustil, že sankcie uvalené na Rusko za inváziu na Ukrajinu môžu mať na jeho krajinu “negatívne” dopady. Predtým Putin tvrdil, že Moskva sa sankciám prispôsobuje.

Včera 15:51

Britský minister obrany Ben Wallace v stredu povedal, že by “rád” videl, ako Británia napodobňuje Fínsko a Švédsko a vracia sa k brannej povinnosti.

Včera 15:49

Vyšetrovanie útoku nožom v utorok v moslimskom centre v Lisabone nenaznačuje, že by malo ísť o teroristický útok. V stredu to uviedla portugalská polícia, pričom pri útoku zahynuli dve ženy.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

SHMÚ: Na juhu Slovenska môže byť mráz, na severe sa môže tvoriť poľadovica

0 icon

Bratislava 29. marca 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Kristína Mayerová)   Vo viacerých južných okresoch na Slovensku sa môže vo štvrtok (30. 3.) vyskytnúť mráz vo vegetačnom období. Vo viacerých severných okresoch hrozí poľadovica. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe Mráz sa…

Prezidentka Čaputová hovorila s Bidenom: Toto predstavuje veľkú hrozbu

0 icon

Bratislava/Washington 29. marca 2023 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Nemôžeme dovoliť, aby sa demokracia stala obeťou súčasných kríz, musíme ju brániť a posilňovať. Demokracia je totiž ich riešením. Uviedla to prezidentka SR Zuzana Čaputová v stredu na druhom virtuálnom Samite pre demokraciu, ktorý hostí americký prezident Joe Biden, informuje TASR Čaputová povedala, že…

SOŠV stojí za ukrajinskými športovcami a podporuje kroky MOV

0 icon

Bratislava 29. marca 2023 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) naďalej pevne stojí za ukrajinskými športovcami a podporuje kroky Medzinárodného olympijského výboru (MOV) i ním udelené sankcie voči Rusku a Bielorusku a ich vládam, ktoré boli opätovne potvrdené. Zároveň podporuje mierové súperenie športovcov všetkých krajín a je proti…

Čekovský skončil

0 icon

Bratislava 29. marca 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Poslanci Národnej rady (NR) SR odvolali v stredu Kristiána Čekovského (nezaradený) z funkcie predsedu Výboru Národnej rady (NR) SR pre kultúru a médiá. Za opozičný návrh na jeho odvolanie hlasovalo 69 poslancov zo 128 prítomných, proti bolo 47 a zdržalo sa 12 poslancov.…

USA sa obávajú – Čína, Rusko a Irán sa “zbližujú”

0 icon

Bratislava 29. marca 2023 (HSP/Foto:TASR/AP-Susan Walsh)   Čína, Rusko a Irán sa "zbližujú" a budú predstavovať trvalý "problém" v nasledujúcich rokoch Generál Mark Milley, predseda Zboru náčelníkov štábov, to povedal výboru pre ozbrojené služby Snemovne reprezentantov, uviedla CNN. Povedal, že ho znepokojuje "akákoľvek súdržnosť a súdržnosť medzi Ruskom a Čínou"…

Práca pre Putina: Ruské špeciálne služby na Ukrajine

0 icon

Bratislava 29. marca 2023 (HSP/Foto:TASR/AP-Pavel Bednyakov, Sputnik, Kremlin)   "Práca pre Putina: Prečo ruské špeciálne služby pôsobili na Ukrajine úspešnejšie ako armáda, ale napriek tomu zlyhali vo svojom okupačnom pláne" Článok s týmto názvom uverejnila spravodajská stanica BBC News s odvolaním sa na správu "Predbežné poučenie z ruských nekonvenčných operácií…

Fico: To je ale náhodička, pravda?

0 icon

Bratislava 29. marca 2023 (HSP/Foto:Screenshot Youtube)   Robert Kaliňák bol menovaný za šéfa volebného štábu SMERu – slovenská sociálna demokracia. O niekoľko hodín na to bol obžalovaný. Robert Fico si myslí, že to nie je náhoda  "Vážení priatelia, už chápete, prečo voľby budú až 30. septembra? Treba ešte nejaký dôkaz…

Žilinka sa ohradil voči tvrdeniam mainstreamu: Manipulácia by nemala byť pracovnou metódou

0 icon

Bratislava 29. marca 2023 (HSP/Foto:Facebook)   Viaceré médiá hlavného prúdu tento týždeň doslova oslavovali fakt, že špeciálny prokurátor Daniel Lipšic podal obžalobu na advokáta a bývalého ministra za Smer Róberta Kaliňáka a podnikateľa Jozefa Brhela kvôli údajnému podplácaniu, pričom obom má hroziť 5 až 12 rokov za mrežami. Novinári sa pritom…

USA prehrávajú globálnu pokerovú hru

0 icon

Washington 29. marca 2023 (HSP/Dailyreckoning/Foto:Pixabay)   Už som písal o tom, ako Ukrajina ťažko prehráva svoju vojnu s Ruskom. Americké a britské médiá sú v tejto téme neustálym zdrojom dezinformácií a lží, takže nie je prekvapujúce, že väčšina Američanov verí, že Rusko prehráva Ale jednoducho to nie je pravda, píše…

Ukrajinský vojak odhalil pravdu o situácii v Bachmute

0 icon

Bratislava 29. marca 2023 (HSP/Foto:TASR/AP-Roman Chop)   Ukrajinský vojak umiestnený v Bachmute prehovoril "Skrátka, Bachmut stojí, ale za akú cenu. Na našej strane umierajú najlepší ľudia. A na ich strane sú mukli a wagnerovci. Len sa nad tým zamyslite," povedala armáda vo videu zverejnenom na stránke TikTok. Pripomeňme, že Inštitút…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Marek Brna

Slováci môžu prekypovať hrdosťou

0icon

Sme azda najtolerantnejší národ na svete. Dllhodobo znášame porobu v mnohých formách. Začnime Rómami. Máme údajne 10% obyvateľstva Rómov. Chápeme ich, snažíme sa byť nápomocní. Dlhodobo. A oni to cítia a preto nás majú radi. Rómovia majú Slovákov radi. Veď kde inde na svete by mali takých ohľaduplných, súcitných spoluobč

Ivan Štubňa

Ukrajinský vlastenec odhaľuje zločiny USA a NATO na Ukrajine!!!

0icon

  Pravda je rovnako hrozná ako smrť, ale ťažšie sa hľadá.

Gustáv Murín

Súčet zvrhlostí Matovičovho komanda

0icon

Vo svojej najnovšej knihe opisujem ako vláda vedená pôvodne Igorom Matovičom prišla s ľúbivým sloganom o tom, že vďaka nej bude mať polícia „rozviazané ruky“. Nikto, okrem nich samých, netušil, že to bude znamenať bezuzdné porušovanie procesných úkonov i právnych základov spravodlivosti. Mentálne vyšinutý jedinec tak v mene politickej pomsty…

Milan Náhlik

Brm, Brm

0icon

Započúvali ste sa niekedy len tak bezmyšlienkovite do zvuku motora vášho auta? Ja som tak urobil včera a odhliadnuc od toho, že odborník na vozidlá by zrejme povedal, že ,, Ten motor by potreboval generálku,,, tak ja som tam počul úplne niečo iné. Bol to zvuk slobody. Lebo sadnúť si…

Pavel Jacz

Ako média hlavného prúdu ubližujú „mozgovému trustu“ Remišovej. Heger jej zasekundoval pred veľvyslancami.

0icon

O tom už vieme, kam sa dopracovala strana Za ľudí pod vedením „mozgovej geniálky“ Remišovej. Dnes sa už potáca pod jedným percentom. A čím čas plynie, tým jej to ide ďalej z kopca na dno. Aj preto jej „chceli" média hlavného prúdu pomôcť, alebo ju pot

Armádny Magazín

Ukrajinská otázka v nemeckej geopolitike

0 icon

Nemecko, 29. marec 2023 (AM) – Začiatkom marca predseda Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) Lars Klingbeil počas návštevy Ukrajiny a Poľska vyhlásil, že odteraz bude základom novej východnej politi

Tank Sabrah v nových verziách. Česku sa otvára najjednoduchšia cesta k ľahkému kolesovému tanku

0 icon

Slovensko, 29. marec 2023 (AM) – Nomenklatúra ľahkých tankov sa rozšírila o nový typ, na vzniku ktorého bude mať svoj výrazný podiel podľa dostupných informácií aj Česko. Do filipínskych ozbrojených síl bol zaradený izraelský tank Sabrah, ktorý bude dodaný v dvoch verziách. Ide o 18 ľahkých pásových tankov na španielskom podvozku z…

Veľvyslanectvo USA v Arménsku - kováčska dielňa ľudských zdrojov a živná pôda pre rusofóbiu

0 icon

USA, 29. marec 2023 (AM) – Rusko-arménske vzťahy sú opäť vystavené skúške. V decembri 2022 americký Senát potvrdil na post veľvyslankyne v Jerevane 57-ročnú Christine Queenovú, kariérnu diplomatku, ktorá od začiatku roka 2020 pôsobila ako charge d'affaires USA na Ukrajine. Arménski občania si ju pamätajú ako absolventku gruzínskej univerzity z

Japonsko a Ukrajina v jazyku symbolov. "Víťazný talizman" Zelenskému od Kišidu

0 icon

USA, 29. marec 2023 (AM) – Japonský premiér Fumio Kišida, ktorý zradil pamiatku svojich predkov, prejavil znaky osobitnej pozornosti ukrajinskému prezidentovi Zelenskému, ktorý tiež zneužil svojich predkov. Celkom symbolické. V jazyku symbolov bola náhla návšteva japonského hosťa v Kyjeve otvoreným agresívnym útokom na Rusko. Po jeho návrate do Tokia novinári uvie

Pentagón si nerobí žarty. Takže vojna - a nie preto, aby sa skončila v mieri, ale preto, aby sa vyhrala

0 icon

USA, 29. marec 2023 (AM) – Bývalý minister zahraničných vecí USA Kissinger varoval pred nebezpečenstvom druhej studenej vojny a potvrdil, že bude ťažšia ako t

TopDesať

7 divov starovekého sveta: Ako vyzerali v čase svojej najväčšej slávy?

0 icon

Čo spravíš ako prvé pri plánovaní výletu? Šup na TripAdvisor alebo jednu z tisíciek ďalších webových stránok, ktoré radia, čo si určite nenechať ujsť v tej-ktorej destinácii. Pred érou internetu museli ľudia objavovať pamiatky priamo na mieste. Turisti minulosti sa museli obracať na odborné rady. A tak nejako vznikol zoznam 7 divov starovekého sveta. Zoznam…

Trápi ťa chrápanie? Skoncuj s ním vďaka týmto trikom

0 icon

Možno to robíš a ani o tom nevieš. Chrápanie trápi mnoho ľudí po celom svete. Niektorých dokonca až tak veľmi, že podstupujú rôzne operácie. My ti dnes ukážeme zopár trikov, ktoré ti možno dokážu pomôcť - prípadne tvojim blízkym. Aj keď si možno neuvedomuješ, že to robíš, chrápanie môže pokaziť…

Keď sa architekti a projektanti ukážu v tom najhoršom svetle

0 icon

V dnešnom článku uvidíš naozajstné "zaujímavosti", ktoré sú nepeknou vizitkou architektov a projektantov. Títo architekti a projektanti sa ukázali v tom najhoršom svetle. Áno viem, podobných článkov sme tu už mali fúru. Tento je aj tak troška odlišný. Architekti, projektanti alebo proste obyčajní ľudia spravia sem tam chyby. Je to normálne,…

Tieto ilustrácie odhalia tvoju skutočnú osobnosť

0 icon

Osobnosť každého z nás je tak trocha jedinečná. Myslíš si, že optické hádanky ti dokážu odhaliť niečo o tvojej osobnosti? Tak si na správnom mieste. Vďaka nasledujúcim obrázkom sa dozvieš niečo o svojej osobnosti. Nepoznať seba samého je niečo, čo je bežnejšie, ako si možno myslíš. Preto je celý náš…

Trápi ťa stres? Tieto techniky ti ho pomôžu eliminovať

0 icon

Trápi ťa stres? Vďaka týmto technikám a cvikom ho dokážeš eliminovať oveľa skôr, ako si myslíš. Iba v USA trpí úzkostnými poruchami viac ako 40 miliónov dospelej populácie. Okrem toho približne 77% ľudí uviedlo, že zvýšená hladina stresu má negatívny vplyv na ich fyzické zdravie. Samozrejme, nemáme žiadne magické riešenie…

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali