Právnici komentujú rozhodnutie generálnej prokuratúry zrušiť obvinenia Vladimíra Pčolinského a prepustiť ho z väzby: bol to správny a profesionálny krok

Bratislava 4. septembra 2021 (HSP/Foto:TASR – Martin Baumann)

 

Čo si myslia o rozhodnutí Generálnej prokuratúry vo veci Vladimíra Pčolinského, o situácii v rezorte vnútra a o vojne medzi režimnými masmédiami a Generálnou prokuratúrou, na to sme sa spýtali sudcov Michala Trubana a Patrika Števíka, a advokáta Martina Ribára

žilinka
Na snímke generálny prokurátor SR Maroš Žilinka počas vyhlásenia 2. septembra 2021 v Bratislave

Je naozaj povážlivé, ako ďaleko pokročila fašizácia masmédií a atmosféry v “tejtokrajine.” Akonáhle sa ukázalo, že generálna prokuratúra pod vedením Maroša Žilinku nebude tancovať tak, ako si želá komando politických krágľovačov, dezoláti z dezinformačných režimných masmédií spustili náreky a začali už pripravovať vojnu proti generálnemu prokurátorovi, ktorého si koalícia len nedávno zvolila (spolu s opozíciou).

Zdá sa, že Žilinka sa tej svorky štekajúcich prestitútov naozaj nebojí. Urobil niečo, čo si nedovolil urobiť ani Robert Fico v časoch najtuhšej vojny s médiami: jednoducho niektorých agentov globálneho mediálneho impéria nepustil na svoju tlačovku.

Ich následný ukrivdený nárek bolo počuť azda až v Patagónii, čo znelo obzvlášť harmonicky pre uši ľudí z „alternatívnych“ médií: napríklad my z Hlavných správ by sme totiž mohli dlho rozprávať, kam všade nás buď úplne otvorene, z čistej nenávisti, alebo pod veľmi priehľadnými zámienkami odmietajú vpustiť, vrátane napríklad Prezidentského paláca. A preto, keď sa to isté raz stalo aj protekčným mediálnym dobermanom (a najmä vybraným dober-womankám) režimu, pociťujeme voči „kolegom“ z mainstreamu čosi ako naozaj hlboký súcit.

Lenže situácia v štáte je čoraz menej veselá. V súvislosti s aktuálnym dianím sme položili tri otázky trom ľuďom z oblasti justície: bývalému predsedovi Špecializovaného trestného súdu SR Michalovi Trubanovi, sudcovi Patrikovi Števíkovi z platformy sudnamoc.sk a Martinovi Ribárovi, advokátovi, predsedovi občianskeho združenia Za demokraciu a právny štát.

 

Hlavné správy: Ako hodnotíte rozhodnutie Generálnej prokuratúry SR zrušiť obvinenia Vladimíra Pčolinského a prepustiť ho z väzby?

Truban: S uvedeným rozhodnutím som sa oboznámil a pokiaľ ide o môj súkromný názor, hodnotím ho po formálnoprávnej, obsahovej a vecnej stránke ako veľmi kvalitné rozhodnutie s vyčerpávajúcim odôvodnením. V konečnom dôsledku ma kvalita rozhodnutia neprekvapuje, pretože rozhodovaciu činnosť JUDr. Kanderu poznám z vlastnej praxe, keď ešte pôsobil ako sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

 

Števík: Profesná česť mi nedovoľuje vyjadrovať sa k rozhodnutiam generálneho prokurátora. Ale v zmysle starorímskej právnej zásady „Vanae voces populi non sunt audiendae“ (Jalové hlasy davu by nemali byť vypočuté) je neakceptovateľné, aby v právnom štáte politická alebo mediálna moc vyvíjala na generálneho prokurátora taký bezprecedentný tlak, ako sa to deje v súčasnosti v Slovenskej republike. Odsudzujem snahu vládnej moci smerujúcu k okliešťovaniu právomocí generálneho prokurátora SR JUDr. Maroša Žilinku len preto, že dodržiava sľub prokurátora a odmieta robiť lokaja politikom a médiám.

Poukazujem na fakt, že pána Žilinku si vybrala do funkcie aktuálna vládna garmitúra pred pár mesiacmi a nejde o prokurátorského greenhorna. Ak niekto vidí ako problematický už legendárny § 363 Trestného poriadku (hovorí o tom, že generálny prokurátor zruší rozhodnutie prokurátora alebo policajta, ak pri ňom bol porušený zákon, úplné znenie nájdete napríklad tu), tak je nevyhnutné rovnakou optikou vnímať aj existenciu Špecializovanej prokuratúry, ktorá nemá v našom geopriestore obdobu.

 

Ribár: Rozhodnutie, ktoré generálna prokuratúra urobila, vyplýva z právomoci generálnej prokuratúry, pričom generálny prokurátor Dr. Žilinka sa sám rozhodol, že v záujme vylúčenia pochybností o jeho nestrannosti v prípade Vladimíra Pčolinského nebude vykonávať žiadne úkony. Zastupoval ho jeho námestník Jozef Kandera – bývalý dlhoročný sudca Najvyššieho súdu s povesťou naozaj veľmi uznávaného odborníka na trestné právo – s tým, že vlastne to nie je rozhodnutie jednej osoby, ale je to istým spôsobom kolektívne rozhodnutie, pod ktorým je podpísaný generálny prokurátor.

Ja som mal možnosť sa oboznámiť s obsahom toho uznesenia a je tam naozaj vytýkaných viacero porušení zákona. Dokonca by som povedal, že išlo o niekoľko fatálnych a elementárnych porušení zákona.

A preto sa dá len veľmi jednoducho konštatovať: generálny prokurátor ako orgán činný v trestnom konaní je viazaný zákonom. Tak ako hovorí Ústava, orgány činné v trestnom konaní môžu rozhodnúť na základe Ústavy len v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. A jemu zákon ukladá povinnosť konať tak, ako konal. Pritom nemá žiadnu možnosť voľby: on ak skonštatoval porušenie zákona, tak musel také rozhodnutie zrušiť. Otázka nestála tak, či chce alebo nechce.

Poviem to tak poeticky: jediným pánom generálneho prokurátora je zákon. Je najvyšším ochrancom zákonnosti, pokiaľ ide o rozhodovanie orgánov činných v trestnom konaní a jemu podriadených prokuratúr. Preto je úplne nemiestne, ak sa k jeho práci vyjadrujú ľudia, hlavne politici a niektoré médiá, ktorí nie sú odborníkmi na trestné právo.

 

Hlavné správy: Ako hodnotíte súčasnú situáciu v rezorte vnútra a celkovo v štáte vzhľadom na udalosti súvisiace s vojnou v rezorte vnútra a cirkusom okolo možného zneužívania kajúcnikov na politické ciele?

Truban: K tomuto považujem za potrebné uviesť, že mám informácie iba z médií, ale vnímam to tak, že konajúce orgány činné v trestnom konaní sú si vedomé toho, že výpoveď spolupracujúcej osoby sama o sebe nepostačuje na usvedčenie páchateľa a musí byť podporená aj inými dôkazmi, musí byť náležite preverená a veľmi opatrne vyhodnocovaná práve v kontexte s týmito ďalšími dôkazmi.

Je legitímne, ak konajú v snahe hľadať dôkazy, ktoré majú podporiť takúto výpoveď spolupracujúcej osoby, ale je neprípustné, aby takéto dôkazy boli vyrábané zneužívaním, prípadne vydieraním ďalších svedkov, spravidla z radov osôb, ktoré sú podozrivé z inej, v mnohých prípadoch ešte závažnejšej trestnej činnosti.

Z medializovaných informácií je zrejmé, že dokonca mali byť zo strany orgánov činných v trestnom konaní takéto osoby inštruované ako majú vypovedať, aby bola podporená výpoveď spolupracujúcej osoby. Toto považujem za absolútne neprijateľné a kontraproduktívne. Je neprijateľné dosahovať spravodlivosť za každú cenu, konkrétne nezákonnými postupmi v zmysle hesla „účel svätí prostriedky“.

 

Števík: Aktuálne politické tlaky na generálneho prokurátora vnímam ako pokračujúcu likvidáciu právneho štátu a zavádzanie režimu totality. Po minuloročných ústavných zmenách a snahe vládnej moci podriadiť si súdnu moc, sú útoky na JUDr. Maroša Žilinku krokmi k politickému podriadeniu prokuratúry, ktorá odmieta ísť po ruke vládnym lovcom trofejí.

Všetko nasvedčuje tomu, že obavy signatárov Výzvy slovenských právnikov proti sústavnému porušovaniu princípov právneho štátu v Slovenskej republike zo začiatku roka 2021 boli oprávnené. Pán Žilinka má moju dôveru. Vnímam ho ako človeka, ktorý sa celou svojou osobnosťou zasadzuje o to, aby bol trestný proces spravodlivý a nie formou inkvizície, kde dopredu určíme páchateľa a príslušné orgány majú túto skutočnosť za každú cenu potvrdiť.

 

Ribár: Tých nezákonností je príliš veľa. Vyjadrenia a tlak niektorých politikov a niektorých médií na rozhodovanie polície, prokuratúry a súdov je neprípustný a neakceptovateľný. Boja sa objektívne a nestranne rozhodovať, aby sa vyhli mediálnemu lynču a dochádza k rozhodnutiam, ktoré sú síce populárne, ale nesprávne. A to nie je spravodlivosť.

Pokiaľ ide o tých kajúcnikov, ja som v istých medziach stále viazaný mlčanlivosťou, ale jednu vec môžem povedať: viacero mojich bývalých klientov sa stalo kajúcnikmi a z výkonu obhajoby týchto ľudí viem, že dnes keď vypovedajú, tak klamú. Mňa nikto nemusí presviedčať, či títo kajúcnici sú alebo nie sú dobrý inštitút, ale zároveň platí – a hovoríme to nie my, ale Európsky súd pre ľudské práva, a opakovane aj Najvyšší súd a Ústavný súd – že tvrdenia takýchto kajúcnikov treba obozretne a starostlivo preverovať a podporiť ďalšími dôkazmi.

Okrem toho tu máme veľmi dôvodné podozrenie a indície, že títo kajúcnici sú v niektorých prípadoch manipulovaní a usmerňovaní priamo buď niektorými vyšetrovateľmi alebo operatívnymi pracovníkmi. Toto dôvodné podozrenie je naozaj veľmi silné – jeden kajúcnik sa dokonca aj priznal k tomu, že bol ovplyvňovaný. Toto je treba prešetriť: ten zákon platí pre každého a ak sa takého konania dopustil ktokoľvek, tak je to nezákonné a mal by byť postihnutý. A samozrejme, takto vykonané dôkazy sú nezákonné. Ale takto to predsa nemôže byť, z nepráva nemôže vzniknúť právo.

 

Hlavné správy: Generálny prokurátor Maroš Žilinka nepustil na svoju tlačovku vybrané médiá. Tým dal jasne najavo, čo si myslí o tom, ako niektoré z nich robia politiku. Aký je váš názor na tento problém?

Truban: Z médií mi je zrejmé, že pán generálny prokurátor neumožnil prístup niektorým médiám do budovy z kapacitných dôvodov. Konšpiračné teórie, ktoré sú zas šírené dotknutými médiami o domnelých dôvodoch, pre ktoré neboli pripustení na pôdu generálnej prokuratúry, považujem za hrubé nerešpektovanie rozhodnutia jedného z najvyšších ústavných činiteľov, a to s jediným cieľom: opätovne diskreditovať jeho pôsobenie vo funkcii generálneho prokurátora.

 

Števík: V demokratickej spoločnosti, v ktorej platí sloboda prejavu a názorov, je namieste, aby prístup na tlačové besedy mali vždy všetky médiá z akéhokoľvek ideologického spektra. Teda nielen vybrané alebo proliberálne. Segregácia iných ako vybraných alebo proliberálnych médií je v rozpore s princípmi demokracie a predstavuje totalitný prvok. Rovnako ako nálepkovanie médií ako konšpiratívne, či alternatívne. Svoj nepolitický prístup potvrdil JUDr. Žilinka aj tým, že si dovolil v rámci výmeny informácií rokovať s ruskou prokuratúrou. Čo je ďalší dôkaz o jeho autonómnom myslení, ktorým musí generálny prokurátor disponovať.

 

Ribár: K tomu sa nechcem vyjadrovať, poviem len svoj osobný a občiansky názor ako občan tejto republiky. Ja sa domnievam, že niektoré médiá, bohužiaľ, nekonajú pri odhaľovaní pravdy alebo podstatných skutočností, ale celkom účelovo predostierajú „jedinú správnu pravdu, jediný správny pohľad na vec“. Často vôbec nie sú v danej téme odborne fundovaní a informácie dávajú dokopy tak, aby vyzneli v prospech určitých ľudí a určitých verzií, pričom často vôbec nie sú pravdivé. Teda informujú zaujato a neobjektívne. To je môj osobný názor.

Ivan Lehotský

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Pandémia zblížila Slovensko so susednými krajinami, skonštatoval minister Korčok

0 icon

Bratislava 23. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Pandémia zblížila Slovensko so susednými krajinami. Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS) to povedal po spoločnom rokovaní ministrov zahraničných vecí Rakúska, Česka, Slovenska, Maďarska a Slovinska vo Viedni, ktoré inicioval nový rakúsky šéf diplomacie Michael Linhart. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí…

Čo je také nebezpečné na poslednom odkaze Kaddáfího, že ho nesmú vidieť deti, hoci Kaddáfího popravu vidieť smú?

0 icon

Bratislava 23. októbra 2021 (HSP/Foto:TASR/AP - Amr Nabil, Screenshot)   Desať rokov po zavraždení Kaddáfího a zničení Líbye bolo zverejnené video s Kaddáfího posledným odkazom rodine. Globálny internetový monopolista video zamkol pre mládež pod 18 rokov. Naopak, zábery Kaddáfího vraždy si deti pozerať môžu Je to desať rokov od zavraždenia…

Prieskum: Ak by sa voľby konali v októbri, vyhrala by ich strana Hlas-SD, na druhom mieste Smer-SD. Sme rodina pred OĽaNO

0 icon

Bratislava 23. októbra 2021 (HSP/Foto:TASR - Pavel Neubauer)   Upozornenie: Pretože prieskumy agentúr sa pri posledných parlamentných voľbách od skutočných výsledkov značne líšili, k výsledkom aktuálnych prieskumov pristupujte s použitím kritického myslenia Ak by sa voľby konali v októbri vyhrala by ich strana Hlas-SD s 21 percentami. Na druhom mieste…

Generálny prokurátor zrušil obvinenia voči Petrovi Brhelovi, pretože zákonné podmienky na trestné stíhanie neboli splnené

0 icon

Bratislava 23. októbra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR - Martin Baumann)   Generálny prokurátor Maroš Žilinka zrušil obvinenia voči Petrovi Brhelovi, pretože dospel k záveru, že neboli splnené zákonné podmienky na trestné stíhanie. Žilinka to uviedol vo svojom profile na sociálnej sieti. Dôvodom rozhodnutia má byť absencia dôkazov, ktoré by dôvodnosť vzneseného obvinenia…

Koalícia PirSTAN napadla výsledky českých volieb, žiada o jeden mandát viac

0 icon

Praha 23. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR - Radovan Stoklasa)   Česká štátna volebná komisia nesprávne spočítala výsledky volieb do Poslaneckej snemovne, tvrdí koalícia PirSTAN, ktorá výsledný počet mandátov napadla na súde a požaduje o jedno kreslo viac. V piatok večer o tom informoval spravodajský portál Seznam Zprávy "Podali sme návrh na…

Kolaps EÚ sa blíži! Vodca srbských radikálov prirovnal Západ k Rímskej ríši

0 icon

Belehrad 22. októbra 2021 (HSP/RIA Novosti/Foto:Pixabay)   „Západ upadol do dekadencie. Európska únia sa blíži ku kolapsu, ale zdravé národy si zachovali morálne hodnoty,“ povedal líder Srbskej radikálnej strany Vojislav Šešelj v reakcii na myšlienku „umierneného konzervativizmu“, ktorú predložil ruský prezident Vladimír Putin. Uviedla agentúra RIA Novosti. Putin povedal, že…

Pozitívnej pacientke natiahli na hlavu igelitové vrece

0 icon

Odessa 23. októbra 2021 (HSP/Foto:Facebook Odessa´s Project Accountability)   Sedemnásťročná pacientka pozitívna na Covid sa do nemocnice v texaskej Odesse dostala pre problémy s dýchaním. Ošetrujúci personál postupoval podľa „nemocničného protokolu“ – natiahol jej na hlavu igelit Poburujúcu fotografiu mladej ženy na invalidnom vozíku, „zabalenej“ do igelitového vreca na svojej…

Čaputovej obhajoba čurillovcov potvrdila, že prezidentka stojí jednoznačne na strane vlády

0 icon

Bratislava 23. októbra 2021 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák, Martin Baumann)   Médiá v priebehu včerajšieho dňa do značnej miery riešili uznesenie bratislavského krajského súdu, na základe ktorého tri sudkyne prepustili z väzby štyroch vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) – Jána Čurillu, Milana Sabotu, Štefana Mašina a Pavla Ďurka Títo vyšetrovatelia sú obvinení zo zneužitia právomoci…

Ukrajincom predpovedajú energetickú katastrofu

0 icon

Kyjev 23. októbra 2021 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Sergei Chuzavkov)   Bývalý ukrajinský minister energetiky a ochrany životného prostredia Oleksij Orzeł predpovedal v blízkej budúcnosti postupné výpadky prúdu v krajine "Ak hovoríme o dostupnosti zemného plynu v plynových skladovacích zariadeniach, hovoríme o energetickej bilancii, dnes sme prekročili kritickú hranicu. V uhoľných skladoch v tepelných…

Zverejnili záznamy, ktoré popisujú tragédiu počas natáčania filmu Rust. Asistent režiséra nevedel, že Baldwinovi podáva zbraň s ostrými nábojmi

0 icon

Washington 23. októbra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP - Jim Weber/Santa Fe New Mexican via AP)   Americký herec Alec Baldwin, ktorý vo štvrtok nešťastnou náhodou smrteľne zranil kameramanku Halynu Hutchinsovú a postrelil režiséra Joela Souzu pri natáčaní filmu, dostal nabitú zbraň od asistenta režiséra. Ten mu naznačil, že rekvizitu môže bezpečne použiť.…

Podkasty

Video Podcast

icon

Bratislava Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot YouTube)   Výtržnosti z nedeľňajšieho zápasu francúzskej...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

icon

Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021 (TASR/HSP/Foto:Screenshot...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Peter Lipták

Podliehajú ilúzii: Väčšina očkovaných si myslí, že sa nenakazí

0icon

Dajte sa zaočkovať. Dvakrát aj trikrát, hovorí nám reklama aj predstavitelia vlády a podporuje to aj Matovičova lotériová kampaň. Vraj je to jediná záchrana, hovoria takí lekári ako laureát Sabaka, profesor Krčméri aj pediatrička Prokopová. Hovoria,  že toto očkovanie chráni aj pred tým, aby sme iných neinfikovali kovidom. Ale v…

René Pavlík

Parlament

0icon

Hlasovanie Ak aspoň občas sledujete rokovanie v parlamente NRSR musíte plakať od nemohúcnosti. Nie len že nie sú peniaze pre matky, deti, platy, dôchodky, cesty, mosty, železnice, nemocnice, učiteľov, sestričky, lekárov, ani na všetko čo si spomeniete , ale najmä nie sú peniaze na dovzdelanie našich volených „reprezentantov“ v najvyššom zastupiteľskom orgáne.…

Pavel Jacz

Včerajší rozsudok pezinského ŠTS v prípade Judáš - teda 200 tisícového úplatku exšéfovi kontrarozviedky SIS a expolicajtovi nám vraví, že justičná spravodlivosť u nás stále kríva!!!

0icon

Sudkyňa Špecializovaného trestného súdu v Pezinku Sabová včera odsúdila v kauze Judáš bývalého šéfa kontrarozviedky SIS Gašparoviča a bývalého policajta Vlčana za prijatie úplatku vo výške 200 000 Euro na 11 a 10 rokov väzenia a pokuty 50 000 a v druhom prípade 40 000 Euro a zhabanie automobilu. Prokurátor…

Juraj Tušš

Úroveň politiky a psychika ľudí na Slovensku

0icon

Vedeli ste, že medzi černošskými obyvateľmi v USA existuje výraz House Negro (domáci negri)? Je to veľmi zaujímavý výraz, môžeme ho uplatniť aj v našej spoločnosti? . Pre pochopenie je potrebné poznať históriu tohto výrazu. Pôvod siaha do otrokárskych čias v USA. Absolútnu väčšinu otrokov v tej dobe tvorili černosi,…

Dušan Hirjak

Komu patrí demokratický a právny štát v kapitalizme ? Časť VII.

0icon

Ako sa dá odpovedať na diktatúru triedy kapitalistov, ktorá sa presadzuje cez štátnu moc ako nedemokratickú autoritu ? Obyvateľstvo národných štátov sa razom ocitlo v akomsi novodobom postavení niekdajšieho proletariátu ako námedzných robotníkov, ktorí nevlastnia ži

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Slovanský Enoch alebo poznávací výlet po nebesiach: 2. časť

0 icon

„Tak som zavolal svojich synov Matuzalema, Regima a Gaidada a povedal som im tú úžasnú novinu,“ napísal o tom Enoch. Chlapci si najprv museli pomyslieť, že sa foter definitívne zbláznil, ale nahlas nepovedali nič, pretože v oných časoch sa odporovať otcovi nepatrilo. Pokračujeme druhou časťou článku o Enochovi, ktorému bolo…

Hra s tieňmi: Na chodníky maľuje falošné tiene, ktoré vyzerajú fantasticky

0 icon

Ak by si sa niekedy prechádzal ulicami mesta Redwood City v Kalifornii, môžeš mať pocit, že niečo nie je v úplnom poriadku. Svoju pozornosť by si mal obzvlášť venovať tieňom. Všimol si si, že na nich niečo nesedí? Z koša je zrazu kvetina, poštové schránky sa menia na príšerky a…

Deti a svadba: 10 zábavných fotografií

0 icon

Buďme na chvíľku úprimní: svadby nás môžu poriadne unaviť. Najmä vtedy, ak sa staráme o množstvo vecí pred, či počas samotného obradu. Rozdielne to nie je ani počas svadobnej hostiny. Dnes sa však budeme baviť o inej únave (nie, nemám na mysli ani tú spoločenskú :D). Ukážeme si zbierku fotografií…

Vizuálne porovnanie života v Severnej a Južnej Kórei

0 icon

Autor fotografií približne pred rokom absolvoval prísne vedený 7 dňový pobyt v Severnej Kórei. Jednoducho mu vzali pas a nedovolili mu vidieť niečo, čo nechceli. Severná Kórea bola určite najdivoejšia krajina, akú kedy navštívil. Počas celého pobytu sa sám seba pýtal, aký je asi život vo vedľajšej Južnej Kórei, ktorá…

Muži v žiarivých brneniach: biblické bytosti alebo mimozemšťania? 3. časť

0 icon

Zvláštne na svetelných démonoch - okrem iného - je to, akým spôsobom sa vymykajú bežnej náboženskej viere svojej doby. „Pýtal som sa ich na nesmrteľnosť duše a oni povedali, že neprežije nič. Povedali, že svet sa tvorí každým okamihom, a ak by Boh stratil odvahu, svet by okamžite zahynul,“ poznamenal…

Armádny Magazín

Veľká Británia začala tajnú špeciálnu operáciu proti Rusku a Číne

0 icon

Veľká Británia, 23. október 2021 (AM, Sputnik) – Tajné "bankové" oddelenie britského ministerstva obrany, vytvorené za účelom obmedzenia finančných aktivít teroristickej skupiny Islamský štát, teraz nasmerovalo svoje úsilie na boj

USA poľujú na hlavné tajomstvo rakety „Avangard“

0 icon

USA, 23. október 2021 (AM) – Územie USA je ohrozené. Od kedy? Minimálne odvtedy, ako sa zjavili hypersonické hlavice rakety „Avangard“. Aby si americkí vojaci zabezpečili bezpečnosť svojho štátu, potrebujú skonštruovať raketu, ktorej vytvorenie sa donedávna považovalo za nemožné.   Americkí vojaci po prvýkrát predsta

Päť európskych krajín vytvorí ozbrojené sily rýchlej reakcie

0 icon

Nemecko, 23. október 2021 (AM) – Päť krajín EÚ vrátane Nemecka sa rozhodlo vytvoriť polovojenské sily rýchlej reakcie v prípade kríz a bezpečnostných hrozieb. Budú zahŕňať špeciálne, letecké a kybernetické jednotky.   Okrem Nemecka sa na iniciatíve podieľajú Holandsko, Portugalsko, Fínsko a Slovinsko. Nie je vylúčené, že sa k nej neskôr…

Izraelský analytik Kedmi vysvetlil Satanovskému, aký je rozdiel medzi Šojgum a šéfom Pentagonu

0 icon

Izrael, 23. október 2021 (AM) – "Medzi ministrami obrany Ruska a USA je veľký rozdiel a šéf Pentagonu nikdy nedosiahne úroveň šéfa ministerstva obrany RF." Toto vyhlásenie urobil izraelský politológ a vojenský expert Jakov Kedmi vo vysielaní rozhlasového programu Jevgenija Satanovské

300. výročie Ruského impéria prebehlo úplne bez povšimnutia

0 icon

Rusko, 22. október 2021 (AM, Vzglyad) – 2. október v starom kalendári (2. novembra, nový) si pripomína 300. výročie Ruskej ríše. Práve v tento deň, po víťazstve nad Švédskom v Severnej vojne a po konsolidácii Ruska v Baltskom mori, bol cár Peter vyhlásený za cisára celého Ruska a za

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali