Právnici komentujú rozhodnutie generálnej prokuratúry zrušiť obvinenia Vladimíra Pčolinského a prepustiť ho z väzby: bol to správny a profesionálny krok

Bratislava 4. septembra 2021 (HSP/Foto:TASR – Martin Baumann)

 

Čo si myslia o rozhodnutí Generálnej prokuratúry vo veci Vladimíra Pčolinského, o situácii v rezorte vnútra a o vojne medzi režimnými masmédiami a Generálnou prokuratúrou, na to sme sa spýtali sudcov Michala Trubana a Patrika Števíka, a advokáta Martina Ribára

žilinka
Na snímke generálny prokurátor SR Maroš Žilinka počas vyhlásenia 2. septembra 2021 v Bratislave

Je naozaj povážlivé, ako ďaleko pokročila fašizácia masmédií a atmosféry v “tejtokrajine.” Akonáhle sa ukázalo, že generálna prokuratúra pod vedením Maroša Žilinku nebude tancovať tak, ako si želá komando politických krágľovačov, dezoláti z dezinformačných režimných masmédií spustili náreky a začali už pripravovať vojnu proti generálnemu prokurátorovi, ktorého si koalícia len nedávno zvolila (spolu s opozíciou).

Zdá sa, že Žilinka sa tej svorky štekajúcich prestitútov naozaj nebojí. Urobil niečo, čo si nedovolil urobiť ani Robert Fico v časoch najtuhšej vojny s médiami: jednoducho niektorých agentov globálneho mediálneho impéria nepustil na svoju tlačovku.

Ich následný ukrivdený nárek bolo počuť azda až v Patagónii, čo znelo obzvlášť harmonicky pre uši ľudí z „alternatívnych“ médií: napríklad my z Hlavných správ by sme totiž mohli dlho rozprávať, kam všade nás buď úplne otvorene, z čistej nenávisti, alebo pod veľmi priehľadnými zámienkami odmietajú vpustiť, vrátane napríklad Prezidentského paláca. A preto, keď sa to isté raz stalo aj protekčným mediálnym dobermanom (a najmä vybraným dober-womankám) režimu, pociťujeme voči „kolegom“ z mainstreamu čosi ako naozaj hlboký súcit.

Lenže situácia v štáte je čoraz menej veselá. V súvislosti s aktuálnym dianím sme položili tri otázky trom ľuďom z oblasti justície: bývalému predsedovi Špecializovaného trestného súdu SR Michalovi Trubanovi, sudcovi Patrikovi Števíkovi z platformy sudnamoc.sk a Martinovi Ribárovi, advokátovi, predsedovi občianskeho združenia Za demokraciu a právny štát.

 

Hlavné správy: Ako hodnotíte rozhodnutie Generálnej prokuratúry SR zrušiť obvinenia Vladimíra Pčolinského a prepustiť ho z väzby?

Truban: S uvedeným rozhodnutím som sa oboznámil a pokiaľ ide o môj súkromný názor, hodnotím ho po formálnoprávnej, obsahovej a vecnej stránke ako veľmi kvalitné rozhodnutie s vyčerpávajúcim odôvodnením. V konečnom dôsledku ma kvalita rozhodnutia neprekvapuje, pretože rozhodovaciu činnosť JUDr. Kanderu poznám z vlastnej praxe, keď ešte pôsobil ako sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

 

Števík: Profesná česť mi nedovoľuje vyjadrovať sa k rozhodnutiam generálneho prokurátora. Ale v zmysle starorímskej právnej zásady „Vanae voces populi non sunt audiendae“ (Jalové hlasy davu by nemali byť vypočuté) je neakceptovateľné, aby v právnom štáte politická alebo mediálna moc vyvíjala na generálneho prokurátora taký bezprecedentný tlak, ako sa to deje v súčasnosti v Slovenskej republike. Odsudzujem snahu vládnej moci smerujúcu k okliešťovaniu právomocí generálneho prokurátora SR JUDr. Maroša Žilinku len preto, že dodržiava sľub prokurátora a odmieta robiť lokaja politikom a médiám.

Poukazujem na fakt, že pána Žilinku si vybrala do funkcie aktuálna vládna garmitúra pred pár mesiacmi a nejde o prokurátorského greenhorna. Ak niekto vidí ako problematický už legendárny § 363 Trestného poriadku (hovorí o tom, že generálny prokurátor zruší rozhodnutie prokurátora alebo policajta, ak pri ňom bol porušený zákon, úplné znenie nájdete napríklad tu), tak je nevyhnutné rovnakou optikou vnímať aj existenciu Špecializovanej prokuratúry, ktorá nemá v našom geopriestore obdobu.

 

Ribár: Rozhodnutie, ktoré generálna prokuratúra urobila, vyplýva z právomoci generálnej prokuratúry, pričom generálny prokurátor Dr. Žilinka sa sám rozhodol, že v záujme vylúčenia pochybností o jeho nestrannosti v prípade Vladimíra Pčolinského nebude vykonávať žiadne úkony. Zastupoval ho jeho námestník Jozef Kandera – bývalý dlhoročný sudca Najvyššieho súdu s povesťou naozaj veľmi uznávaného odborníka na trestné právo – s tým, že vlastne to nie je rozhodnutie jednej osoby, ale je to istým spôsobom kolektívne rozhodnutie, pod ktorým je podpísaný generálny prokurátor.

Ja som mal možnosť sa oboznámiť s obsahom toho uznesenia a je tam naozaj vytýkaných viacero porušení zákona. Dokonca by som povedal, že išlo o niekoľko fatálnych a elementárnych porušení zákona.

A preto sa dá len veľmi jednoducho konštatovať: generálny prokurátor ako orgán činný v trestnom konaní je viazaný zákonom. Tak ako hovorí Ústava, orgány činné v trestnom konaní môžu rozhodnúť na základe Ústavy len v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. A jemu zákon ukladá povinnosť konať tak, ako konal. Pritom nemá žiadnu možnosť voľby: on ak skonštatoval porušenie zákona, tak musel také rozhodnutie zrušiť. Otázka nestála tak, či chce alebo nechce.

Poviem to tak poeticky: jediným pánom generálneho prokurátora je zákon. Je najvyšším ochrancom zákonnosti, pokiaľ ide o rozhodovanie orgánov činných v trestnom konaní a jemu podriadených prokuratúr. Preto je úplne nemiestne, ak sa k jeho práci vyjadrujú ľudia, hlavne politici a niektoré médiá, ktorí nie sú odborníkmi na trestné právo.

 

Hlavné správy: Ako hodnotíte súčasnú situáciu v rezorte vnútra a celkovo v štáte vzhľadom na udalosti súvisiace s vojnou v rezorte vnútra a cirkusom okolo možného zneužívania kajúcnikov na politické ciele?

Truban: K tomuto považujem za potrebné uviesť, že mám informácie iba z médií, ale vnímam to tak, že konajúce orgány činné v trestnom konaní sú si vedomé toho, že výpoveď spolupracujúcej osoby sama o sebe nepostačuje na usvedčenie páchateľa a musí byť podporená aj inými dôkazmi, musí byť náležite preverená a veľmi opatrne vyhodnocovaná práve v kontexte s týmito ďalšími dôkazmi.

Je legitímne, ak konajú v snahe hľadať dôkazy, ktoré majú podporiť takúto výpoveď spolupracujúcej osoby, ale je neprípustné, aby takéto dôkazy boli vyrábané zneužívaním, prípadne vydieraním ďalších svedkov, spravidla z radov osôb, ktoré sú podozrivé z inej, v mnohých prípadoch ešte závažnejšej trestnej činnosti.

Z medializovaných informácií je zrejmé, že dokonca mali byť zo strany orgánov činných v trestnom konaní takéto osoby inštruované ako majú vypovedať, aby bola podporená výpoveď spolupracujúcej osoby. Toto považujem za absolútne neprijateľné a kontraproduktívne. Je neprijateľné dosahovať spravodlivosť za každú cenu, konkrétne nezákonnými postupmi v zmysle hesla „účel svätí prostriedky“.

 

Števík: Aktuálne politické tlaky na generálneho prokurátora vnímam ako pokračujúcu likvidáciu právneho štátu a zavádzanie režimu totality. Po minuloročných ústavných zmenách a snahe vládnej moci podriadiť si súdnu moc, sú útoky na JUDr. Maroša Žilinku krokmi k politickému podriadeniu prokuratúry, ktorá odmieta ísť po ruke vládnym lovcom trofejí.

Všetko nasvedčuje tomu, že obavy signatárov Výzvy slovenských právnikov proti sústavnému porušovaniu princípov právneho štátu v Slovenskej republike zo začiatku roka 2021 boli oprávnené. Pán Žilinka má moju dôveru. Vnímam ho ako človeka, ktorý sa celou svojou osobnosťou zasadzuje o to, aby bol trestný proces spravodlivý a nie formou inkvizície, kde dopredu určíme páchateľa a príslušné orgány majú túto skutočnosť za každú cenu potvrdiť.

 

Ribár: Tých nezákonností je príliš veľa. Vyjadrenia a tlak niektorých politikov a niektorých médií na rozhodovanie polície, prokuratúry a súdov je neprípustný a neakceptovateľný. Boja sa objektívne a nestranne rozhodovať, aby sa vyhli mediálnemu lynču a dochádza k rozhodnutiam, ktoré sú síce populárne, ale nesprávne. A to nie je spravodlivosť.

Pokiaľ ide o tých kajúcnikov, ja som v istých medziach stále viazaný mlčanlivosťou, ale jednu vec môžem povedať: viacero mojich bývalých klientov sa stalo kajúcnikmi a z výkonu obhajoby týchto ľudí viem, že dnes keď vypovedajú, tak klamú. Mňa nikto nemusí presviedčať, či títo kajúcnici sú alebo nie sú dobrý inštitút, ale zároveň platí – a hovoríme to nie my, ale Európsky súd pre ľudské práva, a opakovane aj Najvyšší súd a Ústavný súd – že tvrdenia takýchto kajúcnikov treba obozretne a starostlivo preverovať a podporiť ďalšími dôkazmi.

Okrem toho tu máme veľmi dôvodné podozrenie a indície, že títo kajúcnici sú v niektorých prípadoch manipulovaní a usmerňovaní priamo buď niektorými vyšetrovateľmi alebo operatívnymi pracovníkmi. Toto dôvodné podozrenie je naozaj veľmi silné – jeden kajúcnik sa dokonca aj priznal k tomu, že bol ovplyvňovaný. Toto je treba prešetriť: ten zákon platí pre každého a ak sa takého konania dopustil ktokoľvek, tak je to nezákonné a mal by byť postihnutý. A samozrejme, takto vykonané dôkazy sú nezákonné. Ale takto to predsa nemôže byť, z nepráva nemôže vzniknúť právo.

 

Hlavné správy: Generálny prokurátor Maroš Žilinka nepustil na svoju tlačovku vybrané médiá. Tým dal jasne najavo, čo si myslí o tom, ako niektoré z nich robia politiku. Aký je váš názor na tento problém?

Truban: Z médií mi je zrejmé, že pán generálny prokurátor neumožnil prístup niektorým médiám do budovy z kapacitných dôvodov. Konšpiračné teórie, ktoré sú zas šírené dotknutými médiami o domnelých dôvodoch, pre ktoré neboli pripustení na pôdu generálnej prokuratúry, považujem za hrubé nerešpektovanie rozhodnutia jedného z najvyšších ústavných činiteľov, a to s jediným cieľom: opätovne diskreditovať jeho pôsobenie vo funkcii generálneho prokurátora.

 

Števík: V demokratickej spoločnosti, v ktorej platí sloboda prejavu a názorov, je namieste, aby prístup na tlačové besedy mali vždy všetky médiá z akéhokoľvek ideologického spektra. Teda nielen vybrané alebo proliberálne. Segregácia iných ako vybraných alebo proliberálnych médií je v rozpore s princípmi demokracie a predstavuje totalitný prvok. Rovnako ako nálepkovanie médií ako konšpiratívne, či alternatívne. Svoj nepolitický prístup potvrdil JUDr. Žilinka aj tým, že si dovolil v rámci výmeny informácií rokovať s ruskou prokuratúrou. Čo je ďalší dôkaz o jeho autonómnom myslení, ktorým musí generálny prokurátor disponovať.

 

Ribár: K tomu sa nechcem vyjadrovať, poviem len svoj osobný a občiansky názor ako občan tejto republiky. Ja sa domnievam, že niektoré médiá, bohužiaľ, nekonajú pri odhaľovaní pravdy alebo podstatných skutočností, ale celkom účelovo predostierajú „jedinú správnu pravdu, jediný správny pohľad na vec“. Často vôbec nie sú v danej téme odborne fundovaní a informácie dávajú dokopy tak, aby vyzneli v prospech určitých ľudí a určitých verzií, pričom často vôbec nie sú pravdivé. Teda informujú zaujato a neobjektívne. To je môj osobný názor.

Ivan Lehotský

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

NAŽIVO

20:20

Kazachstan sa pridal k Západu

Kazachstan začne od 1. apríla blokovať tovar, ktorý ide do Ruska prostredníctvom paralelného dovozu.

Kazachstan neukladá obmedzenia voči Rusku, ale “nedovolí obchádzať západné sankcie”, uviedol úradník, ako informoval portál Eurasianet.

19:59

Svetová zdravotnícka organizácia nepriamo obvinila multimiliardára Elona Muska zo šírenia neprávd. Musk totiž v statuse na Twitteri vyzval krajiny, aby “sa nevzdávali svojich právomocí” v súvislosti s pripravovanou medzinárodnou dohodou o boji proti pandémiám.

19:24

Transrodovým osobám v atletike bolo zakázané súťažiť so ženami.

Podľa televíznej stanice Sky toto rozhodnutie schválila rada Svetovej atletiky (Medzinárodnej asociácie atletických federácií).

Lord Coe, prezident organizácie, uviedol, že rada prijala “rozhodné opatrenia” na “ochranu ženskej kategórie v našom športe”.

19:17

Maďarský Národný úrad pre bezpečnosť potravín (Nébih) potvrdil prítomnosť vírusu vtáčej chrípky na husacej farme v Novohradskej stolici, na čo upozornili maďarské orgány aj slovenskú stranu.

19:16

Fínsko dodá Ukrajine tri ďalšie špeciálne upravené odmínovacie tanky typu Leopard 2. 

19:11

Ruské vojská sa stiahli z mesta Nova Kachovka na ľavom brehu rieky Dneper v Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny.

18:53

Trump považuje rozhovor Putina a Si Ťin-pchinga o zmenách, ktoré Čína a Rusko presadzujú, za najhorší moment v histórii USA.

“Siovo vyhlásenie prezidentovi Putinovi, zachytené vďaka zapnutému mikrofónu, bolo pre USA pravdepodobne najhorším momentom v histórii,” povedal Trump.

“Teraz prichádza zmena, ktorá tu nebola 100 rokov. A túto zmenu presadzujeme spoločne,” povedala vtedy čínska hlava štátu ruskému prezidentovi.

18:42

Úrady v ruskom meste Petrohrad zatvorili asi 20 barov a iných podobných prevádzok. Stalo sa tak v rámci trestného konania začatého pre podozrenie z navádzania maloletých na protispoločenské konanie.

18:35

Ruskí lídri by mali byť súdení za inváziu na Ukrajinu, aj keď ich nemožno zatknúť a osobne predviesť pred súd, tvrdí ukrajinský generálny prokurátor Andrij Kostin.

18:31

Lídri členských krajín Európskej únie v Bruseli podporili plán spoločného nákupu a poskytnutia milióna kusov delostreleckej munície Ukrajine počas nasledujúcich 12 mesiacov.

18:26

USA sú pripravené na konštruktívnu diplomaciu s Ruskom s cieľom ukončiť ukrajinský konflikt, ale Moskva musí “ukázať známky pripravenosti”.

Takéto vyhlásenie urobil americký minister zahraničných vecí Anthony Blinken.

18:08

Odstupujúca škótska premiérka Nicola Sturgeonová v škótskom parlamente absolvovala svoje posledné vystúpenie vo funkcii predsedníčky vlády. 

18:07

Fínsky prezident Sauli Niinistö podpísal parlamentom schválené zákony potrebné na to, aby sa Fínsko mohlo stať členom Severoatlantickej aliancie. 

17:56

Americký minister zahraničných vecí Anthony Blinken na vypočutí v Kongrese uviedol, že USA nevyhodili Nord Stream do vzduchu.

Dostal otázku: “Potrubie Nord Stream bolo vyhodené do vzduchu v septembri minulého roka. Keď už ste v zápise, môžete ubezpečiť svet, že žiadna agentúra vlády USA tieto plynovody nevyhodila do vzduchu ani k tomu neprispela?”

Áno, môžem,” odpovedal Blinken.

17:01

Jevgenij Prigožin sa chystá obmedziť pôsobenie svojej súkromnej “armády” na Ukrajine a sústrediť sa na svoje aktivity a záujmy v Afrike.

Zobraziť všetky

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Poslanci v závere rokovania diskutovali o príspevku pri narodení dieťaťa

0 icon

Bratislava 23. marca 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Erika Ďurčová)   Poslanci v závere 7. rokovacieho dňa 88. schôdze diskutovali o návrhu novely zákona o príspevku pri narodení dieťaťa skupiny poslancov hnutia OĽANO. Má sa ním zvýšiť príspevok pri narodení štvrtého dieťaťa na plnú sumu 829,86 eura Poslanci v rozprave predložili viaceré pozmeňujúce návrhy.…

Dištanc ruského zväzu pre doping sa skončil

0 icon

Lausanne 23. marca 2023 (TASR/HSP/Foto:wikimedia)   Vedenie Svetovej atletiky ukončilo suspendáciu Ruského atletického zväzu pre sériu dopingových previnení. Rusi by tak mohli štartovať na vrcholných podujatiach pod národnou vlajkou, zákaz však naďalej platí pre ruskú inváziu na Ukrajinu Ruský atletický zväz dostal dištanc v roku 2015. Rusi následne mohli štartovať…

Rada pre zahraničné vzťahy: Kolaps SVB odhaľuje slabiny finančného systému USA

0 icon

Washington 23. marca 2023 (HSP/Foto:TASR/AP-Michael Probst)   Rétorika o "strate dôvery" a "neuveriteľných hospodárskych škodách" zaznieva v USA vždy, keď je potrebné zvýšiť dlhový strop. Určite ju počuť čoraz častejšie - ale strop sa zvyšuje vždy Na rozdiel od predchádzajúcich zvýšení to však už nie je také jednoduché. Banky v…

Na rokovaní združenia SK 8 dominovali doprava, školstvo a zdravotníctvo

0 icon

Rúbaň 23. marca 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin  Baumann)   Témy dopravy, školstva a zdravotníctva dominovali na stretnutí členov združenia samosprávnych krajov SK 8, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok v Rúbani v okrese Nové Zámky. Podľa slov predsedu združenia a súčasne predsedu Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Viskupiča sa zástupcovia samosprávnych krajov zhodli na potrebe…

Ruský lov na cisterny spôsobil u AFU nedostatok pohonných hmôt

0 icon

Moskva 23. marca 2023 (HSP/Foto:screenshot telegram)   Od začiatku marca sú jednotky 65. samostatnej mechanizovanej brigády AFU na Orechovskom smere v Záporoží nútené šetriť pohonnými hmotami a menej často presúvať techniku kvôli "lovu" ruských bezpilotných lietadiel a delostrelectva na palivové cisterny a sklady pohonných hmôt Len od začiatku marca zasiahli…

The Washington Post: Európa musí Putina zadržať a odovzdať ho ICC

0 icon

Moskva 23. marca 2023 (HSP/Foto:TASR/AP-Jose Luis Magana)   The Washington Post: Európa musí Putina zadržať a odovzdať ho Medzinárodnému trestnému súdu, v prípade jeho návštevy, tvrdí Blinken Dialóg medzi republikánskym senátorom Lindsey Grahamom a ministrom zahraničných vecí USA Anthonym Blinkenom počas vypočúvania v Senáte USA 22. marca: Graham: Mohli by…

V stredu vystúpi v parlamente podpredsedníčka Najvyššej rady Ukrajiny

0 icon

Bratislava 23. marca 2023 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák)   V pléne Národnej rady (NR) SR vystúpi budúci týždeň v stredu (29. 3.) podpredsedníčka Najvyššej rady Ukrajiny Olena Kondratiuková Oznámil to predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina). Vystúpenie sa začne o 10.00 h. Kollár priblížil, že bude tlmočené, no poslanci nebudú môcť…

Kazašský prezident Tokajev si odhryzol viac, ako dokáže prežuť

0 icon

Astana 23. marca 2023 (HSP/Tfiglobalnews/Foto:Twitter)   Stredoázijské krajiny sú už takmer sto rokov baštou vplyvu Ruska. Kazašský líder Kassym-Jomart Tokajev to však ruší. Zdá sa, že si odhryzol viac, ako dokáže prežuť Po zániku ZSSR sa Kazachstan stal 15. členom Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ). Vtedy sa formálne vytvorili úzke väzby…

Klusova kauza sa zamotáva. Nicholsonová prezradila detaily zo zákulisia. Poslanec v tom má jasno

0 icon

Bratislava 23. marca 2023 (HSP/Foto:Facebook)   Martin Klus na výbore pre kontrolu rozpočtu EP nezískal ani jediný hlas na podporu kandidatúry za člena Európskeho dvora audítorov. Okamžite sa spustila vlna kritiky, prezidentka Zuzana Čaputová požiadala dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera, aby vláda stiahla jeho nomináciu  Otvorene sa hovorí o tom,…

Najzaujímavejší moment moskovského stretnutia: Si Ťin-pching tvárou v tvár Vladimirovi Putinovi

0 icon

Moskva 23. marca 2023 (HSP/Foto:Screenshot Youtube)   Bol to azda najzaujímavejší moment ich moskovského samitu. Keď Si Ťin-pching opúšťal Kremeľ, postavil sa tvárou v tvár Vladimirovi Putinovi a povedal ruskému lídrovi: "Prichádza zmena, ktorá tu nebola 100 rokov, a my túto zmenu uskutočníme spoločne”. Obaja muži si s úsmevom podali…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

René Pavlík

Požiar

0icon

Srdce Slováka plače. Požiar v Banskej Štiavnici zničil sedem nenahraditeľných domov. Píšem nenahraditeľných, lebo to čo požiar začal, hasiči dokončili. Hasiči robili čo bolo v ich silách a niektorí aj nad. Do záchrany sa zapojil každý kto mohol a vládal. Napriek tomu škody na nehnuteľnostiach aj na hnuteľných artefaktoch budú…

Ivan Štubňa

Verejne obviňujem USA a Veľkú Britániu zo štátneho terorizmu proti ľudstvu!!!

0icon

  Veľkú Britániu môžete s čistým svedomím zaradiť medzi neonacistické štáty…Niet pochýb o tom, že Veľká Británia a Nemecko od konca druhej svetovej vojny sú strážni psi americkej neokolonialistickej politiky

Peter Poláček

Ty Si – Ja Som, Inferno

0icon

Tento krát nebudeme nahliadať do zakázanej komnaty, ale prvýkr

Marián Tkáč

Hlavné jedlo na poslednej večeri u Havrana: strach z Orbána

0icon

Na obrazovkách quasi-verejnoprávnej RTVS naposledy večerali s Havranom traja muži a jedna žena „rovnakej chute“, pričom počas večerania odznela aj kritika maďarskej verejnoprávnej televízie, že neumožňuje žiaden dialóg. Aj hľa, Havran ako pravzor dialógu: akoby zakaždým všetkých jeho diskutérov jedna mater mala! Ba predsa len. Podľa kníh, ktoré mu na

Miroslav Urban

Zabudnuté zločiny USA a Veľkej Británie v Iraku sa vracajú späť ...na Ukrajinu

0icon

Briti i američania plánujú dodať na Ukrajinu strely s ochudobneným uránom. Uvedené strely s ochudobneným uránom vo veľkom použili "naši spojenci" (🇺🇲, 🇬🇧) vo vojne v Iraku 🇮🇶. Od vojny v Iraku evidujú v mieste konfliktov extrémny nárast výskytu rakoviny (hlavne rakoviny pľúc, leukémie...) ako i závažných malformácii (poškodenia) novoro

Armádny Magazín

Pred 88 rokmi nemeckí nacisti tajne zrušili Versailleskú zmluvu

0 icon

Nemecko, 23. marec 2023 (AM) – Konkrétne ňou 16. marca 1935 zrušili ustanovenia, ktoré zakazovali zavedenie všeobecnej brannej povinnosti v Nemecku, ako aj označenie ríšska obrana (Reichswehr) a zaviedli označenie branná moc (Wehrmacht). Zároveň armádu rozšírili o 36 divízi

Stretnutie v Moskve. Keď geopolitický protivník nemá žiadne tromfy nielen v rukáve, ale dokonca ani v balíčku

0 icon

Rusko, 23. marec 2023 (AM) – "Väčšina záhad histórie podlieha rekonštrukcii. Aby ste mohli vytvoriť novú krajinu, musíte vytvoriť jej občanov. A občania sa nemôžu objaviť vo vlastnom štáte bez vlastnej histórie. A to je kľúč k veľkému množstvu rozporov v našom svete. Je možné sa týmto rozporom vyhnúť? Som presvedčený, že to…

Deti z Chersonu, Krymu a špinavé hry Západu

0 icon

Rusko, 23. marec 2023 (AM) – Podľa Al Mayadeen: Rusko hostí viac ako 4 milióny utečencov z Ukrajiny. "Podľa Vysokého komisára OSN pre utečencov prišli do Ruska približne tri milióny Ukrajincov z ôsmich miliónov utečencov, ktorí hľadajú azyl v susedných krajinách. Podľa ministerstva zahraničných vecí však Rusko prijalo viac ako štyri milióny…

Spojené štáty ponúkli Slovensku vrtuľníky ako náhradu za presun stíhačiek MiG-29 do Kyjeva

0 icon

Slovensko, 23. marec 2023 (AM) – Spojené štáty americké ponúkli Slovensku 12 nových vrtuľníkov Bell AH-1Z Viper s dvojtretinovou zľavou ako náhradu za MiG-29 presúvané do Kyjeva. Na svojej stránke na sociálnej sieti to oznámil šéf Ministerstva obrany SR.  

Francúzsko a neokolonializmus v Afrike. Vojenské základne na čiernom kontinente

0 icon

Francúzsko, 23. marec 2023(AM) –Rastúci záujem o Afriku a snaha niekoľkých popredných krajín rozšíriť svoj vplyv na tomto kontinente nemohli neprilákať pozornosť francúzskych orgánov. Koniec koncov, viac ako polovica afrických krajín má francúzštinu ako svoj úradný jazyk, čo je priame dedičstvo ich koloniálnej minulosti.   Paríž

TopDesať

Otestuj si svoj zrak: Nájdi skryté predmety na obrázkoch

0 icon

Otestuj si svoj zrak a zisti tak, či patríš medzi tých pozornejších ľudí, ktorí sa zameriavajú na detaily, alebo si naopak roztržitejší človek a menšie detaily ti dokážu uniknúť. Nie každý z nás sa dokáže opísať ako "pozorný" človek. Niektorí z nás sa dokonca môžu považovať za trocha roztržitejších a…

Pred a po: Takto sa v priebehu rokov zmenili slávne mestá

0 icon

Dnešné fotografie ti ukážu, ako sa niektoré slávne mestá zmenili v priebehu zopár rokov. Rozdiely sú obrovské! Ver tomu alebo nie, ale najstaršie nepretržite obývané mesto na svete má k dnešnému dňu viac ako 11 000 rokov. Mesto Damask je sýrskym hlavným mestom a prekvapivo sa toho veľa za hradbami…

9 každodenných vecí, ktoré nám môžu uškodiť

0 icon

Týchto 9 každodenných vecí nám môže poriadne uškodiť. Na tieto veci by si si mal dať pozor. Škodlivé látky v našej domácnosti - každý z nás sa zameria na domáce chemikálie a pesticídy. Prekvapením však môže byť, že niektoré každodenné veci, ktoré používame, ako špongia do kúpeľa a voda z…

10+ zvláštnych faktov o Číne, o ktorých si pravdepodobne nevedel

0 icon

 Čína je naozaj fascinujúca krajina. Niektoré veci či zvyky sú v Číne naozaj veľmi zaujímavé a veci, ktoré sa v tejto krajine považujú za normálne, sú pre nás naozaj dosť netradičné. Prečítaj si niečo o tom, určite ťa to prekvapí. P.S.: Nezabudni, že článok pokračuje aj na druhej strane! [the_ad…

5 znakov, pri ktorých ti hrozí nebezpečenstvo

0 icon

Zlodeji a zločinci sú poriadne prefíkaní! Majú niekoľko trikov, pri ktorých ti hrozí nebezpečenstvo. Ako však tieto triky včas zaregistrovať a ochrániť tak seba, prípadne svoj majetok? Neexistuje žiadna všeobecná rada, pretože zlodeji a zločinci využívajú nespočetné množstvo trikov, pri ktorých ti hrozí reálne nebezpečenstvo. Mal by si byť obozretný…

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali