Potratené plody a vakcíny, zabudnuté pravdy

Bratislava 11. júna 2021 (HSP/Christianitas/Foto:Pixabay)

 

Som lekár, morálny teológ a dominikánsky kňaz. Názory, ktoré tu uvádzam, sú moje vlastné, a v nijakom prípade nie sú postojmi inštitúcie, do ktorej patrím, ani funkcie, ktorú v súčasnosti zastávam. Tento text píšem ako vedec, morálny teológ a veriaci katolík

tehotná
Ilustračné foto

O vakcínach proti Covid-19 existuje veľa informácií (pravdivých aj nepravdivých). V tomto článku by som chcel bližšie objasniť vedecký aspekt, morálny aspekt a učenie Cirkvi v tejto oblasti.

 

1. Fetálne bunkové línie

Problémom svedomia mnohých ľudí je, že pri výrobe mnohých moderných vakcín sa používajú bunky z potratených detí (známe ako „fetálne bunkové línie“). Hoci sa tvrdí, že tie deti neboli potratené kvôli získaniu vzorky tkaniva, argument opomína existenciu úzkej spolupráce medzi tým, kto vykonáva odber, a tým, kto vykonáva potrat, ktorá je nevyhnutná pri odoberaní živých vzoriek. Tvrdí sa tiež, že fetálne bunky sú už časovo veľmi vzdialené od pôvodného plodu, ale opomína sa skutočnosť, že aj bunky nášho tela sú takisto časovo veľmi vzdialené od našich pôvodných buniek, ktoré sme mali v stave embrya, a predsa rozoznateľne zostávajú našimi bunkami. Fetálne bunkové línie napriek uplynutému času a niektorým genetickým modifikáciám objektívne zostávajú bunkami pochádzajúcimi z plodu a často z konkrétneho orgánu alebo tkaniva. V tomto kontexte spolupráce medzi osobou odoberajúcou vzorku a vykonávateľom potratu, je zavádzajúcou polopravdou tvrdiť, že tieto deti neboli zabité kvôli svojim tkanivám. Taktiež sa argumentuje, že na získanie takýchto bunkových línií už nie sú potrebné ďalšie potraty. V skutočnosti nikdy nijaký potrat nebol výslovne požadovaný a ani nebude – ale honba za novými fetálnymi bunkovými líniami pokračuje. Tým, že proti tomu zásadne nenamietame, tento „priemysel“ veselo pokračuje v tejto svojej praxi bez toho, aby niekto voči nej vznášal výhrady.

 

2. Potratené deti bez mena

Bunkové línie odobraté potrateným deťom majú pridelené číslo a označenie, ale nemajú meno. Takto ľudia ľahšie zabudnú, že to boli deti, chlapčekovia alebo dievčatká z určitej rodiny, z konkrétneho mesta a z konkrétnej krajiny. Predtým, než budeme bližšie skúmať vakcíny, pozrime sa na tieto deti a na to, čo (alebo skôr kto) sa v týchto vakcínach a liekoch používa. Odber tkanív zo živých detí znamená, že sa vykonáva na prahu smrti:

V 14. až 16. týždni tehotenstva žene prepichli plodový vak, kliešťami chytili hlavičku dieťaťa, pritiahli ju ku krčku maternice, urobili dieru do hlavičky dieťaťa a pripojili odsávačku na odstránenie mozgových buniek. Medzi 16. a 21. týždňom vykonali potrat pomocou prostglandínu, pri ktorom sa do maternice vstrekne chemická látka, ktorá spôsobí „mini“ pôrodné bolesti a vypudenie dieťaťa. V 50 % prípadov sa dieťa narodilo živé, ale toto ich nezastavilo. Jednoducho dieťaťu bez anestézie urobili rez do bruška a vybrali mu pečeň, obličky atď. (Dr Peter McCullagh, The Fetus As Transplant Donor: Scientific, Social and Ethical Perspectives. John Wiley and Sons, 1987).

 

A) WI-38 (dievčatko) – Wistar Institute, bunková línia 38

(Bunková línia) vyvinutá z pľúcneho tkaniva švédskeho dievčatka, trojmesačné tehotenstvo „prerušené terapeuticky“ v júli 1962 na žiadosť rodičov, ktorí trvali na tom, že už majú priveľa detí. Bola extrahovaná v Štokholme, dlhá asi 20 centimetrov, zabalená do sterilného zeleného odevu a dodaná anatómovi. Dievčatku boli odobraté maličké orgány bez vedomia matky a bez povolenia, a vložené do ľadu boli odoslané do Wistar Institute vo Filadelfii, kde ich potom rozrezávali. Toto dievčatko bolo vybrané, pretože jej rodičia nemali v rodinnej anamnéze žiadne choroby ani rakovinu.

 

B) WI-26 (chlapček) – Wistar Institute, bunková línia 26

Vyvinutá z pľúcneho tkaniva 3-mesačného kaukazského chlapčeka, ktorý bol potratený okolo roku 1963.

 

C) WI-44 (dievčatko) – Wistar Institute, bunková línia 44

Vyvinutá z tkanív švédskeho dievčatka, trojmesačné tehotenstvo „prerušené“ okolo roku 1964.

 

D) MRC-5 (chlapček) – Medical Research Council, bunková línia 5

Vyvinutá Radou pre lekársky výskum z pľúcneho tkaniva kaukazského chlapčeka, týždňové tehotenstvo bolo „prerušené“ vo Veľkej Británii v septembri 1966. Jeho matkou bola 27-ročná žena, fyzicky a geneticky zdravá. Potratila ho z „psychiatrických dôvodov“; konkrétne bolo uvedené, že matka dieťatko nechcela. V čase potratu chlapček nejavil známky vrodených malformácií alebo rakoviny.

 

E) MRC-9 (dievčatko) – Medical Research Council, bunková línia 9

Tieto bunky boli odobraté z pľúc dievčatka v roku 1974, asi v 15. týždni tehotenstva. Narodilo sa 14-ročnej matke, mala normálny vývoj; potrat bol vykonaný, pretože matka nebola vydatá. Matka a jej rodina nemali abnormálnu anamnézu. Dieťa bolo pitvané hneď po pôrode.

 

F) IMR-90 (dievčatko) – Institute for Medical Research, bunková línia 90

Vyvinutá Inštitútom pre lekársky výskum z pľúcneho tkaniva dievčatka po štvormesačnom tehotenstve po „terapeutickom“ potrate vykonanom v júli 1975 u 38-ročnej kaukazskej ženy, matky ďalších šiestich detí. Jej bunky mali nahradiť líniu WI-38.

 

G) IMR-91 (chlapček) – Institute for Medical Research, bunková línia 91

Vyvinutá Inštitútom pre lekársky výskum z pľúcneho a epidermálneho tkaniva potrateného kaukazského chlapčeka po trojmesačnom tehotenstve v roku 1983. Jeho bunky mali nahradiť líniu MRC-5.

 

H) Lambda.hE1 (chlapček) – pečeň, ľudské embryo, kultúra 1

Z pečeňových buniek chlapčeka, druhý semester (13 – 28 týždňov tehotenstva). Potrat bol vykonaný v roku 1980 z dôvodu „psychosociálnych indikácií“, čo znamená nechcené tehotenstvo. Jeho bunky sa používajú na výrobu mnohých liekov.

 

I) HEK-293 (dievčatko) – ľudské embryonálne obličkové bunky, test 293

Vyvinuté z obličkových buniek (účelovo preskúmané, pretože sú vhodnejšie na mutačné štúdie) holandského dievčatka s neznámym obdobím tehotenstva, potratené v roku 1972. Jeden z vývojárov bunkovej línie neskôr prezradil, že si nevie spomenúť, či bunky pochádzali z umelého alebo spontánneho potratu. Osoba, ktorá bola prítomná pri prevzatí dievčatka po jeho extrakcii, ho však označila za „úplne normálne“, čo jasne naznačuje, že bolo v skutočnosti potratené.

 

J) PER.C6 (chlapček) – primárne embryonálne bunky ľudskej sietnice, klon 6

Bunky sa vyvinuli z izolovanej sietnice (pretože nedávne štúdie preukázali, že sa dajú ľahšie transformovať) chlapčeka asi v 18. týždni tehotenstva, ktoré bolo „prerušené“ v roku 1985 v Holandsku. Otec dieťaťa bol zaregistrovaný ako „neznámy“, a preto sa ho jeho matka chcela zbaviť. Bol opísaný ako „zdravý plod“.

 

K) RA 27/3 (pohlavie neuvedené) – rubeola, potrat, 27. plod, tretia tkanivová kultúra

Dieťa po 8 – 9 týždňoch tehotenstva, ktorého pohlavie nebolo nikdy zaznamenané. Bolo jedným z 80 nenarodených detí zabitých v rámci štúdia izolácie vírusu rubeoly. 25-ročná matka prišla do styku s vírusom rubeoly a o 17 dní neskôr bolo dieťa chirurgicky potratené a okamžite rozrezané. Boli odobraté vzorky orgánov a mnohé z nich boli úspešne kultivované (pľúca, pokožka, obličky). Toto konkrétne dieťa bolo 27. v rade potratov vykonaných počas epidémie rubeoly v roku 1964 a tiež treťou tkanivovou kultúrou, ktorá bola vybratá pre ďalšie štúdium. Tieto vírusom nabité bunky sa potom použili na infikovanie buniek línie WI-38.

 

L) WALWAX 2 (dievčatko) – Walwax Biotech Inc. (čínska spoločnosť)

(Línia) vyvinutá z pľúcneho tkaniva dievčatka v Číne, po trojmesačnom tehotenstve, ktoré bolo vybraté spomedzi deviatich ďalších potratených detí v roku 2009. Dôvodom, pre ktorý bol potrat vykonaný, je jazva v maternici spôsobená predchádzajúcim cisárskym rezom zdravej matky vo veku 27 rokov. Osoby zodpovedné za extrakciu orgánov použili metódu nazývanú potrat „vodným vakom“ (v USA nelegálna), aby sa skrátila doba extrakcie a zabezpečilo sa, že dieťa sa narodí živé, aby bolo možné odobrať mu orgány, kým je nažive bez anestézy, pretože by to ohrozilo odber vzoriek tkaniva. Jej bunky boli zámerne skúmané, aby nahradili vyčerpané zásoby línií WI-38 a MRC-5.

 

3. Typy covidových vakcín

Vakcíny AstraZeneca, Johnson & Johnson a Sputnik V boli vyrobené s využitím fetálnych bunkových línií. Tieto bunky sa používajú pri vývoji, projektovaní, produkcii a následnom testovaní vakcín. Samotné vakcíny takmer určite obsahujú zvyšky fetálnych buniek. Hovorím „takmer určite“, pretože farmaceutický priemysel ešte musí prezradiť, čo tieto covidové vakcíny obsahujú. U predchádzajúcich vakcín príbalové letáky uvádzajú, že fetálne bunkové línie sú na zozname možných zložiek. Toto nie je konšpiračná teória. Toto je informácia, ktorú výrobcovia liekov pripúšťajú. CDC (Centers for Disease Control and Prevention – Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb), americká agentúra pre verejné zdravie, zverejňuje na internete zoznam pomocných látok v očkovacích látkach (tzn. čo obsahujú) a zvyšky plodových buniek sú uvedené u viacerých vakcín. Všimnite si zahrnutie MRC-5 a WI-38 ako pomocných látok u niektorých vakcín, ktorých zoznam si možno pozrieť tu.

Vakcíny Pfizer a Moderna používajú fetálne bunkové línie pre navrhovanie a vývoj vakcín a na následné testovanie v dávkach (batch testing). Na výrobu vakcín nepoužívajú bunkové línie potratených detí, takže tieto vakcíny by nemali obsahovať zvyšky fetálnych buniek.

Mnoho katolíkov považuje vakcíny Pfizer a Moderna za menej nevyhovujúce už len preto, že nie sú priamymi vedľajšími produktmi plodových buniek. Výroba však zahŕňa modifikáciu proteínu Spike, následné rekódovanie fragmentov messengerovej RNA (mRNA), expresiu pseudovírusov a neutralizáciu. Pri všetkých týchto krokoch boli použité potratené fetálne bunky. Výsledná výroba samotnej vakcíny zahŕňa replikáciu mediátorovej sekvencie RNA a jej zapuzdrenie v určitých lipidoch. Je pravdou, že pri poslednom kroku neboli použité bunkové línie potratených plodov. Ale pri všetkých ostatných fázach boli použité! Testovanie vakcín je koniec koncov štandardný postup.

Obvykle sa pri tomto procese používajú aj fetálne bunkové línie. Vakcíny napríklad spoločností Pfizer a Moderna sú preto silne závislé od fetálnych bunkových línií.

Námietka proti týmto vakcínam nespočíva v tom, že by boli fyzickým vedľajším produktom získaným z fetálnych buniek. Priame použitie ľudského tkaniva nie je samo o sebe sporné (napr. darcovstvo orgánov). Námietka spočíva v (systematickom) využívaní tiel a tkanív zabitých nevinných osôb. Z morálneho hľadiska medzi všetkými vyššie uvedenými vakcínami nie je nijaký rozdiel: všetky sú morálne rovnako zlé. Zahrnutie fetálnych buniek do niektorých vakcín ich robí pre ľudí „odpornejšími“, ale sú rovnako zlé ako vakcíny, ktoré používajú fetálne bunky bez toho, aby konečný produkt obsahoval zvyšky plodu.

 

4. Stanovisko Cirkvi

Médiá neustále informujú o názoroch rôznych cirkevných orgánov ako o informáciách pochádzajúcich „z Vatikánu“. Kongregácia pre náuku viery (CDF) vydala stanoviská v rokoch 2008 a 2020. Pápežská akadémia pre život (PAV) zverejnila správy v rokoch 2005 a 2017. Tieto dokumenty nemajú rovnakú váhu, ani rovnakú autoritu.

„CDF je súčasťou pápežského magistéria: jeho Dignitas personae z roku 2008 i jeho poznámka k očkovacím látkam proti Covid-19 z roku 2020 boli preskúmané vládnucim pontifikom, ktorý sám nariadil ich zverejnenie. Z týchto dvoch dokumentov má vyššiu autoritu Dignitas personae, pretože je inštrukciou a teda ako taká má väčšiu váhu než stanovisko. PAV je na druhej strane poradným orgánom. Jeho vyhlásenia nie sú súčasťou magistéria a jeho funkcia nie je učiteľská. Faktom však je, že bežný katolík tento rozdiel zvyčajne nepozná a médiá medzi nimi zvyčajne nerozlišujú: PAV je prezentované ako „Vatikán“ ani viac, ani menej ako CDF“ (pozri tu).

Zatiaľ najautoritatívnejším učením Cirkvi zostáva inštrukcia Dignitas personae (2008), ktorá vysvetľuje, že v prípadoch, keď (1) neexistuje iná možnosť, (2) nebezpečenstvo je reálne a (3) je ohrozená bezpečnosť detí, vtedy (4) použitie takýchto vakcín je dočasne možné, (5) je však potrebné vyvíjať tlak na vlády, farmaceutické spoločnosti, výskumných pracovníkov atď., aby našli eticky prijateľnú alternatívu! Okrem toho (6) nikoho nemožno nútiť, aby sa dal zaočkovať; ľudia majú právo to odmietnuť, hoci by pritom museli prijať opatrenia smerujúce k minimalizácii ich roly pri prenose choroby počas epidémie.

Predposledný bod (5) je dôležitý, aby sa predišlo pohoršeniu. Hriech pohoršenia nie je o tom, že sme šokovaní alebo pohoršení. Znamená, že konanie osoby mylne vedie inú osobu k presvedčeniu, že hriešna vec v skutočnosti nie je hriešna, a tým zvyšuje pravdepodobnosť, že sa tohto hriechu dopustí. Napríklad udeľovanie svätého prijímania notoricky známym propotratovým politikom, ktorí sú verejne známi svojimi názormi a vedú politiku podporujúcu potraty. Ak duchovenstvo tieto osoby nenapomína – aby sa kajali a zmenili svoje konanie, alebo aby prestali pristupovať k svätému prijímaniu, znamená to, že ich autenticky nemiluje a je mu jedno, že tým ohrozuje ich večnú spásu. Hriech pohoršenia spočíva v tom, že bežní katolíci sú vedení k mylnému názoru, že človek môže byť za potraty a zároveň byť veriacim katolíkom.

Aby sa predišlo hriechu pohoršenia v prípade vakcín závislých od potratov je potrebné, aby všetci kresťania a svedomití ľudia protestovali u svojich vlád proti farmaceutickému a zdravotníckemu priemyslu a požadovali zastaviť výrobu a prestať používať vakcíny a iné lieky poškvrnené potratmi a nahradili ich eticky prijateľnými alternatívami. Keď niekto vyhlási, že vakcíny pochádzajúce z potratov sú „morálne prijateľné“ bez toho, aby odsúdil použitie tkanív z potratených plodov, je to hriech pohoršenia. Pro-life svedectvo Cirkvi sa tým značne oslabuje. Sekulárny svet nás vníma tak, že my, katolíci, sa síce navonok tvárime, že sme za život, ale pokrytecky veľmi radi využívame plody, ktoré tieto potraty prinášajú. A čo je ešte horšie, ostatných katolíkov to privádza k presvedčeniu, že ide o prijateľný kompromis.

To je dôvod, prečo niektorí katolíci za žiadnych okolností nechcú akceptovať vakcíny pochádzajúce z potratov. Ich pro-life svedectvo nemohlo s čistým svedomím prijať takýto kompromis, aj keby protestovali proti nemorálnemu zdroju vakcíny. V Biblii sa kráľ Dávid na úteku pred svojím synom Absalomom túži napiť vody z Betlehema. Traja mladí bojovníci riskujú svoje životy, aby prekročili nepriateľské línie a priniesli kráľovi vodu. Dávid „ju však nechcel piť, ale vylial ju Pánovi. A povedal: Nech ma Pán chráni urobiť to! Je to krv mužov, ktorí išli s nasadením svojich životov.“ (porov. 2Sam 23:15–17; 1Kr 11:17–19). Hoci mladí vojaci neboli zabití, kvôli získaniu vody riskovali svoje životy. Pre Dávida bola táto voda životnou miazgou jeho mužov a nechcel ich zhanobiť mysliac iba na svoje potreby. Vylial vodu na zem a vrátil ju späť Bohu, pretože život každého človeka patrí iba Bohu. Treba rešpektovať každého človeka odvolávajúceho sa na svedomie, ako aj tých, ktorí si želajú, aby fetálne bunkové línie a ich produkty boli odovzdané Bohu, pochované do zeme, ako to vyžaduje úcta k ľudskej dôstojnosti.

Pokiaľ ide o tento hriech pohoršenia, neraz sa uvádza argument „lásky k blížnemu“. Často kresťania v dobrej viere tvrdia, že vakcíny pochádzajúce z potratov treba akceptovať z lásky k blížnym pre ochranu ich zdravia, dosiahnutie stádovej imunity a pod. Existuje však aj vyššia láska k blížnemu, ku ktorej sme povolaní. Ide o to, že hoci tieto vakcíny môžu byť za určitých okolností akceptovateľné, problém je v tom, že výrobcovia týchto vakcín – vrátane vedcov a potratárov – tým priamo ohrozujú svoju večnú spásuStanley Plotkin je popredný vakcínológ, ktorý sa zaslúžil o objav vakcíny proti rubeole. Tolerancia voči liekom vyrábaným pomocou látok získaných vďaka potratom ohrozuje duše osôb ako je on. Plotkin to pripúšťa:

Katolícka Cirkev skutočne vydala dokument o tejto otázke (vakcíny pochádzajúce z potratov), ktorý hovorí, že ľudia, ktorí potrebujú vakcíny, by ich mali dostať napriek tomu, že pochádzajú z potratov; z toho vyplýva, že ja som človek, ktorý pôjde do pekla, pretože využívam tkanivo z potrateného dieťaťa – čo rád robím.

(Svedectvo Dr. Stanley Alana Plotkina pred súdnym sporom v Oakland County, Michigan (11. januára 2018). Pasáž 17:30:44-17:31:13)

 

5. Zhrnutie

1. Používanie morálne nevyhovujúcich očkovacích látok je akceptovateľné zo závažných dôvodov, najmä v prípade ochrany zraniteľných osôb, a to dočasne;

2. Morálna nevyhnutnosť akceptovať takéto vakcíny sa môže vzťahovať na prípady, keď je človek pod veľkým tlakom alebo musí prijať takéto vakcíny, aby si udržal prácu, napríklad zdravotnícky personál v nemocnici;

3. Vo všetkých prípadoch Cirkev a všetci ľudia majú povinnosť protestovať proti výrobe takýchto vakcín a proti potratom vrátane potratov využívaným na lekársky výskum;

4. Povinnosti uložené lekárom a hlavám rodiny (PAV 2005):

• Používajte alternatívne vakcíny (ak existujú);

• Lobujte a vyvíjajte nátlak na politické orgány a zdravotné systémy, aby boli prístupné etické vakcíny;

• V prípade potreby využívajte výhradu vo svedomí pre vakcíny pochádzajúce z potratu (tzn. čiže odmietnite tieto očkovania);

• Odporujte všetkými možnými prostriedkami (písomne, prostredníctvom združení, masmédií atď.) proti vakcínam pochádzajúcim z potratov;

• Požadujte výrobu eticky alternatívnych vakcín;

• Požadujte prísnu právnu kontrolu výrobcov farmaceutického priemyslu;

• Bojujte a využívajte všetky zákonné prostriedky na sťaženie života farmaceutickým spoločnostiam, ktoré konajú bez zábran a bez etiky;

5. V žiadnom prípade nemôže byť použitie týchto vakcín kvalifikované ako morálna povinnosť ani sa nesmie vychvaľovať; maximálne je ich použitie, podobne ako kanibalizmus v prípadoch krajnej nevyhnutnosti, poľutovaniahodné;

6. Samostatnou otázkou je lekárska nevyhnutnosť takýchto vakcín (je pandémia skutočne dostatočným dôvodom na ich použitie?) a ich bezpečnosť (vakcíny proti Covidu sú v experimentálnej fáze a niektoré sú nové, pokiaľ ide o mechanizmus ich pôsobenia); tieto problémy sú stále predmetom diskusie kompetentných osôb; to je dôvod, prečo je viac ako pochopiteľné, že obyvateľstvo je vo všeobecnosti voči očkovaniu dosť zdržanlivé;

7. Existujú morálne prijateľné vakcíny, alebo budú čoskoro k dispozícii – môže byť ťažké ich zohnať v závislosti na tom, kde žijete;

8. Nikto by nemal byť nútený akceptovať vakcínu proti svojmu svedomiu;

9. Hoci prísne vzaté cnosť spravodlivosti nezakazuje prijímať tieto vakcíny, cnosť lásky môže viesť kresťanov k tomu, aby sa ich zriekli kvôli svojej duši i ako svedectvo dôstojnosti života.

Leon Pereira

 

Preložené z článku uverejneného na portáli z lanuovabq.it.

 

Článok pôvodne vyšiel na portáli christianitas.sk

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Pčolinský: Mimoriadna schôdza o energiách sa otvorí, Sulík s tým súhlasí

0 icon

Bratislava 26. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Mimoriadna schôdza Národnej rady SR o zvyšujúcich sa cenách energií, ktorú inicioval opozičný Smer-SD, by sa mala otvoriť. V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to povedal predseda poslaneckého klubu Sme rodina a podpredseda hnutia Sme rodina Peter Pčolinský Odvoláva sa na…

Fico: Odvolávanie Mikulca bolo o tom, že riadi manipuláciu vyšetrovaní

0 icon

Bratislava 26. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:SITA-Jana Birošová,TASR-Martin Baumann)   Odvolávanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) bolo o tom, že vie a riadi manipuláciu a nezákonnosť pri vyšetrovaní politicky motivovaných káuz. V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to povedal predseda strany Smer-SD Robert Fico Na manipulovanie pri vyšetrovaniach a nezákonné…

Lengvarský pripúšťa sprísnenie protipandemických opatrení. Na zavedenie povinného očkovania zatiaľ nie je politická vôľa, za otázny minister označil spôsob jeho vynucovania

0 icon

Bratislava 26. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)   Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) pripúšťa sprísnenie protipandemických opatrení. Naznačil to v nedeľnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike Tvrdí, že zatiaľ nie je politická vôľa na zavedenie povinného očkovania, pričom za otázny vidí spôsob jeho vynucovania. "Nechceme ľudí obmedzovať ani zavádzať…

Šéf polície Hamran: V polícii sú ľudia, ktorí tam nemajú čo robiť

0 icon

Bratislava 26. septembra 2021 (HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   Situácii v policajných zložkách nie je dobrá a viacerí otvorene hovoria o vojne v polícii. Dočasne vymenovaný prezident Policajného zboru Štefan Hamran nestráca čas. Kým pred časom vravel, že chce v krátkom čase vykonať malý, krátky, ale účinný personálny audit policajných…

Krajniak: Hnutie Sme rodina nie je spokojné s prácou ministra vnútra Mikulca. Blanár je presvedčený, že Mikulec mal byť odvolaný

0 icon

Bratislava 26. septembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann,SITA-Branislav Bibel)   S prácou ministra vnútra SR Romana Mikulca (OĽANO) hnutie Sme rodina nie je spokojné, v prípade otázky jeho odvolávania si však chce počkať na to, či situáciu v polícii dokáže stabilizovať nový prezident Policajného zboru (PZ) Štefan Hamran. V diskusnej relácii…

Slová – svedkovia aj našej histórie

0 icon

Bratislava 26. septembra 2021 (HSP/Foto:Archív)   Na svojich potulkách po okolitých krajinách myslievam na profesora Jána Stanislava. Najmä, keď som v Rumunsku. Ako rád by som práve jemu porozprával o svojich zisteniach, ktoré priamo potvrdzujú aj jeho predpoklady o tom, aká bola slovenská zem veľká v ranom stredoveku. Asi by…

Právny štát alebo zákonné bezprávie? Úvaha o pracovnej skupine pri ktorej je už teraz zrejmé, že napriek svojmu honosnému názvu dôveru v právny štát neobnoví

0 icon

Bratislava 26. septembra 2021 (HSP/Foto:SITA/Úrad vlády SR)   Na Slovensku tento týždeň začala pôsobiť pracovná skupina pre „obnovu dôvery v právny štát“. Už teraz je však zrejmé, že napriek svojmu honosnému názvu dôveru v právny štát neobnoví Samotné zloženie pracovnej skupiny spochybňuje spravodlivý výsledok, keďže väčšinu členov tvoria nominanti výkonnej…

Tragédia v Krásnohorskom Podhradí: Len 4-ročné dieťa zomrelo po páde do šachty na vodu. Polícia začala trestné stíhanie

0 icon

Košice 26. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:Facebook-Polícia SR - Banskobystrický kraj)   Polícia začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia v súvislosti so sobotňajším (25. 9.) tragickým úmrtím štvorročného dieťaťa v Krásnohorskom Podhradí v okrese Rožňava. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Mésarová Ako povedala, podľa doterajších…

Polícia upozorňuje na podvodníkov, snažiacich sa získať údaje do bankingu

0 icon

Bratislava 26. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:Pixabay)   Polícia upozorňuje na podvodníkov, ktorí sa snažia získať prihlasovacie údaje do internetbankingu. TASR o tom informoval bratislavský policajný krajský hovorca Michal Szeiff. Doplnil, že za posledné obdobie bolo takto okradnutých viac ako 70 ľudí, pričom celková škoda bola vyčíslená na takmer pol milióna eur…

Remišová: Dotáciu na podporu regionálneho rozvoja sme navýšili o 1 milión eur

0 icon

Bratislava 26. septembra 2021 (HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR navýšilo podporu pre regionálny rozvoj o ďalší 1 milión eur. Týmto krokom reagovalo na obrovský záujem zo strany mimovládnych organizácií, ktorých projekty úspešne prešli hodnotením, avšak pre nedostatok finančných prostriedkov pôvodnej alokácie bolo možné vo výzve…

Podkasty

Video Podcast

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Andrej Sablič

Kapitalistický štát – smetisko, právnych objektov, subjektov a názorov.

0icon

Ak má niečo v prírode či spoločnosti sa vyvíjať evolučným spôsobom, potom to musí mať „hlavu aj pätu“, teda musí mať pevne stanovené protipóly, ktoré pracujú podľa zákona „o jednote a boji protikladov“. Ak tomu tak nie je, potom procesy podliehajú entropii- neusporiadanosti (náhodnosť, neporiadok, mieru neurčitosti) systému. Takýto systém…

Marek Brna

Žiadna zjednotená Európa nie je

0icon

S odstupom takmer 18 rokov možno konštatovať, že rozšírenie Európskej únie skončilo pre postsocialistické krajiny fiaskom. Dlho predlho možno polemizovať o tom, či východoeurópske štáty pristúpením viac získali ako stratili. Západ k nim bez akýchkoľvek zábran pristupuje po celý čas ako ku kolóniám. Vyciciava ich ekonomické aj ľudské zdroje. Priemerná…

Pavel Jacz

Matovič je najšikovnejší slovenský politik. Žiaľ, iba ….

0icon

  (Zdroj Sputnik News) To, čo sa dnes deje v spoločnosti, v politike, na štátnych úradoch a najmä v policajných a s nimi súvisiacich zložkách, ktoré majú dbať na dodržiavanie zákonov je výslednica ťaženia súčasnej klapkovo jednosmernej „najprofesionálnejšej“ slovenskej vlády v histórii (aspoň si myslím, že „šikovnejšía“ nebola žiadna doteraz),…

Boris Mesár

1. Nórsko : COVID je sezónna chrípka ? 2. Členovia kongresu USA a ich zamestnanci sú oslobodení od Bidenovho očkovacieho mandátu 3. Prečo je na celom svete zrazu extrémne vážny nedostatok pracovníkov? 4. ZAOČKOVANÁ SLOVENSKÁ HEREČKA ŠVIDRAŇOVÁ DOSTALA COVID

0icon

1.Koronavírus možno teraz zaradiť do jedného z niekoľkých respiračných ochorení so sezónnymi odchýlkami, uviedol Geir Bukholm, zástupca riaditeľa Nórskeho inštitútu verejného zdravia (NIPH). Za posledný rok a pol bol Covid-19 klasifikovaný ako všeobecne nebezpečná choroba. To sa však môže čoskoro zmeniť, pretože asistent riaditeľa Nórskeho inštitútu verejného zdravia (NIPH) Geir Bukholm…

Dušan Hirjak

Komu patrí demokratický a právny štát v kapitalizme ? Časť I.

0icon

Môže sa zdať, že položená otázka, ako nadpis článku, nemá a nedáva žiadny zmysel. Najmä ak si človek uvedomí, že sa praktický nikde nespomína, neuvádza, nezdôrazňuje a nekonštatuje, že všetci žijeme v skutočnej kapitalistickej spoločnosti. Toto úmyselné vynechávanie charakteristiky, v akej spoločnosti žijeme, má ďalekosiahly význam a nie je to…

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

TOP 10 dôvodov, kvôli ktorým je ťažké byť nadpriemerne vysoký

0 icon

Máš dva metre a stretávaš sa denno denne s problémami, ktoré ti tvoja výška spôsobuje? Samozrejme, nemajú to ľahké ani nízki ľudia... No v dnešnom príspevku dáme priestor vtipným situáciam, do ktorých sa dostávajú tí nadmerne vysokí. Život nie je vždy jednoduchý a to dokazujú aj nasledujúce fotografie.  1. Keď…

10 vtipných ilustrácií z bežného života, v ktorých sa nájde každý z nás

0 icon

Premýšľal si niekedy nad tým, ako vyzerá náš celý život? Ako si robíme domáce úlohy, ako sa snažíme byť romantickí a podobne? Nie? Nevadí. Dnes ti ukážeme 10 týchto vtipných ilustrácií, ktoré ti ukážu, ako prebieha náš život troška z tej vtipnejšej stránky. Autorom je Sanesparza. Tento komický umelec vo…

Zvrátenosť, alebo genialita? Ako Rusi počas vojny využívali protitankové psy: 1. časť

0 icon

Opäť sa nachádzame v období druhej svetovej vojny. Inak, vedeli ste, že druhá svetová vojna je najpodrobnejšie zachyteným vojnovým konfliktom na svete? Napriek tomu ostáva mnoho vecí nejasných a nie vždy, ako už naši pravidelní čitatelia určite vedia, sa nám podarí vypátrať všetko dopodrobna. No o tajnej protitankovej zbrani Ruska…

TOP 10 najzvláštnejších povolaní na svete. Toto by si robiť naozaj nechcel

0 icon

Pamätáš si, keď si bol dieťa a uvažoval si nad svojou vysnenou prácou, ktorá bola taká úžasná, že si si myslel, že vlastne ani nebudeš musieť pracovať? Potom si sa dostal na strednú a vysokú školu a život ti dal takú facku, že sa všetky tvoje detské sny okamžite rozplynuli? Nuž,…

Sú prírodné potraviny a prírodná strava pre ľudské telo prospešné?

0 icon

Popularita hnutia za prírodné potraviny, ktoré vzniklo v 40. rokoch 20. storočia, stúpa aj naďalej. Ak sa sústredíme na konzumáciu nespracovaných potravín, zvýšime príjem vlákniny a mikroživín, čím si podporíme zdravie. No ak to budeme s podobným prístupom preháňať, nemusí nám to prospievať. Prinášame ďalší článok z oblasti živín a…

Armádny Magazín

Model 437 – bezpilotné stíhacie lietadlo od spoločnosti Northrop Grumman

0 icon

USA, 26. septembra 2021 (AM) – Pre potreby amerického vojenského letectva (USAF) bol vyvinutý ďalší model navádzaného bezpilotného lietadla, tzv. „verná dvojička“ či „verný navádzaný“ (angl. loyal wingman). Napriek tomu,

Izraelský expert Kedmi o atentáte: "Kým na seba strieľajú, nestrieľajú na Donbasanov"

0 icon

Izrael, 26.september 2021 (AM) – Izraelský expert Jakov Kedmi prehovoril o pokuse o zabitie prvého asistenta prezidenta Ukrajiny Serhija Šefira. Podľa bývalého šéfa špeciálnej služby Nativ nie je na incidente nič prekvapujúce.   Neidentifikované osoby spustili v stredu paľbu na auto Serhija Šefira, prvého poradcu ukrajinského prezidenta. Vodič utrpel

"Nepotrebujeme Wagnerovcov". Francúzsky minister reaguje na zosilnený tlak ruskej bezpečnostnej agentúry

0 icon

Mali, 26.september 2021 (AM) – Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian uviedol, že nepotrebuje vyslať PMC Wagner do Mali. Takéto zasahovanie do vnútorných záležitostí tejto africkej krajiny hrozí „vážnymi následkami“. Správu zverejnilo tlač

Prečo Rusi odtajňujú dokumenty o konaní japonských militaristov pred i počas 2. sv. vojny?

0 icon

Rusko, 25. septembra 2021 (AM) – Predseda vedeckej rady Ruskej vojensko-historickej spoločnosti, jeden z popredných japonológov Ruska Anatolij Arkadievič Koškin, tvrdí, že odtajnenie týchto dokumentov preukáže pokrytectvo súčasných japonských radikálov, požadujúcich od Ruska vrátenie Kurilských ostrovov.   Podľa Koškina Japo

Turci s podporou delostrelectva tlačia na Kurdov v Sýrii. Tí rokujú s Rusmi o autonómii

0 icon

Sýria, 25.september 2021 (AM) – Zo Sýrie prichádzajú správy, že turecké jednotky, nachádzajúce sa prakticky na celom severe a severozápade republiky, zasahujú kurdské formácie. Najaktívnejšie nepriateľské akcie prebiehajú na dvoch úsekoch diaľnice M4 na severe krajiny. Správy hovoria, že turecké delostrelectvo zasahuje

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali