Podrobný popis zásahu v Prešove. Veliteľ zásahu: Hasiči riskovali svoje životy. Namiesto vďaky sa pomaly bojíme chodiť po ulici

Bratislava 11. decembra 2019 (HSP/Foto:Facebook)

 

Zásah v bytovom dome v Prešove, ktorý zničil výbuch plynu, bol bezprecedentný a veľmi zložitý, keďže explózia okamžite zničila všetky možné zásahové cesty, vysvetlil pre médiá prezident Hasičského a záchranného zboru Pavol Nereča. Doteraz sa na Slovensku podľa jeho slov nič podobné nestalo. Upozornil ale, že zásah hodnotí ako profesionálne zvládnutý. Výbuch totiž už v prvých sekundách zničil všetky prirodzené zásahové koridory, ako napríklad schodisko

Na snímke zľava Pavol Nereča, Peter Bartoš a Peter Kovalík

Na Prezídiu Hasičského a záchranného zboru sa v utorok uskutočnilo stretnutie ministerky vnútra Denisy Sakovej, prezidenta HaZZ Pavla Nereču, riaditeľky odboru požiarnej prevencie Jany Morávkovej, riaditeľa KR HaZZ v Prešove Jána Goliáša, riaditeľa OR HaZZ v Prešove Lubomíra Toďora, vedúceho z KR HaZZ v Prešove Petra Kovalíka a veliteľa zásahu Petra Bartoša so zástupcami médií v súvislosti s tragickou udalosťou v Prešove s cieľom vysvetliť laickej verejnosti záchranárske postupy a taktiku likvidácie následkov mimoriadnej udalosti.

Na likvidácii požiaru a evakuácii obyvateľov sa podieľalo 117 hasičov a 50 kusov techniky. Hasičom pri zásahu pomáhali aj záchranári, policajti, vojaci i horskí záchranári.

Hasiči nasadili všetku svoju techniku, na miesto výbuchu bolo vyslané aj overovacie vozidlo. Podľa slov Petra Kovalíka operačné stredisko vzhľadom na prubudajúce informácie kontaktovalo ďalšie hasičské stanice v Košiciach, Bardejove, aby pripravili výškovú techniku.

„Privolaní hasiči museli v priebehu niekoľkých sekúnd vyhodnotiť situáciu a prijať všetky potrebné riešenia nielen na záchranu osôb postihnutých nešťastím, ale zároveň museli prijať všetky potrebné opatrenia na to, aby nedošlo k ohrozeniu ďalších osôb, záchranárov na zdraví alebo na živote. Príslušníci HaZZ dorazili na miesto výbuchu päť minút po nahlásení udalosti na linku 150,“ vysvetlil prezident HaZZ Pavol Nereča.

Vrtuľníková technika Leteckého útvaru Ministerstva vnútra SR bola povolaná takmer okamžite po začatí záchranárskych operácií, no nemohla byť využitá z dôvodu nepriaznivého počasia na preletovej trase Bratislava – Prešov.

 

Prvotná situácia po príchode hasičov

Veliteľ zásahu Peter Bardoš následne ozrejmil, že na mieste zásahu bolo okamžité zistené, že sa jedná o kolaps vrchných poschodí. „Jednotka okamžite nasadzovala jeden útočný prúd do vnútra budovy, v tejto chvíli sme nevedeli, ako to v budove vyzerá. Pred vchodom prebiehal väčší požiar,“ opísal prvotnú situáciu a dodal, že na mieste sa nachádzalo viacero áut, ktoré bránili jednotke zásahu dostať sa bližšie.

„Nad hlavným vchodom padali v tom momente ešte trosky. Okolo budovy sa nachádzali 3,5-tonové kusy betónu – obrovské kusy konštrukcií,“ vysvetlil.

Pri požiari pred vchodom bolo podľa slov Bardoša očividné, že to spôsobil plyn, preto tam bolo nariadené ochladzovanie. Pri vstupe jednotky do budovy prebiehal pri výťahu ďalší požiar, ktorý bol rýchlo uhasený. Následne hasiči mali v pláne postupovať po schodišti, vchod bol však úplne zatarasený troskami.

Trosky boli veľmi jemné, čo podľa Bardoša naznačovalo, že došlo k väčšiemu kolapsu. „V tom momente sme nemohli pokračovať ďalej vnútornými zásahovými cestami, ustúpili sme von z budovy a stiahli techniku. Medzi nami padli ešte obrovské kusy betónu. Mali sme obrovské šťastie, že sa v tom momente nikomu nič nestalo,“ vysvetlil.

Tlačová konferencia Prezídia Hasičského a záchranného zboru

Následne Bardoš začal vykonávať prieskum okolia budovy. Upozornil, že v niektorých častiach boli naklonené do ulice veľké kusy konštrukcie budovy. Preto bola následne vytýčená nepriepustná oblasť, do ktorej nemal nikto vstupovať. Táto oblasť sa nachádzala pred hlavným vchodom a zároveň jediným vchodom do budovy. 

Osoby v budove registrovali hasiči do desiateho poschodia, vyššie poschodia boli už v plameňoch.

 

Príprava ťažkej techniky

Jednotky sa následne presunuli na voľnú plochu k cyklochodníku. Prvotne však išlo len o odhad, nebolo isté, či vôbec bude možné techniku v daných podmienkach rozložiť. Zároveň to však bolo jediné miesto, odkiaľ bolo možné zasahovať.

„Technika je špičková,“ uviedol Bartoš s tým, že problémom bol nedostatok miesta i zlý podklad. „Na rozvinutie výškovej techniky musí byť dostatočne veľká a dostatočne pevná plocha. Na prevádzku výškovej techniky, ktorá bola nasadená na piatkovom požiari, je potrebná voľná a dostatočne pevná plocha min. 45m² , čo na mieste výbuchu a požiaru nebolo,“ ozrejmil tiež Bartoš.

Kým sa rozkladalo Bronto, ktoré bolo prvé na mieste, prebiehala evakuácia z 1. a 2. poschodia, ktoré sa dali dosiahnuť bežnými rebríkmi na vozidle. Na dané poschodia vošli hasiči, ktorí ich skontrolovali, usmernili ľudí, aby prišli k rebríkom na danú stranu.

„Čo bolo nežiaduce, že ľudia z ďalších poschodí odchádzali od okien a menili svoju pozíciu. Museli sme veľmi pozorne sledovať, kde sa ľudia nachádzajú,“ upozornil Bartoš.

Dodal, že opätovne na 2. poschodí došlo ku kontrole, či skutočne došlo k celkovému kolapsu celého schodiska. Overovali, či je možné ľudí evakuovať práve z tohto poschodia. „Vytvorili by sme tým linku, čo by sme bežne robili cez hlavný vstup,“ upresnil. Nebolo to však možné, ale prieskumom sa zistilo, že do vyšších poschodí je možné vystúpiť cez výťahovú šachtu, čo dvaja hasiči aj uskutočnili.

Na snímke horiaca bytovka v Prešove

„Bez akékoľvek istenia išli o poschodie vyššie, kde našli niekoľko ľudí, uhasili lokálne požiare, ktoré keby sa rozšírili, bol by to obrovský problém. Využili na to čiastočne funkčnú hydrantovú sieť – mala malý prietok. Ľuďom dali inštrukcie, že sa majú presunúť na stranu, kde je najviac zasahujúcich jednotiek. Následne postúpili na ďalšie poschodie, dokázali tak vystúpiť až na 8. poschodie bez akéhokoľvek istenia,“ uviedol a dodal: „Nepýtajte sa ma ani, ako to spravili, pretože ja ako veliteľ zásahu, ktorý zodpovedá za ich bezpečnosť, to v podstate ani nechcem vedieť. Urobili enormný kus práce, zachránili veľmi veľa životov.“

Dvojica hasičov následne oznámila, že neexistuje vnútorná zásahová cesta, schodisko bolo úplné zrútené. To podľa Bartoša znamenalo, že boli porušené absolútne všetky priečky. Na poschodiach 10. – 12. sa v danom momente nedalo nijako zasahovať, keďže vybité okná spôsobovali nárast požiaru.

 

Evakuácia

Dve výškové techniky v daných momentoch boli na mieste, ďalšie tri prichádzali. Bartoš následne opätovne upozornil, že pokiaľ podpery nie sú stabilizované, elektronika vozidla vám neumožní plošinu vysunúť. Zároveň bolo rizikom, že podpery Bronta sa nachádzali v tesnej blízkosti trávnika.

Následne bol na kôš montovaný evakuačný rukáv, aby bolo možné evakuovať čo najviac ľudí, za čo najkratší čas. „Je to kvôli tomu, že keď sa dostanete k zachráňovanej osobe, nemusíte s relatívne pomalou plošinou zísť dolu, ale nastúpi do koša, vojde do rukáva a kĺzavým, špirálovitým pohybom sa dostane osoba dole, kde sa to rozipsuje a zoberiete danú osobu,“ uviedol a upresnil, že evakuácia na vyšších poschodiach pomocou vysunutých rebríkov nebola možná kvôli mrazom. „Pri starších ľuďoch bolo nemysliteľné, aby vôbec niekto vystúpil na rebrík a zišiel dole.“

Hasiči s plošinami sa zamerali najprv na ľudí na najvyšších poschodiach, ktoré boli najviac ohrozené. Ľudia na 4. a 5. poschodí v tom momente neboli priamo ohrození. „Museli sme sa venovať tým hore, pretože požiar rapídne rýchlo postupoval,“ doplnil.

Rukávom evakuovali 20 ľudí. Dvaja sa odmietli spustiť rukávom, preto ich museli dopraviť dole košom po plošine. Jeden muž sa v rukáve dokonca zasekol, trvalo niekoľko minút, kým ho odtiaľ dostali. Zároveň vplyvom veľkého sálavého tepla došlo k poškodeniu rukáva, ktorý museli vyradiť.

Na snímke horiaca bytovka po výbuchu

Následné výškové vozidlá boli smerované na ďalšie strany budovy. Súbežne s činnosťou plošiny bol nasadený aj rebrík do 11. podlažia, kde sa údajne mala nachádzať ešte jedna osoba. Pre jeho postavenie na správne miesto bolo nevyhnutné vyrezať stromy. Opakovane sa pokúšali príslušníci priblížiť k miestu, kde sa mala osoba nachádzať, no obmedzila ju elektronika a musela byť opätovne rozložená. Po zaujatí postavenia bol rebrík smerovaný na 11. poschodie, kde sa ešte mala nachádzať osoba, no z dôvodu silného sálavého tepla a šíriaceho sa požiaru neboli príslušníci schopní vstúpiť do objektu.

 

Špekulácie okolo vakov a vrtuľníka

„Nafukovacie vaky nie sú v súčasnosti zaradené do výzbroje Hasičského a záchranného zboru, nakoľko ich nasadenie a funkčnosť v prípade záchrany osôb pri požiari výškových budov na neosvedčil. Funkčnosť takéhoto prostriedku narušujú dopadajúce horiace trosky a rôzne úlomky, ktoré vznikajú pri požiari,“povedal prezident HaZZ.

Bartoš zároveň upozornil, že oheň nebolo možné v daných podmienkach potlačiť. Požiar tiež prestupoval o poschodia nižšie, čo bolo neštandardné. Policajný dron im zároveň ukázal, že bola porušená strešná konštrukcia – akokeby boli otvorené panely smerom hore.

Prebiehala tiež komunikácia s Vrtuľníkovým krídlom Generálplukovníka Jána Ambruša o možnosti nasadenia vrtuľníka. Keby však prišiel vrtuľník, ako to niektorí komentovali, zmenili by sa podmienky pre požiar a ešte viac by narastal. „Vrtuľník by podľa mňa spravil oveľa viac škody, nehovoriac o tom, že tam boli potrhané plechy na streche plus kúsky betónovej konštrukcie, čo by znamenalo, že každá výšková technika, ktorá sa nachádzala dookola by musela prerušiť činnosť.“

Na snímke hasiči počas zásahu

Aj napriek spohotovostneniu najbližšieho vrtuľníka, ktorým disponujú Ozbrojené sily SR, veliteľ zásahu z aktuálne získaných a dostupných informáciu preto rozhodol, že pri súčasnom vývoji požiaru, ktorý sa rozvinul vo všetkých priestoroch horných poschodí, by nebol možný prístup vrtuľníkovou technikou k streche, alebo obvodovému plášťu panelového domu.

Hasiči informovali, že teplo, ktoré vzniká pri takomto požiari, dosahuje stovky °C a sálaním a prúdením, ktoré sa šíri smerom hore, dokáže ohroziť stabilitu vrtuľníka, jeho systémy, senzory a motory. Dym z požiaru, ktorý obsahuje menšie a väčšie častice, by mohol byť nasatý do motorov a poškodiť ich. Taktiež strata orientácie posádky v dyme je možné riziko. Samotné teplo dokáže vytvoriť nepredvídateľné vzdušné prúdenie, ktoré môže spôsobiť stratu kontroly nad vrtuľníkom. A to isté teplo a dym by taktiež ohrozovali záchranárov v podvese vrtuľníka alebo na palubnom žeriave, ktorých by sa posádka snažila vysadiť na strechu budovy, alebo do okien bytového domu. Ani lano palubného žeriavu, ani podvesové lano nedokáže vydržať také extrémne teploty.

„V neposlednom rade pri nasadení leteckej techniky, by nebolo možné súčasne použiť výškovú techniku z dôvodu pôsobenie tlakových síl potrebných na zabezpečenie vztlakovej potreby prevádzky vrtuľníka,“ povedal veliteľ zásahu. „V tomto prípade by určite došlo aj k odlietavaniu úlomkov z horiacej budovy a pravdepodobne aj k riziku zrútenia niektorých podlaží, ktoré boli staticky poškodené následkom výbuchu. Aj napriek týmto všetkým rizikám, posádky vrtuľníkov aj so záchranármi boli pripravení na nasadenie do záchrannej akcie,“ dodal.

Vozidlá museli byť premiestnené za pomoci vojakov a príslušníkov policajného zboru. Plošina aj napriek snahe postaviť ju v bezpečnom priestore musela ostať v miestach, kde hrozilo, že v prípade zrútenia časti konštrukcie ju môže zasiahnuť. Neustále bola vystavená nárazom úlomkov z panelov a častí budovy. Hasiči prehľadávali miesta, kde sa údajne ešte mali nachádzať osoby. Po prieskume s negatívnym výsledkom začali s likvidáciou požiaru.

 

Varovania statikov

„Celý zásah bol odkomunikovaný s dvoma statikmi, ktorí sa non-stop striedali“ uviedol. Vysvetľovali zmeny situácie i to, ako sa môže budova správať, ak bude požiar pokračovať. Statici nedoporučovali následne vstupovať vôbec do budovy.

Príslušník Horskej záchrannej služby so psom napriek varovaniu do budovy vstúpil a prehľadal ju do 6. poschodia. Na vyššie poschodia už statik výstup stopol.

Na snímke horiaca bytovka po výbuchu

 

Obviňovanie hasičov nie je namieste

Celkovo bolo zachránených 39 osôb. Hasiči postupovali v likvidácii požiaru až do ranných hodín, dňa 7.12.2019 bola krátko po pol siedmej oznámená likvidácia.

„Chceme vyvrátiť rôzne špekulácie v súvislosti s údajnou poruchou hasičskej techniky počas zásahu. Chceme podčiarknu, že počas celého zásahu nedošlo k žiadnej poruche výškovej techniky, hoci poveternostné podmienky v podobe zamŕzajúceho dažďa a padajúce úlomky z budovy značne komplikovali prácu hasičom. Zároveň chcem potvrdiť, že počty a druh nasadenej výškovej techniky bol plne postačujúci v závislosti od náročnosti tohto zásahu“, povedal Peter Kovalík.

Prezident HaZZ zdôraznil, „že aj napriek tomu, že situácia na mieste výbuchu bola veľmi komplikovaná a statika budovy nebola bezpečná, hasiči okamžite začali vykonávať záchranné a evakuačné práce, aby zachránili a pomohli, čo najväčšiemu počtu osôb a všetkým, ktorým sa v danom momente dalo pomôcť. Obviňovať niekoho, že mohol niečo urobiť inak alebo lepšie, skutočne nie je namieste! Rovnako by sme chceli vyzvať verejnosť a médiá, aby prestali špekulovať o tom, čo a ako malo byť urobené a neživili úvahy týchto pseudo – odborníkov. Hasič ide na každý jeden zásah s tým, že riskuje vlastný život, aby pomohol a chránil občanov tejto krajiny.“

Bartoš v závere vysvetlil, že každý hasič urobil viac ako od nich očakával. Každého z nich sa dotkli negatívne postoje neodborníkov na sociálnych sieťach. „Keby ste teraz prišli ku mne na zmenu… Je to veľmi divný pohľad, že po takejto udalosti, keď si myslím, že každý by im mal povedať ďakujem, tak sa pomaly bojíme vyjsť na ulicu, lebo nám niekto povie niečo, čo by sme ľutovali.“

Na záver stretnutia ministerka vnútra Denisa Saková poďakovala všetkým hasičom za svoju obetavú a nenahraditeľnú prácu pre spoločnosť. „Spoločnosť, by si mala vážiť hrdinstvo ľudí, ktorí denne riskujú svoje životy pre druhých s vypätím všetkých síl a neočakávajú ani slovíčko vďaky, pričom si jedno veľké poďakovanie zaslúžia každý deň,“ dodala ministerka.

Uviedla tiež: „Osobne navštívim všetkých zasahujúcich hasičov vo štvrtok v Prešove, aby som sa im poďakovala a aby znovu nabrali motiváciu. Hasičina nie je o tom, že chodia do práce a majú za to zaplatené, je to veľmi veľakrát o ich vnútornej motivácii. Každý jeden hasič, ktorý nastupuje do výjazdu, nikdy nevie, či sa vráti živý a zdravý ku svojim blízkym. Za to im patrí moje ďakujem.“

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Nechať dieťa alebo psa v aute bez dozoru je nezodpovedné a nebezpečné

0 icon

Bratislava 19. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:Facebook-Polícia SR-Bratislavský kraj)   Bratislavskí policajti v súvislosti s očakávanými horúčavami opätovne upozorňujú, aby ľudia nenechávali svoje deti ani zvieratá v autách bez dozoru. Upozorňujú, že je to nielen nezodpovedné, ale aj životu nebezpečné. Obzvlášť počas týchto horúcich víkendových dní polícia odporúča držať sa hesla "Nezabudni…

Polícia počas medzinárodnej akcie odhalila 26 nelegálne zamestnávaných osôb

0 icon

Bratislava 19. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:Facebook-Polícia Slovenskej republiky)   Slovenská polícia počas medzinárodnej akcie zameranej na obchodovanie s ľuďmi na účely pracovného vykorisťovania odhalila pri kontrolách 26 nelegálne zamestnávaných osôb. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti Od 31. mája do 6. júna sa Slovensko zapojilo do celoeurópskych spoločných akčných dni…

V Rusku sa zrútilo lietadlo s parašutistami. Zahynulo 7 ľudí

0 icon

Moskva 19. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP)   Sedem ľudí zahynulo pri zrútení lietadla vezúceho skupinu parašutistov, ku ktorému došlo v sobotu v ruskej Kemerovskej oblasti. Ďalších 17 osôb utrpelo zranenia, informovala agentúra TASS s odvolaním sa na záchrannú službu Posádka dvojmotorového lietadla typu L-410 hlásila krátko po štarte z letiska Tanaj…

Colníci vo Veľkých Kapušanoch zadržali dvojicu páchateľov, ktorí sa pokúšali pašovať cigarety

0 icon

Bratislava 19. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:Colný úrad v Trnave)   Colníci vo Veľkých Kapušanoch (okres Michalovce) zadržali dvojicu páchateľov, ktorí sa pokúšali pašovať cigarety. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície Sobrance Agnesa Kopernická Mužov zadržali potom , ako zaznamenali zvuk neznámeho lietajúceho objektu v smere…

Pri dopravnej nehode na Zemplínskej Šírave (okres Michalovce) zahynul 47-ročný motocyklista

0 icon

Bratislava 19. júna 2021 (SITA/HSP/Foto:Facebook-Polícia SR-Košický kraj)   Pri dopravnej nehode na Zemplínskej Šírave (okres Michalovce) v piatok zahynul 47-ročný motocyklista. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach Motocyklista sa zrazil s osobným autom Kia Rio, ktoré viedol 24-ročný vodič z okresu Michalovce. Ten chcel…

Viedeň zvažuje sprísnenie pandemických opatrení

0 icon

Viedeň 19. júna 2021 (SITA/APA/HSP/Foto:Pixabay)   Hlavné mesto Rakúska vzhľadom na výskyt nového variantu koronavírusu zvažuje sprísnenie pandemických opatrení. V sobotu to pripustil starosta Viedne Michael Ludwig Rozhodnutie podľa neho radnica oznámi v najbližších dňoch. Opatrenia by podľa starostu mohli byť prísnejšie než tie, ktoré platia na celoštátnej úrovni. Väčšinu…

Protestujúci v Mjanmarsku majú vo vlasoch kvety na počesť narodenín Su Ťij

0 icon

Rangún 19. júna 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Fred Dufour, Petr David Josek)   Ľudia protestujúci proti vojenskému prevratu v Mjanmarsku mali v sobotu vo vlasoch kvety pri príležitosti narodenín zosadenej civilnej líderky krajiny Aun Schan Su Ťij, ktorá je stále v domácom väzení a čaká na ďalší súdny proces na budúci týždeň Je…

Hlas-SD má informácie, že všetky nitky manipulovania vyšetrovaní vedú k Igorovi Matovičovi, tvrdí Erik Tomáš

0 icon

Bratislava 19. júna 2021 AKTUALIZOVANÉ (SITA/TASR/HSP/Foto:TASR-Martin Baumann, Facebook)   Členovia strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas – SD) majú informácie, že všetky nitky manipulovania policajných vyšetrovaní veľkých káuz, o ktorom hovorí tajná správa Slovenskej informačnej služby (SIS), vedú k Igorovi Matovičovi (OĽaNO). V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to povedal…

Zaujímavý prieskum agentúry Vox Politico: Súhlasili by Slováci so skúmaním duševného stavu u verejných funkcionárov?

0 icon

Bratislava 19. júna 2021 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák, Facebook-Vox Politico)   Veľmi zaujímavý prieskum sa rozhodla vykonať agentúra Vox Politico. Respondentov oslovili s otázkou, či pokladajú za vhodné, aby úlohu poslanca či verejného funkcionára mohli vykonávať len duševne spôsobilé osoby. Čo sa im podarilo zistiť? Výsledky nie sú až tak prekvapivé, ako by…

Komentované udalosti týždňa: Čaputová chce Slovensko zbaviť suverenity. Lengvarský uvažuje o povinnom očkovaní. Paludov senát vracia Kočnera špecializovanému súdu. Slovenský parlament odmietol zvrátenú správu Matić + udalosti zo sveta

0 icon

Bratislava 19. júna 2021 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák, Martin Baumann, Pavel Neubauer, TASR/AP-Alexander Zemlianichenko, Sputnik-Thierry Charlier)   Prinášame vám komentované top udalosti toho týždňa nielen zo Slovenska Čaputová chce Slovensko zbaviť suverenity Niežeby bolo Slovensko v súčasnosti nejako extra suverénne. Už len vstupom do Európskej únie sme stratili časť svojej suverenity. Mnohé…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Pavol Lazar

Slovenské dôchodky v ohrození?

0icon

Dôchodky na Slovensku v ohrození! Kotlebovci od roku 2016 neustále upozorňujú na potrebný vyrovnaný štátny rozpočet a zásadnú obozretnosť pri akomkoľvek zadlžovaní. 👉 Varujú pravidelne pred tým, čo všetko spôsobí veľké zadĺženie Slovenska. 👉 Ich nespočetné upozornenia, že sociálny systém musí byť založený aj na princípe zásluhovosti, aby mohol motivovať tých,…

Ivan Štubňa

„Arbeit macht frei“ alebo „Vakcína je sloboda“

0icon

„Arbeit macht frei“ – smutne známy nápis z koncentračných táborov nacistov, známy v preklade ako prácou k slobode, práca oslobodzuje alebo práca Vás urobí slobodným. Týkalo sa to koncentrákov a cynizmus nacistov sa prejavil v tom, že keď ste neboli schopní pracovať, skončili ste v plynovej komore ako odpad. Čiže ste boli „oslobodení“ - smrťou... Dnes…

Štefan Harabin

Výzva občanov Slovenskej republiky parlamentu na okamžite odvolanie náčelníka podvodných pyramídových hier, Jána Mazáka, z členstva v Súdnej rade.

0icon

Ťažký kriminálnik Mazák sa pre Sorošovské ultraliberálne, fašistické média vyslovil, že je nehorázne u sudcu Mgr. Dalibora Miľana, ak si v súvislosti s rozhodovacím procesom viažucim aj k protipandemickým opatreniam Mikasa a vlády dovolil vykladať Ústavu. Treba mu preto okamžite zastaviť výkonu funkcie sudcu. Mazák bez najmenších pochybnosti na politickú…

Boris Mesár

Chazarská mafia už takmer zničila Ukrajinu .

0icon

Pád až na samé dno ! Ucro-stad vydal štatistiku za rok 2020 , z ktorej stávajú vlasy dupkom ! Keď som to videl prvý krát , nemohol som veriť ,že sa odvážili toto zverejniť. Demografia, priemysel, medicína, poľnohospodárstvo ... Tu sú len tie najpôsobivejšie body: V porovnaní s rokom 2013.…

Ivan Holek

Testovaním zlomené posledné zbytky hrdosti

0icon

Na Slovensku existuje rádio, ktoré o sebe tvrdí, že ako jediné má guráž. Je to hlavne preto, lebo hrá iba rockovú muziku. O rockových interpretoch je známe, že sú značne nekonvenční, alebo až rebeli. A to isté platí aj o ich fanúšikoch. Nektorí z nich sú otvorení rebeli, či už…

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Francúzsky umelec premieňa ulice svojimi 3D grafikami

0 icon

Bez ohľadu na to, ako si zaneprázdnený alebo do akej miery sa ponáhľaš, nie je možné si nevšimnúť prácu pouličného umelca Grafodeca . Francúzsky umelec vytvára 3D pouličné obrazy, ktoré sú také skutočné, že sa budeš musieť zastaviť a lepšie sa pozrieť, aby si sa uistil, že ten dinosaurus ťa nesleduje. Jeho graffiti sú také…

Psy sú darom z neba! Presvedč sa s nami...

0 icon

Mať psa znamená, že nikdy z teba nebude gaučový domased. Psy nás povzbudzujú, aby sme sa stýkali s ľuďmi a trávili viac času vonku, aj keď je zlé počasie a všetko, čo by si chcel, je ľahnúť si do postele a nevystrčiť von ani nos. Sú to tiež naši najlepší kamaráti na…

TOP10: Neskutočné architektonické diela

0 icon

Budova, ktorá sa roztápa pred tvojimi očami, dom otočený hore nohami alebo džungľa, ktorá je starostlivo udržiavaná vo vnútri letiska: nejde o zábery zo sci-fi filmu ale o diela, ktoré vytvorila ľudská ruka a fantázia. V skutočnosti všetky tieto architektonické diela naozaj existujú. A je toho ešte viac, pretože schopnosť niektorých talentovaných myslí…

Nacistické tajomstvá a Rusi v Československu: 4. časť

0 icon

Prinášame záverečný článok z mini série s názvom Nacistické tajomstvá a Rusi v Československu. Nebudeme vás viac napínať, poďme rovno naspäť do deja. Vossa v továrni poznalo niekoľko zamestnancov a tí ho pustili dovnútra. Vyhľadal istých pracovníkov a zistil, že väčšina významných dokumentov je naložená na nákladné auto. Preto zašiel za zodpovedným americkým dôstojníkom a vysvetlil mu, že…

Záhada nacistických pokladov: Presťahovanie rezerv. 3. časť

0 icon

Správa, že Američania uchmatli nacistické rezervy ríšskej banky v Merkerse, nacistickými pohlavármi riadne otriasla. Prezident banky Walther Frank naliehavo požiadal Hitlera, aby dal zvyšné rezervy previezť z Berlína niekam inam. Ruské vojsko neustále postupovalo, a tak Nemci nemali na záchranu ostávajúcich prostriedkov čas nazvyš. Pokračujeme treťou časťou série článkov s podtitulom Záhada nacistických pokladov.…

Vo svete IT

Xiaomi pre niektoré smartfóny pridáva užitočnú novinku do MIUI: Je dostupná i pre vás?

0 icon

I keď je Xiaomi mladou inovatívnou spoločnosťou, predsa nájdeme nejaké funkcie, ktoré nám spoločnosť za svoje roky pôsobnosti neponúkla. Jednou z nich je i indikátor zdravia batérie, ktorý bol doteraz pýchou amerických iPhonov. Portál Gizmochina.com nás však teraz informuje, že do MIUI sa práve teraz pomaly dostáva funkcia, ktorá bude…

Microsoft prakticky potvrdil príchod Windowsu 11, ktorý je už na spadnutie

0 icon

Veľká aktualizácia Windowsu 10, ktorá je predo dvermi, zapĺňa plátky čoraz väčšieho množstva médií. Dôvodom je, že pôvodne sa očakávala „len“ väčšia aktualizácia operačného systému. Nakoniec to však vyzerá tak, že Microsoft predstaví ďalšiu veľkú verziu Windowsu s poradovým číslom 11. Prvé úvahy, ktoré naznačovali tento krok sa objavili potom,…

Záujem o 5G smartfóny skokovo rastie! Analytici hovoria o odhadoch predajov 5G telefónov v tomto roku. Číslo vás prekvapí!

0 icon

Trh so smartfónmi v tomto roku rastie najrýchlejšie od roku 2015. Analytici z IDC nedávno prišli s analýzou, ktorá hovorí, že v tomto roku bude predaných 1,38-miliardy smartfónov. To predstavuje medziročný rast predajov smartfónov na úrovni takmer 8%. Najnovšie Strategy Analytics sa pozreli na predaje 5G smartfónov, kde analyzovali nielen predaje 5G zariadení…

Toto sú najväčšie hrozby, ktoré číhajú na Android používateľov. S mnohými sa stretávame každý deň!

0 icon

Malware, vírusy, či iný škodlivý software je niečo, čomu sa všetci z nás chcú vyhnúť veľkým oblúkom. Nie je to však vždy možné. Napríklad nedávno sme vás upozorňovali o malwari TeaBot, ktorý sa schováva za logami známych spoločností, či iného populárneho softwaru. V našich končinách sa schovával za logom známej…

Opäť desiatky platených aplikácií a hier stiahnete z Google Play dočasne zadarmo! Ktoré si vyberiete?!

0 icon

Tak ako ste u nás zvyknutí, tak vám opäť prinášame nádielku softwaru z obchodu Google Play, za ktorý by ste za normálnych okolností museli platiť, avšak aktuálne je dostupný zadarmo. Nižšie na zozname nájdete 15 aplikácií, z ktorých vám extra do pozornosti dávame iEncrypto a ProShot. V prvom prípade ide…

Armádny Magazín

Turecko chce v Azerbajdžane vojenskú základňu. Lavrov rázne odpovedal

0 icon

Turecko, 19. júna 2021 (AM) – Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan oznámil možnosť otvorenia vojenskej základne na území Azerbajdžanu, informuje NTV. Bolo by to možné v rámci rozvoja vzťahov medzi oboma krajinami, čo bolo potvrdené podpísaním príslušného dokumentu v Šuši. „Nešlo by to nad rámec ustanov

Izraelský vojenský expert Kedmi: Analýza stretnutia prezidentov v Ženeve a čo možno očakávať v budúcnosti

0 icon

Izrael, 18. júna 2021 (AM) – Samit sa skončil. Ženeva sa ochladzuje za silným prílivom významných politických osobností a odborníkov a rôznych veľvyslancov. Bolo to zaujímavé. Bolo to realistické a vôbec nie také, aké mnohí očakávali.   Liberáli a Ukrajinci bezpochyby zažívajú tragédiu, čo je celkom pochopiteľné. Pretože ako zaobch

USA ukázali útok ničiteľa raketových systémov ​​S-400 na nepriateľskom ostrove. video

0 icon

USA, 19. júna 2021 (AM) – Americká armáda ukázala video, ktoré ukazuje, ako sa bude používať raketa Precision Strike Missile (PrSM), ktorá sa považuje za potenciálneho ničiteľa ruských PVO systémov vrátane S-400. Podľa scenára sa zbrane použili na fiktívnom ostrove obsadenom nepriateľom.   Video ukazuje, ako na ostrov najskôr zosadnú tra

Irán náhle otočil svoje vojnové lode k pobrežiu Izraela. Hrozí ďalšia ofenzíva v Gaze?

0 icon

Irán, 19. júna 2021 (AM) – Skupina iránskych vojnových lodí nachádzajúcich sa v Atlantickom oceáne nečakane zmenila smer a smeruje do Stredozemného mora. Podľa sýrskych informačných zdrojov môžu iránske lode demonštrovať Izraelu svoju prítomnosť v blízkosti izraelských hraníc, pravdepodobne môžu vplávať aj do sýrskych prístavov.   Je pozoruhodné,

Alexander Rogers: FED privádza Američanov do nového poddanstva. Skončí to ako pražské defenestrácie?

0 icon

USA, 19. júna 2021 (AM) – Existuje čoraz viac informácií o tom, čo sa deje na trhu rezidenčných nehnuteľností v Spojených štátoch. A je príznačné, že sa to rovnako nepáči pravicovým konzervatívcom z radov Trumpových podporovateľov aj ľavému krídlu Demokratickej strany.   Najväčší svetový investičný fond „Black Rock“ (Black Rock), ktorý…

Svetlo sveta

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

Je dovolené, aby katolík, ktorý je súčasťou inej sekty pristupoval k sviatostiam?

0 icon

Otázka: Je to v poriadku keď človek, ktorý je v sekte napr. scientológii prehlasuje, že každý kresťan katolík môže byt v sekte a pristupovať k sviatostiam? Odpoveď o. Gajdoš, predseda liturgickej komisie: V Kristovej cirkvi sa vždy považovalo zapretie viery za jedno z najvážnejších previnení – spolu s vraždou a…

icon FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali