Plazivá hrozba technologie rozpoznávania tváre. San Francisco túto technológiu úplne zakázalo

San Francisco 9. novembra 2019 (HSP/fastcompany.com/Foto:Pixabay)

 

V jednomyseľnom hlasovaní v máji tohto roku vládny výbor v meste San Francisco úplne zakázal používanie technológií rozpoznávania tváre na sledovanie svojich občanov. San Francisco tak bolo prvým americkým mestom, ktoré prišlo s podobným rozhodnutím. Hoci sa tamojšia polícia, vládne agentúry či firmy prikláňajú na stranu technológie, nejestvujú federálne zákony, ba ani len silné miestne pravidlá, ktoré by upravovali jej využitie. Mnohí sa s obavami dívame na sledovacie systémy určené na našu automatickú identifikáciu či profilovanie na verejnosti, ale čo je horšie, zdá sa, že na tom nezáleží málokomu

Ilustračné foto

„Obhajoba týchto technológií má zásadný nedostatok,“ uviedla na sieti Twitter Rumman Chowdhuryová, ktorá zodpovedá za umelú inteligenciu vo firme Accenture, čím sa zapojila do diskusie o prípadnom zákaze rozpoznávania tvárí v San Franciscu. „Sme snáď už v takom štádiu nebezpečenstva, že to potrebujeme? Je alebo nie je represívny dohľad spôsob, akým dosiahneme zdravú a bezpečnú spoločnosť?“

Keď sa narýchlo prijíma ktorákoľvek nová technológia, či už rozšírená alebo virtuálna realita, veľké dáta alebo strojové učenie, vždy sa pýtam – prečo? Načo by firmy alebo vlády chceli rozpoznávanie tvárí? Sama si ďalej odpovedám, že my tieto technológie vlastne neobhajujeme, ale tí, ktorí sú pri moci, z nich ťažia, prostredníctvom výroby a predaja príslušenstva alebo využívaním technológie, s úmyslom znížiť počet svojich zamestnancov. Tu nejde o spoločnosť či dokonca o civilizáciu – ide o peniaze a moc.

Za snahou prijať technológiu tvárového rozpoznávania sa však neskrývajú len peniaze a moc. Ľuďom sa dodnes darí prežiť vďaka spolupráci. Zároveň platí, že potreba kategorizovať niektorých ľudí ako „tých druhých“, tu bola odnepamäti. Nanešťastie, nepochopenie toho, kto je ten druhý a ako sa môže správať, spolu so špekuláciami prispieva k strachu a pocitu nebezpečenstva u občanov, vlád či v zložkách na presadzovanie práva. Výsledkom je, že dnes vzhľadom na tieto obavy v kombinácii s väčším, mobilnejším a rôznorodým obyvateľstvom, síce o sebe vieme, no nepoznáme sa a k vzájomnej interakcii s „druhými“ dochádza len vtedy, keď je to ozaj nutné. Strach nás tak ďalej poháňa investovať do ďalšej „bezpečnosti“, hoci keby sme si našli čas a úprimne sa zaoberali ľuďmi vo svojom okolí, báli by sme sa menej, keďže by sme sa zaujímali o dobro iného.

 

Experimentovanie so sledovaním

Namiesto tohto prístupu sa však navzájom sledujeme. Jedným zo spôsobov, ako sme rozvinuli schopnosť identifikovať „toho druhého“, bolo pomocou sledovacích kamier. Len čo si ich mohli dovoliť, mnohé firmy zvýšili svoje sledovacie kapacity tak, že fyzicky zaviedli kamery na svoje pozemky s cieľom vyhnúť sa krádežiam či násiliu. Bezpečnostní pracovníci sledovali videozáznamy a zároveň (alebo namiesto toho, aby) sledovali ľudí. Paradoxne tie po čase mnohých strážnikov plne nahradili. Tak sa myšlienka video sledovania stala psychologickou výstrahou a trendom v zmysle: áno, nahrávali si nás, no nevieme, či sa niekto díval na záznam a nevieme ani to, či by reagoval na to, čo videl.

So stále menšími rozmermi (a nižšou cenou), sa sledovacie kamery vkladali do ďalšieho spotrebného tovaru, čim ľudia získali možnosť začleniť túto technológiu do svojho každodenného života. Kamery v smartfónoch, pri dverách či drobné sledovacie kamery ukryté na ubytovaní AirBnb sú dnes bežné. Sledovanie sa tak deje medzi vládami, korporáciami a u každého, kto vlastní smartfón či videokameru.

V porovnaní so všeobecnejším sledovaním, výhoda kamier v domácnosti spočíva v obrane proti hrozbe zo strany „tých druhých“. Domácnosť predstavuje relatívne uzavreté prostredie a majiteľ či softvér dokáže v reálnom čase identifikovať a nahlásiť každú anomáliu. Vlastníci bývajú obozretní a využívajú aj dodatočné aplikácie, ktoré im prinášajú správy z okolia a niektorí si dokonca najímajú súkromnú bezpečnostnú službu. Zároveň sa v súkromnom domácom prostredí spracúva menej dát a do hry vstupujú aj susedia, ktorí dávajú pozor na nezvyčajnú aktivitu, čím tiež prispievajú k „sledovaciemu“ procesu.

S používaním kamier sa zároveň objavil ich nedostatok: záplava materiálu, ktorý je potrebné spracovať. Vytvorilo sa množstvo záberov, ktoré z dôvodu nedostatku ľudí nie je možné spracovať ani objasniť. Ak sa aj na nahrávke zaznamená kriminálny čin – ak sa vôbec naň príde, páchateľ už stihne medzičasom uniknúť, čo umožňuje ľahké obídenie danej technológie.

Aj za predpokladu, že je možné „prečesať“ dáta s cieľom identifikovať nejakú osobu alebo vozidlo, zdroje na riešenie zaznamenaných trestných činov často chýbajú. Zložité sledovacie systémy pred našimi domami, ktoré sú len zriedka prepojené, fungujú len vtedy, keď väčšina z nás verí tomu, že s objavenými dátami sa dá niečo urobiť.

Ak však technológia nefunguje, prichádzajú na rad inovácie či vylepšenia, a to sa týka aj sledovacích kamier. Niektoré mestá napríklad rýchlo schválili nosenie kamier policajtmi. Argument v prospech telových kamier spočíva v tom, že pomáhajú udržať správanie občanov a policajtov v medziach zákona. Ďalej môžu pomôcť pri vyšetrovaní a čoskoro zrejme aj pri sledovaní v reálnom čase. Daný prístup má však aj svoje nedostatky, napríklad, že stále existuje veľmi málo zdrojov a cena za uskladnenie a spracovávanie dát sa v prípade mnohých policajných oddelení vyšplhala vysoko. Zároveň sa objavujú názory, že v tejto súvislosti je možné urobiť viac pomocou lepšieho prístupu, tréningu a komunitnej interakcii, a nie ďalšou „lepšou“ technológiou.

 

Ďalšia inovácia sledovacej technológie

Výsledkom daných prístupov je, že dnes máme sledovacie kamery, ktoré sa môžu ukázať z viacerých dôvodov ako neefektívne, no stali sa neoddeliteľnou súčasťou sledovania na verejnosti ako aj v súkromnej sfére korporácií, obchodov a podobne. V zložitej situácii, ktorá si vyžaduje zapojenie sa človeka, často zaznievajú požiadavky na rýchle a lacné riešenie, ktoré bude stavať na tom, čo fungovalo už predtým, a to bez toho, aby sa bralo do úvahy, ako prídavná funkcia zmení výsledky. Takto sa na tvárové rozpoznávanie začína hľadieť ako na všeliek – ako na prídavnú funkciu už zavedenej sledovacej infraštruktúry.

Masmédiá pritom prispeli k takému vnímaniu záležitosti. V science fiction technológia rozpoznávania tvárí skrátka funguje. Vo filmoch sa oslavujú detektívi a policajti, ktorí pomocou rozpoznávania tváre chytajú zločincov a zachraňujú ľudstvo. Nejde o realitu, keďže science fiction má vopred napísaný scenár a dejové línie ani postavy nefungujú vo vzájomne závislej spoločnosti s viacerými, mnohonásobnými skúsenosťami, vierou a problémami. Príťažlivosť veľkorozpočtových science fiction filmov spolu s „cool“ technológiou je výhodou ako pre technológov, ktorí využívajú fikciu ako základ pre technológiu, ktorú chcú vybudovať, tak aj zároveň pre miestne orgány, ktoré bojujú s rozpočtovým deficitom a môžu vnímať primknutie sa k „najnovšej a najlepšej technológii“ ako cestu k úspechu a vyššiemu statusu. Vývojári technológií si nemusia byť vždy vedomí toho, ako ovplyvní spoločnosť to, čo budujú. Na druhej strane sa zdá, že niektoré samosprávy buď prehliadajú potenciálne dôsledky či vplyvy novej technológie a poskytujú ich testovanie zdarma pre technologické firmy, alebo nechápu, čo sa môže stať s ich mestom.

Tvárové rozpoznávanie teda v podstate ponúka skvelý spôsob, ako ľahko identifikovať a dolapiť zloduchov, presne ako vo filmoch, a to bez nutnosti „špinavej práce“, ktorá by znamenala vytváranie medziľudských vzťahov a spoznávanie ľudí v komunite. Je omnoho bezpečnejšie pre políciu využívať softvér, než prísť do kontaktu s potenciálne nebezpečnými kriminálnikmi – alebo riskovať, že narazia na ľudí, ktorí vôbec kriminálnikmi nie sú. Týmto spôsobom sa komplex sledovacích kamier, ktoré už môžu zahŕňať aj tvárové rozpoznávanie, pomaly ale isto využíva ako prostriedok na skúmanie komunitného správania.

Dané dáta však nepredstavujú presnú náhradu spoznávania komunity, pretože môžu byť zle vysvetlené či zneužité. Technológia napríklad nepracuje rovnako dobre a spravodlivo pre každého, menovite u tých, ktorí nie sú bielej pleti. Pred rokom bola na Massachusettskom technologickom inštitúte vykonaná štúdia, ktorá ukázala, že tri systémy na rozpoznávanie tvárí vykazovali chybovosť 0,8 percent v prípade ľudí svetlej pleti v porovnaní s 34,7 % u tmavých žien, čo môže predstavovať vážne riziko v prípade nesprávnej identifikácie ľudí pri presadzovaní práva.

 

Od tvárového rozpoznávania k profilovaniu

Softvér rozpoznávania tváre je inováciou v kamerovom sledovaní, ktoré bolo zavedené na riešenie sociálneho problému. Iba ľudia – a nie technológia, však môžu vyriešiť sociálne problémy. Samozrejme, človek môže použiť technológiu pri riešení daných záležitostí, z čoho vyplýva najdôležitejšia otázka: ktorá technológia je vhodná a ktorá nie a aké nástroje využiť na vytvorenie bezpečnej a zdravej spoločnosti?

Odpovede na túto otázku sú predostierané bez dostatočného vyjadrenia zo strany verejnosti. Najväčšie znepokojenie pritom vyvolávajú tie nástroje na rozpoznávanie tvárí, ktoré sú široko dostupné, pomerne lacné a využívané netransparentne či bez regulácie. Je tiež nejasné, či personálne a finančne poddimenzované alebo technologicky neskúsené policajné oddelenia budú dodržiavať dobrovoľné pravidlá, ktoré stanovia predajcovia softvéru na rozpoznávanie tvárí.

Len čo sa uplatní široké použitie softvéru od spoločností ako Amazon (a my budeme pokusnými králikmi týchto experimentov), môže prísť na rad umelá inteligencia využívajúca rozpoznávanie tváre s cieľom vyvodiť závery o nás a našom správaní. To sa už deje v Číne, kde je umelá inteligencia spolu s rozpoznávaním využívaná na sledovanie 11 miliónov moslimských Ujgurov.

„Technológia rozpoznávania tvárí, ktorá je rýchlo včleňovaná do siete čínskych bezpečnostných kamier, vyhľadáva výlučne Ujgurov na základe ich vzhľadu a sleduje a vyhodnocuje ich pohyb,“ uviedol New York Times. „V tomto zmysle je Čína prvým štátom, ktorý aplikuje najnovšiu technológiu na sledovanie svojho obyvateľstva, potenciálne predznamenávajúc novodobý automatizovaný rasizmus.“

Čínske úrady a spoločnosti využívajú technológiu na chytanie podozrivých z trestných činov počas verejných podujatí či v každodennom živote: identifikujúc ľudí na letiskách či hoteloch, na priechodoch pre chodcov, na cielenú reklamu a podobne. Rozpoznávanie sa však šíri aj po Spojených štátoch, od pohraničnej bezpečnosti až po personalizovanú reklamu v oddelení mrazených výrobkov. Vlastníci bytového komplexu v New Yorku sa nedávno pokúsili vytvoriť kľúče k bytom, ktoré by zahŕňali povinné overovanie prostredníctvom tvárového rozpoznávania.

Možno sa v otázke technológií nachádzame na rázcestí, keď sa posúvajú hranice a zároveň testujú spoločenské normy. Napríklad, ak sa o nás „vie“ prakticky všade, kam ideme, potom sa môže vytvárať naša „profilácia“. Keď sa táto profilácia dokončí, predpokladá sa, že sa naše správanie môže predvídať pomocou algoritmov. Len čo sa správanie predpokladá vládou či odborníkmi na marketing, môžeme napokon stratiť autonómiu (či zmysel pre realitu) vo svetle algoritmov, ktoré vytvárajú viac „dôveryhodných dát“ než my sami alebo ľudia, ktorých poznáme.

Na dosiahnutie spolupráce je potrebné, aby všetky strany trochu ustúpili v tom, čo chcú dokázať, čím prispievajú k akceptovateľnému výsledku. Niekedy sa stáva, že v úmysle dosiahnuť želaný výsledok sme ochotní stratiť autonómiu – no nie opakovane. V opačnom prípade už ide o otroctvo a podriadenosť. Nemožnosť zvoliť si spôsob, akým je nám niečo predávané, vlastne podkopáva samotnú spoluprácu. Aplikácie umelej inteligencie s rozpoznávaním tváre pre „pohodlie“ sa tak stávajú ešte nebezpečnejšou inováciou v rámci technologického sledovania, keďže sme nútení sa viac „odhaľovať“.

Snaha úplne zakázať daný softvér narazila na odpor. Viacerí právnici spolu so spoločnosťami ako Microsoft mali záujem presadiť regulácie, ktoré by okrem iného prikazovali jasné označenie ako varovanie pre ľudí v prípadoch, keď je na verejnosti použité rozpoznávanie tváre. Lenže bez možnosti vyhnúť sa sledovaniu vo verejnom či súkromnom priestore s výnimkou opustenia daného miesta, označenie vlastne nedáva ľuďom inú možnosť. Bez možnosti vystúpiť z takého potenciálne mocného systému sa z ľudí postupne stávajú otroci. Z tohto dôvodu sú kľúčové silné a právne vymáhateľné zákony obmedzujúce rozpoznávanie tvárí, a s nimi aj diskusia v kritickej chvíli technologického rozvoja.

V momente, keď tvárové rozpoznávanie a iné nástroje umelej inteligencie budú všade prítomné a my ostaneme bez kvalitnej legislatívy, ktorá by mohla obmedziť technológiu, nebude nás nič chrániť a naša identita a miesto, kde sa nachádzame, sa stanú objektom zámerov vlád či obchodníkov. Tam vstúpia do hry chamtivosť, zisk a moc.

Ak už chceme identifikovať tých „druhých – nebezpečných“, možno ich nájdeme medzi tými, ktorí si želajú, aby sme sa vzdali svojej tváre, identity a rôznorodosti, a to nielen preto, aby na nás mohli zarábať, ale ako spôsob automatického zaraďovania a kontroly spoločnosti. Preto je tvárové rozpoznávanie kritickou technológiou, o ktorej sa musíme rozprávať a prečo čoraz viacerí z nás si už teraz želajú ju v našej spoločnosti zakázať.

 

Autorka Sally Applin je antropologička zaoberajúca sa algoritmami, ľudskou činnosťou, umelou inteligenciou a automatizáciou v kontexte spoločenských systémov.

Preklad: Jana Marceau

 

PRIPRAVUJEME PRE VÁS ZMENY
Nezávislé spravodajstvo musí byť zachované!
Plánujeme skvalitniť užívateľské prostredie Hlavných správ a dať vám možnosť sledovať ich bez reklám.
č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Plánujeme prijatie ďalších redaktorov.
Podporte naše úsilie.
Pošlite nám tip

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme

Čínske médiá napísali o štyroch slabých stránkach Ruska

Peking 19. novembra 2019 (HSP/Sputnik/Foto:TASR/AP-Alexander Zemlianichenko)   Rusko patrí do trojky najsilnejších svetových mocností, má však štyri slabé stránky, píše čínsky portál Sohu. Čo čínsky novinár zaradil medzi slabé stránky Ruska? "Po prvé je to obyvateľstvo. Problém počtu obyvateľov v Rusku bol vždy aktuálny," uvádza sa v článku. Tento problém podľa…

Francúzsky most sa zrútil do rieky, zahynuli dvaja ľudia

Paríž 18. novembra 2019 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Olivier Le Corre)   Počet obetí nešťastia na juhozápade Francúzska, kde sa zrútil do rieky visutý most, stúpol v pondelok večer na dve. Okrem pätnásťročného dievčaťa, ktorého úmrtie úrady oznámili už krátko po nešťastí, zahynul aj šofér nákladného auta, ktoré tiež spadlo do rieky Toho najprv…

Ak školy oslovujú rodičov, robia tak na požiadavku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny

Bratislava 18. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Ak školy oslovujú rodičov so žiadosťami o informácie, robia tak na základe požiadavky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR) SR. Poukázalo na to Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR v reakcii na kritiku stúpajúcej byrokracie zo strany opozície Napriek tomu,…

Pracovná návšteva štátneho tajomníka Lukáša Parízka v Indii počas 5. ročníka India-Europe 29 Business Forum

Bratislava 18. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek bude od utorka (19. 11.) do piatka (22. 11.) zastupovať rezort zahraničných vecí v delegácii štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR Vojtecha Ferencza a slovenských podnikateľov Obchodné fórum organizujú indické Ministerstvo zahraničných vecí…

Butinová dostala ponuku pomáhať Rusom uväzneným v zahraničí

Moskva 18. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP--Alexandria Detention Center)   Mariji Butinovej, odsúdenej v USA za špionáž, ponúkli v Rusku prácu, v rámci ktorej by mala pomáhať Rusom uväzneným v zahraničí. Informovali o tom v pondelok agentúry Reuters a Interfax Ruská splnomocnenkyňa pre ľudské práva Taťjana Moskaľkovová Butinovej ponúkla prácu vo svojom…

Pakistanca, ktorý chcel zabiť Wildersa, odsúdili na 10 rokov

Haag 18. novembra 2019 (SITA/AP/HSP/Foto:TASR/AP-Peter Dejong)   Na desať rokov za mreže poslal v pondelok súd v holandskom Haagu pakistanského občana, ktorý pricestoval do Holandska v auguste minulého roku s tým, že chce zavraždiť kontroverzného holandského politika Geerta Wildersa. Ten, keďže je veľkým kritikom islamu, čelí permanentne vyhrážkam a žije…

Židovské osady v Predjordánsku už podľa USA nebudú nezákonné

Washington 18. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP-Andrew Medichini)   Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo v pondelok oznámil, že Spojené štáty už nebudú pokladať židovské osady v Predjordánsku za nezákonné. Informovala o tom agentúra AFP Zmene politiky Washingtonu ohľadom židovských osád v Predjordánsku, ktorú Pompeo oficiálne oznámil na pôde svojho rezortu vo…

V zadržiavacích centrách v USA pre migrantov je viac než 100.000 detí, tvrdí OSN

Ženeva 18. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Eduardo Verdugo)   Viac než 100.000 detí v Spojených štátoch sa v súčasnosti nachádza v zadržiavacích centrách pre migrantov. Sú medzi nimi maloletí v sprievode rodičov i bez nich, informovala v pondelok v Ženeve organizácia Spojených národov "Celkový počet zadržiavaných (maloletých osôb) je momentálne 103.000," povedal…

Homoinštitút oponuje Dankovi, ktorý varuje, že akceptácia spolužitia gejov prinesie adopcie detí: „Práva sexuálnych menšín sú ľudskými právami!“

Bratislava 18. novembra 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Alexandra Čunderlíková)   Práva sexuálnych menšín sú ľudskými právami. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSĽP) tak reaguje na vyhlásenie jedného z ústavných činiteľov počas víkendovej diskusnej relácie, že práva sexuálnych menšín nie sú základné ľudské práva Predseda Národnej rady SR Andrej Danko totiž v nedeľu…

Rusko maróduje, prokurátor a Lipšic ho obviňujú z obštrukcií v kauze televíznych zmeniek

Bratislava 18. novembra 2019 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Obžalovaný Pavol R. opätovne neprišiel na pojednávanie v kauze falšovania zmeniek TV Markíza a marenia spravodlivosti. V pondelok majú vypovedať znalci, Pavol R. chce byť pri tom prítomný, tvrdí však, že mu to zdravotný stav neumožňuje. Navrhuje zrušiť niektoré termíny hlavného pojednávania.…

Žiadna „opitá židovská trúba“? Sulík tvrdí, že s Radičovou mal v čase vlády korektný pracovný vzťah: Materská strana SDKÚ jej vkuse hádzala polená pod nohy, my nie

Bratislava 18. novembra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Predseda SaS Richard Sulík mal s bývalou premiérkou Ivetou Radičovou v čase spoločnej vlády korektný pracovný vzťah. Sulík to v pondelok vyhlásil v reakcii na zverejnený prepis nahrávky Mariana K. s podnikateľom v IT Michalom Suchobom, v ktorej mal Marian K. hovoriť o…

„Sú to len krčmové reči“: Strana SMER-SD tvrdí, že sa ju Denník N a Sme snažia zničiť

Bratislava 18. novembra 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Ľudovít Vaniher)   Denníky Sme a Denník N sa snažia zničiť stranu Smer-SD. Vyhlásil to pre agentúru SITA hovorca Smeru-SD Ján Mažgút. Strana to tvrdí v reakcii na dnes zverejnenú nahrávku Denníka N, kde Marian K. hovorí o údajnej tajnej dohode s predsedom Smeru-SD Robertom Ficom.…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Eliminácia ozbrojených síl by znamenala národnú samovraždu

Post-lisabonský neštát-superštát EÚ už teraz zlyháva vo všetkých hlavných pilieroch štátnosti. Pretože nie je štát, ale uzurpuje si právomoci štátu. Pretože európsky národ neexistuje. Pretože európske vlastenectvo nemôže existovať. V oblasti bezpečnosti aj preto zlyháva úplne. Jej zásadnou redukciou. Podporou ilegálneho správania, akceptovaním kriminálnikov v masách ilegálnych migrantov. Ale aj v oblasti ochrany…

Si osobne zodpovedný za ničenie prírody! Ak to nezmeníš, príroda ťa zničí!

V súčasnosti sa stalo módnym hovoriť o ekológii! Kto sa v tomto smere aktivizuje, je „in“! Mnohým je ale z tejto hystérie zle. A je im zle preto, lebo ekologický aktivizmus bol značne sprofanovaný. A to konkrétne Gretou Thunberg a mocenskými silami, ktoré stoja za ňou. Napriek tomu však nie…

Pán ROMAN MICHELKO, ste NEkonzistentný!

Roman Michelko, známy politológ, spisovateľ a vydavateľ má za sebou určite veľa dobrej práce. Aj ja si jeho politické analýzy občas rada vypočujem a bývajú tam zaujímavé myšlienky. Tentokrát však musím napísať, že ma veľmi sklamal v súvislosti s jeho komentovaním pôsobenia Š. Harabina a M. Kotlebu v priebehu posledného zhruba polroka. Najprv niekoľko údajov z dvoch videí…

Ivan Štefanec: Technologickí giganti budú riadne odvádzať DPH

Zdroj : Európske noviny Európsky parlament vo štvrtok schválil legislatívu, ktorá skoncuje s daňovými únikmi a výpadkami v oblasti internetových technológií a elektronického obchodu. Vďaka nej sa podarí od technologických gigantov, ako je Amazon, eBay, či Alibaba získať o 5 až 7 miliárd eur viac na dani z pridanej hodnoty.…

17. november nám dal nepredstaviteľné možnosti ....

            Niekoľko ľudí sa ma spýtalo za posledné dni, aký je môj názor na 17. november, bývalý režim a súčasný politický systém. Podľa môjho názoru nie je nikdy nič ideálne, nikdy nedokážete uspokojiť všetkých ľudí na 100 (na 100 čoho? percent, bodov..) , no prirodzená…

BLESKOVÁ SPRÁVA! Mimoriadne udalosti okolo kňaza Mariana Kuffu! Šokujúce udalosti, v súvislosti s vyplavením sa objektívnej, no desivej pravdy o tom, čo prebieha v štruktúrach, resp. v zákulisí, najväčšej náboženskej organizácie, na Slovensku!

Včera mal známy katolícky kňaz, Marian Kuffa, mimoriadne dôležitú kázeň, ktorú pre jej obsah, možno právom označiť, ako „Rozklad cirkvi zvnútra a Kuffov alarmujúci príhovor národu!“ Kňaz Marian Kuffa je mimoriadny zjav, na kresťanskej scéne Slovenska a právom ho možno už dnes, zaradiť do jedného radu s inými kňazmi, pôsobiacimi na Slovensku v…

TopDesat

E-cigarety sú rovnako škodlivé ako klasické cigarety

0

Sú elektronické cigarety menej škodlivé ako tradičné tabakové? Z kardiovaskulárneho hľadiska odpovedá najnovší výskum jednoznačným nie. Jeden z autorov štúdie dokonca tvrdí, že elektronické cigarety môžu spôsobovať užívateľom potenciálne ešte viac škody ako tie tradičné. Vzhľadom na nedávne prepukn

Premávka nie sú iba autá. Aké má byť správanie chodcov?

0

Na cestách sa okrem osobných áut pohybujú aj iné kategórie motorových vozidiel. Tiež tu sú nemotorové vozidlá a chodci. Dnes sa pozriem na poslednú skupinu. Premávka si vyžaduje osvetu, tak som pripravil krátky seriál, ktorý sa týka asi každej rodiny. Skúste sa raz za čas doma porozprávať na tému správanie chodcov. Veľa…

Desivé hrady a zámky: Zámok Windsor a škótsky Edinburgh

0

O tom, že hrady a zámky, ktoré stoja už stovky rokov ukrývajú v sebe príbehy mnohých ľudí -a to veselších i smutnejších, asi nikomu nemusíme hovoriť. V minulom článku sme sa pozreli na londýnsky Tower, ktorý je najstaršou stavbou svojho druhu v Európe. V tomto článku sa pozrieme na Windsor či hrady a zámky v Škótsku. Pohodlne sa usaďte…

Takto drasticky sa veci dokážu zmeniť za 20 rokov

0

Je nemožné uveriť, že len pred 20 rokmi nikto nevedel, čo je Google alebo Netflix, a nemohol uložiť 1 minútu videa na flash disku. Uplynul však už nejaký čas a odvtedy sme všetko úplne zmenili. V súčasnej dobe berieme veci, o ktorých ľudia nemohli ani snívať, za samozrejmé. Poďme sa teda spolu…

Vitamínová zoznamka podľa odborníkov

0

Vitamíny fungujú v tele ako katalyzátor a podieľajú sa na metabolizme cukrov, tukov a bielkovín. A hoci je telo inteligentné a na dopyt dôležitých látok v tele vie ihneď zareagovať ich výrobou, u niektorých vitamínov to nedokáže. Preto je hlavne na nás, aby sme mu ich dodávali.  Vitamíny sú látky…

Mystické skryté tibetské kráľovstvo Šambala

0

Počuli ste už niekedy o mystickom tibetskom kráľovstve, ktoré sa nazýva Šambala? Ak nie, prípadne sa chcete o tomto fyzicky skrytom mieste dozvedieť viac, pohodlne sa usaďte a prečítajte si článok o tom, čo vlastne kráľostvo Šambala je. Poďme na to. Skryté kráľovstvo, ktoré nesie názov Šambala je v starých tibetských zväzkoch popisované ako mystické…

Vo svete IT

Renomovaný denník naznačuje možnú manipuláciu výsledkov vyhľadávaní Google. Spoločnosť sa však bráni, že ich výskum je plný nepresností

0

Google vyhľadávač je jeden z  najpoužívanejších prehliadačov na svete. Výsledky vyhľadávania sú v modernej dobe kľúčovým faktorom pre mnohé firmy, preto by mali byť algoritmy vyhľadávania nezaujaté. Samotný Google tvrdí presne to isté, avšak denník Wall Street podnikol výskum (ďalej už ako WSJ), ktorý naznačuje, že praktiky Googlu zaváňajú manipuláciou. …

Tieto vedecké míľniky nám stoja v ceste, aby sme na planétu Mars mohli vyslať prvú ľudskú posádku

0

Zhrnuli sme si minulosť, súčasnosť a teraz nastal čas pozrieť sa, aké plány má americká NASA s červenou planétou do budúcna. Špekuluje sa už aj o prvej ľudskej misii na túto planétu, avšak aby sa dokázal predpokladať jej úspech a znížili sa riziká na minimum, musia byť splnené nasledujúce ciele.…

ANDROID 10: Toto je zoznam smartfónov, na ktoré je aktuálne dostupný najnovší Android

0

Android 10 bol oficiálne predstavený spoločnosťou Google začiatkom septembra, ale aj napriek tomu je zatiaľ dostupný len pre relatívne malý počet zariadení. Nová verzia Androidu priniesla viacero vylepšení, od natívnej podpory Tmavého režimu, zmeny v vzhľade UI, podpory funkcií ako Digitálne zdravie, Režimu sústredenia, lepšieho zabezpečenia súkromia a podobne. Tak ako aj…

Toto sú kľúčové misie NASA, vďaka ktorým aktuálne môžeme objavovať MARS

0

Ďalšie družice, ktoré môžeme aj v dnešných dňoch nájsť na obežnej dráhe sú družica MRO (pozn. redakcie: Mars Reconnaissance Orbiter)  a  družica MAVEN. Obe okrem priameho spojenia medzi Zemou a  Marsom nesú so sebou kľúčové nástroje na skúmanie atmosféry, mapovania pôdy a  hľadaniu vody. Mars Reconnaissance Orbiter Družica vybavená kamerou s …

Google chce nahradiť klasické SMS správy novým štandardom. Na americkom trhu spúšťa RCS Správy

0

SMS správy sú na telefónoch odjakživa. Hoci sa niektoré funkcionality z telefónov pomaly, ale isto vytrácajú, tak SMS správy aj napriek tomu sú medzi používateľmi aj naďalej veľmi populárne. Spoločnosť Google chce však „klasické“ SMS správy poslať ku dnu, a nahradiť ich novým RCS štandardom, zatiaľ však len na americkom…

LG si nechalo patentovať zariadenie s rozťahovacím displejom. Pozeráme sa na dizajn pripravovaného smartfónu?

0

Trh so skladacími smartfónmi sa pomaly ale isto zväčšuje, pričom najnovšie svoje kúsky priložili aj spoločnosti ako Lenovo, či Motorola. Na dobrú príležitosť ale už dlhé roky čaká aj spoločnosť LG, ktorá taktiež patrí medzi svetových lídrov v rámci vývoja vlastných displejov. Vytvoriť dokonalý skladací smartfón však pochopiteľne nie je…

TopSpeed

Štát zverejnil podmienky dotácie na nákup elektromobilu

20

Ministerstvo hospodárstva SR konečne zverejnilo podmienky, ktoré musíte splniť pri žiadosti o dotáciu na nákup nového elektrického auta. Žiadosti môžete podávať od 17. decembra 2019, elektromobil nesmie byť drahší ako 50 000 eur a štát vám dá zo spoločných peňazí všetkých občanov maximálne 8000 eur. Na rozdávanie je pripravených 5…

Je to oficiálne, Ford Mustang Mach-E sa predstavuje

0

Ford konečne odtajnil prvé oficiálne informácie o novom SUV Ford Mustang Mach-E. Je to plnohodnotný elektromobil, základná verzia má výkon 190 kW (258 k), v spojení so slabšou baterkou má normovaný dojazd 450 km a do Európy dorazí v roku 2021. Chce byť praktický a namiesto predného kufra ponúka plastovú vaňu s objemom 100 l…

Novinky autosalónu IAA 1989. Pozrite, o čom sme kedysi snívali

0

Hoci sa v septembri  1989 už aj na Slovensku schyľovalo k veľkým politickým zmenám, trh s automobilmi bol stále v zovretí štátom organizovaného systému a tunajší vozový park tvorili z prevažnej väčšiny autá z krajín bývalého Východného bloku. O to viac sme však všetci túžili po novinkách zo „Západu“. Kým…

Slováci ľúbia SUV autá stále viac. Medziročne ich je medzi jazdenkami 2x viac

5

Na Slovensku medziročné vzrástol počet inzerovaných ojazdených SUV skoro na dvojnásobok. Od začiatku roka 2019 na 63 031 kusov. Pozíciu jednotky v segmente SUV autá má KIA Sportage. Celkovo v kúpe aj v ponuke prevažujú verzie s naftovým motorom. Dáta vyplývajú z kontinuálneho monitoringu trhu ojazdených áut, ktorý pravidelne realizuje medzinárodná sieť autocentier…

Jubilejná 10. KESKO MOBILE AUTO SHOW 2019 štartuje už tento týždeň

0

Sezónu automobilového športu aj v tomto roku na Slovensku uzavrie podujatie pod názvom 10. KESKO MOBILE AUTO SHOW 2019 na SLOVAKIA RINGU. Podujatie, ktoré každoročne uzatvára sezónu automobilových športov na Slovensku, vzniklo v roku 2010 vlastne tak trochu náhodne. Vtedajšiemu organizátorovi bratislavskej rally súťaže sa totiž nedarilo vybaviť všetky potrebné…

Euro NCAP Ford Explorer zvládol na 5 hviezd, ale s pripomienkami

0

Aj keď získal Ford Explorer plný počet 5 hviezdičiek, voči nedávno predstavenej Corse má v oblasti ochrany dospelých len o 3 % viac. Je to málo, alebo dostatok? Každopádne testy Euro NCAP Ford Explorer zvládol na plný počet, avšak je tu priestor na zlepšenie. Aj keď teda ide o veľké SUV, z hľadiska ochrany dospelých nemusí…

KAMzaKRÁSOU

Poznáš vitamín krásy? Povieme ti, kedy naozaj zaberá a kedy nie

1

Buďme k sebe úprimné. Každá žena je krásna, no dokonalosť ako taká neexistuje. Jedna má problém so slabými nechtami, iná s vráskami a ďalšia možno nemá také zdravé a lesklé vlasy, ako by si možno priala. Nedokonalosť je však ľudská a my máme v súčasnej modernej dobe veľa naozaj možností,…

Ako si vybrať ananás, ktorý je zrelý? Jediný trik, ktorý potrebuješ ovládať!

1

Ananásy sú podľa možností na našom trhu dostupné počas celého roka. Avšak najčastejšie si ich kupuje v zime a hlavne v období Vianoc, pretože skvelo dopĺňajú náš štedrovečerný stôl. Sú skvelým zdrojom vitamínu C, mangánu a medi. Z 90 % je tvorený vodou, no obsahuje tiež sacharidy, bielkoviny, vlákninu, vitamíny (A, B, C, E a K)…

Na čo použiť vodu z varených vajec? Budeš prekvapená, aké má využitie

1

Vajcia pri varení uvoľňujú do vody veľmi cenné minerály. Vodu z uvarených vajec zvyčajne vylejete. Vedeli ste však, že sa tým zbavujete veľmi kvalitného hnojiva? Na čo použiť vodu z varených vajec? Nevylievajte ju, poradíme vám, čo s ňou.

Čo môže znamenať smrad z úst bábätka a kedy treba zakročiť?

1

Bábätká sú spravidla čisté a nepoškvrnené a voňajú priam úžasne. Keď však túto povestnú novorodeneckú vôňu z nejakého neznámeho dôvodu naruší smrad z úst bábätka, ostávame my rodičia v pomykove a v neistote. Žiadny strach, pretože tak ako u dospelých aj u detí a aj u bábätiek môže z ústnej…

Recepty na domáci peeling na tvár: Dopraj pleti očistu bez chémie!

3

Píling môžeme chápať ako procedúru, počas ktorej si z pokožky mechanicky odstraňujeme odumreté kožné bunky. Napomáhajú tomu spravidla drobné pevné čiastočky prípravku. Takúto starostlivosť si z času na čas zaslúži naša pleť, telo, chodidlá i ruky. Dnes sa však zameriame na píling tváre. Znečistená a mastná pleť sa potrebuje zbavovať odumretých kožných…

Budú banány drahšie? Čo stojí za rastúcou cenou obľúbeného ovocia?

3

Práve v tomto období začíname viac kupovať ovocie, ktoré nerastie v našich zemepisných šírkach. Medzi exotické, mimoriadne obľúbené a zároveň najrozšírenejšie ovocie patria aj banány (držia si 4. miesto v rebríčku svetových potravín).  Ale všimli ste si, že ich cena postupne rastie? Budú banány drahšie? Samozrejme, že na cenu banánov má vplyv viac faktorov, ale…

Svetlo sveta

Sv. Alžbeta Uhorská – patrónka chudobných

0

Meno Alžbeta je v bežnom kalendári zaradené na 19. november, no v liturgickom kalendári sa nachádza o dva dni skôr, teda 17. novembra, kedy si pripomínane sv. Alžbetu Uhorskú. Starší pôvod mena Alžbeta je Elizabeta, hebr. Elíšebah, Elíšewah, čo znamená Bohu zasvätená, iný význam: Boh je štedrý (hebr.). Alžbeta Uhorská (Durínska) sa narodila 7. júla…

Bojovníci ´89 bez tribúny – vodcovia, ktorí mohli viesť, mali viesť, ale nakoniec neviedli

0

Mužov novembra 1989 v bývalom Československu všetci dobre poznáme. Videli sme ich každý deň na obrazovkách a počuli z rozhlasu. Zarážajúce je ale to, že sme ich z televízie a rozhlasu počúvali aj predtým, počas desaťročí komunizmu. Skutočne to neboli pre nás neznáme tváre. Feldek sa prihováral pionierom v Pionierskej lastovičke, Kňažko si zahral hrdinského robotníckeho vodcu vo filme o zlom kapitalizme, Paľko…

Kuffa: Nebojím sa! Možno kážem verejne naposledy. Som pripravený, že mi zotnú hlavu.

0

Arcibiskup Orosch privítal na Trnavskej novéne kazateľa otca Mariana Kuffu veľmi vrúcnym príhovorom. Vyjadril mu svoju blízkosť za spôsob ako už 30 rokov vedie Inštitút Krista Veľkňaza a postaral sa o tisíce ľudí. Otec arcibiskup Orosch svoju blízkosť zvýraznil tým, že po vzore svätého Vincenta de Paul zbiera žatvu nie…

Umlčať Kuffu

0

Dvaja biskupi arcibiskup Zvolenský a biskup Sečka vydali stanovisko, v ktorom vyzvali kňazov a klerikov, aby sa politicky neangažovali. Vyslovene v stanovisku uviedli otca Mariána Kuffu, ktorého brat Štefan Kuffa je na čele politickej strany KDŽP Aliancia za Slovensko, ktorá ako jediná strana na Slovensku má v stanovách uvedené, že…

Prítomnosť kardinála Burkeho v Trnave vyrušuje

0

Oslavujeme veľkého mučeníka katolíckeho Východu, sv. Jozafáta. Na neho možno aplikovať slová z listu sv. apoštola Jakuba: „Blahoslavený muž, ktorý vydrží skúšku, lebo keď sa osvedčí, dostane veniec života, ktorý Boh prisľúbil tým, čo ho milujú“ (Jak 1, 12). Od útleho detstva ho rodičia viedli k láske ku Kristovi. Keď ešte ako dieťa počul z úst svojej matky hovoriť…

Pápež František: Diabol útočí zo závisti, že Boh sa stal jedným z nás

0

Diabol existuje a zo závisti, že Boží Syn sa stal človekom, rozsieva vo svete nenávisť, ktorá vyvoláva smrť. Vo viere čerpáme silu, aby sme nepristúpili na hru tohto „veľkého závistlivca, veľkého klamára, zasievača nenávisti“. Svätý Otec František o tom hovoril v utorok 12. novembra v homílii pri rannej svätej omši…

Armádny Magazín

National Interest: Je slovenský Stribog, najlepší samopal na svete?

0

Ako rastie popularita pištoľových karabín (PCC - pistol caliber carbine), zaujímavá slovenská karabína sa stala miláčikom mnohých médií venujúcich sa zbraniam. Zdravá dávka slovanskej značky a dizajnových prvkov blízkych drahším konkurentom ako napríklad: APC9 od Brügger & Thomet , robí zo Stribogu SP9A1 jeden z najlepších PCC vo s

Video: Rusko vrátilo ukrajinské lode zadržané počas kerčského incidentu

0

Kerč, Rusko (17.11.2019) - Ukrajinské lode Berďansk, Nikopol a vlečná loď Jany Kapu opúšťajú za doprovodu ruských lodí prístav mesta Kerč. Lode budú odovzdané ukrajinskej strane v neutrálnych vodách, približne 60 míľ od Odesy, neďaleko krymského mysu Tarchankut.   Video z prechodu vrátených lodí pod Kerčským mostom :

Pri Rjazani havarovalo ruské bezpilotné lietadlo Orion

0

Rjazaň, Rusko (16.11.2019) - Počas skúšobného letu v Rjazanskom regióne havarovalo prieskumné bezpilotné lietadlo Orion. Dron havaroval v oblasti sídliska v Listvjanke, na zemi neboli zaznamenané žiadne obete. Podľa očitých svedkov padol bezpilotný prostriedok na zem asi 70 metrov od bytového domu, pričom zničil polovicu rastúcej borovice. Podľa vyšetrovateľa je predbežnou verzi

V Indii došlo k havárii stíhacieho lietadla MiG-29K

0

Indické námorné sily stratili ďalšie lietadlo. Podľa predstaviteľa indického námorníctva Viveka Madhwala sa stíhačka MiG-29 zrútila počas cvičného letu. Podľa námorníctva bolo predbežnou príčinou pádu vznietenie motora potom, ako sa doň dostal vták.   [caption id="attachment_7230" align="alignnone" width="640"]

Video: Chyby na bojisku sa nevyplácajú

0

Prinášame niekoľko záberov z reálnych vojnových konfliktov, s fatálnymi následkami. Videá ukazujú neopatrných bojovníkov (väčšinou z radov teroristov) a tenkú hranicu medzi životom a smrťou, nevhodné pre slabšie povahy.   Prečo nie je bezpečné zdržiavať sa na prednej línii v skupine: https://twitter.com/i/status/1186536861168259072   Hrdina s

Pri Charkove na Ukrajine vybuchol muničný sklad

0

Charkov, Ukrajina (15.11.2019) - Počas likvidácie streliva vo vojenskom sklade v meste Balaklija v Charkovskej oblasti na Ukrajine boli zabití dvaja vojaci a štyria ďalší boli zranení. Traja zranení sú vo vážnom stave, ďalší utrpel  stredne vážne poranenia.  

Tvoja Svadba

Posvadobná hostina: Svadobný zvyk, na ktorý sa zabúda

0

Rozkrajovanie svadobnej torty, hádzanie svadobné kytice alebo únos nevesty. To sú svadobné tradície, bez ktorých sa nezaobíde takmer žiadna oslava manželstva. Existujú však svadobné tradície a zvyky, na ktoré sa tak trochu pozabudlo a ich dodržiavanie sa v súčasnosti vidí len veľmi zriedkavo. Posvadobná hostina je jedným z týchto zvykov.

Čo vygravírovať na obrúčky? Nápady na originálne rytie prsteňov

0

Pohľad na váš ľavý prstenník by vám mal pripomenúť večnú lásku, ktorú ste si s partnerom v deň D navzájom prisahali. S výberom prstienka ste si určite dali veľkú prácu. Teraz ešte zostáva dodať čerešničku na torte - posväťte krúžok z drahého kovu originálnej rytinou. Čo vygravírovať na obrúčky?  Ako…

Svadobný kostým pre nevestu: Prečo nevymeniť šaty za niečo moderné?!

0

Kto povedal, že sa nevesty musia vydávať v svadobných šatách? Vôbec nemusia! Ak ani vy nepatríte k tým typom, ktoré by aj v bežnom živote nosievali šaty alebo sukne, ba viac dávte prednosť nohaviciam, tak prečo sa nevydávať v nich? Biele svadobné nohavicové kostýmy sú v dnešnej dobe veľmi populárne. Ak túžite po možno nekonvenčnej…

Tipy na vianočné darčeky pre novomanželov: Čo ich poteší?

0

Tipy na praktické vianočné darčeky pre novomanželov a hlavne pre všetkých milovníkov dobrodružstva a cestovania! Cestujete na dovolenku, služobnú cestu alebo len do práce, či do fitka?  Vždy potrebujete svoje veci do niečoho uložiť. A ak už teraz premýšľate nad tým, čo by vašu rodinu a blízkych pod stromčekom potešilo, skúste staviť…

Etiketa na svadbe v kocke: Na čo si musíš dávať pozor?

0

Každá udalosť má svoje pravidlá, viacmenej dané, rešpektované a vyžadované. Svadba má v „príručnej encyklopédií slušného správania“ výsadné postavenie. Ako sa má chovať nevesta, ženích a svadobný hostia? Etiketa na svadbe, ktorú sme pre vás pripravili vám opráši vedomosti, ktoré váš svadobný deň urobia ešte noblesnejší.

5 tradičných vecí pre nevestu: Aký majú význam?

0

Určite ste už počuli o krásnej tradícií, že každá nevesta by mala mať na svadbe týchto 5 vecí: niečo staré, niečo nové, niečo požičané, niečo darované, niečo modré a napokon zvyk so striebornou mincou. Veľakrát sa stretávame aj s obdobou tejto tradície, kedy sa vynecháva napríklad darovaná vec alebo stará. Vysvetlenie tohto zvyku…

Tvoje Zdravie

TOP bylinky na menštruačné kŕče: Pomôžu lepšie ako tabletky!

0

Prvou bylinkou, po ktorej môžete siahnuť pri problematickej menštruácii, je dobre známy rebríček obyčajný. Rebríček s drobnými bielymi kvietkami je skvelou ženskou bylinkou. Zápar z jeho vňate prispieva k pohodliu počas menštruácie. Môže byť nápomocný nielen pri bolestiach a kŕčoch, ale aj problémoch s nepravidelným cyklom. Odporúčame: Najlepšie byliny na…

Typické prejavy nedostatku biotínu: Nechýba vám tento vitamín?

0

Ďalším typickým prejavom dlhodobého nedostatku biotínu je zhoršená kvalita kože. Pokožka môže byť začervenaná, šupinatá a veľmi suchá. Môže dôjsť k rozvoju alebo zhoršeniu ekzému. Môžu sa objaviť rozličné dermatitídy, zápaly kože, akné, vyrážky na pleti a podobne. Okrem toho sa u niektorých jedincov môže objaviť v dôsledku chýbania tejto…

TOP dôvody, prečo jesť quinou: Je skutočne taká úžasná?

0

Mrlík čílsky, alebo známejšie quinoa, patrí medzi najzdravšie potraviny, ktoré môžeme zaradiť do svojho jedálnička. Táto plodina si v súčasnej dobe získava čoraz viac fanúšikov naprieč celým svetom. Z rastliny sa konzumujú semená, ktoré sú drobné, majú guľatý tvar a sú veľmi ľahké a rýchle na prípravu. A prečo je…

Tipy na praktické vianočné darčeky: Tieto určite ocení každý!

0

Tipy na praktické vianočné darčeky pre všetkých milovníkov dobrodružstva a cestovania! Cestujete na dovolenku, služobnú cestu alebo len do práce, či do fitka?  Vždy potrebujete svoje veci do niečoho uložiť. A ak už teraz premýšľate nad tým, čo by vašu rodinu a blízkych pod stromčekom potešilo, skúste staviť na kvalitnú batožinu.…

Najčastejšie choroby mileniálov: Zistite, čo trápi mladých do 35 rokov!

0

Majú pred sebou takmer celý život, zdraví však často nie sú. Reč je o mileniáloch, teda o ľuďoch, ktorí majú v súčasnosti 20 až 37 rokov. Mileniálmi, ktorí do zdravia a wellnessu investujú stále viac času a úspor, sa zaoberali nedávne rozsiahle štúdie. Zistili, že ich trápia viac psychické ochorenia…

Ako prebieha gastroskopia? Odhoďte obavy, no pripravte sa!

0

Rozličné druhy vyšetrení sú pre lekárov nápomocné pri diagnostike mnohých zdravotných problémov. Úplne bežný je napríklad odber a následný rozbor krvi. Z našej krvi toho totiž dokážu lekári zistiť o našom zdravotnom stave skutočne veľa. Niektoré vyšetrenia sú neinvazívne, sú vykonané pomerne rýchlo a ľudia s nimi nemajú väčší problém.…