KORONAVÍRUS NA SLOVENSKU

Prípadov

Úmrtí

Chorých

Vyliečených

Posledná aktualizácia:

Plazivá hrozba technologie rozpoznávania tváre. San Francisco túto technológiu úplne zakázalo

San Francisco 9. novembra 2019 (HSP/fastcompany.com/Foto:Pixabay)

 

V jednomyseľnom hlasovaní v máji tohto roku vládny výbor v meste San Francisco úplne zakázal používanie technológií rozpoznávania tváre na sledovanie svojich občanov. San Francisco tak bolo prvým americkým mestom, ktoré prišlo s podobným rozhodnutím. Hoci sa tamojšia polícia, vládne agentúry či firmy prikláňajú na stranu technológie, nejestvujú federálne zákony, ba ani len silné miestne pravidlá, ktoré by upravovali jej využitie. Mnohí sa s obavami dívame na sledovacie systémy určené na našu automatickú identifikáciu či profilovanie na verejnosti, ale čo je horšie, zdá sa, že na tom nezáleží málokomu

Ilustračné foto

„Obhajoba týchto technológií má zásadný nedostatok,“ uviedla na sieti Twitter Rumman Chowdhuryová, ktorá zodpovedá za umelú inteligenciu vo firme Accenture, čím sa zapojila do diskusie o prípadnom zákaze rozpoznávania tvárí v San Franciscu. „Sme snáď už v takom štádiu nebezpečenstva, že to potrebujeme? Je alebo nie je represívny dohľad spôsob, akým dosiahneme zdravú a bezpečnú spoločnosť?“

Keď sa narýchlo prijíma ktorákoľvek nová technológia, či už rozšírená alebo virtuálna realita, veľké dáta alebo strojové učenie, vždy sa pýtam – prečo? Načo by firmy alebo vlády chceli rozpoznávanie tvárí? Sama si ďalej odpovedám, že my tieto technológie vlastne neobhajujeme, ale tí, ktorí sú pri moci, z nich ťažia, prostredníctvom výroby a predaja príslušenstva alebo využívaním technológie, s úmyslom znížiť počet svojich zamestnancov. Tu nejde o spoločnosť či dokonca o civilizáciu – ide o peniaze a moc.

Za snahou prijať technológiu tvárového rozpoznávania sa však neskrývajú len peniaze a moc. Ľuďom sa dodnes darí prežiť vďaka spolupráci. Zároveň platí, že potreba kategorizovať niektorých ľudí ako „tých druhých“, tu bola odnepamäti. Nanešťastie, nepochopenie toho, kto je ten druhý a ako sa môže správať, spolu so špekuláciami prispieva k strachu a pocitu nebezpečenstva u občanov, vlád či v zložkách na presadzovanie práva. Výsledkom je, že dnes vzhľadom na tieto obavy v kombinácii s väčším, mobilnejším a rôznorodým obyvateľstvom, síce o sebe vieme, no nepoznáme sa a k vzájomnej interakcii s „druhými“ dochádza len vtedy, keď je to ozaj nutné. Strach nás tak ďalej poháňa investovať do ďalšej „bezpečnosti“, hoci keby sme si našli čas a úprimne sa zaoberali ľuďmi vo svojom okolí, báli by sme sa menej, keďže by sme sa zaujímali o dobro iného.

 

Experimentovanie so sledovaním

Namiesto tohto prístupu sa však navzájom sledujeme. Jedným zo spôsobov, ako sme rozvinuli schopnosť identifikovať „toho druhého“, bolo pomocou sledovacích kamier. Len čo si ich mohli dovoliť, mnohé firmy zvýšili svoje sledovacie kapacity tak, že fyzicky zaviedli kamery na svoje pozemky s cieľom vyhnúť sa krádežiam či násiliu. Bezpečnostní pracovníci sledovali videozáznamy a zároveň (alebo namiesto toho, aby) sledovali ľudí. Paradoxne tie po čase mnohých strážnikov plne nahradili. Tak sa myšlienka video sledovania stala psychologickou výstrahou a trendom v zmysle: áno, nahrávali si nás, no nevieme, či sa niekto díval na záznam a nevieme ani to, či by reagoval na to, čo videl.

So stále menšími rozmermi (a nižšou cenou), sa sledovacie kamery vkladali do ďalšieho spotrebného tovaru, čim ľudia získali možnosť začleniť túto technológiu do svojho každodenného života. Kamery v smartfónoch, pri dverách či drobné sledovacie kamery ukryté na ubytovaní AirBnb sú dnes bežné. Sledovanie sa tak deje medzi vládami, korporáciami a u každého, kto vlastní smartfón či videokameru.

V porovnaní so všeobecnejším sledovaním, výhoda kamier v domácnosti spočíva v obrane proti hrozbe zo strany „tých druhých“. Domácnosť predstavuje relatívne uzavreté prostredie a majiteľ či softvér dokáže v reálnom čase identifikovať a nahlásiť každú anomáliu. Vlastníci bývajú obozretní a využívajú aj dodatočné aplikácie, ktoré im prinášajú správy z okolia a niektorí si dokonca najímajú súkromnú bezpečnostnú službu. Zároveň sa v súkromnom domácom prostredí spracúva menej dát a do hry vstupujú aj susedia, ktorí dávajú pozor na nezvyčajnú aktivitu, čím tiež prispievajú k „sledovaciemu“ procesu.

S používaním kamier sa zároveň objavil ich nedostatok: záplava materiálu, ktorý je potrebné spracovať. Vytvorilo sa množstvo záberov, ktoré z dôvodu nedostatku ľudí nie je možné spracovať ani objasniť. Ak sa aj na nahrávke zaznamená kriminálny čin – ak sa vôbec naň príde, páchateľ už stihne medzičasom uniknúť, čo umožňuje ľahké obídenie danej technológie.

Aj za predpokladu, že je možné „prečesať“ dáta s cieľom identifikovať nejakú osobu alebo vozidlo, zdroje na riešenie zaznamenaných trestných činov často chýbajú. Zložité sledovacie systémy pred našimi domami, ktoré sú len zriedka prepojené, fungujú len vtedy, keď väčšina z nás verí tomu, že s objavenými dátami sa dá niečo urobiť.

Ak však technológia nefunguje, prichádzajú na rad inovácie či vylepšenia, a to sa týka aj sledovacích kamier. Niektoré mestá napríklad rýchlo schválili nosenie kamier policajtmi. Argument v prospech telových kamier spočíva v tom, že pomáhajú udržať správanie občanov a policajtov v medziach zákona. Ďalej môžu pomôcť pri vyšetrovaní a čoskoro zrejme aj pri sledovaní v reálnom čase. Daný prístup má však aj svoje nedostatky, napríklad, že stále existuje veľmi málo zdrojov a cena za uskladnenie a spracovávanie dát sa v prípade mnohých policajných oddelení vyšplhala vysoko. Zároveň sa objavujú názory, že v tejto súvislosti je možné urobiť viac pomocou lepšieho prístupu, tréningu a komunitnej interakcii, a nie ďalšou „lepšou“ technológiou.

 

Ďalšia inovácia sledovacej technológie

Výsledkom daných prístupov je, že dnes máme sledovacie kamery, ktoré sa môžu ukázať z viacerých dôvodov ako neefektívne, no stali sa neoddeliteľnou súčasťou sledovania na verejnosti ako aj v súkromnej sfére korporácií, obchodov a podobne. V zložitej situácii, ktorá si vyžaduje zapojenie sa človeka, často zaznievajú požiadavky na rýchle a lacné riešenie, ktoré bude stavať na tom, čo fungovalo už predtým, a to bez toho, aby sa bralo do úvahy, ako prídavná funkcia zmení výsledky. Takto sa na tvárové rozpoznávanie začína hľadieť ako na všeliek – ako na prídavnú funkciu už zavedenej sledovacej infraštruktúry.

Masmédiá pritom prispeli k takému vnímaniu záležitosti. V science fiction technológia rozpoznávania tvárí skrátka funguje. Vo filmoch sa oslavujú detektívi a policajti, ktorí pomocou rozpoznávania tváre chytajú zločincov a zachraňujú ľudstvo. Nejde o realitu, keďže science fiction má vopred napísaný scenár a dejové línie ani postavy nefungujú vo vzájomne závislej spoločnosti s viacerými, mnohonásobnými skúsenosťami, vierou a problémami. Príťažlivosť veľkorozpočtových science fiction filmov spolu s „cool“ technológiou je výhodou ako pre technológov, ktorí využívajú fikciu ako základ pre technológiu, ktorú chcú vybudovať, tak aj zároveň pre miestne orgány, ktoré bojujú s rozpočtovým deficitom a môžu vnímať primknutie sa k „najnovšej a najlepšej technológii“ ako cestu k úspechu a vyššiemu statusu. Vývojári technológií si nemusia byť vždy vedomí toho, ako ovplyvní spoločnosť to, čo budujú. Na druhej strane sa zdá, že niektoré samosprávy buď prehliadajú potenciálne dôsledky či vplyvy novej technológie a poskytujú ich testovanie zdarma pre technologické firmy, alebo nechápu, čo sa môže stať s ich mestom.

Tvárové rozpoznávanie teda v podstate ponúka skvelý spôsob, ako ľahko identifikovať a dolapiť zloduchov, presne ako vo filmoch, a to bez nutnosti „špinavej práce“, ktorá by znamenala vytváranie medziľudských vzťahov a spoznávanie ľudí v komunite. Je omnoho bezpečnejšie pre políciu využívať softvér, než prísť do kontaktu s potenciálne nebezpečnými kriminálnikmi – alebo riskovať, že narazia na ľudí, ktorí vôbec kriminálnikmi nie sú. Týmto spôsobom sa komplex sledovacích kamier, ktoré už môžu zahŕňať aj tvárové rozpoznávanie, pomaly ale isto využíva ako prostriedok na skúmanie komunitného správania.

Dané dáta však nepredstavujú presnú náhradu spoznávania komunity, pretože môžu byť zle vysvetlené či zneužité. Technológia napríklad nepracuje rovnako dobre a spravodlivo pre každého, menovite u tých, ktorí nie sú bielej pleti. Pred rokom bola na Massachusettskom technologickom inštitúte vykonaná štúdia, ktorá ukázala, že tri systémy na rozpoznávanie tvárí vykazovali chybovosť 0,8 percent v prípade ľudí svetlej pleti v porovnaní s 34,7 % u tmavých žien, čo môže predstavovať vážne riziko v prípade nesprávnej identifikácie ľudí pri presadzovaní práva.

 

Od tvárového rozpoznávania k profilovaniu

Softvér rozpoznávania tváre je inováciou v kamerovom sledovaní, ktoré bolo zavedené na riešenie sociálneho problému. Iba ľudia – a nie technológia, však môžu vyriešiť sociálne problémy. Samozrejme, človek môže použiť technológiu pri riešení daných záležitostí, z čoho vyplýva najdôležitejšia otázka: ktorá technológia je vhodná a ktorá nie a aké nástroje využiť na vytvorenie bezpečnej a zdravej spoločnosti?

Odpovede na túto otázku sú predostierané bez dostatočného vyjadrenia zo strany verejnosti. Najväčšie znepokojenie pritom vyvolávajú tie nástroje na rozpoznávanie tvárí, ktoré sú široko dostupné, pomerne lacné a využívané netransparentne či bez regulácie. Je tiež nejasné, či personálne a finančne poddimenzované alebo technologicky neskúsené policajné oddelenia budú dodržiavať dobrovoľné pravidlá, ktoré stanovia predajcovia softvéru na rozpoznávanie tvárí.

Len čo sa uplatní široké použitie softvéru od spoločností ako Amazon (a my budeme pokusnými králikmi týchto experimentov), môže prísť na rad umelá inteligencia využívajúca rozpoznávanie tváre s cieľom vyvodiť závery o nás a našom správaní. To sa už deje v Číne, kde je umelá inteligencia spolu s rozpoznávaním využívaná na sledovanie 11 miliónov moslimských Ujgurov.

„Technológia rozpoznávania tvárí, ktorá je rýchlo včleňovaná do siete čínskych bezpečnostných kamier, vyhľadáva výlučne Ujgurov na základe ich vzhľadu a sleduje a vyhodnocuje ich pohyb,“ uviedol New York Times. „V tomto zmysle je Čína prvým štátom, ktorý aplikuje najnovšiu technológiu na sledovanie svojho obyvateľstva, potenciálne predznamenávajúc novodobý automatizovaný rasizmus.“

Čínske úrady a spoločnosti využívajú technológiu na chytanie podozrivých z trestných činov počas verejných podujatí či v každodennom živote: identifikujúc ľudí na letiskách či hoteloch, na priechodoch pre chodcov, na cielenú reklamu a podobne. Rozpoznávanie sa však šíri aj po Spojených štátoch, od pohraničnej bezpečnosti až po personalizovanú reklamu v oddelení mrazených výrobkov. Vlastníci bytového komplexu v New Yorku sa nedávno pokúsili vytvoriť kľúče k bytom, ktoré by zahŕňali povinné overovanie prostredníctvom tvárového rozpoznávania.

Možno sa v otázke technológií nachádzame na rázcestí, keď sa posúvajú hranice a zároveň testujú spoločenské normy. Napríklad, ak sa o nás „vie“ prakticky všade, kam ideme, potom sa môže vytvárať naša „profilácia“. Keď sa táto profilácia dokončí, predpokladá sa, že sa naše správanie môže predvídať pomocou algoritmov. Len čo sa správanie predpokladá vládou či odborníkmi na marketing, môžeme napokon stratiť autonómiu (či zmysel pre realitu) vo svetle algoritmov, ktoré vytvárajú viac „dôveryhodných dát“ než my sami alebo ľudia, ktorých poznáme.

Na dosiahnutie spolupráce je potrebné, aby všetky strany trochu ustúpili v tom, čo chcú dokázať, čím prispievajú k akceptovateľnému výsledku. Niekedy sa stáva, že v úmysle dosiahnuť želaný výsledok sme ochotní stratiť autonómiu – no nie opakovane. V opačnom prípade už ide o otroctvo a podriadenosť. Nemožnosť zvoliť si spôsob, akým je nám niečo predávané, vlastne podkopáva samotnú spoluprácu. Aplikácie umelej inteligencie s rozpoznávaním tváre pre „pohodlie“ sa tak stávajú ešte nebezpečnejšou inováciou v rámci technologického sledovania, keďže sme nútení sa viac „odhaľovať“.

Snaha úplne zakázať daný softvér narazila na odpor. Viacerí právnici spolu so spoločnosťami ako Microsoft mali záujem presadiť regulácie, ktoré by okrem iného prikazovali jasné označenie ako varovanie pre ľudí v prípadoch, keď je na verejnosti použité rozpoznávanie tváre. Lenže bez možnosti vyhnúť sa sledovaniu vo verejnom či súkromnom priestore s výnimkou opustenia daného miesta, označenie vlastne nedáva ľuďom inú možnosť. Bez možnosti vystúpiť z takého potenciálne mocného systému sa z ľudí postupne stávajú otroci. Z tohto dôvodu sú kľúčové silné a právne vymáhateľné zákony obmedzujúce rozpoznávanie tvárí, a s nimi aj diskusia v kritickej chvíli technologického rozvoja.

V momente, keď tvárové rozpoznávanie a iné nástroje umelej inteligencie budú všade prítomné a my ostaneme bez kvalitnej legislatívy, ktorá by mohla obmedziť technológiu, nebude nás nič chrániť a naša identita a miesto, kde sa nachádzame, sa stanú objektom zámerov vlád či obchodníkov. Tam vstúpia do hry chamtivosť, zisk a moc.

Ak už chceme identifikovať tých „druhých – nebezpečných“, možno ich nájdeme medzi tými, ktorí si želajú, aby sme sa vzdali svojej tváre, identity a rôznorodosti, a to nielen preto, aby na nás mohli zarábať, ale ako spôsob automatického zaraďovania a kontroly spoločnosti. Preto je tvárové rozpoznávanie kritickou technológiou, o ktorej sa musíme rozprávať a prečo čoraz viacerí z nás si už teraz želajú ju v našej spoločnosti zakázať.

 

Autorka Sally Applin je antropologička zaoberajúca sa algoritmami, ľudskou činnosťou, umelou inteligenciou a automatizáciou v kontexte spoločenských systémov.

Preklad: Jana Marceau

 

POTREBUJEME VAŠU POMOC
Všetci sme dnes kvôli koronavírusu v zlej situácii.
Hlavným správam
zásadným spôsobom klesli príjmy z reklamy.
O to viac preto dnes potrebujeme Vašu podporu.
Bez vašej pomoci nedokážeme prekonať toto obdobie.


č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Pošlite nám tip

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

Vybrali sme

Slovenská bryndza, biele zlato

Bratislava 26. mája 2020 (HSP/Foto:Pixabay)   Známe staré ovčiarske príslovie vraví „ovca dojí pyskom“ – a práve to je pre Slovensko obrovská výhoda. Bohaté a rôznorodé zloženie bylín slovenských pasienkov má priaznivý a dokázateľný vplyv na cenné zloženie ovčieho mlieka, z ktorého sa vyrába kvalitná bryndza. Nie je len chutná,…

Noemova archa. Ruská družica so živočíchmi sa vydá do nevídanej výšky

Moskva 26. mája 2020 (HSP/Sputnik/Foto:AP/NASA)   Druhá ruská družica Bion-M so živočíchmi bude v roku 2023 lietať  v nevídanej výške a bude vystavená silnej radiácii, oznámil v rozhovore pre Sputnik vedecký námestník riaditeľa Ústavu lekárskych a biologických problémov Ruskej akadémie vied Vladimir Syčov Prvá družica Bion-M vykonala let v apríli…

Štát za svojich poistencov platí nedostatočné poistné, tvrdia súkromné poisťovne: „Rúca sa celý systém“

Bratislava 26. mája 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Denisa Horváthová)   Štát za svojich poistencov už roky platí nedostatočné poistné. Pre nízke platby za deti, dôchodcov, matky na materskej dovolenke či nezamestnaných sa rúca celý zdravotnícky systém. Zhodli sa na tom zástupcovia súkromných zdravotných poisťovní "Kým za týchto ľudí štát posiela len 32 eur…

Od utorka sa môžu veriaci vrátiť do Fatimy, musia dodržiavať opatrenia

Fatima 26. mája 2020 (HSP/TK KBS/Foto:TK KBS)   Od utorka sa môžu veriaci vrátiť aj do svätyne vo Fatime. V pondelok o tom informoval jej rektor. Svätyňa bola pre pútnikov zatvorená pre pandémiu koronavírusu od 14. marca Ako prvé sa obnoví vstup pútnikov do časti múzeí. Od soboty sa tiež…

Čínsky návrh zákona podľa Lamovej neohrozí občianske práva

Hongkong 26. mája 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Kin Cheung)   Čínsky návrh zákona o národnej bezpečnosti v Hongkongu neohrozí občianske práva v tomto poloautonómnom meste, povedala v utorok hongkonská líderka Carry Lamová. Informuje o tom agentúra AP Prodemokratickí aktivisti v Hongkongu ostro kritizovali návrh nového zákona o národnej bezpečnosti, ktorý dostal na prerokovanie…

VideoMatica slovenská zverejnila historický dokument o Andrejovi Sládkovičovi

Bratislava 26. mája 2020 (HSP/Foto:Matica slovenská)   Nový historický dokument Matice slovenskej o Andrejovi Sládkovičovi spája umenie divadla a recitácie s poznatkami literárnych historikov. K popularizácii života a diela významného štúrovca a matičiara prispel aj zaslúžilý slovenský umelec Juraj Sarvaš Známeho herca, scenáristu, režiséra i recitátora spája s Andrejom Sládkovičom banskobystrická miestna…

Takmer štvrtina všetkých prípadov Covid-19 bola u nás identifikovaná v rómskych komunitách a domovoch sociálnych služieb

Bratislava 26. mája 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Oliver Ondráš)   Takmer štvrtina všetkých prípadov ochorenia Covid-19 bola na Slovensku identifikovaná v marginalizovaných rómskych komunitách a domovoch sociálnych služieb. Vyplýva to z analýzy regionálnych úradov verejného zdravotníctva, ktorá pracovala s údajmi platnými k 20. máju tohto roka Z celkového počtu 1 472 vtedy identifikovaných…

Čína hrubo zasiahla do slobody Hongkongu, Lexmann zmobilizovala politických lídrov z celého sveta

Bratislava 26. mája 2020 (SITA/HSP/Foto:TK KBS)   Čína prijala kontroverzný zákon, ktorým napriek medzinárodnému dohovoru výrazne ohrozila autonómiu, právny štát a základné slobody Hongkongu. Akt si vyžiadal okamžitú reakciu medzinárodného spoločenstva v podobe ostrého vyhlásenia viac než 200 svetových politických lídrov z 23 krajín. Zmobilizovala ich slovenská europoslankyňa Miriam Lexmann…

FotoMinister vnútra Mikulec ukázal, čo zostáva na hraniciach po repatriantoch

Bratislava 26. mája 2020 (HSP/Foto:Facebook)   Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) sa rozhodol na sociálnej sieti zdieľať niekoľko fotografií, ktoré zachytávajú, čo zostáva na hraniciach po repatriantoch. Urobil tak v reakcii na správy od ľudí, ktorí sa na ministerstve sťažovali na nedôstojné podmienky v karanténnych centrách Aj napriek snahe stoviek …

Vedci informujú o oslabení magnetického poľa Zeme

Berlín 26. mája 2020 (HSP/Sputnik/Foto:Flickr)   Magnetické pole Zeme sa neustále pohybuje, čím zosilňuje a oslabuje časť svojho vplyvu v určitých bodoch planéty a za posledných 200 rokov magnetické pole stratilo asi 9% svojej sily na južnej pologuli, pri pobreží Brazílie a Juhoafrickej republiky. Existuje Juhoatlantická anomália (SSA), kde sa…

Palko: Výroky Anny Záborskej sú viac pro-choice ako pro-life a sú jej veľkým omylom a zlyhaním

Bratislava 26. mája 2020 (HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Mnohých konzervatívnych voličov nemilo prekvapili slová poslankyne Anny Záborskej (KÚ na kandidátke OĽaNO), ktorá pred voľbami sľubovala, že presadí zákaz potratov. V rozhovore pre Aktuality.sk totiž uviedla, že rešpektuje rozhodnutie ženy ísť na potrat a tvrdí, že postačí, keď budeme ženy viac informovať.…

Katolícka cirkev USA podporuje Donalda Trumpa a Republikánov

Washington 26. mája 2020 (HSP/Roman Bednár/Foto:SITA/AP-Alex Brandon)   Vysokí predstavitelia katolíckej cirkvi v USA, ale aj prevažná časť katolíkov USA podporujú prezidenta Trumpa a majú pre jeho politiku veľké sympatie. Absolútne ich neovplyvňuje to, že New York Times napísal, že americkí Republikáni sú stranou, ktorá je ešte oveľa viac vpravo…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Argument padajúceho listu. Cesta ku komunizmu.

Voľné pokračovanie série Vízie novej spoločnosti Vidíte padať list zo stromu pri ceste a v záblesku sekundy viete, že sa spustí tok osudových udalostí. Po chodníku kráča človek, ktorý sa náhle zohne k prvému jesennému listu, aby ho zodvihol. Svojim pohybom vyplaší mačku, ktorá doposiaľ pokojne sedela na obrubníku.  Tá sa rozbehne…

Bezprecedentný čin pápeža. Jeden novinárik položil všetkých biskupov Chile. Prečo nie je ešte na Slovensku Auribus?

Bezprecedentný znamená, že to v histórii nemá obdobu. Z Argentíny je do Chile nie až tak ďaleko. Pápež z Argentíny si našiel čas vypočuť si novinára, ktorý bol jednou obetí pedofilného predátora medzi kňazmi. Po troch dňoch hearingu prišlo rozhodnutie, že všetkých 34 čílskych katolíckych biskupov podá spoločnú demisiu. Rok…

Kde sú obhajcovia života?

Po vypočutí podcastu s Annou Záborskou som pochopil, že sa na ňu  nemôžeme spoliehať pri prekladaní návrhu zákona, ktorý by zlepšoval potraty zrušením bezdôvodného zabíjania nenarodených detí

Premiér urazil státisíce ľudí, prechádza mu protiústavnosť, prejde mu aj štátny terorizmus?

S publikovaním tohto blogu som čakal na výsledok istej plačovky. Nuž, vôbec ma neprekvapili. Premiér 19. mája urazil státisíce ľudí, dodatočná cenzúra to už nenapraví, všade na svete by musel odstúpiť. Mňa môže uraziť len inteligent a pokiaľ viem, náš pes najviac brechal na potkanov. V nasledujúcich riadkoch budem veľmi otvorený, ale zostanem slušný.…

Za čo bojovali poľské eskadry smrti na Ukrajine?

Už 11. mája 2014 pristálo na letisku v Kyjeve lietadlo v utajení, ktoré obsluhoval vojenský personál miesto civilistov. Náklad pozostával z uniforiem NATO, 500 balíkov amfetamínu a kontajnery označené značkou pre jedovaté látky. Na príkaz kyjevského riaditeľstva SBU (ukrajinská tajná služba), vojaci ani náklad neboli nikým kontrolovaní. Náklad sprevádzal agent CIA Richard Michael. Spolu…

Domáce väzenie pre Európanov , amnestia pre migrantov

Kým Európa zažíva bezprecedentný hospodársky šok a desiatky miliónov Európanov prišli o živobytie, ilegálnym migrantom je v Európe automaticky poskytované bezplatné bývanie a bezplatná zdravotná starostlivosť. Európske vlády využívajú pandémiu koronavírusu ako dymovú clonu na udeľovanie hromadných amnestií – k legalizácii pobytu – stovkám tisíc ilegálnych imigrantov z Afriky, Ázie…

TopDesat

Ako si mäsožravé rastliny vyvinuli chuť na mäso?

0

Ako si rastlina môže vyvinúť chuť na mäso? V živote to trvá omnoho dlhšie, než by sme si mohli myslieť. Štúdia troch úzko príbuzných mäsožravých rastlín teraz naznačuje, že obratné genetické miešanie im pomohlo vyvinúť si schopnosť ochutnávať a stráviť jedlo bohaté na bielkoviny - medzi ktoré patrí aj mäso.…

Cintoríny lietadiel: Čo sa stane, keď sú už lietadlá zastarané?

0

Množstvo peňazí, ktoré letecké spoločnosti investujú do svojich lietadiel, je ohromujúce. Čo sa ale s nimi stane, ak prestanú slúžiť danému účelu? Ceny lietadiel nie sú vôbec zanedbateľné. Napríklad Boeing 787-9 Dreamliner sa predáva za 265 miliónov dolárov, Airbus A38 stojí zasa 432,6 milióna dolárov. Takže aby sa leteckej spoločnosti…

Čínska vidiečanka a reinkarnácia: 1. časť

0

Existuje reinkarnácia? Jedného dňa sa v 17. storočí v miestokráľovstve Nové Španielsko objavila neznáma ázijská princezná v pozícii otrokyne. Po čase ju ľudia začali pokladať za svätú a uctievalo ju celé obyvateľstvo. Legenda hovorí, že Čínska vidiečanka sa objavila znovu viac ako o storočie po svojej smrti, počas bojov o nezávislosť, reinkarnovaná v tele krásnej mesticky.  Duchovný…

Príbeh: Miliónová Lívia na bojisku Canavan

0

Lívia je krásne usmievavé dievčatko, ktoré sa teší zo života. Narodila sa 13.3 2019 ako zdravé dieťa. No po pár mesiacoch si jej mamka všimla, že nie je ako iné deti. Nezdvíhala hlavičku, nezaujímali ju hračky. Lívia sa preto ocitla v rukách odborníkov. Až jedného dňa prišla diagnóza - Canavan…

Najhlasnejšie svetové kapely vytvárajú zvukom seizmické vlny

0

Na Nový rok sa Zhongwen Zhan pripojil k stovkám tisícok divákov v kalifornskej Pasadene na Sprievode ruží. Vtedy už vedel, že seizmické vlny prúdia celým mestom. Seizmická vlna je typ vlnenia, ktoré je vyžarované pri deformácii hornín. Táto deformácia môže byť spôsobená zemetrasením, výbuchom, zrútením skalného masívu a pod. Seizmické vlny zaznamenávajú seizmometre a analýza týchto záznamov…

Jana z Arku alebo Panna Orleánska: 1. časť

0

V dvojdielnom článku sa pozrieme na Pannu Orleánsku (nazývaná aj Jana z Arku) – svätú kacírku, ktorá je jednou z najkontroverznejších postáv európskeho stredoveku. Napriek mnohým hrdinským činom bola odsúdená na trest smrti upálením za kacírstvo. Tí, čo ju nevideli umierať na vlastné oči v horúcich plameňoch, neverili, že je naozaj mŕtva. Povrávalo sa, že…

Vo svete IT

Redmi 10X a Redmi 10X Pro sú predstavené. Ide o kombináciu lákavej ceny a moderných technológií

0

Po približne 2-týždňovom postupnom uvoľňovaní informácií ohľadne špecifikácií smartfónu Redmi 10X, spoločnosť oficiálne uviedla smartfón na trh. Prekvapením je, že nebol predstavený len jeden smartfóne, ale hneď dva. Redmi 10X a Redmi 10X Pro: Rozdiely nie sú veľkými Rozdiely v prípade oboch smartfónov nie sú až tak výraznými. Obe zariadenia…

NASA potvrdzuje, že všetko pre prvý let astronautov na americkej rakete je pripravené. Tu budete môcť sledovať živý prenos

0

Americká NASA prostredníctvom svojej oficiálnej Twitter stránky oznámila, že všetko pre štart prvej americkej rakety, ktorá ponesie amerických astronautov je pripravené. Stane sa tak už v priebehu zajtrajšieho dňa, konkrétne 27. mája 2020 o 16:33 miestneho času, čiže o 22:33 nášho času. Let sa uskutoční z vesmírneho strediska v americkej…

Samsung predstavil procesor Exynos 880, ktorý sprístupní 5G technológiu širšiemu spektru ľudí

0

Zatiaľ čo posledné dni patrili spoločnosti Huawei, ktorá inovovala 5G technológiu, tak dnešný deň patrí spoločnosti Samsung, ktorá predstavila nový mobilný procesor Exynos 880. Ide o procesor, ktorý bude poháňať množstvo smartfónov v strednej cenovej kategórii. Exynos 880 Procesor Exynos 880 je vyrobný 8nm FinFET procesom. Disponuje 8-jadrami, z čoho…

Májová aktualizácia Windows 10 umožní zablokovanie inštalácie potenciálne nebezpečných aplikácií

0

Veľká májová aktualizácia pre Windows 10 by mala byť sprístupnená pre širokú verejnosť v priebehu najbližších dní. Spolu s ňou majú byť dostupné aj viaceré nové funkcie, ktorým sme sa venovali v rámci tohto článku. Jedna funkcia, ktorú mnohí opomínajú je zakomponovaná vo vstavanej aplikácii Windows Zabezpečenie (ide o Antivírusový…

Bude Čína prvou krajinou, ktorá objaví mimozemskú inteligenciu? Teleskop FAST môže zohrať kľúčovú úlohu

0

Výskumníci z Číny plánujú stratégiu prehľadávania vesmíru po stopách mimozemskej inteligencie. Používajú na to najväčší teleskop FAST (poz. redakcie: Five-hundred-meter Aperture Spherical radio Telescope). Píše o tom portál Space. Teleskop FAST je obrovským krokom dopredu Vedci sa pýtajú, čo sa bude diať v prípade, že by bol lov na mimozemskú…

Bezdrôtové slúchadlá Tronsmart Onyx Free s čipom od Qualcommu a zabudovaným UV sterilizátorom idú do predaja

0

Pokukávaš po nových dostupných bezdrôtových slúchadlách, no nevieš po akom výrobcovi, či modeli siahnuť? Ak si na vážkach, máme pre teba skvelý tip na kúpu, ktorý momentálne nemá na trhu ani jedného konkurenta. Našim momentálnym tipom sú úplne nové bezdrôtové slúchadlá Tronsmart Onyx Free, ktoré prichádzajú s vynikajúcim čipom od…

KAMzaKRÁSOU

RECEPT: Grilované špízy s netradičným dressingom

1

slanina na grilovanie cuketa šampiňóny paprika šalátová uhorka majonéza cesnak soľ a čierne korenie tvaroh biely jogurt citrónová šťava olivový olej kôpor kari korenie

Šokujúce štatistiky: Je sedavý spôsob života nebezpečnejší než HIV?

3

Nové štatistiky potvrdzujú, že sedavý spôsob života je novodobý zabijak a je dokonca nebezpečnejší než fajčenie či HIV. Ako ho efektívne obmedziť?

Najlepšie jahodoviská, kde prebieha samozber jahôd 2020: Aká je ich aktuálna cena?

3

Už tradične v tomto období bude prebiehať samozber jahôd 2020. Kde a za koľko si budeme môcť nazbierať chutné a sladké jahody skvelé do džemu?

Maska na mastné vlasy s ílom, vďaka ktorej budú vždy ako čerstvo umyté

4

Ak sú vaše vlasy stále mastné a nič na nich nezaberá, tak vyskúšajte túto domácu masku. Maska na mastné vlasy s ílom a žĺtkom vás zachráni!

TOP mäsožravé rastliny: Ktoré z nich by si privítala u seba doma?

8

Dnes sa pozrieme na to, ktoré mäsožravé rastliny si môžete pestovať i u seba doma. Stanú sa tak jedinečnou ozdobou vášho príbytku. Ktoré sa vám zapáčia?

RECEPT: Vegánska karí mrkvová nátierka, ktorá bude chutiť všetkým

8

Mrkvová nátierka je takou klasikou, ktorou nik nepohrdne. Ale čo taká karí mrkvová nátierka? Bude chutiť rovnako alebo oveľa lepšie? Vyskúšajte!

Svetlo sveta

Dekan Bohosloveckej fakulty Thurzo: Voľná nedeľa je v záujme človeka

0

Od marca sú v nedele v súvislosti so šírením koronavírusu zatvorené obchody a nákupné centrá. V spoločnosti silnie hlas, aby to tak zostalo aj po skončení pandémie. Tlačovej kancelárii Konferencie biskupov Slovenska rozhovor o voľnej nedeli poskytol dekan Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského Vladimír Thurzo.  – Aktuálna situácia koronakrízy nás…

Posolstvo Svätého Otca na Deň médií: „Aby si rozprával svojim deťom a vnukom“

0

V 7. veľkonočnú nedeľu 24. mája bude Cirkev sláviť 54. svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. Pri tejto príležitosti vydal Svätý Otec František posolstvo, ktorého mottom je citát z knihy Exodus: „Aby si rozprával svojim deťom a vnukom“ (Ex 10,2). Témou pápežského posolstva na tohtoročnú Nedeľu médií je komunikácia ako rozprávanie…

Štyridsať dní po Veľkej noci slávime Slávnosť Nanebovstúpenia Pána

0

Vo štvrtok 21. mája slávi celý kresťanský svet Slávnosť Nanebovstúpenia Pána. Tento prikázaný sviatok slávime 40 dní po Veľkej noci a desať dní pred Turícami – Zoslaním Ducha Svätého. Pán Ježiš sa na štyridsiaty deň po svojom vzkriesení posledný raz stretol so svojimi učeníkmi a pred ich očami vystúpil do…

Na Mariánskej hore v Levoči tento rok tradičná mariánska púť nebude

0

Tradičná púť, ktorá sa koná pravidelne pri príležitosti sviatku Navštívenia Panny Márie v Bazilike Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči, nebude. Rozhodol o tom spišský biskup Mons. Štefan Sečka. “Každoročne počas prvého júlového týždňa prichádza na Mariánsku horu veľmi veľké množstvo pútnikov. Vzhľadom na problematickú situáciu spojenú s…

Pápež František bude 18. mája sláviť omšu nad hrobom sv. Jána Pavla II.

0

Pri stom výročí narodenia svätého pápeža Jána Pavla II. v pondelok 18. mája bude Svätý Otec František o 7. hodine ráno celebrovať svätú omšu nad hrobom svätca v bočnej kaplnke Vatikánskej baziliky. Týmto priamym prenosom sa zároveň uzavrie vyše dvojmesačné obdobie živých strímingových prenosov ranných omší pápeža Františka. Od 18.…

Svet sa modlí za koniec pandémie – 14. máj je deň pôstu a dobročinnosti

0

Vo štvrtok 14. mája sa príslušníci rozličných náboženstiev, každý svojou formou, zameriavajú na vyprosovanie konca pandémie. Výzvu zjednotiť sa s týmto úmyslom iniciatívy vyhlásenej medzináboženským Výborom pre ľudské bratstvo podporil aj pápež František. Svätý Otec František pri generálnej audiencii v stredu 13. mája povzbudil k zapojeniu sa do tohto dňa modlitby,…

Armádny Magazín

Vrtuľník Mi-8 havaroval na Čukotke - všetci členovia posádky zahynuli. Video

0

Rusko, 26.máj 2020 ( AM ) - Pred niekoľkými hodinami, počas výcvikového letu na letisku pri uhoľnej bani v oblasti Anadyr, havaroval vojenský viacúčelový vrtuľník Mi-8 Ministerstva obrany Ruskej federácie. Všetci členovia posádky zomreli - keď vrtuľník explodoval po páde na zem.   Podľa záznamov pred

Severná kórea dokončuje novú ponorku - bude dopĺňať strategický jadrový arzenál balistickými raketami

0

KĽDR, 26.máj 2020 ( AM, Yonhap ) - Severná Kórea môže v najbližšej budúcnosti posilniť svoje strategické sily novou ponorkou. Píše o tom juhokórejská agentúra Yonhap.   [caption id="attachment_16958" ali

Rusko nedovolí USA privatizovať Mesiac, vyhlásil šéf Roskosmosu

0

Rusko, 26.máj 2020 ( AM, sputnik ) - Donald Trump na začiatku apríla podpísal výnos zakotvujúci právo Američanov na ťažbu vesmírnych zdrojov a nariadil, aby do polroka boli s ostatnými štátmi prerokované dohody o Mesiaci a ďalších vesmírnych telesách. R

Filipíny sa už nezaujímajú o americké útočné vrtuľníky - akí iní dodávatelia prichádzajú do úvahy?

0

Filipíny, 26.máj 2020 ( AM, militarywatchmagazine ) - Z prostredia Filipínskych ozbro

Skúšky ruských raketových systémov vo Venezuele boli zachytené na videu

0

Venezuela, 25.máj 2020 ( AM, Sputnik ) - Venezuela ukázala schopnosti protilietadlového raketového systému Buk-M2E a raketometov BM-21 Grad a BM-30 Smerč. Venezuelská armáda v rámci cvičenia vyslala kontingent síl na ostrov La Orchila pri pobreží krajiny v Karibskom mori.   https://twitter.com

Satanovskij o slabosti ukrajinskej armády: Obávam sa, že Rasmussen má pravdu

0

Ukrajina, 25. máj 2020 ( AM, newinform.com ) - Politológ hovoril o tom, ako vnímať rezonujúce vyhlásenie bývalého predstaviteľa NATO. Bývalý vodca NATO Anders Fogh Rasmussen so svojím úprimným vyhlásením dokázal jasne ilustrovať, aké výsledky by mal Kyjev očakávať od realizácie svojich plá

Tvoja Svadba

Civilný sobáš bez svadobnej hostiny: Aké svadobné šaty zvoliť?

0

Civilný sobáš bez svadobnej hostiny je jednou z možností, ako si povedať svoje áno s nižším rozpočtom. Aké svadobné šaty zvoliť na takúto svadbu?

DIY čísla na svadobné stoly: Inšpiruj sa skvelými nápadmi

0

Aj taká banálna vec, akou sú čísla na svadobné stoly sú nesmierne dôležité. Potrebné sú najmä pre svadobných hostí, tak ako si ich vytvoriť?

Kde a ako predať svadobné šaty? Máme tipy, ako na to!

1

Buďte trpezlivé. Nečakajte veľmi, že sa vaše svadobné šaty predajú do týždňa. Možno áno, a to v prípade, ak sú vaše šaty od Versaceho a vy ich predávate za úplne smiešnu sumu. Predaj použitých svadobných šiat môže trvať od niekoľkých týždňov do jedného roka. Ak ste už mesiac alebo dva nedostali žiadnu reakciu,…

Súťaž o dekoratívnu kozmetiku Dermacol v hodnote 84 €

0

Budúce nevesty musia myslieť na všetko aj na líčenie, ktoré podčiarkne ich krásu. Súťaž o dekoratívnu kozmetiku Dermacol je tu pre všetky nevesty!

Najlepší mesiac na svadbu: TOP 5, ktoré sú najviac populárne!

0

Kedy je najlepšie zorganizovať svadbu? Najlepší mesiac na svadbu nemusíte dlho hľadať, pretože ide o najteplejšie mesiace v roku. Ktoré to sú a prečo?

Eukalyptus vo svadobnej výzdobe: Inšpiruj sa najlepšími nápadmi

0

Greenery výzdoba je trendom už nejaký ten rok a skvelé je, že do nej môžete zakomponovať aj rastliny. Eukalyptus vo svadobnej výzdobe vyzerá očarujúco!

Tvoje Zdravie

Prečo jesť grapefruity? Pre toto sa oplatí obľúbiť si ich horkú chuť!

0

Prečo jesť grapefruity? Prečo by sa pravidelne mali objavovať v našom jedálničku a aké živiny a vitamíny ukrývajú? Všetko dôležité sa dozviete v článku!

Ktoré jedlá znova neohrievať? Týmto opätovné prihrievanie neprospeje!

0

V dôsledku opätovného zohrievania sa v prípade niektorých pokrmov len mení chuť, iným sa však i znižuje celková kvalita, v horšom prípade sa môžu stať zdraviu škodlivými. Opätovne zohrievať sa napríklad neodporúča jedlá s obsahom zeleniny, ktorá má vysoký podiel dusičnanov. Varením sa ich objem v zelenine zmenšuje, no pri…

Najlepšie bylinky na zvýšenie libida: Ktoré pomôžu ženám i mužom?

0

Ženy a rovnako i mužov môže trápiť zníženie libida či jeho úplná, a teda strata sexuálnej túžby. Ako to napraviť? Skúste overené bylinky na zvýšenie libida!

Akné z rúška ako novodobý problém pleti: Ako „ maskné“ poraziť?

0

Počas pandémie koronavírusu nepochybne trpí aj naša krása. Akné z rúška sa totiž stáva novodobým pleťovým problémom. Ako ho riešiť?

Ako pripraviť smoothie nápoj? Pozor na kombináciu ovocia a zeleniny!

0

Kombinovanie ovocných a zeleninových druhov v smoothie nápoji je aj nie je vhodné. Mixovanie ovocia a zeleniny do jedného nápoja v mnohých prípadoch nebýva dobrou voľbou, hrozia totiž problémy s trávením. Existuje však zopár výnimiek. Ideálna je listová zelenina, ktorá môže tvoriť základ prakticky každého smoothie nápoja. Kombinovať ju môžete ľubovoľne.…

TOP zaujímavosti o ovocí a zelenine: A o tomto ste tušili?

0

Keď sme pri ovocných stromoch, spomenieme ešte jeden fakt. Možno ste ani netušili o tom, že dnes už existujú aj ovocné stromy, ktoré dokážu urodiť rôzne odrody či dokonca druhy ovocia. V zahraničí sú známe ako fruit salad trees, čiže stromy, na ktorých si vypestujete rovno celý ovocný šalát. Pestované sú stromy, ktoré…