Plazivá hrozba technologie rozpoznávania tváre. San Francisco túto technológiu úplne zakázalo

San Francisco 9. novembra 2019 (HSP/fastcompany.com/Foto:Pixabay)

 

V jednomyseľnom hlasovaní v máji tohto roku vládny výbor v meste San Francisco úplne zakázal používanie technológií rozpoznávania tváre na sledovanie svojich občanov. San Francisco tak bolo prvým americkým mestom, ktoré prišlo s podobným rozhodnutím. Hoci sa tamojšia polícia, vládne agentúry či firmy prikláňajú na stranu technológie, nejestvujú federálne zákony, ba ani len silné miestne pravidlá, ktoré by upravovali jej využitie. Mnohí sa s obavami dívame na sledovacie systémy určené na našu automatickú identifikáciu či profilovanie na verejnosti, ale čo je horšie, zdá sa, že na tom nezáleží málokomu

Ilustračné foto

„Obhajoba týchto technológií má zásadný nedostatok,“ uviedla na sieti Twitter Rumman Chowdhuryová, ktorá zodpovedá za umelú inteligenciu vo firme Accenture, čím sa zapojila do diskusie o prípadnom zákaze rozpoznávania tvárí v San Franciscu. „Sme snáď už v takom štádiu nebezpečenstva, že to potrebujeme? Je alebo nie je represívny dohľad spôsob, akým dosiahneme zdravú a bezpečnú spoločnosť?“

Keď sa narýchlo prijíma ktorákoľvek nová technológia, či už rozšírená alebo virtuálna realita, veľké dáta alebo strojové učenie, vždy sa pýtam – prečo? Načo by firmy alebo vlády chceli rozpoznávanie tvárí? Sama si ďalej odpovedám, že my tieto technológie vlastne neobhajujeme, ale tí, ktorí sú pri moci, z nich ťažia, prostredníctvom výroby a predaja príslušenstva alebo využívaním technológie, s úmyslom znížiť počet svojich zamestnancov. Tu nejde o spoločnosť či dokonca o civilizáciu – ide o peniaze a moc.

Za snahou prijať technológiu tvárového rozpoznávania sa však neskrývajú len peniaze a moc. Ľuďom sa dodnes darí prežiť vďaka spolupráci. Zároveň platí, že potreba kategorizovať niektorých ľudí ako „tých druhých“, tu bola odnepamäti. Nanešťastie, nepochopenie toho, kto je ten druhý a ako sa môže správať, spolu so špekuláciami prispieva k strachu a pocitu nebezpečenstva u občanov, vlád či v zložkách na presadzovanie práva. Výsledkom je, že dnes vzhľadom na tieto obavy v kombinácii s väčším, mobilnejším a rôznorodým obyvateľstvom, síce o sebe vieme, no nepoznáme sa a k vzájomnej interakcii s „druhými“ dochádza len vtedy, keď je to ozaj nutné. Strach nás tak ďalej poháňa investovať do ďalšej „bezpečnosti“, hoci keby sme si našli čas a úprimne sa zaoberali ľuďmi vo svojom okolí, báli by sme sa menej, keďže by sme sa zaujímali o dobro iného.

 

Experimentovanie so sledovaním

Namiesto tohto prístupu sa však navzájom sledujeme. Jedným zo spôsobov, ako sme rozvinuli schopnosť identifikovať „toho druhého“, bolo pomocou sledovacích kamier. Len čo si ich mohli dovoliť, mnohé firmy zvýšili svoje sledovacie kapacity tak, že fyzicky zaviedli kamery na svoje pozemky s cieľom vyhnúť sa krádežiam či násiliu. Bezpečnostní pracovníci sledovali videozáznamy a zároveň (alebo namiesto toho, aby) sledovali ľudí. Paradoxne tie po čase mnohých strážnikov plne nahradili. Tak sa myšlienka video sledovania stala psychologickou výstrahou a trendom v zmysle: áno, nahrávali si nás, no nevieme, či sa niekto díval na záznam a nevieme ani to, či by reagoval na to, čo videl.

So stále menšími rozmermi (a nižšou cenou), sa sledovacie kamery vkladali do ďalšieho spotrebného tovaru, čim ľudia získali možnosť začleniť túto technológiu do svojho každodenného života. Kamery v smartfónoch, pri dverách či drobné sledovacie kamery ukryté na ubytovaní AirBnb sú dnes bežné. Sledovanie sa tak deje medzi vládami, korporáciami a u každého, kto vlastní smartfón či videokameru.

V porovnaní so všeobecnejším sledovaním, výhoda kamier v domácnosti spočíva v obrane proti hrozbe zo strany „tých druhých“. Domácnosť predstavuje relatívne uzavreté prostredie a majiteľ či softvér dokáže v reálnom čase identifikovať a nahlásiť každú anomáliu. Vlastníci bývajú obozretní a využívajú aj dodatočné aplikácie, ktoré im prinášajú správy z okolia a niektorí si dokonca najímajú súkromnú bezpečnostnú službu. Zároveň sa v súkromnom domácom prostredí spracúva menej dát a do hry vstupujú aj susedia, ktorí dávajú pozor na nezvyčajnú aktivitu, čím tiež prispievajú k „sledovaciemu“ procesu.

S používaním kamier sa zároveň objavil ich nedostatok: záplava materiálu, ktorý je potrebné spracovať. Vytvorilo sa množstvo záberov, ktoré z dôvodu nedostatku ľudí nie je možné spracovať ani objasniť. Ak sa aj na nahrávke zaznamená kriminálny čin – ak sa vôbec naň príde, páchateľ už stihne medzičasom uniknúť, čo umožňuje ľahké obídenie danej technológie.

Aj za predpokladu, že je možné „prečesať“ dáta s cieľom identifikovať nejakú osobu alebo vozidlo, zdroje na riešenie zaznamenaných trestných činov často chýbajú. Zložité sledovacie systémy pred našimi domami, ktoré sú len zriedka prepojené, fungujú len vtedy, keď väčšina z nás verí tomu, že s objavenými dátami sa dá niečo urobiť.

Ak však technológia nefunguje, prichádzajú na rad inovácie či vylepšenia, a to sa týka aj sledovacích kamier. Niektoré mestá napríklad rýchlo schválili nosenie kamier policajtmi. Argument v prospech telových kamier spočíva v tom, že pomáhajú udržať správanie občanov a policajtov v medziach zákona. Ďalej môžu pomôcť pri vyšetrovaní a čoskoro zrejme aj pri sledovaní v reálnom čase. Daný prístup má však aj svoje nedostatky, napríklad, že stále existuje veľmi málo zdrojov a cena za uskladnenie a spracovávanie dát sa v prípade mnohých policajných oddelení vyšplhala vysoko. Zároveň sa objavujú názory, že v tejto súvislosti je možné urobiť viac pomocou lepšieho prístupu, tréningu a komunitnej interakcii, a nie ďalšou „lepšou“ technológiou.

 

Ďalšia inovácia sledovacej technológie

Výsledkom daných prístupov je, že dnes máme sledovacie kamery, ktoré sa môžu ukázať z viacerých dôvodov ako neefektívne, no stali sa neoddeliteľnou súčasťou sledovania na verejnosti ako aj v súkromnej sfére korporácií, obchodov a podobne. V zložitej situácii, ktorá si vyžaduje zapojenie sa človeka, často zaznievajú požiadavky na rýchle a lacné riešenie, ktoré bude stavať na tom, čo fungovalo už predtým, a to bez toho, aby sa bralo do úvahy, ako prídavná funkcia zmení výsledky. Takto sa na tvárové rozpoznávanie začína hľadieť ako na všeliek – ako na prídavnú funkciu už zavedenej sledovacej infraštruktúry.

Masmédiá pritom prispeli k takému vnímaniu záležitosti. V science fiction technológia rozpoznávania tvárí skrátka funguje. Vo filmoch sa oslavujú detektívi a policajti, ktorí pomocou rozpoznávania tváre chytajú zločincov a zachraňujú ľudstvo. Nejde o realitu, keďže science fiction má vopred napísaný scenár a dejové línie ani postavy nefungujú vo vzájomne závislej spoločnosti s viacerými, mnohonásobnými skúsenosťami, vierou a problémami. Príťažlivosť veľkorozpočtových science fiction filmov spolu s „cool“ technológiou je výhodou ako pre technológov, ktorí využívajú fikciu ako základ pre technológiu, ktorú chcú vybudovať, tak aj zároveň pre miestne orgány, ktoré bojujú s rozpočtovým deficitom a môžu vnímať primknutie sa k „najnovšej a najlepšej technológii“ ako cestu k úspechu a vyššiemu statusu. Vývojári technológií si nemusia byť vždy vedomí toho, ako ovplyvní spoločnosť to, čo budujú. Na druhej strane sa zdá, že niektoré samosprávy buď prehliadajú potenciálne dôsledky či vplyvy novej technológie a poskytujú ich testovanie zdarma pre technologické firmy, alebo nechápu, čo sa môže stať s ich mestom.

Tvárové rozpoznávanie teda v podstate ponúka skvelý spôsob, ako ľahko identifikovať a dolapiť zloduchov, presne ako vo filmoch, a to bez nutnosti „špinavej práce“, ktorá by znamenala vytváranie medziľudských vzťahov a spoznávanie ľudí v komunite. Je omnoho bezpečnejšie pre políciu využívať softvér, než prísť do kontaktu s potenciálne nebezpečnými kriminálnikmi – alebo riskovať, že narazia na ľudí, ktorí vôbec kriminálnikmi nie sú. Týmto spôsobom sa komplex sledovacích kamier, ktoré už môžu zahŕňať aj tvárové rozpoznávanie, pomaly ale isto využíva ako prostriedok na skúmanie komunitného správania.

Dané dáta však nepredstavujú presnú náhradu spoznávania komunity, pretože môžu byť zle vysvetlené či zneužité. Technológia napríklad nepracuje rovnako dobre a spravodlivo pre každého, menovite u tých, ktorí nie sú bielej pleti. Pred rokom bola na Massachusettskom technologickom inštitúte vykonaná štúdia, ktorá ukázala, že tri systémy na rozpoznávanie tvárí vykazovali chybovosť 0,8 percent v prípade ľudí svetlej pleti v porovnaní s 34,7 % u tmavých žien, čo môže predstavovať vážne riziko v prípade nesprávnej identifikácie ľudí pri presadzovaní práva.

 

Od tvárového rozpoznávania k profilovaniu

Softvér rozpoznávania tváre je inováciou v kamerovom sledovaní, ktoré bolo zavedené na riešenie sociálneho problému. Iba ľudia – a nie technológia, však môžu vyriešiť sociálne problémy. Samozrejme, človek môže použiť technológiu pri riešení daných záležitostí, z čoho vyplýva najdôležitejšia otázka: ktorá technológia je vhodná a ktorá nie a aké nástroje využiť na vytvorenie bezpečnej a zdravej spoločnosti?

Odpovede na túto otázku sú predostierané bez dostatočného vyjadrenia zo strany verejnosti. Najväčšie znepokojenie pritom vyvolávajú tie nástroje na rozpoznávanie tvárí, ktoré sú široko dostupné, pomerne lacné a využívané netransparentne či bez regulácie. Je tiež nejasné, či personálne a finančne poddimenzované alebo technologicky neskúsené policajné oddelenia budú dodržiavať dobrovoľné pravidlá, ktoré stanovia predajcovia softvéru na rozpoznávanie tvárí.

Len čo sa uplatní široké použitie softvéru od spoločností ako Amazon (a my budeme pokusnými králikmi týchto experimentov), môže prísť na rad umelá inteligencia využívajúca rozpoznávanie tváre s cieľom vyvodiť závery o nás a našom správaní. To sa už deje v Číne, kde je umelá inteligencia spolu s rozpoznávaním využívaná na sledovanie 11 miliónov moslimských Ujgurov.

„Technológia rozpoznávania tvárí, ktorá je rýchlo včleňovaná do siete čínskych bezpečnostných kamier, vyhľadáva výlučne Ujgurov na základe ich vzhľadu a sleduje a vyhodnocuje ich pohyb,“ uviedol New York Times. „V tomto zmysle je Čína prvým štátom, ktorý aplikuje najnovšiu technológiu na sledovanie svojho obyvateľstva, potenciálne predznamenávajúc novodobý automatizovaný rasizmus.“

Čínske úrady a spoločnosti využívajú technológiu na chytanie podozrivých z trestných činov počas verejných podujatí či v každodennom živote: identifikujúc ľudí na letiskách či hoteloch, na priechodoch pre chodcov, na cielenú reklamu a podobne. Rozpoznávanie sa však šíri aj po Spojených štátoch, od pohraničnej bezpečnosti až po personalizovanú reklamu v oddelení mrazených výrobkov. Vlastníci bytového komplexu v New Yorku sa nedávno pokúsili vytvoriť kľúče k bytom, ktoré by zahŕňali povinné overovanie prostredníctvom tvárového rozpoznávania.

Možno sa v otázke technológií nachádzame na rázcestí, keď sa posúvajú hranice a zároveň testujú spoločenské normy. Napríklad, ak sa o nás „vie“ prakticky všade, kam ideme, potom sa môže vytvárať naša „profilácia“. Keď sa táto profilácia dokončí, predpokladá sa, že sa naše správanie môže predvídať pomocou algoritmov. Len čo sa správanie predpokladá vládou či odborníkmi na marketing, môžeme napokon stratiť autonómiu (či zmysel pre realitu) vo svetle algoritmov, ktoré vytvárajú viac „dôveryhodných dát“ než my sami alebo ľudia, ktorých poznáme.

Na dosiahnutie spolupráce je potrebné, aby všetky strany trochu ustúpili v tom, čo chcú dokázať, čím prispievajú k akceptovateľnému výsledku. Niekedy sa stáva, že v úmysle dosiahnuť želaný výsledok sme ochotní stratiť autonómiu – no nie opakovane. V opačnom prípade už ide o otroctvo a podriadenosť. Nemožnosť zvoliť si spôsob, akým je nám niečo predávané, vlastne podkopáva samotnú spoluprácu. Aplikácie umelej inteligencie s rozpoznávaním tváre pre „pohodlie“ sa tak stávajú ešte nebezpečnejšou inováciou v rámci technologického sledovania, keďže sme nútení sa viac „odhaľovať“.

Snaha úplne zakázať daný softvér narazila na odpor. Viacerí právnici spolu so spoločnosťami ako Microsoft mali záujem presadiť regulácie, ktoré by okrem iného prikazovali jasné označenie ako varovanie pre ľudí v prípadoch, keď je na verejnosti použité rozpoznávanie tváre. Lenže bez možnosti vyhnúť sa sledovaniu vo verejnom či súkromnom priestore s výnimkou opustenia daného miesta, označenie vlastne nedáva ľuďom inú možnosť. Bez možnosti vystúpiť z takého potenciálne mocného systému sa z ľudí postupne stávajú otroci. Z tohto dôvodu sú kľúčové silné a právne vymáhateľné zákony obmedzujúce rozpoznávanie tvárí, a s nimi aj diskusia v kritickej chvíli technologického rozvoja.

V momente, keď tvárové rozpoznávanie a iné nástroje umelej inteligencie budú všade prítomné a my ostaneme bez kvalitnej legislatívy, ktorá by mohla obmedziť technológiu, nebude nás nič chrániť a naša identita a miesto, kde sa nachádzame, sa stanú objektom zámerov vlád či obchodníkov. Tam vstúpia do hry chamtivosť, zisk a moc.

Ak už chceme identifikovať tých „druhých – nebezpečných“, možno ich nájdeme medzi tými, ktorí si želajú, aby sme sa vzdali svojej tváre, identity a rôznorodosti, a to nielen preto, aby na nás mohli zarábať, ale ako spôsob automatického zaraďovania a kontroly spoločnosti. Preto je tvárové rozpoznávanie kritickou technológiou, o ktorej sa musíme rozprávať a prečo čoraz viacerí z nás si už teraz želajú ju v našej spoločnosti zakázať.

 

Autorka Sally Applin je antropologička zaoberajúca sa algoritmami, ľudskou činnosťou, umelou inteligenciou a automatizáciou v kontexte spoločenských systémov.

Preklad: Jana Marceau

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

NAJNOVŠIE

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Prvé kroky Hamrana naznačujú, že je “spolitizovaný terajšou vládou a preto nebude vedieť vykonávať svoju funkciu riadne a nezávisle,” upozorňuje Melicher

0 icon

Bratislava 22. septembra 2021 (HSP/Foto:Facebook)   Včera nastúpil do svojej funkcie nový policajný prezident Štefan Hamran. Ako prvý poctil rozhovorom denník N, v ktorom sa vyjadril, že bude bojovať proti mafii. Nad týmto výrokom sa pozastavil mladý sociálny demokrat a perspektívna posila strany Smer-SD Igor Melicher Štefana Hamrana do funkcie vymenoval minister…

Spor o predaj ponoriek Austrálii nesmie podľa šéfa aliancie viesť k pretrvávajúcemu rozkolu

0 icon

New York 22. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/AP-John Minchillo)   Členovia Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) sa musia sústrediť na „širší obraz“ a nesmú dovoliť, aby spor Francúzska s USA a Veľkou Britániou viedol k pretrvávajúcemu rozkolu. V súvislosti s roztržkou o predaj ponoriek Austrálii to v utorkovom rozhovore pre agentúru The Associated…

Matovič: Komisia už pripravila asi 10 riešení, ktoré pomôžu spravodlivosti

0 icon

Bratislava 22. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Odborná skupina, pracujúca na riešeniach, ktoré majú pomôcť obnoviť dôveru v právny štát, má už pripravených asi desať riešení. Pred rokovaním vlády to oznámil minister financií a líder OĽANO Igor Matovič Zopakoval, že debata o riešeniach, ktoré odstránia pochybnosti o spravodlivosti trestnoprávnych procesov…

V Michalovskom okrese prišiel pri dopravnej nehode 47-ročný muž o život

0 icon

Veľké Kapušany 22. septembra 2021 (TASR/HSP/Foto:Facebook/Polícia SR - Košický kraj)   K tragickej dopravnej nehode došlo v utorok (21. 9.) večer na ceste medzi mestom Veľké Kapušany a obcou Vojany v Michalovskom okrese. O život pri nej prišiel 47-ročný vodič, informovala TASR košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová "Podľa doterajších…

Čoskoro sa môžem vrátiť do FC Santos, vtipkoval Pelé pri bicyklovaní v nemocnici

0 icon

Bratislava 22. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Bikas Das)   Brazílsky futbalový kráľ Pelé je stále v nemocnici v brazílskom Sao Paule, kde sa zotavuje z chirurgického zákroku, počas ktorého mu z pravej steny hrubého čreva odstránili nádor. Čulý osemdesiatnik takmer každý deň posiela do sveta správy o tom, že sa má dobre…

“A je to tu – odhalili ma!,” smeje sa z policajného „odhalenia storočia” Juraj Mesík

0 icon

Bratislava 22. septembra 2021 (HSP/Foto:Facebook, Facebook-Hoaxy a podvody-Polícia SR)   Včera popoludní zverejnila policajná stránka Hoaxy a podvody odhalenie storočia. Juraj Mesík údajne propaguje očkovanie. K tomuto bombastickému titulku sa vyjadril aj samotný hlavný aktér. Zobral to s humorom. „Ja je to tu – odhalili ma!,“ napísal Facebookova stránka Hoaxy a podvody – Polícia…

Premiér zdôraznil dôležitosť úcty voči profesii novinárov

0 icon

Bratislava 22. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Je dôležité, aby sa zvyšoval rešpekt a úcta voči profesii novinárov, aby mohli robiť svoju profesiu bezpečne a plnohodnotne. Pred dnešným rokovaním vlády to povedal premiér Eduard Heger (OĽaNO) „Riešenie problému ochrany novinárov je v dvoch rovinách. Jednak o zmene legislatívy, ktorú sme…

Slovenská ženská hliadka 3x K1 bronzová, zlato pre Britky

0 icon

Bratislava 22. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Michal Svítok)   Slovensko vybojovalo medailu hneď v prvej súťaži na majstrovstvách sveta v slalome a šprinte na divokej vode v bratislavskom Čunove. Je bronzová a postarala sa o ňu hliadka kajakárok v 3x K1 v zložení Eliška Mintálová, Jana Dukátová a Soňa Stanovská. V konkurencii…

Na Slovensku pribudlo 1180 prípadov nákazy novým koronavírusom a 9 obetí

0 icon

Bratislava 22. septembra 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Maya Alleruzzo)   Prostredníctvom 10.898 vykonaných RT-PCR testov odhalili na Slovensku v utorok (21. 9.)  1180 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudlo deväť obetí Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) na internetovej stránke covid-19.nczisk.sk. "Za uplynulý deň pribudlo 1180 pozitívne testovaných ľudí formou PCR testov,…

Zrušenie obmedzení pre cestujúcich z Únie do USA považuje štátny tajomník za dobrú správu

0 icon

Bratislava 22. septembra 2021 (SITA/HSP/Foto:SITA/Úrad vlády SR)   Štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus (SaS) považuje za dobré, že Spojené štáty americké od novembra zrušia obmedzenia pre zaočkovaných cestujúcich z Európskej únie (EÚ). Klus to v utorok uviedol vo svojom profile na sociálnej sieti „Po tom, čo EÚ po dlhšom…

Podkasty

Video Podcast

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Podkast Konrád verí v postup, podľa Daňa je tím dobre poskladaný

  Bratislava 23. augusta 2021 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR/SZĽH-Andrej Galica)   Už iba tri dni delia slovenských hokejových reprezentantov od úvodného duelu na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave, na ktorom budú bojovať o miestenku na ZOH 2022 do Pekingu. Z kvalifikačnej D-skupiny postúpi len víťaz, takže v konkurencii Rakúska, Poľska a Bielor Nice 23. augusta 2021...

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Andrej Sablič

Ako merať spoločenskú hlúposť?

0icon

Na to je potrebné použiť peniaze. Je to síce najhlúpejší nástroj na meranie, aký ľudstvo vymyslelo, ale pre tento účel je ideálny. Potom už stačí iba poznať hodnotu majetku najbohatšieho člena spoločnosti a najchudobnejšieho a tento rozdiel je presná hodnota spoločenskej hlúposti národa či sveta. Zároveň táto hodnota ukazuje o…

Erik Majercak

Ako riešiť problémy vo vzťahoch muž a žena. Ako predchádzať likvidácii vlastnej rodiny, manželstva, ako zabrániť vlastnej životnej katastrofe.

0icon

Čo robiť, aby sa katastrofa nestala? Ako zistiť pravdu vo vzťahu? Pre tých, čo majú majú problémy, čo ich nechcú mať, čo chcú vzťah zlepšiť, pre podpapučníkov aj tých čo do vzťahu len idú vhupnúť. V dnešnom svete extrémne ťažká téma a jedna z najpodstatnejších v živote. Pokračovanie videoblogu Ako…

Pavel Jacz

Remišová: „Samozrejme, že to viem. DPH je 21%.“ Hotová úžasnosť!

0icon

Televízia Markíza nám v relácii Na telo s účasťou Veroniky opäť ponúkla zábavný programový bonbónik Kabaret Remišová. Možno by výstižnejší názov relácie pri účasti bojovnej buldočky bolo lepšiezmeniť na názov Na uterák! Po dlhšom čase som sa opäť zabával na tom, že naša sladká Veronika zo zásady neodpovedá priamo na…

Marián Tkáč

Na okraj Františkovej návštevy – 3. časť: Čo sme počuli a čo nie?

0icon

Posol z Ríma sa stretol so všeobecným nadšením médií, skoro ako tzv. pandémia. Návštevu pápeža Františka považujú takmer všetci naši europoslanci za prínosnú a výnimočnú. Hlava katolíckej cirkvi podľa nich ukázala, že Slovensko nie je bezvýznamnou krajinou v srdci Európy, a zviditeľnila spoločenské témy, ktoré politici prehliadajú. Na počudovanie sa…

Ivan Holek

Medzi ľudstvom a rajom stojí Posolstvo Syna Človeka!

0icon

„Keď raz príde Syn Človeka ...“, hovoril často výstražne Kristus. A dobre si všimnime, že na mnohých miestach v evanjeliách spomína príchod Syna Človeka v tretej osobe, ako keď hovoríme o niekom inom. Ježiš o ňom v skutočnosti nikdy nehovoril v prvej osobe, ako o sebe samom napríklad slovami: „Keď…

TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Dunkerque a 2. svetová vojna (3. časť)

0 icon

Pokračujeme treťou časťou článku o francúzskom meste Dunkerque, ktorý bol roky roky, vďaka svojej strategickej polohe, zmietaný rôznymi vojnami či väčšími a menšími bitkami. Trvalo tri dni, kým francúzskemu veliteľovi generálovi Mauricemu Gamelinovi došlo, ako vážna situácia vôbec je. Nielen že sa Nemecko chystalo napadnúť Paríž, ale britské a francúzske…

5 miest na svete, kde je zákaz fotografovania

0 icon

Dovolenka je dlho očakávaný (zvyčajne rok ťažkej práce) čas cestovania a voľného času. Počas tejto doby by sme si mali zanechať čo najviac spomienok a samozrejme k tomu patria aj fotografie. Avšak v niektorých krajinách platia určité zákony. Medzi ne patrí aj napríklad zákaz fotografovania. Ten sa vzťahuje na ľudí,…

20 ľudí našlo svojho dvojníka v múzeu. Nemohli uveriť vlastným očiam

0 icon

Obľúbená webová stránka Boredpanda zhromaždila týchto 20 fotografií, na ktorých môžeš vidieť obyčajných ľudí, spoločne so svojimi neobyčajnými dvojníkmi. Zbytočne ti to budeme opisovať, tú podobu musíš jednoducho vidieť. Tomu sa teda povie poriadna náhoda! Tvárou tvár v múzeu

Ako vyzerali najznámejšie produkty kedysi?

0 icon

Dnes sa nájde zrejme minimálne množstvo ľudí, ktorí nevedia ako vyzerá zariadenie od Applu alebo Samsungu. Avšak tieto ale aj ostatné značky a ich produkty vyzerali kedysi úplne inak. Dnes si preto ukážeme, ako vyzerali kedysi tie najznámejšie produkty. A takto vyzerali najznámejšie produkty kedysi: Prvý počítač Apple 1

Toto sú krajiny s najvyšším priemerným IQ. Je medzi nimi aj Slovensko?

0 icon

Premýšľal si niekedy o tom, aká inteligentná je naša krajina v porovnaní so zvyškom sveta? Mnoho ľudí sa túto  otázku pýta a počas mnohých rokov sa uskutočnilo hneď niekoľko prieskumov priemerného IQ. Jeden z najnovších a najkomplexnejších výskumov IQ vykonal v roku 2016 štatistický výskumný ústav Statistic Brain Research Institute, medzinárodný vzdelávací…

Armádny Magazín

Lapin: "Aj keď do útoku pôjdu tisíce Talibancov, ich sily budú zničené za menej ako hodinu"

0 icon

Rusko, 22.september 2021 (AM) – Vedúci dočasnej vlády Afganistanu Mullah Mohammad Hasan Akhund, vymenovaný radikálnym Talibanom, má v Kábule stretnutie so zástupcami Ruska, Číny a Pakistanu. Oznámila to 21. septembra agentúra TASS s odvolaním sa na twitterovú stránku predstaviteľa radikálov Ahmadullaha Muttakiho.   K správe sú pripojené fotog

Irán a Azerbajdžan uviedli armády do plnej pohotovosti. Video

0 icon

Irán, 22.september 2021 (AM) – Sťahovanie iránskej vojenskej techniky a ťažkých zbraní do oblastí hraničiacich s Azerbajdžanom hrozí potenciálnym ozbrojeným konfliktom.   https://twitter.com/i/status/1439872195052793862   Podľa dostupných informácií potom, čo iránske jednotky začali vykonávať vojenské manévre pomocou tanko

Ján Čarnogurský odkazuje všetkým Rusom: "Nemôžete si byť istí spravodlivosťou krajín Európskej únie"

0 icon

Slovensko, 22.september 2021 (AM) – Bývalý predseda vlády Slovenska hodnotil zadržanie ruského občana Alexandra Frančhettiho v Českej republike na žiadosť Ukrajiny. Expremiér a bývalý šéf Ministerstva spravodlivosti Slovenska, vedúci Koordinačnej rady medzinárodného združenia „Priatelia Krymu“ Ján Čarnogurský sa vyjadril k zadržaniu občana Ruska Alexander Franch

Alexander Rogers: Ako USA zhodili Francúzsko (dvakrát)

0 icon

Ukrajina, 22.september 2021 (AM) – Pred niekoľkými dňami britský premiér Boris Johnson, austrálsky premiér Scott Morrison a americký prezident Joe Biden oznámili vytvorenie nového partnerstva obrany a bezpečnosti AUKUS.   Čo je na tom tak skvelé? Po prvé, táto aliancia, na rozdiel od NATO, ktoré bolo vytvorené proti ZSSR a v posled

Čo by mali kontinentálni Európania vedieť o rodiacom sa pakte?

0 icon

Rusko, 22.september 2021 (AM) – Prvoplánoví európski politici sa vyjadrujú o konaní trojstranného bezpečnostného paktu (Austrálie, V. Británie a USA) len ako o „biznis“ projekte, ktorý vraj urazil Francúzsko a neopodstatnene rozdeľuje Západ.   Čo je však v druhom pláne tohto projektu? To, že priamo pred očami sa nám tvorí fenomén 21. storočia, vznik etnickej koalí

Svetlo sveta

Pastiersky list KBS pri príležitosti návštevy pápeža Františka na Slovensku

0 icon

Pri príležitosti blížiacej sa návštevy Svätého Otca na Slovensku prinášame pastiersky list slovenských biskupov. List prinášame v plnom znení. _______ Drahí bratia a sestry, viac ako rok je naša spoločnosť poznačená pandémiou, ktorá priniesla strach do všetkých oblastí života. Akosi podvedome sme si hovorili: kedy už konečne príde nejaká dobrá správa;…

Biskupi rozhodli o zrušení dišpenzu od povinnosti účasti na bohoslužbách

0 icon

Na 99. plenárnom zasadaní KBS v Badíne sa v dňoch 15. a 16. júna 2021 zúčastnili všetci slovenskí katolícki biskupi, členovia KBS. V rámci zasadania zvolili na nasledujúce obdobie 5 rokov generálneho sekretára KBS. Stal sa ním banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. Za predsedu Liturgickej komisie bol zvolený rožňavský biskup Mons.…

Ako dlho je po prijatí Eucharistie prítomný Kristus v človeku?

0 icon

Eucharistia je najväčším pokladom Katolíckej Cirkvi. Ježiš pod spôsobom chleba je prítomný v Eucharistii a to svojím telom, dušou a božstvom. Prítomnosť Krista v Eucharistii nekončí v momente nášho prijatia, ale pretrváva do chvíle, kedy sa rozpustí posledná čiastočka konsekrovaného chleba. Ako príklad si môžeme uviesť príhodu zo života svätého…

Sv. Ján Nepomucký – mučeník spovedného tajomstva

0 icon

Ján z Pomuku sa narodil niekedy okolo roku 1340, v dedinke Pomuk.  Na mieste, kde dnes stojí barokový kostol sv. Jána Nepomuckého, stál podľa ústneho podania domček, kde sa Ján narodil. O jeho vzdelaní je málo známe. S istotou vieme, že študoval na pražskej univerzite. Vieme, že od roku 1369…

Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov

0 icon

The post Medzinárodný modlitbový deň k úcte Panny Márii Matky všetkých národov appeared first on Svetlo Sveta.

FOTO DŇA

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali