Maximalizácia ziskov vs. zdravie. Na čo Pfizer míňa viac peňazí, ak nie na vývoj nových liekov?

Bratislava 15. augusta 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Mark Lennihan,Pixabay)

 

Farmaceutické spoločnosti ako Pfizer a BioNTech dosahujú počas pandémie rekordné zisky. Pfizer v súčasnosti generuje takmer polovicu svojich tržieb s očkovaním proti Covid. Výdavky na reklamu sú vyššie ako výdavky na výskum a vývoj. Je známe množstvo prípadov, kedy sa nepoužiteľné lieky napriek výrazným vedľajším účinkom nestiahli z trhu

logo Pfizeru
Na snímke logo Pfizeru

Kótované spoločnosti  na burze môžu prežiť len vtedy, ak budú neustále vytvárať vysoké a dlhodobo rastúce zisky. Keď klesnú zisky, cena akcií klesá. Potom hrozí prevzatie spoločnosti alebo reštrukturalizácia prostredníctvom znižovania počtu zamestnancov, znižovania nákladov, zatvárania závodov atď. Pokles alebo dokonca žiadne zisky ohrozujú existenciu spoločností kótovaných na burze. Životnosť kótovaných spoločností  teda spočíva vo vytváraní neustále vysokých a dlhodobo rastúcich ziskov.

To platí aj pre kótované farmaceutické spoločnosti. Musia urobiť všetko pre to, aby neustále maximalizovali svoje zisky. Čo by sa teda najhoršie mohlo stať farmaceutickým spoločnostiam, ktoré musia maximalizovať svoje zisky? Že by na planéte žili len prirodzene zdraví ľudia s prirodzenou imunitou a bez strachu. Preto budemeteraz skúmať, do akej miery sú vo farmaceutických spoločnostiach konflikty záujmov medzi maximalizáciou zisku a zdravím.

 

Polročné výsledky spoločnosti Pfizer

Spoločnosť Pfizer zverejnila 28. júla 2022údaje za druhý štvrťrok 2022. Údaje spoločnosti Pfizer sú obzvlášť zaujímavé, pretože americká farmaceutická spoločnosť vyvinula a predáva vakcínu Covid Comirnaty spolu s BioNTech. Comirnaty je najbežnejšie používaná koronavírusová vakcína v Nemecku: do konca mája 2022 bolo v Nemecku oficiálne vykonaných celkovo približne 180 miliónov očkovaní proti koronavírusu (Covid-19). Z toho 132,6 milióna bolo od BioNTech/Pfizer, teda asi 74 percent. Hrubá zisková marža je rozdelená medzi spoločnosti v pomere 50/50.

Spoločnosť Pfizer vygenerovala za prvý polrok 2022 príjem pred zdanením vo výške 20,5 miliardy USD (+62 % medziročne) pri tržbách 53,4 miliardy USD (nárast o 60 percent v porovnaní s prvým polrokom 2021). Zisk po zdanení bol 17,8 miliardy (+70 % medziročne). Vakcíny, prevažne Comirnaty, predstavovali 25,3 miliardy dolárov alebo 47 percent tržieb. Takže takmer polovica tržieb spoločnosti Pfizer v súčasnosti pochádza z očkovania proti Covidu. Za celý rok sa uvádza, že viac ako 50 percent tržieb skupiny pochádza z produktov proti covidu (32 percent od Comirnaty a 22 percent od lieku Paxlovid). V prvej polovici roka Pfizer minul 5,6 miliardy na marketing, informácie a administratívu (Sell, Information and Administration, alebo SI&A) a 5,1 miliardy na výskum a vývoj (R&D).

 

Záujmy pacienta verzus akcionár

Oficiálna stratégia  Pfizeru znie: „to bring value to our patients and shareholders“(prinášať hodnotu našim pacientom a akcionárom). Človek by si myslel, že tým pádom výdavky na výskum a vývoj nových liekov budú hrať veľmi dominantnú úlohu. Pretože len dnešné výdavky na výskum a vývoj môžu zajtra priniesť užitočné preparáty. Zaujímavé však je že to tak nie je. V prvých šiestich mesiacoch roku 2022 tvorili výdavky na výskum a vývoj menej ako 10 percent tržieb. Na celý rok je naplánovaných takmer 12 miliárd výskumu a vývoja, čo predstavuje takmer 12 percent tržieb. Čistý zisk (zisk po zdanení) bol v prvom polroku triapolkrát vyšší ako výdavky na výskum a vývoj. Za celý rok Pfizer odhaduje čistý príjem asi trikrát vyšší ako investície do nových liekov: malo by ísť o 35 miliárd dolárov, teda 35 percent z tržieb. To je zďaleka najväčší zisk, aký kedy spoločnosť Pfizer dosiahla.

O takých ziskoch a hlavne takých ziskových maržiach (zisk po zdanení 35 percent z tržieb) môžu iné firmy len snívať. Vakcíny Covid, ktoré sú do značnej miery zodpovedné za skok v predaji a ziskoch v rokoch 2021 a 2022, sa zdajú byť mimoriadne lukratívne. Odráža sa to aj na cene akcií spoločnosti Pfizer, ktorá v roku 2021, keď sa očkovanie rozbehlo naplno, urobila veľký ekonomický skok. V tejto súvislosti by sa dalo položiť otázku, kto a akými argumentmi určuje ceny očkovacích prípravkov. V každom prípade sa nezdá, že Pfizer/BioNTech má pri týchto rokovaniach ťahá za kratší koniec.

Z hľadiska poslania spoločnosti „vytvárať hodnotu pre pacientov a akcionárov“ mali akcionári v prvom polroku jednoznačne lepšie karty ako pacienti či verejný sektor. Tak to bolo aj posledných päť rokov. Zisky boli vždy výrazne vyššie ako investície do výskumu a vývoja. Zdá sa, že spoločnosti záleží oveľa viac na akcionároch ako na pacientoch.

Môžete to vidieť v iných číslach. V prvej polovici roka spoločnosť Pfizer vyplatila 4,5 miliardy dolárov na dividendách a minula 2 miliardy dolárov na spätné odkúpenie akcií. Takže akcionári dostali čistú výplatu 6,5 miliardy dolárov. To je výrazne viac ako celkové výdavky na výskum a vývoj (5,1 miliardy USD) počas tohto obdobia.

 

Viac reklamy alebo viac výskumu?

Pfizer tiež vynakladá viac peňazí na marketing, informácie a administratívu (SI&A) ako na výskum nových liekov. Vo všeobecnosti to tak bolo posledných päť rokov. Čísla, žiaľ, neukazujú, koľko sa skutočne míňa na reklamu a predaj a koľko na administratívu. Pohľad do histórie ukazuje, že najväčšiu časť možno pripísať marketingu.

Tieto čísla vedú k zásadnej otázke konfliktu záujmov farmaceutických spoločností medzi ziskom a zdravím. Čo sa stane, keď si farmaceutické spoločnosti budú musieť vybrať medzi ziskom a zdravím? Poďme sa pozrieť do nedávnej ekonomickej histórie.

 

Zisk alebo zdravie?

Určitú pozornosť vzbudil prípad „Paroxetínu“, detského antidepresíva od GlaxoSmithKline (GSK) z roku 2004. GSK z interných štúdií vedel, že liek paroxetín nemá žiadny prínos pri liečbe depresie u detí. Podľa interného dokumentu GSK :„by bolo komerčne neprijateľné zverejniť poznámku o neúčinnosti lieku, pretože by to podkopalo profil paroxetínu.“ Veď kto dá svojmu dieťaťu liek, o ktorom výrobca hovorí, že je neúčinný? Avšak rok po tomto internom oznámení bol Paroxetín predpísaný deťom len v Spojenom kráľovstve 32 000-krát. Ani v celkovo deviatich ďalších štúdiách v nasledujúcich rokoch GSK nedokázala určiť žiadnu účinnosť lieku u detí.

Paroxetín nielenže nemal žiadny účinok pri liečbe depresie, ale mal aj znepokojujúce vedľajšie účinky, najmä zvýšený počet samovrážd, o čom GSK vedela prostredníctvom interných štúdií, ale nezverejnilato: „GSK vedela, že liek sa predpisuje deťom a vedeli o riziku, ale rozhodol sa nezdieľať tieto informácie.”

Dánsky lekársky výskumník Peter Gøtzsche oznámil podobnú vec o lieku Pfizer celecoxib, ktorý podľa neho spôsobil oveľa viac škody ako úžitku a vyžiadal si mnoho životov. Ako napísal vo svojej rozsiahlej knihe z roku 2013, „Pfizer naďalej chránil svoj produkt a nie životy pacientov.“

Paroxetín a celekoxib boli určite obzvlášť zlé prípady. Mnohí nezávislí výskumníci, ktorí študujú zdravotnícky priemysel, však dospeli k záveru, že zisky sú zvyčajne najvyššou prioritou farmaceutických spoločností a že (takmer) všetko sa robí pre maximalizáciu zisku.

 

Zisky a farmaceutický výskum

Ako napísala Marcia Angell vo svojej knihe z roku 2004 Pravda o farmaceutických spoločnostiach. Ako nás klamú a čo s tým robiť: „Bola som svedkom niečoho neslýchaného, spoločnosti časom získali kontrolu nad vykonávaním výskumu, keď som prvýkrát začal s časopisom. Cieľom bolo vždy aby produkty spoločnosti vyzerali dobre.To okrem iného viedlo k priemyselnej orientácii v medicínskom výskume– teda práve tam, kde takáto orientácia nemá miesto.“

Pokračuje: „Preto teraz klinické skúšky plánuje farmaceutický priemysel a vedci ich vykonávajú ako čisto prácu na objednávku. Je jedno, či sa skúšky konajú vo fakultných nemocniciach alebo v ambulanciách. Financujúca spoločnosť si údaje necháva pre seba a v štúdiách, do ktorých sú zapojené viaceré inštitúcie, v určitých prípadoch dokonca ani samotní vedci nemusia vidieť všetky údaje. Odborne sa to nazýva Publication-Bias.“– publikačná zaujatosť, jednostranné zverejňovanie štúdií na podporu zisku.

vedec
Ilustračné foto

Marcia Angell nie je len tak hocikto. Do roku 2000 bola šéfredaktorkou New England Journal of Medicine, jedného z najvýznamnejších lekárskych časopisov na svete, kde pôsobila 20 rokov.

K podobnému záveru prišiel aj britský lekár Ben Goldacre: „To znamená, že dôkazy, na ktorých sú založené naše lekárske rozhodnutia, sú systematicky falšované, aby sa vyzdvihli výhody používaných liekov. Toto je vedecké pochybenie vo veľkom rozsahu, na medzinárodnej úrovni.“

 

Zisky a marketing

Výdavky farmaceutického priemyslu na reklamu sú prekvapivo vysoké. V novodobej histórii boli zvyčajne výrazne vyššie ako investície do výskumu a vývoja nových liekov. Ben Goldacre vo svojej obsiahlej, dobre preskúmanej knihe vydanej v roku 2012 uzatvára: „Štvrtina farmaceutických výdavkov ide na marketing, dvakrát toľko ako na výskum a vývoj, a peniaze na to poskytujeme prostredníctvom našich liekov. V cene liekov platíme ohromnú prirážku 25%, aby sa mohli minúť miliardy eur ročne na výrobu látok, ktoré zámerne mätú lekárov a podkopávajú medicínu založenú na dôkazoch.“

Späť k úvodnej otázke: Čo sa stane, ak dôjde ku konfliktu záujmov medzi maximalizáciou zisku a zdravím v kótovaných farmaceutických spoločnostiach? Lekársky výskumník Peter Gøtzsche, dlhoročný riaditeľ Nordic Cochrane Center a profesor dizajnu a analýzy klinického výskumu na Univerzite v Kodani, dal v roku 2013 nasledujúcu odpoveď: „Keď sa ma novinári pýtajú, čo si myslím o etických štandardoch farmaceutického priemyslu , často odpoviem jedným vtipom, alebo poviem, že nemám odpoveď, lebo neviem posúdiť niečo čo neexistuje. Jediným štandardom v tomto odvetví sú peniaze a hodnota človeka závisí od toho, koľko peňazí prinesie.“

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

PODKASTY

 Odoberať kanál

NAJČÍTANEJŠIE

VYBRALI SME

Slováci spadli do piateho koša, najnižšie od roku 1994

0 icon

Bratislava 27. septembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Slovenská futbalová reprezentácia bude pri žrebe kvalifikácie na EURO 2024 figurovať v piatom výkonnostnom koši. Nízke nasadenie je dôsledkom nevýrazných výkonov slovenských futbalistov v tomto ročníku Ligy národov. V 3. skupine C-divízie si pripísali len dve víťazstvá a obsadili tretie miesto za Kazachstanom…

Liberálne média si pripravujú novú politickú alternatívu. Kádre, ktoré dosiaľ vytiahli, sú číre zúfalstvo

0 icon

Bratislava 27. septembra 2022 (HSP/Foto: TASR/AP-Valentyn Ogirenko, Jakub Kotian SITA-Ľudovít Vaniher, Facebook)   Podľa prieskumu agentúry Ipsos pre Denník N sú na Slovensku najdôveryhodnejšími politikmi Zuzana Čaputová a predseda Hlasu SD Peter Pelegrini. Čaputovej dôveruje 43,6 % opýtaných (z toho 20,3 % rozhodne), Pellegrinimu 34,4 %. Ficove (Smer SD) percentá…

Mikulcova vizitka: Česko dočasne zavedie kontroly na hraniciach so Slovenskom kvôli nelegálnym migrantom

0 icon

Bratislava 27. septembra 2022 AKTUALIZOVANÉ (HSP/TASR/Foto: TASR/DPA-Armin Weigel, Dano Veselský, Martin Baumann, Jaroslav Novák,   Česká vláda rozhodla o dočasnom zavedení kontrol na hranici so Slovenskom. Dôvodom je prílev nelegálnych migrantov kvôli nelegálnej migrácii najmä zo Sýrie. "Opatrenie bude platiť od štvrtku," povedal predseda českej vlády Petr Fiala a minister…

Una vittoria storica: Talianskí voliči sa vzbúrili technokratom, ktorí viedli krajinu do záhuby!

0 icon

Rím 27. septembra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Valentina Stefanelli)   "Una vittoria storica" - historické víťazstvo. Takto reagovala internetová stránka jedného z hlavných talianskych denníkov Corriere della Sera na výsledky prieskumov zverejnené po ukončení hlasovania v nedeľu večer v talianskych parlamentných voľbách Pravicová koalícia pod vedením Giorgii Meloniovej získala podľa prognóz 40 -…

Hrana možností

0 icon

Praha 27. septembra 2022 (HSP/vidlakovyky/Foto:Facebook)   Ve svém včerejším článku jsem tvrdil, že volby byly vítězství. Sice ne takové, jak všichni čekali, ale vítězství to bylo. Pětikolka takřka všude oslabila, ANO takřka všude posílilo, takřka všude se do zastupitelstev dostala SPD a takřka všude bojují o senát kandidáti ANO proti…

Líder rebríčka Carlsen obvinil 19-ročného Niemanna z podvádzania

0 icon

Oslo 27. septembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Lukáš Gálik)   Líder svetového rebríčka šachistov Nór Magnus Carlsen obvinil Američana Hansa Niemanna z podvádzania počas ich vzájomného zápasu na turnaji Sinquefield Cup v americkom St. Louis. Devätnásťročný mladík nad ním podľa neho nezvíťazil čestne Carlsen naznačil, že v blízkej budúcnosti poskytne viac informácií o…

Heredoš hovorí o netransparentnosti Kusého kampane, ten to odmieta

0 icon

Bratislava 27. septembra 2022 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Kandidát na primátora Bratislavy v tohtoročných jesenných komunálnych voľbách Miroslav Heredoš vyzval jedného zo svojich súperov Rudolfa Kusého, aby ozrejmil financovanie svojej kampane. Považuje ju totiž za netransparentnú. Kusý jeho tvrdenia odmieta "Chceme vedieť, odkiaľ pán Kusý zobral sumu na financovanie kampane, ktorá stojí…

Potýčka medzi poslankyňami má dohru. Padol návrh, aby Cigániková skončila na čele parlamentného výboru. Reaguje aj Tabák

0 icon

Bratislava 27. septembra 2022 (HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   Na čele parlamentného výboru by nemala stáť žena, čo v noci vymetá bary a bije sa tam, vyhlásil poslanec Tomáš Taraba (Život-NS). Reagoval tak na potýčku medzi poslankyňami Janou Bittó Cigánikovou (SaS) a Romanou Tabák (Sme rodina) Pripomeňme, že minulý týždeň…

Ľuboš Blaha upozorňuje na politicky motivovanú šikanu známeho českého diplomata a politológa Petra Druláka

0 icon

Bratislava 27. september 2022 (Foto:   Na nedôstojné prenasledovanie a šikanu českého diplomata a politológa Petra Druláka upozornil vo svojom statuse na sociálnej sieti Ľuboš Blaha. Bývalý veľvyslanec ČR vo Francúzsku Petr Drulák čelí pokusom o dehonestáciu a výpoveď z Ústavu medzinárodných vzťahov, nakoľko liberálnym kruhom sa nepáčia jeho názory, ktoré údajne nahrávajú ruskej…

Prezidentka vystúpi so správou o stave republiky v októbri. Možno by stačilo povedať len: Od deviatich k piatim

0 icon

Bratislava 27. septembra 2022 (HSP/Foto: TASR-Jakub Kotian)   Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová vystúpi s tohtoročnou správou o stave republiky na októbrovej schôdzi NR SR. Informoval o tom dnes jej hovorca Martin Strižinec. Minuloročnú správu o stave republiky predniesla Čaputová v parlamente 28. septembra 2021 Hneď v úvode minuloročnej správy sa…

NAJNOVŠIE

BLOG

Boris Mesár

Referendum v republikách : už po 4 dňoch sú referendá právoplatné . 

0icon

Ako viete dnes je posledný deň na absolvovanie referenda v DĽR, LĽR ako aj v Záporožskej a Chersonskej oblasti . No už po štyroch dňoch v každej s republík hlasovalo viac ako 50 % oprávnených voličov . Tu je stručný prehľad : DĽR :Takmer 1,5 milióna ľudí hlasovalo v DNR počas štyroch dní…

Milan Šupa

Odhaľovanie tajomstiev astrálneho sveta

0icon

Žijeme v dobe súdu a očisty zeme, kedy by ľudia nemali mať nijaké duchovné tajomstva. Naopak, mali by byť plne duchovne vedomí, aby mohli vedome kráčať k Svetlu a jeho cestami. Aby pri tom dokázali vedome využiť všetky pomoci, ktoré sa im ponúkajú.

Gustáv Murín

Výtvor žltej tlače - Matovič

0icon

Je to bizarné! Naša žltá tlač v cudzích službách (SME-čko, denník N-ádor, týždeň, aktuality.sk a v počiatkoch aj Trend) vypustili džina z fľaše – teda Matoviča z psychiatrie – a teraz by ho radi natlačili späť. Ale nejde to. Vydláždili mu cestu k moci vopred absurdne vykonštruovaným obvinením, že Ficova vlád

Slavěna Vorobelová

Pomajdanová excelencia predčasné voľby asi nedovolí

0icon

Dnes (25.9.2022) sa konajú v Taliansku predčasné parlamentné voľby. Nejdem sa teraz zaoberať tým, čo vyvolalo v Taliansku predčasné parlamentné voľby, ale chcem len poukázať na to, že predčasné voľby sú vo vyspelých demokraciách úplne štandardné (teda, ak Taliansko spĺňa túto euroatlantickú definíciu). U nás sme už tiež mali dočinenia…

Pavel Pakoš

Moc pápeža nad Cirkvou je „neobmedzená“ ?

0icon

Kardinál Gerhard Ludwig Müller v novom rozhovore prezradil , že počas diskusií na nedávnom stretnutí kolégia kardinálov v Ríme, ktoré sa konalo 29. – 30. augusta, novovymenovaný kardinál a kľúčový pápežský poradca naznačil, že moc pápeža nad Cirkvou je „neobmedzená“. Müller uviedol, že kardinál Gianfranco Ghirlanda, SJ, kanonick&yacut

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

FOTO DŇA

Volavka hľadá potravu neďaleko kvitnúcich ľalií na okraji indického Gauhátí v štáte Assám

Autor: TASR/AP-Anupam Nath

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali

Vybrali sme

Slováci spadli do piateho koša, najnižšie od roku 1994

0 icon

Bratislava 27. septembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)   Slovenská futbalová reprezentácia bude pri žrebe kvalifikácie na EURO 2024 figurovať v piatom výkonnostnom koši. Nízke nasadenie je dôsledkom nevýrazných výkonov slovenských futbalistov v tomto ročníku Ligy národov. V 3. skupine C-divízie si pripísali len dve víťazstvá a obsadili tretie miesto za Kazachstanom…

Liberálne média si pripravujú novú politickú alternatívu. Kádre, ktoré dosiaľ vytiahli, sú číre zúfalstvo

0 icon

Bratislava 27. septembra 2022 (HSP/Foto: TASR/AP-Valentyn Ogirenko, Jakub Kotian SITA-Ľudovít Vaniher, Facebook)   Podľa prieskumu agentúry Ipsos pre Denník N sú na Slovensku najdôveryhodnejšími politikmi Zuzana Čaputová a predseda Hlasu SD Peter Pelegrini. Čaputovej dôveruje 43,6 % opýtaných (z toho 20,3 % rozhodne), Pellegrinimu 34,4 %. Ficove (Smer SD) percentá…

Mikulcova vizitka: Česko dočasne zavedie kontroly na hraniciach so Slovenskom kvôli nelegálnym migrantom

0 icon

Bratislava 27. septembra 2022 AKTUALIZOVANÉ (HSP/TASR/Foto: TASR/DPA-Armin Weigel, Dano Veselský, Martin Baumann, Jaroslav Novák,   Česká vláda rozhodla o dočasnom zavedení kontrol na hranici so Slovenskom. Dôvodom je prílev nelegálnych migrantov kvôli nelegálnej migrácii najmä zo Sýrie. "Opatrenie bude platiť od štvrtku," povedal predseda českej vlády Petr Fiala a minister…

Una vittoria storica: Talianskí voliči sa vzbúrili technokratom, ktorí viedli krajinu do záhuby!

0 icon

Rím 27. septembra 2022 (HSP/Foto:TASR/AP-Valentina Stefanelli)   "Una vittoria storica" - historické víťazstvo. Takto reagovala internetová stránka jedného z hlavných talianskych denníkov Corriere della Sera na výsledky prieskumov zverejnené po ukončení hlasovania v nedeľu večer v talianskych parlamentných voľbách Pravicová koalícia pod vedením Giorgii Meloniovej získala podľa prognóz 40 -…

Hrana možností

0 icon

Praha 27. septembra 2022 (HSP/vidlakovyky/Foto:Facebook)   Ve svém včerejším článku jsem tvrdil, že volby byly vítězství. Sice ne takové, jak všichni čekali, ale vítězství to bylo. Pětikolka takřka všude oslabila, ANO takřka všude posílilo, takřka všude se do zastupitelstev dostala SPD a takřka všude bojují o senát kandidáti ANO proti…

Líder rebríčka Carlsen obvinil 19-ročného Niemanna z podvádzania

0 icon

Oslo 27. septembra 2022 (TASR/HSP/Foto:TASR-Lukáš Gálik)   Líder svetového rebríčka šachistov Nór Magnus Carlsen obvinil Američana Hansa Niemanna z podvádzania počas ich vzájomného zápasu na turnaji Sinquefield Cup v americkom St. Louis. Devätnásťročný mladík nad ním podľa neho nezvíťazil čestne Carlsen naznačil, že v blízkej budúcnosti poskytne viac informácií o…

Heredoš hovorí o netransparentnosti Kusého kampane, ten to odmieta

0 icon

Bratislava 27. septembra 2022 (TASR/HSP/Foto:Facebook)   Kandidát na primátora Bratislavy v tohtoročných jesenných komunálnych voľbách Miroslav Heredoš vyzval jedného zo svojich súperov Rudolfa Kusého, aby ozrejmil financovanie svojej kampane. Považuje ju totiž za netransparentnú. Kusý jeho tvrdenia odmieta "Chceme vedieť, odkiaľ pán Kusý zobral sumu na financovanie kampane, ktorá stojí…

Potýčka medzi poslankyňami má dohru. Padol návrh, aby Cigániková skončila na čele parlamentného výboru. Reaguje aj Tabák

0 icon

Bratislava 27. septembra 2022 (HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   Na čele parlamentného výboru by nemala stáť žena, čo v noci vymetá bary a bije sa tam, vyhlásil poslanec Tomáš Taraba (Život-NS). Reagoval tak na potýčku medzi poslankyňami Janou Bittó Cigánikovou (SaS) a Romanou Tabák (Sme rodina) Pripomeňme, že minulý týždeň…

Ľuboš Blaha upozorňuje na politicky motivovanú šikanu známeho českého diplomata a politológa Petra Druláka

0 icon

Bratislava 27. september 2022 (Foto:   Na nedôstojné prenasledovanie a šikanu českého diplomata a politológa Petra Druláka upozornil vo svojom statuse na sociálnej sieti Ľuboš Blaha. Bývalý veľvyslanec ČR vo Francúzsku Petr Drulák čelí pokusom o dehonestáciu a výpoveď z Ústavu medzinárodných vzťahov, nakoľko liberálnym kruhom sa nepáčia jeho názory, ktoré údajne nahrávajú ruskej…

Prezidentka vystúpi so správou o stave republiky v októbri. Možno by stačilo povedať len: Od deviatich k piatim

0 icon

Bratislava 27. septembra 2022 (HSP/Foto: TASR-Jakub Kotian)   Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová vystúpi s tohtoročnou správou o stave republiky na októbrovej schôdzi NR SR. Informoval o tom dnes jej hovorca Martin Strižinec. Minuloročnú správu o stave republiky predniesla Čaputová v parlamente 28. septembra 2021 Hneď v úvode minuloročnej správy sa…

Podkasty

Naši ministri financií – smieme porovnávať neporovnateľné?

icon

Bratislava 8. júla 2022 (HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák) Minister financií je kľúčová pozícia v každej vláde. Slovensko v časoch druhej svetovej vojny bolo hospodársky úspešným štátom. Jeho ekonomiku riadili vzdelaní muži s morálnymi zásadami. Karvaš, Zaťko, Medrický, Pružinský. Vďaka nim prežívalo Slovensko cez vojnu hospodársky zázrak. Ako dôkaz nech poslúži nie všetkým známa vec: z celej Európy...

Aj sudca tvrdí: blokovanie je v rozpore s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva

icon

Bratislava 1. marca 2022 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský) Po tom, čo ho urýchlene schválila Hegerova vláda a ešte v ten deň – v piatok – v noci schválila Národná rada, po podpise Čaputovej vyšiel už v sobotu 26. februára v Zbierke zákonov zákon o niektorých opatreniach v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. A doň sa „vlúdil“ aj text, ktorý umožňuje Národnému bezpečnostnému...

Máme tu zákonné oprávnenie na cenzúru?

icon

Bratislava 27. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Slovenská ústava hovorí v článku 26 odsek 3 jasne: „Cenzúra sa zakazuje.“ Zuzana Čaputová podpísala v sobotu 26. februára zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Ten ešte v piatok stihla schváliť vláda a aj Národná rada SR. Podľa tohto zákona mimoriadnu situáciu bude možné vyhlásiť aj v prípade hromadného...

Kto je večne nespokojný? Nuž, národnostná menšina, najnovšie „komunita“ slovenských Maďarov

icon

Bratislava 26. februára 2022 (HSP/Foto:Pixabay) Naša najväčšia menšina, najnovšie „komunita“, teda slovenskí Maďari, neúnavne dávajú najavo, že sú tu, a že máločo „slovenské“ sa im páči. A aby ich bolo počuť ešte väčšmi, a aby prekonali päť potrebných percent do parlamentu, v septembri 2021 sa formálne zlúčili tri etnické strany a vytvorili Alianciu. Do čela postavili Krisztiána Forróa....

Budeme môcť parkovať ešte na chodníku? Kocúrkovo? Alebo poslanci hlasujú nevediac o čom?

icon

Bratislava 24. februára 2022 (HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar) Ďalší dôkaz, že čo vezme parlament do rúk, to pokazí. Na takej na prvý pohľad banalite, ako je parkovanie na chodníkoch potvrdil, že zákony sa prijímajú narýchlo a bez toho, aby páni poslanci a dámy poslankyne vedeli, čo činia. Že schválili zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý vstúpi do platnosti...

the_ad_group(59762); ?>

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Boris Mesár

Referendum v republikách : už po 4 dňoch sú referendá právoplatné . 

0icon

Ako viete dnes je posledný deň na absolvovanie referenda v DĽR, LĽR ako aj v Záporožskej a Chersonskej oblasti . No už po štyroch dňoch v každej s republík hlasovalo viac ako 50 % oprávnených voličov . Tu je stručný prehľad : DĽR :Takmer 1,5 milióna ľudí hlasovalo v DNR počas štyroch dní…

Milan Šupa

Odhaľovanie tajomstiev astrálneho sveta

0icon

Žijeme v dobe súdu a očisty zeme, kedy by ľudia nemali mať nijaké duchovné tajomstva. Naopak, mali by byť plne duchovne vedomí, aby mohli vedome kráčať k Svetlu a jeho cestami. Aby pri tom dokázali vedome využiť všetky pomoci, ktoré sa im ponúkajú.

Gustáv Murín

Výtvor žltej tlače - Matovič

0icon

Je to bizarné! Naša žltá tlač v cudzích službách (SME-čko, denník N-ádor, týždeň, aktuality.sk a v počiatkoch aj Trend) vypustili džina z fľaše – teda Matoviča z psychiatrie – a teraz by ho radi natlačili späť. Ale nejde to. Vydláždili mu cestu k moci vopred absurdne vykonštruovaným obvinením, že Ficova vlád

Slavěna Vorobelová

Pomajdanová excelencia predčasné voľby asi nedovolí

0icon

Dnes (25.9.2022) sa konajú v Taliansku predčasné parlamentné voľby. Nejdem sa teraz zaoberať tým, čo vyvolalo v Taliansku predčasné parlamentné voľby, ale chcem len poukázať na to, že predčasné voľby sú vo vyspelých demokraciách úplne štandardné (teda, ak Taliansko spĺňa túto euroatlantickú definíciu). U nás sme už tiež mali dočinenia…

Pavel Pakoš

Moc pápeža nad Cirkvou je „neobmedzená“ ?

0icon

Kardinál Gerhard Ludwig Müller v novom rozhovore prezradil , že počas diskusií na nedávnom stretnutí kolégia kardinálov v Ríme, ktoré sa konalo 29. – 30. augusta, novovymenovaný kardinál a kľúčový pápežský poradca naznačil, že moc pápeža nad Cirkvou je „neobmedzená“. Müller uviedol, že kardinál Gianfranco Ghirlanda, SJ, kanonick&yacut

Armádny Magazín

Prioritou bude bezpečnosť Rusov. Špeciálna vojenská operácia na Ukrajine sa po vstupe nových republík stane protiteroristickou

0 icon

Rusko, 27.september 2022 (AM) – Armádnemu generálovi Dmitrijovi Bulgakovovi nemožno vyčítať prácu námestníka ministra obrany Ruskej federácie pre logistiku, domnieva sa vedúci Katedry politológie a sociológie Ruskej ekonomickej univerzity. G.V. Plechanov a Andrey Koškin, expert Asociácie vojenských politológov. Tak okomentoval vyhlásenie Ministerstva obrany Ru

Pouličné nepokoje v Iráne – americká pomsta za dodávku útočných bezpilotných lietadiel Rusku

0 icon

Irán, 27.september 2022 (AM) – Americký poradca pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan 16. júla pre CNN povedal , že USA majú informácie naznačujúce, že Irán sa „pripravuje poskytnúť Rusku niekoľko stoviek bezpilotných

V Záporoží sa rozhodli sformovať tri dobrovoľnícke prápory

0 icon

Zaporožie, 27.september 2022 (AM) – Ozbrojené sily Ruskej federácie pokračujú vo vedení špeciálnej vojenskej operácie, o jej priebehu informoval generálporučík Igor Konašenkov.   V dôsledku masívneho palebného zásahu miesta nasadenia 14. mechanizovanej a 95. výsadkovej útočnej brigády Ozbrojených síl Ukrajiny v obciach Senkovo ​​​​a Červonyj Oskol v

Pripravujú "vlkov" na nacistov? Bývalých čečenských militantov chcú z väzníc vypustiť na Ukrajinu

0 icon

Čečensko, 27.september 2022 (AM) – Neoficiálne zdroje informujú o najnovšom "prekvapení" pre ukrajinských nacistov v podobe vypustenia „vlkov“. Na vykonávanie špeciálnej operácie sa vo väzniciach chystá verbovanie bývalých čečenských bojovníkov.   Podľa zdroja majú bývalí militanti, ktorí bojova

"Nejdú do vojny": Izraelský expert Jakov Kedmi vysvetlil čo vlastne čaká zmobilizovaných Rusov

0 icon

Izrael, 27.september 2022 (AM) – Rusi povolaní v rámci čiastočnej mobilizácie väčšinou nebudú vyslaní na front, ale zostanú na druhej a následnej línii obrany. Uviedol to vojensko-politický expert Jakov Kedmi.   Rusi mobilizovaní od 21. septembra nie sú určení na vyslanie na líniu dotyku, ale najmä na zabezpečenie kontroly nad o

FOTO DŇA

Volavka hľadá potravu neďaleko kvitnúcich ľalií na okraji indického Gauhátí v štáte Assám

Autor: TASR/AP-Anupam Nath

Facebook icon

Vážení čitatelia, prosíme vás, aby ste sa prihlásili na našu novú facebookovú stránku. Facebook nám totiž zmazal niektoré účty, ktoré starú stránku spravovali