Pavol Frešo: Verím, že vo voľbách rozhodne to, kto má myšlienku hodnú piatich rokov

Bratislava 31. októbra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavol Zachar)

 

Do tretice niečo veľké a pre všetkých. S touto tézou, transformovanou do plánu zavedenia dopravy zdarma, sa o post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) opätovne uchádza Pavol Frešo. Na čele vyššieho územného celku pôsobí už dve volebné obdobia za sebou od roku 2009, o predĺženie svojho mandátu sa uchádza ako nezávislý kandidát.

Na snímke predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Pavol Frešo

Dlho ste nechceli potvrdiť, že sa budete uchádzať o tretí mandát v rade. Na prelome rokov ste spomínali, že ak máte pokračovať, musíte si byť istý tým, že dokážete zrealizovať niečo, čo tu ešte nebolo. Kedy ste dospeli k tomu, že to bude doprava zdarma?

Konzistentne som tvrdil, že ak máte byť tretie volebné obdobie predsedom BSK, musíte prísť s niečím veľkým. Mojou ambíciou bolo a je približovať sa moderným európskym regiónom. Ak sa nám to podarilo v určitých špecifických oblastiach, napríklad v rámci podpory kultúry, chcel som, aby sme sa posunuli aj v niečom, čo bude pre všetkých. Najmä, ak sme na to vytvorili podmienky i tým, že sme dokázali znížiť zadlženie župy o polovicu. A keď sme na konci jari mali pred sebou čísla o daňových príjmoch a dali ich do súvislosti s tým, koľko ľudí tu v Bratislave i Bratislavskom kraji reálne žije, no neplatí dane, prišla myšlienka dopravy zdarma. Benefitu pre obyvateľov kraja i kraj ako taký.

 

Myšlienka, nasledujúca príklad estónskeho Tallinu, je založená na tom, že ak sa prihlási minimálne 55.000 ľudí na trvalý pobyt, daňové príjmy refundujú náklady, ktoré je teraz potrebné vykryť z rozpočtu. Vy však nemáte nástroj, ktorým môžete prinútiť „cezpoľných“, aby si tu nahlásili trvalý pobyt. Takže je to všetko len o viere, že tak urobia, aby mali dopravu zdarma?

To nie je viera, to je fakt, ktorý sa udial. V Talline sa od zavedenia v roku 2013 prihlásilo deväť z desiatich, z približne 40.000 neprihlásených si trvalý pobyt vybavilo viac ako 30.000. Keď sa to stalo v Talline, verím, že sa to môže stať aj tu.

 

Mnohí túto vieru nezdieľajú, upozorňujú, že nič nie je zadarmo. Pomáhajú si i príkladmi z iných miest, kde sa to neosvedčilo…

OK, sú takí. Vždy takí budú. Ani pri rovnej dani neverili, že sa vyberie viac a napokon tak bolo. Ja dávam do pozornosti rešpektovaných ľudí v oblasti ekonomiky, ktorí tomu veria. Zástupcov INESS alebo splnomocnenca vlády Antona Marcinčina, ktorý odhaduje, že v prvom roku sa môže prihlásiť až 100.000 ľudí. Tallinské skúsenosti dokonca hovoria až o polovici prihlásených. Tých 55.000 – 60.000 je skromný odhad, ale ak sa aj ten naplní, peniaze sa vrátia.

 

Dajme tomu, že sa to naplní. V kraji bude doprava zdarma. Všetci aktéri, vrátane verejnosti, sa však zhodujú, že kraj nepotrebuje ani tak dopravu zdarma, ako lepšiu dopravu…

A práve doprava zdarma je cestou k lepšej doprave. Nechceme, aby sa iba vrátili peniaze, ale aby doprava zdarma vygenerovala ďalšie zdroje. Lebo stále rátam s tým, že ak sa prihlási štvrtina, refunduje to náklady, ďalší však už prinesú peniaze do rozvoja. Opäť príklad z Tallinu. Doprava zdarma tam ročne prinesie na daniach oproti minulosti 20 miliónov eur navyše. A tie sa môžu použiť nielen v doprave, ale i v školstve či zdravotníctve. Určite však tie prvé zvýšené príjmy musia byť použité na lepšiu dopravu.

 

Konkrétne?

Prioritne by mali byť použité na zvýšenie frekvencie spojov na vidieku, napríklad na to, aby mohli zvážať ľudí k vlakom. V hlavnom meste je potrebné vybudovať expresné spoje, ktoré by umožňovali dostať sa z jedného konca mesta na druhý. A takisto budovať buspruhy tak, aby ľudia strácali chuť zostávať v autách, keď sa v zápche budú pozerať na to, ako okolo nich prefrčí autobus v buspruhu. A samozrejme, sú tu nadväzné kroky, zahusťovanie spojov v rámci hlavného mesta, budovanie záchytných parkovísk. Vo všeobecnosti, smerovanie k lepšej doprave vedie k preferencii koľajovej dopravy, no dopravu zdarma chceme zaviesť, aby už ten súčasný systém zlepšila.

 

Keď zoberieme dopravu z pohľadu infraštruktúry, práve do tejto oblasti smerujú najväčšie výčitky vašich kritikov. Spomína sa nezrealizovaná cesta medzi Malackami a Rohožníkom a tiež to, že aj pezinský obchvat ostal iba v sľuboch.

No, ak toto hovoria, tak to dokazuje, že nemajú prehľad. Veď sme sa predsa dohodli, že na cestu Malacky-Rohožník použijeme eurofondy. Výzva bola vypísaná vo februári toho roka, do týždňa bola na stole žiadosť, lebo sme mali všetky podklady nachystané. Nemôžete to urýchliť, ak sa dohodnete, že to pôjde z eurofondov a výzva nie je vyhlásená. Až potom môžete dať projekt a urobiť verejné obstarávanie, ktoré sa mimochodom končí a na jar sa začne stavať.

Čo sa týka pezinského obchvatu, tam sa čakalo na jedno mesto, ktoré nemalo územný plán, napriek tomu sme vedeli zohnať peniaze na projektovú prípravu, tá beží, aby sme to stihli dokončiť v tomto programovacom období. Pomohlo tomu aj to, že sme v predchádzajúcich rokoch vedeli pri dôležitých rozhodnutiach získať aj podporu starostov a primátorov. Na tom som hrdý. V tomto prípade konkrétne sme s nimi dokázali nájsť tri milióny navyše na projektovú prípravu, čo sa nepodarilo z eurofondov.

 

Na čo ste ešte hrdý, ak sa obzriete na predchádzajúce štyri roky?

Sú to projekty, vďaka ktorým sme lídrom v rámci celého Slovenska. Platí to napríklad o duálnom vzdelávaní, kde sme jednoznačne najďalej. Spoluprácou so zamestnávateľmi i možnosťami, ktoré toto vzdelávanie pre žiakov a ich budúcnosť prináša. Myslím napríklad aj to, ako je vybavená Duálna akadémia v Devínskej Novej Vsi, kde sa v procese štúdia dostávajú žiaci do kontaktu s najmodernejšími technológiami používanými v automobilovom priemysle.

Ďalej musím spomenúť koncepciu finančnej podpory kultúry a ďalších oblastí – športu, rozvoja vidieka i turizmu prostredníctvom Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy. Najmä v oblasti kultúry sa ukázal zásadný progres v rámci systematického financovania, podpory kreatívneho priemyslu, ale i ochrany pamiatkového fondu. Tento dotačný systém, transparentný a pozitívne vnímaný verejnosťou, sme mohli rozbehnúť vďaka ušetreným peniazom, zníženému dlhu a celkovému hospodáreniu. Máme za sebou stovky auditov bez preukázaných pochybení.

 

Vráťme sa ku školstvu. Vaši protikandidáti sa zhodujú v tom, že župa dostatočne neriešila investičný dlh, ktorý školy BSK majú. Je tých sedem – osem opravených škôl za predchádzajúce obdobie naozaj dosť?

Išli sme podľa toho, koľko sme mali peňazí. Musím v tomto prípade pripomenúť, že viacerí z kritikov, ktorí upozorňujú na stav škôl, sedeli so mnou v zastupiteľstve. Nepočul som však od nich návrh, aby sme to robili inak. S opravami budeme, samozrejme, pokračovať, máme na to peniaze.

 

Školstvo nie je len o budovách a materiálno-technickom zabezpečení. Sú to aj a najmä učitelia. Kraj sa im snaží pomôcť napríklad zlacneným ubytovaním na stredoškolských internátoch či učiteľskými bytmi. Máte predstavu, ako podporu pre učiteľov zvýšiť?

Mám a volá sa doprava zdarma. Naozaj, aj učitelia sú jeden z dôvodov, prečo to chceme zaviesť a zvýšiť daňové príjmy väčším počtom ľudí s trvalým pobytom. Viete, vy môžete učiteľom prilepšiť, keď im pridáte k platu a aj to tak robíme, ak na to máme peniaze, prípadne môžete im pomôcť s ubytovaním. Ale stále ste viazaní a limitovaní rozpočtom. Doprava zdarma je cesta, ako tento rozpočet zvýšiť a dostať aj pre túto kompetenciu župy viac peňazí.

 

Aké sú vaše vízie do ďalších rokov, čo sa týka zabezpečenia zdravotnej starostlivosti v kraji?

Jednoznačne udržať trend, že nepredávame žiadne naše budovy, kde sú zdravotnícke zariadenia. Uvažujeme o tom, že by sme spätne vykúpili pezinskú a seneckú polikliniku, stále živá je idea, že chceme zobrať do správy Polikliniku Tehelná v Bratislave. Som rád, že i napriek tomu, že štát nesúhlasí so zaradením malackej nemocnice do pevnej siete urgentov, dokážeme finančne zabezpečiť pohotovosť v Malackách. A to, že sme toto schopní robiť, ale napríklad i to, že sme mohli zrealizovať výraznú investíciu do rekonštrukcie polikliniky v Karlovej Vsi a pritom sme dokázali znižovať dlh, je dôkazom, že kraj je naozaj v dobrej finančnej kondícii.

 

V predchádzajúcom období ste riešili aj problém s nedostatkom lekárov-obvoďákov v obciach na Záhorí. Stále je to záležitosť, ktorou sa treba zaoberať. Čo by teda mohlo pomôcť?

My chceme a budeme pomáhať v našich možnostiach, no domnievam sa, že je potrebné v tomto prípade iniciovať aj legislatívnu zmenu a dosiahnuť to, aby samosprávny kraj mal možnosť vstúpiť do zmluvného vzťahu medzi lekárom a poisťovňou, a tým garantovať, že poisťovne budú dávať všetkým lekárom férové podmienky.

 

Kritici vás pranierujú za to, že hoci populácia starne, kraj nerozširuje počet zariadení pre seniorov.
Kritici zabúdajú na to, že spolupracujeme so súkromnými poskytovateľmi, ktorým prispievame. Ten, kto má niekoho v zariadení sociálnych služieb, vie, že v rámci zabezpečenia starostlivosti o seniorov prispievame štedro. V tomto sme totálni lídri v SR.

 

Čo rozhodne o výsledku 4. novembra?

Verím tomu, že myšlienka hodná budúcich piatich rokov. Presviedča ma v tom i záujem o našu kampaň a petíciu za Dopravu zdarma. Týždeň pred voľbami, teda za necelý mesiac, sme mali zozbieraných približne 20.000 podpisov. Len pripomeniem, že 130.000 podpisov pod petíciu proti hazardu sa zbieralo rok.

 

Čo budete robiť, ak to nevyjde?

Celý život som sa živil v IT oblasti. Mám sa kam vrátiť a čomu sa venovať, žiadny problém.

 

Pošlite nám tip

Odporúčame

Varovanie

Vážení čitatelia - diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne. Viac o povinnostiach diskutéra sa dozviete v pravidlách portálu, ktoré si je každý diskutér povinný naštudovať a ktoré nájdete tu. Publikovaním príspevku do diskusie potvrdzujete, že ste si pravidlá preštudovali a porozumeli im.

icon NAJČÍTANEJŠIE

iconNAJNOVŠIE

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

NAJNOVŠIA KARIKATÚRA

POČASIE NA DNES

icon FOTO DŇA

Vybrali sme

Fico: Zadržanie Kovačíka médiá objednávali už niekoľko mesiacov

0 icon

Bratislava 22. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:Screenshot video)   Zadržanie špeciálneho prokurátora Dušana K. médiá objednávali už niekoľko mesiacov a bolo im vyhovené. Vo videu na sociálnej sieti to skonštatoval predseda Smeru-SD Robert Fico. Zdôraznil, že platí prezumpcia neviny a súdy treba vynášať vtedy, keď je niekto právoplatne odsúdený "Nechcem sa zaradiť…

O sprísňovaní opatrení na hraniciach sa bude rozhodovať v pondelok

0 icon

Bratislava 22. októbra 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Slovensko sa rozhodlo sprísňovať režim na hranici s Ukrajinou, o detailoch sprísnenia opatrení na hraniciach s ostatnými susednými krajinami bude krízový štáb rozhodovať v pondelok 26. októbra Po dnešnom rokovaní Ústredného krízového štábu to povedal minister vnútra SR Roman Mikulec (OĽaNO). Zatiaľ sa…

Putin tvrdí, že dal osobný súhlas na prevoz Navaľného z Ruska do Nemecka

0 icon

Moskva 22. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA/AP/Sputnik, Kremlin-Alexei Druzhinin)   Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok uviedol, že dal osobný súhlas na prevoz opozičného ruského politika Alexeja Navaľného do Nemecka po tom, ako bol ten v auguste otrávený nervovoparalytickou látkou zo skupiny novičok. Informovala o tom agentúra AFP "Hneď ako sa na…

Marian Kotleba mal pozitívny test na nový koronavírus

0 icon

Bratislava 22. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Poslanec Národnej rady (NR) SR Marian Kotleba (ĽSNS) mal pozitívny test na nový koronavírus. Informoval o tom na sociálnej sieti. Ako uviedol, upovedomil o tom aj predsedu NR SR Borisa Kollára (Sme rodina) Do karantény by podľa jeho názoru mal ísť celý parlament.…

Melicher: Zadržanie Kováčika ako možné odvedenie pozornosti od Matovičovho lockdownu

0 icon

Bratislava 22. októbra 2020 (HSP/Foto:TASR - Jaroslav Novák)   Národná kriminálna agentúra (NAKA) vo štvrtok ráno zadržala špeciálneho prokurátora JUDr. Dušana Kováčika. Člen predsedníctva Smeru-SD Igor Melicher sa zamýšľa na tým, či zadržanie Kováčika v týchto dňoch nemá slúžiť ako odvedenie pozornosti od plánovaného lockdownu  Podľa Melichera za vlády Igora…

Je rozhodnuté: Vláda potvrdila zákaz vychádzania aj testovanie. Pohyb do 100 metrov od bydliska. Začne to už tento víkend

0 icon

Bratislava 22. októbra 2020 AKTUALIZOVANÉ (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)   Od pondelka 26. 10. do 27. 11. prechádzajú školy na dištančnú výučbu okrem prvého stupňa a škôlok a detských jaslí. Informoval premiér Igor Matovič po zasadnutí Ústredného krízového štábu a zasadnutí vlády Od soboty 24. októbra bude prijatý zákaz vychádzania v okresoch…

Ziolkovský po hlasovaní o potratoch: Záborská a spol. by vágny návrh mali vymeniť za verziu, v ktorej bude reálna ochrana nenarodených detí v podobe zákazu potratov na požiadanie. Kresťania v OĽaNO a inde snáď už teraz pochopili, že sa liberálom neoplatí ustupovať

0 icon

Bratislava 22. októbra 2020 AKTUALIZOVANÉ (HSP/Foto:TASR - Jakub Kotian)   Poslanci v utorkovom hlasovaní rozhodli, že sa oblasť potratov novelizovať nebude. Nepodporili prolife zákon z dielne poslankyne Anny Záborskej (OĽANO), ktorého cieľom bola pomoc tehotným ženám. Niekoľko poznámok k tomu uviedol známy kňaz Anton Ziolkovský Ziolkovský ocenil prácu poslankyne Záborskej…

Čekovský: Rezník predal penzión agentúry TASR pod cenu stíhanému advokátovi

0 icon

Bratislava 22. októbra 2020 AKTUALIZOVANÉ (SITA/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Verejnoprávna tlačová agentúra TASR pod vedením terajšieho šéfa RTVS Jaroslava Rezníka predala v roku 2016 účelové zariadenie vo Vysokých Tatrách v hodnote 273-tisíc eur za 193-tisíc V tlačovej správe to uvádza predseda Výboru NR SR pre kultúru a médiá Kristián Čekovský (OĽaNO)…

Ankara spochybňuje spoločné vyhlásenie Grécka, Cypru a Egypta

0 icon

Istanbul 22. októbra 2020 (SITA/AP/HSP/Foto:SITA/AP-Burhan Ozbilici)   Turecké ministerstvo zahraničia vo štvrtok kritizovalo spoločné vyhlásenie Grécka, Cypru a Egypta, ktoré odsudzuje turecký energetický prieskum vo východnom Stredomorí a početné "provokácie" ohrozujúce mier v tomto regióne. V stanovisku uviedlo, že "úplne odmieta vyhlásenie obsahujúce nepodložené obvinenia a tvrdenia" Počas stredajšieho trojstranného…

Petko: Systém pri prijímaní pacientov do nemocníc musí byť solidárny

0 icon

Bardejov 22. októbra 2020 (TASR/HSP/Foto:SITA-Branislav Bibel)   Ak nebude systém prijímania pacientov s ochorením COVID-19 do nemocníc solidárny a riadený, situácia sa bude zhoršovať. Tvrdí to prezident Asociácie nemocníc Slovenska (ANS) Marián Petko, ktorý je zároveň riaditeľom Nemocnice s poliklinikou sv. Jakuba v Barejove Apeluje na potrebu prepojenia krajských operačných…

Blog - redakcia Hlavných správ nezodpovedá za obsah blogerských príspevkov

Peter Švec

Za veľa peňazí môže byť málo muziky. Technologická prevaha. Pôsobenie proti prevahe. 4. časť.

0icon

Pokračujem v sérii blogov, ktorá tým osvietenejším z nás má dodať sebadôveru a odhodlanie. Aj v tomto čase krízy, v skutočnosti vojny so zákerným a nevyspytateľným vírusom a ešte zákernejším a nevyspytateľnejším vládcom. Na konci tejto teoretickej úvahy poskytnem zopár praktických aplikácií. Technologickú prevahu môžeme považovať za druhú najnižšiu v poradí a vo svojej podstate je buď lineárna…

Ivan Holek

Koronavírus! Problém oveľa zásadnejší, než sme predpokladali!

0icon

Tento článok by nevznikol, keby som náhodou nezachytil názor na súčasnú koronavírusou krízu, ktorý sa začína čoraz viacej rozširovať medzi obyčajnými ľuďmi. A prostí ľudia hovoria, že je to trest Boží. Že nás to Boh trestá.

Kristian Keller

Ján Pavol II. učil doktrínu antikrista

0icon

Mnohí si to neuvedomujú alebo si vedome chcú zatvárať oči pred faktami a pravdou, no Ján Pavol II. vôbec nebol svätý muž. Ján Pavol II. nebol žiarivý príklad kresťana, ba naopak, hoci bol človek oslavovaný v médiach ako celebrita, bol to modlár, zvádzač, bohorúhač a v prvom rade bol to nekresťan…

Ladislav Kováčik

Proces s Kotlebom: ako sa vytvoril "kontext"

0icon

Včera sme boli svedkami mimoriadne zaujímavého vydania relácie Do kríža vysielanej na RTVS (Čarnogurský ml. vs. Szabó a Šeliga). Čarnogurský veľmi inteligentne a triezvo argumentoval. Ale v jednom

Peter Lipták

Ako prežiť Matoviča

0icon

Tým že Matovič ide ľudí nahnať na testovanie, kde budú na jednom mieste donútení byť zdraví aj chorí, tesne vedľa seba a všetc

icon TOP ZA 7 DNÍ Z BLOGU

TopDesať

Čo ti chce povedať telo, keď zažiješ deja vu?

0 icon

Povedzme, že ideš lyžovať prvýkrát v živote, ale zrazu, keď stúpiš na sneh, máš pocit, že si to už predtým robil. No, práve si zažil deja vu. Aj keď sa to javí ako zriedkavý jav, 60 - 80%  ľudí malo niekedy deja vu. Môže to však znamenať, že tvoje telo vysiela signál, aby ťa…

Príroda lieči: Ako posilniť imunitu v týchto časoch?

0 icon

Jeseň a zima je obdobie, kedy je zvlášť potrebné dbať na dostatok vitamínov, minerálov a zdravú vyváženú stravu, aby sme sa čo najviac udržali fit a v zdravej kondícii. Nezabúdajte na pestrú stravu, najlepšie na stredomorskej báze. Pokial vás už nejaká ta nepríjemnosť skolí, skôr než pobežíte do lékarne, môžete…

Pamätáš si ešte hru Tetris? 7 faktov o ktorých si netušil

0 icon

Bola to hra, na ktorej boli niektorí tak závislí, až sa im o nej snívalo. Tetris patrí do detstva každého z nás, teda aspoň tých narodených pred rokom 2000. To, čo začalo v 80. rokoch ako výzva programovania a zdroj zábavy pre sovietskeho softvérového dizajnéra, sa nakoniec rýchlo rozšírilo z krajiny na…

Kresťanská viera ako terč konšpiračných teórií (1. časť)

0 icon

Kresťanská viera bola terčom záujmu zástancov konšpiračných teórií tak ako celá katolícka cirkev naprieč celou svojou existenciou. V dobách minulých by títo teoretici boli označení za kacírov a upálení na hranici. V dnešnej trochu osvietenejšej dobe títo ľudia svoje myšlienky zverejňujú na internete alebo ich spisujú do potenciálnych bestsellerov. Dve…

Takto by vyzerali moderné technológie v 80. rokoch

0 icon

Svet by už zrejme bez internetu nedokázal existovať. Internet je jednoducho našou každodennou súčasťou. Rovnako sú súčasťou nášho života aj moderné technológie - počítače, mobily a rôzne ďalšie výdobytky doby. Napadlo ti niekedy, ako by to asi vyzeralo v 80. rokoch minulého storočia, ak by už vtedy boli dostupné moderné…

Vo svete IT

Zabudnite na Hviezdne vojny: Takto by mohol vyzerať vesmírny konflikt v najbližších 50 rokoch

0 icon

Ak ste videli Hviezdne vojny, určite si pamätáte množstvo bitiek, kedy sa vesmírne lode premávali vesmírom, ako stíhačky u nás na Zemi. Ide o tróp, ktorý sa nachádza v množstve sci-fi filmov a ukazuje nám o dosť zjednodušenú predstavu vesmírnych konfliktov. Ako by vyzerali naozaj? Rovnakú otázku si položila aj…

Nová internetová „zoznamka“ Facebook Dating je oficiálne dostupnou aj v Európe

0 icon

Facebook ešte pred viac ako rokom predstavil novú funkciu / službu Facebook Dating, ktorá bola pôvodne spustená vo viacerých štátoch USA, ako aj v iných krajinách v Severnej a Južnej Amerike. Do Európy sa mala nová funkcia dostať ešte začiatkom tohto roka, no vývojári spoločnosti Facebook zrejme narazili na problémy,…

NASA zverejnila video, ktoré zachytáva pristátie sondy OSIRIS-REx na vzdialenom asteroide Bennu

0 icon

Včera, 21.10., sa podarilo vedcom z americkej vesmírnej agentúry, NASA, úspešne navigovať sondu OSIRIS-REx na povrch asteroidu Bennu. Pristátie zvládli úspešne a to zo vzdialenosti viac ako 320-miliónov km. Úlohou sondy bolo hladko dosadnúť na povrch asteroidu a zozbierať vzorky, ktoré následne prinesie späť na Zem. OSIRIS-REx mala pristáť na…

Huawei odsúva v rebríčku DxOMARK Xiaomi na 2. priečku. Mate 40 Pro je najlepším fotomobilom

0 icon

Len pred niekoľkými chvíľami spoločnosť Huawei predstavila novú produktovú radu smartfónov Mate 40, na ktorej čele stojí zariadenie Mate 40 Pro+. V tesnej nadväznosti na predstavenie nových zariadení, spoločnosť DxOMARK, ktorá dlhodobo monitoruje kvalitu fotoaparátov, zverejnila výsledky z testovania modelu smartfónu Mate 40 Pro. Mate 40 Pro sa dostal na…

Huawei práve predstavil produktovú radu smartfónov Mate 40. Pozrite sa, čo prinášajú

0 icon

To, na čo technologický svet dlho čakal, tak sa práve stalo. Spoločnosť Huawei predstavila novú produktovú radu smartfónov Mate 40, ktorá má tie najväčšie ambície. Smartfóny Huawei Mate 40 sú realitou Huawei pri predstavovaní nových produktov začal netradične funkciami spojenými so zvukom, namiesto špecifikáciami displeja zariadení . Prvou novinkou je,…

Armádny Magazín

Francúzska pýcha : Jadrová ponorka Suffren odpálila svoju prvú riadenú strelu

0 icon

Francúzsko, 22. október 2020 (AM) - Koncom júla začala Suffren, prvá zo šiestich útočných jadrových ponoriek triedy Barracuda, začala testovať svoje bojové systémy a výzbroj v Stredozemnom mori. Bola to ďalšia fáza testovania tejto novej perly francúzského námorníctva po tom, ako úspešne preb

Samovražedný dron izraelskej výroby spadol na území Iránu. Video

0 icon

Irán, 22. október 2020 (AM) – Na severozápade Iránu sa 20. októbra zrútilo cudzie bezpilotné lietadlo (dron). Ako sa uvádza v správe portálu Al Masdar News, do vzdušného priestoru Iránu vstúpil dron z územia susedného Azerbajdžanu.  

Pentagon nepoľavuje v tlaku, chce vytvoriť stálu mechanizovanú brigádu pri hraniciach Ruska

0 icon

USA,  22. októbra (AM) - Washington skúma možnosť prítomnosti mechanizovanej brigády pri hraniciach Ruska nie na rotačnom, ale na stálom základe, vyhlásil minister obrany USA Mark Esper. Východiskovým bodom sa stalo podpísanie dohody o obrannej spolupráci s Poľskom a tiež nedávne stretnutia s

Ministerstvo obrany v boji proti dezinformáciám chce založiť skupinu pre podporu zahraničných vojakov na území SR

0 icon

Slovensko, 22. októbra (AM) - Dve muchy jednou ranou, alebo dve zdanlivo nesúvisiace otázky sa pokúša skĺbiť v najnovšom návrhu minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO). Rezort obrany navrhuje vytvoriť riadiacu skupinu pre poskytovanie podpory zahraničným ozbrojeným silám, ktorá bu

Ak nepočúvate Lavrova budete musieť počúvať Šojgua. Ruská koncepcia bezpečnosti nielen v Perzskom zálive

0 icon

Rusko, 22. október 2020 (AM)  - Ktorého Sergeja si vyberiete? Ak Vám nevyhovuje Sergej Viktorovič Lavrov, máte vyhliadky na dialóg so Sergejom Kužugetovičom Šojgum. Asi takýto je odkaz, alebo ponaučenie pre lokálnych aj globálnych partnerov Ruska v posl

Svetlo sveta

Arcibiskup Sheen: Matka Božia je Bohorodička

0 icon

Dnes Vám budem rozprávať o našej svätej Matke. A začnem Lurdami. Lurdy sú mestečkom na juhu Francúzska, kde sa v minulom storočí zjavila Panna Mária. Bol som tam 30 krát. Nikdy nezabudnem na prvú moju návštevu tohto pútnického mesta. V tom čase som študoval v Belgicku na univerzite, ako mladý…

19.10. Svätý Pavol z Kríža naučil veriacich hľadať Boha ukrytého v utrpeníc

0 icon

Svätý Pavol z Kríža (1694-1775) bol veľkým mystikom, ktorý dopomohol rozvíjať úctu k umúčenému Kristovi, ako zdroju zmierenia a odpustenia. V živote prežíval veľké trápenia a duchovné skúšky, zároveň aj dary a milosti. Mal milosť zjavení Ježiša a Panny Márie, ako aj duší z Očistca, ktoré mu opísali muky, ktorými prechádzajú.…

Najväčší nárast počtu katolíkov zaznamenali vďaka misiám v Afrike

0 icon

Štatistická ročenka Cirkvi za rok 2018, ktorú vydal Centrálny štatistický úrad Cirkvi, ukazuje rast počtu katolíkov vo svete. Analýzy tohto úradu sú spracované od začiatku pontifikátu pápeža Františka, čiže od roku 2013, až do roku 2018. Prinášame niektoré údaje zo sprievodnej správy spomínanej ročenky. Ako informuje Centrálny štatistický úrad Cirkvi,…

18 milostí, ktoré získavaš každým prežehnaním sa

0 icon

Znak kríža je základným gestom kresťana. Katolíci sa prežehnajú najčastejšie pred začiatkom a na konci modlitby, pri vstupe do kostola, na začiatku a konci Svätej omše, pri prijímaní Eucharistie a pri jedle. Čo však je obsiahnuté v moci kríža, keď je neodmysliteľnou súčasťou duchovného života? Pri každom prežehnaní sa získavame…

Matka bl. Carla Acutisa: Bol mojím záchrancom, v rodine sme vieru zanedbávali

0 icon

12. októbra, v deň výročia smrti blahoslaveného Carla Acutisa, sa po prvýkrát slávila jeho liturgická spomienka. Od jeho smrti vo veku 15 rokov, po mimoriadne agresívnej leukémii, ubehlo 14 rokov. Na blahorečení v sobotu 10. októbra v Assisi sa zúčastnilo približne tritisíc ľudí z rôznych krajín, viac ich kvôli zdravotným opatreniam nebolo možné…

icon FOTO DŇA